"Factory Talk Pharma Suite system wspomagający zarządzanie produkcją dedykowany dla branży farmaceutycznej"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""Factory Talk Pharma Suite system wspomagający zarządzanie produkcją dedykowany dla branży farmaceutycznej""

Transkrypt

1 "Factory Talk Pharma Suite system wspomagający zarządzanie produkcją dedykowany dla branży farmaceutycznej"

2 Firma PRO-CONTROL powstała w 1992 roku. Od 20 lat firma stale rozwija swoje kompetencje w zakresie zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań w automatyce przemysłowej Firma PRO-CONTROL zatrudnia prawie 40 osób, z czego 25 to wykwalifikowana i doświadczona kadra inżynierska. PRO-CONTROL jest certyfikowanym partnerem Rockwell Automation Dodatkowo od roku 2004 posiadamy certyfikat ISO 9001:2000, który potwierdza spełnienie najwyższych standardów w zakresie Systemu Zarządzania Jakością

3 Usługi Zakres usług firmy Doradztwo - Projekty - Programowanie Konsultacje techniczne i projektowanie Projektowanie i wdrażanie systemów MES (Manufacturing Execution Systems) Programowanie PLC Programowanie SCADA i DCS Integracja systemów sterowania różnych producentów Systemy wizyjne (kontrola jakości) Robotyka i automatyzacja procesów Montaż Serwis - Uruchomienie Kompletacja i realizacja dostaw Montaż prefabrykatów Montaż i rozruch instalacji technologicznej Szkolenie personelu klienta Stała obsługa serwisowa instalacji własnych oraz powierzonych Kontrakty serwisowe w trybie 7/24

4 Doświadczenie w różnych branżach

5 SPECYFIKA SYSTEMU ISTOTNE INFORMACJE

6 Rozwiązania dedykowane dla farmacji Interfejs systemu ERP Prosta integracja z produkcją Zintegrowane wykonywanie receptur Zarządzanie zamówieniami i realizacją Rozwiązania Rockwell Automation dla przemysłu Life Science STANDARDY PRODUKCJI OPARTE NA GxP Optymalizacja czasu produkcji poprzez nadzór każdego kroku receptury Wzrost wskaźnika first pass rate Poprawa jakości produkcji Skrócenie czasu rewizji partii produkcyjnej z dni do godzin Zarządzanie recepturami Zarządzanie recepturami Kreator receptur zgodny ze standardami S88 i S95 Możliwość budowy bloczków recepturowych Definiowanie produktów i zarządzanie recepturą Kontrola zmian zgodna z GxP Graficzna prezentacja receptury Genealogia i Track &Trace Śledzenie surowców, pracy operatora, stanów maszyn Wszechstronna genealogia gotowych produktów Zarządzanie jakością Procedury testów Wykresy wskaźników jakościowych w czasie rzeczywistym Procedury postępowania wadliwym produktem Zwalnianie warunkowe produktu KONTROLA ZGODNOŚCI PRODUKCJI Elektroniczna rejestracja zrealizowanych wsadów Kumulacja wiedzy na temat procesu Zamknięcie pętli informacji zwrotnej z działem R&D OPTYMALIZACJA KOSZTÓW Centralizacja danych i wsparcia dla rozproszonych lokalizacji Optymalizacja kosztów wprowadzenia nowego produktu Skalowalność rozwiązania w zależności od rozmiaru instalacji Obniżenie kosztów działalności produkcyjnej Ważenie i dozowanie Usprawnienie procedury dozowania Integracja z automatycznym rozpoznawaniem surowców i oznaczaniem produktów Przyjazny interfejs Możliwość korekty i kompensacji naważania Realizacja receptury Powtarzalność realizacji receptury Wykrywanie odstępstw Wzrost jakości i zgodności produktu

7 MES dla farmacji Production Management Production Analysis Quality Management Production Execution Dispense EBR Platform

8 MES dla farmacji Przejrzystość w zarządzaniu produkcją Production Management Production Analysis Quality Management Pokrywa zapotrzebowanie różnych dziedzin: Pharma, Biotech, Med Devices, Nutraceuticals Production Execution Dispense EBR Obejmuje pełny zakres życia farmaceutyku R+D, Badania, Produkcja, Pakowanie Zgodność z regulacjami FDA, EU, GxP,.. Oparty o sprawdzoną platformę Modularny, elastyczny, skalowalny Przejrzysta integracja z warstwą biznesową i automatyki Kluczowe wartości: Dostosowanie do wymagań specyficznej branży, objętej regulacjami Szybkie wdrożenie i uruchomienie Niskie koszty rozwoju Platform Minimalne wymagania sprzętowe oraz możliwość rozbudowy do tysięcy użytkowników Copyright 2009 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.

9 Aplikacja do zarządzania produkcją Zarządzanie recepturami zgodne z wymogami GxP Production Management Production Analysis Quality Management Zarządzanie kluczowymi składowymi procesu Materiały Bill of materials Sekwencje Receptury Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi Generowanie zleceń Rozplanowanie zleceń na linii Zarządzanie magazynami Kontrola wsadu i sublotów Wgląd / Uzupełnianie magazynów Zgodność z regulacjami GxP Identyfikowalność produktu i zasobów Walidowalność Electroniczny podpis Production Execution Dispense EBR Platform Kluczowe wartości: Ograniczenie ryzyka niezgodności produktu z recepturą ( GxPcompliant recipe management) Szybki wgląd w realizację zlecenia produkcyjne (work in progress / parametry) Copyright Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. 9

10 Realizacja produkcji Przejrzystość i śledzenie procesu produkcji Predefiniowane operacje dla Track&Trace Przyjęcie surowca, Zamówienie surowca Przeniesienie surowca, Podział surowca Konsumpcja surowca, Produkcja Mycie / czyszczenie pomieszczeń i sprzętu Wymuszenie kroków produkcyjnych zgodnie z instrukcją operacyjną Właściwy surowiec/wsad Kalibracja, mycie, obsługa urządzeń Instrukcje dla personelu Śledzenie materiału, sprzętu, personelu Production Management Production Analysis Quality Management Production Execution Dispense EBR Platform Kluczowe wartości: Redukcja ryzyka powstania produktu niezgodnego poprzez wymuszenie operacji i realizacji receptur Dostarcza wiedzy na temat przebiegu procesu i stanu produkcji on-line. Zarządzanie wyjątkami Etykiety, historia produkcji na etykietach Copyright Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. 10

11 Ważenie i dozowanie Zgodność procesu dozowania i ważenia Pre-definiowany przepływ materiałów / procedury ważenia Naważanie zgodne z recepturą, Rozliczenia naważania wg. Cost center Procedury kalibracji i walidacji wagi Procedury mycia urządzeń i pojemników Interfejs dla ważenia w czasie rzeczywistym Szeroka lista obsługiwanych wag Identyfikacja wag Kompesacja ważenia i walidowanie wyjątków Raporty z ważenia Production Management Production Analysis Quality Management Production Execution Dispense EBR Kluczowe wartości: Redukcja ryzyka pomyłek poprzez wymuszenie realizacji procedur Udokumentowanie procesu ważenia elektroniczne / dokumentacja drukowana Walidacja Platform Redukcja błędów operatorów Eliminacja pracy ręcznej Copyright Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. 11

12 Elektroniczna rejestracja wsadu Pełna dokumentacja elektroniczna procesu Realizacja produkcji zgodna z S88 Wymuszenie przepływu, zasad transferu materiałów, kroków i parametrów zadanych w recepturze Elastyczność w zarządzaniu wyjątkami Kompletne śledzenie produkcji Kompatybilność i wymiana danych z warstwą automatyki Przyjazny interfejs i procedury akceptacji i raportowania Production Management Production Analysis Quality Management Production Execution Dispense EBR Kluczowe wartości: Platform Minimalizacja ryzyka wypuszczenia na rynek produktu niezgodnego Ograniczenia czasu walidacji danego wsadu produkcyjnego Natychmiastowy dostęp do danych potwierdzających użycia właściwego surowca, parametrów i kwalifikowanych urządzeń Copyright Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. 12

13 Zarządzanie jakością Włączenie kontroli jakości do elektronicznej dokumentacji procesu Pre-definiowane kroki dla działań kontroli jakości w magazynach, na produkcji i laboratoriach Próbkowanie z linii Kontrola parametrów w trakcie procesu Statystyczna kontrola procesu / jakości Pełny nadzór jakościowy nad przebiegiem procesu Procedury próbkowania, Zarządzanie jakością u dostawców Łatwa integracja z warstwą biznesową i automatyką Production Management Production Analysis Quality Management Production Execution Dispense EBR Kluczowe wartości: Platform Minimalizacja ryzyka związanego z powstaniem produktu niezgodnego Automatyczne zbieranie i zapisanie danych do elektronicznej dokumentacji Streamlines IPC activities in-line and in the IPC laboratory Copyright Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. 13

14 Analiza produkcji Poprawa efektywności i analiza przestojów produkcyjnych Przygotowane algorytmy do analizy KPI s Production Management Production Analysis Quality Management Production Execution Dispense EBR Analiza osiągów linii w czasie rzeczywistym Definicja limitów wydajnościowych i śledzenie przekroczenia limitów Przyjazny interfejs raportowy dla analizy KPI s Możliwość analizy danych (Data Mining) Łatwa integracja z pozostałymi modułami na linii z rodziny FT Automatyczne zbieranie i prezentacja danych w czasie rzeczywistym / analiza zdarzeń Kluczowe wartości: Platform Łatwy dostęp do danych umożliwiający wdrażanie zmian i usprawnień Poprawa procesu na podstawie precyzyjnych danych pochodzących bezpośrednio z linii Skalowalny system umożliwiający zbieranie i analizę danych na pożądanym stopniu szczegółowości Copyright Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. 14

15 FactoryTalk ProductionCentre Platform Architektura bazująca na stabilnej platformie Production Management Production Analysis Quality Management J2EE sprawdzona technologia do obsługi krytycznych procesów Stabilność i bezpieczeństwo Nieograniczona skalowalność Service Oriented Architecture (SOA) Feature rich business layer Supports rich and thin (HTML) clients Różnorodność wspieranych standardów IBM WebSphere, JBoss, WebLogic Windows, Linux, Solaris Enterprise SQL Server, ORACLE Zdefiniowane biblioteki dla różnych przemysłów Production Execution Dispense EBR Platform Kluczowe wartości: Bezpieczeństwo i stabilność Dowolność w konfiguracji elementów systemu Łatwość rozbudowy Konfiguracja zamiast tworzenia Copyright 2009 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. 15

16 16 Integracja z systemami biznesowymi i automatyką Duża elastyczność w integracji z istniejącymi rozwiązaniami SF/HF Enterprise Resource Planning inne Production Management Production Analysis Quality Management Production Execution Dispense EBR Automation Third Party Controller Third Party HMI Third Party Historian Third Party BES/DCS

17 PRZYKŁADY

18 Interfejs operatorski na obiekcie Komunikacja poprzez panele, czytniki mobilne Integracja z aplikacjami HMI Panele dotykowe z instrukcjami dla operatorów

19 Zarządzanie zleceniem produkcyjnym Określenie istotnych atrybutów zlecenia i zwolnienie do produkcji

20 Zarządzanie produkcją Zarządzanie urządzeniami produkcyjnymi Kompletne odwzorowanie urządzeń produkcyjnych posiadanych w zakładzie Elektroniczna rejestracja działań podjętych na każdym urządzeniu produkcyjnym

21 Zarządzanie produkcją Rozwiązania dedykowane dla farmacji Kontrola procesu naważania

22 Zarządzanie produkcją Zgodność użytych surowców i procesu Kontrola zgodności surowca użytego do produkcji i ważenia

23 Zarządzanie produkcją Śledzenie zlecenia produkcyjnego Przejrzyste piktogramy o zagrożeniach związanych z produktem Pasek z informacją o ważeniu w czasie rzeczywistym Informacje o ilościach planowanych, rzeczywistych i dopuszczalnych tolerancjach Po zatwierdzeniu ważenia system generuje etykietę z pełnym opisem kroku, surowca oraz przypisaniem do konkretnego wsadu

24 Zarządzanie produkcją Elektroniczna etykieta z podpisem operatora Każda czynność wykonana przez operatora potwierdzana jest na interfejsie podpisem elektronicznym

25 Zarządzanie produkcją Rozwiązania dedykowane dla farmacji Raporty z produkcji Informacje o zamówieniu produkcyjnym Dokumentacja z procesu ważenia składników Lista podpisów elektronicznych oraz uwag operatorów

26 Zarządzanie produkcją Serializacja kompleksowe podejście Wdrożenie systemów kamer i czytników Przygotowanie koncepcji kontroli Dostawa stanowisk kontrolnych Oprogramowanie zgodne ze standardami GS1 Dostawa gniazd do usunięcia produktu niezgodnego Walidacja Integracja na poziomie linii i zakładu Przygotowanie koncepcji sterowania Wdrożenie oprogramowania Instalacja na obiekcie Walidacja Integracja z systemem zarządzania produkcją Oprogramowanie w ramach MES Walidacja

27 SPECYFIKA SYSTEMU ISTOTNE INFORMACJE

28 Standaryzacja FactoryTalk Batch współpracuje z szeroką gamą sterowników oraz SCADA/HMI dostępnych na rynku Modernizacja linii zakładająca wdrożenie systemu wsadowego (Batch System) pozwala obniżyć ilość przestojów o około 100 godzin rocznie przy jednoczesnej redukcji kosztów obsługi inżynierskiej i maksymalizacji wykorzystania zasobów produkcyjnych fabryki Zestandaryzowane programowanie i konfiguracja 28

29 Usprawnienie produkcji System Factory Talk pozwala na spore oszczędności przy wdrożeniach, szczególnie w architekturze Rockwell Automation poprzez przygotowane mechanizmy integrujące np. Logix 5000 Phase Manager, czy możliwość pełnej synchronizacji zmian Zmniejszenie ilości czasu niezbędnego na obsługę Szczególnie przy krótkich seriach produkcyjnych FactoryTalk Batch Server RSLogix 5000 Command Phases Phase requests Unsolicited Phase data Legacy OPC Phases accessed via reads / writes Tags HMI Sends / receives CIP messages Reads / writes Tags RSLinx Logix Controller OPC Łatwa konfiguracja

30 Integracja kontroli nad procesem FactoryTalk Batch umożliwia integrację zarządzania przepływem surowców w powiązaniu z zarządzaniem recepturami realizowanymi na liniach. Integracja z zarządzaniem recepturami Zarządzanie w czasie rzeczywistym Zarządzanie materiałami

31 Większość użytkowników Factory Talk Batch obok automatycznych kroków potrzebuje także obsługi urządzeń w trybie ręcznym. System umożliwia objęcia takich operacji tzw. eprocedurą i pełną elektroniczną rejestrację wsadu. Instrukcje multimedialne do obsługi manualnej Wyczerpujący podpis elektroniczny

32 Uzupełnienie rozwiązania Factory Talk Batch o eprocedure: Dostarcza zautomatyzowane instrukcje operatora dla procesów ręcznych Integruje wykonanie receptury wsadowy z Instrukcji Zawiera instrukcje dla operatorów z wykorzystaniem technologii internetowej Wspomaga automatyzację procesu, bez konieczności automatyzacji urządzenia! Nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania do kontroli!

33 Walidacja V - GAMP 5 kat.5 V GAMP 5 Kat.4 V GAMP 5 kategoria 3

34 Produkty niekonfigurowalne kategortia 3 Wstępna ocena ryzyka Ogólne ryzyko dla produkcji Ograniczenia i wymagania GxP Ogólne ryzyko zwiaqzane z systemem Identyfikacja ryzyka w odniesieniu do wymagań wybór sterowania pod kątem redukcji ryzyka Wstępna ocena ryzyka Testy użytkowe sterowania I procedur

35 Produkty dedykowane kategoria 5 Wstępna i funkcjonalna ocena ryzyka Ogólne ryzyko dla produkcji Ograniczenia i wymagania GxP Ogólne ryzyko związane systemem Czy wymagany jest szczegółowy szacunek ryzyka Wstępna ocena ryzyka Funkcjonalna ocena ryzyka Określ ryzyko dla procesów Określ ryzyko dla funkcji Określ ryzyko dla sterowania Testy użytkowe sterowania I procedur Testy systemu sterowania Testy jakości projektu I systemu sterowania 35

36 KORZYŚCI Minimalizacja ryzyka powstania produktu niezgodnego poprzez usprawnienie procesu ważenia i dozowania Ścisła kontrola i optymalizacja procesu produkcyjnego prowadzi do podniesienia wskaźników jakości oraz zmniejszenia stanów magazynowych i wskaźnika WIP Kontrola, integracja i optymalizacja wszystkich aspektów produkcji od zwolnienia zamówienia produkcyjnego, poprzez zarządzanie produkcją, warstwę wykonawczą, zarządzanie jakością i stanami magazynowymi System sprofilowany pod specyficzne wymagania branży farmaceutycznej, pozwala obniżyć koszty wdrożenia oraz walidacji.

37 PRO-CONTROL Sp. z o.o. ul. Serwituty Warszawa Tel.: (+48 22) , Fax: (+48 22) Kom.: (+48) ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Rozwiązanie MES dla Farmacji

Rozwiązanie MES dla Farmacji Cezary Jędra Information Software Process Business Executive sale manager for EE Mobile: +48 694 499 401 Email: cjedra@ra.rockwell.com Rozwiązanie MES dla Farmacji 1 Mamy klientów na całym świecie Globalny

Bardziej szczegółowo

"Monitoring wydajności pracy linii produkcyjnych oraz narzędzia wspierające optymalizację utrzymania ruchu Factory Talk firmy Rockwell Software"

Monitoring wydajności pracy linii produkcyjnych oraz narzędzia wspierające optymalizację utrzymania ruchu Factory Talk firmy Rockwell Software "Monitoring wydajności pracy linii produkcyjnych oraz narzędzia wspierające optymalizację utrzymania ruchu Factory Talk firmy Rockwell Software" Bielsko Biała, 18.03.2013 Firma PRO-CONTROL powstała w 1992

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów produkcyjnych w oparciu o rozwiązania MPC i FTSuites

Optymalizacja procesów produkcyjnych w oparciu o rozwiązania MPC i FTSuites Optymalizacja procesów produkcyjnych w oparciu o rozwiązania MPC i FTSuites May, 2014 Cezary Jędra Information Software Process Business Mobile: +48 694 499 401 Email: cjedra@ra.rockwell.com Information

Bardziej szczegółowo

Jak produkować lepiej i taniej

Jak produkować lepiej i taniej Raport MSI Polska listopad 2010 www.msipolska.pl Jak produkować lepiej i taniej Systemy wspomagające produkcję i utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych typu MES, PLM, PDM, CMMS, SCM Oferta na polskim

Bardziej szczegółowo

ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją

ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją System do monitorowania i zarządzania produkcją Monitoring pracy maszyn i linii produkcyjnych Śledzenie partii produkcyjnych, kody kreskowe

Bardziej szczegółowo

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną STARLIMS Version 10 W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną System STARLIMS jest użytecznym narzędziem dla laboratoriów, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami,

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA Przewodnik po klasach systemów Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Korzyści z wdrożenia Opinie użytkowników Katalog stosowanych rozwiązań 150 PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W GRUPIE

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania informatyczne

Kompleksowe rozwiązania informatyczne HIT - KODY KRESKOWE Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla logistyki i produkcji HIT-Kody Kreskowe HIT-Kody Kreskowe oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne usprawniające procesy logistyczne i

Bardziej szczegółowo

Wstęp do funkcjonalności systemów MES/EMI Manufacturing Execution Systems Enterprise Manufacturing Intelligence. www.astor.com.pl

Wstęp do funkcjonalności systemów MES/EMI Manufacturing Execution Systems Enterprise Manufacturing Intelligence. www.astor.com.pl Wstęp do funkcjonalności systemów MES/EMI Manufacturing Execution Systems Enterprise Manufacturing Intelligence www.astor.com.pl Co to jest? Mittal Steel Poland S.A. Plan Krótka historia wizualizacji

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Raport IT dla produkcji Czas technologii mobilnych Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Elżbieta Jaworska Tytuł raportu zaczerpnięty został z wypowiedzi jednego z naszych

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

FlexNet. Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie.

FlexNet. Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie. FlexNet Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie. Ciągle zmieniające się priorytety, działalność na rynkach międzynarodowych, napięte harmonogramy oraz konieczność

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

SITRAIN Szkolenia dla przemysłu

SITRAIN Szkolenia dla przemysłu SITRAIN Szkolenia dla przemysłu Wiedza kluczem do sukcesu Katalog szkoleń Oferta szkoleń 2014/15 www.siemens.pl/sitrain Centra szkoleniowe Łódź Warszawa Katowice Bielsko-Biała Warszawa Łódź Katowice Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

SIMATIC IT. Pełne zarządzanie produkcją i kontrolą jakości dzięki kompleksowemu systemowi MES/LIMS firmy Siemens. XVI Jesienne Spotkanie Browarników

SIMATIC IT. Pełne zarządzanie produkcją i kontrolą jakości dzięki kompleksowemu systemowi MES/LIMS firmy Siemens. XVI Jesienne Spotkanie Browarników SIMATIC IT Pełne zarządzanie produkcją i kontrolą jakości dzięki kompleksowemu systemowi MES/LIMS firmy Siemens XVI Jesienne Spotkanie Browarników 22-23.10.2008 Kraków Systemy IT na produkcji i w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

produkcja, jakość, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

produkcja, jakość, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie Korzyści Przewagi OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umożliwiający bezpośredni monitoring i zarządzanie produkcją z poziomu hali produkcyjnej. OPERA

Bardziej szczegółowo

Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach

Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach I punti di forza della moderna ed innovativa tecnologia di Automation Platform.NExT PROGEA prezentuje Automation Platform.NExT,

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

Tuning dla Twojej produkcji

Tuning dla Twojej produkcji Tuning dla Twojej produkcji MES stanowisko dyspozytorskie BDE MDE Większa przejrzystość Wzrost produktywności Lepsza jakość produktów Skrócenie czasów przestoju Optymalny stopień wykorzystania Poprawa

Bardziej szczegółowo

IT dla produkcji Systemy wspomagające zarządzanie

IT dla produkcji Systemy wspomagające zarządzanie Raport MSI Polska 2011/2012 www.msipolska.pl MES PLM APS EAM/CMMS 2 0 1 1 IT dla produkcji Systemy wspomagające zarządzanie Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń, opinie ekspertów REDAKCJA redaktor

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Placówek Edukacyjnych

Oferta dla Placówek Edukacyjnych Oferta dla Placówek Edukacyjnych Jak Klienci oceniają współpracę z naszą firmą?* Zawsze otwarcie i szczerze można im zaufać. Jak się wezmą za robotę, to zawsze doprowadzą do końca. Jeszcze bardziej zadowolony?

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamix Navision. Oracle E- Business Suite. 1998 1998 Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej

Microsoft Dynamix Navision. Oracle E- Business Suite. 1998 1998 Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej Raport ERP MRP II 2010 - cz. 5 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Microsoft Dynamix Navision Oracle E- Business Suite QAD Enterprise Applications REKORD Uwagi dane z ub. roku Poprzednia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo