Koszyki OECD. Metodologia porównywania taryf telekomunikacyjnych. Zagadnienia prawne i ekonomiczne w telekomunikacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koszyki OECD. Metodologia porównywania taryf telekomunikacyjnych. Zagadnienia prawne i ekonomiczne w telekomunikacji"

Transkrypt

1 ZAGADNIENIA PRAWNE i EKONOMICZNE w TELEKOMUNIKACJI Dr inż. Jerzy Kubasik Politechnika Poznańska Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Zagadnienia prawne i ekonomiczne w telekomunikacji Wykład XI-XII: 2 Metodologia porównywania taryf Czechy Słowacja 3 4 i OECD i zespolone (krajowe + międzynarodowe) Krajowy koszyk łączy dzierżawionych i dla telefonii komórkowej i dla połączeń z Internetem Krajowy koszyk PSTN dla abonentów domowych () Residential basket Krajowy koszyk PSTN dla abonentów biznesowych Business basket Podatki, szczególnie VAT (lub analogiczne): są zawarte w koszykach dla abonentów nie są zawarte w koszykach dla abonentów aktywacyjna, itd..) to średnia: opłata za instalację nowej linii waga 5% opłatą za przeniesienie numeru, np. przeniesienie od poprzedniego do nowego klienta waga 5% biznesowych 9 1 aktywacyjna, itd..) amortyzuje się: w ciągu 5 lat wyjątkowo kiedy ma wartość rynkową (dot. Japonii) w ciągu 2 lat 11 Opłata abonamentowa w skali roku Jakiekolwiek dodatkowe okresowe opłaty powinny również być wliczane (np. opłaty związane z używaniem określonego planu taryfowego) Jeżeli abonament zawiera pewną liczbę darmowych połączeń lub minut albo jakichkolwiek innych ulg związanych z połączeniami, wartość tych ulg jest odliczana od kosztów użytkowania Wartość odliczanych ulg nie może być wyższa niż koszty użytkowania Jeżeli taryfa precyzuje, że zniżka dotyczy określonych typów połączeń (np. miejscowe, międzynarodowe), wartość ulg obejmuje tylko określone typy połączeń 12 mieszkaniowy PSTN Liczba krajowych połączeń do sieci stacjonarnych: 12 Opcja - połączenia do sieci komórkowych: liczba: 12 (1%) czas trwania: 2, min. 13 mieszkaniowy PSTN Rozkład liczby połączeń w funkcji odległości , 3, 1,5 2,5 2, ,5 1,5 1,25 1, 1,,75 3,5 14 mieszkaniowy PSTN T1 T2 T3 T4 T5 T6 11: 15: 2: 3: So 11: Ni 15: 14,3 22,1 31,6 3, 13, 16, 15 mieszkaniowy PSTN w funkcji odległości i pory realizacji Dni robocze w ciągu dnia Dni robocze w godzinach wieczornych i nocnych oraz weekendy T1-T3 T4-T ,5 3,5 3,5 3,5 6, 7, 16

2 17 Krajowy koszyk biznesowy PSTN biznesowy PSTN biznesowy PSTN biznesowy PSTN Liczba krajowych połączeń do sieci stacjonarnych: 36 Opcja - połączenia do sieci komórkowych: liczba: 36 (1%) czas trwania: 2, min. Rozkład liczby połączeń w funkcji odległości , 4, 2,5 3, 3, ,5 2,5 2, 1,5 1,5 1, 4, T1 T2 T3 T4 T5 T6 11: 15: 2: 3: So 11: Ni 15: 45,4 4,6 7,,8 5,7,5 w funkcji odległości i pory realizacji Dni robocze w ciągu dnia Dni robocze w godzinach wieczornych i nocnych oraz weekendy T1-T3 T4-T ,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2 Odzwierciedlają koszt pojedynczego połączenia Nie uwzględniają żadnych opłat stałych Wykorzystywana metoda wagowa Kraje docelowe - wszystkie kraje OECD Wagi dotyczące krajów docelowych definiowane na podstawie statystyk ITU (średnia z 5 lat) Rezultaty są prezentowane w jednostkach: USD według kursów wymiany USD/PPP jako parytet siły nabywczej Podatki, szczególnie VAT (lub analogiczne): są zawarte w koszykach dla abonentów nie są zawarte w koszykach dla abonentów biznesowych Okres szczytu Okres poza szczytem (najdroższe rozmowy) (najtańsze rozmowy) Mieszkaniowy 25% 75% Biznesowy 75% 25% Czas trwania rozmów w funkcji pory realizacji Okres szczytu Okres poza szczytem (najdroższe rozmowy) (najtańsze rozmowy) Mieszkaniowy 3 minuty 5 minut Biznesowy 3 minuty 5 minut i OECD: Abonenci mieszkaniowi Kombinacja koszyka krajowego i międzynarodowego krajowy bez zmian międzynarodowy dodany z wagą odpowiadającą ustalonej liczbie połączeń Liczba połączeń międzynarodowych w koszyku zespolonym stanowi 6% liczby połączeń do sieci stacjonarnej w koszyku krajowym 25 Rezultaty są prezentowane w jednostkach: USD według kursów wymiany USD/PPP jako parytet siły nabywczej Podatki, szczególnie VAT (lub analogiczne): są zawarte w koszykach dla abonentów nie są zawarte w koszykach dla abonentów biznesowych 26 Liczba połączeń międzynarodowych wchodzących w skład koszyka zespolonego Roczna liczba połączeń Mieszkaniowy 72 Biznesowy USD, sierpień 2 28 i OECD: Abonenci biznesowi i OECD: Abonenci mieszkaniowi i OECD: Abonenci biznesowi małego użycia Low user basket średniego użycia Medium user basket wysokiego użycia High user basket USD, sierpień 2 29 USD/PPP, sierpień 2 3 USD/PPP, sierpień

3 33 albo EUR według kursów wymiany EUR/PPP jako parytet siły nabywczej aktywacyjna, itd..) amortyzuje się w ciągu 5 lat Miesięczne opłaty abonamentowe (w skali rocznej) plus dodatkowe okresowe opłaty (np. opłaty związane z używaniem określonego planu taryfowego) 34 Poziom użytkowania Połączenia wychodzące (na miesiąc) SMS (na miesiąc) Niski 25 3 Średni Wysoki Rozkład liczby połączeń w funkcji ich rodzaju (sieci docelowej) Stacjonarne lokalne Stacjonarne Komórkowe Komórkowe krajowe własne obce* Niski 28,% 14,% 4,% 18,% Średni 24,% 12,% 43,% 21,% Wysoki 26,% 14,% 42,% 18,% * Jeżeli ceny są zróżnicowane w zależności od sieci docelowej, bierze się pod uwagę maksymalnie ceny do 3 sieci z wagami zależnymi od liczby użytkowników danej sieci 36 Szczyt Poza szczytem Weekend Niski 38,% 35,% 27,% Średni 47,% 3,% 23,% Wysoki 63,% 22,% 15,% 37 w funkcji ich rodzaju (sieci docelowej) Stacjonarne lokalne i krajowe Komórkowe własne Komórkowe obce Niski 1,6 1,4 1,4 Średni 2,1 1,9 1,9 Wysoki 2,2 2, 2,1 38 Wszelkie ryczałty kwotowe przeznaczone na rozmowy zawarte w abonamencie odlicza się od wartości obliczonego koszyka za użytkowanie. Odliczenie to nie może być większe niż obliczona wartość koszyka za użytkowanie (użytkowanie nie może być ujemne). Nie uwzględnia się przechodzenia ryczałtu na kolejne miesiące. 39 Wszelkie minuty rozmów zawarte w abonamencie ujmuje się z koszyka przed obliczeniem jego wartości. Zakłada się, że rozkłady darmowych minut są takie same jak wszystkich rozmów w koszyku. Jeżeli możliwość wykorzystania darmowych minut jest ograniczona do pewnych typów połączeń uwzględnia się to w koszyku. Nie uwzględnia się przechodzenia darmowych minut na kolejne miesiące. 4 Pozostałe koszyki OECD (uzupełnienie) Wszelkie darmowe SMS-y w abonamencie ujmuje się z koszyka przed obliczeniem jego wartości (do liczby SMS-ów zawartych w koszyku). Nie uwzględnia się przechodzenia darmowych SMS-ów na kolejne miesiące. Dla każdego z operatorów uwzględnia się różnorodne plany taryfowe. Najtańszy plan taryfowy powinien być wykorzystany do obliczenia wartości wszystkich 3 koszyków. Dla każdego kraju uwzględnia się wielu operatorów. Co najmniej dwóch operatorów o największej liczbie abonentów. Operatorzy uwzględnieni w porównaniach powinni reprezentować co najmniej 5% liczby abonentów w danym kraju. i zespolone (krajowe + międzynarodowe) i dla telefonii komórkowej Krajowy koszyk łączy dzierżawionych i dla połączeń z Internetem 44 i internetowe OECD lub miesięcznej Podatki, szczególnie VAT (lub analogiczne): są zawarte w koszykach dla abonentów i internetowe OECD albo EUR według kursów wymiany EUR/PPP jako parytet siły nabywczej i internetowe OECD Intensywność użytkowania: 2, 3, 4 jednogodzinnych sesji w ciągu miesiąca Always-on: 3 sesji trwających po 5 godzin w dni robocze dla godzin szczytu (11:) i poza szczytem (2:) W koszyku wynikowym uwzględniane z identycznymi wagami (5:5) i internetowe OECD abonament PSTN wliczając ewentualne opcjonalne opłaty za określone ulgowe pakiety taryfowe opłata za połączenie PSTN z uwzględnieniem ewentualnych opłat za zestawienie połączenia oraz ulg wynikających z zastosowanych pakietów taryfowych związanych z dostępem do Internetu, w tym darmowego czasu połączenia zawartego w abonamencie abonament ISP opłata za dostęp do Internetu wnoszona na rzecz ISP zdefiniowana jako dostęp podstawowy z minimalnym zakresem udogodnień opłata za użytkowanie ISP ewentualne dodatkowe opłaty dla ISP zależne od czasu trwania połączenia

4 49 i internetowe OECD i internetowe OECD i internetowe: Zarówno abonenci mieszkaniowi jak i biznesowi Intensywność użytkowania: Low user: 2,7 h/miesiąc w sesjach 3 min. (biznes: 9,6 h/miesiąc po 3 min.) 1, 2, 3 i 4 jednogodzinnych sesji w ciągu miesiąca Always-on : 3 sesji trwających po 5 godzin Osobno dla godzin szczytu i poza szczytem oraz mieszane z wagami 2:8 lub 8:2 Wyniki zawierają VAT lub pokrewne podatki (dla biznesu - nie) Jednostką walutowa: funt brytyjski (GBP) lub Purchasig Power Parity (PPP) i internetowe: opłaty stałe PSTN aktywacja (3 lata) i abonament opłata za połączenie PSTN/ISDN z uwzględnieniem sposobu naliczania ewentualnych opłat oraz ulg wynikających z zastosowanych pakietów taryfowych związanych z dostępem do Internetu, w tym darmowego czasu połączenia zawartego w abonamencie abonament ISP aktywacja (3 lata) i abonament opłata za użytkowanie ISP opłaty zależne od czasu trwania połączenia i internetowe: ab. mieszkaniowi i internetowe: ab. biznesowi i internetowe: i internetowe: forma wyników Połączeń Godzin Minut /rok /miesiąc /sesję Pora Uwagi Internet 1 Res 1 2,7 2 2%/8% jak PSTN Internet 2 Res nie szczyt Internet 3 Res nie szczyt jak OECD Internet 4 Res nie szczyt jak OECD Internet 5 Res nie szczyt jak OECD Internet AO Res nie szczyt jak OECD Internet 2p Res szczyt Internet 3p Res szczyt jak OECD Internet 4p Res szczyt jak OECD Internet 5p Res szczyt jak OECD Internet AOp Res szczyt jak OECD Połączeń Godzin Minut /rok /miesiąc /sesję Pora Uwagi Internet 6 Bus 23 9,6 3 8%/2% jak PSTN Internet 7 Bus szczyt Internet 8 Bus szczyt Internet 9 Bus szczyt Internet 1 Bus szczyt Internet AO Bus szczyt Zakres terytorialny UK 4 kraje UE (DE, FR, IT, SE) 2 stany (CA, OH), a także NY Zakres analizowanych ofert 12 pakiety taryfowe 37 operatorów i rośnie Dostęp przez operatora zasiedziałego (w UK także TVK) Publikacja wyników co pół roku od początku 2 Indeks cenowy średnia z 2 najtańszych ofert na rynku (ISP) w każdym kraju dla każdego koszyka (dla A/O tylko najtańsza) Dyskusja zmian pomiędzy kolejnymi raportami Ocena różnorodności ofert w każdym kraju wśród najtańszych ofert każdego operatora (wykresy) Ocena najtańszych ofert każdego operatora (tabele) i internetowe: przykładowe wyniki i internetowe: przykładowe wyniki Inne metody porównawcze Oczekiwana cena rozmowy FR DE SE US, CA US, OH Internet 1 Res Internet 2 Res Internet 3 Res Internet 4 Res Internet 5 Res Internet AO Res Internet 2p Res Internet 3p Res Internet 4p Res Internet 5p Res Internet AOp Res FR DE SE US, CA US, OH Internet 6 Bus Internet 7 Bus Internet 8 Bus Internet 9 Bus Internet 1 Bus Internet AO Bus UK=1 Oczekiwana cena rozmowy T C k = Ck,t p Ck,t t t=1 k,t cena rozmowy kategorii k o czasie trwania t s prawdopodobieństwo, że rozmowa trwa t s czasy trwania rozmów od 1 do T s np. z krokiem 1 s UK=1 Źródło: Oftel, June Źródło: Oftel, June Rozkład czasów trwania rozmów,9 Prawdopodobieństwo,6,3, t [s ] 61 P { a x < b} = f ( x) dx f(x) funkcja gęstości prawdopodobieństwa b a 62 e x f ( x) = λ λ dla x oraz λ > f(x) funkcja gęstości prawdopodobieństwa o rozkładzie wykładniczym 63 x F ( x) = p( y) dy F(x) dystrybuanta zmiennej losowej 64

5 65 F( x) = 1 λ e x F(x) dystrybuanta zmiennej losowej o rozkładzie wykładniczym E( X ) = 1/ λ E(X) wartość oczekiwana (średnia) zmiennej losowej o rozkładzie wykładniczym Oczekiwana cena rozmowy p k,t = P{ t 1 x < t} t prawdopodobieństwo, że rozmowa trwa dokładnie t s prawdopodobieństwo, że czas trwania rozmowy zawiera się w przedziale <t-1; t) s, t Ν czasy trwania rozmów od 1 do T s z krokiem 1 s 66 67

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2014 Wstęp... 4 1. Dostęp do sieci Internet... 7 1.1. Rynek detaliczny... 7 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce

Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce + Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, kwiecień 213 r. Spis treści 1. Zakres i cel analizy... 3 2. Usługi mobilnego Internetu w Polsce... 3

Bardziej szczegółowo

Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej + Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 212 r. 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Przedmiot analizy... 3 2. Pakietyzacja usług...

Bardziej szczegółowo

Analiza cen wybranych pakietów usług wiązanych double play i triple play

Analiza cen wybranych pakietów usług wiązanych double play i triple play + Analiza cen wybranych pakietów usług wiązanych double play i triple play Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, 2011 r. 1. Przedmiot analizy... 3 2. Rynek usług wiązanych... 3 2.1. Pakiety

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Cały Czas

Cennik Taryfa Cały Czas Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU Kwiecień 2009 1 WSTĘP... 3 1. OFERTY OPERATORÓW WE WŁASNYCH SIECIACH STACJONARNYCH...

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Kody Promocji: B_WWW_T8_NF_R_5GB, B_WWW_T8_NF_R_2,5GB, B_WWW_T8_NF_R_500MB, B_WWW_T8_NF_R 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 30

Cennik Lepszy Telefon 30 Obowiązuje od 27.02.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 27.02.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

125 250 500 700 Promocyjny pakiet minut ( non stop) do krajowych sieci komórkowych. Minuty wymienialne na SMS-y, MMS-y w stosunku 1:10

125 250 500 700 Promocyjny pakiet minut ( non stop) do krajowych sieci komórkowych. Minuty wymienialne na SMS-y, MMS-y w stosunku 1:10 . (dalej Warunki ) Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A, operatora T-Mobile (dalej Operator ). Kody Promocji: w tabelce Opis oferty 1.1. W okresie od 08.01.2013 r. do wycofania niniejszej oferty przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach ch dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

125 250 500 700 Promocyjny pakiet minut ( non stop) do krajowych sieci komórkowych. Minuty wymienialne na SMS-y, MMS-y w stosunku 1:10

125 250 500 700 Promocyjny pakiet minut ( non stop) do krajowych sieci komórkowych. Minuty wymienialne na SMS-y, MMS-y w stosunku 1:10 . (dalej Warunki ) Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A, operatora T-Mobile (dalej Operator ). Kody Promocji: w tabelce Opis oferty 1.1. W okresie od 14.11.2012 r. do wycofania niniejszej oferty przez

Bardziej szczegółowo

Sieć firmowa z Menedżerem Sieci Firmowej

Sieć firmowa z Menedżerem Sieci Firmowej Sieć firmowa z Menedżerem Sieci Firmowej Spis Treści 1. Informacje ogólne 1 2. Informacje szczegółowe 2 Warianty usługi oraz funkcjonalności Sieci firmowej 2 Schemat działania systemu Sieci partnerskiej

Bardziej szczegółowo

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to:

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: Katowice; dnia 10.08.2015r. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! W dniach od 20.08.2015r. do 08.09.2015r. z powodu urlopu, oferta IPA Mobile decyzją zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Bardziej szczegółowo

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to:

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: Katowice; dnia 10.08.2015r. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! W dniach od 20.08.2015r. do 08.09.2015r. z powodu urlopu, oferta IPA Mobile decyzją zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym)

cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym) cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym) SPIS TREŚCI Część I. Usługi do wyboru 2 Oferta usług do wyboru 2 Część II. Usługi dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: Wojciecha Hałki Dyrektora ds. Rozwoju IŁ PIB Mirosława Fereńca Kierownika Zakładu Problemów Regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Cennik Nowy Pakiet Biznes Firma

Cennik Nowy Pakiet Biznes Firma Cennik Firma Przy wyborze taryfy Firma wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę Firma, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą. Usługi krajowe Oferta podstawowa

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o. i CBM INDICATOR sp. z o.o. grudzień 2011 Spis treści: 1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU SMARTDOM

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU SMARTDOM REGULAMIN PROGRAMU SMARTDOM -TELEWIZJA, INTERNET, TELEFON ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 17.07.2014 R. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU SMARTDOM 1. Program smartdom ( Program ) jest organizowany przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TVN S.A. RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TVN S.A. RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TVN S.A. RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ TVN S.A. DO RAPORTU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU...3 CZĘŚĆ I...7 Omówienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik cenowy do oferty taryf Nowy Pakiet Biznes Firma

Załącznik cenowy do oferty taryf Nowy Pakiet Biznes Firma Załącznik cenowy do oferty taryf Nowy Pakiet Biznes Firma Przy wyborze taryfy Nowy Pakiet Biznes Firma wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę Nowy Pakiet

Bardziej szczegółowo

oraz w odniesieniu do możliwości uzyskania Rabatu Orange albo Rabatu Open, o których mowa odpowiednio w punkcie 2.2. i 2.3.

oraz w odniesieniu do możliwości uzyskania Rabatu Orange albo Rabatu Open, o których mowa odpowiednio w punkcie 2.2. i 2.3. regulamin oferty promocyjnej Orange Energia dla Domu Wszędzie z dnia 13 lutego 2015 r. (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów kompleksowych sprzedaży i

Bardziej szczegółowo

Cennik taryf Pakiet Korporacyjny

Cennik taryf Pakiet Korporacyjny Przy wyborze taryfy Pakiet korporacyjny wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę Pakiet Korporacyjny, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą. Usługi krajowe

Bardziej szczegółowo

Cennik taryf Nowa Firma

Cennik taryf Nowa Firma Cennik taryf Przy wyborze taryfy wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą. Usługi krajowe Opłata Abonamentowa

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU SMARTDOM -TELEWIZJA, INTERNET, TELEFON ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 01.04.2014 R. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program smartdom ( Program ) jest organizowany przez Polkomtel Sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo