CONTENTS. Część A... 2 Część B Część C Część D Część M

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CONTENTS. Część A... 2 Część B... 177 Część C... 208 Część D... 231 Część M... 233"

Transkrypt

1 CONTENTS Część A... 2 Część B Część C Część D Część M

2 CZĘŚĆ A A /6/29 nanoline Phoenix Contact GmbH & Co. KG Flachsmarktstr Blomberg MICHALSKI HÜTTERMANN & PARTNER PATENTANWÄLTE Neuer Zollhof Düsseldorf EN 16 - Podręczniki; Kartoteki; Foldery; Katalogi; Broszury; Druki do celów reklamowych i prezentacyjnych;katalogi i obwoluty z nadrukiem oraz opakowania takie, jak np. kartony i wyroby z kartonu, o ile zostały ujęte w klasie Aktualizacja oprogramowania komputerowego; Doradztwo techniczne; Instalacje oprogramowania komputerowego; Usługi instalacyjne, Usługi konserwacyjne i Naprawa sprzętu komputerowego; Programowanie komputerów,w szczególności do sterowniczych urządzeń programowanych do magazynowania; Opracowywanie projektów technicznych; Projektowanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego /9/21 SHABBY CHIC SHABBY CHIC BRANDS, LLC 1441 Jefferson Blvd., Suite 1 Culver City, California 9232 US LADAS & PARRY LLP 1-2 Bolt Court London EC4A 3DQ EN FR 4 - Wosk pszczeli, Knoty Nie przerobione lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie) /1/211 MUY MALO den Exter, Joan St. Annastraat Meersel Dreef BE Wijnen, Trudie Wolbergstraat KC Valkenswaard NL MARKEYS Marthalaan 1 NL-7533 CD Enschede NL NL EN 18 - Skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach; Skóry zwierzęce, skóry surowe; Walizy i torby podróżne; Parasolki, parasole przeciwsłoneczne i laski; Bicze, uprzęże i wyroby rymarskie Odzież, obuwie, nakrycia głowy /3/211 CAR 212/41 2

3 Część A.1. CTM BG - Триизмерната търговска марка се състои от обувка, представена в шест различни изгледа, подчертавайки различни характеристики, а именно шевовете и малките гумени грайфери с думите и емблемата THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 в обувката. Първият бод на шевовете е разположен в централната част под металните халки, през които минава навън и навътре малка кожена връзка, ограждаща формата на обувката. Шев с двоен бод обикаля подметката на обувката от външната страна, която е разположена в задната част на обувката, образувайки ток. Отдолу, в подметката на обувката, образуваща тока, има малки гумени грайфери с кръгла форма, разположени в три редици, всяка от които е съставена от четири малки гумени грайфера. Подметката на обувката се отличава и в горната и в долната част с редици от малки гумени грайфери с кръгла форма в различни измерения. Всяка редица от малки гумени грайфери, разположени в подметката са разделени от допълнителни шевове. Последната редица от малки гумени грайфери разположена в долната страна на подметката се отличава с три поголеми малки гумени грайфера, на които са изобразени трите букви "c" "a" "r". Вътрешният край на централната горна част на подметката се отличава с редица от само три малки гумени грайфера. Централната част на подметката се отличава с един малък гумен грайфер. - La marca tridimensional consiste en un zapato representado por seis vistas diferentes que destacan varias características, en concreto las costuras y las pequeñas piedrecitas de caucho y la presencia de las palabras y el emblema THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PA- TENTED IN 1963 en el interior del zapato. En primer lugar la costura figura en la parte central debajo de las arandelas metálicas que van por dentro y por fuera de un fino cordel de cuero que rodea la forma del zapato. Una doble costura rodea por fuera la suela del zapato que figura en la parte posterior del zapato formando así el talón. Debajo, dentro de la suela del zapato que conforma el talón, figuran pequeñas piedrecitas de caucho de forma redondeada en tres filas, cada una formada por cuatro piedrecitas de caucho. La suela del zapato se caracteriza tanto en la parte superior como la inferior por tener filas de piedrecitas de caucho de forma redondeada de diferentes tamaños. Cada una de las filas de piedrecitas de caucho situada en la suela del zapato está separada por más costuras. La última fila de pequeñas piedrecitas de caucho situada en la parte inferior de la suela del zapato está caracterizada por tres piedrecitas de caucho mayores sobre las cuales están impresas las letras "c" "a" "r". El extremo interior de la parte superior central de la suela del zapato se caracteriza por una fila de solamente tres piedrecitas de caucho. La parte central de la suela del zapato se caracteriza por una única piedrecita de caucho. CS - Trojrozměrná ochranná známka spočívá ve vyobrazení boty ze šesti různých pohledů, přičemž pokaždé je zvýrazněna jiná její vlastnost, jmenovitě prošití, malé pryžové kolíčky a přítomnost slov a vyobrazení ve znění THE ORI- GINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 vevnitř boty. První šev se nachází ve střední části boty, pod kovovými kroužky, ze kterých směrem dovnitř i ven vychází tenká kožená šňůrka lemující tvar boty. Z vnější strany lemují podrážku boty, umístěnou v zadní části boty, která tvoří podpatek, dvojité švy. Níže, v části podrážky tvořící podpatek, jsou ve třech řadách umístěny malé pryžové kolíčky kruhového tvaru, přičemž každou řadu tvoří čtyři takové kolíčky. Podrážku boty v horní i dolní části charakterizuje několik řad malých pryžových kolíčků kruhového tvaru a různých rozměrů. Každá řada malých pryžových kolíčků umístěných na podrážce boty je od ostatních oddělena dalším švem. Poslední řada malých pryžových kolíčků umístěných ve spodní části podrážky boty se vyznačuje přítomností tří větších malých pryžových kolíčků, na kterých jsou vyražena tři písmena "c" "a" "r". Vnitřní konec horní střední části podrážky boty charakterizuje řada složená pouze ze tří malých pryžových kolíčků. Střední část podrážky boty se pak vyznačuje přítomností jediného malého pryžového kolíčku. DA - Det tredimensionelle varemærke består af en sko repræsenteret af seks forskellige visninger, der understreger forskellige egenskaber, nemlig syninger og de små gummismåsten samt ordene og logoet THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 inden i skoen. Den første syningssting ses i den midterste del under metalringene, hvorfra en smal lædersnor går ud og ind og omgiver skoens form. En dobbelt syning omgiver skosålen på ydersiden, der ses bagerst på skoen og danner en hæl. Herunder, inden i den skosål, der danner hælen, ses små, runde gummisten anbragt i tre rækker, der hver består af fire små gummisten. Skosålen er både foroven og forneden omkranset af rækker af små, runde gummisten i forskellig størrelse. Hver række af små gummisten, der er anbragt i sålen, er adskilt af yderligere syninger. Den sidste række af små gummisten, der er anbragt på den nederste del af skosålen er omkranset ad tre større gummismåsten, hvorpå de tre bogstaver "c" "a" "r" er påtrykt. Den indre del af den centrale øverste del af skosålen er omkranset af en række med kun tre små gummisten. Den centrale del af skosålen er omkranset af en enkelt gummismåsten. - Besteht in dreidimensionaler Form aus einem Schuh, der in sechs verschiedenen Ansichten dargestellt ist, wodurch verschiedene Merkmale hervorgehoben werden, nämlich die Nähte und die kleinen Gumminoppen sowie das Vorhandensein der Inschrift und des Zeichens THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 im Inneren des Schuhs. Eine erster Steppnaht befindet sich im mittleren Teil unter den Metallringen, durch die eine feine Lederkordel hinein- und herausführt, die die Form des Schuhs umsäumt. Eine doppelte Steppnaht führt außen um die Schuhsohle herum, die am hinteren Teil des Schuhs die Ferse bildet. Darunter befinden sich in der Schuhsohle, die die Ferse bildet, kleine Gumminoppen in runder Form, die in drei Reihen angeordnet sind, die jeweils aus vier kleinen Gumminoppen bestehen. Die Schuhsohle ist sowohl an der oberen als auch an der unteren Seite durch Reihen kleiner runder Gumminoppen von unterschiedlicher Größe charakterisiert. Jede Reihe dieser kleinen Gumminoppen, die auf der Schuhsohle angeordnet, ist, wird durch weitere Nähte abgegrenzt. Die letzte Reihe der kleinen Gumminoppen, die sich auf der unteren Seite der Schuhsohle befindet, ist durch drei kleine Noppen charakterisiert, die größer sind, und in die die Buchstaben "c" "a" "r" eingeprägt sind. Das innere Ende des mittleren oberen Teils der Schuhsohle wird durch eine Reihe charakterisiert, die nur aus drei kleinen Gumminoppen besteht. Der Mittelteil der Schuhsohle ist durch eine einzelne kleine Gumminoppe charakterisiert. ET - Kolmemõõtmeline logo koosneb kinga kuuest vaatest, mis toovad välja selle eriomadused, nimelt õmblustöö, väiksed kumminagad ja kinga sees olevad sõnad THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 212/41 3

4 CTM Część A Õmblus algab keskel metallrõngaste all, millest on läbi pistetud kinga ümbritsev peenike nahkpael. Kingatalda ümbritseb väline topeltõmblus, mis on nähtav kinga taga, moodustades kannaosa. Kingatalla kannaosa all on kolmes reas neljakaupa ümmargused väiksed kumminagad. Kingatalla üla- ja allvaadetes on näha ümmarguste väikeste kumminagade read. Tallal olevate kumminagade iga rida eraldab õmblus. Kingatallal oleva viimase rea kumminagasid on kolm ja need on suuremad ja neisse on pressitud tähed "c" "a" "r". Kingatalla ülemise osa siseküljel on vaid kolm väikest kumminaga. Kingatalla keskel on üksainus väike kumminaga. EL - Το τρισδιάστατο εμπορικό σήμα συνίσταται σε παπούτσι που αναπαρίσταται σε έξι διαφορετικές όψεις που η κάθε μία τονίζει διαφορετικά χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα τις ραφές και τις μικροσκοπικές καουτσουκένιες τάπες και την ύπαρξη των λέξεων και του σχεδίου THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 εντός του παπουτσιού. Η πρώτη βελονιά βρίσκεται στο κεντρικό μέρος κάτω από τον μεταλλικό δακτύλιο μέσα από τον οποίο διέρχεται ένα μικροσκοπικό δερμάτινο κορδόνι που περιβάλλει το παπούτσι. Διπλές ραφές περιβάλλουν εξωτερικά τη σόλα του παπουτσιού στο πίσω μέρος του παπουτσιού δημιουργώντας το τακούνι. Από κάτω, εντός της σόλας που δημιουργεί το τακούνι, υπάρχουν μικροσκοπικές καουτσουκένιες στρογγυλές τάπες σε τρεις σειρές όπου στην κάθε μία υπάρχουν τέσσερις μικροσκοπικές καουτσουκένιες τάπες. Η σόλα τόσο στην επάνω όσο και στην κάτω πλευρά της διαθέτει σειρές από μικροσκοπικές καουτσουκένιες τάπες διαφόρων διαστάσεων. Η κάθε σειρά από μικροσκοπικές καουτσουκένιες τάπες της σόλας χωρίζεται με επιπλέον ραφές. Η τελευταία σειρά από μικροσκοπικές καουτσουκένιες τάπες στην κάτω πλευρά της σόλας διαθέτει τρεις μεγαλύτερες μικροσκοπικές καουτσουκένιες τάπες όπου είναι τυπωμένα τα τρία γράμματα "c" "a" "r". Το εσωτερικό άκρο της κεντρικής επάνω πλευράς της σόλας διαθέτει χαρακτηριστική σειρά με μόνο τρεις μικροσκοπικές καουτσουκένιες τάπες. Το κεντρικό τμήμα της σόλας διαθέτει μόνο μία μικροσκοπική καουτσουκένια τάπα. EN - The three-dimensional trademark consists of a shoe represented by six different views highlighting various characteristics, namely the sewings and the tiny rubber pebbles and the presence of the words and device THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 inside the shoe. A first sewing stitch is located in the central part below the metal rings from which goes in and out a tiny leather cord surrounding the shape of the shoe. A double sewing stitches surrounds externally the shoe sole which is located in the back of the shoe creating the heel. Below, inside the shoe sole creating the heel, there are tiny rubber pebbles of round shape placed in three rows, each one composed of four tiny rubber pebbles. The shoe sole is characterized in both the upper and the bottom sides by rows of tiny rubber pebbles of round shape of different dimensions. Each row of tiny rubber pebbles placed in the shoe sole is separated by further sewings. The last row of tiny rubber pebbles placed on the bottom side of the shoe sole is characterized by three bigger tiny rubber pebbles on which the three letters "c" "a" "r" are impressed. The inner end of the central upper side of the shoe sole is characterized by a row of only three tiny rubber pebbles. The central part of the shoe sole is characterized by a single tiny rubber pebble. FR - La marque tridimensionnelle consiste en six prises de vue différentes d'une chaussure soulignant plusieurs caractéristiques, à savoir les coutures et les petits crampons en caoutchouc et en les termes et en le logo THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 inscrits à l'intérieur de la chaussure. Une première piqûre se trouve dans la partie centrale en-dessous des anneaux métalliques d'où rentre et sort un petit cordon en cuir faisant le tour de la chaussure. Une double piqûre entoure l'extérieur la semelle située à l'arrière de la chaussure, créant ainsi le talon. En-dessous, sur la semelle créant le talon, se trouvent de petits crampons ronds en caoutchouc disposés sur trois rangs, chacun comprenant quatre petits crampons en caoutchouc. La semelle est caractérisée, en sa partie supérieure et inférieure, par des rangs de petits crampons ronds en caoutchouc de différentes tailles. Chaque rang de petits crampons en caoutchouc placés sur la semelle est séparé par des coutures supplémentaires. Le dernier rang de petits crampons en caoutchouc placé sur la partie inférieure de la semelle est caractérisé par trois crampons en caoutchouc plus grands comprenant les trois lettres "c" "a" "r" imprimées. L'extrémité interne de la partie supérieure centrale de la semelle se caractérise par un rang formé de trois petits crampons en caoutchouc seulement. La partie centrale de la semelle se caractérise par un seul petit crampon en caoutchouc. IT - Il marchio tridimensionale è composto da una scarpa rappresentata in sei viste diverse che evidenziano varie caratteristiche, ovvero le cuciture e i piccoli granelli di gomma e la presenza delle parole e disegno THE ORIGI- NAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 all'interno della scarpa. Una prima cucitura è situata nella parte centrale sotto gli anelli metallici da cui entra ed esce un minuscolo cordoncino in pelle che circonda la forma della scarpa. Una cucitura a doppi punti circonda esternamente la suola della scarpa, situata sul retro della scarpa creando il tacco. Sotto, all'interno della suola della scarpa e creando il tallone, vi sono piccoli granelli in gomma di forma rotonda collocati su tre file, ciascuna composta da quattro granelli di gomma. La suola della scarpa è caratterizzata sia nel lato superiore che in quello inferiore da file di piccoli granelli di gomma di forma rotonda di dimensioni diverse. Ciascuna fila di granelli di gomma situata nella suola della scarpa è separata da ulteriori cuciture. L'ultima riga di minuscoli granelli di gomma situata sul lato inferiore della suola della scarpa è caratterizzata da tre granelli di gomma più grandi su cui sono impresse le lettere "c" "a" "r". L'estremità interna del lato centrale superiore della suola della scarpa è caratterizzato da una fila di solo tre granelli di gomma. La parte centrale della suola della scarpa è caratterizzata da un singolo granello di gomma. LV - Trīsdimensiju grafiskā zīme sastāv no kurpes, kas tiek attēlota sešos dažādos veidos, izceļot dažādas īpašības, proti, šuves un mazās gumijas bumbiņas, kā arī vārdu un iekārtas klātbūtni: "THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963" uzraksts atrodas kurpe iekšienē. Pirmā šuve atrodas centra daļā zem metāla gredzeniem, no tiem šuve iet iekšā un iznāk no mazas ādas siksniņas, kas aptver kurpes formu. Dubultās šuves ietver kurpes zoli, tā atrodas kurpes aizmugurē un veido papēdi. Apakšā, kurpes papēdi veidojošās zoles iekšienē, atrodas mazas, apaļas gumijas bumbiņas, tās ir izvietotas trijās rindās, katra rinda sastāv no trim mazām gumijas bumbiņām. Kurpes zoli augšpusē un apakšpusē raksturo mazo, apaļo gumijas bumbiņu rindas, tās ir izvietotas dažādās dimensijās. Katru mazo, apaļo gumijas bumbiņu rindu atdala šuves. Pēdējā mazo, apaļo gumijas bumbiņu rinda ir novietota kurpes zoles apakšā, tā sastāv no trijām lielākām gumijas bumbiņām, uz šīm bumbiņām atrodas burti: "c" "a" "r". Kurpes centrālo augšējās daļas iekšpusi attēlo tikai rinda ar trim mazām gumijas bumbiņām. Kurpes zoles centrālo daļu attēlo viena maza gumijas bumbiņa. LT - Trimatis prekių ženklas sudarytas iš bato, vaizduojamo šešiomis skirtingomis padėtimis, išryškinančiomis įvairias savybes, būtent siūles, guminius gumburėlius, užrašytus žodžius ir etiketę THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 bato viduje. Pirmasis siūlės dygsnis yra per vidurį po metaliniais žiedeliais, per kuriuos aplink visą batą pervertas plonas odinis raištelis. Dvigubosios siūlės dygsniais apsiūta visa bato pado, kuris užeina ant bato užpakalinės dalies ir sudaro užkulnį, išorė. Žemiau ant užkulnį sudarančio bato pado yra trys eilės guminių apskritų gumburėlių, kurių kiekvieną sudaro keturi guminiai 4 212/41

5 Część A.1. CTM gumburėliai. Bato pado priekinėje dalyje ir šonuose eina apskritų, įvairaus dydžio guminių gumburėlių eilės. Kiekvieną tokią bato pado guminių gumburėlių eilę skiria siūlės. Paskutiniąją guminių gumburėlių eilę, užbaigiančią bato padą, sudaro trys didesni guminiai gumburėliai, ant kurių įspaustos raidės "c" "a" "r". Priekinė pado dalis ties bato viduriu baigiasi tik trijų guminių gumburėlių eile. Bato pado vidurinėje dalyje yra tik vienas guminis gumburėlis. HU - A háromdimenziós védjegyen egy cipő látható hat különböző nézetből, melyek eltérő jellemzőket emelnek ki, nevezetesen a varrásokat és a kis gumikavicsokat, valamint a THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 szavakat és ábrát a cipő belsejében. Az első varrat középen van a fémkarikák alatt, amikből kibe tekereg egy kis bőrzsinór, körülfogva a cipő formáját. Egy dupla varrat kívülről körbefogja a cipőtalpat, amely a cipő végén a sarkat alkotja. Alatta, a cipősarkat alkotó talpban, kis kerek gumikavicsok láthatóak három sorba rendezve, minden sorban négy kis gumikaviccsal. A cipőtalp felső és alsó felét különböző méretű kis kerek gumikavicsok sorai alkotják. A cipőtalpba helyezett kis kerek gumikavicsok minden sorát további varrások választják el. A kis kerek gumikavicsok utolsó sorát a cipőtalp alján három nagyobb gumikavics alkotja, rajtuk a "c" "a" "r" betűkkel. A cipőtalp felső részének közepének belső végét egy mindössze három kis gumikavicsból álló sor jelöli. A cipőtalp középső részét egyetlen kis gumikavics jelöli. MT - It-trejdmark tridimensjonali tikkonsisti f'żarbuna rrapreżentata minn sitt veduti different li jenfasizzaw diversi karatteristiċi, jiġifieri l-ħjata u ċ-ċagħaq tal-lastku żgħir u l- preżenza tal-kliem u d-disinn THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 ġewwa ż-żarbun. L- ewwel punt tal-ħjata jinsab fil-parti ċentrali taħt il-ħoloq talmetall minn fejn jidħol u joħroġ lazz tal-ġilda żgħir li jdur mal-forma taż-żarbun. Punti tal-ħjata doppji jduru man-naħa ta' barra tas-suletta taż-żarbun li tinsab fuq in-naħa ta' wara taż-żarbuna u li tifforma t-takkuna. Taħt, ġewwa s-suletta taż-żarbuna li tifforma t-takkuna, hemm ċagħaq tal-lastku żgħir ta' forma tonda li qiegħed fi tliet ringieli, kull waħda tikkonsisti f'erbgħa ċagħaq tal-lastku żgħir. Is-suletta tażżarbuna hija karatterizzata kemm fin-naħa ta' fuq u n-naħa t'isfel minn ringieli ta' ċagħaq tal-lastku żgħir ta' forma tonda ta' dimensjonijiet differenti. Kull ringiela taċ-ċagħaq tal-lastku żgħir li tinsab fis-suletta taż-żarbuna hija separata minn aktar ħjata. L-aħħar ringiela taċ-ċagħaq tal-lastku żgħir li tinsab fin-naħa t'isfel tas-suletta taż-żarbuna hija kkaraterizzata minn tliet ċagħaq tal-lastku żgħir akbar u li fuqhom hemm stampati t-tliet ittri "c" "a" "r". It-tarf ta' ġewwa tannaħa ċentrali ta' fuq tas-suletta taż-żarbuna hija kkaraterizzata biss minn ringiela ta' tliet ċagħaq tal-lastku żgħir. Ilparti ċentrali tas-suletta taż-żarbuna hija kkaraterizzata minn ċagħqa tal-lastku żgħira waħda. NL - Het driedimensionale handelsmerk bestaat uit een schoen, vertegenwoordigd door zes verschillende afbeeldingen die verschillende eigenschappen doen uitkomen, te weten de stiksels en de kleine noppen en de aanwezigheid van de woorden en de leus THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 binnenin de schoen. Een eerste stiknaad bevindt zich in het centrale deel onder de metalen ringen waardoor een dun lederen koord naar binnen en naar buiten loopt dat de vorm van de schoen omgeeft. Een dubbele stiknaad loopt aan de buitenkant rondom de schoenzool aan de achterzijde van de schoen en vormt zo de hiel. Eronder, binnen het deel van de schoenzool dat de hiel vormt, bevinden zich kleine rubberen noppen met een ronde vorm die zijn aangebracht in drie rijen, elk bestaande uit vier kleine rubberen noppen. De schoenzool wordt aan de boven- en de onderzijde gekenmerkt door rijen kleine rubberen noppen met een ronde vorm van verschillende afmetingen. De rijen kleine rubberen noppen op de schoenzool zijn van elkaar gescheiden door verdere stiksels. De laatste rij kleine rubberen noppen op de onderzijde van de schoenzool wordt gekenmerkt door drie wat grotere kleine rubberen noppen waarop de drie letters "c" "a" "r" zijn gedrukt. Het binnenste uiteinde van de centrale bovenzijde van de schoenzool wordt gekenmerkt door een rij van slechts drie kleine rubberen noppen. Het centrale deel van de schoenzool wordt gekenmerkt door een enkele kleine rubberen nop. PL - Trójwymiarowy znak towarowy składa się z buta przedstawionego w sześciu różnych ujęciach podkreślających jego różne cechy charakterystyczne, mianowicie szycia i małe gumowe wypustki oraz słowa i logo THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 wewnątrz buta. Pierwszy szew jest umieszczony w środkowej części poniżej metalowych kółek, do których wchodzi i z których wychodzi cienki skórzany pasek otaczający brzegi buta. Podwójny szew, który jest umieszczony z tyłu tworząc obcas, otacza po zewnętrznej stronie podeszwę buta. Poniżej, wewnątrz podeszwy tworzącej obcas znajdują się małe gumowe wypustki o okrągłym kształcie, które są umieszczone w trzech rzędach, każdy z rzędów składa się z czterech małych, gumowych wypustek. Podeszwa charakteryzuje się tym, że po jej obu stronach, górnej i dolnej, znajdują się rzędy małych gumowych wypustek o okrągłym kształcie i różnej wielkości. Każdy rząd małych gumowych wypustek umieszczonych na podeszwie jest oddzielony szyciem. Ostatni rząd małych gumowych wypustek umieszczonych na dolnej części podeszwy charakteryzuje się trzema większymi gumowymi wypustkami, na których odciśnięte są trzy litery "c" "a" "r". Wewnętrzna środkowa strona górnej części podeszwy charakteryzuje się rzędem tylko trzech małych gumowych wypustek. Środkowa część podeszwy charakteryzuje się jedną małą gumową wypustką. PT - A marca comercial tridimensional consiste num sapato representado em seis perspetivas diferentes que destacam várias características do mesmo, nomeadamente as costuras e as pequenas esferas de borracha, bem como a presença das palavras THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 e do desenho da marca no interior do sapato. Uma primeira costura está localizada na parte central, por baixo dos anéis metálicos através dos quais entra e sai um fino cordão de couro que envolve a forma do sapato. Uma segunda costura, localizada na parte de trás do sapato, formando o salto, envolve externamente a sola do sapato. Em baixo, no interior da sola do sapato que forma o salto, existem pequenas esferas de borracha dispostas em três filas, cada uma composta por quatro pequenas esferas de borracha. A sola do sapato é caracterizada, tanto à frente como atrás, por filas de pequenas esferas de borracha de diferentes dimensões. Cada fila de pequenas esferas de borracha presentes na sola está separada por costuras. A última fila de pequenas esferas de borracha colocada na parte de trás da sola do sapato é formada por três esferas de borracha maiores nas quais estão impressas as letras "c" "a" "r". A extremidade da parte central da frente da sola contém uma fila com apenas três pequenas esferas de borracha. A parte central da sola do sapato contém apenas uma pequena esfera de borracha. RO - Marca tridimensională este alcătuită dintr-un pantof reprezentat prin şase perspective diferite care evidenţiază diferite caracteristici, şi anume cusăturile şi crampoanele din cauciuc mici şi prezenţa cuvintelor şi sloganului THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 în interiorul pantofului. O primă cusătură se află în partea centrală sub inelele metalice din care intră şi iese un mic şnur din piele care înconjoară forma pantofului. O cusătură dublă înconjoară exteriorul tălpii pantofului care se află pe partea din spate a pantofului, formând tocul. Dedesubt, în interiorul tălpii pantofului care formează tocul, se află crampoane din cauciuc mici de formă rotundă plasate pe trei rânduri, fiecare fiind compus din patru crampoane din cauciuc mici. Talpa pantofului este prevăzută, atât în partea de sus cât şi în partea de jos cu rânduri de crampoane din cauciuc mici de formă rotundă, de diferite dimensiuni. Fiecare rând de crampoane din cauciuc mici plasate în talpa pantofului este separat de cusături supli- 212/41 5

6 CTM Część A.1. mentare. Ultimul rând de crampoane din cauciuc mici plasat pe partea de jos a tălpii pantofului este caracterizat de trei crampoane din cauciuc mai mari pe care sunt aplicate cele trei litere "c" "a" "r". Capătul interior al părţii centrale superioare a tălpii pantofului este caracterizată de un rând de doar trei crampoane de cauciuc mici. Partea centrală a tălpii pantofului este caracterizat de un singur crampon de cauciuc mic. SK - Trojrozmerný známka obsahuje vyobrazenie topánky zo šiestich rôznych pohľadov, zvýrazňujúcich jej určité vlastnosti a črty, menovite stehy a drobné gumené kolíky a nápis THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PA- TENTED IN 1963 vnútri topánky. Prvý steh sa nachádza v strednej časti pod kovovými krúžkami, cez ktoré okolo topánky prechádza kožená šnúrka. Podrážka je obšitá dvojitým stehom a vystupuje na zadnej časti topánky. Na vystupujúcej časti podrážky na zadnej strane topánky sa nachádzajú drobné okrúhle kolíky v troch riadkoch po štyroch kolíkoch. Predná aj zadná časť podrážky je rovnako posiata drobnými gumenými kolíkmi rôznych veľkostí. Každý riadok kolíkov je navzájom oddelený stehom. Posledný riadok kolíkov na zadnej časti podrážky má tri väčšie kolíky, na ktorých sú vyrazené písmená "c" "a" "r" na každom kolíku jedno. Na vnútornom konci prednej časti podrážky, pri strede, sa nachádzajú iba tri kolíky v riadku. V strede podrážky medzi dvoma časťami podrážky sa nachádza jediný gumený kolík. SL - Trirazsežna blagovna znamka je sestavljena iz čevlja, predstavljenega s šestimi različnimi pogledi, ki poudarjajo različne značilnosti, in sicer šive in drobne gumijaste kroglice ter besede in oznako THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 v čevlju. Prvi šiv je v srednjem delu pod kovinskimi obročki, skozi katere navzven in navznoter poteka tanka usnjena vrvica, ki obdaja obliko čevlja. Dvojni šiv obdaja zunanjost podplate čevlja in tvori peto. Spodaj, v podplatu, so drobne gumijaste kroglice v treh vrstah, vsaka iz štirih kroglic. Podplat ima na spodnjem in zgornjem delu vrste gumijastih kroglic različnih velikosti. Vsako vrsto gumijastih kroglic ločujejo šivi. Zadnjo vrsto gumijastih kroglic na spodnjem delu podplata sestavljajo tri večje kroglice z vtisnjenimi črkami "c" "a" "r". Na notranjem delu srednjega zgornjega dela podplata je le ena vrsta treh gumijastih kroglic. Sredi podplata čevlja je ena sama gumijasta kroglica. FI - Kolmiulotteinen tavaramerkki koostuu kenkää esittävästä kuudesta erilaisesta kuvasta, jotka korostavat sen eri ominaisuuksia, nimittäin ompeleita ja pieniä kuminappuloita ja kengän sisällä olevia sanoja ja kuviota THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN Ensimmäinen ommel sijaitsee keskiosassa olevien metallirenkaiden alapuolella, joiden läpi kulkee kengän profiilia ympäröivä sisään ja ulos pujotteleva kapea nahkanyöri. Kantapään muodostavaa anturan osaa kengän takapäässä ympäröi ulkopuolella kaksoisommel. Sen alla kantapään muodostavan anturan osan sisäpuolella on pieniä pyöreitä kuminappuloita kolmessa rivissä, joista kukin koostuu neljästä pienestä kuminappulasta. Kengän anturassa (pohjassa) on sekä kärki- että kantaosassa erikokoisten kuminappuloiden rivejä. Kutakin pohjaan sijoitettua pienten kuminappuloiden riviä erottavat lisäompeleet. Viimeinen pienten kuminappuloiden rivi kengän pohjan kantapäässä koostuu kolmesta suuremmasta kuminappulasta, joiden pintaan on kuvioitu kolme kirjainta "c" "a" "r". Kengän pohjan keskiosassa kärkipuolen sisemmässä päässä on ainoastaan kolmesta pienestä kuminappulasta koostuva rivi. Kengän pohjan keskellä on vain yksi pieni kuminappula. SV - Det tredimensionella märket består av en sko som är avbildad från sex olika vinklar för att påvisa flera olika egenskaper, nämligen de synliga stygnen och de små broddarna av gummi samt orden och benämningen THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 inuti skon. Det första stygnet är placerat centralt mitt bak på skon under två metallringar och in och ut mellan dessa är en läderrem trädd som omger hela skons form. 591 En dubbel rad med sydda stygn omger hela skosulan på utsidan och den är placerad så att den sedan skapar skons bakkappa. Under detta och inuti själva skosulan som formar bakkappan är små runda gummibroddar placerade i tre rader och med fyra små broddar på varje rad. Skosulan består både fram- och baktill av rader av små gummibroddar i olika storlekar som alla har rund form. Varje rad med gummibroddar placerade på skosulan är separerade av ytterligare sydda sömmar. Den sista raden av små gummibroddar som är placerade längst bak på skosulan består av tre gummibroddar som är större än övriga gummibroddar och på dem är de tre bokstäverna "c" "a" "r" tryckta. Den innersta raden av dem som tillhör den främre delen av skosulan består av endast tre små gummibroddar. Skosulans mittersta del består av endast en liten gummibrodd. BG - Светлокафяв, тъмно кафяво, златист, кремав - Marrón claro, marrón oscuro, dorado, color crema CS - Světle hnědá, tmavě hnědá, zlatá, krémově bílá DA - Lysebrun, mørkebrun, gylden, cremefarvet - Hellbraun, dunkelbraun, goldfarben, cremefarben ET - Helepruun, tumepruun, kuldne, kreemikas EL - Ανοιχτό καφέ, σκούρο καφέ, χρυσαφί, κρεμ EN - LIGHT BROWN, DARK BROWN, GOLD, CREAM FR - Brun clair, brun foncé, or, crème IT - Marrone scuro, marrone chiaro, dorato, panna LV - Gaiši brūns, tumši brūns, zeltains, krēmkrāsas LT - Šviesiai ruda, tamsiai ruda, auksinė, kreminė HU - Világosbarna, sötétbarna, arany, krémszín MT - KANNELLA ĊAR, KANNELLA SKUR, KULUR ID- HEB, KULUR IL-KREMA NL - Lichtbruin, donkerbruin, goudkleurig, crème PL - JASNOBRĄZOWY, CIEMNOBRĄZOWY, ZŁOTY, KREMOWY PT - Castanho-claro, castanho-escuro, dourado, creme RO - MARO SCHIS, MARO ÎNCHIS, AURIU, CREM SK - Svetlohnedá, tmavohnedá, zlatá, béžová SL - SVETLO RJAVA, TEMNO RJAVA, ZLATA, KREM FI - Vaaleanruskea, tummanruskea, kulta, kermanväri SV - Ljusbrunt, mörkbrunt, guld, krämfärg CAR SHOE SA 23, rue Aldringen 8 Luxembourg LU IPSO SRL Via Santa Chiara, Turin IT EN IT 25 - Obuwie; Obuwie i podeszwy do butów /4/211 TABLISHED /41

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 176 Część C... 200 Część D... 222 Część M... 241

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 176 Część C... 200 Część D... 222 Część M... 241 CONTENTS Część A... 2 Część B... 176 Część C... 2 Część D... 222 Część M... 241 CZĘŚĆ A A.1. 9633371 14/12/21 SAM CompuGROUP Medical AG Maria Trost 21 567 Koblenz DIX RECHTSANWÄLTE Riemenschneiderstr.

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 164 Część C... 203 Część D... 234 Część M... 236

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 164 Część C... 203 Część D... 234 Część M... 236 CONTENTS Część A... 2 Część B... 164 Część C... 23 Część D... 234 Część M... 236 CZĘŚĆ A A.1. 27 9772476 28/2/211 LandProp LandProp Services Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 56c -83 Warszawa PL KANCELARIA

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 133 Część C... 152 Część D... 176 Część M... 178

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 133 Część C... 152 Część D... 176 Część M... 178 CONTENTS Część A... 2 Część B... 133 Część C... 152 Część D... 176 Część M... 178 CZĘŚĆ A A.1. 554 92595 12/4/21 3 Co. Kildare IE TOMKINS & CO. 5 Dartmouth Road Dublin 6 IE 4 - Węgiel. IE - 8/4/21-1/6192

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 142 Część C... 175 Część D... 203 Część M... 205

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 142 Część C... 175 Część D... 203 Część M... 205 CONTENTS Część A... 2 Część B... 142 Część C... 175 Część D... 23 Część M... 25 CZĘŚĆ A A.1. 9827544 21/3/211 POWERED FOR LIFE Cambridge Silicon Radio Ltd. Churchill House, Cambridge Business Park, Cowley

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 77 Część C... 106 Część D... 126 Część M... 128

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 77 Część C... 106 Część D... 126 Część M... 128 CONTENTS Część A... 2 Część B... 77 Część C... 16 Część D... 126 Część M... 128 CZĘŚĆ A A.1. 9242496 13/7/21 POSIDONIA Ramirez Sierra, José Agustín Plaza Triangular Esq. Doctor Pérez Llorca (Inmobiliaria

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 173 Część C... 213 Część D... 234 Część M... 236

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 173 Część C... 213 Część D... 234 Część M... 236 CONTENTS Część A... 2 Część B... 173 Część C... 213 Część D... 234 Część M... 236 CZĘŚĆ A A.1. 9138851 28/5/21 PARTY TYME KARAOKE Sybersound Records, Inc. 365 Pacific Coast Highway Malibu, California 9265

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 154 Część C... 215 Część D... 235 Część M... 237

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 154 Część C... 215 Część D... 235 Część M... 237 CONTENTS Część A... 2 Część B... 154 Część C... 215 Część D... 235 Część M... 237 CZĘŚĆ A A.1. 27 27 9747486 18/2/211 UTRUSTA Inter IKEA Systems B.V. Olof Palmestraat 1 2616 LN Delft NL Inter IKEA Holding

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 193 Część C... 236 Część D... 260 Część M... 262

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 193 Część C... 236 Część D... 260 Część M... 262 CONTENTS Część A... 2 Część B... 193 Część C... 236 Część D... 26 Część M... 262 CZĘŚĆ A A.1. 9225384 31/8/21 hairlady Reiswich, Waldemar Duisburger Str. 413 47198 Duisburg SCHEFFLER RA Scheffler, Hauke

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 268 Część C... 287 Część D... 310 Część M... 319

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 268 Część C... 287 Część D... 310 Część M... 319 CONTENTS Część A... 2 Część B... 268 Część C... 287 Część D... 31 Część M... 319 CZĘŚĆ A A.1. 571 895545 12/3/21 CLIP AND STAND BG - Цветна фигурална запазена марка CLIP AND STAND - Marca CLIP AND STAND

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 205 Część C... 235 Część D... 256 Część M... 261

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 205 Część C... 235 Część D... 256 Część M... 261 CONTENTS Część A... 2 Część B... 25 Część C... 235 Część D... 256 Część M... 261 CZĘŚĆ A A.1. 9284597 3/7/21 SITEINSIGHTS IgnitionOne N.V. E. Mommaertslaan 2A 183 Diegem BE ZEINER & ZEINER Calle Doctor

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 234 Część C... 267 Część D... 290 Część M... 301

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 234 Część C... 267 Część D... 290 Część M... 301 CONTENTS Część A... 2 Część B... 234 Część C... 267 Część D... 29 Część M... 31 CZĘŚĆ A A.1. 967771 17/12/21 VfL Bochum 1848 24.1.3 24.1.15 VfL Bochum 1848 Fußballgemeinschaft e.v. Castroper Str. 145 44791

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 135 Część C... 166 Część D... 177 Część M... 179

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 135 Część C... 166 Część D... 177 Część M... 179 CONTENTS Część A... 2 Część B... 135 Część C... 166 Część D... 177 Część M... 179 CZĘŚĆ A A.1. 22 22 971286 4/2/211 EASYdrive Franz Nüsing GmbH & Co. KG Borkstr. 5 48163 Münster HABBEL & HABBEL Am Kanonengraben

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 147 Część C... 188 Część D... 212 Część M... 214

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 147 Część C... 188 Część D... 212 Część M... 214 CONTENTS Część A... 2 Część B... 147 Część C... 188 Część D... 212 Część M... 214 CZĘŚĆ A A.1. 989261 14/3/211 WEB TV - ENJOY THE WEB GRUNDIG Multimedia B.V. Strawinskylaan 315 177 ZX Amsterdam NL LOUIS

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 159 Część C... 178 Część D... 199 Część M... 201

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 159 Część C... 178 Część D... 199 Część M... 201 CONTENTS Część A... 2 Część B... 159 Część C... 178 Część D... 199 Część M... 21 CZĘŚĆ A A.1. 7464498 15/12/28 THE URBAN MARKET COMPANY The Urban Market Company Ltd 58 Grosvenor Street London W1K 3JB APPLEYARD

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 152 Część C... 187 Część D... 210 Część M... 212

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 152 Część C... 187 Część D... 210 Część M... 212 CONTENTS Część A... 2 Część B... 152 Część C... 187 Część D... Część M... 212 CZĘŚĆ A A.1. 9652892 12/1/211 NeXii 27.5.1 CSR Systems (Pty) Ltd Block A, Richmond Centre Cnr Main Road & Gabriel Road Plumstead,

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 220 Część C... 267 Część D... 290 Część M... 310

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 220 Część C... 267 Część D... 290 Część M... 310 CONTENTS Część A... 2 Część B... Część C... 267 Część D... 29 Część M... 31 CZĘŚĆ A A.1. 8578197 28/9/29 IKIOSK Axel Springer AG Axel-Springer-Str. 65 1888 Berlin JONAS RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH Hohenstaufenring

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 221 Część C... 240 Część D... 261 Część M... 275

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 221 Część C... 240 Część D... 261 Część M... 275 CONTENTS Część A... 2 Część B... 221 Część C... 24 Część D... 261 Część M... 275 CZĘŚĆ A A.1. 8931149 5/3/21 14 - Metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 151 Część C... 182 Część D... 202 Część M... 204

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 151 Część C... 182 Część D... 202 Część M... 204 CONTENTS Część A... 2 Część B... Część C... 182 Część D... 22 Część M... 24 CZĘŚĆ A A.1. 22 22 9958992 11/5/211 Excellent Play Steenhold, Jens Martin Frederik d. 3s vej 7 Fredericia DK DA EN 2 - Meble.

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 104 Część C... 138 Część D... 157 Część E... 159 Część M... 163

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 104 Część C... 138 Część D... 157 Część E... 159 Część M... 163 CONTENTS Część A... 2 Część B... 14 Część C... 138 Część D... 157 Część E... 159 Część M... 163 CZĘŚĆ A A.1. 143211 9/11/211 1515369 PERFECT GREEN 21/12/211 Kłopociński, Marcin Karpacka 14 C 4- Warszawa

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 107 Część C... 115 Część D... 127 Część M... 166

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 107 Część C... 115 Część D... 127 Część M... 166 CONTENTS Część A... 2 Część B... 17 Część C... 115 Część D... 127 Część M... 166 CZĘŚĆ A A.1. 22 74 1195493 12/8/211 PAKETO 27.5.1 G.N.P. spol. s r.o. Dolní Jasenka 279 755 1 Vsetín CZ PATIN - ZNALECKÁ

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88 CONTENTS Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88 CZĘŚĆ A A.1. 22 8548174 25/9/29 ZERO HOUSE 22 8695348 18/11/29 Waterless. Printing. Naturally. 571 591 Tekst Zero House napisany

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 105 Część C... 134 Część D... 156 Część E... 158 Część M... 165

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 105 Część C... 134 Część D... 156 Część E... 158 Część M... 165 CONTENTS Część A... 2 Część B... 15 Część C... 134 Część D... 156 Część E... 158 Część M... 165 CZĘŚĆ A A.1. 866493 9/1/29 DIGITAL ARTS Digital Arts Inc. 15F Prudential Tower, 13-1, Nagata-cho, 2-chome

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 230 Część C... 318 Część D... 328 Część M... 330

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 230 Część C... 318 Część D... 328 Część M... 330 CONTENTS Część A... 2 Część B... 230 Część C... 318 Część D... 328 Część M... 330 CZĘŚĆ A A.1. 521 002818029 20/08/2002 ZURICH CAPITAL MARKETS Zürich Versicherungs-Gesellschaft Mythenquai 2 8002 Zürich

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 44 Część C... 66 Część D... 83 Część M... 85

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 44 Część C... 66 Część D... 83 Część M... 85 CONTENTS Część A... 2 Część B... 44 Część C... 66 Część D... 83 Część M... 85 CZĘŚĆ A A.1. 22 35 84111 7/7/29 Restaurantweek TRYP NETWORK - Marketing Consulting, Lda Rua Americo Durão, 18 F - 1ºA 19-64

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 242 Część C... 369 Część D... 381 Część M... 443

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 242 Część C... 369 Część D... 381 Część M... 443 CONTENTS Część A... 2 Część B... 242 Część C... 369 Część D... 381 Część M... 443 CZĘŚĆ A A.1. 001607332 12/04/2000 CLUBBER'S GUI TO... Ministry of Sound Holdings Limited 103 Gaunt Street London SE1 6DP

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 214 Część C... 220 Część D... 242 Część M... 257

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 214 Część C... 220 Część D... 242 Część M... 257 CONTENTS Część A... 2 Część B... 214 Część C... Część D... 242 Część M... 257 CZĘŚĆ A A.1. 96966 6/4/21 SILENT Piano 35 Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR EN IT 28 - Kołowrotki wędkarskie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis kodów usług do badania realizowanego na formularzu DNU-K

Szczegółowy opis kodów usług do badania realizowanego na formularzu DNU-K Szczegółowy opis kodów usług do badania realizowanego na formularzu DNU-K CZĘŚĆ A: USŁUGI KOD NAZWA STRONA 150 Usługi uszlachetniania 4 160 Usługi napraw i konserwacji (gdzie indziej niewymienione) 4 Usługi

Bardziej szczegółowo

41 obsługa urządzeń sportowych 40 obuwie (barwienie -) 37 obuwie (naprawa -) 45 ochrona osobista 45 ochrona osobista [eskorta] 42 ochrona środowiska

41 obsługa urządzeń sportowych 40 obuwie (barwienie -) 37 obuwie (naprawa -) 45 ochrona osobista 45 ochrona osobista [eskorta] 42 ochrona środowiska Symbol klsyfikacyjny Opis 40 nabłyszczanie futer 38 nadawanie telegramów 37 nadzór budowlany 45 nadzór nocny (ochrona) 41 nagrania dźwiękowe (wypożyczanie -) 41 nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie]

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. SE/SL, 9-30 kw. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. SE/SL, 9-30 kw. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS SE/SL, 9-30 kw Installation and operating instructions SE/SL, 9-30 kw Declaration of conformity..................................................................... 5 English (GB)

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 319/36 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1196/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie

Bardziej szczegółowo