CONTENTS. Część A... 2 Część B Część C Część D Część M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CONTENTS. Część A... 2 Część B... 177 Część C... 208 Część D... 231 Część M... 233"

Transkrypt

1 CONTENTS Część A... 2 Część B Część C Część D Część M

2 CZĘŚĆ A A /6/29 nanoline Phoenix Contact GmbH & Co. KG Flachsmarktstr Blomberg MICHALSKI HÜTTERMANN & PARTNER PATENTANWÄLTE Neuer Zollhof Düsseldorf EN 16 - Podręczniki; Kartoteki; Foldery; Katalogi; Broszury; Druki do celów reklamowych i prezentacyjnych;katalogi i obwoluty z nadrukiem oraz opakowania takie, jak np. kartony i wyroby z kartonu, o ile zostały ujęte w klasie Aktualizacja oprogramowania komputerowego; Doradztwo techniczne; Instalacje oprogramowania komputerowego; Usługi instalacyjne, Usługi konserwacyjne i Naprawa sprzętu komputerowego; Programowanie komputerów,w szczególności do sterowniczych urządzeń programowanych do magazynowania; Opracowywanie projektów technicznych; Projektowanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego /9/21 SHABBY CHIC SHABBY CHIC BRANDS, LLC 1441 Jefferson Blvd., Suite 1 Culver City, California 9232 US LADAS & PARRY LLP 1-2 Bolt Court London EC4A 3DQ EN FR 4 - Wosk pszczeli, Knoty Nie przerobione lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie) /1/211 MUY MALO den Exter, Joan St. Annastraat Meersel Dreef BE Wijnen, Trudie Wolbergstraat KC Valkenswaard NL MARKEYS Marthalaan 1 NL-7533 CD Enschede NL NL EN 18 - Skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach; Skóry zwierzęce, skóry surowe; Walizy i torby podróżne; Parasolki, parasole przeciwsłoneczne i laski; Bicze, uprzęże i wyroby rymarskie Odzież, obuwie, nakrycia głowy /3/211 CAR 212/41 2

3 Część A.1. CTM BG - Триизмерната търговска марка се състои от обувка, представена в шест различни изгледа, подчертавайки различни характеристики, а именно шевовете и малките гумени грайфери с думите и емблемата THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 в обувката. Първият бод на шевовете е разположен в централната част под металните халки, през които минава навън и навътре малка кожена връзка, ограждаща формата на обувката. Шев с двоен бод обикаля подметката на обувката от външната страна, която е разположена в задната част на обувката, образувайки ток. Отдолу, в подметката на обувката, образуваща тока, има малки гумени грайфери с кръгла форма, разположени в три редици, всяка от които е съставена от четири малки гумени грайфера. Подметката на обувката се отличава и в горната и в долната част с редици от малки гумени грайфери с кръгла форма в различни измерения. Всяка редица от малки гумени грайфери, разположени в подметката са разделени от допълнителни шевове. Последната редица от малки гумени грайфери разположена в долната страна на подметката се отличава с три поголеми малки гумени грайфера, на които са изобразени трите букви "c" "a" "r". Вътрешният край на централната горна част на подметката се отличава с редица от само три малки гумени грайфера. Централната част на подметката се отличава с един малък гумен грайфер. - La marca tridimensional consiste en un zapato representado por seis vistas diferentes que destacan varias características, en concreto las costuras y las pequeñas piedrecitas de caucho y la presencia de las palabras y el emblema THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PA- TENTED IN 1963 en el interior del zapato. En primer lugar la costura figura en la parte central debajo de las arandelas metálicas que van por dentro y por fuera de un fino cordel de cuero que rodea la forma del zapato. Una doble costura rodea por fuera la suela del zapato que figura en la parte posterior del zapato formando así el talón. Debajo, dentro de la suela del zapato que conforma el talón, figuran pequeñas piedrecitas de caucho de forma redondeada en tres filas, cada una formada por cuatro piedrecitas de caucho. La suela del zapato se caracteriza tanto en la parte superior como la inferior por tener filas de piedrecitas de caucho de forma redondeada de diferentes tamaños. Cada una de las filas de piedrecitas de caucho situada en la suela del zapato está separada por más costuras. La última fila de pequeñas piedrecitas de caucho situada en la parte inferior de la suela del zapato está caracterizada por tres piedrecitas de caucho mayores sobre las cuales están impresas las letras "c" "a" "r". El extremo interior de la parte superior central de la suela del zapato se caracteriza por una fila de solamente tres piedrecitas de caucho. La parte central de la suela del zapato se caracteriza por una única piedrecita de caucho. CS - Trojrozměrná ochranná známka spočívá ve vyobrazení boty ze šesti různých pohledů, přičemž pokaždé je zvýrazněna jiná její vlastnost, jmenovitě prošití, malé pryžové kolíčky a přítomnost slov a vyobrazení ve znění THE ORI- GINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 vevnitř boty. První šev se nachází ve střední části boty, pod kovovými kroužky, ze kterých směrem dovnitř i ven vychází tenká kožená šňůrka lemující tvar boty. Z vnější strany lemují podrážku boty, umístěnou v zadní části boty, která tvoří podpatek, dvojité švy. Níže, v části podrážky tvořící podpatek, jsou ve třech řadách umístěny malé pryžové kolíčky kruhového tvaru, přičemž každou řadu tvoří čtyři takové kolíčky. Podrážku boty v horní i dolní části charakterizuje několik řad malých pryžových kolíčků kruhového tvaru a různých rozměrů. Každá řada malých pryžových kolíčků umístěných na podrážce boty je od ostatních oddělena dalším švem. Poslední řada malých pryžových kolíčků umístěných ve spodní části podrážky boty se vyznačuje přítomností tří větších malých pryžových kolíčků, na kterých jsou vyražena tři písmena "c" "a" "r". Vnitřní konec horní střední části podrážky boty charakterizuje řada složená pouze ze tří malých pryžových kolíčků. Střední část podrážky boty se pak vyznačuje přítomností jediného malého pryžového kolíčku. DA - Det tredimensionelle varemærke består af en sko repræsenteret af seks forskellige visninger, der understreger forskellige egenskaber, nemlig syninger og de små gummismåsten samt ordene og logoet THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 inden i skoen. Den første syningssting ses i den midterste del under metalringene, hvorfra en smal lædersnor går ud og ind og omgiver skoens form. En dobbelt syning omgiver skosålen på ydersiden, der ses bagerst på skoen og danner en hæl. Herunder, inden i den skosål, der danner hælen, ses små, runde gummisten anbragt i tre rækker, der hver består af fire små gummisten. Skosålen er både foroven og forneden omkranset af rækker af små, runde gummisten i forskellig størrelse. Hver række af små gummisten, der er anbragt i sålen, er adskilt af yderligere syninger. Den sidste række af små gummisten, der er anbragt på den nederste del af skosålen er omkranset ad tre større gummismåsten, hvorpå de tre bogstaver "c" "a" "r" er påtrykt. Den indre del af den centrale øverste del af skosålen er omkranset af en række med kun tre små gummisten. Den centrale del af skosålen er omkranset af en enkelt gummismåsten. - Besteht in dreidimensionaler Form aus einem Schuh, der in sechs verschiedenen Ansichten dargestellt ist, wodurch verschiedene Merkmale hervorgehoben werden, nämlich die Nähte und die kleinen Gumminoppen sowie das Vorhandensein der Inschrift und des Zeichens THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 im Inneren des Schuhs. Eine erster Steppnaht befindet sich im mittleren Teil unter den Metallringen, durch die eine feine Lederkordel hinein- und herausführt, die die Form des Schuhs umsäumt. Eine doppelte Steppnaht führt außen um die Schuhsohle herum, die am hinteren Teil des Schuhs die Ferse bildet. Darunter befinden sich in der Schuhsohle, die die Ferse bildet, kleine Gumminoppen in runder Form, die in drei Reihen angeordnet sind, die jeweils aus vier kleinen Gumminoppen bestehen. Die Schuhsohle ist sowohl an der oberen als auch an der unteren Seite durch Reihen kleiner runder Gumminoppen von unterschiedlicher Größe charakterisiert. Jede Reihe dieser kleinen Gumminoppen, die auf der Schuhsohle angeordnet, ist, wird durch weitere Nähte abgegrenzt. Die letzte Reihe der kleinen Gumminoppen, die sich auf der unteren Seite der Schuhsohle befindet, ist durch drei kleine Noppen charakterisiert, die größer sind, und in die die Buchstaben "c" "a" "r" eingeprägt sind. Das innere Ende des mittleren oberen Teils der Schuhsohle wird durch eine Reihe charakterisiert, die nur aus drei kleinen Gumminoppen besteht. Der Mittelteil der Schuhsohle ist durch eine einzelne kleine Gumminoppe charakterisiert. ET - Kolmemõõtmeline logo koosneb kinga kuuest vaatest, mis toovad välja selle eriomadused, nimelt õmblustöö, väiksed kumminagad ja kinga sees olevad sõnad THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 212/41 3

4 CTM Część A Õmblus algab keskel metallrõngaste all, millest on läbi pistetud kinga ümbritsev peenike nahkpael. Kingatalda ümbritseb väline topeltõmblus, mis on nähtav kinga taga, moodustades kannaosa. Kingatalla kannaosa all on kolmes reas neljakaupa ümmargused väiksed kumminagad. Kingatalla üla- ja allvaadetes on näha ümmarguste väikeste kumminagade read. Tallal olevate kumminagade iga rida eraldab õmblus. Kingatallal oleva viimase rea kumminagasid on kolm ja need on suuremad ja neisse on pressitud tähed "c" "a" "r". Kingatalla ülemise osa siseküljel on vaid kolm väikest kumminaga. Kingatalla keskel on üksainus väike kumminaga. EL - Το τρισδιάστατο εμπορικό σήμα συνίσταται σε παπούτσι που αναπαρίσταται σε έξι διαφορετικές όψεις που η κάθε μία τονίζει διαφορετικά χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα τις ραφές και τις μικροσκοπικές καουτσουκένιες τάπες και την ύπαρξη των λέξεων και του σχεδίου THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 εντός του παπουτσιού. Η πρώτη βελονιά βρίσκεται στο κεντρικό μέρος κάτω από τον μεταλλικό δακτύλιο μέσα από τον οποίο διέρχεται ένα μικροσκοπικό δερμάτινο κορδόνι που περιβάλλει το παπούτσι. Διπλές ραφές περιβάλλουν εξωτερικά τη σόλα του παπουτσιού στο πίσω μέρος του παπουτσιού δημιουργώντας το τακούνι. Από κάτω, εντός της σόλας που δημιουργεί το τακούνι, υπάρχουν μικροσκοπικές καουτσουκένιες στρογγυλές τάπες σε τρεις σειρές όπου στην κάθε μία υπάρχουν τέσσερις μικροσκοπικές καουτσουκένιες τάπες. Η σόλα τόσο στην επάνω όσο και στην κάτω πλευρά της διαθέτει σειρές από μικροσκοπικές καουτσουκένιες τάπες διαφόρων διαστάσεων. Η κάθε σειρά από μικροσκοπικές καουτσουκένιες τάπες της σόλας χωρίζεται με επιπλέον ραφές. Η τελευταία σειρά από μικροσκοπικές καουτσουκένιες τάπες στην κάτω πλευρά της σόλας διαθέτει τρεις μεγαλύτερες μικροσκοπικές καουτσουκένιες τάπες όπου είναι τυπωμένα τα τρία γράμματα "c" "a" "r". Το εσωτερικό άκρο της κεντρικής επάνω πλευράς της σόλας διαθέτει χαρακτηριστική σειρά με μόνο τρεις μικροσκοπικές καουτσουκένιες τάπες. Το κεντρικό τμήμα της σόλας διαθέτει μόνο μία μικροσκοπική καουτσουκένια τάπα. EN - The three-dimensional trademark consists of a shoe represented by six different views highlighting various characteristics, namely the sewings and the tiny rubber pebbles and the presence of the words and device THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 inside the shoe. A first sewing stitch is located in the central part below the metal rings from which goes in and out a tiny leather cord surrounding the shape of the shoe. A double sewing stitches surrounds externally the shoe sole which is located in the back of the shoe creating the heel. Below, inside the shoe sole creating the heel, there are tiny rubber pebbles of round shape placed in three rows, each one composed of four tiny rubber pebbles. The shoe sole is characterized in both the upper and the bottom sides by rows of tiny rubber pebbles of round shape of different dimensions. Each row of tiny rubber pebbles placed in the shoe sole is separated by further sewings. The last row of tiny rubber pebbles placed on the bottom side of the shoe sole is characterized by three bigger tiny rubber pebbles on which the three letters "c" "a" "r" are impressed. The inner end of the central upper side of the shoe sole is characterized by a row of only three tiny rubber pebbles. The central part of the shoe sole is characterized by a single tiny rubber pebble. FR - La marque tridimensionnelle consiste en six prises de vue différentes d'une chaussure soulignant plusieurs caractéristiques, à savoir les coutures et les petits crampons en caoutchouc et en les termes et en le logo THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 inscrits à l'intérieur de la chaussure. Une première piqûre se trouve dans la partie centrale en-dessous des anneaux métalliques d'où rentre et sort un petit cordon en cuir faisant le tour de la chaussure. Une double piqûre entoure l'extérieur la semelle située à l'arrière de la chaussure, créant ainsi le talon. En-dessous, sur la semelle créant le talon, se trouvent de petits crampons ronds en caoutchouc disposés sur trois rangs, chacun comprenant quatre petits crampons en caoutchouc. La semelle est caractérisée, en sa partie supérieure et inférieure, par des rangs de petits crampons ronds en caoutchouc de différentes tailles. Chaque rang de petits crampons en caoutchouc placés sur la semelle est séparé par des coutures supplémentaires. Le dernier rang de petits crampons en caoutchouc placé sur la partie inférieure de la semelle est caractérisé par trois crampons en caoutchouc plus grands comprenant les trois lettres "c" "a" "r" imprimées. L'extrémité interne de la partie supérieure centrale de la semelle se caractérise par un rang formé de trois petits crampons en caoutchouc seulement. La partie centrale de la semelle se caractérise par un seul petit crampon en caoutchouc. IT - Il marchio tridimensionale è composto da una scarpa rappresentata in sei viste diverse che evidenziano varie caratteristiche, ovvero le cuciture e i piccoli granelli di gomma e la presenza delle parole e disegno THE ORIGI- NAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 all'interno della scarpa. Una prima cucitura è situata nella parte centrale sotto gli anelli metallici da cui entra ed esce un minuscolo cordoncino in pelle che circonda la forma della scarpa. Una cucitura a doppi punti circonda esternamente la suola della scarpa, situata sul retro della scarpa creando il tacco. Sotto, all'interno della suola della scarpa e creando il tallone, vi sono piccoli granelli in gomma di forma rotonda collocati su tre file, ciascuna composta da quattro granelli di gomma. La suola della scarpa è caratterizzata sia nel lato superiore che in quello inferiore da file di piccoli granelli di gomma di forma rotonda di dimensioni diverse. Ciascuna fila di granelli di gomma situata nella suola della scarpa è separata da ulteriori cuciture. L'ultima riga di minuscoli granelli di gomma situata sul lato inferiore della suola della scarpa è caratterizzata da tre granelli di gomma più grandi su cui sono impresse le lettere "c" "a" "r". L'estremità interna del lato centrale superiore della suola della scarpa è caratterizzato da una fila di solo tre granelli di gomma. La parte centrale della suola della scarpa è caratterizzata da un singolo granello di gomma. LV - Trīsdimensiju grafiskā zīme sastāv no kurpes, kas tiek attēlota sešos dažādos veidos, izceļot dažādas īpašības, proti, šuves un mazās gumijas bumbiņas, kā arī vārdu un iekārtas klātbūtni: "THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963" uzraksts atrodas kurpe iekšienē. Pirmā šuve atrodas centra daļā zem metāla gredzeniem, no tiem šuve iet iekšā un iznāk no mazas ādas siksniņas, kas aptver kurpes formu. Dubultās šuves ietver kurpes zoli, tā atrodas kurpes aizmugurē un veido papēdi. Apakšā, kurpes papēdi veidojošās zoles iekšienē, atrodas mazas, apaļas gumijas bumbiņas, tās ir izvietotas trijās rindās, katra rinda sastāv no trim mazām gumijas bumbiņām. Kurpes zoli augšpusē un apakšpusē raksturo mazo, apaļo gumijas bumbiņu rindas, tās ir izvietotas dažādās dimensijās. Katru mazo, apaļo gumijas bumbiņu rindu atdala šuves. Pēdējā mazo, apaļo gumijas bumbiņu rinda ir novietota kurpes zoles apakšā, tā sastāv no trijām lielākām gumijas bumbiņām, uz šīm bumbiņām atrodas burti: "c" "a" "r". Kurpes centrālo augšējās daļas iekšpusi attēlo tikai rinda ar trim mazām gumijas bumbiņām. Kurpes zoles centrālo daļu attēlo viena maza gumijas bumbiņa. LT - Trimatis prekių ženklas sudarytas iš bato, vaizduojamo šešiomis skirtingomis padėtimis, išryškinančiomis įvairias savybes, būtent siūles, guminius gumburėlius, užrašytus žodžius ir etiketę THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 bato viduje. Pirmasis siūlės dygsnis yra per vidurį po metaliniais žiedeliais, per kuriuos aplink visą batą pervertas plonas odinis raištelis. Dvigubosios siūlės dygsniais apsiūta visa bato pado, kuris užeina ant bato užpakalinės dalies ir sudaro užkulnį, išorė. Žemiau ant užkulnį sudarančio bato pado yra trys eilės guminių apskritų gumburėlių, kurių kiekvieną sudaro keturi guminiai 4 212/41

