it Solutions Technologia VOIP Nr 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "it Solutions Technologia VOIP Nr 1"

Transkrypt

1 Nr M i e si ę cz ni k kie rowników działów IT it Solutions Nr 1 (1) marzec 2015 Technologia VOIP Czy wdrażać ją, korzystając z klasycznych operatorów telekomunikacyjnych, czy lepiej skorzystać z takich usługodawców jak Skype? Jak wprowadzić rozwiązania wideokonferencyjne i służące do pracy grupowej w firmie o rozproszonej strukturze? J ak zbudować Active Directory z wykorzystaniem serwerów linuksowych instrukcja krok po kroku Pomiary obciążenia serwerów Jakich narzędzi najlepiej użyć i jak interpretować wyniki Wady i zalety tego rozwiązania Wady i zalety szyfrowania dysków Dostępne rozwiązania dla różnych systemów operacyjnych. Wady i zalety oprogramowania typu open source.

2 it solutions M i r o s ł a w J ę d r a s i a k Tworzymy Active Directory z wykorzystaniem serwerów linuksowych Scentralizowane zarządzanie zasobami ciekawa alternatywa dla Windows Servera w sieciach firmowych. 1. Wdrożenie Active Directory Kluczowym elementem każdej firmowej sieci komputerowej jest jej hierarchiczna konstrukcja. Elementy składowe tworzą usystematyzowany układ logiczny, dzięki któremu otrzymujemy pełną wiedzę na temat umiejscowienia obiektu w strukturze, roli, jaką odgrywa w systemie, oraz relacji zachodzących między nimi. Taką idealną strukturę zapewnia usługa katalogowa Active Directory, dzięki której możemy uporządkować i wygodnie zarządzać wszystkimi obiektami znajdującymi się w obrębie firmowej sieci komputerowej. Usługa Active Directory stanowi bardzo ważny element w organizowaniu wszelkich usług w firmach. Daje ona możliwość przechowywania informacji zarówno o użytkownikach, jak i o komputerach i innych urządzeniach w ramach danej organizacji. Wdrożenie usług katalogowych Active Directory w firmach zawsze wiązało się z koniecznością zainwestowania w środowisko serwerowe Windows. Przez długie lata nie było żadnej alternatywy i byliśmy niejako skazani na kosztowne rozwiązania giganta z Redmond. Pojawienie się stabilnej wersji Samby 4 wprowadziło gotową, w pełni funkcjonalną, darmową alternatywę. Serwer Samba 4 doskonale sprawdza się w roli kontrolera domeny Active Directory w systemach wolnego oprogramowania i daje zupełnie nowe możliwości administratorom sieci oraz menedżerom działów IT. Teraz, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, jesteśmy w stanie szybko i bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów uporządkować infrastrukturę IT firmy, ograniczyć koszty związane z jej obsługą czy ujednolicać procesy administracyjne działami. Sambę 4 możemy skonfigurować jako główny kontroler Active Directory lub jako dodatkowe kontrolery podłączone do funkcjonujących już domen opartych zarówno na systemie Windows, jak i na Linuksie. Oprogramowanie Samba 4 wspiera większość funkcjonalności, jakie udostępnia usługa Active Directory na systemach z rodziny Windows, w tym polityki grup GPO, zdalne uruchamianie procesów, szablony administracyjne, skrypty logowania, profile mobilne, łączenie się z usługą Exchange i wiele innych operacji na obiektach katalogu, udostępnianych przez usługę AD. Oprogramowanie Samba 4 możemy zainstalować na większości dystrybucji Linuksa, instrukcje zawarte w tej publikacji wykonywane zostały na dystrybucji Debian Wheezy. Pełna dokumentacja serwera znajduje się na stronie [1]. Wszystkie testy przedstawione w tym artykule zostały przeprowadzone na maszynach wirtualnych, konfigurowanych w środowisku Oracle VirtualBox: Debian Wheezy [2] jako maszyna pełniąca funkcję kontrolera domeny Active Directory, dwie maszyny z systemami Windows (Windows 7/8) jako członkowie domeny i system Ubuntu LTS (Precise Pangolin) [3] jako członek domeny Linux. 2. Samba 4 jako kontroler Active Directory W celu zapewnienia wszystkich możliwości, jakie daje nam kontroler domeny Active Directory, Samba korzysta z szeregu wzajemnie współpracujących ze sobą usług systemowych. Do najważniejszych z nich należą: scentralizowana usługa katalogowa, realizowana za pośrednictwem OpenLDAP, domenowy system rozpoznawania nazw DNS możemy wykorzystać zewnętrzne oprogramowanie DNS, np.: BIND9, lub wewnętrzną usługę DNS, dostarczoną razem z Sambą, usługa uwierzytelniania, wykorzystująca mechanizm Kerberos działa poprawnie, jeżeli wszystkie systemy mają zsynchronizowane zegary, a występujące między nimi opóźnienie nie jest większe niż pięć minut, dlatego wymagane jest jeszcze wykorzystanie NTP (ang. Network Time Protocol). W testowym środowisku użyłem wbudowanego serwera DNS, który w wielu instalacjach okazuje się wystarczający. 3. Instalacja serwera Samba 4 Podczas instalacji systemu operacyjnego wprowadzamy nazwę hosta oraz nazwę domeny, którą będziemy konfigurowali na potrzeby komunikacji z naszym katalogiem (wszelkie zasady bezpieczeństwa czy inne aspekty konfiguracji systemu są pomijane, ponieważ nie są częścią poruszanego tematu). Aby w pełni wykorzystać zaawansowane możliwości udostępniania zasobów, wykorzystując rozbudowany mechanizm uprawnień systemu Windows, należy sprawdzić, czy użyty system plików wspiera rozszerzone atrybuty plików oraz listy kontroli dostępu 2 3

3 N T S O L U T I O N S POSIX ACL. Do tego celu posłuży nam poniższa komenda, przy czym EXT4 zastępujemy symbolem systemu plików, jaki wybraliśmy podczas instalacji dla Debiana 7 domyślnie jest to EXT4: # cat /boot/config-`uname -r` less grep EXT4_FS_ Wynik pozytywny będzie wyglądał jak na Listingu 1. Listing: 1 CONFIG_EXT4_FS_XATTR=y CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL=y CONFIG_EXT4_FS_SECURITY=y Teraz możemy przystąpić do zmiany punktu montowania dysku w systemie plików. Aby tego dokonać, edytujemy /etc/fstab, odnajdujemy ścieżkę montowania, na której zamierzamy udostępniać zasoby, i zmieniamy wpis z: / ext4 errors=remount-ro 0 1 na: / ext4 errors=remount-ro,user_xattr,acl,barrier=1 1 1 Następnie montujemy ponownie partycję: # mount -o remount / W naszym przykładzie cały system zainstalowany jest na jednej partycji, dlatego operacje wykonaliśmy na głównym punkcie montowania root /. WAŻNE: Podczas modyfikowania pliku /etc/fstab należy bardzo uważać wprowadzenie błędnych wartości może uniemożliwiać uruchomienie systemu! W przypadku systemów, które nie wspierają rozszerzonych atrybutów plików, oraz list POSIX ACL Samba 4 udostępnia możliwość wykorzystania modułu do zapisywania uprawnień atrybutów w pliku bazy danych, w którym mamy również opcję modyfikacji list POSIX ACL. Aby skorzystać z tego rozwiązania, modyfikujemy plik /etc/ samba/smb.conf, dodając do niego wpis: posix:eadb = /usr/local/samba/private/ eadb.tdb Rozwiązanie oficjalnie nie jest zalecane w środowisku produkcyjnym, ponieważ nie skaluje się tak dobrze jak użycie rozszerzonych atrybutów obsługiwanych bezpośrednio przez system plików. Dostęp do bazy danych szybko może stać się bezpośrednią przyczyną spadku stabilności i wydajności działania całego środowiska. Po ponownym zamontowaniu partycji, na której będziemy współdzielić zasoby, za pomocą standardowego menedżera instalacji instalujemy pakiety attr oraz ACL. Następnie sprawdzamy poprawność konfiguracji, wpisując w powłoce na uprawnieniach konta root następujące polecenia: # apt-get install attr acl # touch test.txt # setfattr -n user.test -v test test.txt # setfacl -m g:adm:rwx test.txt Jeżeli wywołanie komend nie zakończyło się błędem lub komunikatem, to wszystko skonfigurowane jest poprawnie i możemy przejść dalej w przeciwnym wypadku należy ponownie sprawdzić punkt montowania partycji. Kolejnym etapem zbliżającym nas do właściwej instalacji serwera Samby 4 Active Directory jest ustawienie statycznego numeru IP i skonfigurowanie adresów serwerów DNS w naszym przypadku użyliśmy domyślnego adresu, pokrywającego się z bramą sieciową (klasyczna konfiguracja z małym routerem). Na koniec edytujemy plik /etc/ hosts wskazując w nim pełną nazwę serwera oraz numer IP serwera (Listing 2): Listing: 2 /etc/network/interfaces allow-hotplug eth0 iface eth0 inet static address netmask network broadcast gateway /etc/resolv.conf search ntsolution.local nameserver domain NTSOLUTION.LOCAL /etc/hosts localhost dc. ntsolution.local dc Instalujemy zestaw pakietów i biblioteki, zgodnie z oficjalnymi informacjami umieszczonymi w instrukcji instalacji Samba 4 [4], które są niezbędne do samodzielnej kompilacji źródeł Samby. Do tego celu używamy standardowego menedżera pakietów aptget dla systemów z rodziny Debian/Ubuntu (na oficjalnej stronie Samba HOWTO [4] znajdziemy zestawy dla innych dystrybucji Linuksa). Następnie wprowadzamy w powłoce systemu polecenie: # apt-get install build-essential libacl1- -dev libattr1-dev \ libblkid-dev libgnutls-dev libreadline-dev python-dev \ libpam0g-dev python-dnspython gdb pkg-config libpopt-dev \ libldap2-dev dnsutils libbsd-dev attr krb5-user docbook-xsl \ libcups2-dev acl Jednym z instalowanych pakietów jest Kerberos, który do wstępnej konfiguracji wymaga wprowadzenia kilku danych podczas instalacji. W pierwszej kolejności podajemy pełną nazwę domeny powinna być ona zgodna z tą, którą podaliśmy podczas instalacji systemu operacyjnego (rysunek 1). Rysunek 1

4 it solutions M i r o s ł a w J ę d r a s i a k W kolejnych dwóch oknach podajemy kompletną nazwę domenową serwera (nazwa_komputera.nazwa_domeny), na którym będzie zainstalowana usługa Kerberosa, oraz serwera, który będzie administrował tę usługę (w naszym przypadku jest to ten sam system). Następnie dwa razy wprowadzamy: dc.ntsolution.local Po zakończeniu instalacji pobieramy najnowszą stabilną wersję Samby 4 [1] (w tym przypadku wykorzystana została Samba w wersji ). Po wypakowaniu pobranego archiwum sprawdzamy integralność źródeł i uruchamiamy proces kompilacji (Listing 3). Listing 3 # cd /usr/src # wget https://download.samba.org/ pub/samba/stable/samba tar.gz # tar zxvf samba tar.gz # cd samba #./configure --enable-selftest # make Po zakończeniu procesu kompilacji instalujemy pakiet Samba 4 w systemie, wpisując komendę: # make install Na zakończenie aktualizujemy plik /etc/ rc.local z lokalną listą usług uruchamianych automatycznie wraz ze startem systemu operacyjnego, w którym dodajemy ścieżkę do pliku wykonywalnego Samby. Możemy ręcznie edytować go w dowolnym edytorze powłoki lub wpisując w powłoce polecenie, które napisze istniejący plik: # printf #!/bin/sh -e\n/usr/local/samba/ sbin/samba\nexit 0 > /etc/rc.local Dobrą praktyką jest dodanie ścieżki dostępu do katalogu narzędzi Samby w zmiennej PATH, dzięki czemu nie będziemy musieli podawać kompletnej bezwzględnej ścieżki dostępu podczas pracy z pakietem. W powłoce wprowadzamy następujące polecenie: # echo export PATH=/usr/local/samba/bin:\ /usr/local/samba/sbin:$path >> / etc/profile Pakiet Samba 4 został poprawnie zainstalowany. W ten sposób przygotowaliśmy serwer, który spełnia wszystkie wymagania stawiane przez środowisko Samba 4. Skonfigurowanie samej roli kontrolera domeny Active Directory będzie już prostym zadaniem. 4. Konfiguracja Samby 4 jako kontrolera domeny Active Directory Przygodę z linuksowym katalogiem Active Directory zaczynamy, wykonując tę samą czynność jak w przypadku systemów Windows Server. Cały proces zaczyna się od wypromowania serwera do pełnienia funkcji kontrolera domeny Active Directory. Mamy do wyboru dwie możliwości: 1) opcję szybszą, automatyczną, wykorzystującą polecenie samba-tool ze wstępnie skonfigurowanymi argumentami: # samba-tool domain provision --realm= NTSOLUTION.LOCAL \ --domain= NTSOLUTION --adminpass= \ --server-role= dc --dns-backend= SAMBA_INTERNAL 2) tryb interaktywny, w którym będziemy udzielali odpowiedzi na pytania kreatora dotyczące poszczególnych ustawień serwera (są to m.in.: nazwa domeny, hasło administratora, rola promowanego serwera). W tym przypadku wpisujemy w powłoce polecenie samba-tool bez argumentów: # samba-tool domain provision Podstawowym narzędziem administracyjnym Samby 4 dla kontrolera domeny Active Directory w systemie Linuks jest narzędzie samba-tool. Jeżeli wszystkie elementy systemu skonfigurowaliśmy właściwie i użyjemy trybu interaktywnego, to większość argumentów zostanie skonfigurowana automatycznie, wystarczy potwierdzić wartość enterem. By zrozumieć sposób działania wykorzystanych opcji, przyjrzyjmy się argumentom użytym w poleceniu: domain provision podstawowy argument, który aktywuje procesy bezpośrednio oddziałujące na domenę: domain zarządza domeną, provision odpowiada za bezpośrednią konfigurację domeny, --realm pełna nazwa domeny (zawsze musi być wprowadzona wielkimi literami), --domain nazwa domeny (również wprowadzana dużymi literami), --adminpass hasło administratora. W usłudze Active Directory zastosowano politykę ściśle określającą stopień złożoności haseł używanych w środowisku domenowym (tzw. Windows Password Policies). Jeżeli użyjemy hasła, które nie spełnia wymogów tej polityki, system zgłosi błąd i polecenie trzeba będzie uruchomić ponownie. Jeżeli natomiast w ogóle nie zdefiniujemy hasła, to Samba zrobi to za nas, generując losowe hasło, --server-role rola jaką będzie odgrywał serwer Samba, domyślnie jest to kontroler domeny dc, choć dostępne są jeszcze inne opcje (member, standalone), --dns-backend ta opcja ustawia serwer DNS, z którego będzie korzystała Samba. Jeżeli zamierzamy użyć serwer DNS, dostarczany razem z Sambą, tak jak w naszym przypadku, to możemy całkowicie pominąć ten argument. Oczywiście, nie są to wszystkie opcje, jakie oferuje samba-tool, których możemy użyć podczas promowania domeny. Dlatego zachęcam do zapoznania się z kompletną listą argumentów, używając systemowego podręcznika (man samba- -tool) lub pomocy wyświetlanej bezpośrednio w powłoce: # samba-tool domain provision --help Po zakończeniu wykonywania ww. polecenia, użytego do promowania serwera Samba 4 jako kontrolera usług Active Directory, sprawdzamy, czy nie pojawiły się błędy w trakcie przetwarzania polecenia i czy wszystkie wprowadzone dane są poprawne. Dane wyjściowe otrzymane po zakończeniu wykonywania polecenia będą zbliżone do tych przedstawionych dalej (Listing 4) 4 5

5 N T S O L U T I O N S Listing 4 Looking up IPv4 addresses Looking up IPv6 addresses No IPv6 address will be assigned Setting up secrets.ldb Setting up the registry Setting up the privileges database Setting up idmap db Setting up SAM db Setting up sam.ldb partitions and settings Setting up sam.ldb rootdse re-loading the Samba 4 and AD schema Adding DomainDN: DC=ntsolution,D- C=local Adding configuration container Setting up sam.ldb schema Setting up sam.ldb configuration data Setting up display specifiers Modifying display specifiers Adding users container Modifying users container Adding computers container Modifying computers container Setting up sam.ldb data Setting up well known security principals Setting up sam.ldb users and groups Setting up self join Adding DNS accounts Creating CN=MicrosoftDNS,C- N=System,DC=ntsolution,DC=local Creating DomainDnsZones and ForestDnsZones partitions Populating DomainDnsZones and ForestDnsZones partitions Setting up sam.ldb rootdse marking as synchronized Fixing provision GUIDs A Kerberos configuration suitable for Samba 4 has been generated at /usr/local/samba/private/krb5.conf Once the above files are installed, your Samba 4 server will be ready to use Server Role: active directory domain controller Hostname: dc NetBIOS Domain: NTSOLUTION DNS Domain: ntsolution.local DOMAIN SID: S Jeżeli popełniliśmy błąd i chcemy ponownie użyć narzędzia samba-tool, musimy najpierw usunąć plik konfiguracyjny / usr/local/samba/etc/smb.conf, który został utworzony podczas wykonywania polecenia. W innym przypadku system zgłosi błąd i przerwie wykonywanie polecenia. W wynikach wykonywania polecenia poza podstawowymi informacjami na temat serwera znajdziemy informację o wygenerowaniu pliku konfiguracyjnego usługi Kerberos. Musimy umieścić go w odpowiednim katalogu serwera użyjemy do tego celu polecenia: # cp /usr/local/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf Następnie sprawdzamy, czy plik został poprawnie skopiowany: #cat /etc/krb5.conf libdefaults] default_realm = NTSOLUTION.LOCAL dns_lookup_realm = false dns_lookup_kdc = true Przed przystąpieniem do testów weryfikujących poprawność działania katalogu Active Directory warto podejrzeć plik konfiguracyjny Samby (/usr/local/samba/etc/smb.conf). Sprawdzamy w nim, czy wszystkie wartości są zgodne z oczekiwanymi, a gdy używamy wewnętrzny serwer DNS Samby, zwracamy szczególną uwagę na wartość opcji dns forwarder. Powinna ona wskazywać na poprawny adres serwera DNS, do którego będą kierowane wszystkie zapytania, jakich lokalna usług DNS nie będzie stanie obsłużyć (rysunek 2). Przed przystąpieniem do testów weryfikujących poprawność działania usługi Active Directory wykonujemy pełny restart serwera (shutdown -r -now) w celu sprawdzenia reguły dodanej do /etc/ rc.local, odpowiedzialnej za automatyczne uruchomienie Samby podczas startu systemu. Rysunek 2 5. Weryfikacja konfiguracji serwera Samba 4 Po zakończeniu konfiguracji Samby 4 bardzo ważnym etapem są testy weryfikujące poprawność działania szeregu usług, które są integralną częścią serwera Active Directory. Przygotowane środowisko możemy zastosować w produkcji tylko wtedy, gdy wszystkie testy zakończą się pozytywnym wynikiem. Każde środowisko wymaga indywidualnego podejścia do procesu testowania, dlatego warto poświęcić temu procesowi trochę więcej czasu. Poniżej przedstawię trzy podstawowe testy, jakie musi spełnić każda konfiguracja, aby usługa Active Directory działała poprawnie: 1. Sprawdzamy, czy usługi serwera Samba 4 Active Directory są uruchomione w systemie: # netstat -tupl grep samba Poprawny wynik jest przedstawiony (rysunek 3) w formie listy aktywnie nasłuchujących procesów serwera Samba. W przeciwnym wypadku usługa Samby nie została uruchomiona. 2. Sprawdzamy poprawność działania serwera DNS, który odgrywa kluczową rolę dla poprawnego działania środowiska domenowego. Usługa Active Directory do zlokalizowania kontrolerów domeny używa rekordu SRV, który służy do identyfikowania serwerów oferujących określone usługi: # host -t SRV _kerberos._udp.ntsolution. local _kerberos._udp.ntsolution.local has SRV record dc.ntsolution.local.

6 it solutions M i r o s ł a w J ę d r a s i a k Rysunek 3 Wynikiem oczekiwanym wykonania polecenia kinit jest informacja o dacie wygaśnięcia ważności hasła, z kolei klist potwierdza otrzymanie biletu uwierzytelnienia, przydzielonego przez usługę Kerberos. W innym przypadku sprawdzamy wszystkie pliki konfiguracyjne usługi Samba Active Directory. Podczas testowania zapytań DNS sprawdzamy również, czy serwer jest w stanie obsłużyć zapytania, które kierują na zewnętrzne usługi. W tym celu wpisujemy polecenie: # host ntsolution.pl ntsolution.pl has address ntsolution.pl mail is handled by 10 alt3. ntsolution.pl mail is handled by 10 alt4. ntsolution.pl mail is handled by 1 ntsolution.pl mail is handled by 5 alt1. ntsolution.pl mail is handled by 5 alt2. Jeżeli system nie odnalazł rekordów, sprawdzamy poprawność ustawienia serwerów DNS w /etc/resolv.conf oraz opcji dns forwarder w pliku konfiguracyjnym Samby. 3. Sprawdzamy mechanizm uwierzytelniania Kerberos: # kinit administrator Password for TION.LOCAL: Warning: Your password will expire in 41 days on Mon Mar 23 08:09: # klist Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0 Default principal: SOLUTION.LOCAL Valid starting Expires Service principal :35: :35:56 krbtgt/ntsolution.lo- renew until :35:38 6. Podłączanie członka domeny Podłączenie klienta Ubuntu, Windows 7 i Administrowanie katalogiem Active Directory Samba-tools, narzędzia administracji zdalnej serwera dla systemu Windows. 8. Praktycznie przykłady Udostępnianie zasobów z wykorzystaniem zawansowanych uprawnień systemu Windows. Administrowanie stacjami roboczymi za pomocą polityk GPO. Wykorzystanie profili mobilnych w przedsiębiorstwie. Zastosowanie szablonów administracyjnych na podstawie wybranej aplikacji. 9. Korzyści Opis korzyści wynikających z prowadzenia środowiska domenowego w przedsiębiorstwie, niezależnie od jego wielkości. 10. Ograniczenia Brak wsparcia i gwarancji, niekompletna dokumentacja techniczna. 11. Podsumowanie Wnioski 1. https://www.samba.org. 2. https://www.debian.org/distrib/ https://wiki.samba.org/index.php/ OS_Requirements. 6 7

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Testowanie bezpieczeństwa i zabezpieczanie serwera SAMBA autor: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Widok uruchomienia polecenia apt-get install build-essential. Rys. 2. Widok uruchomienia polecenia apt-get install apache2

Rys. 1. Widok uruchomienia polecenia apt-get install build-essential. Rys. 2. Widok uruchomienia polecenia apt-get install apache2 1. Instalacja serwera WWW Aby zainstalować serwer WWW w systemie Linux, należy wykorzystać menedżer pakietów apt-get. Polecenia które należy wpisać w terminalu użytkownika root 1 : apt-get install build-essential

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Pomoc: konfiguracja PPPoE

Pomoc: konfiguracja PPPoE Pomoc: konfiguracja PPPoE Sieć AGGnet wykorzystuje protokół PPPoE w celu uwierzytelnienia użytkownika, zanim przyznany zostanie dostęp do zasobów Internetu. Każdy abonent naszej sieci otrzymuje indywidualny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 System operacyjny 7 Sieć komputerowa 8 Teoria sieci 9 Elementy sieci 35 Rozdział 2. Sieć Linux 73 Instalowanie karty sieciowej 73 Konfiguracja interfejsu

Bardziej szczegółowo

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Marta Grum, Administrator Systemów Microsoft w Grupie Unity OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Usługa Office365 jest niezbędnym pakietem narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian)

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Grupa Ustawienia Sieciowe umożliwia skonfigurowanie podstawowych parametrów terminala: Interfejs ETH0 Umożliwia wybór ustawień podstawowego interfejsu sieciowego. W przypadku wyboru DHCP adres oraz inne

Bardziej szczegółowo

Strona1. Suse LINUX. Konfiguracja sieci

Strona1. Suse LINUX. Konfiguracja sieci Strona1 Suse LINUX Konfiguracja sieci Strona2 Spis treści Konfiguracja sieci - uwagi wstępne.... 3 Prezentacja interfejsów sieciowych w systemie Linux.... 3 Konfiguracja IP w programie Yast... 3 Pliki

Bardziej szczegółowo

Materiały dla studentów Sieci Komputerowe. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki:

Materiały dla studentów Sieci Komputerowe. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki: LABORATORIUM 1 Instalacja Active Directory 2008 Instalacja za pomocą Kreatora instalacji Active Directory. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki: 1.

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego

Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego Cel ćwiczenia: Celem zajęć jest zdobycie doświadczenia i umiejętności instalacji systemu operacyjnego z rodziny Unix bez wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend...

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... 4 Historia komend... 4 Wywołanie komend operacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Szkolenie autoryzowane MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, podczas

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

MikroTik Serwer OpenVPN

MikroTik Serwer OpenVPN MikroTik Serwer OpenVPN Generowanie certyfikatów na systemie Debian. Instalujemy OpenVPN, następnie przechodzimy do katalogu ze skryptami: cd /usr/share/openvpn/easyrsa edytujemy plik vars ustawiając kraj,

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik konfiguracji i zarządzania Siemens 4YourSafety Konfiguracja Siemens 4YourSafety w zakresie systemu operacyjnego i supportu urządzenia może odbywać się w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja czasu - protokół NTP

Synchronizacja czasu - protokół NTP Centrum Komputerowe Uniwersytet Zielonogórski ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra tel.: (68) 3282525, fax: (68) 3244012 http://www.ck.uz.zgora.pl/ Synchronizacja czasu - protokół NTP autor: Marcin Kliński

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

WAŻNE: Słowo 'auto' oznacza, że konfigurujemy interfejs fizyczny. Wymienione po nim nazwy

WAŻNE: Słowo 'auto' oznacza, że konfigurujemy interfejs fizyczny. Wymienione po nim nazwy Konfiguracja sieci w systemie Linux Debian Jedną z najważniejszych funkcjonalności dla serwera jest oczywiście połączenie z siecią lokalną/rozległą. System Linux od samego początku budowany był z myślą

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015

Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015 Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015 Poniższe zadanie egzaminacyjne wykonane jest na przykładzie systemu Windows Server 2008 R2 oraz Windows 7 professional.(zamiennie

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące problemy z instalacją i konfiguracją i ich rozwiązania.

Najczęściej występujące problemy z instalacją i konfiguracją i ich rozwiązania. Najczęściej występujące problemy z instalacją i konfiguracją i ich rozwiązania. Q. Jak uruchomić instalator? A. Trzeba nadać instalatorowi atrybut 'wykonywalny'. Można to zrobić wydając polecenie `chmod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu Linux

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu Linux Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu Linux Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 1 O platformie Platforma mforex Trader to część systemu

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Procedura instalacji i konfiguracji Linux Red Hat jako platformy dla systemu zabezpieczeń Check Point VPN-1/FireWall-1 Przygotował: Mariusz Pyrzyk Instalacja systemu

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 NetCrunch 7 monitoruje systemy MS Windows bez instalowania dodatkowych agentów. Jednakże, ze względu na zaostrzone zasady bezpieczeństwa, zdalne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników

Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników Konto użytkownika daje użytkownikowi możliwość podłączenia się do domeny w celu uzyskania dostępu do zasobów

Bardziej szczegółowo

Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali

Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali Łukasz Kuras Licencja sieciowa w przypadku produktów Autodesk rozdzielana jest za pomocą odpowiedniego oprogramowania zwanego Menedżerem licencji sieciowej.

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów

Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów. Prowadzący: Grzegorz Zawadzki MCITP: Enterprise Administrator on Windows Server 2008

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 2 Instalacja opensuse Przygotowanie do instalacji Konfiguracja instalacji Zakończenie instalacji Instalacja oprogramowania Program

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Skonfigurowanie usług katalogowych Active Directory (AD)

Skonfigurowanie usług katalogowych Active Directory (AD) Skonfigurowanie usług katalogowych Active Directory (AD) W niniejszym przykładzie zademonstrowane zostanie zainstalowanie na serwerze usług katalogowych Active Directory obsługujących lokalną domenę o

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci równorzędnej

Praca w sieci równorzędnej Praca w sieci równorzędnej 1. Architektura sieci równorzędnej i klient-serwer Serwer - komputer, który udostępnia zasoby lub usługi. Klient komputer lub urządzenie korzystające z udostępnionych przez serwer

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO

KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO TCP/IPv4 Zrzut 1 Konfiguracja karty sieciowej Zrzut 2 Wprowadzenie dodatkowego adresu IP Strona 1 z 30 Zrzut 3 Sprawdzenie poprawności konfiguracji karty sieciowej Zrzut

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala Graficzny terminal sieciowy ABA-X3 część druga Podstawowa konfiguracja terminala Opracował: Tomasz Barbaszewski Ustawianie interfejsu sieciowego: Podczas pierwszego uruchomienia terminala: Program do konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Administrowanie.indd 1 2012-12-27 16:44:39

Bardziej szczegółowo

Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA

Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA 2015 Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA Spis treści. Spis treści. 1 Wprowadzenie. 2 Instalacja / deinstalacja serwera Samby w OpenSuse. 2 Usługi Samby / porty nasłuchu. 2 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Usługi katalogowe. II. Organizacja usług katalogowych w systemach Windows Server

Usługi katalogowe. II. Organizacja usług katalogowych w systemach Windows Server Usługi katalogowe Usługi katalogowe występują we wszystkich systemach serwerowych. Tworzą one niejako system bazodanowy, w którym poszczególne informacje gromadzone są w odpowiednie grupy, zwane obiektami.

Bardziej szczegółowo

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfigurowania komputera w sieci typu klient-serwer Zadania 1. Przestudiować w podręczniku [1] rozdział pt. Praca w sieci z serwerem.

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Tworzenie maszyny wirtualnej

Tworzenie maszyny wirtualnej Tworzenie maszyny wirtualnej 1. Aby utworzyć nową maszynę wirtualną, z menu Maszyna wybieramy opcję Nowa. Zostanie uruchomiony kreator tworzenia maszyny wirtualnej. 2. Wpisujemy nazwę maszyny oraz wybieramy

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Administratora CSIZS - OTM

Administratora CSIZS - OTM Powykonawcza Dokumentacja Wykonawca: Asseco Poland S.A. Ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów Informacje o dokumencie: Autor Zespół ds. Wytwarzania i Analizy Tytuł Produkt 33.3 Dokumentacja administratora OTM

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji. Instalacja lokalna

Instrukcja Instalacji. Instalacja lokalna Aplikacja: Instalator Wydział Pracy I Instancja Wersja: 2.0 Data: 2015-04-02 Instrukcja Instalacji Instalator wspiera wszystkie systemy operacyjne z rodziny systemów operacyjnych Microsoft Windows począwszy

Bardziej szczegółowo

26.X.2004 VNC. Dawid Materna

26.X.2004 VNC. Dawid Materna 26.X.2004 Zastosowanie programu VNC do zdalnej administracji komputerem Autor: Dawid Materna Wstęp W administracji systemami operacyjnymi często zachodzi potrzeba do działania na Pulpicie zarządzanego

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Gekosale 1.4 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do integracji...

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Hyper-V Replica.

Windows Server 2012 Hyper-V Replica. Windows Server 2012 Hyper-V Replica. Jednym z nowych rozwiązań, jakie oferuje Windows Server 2012 jest replikacja maszyn wirtualnych Hyper-V. Funkcjonalność ta oferuje replikację pracujących maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Zdalna obsługa transcievera H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Do poprawnej pracy zdalnego dostępu do radiostacji, niezbędne jest działające oprogramowanie Ham

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Centrum zarządzania. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Centrum zarządzania. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Centrum zarządzania Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W firmach przybywa komputerów coraz trudniej zarządzać użytkownikami na każdym komputerze

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Zasady współpracy Doradcy Handlowego z Symfonią 1 S U P L E M E N T Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Konfiguracja połączenia Symfonia Doradca Handlowy Symfonia forte Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server Konfiguracja IPSec Aby zainstalować OpenSWAN w popularnej dystrybucji UBUNTU (7.10) należy użyć Menedżera Pakietów Synaptics lub w konsoli wydać polecenia: sudo apt-get install openswan. Zostaną pobrane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu (wersja 1.1 dla 2.5.x) Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. 2013 Spis treści ABAKUS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Sp. z o.o. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół HTTP (2) I) Wprowadzenie. II) Użyte narzędzia: III) Kolejność działań

Protokół HTTP (2) I) Wprowadzenie. II) Użyte narzędzia: III) Kolejność działań Protokół HTTP (2) I) Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest zapoznanie z protokołem HTTP. Ćwiczenie obejmuje takie zagadnienia jak: a) instalację i konfigurację serwera HTTP (Apache2), b) uwierzytelnianie dostępu

Bardziej szczegółowo

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik by Gecco-IT http://www.gecco-it.waw.pl info@gecco-it.waw.pl 1. Zanim przystąpimy do migracji należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Serwer druku w Windows Server

Serwer druku w Windows Server Serwer druku w Windows Server Ostatnimi czasy coraz większą popularnością cieszą się drukarki sieciowe. Często w domach użytkownicy posiadają więcej niż jedno urządzenie podłączone do sieci, z którego

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD

DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD INSTALACJA I KONFIGURACJA NFS SERVER DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD z wykorzystaniem MS Services for Unix Wymagania: Windows 2000 lub XP Professional System plików NTFS Pliki Passwd & Group które kopiujemy

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciami komputerowymi

Administrowanie sieciami komputerowymi Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Administrowanie sieciami komputerowymi studia niestacjonarne Rzeszów 2010 Tematyka ćwiczeń: Ćwiczenie nr 1: Elementy zarządzania routerem brzegowym Ethernet

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Opracowany na podstawie http://dug.net.pl/tekst/31/udostepnienie_polaczenia_internetowego_%28masq%29/

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Opracowany na podstawie http://dug.net.pl/tekst/31/udostepnienie_polaczenia_internetowego_%28masq%29/ Opracowany na podstawie http://dug.net.pl/tekst/31/udostepnienie_polaczenia_internetowego_%28masq%29/ Typy przykład udostępnienia sieci Gdzie na schemacie oznaczono: eth0 interfejs wyjścia na świat eth1

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN aplikacji SSL. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Profile aplikacji SSL 1.3. Konto SSL 1.4. Grupa użytkowników

Połączenie VPN aplikacji SSL. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Profile aplikacji SSL 1.3. Konto SSL 1.4. Grupa użytkowników 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Profile aplikacji SSL 1.3. Konto SSL 1.4. Grupa użytkowników 2. Konfiguracja klienta VPN 2.1. Ustawienia ogólne 2.2. Aplikacja VNC 2.3. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta. Instrukcja do laboratorium. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi DNS i DHCP

Jarosław Kuchta. Instrukcja do laboratorium. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi DNS i DHCP Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie Usługi DNS i DHCP Niniejsze ćwiczenie przygotowuje do zainstalowania usługi wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Samba, instalacja i konfiguracja

Samba, instalacja i konfiguracja Samba, instalacja i konfiguracja Samba oprogramowanie umożliwiające uruchomienie tak zwanego serwera plików, na systemie Linux. Jest ono kompatybilne z systemem Windows, dlatego jest bardzo powszechnie

Bardziej szczegółowo

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65 Spis treści Podziękowania... xi Wstęp... xiii 1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1 Instalowanie programu Windows PowerShell... 1 Sprawdzanie instalacji za pomocą skryptu w języku VBScript... 1 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo