Minimalizacja ryzyka strukturalnego, podejście Vapnika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Minimalizacja ryzyka strukturalnego, podejście Vapnika"

Transkrypt

1 Miimalizacja ryzyka strukturalego, podejście Vapika Wykład IV Wisła, grudzień 2009

2 Miimalizacja ryzyka strukturalego Problem klasyfikacji dla dwóch klas, g = 2. L(f (x), y) = I {f (x) y}. Załóżmy, że daa jest rodzia C potecjalych klasyfikatorów φ R p φ : R p { 1, 1}. (ideks klasy Y = ±1). Na przykład C = {φ a : φ a (x) = sig(a x)} Problem: Ocea błędu predykcji dla reguły miimalizującej ryzyko empirycze (estymator błędu przez powtóre podstawieie).

3 Przykład p(x 1) U[0, 1] i p(x 1) U[1, 2] Miimale ryzyko reguły (ryzyko bayesowskie rówa) się 0. A 1,..., A obserwacje z populacji pierwszej B 1,..., B obserwacje z populacji drugiej. LDA Fishera w tym przypadku redukuje się do: klasyfikuj do drugiej populacji gdy X > T = (Ā + B )/2 Err U = 1 (P(X > T Y = 1) + P(X < T Y = 1) = T 1 /2 2 Err = E T 1 /2 E N(0, 1 24 ) = 1 4 π

4 Szacujemy bład, jaki popełimy, wybierając klasyfikator φ miimalizujący estymator błędu przez powtóre podstawieie (ryzyko empirycze) Ile różi się err(φ) = 1 I {φ(x i ) Y i }. i=1 φ = argmi φ C err(φ). Err U (φ ) = P(φ (X 0 ) Y 0 U) od miimalego błędu w klasie wszystkich klasyfikatorów if φ Err(φ).

5 (Err U (φ ) if Err(φ)) φ C } {{ } błąd estymacji Err U (φ ) if φ Err(φ) = + (if φ C Err(φ) if φ Err(φ)) } {{ } błąd aproksymacji Zwiększając rodzię C zwiększamy (zmiejszamy) błąd estymacji (aproksymacji). Zmiejszając rodzię C zmiejszamy (zwiększamy) błąd estymacji (aproksymacji).

6 Błąd estymacji φ = argmi φ C Err(φ) Err U (φ ) Err( φ) Err U (φ ) err(φ ) + err( φ) Err( φ) } {{ } 0 Err U (φ ) err(φ } {{ ) } + err( φ) Err( φ) } {{ } 2 sup φ C Err(φ) err(φ) ( ) Poadto Err U (φ ) err(φ ) + sup(err(φ) err(φ)) φ C ( ) Problem ( ): szacowaie błędu predykcji Err U (φ ) w termiach err(φ ).

7 sup(err(φ) err(φ)) = sup(pf P f ) φ C f F Z = (X, Y ), Z i = (X i, Y i ) f (z) = I {φ(x) y}, Pf = Ef (Z), P f = 1 i=1 f (Z i). F: rodzia fukcji f utworzoa a podstawie C.

8 Nierówość kocetracyja McDiarmida g : X R: sup g(x 1,..., x ) g(x 1,..., x i 1, x x 1,...,x,x i X i, x i+1,..., x ) c 1 i to dla Z = g(x 1,..., X ), gdzie X 1,..., X - iezależe, P(Z EZ > t) exp( 2t 2 /c 2 ) (!) Dla Z = sup f F Pf P f, c = 2/ i (!) implikuje

9 Z prawdopodobieństwem > 1 δ ( sup[pf P f ] E f F sup f F Średie Rademachera zbioru A R R (A) = E { ) 2 log(1/δ) [Pf P f ] + sup a a = (a 1,..., a ) i σ i zl Rademachera. 1 σ i a i }, i=1

10 Własości średich Rademachera (i) R (A) = R (abscov(a)), gdzie abscov(a) = { N j=1 c ja (j), N j=1 c j 1, a (j) A} (ii) R (φ A) L φ R (A), gdzie φ : R R Lipschitzowska ze stałą L φ, a φ A = {(φ(a 1 ),..., φ(a )), a = (a 1,..., a ) A} (iii) A = {a 1,..., a m } to R (A) max i=1,...,m a i 2 log m

11 (Z 1,..., Z ) iezależa kopia (Z 1,..., Z ) i P f = 1 i=1 f (Z i). Techika sprzęgaia daje ( ) E [Pf P f ] sup f F = E(sup f F = E sup 1 f F i=1 E[P f P f Z 1,..., Z ]) E sup E[P f P f ] f F σ i (f (Z i ) f (Z i )) 2ER (Z ) Nasz zbiór A: F(z ) = {(f (z 1 ),..., f (z ))} f F, (iii) 2 log R (Z SF (Z ) ), gdzie S F (z ) = F(z ), z = (z 1, z 2,..., z ).

12 Jeśli V (z ) wymiar Vapika-Czervoekisa zbioru S F (z ) to i log S F (z ) V (z ) log( + 1) 2V R (Z (Z ) log( + 1) ), Jeśli sup z V (z ) V to z prawdopodobieństwem > 1 δ V log 2 log(1/δ) sup[pf P f ] C + f F Czyik log moża pomiąć.

13 Miimalizacja ryzyka strukturalego Rodziy klasyfikatorów C 1 C 2... C N (1) Err U (φ,i) err(φ,i) + B(, F i ) i = 1,..., Miimalizacja prawej stroy (1) Problemy: (i) Klasy z małym wymiarem mogą mieć duży bład aproksymacji (ii) miimalizacja err(φ) często problem NP-trudy (ii) ierówość Err U (φ ) err(φ ) + sup(err(φ) err(φ)) φ C ( ) za gruba!

14 Oszacowaia oparte a margiesach Niech φ będzie regułą klasyfikacyją oparta a fukcji klasyfikacyjej d: φ(x) = 1 jeśli d(x) 0 i φ(x) = 1 w przeciwym przypadku. Wtedy P(φ(X) Y ) = P(sig(d(X)) Y ) E I {d(x)y 0} Niech γ : R R + będzie fukcją kosztu taką, że γ(x) I {x 0}. Typowe przykłady γ(x) = e x, γ(x) = (1 + x) +, γ(x) = log 2 (1 + x) Fukcjoał kosztu i jego wersja empirycza A(d) = E(γ( d(x)y ) U), A (d) = 1 γ( d(x i )Y i ) i=1

15 Mamy Err(d) A(d) Niech B = γ( d(x)y)). Wtedy err (d) A (d). Err U (d ) A(d ) = E(γ( d (X)Y ) U)) L γ - stała Lipschitza fukcji γ. A (d ) + sup(a(d) A (d)) d D A (d ) + 2L γ ER (F(Z 2 log 1 δ )) + B,

16 Systemy głosowaia Systemy głosowaia opierają się a podejmowaiu decyzji a podstawie kombiacji liiowych klasyfikatorów. C- rodzia bazowych klasyfikatorów. D λ = { d(x) = m c j g j (x) : m N, i=1 j=1 } c j λ, g 1,..., g C Na podstawie własości średich Rademachera zbioru R (D λ (Z 2VC log( + 1) )) = λr (C(Z )) λ

17 Stąd Err U (sig(d )) A (d 2VC log( + 1) 2 log 1 δ ) + 2L φ λ + B, gddzie sig(d ) miimalizuje ryzyko empirycze w klasie {sig(d)} d D Oszacowaie błedu predykcji sig(d ) w termiach wymiaru Vapika-Chervoekisa klasy bazowej.

18 Margiesy Przykład φ η (x) = 1 x η φ η (x) = 0 x 0 φ η (x) = 1 + x/η w p.p. W tym przypadku B = 1 i L φ = 1/η. Poadto A (d) err γ (d), gdzie err γ (d) = 1 I {d(x i )Y i η}. Liczymy ie tylko źle sklasyfikowae elemety, ale rówież te sklasyfikowae dobrze, ale z małym margiesem i=1

19 Err U (d ) err (d ) + 2λ η 2VC log( + 1) + 2 log 1 δ.

20 Ie waże kieruki/perspektywy Własości skończeiepróbkowe estymatorów PMS i ich ryzyka (Barro, Birgé, Massart, Barraud..) Metody rzadkiej regresji (Lasso, Least Agle Regressio LAR,...). potecjala liczba predyktorów w modelu liiowym p, p >, jedakże #{i : β i 0} << p Związki metod selekcji z wielokrotym testowaiem, w szczególości z procedurami typu Bejamiiego-Hochberga (M 1 M 2 ˆM AIC = M 2 LRT M1,M 2 > 2(p 2 p 1 )) metody selekcji w modelach regresyjych oparte a wstępym uporządkowaiu predyktorów. metody predykcji oparte a uśrediaiu modeli

21 Własości skończeiepróbkowe Y i = f (x i ) + ε i, i = 1,..., ε i (0, σ 2 ), σ 2 -zae, f ; [0, 1] R, x i [0, 1]. M m : fukcje stałe a odcikach [(j 1)/m, j/m). f Holder(L, α), to dla ˆf = ˆf MNK (M m ) optymaly wybór m: R = E f ˆf 2 L 2 M 2α + mσ2 ( L m(α, L) = σ ) 2/(1+α)m 1/(2α+1) Ryzyko R = O( 2α/(2α+1) ). Kostrukcja estymatorów PMS o takim rzędzie ryzyka, bez wykorzystywaia wiedzy, że f Holder(L, α). Kalibracja stałych w fukcji kryterialej!!!

22 Referecje Bousquet, O., Bouchero, S., Lugosi, G. (2005) Theory of classificatio: a survey of recet results, ESAIM: Probability ad Statistics, Claeskes, G., Hjort, N. (2008) Model selectio ad model averagig, Cambridge Uiversity Press Friedma, J. (1997) O bias, variace, 0/1-loss ad the curse of dimesioality, Data miig ad Kowledge Discovery, str Hastie, T., Tibshirai, R., Friedma, J. (2009) The Elemets of Statistical Learig, (wydaie drugie) tibs/elemstatlear/ Koishi, S., Kitagawa, G. (2008) Iformatio Criteria ad Statistical Modellig, Spriger Leeb, H., Pötscher, B. (2008) Sparse estimators ad the oracle property, or the retur of Hodges estimator, J. Ecoometrics, str Leeb, H., Pötscher, B. (2008) Model selectio,w Hadbook of Fiacial Time Series (wyd Aderse,Davis,Kreiss,Mikosch), Spriger,2008

23 Nishii, R. (1984) Asymptotic properties of criteria for selectio of variables i multiple regressio, A. Statist., str Schiavo, R., Had, D.(2000) Te more years of error rate research, Iteratioal Statistical Review, str Shao, J. (1993) Liear model selectio by cross-validatio, JASA, str Shao, J. (1997) A asymptotic theory for liear model selectio, Statistica Siica, str Yag, Y. (2005) Ca the stregths of AIC ad BIC be shared? A coflict betwee model idetificatio ad regressio estimatio, Biometrika, str

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 +

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 + Zadaia róże W tym rozdziale zajdują się zadaia ietypowe, często dotyczące łańcuchów Markowa oraz własości zmieych losowych. Pojawią się także zadaia z estymacji Bayesowskiej.. (Eg 8/) Rozważamy łańcuch

Bardziej szczegółowo

Entropia w układach dynamicznych

Entropia w układach dynamicznych Etropia w układach dyamiczych Wstęp Środowiskowe studia doktorackie Uiwersytet Jagielloński Kraków, marzec-kwiecień 203 Tomasz Dowarowicz Część II Etropia topologicza i zasada wariacyja Zaczijmy od początku.

Bardziej szczegółowo

WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ

WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wiele zjawisk i procesów występujących w otaczającej nas rzeczywistości ma

Bardziej szczegółowo

Sieci neuronowe w przetwarzaniu strumieni danych

Sieci neuronowe w przetwarzaniu strumieni danych Sieci neuronowe w przetwarzaniu strumieni danych Struktury sieci i algorytmy uczenia Pod redakcją Ewy Skubalskiej-Rafajłowicz Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2011 Recenzenci Danuta

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNY ROZKŁAD DWUMIANOWY I JEGO ZASTOSOWANIE W REASEKURACJI I KREDYTACH. 1. Wstęp

ZALEŻNY ROZKŁAD DWUMIANOWY I JEGO ZASTOSOWANIE W REASEKURACJI I KREDYTACH. 1. Wstęp B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 27 Staisław HEILPERN* ZALEŻNY ROZKŁAD DWUMIANOWY I JEGO ZASTOSOWANIE W REASEKURACJI I KREDYTACH Praca est poświęcoa zależemu rozładowi dwumiaowemu.

Bardziej szczegółowo

XXXIII Konferencja Statystyka Matematyczna Wisła 2007

XXXIII Konferencja Statystyka Matematyczna Wisła 2007 XXXIII Konferencja Statystyka Matematyczna Wisła 2007 3-7 grudnia 2007 Optymalny wybór pary statystyk porządkowych do konstrukcji obszaru ufności dla parametrów położenia i skali Magdalena Alama-Bućko

Bardziej szczegółowo

Metody predykcji analiza regresji wielokrotnej, nieliniowej i wybór zmiennych

Metody predykcji analiza regresji wielokrotnej, nieliniowej i wybór zmiennych Metody predykcji analiza regresji wielokrotnej, nieliniowej i wybór zmiennych TPD 2009/2010 Aktualizacja w 2010 JERZY STEFANOWSKI Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Przebieg wykładu Poprzednie

Bardziej szczegółowo

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi Rozdział Grzegorz Michalski Iowacyje podejście do zarządzaia aktywami bieżącymi 1. Wstęp Kapitał pracujący etto, czyli aktywa bieżące pomiejszoe o iefiasowe pasywa bieżące, to środki, które przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH

Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH Piotr Jaworski Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 13 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Praca statutowa nr 06.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING,

Bardziej szczegółowo

3. Funkcje elementarne

3. Funkcje elementarne 3. Fukcje elemetare Fukcjami elemetarymi będziemy azywać fukcję tożsamościową x x, fukcję wykładiczą, fukcje trygoometrycze oraz wszystkie fukcje, jakie moża otrzymać z wyżej wymieioych drogą astępujących

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykªadu Rachunek prawdopodobie«stwa dla informatyków.

Notatki do wykªadu Rachunek prawdopodobie«stwa dla informatyków. Notatki do wykªadu Rachuek prawdopodobie«stwa dla iformatyków. Marci Milewski Wrocªaw, 4 lutego 2009 Spis tre±ci 1 Prawdopodobie«stwo 2 1.1 Ozaczeia i poj cia...........................................

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechika Pozańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. iż. Ryszard MICHALSKI UWM w

Bardziej szczegółowo

Wybór systemu klasy ERP metod AHP

Wybór systemu klasy ERP metod AHP BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 5 3-22 (200) Wybór systemu klasy ERP metod AHP A. CHOJNACI, O. SZWEDO e-mail: adrzej.chojacki@wat.edu.pl Wydzia Cyberetyki WAT ul. S. aliskiego 2, 00-908 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka

Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 312 RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics No. 312 Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka Redaktor naukowy Joanna Dębicka Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Sieci Bayesowskie. Agnieszka Nowak Brzezińska

Sieci Bayesowskie. Agnieszka Nowak Brzezińska Sieci Bayesowskie Agnieszka Nowak Brzezińska Rodzaje niepewności Niepewność stochastyczna np. nieszczęśliwy wypadek, ryzyko ubezpieczenia, wygrana w lotto metody rachunku prawdopodobieństwa Niepewność

Bardziej szczegółowo

Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych Grzegorz Nowicki 2 maja 204 Spis treści Wstęp 3 2 Test oparty na regresji liniowej 4 3 Model Poissona i jego rozszerzenia 8 3. Uogólniony rozkład Poissona.............................

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki 2. Podstawy informatyki 2. Wykład nr 9 (09.05.2007) Plan wykładu nr 9. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny

Podstawy informatyki 2. Podstawy informatyki 2. Wykład nr 9 (09.05.2007) Plan wykładu nr 9. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny odstawy iforatyki Wykład r 9 /44 odstawy iforatyki olitechika Białostocka - Wydział Elektryczy Elektrotechika, seestr II, studia stacjoare Rok akadeicki 006/007 la wykładu r 9 Obliczaie liczby π etodą

Bardziej szczegółowo

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup 1. Powtórzeie: określeie i przykłady grup Defiicja 1. Zbiór G z określoym a im działaiem dwuargumetowym azywamy grupą, gdy: G1. x,y,z G (x y) z = x (y z); G2. e G x G e x = x e = x; G3. x G x 1 G x x 1

Bardziej szczegółowo

ŚREDNI BŁĄD PROGNOZOWANIA DLA METODY EKSTRAPOLACJI PRZYROSTU EMPIRYCZNEGO

ŚREDNI BŁĄD PROGNOZOWANIA DLA METODY EKSTRAPOLACJI PRZYROSTU EMPIRYCZNEGO B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 3 4 006 Bogusław GUZIK ŚREDNI BŁĄD PROGNOZOWANIA DLA METODY EKSTRAPOLACJI PRZYROSTU EMPIRYCZNEGO W artykule sformułowano standardowy układ założeń stochastycznych

Bardziej szczegółowo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Matematyka stosowana Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Wojciech NIEMIRO wniem@mimuw.edu.pl http://adres.strony1.www Uniwersytet Warszawski, 2013 Streszczenie. Jest to wykład na temat symulacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH DYSKRETNYCH W UJĘCIU RETROSPEKTYWNYM PODSTAWY TEORETYCZNE I ZASTOSOWANIE W MARKETINGU

ANALIZA DANYCH DYSKRETNYCH W UJĘCIU RETROSPEKTYWNYM PODSTAWY TEORETYCZNE I ZASTOSOWANIE W MARKETINGU B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 1 2006 Robert KAPŁON* ANALIZA DANYCH DYSKRETNYCH W UJĘCIU RETROSPEKTYWNYM PODSTAWY TEORETYCZNE I ZASTOSOWANIE W MARKETINGU Przedstawiono historyczny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi.

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi. Jarosław Wróblewski Aaliza Matematycza 1A, zima 2012/13 Ciągi. Ćwiczeia 5.11.2012: zad. 140-173 Kolokwium r 5, 6.11.2012: materiał z zad. 1-173 Ćwiczeia 12.11.2012: zad. 174-190 13.11.2012: zajęcia czwartkowe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOCY WYBRANYCH TESTÓW JEDNORODNOŚCI CZASÓW TRWANIA DLA POPULACJI O ROZKŁADZIE WEIBULLA 1

ANALIZA MOCY WYBRANYCH TESTÓW JEDNORODNOŚCI CZASÓW TRWANIA DLA POPULACJI O ROZKŁADZIE WEIBULLA 1 PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LX ZESZYT 3 2013 ANDRZEJ SOKOŁOWSKI, SABINA DENKOWSKA, KAMIL FIJOREK, MARCIN SALAMAGA ANALIZA MOCY WYBRANYCH TESTÓW JEDNORODNOŚCI CZASÓW TRWANIA DLA POPULACJI O ROZKŁADZIE WEIBULLA

Bardziej szczegółowo

PROBLEM PREMII FORWARD NA RYNKU WALUTOWYM ANALIZA TEORETYCZNA Z ZASTOSOWANIEM EKSPERYMENTU MONTE CARLO

PROBLEM PREMII FORWARD NA RYNKU WALUTOWYM ANALIZA TEORETYCZNA Z ZASTOSOWANIEM EKSPERYMENTU MONTE CARLO PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LVI ZESZYT 1 2009 MAREK RACZKO * PROBLEM PREMII FORWARD NA RYNKU WALUTOWYM ANALIZA TEORETYCZNA Z ZASTOSOWANIEM EKSPERYMENTU MONTE CARLO 1. WSTĘP W artykule zajęto się problemem

Bardziej szczegółowo