5 Część A.1. CTM gumburėliai. Bato pado priekinėje dalyje ir šonuose eina apskritų, įvairaus dydžio guminių gumburėlių eilės. Kiekvieną tokią bato pado guminių gumburėlių eilę skiria siūlės. Paskutiniąją guminių gumburėlių eilę, užbaigiančią bato padą, sudaro trys didesni guminiai gumburėliai, ant kurių įspaustos raidės "c" "a" "r". Priekinė pado dalis ties bato viduriu baigiasi tik trijų guminių gumburėlių eile. Bato pado vidurinėje dalyje yra tik vienas guminis gumburėlis. HU - A háromdimenziós védjegyen egy cipő látható hat különböző nézetből, melyek eltérő jellemzőket emelnek ki, nevezetesen a varrásokat és a kis gumikavicsokat, valamint a THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 szavakat és ábrát a cipő belsejében. Az első varrat középen van a fémkarikák alatt, amikből kibe tekereg egy kis bőrzsinór, körülfogva a cipő formáját. Egy dupla varrat kívülről körbefogja a cipőtalpat, amely a cipő végén a sarkat alkotja. Alatta, a cipősarkat alkotó talpban, kis kerek gumikavicsok láthatóak három sorba rendezve, minden sorban négy kis gumikaviccsal. A cipőtalp felső és alsó felét különböző méretű kis kerek gumikavicsok sorai alkotják. A cipőtalpba helyezett kis kerek gumikavicsok minden sorát további varrások választják el. A kis kerek gumikavicsok utolsó sorát a cipőtalp alján három nagyobb gumikavics alkotja, rajtuk a "c" "a" "r" betűkkel. A cipőtalp felső részének közepének belső végét egy mindössze három kis gumikavicsból álló sor jelöli. A cipőtalp középső részét egyetlen kis gumikavics jelöli. MT - It-trejdmark tridimensjonali tikkonsisti f'żarbuna rrapreżentata minn sitt veduti different li jenfasizzaw diversi karatteristiċi, jiġifieri l-ħjata u ċ-ċagħaq tal-lastku żgħir u l- preżenza tal-kliem u d-disinn THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 ġewwa ż-żarbun. L- ewwel punt tal-ħjata jinsab fil-parti ċentrali taħt il-ħoloq talmetall minn fejn jidħol u joħroġ lazz tal-ġilda żgħir li jdur mal-forma taż-żarbun. Punti tal-ħjata doppji jduru man-naħa ta' barra tas-suletta taż-żarbun li tinsab fuq in-naħa ta' wara taż-żarbuna u li tifforma t-takkuna. Taħt, ġewwa s-suletta taż-żarbuna li tifforma t-takkuna, hemm ċagħaq tal-lastku żgħir ta' forma tonda li qiegħed fi tliet ringieli, kull waħda tikkonsisti f'erbgħa ċagħaq tal-lastku żgħir. Is-suletta tażżarbuna hija karatterizzata kemm fin-naħa ta' fuq u n-naħa t'isfel minn ringieli ta' ċagħaq tal-lastku żgħir ta' forma tonda ta' dimensjonijiet differenti. Kull ringiela taċ-ċagħaq tal-lastku żgħir li tinsab fis-suletta taż-żarbuna hija separata minn aktar ħjata. L-aħħar ringiela taċ-ċagħaq tal-lastku żgħir li tinsab fin-naħa t'isfel tas-suletta taż-żarbuna hija kkaraterizzata minn tliet ċagħaq tal-lastku żgħir akbar u li fuqhom hemm stampati t-tliet ittri "c" "a" "r". It-tarf ta' ġewwa tannaħa ċentrali ta' fuq tas-suletta taż-żarbuna hija kkaraterizzata biss minn ringiela ta' tliet ċagħaq tal-lastku żgħir. Ilparti ċentrali tas-suletta taż-żarbuna hija kkaraterizzata minn ċagħqa tal-lastku żgħira waħda. NL - Het driedimensionale handelsmerk bestaat uit een schoen, vertegenwoordigd door zes verschillende afbeeldingen die verschillende eigenschappen doen uitkomen, te weten de stiksels en de kleine noppen en de aanwezigheid van de woorden en de leus THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 binnenin de schoen. Een eerste stiknaad bevindt zich in het centrale deel onder de metalen ringen waardoor een dun lederen koord naar binnen en naar buiten loopt dat de vorm van de schoen omgeeft. Een dubbele stiknaad loopt aan de buitenkant rondom de schoenzool aan de achterzijde van de schoen en vormt zo de hiel. Eronder, binnen het deel van de schoenzool dat de hiel vormt, bevinden zich kleine rubberen noppen met een ronde vorm die zijn aangebracht in drie rijen, elk bestaande uit vier kleine rubberen noppen. De schoenzool wordt aan de boven- en de onderzijde gekenmerkt door rijen kleine rubberen noppen met een ronde vorm van verschillende afmetingen. De rijen kleine rubberen noppen op de schoenzool zijn van elkaar gescheiden door verdere stiksels. De laatste rij kleine rubberen noppen op de onderzijde van de schoenzool wordt gekenmerkt door drie wat grotere kleine rubberen noppen waarop de drie letters "c" "a" "r" zijn gedrukt. Het binnenste uiteinde van de centrale bovenzijde van de schoenzool wordt gekenmerkt door een rij van slechts drie kleine rubberen noppen. Het centrale deel van de schoenzool wordt gekenmerkt door een enkele kleine rubberen nop. PL - Trójwymiarowy znak towarowy składa się z buta przedstawionego w sześciu różnych ujęciach podkreślających jego różne cechy charakterystyczne, mianowicie szycia i małe gumowe wypustki oraz słowa i logo THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 wewnątrz buta. Pierwszy szew jest umieszczony w środkowej części poniżej metalowych kółek, do których wchodzi i z których wychodzi cienki skórzany pasek otaczający brzegi buta. Podwójny szew, który jest umieszczony z tyłu tworząc obcas, otacza po zewnętrznej stronie podeszwę buta. Poniżej, wewnątrz podeszwy tworzącej obcas znajdują się małe gumowe wypustki o okrągłym kształcie, które są umieszczone w trzech rzędach, każdy z rzędów składa się z czterech małych, gumowych wypustek. Podeszwa charakteryzuje się tym, że po jej obu stronach, górnej i dolnej, znajdują się rzędy małych gumowych wypustek o okrągłym kształcie i różnej wielkości. Każdy rząd małych gumowych wypustek umieszczonych na podeszwie jest oddzielony szyciem. Ostatni rząd małych gumowych wypustek umieszczonych na dolnej części podeszwy charakteryzuje się trzema większymi gumowymi wypustkami, na których odciśnięte są trzy litery "c" "a" "r". Wewnętrzna środkowa strona górnej części podeszwy charakteryzuje się rzędem tylko trzech małych gumowych wypustek. Środkowa część podeszwy charakteryzuje się jedną małą gumową wypustką. PT - A marca comercial tridimensional consiste num sapato representado em seis perspetivas diferentes que destacam várias características do mesmo, nomeadamente as costuras e as pequenas esferas de borracha, bem como a presença das palavras THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 e do desenho da marca no interior do sapato. Uma primeira costura está localizada na parte central, por baixo dos anéis metálicos através dos quais entra e sai um fino cordão de couro que envolve a forma do sapato. Uma segunda costura, localizada na parte de trás do sapato, formando o salto, envolve externamente a sola do sapato. Em baixo, no interior da sola do sapato que forma o salto, existem pequenas esferas de borracha dispostas em três filas, cada uma composta por quatro pequenas esferas de borracha. A sola do sapato é caracterizada, tanto à frente como atrás, por filas de pequenas esferas de borracha de diferentes dimensões. Cada fila de pequenas esferas de borracha presentes na sola está separada por costuras. A última fila de pequenas esferas de borracha colocada na parte de trás da sola do sapato é formada por três esferas de borracha maiores nas quais estão impressas as letras "c" "a" "r". A extremidade da parte central da frente da sola contém uma fila com apenas três pequenas esferas de borracha. A parte central da sola do sapato contém apenas uma pequena esfera de borracha. RO - Marca tridimensională este alcătuită dintr-un pantof reprezentat prin şase perspective diferite care evidenţiază diferite caracteristici, şi anume cusăturile şi crampoanele din cauciuc mici şi prezenţa cuvintelor şi sloganului THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 în interiorul pantofului. O primă cusătură se află în partea centrală sub inelele metalice din care intră şi iese un mic şnur din piele care înconjoară forma pantofului. O cusătură dublă înconjoară exteriorul tălpii pantofului care se află pe partea din spate a pantofului, formând tocul. Dedesubt, în interiorul tălpii pantofului care formează tocul, se află crampoane din cauciuc mici de formă rotundă plasate pe trei rânduri, fiecare fiind compus din patru crampoane din cauciuc mici. Talpa pantofului este prevăzută, atât în partea de sus cât şi în partea de jos cu rânduri de crampoane din cauciuc mici de formă rotundă, de diferite dimensiuni. Fiecare rând de crampoane din cauciuc mici plasate în talpa pantofului este separat de cusături supli- 212/41 5

