PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA"

Transkrypt

1 Broszura informacyjna dla nowych pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ Stron 32 Urząd Miasta Nowy Targ Wydanie: I aktualizacja nr 1 PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA zdj. Robert Wójtowicz Krok po kroku

2 Redakcja: Edyta Garb Anna Roik Mateusz Skupień Cecylia Suchojad Stanisława Szołtysek Ewa Szopińska Robert Wójtowicz 2009, Urząd Miasta Nowy Targ. 2

3 URZĄD jest aparatem pomocniczym organu wykonawczego, jakim jest Burmistrz Miasta. Przy pomocy urzędu Burmistrz realizuje wiele swoich zadań. Również obsługa organu uchwałodawczego, tj. Rady Miasta oraz jej wewnętrznych organów sprawowana jest w ramach urzędu. Urząd wykonuje skutecznie i efektywnie prawem określone usługi i zadania, działa na rzecz społeczności lokalnej, dba o rozwój gospodarczy i społeczny miasta. MISJA URZĘDU Sprawny i skuteczny urząd, realizujący efektywnie we współpracy z innymi partnerami określone prawem zadania i usługi na rzecz rozwoju Miasta i jego społeczności Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie nowym pracownikom Urzędu Miasta Nowy Targ w prosty sposób pierwszych i niezbędnych informacji dotyczących ogólnych spraw związanych z wykonywaniem pracy w tutejszym Urzędzie. 3

4 SPIS TREŚCI MISJA URZĘDU...3 II. PODSTAWOWE INFORMACJE PAMIĘTAJ: GODZINY PRACY URZĘDU: ADRES URZĘDU: BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW PODSTAWOWE AKTY PRAWNE...7 A. Przepisy nadrzędne:...7 B. Regulacje wewnętrzne: STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIASTA NOWY TARG....8 III. KROK PO KROKU TWÓJ PIERWSZY DZIEŃ W URZĘDZIE PREZENTACJA PRACOWNIKA POZNAJĘ SWÓJ ZAKŁAD PRACY URZĄD BEZPIECZEŃSTWO NAJWAŻNIEJSZE PODRÓŻE SŁUŻBOWE URLOP WYPOCZYNKOWY...10 IV. TWOJE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA OBOWIĄZKI: UPRAWNIENIA:...11 V. MÓJ ROZWÓJ ZAWODOWY PIERWSZA UMOWA TERMINOWA SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA ŚLUBOWANIE I NOWY ANGAŻ PRACA W URZĘDZIE TO SŁUŻBA PODNOSZENIE WIEDZY I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH...13 VI. DODATKOWE INFORMACJE...14 CO JESZCZE POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? KLUCZE WYJŚCIA SŁUŻBOWE PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA PRZY URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG (PKZP) GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNICZE ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PIT-2 OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA DLA CELÓW PODWYŻSZENIA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU SPRAWY DOT. INFORMATYKI I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KSEROKOPIARKI W URZĘDZIE POKÓJ SOCJALNY...16 VII. FUNKCJONOWANIE URZĘDU MIASTA...17 VIII. RADA MIASTA NOWY TARG...26 IX. MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I ADRESY...28 X. INNE WAŻNE ADRESY I TELEFONY...29 XI. ETAPY ROZWOJU ZAWODOWEGO - NA WESOŁO

5 I. WSTĘP Serdecznie witam w nowym miejscu pracy, którym jest dla Pani/Pana samorząd miasta Nowego Targu, a konkretnie Urząd Miasta. Podjęcie tej pracy to ważna życiowa decyzja, a jestem przekonany, że po pewnym czasie okaże się, że była to dobra decyzja. Aby tak było, pomocnym stanie się z pewnością ten Przewodnik dla nowozatrudnionego urzędnika. Nowoczesna administracja i bycie w jej szeregach to również ciekawe wyzwanie, którego podjęcie i dobre zrealizowanie przyniesie wiele satysfakcji. Życzę, aby tak się też stało postaram się w tym osobiście pomóc, tak jak i Pani/Pana Koleżanki i Koledzy poprzez dobrą współpracę, wspólne podejmowanie zadań, ich realizację i przezwyciężanie trudności i problemów. Marek St. Fryźlewicz Burmistrz Nowego Targu Koleżanko, Kolego! Gratulujemy Ci podjęcia pracy w Urzędzie Miasta Nowy Targ to dobra decyzja. Jesteśmy przekonani, że będziesz wypełniać swoje obowiązki wzorowo i dobrze służyć społeczności naszego Miasta. Z myślą o Tobie przygotowaliśmy ten Przewodnik, który pomoże Ci pokonywać napotykane trudności i ułatwi poruszanie się w rzeczywistości funkcjonowania naszego Urzędu. Pracownik rozpoczynający pracę w urzędzie, często jako pierwszą w życiu pracę, czuje się niepewnie, zazwyczaj narażony jest na pewien stres, który związany jest z adaptacją w nowym środowisku, nieznajomością przepisów, zwyczajów, brakiem doświadczenia. Czynniki te mogą wpływać w sposób destrukcyjny na realizację zadań, hamować rozwój zawodowy pracownika. Wprowadzony i zapoznany z obowiązującymi w Urzędzie Miasta Nowy Targ przepisami, dokumentami, procedurami i sposobami korzystania z pomocy w przypadku pojawiania się problemów, będziesz mógł właściwie wykonywać swoje zadania. Zachęcamy Cię, więc... skorzystaj z naszych porad! Pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ 5

6 II. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Pamiętaj: - do pracy przychodź punktualnie, - codziennie przed rozpoczęciem pracy masz obowiązek podpisać listę obecności znajdującą się na I piętrze, na korytarzu obok pokoju Wydziału Organizacyjnego nr 113, - Twój ubiór to wyraz szacunku nie tylko dla przełożonych, ale także dla odwiedzających urząd mieszkańców i innych klientów, - życzliwa, rzetelna i profesjonalna obsługa klientów pokaże, że to Urząd jest dla klienta, a nie klient dla Urzędu, - napotkanemu klientowi w Urzędzie okaż zainteresowanie poprzez zapytanie W czym mogę pomóc? - identyfikator to nie tylko obowiązek, ale także sympatyczna informacja dla współpracowników i każdej napotkanej osoby, - wiele możesz się nauczyć od koleżanek i kolegów, dlatego traktuj ich z szacunkiem a będzie to również dla Ciebie promocja w nowej pracy, - zapoznaj się z treścią Kodeksu Etycznego i kieruj się nim w codziennej pracy (Kodeks znajdziesz na stronie miasta pod zakładką Urząd ), - odbieraj telefon poprzez przedstawienie się słowami Dzień dobry, następnie podaj swoje imię i nazwisko, nazwę komórki organizacyjnej, np.: Dzień dobry, Jan Kowalski, Sekretariat Burmistrza, w czym mogę pomóc?. - internetu w godzinach pracy powinieneś używać jedynie do celów służbowych, - przychodź na spotkania integracyjne organizowane przez Pana Burmistrza w ramach funduszu socjalnego, bo są dobrą okazją do wzajemnego poznania się, - chcesz zadzwonić na zewnątrz Urzędu, wybierz 1, następnie 0, potem nr kierunkowy i numer telefonu np XX-XXX. - w Urzędzie istnieje sieć telefoniczna wewnętrzna, dzięki której rozmowy telefoniczne pomiędzy pokojami są darmowe. Aby zadzwonić do innego pokoju należy w tym przypadku wykręcić trzycyfrowy numer wewnętrzny - bez jedynki i zera. Szczegółową listę telefonów Wydziałów i Referatów UMNT znajdziesz w punkcie VI niniejszego Przewodnika. 2. Godziny pracy Urzędu: w poniedziałki pracujemy od 7 30 do 16 00, od wtorku do czwartku pracujemy w godzinach od 7 30 do 15 30, a w piątki od 7 30 do Godziny otwarcia kasy Urzędu: w poniedziałki od 7 45 do w pozostałe dni od 7 45 do Adres Urzędu: Urząd Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, Nowy Targ NIP adres strony internetowej: adres strony intranetowej: um-glowny główny główny nr tel , fax

7 4. Biuro Obsługi Mieszkańców - Pok. 001 (wejście od strony Placu Słowackiego). Pierwszym miejscem, do którego powinien udać się klient Urzędu, jest Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM), które pełni rolę biura podawczego, czyli przyjmuje i rozdziela korespondencję wpływającą do Urzędu oraz zajmuje się ekspedycją korespondencji Urzędu - na zewnątrz i wewnątrz Urzędu. W biurze obsługi interesanci otrzymają informacje o sposobie załatwiania spraw, uzyskają tam także druki i wnioski oraz pomoc przy ich wypełnianiu. Biuro zajmuje się również wysyłką listów. Listy wysyłane do Nowego Targu są roznoszone przez gońców zatrudnionych w Urzędzie Miasta, poza teren Nowego Targu przesyłki wysyłane są pocztą. 5. Podstawowe akty prawne A. Przepisy nadrzędne: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o samorządzie województwa, ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa Ordynacja podatkowa, Europejski Kodeks Dobrej Administracji, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. Ww. przepisy łatwo znajdziesz przez internetowy serwis prawny do którego dostęp uzyskasz u informatyków naszego Urzędu. B. Regulacje wewnętrzne: Statut Miasta, Strategia Rozwoju Miasta, Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta, Regulamin Pracy, Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta, Polityka Jakości, Instrukcja obiegu dokumentów finansowo księgowych, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Instrukcja kancelaryjna Urzędu Miasta Nowy Targ, Kodeks Etyki, System Zarządzania Jakością, w tym m.in.: Procedura szkoleń pracowników, Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, Procedura okresowych ocen pracowników i inne. Ww. regulacje oraz wiele innych łatwo znajdziesz na naszej stronie intranetowej pod adresem: um-glowny. 7

8 6. Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Nowy Targ. 8

9 III. KROK PO KROKU 1. Twój pierwszy dzień w Urzędzie. Pierwsze swoje kroki skieruj do Wydziału Organizacyjnego, tam otrzymasz niezbędne dokumenty. Pracownik Wydziału Organizacyjnego na stanowisku ds. kadr, poprosi Cię o uzupełnienie brakującej dokumentacji pracowniczej, w tym np.: - świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, - dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe, - dokumentów stanowiących podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy, - innych. Zostaniesz poproszony o wypełnienie i podpisanie dokumentów, jak niżej: - kwestionariusza osobowego dla pracownika, przy czym legitymujesz się dowodem osobistym, - ZUS ZUA (danych personalnych do formularzy ubezpieczeniowych), - oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem pracy oraz regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ, - przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy skarbowej (podpisuje kandydat do Wydziału Finansowego), - oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, - umowy o pracę, - informacji dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Ponadto otrzymasz: - skierowanie na wstępne badania lekarskie, z którymi udasz się do poradni medycyny pracy, - kartę obiegową, z którą udasz się do wymienionych w niej komórek organizacyjnych Urzędu, - identyfikator, który masz obowiązek nosić w czasie pracy na terenie Urzędu. 2. Prezentacja pracownika. Ważne jest, abyś jako nowy pracownik przed rozpoczęciem pracy poznał panujące w Urzędzie zwyczaje, zaznajomił się z kadrą i współpracownikami oraz z funkcjonowaniem Urzędu. Twój bezpośredni przełożony lub wyznaczony przez niego pracownik, tzw. opiekun, zapozna Cię ze współpracownikami w Twojej komórce organizacyjnej. Dodatkowo zostaniesz przedstawiony pozostałym pracownikom tut. Urzędu poprzez stronę intranetową. Ponadto możesz zostać przedstawiony na ogólnej naradzie pracowniczej lub na Sesji Rady Miasta. 3. Poznaję swój zakład pracy Urząd. Na tym etapie pracownik Wydziału Organizacyjnego pracujący na stanowisku ds. kadr, zapozna Cię z ogólnymi warunkami pracy oraz oprowadzi po Urzędzie, abyś zorientował się przede wszystkim, gdzie jest: - Sekretariat Burmistrza Miasta, - Biuro Obsługi Mieszkańców (dziennik podawczy), - Wydział Finansowy, - Stanowisko pracy informatyków, - Straż Miejska, 9

10 - otoczenie Urzędu (wejścia, parking samochodowy, portiernia, inne), - inne wydziały/referaty. Natomiast Twój bezpośredni przełożony lub wyznaczony opiekun: - przedstawi Ci zwyczaje panujące w Urzędzie np. organizację narad i szkoleń z pracownikami, spotkań okolicznościowych, integracyjnych, - zaprezentuje Ci Urząd i jego osiągnięcia, - określi Twoje miejsce w strukturze organizacyjnej Urzędu, - zapozna Cię z warunkami pracy na Twoim stanowisku. 4. Bezpieczeństwo najważniejsze. Zanim podejmiesz pracę na swoim stanowisku musisz odbyć: - wstępne badania lekarskie, - instruktaż ogólny w zakresie BHP na stanowisku pracy. Szczegółowe informacje z tego zakresu uzyskasz w Wydziale Organizacyjnym na stanowisku ds. kadr. 5. Podróże służbowe. Polecenie wyjazdu służbowego wydaje bezpośredni przełożony. W poleceniu wyjazdu służbowego pracodawca określa: imię i nazwisko pracownika, przewidywany czas i miejscowość lub miejscowości, w których obowiązki służbowe mają być wykonywane, środek lub środki transportu oraz cel wyjazdu (delegację otrzymasz w Wydziale Organizacyjnym). Rozliczanie kosztów podróży służbowych odbywa się na podstawie pisemnego polecenia wyjazdu służbowego, zwanego delegacją, wystawionego wcześniej przez osobę do tego upoważnioną, zwaną pracodawcą, wypełnionego następnie przez delegowanego pracownika oraz zawierającego niezbędne załączniki, w szczególności dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki. 6. Urlop wypoczynkowy. Masz prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze i według zasad określonych w Kodeksie Pracy. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu, przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym - z dniem 1 stycznia. Wymiar urlopu wynosi : 20 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. 10

11 IV. TWOJE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA Obowiązki pracownika określa szczegółowo Rozdział 3 art. od 24 do 35 ustawy o pracownikach samorządowych: 1. Obowiązki: Obowiązki pracownika samorządowego reguluje miedzy innymi art. 24 i 25 ustawy o pracownikach samorządowych, a należą do nich w szczególności: dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli; przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania; dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami; zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, a na żądanie osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy obowiązany jest również złożyć oświadczenie o stanie majątkowym. 2. Uprawnienia: Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się w przedostatnim dniu miesiąca, za który należne jest wynagrodzenie, a jeżeli przedostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, powinno być ono wypłacone w dniu poprzednim. Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ określa Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr /09 z dnia 15 lipca 2009 r. 11

12 V. MÓJ ROZWÓJ ZAWODOWY Etap ten obejmuje adaptację do nowych warunków pracy i rozwój zawodowy pracownika. W tym miejscu rozpoczyna się ważna rola opiekuna przydzielonego dla pracownika (często kierownika komórki organizacyjnej), skorzystaj z jego porad. 1. Zwycięzca naboru. Jesteś osobą mającą pierwszy raz zostać urzędnikiem czyli taką, która najprawdopodobniej nigdy wcześniej nie pracowała w jednostkach samorządowych, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony, dłuższy niż sześć miesięcy i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu i wygrałeś nabór na stanowisko urzędnicze lub urzędnicze kierownicze. Sprawy dot. naboru pracowników w tut. Urzędu reguluje Procedura naboru pracowników wprowadzona Zarządzeniem Nr /09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2009 r. 2. Pierwsza umowa terminowa. Pierwsza umowa, jaką możesz otrzymać, ma charakter okresowy, nie dłuższy niż sześć miesięcy. Ma ona zawierać postanowienie, że wolno ją wcześniej rozwiązać za dwutygodniowym wypowiedzeniem. 3. Służba przygotowawcza. Zgodnie z zapisami art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych, każdy nowy pracownik Urzędu jest zobowiązany odbyć służbę przygotowawczą. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych. Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem. Tylko pozytywny wynik egzaminu otwiera drzwi do kariery urzędnika. Sprawy służby przygotowawczej w Urzędzie Miasta Nowy Targ reguluje Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr /09 z dnia 25 czerwca 2009 r. 4. Ślubowanie i nowy angaż. Gdy urzędnik zda egzamin kończący służbę przygotowawczą, musi złożyć ślubowanie, jakie składa każdy urzędnik przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych. Treść przysięgi zawiera art. 18 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych. Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania. Do treści ślubowania mogą być dodane słowa Tak mi dopomóż Bóg. Złożenie ślubowania pracownik potwierdza podpisem. Odmowa złożenia ślubowania, o którym mowa w ust. 1, powoduje wygaśnięcie stosunku pracy. Teraz wolno zawrzeć z urzędnikiem nową umowę o pracę, która może być zawarta na czas nieokreślony. 12

13 5. Praca w Urzędzie to służba. Dalszy etap to Twoja twórcza praca i realizacja obowiązków, które wynikają z opisu stanowiska oraz przydziału czynności, który przygotowuje dla Ciebie bezpośredni przełożony. On również wspierał Cię będzie w realizacji zadań (kierownik referatu, naczelnik wydziału). Życzymy Ci powodzenia!!! 6. Ocena okresowa. Twoja praca oraz zachowanie podlegać będzie ocenie. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, podlega okresowej ocenie, zwanej dalej oceną. Oceny na piśmie dokonuje bezpośredni przełożony pracownika samorządowego. Kwestie ocen pracownika reguluje art. 27 ust 8 ustawy o pracownikach samorządowych, a szczegółowe zapisy znajdują się w procedurze Oceny okresowe pracowników samorządowych, zatwierdzonej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr /09 z dnia 25 czerwca 2009 r. 7. Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych należy do Twoich obowiązków. Burmistrz w budżecie miasta zabezpiecza środki na szkolenia dla swoich pracowników masz więc możliwość doskonalenia swojego warsztatu. Szczegółowych informacji na temat szkoleń szukaj w Procedurze szkoleń pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ, zatwierdzonej Zarządzeniem Burmistrza Nr /09 z dnia 15 czerwca 2009 r. 13

14 VI. DODATKOWE INFORMACJE CO JESZCZE POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? 1. Klucze. Zapoznaj się z procedurą w sprawie zasad postępowania z kluczami oraz dostępu do pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta Nowy Targ. By dostać się do swojego pokoju klucz musisz pobrać u dozorcy pok. 019 (parter), również po pracy klucz musisz pozostawić u dozorcy. Procedurę znajdziesz na stronie intranetowej. 2. Wyjścia Służbowe. Chcąc opuścić stanowisko pracy musisz się zwolnić u bezpośredniego przełożonego, pamiętając równocześnie, że opuszczając budynek Urzędu w czasie pracy musisz się wpisać do odpowiedniego zeszytu i określić dokładną godzinę wyjścia, cel oraz przewidywaną godzinę powrotu. Zeszyt do wyjść w celach służbowych znajduje się w Biurze Obsługi Mieszkańców pok. 001 parter. 3. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Urzędzie Miasta Nowy Targ (PKZP). Kasa zapomogowo-pożyczkowa to najszybsza i najskuteczniejsza forma pomocy finansowej w miejscu pracy. W tut. Urzędzie działa PKZP, której celem jest udzielanie jej członkom pomocy materialnej w formie pożyczek na zasadach określonych w statucie PKZP. Członkostwo w PKZP jest dobrowolne, a za zobowiązania PKZP odpowiadają jej członkowie solidarnie do wysokości wkładów. Wkłady członkowskie oraz udzielona pożyczka nie są oprocentowane. Informacje o zasadach członkostwa, prawach i obowiązkach członków, organach PKZP zawarte są w Statucie PKZP, natomiast zasady udzielania pożyczek w Regulaminie PKZP. Szczegółowe informacje można uzyskać u Przewodniczącego Zarządu PKZP pana Łukasza Dłubacza lub u księgowego PKZP pani Danuty Budzyk. 4. Grupowe ubezpieczenie pracownicze. Grupowe ubezpieczenie pracownicze to grupowe ubezpieczenie ochronne, którego celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Może ono obejmować od jednego do kilkunastu ryzyk związanych z życiem i zdrowiem ubezpieczonego i współ-ubezpieczonych. Jest to ubezpieczenie dobrowolne. Obecnie w tut. Urzędzie funkcjonuje Grupowe ubezpieczenie PZU. Szczegółowe informacje na temat warunków ubezpieczenia, kwoty ubezpieczenia, wysokości miesięcznej składki i odszkodowań można uzyskać u pani Danuty Budzyk. 5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Fundusz Świadczeń Socjalnych jest tworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. Środki pieniężne przeznaczone na cele Funduszu gromadzone są przez pracodawcę na wyodrębnionym w tym celu rachunku bankowym, przelewane w terminach oraz wydatkowane na cele określone przez przepisy. 14

15 W tut. Urzędzie funkcjonuje Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który określa osoby uprawnione do korzystania z ulgowych usług i świadczeń oraz pomocy z funduszu, cele, na które przeznacza się środki funduszu, oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń i pomocy z funduszu. Świadczenia z funduszu przyznaje osobom uprawnionym pracodawca na ich wniosek, po uzgodnieniu z pracownikami wybranymi przez załogę do reprezentowania jej interesów, zwanym dalej Przedstawicielami Załogi. Przyznanie osobom uprawnionym ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu jest zależne od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Przyznanie pomocy mieszkaniowej (pożyczki mieszkaniowej) zależne jest od sytuacji mieszkaniowej tych osób i ich rodzin. Świadczenia mają charakter uznaniowy i osobom uprawnionym nie przysługują żadne roszczenia w razie nie uzyskania żądanych świadczeń. 30% wartości odpisu na ZFŚS może być co roku przekazywane na tzw. fundusz mieszkaniowy, z którego udzielane są pożyczki na cele mieszkaniowe (decyzja jest uzależniona od wysokości środków zgromadzonych na funduszu mieszkaniowym). Pomoc na cele mieszkaniowe może być przyznana w formie oprocentowanej pożyczki zwrotnej jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony. 6. PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów podwyższenia kosztów uzyskania przychodu. Podatnikowi zatrudnionemu na podstawie m.in. umowy o pracę przysługują z reguły koszty uzyskania przychodów w wysokości zryczałtowanej. Koszty te są różne w zależności od tego, czy zakład pracy mieści się w miejscu zamieszkania pracownika. Warunkiem stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów jest miejsce zamieszkania pracownika odrębne od miejsca zakładu pracy. Jeżeli są to dwie różne miejscowości oraz pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę płatnik może stosować podwyższone koszty uzyskania przychodu. Aby zakład pracy mógł zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów w odniesieniu do ustalania zaliczki na podatek dla danego pracownika, pracownik musi mu złożyć stosowne oświadczenie oraz PIT-2. Po złożeniu powyższego oświadczenia zakład pracy uwzględnia przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy podwyższone koszty uzyskania przychodu. Druk oświadczenia i PIT-2 otrzymuje pracownik od pracownika Wydziału Finansowego pani Danuty Budzyk. 7. Sprawy dot. informatyki i przetwarzania danych osobowych. a) Dostęp do przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdy pracownik Urzędu Miasta, aby uzyskać dostęp do przetwarzania danych osobowych musi, posiadać stosowne upoważnienie nadane przez Administratora Danych Osobowych, która tą funkcję w tut. Urzędzie pełni Burmistrz Miasta. Jednocześnie trzeba pamiętać, iż zgodnie z art. 39 ust. 2 w/w ustawy osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane, pod odpowiedzialnością karną, zachować w tajemnicy w czasie i po ustaniu zatrudnienia dane osobowe. W związku z tym należy złożyć stosowne oświadczenie w tej kwestii. Wzory upoważnienia oraz oświadczenia, a także szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych i Polityki Bezpieczeństwa można uzyskać u Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), pana Józefa Bryś - informatyka, w pokoju nr

16 b) Dostęp do systemu informatycznego Dostęp do systemu informatycznego może uzyskać wyłącznie osoba zarejestrowana w tym systemie przez Administratora Systemu Informatycznego (informatycy) na wniosek bezpośredniego przełożonego. Rejestracja polega na nadaniu identyfikatora sieciowego, przydziale hasła, założeniu konta pocztowego oraz wprowadzeniu tych danych do bazy użytkowników systemu. Stosowny wniosek o udzielenie dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych, a także praktyczne informacje na temat funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta można uzyskać u informatyków w pokoju nr 223. c) Zakładanie konta Konta dla pracowników są tworzone w podany niżej sposób: (imię i nazwisko piszemy bez polskich liter) np. Konto takie zostanie założone również Tobie. 8. Kserokopiarki w Urzędzie. Masz możliwość wydrukowania pism w specjalnych pokojach, gdzie znajdują się kserokopiarki tylko by się tam dostać musisz znać kod dostępu, który otrzymasz od informatyków. Mamy cztery takie pokoje: pierwszy znajduje się na parterze pok. 017 i jest tam kserokopiarka Kyocera Mita Km KX 1650, drugi znajduje się na II piętrze pok. 219 i jest tam kserokopiarka Kyocera Mita Km 4030, trzeci znajduje się również na II piętrze pok. 206 z najnowocześniejszą kserokopiarką w naszym urzędzie Kyocera TASKalfa 420i KX, czwarty znajduje się na III piętrze i jest tam kserokopiarka Kyocera Mita Km Musisz wiedzieć również, że oprócz kodu wejścia do pokoju z drukarką/kserokopiarką każdy Wydział/Referat posiada odrębny kod dostępu bezpośrednio na kserokopiarkę, który możesz uzyskać u naszych informatyków: pana Mariusza Foryta lub pana Józefa Brysia pok. 223, II piętro, lub bezpośrednio u swoich przełożonych. 9. Pokój socjalny. Na II piętrze w pokoju nr 225 masz do dyspozycji pokój socjalny, który jest miejscem przeznaczonym do spożywania posiłków (przygotowanych indywidualnie przez pracowników). Masz prawo do korzystania z wyposażenia pokoju, m. in.: z lodówki, kuchenki mikrofalowej, czajnika, zestawu kawowego. Wychodząc do pokoju socjalnego w ramach przysługującej Ci przerwy zawsze poinformuj swojego przełożonego. Pomieszczenie socjalne wyposażone jest w telefon, którego nr wewnętrzny to: 255. Wejście do pokoju jest chronione hasłem i znane Ci już powinno być z wejść do pomieszczeń z kserokopiarkami w naszym urzędzie. Pamiętaj aby zapoznać się z obowiązującym Regulaminem z jego korzystania, który dostępny jest w Wydziale Organizacyjnym oraz bezpośrednio w pomieszczeniu socjalnym. 16

17 VII. FUNKCJONOWANIE URZĘDU MIASTA ZAKRES ZADAŃ ORAZ NUMERY TELEFONÓW Burmistrz Miasta Nowy Targ (pok. 101 I p.): mgr inż. Marek Fryźlewicz tel I Z-ca Burmistrza (pok. 101 I p.): mgr Eugeniusz Zajączkowski tel II Z-ca Burmistrza (pok. 112 I p.): mgr Jan Kolasa tel Sekretarz Miasta (pok. 123 I p.): inż. Stanisława Szołtysek tel , Sekretariat Burmistrza (pok. 101 I p.): mgr Agnieszka Czopek Inspektor mgr Magdalena Policha Inspektor tel , Zespół Obsługi Prawnej (pok. 111 I p.): mgr Teresa Ludzia mgr Wojciech Gliściński tel opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym aktów prawnych organów gminy oraz zarządzeń, decyzji i pism okólnych Burmistrza, obsługa prawna organów gminy, pomoc prawna na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych nie mających swojej obsługi prawnej, doradztwo prawne na rzecz wydziałów, prowadzenie spraw sądowych, nadzór nad egzekucją należności miasta, opiniowanie projektów umów i porozumień, opiniowanie spraw dotyczących stosunku pracy pracowników samorządowych, wydawanie opinii prawnych dotyczących zawarcia ugody w sprawach majątkowych, 17

18 informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Urzędu oraz w jego działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutków tych uchybień, wydawanie opinii prawnych dotyczących umorzenia należności, udzielanie wyjaśnień w sprawie obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania gminy i jej organów, opiniowanie zawiadomień organów powołanych do ścigania przestępstw stwierdzenie przestępstwa ściganego z urzędu, wykonywanie czynności przewidzianych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr l9 poz. 145 z późn. zm.). opiniowanie materiałów przetargowych. Biuro Obsługi Mieszkańców (pok. 001 parter): tel , udzielanie pełnej informacji dot. funkcjonowania Urzędu Miasta, jego jednostek, miejsca i sposobu załatwiania spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach i Urzędach, wskazywanie kompetentnych osób; udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw, obsługa interesantów w zakresie: wydawania druków wniosków do załatwiania spraw, pomoc przy ich wypełnianiu, przyjmowanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją i przekazywanie wydziałom celem ich załatwienia, wydawanie decyzji zaświadczeń i innych dokumentów przygotowanych przez inne wydziały; prowadzenie zbioru kart usług oraz udostępnianie ich interesantom oraz wydawanie druków urzędowych formularzy (załączników do kart usług); obsługa biura podawczego (przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu, prowadzenie ewidencji korespondencji); udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych, instytucjach, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach działających na terenie miasta; dysponowanie wydziałowymi materiałami instruktażowymi oraz promocyjnymi Miasta z uwzględnieniem potrzeb interesantów; udzielanie informacji w sprawie składania i przyjmowania skarg, wniosków dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta; przyjmowanie pism urzędowych w sprawie doręczenia zastępczego; udostępnianie zbiorów przepisów prawnych (Dzienniki Ustaw, Monitor Polski i inne) oraz udzielanie informacji o przepisach prawa miejscowego (Uchwały Rady Miasta); obsługa kserokopiarki dla potrzeb interesantów załatwiających sprawy w UM. Wydział Organizacyjny: Naczelnik - mgr Andrzej Zając (pok. 113 I p.) tel , Organizacja i funkcjonowanie Urzędu Sprawy kadrowe Gospodarka środkami rzeczowymi Archiwum zakładowe Obsługa informatyczna Urzędu Wydział Spraw Obywatelskich: p.o. Naczelnika - Bogusław Giełczyński (pok. 120 I p.) tel

19 Ewidencja ludności (pok. 010 parter) Dowody osobiste (pok. 003 parter) Sprawy wojskowe (pok. 120 I p.) Urząd Stanu Cywilnego: Kierownik - mgr Zofia Regiec (pok 009 parter) Z-ca Kierownika mgr Edyta Garb tel , Śluby Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński Wydawanie zaświadczeń o możliwości zawarcia związku małżeńskiego za granicą Rejestracja urodzeń Rejestracja zgonów Przyjęcia oświadczenia o uznaniu dziecka przez ojca Przyjmowanie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki Odpisy aktów stanu cywilnego Transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji: Naczelnik - mgr Marcin Jagła (pok.207 II p.) tel Zadania w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony zabytków (pok.210 II p.) Zadania w zakresie promocji miasta (pok.210 II p.) Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji (pok.211 II p.) Współpraca z organizacjami pozarządowymi (pok.211 II p.) Zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom (pok.209 II p.) Zadania w zakresie pomocy społecznej (pok.209 II p.) Sekretariat Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (pok.209 II p.) Zadania w zakresie ewidencji działalności gospodarczej (pok.208 II p.) Prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (pok.208 II p.) Wydawanie zezwoleń na utrzymywania psa rasy uznanej za agresywną (pok.208 II p.) Prowadzenie ewidencji obiektów turystycznych i hotelarskich (pok.208 II p.) Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (pok.208 II p.) Wydział Oświaty: Naczelnik - mgr Janusz Stopka (pok. 213 I p.) tel Sprawy w zakresie ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Sprawy w zakresie nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego 19

20 Sprawy w zakresie spełnienia obowiązku szkolnego i nauki Sprawy w zakresie nadzoru nad działalnością samorządowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Sprawy w zakresie tworzenia, prowadzenia i likwidacji szkół Sprawy w zakresie przyznawania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) Sprawy w zakresie refundowania pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych Referat ds. Zamówień Publicznych: Kierownik - mgr inż. Krzysztof Iskra (pok. 221 II p.) tel Udzielanie informacji o planowanych zamówieniach publicznych Urzędu Miasta Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne Sprzedaż specyfikacji ogłoszonych zamówień publicznych Wydział Finansowy: Skarbnik - mgr Józef Młynarczyk (pok. 122 I p.) tel Z-ca Skarbnika Miasta - mgr Łukasz Dłubacz (pok. 121 I p.) tel Główny Księgowy - mgr Elżbieta Stępińska (pok. 107 I p.) tel Wymiar i pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym (pok. 016 parter) Pobór podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych (pok. 013 parter) Opłata skarbowa (pok. 013 parter) Wystawianie faktur za materiały przetargowe, czynsze, dzierżawy i inne (pok. 012 parter) Wpłaty podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz innych należności (pok. 014) Wydział Rozwoju i Inwestycji: Naczelnik - mgr inż. Adam Sojka (pok. 216 II p.) tel Przygotowanie i realizacja inwestycji miejskich zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, miedzy innymi budowa i modernizacja obiektów będących własnością Miasta drogi, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, obiekty oświaty, kultury, sportu, użyteczności publicznej i inne. Mieszkańcy mogą uczestniczyć w planowaniu poprzez składanie pomysłów inwestycyjnych wnioskiem WPI 1 Współpraca z Karpacką Spółką Gazownictwa w zakresie przygotowania inwestycji związanych z gazyfikacją Miasta. Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa: 20

ZARZĄDZENIE Nr 33/12 WÓJTA GMINY GŁUSK z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Głusk

ZARZĄDZENIE Nr 33/12 WÓJTA GMINY GŁUSK z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Głusk ZARZĄDZENIE Nr 33/12 WÓJTA GMINY GŁUSK z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Głusk Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA

PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA Broszura informacyjna dla nowych pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ Stron 32 Urząd Miasta Nowy Targ Wydanie: I c PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA zdj. Robert Wójtowicz Krok po kroku Redakcja:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad sporządzania oraz określenia wzoru zakresu obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 888/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 888/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 888/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Płocka.

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r. Zarządzenie Nr 53/ Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 20r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia Straży Gminnej Gminy Nowa Ruda Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 2 stycznia 2012 r.

Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 2 stycznia 2012 r. Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Staszowie

Regulamin organizacyjny Zespołu Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Staszowie Regulamin organizacyjny Zespołu Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Staszowie Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 35/2013 z dnia 20 września 2013 r. I. Postanowienia Ogólne: 1 Radcowie Prawni wchodzący

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY na wykonywanie zadań służby BHP w Straży Miejskiej w Opolu poniżej 30.000 euro

FORMULARZ OFERTY na wykonywanie zadań służby BHP w Straży Miejskiej w Opolu poniżej 30.000 euro Opole, dnia 8 grudnia 2015 SMA.321.9.2015 FORMULARZ OFERTY na wykonywanie zadań służby BHP w Straży Miejskiej w Opolu poniżej 30.000 euro 1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Straż Miejska ul. Wł. Reymonta 47

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 7/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Na podstawie art. 33 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 22 kwietnia 2014r.

Zarządzenie Nr 11/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 22 kwietnia 2014r. Zarządzenie Nr 11/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik NIP: 712 323 52 53 Tel.081-4648701; 4648702; fax 081-4648834

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 12 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 12 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (DZ. U. NR 223 poz. 1458) zarządzam co następuje :

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (DZ. U. NR 223 poz. 1458) zarządzam co następuje : ZARZADZENIE nr 0152/3/09 DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w SANDOMIERZU Z DNIA 09.01.2009 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę

Bardziej szczegółowo

Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem

Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem Referat Finansowo- Budżetowy Urząd Stanu Cywilnego Lp. Komórka organizacyjna prowadząca rejestr/ ewidencję Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem Nazwa rejestru

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2 Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych lp. 1 Nazwa zbioru danych osobowych Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: art. ust 1 pkt lub art. 7 ust. Nauczyciele mianowani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJII PWIK SPÓŁKA Z O.O. W ORNECIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zatwierdzony Uchwałą Nr z dnia. Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PWiK Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO W RADOMIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: INSPEKTORA DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153. Wójta Gminy Ostaszewo. z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Ostaszewo

Zarządzenie Nr 153. Wójta Gminy Ostaszewo. z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Ostaszewo Zarządzenie Nr 153 Wójta Gminy Ostaszewo w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Ostaszewo Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH z dnia 27 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych w Jezioranach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Kuratorium Oświaty w Gdańsku

REGULAMIN przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Kuratorium Oświaty w Gdańsku Załącznik do zarządzenia Nr 31 /2009 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10.11.2009 r. REGULAMIN przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 288/13 Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.103.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki etap II PEŁNOMOCNIK

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 22 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, Nowy Targ Tel

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, Nowy Targ Tel Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl Nasz znak: MCSiR.230.2.2014 Nowy Targ, dnia 05.12.2014 roku Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej Kobierzyce, dnia 07.08.2012 r. Nr KA 2003.6.2012 Pan Henryk Maciej Bosiacki Inspektor ds. wojskowych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w miejscu Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Projektu MAO

Pełnomocnik ds. Projektu MAO Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer) 2 1 FUNKCJA MAO MAO Osoba właściwa do reprezentowania beneficjenta w kontaktach z Instytucjami, w tym Instytucją Wdrażającą, w sprawach związanych

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1/9 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Janusz Jakobiszyn Marek Fryźlewicz Data: 14 grudnia 2007r. Data:17 grudnia 2007r. Obowiązuje od: 1 stycznia 2008r,Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr../2009

Zarządzenie Nr../2009 Zarządzenie Nr../2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Włoszakowice Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia wzoru Regulaminu Organizacyjnego dla Obiektów/Działów OSiR oraz wzoru zakresu czynności pracowników OSiR

w sprawie wprowadzenia wzoru Regulaminu Organizacyjnego dla Obiektów/Działów OSiR oraz wzoru zakresu czynności pracowników OSiR ZARZĄDZENIE NR 6/2012 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Regulaminu Organizacyjnego dla Obiektów/Działów OSiR oraz wzoru zakresu czynności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie reorganizacji Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 czerwca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Sekcja Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. Projekt w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem nr 1230/Or/2013 z dnia 15.01.2013 r. Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2009 Burmistrza Szydłowca z dnia 27 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 24/2009 Burmistrza Szydłowca z dnia 27 kwietnia 2009 roku Zarządzenie Nr 24/2009 Burmistrza Szydłowca z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę Na podstawie art. 19 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W WARCE

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W WARCE Załącznik do Uchwały Nr XXXII/340/05 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 kwietnia 2005 r. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W WARCE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Straż Miejska w Warce, zwana dalej Strażą,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 28 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2016 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 2016 r

UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 2016 r UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 2016 r PROJEKT w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna" oraz nadania jej statutu Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Komendanta Straży Miejskiej w Lubaniu

Zarządzenie Nr 7/2013 Komendanta Straży Miejskiej w Lubaniu Zarządzenie Nr 7/2013 Komendanta Straży Miejskiej w Lubaniu z dnia 05 sierpnia 20013 roku w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Straży Miejskiej w Lubaniu Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r. Dz.U.1997.109.704 2005.07.01 zm. Dz.U.2004.246.2468 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w Głogowie Małopolskim z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Załatw sprawę - poradnik interesanta

Załatw sprawę - poradnik interesanta Załatw sprawę - poradnik interesanta Załatwianie spraw w urzędzie reguluje ustawa kodeks postępowania administracyjnego. W ramach wewnętrznych regulacji w administracji, sposób i tryb prowadzenia spraw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SYSTEMU SZKOLEŃ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W OŻAROWIE MAZOWIECKIM. I. Postanowienia ogólne 1.

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SYSTEMU SZKOLEŃ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W OŻAROWIE MAZOWIECKIM. I. Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Zarządzenia Nr S.00.50.135.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 8 sierpnia 2011r. REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SYSTEMU SZKOLEŃ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Załącznik do Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Nr 0161/3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE : 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU Załącznik nr 1 do Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo