PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA"

Transkrypt

1 Broszura informacyjna dla nowych pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ Stron 32 Urząd Miasta Nowy Targ Wydanie: I aktualizacja nr 1 PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA zdj. Robert Wójtowicz Krok po kroku

2 Redakcja: Edyta Garb Anna Roik Mateusz Skupień Cecylia Suchojad Stanisława Szołtysek Ewa Szopińska Robert Wójtowicz 2009, Urząd Miasta Nowy Targ. 2

3 URZĄD jest aparatem pomocniczym organu wykonawczego, jakim jest Burmistrz Miasta. Przy pomocy urzędu Burmistrz realizuje wiele swoich zadań. Również obsługa organu uchwałodawczego, tj. Rady Miasta oraz jej wewnętrznych organów sprawowana jest w ramach urzędu. Urząd wykonuje skutecznie i efektywnie prawem określone usługi i zadania, działa na rzecz społeczności lokalnej, dba o rozwój gospodarczy i społeczny miasta. MISJA URZĘDU Sprawny i skuteczny urząd, realizujący efektywnie we współpracy z innymi partnerami określone prawem zadania i usługi na rzecz rozwoju Miasta i jego społeczności Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie nowym pracownikom Urzędu Miasta Nowy Targ w prosty sposób pierwszych i niezbędnych informacji dotyczących ogólnych spraw związanych z wykonywaniem pracy w tutejszym Urzędzie. 3

4 SPIS TREŚCI MISJA URZĘDU...3 II. PODSTAWOWE INFORMACJE PAMIĘTAJ: GODZINY PRACY URZĘDU: ADRES URZĘDU: BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW PODSTAWOWE AKTY PRAWNE...7 A. Przepisy nadrzędne:...7 B. Regulacje wewnętrzne: STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIASTA NOWY TARG....8 III. KROK PO KROKU TWÓJ PIERWSZY DZIEŃ W URZĘDZIE PREZENTACJA PRACOWNIKA POZNAJĘ SWÓJ ZAKŁAD PRACY URZĄD BEZPIECZEŃSTWO NAJWAŻNIEJSZE PODRÓŻE SŁUŻBOWE URLOP WYPOCZYNKOWY...10 IV. TWOJE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA OBOWIĄZKI: UPRAWNIENIA:...11 V. MÓJ ROZWÓJ ZAWODOWY PIERWSZA UMOWA TERMINOWA SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA ŚLUBOWANIE I NOWY ANGAŻ PRACA W URZĘDZIE TO SŁUŻBA PODNOSZENIE WIEDZY I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH...13 VI. DODATKOWE INFORMACJE...14 CO JESZCZE POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? KLUCZE WYJŚCIA SŁUŻBOWE PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA PRZY URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG (PKZP) GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNICZE ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PIT-2 OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA DLA CELÓW PODWYŻSZENIA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU SPRAWY DOT. INFORMATYKI I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KSEROKOPIARKI W URZĘDZIE POKÓJ SOCJALNY...16 VII. FUNKCJONOWANIE URZĘDU MIASTA...17 VIII. RADA MIASTA NOWY TARG...26 IX. MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I ADRESY...28 X. INNE WAŻNE ADRESY I TELEFONY...29 XI. ETAPY ROZWOJU ZAWODOWEGO - NA WESOŁO

5 I. WSTĘP Serdecznie witam w nowym miejscu pracy, którym jest dla Pani/Pana samorząd miasta Nowego Targu, a konkretnie Urząd Miasta. Podjęcie tej pracy to ważna życiowa decyzja, a jestem przekonany, że po pewnym czasie okaże się, że była to dobra decyzja. Aby tak było, pomocnym stanie się z pewnością ten Przewodnik dla nowozatrudnionego urzędnika. Nowoczesna administracja i bycie w jej szeregach to również ciekawe wyzwanie, którego podjęcie i dobre zrealizowanie przyniesie wiele satysfakcji. Życzę, aby tak się też stało postaram się w tym osobiście pomóc, tak jak i Pani/Pana Koleżanki i Koledzy poprzez dobrą współpracę, wspólne podejmowanie zadań, ich realizację i przezwyciężanie trudności i problemów. Marek St. Fryźlewicz Burmistrz Nowego Targu Koleżanko, Kolego! Gratulujemy Ci podjęcia pracy w Urzędzie Miasta Nowy Targ to dobra decyzja. Jesteśmy przekonani, że będziesz wypełniać swoje obowiązki wzorowo i dobrze służyć społeczności naszego Miasta. Z myślą o Tobie przygotowaliśmy ten Przewodnik, który pomoże Ci pokonywać napotykane trudności i ułatwi poruszanie się w rzeczywistości funkcjonowania naszego Urzędu. Pracownik rozpoczynający pracę w urzędzie, często jako pierwszą w życiu pracę, czuje się niepewnie, zazwyczaj narażony jest na pewien stres, który związany jest z adaptacją w nowym środowisku, nieznajomością przepisów, zwyczajów, brakiem doświadczenia. Czynniki te mogą wpływać w sposób destrukcyjny na realizację zadań, hamować rozwój zawodowy pracownika. Wprowadzony i zapoznany z obowiązującymi w Urzędzie Miasta Nowy Targ przepisami, dokumentami, procedurami i sposobami korzystania z pomocy w przypadku pojawiania się problemów, będziesz mógł właściwie wykonywać swoje zadania. Zachęcamy Cię, więc... skorzystaj z naszych porad! Pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ 5

6 II. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Pamiętaj: - do pracy przychodź punktualnie, - codziennie przed rozpoczęciem pracy masz obowiązek podpisać listę obecności znajdującą się na I piętrze, na korytarzu obok pokoju Wydziału Organizacyjnego nr 113, - Twój ubiór to wyraz szacunku nie tylko dla przełożonych, ale także dla odwiedzających urząd mieszkańców i innych klientów, - życzliwa, rzetelna i profesjonalna obsługa klientów pokaże, że to Urząd jest dla klienta, a nie klient dla Urzędu, - napotkanemu klientowi w Urzędzie okaż zainteresowanie poprzez zapytanie W czym mogę pomóc? - identyfikator to nie tylko obowiązek, ale także sympatyczna informacja dla współpracowników i każdej napotkanej osoby, - wiele możesz się nauczyć od koleżanek i kolegów, dlatego traktuj ich z szacunkiem a będzie to również dla Ciebie promocja w nowej pracy, - zapoznaj się z treścią Kodeksu Etycznego i kieruj się nim w codziennej pracy (Kodeks znajdziesz na stronie miasta pod zakładką Urząd ), - odbieraj telefon poprzez przedstawienie się słowami Dzień dobry, następnie podaj swoje imię i nazwisko, nazwę komórki organizacyjnej, np.: Dzień dobry, Jan Kowalski, Sekretariat Burmistrza, w czym mogę pomóc?. - internetu w godzinach pracy powinieneś używać jedynie do celów służbowych, - przychodź na spotkania integracyjne organizowane przez Pana Burmistrza w ramach funduszu socjalnego, bo są dobrą okazją do wzajemnego poznania się, - chcesz zadzwonić na zewnątrz Urzędu, wybierz 1, następnie 0, potem nr kierunkowy i numer telefonu np XX-XXX. - w Urzędzie istnieje sieć telefoniczna wewnętrzna, dzięki której rozmowy telefoniczne pomiędzy pokojami są darmowe. Aby zadzwonić do innego pokoju należy w tym przypadku wykręcić trzycyfrowy numer wewnętrzny - bez jedynki i zera. Szczegółową listę telefonów Wydziałów i Referatów UMNT znajdziesz w punkcie VI niniejszego Przewodnika. 2. Godziny pracy Urzędu: w poniedziałki pracujemy od 7 30 do 16 00, od wtorku do czwartku pracujemy w godzinach od 7 30 do 15 30, a w piątki od 7 30 do Godziny otwarcia kasy Urzędu: w poniedziałki od 7 45 do w pozostałe dni od 7 45 do Adres Urzędu: Urząd Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, Nowy Targ NIP adres strony internetowej: adres strony intranetowej: um-glowny główny główny nr tel , fax

7 4. Biuro Obsługi Mieszkańców - Pok. 001 (wejście od strony Placu Słowackiego). Pierwszym miejscem, do którego powinien udać się klient Urzędu, jest Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM), które pełni rolę biura podawczego, czyli przyjmuje i rozdziela korespondencję wpływającą do Urzędu oraz zajmuje się ekspedycją korespondencji Urzędu - na zewnątrz i wewnątrz Urzędu. W biurze obsługi interesanci otrzymają informacje o sposobie załatwiania spraw, uzyskają tam także druki i wnioski oraz pomoc przy ich wypełnianiu. Biuro zajmuje się również wysyłką listów. Listy wysyłane do Nowego Targu są roznoszone przez gońców zatrudnionych w Urzędzie Miasta, poza teren Nowego Targu przesyłki wysyłane są pocztą. 5. Podstawowe akty prawne A. Przepisy nadrzędne: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o samorządzie województwa, ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa Ordynacja podatkowa, Europejski Kodeks Dobrej Administracji, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. Ww. przepisy łatwo znajdziesz przez internetowy serwis prawny do którego dostęp uzyskasz u informatyków naszego Urzędu. B. Regulacje wewnętrzne: Statut Miasta, Strategia Rozwoju Miasta, Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta, Regulamin Pracy, Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta, Polityka Jakości, Instrukcja obiegu dokumentów finansowo księgowych, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Instrukcja kancelaryjna Urzędu Miasta Nowy Targ, Kodeks Etyki, System Zarządzania Jakością, w tym m.in.: Procedura szkoleń pracowników, Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, Procedura okresowych ocen pracowników i inne. Ww. regulacje oraz wiele innych łatwo znajdziesz na naszej stronie intranetowej pod adresem: um-glowny. 7

8 6. Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Nowy Targ. 8

9 III. KROK PO KROKU 1. Twój pierwszy dzień w Urzędzie. Pierwsze swoje kroki skieruj do Wydziału Organizacyjnego, tam otrzymasz niezbędne dokumenty. Pracownik Wydziału Organizacyjnego na stanowisku ds. kadr, poprosi Cię o uzupełnienie brakującej dokumentacji pracowniczej, w tym np.: - świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, - dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe, - dokumentów stanowiących podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy, - innych. Zostaniesz poproszony o wypełnienie i podpisanie dokumentów, jak niżej: - kwestionariusza osobowego dla pracownika, przy czym legitymujesz się dowodem osobistym, - ZUS ZUA (danych personalnych do formularzy ubezpieczeniowych), - oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem pracy oraz regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ, - przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy skarbowej (podpisuje kandydat do Wydziału Finansowego), - oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, - umowy o pracę, - informacji dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Ponadto otrzymasz: - skierowanie na wstępne badania lekarskie, z którymi udasz się do poradni medycyny pracy, - kartę obiegową, z którą udasz się do wymienionych w niej komórek organizacyjnych Urzędu, - identyfikator, który masz obowiązek nosić w czasie pracy na terenie Urzędu. 2. Prezentacja pracownika. Ważne jest, abyś jako nowy pracownik przed rozpoczęciem pracy poznał panujące w Urzędzie zwyczaje, zaznajomił się z kadrą i współpracownikami oraz z funkcjonowaniem Urzędu. Twój bezpośredni przełożony lub wyznaczony przez niego pracownik, tzw. opiekun, zapozna Cię ze współpracownikami w Twojej komórce organizacyjnej. Dodatkowo zostaniesz przedstawiony pozostałym pracownikom tut. Urzędu poprzez stronę intranetową. Ponadto możesz zostać przedstawiony na ogólnej naradzie pracowniczej lub na Sesji Rady Miasta. 3. Poznaję swój zakład pracy Urząd. Na tym etapie pracownik Wydziału Organizacyjnego pracujący na stanowisku ds. kadr, zapozna Cię z ogólnymi warunkami pracy oraz oprowadzi po Urzędzie, abyś zorientował się przede wszystkim, gdzie jest: - Sekretariat Burmistrza Miasta, - Biuro Obsługi Mieszkańców (dziennik podawczy), - Wydział Finansowy, - Stanowisko pracy informatyków, - Straż Miejska, 9

10 - otoczenie Urzędu (wejścia, parking samochodowy, portiernia, inne), - inne wydziały/referaty. Natomiast Twój bezpośredni przełożony lub wyznaczony opiekun: - przedstawi Ci zwyczaje panujące w Urzędzie np. organizację narad i szkoleń z pracownikami, spotkań okolicznościowych, integracyjnych, - zaprezentuje Ci Urząd i jego osiągnięcia, - określi Twoje miejsce w strukturze organizacyjnej Urzędu, - zapozna Cię z warunkami pracy na Twoim stanowisku. 4. Bezpieczeństwo najważniejsze. Zanim podejmiesz pracę na swoim stanowisku musisz odbyć: - wstępne badania lekarskie, - instruktaż ogólny w zakresie BHP na stanowisku pracy. Szczegółowe informacje z tego zakresu uzyskasz w Wydziale Organizacyjnym na stanowisku ds. kadr. 5. Podróże służbowe. Polecenie wyjazdu służbowego wydaje bezpośredni przełożony. W poleceniu wyjazdu służbowego pracodawca określa: imię i nazwisko pracownika, przewidywany czas i miejscowość lub miejscowości, w których obowiązki służbowe mają być wykonywane, środek lub środki transportu oraz cel wyjazdu (delegację otrzymasz w Wydziale Organizacyjnym). Rozliczanie kosztów podróży służbowych odbywa się na podstawie pisemnego polecenia wyjazdu służbowego, zwanego delegacją, wystawionego wcześniej przez osobę do tego upoważnioną, zwaną pracodawcą, wypełnionego następnie przez delegowanego pracownika oraz zawierającego niezbędne załączniki, w szczególności dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki. 6. Urlop wypoczynkowy. Masz prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze i według zasad określonych w Kodeksie Pracy. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu, przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym - z dniem 1 stycznia. Wymiar urlopu wynosi : 20 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. 10

11 IV. TWOJE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA Obowiązki pracownika określa szczegółowo Rozdział 3 art. od 24 do 35 ustawy o pracownikach samorządowych: 1. Obowiązki: Obowiązki pracownika samorządowego reguluje miedzy innymi art. 24 i 25 ustawy o pracownikach samorządowych, a należą do nich w szczególności: dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli; przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania; dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami; zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, a na żądanie osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy obowiązany jest również złożyć oświadczenie o stanie majątkowym. 2. Uprawnienia: Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się w przedostatnim dniu miesiąca, za który należne jest wynagrodzenie, a jeżeli przedostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, powinno być ono wypłacone w dniu poprzednim. Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ określa Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr /09 z dnia 15 lipca 2009 r. 11

12 V. MÓJ ROZWÓJ ZAWODOWY Etap ten obejmuje adaptację do nowych warunków pracy i rozwój zawodowy pracownika. W tym miejscu rozpoczyna się ważna rola opiekuna przydzielonego dla pracownika (często kierownika komórki organizacyjnej), skorzystaj z jego porad. 1. Zwycięzca naboru. Jesteś osobą mającą pierwszy raz zostać urzędnikiem czyli taką, która najprawdopodobniej nigdy wcześniej nie pracowała w jednostkach samorządowych, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony, dłuższy niż sześć miesięcy i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu i wygrałeś nabór na stanowisko urzędnicze lub urzędnicze kierownicze. Sprawy dot. naboru pracowników w tut. Urzędu reguluje Procedura naboru pracowników wprowadzona Zarządzeniem Nr /09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2009 r. 2. Pierwsza umowa terminowa. Pierwsza umowa, jaką możesz otrzymać, ma charakter okresowy, nie dłuższy niż sześć miesięcy. Ma ona zawierać postanowienie, że wolno ją wcześniej rozwiązać za dwutygodniowym wypowiedzeniem. 3. Służba przygotowawcza. Zgodnie z zapisami art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych, każdy nowy pracownik Urzędu jest zobowiązany odbyć służbę przygotowawczą. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych. Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem. Tylko pozytywny wynik egzaminu otwiera drzwi do kariery urzędnika. Sprawy służby przygotowawczej w Urzędzie Miasta Nowy Targ reguluje Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr /09 z dnia 25 czerwca 2009 r. 4. Ślubowanie i nowy angaż. Gdy urzędnik zda egzamin kończący służbę przygotowawczą, musi złożyć ślubowanie, jakie składa każdy urzędnik przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych. Treść przysięgi zawiera art. 18 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych. Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania. Do treści ślubowania mogą być dodane słowa Tak mi dopomóż Bóg. Złożenie ślubowania pracownik potwierdza podpisem. Odmowa złożenia ślubowania, o którym mowa w ust. 1, powoduje wygaśnięcie stosunku pracy. Teraz wolno zawrzeć z urzędnikiem nową umowę o pracę, która może być zawarta na czas nieokreślony. 12

13 5. Praca w Urzędzie to służba. Dalszy etap to Twoja twórcza praca i realizacja obowiązków, które wynikają z opisu stanowiska oraz przydziału czynności, który przygotowuje dla Ciebie bezpośredni przełożony. On również wspierał Cię będzie w realizacji zadań (kierownik referatu, naczelnik wydziału). Życzymy Ci powodzenia!!! 6. Ocena okresowa. Twoja praca oraz zachowanie podlegać będzie ocenie. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, podlega okresowej ocenie, zwanej dalej oceną. Oceny na piśmie dokonuje bezpośredni przełożony pracownika samorządowego. Kwestie ocen pracownika reguluje art. 27 ust 8 ustawy o pracownikach samorządowych, a szczegółowe zapisy znajdują się w procedurze Oceny okresowe pracowników samorządowych, zatwierdzonej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr /09 z dnia 25 czerwca 2009 r. 7. Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych należy do Twoich obowiązków. Burmistrz w budżecie miasta zabezpiecza środki na szkolenia dla swoich pracowników masz więc możliwość doskonalenia swojego warsztatu. Szczegółowych informacji na temat szkoleń szukaj w Procedurze szkoleń pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ, zatwierdzonej Zarządzeniem Burmistrza Nr /09 z dnia 15 czerwca 2009 r. 13

14 VI. DODATKOWE INFORMACJE CO JESZCZE POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? 1. Klucze. Zapoznaj się z procedurą w sprawie zasad postępowania z kluczami oraz dostępu do pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta Nowy Targ. By dostać się do swojego pokoju klucz musisz pobrać u dozorcy pok. 019 (parter), również po pracy klucz musisz pozostawić u dozorcy. Procedurę znajdziesz na stronie intranetowej. 2. Wyjścia Służbowe. Chcąc opuścić stanowisko pracy musisz się zwolnić u bezpośredniego przełożonego, pamiętając równocześnie, że opuszczając budynek Urzędu w czasie pracy musisz się wpisać do odpowiedniego zeszytu i określić dokładną godzinę wyjścia, cel oraz przewidywaną godzinę powrotu. Zeszyt do wyjść w celach służbowych znajduje się w Biurze Obsługi Mieszkańców pok. 001 parter. 3. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Urzędzie Miasta Nowy Targ (PKZP). Kasa zapomogowo-pożyczkowa to najszybsza i najskuteczniejsza forma pomocy finansowej w miejscu pracy. W tut. Urzędzie działa PKZP, której celem jest udzielanie jej członkom pomocy materialnej w formie pożyczek na zasadach określonych w statucie PKZP. Członkostwo w PKZP jest dobrowolne, a za zobowiązania PKZP odpowiadają jej członkowie solidarnie do wysokości wkładów. Wkłady członkowskie oraz udzielona pożyczka nie są oprocentowane. Informacje o zasadach członkostwa, prawach i obowiązkach członków, organach PKZP zawarte są w Statucie PKZP, natomiast zasady udzielania pożyczek w Regulaminie PKZP. Szczegółowe informacje można uzyskać u Przewodniczącego Zarządu PKZP pana Łukasza Dłubacza lub u księgowego PKZP pani Danuty Budzyk. 4. Grupowe ubezpieczenie pracownicze. Grupowe ubezpieczenie pracownicze to grupowe ubezpieczenie ochronne, którego celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Może ono obejmować od jednego do kilkunastu ryzyk związanych z życiem i zdrowiem ubezpieczonego i współ-ubezpieczonych. Jest to ubezpieczenie dobrowolne. Obecnie w tut. Urzędzie funkcjonuje Grupowe ubezpieczenie PZU. Szczegółowe informacje na temat warunków ubezpieczenia, kwoty ubezpieczenia, wysokości miesięcznej składki i odszkodowań można uzyskać u pani Danuty Budzyk. 5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Fundusz Świadczeń Socjalnych jest tworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. Środki pieniężne przeznaczone na cele Funduszu gromadzone są przez pracodawcę na wyodrębnionym w tym celu rachunku bankowym, przelewane w terminach oraz wydatkowane na cele określone przez przepisy. 14

15 W tut. Urzędzie funkcjonuje Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który określa osoby uprawnione do korzystania z ulgowych usług i świadczeń oraz pomocy z funduszu, cele, na które przeznacza się środki funduszu, oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń i pomocy z funduszu. Świadczenia z funduszu przyznaje osobom uprawnionym pracodawca na ich wniosek, po uzgodnieniu z pracownikami wybranymi przez załogę do reprezentowania jej interesów, zwanym dalej Przedstawicielami Załogi. Przyznanie osobom uprawnionym ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu jest zależne od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Przyznanie pomocy mieszkaniowej (pożyczki mieszkaniowej) zależne jest od sytuacji mieszkaniowej tych osób i ich rodzin. Świadczenia mają charakter uznaniowy i osobom uprawnionym nie przysługują żadne roszczenia w razie nie uzyskania żądanych świadczeń. 30% wartości odpisu na ZFŚS może być co roku przekazywane na tzw. fundusz mieszkaniowy, z którego udzielane są pożyczki na cele mieszkaniowe (decyzja jest uzależniona od wysokości środków zgromadzonych na funduszu mieszkaniowym). Pomoc na cele mieszkaniowe może być przyznana w formie oprocentowanej pożyczki zwrotnej jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony. 6. PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów podwyższenia kosztów uzyskania przychodu. Podatnikowi zatrudnionemu na podstawie m.in. umowy o pracę przysługują z reguły koszty uzyskania przychodów w wysokości zryczałtowanej. Koszty te są różne w zależności od tego, czy zakład pracy mieści się w miejscu zamieszkania pracownika. Warunkiem stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów jest miejsce zamieszkania pracownika odrębne od miejsca zakładu pracy. Jeżeli są to dwie różne miejscowości oraz pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę płatnik może stosować podwyższone koszty uzyskania przychodu. Aby zakład pracy mógł zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów w odniesieniu do ustalania zaliczki na podatek dla danego pracownika, pracownik musi mu złożyć stosowne oświadczenie oraz PIT-2. Po złożeniu powyższego oświadczenia zakład pracy uwzględnia przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy podwyższone koszty uzyskania przychodu. Druk oświadczenia i PIT-2 otrzymuje pracownik od pracownika Wydziału Finansowego pani Danuty Budzyk. 7. Sprawy dot. informatyki i przetwarzania danych osobowych. a) Dostęp do przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdy pracownik Urzędu Miasta, aby uzyskać dostęp do przetwarzania danych osobowych musi, posiadać stosowne upoważnienie nadane przez Administratora Danych Osobowych, która tą funkcję w tut. Urzędzie pełni Burmistrz Miasta. Jednocześnie trzeba pamiętać, iż zgodnie z art. 39 ust. 2 w/w ustawy osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane, pod odpowiedzialnością karną, zachować w tajemnicy w czasie i po ustaniu zatrudnienia dane osobowe. W związku z tym należy złożyć stosowne oświadczenie w tej kwestii. Wzory upoważnienia oraz oświadczenia, a także szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych i Polityki Bezpieczeństwa można uzyskać u Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), pana Józefa Bryś - informatyka, w pokoju nr

16 b) Dostęp do systemu informatycznego Dostęp do systemu informatycznego może uzyskać wyłącznie osoba zarejestrowana w tym systemie przez Administratora Systemu Informatycznego (informatycy) na wniosek bezpośredniego przełożonego. Rejestracja polega na nadaniu identyfikatora sieciowego, przydziale hasła, założeniu konta pocztowego oraz wprowadzeniu tych danych do bazy użytkowników systemu. Stosowny wniosek o udzielenie dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych, a także praktyczne informacje na temat funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta można uzyskać u informatyków w pokoju nr 223. c) Zakładanie konta Konta dla pracowników są tworzone w podany niżej sposób: (imię i nazwisko piszemy bez polskich liter) np. Konto takie zostanie założone również Tobie. 8. Kserokopiarki w Urzędzie. Masz możliwość wydrukowania pism w specjalnych pokojach, gdzie znajdują się kserokopiarki tylko by się tam dostać musisz znać kod dostępu, który otrzymasz od informatyków. Mamy cztery takie pokoje: pierwszy znajduje się na parterze pok. 017 i jest tam kserokopiarka Kyocera Mita Km KX 1650, drugi znajduje się na II piętrze pok. 219 i jest tam kserokopiarka Kyocera Mita Km 4030, trzeci znajduje się również na II piętrze pok. 206 z najnowocześniejszą kserokopiarką w naszym urzędzie Kyocera TASKalfa 420i KX, czwarty znajduje się na III piętrze i jest tam kserokopiarka Kyocera Mita Km Musisz wiedzieć również, że oprócz kodu wejścia do pokoju z drukarką/kserokopiarką każdy Wydział/Referat posiada odrębny kod dostępu bezpośrednio na kserokopiarkę, który możesz uzyskać u naszych informatyków: pana Mariusza Foryta lub pana Józefa Brysia pok. 223, II piętro, lub bezpośrednio u swoich przełożonych. 9. Pokój socjalny. Na II piętrze w pokoju nr 225 masz do dyspozycji pokój socjalny, który jest miejscem przeznaczonym do spożywania posiłków (przygotowanych indywidualnie przez pracowników). Masz prawo do korzystania z wyposażenia pokoju, m. in.: z lodówki, kuchenki mikrofalowej, czajnika, zestawu kawowego. Wychodząc do pokoju socjalnego w ramach przysługującej Ci przerwy zawsze poinformuj swojego przełożonego. Pomieszczenie socjalne wyposażone jest w telefon, którego nr wewnętrzny to: 255. Wejście do pokoju jest chronione hasłem i znane Ci już powinno być z wejść do pomieszczeń z kserokopiarkami w naszym urzędzie. Pamiętaj aby zapoznać się z obowiązującym Regulaminem z jego korzystania, który dostępny jest w Wydziale Organizacyjnym oraz bezpośrednio w pomieszczeniu socjalnym. 16

17 VII. FUNKCJONOWANIE URZĘDU MIASTA ZAKRES ZADAŃ ORAZ NUMERY TELEFONÓW Burmistrz Miasta Nowy Targ (pok. 101 I p.): mgr inż. Marek Fryźlewicz tel I Z-ca Burmistrza (pok. 101 I p.): mgr Eugeniusz Zajączkowski tel II Z-ca Burmistrza (pok. 112 I p.): mgr Jan Kolasa tel Sekretarz Miasta (pok. 123 I p.): inż. Stanisława Szołtysek tel , Sekretariat Burmistrza (pok. 101 I p.): mgr Agnieszka Czopek Inspektor mgr Magdalena Policha Inspektor tel , Zespół Obsługi Prawnej (pok. 111 I p.): mgr Teresa Ludzia mgr Wojciech Gliściński tel opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym aktów prawnych organów gminy oraz zarządzeń, decyzji i pism okólnych Burmistrza, obsługa prawna organów gminy, pomoc prawna na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych nie mających swojej obsługi prawnej, doradztwo prawne na rzecz wydziałów, prowadzenie spraw sądowych, nadzór nad egzekucją należności miasta, opiniowanie projektów umów i porozumień, opiniowanie spraw dotyczących stosunku pracy pracowników samorządowych, wydawanie opinii prawnych dotyczących zawarcia ugody w sprawach majątkowych, 17

18 informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Urzędu oraz w jego działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutków tych uchybień, wydawanie opinii prawnych dotyczących umorzenia należności, udzielanie wyjaśnień w sprawie obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania gminy i jej organów, opiniowanie zawiadomień organów powołanych do ścigania przestępstw stwierdzenie przestępstwa ściganego z urzędu, wykonywanie czynności przewidzianych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr l9 poz. 145 z późn. zm.). opiniowanie materiałów przetargowych. Biuro Obsługi Mieszkańców (pok. 001 parter): tel , udzielanie pełnej informacji dot. funkcjonowania Urzędu Miasta, jego jednostek, miejsca i sposobu załatwiania spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach i Urzędach, wskazywanie kompetentnych osób; udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw, obsługa interesantów w zakresie: wydawania druków wniosków do załatwiania spraw, pomoc przy ich wypełnianiu, przyjmowanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją i przekazywanie wydziałom celem ich załatwienia, wydawanie decyzji zaświadczeń i innych dokumentów przygotowanych przez inne wydziały; prowadzenie zbioru kart usług oraz udostępnianie ich interesantom oraz wydawanie druków urzędowych formularzy (załączników do kart usług); obsługa biura podawczego (przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu, prowadzenie ewidencji korespondencji); udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych, instytucjach, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach działających na terenie miasta; dysponowanie wydziałowymi materiałami instruktażowymi oraz promocyjnymi Miasta z uwzględnieniem potrzeb interesantów; udzielanie informacji w sprawie składania i przyjmowania skarg, wniosków dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta; przyjmowanie pism urzędowych w sprawie doręczenia zastępczego; udostępnianie zbiorów przepisów prawnych (Dzienniki Ustaw, Monitor Polski i inne) oraz udzielanie informacji o przepisach prawa miejscowego (Uchwały Rady Miasta); obsługa kserokopiarki dla potrzeb interesantów załatwiających sprawy w UM. Wydział Organizacyjny: Naczelnik - mgr Andrzej Zając (pok. 113 I p.) tel , Organizacja i funkcjonowanie Urzędu Sprawy kadrowe Gospodarka środkami rzeczowymi Archiwum zakładowe Obsługa informatyczna Urzędu Wydział Spraw Obywatelskich: p.o. Naczelnika - Bogusław Giełczyński (pok. 120 I p.) tel

19 Ewidencja ludności (pok. 010 parter) Dowody osobiste (pok. 003 parter) Sprawy wojskowe (pok. 120 I p.) Urząd Stanu Cywilnego: Kierownik - mgr Zofia Regiec (pok 009 parter) Z-ca Kierownika mgr Edyta Garb tel , Śluby Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński Wydawanie zaświadczeń o możliwości zawarcia związku małżeńskiego za granicą Rejestracja urodzeń Rejestracja zgonów Przyjęcia oświadczenia o uznaniu dziecka przez ojca Przyjmowanie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki Odpisy aktów stanu cywilnego Transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji: Naczelnik - mgr Marcin Jagła (pok.207 II p.) tel Zadania w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony zabytków (pok.210 II p.) Zadania w zakresie promocji miasta (pok.210 II p.) Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji (pok.211 II p.) Współpraca z organizacjami pozarządowymi (pok.211 II p.) Zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom (pok.209 II p.) Zadania w zakresie pomocy społecznej (pok.209 II p.) Sekretariat Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (pok.209 II p.) Zadania w zakresie ewidencji działalności gospodarczej (pok.208 II p.) Prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (pok.208 II p.) Wydawanie zezwoleń na utrzymywania psa rasy uznanej za agresywną (pok.208 II p.) Prowadzenie ewidencji obiektów turystycznych i hotelarskich (pok.208 II p.) Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (pok.208 II p.) Wydział Oświaty: Naczelnik - mgr Janusz Stopka (pok. 213 I p.) tel Sprawy w zakresie ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Sprawy w zakresie nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego 19

20 Sprawy w zakresie spełnienia obowiązku szkolnego i nauki Sprawy w zakresie nadzoru nad działalnością samorządowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Sprawy w zakresie tworzenia, prowadzenia i likwidacji szkół Sprawy w zakresie przyznawania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) Sprawy w zakresie refundowania pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych Referat ds. Zamówień Publicznych: Kierownik - mgr inż. Krzysztof Iskra (pok. 221 II p.) tel Udzielanie informacji o planowanych zamówieniach publicznych Urzędu Miasta Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne Sprzedaż specyfikacji ogłoszonych zamówień publicznych Wydział Finansowy: Skarbnik - mgr Józef Młynarczyk (pok. 122 I p.) tel Z-ca Skarbnika Miasta - mgr Łukasz Dłubacz (pok. 121 I p.) tel Główny Księgowy - mgr Elżbieta Stępińska (pok. 107 I p.) tel Wymiar i pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym (pok. 016 parter) Pobór podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych (pok. 013 parter) Opłata skarbowa (pok. 013 parter) Wystawianie faktur za materiały przetargowe, czynsze, dzierżawy i inne (pok. 012 parter) Wpłaty podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz innych należności (pok. 014) Wydział Rozwoju i Inwestycji: Naczelnik - mgr inż. Adam Sojka (pok. 216 II p.) tel Przygotowanie i realizacja inwestycji miejskich zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, miedzy innymi budowa i modernizacja obiektów będących własnością Miasta drogi, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, obiekty oświaty, kultury, sportu, użyteczności publicznej i inne. Mieszkańcy mogą uczestniczyć w planowaniu poprzez składanie pomysłów inwestycyjnych wnioskiem WPI 1 Współpraca z Karpacką Spółką Gazownictwa w zakresie przygotowania inwestycji związanych z gazyfikacją Miasta. Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa: 20

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem", określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do zarządzenia nr 216 /04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2004 r. URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Regulamin organizacyjny Zielona Góra 2004 Spis treści Rozdział I. Wstęp Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Samorządzie

Przewodnik po Samorządzie Przewodnik po Samorządzie Przewodnik po Samorządzie Projekt Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. SPIS TREŚCI Dział Tytuł Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA 2011-2015 Kwiecień 2012 Rozdział I Postanowienia ogólne Str. 2 1 1. Regulamin określa zasady ady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Przewodnik dla klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Przewodnik dla klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Skarżysko-Kamienna 2013 ISO 9001:2009 1 Spis treści: Słowo wstępne 3 System Zarządzania Jakością. 4 Polityka Jakości... 6 Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo