Rozpoczęcie pracy. Montaż urządzenia nawigacyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozpoczęcie pracy. Montaż urządzenia nawigacyjnego"

Transkrypt

1 TomTom XL

2 1. Rozpoczęcie pracy Rozpoczęcie pracy Montaż urządzenia nawigacyjnego 1. Przyciśnij uchwyt EasyPort, znajdujący się na urządzeniu TomTom XL, do przedniej szyby samochodu Dopasuj kąt ustawienia urządzenia Zablokuj uchwyt EasyPort, przekręcając podstawę Podłącz ładowarkę samochodową do urządzenia. 4 2

3 5. Drugi koniec ładowarki podłącz do gniazda zapalniczki samochodowej Włącz urządzenie, wciskając przycisk zasilania (on/off), znajdujący się na górze urządzenia Aby skonfigurować urządzenie, musisz odpowiedzieć teraz na kilka pytań. Dotknij ekranu, aby udzielić odpowiedzi Aby zdjąć uchwyt z przedniej szyby samochodu, najpierw odblokuj uchwyt EasyPort, a następnie delikatnie pociągnij za jedną z klapek. Uchwyt odczepi się od przedniej szyby samochodu. 8 Odbiór sygnału GPS Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia nawigacyjnego TomTom XL może ono potrzebować kilka minut na ustalenie pozycji GPS i pokazanie jej na mapie. W przyszłości pozycja będzie ustalana znacznie szybciej, na ogół w ciągu kilku sekund. Aby zapewnić dobry odbiór sygnału GPS, należy korzystać z urządzenia na zewnątrz. Duże obiekty, takie jak wysokie budynki, mogą w niektórych przypadkach zakłócać odbiór sygnału. 3

4 Rozwiązywanie problemów W sporadycznych przypadkach urządzenie nawigacyjne TomTom XL może funkcjonować niepoprawnie lub nie reagować na dotknięcie ekranu. Po pierwsze sprawdź, czy bateria została właściwie naładowana. Aby naładować baterię, podłącz urządzenie do ładowarki samochodowej. Do pełnego naładowania baterii potrzeba około 2 godzin. Jeżeli problem nie został rozwiązany, można spróbować ponownie uruchomić urządzenie. Najpierw wyłącz urządzenie i odczekaj co najmniej 10 sekund. Następnie użyj rozprostowanego spinacza do papieru lub podobnego przedmiotu do naciśnięcia przycisku reset. Przycisk reset znajduje się w dolnej części urządzenia. 4

5 2. Widok z perspektywy kierowcy Widok z spek- tywy per- kierowcy 1. Twoja aktualna pozycja. 2. Nazwa następnej głównej drogi lub informacje o znakach drogowych, jeśli takie są. 3. Obecna prędkość i obowiązujące ograniczenie prędkości, jeżeli są znane. Aby powtórzyć ostatnią instrukcję mówioną lub zmienić poziom głośności, dotknij tego obszaru. 4. Instrukcja nawigacyjna dla drogi, po której porusza się pojazd. Dotknij tego panelu na pasku stanu, aby przełączać widok z perspektywy kierowcy z 2D na 3D i odwrotnie. 5. Nazwa ulicy, na której się znajdujesz. 6. Informacje dotyczące podróży: czas podróży, pozostała odległość do przejechania oraz czas przybycia na miejsce. Dotknij tego panelu na pasku stanu, aby wyświetlić podsumowanie trasy. 5

6 3. Zaawansowany wybór pasa jezdni Zaawa nsowany wybór pasa jezdni Zaawansowany wybór pasa jezdni Uwaga: informacje dotyczące pasa ruchu nie są dostępne dla wszystkich skrzyżowań lub we wszystkich krajach. Urządzenie TomTom XL pomaga przygotować się do zjazdu z autostrady lub skrzyżowania, pokazując pas jezdni, który należy zająć. W czasie zbliżania się do zjazdu lub skrzyżowania, odpowiedni pas jezdni wyświetlany jest na ekranie. Dla niektórych zjazdów i skrzyżowań pas jezdni wyświetlany jest na pasku stanu. 6

7 4. Menu główne Menu główne Menu główne to punkt startowy do zaplanowani trasy, przeglądania mapy lub zmiany ustawień urządzenia. Aby otworzyć menu główne w widoku z perspektywy kierowcy, dotknij środka ekranu. Aby powrócić do widoku z perspektywy kierowcy z menu głównego, dotknij opcji Gotowe. Przyciski głównego menu W menu głównym dostępne są następujące przyciski. Zaplanuj trasę Naciśnij ten przycisk, aby zaplanować nową trasę. Przycisk jest widoczny, jeżeli nie została zaplanowana żadna trasa. Zmień trasę Dotknij tego przycisku, aby zmienić obecną trasę lub wyznaczyć nową trasę. Przycisk jest widoczny, jeżeli trasa została zaplanowana. Dźwięk Przeglądanie mapy Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić mapę. dźwięk Dotknij tego przycisku, aby wyłączyć dźwięk. dźwięk Dotknij tego przycisku, aby włączyć dźwięk. 7

8 Noc /Dzień noc Dotknij tego przycisku, aby ustawić schemat kolorów nocnych, który zmniejsza jasność ekranu i pokazuje mapę w ciemnych kolorach. Ta funkcja jest użyteczna podczas jazdy w nocy lub w ciemnościach, np. w długim tunelu. Opcje Pomoc dzień Dotknij tego przycisku, aby ustawić schemat kolorów dziennych, który zwiększa jasność ekranu i pokazuje mapę w jasnych kolorach. opcje Dotknij tego przycisku, aby dopasować ustawienia urządzenia. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Opcje. pomoc miejsca. Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić szczegółowe informacje o lokalnych służbach ratunkowych i innych służbach specjalistycznych, takich jak szpitale i kliniki weterynaryjne. Następnie możesz zaplanować trasę do wybranego Więcej informacji znajduje się w rozdziale Pomoc. 8

9 5. Przeglądaj mapę Przeglądaj mapę Aby przeglądać mapę w taki sam sposób jak przegląda się tradycyjną papierową mapę, dotknij przycisku Przeglądaj mapę w menu głównym. Mapę można przesuwać, dotykając ekranu i przesuwając palcem po ekranie. 1. Pasek skali 2. Oznaczenie Oznaczenia wskazują aktualną pozycję, pozycję wyjściową i miejsce docelowe. Pokazują również odległość od danego miejsca. Dotknij oznaczenia, aby wyśrodkować mapę na lokalizacji, wskazywanej przez oznaczenie. 3. Przycisk UM Dotknij tego przycisku, aby wybrać, które UM-y będą wyświetlane. 4. Kursor 5. Przycisk Znajdź Aby znaleźć określone adresy, należy dotknąć tego przycisku. 6. Przycisk kursora Dotknij tego przycisku, aby zaplanować trasę do pozycji kursora, zapisać ją w Ulubionych lub znaleźć w jej pobliżu użyteczne miejsce. 7. Pasek zoom Opcję powiększania i zmniejszania można stosować poprzez poruszanie krzyżykiem wyświetlanym na ekranie. 9

10 6. Planowanie trasy Planowanie trasy 1. Dotknij ekranu, aby otworzyć menu główne. 2. Dotknij opcji Zaplanuj trasę. Adres można wprowadzić w różny sposób, ale poniżej znajduje się opis wprowadzenia pełnego adresu. 3. Dotknij przycisku Adres. 4. Zacznij wpisywać nazwę miasta, w którym rozpocznie się podróż, a następnie dotknij nazwy, jak tylko pojawi się ona na liście. Wskazówka: Podczas planowania trasy po raz pierwszy zostaniesz poproszony o wybranie kraju lub stanu. Urządzenie zapisze wybrane dane i zastosuje je do wszystkich tras, które będziesz planować. Możesz zmienić to ustawienie, dotykając flagi i wybierając nowy kraj lub stan. 5. Wprowadź nazwę ulicy i numer domu, a następnie dotknij opcji Gotowe. Wskazówka: przed rozpoczęciem wpisywania nazwy ulicy, należy pamiętać, że na początku listy wyświetlane jest Centrum miasta. Ta informacja jest przydatna, jeżeli użytkownik potrzebuje tylko ogólnych wskazówek dojazdu do miasta a nie do konkretnego miejsca. 6. Dotknij przycisku Gotowe. Trasa zostanie zaplanowana, a na ekranie pojawi się podsumowanie trasy. 7. Dotknij przycisku Gotowe. 10

11 Urządzenie nawigacyjne jest przygotowane do rozpoczęcia nawigacji do miejsca docelowego. Planowanie trasy z nowym punktem początkowym Aby zaplanować trasę z wyprzedzeniem lub użyć punktu początkowego, który nie jest aktualną pozycją, wykonaj poniższe czynności: 1. Dotknij ekranu, aby otworzyć menu główne. 2. Dotknij opcji Zaplanuj trasę. 3. Dotknij opcji Wyjazd z. Adres można wprowadzić w różny sposób, ale poniżej znajduje się opis wprowadzenia pełnego adresu. 4. Dotknij przycisku Adres Zacznij wpisywać nazwę miasta, w którym rozpocznie się podróż, a następnie dotknij nazwy, jak tylko pojawi się ona na liście. Wskazówka: Podczas planowania trasy po raz pierwszy zostaniesz poproszony o wybranie kraju lub stanu. Urządzenie zapisze wybrane dane i zastosuje je do wszystkich tras, które będziesz planować. Możesz zmienić to ustawienie, dotykając flagi i wybierając nowy kraj lub stan. 5. Wprowadź nazwę ulicy i numer domu, a następnie dotknij opcji Gotowe. Wskazówka: przed rozpoczęciem wpisywania nazwy ulicy, należy pamiętać, że na początku listy wyświetlane jest Centrum miasta. Ta informacja jest przydatna, jeżeli użytkownik potrzebuje tylko ogólnych wskazówek dojazdu do miasta, a nie do konkretnego miejsca. 6. Wprowadź adres miejsca docelowego, następnie wybierz opcję Teraz, kiedy na ekranie pojawi się pytanie o czas odjazdu, a następnie dotknij opcji Gotowe. Trasa zostanie zaplanowana, a na ekranie pojawi się podsumowanie trasy. 7. Dotknij przycisku Gotowe. Urządzenie nawigacyjne jest przygotowane do rozpoczęcia nawigacji do miejsca docelowego. 11

12 7. Znajdowanie tras alternatywnych Znajdowanie tras alternatywnych Po zaplanowaniu trasy możesz zechcieć coś w niej zmienić, bez zmiany miejsca docelowego. Powody do zmiany trasy Może to być jeden z poniższych powodów: W oddali na drodze znajduje się blokada lub korek. Chcesz podróżować przez określoną lokalizację, aby kogoś zabrać, zatrzymać się na posiłek lub zatankować. Chcesz ominąć trudny węzeł lub nielubianą drogę. Zmień trasę Dotknij tego przycisku w menu głównym, aby zmienić aktualnie zaplanowaną trasę. Omiń blokadę drogi Dotknij tego przycisku, jeśli w oddali na trasie znajduje się blokada drogi lub korek. Następnie musisz zadecydować, jak długi odcinek trasy chcesz ominąć. Wybierz spośród różnych opcji. Urządzenie XL ponownie wyznaczy trasę, omijając część trasy o wybranej długości. Nie zapominaj, że po wyznaczeniu nowej trasy może być konieczne szybkie zjechanie z aktualnej drogi. Jeżeli podczas podróży blokada drogi zniknie, możesz dotknąć opcji Oblicz trasę oryginalną, aby powrócić do pierwotnie wyznaczonej trasy. Po dotknięciu opcji Oblicz trasę alternatywną, nazwa przycisku zmieni się na Oblicz trasę oryginalną. Oblicz trasę alternatywną Dotknij tego przycisku, aby wyznaczyć trasę alternatywną dla już zaplanowanej trasy. Urządzenie XL wyznaczy inną trasę, zaczynając od aktualnej pozycji. Po dotknięciu opcji Oblicz trasę alternatywną, nazwa przycisku zmieni się na Oblicz trasę oryginalną. Jeżeli później zdecydujesz się na podróżowanie po oryginalnie wyznaczonej trasie, dotknij opcji Oblicz trasę oryginalną. Poza drogami w pobliżu aktualnej pozycji i miejsca docelowego, nowa trasa będzie przebiegała do miejsca docelowego zupełnie innymi drogami. To łatwy sposób wyznaczenia zupełnie innej trasy. 12

13 Dotknij tego przycisku, aby ponownie wyznaczyć trasę oryginalną. Oblicz trasę oryginalną Podróż przez... Przycisk jest widoczny, jeżeli zmieniono trasę, wyznaczając trasę alternatywną. Dotknij tego przycisku, aby zmienić trasę tak, aby przebiegała ona przez określoną lokalizację, na przykład w celu zabrania kogoś po drodze. Na mapie zostanie wskazana pozycja, przez którą ma prowadzić trasa. Wybierz lokalizację, przez którą chcesz jechać, w taki sam sposób, jak wybierasz miejsce docelowe. Dostępne opcje to, np. Adres, Ulubione, Użyteczne miejsce i Punkt na mapie. Urządzenie XL wyznaczy nową trasę do miejsca docelowego, przebiegającą przez wybraną lokalizację. Inaczej niż w przypadku miejsca docelowego, urządzenie XL nie informuje o przejechaniu przez punkt na mapie. Naciśnij ten przycisk, aby zaplanować nową trasę. Podczas planowania nowej trasy, starsza zostanie skasowana. Zaplanuj trasę Dotknij tego przycisku, aby skasować obecną trasę. Wyczyść trasę 13

14 8. Opcje Opcje Wygląd i sposób zachowywania się urządzenia TomTom XL można zmienić. Wybierz Opcje w menu głównym. Zmień głos Zmień głos Urządzenie nawigacyjne może odczytywać instrukcje mówione oraz ostrzeżenia, używając głosu zapisanego w urządzeniu. Niektóre głosy zostały nagrane przez aktorów, natomiast pozostałe są generowane przez komputer. Nagrane głosy używane są tylko do wypowiadania instrukcji mówionych, natomiast głosy komputerowe mogą odczytywać instrukcje mówione oraz informacje zapisane na mapie, np. nazwy ulic. Aby wybrać inny głos w urządzeniu, dotknij opcji Zmień głos w menu Opcje lub w menu Głosy i obrazy. Następnie wybierz głos z listy. Głosy komputerowe są wyraźnie oznaczone. Możesz również dodać i usunąć głos w programie TomTom HOME. Uwaga: jeśli wybierzesz nagrany głos ludzki, będzie on mógł być używany tylko do wydawania poleceń, ale nie do wymawiania nazw ulic. Jeśli chcesz otrzymywać mówione komunikaty o nazwach ulic, wybierz opcję Głosy komputerowe. Ustaw zegar Dotknij tego przycisku, aby wybrać format czasu i ustawić czas. Ustaw zegar Najłatwiejszy sposób ustawienia czasu to dotknięcie przycisku Synchr.. Urządzenie XL potrzebuje trochę czasu, aby pobrać dane z satelitów GPS. Uwaga: Przycisku Synchr. można używać tylko wtedy, gdy odbierany jest sygnał GPS, dlatego nie można w ten sposób ustawić zegarka, przebywając wewnątrz budynku. Po użyciu funkcji Synchr. do ustawienia czasu może być konieczne dostosowanie ustalonej godziny do lokalnej strefy czasowej. Urządzenie XL ustala lokalną strefę czasową i zawsze koryguje czas w oparciu o informacje z GPS. 14

15 Zmień język Dotknij tego przycisku, aby zmienić język wszystkich przycisków i komunikatów wyświetlanych na ekranie urządzenia XL. Zmień język Możesz wybrać spośród szerokiego zakresu języków. Po zmianie języka masz również możliwość zmiany głosu. Dom i Ulubione Dotknij tego przycisku, aby zarządzać lokalizacjami znajdującymi się w menu Dom i Ulubione. Dom i Ulubione Więcej informacji znajduje się w rozdziale Ulubione. Głosy i obrazy Dotknij tego przycisku, aby zmienić ustawienia dla głosów i obrazów. Głosy i obrazy Więcej informacji znajduje się w rozdziale Głosy i obrazy. Poprawki map Dotknij tego przycisku, aby wprowadzić poprawkę do mapy. Poprawki map Ustawienia zaawansowane Aby zmienić ustawienia zaawansowane w urządzeniu TomTom XL, dotknij przycisku Zaawansowane w menu Opcje. Ustaw jednostki Dotknij tego przycisku, aby ustawić jednostki stosowane dla następujących wartości: Ustaw jednostki Odległości Czasu Współrzędnych (szerokość i długość geogr.) Tryb lewostronny / Tryb prawostronny Dotknij tego przycisku, aby przesunąć ważne przyciski, takie jak Gotowe i Anuluj, a także pasek powiększenia na lewą stronę ekranu. Tryb lewostronny Aby przenieść je z powrotem na prawą stronę ekranu, dotknij przycisku Tryb prawostronny. 15

16 Ustawienia klawiatury Klawiatura służy do wprowadzania miejsca docelowego lub do odnajdywania pozycji, takich jak UM-y, na listach. Ustawienia klawiatury Dotknij tego przycisku, aby wybrać typ używanych znaków klawiatury, rozmiar klawiszy i układ klawiatury. Najpierw wybierz typ klawiatury, korzystając z następujących opcji: Możesz wybrać spośród dwóch wielkości: Duża klawiatura Mała klawiatura Dostępnych jest kilka układów klawiatury: Klawiatura ABCD Klawiatura QWERTY Klawiatura AZERTY Klawiatura QWERTZ Włącz/Wyłącz ostrzeżenia bezpieczeństwa Włącz/Wyłącz ostrzeżenia bezpieczeństwa Dotknij tego przycisku, aby włączyć lub wyłączyć ostrzeżenia bezpieczeństwa TomTom. Ostrzeżenia bezpieczeństwa TomTom Ważne: jeżeli użytkownik wykupił subskrypcję usługi, powinien regularnie łączyć urządzenie nawigacyjne z programem TomTom HOME w celu aktualizacji listy lokalizacji wszystkich ostrzeżeń bezpieczeństwa. Lokalizacje fotoradarów ruchomych są wysyłane bezpośrednio do urządzenia. Po wyświetleniu lokalizacji fotoradaru na mapie odtwarzany jest dźwięk ostrzeżenia, który oznacza, że zbliżasz się do miejsca, w którym znajduje się fotoradar. Przełącz mapę Dotknij tego przycisku, aby zmienić używaną mapę. Przełącz mapę 16

17 Przywróć ust. fabryczne Dotknij tego przycisku, aby przywrócić fabryczne ustawienia urządzenia TomTom XL. Przywróć ust. fabryczne Wszystkie ustawienia, w tym lokalizacja domowa i wszystkie Ulubione, zostaną skasowane. 17

18 9. Ulubione Ulubione O Ulubionych Ulubione to miejsca, które najczęściej odwiedzasz. Dzięki funkcji tworzenia Ulubionych nie musisz za każdym razem wprowadzać adresów podczas planowania trasy. Nie muszą to być ulubione miejsca w sensie dosłownym, mogą po prostu oznaczać przydatne adresy. Tworzenie Ulubionego W menu głównym wybierz Opcje, następnie Dom i Ulubione, a potem dotknij Dodaj ulubione. Możesz wybrać lokalizację Ulubionego z poniższej listy. Możesz wpisać własną nazwę Ulubionego po pojawieniu się klawiatury. Aby wprowadzić nazwę, nie trzeba kasować zaproponowanej nazwy, wystarczy zacząć pisać. Możesz ustawić swoją lokalizację domową jako Ulubione. Dom Nie możesz utworzyć Ulubionego z innego Ulubionego. Ta opcja będzie zawsze niedostępna w tym menu. Ulubione Aby zmienić nazwę pozycji na liście Ulubione, dotknij opcji Dom i Ulubione, a następnie opcjizarządzaj ulubionymi w menu Opcje. Możesz określić, aby dany adres był Ulubionym. Adres Wybierz lokalizację Ulubionego z listy miejsc ostatnio użytych jako miejsca docelowe. Poprzedni cel 18

19 Jako Ulubione możesz dodać Użyteczne miejsce (UM). Użyteczne miejsce Po szczególnie udanej wizycie w UM, na przykład restauracji, możesz dodać je jako Ulubione. Aby dodać UM jako Ulubione, dotknij tego przycisku i wykonaj następujące czynności: 1. Ogranicz liczbę możliwych UM-ów wybierając obszar, na którym znajduje się UM. Możesz wybrać jedną z następujących opcji: UM w pobliżu - aby wyszukać na liście UM w pobliżu aktualnej pozycji. UM w mieście - aby wybrać UM w określonej miejscowości lub mieście. Musisz określić miejscowość lub miasto. UM przy domu - aby wyszukać na liście UM w pobliżu lokalizacji domowej. Jeśli właśnie nawigujesz do miejsca docelowego, możesz również wybrać z listy UM, które znajdują się na trasie lub w pobliżu miejsca docelowego. Wybierz jedną z następujących opcji: UM wzdłuż trasy UM przy miejscu docelowym 2. Wybierz kategorię UM: Dotknij kategorii UM, jeśli jest ona widoczna lub dotknij strzałki, aby wybrać z pełnej listy. Dotknij opcji Dowolna Kategoria UM, aby wyszukać UM wg nazwy. Dotknij tego przycisku, aby utworzyć Ulubione za pomocą przeglądarki map. Punkt na mapie Wybierz lokalizację Ulubionego za pomocą kursora, a następnie dotknij przycisku Gotowe. Korzystanie z Ulubionych Korzystając z Ulubionych możesz zaplanować trasę w dane miejsce, bez konieczności wprowadzania adresu. Aby zaplanować trasę do lokalizacji z Ulubionych, wykonaj następujące czynności: 1. Dotknij ekranu, aby otworzyć menu główne. 2. Dotknij opcji Zaplanuj trasę lub Zmień trasę. 3. Dotknij opcji Ulubione. 4. Wybierz pozycję Ulubione z listy. Będzie ona miejscem docelowym. 5. Wybierz opcję Teraz. 6. Jeżeli aktualna pozycja nie jest znana, zostaniesz zapytany, czy chcesz poczekać, aż będzie znana lub chcesz zaplanować trasę, używając ostatniej znanej pozycji. Na przykład, wybierz opcję Zaplanuj, używając ostatniej znanej pozycji, a następnie dotknij opcji Gotowe. Trasa zostanie zaplanowana, a na ekranie pojawi się podsumowanie trasy. 19

20 7. Dotknij przycisku Gotowe. Urządzenie nawigacyjne jest przygotowane do rozpoczęcia nawigacji do miejsca docelowego. Zmiana nazwy Ulubionego 1. Dotknij ekranu, aby przywołać menu główne. 2. Dotknij przycisku Opcje, aby otworzyć menu Opcje. 3. Dotknij opcji Dom i Ulubione. 4. Dotknij opcji Zarządzaj ulubionymi. 5. Dotknij Ulubionego, którego nazwa ma być zmieniona. 6. Dotknij opcji Zm. nazwę. Usuwanie Ulubionego 1. Dotknij ekranu, aby przywołać menu główne. 2. Dotknij przycisku Opcje, aby otworzyć menu Opcje. 3. Dotknij opcji Dom i Ulubione. 4. Dotknij opcji Zarządzaj ulubionymi. 5. Dotknij usuwanego Ulubionego. 6. Dotknij przycisku Usuń. 20

21 10. Użyteczne miejsca Użyteczne miejsca Użyteczne miejsca lub UM-y to interesujące miejsca na mapie. Oto kilka przykładów: Restauracje Hotele Muzea Parkingi kryte Stacje benzynowe Uwaga: Dotknij opcji Poprawki map w menu Opcje, aby zgłosić brakujące UM-y lub edytować istniejące UM-y. Nawigowanie do UM Możesz użyć UM jako miejsca docelowego. Na przykład, jeśli podróżujesz do nieznanego Ci miasta, możesz wybrać jako miejsce docelowe parking będący UM-em. 1. Dotknij ekranu, aby przywołać menu główne. 2. Dotknij opcji Zaplanuj trasę w menu głównym. 3. Dotknij przycisku Użyteczne miejsce. 4. Ogranicz wybór UM-ów poprzez wybranie obszaru, na którym znajdują się UM-y. Możesz wybrać jedną z następujących opcji: UM w pobliżu - aby wybrać z listy UM-ów, te które znajdują się w pobliżu Twojej obecnej lokalizacji. UM w mieście - aby znaleźć UM w określonym mieście. UM obok domu - aby wybrać z listy UM-ów w pobliżu Twojej Lokalizacji domowej. Możesz wybrać z listy UM-ów, te które znajdują się wzdłuż trasy podróży lub blisko miejsca docelowego. Możesz wybrać jedną z poniższych opcji: UM wzdłuż trasy UM przy miejscu docelowym Wskazówka: ostatnio wyszukany UM jest pokazywany jako przycisk w menu UM. 5. Wpisz nazwę miejscowości, do której chcesz dojechać i wybierz miasto, gdy pojawi się ono na liście. 6. Wybierz kategorię UM lub jeżeli wybierzesz opcję UM w mieście, wpisz nazwę miasta. Dotknij kategorii UM. 21

22 Dotknij strzałki, aby wybrać z pełnej listy kategorii. Wybierz kategorię z listy lub rozpocznij wpisywanie nazwy kategorii, a następnie wybierz ją, gdy pojawi się na liście. 7. Dotknij opcji Parking kryty. 8. Z wyświetlonej listy wybierz UM, do którego chcesz nawigować. W poniższej tabeli wyjaśniono rodzaje odległości wyświetlanych przy UM. UM w pobliżu UM w mieście UM przy domu UM wzdłuż trasy UM przy miejscu docelowym Odległość od aktualnej lokalizacji Odległość od centrum miasta Odległość od lokalizacji domowej Odległość od lokalizacji na trasie Odległość od miejsca docelowego Jeśli znasz nazwę UM-a, dotknij przycisku Znajdź i wpisz nazwę. Wybierz je, gdy zostanie wyświetlone na liście. Na kolejnym ekranie wyświetlane są szczegółowe informacje, w tym lokalizacja UM-a na mapie i jego numer telefonu, jeśli jest znany. Dotknij przycisku Wybierz, aby potwierdzić planowanie trasy do tego UM-a. Po wybraniu UM urządzenie TomTom XL wyznaczy do niego trasę. 22

23 11. Głosy i obrazy Głosy i obrazy Głosy Urządzenie nawigacyjne może odczytywać instrukcje mówione oraz ostrzeżenia, używając głosu zapisanego w urządzeniu. Niektóre głosy zostały nagrane przez aktorów, natomiast pozostałe są generowane przez komputer. Nagrane głosy używane są tylko do wypowiadania instrukcji mówionych, natomiast głosy komputerowe mogą odczytywać instrukcje mówione oraz informacje zapisane na mapie, np. nazwy ulic. Informacje dotyczące pobierania dodatkowych głosów znajdują się na stronie tomtom.com. Dźwięk i regulacja głośności Aby dopasować poziom głośności, dotknij sekcji z lewej strony pasku stanu w widoku z perspektywy kierowcy. Zostanie wówczas powtórzona ostatnia ustna instrukcja i wyświetli się poziom głośności. Przesuń suwak głośności, aby go dostosować. Aby włączyć lub wyłączyć dźwięk, dotknij opcji dźwięk w menu głównym. Ustaw opcję kolorów dziennych Dotknij opcji dzień w menu głównym, aby zwiększyć jasność ekranu i wyświetlić jaśniejsze kolory na mapie. Ustaw opcję kolorów dziennych Dodatkowe schematy kolorów można pobrać w programie TomTom HOME. Ustaw opcję kolorów nocnych Dotknij opcji noc w menu głównym, aby zmniejszyć jasność ekranu i wyświetlić ciemniejsze kolory na mapie. Ustaw opcję kolorów nocnych Dodatkowe schematy kolorów można pobrać w programie TomTom HOME. 23

24 Zmień symbol samochodu Zmień symbol samochodu Dotknij tego przycisku, aby wybrać symbol samochodu, który będzie wskazywał aktualną pozycję samochodu w widoku z perspektywy kierowcy. Możesz również pobrać dodatkowe symbole samochodów w programie TomTom HOME. Zmień głos Zmień głos Urządzenie nawigacyjne może odczytywać instrukcje mówione oraz ostrzeżenia, używając głosu zapisanego w urządzeniu. Niektóre głosy zostały nagrane przez aktorów, natomiast pozostałe są generowane przez komputer. Nagrane głosy używane są tylko do wypowiadania instrukcji mówionych, natomiast głosy komputerowe mogą odczytywać instrukcje mówione oraz informacje zapisane na mapie, np. nazwy ulic. Aby wybrać inny głos w urządzeniu, dotknij opcji Zmień głos w menu Opcje lub w menu Głosy i obrazy. Następnie wybierz głos z listy. Głosy komputerowe są wyraźnie oznaczone. Możesz również dodać i usunąć głos w programie TomTom HOME. Uwaga: jeśli wybierzesz nagrany głos ludzki, będzie on mógł być używany tylko do wydawania poleceń, ale nie do wymawiania nazw ulic. Jeśli chcesz otrzymywać mówione komunikaty o nazwach ulic, wybierz opcję Głosy komputerowe. Zmień obraz powitalny Dotknij tego przycisku, aby wybrać obraz powitalny, który będzie wyświetlany podczas każdego włączania urządzenia. Zmień obraz powitalny Możesz również pobrać dodatkowe obrazy powitalne w programie TomTom HOME. Zmień obraz pożegnalny Dotknij tego przycisku, aby wybrać obraz pożegnalny, który będzie wyświetlany podczas każdego wyłączania urządzenia. Zmień obraz pożegnalny Możesz również pobrać dodatkowe obrazy pożegnalne w programie TomTom HOME. 24

25 12. TomTom Map Share TomTo m Map Share Dzięki TomTom Map Share możesz wprowadzać poprawki do map i udostępniać je innych członkom społeczności TomTom Map Share. Możesz również otrzymywać poprawki wprowadzone przez innych. Jeśli zauważysz ulicę, która została niedawno zamknięta, możesz użyć usługi Map Share, aby poprawić mapę i udostępnić tę poprawkę innym użytkownikom Map Share. Map Share można używać do wysyłania i pobierania poprawek map przez 1 rok od daty wydania mapy. Oznacza to, że po upłynięciu roku od wydania mapy nie można już wysyłać ani pobierać poprawek dla danej wersji mapy. Można jednak nadal wprowadzać poprawki na mapie, używanej w urządzeniu. Uwaga: TomTom Map Share nie jest dostępna we wszystkich regionach. Więcej informacji znajduje się na stronie tomtom.com/mapshare. Poprawki map Istnieją dwa rodzaje poprawek: Poprawki natychmiast nanoszone na mapę. Obejmują one zmianę kierunku ruchu, zamknięcie lub zmianę nazwy ulicy oraz dodawanie i edycję UM-ów. Tego rodzaju zmiany są natychmiast nanoszone na mapę. Poprawki zgłaszane do firmy TomTom, ale nienanoszone automatycznie na mapę. Obejmują one brakujące ulice, błędne informacje dotyczące wjazdów i zjazdów z autostrad oraz brakujące ronda. Tego rodzaju poprawki są sprawdzane przez firmę TomTom i po ich weryfikacji zostają wprowadzone do następnej wersji mapy. Poprawki te nie są udostępniane społeczności Map Share. 25

26 Tworzenie poprawki do mapy Ważne: Ze względów bezpieczeństwa podczas jazdy powinno się lokalizację tylko oznaczyć. Nie należy wpisywać wszystkich szczegółów poprawki podczas jazdy. Koryguj błąd mapy 1. Dotknij przycisku Opcje w menu głównym, następnie dotknij opcji Poprawki map. 2. Dotknij opcji Koryguj błąd mapy. Wyświetlona zostanie lista możliwych poprawek. 3. Wybierz rodzaj poprawki, którą chcesz zgłosić. Uwaga: Jeśli dotkniesz pozycji Dodaj brakujący UM lub Zgłoś inny błąd, niezbędne będzie podanie dodatkowych informacji przed przejściem do następnego kroku. 4. Wybierz metodę ustalania lokalizacji poprawki. 5. Po znalezieniu lokalizacji, dotknij przycisku Gotowe. 6. Wprowadź szczegóły poprawki lub potwierdź poprawkę teraz. Pobieranie najnowszych poprawek map Po podłączeniu urządzenia TomTom XL do komputera program TomTom HOME automatycznie pobiera dostępne poprawki map i udostępnia wszystkie poprawki użytkownika innym członkom społeczności Map Share. Zaznaczanie błędu mapy podczas podróży. Ważne: Ze względów bezpieczeństwa podczas jazdy powinno się lokalizację tylko oznaczyć. Nie należy wpisywać wszystkich szczegółów poprawki podczas jazdy. Jeśli zauważysz, że pewien element mapy wymaga poprawy, możesz oznaczyć lokalizację poprawki za pomocą przycisku Zgłoś, a szczegółowe informacje wprowadzić już po zatrzymaniu się. Aby wyświetlić przycisk Zgłoś w widoku z perspektywy kierowcy, wykonaj następujące czynności: 1. Dotknij przycisku Opcje w menu głównym, następnie dotknij opcji Poprawki map. 2. Dotknij opcji Ustawienia poprawek. 3. Dotknij opcji Dalej, następnie opcji Kontynuuj, a na końcu opcji Gotowe. 4. Wybierz opcję Pokaż przycisk Zgłoś, a następnie dotknij przycisku Gotowe. Przycisk Zgłoś jest wyświetlany po lewej stronie ekranu w widoku z perspektywy kierowcy. Po zaznaczeniu lokalizacji można dodać więcej informacji o zmianie, korzystając z menu Poprawki map. Na przykład, jadąc do domu znajomych zauważasz, że nazwa ulicy, po której się poruszasz jest inna niż nazwa podawana na mapie. Aby zgłosić zmianę, dotknij przycisku Zgłoś, a urządzenie XL zapisze Twoją bieżącą pozycję. Po zakończeniu podróży możesz udostępnić poprawkę innym użytkownikom społeczności TomTom Map Share. TomTomspołeczność Map Share Aby dołączyć do społeczności Map Share, wykonaj następujące czynności: 26

27 1. Dotknij przycisku Opcje w menu głównym, następnie dotknij opcji Poprawki map. 2. Dotknij opcji Pobierz poprawki od innych osób. 3. Dotknij przycisku Przyłącz się. Po podłączeniu urządzenia XL do komputera program TomTom HOME automatycznie pobiera nowe poprawki map i udostępnia społeczności wszystkie wprowadzone przez Ciebie poprawki. Ważne: Podłączaj urządzenie do komputera regularnie i sprawdzaj dostępność nowych aktualizacji w programie TomTom HOME. Ustawienia korekty Ustawienia korekty umożliwiają ustawienie sposobu, w jaki TomTomMap Share pracuje w urządzeniu. Można między innymi: Ustawić suwak poziomu zaufania tak, aby odbierać tylko określone rodzaje poprawek od społeczności Map Share. Zdecydować, czy poprawki będą udostępniane innym użytkownikom. Wyświetlać lub ukrywać przycisk Zgłoś w widoku z perspektywy kierowcy. Dotknij przycisku Opcje w menu głównym, następnie dotknij opcji Poprawki map. Akceptowanie poprawek do map Możesz ustawić typ poprawek do map, które będziesz otrzymywać od społeczności Map Share, aby poprawić mapy. W tym celu wybierz Opcje w menu głównym. Następnie dotknij opcji Ustawienia poprawek i przesuń suwak, aby wybrać typ poprawek. Istnieją cztery typy poprawek do map: TomTom - akceptuj tylko zmiany wprowadzone przez firmę TomTom. Zaufane źródła - akceptuj poprawki wprowadzone przez firmę TomTom i zaufanych użytkowników, którzy zostali zweryfikowani przez firmę TomTom. Wielu użytkowników - akceptuj poprawki wprowadzone przez firmę TomTom, przez zaufanych użytkowników, zweryfikowanych przez firmę TomTom oraz poprawki wprowadzone przez członków społeczności Map Share. Niektórzy użytkownicy - akceptuj poprawki wprowadzone przez firmę TomTom, przez zaufanych użytkowników, zweryfikowanych przez firmę TomTom oraz wszystkie poprawki wprowadzone przez członków społeczności Map Share. Rodzaje poprawek do map Istnieje kilka rodzajów poprawek, które można nanieść na mapę. 27

e Domowy uchwyt dokujący

e Domowy uchwyt dokujący TomTom GO 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania a Urządzenie TomTom GO A C D J F b Uchwyt na przednią szybę B H G E A Mikrofon B Wskaźnik ładowania baterii C Przycisk zasilania (On/Off) D Czujnik

Bardziej szczegółowo

TomTom GO Przewodnik informacyjny

TomTom GO Przewodnik informacyjny TomTom GO Przewodnik informacyjny Spis treści Poznaj usługi nawigacyjne TomTom 6 Nowości 7 Nowości w tej wersji... 7 Przygotowania 9 Montaż w samochodzie... 9 Umiejscowienie urządzenia... 9 Włączanie i

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności PL.3

Środki ostrożności PL.3 R-Link Spis treści Środki ostrożności....................................................................... PL.3 Informacje ogólne.......................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Wydanie 2.1 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... Instrukcje zawarte w tym podręczniku użytkownika dotyczą najnowszej dostępnej wersji oprogramowania. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Wydanie 1.0 PL Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi

Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi PL_ECE_V2.5_A >>PIS TREŚCI K L 2 Spis SPIS treści TREŚCI Spis treści 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Becker MAP PILOT 5 Użytkowanie 5 Rozpakowywanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 311

Podręcznik użytkownika Nokia 311 Podręcznik użytkownika Nokia 311 Wydanie 1.3 PL Spis treści Pierwsze kroki...7 Klawisze i części...7 Wkładanie karty SIM i baterii...10 Wkładanie karty pamięci...11 Włączanie...12 Ładowanie baterii...13

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D160 MFL68240615 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D160 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej

Bardziej szczegółowo

HTC HD2 Skrócony przewodnik

HTC HD2 Skrócony przewodnik HTC HD2 Skrócony przewodnik Skrócony przewodnik Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 206 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 206 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 06 Dual SIM Wydanie. PL Spis treści Klawisze i części...5 Wkładanie karty SIM i baterii...7 Wkładanie drugiej karty SIM...8 Wkładanie karty pamięci...9 Ładowanie baterii...9

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika GPSMAP 278 odbiornik

Podręcznik użytkownika GPSMAP 278 odbiornik GPSMAP 278 odbiornik Podręcznik użytkownika 2010 Garmin Ltd. lub podmioty zależne Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 lub (800) 800.1020 Fax

Bardziej szczegółowo

MYTAB 0 DUAL CORE PL. 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI

MYTAB 0 DUAL CORE PL. 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 DUAL CORE PL 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Usługi sieciowe

Spis treści. Usługi sieciowe Spis treści Usługi sieciowe 5 Toshiba Corporation 6 Gwarancja w UE 9 Licencje 10 Deklaracja zgodności 12 Zdrowie i bezpieczeństwo 13 Informacje ogólne 13 Środowisko pracy 14 Urządzenia elektroniczne 15

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Na dysku startowym znajdziesz próbną (testową) wersję programu Microsoft Office Outlook 2007, którą możesz zainstalować w swoim komputerze i używać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.htc.com

Instrukcja obsługi. www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97 Wydanie 5 Spis treści Bezpieczeństwo 6 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Pamięć współdzielona 8 Poczta Exchange 8 Znajdowanie pomocy 9 Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo