Rozkład jazdyzmienia sięwraz zporąroku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozkład jazdyzmienia sięwraz zporąroku"

Transkrypt

1 Twoj bezpłtn gzet LUBIN Czwrtek, 6 listopd 2014 Rok III Nr 84(207) fcebook.com/nszemistopl /Rozmitości. Zostń dwcą. Pomóż Kmili wygrć wlkę ożycie! ASTR.5 Rozkłd jzdyzmieni sięwrz zporąroku FOT. ARCHIWUM DKMS /Sport. Zgłębie Lubin pewnie zmierz do ekstrklsy! ASTR.7 /Wydrzeni. ASTR.6 Ruszył proces ginekolog i pielęgnirki. Groziim5lt! /Plebiscyt. Wybiermy Sportowc Roku 2014! Głosuj! ASTR.3 /Gmin Lubin. Nwsimożeszjuż serfowć po sieci zupełnie z drmo N terenie gminy wiejskiej Lubin uruchomiono pilotżowy progrm, dzięki któremu mieszkńcy wsi OboriOsiekmjądrmowy dostęp do internetu. Te wsie to dopieropoczątekinwestycji. ASTR.4 Czy Mgd Gessler przeprowdzi kuchenną rewolucję w Lubinie? Jesienią i zimą utobusy komunikcji miejskiej i gminnej będą jeździć inczej. Sprwdź zminy. Członkowie ekipy Mgdy Gessler z progrmu Kuchenne Rewolucje gościli w jednej z lubińskich resturcji. Czy wrócą tuzeswojąreceptąnsukces? ASTR.6 Zpoczątkiemlistopd,zrównonterenieLubin,jkintereniegminywiejskiej zmieniłysięrozkłdyjzdykomunikcji utobusowej.nprzystnkchrozwieszonojużnowerozkłdyjzdy,bypsżerowiemoglisięznimizpoznć. Zwżniejszychzminjkieczekjąpsżerówwymienićmożnlikwidcjęlinii sezonowychnr8i9.nliniinr4woborze uruchomionyzostnieprzystnekzcisze NŻ. Kursy linii 0 zostną wydłużone doprzystnkumłomick Ls,wdrodze powrotnej4zkończykursnpętliprzylesie,nienprzystnkuprzylesiedziłki. Zminyzszłyteżwgminnejkomunikcjizbiorowej.Njwżniejszeznichto: uruchomienienowejlinii101relcjilubin Osiek Kłopotów Niemstów Miłosn Gogołowice,dodtkowekursydoKłopotowwsobotyorzdoObory,Buczynki, Pieszkow,RszowejiMiłordzicwdni robocze,tkżewydłużeniewiększości kursówlinii124doszklrgórnych.wprowdzononoweprzystnkiwoborze:ul. Mlinow,ul.LubińskKościół,Gorzelin wieśwobukierunkch,osiekul.św.ktrzyny03,04.innerozkłdyprzeszłykorektę. Spokojnie ptrzył kiedy on umierł wmękchtrzydni W trkcie kłótni żon dźgnęł mężnożemwbrzuch.potem wyczyścił śldy krwi. Nie wezwł pogotowi. Rnny czuł się corz gorzej, le bezlitosn kobiet nie chcił mu pomóc. Mężczyzn umierł,onntoptrzył. ASTR.6 REKLAMA Dołącz do Zobcz, jk wiele ofert czek n ciebie w progrmie dl nowych konsultntek Zdzwoń Irmin Wod perfumown Avon Luck 50 ml *40% opust n produkty kosmetyczne dotyczy zmówień złożonych tylko w trzecim ktlogu współprcy w rmch Progrmu Twój Pewny Strt. O szczegóły zpytj swojego Okręgowego Menedżer Sprzedży lub Lider Sprzedży.

2 2 czwrtek, 6 listopd 2014 fcebook.com/nszemistopl 60SEKUND Nie zjmuję się bdniem wizerunku, moje pomgnie innym nie wynik z chęci budowni go, tylko z potrzeby serc i zwykłej odpowiedzilności z nzywnie się Krj i świt z Gzetą Wrocłwską człowiekiem. JustynSteczkowsk,piosenkrk,dl PolskiTheTimes FOT. ANNA KACZMARZ /KRAJ. n pytni, czy dyrektor więzieni m wentyltor w pokoju, czy używ kremu bmbino i dlczego nie wnsowł. BLD /ŚWIAT. /USA. Google chce uchronić ludzkość przed rkiem /Pomorze. Więźniowie piszą skrgi. Co im doskwier? Reporterzy Dziennik Błtyckiego postnowili sprwdzić, n co skrżą się osdzeni w więzienich i resztch. Jk się okzło, n Pomorzu liczb skrg jest większ niż w innych regionch Polski. W ubiegłym roku npisno ich około 2 tysięcy,zczegotylko6uznnozzsdne. Jeden z osdzonych nrzekł n przykłd, że prcownik służby więziennej smruje mu tlerz towotem i dosypuje frby do jedzeni. Inny poskrżył się, że nie dostł odpowiedzi FOT. TOMASZ BOLT /Łódź. Mieszkńcy mją się ogrzć jbłkmi? Zbliżjącsięzimmożebyć dl podopiecznych łódzkiego MOPS-u nprwdę ciężk. Potrzebujący dostli bowiem mniej pieniędzy n opł niż w ltch ubiegłych. N pocieszenie ntomist dostną... jbłk.po20kgnosobęmiesięcznie. Będzie im cieplej? BLD /Hiszpni. Wysokie kry dl grzebiących w śmietnikch Nwet750eurogrzywny możn zpłcić z zglądnie do cudzego kosz n śmieci. Zpodobnąkrąmusząsięliczyć ci, którzy zechcą zbrć przedmioty pozostwione obok śmietników. Nkłdnie kr finnsowych jest możliwe dzięki nowym przepisom wprowdzonym przez rząd hiszpński ze względów snitrnych i porządkowych. Osttnim mistem, które wprowdziło je w życie, jest Sewill. BLD FOT. TOMASZ BOLT Firm, któr stworzył njsłynniejszą wyszukiwrkę internetową n świecie, prcuje obecnie nd stworzeniem technologii mjącej pomóc w szybkim wykryciu rk. Eksperci projektują specjlną opskę, któr będzie informowć użytkownikotym,codziejesię w jego orgnizmie. Aby mechnizm opski dziłł poprwnie, do orgnizmu trzeb będzie wprowdzić njpierw nnocząsteczki wysyłjące specjlne sygnły z krwiobiegu. BLD Nie Miejski, le Amzon Stdion Wrocłw? /Lubiński obidek. Mówwwi się olw.nszemisto.pl Niedwno uśmiechy rysowli mli podopieczni domów dzieckwhnoiilipsku.kilkdni wcześniej- młodzież i studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie. Wspólnie tworzyli z uśmiechów most pokoleń. TerzczsnOłwę!Mrek Wysoczyński, pomysłodwc Świtowego Archiwum Uśmiechu, przywozi i zbier uśmiechy ncłymświecie.14i15listopd będziemy pokzywli uśmiechy, rysowli uśmiechy orz uśmiechmi wzmcnili chorych i niepełnosprwnych. Przyjdą też gwizdy. Przemysłw Slet i Mrin Ksprzyk w Szkole Podstwowej nr 8 wezmą udził w LekcjizUśmiechem. Informuje Gzet Wrocłwsk Trzymilionyrocznieprzezpięć lt.tylemiłbypłcićmerykńsk firm Amzon spółce Wrocłw2012zprwdonzwystdionu.Zinformcji GzetyWrocłwskiej wynik, że rozmowy trwją.choćoficjlnieniktnie chcetegopotwierdzić. Amzontoprzedsiębiorstwo, którepodwrocłwiemmztrudnić 6 tysięcy osób. Chce reklmowćsięloklniewtkisposób, by prcownicy firmy identyfikowli się z przedsiębiorstwem. Iwłśniedltegopodczs niedzielnegomeczuśląskwrocłwzlechempoznńnstdionie prowdzon był rekrutcj nowych prcowników wśród kibiców wrocłwskiej drużyny. FOT. ARCHIWUM NM Firmreklmowłsięjużtkżenkoszulkchnszegozespołu(w dwóch meczch). Dltego teżkolejnymetpemmbyćwykupienieprwdonzwynszego stdionu. AdmBurk,dyrektorstdionu nie potwierdz, że rozmowysąprowdzone.przyznje jednk,żeamzonbyłbydl spółki n pewno świetnym prtnerem. WAmzonteżniechcąjednozncznie potwierdzić, że prowdzone są rozmowy. -Firmbędzieszukłwżnychloklnychinicjtywistotnych dl mieszkńców i jej prcowników - mówi Mrzen Więckowsk, rzeczniczk merykńskiej firmy. Więcejprzeczytcienstronie: gzetwroclwsk.pl Kurczk po chińsku Skłdniki: 1kurczk,3lwody,sól,1łyżk octu,1łyżkmiodu,1/2łyżeczki sproszkownegoimbiru,olej Przygotownie: Wodęzgotowć, wsypćsól. Kurczkznurzyćtrzyrzy wewrzątku, potemwtej smejwodziegotowćgo przezpółgodziny. Zdjąć zogni, przykryćiodstwićnkwdrns. Kurczkobmyćpodbieżącą wodązndmirutłuszczu, osuszyćściereczką. Wymieszćocet, miódiimbir. Powstłąpstądokłdnie posmrowćkurczk, odłożyćwchłodnemiejsce. Wgrnkurozgrzćolej, obsmżyć nnimkurczkzewszystkich stronnzłotykolor. Szybkopodzielićgonporcje. Podwć zwrzywminciepło. CzekmynWszeprzepisy: FOT. 123RF REKLAMA REKLAMA REKLAMA Prc od zrz dl Opiekunki osoby strszej w Niemczech, specjlne bonusy świąteczne! Tel REKLAMA

3 fcebook.com/nszemistopl LUBIN.nszemisto.pl czwrtek, 6 listopd Rzem z nmi wybierz Sportowc Roku 2014! Możesz zgłosowć n swojego fworyt z pomocą kuponów i sms! Szczegóły sprwdź n nszym portlu internetowym Czszcząćrywlizcję nnjlepszego sportowcroku2014!ktookżesięzwycięzcą? Zgłszj i głosuj n sportowców z regionu legnicko lubińskiego. Zbw potrwżdo21grudni. Rusz kolejn edycj plebiscytu, wktórymwybierzemynjlep- szego sportowc w regionie. To Tyberiusz Kowlczyk to sportowiec roku 2014 kolejn szns, by docenić tych, którzy dostrczyli nm wyjątkowych emocji i dzięki którym mogliśmy poczuć dumę. Pierwszych dziesięciu kndydtów zproponowliśmy smi. TerzczekmynWszetypy. Kndydtów możn zgłszć zpośrednictwemkuponów,któredrukujemycotydzieńw PnormieLegnickiej Pierwszyznjdzieciejużwtymwydniu.Kupon trzebdostrczyćdonszejredkcjiwlegnicy(rynek36/1f)lub Lubinie(Kopernik10). Głosujemy n kuponch, le tkże przez sms. Jk? Wystrczy wysłć sms o treści plsport. ipokropcewpisćnumersportowc, nktórego chcemy oddć głos.smstrzebwysłćnnumer 72355(2,46zvt). NtliCzerwonktoniejedynkobietwkonkursie KANDYDACI NA SPORTOW- CA ROKU 2014: NtliCzerwonk,łyżwirstwo szybkie,mkscuprumlubin smsotreściplsport.1, PwełBiszczk,sportywlki-K1 orzkrte smsotreściplsport.2, WojciechŁobodziński,piłknożn Miedź Legnic sms otreści plsport.3, StnisłwJworski,lekkotletyk KBLewLegnic smsotreści plsport.4, MrcinGruch,piłknożn- Miedź Legnic sms o treści plsport.5 MrcelGromdowski,sitkówk Cuprum Lubin sms o treści plsport.6, MrekCholew, tenisstołowy- KTSLegnic smsotreściplsport.7, WojciechGumiński,piłkręczn ZgłębieLubin smsotreści plsport.8, JonnObrusiewicz,piłkręczn ZgłębieLubin smsotreści plsport.9, AleksnderKwiek,piłknożn- Zgłębie Lubin sms o treści plsport.10. Plebiscyt trw do 21 grudni. Zwycięzcwngrodęotrzym weekendowy pobyt w Hotelu Tumskim. W pkiecie będzie również niespodzink rekrecyjn, czyli kolcj w tym hotelu orzbiletydokiniquprku dl dwóch osób. Wynikinbieżącomożnśledzićjużoddziśnnszejstronie:. Mteusz Różński Poprzednią edycję wygrł Tyberiusz Kowlczyk, strongmn i zwodnik MMA. N podium stnęli też Jkub Grzegorzewski orz Kmil Zieliński piłkrze Miedzi REKLAMA Autoryzowny Deler: PILMAR ul. Mlchitow Lubin tel e-mil:

4 4 czwrtek, 6 listopd 2014 fcebook.com/nszemistopl LUBIN.nszemisto.pl Chcesz kolejną glerię hndlową w sercu Lubin? Czy może wolisz w tym miejscu urokliwy skwer z fontnnmi? Npisz do ns o tym co chciłbyś zbudowć w centrum mist. Czekmy n Nlubińskimrynkukozypsą Czyjestszns,żebytozmienić Problem rynku, rczej jego brku wypłynął podczs kmpnii wyborczej. Tym rzem to Krzysztof Olszowik wytyk błędy włdzy Leżkijknplży, grill, zbw n cłego toryginln sceneri to część kmpniikrzysztof Olszowik kndydtnprezydentlubin. Wspólnie z członkmi komitetu wyborczego Rzem dl Lubin i powitu, Olszowik chce ponowniezwrócićuwgęmieszkńców potencjlnych wyborców n problem lubińskiego rynku. A w zsdzie już nie lubińskiego.niemieckfirm,którmiłpostwićwcentrummistglerięhndlową,zbudowąnie Czy podczs nowej kdencji ud się zmienić dziurę w rynek? ruszył. Mimo tego przejęł lubińskirynekwposidnie,większościąudziłów.jkmogłodotegodojść?coterzczekmieszkńców? Zpytliśmy Krzysztof Olszowik, gdy rozdwł grillownekiełbskiwyborcze. 32rywcentrummistzostły włściwieprzejęteprzezinwestor,którypoczątkowotworzyłspółkę GleriRynek. Mjąwłściwie cłkowity udził w tej spółce FOT. MAŁGORZATA SZYMAŃSKA i misto strciło jkikolwiek wpływ mówikrzysztofolszowik. Kndydtnprezydentpodczsinugurcjikmpniinietylko krytykowł ówczesnych rządzących. Jednk dziur n rynku to według niego rżąc porżk włdzy, o której trzeb mówić. Dw lt temu oficjlnie mówiono orozpoczęciu budowy. Postwiono chyb jedynie szlet. Dzisijnicsiętutjniedzieje,nwet szletzbrno.itrudnomipowiedziećczywogólecośbędziesię dziło kontynuowłobecnyrdny. Mieszkńcymogąodetchnąć zulgą, pomimobsurdusytucji. Wrynkurczejniepowstnieprking, bo zgrniczną spółkę obowiązujeumow,któr określ,jkiegotypuinwestycjemogąpowstćnrynku. Wgminiemjąjuż drmowyinternet! Mieszkńcy gminy wiejskiej Lubin już mją drmowy internet. Pilotżowy progrm zostł wprowdzonywoborzeiosieku. I znów misto Lubin pozostłowtyle... Gminwiejskwystrtowłzpilotżowymprogrmem drmowegointernetudlswoichmieszkńców. Projektbezpłtnegodostępudointernetuprzeztzw.systemHotSpotobsługujefirm Ornet tsm,którwygrł przetrgnbudowęiobsługę siecibezprzewodowejnterenie mist Lubin. N rzie hot spotyuruchomionezostływosiekuioborze. KTOMOŻESKORZYSTAĆ Z SYSTEMU HOTSPOTÓW? Kżdyużytkownikurządzeń przenośnych wyposżonych w krtę Wi-Fi (smrtfon, tblet, komputer przenośny itp.) będzie mógł swobodnie łączyćsięzestronmiwww,wysyłćiodbierćpocztęe mil, korzystćzkomuniktorów nie ponosząc przy tym żdnych kosztów.połączeniezinternetem poprzez HotSpot może trwćmksymlnie1godzinę. Nstępnienleżyodczekć10 minimożnpołączyćsięponownie.szybkośćpołączeni dljednegoużytkownikto1 Mb/sdlpobiernii128kb/s wysyłnidnych. Gmin Lubin plnuje dodtkowouruchomićwłsnehot Spoty.Jednkrelizcjtych złożeńmusizostćodłożon wczsie,njprwdopodobniej do przyszłego roku. Dlsze dziłni uzleżnione są od decyzji,którąwydćmusiurząd KomunikcjiElektronicznej. Gmin ubieg się o uruchomienie łącznie ż 19 punktów HotSpot. REKLAMA SKUP AUT REKLAMA KUPIĘ KAŻDE AUTO OSOBOWE, DOSTAWCZE, CIĘŻAROWE CAŁE, USZKODZONE PROFESJONALNA WYCENA, LEGALNIE! NAJLEPSZE CENY NA RYNKU UMOWA! GOTÓWKA OD RĘKI CZYNNE 24H REKLAMA REKLAMA LUBIN infolini: pn.-pt.: , sob.: , niedz.: fcebook.com/pges/ornge-gym-lubin REKLAMA Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Kncelri Komornicz w Lubinie Pweł Miszczyk, Lubin, ul. Krkonosk 1C, tel lub 06 KM 83/12 OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Pweł Miszczyk (tel lub 05) ogłsz, że dni r. o godz w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie, mjącego siedzibę przy ul. Wrocłwskiej 3, w sli nr II, odbędzie się drug licytcj nieruchomości położonej w grnicch dziłki gruntu nr 252 obszru 1,6300 h w obrębie Gogołowice, gminie Lubin, powiecie lubińskim, województwie dolnośląskim, nleżącej do dłużnik: Ktrzyn Stchowik, położonej: Gogołowice, gm. Lubin, dl której Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydził Ksiąg Wieczystych prowdzi księgę wieczystą o numerze KW 43583/7 [NKW: LE1U/ /7]. OPIS NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość niezbudown położon w grnicch dziłki gruntu nr 252 obszru 1,6300 h w obrębie Gogołowice, gminie Lubin, powiecie lubińskim, województwie dolnośląskim. W sąsiedztwie wyceninej nieruchomości znjdują się tereny leśne i rolne. Dziłk o ksztłcie regulrnym, zbliżonym do prostokąt. Teren nieutwrdzony. Dziłk porośnięt głównie młodymi brzozmi i sosnmi orz licznymi smosiejkmi. Medi: brk Ogrodzenie: brk Utwrdzenie: brk Użytki: RIV grunty orne, RVI grunty orne, ŁV Łąki trwłe Dziłk nr 252 posid dostęp do drogi gruntowej nieutwrdzonej. Nieruchomość możn oglądć w dniu r. o godz !!!!!!!!! Sum oszcowni wynosi ,00 zł, zś cen wywołni jest równ 2/3 sumy oszcowni i wynosi ,00 zł. Licytnt przystępujący do przetrgu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszcowni, to jest 3.150,00 zł. Rękojmi powinn być złożon w gotówce w kncelrii komornik lbo książeczce oszczędnościowej bnków uprwnionych według prw bnkowego zoptrzonej w upowżnienie włściciel książeczki do wypłty cłego wkłdu stosownie do prwomocnego postnowieni sądu o utrcie rękojmi. Rękojmię możn uiścić tkże n konto komornik: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA O/Lubin Njpóźniej w dniu przetrgu do godziny Zgodnie z przepisem rt kpc w przetrgu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nbyć nieruchomość tylko z zezwoleniem orgnu pństwowego, zezwoleni tego nie przedstwiły, orz inne osoby wymienione w tym rtykule. Prw osób trzecich nie będą przeszkodą do licytcji i przysądzeni włsności n rzecz nbywcy bez zstrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetrgu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów rzem z nią zjętych od egzekucji i uzyskły w tym zkresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkownie, służebności i prw dożywotnik, jeżeli nie są ujwnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostną zgłoszone njpóźniej n trzy dni przed rozpoczęciem licytcji, nie będą uwzględnione w dlszym toku egzekucji i wygsną z chwilą uprwomocnieni się postnowieni o przysądzeniu włsności. Komornik Sądowy Pweł Miszczyk

5 fcebook.com/nszemistopl LUBIN.nszemisto.pl czwrtek, 6 listopd Tylko krótk rozmow i pobrnie krwi tk mło, może urtowć życie człowiekowi i to nie jednemu. Czy uwższ, że wrto zostć dwcą szpiku lub komórek mcierzystych? Skomentuj n LubininkKmilPręgpotrzebuje bliźnik!pomóżmyjejwygrćwlkę Lubisz pomgć innym? Zwsze chciłeś oddć krew lub szpik kostny? Terz msz sznsę! N pomoc czek Kmil Pręg Mmnimię Kmilijestem36-letnią mieszknką Lubin. Mmtrojedzieci:Mrtynkę,Nikolę i Dorink. O mojej chorobie dowiedziłm się 5 miesięcy temu. Odtegodnicłyczsjestemwszpitluiwlczęożycie-mówiKmil Pręg,lubinink. Lekrzeniedwlijejszns.Jednkonsięniepoddje mdlkogożyć.zsobąmjużtrzychemioterpie i obecnie jedyną sznsą nwyleczeniejestprzeszczepienie Przeszł już trzy chemioterpie, le ndl m siłę, by wlczyć FOT. FUNDACJA DKMS szpikuoddwcyniespokrewnionego. DltegoFundcjDKMSszykujekcjęrejestrcyjnądlpotencjlnychdwców.Kżdy,ktoprgnie pomóckmili,możeprzyjść8listopd między godz. 10:30 14 do Uczelni Zwodowej Zgłębi Miedziowego wlubinie,przyul. Odrodzeni21itmoddćpróbkę śliny.tymrzemdkmspobiertylkowymzyzjmyustnej,toteżnie mjąwymówkici,którzybojąsię igieł. Tylkotyle,możeurtowćżycieczłowiekowi.Itoniejednemu. Równoleglekcjszuknidwców będzie trwł w Glerii Cuprum.Dolubińskiegocentrum hndlowegowrtoprzyjśćwdnich 8 9listopdwgodz Tutj tkże pobiernebędąwymzy zjmyustnej. Zwrcmsięzogromnąprośbą:Zrejestrujsię!Możetowłśnie Tybędzieszmoimbliźnikiemgenetycznymipomożeszmiwygrć zchorobą!będęszczęśliw,jeśliwieleosóbzechceprzyjśćisięzrejestrowć! mówikmilpręg. OrgniztoremipomysłodwcąkcjijestbrtchorejKmili PrzemysłwPręg,któremuwpromocji wydrzeni pomg lubininin KrzysztofZielend,którysmrok temuzostłdwcąkomórekmcierzystych.dziękiniemuwlkęzchorobąwygrł19 letnichłopkmieszkjącygdzieśwpolsce.terzswoją wiedząidoświdczenimimożepodzielićsięzpotencjlnymidwcmi,którychnurtująróżnepytni iwątpliwości. MieszkńcyLubinjużnierz pokzli,żelubiąpomgć.osttnikcjdkms udldgmrybujkprzyciągnęłpond500potencjlnychdwców tondziejisznsdltyluchorych. Urtujżycieibwsię n Hlloween prty! Jeżeliwdniu8listopdzrejestrujeszsiędobzypotencjlnych dwcówszpiku,tonietylkowesprzeszszczytnycel,lemsztkżesznsęzdobyćbiletwstępu nimprezęhlloweenuzzm. Zbwodbędziesięjuż22listopdwResturcjiOberż Skrbek wlubinie. OfertskierownjestdostudentówUZMM. EwChojn /Region. Biegnij dl życi zostń dwcą szpiku BiegNiepodległościiBiegGęsitokolejnokzj,bywesprzeć chorychnbiłczkę,jednocześniedobrzesiębwić.rejestrcjępotencjlnychdwców DrużynSzpikuSitechprzeprowdzi 10listopdwgodz podczslegnickiegoBiegu Niepodległości(ul.Żeglrsk5), tkże11listopdmiędzy14 19 podczsbiegugęsi. Strt:ul. Głogowsk19,Jerzmnow. REKLAMA REKLAMA oddził w Lubinie Oferujemy: Wywóz i utylizcję odpdów kontenermi - odpdów budowlnych, gruzu, ziemi - odpdów przemysłowych, surowców wtórnych - pozostłych odpdów stłych, gbrytowych Njniższe ceny, ekspresow obsług, legln utylizcj! NIEMCY HOLANDIA BELGIA LUKSEMBURG tel , , LICENCJONOWANE PRZEWOZY OSÓB Z ADRESU POD ADRES WYJAZDY Z POLSKI: co 7 przejzd 1 euro e-mil: Tel.:

6 6 czwrtek, 6 listopd 2014 fcebook.com/nszemistopl LUBIN.nszemisto.pl N wniosek lubińskiej prokurtury sąd utjnił proces ginekolog i pielęgnirki, o którym piszemy. Czy Twoim zdniem tk powinno być? Skomentuj sprwę n stronie Lekrzeniezuwżyliguz z...gzyoptrunkowej Ruszył proces znnego lubińskiego lekrz i pielęgnirki. Prokurtur oskrż ich o zszycie w brzuchu pcjentki mteriłów optrunkowych w trkcie cesrki! Przed Sądem Rejonowym w Lubinie ruszyłprocesprzeciwkolubińskiemu ginekologowi RobertowiN.orzpielęgnirce MłgorzcieP.Oskrż sięichoto,żewtrkciecesrskiego cięci wykonnego w 2002 roku w prywtnej klinice położniczej Femin zszyliwbrzuchupcjentki gzę orz frgmenty nici chirurgicznych. Poródtonjwżniejszchwil wżyciukobiety.przyszłemtkiszukjąnjlepszychspecjlistówinjlepszychklinik.chcą,byichdzieci przyszłynświtzdroweiotoczone fchowąopieką.włśnietegochciłdlsiebieiswegomleństwmtk, któr zdecydowł się rodzić wnieistniejącejjuż Feminie prywtnej lubińskiej klinice, gdzie nświtprzyszłosetkidziecizcłego regionu. Pierwszedzieckonszbohterkurodziłw2002roku.Ciążzostłrozwiąznpoprzezcesrskiecięcie.Kobietźlezniosłzbieg,dłużej pozostłwszpitluibrdzodługo dochodziłdosiebie. Odtegoczsuborykłmsięzbólemwndbrzuszu,jeździłmdowielulekrzy,robionomiróżnebdni-opowidłnmposzkodown. Przezte wszystkieltlekrzeniepotrfili zdignozowć,comidoleg,leczyli Kuchenne rewolucje? Byćmoże... Lubińskresturcjm sznsęnudziłwsłynnymkulinrnymshow, któregogwizdąjest MgdGessler? Czyżbysłynnkretorksmku mił przeprowdzić kuchennerewolucjewlubinie?tegojeszczeniewienikt.pewnezśjestto, że wczorj do jednej z lubińskich resturcjiprzyjechłekiptelewizyjntvn u. Biegli uznli, że Robert N. (n zdjęciu) w trkcie cesrki nie sprwdził pol opercji mniewkierunkubólużołądk wspomin. Sześćltpóźniejkobietznów zszłwciążę.porzdrugiudłsię do Feminy. Zjąłsięniątensm ginekolog,któryprowdziłpierwszą ciążę.zplnownodrugącesrkę iwkrótcedzieckoszczęśliwieprzyszłonświt.wtrkciezbiegulekrzewcielekobietyniezuwżylinic niepokojącego. Dochwili,kiedyw2010rokuzzgrożeniem życi kobiet trfił dolubińskiegozoz. Zrobionomi bdnierentgenowskie.nzdjęciu RTGlekrzzchirurgicznejizbyprzyjęćstwierdziłobecnośćguzwjmie brzusznej wspominposzkodown. Dlpewnościzrobionomito- mogrfkomputerowy,okzłosię, żeosiemlttemupozbiegupozostwionomiwcielegzikinićchirurgicznąwokolicyjelitcienkiego. Osttecznieposzkodownkobiet przeszł kolejną opercję, wtrkciektórejwyciętojej30centymetrówjelit.lekrzestrlisięrównieżodbudowćzniszczonąścinę jelitpcjentki. Sprwązjęlisięśledczy.Przez czteryltzbiernomteriływsprwie,przesłuchnoszeregświdków. Wkońcuzrównolekrzowi,jkitowrzyszącejmuwzbiegucesrskiegocięciw2002rokupielęgnirce, postwionozrzuty.opiniedosprwywydlirównieżbieglizzkłdów medycynysądowejzbiłegostoku Zrobi rewolucję w Lubinie? FOT. PAWEL RELIKOWSKI iwrszwy. Eksperciniemieliżdnychwątpliwości,żepozostwienie w jmie brzusznej cił obcego świdczyobrkunleżnejstrnnościwczsieopercjiistnowiistotną nieprwidłowośćpostępownimedycznego,kwlifikująctopostępowniedoktegoriibłędumedycznego powiedziłlilinłuksiewicz, rzecznikprsowyprokurturyokręgowejwlegnicy. ZdniembiegłychoskrżonyRobertN.w2002r.niesprwdziłpol opercyjnegoprzedjegozmknięciem,zśmłgorztp.nieprzeliczyłmteriłówoptrunkowychużytychdozbiegu. Ew Chojn DoLubin przyjechli oni incognito, żeby nkręcić mterił o lokluzgłoszonymdo Kuchennych rewolucji,któryczeknpomoc Mgdy Gessler. Jej smej jednk wlubinieniebyło. Towłśnienpodstwieprzeprowdzonego wywidu producenci i główn bohterk Mgd Gessler podejmą decyzję czy pomogąlubińskiejresturtorce.wizyt reporterów nie był dług. Obejrzeli resturcję, porozmwili z prcownikmi, przejrzeli menu,nkoniecdegustowli dni serwowne w loklu. Czy njsłynniejszkuchrkwpolsce nmiesz w nszym mieście? Okżesięjużzmiesiąc. Wiemy, żewłścicielk, którą wśrodęodwiedziliwspółprcownicy Mgdy Gessler, zgłoszenie do udziłu w progrmie wysłł pondroktemu.wmiędzyczsie różnie się dziło wjej resturcji, nwet plnowł zmknięcie biznesu.wówczstozgłoszenie swoje nulowł. Jednk mimo wszystko, twórcy progrmu zdzwoniliizpowiedzieliwizytę. Przypomnijmy, że Mgd Gesslergościłjużwnszychstronch. Kuchenne rewolucje przeprowdziłwgreckiejtwernie w Głogowie orz w chojnowskiej resturcji NiebieskiPrsol.Kilknściednitemu Mgd Gessler gościł wświdnicy.jkibyłefekttejwizytyzobczymywtvwiosną. FOT. 62-ltce z Lubin grozi nwet do dożywocie Ptrzył, jk jej mąż umierł w mękch Byli młżeństwem prwie 40lt.Odczterechnieukłdłoimsięnjlepiej Wtrkcie jednej z wntur kobiet chwycił z nóż i ugodził swojego męż w brzuch. Nie wezwł pogotowi... Trzydniumierłwmęczrnich mążwiesłwyb.mężczyznzostł dźgniętynożemprzezżonę,let pokłótniniewezwłpogotowirtunkowego do rnnego. Zostł oskrżonozbójstwoiresztown. Prokurtur Rejonow wlubinieskierowłjużdosądukt oskrżeni przeciwko 62-letniej lubinince.jkustliliśledczypożyciemłżeńskiepryniebudziłozstrzeżeń,jednkczterylttemu międzywiesłwąb.,jejprtnerem zczęłosiępsuć.powodemmiłbyć notorycznybrkpieniędzy,tkże ndużywnielkoholuprzezmęż. Kiedy ten był pijny dochodziło downtur. Mimotood31grudni2013rokumłżonkowieświętowlindejścienowegoroku poinformowł nslilinłuksiewicz,rzecznik prsowyprokurturyokręgowej wlegnicy. 2styczni2014r.,gdy skończyłsięlkohol,pokrzywdzony kzł iść żonie po nową butelkę dosklepu.gdytodmówiłzczął jąciągnąćzwłosy.kobietszybko uciekłprzedgresywnymmężem dokuchni.kiedyzobczył,żeten idzieznią,złpłleżącyoboknóż kuchennyidwukrotnieugodził nimmężczyznę. Pond19centymetroweostrze trfiłowbrzuchiprweudo. Mężczyznupdłnpodłogę.Oskrżonwytrłnóżiodłożyłgodoszufldy.Koszulkęmężiścierkęwyrzuciłdośmieci.Niewezwłpogotowi dodje Lilin Łuksiewicz. Rnnymężczyznczułsięftlnie.Jegostnzdrowipogrszłsię zgodzinyngodzinę.zcząłczęsto wymiotowćiuskrżłsięnból brzuch. Wnocyz4n5styczni br.updłwkuchni mówirzeczniczkprokurtury. Ogodz.2.05WiesłwB.stwierdził,żemążniedjeoznkżyciipoinformowłotym sąsidów.ciwezwlipogotowie. Wykonnosekcjezwłok.Jksię okzło,rnkłutbrzuchuszkodziłjelitocienkie,todoprowdziłodoropnegozpleniotrzewnej iwkonsekwencjidoniewydolności krążeniowo-oddechowejzkończonejśmierciąmężczyznypotrzech dnich. Zdniembiegłejwprzypdkuniezwłocznegoudzielenipomocymedycznejbyłduższns nurtowniepokrzywdzonego-informujelilinłuksiewicz. Oprócztegoncielezmrłego znlezionolicznernycięteiszrpnemiędzyinnymiwokolicchrąk. To zdniem specjlistów mogło wskzywćnto,żemężczyznbroniłsięprzedtkującągoostrymnożemżoną. WiesłwB.usłyszłzrzutzbójstwizostłtymczsoworesztown. W toku przesłuchni wchrkterzepodejrznejwiesłwb.częściowoprzyznłsiędopopełnienizrzucnegojejczynuizłożyłwyjśnieni dodjeprokurtorłuksiewicz. Wskzł,żenie chciłzbićmężtylkogopostrszyć.myślł,żeźlesięczułizwrcł zuwginndmirlkoholu.przesłuchnkolejnyrznieprzyznł siędowinyizsłoniłniepmięcią. Ew Chojn Wiesłw B. trfił do resztu po tym jk nożem dźgnęł męż. Rnny umierł trzy dni, on nie wezwł pogotowi.

7 fcebook.com/nszemistopl LUBIN.nszemisto.pl czwrtek, 6 listopd Sportowe rozgrywki n hli, imprezy plenerowe orz mecze lubińskich drużyn wszystkie relcje wrz ze zdjęcimi znjdziesz n portlu: Miedziowi wciąż zchowująpozycję wczubietbeliiligi. Dumniekrocząku brmomekstrklsy! W15.kolejceIligipiłkrze KGHM Zgłębi Lubin pokonli n wyjeździe Widzew Łódź Pierwsze minuty byłydośćsenne. Ob zespoły strłysięstwrzć zgrożenie głównie przy stłychfrgmentchgry.niedługo potem n prowdzenie wyszligoście.jeden zdefensorów Widzew zgrł ręką we włsnym polu krnym i sędziującytospotknietomszwjdwskzłnpunktoddlony ojedenściemetrówodbrmki.dopiłkipodszedłaleksnderkwiekimocnymstrzłem pokonłbrmkrzczerwonobiło czerwonych. Piłk podrodzeodbiłsięjeszcze od poprzeczki, le mimo to wpdłdositki. Brmkcłkowiciepodłmł gospodrzy, którzy doprzerwyskupilisięwyłącznienobronie,rozochoceni lubininiecoruszsunęlizkolejnymi groźnymi tkmi. Drugąpołowęmożnokreślić minem one tem show, Trener Zgbi Piotr Stokowiec może być dumny z zespołu FOT. PIOTR KRYZANOWSKI włściwie one mn show. Wpiątkowymmeczuznówdł osobieznćsnjper miedzowych Krzysztof...Piątek,który zdobył kolejne dw gole przesądzjące o końcowym wyniku. Zrelizowłemżyczenie trener.przedmeczempowiedziłmi,żemm strzelićdwie brmki.udłosięijestemztego brdzo zdowolony. W przekrojucłegomeczuzdrzłomi siępodejmowćzłedecyzje, le npstnik rozlicz się z goli i cieszę się, że znów coś wpdło-powiedziłpiątek. Wgrzełodzinkompletnie niebyłowidćpomysłu.jeśli jużuderzlinbrmkęzgłębi,tofktyczniepostłych frgmentchgry.podopieczni RfłPwlkztkągrąnie mjączegoszukćwilidze. Byłtojużichszóstzrzędu porżk. Moizwodnicyswojąpostwąpokzliwszystko.Wynikigrmówiąsmezsiebie, mójkomentrzjesttutjzbędny-mówiłpomeczutrenerzgłębipiotrstokowiec.wrto wspomnieć, że w piątek wpierwszejdrużyniezgłębi zdebiutowł17-letnipomocnikkrolżmijewski.wychownekakdemiipiłkrskiej KGHMZgłębipierwszyrz znlzłsięwmeczowejosiemnstceiw90minuciewszedł nboiskozarkdiuszwoźnik. Widzew Łódź Zgłębie Lubin0:3(0:1).Wsp.JP Piotr Jns Moi zwodnicy swoją postwą pokzli wszystko. Wynik i gr mówią sme z siebie, mój komentrz jest tutj zbędny mówił po meczu Piotr Stokowiec. Mistrzostw Dolnego Śląsk w biegch przełjowych VBiegoweGrndPrixZgłębi Miedziowego to wieloetpowy cykl biegów przełjowych, odbywjących się n terench Zgłębi Miedziowego. Wsobotę15listopdgodz nterenchzielonychobokdworc PKS,ul.M.Skłodowskiej CurieodbędąsięMistrzostwDolnegoŚląskwbiegchprzełjowychGrnd PrixDZLA GrndPrixPZLA.Orgniztormibiegusą:RCSsp.zo.o. wlubinie,międzyszkolnyludowy Klub Sportowy Sokół Lubin, UrządMistLubinorzDolnośląskiZwiązekLekkiejAtletyki. KATEGORIE: Młodzi zwodnicy wystrtują wtrzechktegorichwiekowych orzopen,zktórychkżdbędzie miłdopokonnidystns: Młodzicy: / dz. 1000m/chł.2000m Juniorzymłodsi: /dz. 3000m/chł.4000m Do formy wrc Ntli Czerwonk! Ntli Czerwonk, któr n początku sierpni br, mił wypdek w trkcie zgrupowni w Sple wrócił do treningów. Sportsmenk,dotejpory,czs wolny poświęcłnodpoczynek iczytnieksiążek.terz mdwtreningidziennieiniewieleczsudl siebie. Juniorzy: / dz. 3000m/chł.4000m GrndPrixPZLA/open/k. 3000m/m.4000m. Wzwodchmogąuczestniczyć zwodnicyposidjącyktulnelicencjezwodniczeiklubowe(jun mł,jun,open). Również15listopdruszVI BiegoweGPZgłębiMiedziowego.Tegorocznedycjskłdłsię zośmiubiegów,rozgrywnychodlistopd2014domrc2015.terminyimiejscstrtuwvibiegowymgrndprixzgłębimiedziowego: Ibieg-15listopd2014r.(sobot),godz Lubin,dystnsok. 4km, Miejscebiurzwodów: TerenyzieloneprzyPKStzw.GórkWieloryb; IIbieg-10styczeń2015r.(sobot),godz Iwiny,dystnsok. 6 km, Miejsce biur zwodów: SzkołwIwinch; IIIbieg-18styczni2015r.(sobot), godz Chocinów, dystnsok.6km. Chodzęczteryrzywtygodniu nsiłownię,uzupełnimtotreningmiłyżwirskimiorznrowerze. Przeszkodąjesttylkomojszyj,którą dlej nie mogę ruszć, jednk mmzmiropnowćtęsztukę iniedługooglądćsięnboki pisze nswoimbloguntli.cieszęsię zkżdejktywnościruchowejiczerpie z niej przyjemność jk nigdy wcześniej. Przypomnijmy,żepnczenistk zinteresowłsięrowermi.podczstreninguwsplejechłnczs. Podczspokonywniosttniego odcink,ntlinrowerzezderzyłsięzestojącymciągnikiem. Ew Chojn Lubin zostnie stolicą wirtulnej piłki nożnej W zgłębiu miedziowym piłk nożn rządzi! Zrówno tnmurwiejkiwkomputerze. Początek sierpni będzie nleżł do grczy... komputerowych Dobre wieści dl komputerowych mników igrczy dotrły dolubin. Wdnich1-2sierpni 2015rokuLubinstniesięstolicą kultowej gry komputerowej SensibleWorldofSoccer. ZOSTAŃ MENADŻEREM PIŁKARSKIEJ DRUŻYNY Sensible Soccer to seri gier komputerowych, dokłdniej zręcznościowych i mndżerskichpiłeknożnych, którcieszył się ogromną populrnością we wczesnychltch90. Dziśzyskłminokultowej. StworzonzostłprzezSensibleSoftwreiwydnnkomputeryAmigiAtri STw1992.Widokboiskzlotuptk, możliwość edycji zespołów, niesmowitgrywlność(niektórzy uwżją, że niespotykn wdzisiejszychpiłkchnożnych)to cechychrkterystycznegry. DRUGI RAZ W POLSCE, PIERWSZY W LUBINIE Lubinnierzbyłjużgospodrzem tego typu turniejów npoziomie krjowym, nweteuropejskim. Jednk Mistrzostw, tkże te w2015r.tonjwżniejszzimprez tegotypunświecie,nktórączekjąwszyscyfnisensiblesoccer. Będzietojużdwunstedycjtych międzynrodowych rozgrywek, ledopierodrug,którodbędzie W Lubinie nie rz odbywły się turnieje Sensible Soccer FOT. ARCHIWUM POLSKAPRESSE się w Polsce. Wcześniej prwo do orgnizcji otrzymł tylko Wrocłw.TerzczsnLubin.Jk pordzimy sobie z orgnizcją? Czspokże.Możemybyćjednk dobrejmyśli,gdyżlubininieprzez ltzdobyliogromnedoświdczeniewprzygotowywniukomputerowychrozgrywek. Mimo, żedoturniejupozostłojeszcze9miesięcy,nliściestrtowejjużmmy 20zwodników. WśródnichsąjużNiemcy,Duńczycy,Finowie,Holendrzy,BułgrzyorzPolcy.Tytułówmistrzowskich bronić będą Bułgr Mrin Prushev n pltformie PC orz Duńczyk Poul Djowger Olsen namidze.

8 8 czwrtek, 6 listopd 2014 fcebook.com/nszemistopl /REKLAMA REKLAMA

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty Mgzyn weekend: Niech żyje bl!- czyli jk kiedyś wyglądły krnwłowe zbwy Opoln STR. 7 Sobot niedziel 10 11 STYCZNIA 2015 CENA2,20(wtym8%VAT) NUMER 7(6613) ISSN 1230-6134 NR INDEKSU 348-252 Wspomnienie Józef

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

aan n a l i a z a l i z a

aan n a l i a z a l i z a nliz nliz Hiszpni nie od rzu stł się Mekką turystów. Jeszcze 20 lt temu krj ten w świdomości przeciętnego Europejczyk uchodził z prowincję. Wpływ n tę zminę mił skutecznie przeprowdzon kmpni promocyjn

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polnd Club 2011-2012 Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz,

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE podstwow chrkterystyk njwżniejszych instytucji Autor: Tomsz Mtyj Intytucje opisne w niniejszym oprcowniu: Wymir sprwiedliwości; Krjow Rd Sądownicz;

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

b r a n y Gadżety w zasięgu wzroku w b r a n y

b r a n y Gadżety w zasięgu wzroku w b r a n y b r n y w b r n y N rynku są przyciągjące uwgę bezprzewodowe urządzeni, które możn z powodzeniem wykorzystywć w dziłnich komunikcyjnych. Czy petyt rodzimego pirowc rośnie w mirę ich produkcji? Jki jest

Bardziej szczegółowo

Powódźwysuszyłabasen. Kiedypopływamy?

Powódźwysuszyłabasen. Kiedypopływamy? Twoja bezpłatna gazeta NOWY SĄCZ Czwartek,12czerwca2014 RokIII Nr43(166) nowysacz.naszemiasto.pl facebook.com/naszemiastopl /Rozrywka. Michel Moran opowiada nam ogotowaniu ipotrawach ASTR.4 /Sport. Dziś

Bardziej szczegółowo

Jeśli szybka jazda to tylko na torze, co podkreśla Paweł Fazer Isański

Jeśli szybka jazda to tylko na torze, co podkreśla Paweł Fazer Isański NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. REKLAMA R0549/13 12 LIPCA 2013, NR 466 WAŁBRZYCH Kolejni absolwenci Nie kuś losu wydarzenia str. 5 Dzisiaj w Głuszycy na cmentarzu komunalnym

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom

Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom PIZZA ZA PÓŁ CENY szczegóły na www.ahmed.pl lipiec 2010 ISSN 1505-4497 Nr 7/180 rok XIII Bezpłatna www.psm.poznan.pl Krokodyli wyścig Gdzie? W Piątkowskiej Szkole

Bardziej szczegółowo

GÓRNICY WYBRALI PRZEDSTAWICIELI

GÓRNICY WYBRALI PRZEDSTAWICIELI Rok X nr 341 22 maja 2014 Gazeta bezpłatna ISSN 1732-761X Redaktor wydania: Marta Czachórska następne wydanie: 29 maja 2014 AUTOBUSY OD WRZEŚNIA ZA DARMO Fot. Marcelina Falkiewicz OKRADLI A POTEM PODPALILI

Bardziej szczegółowo

Dodatek. Przychodząc na czerwcowy mecz z gwiazdami, pomożemy Marcelowi

Dodatek. Przychodząc na czerwcowy mecz z gwiazdami, pomożemy Marcelowi Dodatek Rok VII nr 207 26 maja 2011 Gazeta bezpłatna ISSN 1732-761X Redaktor wydania: Joanna Michalak następne wydanie: 2 czerwca 2011 SPORT Pierwsze w historii Piłkarki ręczne KGHM Metraco Zagłębia Lubin

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI BEZ BIK 30.000 zł rata 150,00 zł 50.000 zł rata 250,00 zł 100.000 zł rata 500,00 zł

POŻYCZKI BEZ BIK 30.000 zł rata 150,00 zł 50.000 zł rata 250,00 zł 100.000 zł rata 500,00 zł Festiwal, który jednoczy Koncertami w Galerii Gwarnej zespół Maduma z Tanzanii otworzył i zakończył 15. Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Świat pod Kyczerą. 19 lipca 2012 nr 25(25) rok 1 Nakład:

Bardziej szczegółowo

cena 1,50 zł w tym 7% VAT nr indeksu 55089 http://www.ct.jaworzno.pl nakład: 5.100 egz. Jaworzno + 4.100 egz. Mysłowice

cena 1,50 zł w tym 7% VAT nr indeksu 55089 http://www.ct.jaworzno.pl nakład: 5.100 egz. Jaworzno + 4.100 egz. Mysłowice Wyjdź na jaw, wejdź na jaw.pl jaworznicki portal społecznościowy Co tydzień Tygodnik Lokalny 14 20 maja 2008 roku nr 20/868 rok XVIII A B Y N A S Z E M I A S T O B Y Ł O L E P S Z E Francuzi zainteresowani

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5 Str.1/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 rte@rte.com.pl PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ 0 2-6 2 6 W A R S Z A W A, N I E P O D L E G Ł O Ś C I 6 4 / 6 8 m 3 9 TEL.: /0 22/251 24 46 /0/605

Bardziej szczegółowo

CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO

CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO ZASTRZEŻENIE Przedstwione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stnowią oferty w rozumieniu rt. 66 Kodeksu cywilnego, mją one chrkter wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

Barbórkowa zabawa. Rok VI nr 185. Przejął władzę. Z Koroną. w lutym. Przeżyli razem 50 lat. AKTUALNOŚCI str. 2. SPORT str. 14. str.

Barbórkowa zabawa. Rok VI nr 185. Przejął władzę. Z Koroną. w lutym. Przeżyli razem 50 lat. AKTUALNOŚCI str. 2. SPORT str. 14. str. Przejął władzę str. 3 Rok VI nr 185 9 grudnia 2010 Gazeta bezpłatna ISSN 1732-761X Redaktor wydania: Marta Czachórska następne wydanie: 16 grudnia Tadeusz Kielan, dotychczasowy naczelnik wydziału infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Deweloper wygrał w sądzie, gmina musiała zapłacić

Deweloper wygrał w sądzie, gmina musiała zapłacić GÓRA KALWARIA ul. Wojska Polskiego 3 tel./fax (22) 727 23 23 ul. Kalwaryjska 8 tel./fax (22) 72 72 333 KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE BUDÓW www.ar-sklad.com.pl tygodnik BEZPŁATNy NR 19 (426) 23 maja 2013 Deweloper

Bardziej szczegółowo

NOWE MEBLE NIEMIECKICH PRODUCENTÓW W LUBINIE

NOWE MEBLE NIEMIECKICH PRODUCENTÓW W LUBINIE Jaworzyńska w budowie>>>2 Chciał zabić za tatara >>>10 7 12 DNI Legnica-Lubin TYGODNIK BEZPŁATNY marca 2014, nr 9 (50) ROK 3, Nakład 10 000 egz. ISSN 2300-1577 o g ł o s z e n i e Wydał wojnę leniwej policji

Bardziej szczegółowo

SZUKAJĄ BLIŹNIAKA DAGMARY

SZUKAJĄ BLIŹNIAKA DAGMARY Fot. Marcelina Falkiewicz Rok X nr 347 10 lipca 2014 Gazeta bezpłatna ISSN 1732-761X Redaktor wydania: Marta Czachórska następne wydanie: 24 lipca 2014 r. SZUKAJĄ BLIŹNIAKA DAGMARY 339 lubinian zarejestrowało

Bardziej szczegółowo

Nierząd pod Pini! Ukrainki sprzedają się za 30 zł!

Nierząd pod Pini! Ukrainki sprzedają się za 30 zł! KOLEJNY NUMER UKAŻE SIĘ 15 STYCZNIA (CZWARTEK) 8 stycznia 2015 rok 7 nr 291. Nakład: 6800 egzemplarzy. Nr Indeksu: 23480X. ISSN: 2080-2269 REKLAMA AUTORYZOWANY DEALER MARKI ŚRUBA ARTYKUŁY METALOWE SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Film - podróż. bez barier 10-11. W trosce o nasze serca. Trio Basket na piątkę

Film - podróż. bez barier 10-11. W trosce o nasze serca. Trio Basket na piątkę W trosce o nasze serca Trio Basket na piątkę 3 6 MIEJSKI TYGODNIK BEZPŁATNY CZWARTEK, 28 SIERPNIA 2014 R. NR 34 (390) Film - podróż bez barier FOT. ARCHIWUM FESTIWALU Pod tym hasłem we wtorek rozpocznie

Bardziej szczegółowo