Spis treści. Załącznik 1 13 Formularz wpisu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Załącznik 1 13 Formularz wpisu"

Transkrypt

1 Witamy w Schiedamie

2

3 Spis treści Wprowadzenie 2 1. Co należy wiedzieć na początku 2 2. Meldunek / Dokumenty konieczne do meldunku 3 3. Zezwolenie na pobyt 4 4. Prawa i obowiązki pracowników zagranicznych 4 5. Przepisy dla przedsiębiorców indywidualnych 5 6. Choroba i zdrowie 6 7. Szkolnictwo i obowiązek szkolny 8 8. Odpady (śmieci domowe) 9 9. Oferta SWS welzijn Schiedam 10 Załącznik 1 13 Formularz wpisu

4 Wprowadzenie Każdy, kto od niedawna przebywa w Holandii i zamierza zostać tutaj dłużej niż cztery miesiące, ma obowiązek zameldować się w gminie, w której będzie mieszkać. Gmina Schiedam wita Państwa w (czasowo) nowym miejscu zamieszkania. Zanim jednak będziecie Państwo mogli oficjalnie tutaj mieszkać, należy uregulować szereg spraw. O tym będzie właśnie ta broszura. 1. Co należy wiedzieć na początku Meldunku w Holandii, a więc i w Schiedamie, należy dokonać osobiście. Kto przewiduje, że na przestrzeni pół roku będzie przebywać tutaj dłużej niż cztery miesiące, ma obowiązek zameldowania się. Okres czterech miesięcy nie musi być okresem ciągłym. W ciągu pięciu dni od dnia przyjazdu do Holandii należy zgłosić się w urzędzie miejskim danej gminy. Również współmałżonek oraz dzieci muszą być obecni podczas zgłoszenia meldunku. Wniosek można złożyć podczas standardowych godzin pracy urzędu. Godziny pracy Urzędu Miejskiego gminy Schiedam Bez umówionego wcześniej terminu; od poniedziałku do piątku, w godz Po umówieniu terminu; w poniedziałki i piątki, w godz Po umowieniu terminu; w środy i czwartki, w godz Numer telefonu gminy Schiedam Termin w urzędzie gminy Schiedam można ustalić również poprzez internet Adres Gemeente Schiedam Stadskantoor, Stadserf 1 Postbus 1501, 3100 EA Schiedam 2

5 2. Meldunek Aby zamieszkać w Schiedamie należy dokonać wpisu do Gminnej Bazy Danych (GBA- Gemeentelijke Basisadministratie). Do tego potrzebny jest szereg oficjalnych (aktualnych) dokumentów, które należy posiadać przy sobie podczas dokonywania meldunku. Dokumenty wymagane przy meldunku 1. Geboorteakte Akt urodzenia (otrzymany w odpowiednim urzędzie kraju urodzenia); Jeżeli dotyczy - z adnotacją o wolnym stanie cywilnym 2. Huwelijksakte Jeżeli dotyczy - akt zawarcia związku małżeńskiego (otrzymany w odpowiednim urzędzie kraju, w którym odbył się ślub) 3. Echtscheidingsakte lub overlijdensakte Jeżeli dotyczy akt rozwodu lub akt zgonu poprzedniego partnera (otrzymany w odpowiednim urzędzie kraju, w którym odbył sie rozwód lub zmarł współmałżonek) 4. Reisdocument Ważny dowód podróży (paszport lub dowód osobisty). W przypadku posiadania podwójnego (lub więcej) obywatelstwa należy zgłosić je wszystkie. 5. Aangifteformulier vestiging vanuit het buitenland Formularz zgłoszeniowy osiedlenia się z zagranicy (do otrzymania w tutejszym urzędzie lub u pracodawcy) 6. Koopcontract /huurcontract Kontrakt kupna albo wynajmu mieszkania. Lub w przypadku tzw. huisvester, czyli zakwaterowania poprzez osobę organizującą pobyt, np. pracodawcę, oświadczenie o statusie danego mieszkania (do otrzymania od pracodawcy względnie od osoby, od której wynajmuje się mieszkanie) 7. Verklaring van inwoning Jeżeli dotyczy - oświadczenie o wynajmowaniu części wspólnego mieszkania, podpisane przez głównego lokatora danego adresu, wraz z kopią dokumentu tożsamości głównego lokatora. 3

6 8. Sofi /BS nummer Jeżeli wydany : sofi/bs numer : powiadomienie z urzędu skarbowego dotyczące przyznania numeru sofi/bs Jakie kryteria muszą spełniać dokumenty? Dokumenty z punktu 1-4 muszą być oryginalne i posiadać aktualną datę wydania (maksymalnie sprzed 6 miesięcy). Kopie i faxy nie są akceptowane. Jeżeli dokumenty z punktów 1-3 wystawione są w innym języku niż angielski, niemiecki lub francuski, muszą być przetłumaczone przez zarejestrowanego w Holandii tłumacza przysięgłego. 3. Zezwolenie na pobyt Po zameldowaniu się w gminie należy zgłosić się jeszcze w Urzędzie Imigracji i Naturalizacji IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). Rejestracja w tym urzędzie ma ułatwić udowodnienie prawnego pobytu w Holandii, dowodem czego jest wydawana naklejka do paszportu. Do IND można też wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pobyt (verblijfsvergunning). Będzie ono potrzebne w przyszłości w razie występowania o holenderskie obywatelstwo. Również w celu uzyskania innych praw takie zezwolenie może być konieczne. 4. Prawa i obowiązki pracowników zagranicznych Prawa zagranicznego pracownika zależą od rodzaju kontraktu, który posiada. Mogą na to wpływać również miejsce pochodzenia zakładu pracy lub ewentualne umowy z krajem pochodzenia. Zagraniczni pracownicy w Holandii mają w zasadzie takie same prawa i obowiązki jak pracownicy holenderscy. Wyjątki są możliwe jedynie wtedy, gdy pracownik pracuje dla firmy zagranicznej. Każdy kto osiedla się w Holandii musi ubezpieczyć się od kosztów leczenia. Dotyczy to również: pracowników, którzy nie mieszkają w Holandii, ale płacą tutaj podatki; pracowników, którzy posiadaja już ubezpieczenie zdrowotne za granicą, ale pracują wyłącznie w Holandii. Wszyscy ci pracownicy mają prawo do dodatku zdrowotnego (zorgtoeslag) w przypadku osiągania niskich dochodów. 4

7 5. Przepisy dla przedsiębiorców idywidualnych Właściciele firm jednoosobowych ZZP (Zelfstandig ondernemer Zonder Personeel) mogą pod pewnymi warunkami pracować w Holandii. Przy tym ważne jest, czy firma ta zerejestrowana jest w Holandii, czy w kraju zamieszkania. Zaświadczenie o stosunku pracy Zagranicznych przedsiębiorców indywidualnych dotyczą takie same wymagania jak przesiębiorców holenderskich. To znaczy: pracują całkowicie na własne ryzyko; pracują za wynagrodzenie, które wypłacane jest im w całości i bezpośrednio sami decydują o podjęciu danej pracy, warunkach, wynagrodzeniu i czasie pracy. Samodzielni przedsiębiorcy mogą wystąpić do urzędu skarbowego (belastingdienst) o wydanie dokumentu VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Tym dokumentem mogą udowodnić zleceniodawcom uznany przez urząd skarbowy statut samodzielnego przedsiębiorcy. Podatki i ubezpieczenia społeczne Zagraniczni przedsiębiorcy indywidualni, którzy osiedlili się w Holandii, mają prawo do następujących ubezpieczeń społecznych : emerytura podstawowa (AOW) zasiłek rodzinny (kinderbijslag) indywidualny budżet na dziecko (kindgebonden budget) renta rodzinna (ANW) specjalny dodatek chorobowy (AWBZ) Nie są jednak ubezpieczeni na wypadek : bezrobocia choroby niezdolności do pracy Właściciele firm jednoosobowych mających siedzibę w kraju pochodzenia muszą być zapisani w Izbie Handlowej danego kraju. Mogą oni pod pewnymi warunkami pozostać ubezpieczonym w kraju pochodzenia. Do tego potrzebują dokumentu E101/A1, wydanego w odpowiednim dla danego kraju urzędzie do spraw ubezpieczeń społecznych (w Polsce ZUS). Gdy nie posiadają takiego dokumentu, mogą skorzystać z holenderskich ubezpieczeń społecznych. 5

8 6. Choroba i zdrowie Kto krótko jest w Holandii musi dowiedzieć się jak uregulowane są sprawy w tym kraju, np. w obszarze zdrowotnym. Holenderska służba zdrowia zna w porównaniu z sąsiadującymi krajami- dużą różnorodność świadczeniodawców, reguł, przepisów i instytucji. Świadczeniodawcy opieka pierwszego stopnia Opieka pierwszego stopnia jest świadczona w najbliższej okolicy. Gdy ktoś potrzebuje pomocy, zgłasza się najpierw do odpowiedniej instytucji świadczącej podstawową opiekę. Opieka ta przyczynia się do utrzymania zdrowia ludności. Chodzi tutaj o zdrowie fizyczne i psychiczne oraz socjalną stabilizację. Ponadto partycypuje w opiece położniczej i porodzie, leczeniu codziennych chorób, oraz w jak najlepszym funkcjonowaniu osób (chronicznie) chorych lub niepełnosprawnych. Świadczyciele pierwszego stopnia potrafią pomóc większości ludzi w ich problemach zdrowotnych. Lekarz domowy udziela porad, może też skierować pacjenta do innego świadczyciela np. fizykoterapeuty czy logopedy. W razie konieczności pacjent kierowany jest dalej np.do szpitala (świadczeniodawca drugiego stopnia) Następujący świadczeniodawcy należący do opieki pierwszego stopnia Lekarz domowy Apteka Fizykoterapeuta Terapia ćwiczeń Cesar/ Mensendieck Stomatolog Położna Pielęgniarka środowiskowa i opiekuńcza Biuro konsultacyjne Psycholog pierwszego kontaktu Opieka położnicza i połogu Opieka socjalna Logopeda Ergoterapeuta Dietetyk Lekarz zakładowy Laboratorium / centrum diagnostyczne 6

9 Świadczeniodawcy opieka drugiego stopnia Opieka drugiego stopnia dotyczy opieki zdrowotnej, dla której wymagane jest skierowanie, np.od specjalisty lub odpowiedniej instytucji. Dotyczy to między innymi: przyjęcia do szpitala pobytu w placówce zamkniętej miejsca w domu opieki zdrowotnej lub pielęgnacyjnej. Klient ma prawo sam zadecydować jakiego wybierze świadczeniodawcę. Opieka szpitalna Opieka szpitalna obejmuje pomoc medyczną świadczoną przez specjalistów oraz pomoc i opiekę pielęgniarską, która z niej wynika. Szpitale są instytucjami dopuszczonymi przez państwo. Wszystkie szpitale udzielają podstawowej pomocy w powszechnie występującach chorobach. Niektóre szpitale udzielają dodatkowo bardziej specjalistycznej opieki. Lekarz rodzinny (huisarts) Każdy kto zamieszkał w Schiedamie powinien zapisać się do wybranej przez siebie praktyki lekarza rodzinnego. Poza godzinami pracy praktyki lekarza rodzinnego można kontaktować się z przechodnią lekarzy rodzinnych (huisartsenpost): w ciągu dnia, w sprawach pilnych, po 17tej i w weekendy W obu przypadkach przy telefonie czeka doświadczony asystent lekarza, który przeprowadza rozmowę, a następnie zaleca dalsze działania. W sytuacjach zagrożenia życia należy dzwonić bezpośrednio pod numer 112 Reguły i ustalenia prawne Ubezpieczenie od kosztów opieki zdrowotnej Koszty opieki zdrowotnej pokrywa ubezpieczenie zdrowotne podstawowe oraz uzupełniające Posiadanie podstawowego ubezpiecznia zdrowotnego jest prawnym obowiązkiem. 7

10 Osoby nieubezpieczone ryzykują karą pieniężną i są zobowiązane do natychmistowego zawarcia umowy o ubezpiecznie zdrowotne. Podstawowy pakiet świadczeń ustalany jest przez państwo. Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia uzupełniającego, pokrywającego świadczenia, które nie zostały objęte pakietem podstawowym. Zawarcie takiego ubezpieczenia jest dobrowolne. Świadczenia oraz składki w pakiecie uzupełniającym mogą się różnić u poszczególnych ubezpieczycieli. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne można zawrzeć z każdym ubezpieczycielem w Holandii. Przy zawieraniu ubezpieczenia uzupełniającego ubezpieczyciele mogą stawiać pewne warunki. Lista ubezpieczycieli w kolejności alfabetycznej znajduje się na następującej stronie internetowej Dodatek zdrowotny Zorgtoeslag Dodatek zdrowotny jest kompensacją składek uiszczanych na poczet podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Wniosek o dodatek zdrowotny składa się w urzędzie skarbowym (belastingdienst). Czy zostanie on przyznany zależy od uzyskiwanych dochodów. 7. Szkolnictwo i obowiązek szkolny Jaki jest obowiązek szkolny? Obowiązek uczestniczenia w zajęciach szkolnych przez cały tydzień ma każdy między piątym, a siedemnastym rokiem życia. Zadaniem gminy jest kontrolowanie wypełnienia tego obowiązku. Centralny projekt opieki nad nowoprzybyłymi uczniami (CON) Projekt dotyczy uczniów, którzy przybyli bezpośrednio z zagranicy i zgłaszają się do holenderskich szkół podstawowych. Projekt CON skierowany jest do uczniów między szóstym a trzynastym rokiem życia, którzy jeszcze nie kontynuowali (względnie krótko) nauki szkolnej w Holandii, oraz którzy mieszkają w Holandii nie dłużej niż dwa lata. Zgłoszenia oraz procedurę przyjęcia uczniów, mających prawo do uczestniczenia w projekcie CON przeprowdza WSNS (Znowu Razem Do Szkoły) Procedura Rodzice/opiekunowie i dziecko zgłaszają się w jednej ze szkół podstawowych w Schiedamie. 8

11 Szkoła podstawowa wypełnia razem z rodzicami/opiekunami formularz zgłoszeniowy i wysyła go do WSNS WSNS ustala z rodzicami/opiekunami termin spotkania. Rodzice/opiekunowie otrzymują na adres domowy potwierdzenie terminu spotkania oraz plan dojazdu do WSNS. Rozmowa ma miejsce w WSNS. Po rozmowie dziecko kierowane jest do odpowiedniej dla niego szkoły i klasy. Uczniowie szkół ponadpodstawowych Uczniowie między 12 a 17 rokiem życia zgłaszają się do De internationale VOS - szkoły średniej we Vlaardingen. Projekt obejmuje roczną naukę dla każdego, bez znajomości lub ze słabą znajomością języka niderlandzkiego. Po rocznej nauce następuje decyzja co do sposobu i miejsca kontynuawania nauki szkolnej. Adres szkoły : De internationale VOS, Utrechtlaan 83, Vlaardingen (dojazd autobusem 56, koło Lidla) tel (www.deinternationalevos.nl) W razie pytań lub w celu uzyskania szczegółowszych informacji dotyczących szkolnictwa można zadzwonić pod numer Śmieci Każdy produkuje śmieci. Jeden więcej, drugi mniej. Każdy wie, że nie wszystko można wrzucać do pojemnika na odpady czy do worka na śmieci. Przykładem są przedmioty, które mogą być powtórnie użyte lub produkty, które są szkodliwe dla środowiska, jak np. baterie. Muszą być one utylizowane z należytą ostrożnością. Ważne jest, ażeby każdy mieszkaniec Schiedamu wiedział gdzie, jak i kiedy może zdeponować swoje śmieci. W taki sposób przyczyniamy się wszyscy do czystego środowiska i do przyjemnego otoczenia. Zbieraniem śmieci z gospodarstw domowych w Schiedamie zajmuje się firma IRADO, robiąc to na cztery sposoby poprzez: Podziemne kontenery Nadziemne kontenery Szare mini kontenery Worki na śmieci na ulicy W przyszłości worki ze śmieciami zginą całkowicie z obrazu miejskiego Schiedamu. Na zlecenie gminy, IRADO umieszcza 9

12 podziemne kontenery w dzielnicach worków na śmieci. Można znaleźć je w dzielnicach Groenoord, Bijdorp, Nieuwland, West, Oost oraz w małym stopniu w centrum Schiedamu. Podziemne kontenery, pod warunkiem ich prawidłowego używania, zapobiegają roznoszeniu się śmieci i wynikającymi z tego uciążliwościami powodowanymi przez mewy i szkodniki. Kontenery przyczyniają się więc do estetycznego obrazu miasta. Dane kontaktowe : NV IRADO, Fokkerstraat 550, 3125 BE Schiedam, Postbus 58, 3100AB Schiedam, tel , 9. Oferta SWS welzijn Schiedam Niderlandzki dla Polaków W związku z projektem MOE-landers (Europejczycy Środkowej i Wschodniej Europy) istnieje mozliwość nauki języka niderlandzkiego w Wijkcentrum Oost. W celu bliższych informacji należy skontaktować się z pracownikiem osiedlowym w Wijkcentrum Oost. Kursy językowe dla dorosłych Środa: Niderlandzki dla Polaków, 18: i Środa: Język i rozmowa tematyczna dla kobiet z dziećmi, 13:30 15:00; ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia w języku niderlandzkim Czwartek: Język i rozmowa tematyczna dla kobiet, ; ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia w języku niderlandzkim Młodzież w SWS Organizacja zajęć dla młodzieży w wieku od 12 do 23 lat w dzielnicy Oost Numer telefonu: Młodzieżowa brygada interwencyjna SWS JIT Młodzież w wieku od 12 do 23 lat może zgłaszać się na rozmowę, po informację, pomoc i poradę. Swoje dzieci mogą zgłaszać również rodzice. Numer telefonu: of Zajęcia dla dzieci w wieku 4-12 lat 10

13 Środy w godz , Mini Kidzz club, dla klas 1 do 4 Środy w godz , grupa Stoer dla klas 5 do 8 Projekty sąsiedzkie Rozwój społeczności lokalnej Poniedziałek : kobiety świata uur 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet Niderlandzko-Polskie Centrum Kultury i Edukacji Projekty kulturalne, edukacyjne, informacyjne i integracyjne dla dzieci i dorosłych Wijkcentrum Oost Boerhaavelaan LD Schiedam Tel W razie pytań do pracownika dzielnicowego podczas jego nieobecności, można poprzez administrację umówić się na rozmowę w innym terminie. 11

14 Godziny otwarcia I & A Punt (Punkt informacji wijkcentrum Oost) kto co kiedy SWS Welzijn Buurtprojecten Formulieren Brigade BVSO (Bewonersvereniging Schiedam Oost) Woonplus Schuldhulpverlening Spreekuur FNV bondgenoten Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak np. lekcje języka Wsparcie dotyczące życia dzielnicy Pomoc w wypełnianiu formularzy Informacje, porady i wsparcie dotyczące zamieszkania Pytania dotyczące wynajmu mieszkań Pomoc indywidualnym mieszkańcom Informacje i porady na temat pracy, dochodów; obecny tłumacz codziennie Poniedziałek Poniedziałek Od poniedziałku do czwartku Wtorek Środa Sroda Stichting Mee Senioren Welzijn (ouderen) Buurthulp Oost Informacje i porady dotyczące osób z niepełnosprawnością Informacje i porady dla osób straszych dotyczące mieszknia, opieki i życia socjalnego.en Advies aan ouderen over Wonen, Zorg en Welzijn Wolontariacki projekt sąsiedzki Czwartek Czwartek Czwartek Wmo-loket Wnioski pomocowe Piątek

15 Załącznik 1 Z poniższej listy można skorzystać zarówno przy zgłoszeniu meldunku w gminie Schiedam jak i przy zawieraniu ubezpieczenia zdrowotnego Inschrijfformulier Formularz wpisu Co (Niderlandzki) Polski Wyjaśnienia Inschrijven bij de Gemeente Geslacht/familienaam Vanaf welke datum draagt u deze familienaam Heeft u weleens een andere familienaam gehad Ja Nee Zo, ja welke andere familienaam heeft u gehad? Voornamen Geboortedatum Plaats en datum van geboorte Geslacht: mannelijk vrouwelijk Nationaliteit Vanaf welke datum heeft u deze Nationaliteit Op welk telefoonnummer bent u bereikbaar Wat is uw adres in deze gemeente Inwonend bij Datum en plaats van aankomst in Nederland Land van vertrek naar Nederland Meldunek w gminie Płeć / nazwisko Od jakiej daty nosi Pan/Pani to nazwisko Czy nosił/a Pan/Pani kiedyś inne nazwisko Tak Nie Jeśli tak, jakie inne nazwisko nosił/a Pan/Pani Imiona Data urodzenia Miejsce i data urodzenia Płeć : mężczyzna kobieta Obywatelstwo Od jakiej daty ma Pan/Pani to obywatelstwo Pod jakim numerem telefonu jest Pan/Pani osiągalny/a Pana/Pani adres na terenie gminy Zamieszkały/a u Data i miejsce przyjazdu do Holandii Kraj, z którego Pan/i wyjechał/a do Holandii 13

16 Heeft u al eerder in Nederland gewoond? Bent u toen geregistreerd geweest in die gemeente Hoe lang gaat u in Nederland verblijven Aantal maanden Nummer reisdocument/paspoort Datum afgifte reisdocument/paspoort Datum geldigheid reisdocument Autoriteit die het reisdocument heeft afgegeven Gegevens ouders Familienaam vader Voornamen vader Geboortedatum vader Geboorte en land van vader Familienaam moeder Voornamen moeder Geboortedatum moeder Geboorte en land van moeder Woont uw partner ook in deze gemeente Wonen uw kinderen in deze gemeente Czy mieszkał/a Pan/i wcześniej w Holandii Czy był/a Pan/i wtedy zarejestrowany/a w gminie Jak długo będzie Pan/i przebywać w Holandii Ilość miesięcy Numer dokumentu podróży/paszportu Data wydania dokumentu podróży/paszportu Data ważności dokumentu podróży Przez kogo został wydany dokument podróży Dane rodziców Nazwisko ojca Imiona ojca Data urodzenia ojca Kraj urodzenia ojca Nazwisko rodowe matki Imiona matki Data urodzenia matki Kraj urodzenia matki Czy Pana/i partner mieszka także w tej gminie Czy Pana/i dzieci mieszkają także w tej gminie 14

17 Burgerlijke staat O= ongehuwd H= gehuwd W=weduwe staat S= gescheiden Gegevens van uw echtgenoot Datum van de huwelijkvoltrekking Plaats en land van de huwelijksvoltrekking Einde huwelijk Gegevens van uw echtgenote Familienaam Voornamen Geboortedatum Plaats en land van geboorte Is dit uw eerste huwelijk Bent u eerder gehuwd geweest Wonen uw kinderen op hetzelfde adres Persoonsgegevens van uw kinderen Familienaam Voornamen Zoon/dochter Geboortedatum Plaats en land van geboorte Stan cywilny O = wolny H = żonaty/mężatka W = wdowiec/wdowa S = rozwodnik/rozwódka Dane męża Data zawarcia związku małżeńskiego Miejsce i kraj zawarcia związku małżeńskiego Rozwiązanie związku małżeńskiego Dane żony Nazwisko rodowe Imiona Data urodzenia Miejsce i kraj urodzenia Czy to jest Pana/i pierwsze małżeństwo Czy był Pan/i już wcześniej w związku małżeńskim Czy Pana/i dzieci mieszkają pod tym samym adresem Dane osobowe Pana/i dzieci Nazwisko Imiona Syn/córka Data urodzenia Miejsce/kraj urodzenia 15

18 Woonplaats Inwonende kinderen Uitwonende kinderen De bovenstaande gegevens zijn overeenkomstig de waarheid verstrekt Miejsce zamieszkania Dzieci mieszkające wspólnie Dzieci mieszkające osobno Powyższe dane są zgodne z prawdą 16

19 Kontakty / Adresy Gemeente Schiedam Stadserf DZ Schiedam Tel Woonplus Schiedam (Oost) Postbus AA Schiedam Tel. (wynajem mieszkania) IRADO Fokkerstraat BE Schiedam Tel Rzymskokatolicka Parafia Polska pw NMP Gwiazdy Morza Rotterdam, kościół St.Willibrordus, Beukelsdijk 179: w niedziele godz. 12:00 w soboty godz. 17:30 Wydział Konsularny Alexanderstraat JM Den Haag (wejście od ulicy Javastraat) Tel Fax , 147 Wydział Konsularny przyjmuje interesantów w poniedziałki od do oraz od wtorku do piątku od 9.00 do Portal Polonii Holenderskiej Informacja gminy Rotterdam w języku polskim Pod adresem można znaleźć informacje udostępnione w języku polskim przez gminę Rotterdam. Czy masz pytania dotyczące typowo rotterdamskich tematów, które należy skierować do urzędu miasta? Wyślij je em w języku polskim na adres: Infolinia Tel polski we wtorki i czwartki w godz

20

Praca i pobyt w Holandii

Praca i pobyt w Holandii Praca i pobyt w Holandii Wstęp 1 Pobyt w Holandii 2 Praca 4 Ubezpieczenia społeczne 7 Mieszkanie 10 Koszty leczenia 12 Dzieci 14 Język niderlandzki 16 Podstawowe informacje w pigułce 17 Do kogo się zwrócić?

Bardziej szczegółowo

Nowości w Holandii. Broszura informacyjna. Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zatrudnienia

Nowości w Holandii. Broszura informacyjna. Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zatrudnienia Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zatrudnienia Nowości w Holandii Broszura informacyjna Jeśli są Państwo mieszkańcami Unii Europejskiej i mają zamiar zamieszkać w Holandii oraz podjąć tu pracę, to w niniejszej

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE AMBASADA RP W HADZE PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY NA TERYTORIUM NIDERLANDÓW Haga, czerwiec 2011 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze Strona 1 Zniesienie obowiązku

Bardziej szczegółowo

Nowy/a w Holandii. Europejska migracja zarobkowa. Broszura informacyjna

Nowy/a w Holandii. Europejska migracja zarobkowa. Broszura informacyjna Niniejsza broszura jest dostępna w różnych językach na stronach internetowych: www.newinthenetherlands.nl Nowy/a w Holandii Europejska migracja zarobkowa Broszura informacyjna Jeśli są Państwo obywatelami

Bardziej szczegółowo

Nowy/a w Holandii. Europejska migracja zarobkowa. Broszura informacyjna

Nowy/a w Holandii. Europejska migracja zarobkowa. Broszura informacyjna Niniejsza broszura jest dostępna w różnych językach na stronach internetowych: www.nieuwinnl.nl i www.newinthenetherlands.nl Nowy/a w Holandii Europejska migracja zarobkowa Broszura informacyjna Jeśli

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Europa zmierza do swobodnego przepływu kapitału,

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Bogusława Domańska Ewa Ostaszewska - Żuk Karolina Rusiłowicz Marta Szczepanik Maja Tobiasz Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Warszawa 2012 Face

Bardziej szczegółowo

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Magdalena Tota (red.) Piotr Kostecki Izabela Leraczyk Barbara Wójcik Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa Lublin

Bardziej szczegółowo

AMBASADA RP W AUSTRII

AMBASADA RP W AUSTRII AMBASADA RP W AUSTRII PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY W AUSTRII OTWARCIE AUSTRIACKIEGO RYNKU PRACY Wiedeń 2011 Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii Strona 1 1.

Bardziej szczegółowo

WITAMY. Szanowni Państwo W HORSENS I HEDENSTED. Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy!

WITAMY. Szanowni Państwo W HORSENS I HEDENSTED. Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy! WITAMY W HORSENS I HEDENSTED Szanowni Państwo Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy! Cieszymy się, że wybrali Państwo naszą piękną okolicę do osiedlenia się w Danii. W Horsens i Hedensted jest wiele atrakcji.

Bardziej szczegółowo

Witaj w Norwegii! Broszura informacyjna dla nowoprzybyłych imigrantów: ich prawa, możliwości i obowiązki w społeczeństwie norweskim.

Witaj w Norwegii! Broszura informacyjna dla nowoprzybyłych imigrantów: ich prawa, możliwości i obowiązki w społeczeństwie norweskim. Witaj w Norwegii! Broszura informacyjna dla nowoprzybyłych imigrantów: ich prawa, możliwości i obowiązki w społeczeństwie norweskim. POLSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Bardziej szczegółowo

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Agnieszka Kosowicz, Agata Marek Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Poradnik został wydany w ramach realizacji projektu Uchodźcy w polskim społeczeństwie współfinansowanego przez Europejski Fundusz na

Bardziej szczegółowo

Obywatelski poradnik rodzica

Obywatelski poradnik rodzica Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis sum Obywatelski poradnik rodzica Opracował: zespół doradców zielonogórskiego Biura Porad Obywatelskich Konsultacja prawna: Joanna Jasnosz-Nowak

Bardziej szczegółowo

Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne

Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne Opracowanie: Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami Autorzy: Paweł Kaczmarczyk Magdalena Lesińska

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM Polaka w Szwecji

VADEMECUM Polaka w Szwecji VADEMECUM Polaka w Szwecji 1 Spis treści Podstawowe informacje 5 Placówki dyplomatyczne Organizacje i instytucje polonijne Pierwsze kroki w Szwecji 8 Rejestracja pobytu Szwedzki numer personalny ID-kort

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NIEMCY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Niemczech... 2 1.1 Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Niemiec... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

Informator dla cudzoziemców na temat możliwości podjęcia pracy i zamieszkania w Danii. Zatrudnienie w dziale socjalno zdrowotnym

Informator dla cudzoziemców na temat możliwości podjęcia pracy i zamieszkania w Danii. Zatrudnienie w dziale socjalno zdrowotnym RBEIT IN DÄNEMARK working in denm ZATRUDNIENIE W DANII W DANII job i danma Informator dla cudzoziemców na temat możliwości podjęcia pracy i zamieszkania w Danii Zatrudnienie w dziale socjalno zdrowotnym

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne o Holandii... 3. 1.1. Informacje geograficzne... 3. 1.2. Cechy charakterystyczne Holandii... 3

1. Informacje ogólne o Holandii... 3. 1.1. Informacje geograficzne... 3. 1.2. Cechy charakterystyczne Holandii... 3 SPIS TREŚCI HOLANDIA 1. Informacje ogólne o Holandii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Holandii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskich rynkach pracy

Przewodnik po europejskich rynkach pracy Przewodnik po europejskich rynkach pracy Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2012 Wydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamowa SAGITTARIUS 76-150 Darłowo, ul. Księżnej Anny 3b/8 tel./fax (+48

Bardziej szczegółowo

Front Cover. Wielka Brytania od środka

Front Cover. Wielka Brytania od środka Front Cover Wielka Brytania od środka Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii - Wiadomości ogólne - Telefonowanie - Telefony komórkowe - Godziny otwarcia - Dni wolne od pracy

Bardziej szczegółowo

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Front Cover Witamy w Oxfordshire Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

Departament Rynku Pracy. Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia

Departament Rynku Pracy. Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia Departament Rynku Pracy Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia Warszawa, luty 2013 1 Spis treści 1. Wprowadzenie s. 3 2. Agencje zatrudnienia s. 4 2.1 Obowiązki agencji zatrudnienia s.

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Bułgarii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Bułgarii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Bułgarii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Witamy w powiecie Olpe. Informacje dla imigrantów i nowych obywateli

Witamy w powiecie Olpe. Informacje dla imigrantów i nowych obywateli Witamy w powiecie Olpe Informacje dla imigrantów i nowych obywateli Stopka redakcyjna Wydawca We współpracy z instytucjami, organizacjami i związkami powiatowymi. Wsparcie uzyskano od: Informacje znajdujące

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PRACY ZA GRANICĄ NIEMCY

PORADNIK PRACY ZA GRANICĄ NIEMCY PORADNIK PRACY ZA GRANICĄ NIEMCY Zawartość przewodnika 1. Informacje ogólne o kraju / strona 4 2. Baza telefonów alarmowych i ważnych adresów / strona 4 3. Poszukiwanie pracy / strona 6 4. Proces uznawania

Bardziej szczegółowo

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR H1PL2000 BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Wyciąg z obowiązujących przepisów Stan prawny na dzień 1 grudnia 2001 r., wydanie II Ulotka ta zawiera

Bardziej szczegółowo

Nowicjusz. w Norwegii? Polsk

Nowicjusz. w Norwegii? Polsk Nowicjusz w Norwegii? Polsk Allmennyttige midler fra Kto opracował informator (Hvem har utarbeidet veilederen) Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen (Niezależna Poradnia

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Dać radę w Polsce broszura informacyjna dla cudzoziemców Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska,

Bardziej szczegółowo