it Solutions Technologia VOIP Nr 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "it Solutions Technologia VOIP Nr 1"

Transkrypt

1 Nr M i e si ę cz ni k kie rowników działów IT it Solutions Nr 1 (1) marzec 2015 Technologia VOIP Czy wdrażać ją, korzystając z klasycznych operatorów telekomunikacyjnych, czy lepiej skorzystać z takich usługodawców jak Skype? Jak wprowadzić rozwiązania wideokonferencyjne i służące do pracy grupowej w firmie o rozproszonej strukturze? J ak zbudować Active Directory z wykorzystaniem serwerów linuksowych instrukcja krok po kroku Pomiary obciążenia serwerów Jakich narzędzi najlepiej użyć i jak interpretować wyniki Wady i zalety tego rozwiązania Wady i zalety szyfrowania dysków Dostępne rozwiązania dla różnych systemów operacyjnych. Wady i zalety oprogramowania typu open source.

2 it solutions M i r o s ł a w J ę d r a s i a k Tworzymy Active Directory z wykorzystaniem serwerów linuksowych Scentralizowane zarządzanie zasobami ciekawa alternatywa dla Windows Servera w sieciach firmowych. 1. Wdrożenie Active Directory Kluczowym elementem każdej firmowej sieci komputerowej jest jej hierarchiczna konstrukcja. Elementy składowe tworzą usystematyzowany układ logiczny, dzięki któremu otrzymujemy pełną wiedzę na temat umiejscowienia obiektu w strukturze, roli, jaką odgrywa w systemie, oraz relacji zachodzących między nimi. Taką idealną strukturę zapewnia usługa katalogowa Active Directory, dzięki której możemy uporządkować i wygodnie zarządzać wszystkimi obiektami znajdującymi się w obrębie firmowej sieci komputerowej. Usługa Active Directory stanowi bardzo ważny element w organizowaniu wszelkich usług w firmach. Daje ona możliwość przechowywania informacji zarówno o użytkownikach, jak i o komputerach i innych urządzeniach w ramach danej organizacji. Wdrożenie usług katalogowych Active Directory w firmach zawsze wiązało się z koniecznością zainwestowania w środowisko serwerowe Windows. Przez długie lata nie było żadnej alternatywy i byliśmy niejako skazani na kosztowne rozwiązania giganta z Redmond. Pojawienie się stabilnej wersji Samby 4 wprowadziło gotową, w pełni funkcjonalną, darmową alternatywę. Serwer Samba 4 doskonale sprawdza się w roli kontrolera domeny Active Directory w systemach wolnego oprogramowania i daje zupełnie nowe możliwości administratorom sieci oraz menedżerom działów IT. Teraz, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, jesteśmy w stanie szybko i bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów uporządkować infrastrukturę IT firmy, ograniczyć koszty związane z jej obsługą czy ujednolicać procesy administracyjne działami. Sambę 4 możemy skonfigurować jako główny kontroler Active Directory lub jako dodatkowe kontrolery podłączone do funkcjonujących już domen opartych zarówno na systemie Windows, jak i na Linuksie. Oprogramowanie Samba 4 wspiera większość funkcjonalności, jakie udostępnia usługa Active Directory na systemach z rodziny Windows, w tym polityki grup GPO, zdalne uruchamianie procesów, szablony administracyjne, skrypty logowania, profile mobilne, łączenie się z usługą Exchange i wiele innych operacji na obiektach katalogu, udostępnianych przez usługę AD. Oprogramowanie Samba 4 możemy zainstalować na większości dystrybucji Linuksa, instrukcje zawarte w tej publikacji wykonywane zostały na dystrybucji Debian Wheezy. Pełna dokumentacja serwera znajduje się na stronie [1]. Wszystkie testy przedstawione w tym artykule zostały przeprowadzone na maszynach wirtualnych, konfigurowanych w środowisku Oracle VirtualBox: Debian Wheezy [2] jako maszyna pełniąca funkcję kontrolera domeny Active Directory, dwie maszyny z systemami Windows (Windows 7/8) jako członkowie domeny i system Ubuntu LTS (Precise Pangolin) [3] jako członek domeny Linux. 2. Samba 4 jako kontroler Active Directory W celu zapewnienia wszystkich możliwości, jakie daje nam kontroler domeny Active Directory, Samba korzysta z szeregu wzajemnie współpracujących ze sobą usług systemowych. Do najważniejszych z nich należą: scentralizowana usługa katalogowa, realizowana za pośrednictwem OpenLDAP, domenowy system rozpoznawania nazw DNS możemy wykorzystać zewnętrzne oprogramowanie DNS, np.: BIND9, lub wewnętrzną usługę DNS, dostarczoną razem z Sambą, usługa uwierzytelniania, wykorzystująca mechanizm Kerberos działa poprawnie, jeżeli wszystkie systemy mają zsynchronizowane zegary, a występujące między nimi opóźnienie nie jest większe niż pięć minut, dlatego wymagane jest jeszcze wykorzystanie NTP (ang. Network Time Protocol). W testowym środowisku użyłem wbudowanego serwera DNS, który w wielu instalacjach okazuje się wystarczający. 3. Instalacja serwera Samba 4 Podczas instalacji systemu operacyjnego wprowadzamy nazwę hosta oraz nazwę domeny, którą będziemy konfigurowali na potrzeby komunikacji z naszym katalogiem (wszelkie zasady bezpieczeństwa czy inne aspekty konfiguracji systemu są pomijane, ponieważ nie są częścią poruszanego tematu). Aby w pełni wykorzystać zaawansowane możliwości udostępniania zasobów, wykorzystując rozbudowany mechanizm uprawnień systemu Windows, należy sprawdzić, czy użyty system plików wspiera rozszerzone atrybuty plików oraz listy kontroli dostępu 2 3

3 N T S O L U T I O N S POSIX ACL. Do tego celu posłuży nam poniższa komenda, przy czym EXT4 zastępujemy symbolem systemu plików, jaki wybraliśmy podczas instalacji dla Debiana 7 domyślnie jest to EXT4: # cat /boot/config-`uname -r` less grep EXT4_FS_ Wynik pozytywny będzie wyglądał jak na Listingu 1. Listing: 1 CONFIG_EXT4_FS_XATTR=y CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL=y CONFIG_EXT4_FS_SECURITY=y Teraz możemy przystąpić do zmiany punktu montowania dysku w systemie plików. Aby tego dokonać, edytujemy /etc/fstab, odnajdujemy ścieżkę montowania, na której zamierzamy udostępniać zasoby, i zmieniamy wpis z: / ext4 errors=remount-ro 0 1 na: / ext4 errors=remount-ro,user_xattr,acl,barrier=1 1 1 Następnie montujemy ponownie partycję: # mount -o remount / W naszym przykładzie cały system zainstalowany jest na jednej partycji, dlatego operacje wykonaliśmy na głównym punkcie montowania root /. WAŻNE: Podczas modyfikowania pliku /etc/fstab należy bardzo uważać wprowadzenie błędnych wartości może uniemożliwiać uruchomienie systemu! W przypadku systemów, które nie wspierają rozszerzonych atrybutów plików, oraz list POSIX ACL Samba 4 udostępnia możliwość wykorzystania modułu do zapisywania uprawnień atrybutów w pliku bazy danych, w którym mamy również opcję modyfikacji list POSIX ACL. Aby skorzystać z tego rozwiązania, modyfikujemy plik /etc/ samba/smb.conf, dodając do niego wpis: posix:eadb = /usr/local/samba/private/ eadb.tdb Rozwiązanie oficjalnie nie jest zalecane w środowisku produkcyjnym, ponieważ nie skaluje się tak dobrze jak użycie rozszerzonych atrybutów obsługiwanych bezpośrednio przez system plików. Dostęp do bazy danych szybko może stać się bezpośrednią przyczyną spadku stabilności i wydajności działania całego środowiska. Po ponownym zamontowaniu partycji, na której będziemy współdzielić zasoby, za pomocą standardowego menedżera instalacji instalujemy pakiety attr oraz ACL. Następnie sprawdzamy poprawność konfiguracji, wpisując w powłoce na uprawnieniach konta root następujące polecenia: # apt-get install attr acl # touch test.txt # setfattr -n user.test -v test test.txt # setfacl -m g:adm:rwx test.txt Jeżeli wywołanie komend nie zakończyło się błędem lub komunikatem, to wszystko skonfigurowane jest poprawnie i możemy przejść dalej w przeciwnym wypadku należy ponownie sprawdzić punkt montowania partycji. Kolejnym etapem zbliżającym nas do właściwej instalacji serwera Samby 4 Active Directory jest ustawienie statycznego numeru IP i skonfigurowanie adresów serwerów DNS w naszym przypadku użyliśmy domyślnego adresu, pokrywającego się z bramą sieciową (klasyczna konfiguracja z małym routerem). Na koniec edytujemy plik /etc/ hosts wskazując w nim pełną nazwę serwera oraz numer IP serwera (Listing 2): Listing: 2 /etc/network/interfaces allow-hotplug eth0 iface eth0 inet static address netmask network broadcast gateway /etc/resolv.conf search ntsolution.local nameserver domain NTSOLUTION.LOCAL /etc/hosts localhost dc. ntsolution.local dc Instalujemy zestaw pakietów i biblioteki, zgodnie z oficjalnymi informacjami umieszczonymi w instrukcji instalacji Samba 4 [4], które są niezbędne do samodzielnej kompilacji źródeł Samby. Do tego celu używamy standardowego menedżera pakietów aptget dla systemów z rodziny Debian/Ubuntu (na oficjalnej stronie Samba HOWTO [4] znajdziemy zestawy dla innych dystrybucji Linuksa). Następnie wprowadzamy w powłoce systemu polecenie: # apt-get install build-essential libacl1- -dev libattr1-dev \ libblkid-dev libgnutls-dev libreadline-dev python-dev \ libpam0g-dev python-dnspython gdb pkg-config libpopt-dev \ libldap2-dev dnsutils libbsd-dev attr krb5-user docbook-xsl \ libcups2-dev acl Jednym z instalowanych pakietów jest Kerberos, który do wstępnej konfiguracji wymaga wprowadzenia kilku danych podczas instalacji. W pierwszej kolejności podajemy pełną nazwę domeny powinna być ona zgodna z tą, którą podaliśmy podczas instalacji systemu operacyjnego (rysunek 1). Rysunek 1

4 it solutions M i r o s ł a w J ę d r a s i a k W kolejnych dwóch oknach podajemy kompletną nazwę domenową serwera (nazwa_komputera.nazwa_domeny), na którym będzie zainstalowana usługa Kerberosa, oraz serwera, który będzie administrował tę usługę (w naszym przypadku jest to ten sam system). Następnie dwa razy wprowadzamy: dc.ntsolution.local Po zakończeniu instalacji pobieramy najnowszą stabilną wersję Samby 4 [1] (w tym przypadku wykorzystana została Samba w wersji ). Po wypakowaniu pobranego archiwum sprawdzamy integralność źródeł i uruchamiamy proces kompilacji (Listing 3). Listing 3 # cd /usr/src # wget https://download.samba.org/ pub/samba/stable/samba tar.gz # tar zxvf samba tar.gz # cd samba #./configure --enable-selftest # make Po zakończeniu procesu kompilacji instalujemy pakiet Samba 4 w systemie, wpisując komendę: # make install Na zakończenie aktualizujemy plik /etc/ rc.local z lokalną listą usług uruchamianych automatycznie wraz ze startem systemu operacyjnego, w którym dodajemy ścieżkę do pliku wykonywalnego Samby. Możemy ręcznie edytować go w dowolnym edytorze powłoki lub wpisując w powłoce polecenie, które napisze istniejący plik: # printf #!/bin/sh -e\n/usr/local/samba/ sbin/samba\nexit 0 > /etc/rc.local Dobrą praktyką jest dodanie ścieżki dostępu do katalogu narzędzi Samby w zmiennej PATH, dzięki czemu nie będziemy musieli podawać kompletnej bezwzględnej ścieżki dostępu podczas pracy z pakietem. W powłoce wprowadzamy następujące polecenie: # echo export PATH=/usr/local/samba/bin:\ /usr/local/samba/sbin:$path >> / etc/profile Pakiet Samba 4 został poprawnie zainstalowany. W ten sposób przygotowaliśmy serwer, który spełnia wszystkie wymagania stawiane przez środowisko Samba 4. Skonfigurowanie samej roli kontrolera domeny Active Directory będzie już prostym zadaniem. 4. Konfiguracja Samby 4 jako kontrolera domeny Active Directory Przygodę z linuksowym katalogiem Active Directory zaczynamy, wykonując tę samą czynność jak w przypadku systemów Windows Server. Cały proces zaczyna się od wypromowania serwera do pełnienia funkcji kontrolera domeny Active Directory. Mamy do wyboru dwie możliwości: 1) opcję szybszą, automatyczną, wykorzystującą polecenie samba-tool ze wstępnie skonfigurowanymi argumentami: # samba-tool domain provision --realm= NTSOLUTION.LOCAL \ --domain= NTSOLUTION --adminpass= \ --server-role= dc --dns-backend= SAMBA_INTERNAL 2) tryb interaktywny, w którym będziemy udzielali odpowiedzi na pytania kreatora dotyczące poszczególnych ustawień serwera (są to m.in.: nazwa domeny, hasło administratora, rola promowanego serwera). W tym przypadku wpisujemy w powłoce polecenie samba-tool bez argumentów: # samba-tool domain provision Podstawowym narzędziem administracyjnym Samby 4 dla kontrolera domeny Active Directory w systemie Linuks jest narzędzie samba-tool. Jeżeli wszystkie elementy systemu skonfigurowaliśmy właściwie i użyjemy trybu interaktywnego, to większość argumentów zostanie skonfigurowana automatycznie, wystarczy potwierdzić wartość enterem. By zrozumieć sposób działania wykorzystanych opcji, przyjrzyjmy się argumentom użytym w poleceniu: domain provision podstawowy argument, który aktywuje procesy bezpośrednio oddziałujące na domenę: domain zarządza domeną, provision odpowiada za bezpośrednią konfigurację domeny, --realm pełna nazwa domeny (zawsze musi być wprowadzona wielkimi literami), --domain nazwa domeny (również wprowadzana dużymi literami), --adminpass hasło administratora. W usłudze Active Directory zastosowano politykę ściśle określającą stopień złożoności haseł używanych w środowisku domenowym (tzw. Windows Password Policies). Jeżeli użyjemy hasła, które nie spełnia wymogów tej polityki, system zgłosi błąd i polecenie trzeba będzie uruchomić ponownie. Jeżeli natomiast w ogóle nie zdefiniujemy hasła, to Samba zrobi to za nas, generując losowe hasło, --server-role rola jaką będzie odgrywał serwer Samba, domyślnie jest to kontroler domeny dc, choć dostępne są jeszcze inne opcje (member, standalone), --dns-backend ta opcja ustawia serwer DNS, z którego będzie korzystała Samba. Jeżeli zamierzamy użyć serwer DNS, dostarczany razem z Sambą, tak jak w naszym przypadku, to możemy całkowicie pominąć ten argument. Oczywiście, nie są to wszystkie opcje, jakie oferuje samba-tool, których możemy użyć podczas promowania domeny. Dlatego zachęcam do zapoznania się z kompletną listą argumentów, używając systemowego podręcznika (man samba- -tool) lub pomocy wyświetlanej bezpośrednio w powłoce: # samba-tool domain provision --help Po zakończeniu wykonywania ww. polecenia, użytego do promowania serwera Samba 4 jako kontrolera usług Active Directory, sprawdzamy, czy nie pojawiły się błędy w trakcie przetwarzania polecenia i czy wszystkie wprowadzone dane są poprawne. Dane wyjściowe otrzymane po zakończeniu wykonywania polecenia będą zbliżone do tych przedstawionych dalej (Listing 4) 4 5

5 N T S O L U T I O N S Listing 4 Looking up IPv4 addresses Looking up IPv6 addresses No IPv6 address will be assigned Setting up secrets.ldb Setting up the registry Setting up the privileges database Setting up idmap db Setting up SAM db Setting up sam.ldb partitions and settings Setting up sam.ldb rootdse re-loading the Samba 4 and AD schema Adding DomainDN: DC=ntsolution,D- C=local Adding configuration container Setting up sam.ldb schema Setting up sam.ldb configuration data Setting up display specifiers Modifying display specifiers Adding users container Modifying users container Adding computers container Modifying computers container Setting up sam.ldb data Setting up well known security principals Setting up sam.ldb users and groups Setting up self join Adding DNS accounts Creating CN=MicrosoftDNS,C- N=System,DC=ntsolution,DC=local Creating DomainDnsZones and ForestDnsZones partitions Populating DomainDnsZones and ForestDnsZones partitions Setting up sam.ldb rootdse marking as synchronized Fixing provision GUIDs A Kerberos configuration suitable for Samba 4 has been generated at /usr/local/samba/private/krb5.conf Once the above files are installed, your Samba 4 server will be ready to use Server Role: active directory domain controller Hostname: dc NetBIOS Domain: NTSOLUTION DNS Domain: ntsolution.local DOMAIN SID: S Jeżeli popełniliśmy błąd i chcemy ponownie użyć narzędzia samba-tool, musimy najpierw usunąć plik konfiguracyjny / usr/local/samba/etc/smb.conf, który został utworzony podczas wykonywania polecenia. W innym przypadku system zgłosi błąd i przerwie wykonywanie polecenia. W wynikach wykonywania polecenia poza podstawowymi informacjami na temat serwera znajdziemy informację o wygenerowaniu pliku konfiguracyjnego usługi Kerberos. Musimy umieścić go w odpowiednim katalogu serwera użyjemy do tego celu polecenia: # cp /usr/local/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf Następnie sprawdzamy, czy plik został poprawnie skopiowany: #cat /etc/krb5.conf libdefaults] default_realm = NTSOLUTION.LOCAL dns_lookup_realm = false dns_lookup_kdc = true Przed przystąpieniem do testów weryfikujących poprawność działania katalogu Active Directory warto podejrzeć plik konfiguracyjny Samby (/usr/local/samba/etc/smb.conf). Sprawdzamy w nim, czy wszystkie wartości są zgodne z oczekiwanymi, a gdy używamy wewnętrzny serwer DNS Samby, zwracamy szczególną uwagę na wartość opcji dns forwarder. Powinna ona wskazywać na poprawny adres serwera DNS, do którego będą kierowane wszystkie zapytania, jakich lokalna usług DNS nie będzie stanie obsłużyć (rysunek 2). Przed przystąpieniem do testów weryfikujących poprawność działania usługi Active Directory wykonujemy pełny restart serwera (shutdown -r -now) w celu sprawdzenia reguły dodanej do /etc/ rc.local, odpowiedzialnej za automatyczne uruchomienie Samby podczas startu systemu. Rysunek 2 5. Weryfikacja konfiguracji serwera Samba 4 Po zakończeniu konfiguracji Samby 4 bardzo ważnym etapem są testy weryfikujące poprawność działania szeregu usług, które są integralną częścią serwera Active Directory. Przygotowane środowisko możemy zastosować w produkcji tylko wtedy, gdy wszystkie testy zakończą się pozytywnym wynikiem. Każde środowisko wymaga indywidualnego podejścia do procesu testowania, dlatego warto poświęcić temu procesowi trochę więcej czasu. Poniżej przedstawię trzy podstawowe testy, jakie musi spełnić każda konfiguracja, aby usługa Active Directory działała poprawnie: 1. Sprawdzamy, czy usługi serwera Samba 4 Active Directory są uruchomione w systemie: # netstat -tupl grep samba Poprawny wynik jest przedstawiony (rysunek 3) w formie listy aktywnie nasłuchujących procesów serwera Samba. W przeciwnym wypadku usługa Samby nie została uruchomiona. 2. Sprawdzamy poprawność działania serwera DNS, który odgrywa kluczową rolę dla poprawnego działania środowiska domenowego. Usługa Active Directory do zlokalizowania kontrolerów domeny używa rekordu SRV, który służy do identyfikowania serwerów oferujących określone usługi: # host -t SRV _kerberos._udp.ntsolution. local _kerberos._udp.ntsolution.local has SRV record dc.ntsolution.local.

6 it solutions M i r o s ł a w J ę d r a s i a k Rysunek 3 Wynikiem oczekiwanym wykonania polecenia kinit jest informacja o dacie wygaśnięcia ważności hasła, z kolei klist potwierdza otrzymanie biletu uwierzytelnienia, przydzielonego przez usługę Kerberos. W innym przypadku sprawdzamy wszystkie pliki konfiguracyjne usługi Samba Active Directory. Podczas testowania zapytań DNS sprawdzamy również, czy serwer jest w stanie obsłużyć zapytania, które kierują na zewnętrzne usługi. W tym celu wpisujemy polecenie: # host ntsolution.pl ntsolution.pl has address ntsolution.pl mail is handled by 10 alt3. ntsolution.pl mail is handled by 10 alt4. ntsolution.pl mail is handled by 1 ntsolution.pl mail is handled by 5 alt1. ntsolution.pl mail is handled by 5 alt2. Jeżeli system nie odnalazł rekordów, sprawdzamy poprawność ustawienia serwerów DNS w /etc/resolv.conf oraz opcji dns forwarder w pliku konfiguracyjnym Samby. 3. Sprawdzamy mechanizm uwierzytelniania Kerberos: # kinit administrator Password for TION.LOCAL: Warning: Your password will expire in 41 days on Mon Mar 23 08:09: # klist Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0 Default principal: SOLUTION.LOCAL Valid starting Expires Service principal :35: :35:56 krbtgt/ntsolution.lo- renew until :35:38 6. Podłączanie członka domeny Podłączenie klienta Ubuntu, Windows 7 i Administrowanie katalogiem Active Directory Samba-tools, narzędzia administracji zdalnej serwera dla systemu Windows. 8. Praktycznie przykłady Udostępnianie zasobów z wykorzystaniem zawansowanych uprawnień systemu Windows. Administrowanie stacjami roboczymi za pomocą polityk GPO. Wykorzystanie profili mobilnych w przedsiębiorstwie. Zastosowanie szablonów administracyjnych na podstawie wybranej aplikacji. 9. Korzyści Opis korzyści wynikających z prowadzenia środowiska domenowego w przedsiębiorstwie, niezależnie od jego wielkości. 10. Ograniczenia Brak wsparcia i gwarancji, niekompletna dokumentacja techniczna. 11. Podsumowanie Wnioski 1. https://www.samba.org. 2. https://www.debian.org/distrib/ https://wiki.samba.org/index.php/ OS_Requirements. 6 7

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux Praca dyplomowa 1 Spis Treści: Wstęp - strona 4 Rozdział I System Linux - strona 6 1.1 Wybór dystrybucji systemu. - strona 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2014 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 8 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeństwa Security Cooperation Program (SCP) Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Linux-EduCD 0.4.1 Minipodręcznik

Linux-EduCD 0.4.1 Minipodręcznik 0.4.1 Minipodręcznik Rajmund Radziewicz SIMP Studium Techniki http://www.simp-st.pl/ wprowadzenie 2 Uruchamianie płyty 6 Instalacja na twardym dysku 9 HomePack 17 Baza danych 18 NFS- udostępnianie zasobów

Bardziej szczegółowo

PodrÊcznik U ytkownika

PodrÊcznik U ytkownika Wies³aw M. Tr mpczy¼ski PodrÊcznik U ytkownika 2009 W.T. 1 Spis treści Projekt EOS założenia ogólne...3 Bardzo ogólnie...3 Bardziej szczegółowo...3 Zalety i Wady...4 Dodatkowe informacje...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE USŁUGI SIECIOWE SYSTEMU LINUX SLACKWARE

PODSTAWOWE USŁUGI SIECIOWE SYSTEMU LINUX SLACKWARE PODSTAWOWE USŁUGI SIECIOWE SYSTEMU LINUX SLACKWARE 1. BUDOWA ORAZ OPIS PROCESU INSTALACJI WRAZ Z OPISAMI KROK PO KROKU WYKONYWANYCH SKRYPTÓW... 3 1.1. ZNALEZIENIE ŹRÓDŁA I ŚCIĄGNIĘCIE OBRAZU PŁYTY... 3

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia:

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia: Str. 1 Ćwiczenie 7 Active Directory Cel ćwiczenia: Zapoznanie się ze sposobami zarządzania usługą Active Directory. Poznanie podstawowych zadań administracyjnych kontrolera domeny: zarządzanie kontami

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 7 SP1 WERSJA 1.0 OPRACOWANIE POWSTAŁO W RAMACH SECURITY COOPERATION PROGRAM (SCP) Spis treści 1. Wstęp... 5 a. Streszczenie wykonawcze... 6 b. Zarządzanie bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Linux. Serwery. Bezpieczeñstwo

Linux. Serwery. Bezpieczeñstwo PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Dan Holme, Nelson Ruest i Danielle Ruest Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server

Bardziej szczegółowo

CounterACT 7.0 Pojedyncze urządzenie CounterACT

CounterACT 7.0 Pojedyncze urządzenie CounterACT CounterACT 7.0 Pojedyncze urządzenie CounterACT Instrukcja szybkiej instalacji Spis treści Witamy w CounterACT w wersji 7.0...3 Zawartość pakietu CounterACT...3 Informacje ogólne....4 1. Tworzenie planu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwera Samba w wersji 3 i 4. Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki

Konfiguracja serwera Samba w wersji 3 i 4. Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Samba jako serwer udostępniania plików i drukarek w sieci LAN Konfiguracja serwera Samba w wersji 3 i 4 Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Cechy Samby w wersji 3 Samba jest serwerem plików i drukarek,

Bardziej szczegółowo

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor ii Instalowanie Spis treści Rozdział 1. Instalowanie produktu IBM Business Monitor........... 1 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Usługa Active Directory

Usługa Active Directory Usługa Active Directory Active Directory Active Directory to usługi katalogowe dla Windows 2003 Server. Katalog przechowuje informacje o obiektach dostępnych w sieci czy są to udziały sieciowe, drukarki,

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DODATKOWA

DOKUMENTACJA DODATKOWA Kaspersky Administration Kit 8.0 DOKUMENTACJA DODATKOWA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik

Bardziej szczegółowo