6 CTM Część A.1. mentare. Ultimul rând de crampoane din cauciuc mici plasat pe partea de jos a tălpii pantofului este caracterizat de trei crampoane din cauciuc mai mari pe care sunt aplicate cele trei litere "c" "a" "r". Capătul interior al părţii centrale superioare a tălpii pantofului este caracterizată de un rând de doar trei crampoane de cauciuc mici. Partea centrală a tălpii pantofului este caracterizat de un singur crampon de cauciuc mic. SK - Trojrozmerný známka obsahuje vyobrazenie topánky zo šiestich rôznych pohľadov, zvýrazňujúcich jej určité vlastnosti a črty, menovite stehy a drobné gumené kolíky a nápis THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PA- TENTED IN 1963 vnútri topánky. Prvý steh sa nachádza v strednej časti pod kovovými krúžkami, cez ktoré okolo topánky prechádza kožená šnúrka. Podrážka je obšitá dvojitým stehom a vystupuje na zadnej časti topánky. Na vystupujúcej časti podrážky na zadnej strane topánky sa nachádzajú drobné okrúhle kolíky v troch riadkoch po štyroch kolíkoch. Predná aj zadná časť podrážky je rovnako posiata drobnými gumenými kolíkmi rôznych veľkostí. Každý riadok kolíkov je navzájom oddelený stehom. Posledný riadok kolíkov na zadnej časti podrážky má tri väčšie kolíky, na ktorých sú vyrazené písmená "c" "a" "r" na každom kolíku jedno. Na vnútornom konci prednej časti podrážky, pri strede, sa nachádzajú iba tri kolíky v riadku. V strede podrážky medzi dvoma časťami podrážky sa nachádza jediný gumený kolík. SL - Trirazsežna blagovna znamka je sestavljena iz čevlja, predstavljenega s šestimi različnimi pogledi, ki poudarjajo različne značilnosti, in sicer šive in drobne gumijaste kroglice ter besede in oznako THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 v čevlju. Prvi šiv je v srednjem delu pod kovinskimi obročki, skozi katere navzven in navznoter poteka tanka usnjena vrvica, ki obdaja obliko čevlja. Dvojni šiv obdaja zunanjost podplate čevlja in tvori peto. Spodaj, v podplatu, so drobne gumijaste kroglice v treh vrstah, vsaka iz štirih kroglic. Podplat ima na spodnjem in zgornjem delu vrste gumijastih kroglic različnih velikosti. Vsako vrsto gumijastih kroglic ločujejo šivi. Zadnjo vrsto gumijastih kroglic na spodnjem delu podplata sestavljajo tri večje kroglice z vtisnjenimi črkami "c" "a" "r". Na notranjem delu srednjega zgornjega dela podplata je le ena vrsta treh gumijastih kroglic. Sredi podplata čevlja je ena sama gumijasta kroglica. FI - Kolmiulotteinen tavaramerkki koostuu kenkää esittävästä kuudesta erilaisesta kuvasta, jotka korostavat sen eri ominaisuuksia, nimittäin ompeleita ja pieniä kuminappuloita ja kengän sisällä olevia sanoja ja kuviota THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN Ensimmäinen ommel sijaitsee keskiosassa olevien metallirenkaiden alapuolella, joiden läpi kulkee kengän profiilia ympäröivä sisään ja ulos pujotteleva kapea nahkanyöri. Kantapään muodostavaa anturan osaa kengän takapäässä ympäröi ulkopuolella kaksoisommel. Sen alla kantapään muodostavan anturan osan sisäpuolella on pieniä pyöreitä kuminappuloita kolmessa rivissä, joista kukin koostuu neljästä pienestä kuminappulasta. Kengän anturassa (pohjassa) on sekä kärki- että kantaosassa erikokoisten kuminappuloiden rivejä. Kutakin pohjaan sijoitettua pienten kuminappuloiden riviä erottavat lisäompeleet. Viimeinen pienten kuminappuloiden rivi kengän pohjan kantapäässä koostuu kolmesta suuremmasta kuminappulasta, joiden pintaan on kuvioitu kolme kirjainta "c" "a" "r". Kengän pohjan keskiosassa kärkipuolen sisemmässä päässä on ainoastaan kolmesta pienestä kuminappulasta koostuva rivi. Kengän pohjan keskellä on vain yksi pieni kuminappula. SV - Det tredimensionella märket består av en sko som är avbildad från sex olika vinklar för att påvisa flera olika egenskaper, nämligen de synliga stygnen och de små broddarna av gummi samt orden och benämningen THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 inuti skon. Det första stygnet är placerat centralt mitt bak på skon under två metallringar och in och ut mellan dessa är en läderrem trädd som omger hela skons form. 591 En dubbel rad med sydda stygn omger hela skosulan på utsidan och den är placerad så att den sedan skapar skons bakkappa. Under detta och inuti själva skosulan som formar bakkappan är små runda gummibroddar placerade i tre rader och med fyra små broddar på varje rad. Skosulan består både fram- och baktill av rader av små gummibroddar i olika storlekar som alla har rund form. Varje rad med gummibroddar placerade på skosulan är separerade av ytterligare sydda sömmar. Den sista raden av små gummibroddar som är placerade längst bak på skosulan består av tre gummibroddar som är större än övriga gummibroddar och på dem är de tre bokstäverna "c" "a" "r" tryckta. Den innersta raden av dem som tillhör den främre delen av skosulan består av endast tre små gummibroddar. Skosulans mittersta del består av endast en liten gummibrodd. BG - Светлокафяв, тъмно кафяво, златист, кремав - Marrón claro, marrón oscuro, dorado, color crema CS - Světle hnědá, tmavě hnědá, zlatá, krémově bílá DA - Lysebrun, mørkebrun, gylden, cremefarvet - Hellbraun, dunkelbraun, goldfarben, cremefarben ET - Helepruun, tumepruun, kuldne, kreemikas EL - Ανοιχτό καφέ, σκούρο καφέ, χρυσαφί, κρεμ EN - LIGHT BROWN, DARK BROWN, GOLD, CREAM FR - Brun clair, brun foncé, or, crème IT - Marrone scuro, marrone chiaro, dorato, panna LV - Gaiši brūns, tumši brūns, zeltains, krēmkrāsas LT - Šviesiai ruda, tamsiai ruda, auksinė, kreminė HU - Világosbarna, sötétbarna, arany, krémszín MT - KANNELLA ĊAR, KANNELLA SKUR, KULUR ID- HEB, KULUR IL-KREMA NL - Lichtbruin, donkerbruin, goudkleurig, crème PL - JASNOBRĄZOWY, CIEMNOBRĄZOWY, ZŁOTY, KREMOWY PT - Castanho-claro, castanho-escuro, dourado, creme RO - MARO SCHIS, MARO ÎNCHIS, AURIU, CREM SK - Svetlohnedá, tmavohnedá, zlatá, béžová SL - SVETLO RJAVA, TEMNO RJAVA, ZLATA, KREM FI - Vaaleanruskea, tummanruskea, kulta, kermanväri SV - Ljusbrunt, mörkbrunt, guld, krämfärg CAR SHOE SA 23, rue Aldringen 8 Luxembourg LU IPSO SRL Via Santa Chiara, Turin IT EN IT 25 - Obuwie; Obuwie i podeszwy do butów /4/211 TABLISHED /41

7 Część A.1. CTM BG - ЧЕРЕН ЕТИКЕТ ЗА GREENALLS ORIGINAL LONDON DRY GIN - Etiqueta negra para GREENALLS ORIGINAL LON- DON DRY GIN CS - Zadní etiketa pro GREENALLS ORIGINAL LONDON DRY GIN DA - Teksten GREENALLS ORIGINAL LONDON DRY GIN er skrevet med sort - Besteht aus einem Rücketikett für GREENALLS ORIGINAL LONDON DRY GIN ET - Must etikett GREENALLS ORIGINAL LONDON DRY GIN EL - Οπίσθια ετικέτα για το προϊόν GREENALLS ORIGINAL LONDON DRY GIN EN - BACK LABEL FOR GREENALLS ORIGINAL LONDON DRY GIN FR - La marque consiste en une étiquette noire contenant la dénomination GREENALLS ORIGINAL LONDON DRY GIN IT - Etichetta nera di GREENALLS ORIGINAL LONDON DRY GIN LV - Aizmugurējā etiķete "GREENALLS ORIGINAL LON- DON DRY GIN" pudelei LT - Juoda GREENALLS ORIGINAL LONDON DRY GIN emblema HU - FEKETE CIMKE A GREENALLS ORIGINAL LONDON DRY GIN-HEZ MT - LEJBIL TA' WARA GĦAL GREENALLS ORIGINAL LONDON DRY GIN NL - Rugetiket voor GREENALLS ORIGINAL LONDON DRY GIN PL - TYŁ ETYKIETY Z GREENALLS ORIGINAL LONDON DRY GIN PT - Rótulo traseiro para GREENALLS ORIGINAL LON- DON DRY GIN RO - ETICHETĂ NEAGRĂ PENTRU GREENALLS ORIGI- NAL LONDON DRY GIN SK - Zadná etiketa pre GREENALLS ORIGINAL LONDON DRY GIN SL - NALEPKA ZA ZADNJO STRAN GREENALLS ORIGI- NAL LONDON DRY GIN FI - Musta etiketti tekstille GREENALLS ORIGINAL LON- DON DRY GIN SV - Svart etikett för GREENALLS ORIGINAL LONDON DRY GIN BG - Тъмно зелено (PANTONE REFERENCE: 5535C), зелен (PANTONE REFERENCE: 356C), светло зелено (PANTONE REFERENCE: 375C), жълт (PANTONE REFERENCE: 389C). - Verde oscuro (PANTONE: 5535C), verde (PANTONE: 356C), verde claro (PANTONE: 375C), amarillo (PANTONE: 389C). CS - Tmavě zelená (PANTONE REFERENCE: 5535C), zelená (PANTONE REFERENCE: 356C), světle zelená (PANTONE REFERENCE: 375C), žlutá (PANTONE REFE- RENCE: 389C). DA - Mørkegrøn (PANTONE REFERENCE: 5535C), grøn (PANTONE REFERENCE: 356C), lysegrøn (PANTONE REFERENCE: 375C), gul (PANTONE REFERENCE: 389C). - Dunkelgrün (Pantone 5535C), grün (Pantone 356C), hellgrün (Pantone 375C), gelb (Pantone 389C). ET - Tumeroheline (PANTONE REFERENCE: 5535C), roheline (PANTONE REFERENCE: 356C), heleroheline (PANTONE REFERENCE: 375C), kollane (PANTONE REFERENCE: 389C). EL - Σκούρο πράσινο (κωδικός αναφοράς PANTONE: 5535C), πράσινο (κωδικός αναφοράς PANTONE: 356C), ανοιχτό πράσινο (κωδικός αναφοράς PANTONE: 375C), κίτρινο (κωδικός αναφοράς PANTONE: 389C). EN - Dark green (PANTONE REFERENCE: 5535C), green (PANTONE REFERENCE: 356C), light green (PANTONE REFERENCE: 375C), yellow (PANTONE REFERENCE: 389C). FR - Vert foncé (PANTONE REFERENCE: 5535C), vert (PANTONE REFERENCE: 356C), vert clair (PANTONE REFERENCE: 375C), jaune (PANTONE REFERENCE: 389C). IT - Verde scuro (PANTONE REFERENCE: 5535C), verde (PANTONE REFERENCE: 356C), verde chiaro (PANTONE REFERENCE: 375C), giallo (PANTONE REFERENCE: 389C). LV - Tumši zaļš (PANTONE REFERENCE: 5535C), zaļš (PANTONE REFERENCE: 356C), gaiši zaļš (PANTONE REFERENCE: 375C), dzeltens (PANTONE REFERENCE: 389C). LT - Tamsiai žalia (PANTONE REFERENCE: 5535C), žalia (PANTONE REFERENCE: 356C), šviesiai žalia (PANTONE REFERENCE: 375C), geltona (PANTONE REFERENCE: 389C). HU - Sötétzöld (PANTONE REFERENCE: 5535C), zöld (PANTONE REFERENCE: 356C), világoszöld (PANTONE REFERENCE: 375C), sárga (PANTONE REFERENCE: 389C). MT - Aħdar skur (PANTONE REFERENCE: 5535C), aħdar (PANTONE REFERENCE: 356C), aħdar ċar (PANTONE REFERENCE: 375C), isfar (PANTONE REFERENCE: 389C). NL - Donkergroen (PANTONE REFERENCE: 5535C), groen (PANTONE REFERENCE: 356C), lichtgroen (PANTONE REFERENCE: 375C), geel (PANTONE REFERENCE: 389C). PL - Ciemnozielony (PANTONE REFERENCE: 5535C), zielony (PANTONE REFERENCE: 356C), jasnozielony (PANTONE REFERENCE: 375C), żółty (PANTONE REFE- RENCE: 389C). PT - Verde-escuro (PANTONE REFERENCE: 5535C), verde (PANTONE REFERENCE: 356C), verde-claro (PANTONE REFERENCE: 375C), amarelo (PANTONE REFERENCE: 389C). RO - Verde închis (PANTONE REFERENCE: 5535C), verde (PANTONE REFERENCE: 356C), verde deschis (PANTONE REFERENCE: 375C), galben (PANTONE REFERENCE: 389C). SK - Tmavozelená (PANTONE REFERENCE: 5535C), zelená (PANTONE REFERENCE: 356C), svetlozelená (PANTONE REFERENCE: 375C), žltá (PANTONE REFE- RENCE: 389C). SL - Temno zelena (PANTONE REFERENCE: 5535C), zelena (PANTONE REFERENCE: 356C), svetlo zelena (PANTONE REFERENCE: 375C), rumena (PANTONE REFERENCE: 389C). 212/41 7

8 CTM Część A.1. FI - Tummanvihreä (Pantone 5535 C), vihreä (Pantone 356 C), vaaleanvihreä (Pantone 375 C), keltainen (Pantone 389 C). SV - Mörkgrönt (Pantone reference: 5535C), grönt (Pantone reference: 356C), ljusgrönt (Pantone reference: 375C), gult (Pantone reference: 389C) QUINTSENTIAL BRANDS S.A. 121 AVENUE LA FAIENCERIE 1211 Luxembourg LU WILLIAM A. SHEPHERD & SON Spring House, 1st Floor, Fountain Street Manchester M2 2AX EN 33 - Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) /5/211 RECOMMERCE24 Reverse Logistics GmbH Karl-Hammerschmidt-Str Dornach Verscht, Thomas Kurt Albert Josephsburgstr. 88A München EN 16 - Papier, tektura i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach; Druki; Materiały introligatorskie; Fotografie; Materiały piśmienne; Kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych; Materiały przeznaczone dla artystów; Pędzle malarskie;maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów); Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach); Czcionki drukarskie; Matryce; Dokumenty do użytku w logistyce wstecznej jak szyldy, nie z materiałów tekstylnych, do identyfikacji przewożonych towarów; Formularze wykorzystywane w logistyce zwrotnej; Inne formularze z niepowtarzalnymi kodami kreskowymi; Skrzynie z papieru lub kartonu wykorzystywane w logistyce zwrotnej Reklama; Zarządzanie w działalności handlowej; Administrowanie działalności handlowej; Prace biurowe; Prowadzenie wykazów wielkości strumienia przepływu (praca biurowa); Sporządzanie statystyk; Konsultacje ekonomiczne w dziedzinie ochrony środowiska i usuwania odpadów; Usługi outsourcingowe [pomoc w sprawach gospodarczych]; Usługi human resources, mianowicie przekazywanie pracowników na czas określony; Usługi personalne, mianowicie przekazywanie pracowników na czas określony; Administrowanie technologią informatyczną, mianowicie zbieranie, zestawianie, systematyzowanie i aktualizowanie danych w komputerowych bazach danych; Kompilacja i systematyzacja danych w komputerze centralnym; Wyszukiwanie w plikach komputerowych dla osób trzecich; Komputerowe zarządzanie plikami; Pomoc w prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej; Ekonomiczne analizy handlowe; Usługi konsultingowe i doradcze w sprawach działalności gospodarczej; Informacja o edukacji; Doradztwo i badania biznesowe; Usługi związane z przenoszeniem działalności gospodarczej; Usługi księgowości; Rachunkowość; Administracja płac (payrolling); Audyt księgowy; Wystawianie rachunków (prace biurowe); Usługi w zakresie faktoringu; Obróbka tekstów; Dokumenty (powielanie -); Usługi sekretarskie; Telefoniczne udzielanie informacji (dla nieobecnych abonentów); Doradztwo w zakresie zarządzania kadrami; Rekrutacja personelu; Opracowywanie zamówień pod względem prawnotechnicznym; Usługi dotyczące zaopatrzenia dla osób trzecich [zakup produktów i usług dla innych przedsiębiorstw]; Organizowanie subskrypcji w zakresie usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich;prace sekretariatu i prace administracyjne, mianowicie tworzenie dokumentacji i/lub dowodów na prowadzenie ewidencji, gromadzenie i usuwanie produktów (surowce i surowce wtórne), ich części oraz ich opakowań; Usługi organizacyjne w zakresie logistyki wstecznej; Usługi infolinii; Usługi telemarketingowe; Usługi dostawcy usług online, mianowicie gromadzenie informacji i tekstów; Pośredniczenie i rozliczanie transakcji handlowych w ramach elektronicznego domu handlowego; Pośrednictwo sprzedaży i ich rozliczanie za pośrednictwem zakupów online w sieciach komputerowych i/lub innych kanałach dystrybucyjnych; Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, także poprzez Internet; Załatwianie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich; Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych; Kompilacja i dostarczanie informacji handlowych i statystycznych;usługi handlu detalicznego każdego rodzaju, w szczególności usługi handlu detalicznego i hurtowego oraz usługi handlu online w zakresie: Surowce i Surowce wtórne, Papier *, Karton,W szczególności stary papier, szkło, w szczególności szkło z opakowań i szkło warstwowe, Tworzywa sztuczne i I artykuły z tych materiałów,w szczególności folie z tworzyw sztucznych, złom z tworzyw sztucznych i złom mieszany, metale i złom metalowy, w szczególności blachy, biała blacha i aluminium, materiały kompozytowe, kompozyty z włókna FKN, złom elektryczny i elektroniczny, tarcze hamulcowe, płyny hamulcowe, płyn chłodniczy, stary olej, stare opony, zderzaki z tworzyw sztucznych, w szczególności zderzaki z tworzyw sztucznych z polipropylenów, Baterie,W szczególności ołowiowe baterie i akumulatory Usługi dostawców Internetu ISP;Usługi internetowe, mianowicie umożliwianie dostępu do informacji z dziedziny recyklingu i utylizacji w internecie;usługi internetowe, mianowicie umożliwianie dostępu do informacji w zakresie zawierania umów i przepisów prawnych, w szczególności weryfikacja przepływu prądu na obszarze recyklingu i utylizacji; Gromadzenie i dystrybucja wiadomości w internecie i innych mediach cyfrowych, usługi świadczone przez oferenta online, zwłaszcza przekazywanie informacji, tekstów, rysunków i obrazów; Transmisja danych, dźwięku i obrazu przez sieć stacjonarną i telekomunikację radiową; Telekomunikacja;Usługi dostawcy usług online, zwłaszcza umożliwianie dostępu do tekstów, rysunków i obrazów; Usługi świadczone przez oferenta usług online,mianowicie udostępnianie informacji z dziedziny recyklingu i utylizacji;usługi dostawcy usług online, mianowicie umożliwianie dostępu do informacji w zakresie zawierania umów i przepisów prawnych, w szczególności weryfikacja przepływu prądu na obszarze recyklingu i utylizacji; Przydzielanie dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania danych Transport;Składowanie przejściowe, magazynowanie i przechowywanie produktów i ich części składowych, w tym opakowań oraz odpadków każdego rodzaju, surowców i surowców wtórnych;rejestrowanie i zbieranie odpadów każdego rodzaju oraz produktów i ich części składowych, w tym opakowań i surowców i surowców wtórnych; Transport towarów drogą, koleją, statkiem i powietrzem (logisty /41

9 Część A.1. CTM ka);transport i składowanie produktów, surowców i surowców wtórnych, ich części oraz ich opakowań;zdobywanie i gromadzenie produktów, surowców i surowców wtórnych, ich części oraz ich opakowań; Informacja o transporcie; Informacje o składowaniu; Usługi kurierskie; Usługi logistyczne w zakresie transportu; Odbiór, transport i dostawa towarów, w szczególności dokumentów, paczek, pakunków, listów i palet;elektroniczne ustalenie miejsca składowania towarów i części, w szczególności dokumentów, pakunków, paczek, listów i palet (tracking and tracing); Zarządzanie pomieszczeniami magazynowymi; Wynajmowanie magazynów; Wypożyczanie kontenerów magazynowych; Doradztwo w zakresie transportu; Udostępnianie informacji i danych przez bazy danych i/lub internet z zakresu transportu paczek i usług ekspresowych;doradztwo logistyczne dotyczące (elektronicznego) śledzenia towarów i wyrobów; Usługi spedycyjne; Pakowanie i składowanie towarów; Transport; Rozładunek towarów; Pośrednictwo frachtowe; Wypożyczanie pojemników do zbierania jak beczki, skrzynki, urządzenia na płyny, urządzenia na płyn hamulcowy, kontenery; Usługi w dziedzinie logistyki usuwania i recyklingu odpadów; Usługi kontenerów, serwis kontenerów i usługi wymiany kontenerów, w tym transport i wynajem kontenerów i zbiorników; Transport; Pakowanie i składowanie towarów; Organizowanie podróży; Usługi przedsiębiorstwa logistycznego, zwłaszcza usługi w zakresie transportu, zaopatrzenia, dystrybucji, usługi logistyki zakładowej i logistyki magazynowej, oddania do użytku; Usługi przedsiębiorstwa spedycyjnego;doradztwo logistyczne dotyczące (elektronicznego) śledzenia towarów i wyrobów oraz surowców i surowców wtórnych. 4 - Usługi recyklingowe,w tym przygotowanie, Leczenie i Przekształcanie oraz usuwanie produktów i ich części składowych, w tym opakowań oraz odpadów wszelkiego rodzaju i surowców i Surowców wtórnych; Ponowne wykorzystanie; Sortowanie produktów i ich części składowych, w tym opakowań oraz odpadów wszelkiego rodzaju,i surowców i Surowców wtórnych; Sortowanie odpadów,mianowicie produktów i ich części składowych, w tym opakowań oraz odpadów wszelkiego rodzaju i surowców i Surowców wtórnych; Sortowanie produktów i ich części składowych, w tym opakowań oraz odpadów wszelkiego rodzaju,i surowców i Surowców wtórnych;sortowanie takich produktów, jak surowce i surowce wtórne, papier, karton i tektura, w szczególności makulatura, szkło, w szczególności szkło z pojemników i szkło warstwowe, tworzywa sztuczne i produkty z tych materiałów, w szczególności folie z tworzyw sztucznych, złom z tworzyw sztucznych i złom mieszany, metale i złom metalowy, w szczególności blachy, biała blacha i aluminium, materiały kompozytowe, kompozyty z włóknem, złom elektryczny i elektroniczny, tarcze hamulcowe, płyny hamulcowe, płyn chłodniczy, stary olej, stare opony, zderzaki z tworzyw sztucznych, w szczególności zderzaki z tworzyw sztucznych z polipropylenów, baterie, w szczególności baterie i akumulatory ołowiowe oraz produkty wszelkiego rodzaju w celu usunięcia, w szczególności w celu recyklingu, ponownego wykorzystania i/lub ponownego użytkowania; Sortowanie produktów i ich części składowych, w tym opakowań oraz odpadów wszelkiego rodzaju, zwłaszcza w celu usuwania odpadów, zwłaszcza w celach recyklingu, użycia i/lub ponownego użycia;usługi w zakresie recyklingu, włącznie z używaniem produktów, surowców i surowców wtórnych, ich części i ich opakowań;usuwanie odpadów i produktów i surowców i surowców wtórnych, ich części i ich opakowań;sortowanie produktów, surowców i surowców wtórnych, ich części i ich opakowań; Obróbka materiałowa;sortowanie produktów, surowców i surowców wtórnych, ich części i ich opakowań Techniczne opracowywanie i planowanie koncepcji odnośnie do odbioru, obróbki, przetwarzania i usuwania produktów i ich części składowych, w tym opakowań oraz odpadków każdego rodzaju i surowców i surowców wtórnych; Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie; Przemysłowa analiza i badanie usług; Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania; Programowanie komputerów; Konsultacje techniczne w dziedzinie ochrony środowiska i usuwania odpadów; Tworzenie oprogramowania logistycznego; Wynajem oprogramowania logistycznego; Konfigurowanie sieci komputerowych /7/211 AFRICANA Baobab Africana Ltd PO Box 7832 London NW1W 8AS EN FR 3 - Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania;środki do czyszczenia zębów. 5 - Weterynaryjne (preparaty -);Żywność dla niemowląt; Plastry, materiały opatrunkowe; Materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne; Środki odkażające Usługi weterynaryjne; Zabiegi higieniczne i pielęgnacja urody /7/211 Likuid-CBR LIKUID NANOTEK S.L. Parque Tecnologico De San Sebastian, Paseo Mikeletegi 71 - Planta 1 29 San Sebastian A&B GRUPO ASOR INDUSTRIAL Calle Bravo Murillo, 219-1º B Madrid EN 7 - Maszyny i obrabiarki; Silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych); Mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych); Mechaniczne narzędzia rolnicze; Inkubatory do jaj Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie; Przemysłowa analiza i badanie usług; Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania /8/211 SMARTR Xobni Corporation 539 Bryant Street, Suite 42 San Francisco, California 9417 US 212/41 9

10 CTM Część A.1. 3 IPULSE (IP) LTD Byron House, Cambridge Business Park, Cowley Road Cambridge CB4 WZ EN FR 9 - Urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu; Maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania danych i komputery; Oprogramowanie komputerowe;oprogramowanie komputerowe do analizy statystycznej wiadomości i informacji cyfrowych i elektronicznych;oprogramowanie komputerowe do użytku w indeksowaniu, analizowaniu, szeregowaniu, zarządzaniu i wyświetlaniu danych osobistych i biznesowych, które mogą być pobrane z globalnej sieci komputerowej;oprogramowanie do pobrania, służące do wyszukiwania, organizowania i zarządzania wiadomościami i informacjami cyfrowymi i elektronicznymi Reklama; Zarządzanie w działalności handlowej; Prace biurowe; Organizacja działalności gospodarczej; Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą; Usługi wsparcia biznesowego; Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą; Analizy systemów zarządzania biznesowego; Zarządzanie bazami danych; Zarządzanie bazami danych; Doradztwo w zakresie zarządzania danymi;usługi zarządzania informacją i treścią; Kompilacja danych statystycznych;udzielanie informacji w odniesieniu do zarządzania informacjami kontaktowymi i ami; Informacje i porady dotyczące wyżej wymienionych usług Telekomunikacja; Usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi; Usługi związane z portalami internetowymi; Przydzielanie dostępu do komputerowych baz danych; Usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej; Usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi; Usługi informacyjne i doradcze w związku z wyżej wymienionymi usługami, świadczone przez sieć telekomunikacyjną; Informacje i porady dotyczące wyżej wymienionych usług Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie; Przemysłowa analiza i badanie usług; Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania;udostępnianie online oprogramowania służącego do wyszukiwania, organizowania i zarządzania wiadomościami, informacjami i dokumentami cyfrowymi i elektronicznymi, do użytku w indeksowaniu, analizowaniu, szeregowaniu, zarządzaniu i wyświetlaniu danych osobistych i biznesowych [usługa nie obejmuje udostępniania online gier komputerowych do grania online]; Informacje i porady dotyczące wyżej wymienionych usług. US - 26/7/ /8/ MAX The Boeing Company 1 Seal Beach Blvd. Seal Beach, California 9 US MAQS LAW FIRM ADVOKATAKTIELSKAB Pilestræde 58 2 Copenhagen K DK DA EN Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych; Urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące; Urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu; Magnetyczne nosniki danych; Dyski do nagrywania; Automatyczne maszyny sprzedające i mechanizmy do aparatów uruchamianych żetonami; Oprogramowanie komputerowe do zapewniania ograniczonego dostępu do danych oraz witryn internetowych osób trzecich i treści w sieci www przez sieć komputerową w oparciu o instalowanie i wykorzystanie przez osoby trzecie wspomnianego oprogramowania; Urządzenia do gaszenia ognia; Oprogramowanie komputerowe; Taśmy miernicze; Magnesy dekoracyjne; Pedometry;Cyfrowe maszyny do liczenia;urządzenia do obliczania różnic między strefami czasowymi;oprogramowanie w formie zdjęć wygaszacza ekranu;i podkładki pod myszki;oraz wcześniej zarejestrowane nagrania wideo i audio, oprogramowanie komputerowe, programy komputerowe i instrukcje sprzedawane razem z nimi, wszystkie zawierające informacje o statkach powietrznych, częściach statków powietrznych, lotach, elektronice lotniczej, produktach kosmicznych lub konserwacji, obsłudze, naprawach lub szkoleniach związanych z lotnictwem i/lub produktami kosmicznymi, częściami lub sprzętem pomocniczym;instrukcje do części lotniczych w formie elektronicznej;instrukcje elektroniczne do samolotów, sprzedawane razem z nimi Pojazdy; Pojazdy lądowe, powietrzne i wodne;pojazdy; Pojazdy do poruszania się drogą lotniczą; Pojazdy powietrzne; Samoloty i strukturalne części do nich;części do samolotów;części do samolotów, mianowicie, kadłuby i podwozia Gry i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe; Gry i zabawki; Artykuły sportowe;modele samolotów (zabawki);modele samolotów (zabawki) i skalowane modele samolotów na wystawę;modele samolotów (zabawki) i skalowane modele samolotów do składania; Piłki golfowe;zestaw do gry w golfa składający się z kijów golfowych, piłek golfowych oraz dołków;rzutnie; Zabawki pluszowe;zestawy do zabawy dla dzieci;modele szybowców (zabawki); Kulki do gry;zabawki zdalnie sterowane, mianowicie samoloty Usługi budowlane; Naprawy; Usługi instalacyjne;naprawa i konserwacja samolotów i części do samolotów Usługi w zakresie pomocy technicznej, mianowicie świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie ogólnych przeglądów samolotów, napraw, konserwacji lub modyfikacji. US - 29/8/211-85/41, /9/211 LIVEPERSON BG - ОРАНЖЕВ - Naranja CS - Oranžová DA - Orange - Orange ET - Oranž EL - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ EN - ORANGE FR - Orange IT - ARANCIONE LV - Oranžs 1 212/41

11 Część A.1. CTM LT - Oranžinė HU - Narancssárga MT - ORANĠJO NL - Oranje PL - POMARAŃCZOWY PT - Cor de laranja RO - PORTOCALIU SK - Oranžová SL - ORANŽNA FI - Oranssi SV - Orange LIVEPERSON, INC th Avenue, 1th floor New York, NY 118 US ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE (EUROPE) LLP 17 Cheapside London EC2V 6DN EN FR 9 - Oprogramowanie komputerowe zapewniające dostęp sieciowy do aplikacji i usług za pośrednictwem sieciowego systemu operacyjnego lub interfejsu portalu Usługi w zakresie konsultingu gospodarczego; Doradztwo gospodarcze i informacja handlowa; Porady dotyczące organizacji firmy; Informacja handlowa i doradztwo dla konsumentów; Konsultacje biznesowe i informacje w dziedzinie planowanej reklamy on-line Usługi wiadomości błyskawicznych; Usługi interaktywnej komunikacji on-line, Zn, Udostępnianie obiektów online do interakcji w czasie rzeczywistym pomiędzy przedsiębiorstwami i ich klientami Usługi dostawcy usług aplikacyjnych (ASP), obejmujące oprogramowanie stosowane przez przedsiębiorstwa do sprzedaży i obsługi klienta za pośrednictwem chatów online, komunikacji i usług analityków biznesowych; Uslugi komputerowe, Zn, Hosting obiektów sieciowych online na rzecz osób trzecich do organizowania i prowadzenia dyskusji interaktywnych; Usługi komputerowe, mianowicie tworzenie społeczności internetowej dla zarejestrowanych użytkowników w celu umożliwienia im brania udziału w dyskusjach, otrzymania informacji zwrotnej od rówieśników, stworzenia wirtualnych społeczności i zaangażowania się w tworzenie sieci społecznej; Usługi dostawcy usług aplikacyjnych (ASP), obejmujące oprogramowanie do użytku przez przedsiębiorstwa w celu umożliwiania komunikacji w czasie rzeczywistym z klientami online poprzez użycie kuponów, reklam, ofert, wideo i innych typów treści bazujących na zasadach biznesowych oraz dokonywania analiz o zachowaniach użytkowników online; Usługi komputerowe, mianowicie hosting obiektów sieciowych on-line na rzecz osób trzecich do organizowania, obsługiwania i prowadzenia promocji interaktywnych, mianowicie kuponów, reklam, ofert, wideo i innych rodzajów treści on-line GALZERANO INDÚSTRIA CARRINHOS E BERCOS LTDA Via Prefeito Jurandyr Paixão, 7- Jardim Campo Belo Limeira BR INTERPATENT Padre Recaredo de los Ríos 3 - Ent. lo 35 Alicante PT 12 - Spacerówki i wózki dziecięce; Budki do wózków dziecięcych; Wózki dziecięce (pokrycia stałe -); Baldachimy do wózków dziecięcych; Dzieci (krzeselka bezpieczenstwa dla -) do pojazddw. 2 - Chodziki dla dzieci; Łóżeczka dziecięce; Wysokie krzesła dla dzieci; Kojce dla dzieci;krzesła dziecięce Przenośne wanienki dla niemowląt /9/ /1/211 GALZERANO 212/41 11

12 CTM 1528 Część A BG - Червена и лъжта пластмасова метла с наклонена триъгълна (разностранен триъгълник) осноива. Основата е изобразена конусовидно и сноповете са разположени навън, не са паралелни. Параметри на разностранния триъгълник: a=36 cm b=29 cm c=36cm - Escoba completamente de plástico roja y amarilla con cerdas achaflanadas en forma de triángulo (triángulo irregular). Las cerdas transcurren de forma cónica del eje del mango hacia fuera, es decir, no están dispuestas en paralelo. Medidas del triángulo irregular: a=36 cm b=29 cm c=36 cm CS - Červené a žluté celoplastové koště se zešikmenými, trojúhelníkovými (nepravidelný trojúhelník) štětinami. Štětiny probíhají kónicky od osy násady směrem ven, ale nejsou paralelně seřazené. Rozměry nepravidelného trojúhelníku jsou: a=36 cm b=29 cm c=36 cm DA - Rød og gul kunststofkost med afskåret, trekantet (asymetrisk trekant) monterede børster, børsterne forløber konisk fra skaftet og udefter og er altså ikke monteret parallelt, målene på den uensartede trekant er a=36 cm b=29 cm c=36cm - Rot und gelber Vollkunststoffbesen mit abgeschrägten, dreieckförmig (ungleichmäßiges Dreieck) angeordneten Borsten. Die Borsten verlaufen konisch von der Stielachse nach außen, sind also nicht parallel angeordnet. Abmessungen ungleichmäßiges Dreieck: a=36 cm b=29 cm c=36cm ET - Punane ja kollane täisplastist luud kolmnurkselt (ebavõrdsete külgedega kolmnurk) kaldu paigutatud harjastega. Harjased asuvad kooniliselt varreteljest väljapoole, st ei ole paigutatud paralleelselt. Ebavõrsete külgedega kolmnurga mõõdud: a=36 cm b=29 cm c=36cm EL - Κόκκινη και κίτρινη σκούπα κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από πλαστικό με λοξότμητες, τριγωνικά (σκαληνό τρίγωνο) τοποθετημένες τρίχες. Οι τρίχες σχηματίζουν κωνικό σχήμα κινούμενες από τον άξονα του στελέχους προς τα έξω, δηλαδή δεν είναι τοποθετημένες παράλληλα. Διαστάσεις του σκαληνού τριγώνου: a= 36cm b= 29cm c= 36cm EN - The trademark consists of a red and yellow plastic broom with sloping bristles arranged in the form of a triangle (irregular triangle). The bristles do not run in parallel but rather extend outwards conically from the handle. Dimensions of the irregular triangle: a=36 cm, b=29 cm, c=36 cm FR - Balais rouges et jaunes entièrement en matières plastiques dotés de brosses biseautées, disposées en triangle (triangle irrégulier). Ces brosses dessinent une forme conique à partir de l'axe du manche mais ne sont pas parallèles. Dimensions du triangle irrégulier : a=36 cm b=29 cm c=36cm 591 IT - Scopa completamente di plastica rossa e gialla con setole triangolari (triangoli irregolari) tagliate di sbieco. Le setole si sviluppano dall'asse del manico verso l'esterno in forma conica, quindi non sono parallele. Dimensioni del triangolo irregolare: a=36 cm b=29 cm c=36cm LV - Sarkanas un dzeltenas krāsas pilnībā no plastmasas izgatavota slota ar slīpiem, trīsstūra (dažādmalu trīsstūra) veidā izvietotiem sariem; sari izvietoti koniski, no kāta ass virzienā uz āru, tātad tie nav izvietoti paralēli; dažādmalu trīsstūra izmēri: a = 36 cm, b = 29 cm, c = 36 cm LT - Raudonos ir geltonos spalvų plastikinė šluota su įstrižai nusklembtais trikampio formos (netaisyklingas trikampis) šeriais. Šeriai išdėstyti kūgio pavidalo forma, pradedant antgaliu žemyn, jie išdėstyti ne lygiagrečiai. Netaisyklingo trikampio matmenys: a = 36 cm, b = 29 cm, c = 36 cm HU - Vörös és sárga, teljesen műanyag seprű ferde, (nem szabályos) háromszög alakú sörtékkel. A sörték a nyél tengelyétől kifelé kúpos alakban futnak, tehát nem párhuzamosan helyezkednek el. A nem szabályos háromszög mérete: a=36 cm b=29 cm c=36cm MT - Xkupa ta' kulur aħmar u isfar magħmula kompletament mill-plastik li għandha l-lanżit immejjel forma ta' trijanglu (trijanglu irregolari). Il-lanżit għaddej forma ta' kon mill-assi tal-istikka 'l barra, jiġifieri mhumiex paralleli. Il-qisien tat-trijanglu irregolari: a=36 cm b=29 cm c=36 cm NL - Rood en gele bezem geheel van kunststof met afgekante, driehoekig (ongelijkbenige driehoek) geplaatste borstels. De borstels lopen vanaf de steelas conisch naar buiten, zijn dus niet parallel gerangschikt. Afmetingen ongelijkbenige driehoek: a=36 cm b=29 cm c=36 cm PL - Czerwona i żółta miotła z tworzywa sztucznego ze skośną, trójkątnie (trójkąt różnoboczny) ułożoną szczotką. Szczecina przebiega stożkowo od trzonka na zewnątrz, a więc nie jest ułożona równolegle. Wymiary trójkąta różnobocznego: a=36 cm b=29 cm c=36 cm PT - Vassoura vermelha e amarela em matérias plásticas com cerdas chanfradas, formando um triângulo (triângulo isósceles). As cerdas formam um cone à volta do eixo do cabo, portanto não estão dispostas em paralelo. Dimensões do triângulo isósceles: a=36 cm b=29 cm c=36cm RO - Mătură roşie şi galbenă integral din material plastic cu perii tăiaţi, aşezaţi în formă triunghiulară (triunghi neregulat). Perii preiau formă de con de la coadă spre exterior, prin urmare nu sunt aşezaţi paralel. Dimensiunile triunghiului neregulat: a=36 cm b=29 cm c=36cm SK - Červená a žltá metla so zhranenými, trojuholníkovito (nerovnomerný trojuholník) usporiadanými štetinami. Štetiny prebiehajú kónicky z osi rúčky smerom von, nie sú teda paralelne umiestnené. Rozmery nerovnomerný trojuholník: a=36 cm b=29 cm c=36cm SL - Povsem iz umetnega materiala narejena metla, ki je rdeče in rumene barve, s poševno prirezanimi, trikotno (nepravilni trikotnik) razporejenimi ščetinami. Ščetine potekajo stožičasto od osi ročaja navzven, torej niso postavljene vzporedno. Mere nepravilnega trikotnika: a=36 cm b=29 cm c=36 cm FI - Merkissä on punainen ja keltainen kokonaan muovia oleva harja, jonka harjakset ovat vinoja ja kolmionmuotoisia (epäsäännöllinen kolmio). Harjakset kulkevat kartiomaisesti varresta ulospäin, eli ne eivät ole samansuuntaisia. Epäsäännöllisen kolmion mitat ovat a=36 cm, b=29 cm, c=36 cm SV - Röd och gul borste helt i plast med fasadade, trekantigt (oliksidig triangel) placerade borst. Borsten löper koniskt utåt från skaftets axel, de är alltså inte parallella. Den oliksidiga triangelns mått: a=36 cm b=29 cm c=36cm BG - Оранжев, червен, жълт и бял. - Rojo, naranja, amarillo y blanco. CS - Červená, oranžová, žlutá a bílá. DA - Rød, orange, gul og hvid. - Rot, orange-gelb und weiss. ET - Punane, oranž, kollane ja valge. EL - Κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο και λευκό. EN - Red, orange, yellow and white /41

13 Część A.1. CTM FR - Rouge, orange, jaune et blanc. IT - Rosso, arancione, giallo e bianco. LV - Sarkans, oranžs, dzeltens un balts. LT - Raudona, oranžinė, geltona ir balta. HU - Vörös, narancs, sárga és fehér. MT - Aħmar, oranġjo, isfar u abjad. NL - Rood, oranje, geel en wit. PL - Czerwony, pomarańczowy, żółty i biały. PT - Vermelho, cor de laranja, amarelo e branco. RO - Rosu, portocaliu, galben si alb. SK - Červená, oranžová, žltá a biela. SL - Rdeča, oranžna, rumena in bela. FI - Punainen, oranssi, keltainen ja valkoinen. SV - Rött, orange, gult och vitt Csernicska, Karl Ruszbergstrasse 13/13/52 1 Wien AT Perschler, Florian Heinrichsgasse 4 11 Wien AT EN 3 - Produkty kosmetyczne. 8 - Narzędzia i przyrządy (ręcznie sterowane) Przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki /9/211 traderlounge DAB bank AG Landsberger Str München BEITEN BURKHARDT Ganghoferstr München EN 9 - Karty kredytowe;kodowane karty identyfikacyjne, serwisowe i/lub karty stałego klienta; Karty zawierające obwody scalone; Karty magnetyczne; Karty chipowe; Pamięć USB i inne nośniki danych;czytniki kart i urządzenia elektroniczne do przeprowadzania bezgotówkowego obrotu płatniczego i rachunkowego oraz ich części, Części do nich, ujęte w klasie 9; Oprogramowanie komputerowe (nagrane); Gry elektroniczne; Programy gier do komputerów i przenośnych urządzeń końcowych,; Publikacje elektroniczne, do pobrania; Programy do przetwarzania danych Druki; Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów); Publikacje drukowane, broszurki, broszury, gazety, dzienniki i magazyny ilustrowane, materiał drukowany związany z bankowością; Karty kredytowe, karty debetowe (inne niż kodowane) Reklama, Zarządzanie w działalności handlowej, Administrowanie działalności handlowej, Doradztwo dla przedsiębiorstw w aspekcie gospodarczym; Usługi świadczone przez oferenta usług online, mianowicie gromadzenie danych, wiadomości, informacji, tekstów i obrazów, systematyzowanie i zestawianie danych, wiadomości, informacji, tekstów i obrazów w komputerowych bazach danych; Reklama i marketing, W szczególności za pomocą programów pozyskiwania klientów i programów bonusowych i Wydawanie kart klientów do identyfikowania przy zakupach; Prognozy ekonomiczne i analizy; Organizacja i urządzanie wystaw i targów do celów przemysłowych, naukowych i reklamowych, także w internecie; Nowych produktów [dla osób trzecich], Koordynacja i zarządzanie programami pozyskiwania klientów i programami bonusowymi do celów marketingowych; Przyznawanie nagród w celach reklamowych; Publikacja wyrobów drukarni (także w postaci elektronicznej) do celów reklamowych;usługi oferenta usług online, mianowicie elektroniczne zapisywanie danych, wiadomości, informacji, tekstów i obrazów Ubezpieczenia; Dzialalnosc finansowa; Działalność monetarna; Majątek nieruchomy; Bankowość on-line;realizacja programów bonusowych w celu pozyskiwania klientów poprzez wydawanie (dla osób trzecich) bonów, rabatów i kart klienta z funkcją płatniczą Telekomunikacja; Interaktywne fora i/lub Portale w internecie;usługi oferenta usług online, mianowicie elektroniczne przekazywanie danych, wiadomości, informacji, tekstów i obrazów; Dostęp do informacji w internecie; Wynajmowanie i pośredniczenie czasów dostępu do baz danych, Zwłaszcza do baz danych online; Umożliwianie dostępu do baz danych, Zwłaszcza do baz danych online;transmisje telewizyjne i radiowe Nauczanie; Nauczanie; Rozrywka;Rozrywka telewizyjna i radiowa, zestawianie programów radiowych i telewizyjnych; Działalność sportowa i kulturalna; Organizacja kongresów i sympozjów; Publikowanie i wydawanie druków (z wyjątkiem do celów reklamowych), Także w postaci elektronicznej, Także w Internecie; Usługi rozrywkowe świadczone za pośrednictwem telewizji, radia i internetu; Produkcja nagrań filmowych, telewizyjnych, dźwiękowych i nagrań wideo;organizacja i organizowanie kongresów do celów handlowych, gospodarczych i reklamowych, także w internecie Programowanie komputerów; Tworzenie i aktualizowanie programów do przetwarzania danych i oprogramowania baz danych;przygotowanie platform internetowych /9/211 Think natural. Siveele B.V. Minervum ZN Breda NL MARKS & US, MARCAS Y PATENT Urb. Pueblo Camelot, Dpto 12-A Manilva (Málaga) EN 1 - Konserwanty do żywnosci. 3 - Środki konserwujące do artykułów żywnościowych (sól) /9/ /41 13

14 CTM Część A.1. 3 THE TUNA STORE The Tuna Store, LLC 15 NE 8th Street, Suite 1888 Bellevue, Washington 984 US MAQS LAW FIRM ADVOKATAKTIELSKAB Pilestræde 58 2 Copenhagen K DK DA EN 29 - Mięso, ryby (z wyjątkiem tuńczyka), drób i dziczyzna; Ekstrakty mięsne; Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa; Galaretki, dżemy, kompoty; Jaja, mleko i produkty nabiałowe; Oleje i tłuszcze jadalne;ryby i owoce morza (z wyjątkiem tuńczyka);konserwy rybne i konserwy z owocami morza (z wyjątkiem tuńczyka), krewetki, małże, muszle świętego Jakuba, wodorosty, kawior, skorupiaki (nieżywe), homary (nieżywe), omułki (nieżywe), ostrygi (nieżywe), langusty (nieżywe), mięczaki, ośmiornice, szkarłupnie, ikra, kraby, krewetki, kałamarnice, mątwy, dziesięciornice. 3 - Kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, substytuty kawy; Mąka i preparaty zbożowe, chleb, ciasto i wyroby cukiernicze, lody; Miód, melasa; Drożdże, proszek do pieczenia; Sól, musztarda; Ocet, sosy (przyprawy); Przyprawy; Lód Reklama; Zarządzanie w działalności handlowej; Administrowanie działalności handlowej; Prace biurowe;usługi sklepu detalicznego i sklepu detalicznego online obejmującego produkty spożywcze. US - 29/3/211-85/28, /1/212 PARTNER OF FIRST CLASS PROPERTY SERVIC EL - Λευκό, μαύρο EN - White, black FR - Blanc, noir IT - Bianco, nero LV - Balts, melns LT - Balta, juoda HU - Fehér, fekete MT - Abjad, iswed NL - zwart-wit PL - Biały, czarny PT - Branco, preto RO - Alb, negru SK - Čierna a biela SL - Bela, črna FI - Valkoinen, musta SV - Vitt, svart Scherens & Vangramberen SPRL Rue Notre-Dame 137 Piétrain BE ADVOCATENKANTOOR GORIS & VAN HERCK Baalsebaan Baal BE NL EN 35 - Reklama; Zarządzanie w działalności handlowej; Administrowanie działalności handlowej; Prace biurowe Ubezpieczenia; Działalność finansowa; Działalność monetarna; Majątek nieruchomy Usługi prawne; Usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób; Prywatne i społeczne usługi świadczone w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób /9/211 DPS8 591 BG - Бял, черен - Blanco, negro CS - Bílá, černá DA - Hvid, sort - Weiß, schwarz ET - Valge, must 591 BG - Златен, жълт, син. - Dorado, Amarillo, Azul. CS - Zlatá, žlutá, modrá. DA - Guld, gul, blå. - Gold-gelb, blau /41

15 Część A.1. CTM ET - Kuldne, kollane, sinine. EL - Χρυσαφί, κίτρινο, μπλε. EN - Gold, yellow, blue. FR - Or, Jaune, Bleu. IT - Oro, giallo, blu. LV - Zeltains, dzeltens, zils. LT - Auksinė, geltona, mėlyna. HU - Arany, sárga, kék. MT - Lewn id-deheb, isfar, blu. NL - Goudkleurig, geel, blauw. PL - Złoty, żółty, niebieski. PT - Dourado, Amarelo, Azul. RO - Auriu, galben, albastru. SK - Zlatá, žltá, modrá. SL - Zlata, rumena, modra. FI - Kulta, keltainen, sininen. SV - Guld, gult, blått PROAIR GmbH Gerätebau Reute 17/ Argenbühl-Eglofs JACKISCH-KOHL UND KOHL Stuttgarter Str Stuttgart EN 7 - Odkurzacze Instalacje do oczyszczania powietrza Naprawa i konserwacja odkurzaczy i urządzeń do oczyszczania powietrza /1/212 The Power of Drawing Young Rembrandts IT - Nero e bianco. LV - Melns un balts. LT - Juoda ir balta. HU - Fekete és fehér. MT - Iswed u abjad. NL - Zwart en wit. PL - Czerń i biel. PT - Preto e branco. RO - Negru, alb. SK - Čierna a biela. SL - Črna in bela. FI - Musta & valkoinen. SV - Svart och vitt Young Rembrandts Franchise Inc., 23 North Union Street Elgin, Illinois 6123 US TIGG RECHTSANWALTE Prinzregentenplatz München EN 35 - Reklama; Zarządzanie w działalności handlowej; Administrowanie działalności handlowej; Prace biurowe;usługi licencjodawcy i/lub franczyzodawcy, mianowicie doradztwo organizatorskie, personalne i ekonomiczne licencjobiorcy i/lub franczyzobiorcy oraz pośrednictwo specyficzne dla danego systemu know-how Edukacja i promocja dalszego kształcenia dzieci i młodzieży pod względem artystycznym;przeprowadzanie lekcji kulturalno-pedagogicznych z zakresu sztuki wizualnej (malowanie, rysowanie, plastyczne kształtowanie, instalacje oraz przedstawiania) oraz tworzenie nowych mediów;kursy ze sztuki i rysunku Licencjonowanie własności intelektualnej,na przykład koncepcje dotyczące licencji i/lub koncepcje franczyzowe. 591 BG - Черен, бял. - Negro y blanco. CS - Černá a bílá. DA - Sort og råhvid. - Schwarz, weiß. ET - Must ja valge. EL - Μαύρο και λευκό. EN - Black and white. FR - Noir et blanc /1/212 YOUNG REMBRANDTS Young Rembrandts Franchise Inc., 23 North Union Street Elgin, Illinois 6123 US TIGG RECHTSANWALTE Prinzregentenplatz München EN 35 - Reklama; Zarządzanie w działalności handlowej; Administrowanie działalności handlowej; Prace biurowe;usługi licencjodawcy i/lub franczyzodawcy, mianowicie doradztwo organizatorskie, personalne i ekonomiczne licencjobiorcy i/lub franczyzobiorcy oraz pośrednictwo specyficzne dla danego systemu know-how Edukacja i promocja dalszego kształcenia dzieci i młodzieży pod względem artystycznym;przeprowadzanie lekcji kulturalno-pedagogicznych z zakresu sztuki wizualnej (malowanie, rysowanie, plastyczne kształtowanie, instalacje 212/41 15

16 CTM Część A.1. oraz przedstawiania) oraz tworzenie nowych mediów;kursy ze sztuki i rysunku Licencjonowanie własności intelektualnej,na przykład koncepcje dotyczące licencji i/lub koncepcje franczyzowe /2/212 ERECTIO Lilja, Jimmy Kent Patrik Herrgardsvägen Katrineholm SE Směja, Filip Helenska 1799/4 12 Praha 2 CZ CS EN 5 - Dodatki dietetyczne, dietetyczne i preparaty spożywcze do leczenia dysfunkcji erekcji i wspomagające erekcję; Preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń wzwodu; Środki ułatwiające zbliżenie seksualne; Farmaceutyczne (preparaty -); Preparaty lecznicze stosowane jako dodatki żywieniowe; Lecznicze dodatki do żywności; Suplementy spożywcze, składające się z witamin, aminokwasów, minerałów i pierwiastków śladowych; Dodatki odżywcze;suplementy diety do celów niemedycznych, wspierające erekcję /11/211 WIR BTICKEN ALL 571 BG - Глава на птица в жълто с червени пера на главата и оранжева човка, която държи игла. Логото е черно, на светлосин фон. Отдолу е изобразен надпис "WWW.STICKVOGEL.COM" "WIR BTICKEN ALL" - Cabeza de pájaro de color amarillo con cresta roja y pico naranja que sostiene una aguja de coser. El logotipo está bordeado de negro sobre un fondo azul claro. Debajo la inscripción "WWW.STICKVOGEL.COM" "WIR BTIC- KEN ALL" CS - Hlava ptáka žlutou barvou s červenými pery na hlavě a oranžovým zobákem, který drží vyšívací jehlu. Logo je černě orámované na světle modrém pozadí. Pod tím nápis "WWW.STICKVOGEL.COM" "WIR BTICKEN ALL" DA - Fuglehoved i gul farve med røde hovedfjer og orange næb, der holder en broderenål, logoet er sort med lyseblå baggrund, under det står logoet "WWW.STI- CKVOGEL.COM" "WIR BTICKEN ALL" - Vogelkopf in gelb mit roten Kopffedern und orangefarbenem Schnabel, der eine Sticknadel hält. Logo ist schwarz umrandet auf hellblauem Grund. Darunter der Schriftzug "WWW.STICKVOGEL.COM" "WIR BTICKEN ALL" ET - Kollane linnupea punaste peasulgede ja oranži nokaga, mis hoiab tikkimisnõela. Logo on musta raamiga helesinisel taustal. Selle all tekst "WWW.STICKVOGEL.COM" "WIR BTICKEN ALL" EL - Κεφάλι πτηνού σε κίτρινο χρώμα με κόκκινο πτέρωμα κεφαλής και πορτοκαλί μύτη, στην οποία κρατά βελόνα πλεξίματος, το δε λογότυπο φέρει μαύρο περίγραμμα σε γαλάζιο φόντο, ενώ κάτω από αυτό υπάρχει η επιγραφή "WWW.STICKVOGEL.COM" "WIR BTICKEN ALL" EN - The trademark consists of a yellow bird's head with red head feathers and an orange beak containing a knitting needle. The logo has a black border and a light blue background. The lettering "WWW.STICKVOGEL.COM" "WIR BTICKEN ALL" appears underneath FR - Tête d'oiseau jaune à plumes de tête rouges et bec orange tenant une aiguille de broderie. Le logo est noir sur fond bleu clair. En-dessous, le texte "WWW.STICK- VOGEL.COM" "WIR BTICKEN ALL" IT - Testa di uccello di colore giallo con piume della testa rosse e becco arancione, che tiene un ago da cucito. Il logo presenta un bordo nero su sfondo azzurro. Al di sotto la scritta "WWW.STICKVOGEL.COM" "WIR BTICKEN ALL" LV - Dzeltena putna galva ar sarkanām spalvām un oranžu knābi, kurā ir izšujamā adata; logotips ir ar melnu ierāmējumu uz gaiši zila fona; zem tā ir uzraksts "WWW.STICKVO- GEL.COM" "WIR BTICKEN ALL" LT - Geltona paukščio galva su raudona skiautere ir oranžiniu snapu, kuris laiko siuvinėjimo adatą. Logotipas pateiktas /41

17 Część A.1. CTM juoduose rėmuose šviesiai mėlyname fone. Po juo pateiktas užrašas "WWW.STICKVOGEL.COM" "WIR BTICKEN ALL" HU - Sárga madárfej vörös taréjjal és narancssárga csőrrel, amelyben egy tűt tart. A logó fekete kerettel rendelkezik világoskék háttérrel. Alatta a "WWW.STICKVOGEL.COM" "WIR BTICKEN ALL" felirat található MT - Ras ta' għasfur ta' kulur isfar bir-rix tar-ras ta' kulur aħmar u l-munqar ta' kulur oranġjo, li qed iżomm labra talħjata. Il-logo għandha burdura ta' kulur iswed fuq sfond ta' kulur blu ċar. Taħtha hemm il-kitba "WWW.STICKVO- GEL.COM" "WIR BTICKEN ALL" NL - Vogelkop in het geel met rode kopveren en oranjekleurige snavel, die een borduurnaald vasthoudt. Het logo is zwart omrand op een lichtblauwe achtergrond. Daaronder de tekst "WWW.STICKVOGEL.COM" "WIR BTICKEN ALL" PL - Żółta głowa ptaka z czerwonymi piórami na głowie i pomarańczowym dziobem, który trzyma igłę do wyszywania. Logo ma czarna obwódkę i jasnoniebieskie tło. Poniżej widnieje napis "WWW.STICKVOGEL.COM" "WIR BTIC- KEN ALL" PT - Cabeça de pássaro amarela com penas vermelhas na cabeça e bico laranja segurando uma agulha de bordar. O logótipo tem contornos pretos sobre fundo azul-claro. Por baixo, surge o texto "WWW.STICKVOGEL.COM" "WIR BTICKEN ALL" RO - Cap de pasăre, galben, cu pene roşii pe cap şi cioc de culoare portocalie care ţine un ac de cusut. Logoul este încadrat cu negru pe fundal albastru deschis. Dedesubt se află textul "WWW.STICKVOGEL.COM" "WIR BTICKEN ALL" SK - Hlava vtáka v žltej s červenými pierkami na hlave a oranžovým zobákom, ktorý drží ihlu na vyšívanie. Logo je čiernou orámované na svetlomodrom podklade. Pod tým nápis "WWW.STICKVOGEL.COM" "WIR BTICKEN AL- L" SL - Ptičja glava rumene barve z rdečimi naglavnimi peresi in kljunom oranžne barve, ki drži iglo za vezenje. Logotip je obrobljen s črnim robom in je na svetlo modrem ozadju. Pod njim je napis "WWW.STICKVOGEL.COM" "WIR BE- STICKEN ALL" FI - Merkissä on keltainen linnun pää, jossa on punaiset päähöyhenet ja oranssinvärinen nokka, jossa on ompeluneula. Logo on mustareunainen, ja sen tausta on vaaleansininen. Sen alla on teksti "WWW.STICKVOGEL.COM" "WIR BTICKEN ALL" SV - Fågelhuvud i gult med röda huvudfjädrar och orangefärgad näbb, som håller i en broderingsnål. Logotypen har en svart ram på ljusblå botten. Under detta texten "WWW.STICKVOGEL.COM" "WIR BTICKEN ALL" BG - Hellblau: "Pantone 7 C" Gelb: "Pantone 64 C" Orange: "Pantone 143 C" Rot: "Pantone 485 C" - Azul claro: "Pantone 7 C" Amarillo: "Pantone 64 C" Naranja: "Pantone 143 C" Rojo: "Pantone 485 C" CS - Světle modrá: "Pantone 7 C", žlutá: "Pantone 64 C", oranžová: "Pantone 143 C", červená: "Pantone 485 C" DA - Lyseblå: "Pantone 7 C" gul: "Pantone 64 C" orange: "Pantone 143 C" rød: "Pantone 485 C" - Hellblau: "Pantone 7 C" Gelb: "Pantone 64 C" Orange: "Pantone 143 C" Rot: "Pantone 485 C" ET - Hellblau: "Pantone 7 C" Gelb: "Pantone 64 C" Orange: "Pantone 143 C" Rot: "Pantone 485 C" EL - Γαλάζιο: "Pantone 7 C" κίτρινο: "Pantone 64 C" πορτοκαλί: "Pantone 143 C" κόκκινο: "Pantone 485 C" EN - Light blue: "Pantone 7 C" yellow: "Pantone 64 C" orange: "Pantone 143 C" red: "Pantone 485 C" FR - Bleu clair: "Pantone 7 C" Jaune: "Pantone 64 C" Orange: "Pantone 143 C" Rouge: "Pantone 485 C" Col. List IT - Azzurro chiaro "Pantone 7 C" giallo: "Pantone 64 C" arancione: "Pantone 143 C" rosso: "Pantone 485 C" LV - Hellblau: "Pantone 7 C" Gelb: "Pantone 64 C" Orange: "Pantone 143 C" Rot: "Pantone 485 C" LT - Šviesiai mėlyna: "Pantone 7 C" Geltona: "Pantone 64 C" Oranžinė: "Pantone 143 C" Raudona: "Pantone 485 C" HU - Hellblau: "Pantone 7 C" Gelb: "Pantone 64 C" Orange: "Pantone 143 C" Rot: "Pantone 485 C" MT - Hellblau: "Pantone 7 C" Gelb: "Pantone 64 C" Orange: "Pantone 143 C" Rot: "Pantone 485 C" NL - Lichtblauw: "Pantone 7 C" geel: "Pantone 64 C" oranje: "Pantone 143 C" rood: "Pantone 485 C" PL - Jasnoniebieski: "Pantone 7 C", żółty: "Pantone 64 C", pomarańczowy: "Pantone 143 C", czerwony: "Pantone 485 C" PT - Azul-claro: "Pantone 7 C", amarelo: "Pantone 64 C", laranja: "Pantone 143 C", vermelho: "Pantone 485 C" RO - Albastru deschis: "Pantone 7 C" galben: "Pantone 64 C" Portocaliu: "Pantone 143 C" Roşu: "Pantone 485 C" SK - Hellblau: "Pantone 7 C" Gelb: "Pantone 64 C" Orange: "Pantone 143 C" Rot: "Pantone 485 C" SL - Hellblau: "Pantone 7 C" Gelb: "Pantone 64 C" Orange: "Pantone 143 C" Rot: "Pantone 485 C" FI - Vaaleansininen: Pantone 7 C, keltainen: Pantone 64 C, oranssi: Pantone 143 C, punainen: Pantone 485 C SV - Ljusblått: "Pantone 7 C" gult: "Pantone 64 C" orange: "Pantone 143 C" rött: "Pantone 485 C" Stickvogel GmbH Chodowieckistr Berlin Stickvogel GmbH Albertz, Charlotte Luise Chodowieckistr Berlin EN 25 - Odzież, obuwie, nakrycia głowy. 4 - Obróbka materiałowa Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie; Przemysłowa analiza i badanie usług; Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania /2/212 HAPPY PORK S.C. PROSPER MOD S.R.L. strada Arinii Dornei, nr.12, bloc 17, scara C, etaj 1, ap.36, sector 6 7 Bucuresti RO S.C. PROSPER MOD S.R.L. Simon, Alina strada Arinii Dornei, nr.12, bloc 17, scara C, etaj 1, ap.36, sector 6 7 Bucuresti RO RO EN 29 - Mięso, ryby, drób, dziczyzna; Ekstrakty mięsne; Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa; Galaretki, dżemy, kompoty; Jaja, mleko i produkty nabiałowe; Oleje i tłuszcze jadalne Produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach; Żywe zwierzęta; Świeże owoce i warzywa; Ziarna, naturalne rośliny i kwiaty; Karma dla zwierząt; Słód. 212/41 17

18 CTM Część A Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje; Tymczasowe zakwaterowanie /2/212 HAPPY BEEF S.C. PROSPER MOD S.R.L. strada Arinii Dornei, nr.12, bloc 17, scara C, etaj 1, ap.36, sector 6 7 Bucuresti RO S.C. PROSPER MOD S.R.L. Simon, Alina strada Arinii Dornei, nr.12, bloc 17, scara C, etaj 1, ap.36, sector 6 7 Bucuresti RO RO EN 29 - Mięso, ryby, drób, dziczyzna; Ekstrakty mięsne; Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa; Galaretki, dżemy, kompoty; Jaja, mleko i produkty nabiałowe; Oleje i tłuszcze jadalne Produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach; Żywe zwierzęta; Świeże owoce i warzywa; Ziarna, naturalne rośliny i kwiaty; Karma dla zwierząt; Słód Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje; Tymczasowe zakwaterowanie /11/211 Equipped 4Thinking BG - Черен, бял и сив. - Negro, blanco y gris. CS - Černá, bílá a šedá. DA - Sort, hvid, grå. - Schwarz, weiß und grau. ET - Must, valge ja hall. EL - Μαύρο-λευκό-γκρι. EN - Black, white and grey. FR - Noir, blanc et gris. IT - Nero, bianco, grigio. LV - Melns, balts un pelēks. LT - Juoda, balta ir pilka. HU - Fekete, fehér és szürke. MT - Iswed, abjad u griż. NL - Zwart, wit en grijs. PL - Czarny, biały i szary. PT - Preto, branco e cinzento. RO - Negru, alb şi gri. SK - Čierna, biela a sivá. SL - Črna, bela in siva. FI - Musta, valkoinen ja harmaa. SV - Svart, vitt och grått Group Partners Limited 32 St James'S Street Mayfair London SW1A 1HD MIGU LIMITED 18 Chestnut Road Southampton SO16 6BU EN IT 16 - Papier i wyroby wykonane z tych materiałów; Druki; Ilustracje, Książki, Periodyki, Czasopisma, Publikacje edukacyjne; Okólniki; Raporty;Podręczniki i przewodniki z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą i doradztwa; Planery obiegu danych; Papier listowy Marketing, reklamy; Zarządzanie w działalności handlowej; Administrowanie działalności handlowej; Gospodarcze usługi konsultingowe; Doradztwo w zakresie zarządzania; Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej; Konsultacje w zakresie planowania działalności gospodarczej; Doradztwo w zakresie strategii biznesowej; Usługi w zakresie analizy danych handlowych; Usługi w zakresie rozwijania działności gospodarczej [business development]; Badania w dziedzinie działalności gospodarczej; Analiza (dotycząca prowadzenia działalności gospodarczej); Raporty dotyczące działalności gospodarczej; Biznesowe planowanie strategiczne; Doradztwo gospodarcze; Zarządzanie zmianami (change management); Konsulting dotyczący przejęć firm; Analiza rynku; Wycena firm, Usługi doradcze w zakresie nabywania; Powielanie rysunków;subskrypcje do używania projektów w bazie danych; Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych Usługi edukacyjne; Kształcenie; Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów; Publikacje elektroniczne online;produkcja, dystrybucja i publikacja materiałów edukacyjnych;produkcja, dystrybucja i publikacja nagrań wideo i audio; Usługi świadczone przez biblioteki;udostępnianie online do przeszukania bazy danych składających się z fotografii cyfrowych, ilustracji, plików audio i wideo oraz innych elementów projektu; Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich, uprzednio wymienionych usług Usługi w zakresie projektowania; Usługi artystów grafików; Projektowanie wizualne; Sporządzanie planów;naukowe badanie i projektowanie dotyczące analizy przemysłowej i strategicznego planowania organizacyjnego;projektowanie i rozwijanie sprzętu i oprogramowania komputerowego; Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich, uprzednio wymienionych usług /11/211 Structured 4Decision /41

19 Część A.1. CTM BG - Зелен, сив, бял. - Verde, blanco y gris. CS - Zelená, bílá a šedá. DA - Grøn, hvid og grå. - Grün, weiß und grau. ET - Roheline, valge ja hall. EL - Πράσινο, λευκό και γκρίζο. EN - Green, white and grey. FR - Vert, blanc et gris. IT - Verde, bianco e grigio. LV - Zaļš, balts un pelēks. LT - Žalia, balta ir pilka. HU - Zöld, fehér és szürke. MT - Aħdar, abjad u griż. NL - Groen, wit en grijs. PL - Zielony, szary, biały. PT - Verde, branco e cinzento. RO - Verde, alb si gri. SK - Zelená, biela a sivá. SL - Zelena, bela in siva. FI - Vihreä, valkoinen ja harmaa. SV - Grönt, vitt och grått Group Partners Limited 32 St James'S Street Mayfair London SW1A 1HD MIGU LIMITED 18 Chestnut Road Southampton SO16 6BU EN IT 16 - Papier i wyroby wykonane z tych materiałów; Druki; Ilustracje, Książki, Periodyki, Czasopisma, Publikacje edukacyjne; Okólniki; Raporty;Podręczniki i przewodniki z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą i doradztwa; Planery obiegu danych; Papier listowy Marketing, reklamy; Zarządzanie w działalności handlowej; Administrowanie działalności handlowej; Gospodarcze usługi konsultingowe; Doradztwo w zakresie zarządzania; Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej; Konsultacje w zakresie planowania działalności gospodarczej; Doradztwo w zakresie strategii biznesowej; Usługi w zakresie analizy danych handlowych; Usługi w zakresie rozwijania działności gospodarczej [business development]; Badania w dziedzinie działalności gospodarczej; Analiza (dotycząca prowadzenia działalności gospodarczej); Raporty dotyczące działalności gospodarczej; Biznesowe planowanie strategiczne; Doradztwo gospodarcze; Zarządzanie zmianami (change management); Konsulting dotyczący przejęć firm; Analiza rynku; Wycena firm, Usługi doradcze w zakresie nabywania; Powielanie rysunków;subskrypcje do używania projektów w bazie danych; Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych Usługi edukacyjne; Kształcenie; Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów; Publikacje elektroniczne online;produkcja, dystrybucja i publikacja materiałów edukacyjnych;produkcja, dystrybucja i publikacja nagrań wideo i audio; Usługi świadczone przez biblioteki;udostępnianie online do przeszukania bazy danych składających się z fotografii cyfrowych, ilustracji, plików audio i wideo oraz innych elementów projektu; Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich, uprzednio wymienionych usług Usługi w zakresie projektowania; Usługi artystów grafików; Projektowanie wizualne; Sporządzanie planów;naukowe badanie i projektowanie dotyczące analizy przemysłowej i strategicznego planowania organizacyjnego;projek- 591 towanie i rozwijanie sprzętu i oprogramowania komputerowego; Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich, uprzednio wymienionych usług /11/211 Structured 4Deployment BG - Син, бял и сив. - Azul, blanco y gris. CS - Modrá, bílá a šedá. DA - Blå, hvid og grå. - Blau, weiß und grau. ET - Sinine, hall ja valge. EL - Μπλε, λευκό και γκρι. EN - Blue, white and grey. FR - Bleu, blanc et gris. IT - Blu, bianco e grigio. LV - Zils, balts un pelēks. LT - Mėlyna, balta ir pilka. HU - Kék, szürke és fehér. MT - Ikħal, abjad u griż. NL - Blauw, wit en grijs. PL - Niebieski, biały i szary. PT - Azul, branco e cinzento. RO - Albastru, alb si gri. SK - Modrá, biela a šedá. SL - Modra, bela in siva. FI - Sininen, valkoinen ja harmaa. SV - Blått, vitt och grått Group Partners Limited 32 St James'S Street Mayfair London SW1A 1HD MIGU LIMITED 18 Chestnut Road Southampton SO16 6BU EN IT 16 - Papier i wyroby wykonane z tych materiałów; Druki; Ilustracje, Książki, Periodyki, Czasopisma, Publikacje edukacyjne; Okólniki; Raporty;Podręczniki i przewodniki z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą i doradztwa; Planery obiegu danych; Papier listowy Marketing, reklamy; Zarządzanie w działalności handlowej; Administrowanie działalności handlowej; Gospodarcze usługi konsultingowe; Doradztwo w zakresie zarządzania; Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej; Konsultacje w zakresie planowania działalności gospodarczej; Doradztwo w zakresie strategii biznesowej; Usługi w zakresie analizy danych handlowych; Usługi w zakresie rozwijania działności gospodarczej [business development]; Badania w dziedzinie działalności gospodarczej; Analiza (dotycząca prowadzenia działalności gospodarczej); Raporty dotyczące działalności gospodarczej; Biznesowe planowanie strategiczne; Doradztwo gospodarcze; Zarządzanie zmianami (change management); Konsulting dotyczący przejęć firm; Analiza rynku; Wycena firm, Usługi do- 212/41 19

20 CTM Część A radcze w zakresie nabywania; Powielanie rysunków;subskrypcje do używania projektów w bazie danych; Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych Usługi edukacyjne; Kształcenie; Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów; Publikacje elektroniczne online;produkcja, dystrybucja i publikacja materiałów edukacyjnych;produkcja, dystrybucja i publikacja nagrań wideo i audio; Usługi świadczone przez biblioteki;udostępnianie online do przeszukania bazy danych składających się z fotografii cyfrowych, ilustracji, plików audio i wideo oraz innych elementów projektu; Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich, uprzednio wymienionych usług Usługi w zakresie projektowania; Usługi artystów grafików; Projektowanie wizualne; Sporządzanie planów;naukowe badanie i projektowanie dotyczące analizy przemysłowej i strategicznego planowania organizacyjnego;projektowanie i rozwijanie sprzętu i oprogramowania komputerowego; Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich, uprzednio wymienionych usług /11/211 Structured 4Development BG - Жълт, бял и сив. - Amarillo, blanco y gris. CS - Žlutá, bílá a šedá. DA - Gul, hvid og grå. - Gelb, weiß und grau. ET - Kollane, valge ja hall. EL - Κίτρινο, λευκό και γκρίζο. EN - Yellow, white and grey. FR - Jaune, blanc et gris. IT - Giallo, bianco e grigio. LV - Dzeltens, balts un pelēks. LT - Geltona, balta ir pilka. HU - Sárga, fehér és szürke. MT - Isfar, abjad u griż. NL - Geel, wit en grijs. PL - Żółty, szary, biały. PT - Amarelo, branco e cinzento. RO - Galben, alb si gri. SK - Žltá, biela a šedá. SL - Rumena, bela in siva. FI - Keltainen, valkoinen ja harmaa. SV - Gult, vitt och grått Group Partners Limited 32 St James'S Street Mayfair London SW1A 1HD MIGU LIMITED 18 Chestnut Road Southampton SO16 6BU EN IT Papier i wyroby wykonane z tych materiałów; Druki; Ilustracje, Książki, Periodyki, Czasopisma, Publikacje edukacyjne; Okólniki; Raporty;Podręczniki i przewodniki z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą i doradztwa; Planery obiegu danych; Papier listowy Marketing, reklamy; Zarządzanie w działalności handlowej; Administrowanie działalności handlowej; Gospodarcze usługi konsultingowe; Doradztwo w zakresie zarządzania; Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej; Konsultacje w zakresie planowania działalności gospodarczej; Doradztwo w zakresie strategii biznesowej; Usługi w zakresie analizy danych handlowych; Usługi w zakresie rozwijania działności gospodarczej [business development]; Badania w dziedzinie działalności gospodarczej; Analiza (dotycząca prowadzenia działalności gospodarczej); Raporty dotyczące działalności gospodarczej; Biznesowe planowanie strategiczne; Doradztwo gospodarcze; Zarządzanie zmianami (change management); Konsulting dotyczący przejęć firm; Analiza rynku; Wycena firm, Usługi doradcze w zakresie nabywania; Powielanie rysunków;subskrypcje do używania projektów w bazie danych; Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych Usługi edukacyjne; Kształcenie; Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów; Publikacje elektroniczne online;produkcja, dystrybucja i publikacja materiałów edukacyjnych;produkcja, dystrybucja i publikacja nagrań wideo i audio; Usługi świadczone przez biblioteki;udostępnianie online do przeszukania bazy danych składających się z fotografii cyfrowych, ilustracji, plików audio i wideo oraz innych elementów projektu; Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich, uprzednio wymienionych usług Usługi w zakresie projektowania; Usługi artystów grafików; Projektowanie wizualne; Sporządzanie planów;naukowe badanie i projektowanie dotyczące analizy przemysłowej i strategicznego planowania organizacyjnego;projektowanie i rozwijanie sprzętu i oprogramowania komputerowego; Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich, uprzednio wymienionych usług /11/211 Structured 4Discovery BG - Червен, бял и сив. - Rojo, blanco y gris. CS - Červená, bílá a šedá. DA - Rød, hvid og grå. - Rot, weiß und grau. ET - Punane, valge ja hall. EL - Κόκκινο, λευκό και γκρι. EN - Red, white and grey. FR - Rouge, blanc et gris. IT - Rosso, bianco e grigio. LV - Sarkans, balts un pelēks. LT - Raudona, balta ir pilka. HU - Piros, fehér és szürke. MT - Aħmar, abjad u griż. NL - Rood, wit en grijs. PL - Czerwony, biały i szary. PT - Vermelho, branco e cinzento. RO - Rosu, alb si gri /41

Zarejestrowano / Registered 25/03/2015. No 002667485-0001. Prezes / The President. António Campinos ŚWIADECTWO REJESTRACJI CERTIFICATE OF REGISTRATION

Zarejestrowano / Registered 25/03/2015. No 002667485-0001. Prezes / The President. António Campinos ŚWIADECTWO REJESTRACJI CERTIFICATE OF REGISTRATION Zarejestrowano / Registered 25/03/2015 No 0026674850001 URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO ŚWIADECTWO REJESTRACJI Niniejsze Świadectwo Rejestracji zostało wystawione dla przedstawionego poniżej Zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Lista kodów PKD branże preferowane

Lista kodów PKD branże preferowane Lista kodów PKD branże preferowane reklama i marketing 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12.Z Działalność portali internetowych 63.91.Z

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego I. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ślusarz Zajmuje się naprawami i konserwacją sprzętu gospodarstwa domowego, różnych sprzętów, z wykorzystaniem narzędzi, przyrządów ślusarskich

Bardziej szczegółowo

POMIJANE RODZAJNIKI ROZPOCZYNAJĄCE TYTUŁ

POMIJANE RODZAJNIKI ROZPOCZYNAJĄCE TYTUŁ POMIJANE RODZAJNIKI ROZPOCZYNAJĄCE TYTUŁ Rodzajniki, rozpoczynające tytuł, które mają być opuszczane przez systemy podczas wyszukiwania, pomijamy w sposób następujący: wskazując wskaźnikiem liczbę znaków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika obsługi turystycznej należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą

Bardziej szczegółowo

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 20.13.Z podstawowych chemikaliów nieorganicznych 20.14.Z podstawowych chemikaliów organicznych 20.15.Z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A.

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu?

Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu? Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu? Ustawie z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (T.J.

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Odpady nadające się ponownego przetworzenia są odpowiednio oznakowane. Zwracajcie więc uwagę na znaki i symbole umieszczane na opakowaniach

Odpady nadające się ponownego przetworzenia są odpowiednio oznakowane. Zwracajcie więc uwagę na znaki i symbole umieszczane na opakowaniach Odpady nadające się ponownego przetworzenia są odpowiednio oznakowane. Zwracajcie więc uwagę na znaki i symbole umieszczane na opakowaniach JAKIE ZNACZENIE MAJĄ ZNAKI UMIESZCZONE NA OPAKOWANIACH Opakowanie

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada Lp. Data dokonania wpisu do rejestru Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej NIP o ile przedsiębiorca taki numer posiada Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika. UCHWAŁA NR 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

PKN 2014. Tomasz Schweitzer

PKN 2014. Tomasz Schweitzer PKN 2014 Tomasz Schweitzer POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY, WARSZAWA 2014 KTO TWORZY NORMY? W systemie dobrowolnym (społecznym): Normy tworzą zainteresowani na własne potrzeby i z własnych środków, a udział

Bardziej szczegółowo

1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,

1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, Proponowane zmiany Statutu Spółki Herkules SA Dotychczasowe brzmienie 6 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, --------------------

Bardziej szczegółowo

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Uchwała nr 1 / 2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą B3SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Notatka informacyjna Kwiecień 2008; http://www.stat.gov.pl, e mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

Plomba plastikowa HSA :37:

Plomba plastikowa HSA :37: Plomba plastikowa HSA 001 2015-10-30 11:37:35.870394 2 Ta oferta nie stanowi informacji handlowej Adres instytucji/firmy ogłaszającej ofertę Merkat - Krzysztof Kaftański 62-023 Kamionki, Brylantowa 2 1,

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Kodowanie produktów - cz. 1

Kodowanie produktów - cz. 1 Kodowanie produktów - cz. 1 25.07.2005 r. Wstęp Do identyfikacji wyrobów od dawna używa się różnego rodzaju kodów i klasyfikacji. Obecnie stosuje się m.in. natowską kodyfikację wyrobów, kodowanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk Symbol 351203

Technik informatyk Symbol 351203 Technik informatyk Symbol 351203 Kwalifikacje: E.12. - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. E.13. - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ Nazwa szkoły/adres/kontakt Forma organizacyjna szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zamościu ul. Partyzantów 14,

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacji Działalności, jest: 22.11.Z - W ydawanie ksiąŝek, 22.12.Z - W ydawanie

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku. Temat: Dokonana zmiana statutu Mercor SA

Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku. Temat: Dokonana zmiana statutu Mercor SA Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku Temat: Dokonana zmiana statutu Mercor SA Zarząd Mercor SA informuje, Ŝe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami nr 5, nr 6 oraz nr 7 podjętymi

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 09:35:24 Numer KRS: 0000004607

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 09:35:24 Numer KRS: 0000004607 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.10.2015 godz. 09:35:24 Numer KRS: 0000004607 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku Dane Akcjonariusza: FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku Imię i Nazwisko/Nazwa:.... Adres:... PESEL

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania podstawowe poprawnie posługuje się terminami: włókno,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W SKWIERZYNIE przy ul. Chrobrego 5 66-440 Skwierzyna Punkt Selektywnego Zbierania

Bardziej szczegółowo

W związku z dynamicznym rozwojem, firma zatrudniać będzie pracowników na stanowiskach:

W związku z dynamicznym rozwojem, firma zatrudniać będzie pracowników na stanowiskach: W związku z dynamicznym rozwojem, firma zatrudniać będzie pracowników na stanowiskach: Specjalista ds. planowania i dokumentacji Licencjonowany mechanik lotniczy Pracownik działu estetyki Mechanik lotniczy

Bardziej szczegółowo

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA:

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA: Nr 20/2011 dotyczy: zmiany w Statucie SIMPLE Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje że w dniu 27 czerwca 2011 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmiany postanowieo 2, 5, 6 oraz tytułu

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała Nr 1 z dnia 16 września 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

5.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach z podziałem na sektory

5.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach z podziałem na sektory 5.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach 2011 2019 z podziałem na sektory Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych została przedstawiona z podziałem na 6 sektorów miasta Białegostoku.

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku.

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. 1. Na podstawie uchwały nr 17 ZWZ Prymus S.A. zmienia się 6 Statutu Spółki. Obowiązujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy z dnia. nr Szczegółowy opis Przedmiotu dla Umowy na odbiór odpadów z Terminalu LNG w Świnoujściu Spis treści Szczegółowy opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie RIPOK Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Wyznaczniki wartości włókna z kartonu po płynnej żywności dla producenta papieru Przerób opakowań po żywności płynnej

Wyznaczniki wartości włókna z kartonu po płynnej żywności dla producenta papieru Przerób opakowań po żywności płynnej Wyznaczniki wartości włókna z kartonu po płynnej żywności dla producenta papieru Przerób opakowań po żywności płynnej Mondi Świecie S.A. M.Skorwider Dlaczego przerabiamy kartony po płynnej żywności w MŚ?

Bardziej szczegółowo

Ramowe plany nauczania rok szkolny 2013/2014

Ramowe plany nauczania rok szkolny 2013/2014 Ramowe plany nauczania rok szkolny 0/0 Plan nauczania oddziału A sprzedawca/wielozawodowa Przedmiot Suma A język polski język angielski historia wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości geografia

Bardziej szczegółowo

PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu

PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu 2015-09-16 16:45 PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu Raport Bieżący nr 18/2015 Zarząd spółki PlastPack

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-27/ KH 813 1. Kontakt do: KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) Kancelaria LIDERIO Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

I ZMIANA. Dotychczasowy 3 ust. 1:

I ZMIANA. Dotychczasowy 3 ust. 1: Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone uchwałami nr 24-31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 30 czerwca 2009 roku, zarejestrowane w dniu 10 lipca 2009 roku: Dotychczasowy 3 ust. 1:

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM zajęć na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH

HARMONOGRAM zajęć na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH HARMONOGRAM na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH Moduł I Obsługa kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem 18.08 20.08 25.08 27.08 iny - Podstawy prawne w zakresie użytkowania kas, - Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR I REGENERACJA POJEMNIKÓW IBC NA CAŁYM ŚWIECIE

ODBIÓR I REGENERACJA POJEMNIKÓW IBC NA CAŁYM ŚWIECIE ODBIÓR I REGENERACJA POJEMNIKÓW IBC NA CAŁYM ŚWIECIE SCHÜTZ TICKET SERVICE Ekologiczne rozwiązanie odbioru pustych pojemników IBC. Zapewnienie nieskazitelnego środowiska i oszczędna eksploatacja surowców

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2

Załącznik nr 10b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 Załącznik nr 10b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 I Opis przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do odbioru, transportu i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków.

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Załącznik nr 1 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Żerków Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Tabela nr 1: Koszt

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w m. st. Warszawie SPÓŁKA AKCYJNA Pl. Starynkiewicza Warszawa

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w m. st. Warszawie SPÓŁKA AKCYJNA Pl. Starynkiewicza Warszawa MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w m. st. Warszawie SPÓŁKA AKCYJNA Pl. Starynkiewicza 5 02 015 Warszawa TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW realizowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE CEL PODYSTEMU LOGISTYCZNEGO OKREŚLANIE 2 zapewnienie wymaganego poziomu obsługi (...kogo?) w zakresie (...jakim?)

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PORTAL TRENDWIZOR http://www.trendwizor.pl FORMULARZ ZAMÓWIENIA

PORTAL TRENDWIZOR http://www.trendwizor.pl FORMULARZ ZAMÓWIENIA PORTAL TRENDWIZOR http://www.trendwizor.pl FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prosimy o wypełnienie zgłoszenia DRUKOWANYMI literami i odesłanie podpisanego przez osobę upoważnioną i opatrzonego pieczątką Firmy, formularza

Bardziej szczegółowo

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice Lp. 1. Podmiot zbierający Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. Miejsce zbierania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce technologii w produkcji i logistyce Co to jest technologii (z ang. Radio-frequency identification) to ogólny termin używany, aby opisać technologię która umożliwia automatyczną identyfikację, inaczej rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Jak dzieci korzystają z serwisów społecznościowych (SNS)? Wyniki badań EU Kids Online II

Jak dzieci korzystają z serwisów społecznościowych (SNS)? Wyniki badań EU Kids Online II Jak dzieci korzystają z serwisów społecznościowych (SNS)? Wyniki badań EU Kids Online II Lucyna Kirwil Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Warszawa lucyna.kirwil@swps.edu.pl V Międzynarodowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 "

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 " 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

Akty prawne związane z kasami rejestrującymi

Akty prawne związane z kasami rejestrującymi Akty prawne związane z kasami rejestrującymi ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.). ustawa z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie Anna Kosmacz-Chodorowska Narzędzia usprawniające

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 134 Część C... 155 Część D... 183 Część M... 201

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 134 Część C... 155 Część D... 183 Część M... 201 CONTENTS Część A... 2 Część B... 134 Część C... 155 Część D... 183 Część M... 21 CZĘŚĆ A A.1. 978963 7/3/211 TAPERGUARD Nellcor Puritan Bennett LLC 6135 Gunbarrel Avenue Boulder, Colorado 831 US WITHERS

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY ZAWODOWE

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY ZAWODOWE ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY ZAWODOWE (obowiązuje w roku szkolnym 2015/2016) Zatwierdził: Data i podpis Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016. 1 Uwaga: podręczniki należy

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Aplikacja UC Pro oferuje szeroki zakres możliwości Wykonywanie połączeń Szybkie i

Bardziej szczegółowo

2. Do przeniesienia na dysk komputera i obróbki zdjęć z aparatu cyfrowego potrzebujesz:

2. Do przeniesienia na dysk komputera i obróbki zdjęć z aparatu cyfrowego potrzebujesz: 1. Do wydrukowania 400 kolorowych ulotek reklamowych należy zastosować maszynę: 2. Do przeniesienia na dysk komputera i obróbki zdjęć z aparatu cyfrowego potrzebujesz: 3. Na skutek powiększania wymiarów

Bardziej szczegółowo

Kogo dotyczy opłata produktowa?

Kogo dotyczy opłata produktowa? Kogo dotyczy opłata produktowa? Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) określa prawa i obowiązki przedsiębiorców: - będących organizacjami

Bardziej szczegółowo

Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach

Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach Anna Pobłocka-Dirakis eclareon Consulting Warszawa, 24 Wrzesień 2014 Strategy Consulting Policy Consulting

Bardziej szczegółowo

Technik Informatyk. ZSP Jasieniec

Technik Informatyk. ZSP Jasieniec Technik Informatyk ZSP Jasieniec Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki, poprzez przemysłu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestrowy Data wpisu lub data aktualizacji wpisu Firma, oznaczenie siedzibyadres lub imię

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów realizowanych w Technikum nr 3 w Kutnie

Wykaz przedmiotów realizowanych w Technikum nr 3 w Kutnie Wykaz przedmiotów realizowanych w Technikum nr 3 w Kutnie technik ekonomista wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony) podstawy ekonomii elementy prawa organizowanie działalności gospodarczej podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski? Znaczenie Chin Kryzys chiński? Model zależności Polski od Chin

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Plany nauczania 2014/2015 Plan nauczania oddziału 1a sprzedawca/ślusarz Przedmiot 1 2 3 Suma 1a język polski 2 2 1 5 język angielski 2 1 1 4 historia

Plany nauczania 2014/2015 Plan nauczania oddziału 1a sprzedawca/ślusarz Przedmiot 1 2 3 Suma 1a język polski 2 2 1 5 język angielski 2 1 1 4 historia Plany nauczania 2014/2015 Plan nauczania oddziału 1a sprzedawca/ślusarz 1a język polski 2 2 1 5 język angielski 2 1 1 4 matematyka 2 1 1 4 wychowanie fizyczne 3 3 3 9 Godzina wychowawcza 1 1 1 3 religia

Bardziej szczegółowo