PROJEKT SIECI KAMPUSOWEJ DLA WYŻSZEJ UCZELNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT SIECI KAMPUSOWEJ DLA WYŻSZEJ UCZELNI"

Transkrypt

1 Projektowanie S ieci Komputerowych PROJEKT SIECI KAMPUSOWEJ DLA WYŻSZEJ UCZELNI Autorzy: Miron Kobelski (59803) i Stanisław Szczepanowski (62492) Data oddania projektu:... Data zaliczenia:... OCENA:... [podpis oceniającego]

2 I. Cele, wymagania i założenia projektu (1) C el i zakre s projektu Na terenie uczelni znajduje się dziesięć budynków tworzących pięć instytutów: budynki E1 i E2 oraz części budynków E3 i E4 tworzą instytut informatyki (II); budynek E5 oraz część budynku E4 instytut telekomunikacji (IT); budynek E8 oraz część budynku E3 instytut automatyki (IA); budynki E6 i E7 instytut matematyki (IM); budynki E9 i E10 instytut fizyki (IF). Oba budynki instytutu fizyki (E9 i E10) oddzielone są od pozostałych budynków uczelni drogą, pod którą znajduje się gotowy trakt kablowy. Dodatkowo uczelnia posiada dwie filie oznaczone jako F1 i F2 znajdujące się w innych miastach. Budynek fizyki (IF E9) ma zostać podłączony do sieci miejskiej MAN z wykorzystaniem mostu bezprzewodowego. Poglądowy plan uczelni przedstawia rysunek nr 1. Wszystkie budynki wchodzące w skład kampusu charakteryzują się podobnym układem pomieszczeń; w ramach każdego budynku znajduje się: 20 pomieszczeń pracowniczych 5 komputery w każdym pomieszczeniu; 10 laboratoriów 20 komputerów w każdym; 1 serwer instytutowy (SI) na każdy instytut w danym budynku; 1 serwer studencki (SK) na każdy instytut w danym budynku. Na parterze każdego budynku kampusu oraz w całym budynku E1 należy zapewnić bezprzewodowy dostęp do sieci lokalnej. Należy zaprojektować sieć komputerową obejmującą cały teren uczelni, zapewniającą komunikację zarówno w ramach poszczególnych budynków, pomiędzy nimi (w tym również do filii), jak i dostęp do sieci miejskiej MAN. Telefonia VoIP System telefoniczny kampusu zostanie zrealizowany w oparciu o telefonię internetową (Voice over Internet Protocol). Wszyscy pracownicy uczelni (przebywający na kampusie oraz w filiach) posiadają własny numer telefonu, a system umożliwia swobodną realizację połączeń zarówno wewnątrz sieci uczelnianej, jak i na numery zewnętrzne, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów takich rozmów. Przyjęto przy tym następujące założenia:

3 jedna rozmowa telefoniczna wymaga pasma o szerokości 64kbit/s; ogólna liczba abonentów - 12 budynków * 20 pomieszczeń * 5 pracowników = 1200; jeden użytkownik wykonuje w ciągu godziny jedną rozmowę o czasie trwania 3 minuty; zgodnie z zasadą Pareta 80% połączeń realizowanych jest w obrębie kampusu, pozostałe 20% wychodzi na zewnątrz (ok. 240 rozmów na godzinę). Przy założeniu, że abonent nie czeka na połączenie dłużej niż 3 sekundy, można obliczyć wymaganą liczbę kanałów z wykorzystaniem dystrybucji Erlanga. W tym celu wykorzystano specjalistyczne darmowe oprogramowanie: Daje to wymaganą przepustowość 23 (trunks required) * 64Kbit/s = Kb/s po wykonaniu podobnych obliczeń dla rozmów realizowanych wewnątrz kampusu, uzyskamy minimalną liczbę kanałów równą 71 (co daje Kbit/s). Przy założeniu, że nie wszystkie takie rozmowy są prowadzone na tym samym obszarze sieci, daje to bezpieczny margines bezpieczeństwa. Sieć bezprzewodowa w budynkach kampusu Na parterze każdego budynku dostępna jest dla pracowników oraz studentów sieć bezprzewodowa w standardzie g. Dostęp do niej jest ograniczony za pomocą mechanizmów autoryzacji i szyfrowania, które konfigurowane są centralnie (WPA). Jednocześnie z sieci bezprzewodowej na jeden punkt dostępowy może przypadać od użytkowników. Dodatkowe założenia Projekt i wykonanie sieci kampusowej powinny zapewniać powszechność dostępu oraz ciągłość usług, bezpieczeństwo, skalowalność, odporność na awarie oraz decentralizację administracji. Zarządzanie segmentami sieci należącymi do poszczególnych instytutów, których budynki tworzą kampus, powinno być oddelegowane do nich samych. W ten sposób możliwe będzie lepsze dopasowanie konfiguracji sieci wydziałowych do rzeczywistych potrzeb. Dodatkowo pozwoli to odciążyć główne centrum zarządzania siecią, którego praca będzie mogła skupić się na zapewnieniu funkcjonowania sieci szkieletowej oraz łączy zewnętrznych. Plan budynków kampusu Przyjęto założenie, że wszystkie 10 budynków kampusu są identyczne, a w szczególności: każdy budynek ma parter i piętro; na parterze znajdują się sale laboratoryjne, a na piętrze pomieszczenia pracowników; na ilustracjach pominięto klatki schodowe oraz inne, mniej ważne w projekcie

4 pomieszczenia; każdy budynek ma szerokość 28 metrów i długość 40 metrów; sala laboratoryjna ma wymiary 8 na 12 metrów; jest ich 10; pokój dla pracowników ma wymiary 8 na 6 metrów; w jednej sali laboratoryjnej i jednym pokoju pracowniczym będzie znajdować się punkt dostępowy. Poniżej przedstawiono rzut obu pięter pojedynczego budynku w kampusie. Ilustracja 1: Plan pięter każdego z budynków (2) Założenia d oty czą c e przepu st o w oś ci si e ci Podstawowym założeniem w budowanej sieci jest doprowadzenie łącz o szybkości 100 Mb/s do biurek każdego z komputerów stacjonarnych, zarówno pracowniczych jak i laboratoryjnych, należących do uczelni. Taka szybkość jest odpowiednia zarówno do pracy biurowej sekretariatów poszczególnych instytutów, dla potrzeb pracowników akademickich, jak również dla potrzeb studentów pracujących przy komputerach w czasie zajęć. Chcąc umożliwić korzystanie wielu użytkownikom z zasobów serwerów, zakłada się, że każdy z tych komputerów zostanie podłączony do sieci szkieletowej łączem 1Gb/s. Zastosowanie szerszego pasma ma na celu nie tylko usprawnienie równoczesnego dostępu pracowników i studentów do pojedynczego serwera, jak również wymianę danych pomiędzy serwerami różnych instytutów, np. w celach naukowych. Kolejnym założeniem jest przepustowość sieci szkieletowej, która ma wynosić 1Gb/s. Prędkość ta wynika z założenia umożliwienia połączenia pomiędzy serwerami z ich maksymalnymi prędkościami, przy najniższym możliwym koszcie wykonania takiej sieci. Planuje się, aby radiowe połączenie do sieci miejskiej MAN miało przepustowość 144 Mb/s w łączu dół oraz 144 Mb/s w łączu w górę. Prędkość ta ma zapewnić dostęp do sieci Internet każdemu użytkownikowi łączącego się z terenu uczelni. Zakładana symetryczność przepustowości w obu kierunkach ma pozwolić na zdalne łączenie się z serwerami uczelnianymi i korzystanie z ich zasobów, dlatego ani ruch do ani z kampusu nie powinien być jawnie ograniczony. To łącze zostanie zbudowane w oparciu o technologię LMDS, czyli Local Multipoint Distribution Service. Należy zagwarantować również, aby antena operatora sieci MAN znajdowała się najdalej 2,4 km (około 1,5 mili) od anteny znajdującej się na budynku E9, w celu zapewnienia wysokiej jakości połączenia radiowego nawet przy złej pogodzie. Na potrzeby projektu wykorzystano sprzęt

5 firmy Alvarion, lecz w rzeczywistości sprzęt będzie zależeć od dostawcy internetowego. Zakłada się również, że sieć bezprzewodowa, udostępniana na parterze każdego budynku oraz w całym budynku E1 będzie oferować maksymalną szybkość łącza na poziomie 54 Mb/s (standard g). Powyższe założenie wynika z powszechności stosowania takiej przepustowości w bezprzewodowych sieciach LAN. Powszechność ta objawia się głównie w stosowanych kartach bezprzewodowych umieszczanych w komputerach przenośnych. Oba budynki filii F1 i F2 planuje się połączyć z kampusem łączami dzierżawionymi o symetrycznej prędkości 100Mb/s każde (technologia Fast Ehternet). Planuje się umożliwienie szybkiego połączenia tych budynków z siecią kampusową, do celów biurowych, administracyjnych, edukacyjnych i naukowych, przy zminimalizowaniu comiesięcznego kosztu dzierżawy łącz. II. Projekt logiczny sieci (3) Kon c e p cja rozwiązania i prop o n o wan e te chn ol ogie Część pierwsza niniejszego projektu zebrała wymagania nakładane na sieć kampusową. Ich spełnienie wymaga zastosowania odpowiednich technologii w poszczególnych warstwach sieci. Poniżej zostaną one zebrane i pogrupowane wg warstw modelu OSI. War stwa fizyczna Łącza zewnętrzne do sieci miejskiej zrealizowane zostaną zgodnie z założeniami, to znaczy bezprzewodowo, z wykorzystaniem technologii LMDS. Szkielet sieci zostanie wykonane w technologii światłowodowej. Kable z redundantnymi włóknami wielomodowymi zapewnią skalowalność i pole manewru w przypadku awarii pojedynczych włókien (koszt dodania pojedynczego włókna jest znikomy w porównaniu do kosztu prowadzenia nowego kabla). Urządzenia sieciowe realizujące transmisje wielomodową są tańsze od urządzeń jednomodowych, których przewaga w postaci dłuższych odległości transmisji jest nieistotna, z uwagi na rozmiary kampusu. Warstwa dostępowa zrealizowana zostanie z wykorzystaniem kabli miedzianych kategorii 6. Z uwagi na rozmiar budynków oraz założenia na temat przepustowości dostępnej dla końcowych użytkowników jest to rozwiązanie wystarczające. Sieć bezprzewodowa zrealizowana zostanie w technologii g. War stwa łącza danych Na całym kampusie wykorzystane zostanie sprawdzony standard Ethernet. Powszechne wykorzystanie zgodnych z nim zaawansowanych przełączników pozwoli zapewnić realizacje wszystkich założeń projektowych. Najważniejsze z zalet Ethernetu z punktu widzenia niniejszego projektu to mikrosegmentacja z wykorzystaniem przełączników (efektywne wykorzystanie dostępnego pasma), Spanning Tree Protocol (który wykorzystany zostanie w celu zapewnienia redundancji) oraz łatwość tworzenia sieci wirtualnych VLAN pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa, odseparowanie ruchu sieciowego poszczególnych wydziałów oraz skalowalność sieci. W przypadku łączy zewnętrznych do sieci miejskiej oraz dzierżawionych łącz do obu filii zostanie wykorzystany alternatywny protokół warstwy trzeciej, w zależności od możliwości zewnętrznego operatora telekomunikacyjnego.

6 War stwa sieci Wykorzystany zostanie protokół IPv4 jako obecnie dominujący standard internetowy. Urządzenia warstwy trzeciej zostaną jednak dobrane również pod kątem ich zgodności z wersją 6 tego protokołu, tak aby w przyszłości ułatwić przejście na nową wersję protokołu. Poza routerami, w kluczowych miejscach sieci wykorzystane zostaną firewalle, które pozwolą zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa. Telefonia IP Rozwiązanie VoIP, podobnie jak cała sieć, zrealizowane zostanie w oparciu o produkty firmy 3Com wspierające protokół SIP. Każdy pracownik uczelni będzie miał do dyspozycji własny telefon VoIP, natomiast funkcje realizacji połączeń oraz zarządzania ruchem VoIP zrealizowane zostaną z wykorzystaniem dedykowanego serwera 3Com V7000 Platform Series. Ruch VoIP realizowany będzie ze względów bezpieczeństwa i wydajności w osobnych VLANach, co pozwoli również na zastosowanie na switchach i routerach priorytetowego kolejkowania wrażliwych na opóźnienia pakietów VoIP. Wszystkie zastosowane urządzenia wspierają telefonie IP. Projekt logiczny sieci Zaproponowane rozwiązanie opiera się na fizycznej topologii gwiazdy, której ramiona stanowią poszczególne instytuty. W celu zapewnienia redundancji wszystkie budynki połączone są dodatkową pętlą. W każdym budynku kampusu znajduje się switch szkieletowy, jednak routery instytutowe znajdują się tylko w głównym budynku danego instytutu. Dzięki zastosowaniu w każdym z węzłów tak powstałej sieci przełączników ethernetowych obsługujących protokół STP, możliwe jest uzyskanie bardzo dużej odporności na awarię. Każdemu instytutowi przypisany jest na przełącznikach szkieletowych indywidualny numer VLANu. Pozwala to podnieść poziom bezpieczeństwa sieci dzięki odseparowaniu ruchu, a w przypadku instytutów, które fizycznie rozlokowane są w kilku budynkach, pozwala przezroczyście połączyć poszczególne części sieci instytutowej. Jak wspomniano, sieć szkieletowa wykonana jest w technologii 1Gb Ethernet. Zdecydowano się na zastosowanie potrójnego połączenia 1Gb Ethernet pomiędzy głównym routerem szkieletowym a głównym switchem szkieletowym. Pozwoliło to uniknąć wąskiego gardła na tym odcinku, ponieważ w danym momencie router musi być w stanie obsłużyć wiele jednoczesnych połączeń pomiędzy instytutami, które w ogólności mogą być realizowane na switchu z prędkością 1Gb/s. Schemat logiczny sieci instytutowej widoczny jest na kolejnym diagramie. W przypadku instytutów zajmujących więcej niż jeden budynek, zastosowanie VLANów umożliwi przezroczyste dla użytkowników końcowych spięcie fizycznie rozdzielnych sieci. Dostęp do sieci dla użytkowników końcowych realizowany jest za pomocą prostych 24 portowych switchy zarządzalnych, z których ruch jest w dalszej kolejności agregowany na głównym switchu instytutowym. Sieć bezprzewodowa zrealizowana zostanie z wykorzystaniem zarządzalnych AP oraz platformy umożliwiającej sprawne zarządzanie całością sieci Wifi oraz jej bezpieczeństwem. Routing w sieci realizowany będzie dynamicznie. W związku z dużym poziomem redundancji zapewnionym w warstwie drugiej (STP), jako protokół routingu dynamicznego wybrano RIPv2. Jest to rozwiązanie proste i sprawdzone, które dobrze sprawdzi sie w szybkiej homogenicznej sieci ethernetowej.

7

8

9 (4) Plan adre sa cji si e ci i w y magan e protok oły Plan adresacji sieci W warstwie sieciowej wykorzystany zostanie protokół IP w wersji 4. Każdy komputer kampusu uzyska publiczny adres IP, co pozwoli na większą elastyczność przy korzystaniu z usług Internetu. W przypadku podsieci, które będą wymagały wyższego poziomu bezpieczeństwa zastosowany zostanie mechanizm Network Address Translation w celu ukrycia prawdziwych adresów i utrudnienia potencjalnego ataku. W celu dokładnego oszacowania zapotrzebowania każdej z jednostek uczelni na adresy IP oraz zminimalizowania strat adresów, dostępną pulę podzielono na podsieci /32 i przypisano je konkretnym jednostkom wraz z ich przeznaczeniem. Pulę adresów przyznanych każdemu instytutowi obliczono na podstawie liczby adresów niezbędnych w jednym budynku kampusu oraz liczby budynków zajmowanych przez dany instytut. Administracja każdej z sieci instytutowych leży w kompetencjach danego instytutu, jednak w planie adresacji zawarto zalecaną adresację wewnętrzna. Na tej podstawie wystąpiono do organizacji IANA o pulę adresów o odpowiednim rozmiarze. IANA postanowiła przyznać uczelni następujące adresy: Zakłada się, że pojedynczy adres IP nie będzie przypisany na stałe do gniazda sieciowego ale do pracownika. Poniżej zamieszczono plan adresacji VLANów w sieci kampusowej. Jednostka organizacyjna pula VLANów Centrum Zarządzania Siecią Instytut informatyki Instytut matematyki Instytut Fizyki Instytut Automatyki Instytut Telekomunikacji Filia 1 Filia 2 nd. (FR) nd. (FR) Poniżej przedstawiono plan przydziału adresów dla poszczególnych instytucji w kampusie.

10 Adres IP Opis /32 Podsieć routerów szkieletowych (główny + instytutowe) Główny router sieci kampusowej Instytut Informatyki Instytut Matematyki Instytut Fizyki Instytut Automatyki Instytut Telekomunikacji Filia Filia /32 Serwery kampusowe / /32 Podsieć stacji zarządzania /32 Podsieć VoIP, adresacja analogicznie jak w podsieci / / /32 Poniżej zamieszczono tablicę routingu na głównym routerze szkieletowym. Routing realizowany będzie dynamicznie poprzez protokół RIP2. Poniższa tabela ma jedynie za zadanie umożliwić szybkie sprawdzenie poprawności tabeli dynamicznej Miejsce docelowe Brama / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Tablice routingu dla pozostałych ruterów w sieci będą posiadały jeden dodatkowy wpis, przekierowujący ruch do głównego rutera kampusu o adresie

11 (5) R oz mie sz czenie s er wer ó w si e ci ow y c h Podczas rozmieszczania serwerów oparto się na treści zadania, że każdy z instytutów będzie stanowić na tyle odrębną jednostkę, że będzie posiadać swój własny uniwersalny serwer. Uniwersalność tego urządzenia ma polegać na tym, aby serwer ten świadczył usługi: DHCP (hynamic host configuration protocol); DNS (domain name system); www instytutu; prywatnych kont jego użytkowników (pracowników i studentów); inne, dodane w przyszłości. Zakłada się zatem lokalność odwołań do takich serwerów, np. podczas zajęć studenckich lub podczas pracy naukowców i sekretariatu instytutu. Przyjęto także, że cała uczelnia (kampus) będzie dysponować jeszcze jednym takim serwerem świadczącym usługi: DNS dla całej uczelni; monitorowania sieci i zbierania statystyk; www (strona główna uczelni); proxy dla całego kampusu. Ma to na celu ograniczenie ruchu wewnątrz sieci kampusowej. Rozmieszczenie opisanych powyżej na mapie kampusu serwerów przedstawia poniższy rysunek. Ilustracja 2: Rozmieszczenie serwerów w kampusie (6) Plan b ezpie czeń stwa si e ci Stworzone i wdrożone zostaną odpowiednie polityki bezpieczeństwa, które w jasny i jednoznaczny sposób określą wymagania nakładane na poszczególne aspekty związane z bezpieczeństwem, takie jak: uprawnienia i kompetencje administratorów, zarządzanie konfiguracją, fizyczny dostęp do urządzeń, polityka haseł dostępowych, sposób monitorowania bezpieczeństwa, metody egzekwowania polityki bezpieczeństwa, itd. Wszystkie pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia sieciowe będą fizycznie zamknięte i zabezpieczone alarmem. Dostęp do pomieszczeń będą miały tylko uprawione osoby. Wszelkie zmiany w sieci będą na bieżąco dokumentowane i zarządzane, co oznacza konieczność przechowywania wszystkich historycznych kopii plików konfiguracyjnych elementy infrastruktury sieciowej będą w miarę możliwości redundantne, tak aby w razie awarii sieć przełączyła się na urządzenia działające samoistnie. Jeśli będzie to niemożliwe z

12 przyczyn technicznych (np. przerwanie traktu światłowodowego) lub finansowych, krytyczne elementy (np. moduły routerów/przełączników) będą trzymane w zapasie, tak aby możliwe było ich natychmiastowe zastąpienie firewall zostanie zrealizowany na poziomie sieci instytutowych. Cały ruch wewnętrzny i zewnętrzny będzie filtrowany na poziomie VLANów wg. Lokalnych potrzeb i polityk bezpieczeństwa. Dostęp do sieci bezprzewodowej instytutów możliwy będzie jedynie dla uprawnionych osób posiadających odpowiedni certyfikat wydany przez Centrum Zarządzania Siecią (CZS) kampusową lub poszczególne instytuty. Ruch w tych sieciach będzie szyfrowany. na potrzeby każdego instytutu zostanie przeznaczona pewna pula sieci VLAN, w celu odseparowania ruchu wrażliwych sieci (np. podsieci pracowników uczelni od sieci laboratoryjnych) wszystkie urządzenia aktywne sieci będą zarządzalne, a na przełącznikach dostępowych realizowany będzie mechanizm port security, który uniemożliwi podłączanie do sieci nieznanych urządzeń; planuje się dopuszczać następujący ruch na interfejsach głównego rutera kampusowego: protokoły pop3, smtp, http, ssh oraz port (7) Plan zarządzania si e cią Zarządzanie siecią szkieletową kampusu będzie leżało w zakresie kompetencji administratorów Centrum Zarządzania Siecią (CZS). CZS będzie wyposażone w oprogramowanie do monitorowania poprawnej pracy sieci w celu szybkiego diagnozowania problemów i przewidywania sytuacji awaryjnych jeszcze zanim one wystąpią. W tym celu wszystkie urządzenia sieciowe będą monitorowane z wykorzystaniem wydzielonych VLANów administracyjnych. Jako platforma monitoringu zostanie wykorzystane oprogramowanie HP OpenView. W poszczególnych instytutach za prawidłowe funkcjonowanie sieci będą odpowiedzialni administratorzy instytutowi. W zakresie ich obowiązków będzie leżało monitorowanie oraz zapewnianie poprawnego działania sieci instytutowej. W przypadku problemów leżących na granicy ich kompetencji powinni kontaktować się z administratorami CSK w celu możliwie szybkiego rozwiązania problemu. III. Projekt fizyczny sieci (8) Dob ór s przętu Urządzenie Product # Zastosowanie Liczba Uwagi 3Com Router Com router Com Switch C C C16896 Główny router sieci kampusowej Główny router instytutowy Główny switch szkieletowy 1 Dodatkowo: 3Com Router Processing Unit (Product #: 3C13804) 2 karty 3Com Router 1-Port 10/100/1000 MIM 5 kart 3Com Router 1-Port Gigabit Ethernet Fiber FIC (Product #: 3C13879) 3Com Router 6000 Power Supply (Product #: 3C13801 ) 5 Dodatkowo: 3Com Router Processing Unit (Product #: 3C13804) 3 karta 3Com Router 1-Port 10/100/1000 MIM 1 karta 3Com Router 1-Port Gigabit Ethernet Fiber FIC 3Com Router 6000 Power Supply (Product #: 3C13801 ) 1 Dodatkowo: 3Com Switch Gbps Switch Fabric (Product #: 3C16886) 3Com Switch 7750/ port 1000BASE-X Module (Product #: 3C16862A )

13 3Com switch Com SuperStack 3 Switch 3870, 24- Port 3Com 3101 Basic Phone 3Com AP 2750 Alvarion Terminal Station Base Unit 3CR CR Główny switch budynkowy Switch dostępowy 150 3C10401A Telefony VoIP CRWX A (ALV-WK- TS26-28AC- 2ETH) Access point 30 Urządzenie dostępowe do połączenia radiowego LMDS 8 transceiverów Sfp - 3Com 1000BASE-SX SFP Transceiver (3CSFP91) 10 Dodatkowo: 3 * 3Com 1000BASE-SX SFP Transceiver (Product #: 3CSFP91) 1 Dodatkowo: Antena TS-RFU 28GHz Band D firmy Alvarion (ALV-WK- TS-RFU-28D-VH-2F) 3COM router 6080 Slots: eight slots for optional FICs (Flexible Interface Cards); two power supply slots, 1 fan slot Routing functionality and ports: provided by the 3Com Router Processing Unit (required, ordered separately): WAN Interfaces: Frame Relay, ISDN PRI, X.25, E1/E3, T1/T3, V.24, V.35, X.21, HDLC/SDLC, leased line, synchronous, asynchronous, ATM, ADSL Routing: IP, IPX, RIP v1 and v2, OSPF, BGP-4, MPLS, IS-IS, multicast routing Security: VPN (L2TP, GRE, IPSec), MPLS VPN, stateful firewall, ACLs, NAT, RADIUS, PAP/CHAP, encryption (DES, 3DES, AES) Convergence: QoS, Multicast (IGMP, PIM-SM, PIM-DM), IEEE 802.1q VLAN, Inter- VLAN Routing, multilinks Resilience: hot-swappable modules, redundant power, dual software images, VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), Backup Center (Configuration / Port), Dial Control Center, multilink Ports: 2 x 10/100BASE-TX (RJ-45); one each console and AUX serial 3COM router 6040 Slots: four slots for optional FICs (Flexible Interface Cards); two power supply slots, 1 fan slot Routing functionality and ports: provided by the 3Com Router Processing Unit (required, ordered separately): WAN Interfaces: Frame Relay, ISDN PRI, X.25, E1/E3, T1/T3, V.24, V.35, X.21, HDLC/SDLC, leased line, synchronous, asynchronous, ATM, ADSL Routing: IP, IPX, RIP v1 and v2, OSPF, BGP-4, MPLS, IS-IS, multicast routing Security: VPN (L2TP, GRE, IPSec), MPLS VPN, stateful firewall, ACLs, NAT, RADIUS, PAP/CHAP, encryption (DES, 3DES, AES) Convergence: QoS, Multicast (IGMP, PIM-SM, PIM-DM), IEEE 802.1q VLAN, Inter- VLAN Routing, multilinks Resilience: hot-swappable modules, redundant power, dual software images, VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), Backup Center (Configuration / Port), Dial Control Center, multilink Ports: 2 x 10/100BASE-TX (RJ-45); one each console and AUX serial Dimensions: Height: mm (5.1 in)

14 Width: mm (17.2 in) Depth: mm (16.5 in) Weight: 17.5 kg (38.6 lb) Input voltage: 100 to 240 VAC, 240W 3Com Switch 7758 Module slots: one switch fabric, six payload Ports: Up to 288 Fast Ethernet, 292 Gigabit Ethernet, or six 10-Gigabit Ethernet Media interfaces: (available on switching modules and/or switch fabric) 1000BASE-X (via SFPs or GBICs), 1000BASE-T (RJ-45), 10/100BASE-TX (RJ-45), 10/100/1000BASE-T (RJ-45), 100BASE-FX (MT-RJ), 10GBASE-X (via XENPAKs) Power over Ethernet: Switch backplane is PoE-ready Device management: 3Com Enterprise Management Suite or 3Com Network Director (purchased separately) is recommended. For smaller networks, graphical management of the device can be done with 3Com Network Supervisor. Management via CLI, Telnet, console port, modem dial-up and SNMP is standard with the device. Dimensions: Height: 48.6 cm (19.1 in); width: 43.6 cm (17.2 in); depth: 48.0 cm (18.9 in) Max. power consumption: 550 Watts 3Com switch 5500 Ports: 24 auto-negotiating 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ports, 4 of which are dual-personality operating as 10/100/1000 or Gigabit SFP; RPS power port (-48 VDC); RJ- 45 console port; 2 dedicated stacking ports; 1 optional module slot Performance: Gbps switching capacity, Mpps forwarding rate, maximum (with 2-port 10-Gigabit module); Mpps forwarding rate, maximum (with no optional modules) Stacking: Up to 8 switch units, 448 Gigabit ports, with Gigabit ports; 3Com XRN Stacking linked in active/active load-sharing configuration via built-in dedicated 48 Gbps stacking ports (96 Gbps full duplex) Layer 2: IEEE 802.Q VLANs, 802.3ad LACP, 802.3x full-duplex flow control, 802.1D STP, 802.1w RSTP, Fast Start with BDPU protection, IGMP v1/v2 multicast filtering Layer 3: Hardware-based routing, ECMP, ARP, virtual interfaces, static/dynamic routing, RIPv1/v2, OSPF, ASIC Layer 3 forwarding, PIM-DM, PIM-SM, IGMP v1/v2 snooping, DHCP Relay Resiliency: IEEE 802.3ad LACP, hot-swappable switch units, DC RPS provides N+1 power redundancy, seamless failover between AC and DC modes Convergence: Weighted Round Robin/Fair/Strict Priority Queuing, IEEE 802.1p Class of Service/Quality of Service (CoS/QoS), IPv6 classification, prioritization and filtering, ingress/egress rate limiting, webcache-based bandwidth management Security: RADIUS; PAP/CHAP/EAPoL (EAP over LAN) authentication; session accounting; SSHv1.5; Access Control Lists; packet filtering; SNMP v3 encryption, IEEE 802.1X Network Login; authentication, VLAN autoinitiation and QoS profiling; multilevel access privileges; administrative password recovery; management activity logs Operating system: 3Com Operating System; shared with 3Com Switch 8800, 7700 and Router 6000

15 3Com management: 3Com Network Supervisor, 3Com Network Director, 3Com Enterprise Management Suite Other management: Web-based GUI, SNMP, telnet, CLI, RMON-1 (statistics, history, alarms, events), SMON, multiple software images, bank swap statistics gathering and reporting, remote polling/ping (unicast mode only), software backup/restore, Xmodem, FTP, TFTP, telnet, IP address allocation via manual/dhcp/bootp Network debugging tools: DHCP tracker, UDP helper, traceroute, 1-1 traffic mirroring (standalone unit only) Built-In power supply: 50/60 Hz AC; VAC input; supports multiple power modes: AC-only, AC and DC, DC-only DC Redundant Power Supply (RPS): Available standards-based DC RPS designed by Eaton Powerware Corporation, leading provider of IEEE standards: IEEE 802.1D (STP), 802.1p (CoS), 802.1Q (VLANs), 802.1w (RSTP), 802.1X (Security), (Ethernet), 802.3ad (Link Aggregation), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3ae (10G Ethernet), 802.3i (10BASE-T), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3x (Flow Control), 802.3z (Gigabit Ethernet) Standard: EN (IEC 68) Emissions: CISPR 22 Class A, FCC Part 15 Class A, EN Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, EN , Immunity: EN Safety agency certifications: UL 60950, IEC , EN , CAN/CSA-C22.2 No Dimensions: Height: 43.6 mm (1.7 in or 1U); width: 440 mm (17.3 in), 450 mm (17.7 in) 3Com SuperStack 3 Switch 3870, 24-Port Total ports: 24 autosensing 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ports (four of which are dual-purposed with the SFP slots); 4 SFP slots accommodating 1000BASE-SX, 1000BASE- LX and 1000BASE-LH SPFs (SFPs sold separately); console port; 2 stacking ports; 10- Gigabit expansion slot Media interfaces: RJ-45 (switch device), LC (optional SFP), 10GBASE-X (via Xenpaks) Ethernet switching features: Full-rate nonblocking switching on all 1000 Mbps Ethernet ports; flow control; IEEE 802.1Q VLAN support; IEEE 802.1p traffic prioritization; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (10/100/1000 ports only); IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol; IEEE 802.1X network login Ethernet Routing Features: Hardware-based routing; Static routes: 10; Dynamic / static ARP (Address Resolution Protocol) entries: 2,000 / 16 IP routing IP interfaces: 32; RIP (Routing Information Protocol), v1 and v2: 2K via default route plus 16 hardware based routes; Multicast Routing IGMP v1 and v2 snooping Ethernet switching performance: Wirespeed, forwarding rates up to 80 million pps; switching capacity of 108 Gbps Management: Web interface management, command line interface management, SNMP, 3Com Network Supervisor Height: 4.4 cm (1.7 in), or 1U

16 Width: 44 cm (17.3 in) Depth: 41.5 cm (16.4 in) 3Com Wireless LAN Managed Access Point 2750 Total Ports: One 10BASE-T/100BASE-TX integrated 802.3af-compatible PoE port with auto-negotiation Media Interfaces: RJ-45, a, b, g, DB-9 Frequency Band: a: 5 GHz, b/g: 2.4 GHz Operating Channels: Channel availability depends on local country regulations. Wireless LAN system administrator must choose correct country of operation. Channels are then automatically configured to comply with specified country's regulations Operating Range: a: up to 50 meters (164 feet) transmit and receive; b/g: up to 100 meters (328 feet) transmit and receive Power Consumption: 6W maximum (PoE port or external power adapter) Security: 40/64 and 104/128-bit WEP encryption, TKIP WPA and WPA2 (802.11i/RSN) 64/128-bit AES encryption; multiple broadcast SSID support at the MAP; IEEE 802.1X network login; IEEE i or 802.1X RADIUS authentication; ACL and VLAN support at the WLAN switch LEDs: Power, 10/100 Mbps Link status, a, 11b, or 11g Activity Dimensions and Weight: Height: 16.6 cm (6.5 in) Width: 8.3 cm (3.25 in) Depth: 3.2 cm (1.25 in) Weight: 200g (7.0 oz) Management: Central management with Web browser via local console or remotely over SSL or HTTPS; command line interface via local console or remotely over SSH v2 or Telnet; 3Com Wireless Switch Manager Alvarion Terminal Station Base Unit liczba portów: 2 x Ethernet (10/100 BaseT) zakres częstotliwości: 10.5, 26, 28GHz zasilanie 220V 33 cm dish 28x20x10 cm including antenna IP, Leased Line, TDM Voice (9) Prop o n o wana fizy czna top ol ogia si e ci W celu zrealizowania założeń projektu przyjęto następujące media transmisyjne w segmentach budowanej sieci: całość okablowania i złącz zostanie wykonana zgodnie z normą EIA/TIA 568a kategorii 6; okablowanie poziome zostanie zrealizowane za pomocą skrętki czteroparowej nieekranowanej; nie ma potrzeby stosowania kabla ekranowanego; planuje się nabyć dla punktów dostępowych anteny o zasięgu dookólnym 15,5m; w celu maksymalnego wykorzystania pasma radiowego zastosowanych bezprzewodowych punktów dostępowych, planuje się umieszczenie trzech takich urządzeń w jednym budynku. Każdy z nich będzie pracować na jednym kanale, to znaczy przypisane im zostaną kanały numer 1, 6 i 11; Poniższy rysunek przedstawia plan rozmieszczenia punktów dostępowych dla parteru każdego

17 z budynków kampusu. Ilustracja 3: Plan pokrycia anten punktów dostępowych dla parteru każdego z budynków kampusu (10) Projekt o kabl o wania strukturalneg o Bazując na treści zadania, na schemacie logicznym oraz założeniach projektu stworzono plan połączeń pomiędzy budynkami, w którym w szczególności: podłączenie kampusu do internetu oraz główny serwer uczelni znajduje się w budynku E9 (IF), skąd prowadzona jest większość włókien; każdy instytut ma jeden wyróżniony budynek, w którym znajduje się jego serwer; inne budynki, które zajmuje ten sam instytut zostaną podłączone do serwera instytutowego osobnymi włóknami; Plan połączeń między budynkami wraz z odległościami wygląda następująco:

18 Ilustracja 4: Trakty światłowodowe na terenie kampusu W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu redundancji, wykonany został dodatkowy przecisk pod jezdnią znajdującą się na kampusie, oznaczony czerwonym odcinkiem na powyższej ilustracji. Projekt okablowania strukturalnego każdego z budynków sprowadza się do zaprezentowania traktów kablowych dla obu pięter jednego budynku. Przedstawia to poniższa ilustracja.

19 Ilustracja 5: Rzuty parteru i piętra budynków w kampusie Na powyższej ilustracji przedstawiono wymiary budynku, układ pomieszczeń, numerację pomieszczeń, na czerwono planowane trakty kablowe, umiejscowienie głównego punktu dostępowego (MDF) na parterze oraz pośredniego punktu dostępowego na piętrze, jak również położenie przełączników używanych do grupowania komputerów w budynku. Poniższy rysunek przedstawia przypisanie pokoju do przełącznika (kolor pokoju odpowiada kolorowi przypisanego do niego przełącznika).

20 Numeracja gniazd w pokoju odbywa się zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, rozpoczynając od lewego dolnego narożnika każdego z pomieszczeń, patrząc na to pomieszczenie z góry. Poniższy rysunek ilustruje to na przykładzie sali laboratoryjnej oraz pomieszczenia dla pracowników z i bez punktu dystrybucyjnego. Ilustracja 6: Plan numeracji gniazd w sali laboratoryjnej

21 Ilustracja 7: Plan numeracji gniazd w pomieszczeniach dla pracowników Na poniższym rysunku przedstawiono trakty kablowe w okablowaniu pionowym. Ilustracja 8: Trakty kablowe w okablowaniu pionowym

22 Punkty dy strybucyjne Najważniejszy z punktu widzenia poprawnego funkcjonowania całej sieci punkt dystrybucyjny umieszczony został w budynku IF, na dachu którego zestawiony został most bezprzewodowy do sieci MAN. Każdy z instytutów posiada co najmniej jeden punkt dystrybucyjny MDF oraz kilkanaście punktów IDF. Punkty MDF w głównym budynku danego instytutu składają się z routera 3Com 6040 oraz switch 3Com Jeżeli instytut rozlokowany jest w kilku budynkach, w każdym z pozostałych jest jeden współdzielony z innym instytutem MDF składający się wyłącznie ze switch 3Com Małe punkty IDF znajdują się w każdej sali wykładowej oraz w co czwartym pomieszczeniu pracowniczym. Dokładny typ i koszt szaf przedstawiony został w kosztorysie.

23 IV. Dodatki (11) Harm on o gram i k o sztory s Harmonogram prac Tydzień Wykonywane prace 1 Instalacja okablowania szkieletowego światłowodowego (ułożenie kabli w istniejących traktach kablowych oraz wykonanie przebicia pod jezdnia) firma zewnętrzna zestawienie mostu radiowego do sieci MAN oraz skonfigurowanie głównego routera i switcha w Instytucie Fizyki zespół zarządzania siecią kampusową instalacja okablowania strukturalnego w budynkach firmy zewnętrzne 2 dalszy ciąg instalacji okablowania szkieletowego testy okablowania szkieletowego zespół zarządzania siecią komputerową konfiguracja urządzeń szkieletowych znajdujących się w poszczególnych budynkach zespół zarządzania siecią komputerową testy okablowania strukturalnego w budynkach administratorzy instytutowi instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych znajdujących się w poszczególnych budynkach administratorzy instytutowi 3 instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych znajdujących się w poszczególnych budynkach administratorzy instytutowi testy całej sieci administratorzy instytotowi oraz zespół zarządzania siecią kampusową 4 Instalacja i konfiguracja serwerów sieciowych w poszczególnych instytutach, testy administratorzy instytutowi podpięcie do sieci stacji roboczych użytkowników 5 Testy i monitorowania pracy sieci pod obciążeniem

24 Ko sztory s elementów aktywnych Ceny urządzeń aktywnych określone zostały z wykorzystaniem dostępnych w internecie serwisów porównujących ceny. Urządzenie Product # Liczba Cena jedn. Cena [USD] 3Com Router C , ,00 3Com Router Processing Unit 3C , ,00 3Com Router 1-Port 10/100/1000 MIM 3C , ,00 3Com Router 1-Port Gigabit Ethernet Fiber FIC 3C , ,00 3C ,00 800,00 3Com Router 6000 Pow er Supply 3Com Router 4-Port Channelized E1/PRI FIC 3C , ,00 3Com router C , ,00 3Com Switch C , ,00 3Com Switch Gbps Switch Fabric 3C , ,00 3Com Switch 7750/ port 1000BASE-X Module 3C16862A , ,00 3Com 1000BASE-SX SFP Transceiver 3CSFP , ,00 3Com switch CR , ,00 3Com SuperStack 3 Sw itch 3870, 24-Port 3CR , ,00 3Com 3101 Basic Phone 3C10401A , ,00 3Com AP CRWX275075A , ,00 Alvarion TS-RFU 28GHz Band D Antenna ALV-WK-TS-RFU D-VH-2F , ,00 ALV-WK-TS26-28AC- Alvarion Terminal Station Base Unit 2ETH , ,00 Suma: ,00 Ko sztorys dzierżawy łącz Korzystając z oferty Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz oferty firmy Crowley, sporządzono poniższe zestawienie kosztów instalacji i dzierżawy łącz. Łącze Prędkość Liczba Dostawca Cena instalacji (bez VAT) LMDS 144 Mbps 1 Crowley (crowley.pl) ok zł Fast Ethernet (światłowód) 100 Mbps 2 Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe Abonament Negozjowany (1Mbps kosztuje 1000 zł.) ok zł Cena negocjowana

25 Ko sztory s elementów pa sywnych Przy wyliczaniu długości potrzebnych kabli przyjęto nadmiary: 25 cm dla każdego gniazda; 10% dla całości okablowania wewnątrz budynków; 10 metrów dla każdego połączenia światłowodowego.

26

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko Planowanie sieci komputerowej mgr inż. Krzysztof Szałajko Co weźmiemy po uwagę? Wersja 1.0 2 / 31 Koszt Urządzenie centralne. Koncentrator? Switch? Jedno urządzenie centralne + bardzo długie połączenia

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68 PYTANIA I ODPOWIEDZI do Zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na

Bardziej szczegółowo

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Prowadzący: mgr inż. Artur Cieślik a r t u r. c i e s l i k @ b e z p i e c z e n s t w o i t.

Bardziej szczegółowo

Stakowalny zarządzany przełącznik L3 20 GE + 4 GE Combo SFP + 2 gniazda 10G

Stakowalny zarządzany przełącznik L3 20 GE + 4 GE Combo SFP + 2 gniazda 10G GTL-2691 Wersja: 1 Modules are to be ordered separately. Stakowalny zarządzany przełącznik L3 20 GE + 4 GE Combo SFP + 2 gniazda 10G The LevelOne GEL-2691 is a Layer 3 Managed switch with 24 x 1000Base-T

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1 I Wprowadzenie (wersja 1307) Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka Spis treści Dzień 1 I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe zadania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Features: Specyfikacja:

Features: Specyfikacja: Router bezprzewodowy dwuzakresowy AC1200 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 867 Mb/s Wireless AC (5 GHz), 2T2R MIMO, QoS, 4-Port Gigabit LAN Switch Part No.: 525480 Features: Stwórz bezprzewodowa sieć dwuzakresową

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania: ZP 10/2010 Nysa, 19.04.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Zadanie 6. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?

Zadanie 6. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach? Zadanie 1. Na rysunku przedstawiono sieć o topologii A. siatki. B. drzewa. C. gwiazdy. D. magistrali. Zadanie 2. Jaką przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z? A. 1 Gb B. 10 Mb C. 100

Bardziej szczegółowo

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne 1. Posiadający co najmniej : 24 porty 100/1000BaseX SFP (4 combo) 8 portów 10/100/1000BaseT RJ45 (4 combo) 4 porty 10GBaseX

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-7-13/12 Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r.

GOZ-353-2210-7-13/12 Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. GOZ-353-2210-7-13/12 Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę switchy dla PIP Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Przełącznik zarządzany L2 24x GE + 2x GE SFP

Przełącznik zarządzany L2 24x GE + 2x GE SFP GEL-2670 Wersja: 1 Przełącznik zarządzany L2 24x GE + 2x GE SFP The LevelOne GEL-2670 is an intelligent L2 Managed Switch with 24 x 1000Base-T ports and 2 x 100/1000BASE-X SFP (Small Form Factor Pluggable)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ/545/2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. St. Łojasiewicza

Bardziej szczegółowo

EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus. Aktywne Rozwiązania Sieciowe

EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus. Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus EE-2050-P jest nowym 50-portowym Gigabitowym przełącznikiem dostarczającym 48 portów RJ-45 10/100/1000 PoE/PoE+ oraz 2 sloty SFP wspierające

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK 24 porty PoE+ zgodne ze standardami 802.3at/af, maksymalna moc całkowita podłączonych urządzeń do 180W Funkcje zabezpieczające ruch sieciowy

Bardziej szczegółowo

24 GE with 4 Shared SFP Web Smart Switch

24 GE with 4 Shared SFP Web Smart Switch GES-2451 Wersja: 1 24 GE with 4 Shared SFP Web Smart Switch LevelOne GES-2451 is a powerful, high-performance Gigabit Ethernet switch with 24 10/100/1000Mbps ports shared 4 SFP(mini GBIC) ports, providing

Bardziej szczegółowo

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base):

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): K-2/02/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): 1. Powinno być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Nr postępowania: Załącznik nr 1b do SIWZ RAP/93/2011 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU URZĄDZENIA DLA SIECI BEZPRZEWODOWEJ W GMACHU GŁÓWNYM, BIBLIOTECE GŁÓNEJ ORAZ CND - I ETAP typ A szt.

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące łączy: należy zapewnić redundancję łączy w połączeniach pomiędzy routerami Uruchmić protokół routingu RIP v.2

Wymagania dotyczące łączy: należy zapewnić redundancję łączy w połączeniach pomiędzy routerami Uruchmić protokół routingu RIP v.2 Sławomir Wawrzyniak 236425 PROJEKT SIECI KOMPUTEROWEJ Specyfikacja: Wykupiona pula adresów IP: 165.178.144.0/20 Dostawca dostarcza usługę DNS Łącze do ISP: 1Gbit ethernet Wymagania dotyczące podsieci:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

GSD-802PS 8 portowy przełącznik 10/100/1000Mbps z 2 współdzielonymi slotami SFP z obsługą PoE

GSD-802PS 8 portowy przełącznik 10/100/1000Mbps z 2 współdzielonymi slotami SFP z obsługą PoE GSD-802PS 8 portowy przełącznik 10/100/1000Mbps z 2 współdzielonymi slotami SFP z obsługą PoE Wysokowydajny przełącznik Power over Ethernet Gigabit Ethernet Oszczędność, elastyczność i wysoka przepustowość

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna Miejska Biblioteka Publiczna Plac Seniora 4, 59-400 Jawor tel. +48 76 8711530 email mbp@mbp.jawor.pl Projekt techniczny modernizacji i rozbudowy lokalnej sieci komputerowej Projekt wykonała Anita Przedwojewska

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Przegląd urządzeń firmy. Sieci komputerowe 2

Przegląd urządzeń firmy. Sieci komputerowe 2 Przegląd urządzeń firmy CISCO Sieci komputerowe 2 Krótko o firmie CISCO jest światowym liderem wytwarzającym produkty sieciowe dla najróŝniejszych zastosowań, od małych sieci lokalnych po potęŝne sieci

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME Nr dwiczenia: PT-02 Nr wersji dwiczenia: 2 Temat dwiczenia: PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PACKET TRACER CZĘŚD 2 Orientacyjny czas wykonania dwiczenia: 1 godz. Wymagane oprogramowanie: 6.1.0 Spis treści 0.

Bardziej szczegółowo

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu Opis produktu Opis produktu 8 portów 10/100/1000Mbps + 2 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), 8 portów PoE (802.3af) wydajność 180W, VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie pasmem, agregacja poł.,

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 13 grudzień 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 13 grudzień 2016 TV PRZEMYSŁOWA > monitoring IP > routery > Model : - Producent : TP-LINK Prędkość transmisji do 300Mb/s zapewnia płynny przekaz danych wrażliwych na zakłócenia (np. transmisja wideo w jakości HD)

Bardziej szczegółowo

Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych?

Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych? Zadanie 1. Rysunek przedstawia topologię A. magistrali. B. pierścienia. C. pełnej siatki. D. rozszerzonej gwiazdy. Zadanie 2. W architekturze sieci lokalnych typu klient serwer A. żaden z komputerów nie

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Web Smart 48x GE + 2x GE SFP

Przełącznik Web Smart 48x GE + 2x GE SFP GSW-4876 Wersja: 3 Przełącznik Web Smart 48x GE + 2x GE SFP LevelOne GSW-4876 to inteligentny 50 portowy Gigabit Web Smart Switch, zapewniający 48 portów 1000Base-T, 2 porty Gigabit SFP (Small Form Factor

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

Przełącznik zarządzany L2 24x GE + 2x GE SFP

Przełącznik zarządzany L2 24x GE + 2x GE SFP GEL-2670 Wersja: 1 Przełącznik zarządzany L2 24x GE + 2x GE SFP The LevelOne GEL-2670 is an intelligent L2 Managed Switch with 24 x 1000Base-T ports and 2 x 100/1000BASE-X SFP (Small Form Factor Pluggable)

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 Konfiguracja sieci bezprzewodowej DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis Załącznik nr 3A do SIWZ DZP-0431-1620/2008 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE 1052 / EE 1054 Przełączniki Ethernet z serii Metro Access Rodzina przełączników Edge-corE EE 1052 / EE 1054 Metro Access jest zoptymalizowana w celu dostarczania providerom usług takiego sprzętu, który

Bardziej szczegółowo

SGSW-2840P4 Zarządzalny przełącznik PoE 380 Watt - 24 porty 10/100Mbps + 4 współdzielone porty TP/SFP

SGSW-2840P4 Zarządzalny przełącznik PoE 380 Watt - 24 porty 10/100Mbps + 4 współdzielone porty TP/SFP SGSW-2840P4 Zarządzalny przełącznik PoE 380 Watt - 24 porty 10/100Mbps + 4 współdzielone porty TP/SFP Zarządzalny przełącznik ze scentralizowanym zasilaniem PoE dla przedsiębiorstw i sieci uczelnianych

Bardziej szczegółowo

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane Za cznik nr 9 Specyfikacja i opis przedmiotu zamówienia Prze czniki sieci LAN Prze cznik sieci LAN Typ I 2 sztuki, ka dy z dwóch prze czników spe niaj cy co najmniej poni sze wymagania: Parametr Warto

Bardziej szczegółowo

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point Routery Vigor oznaczone symbolem G (np. 2900Gi), dysponują trwale zintegrowanym koncentratorem radiowym, pracującym zgodnie ze standardem IEEE 802.11g i b. Jest to zbiór protokołów, definiujących pracę

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Wrocław, 20 lutego 2015 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 13_p10_prj02 1 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi)

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 2 a) HTTPs, b) HTTP, c) POP3, d) SMTP. Co oznacza skrót WWW? a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości, b) WAN Word Works,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap Opole, dn. 2011-04-08 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Opolu OIK-Z-2380.11.1172.2011 ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

Bardziej szczegółowo

Moxa Solution Day 2011

Moxa Solution Day 2011 Moxa Solution Day 2011 Bezprzewodowa komunikacja GSM/GPRS w przemyśle Cezary Kalista 31.05.2011 Plan prezentacji Przegląd produktów Tryby pracy modemów Tryby pracy modemów IP Bramy IP i Routery: dostęp

Bardziej szczegółowo

Fast Ethernet Switch DCS-3950-10C Dual Stack

Fast Ethernet Switch DCS-3950-10C Dual Stack Firma DCN została w 2000 roku wydzielona z grupy holdingu Lenovo Group i pozostaje z nią powiązana kapitałowo. Celem podziału było utworzenie firmy wyspecjalizowanej w opracowaniu i produkcji sprzętu sieciowego

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji E.16. Montaż i

Bardziej szczegółowo

Multiplekser Gigabit TDM MICROSENS Wprowadzenie Gigabit TDM firmy MICROSENS jest optycznym multiplekserem z podziałem czasowym umożliwiającym jednoczesną transmisję głosu i danych. Transmisja może odbywać

Bardziej szczegółowo

Projekt WiMax Strona 1 z 7

Projekt WiMax Strona 1 z 7 Projekt WiMax Strona 1 z 7 Część 7 Wytyczne dotyczące sprzętu i oprogramowania dla Projektu budowlanego szerokopasmowej sieci miejskiej w oparciu o technologię WiMax dla Urzędu Miasta Katowice Szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

WNRT-300G Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G

WNRT-300G Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G WNRT-300G Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G Współdzielenie szerokopasmowych połączeń 3G/3.5G Bezprzewodowy przenośny router szerokopasmowy PLANET WNRT-300G pozwala na stworzenie szybkiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja Usług. Omówienie nowoczesnych elementów sieci dostępowych w oparciu o produkty firmy Raisecom

Dystrybucja Usług. Omówienie nowoczesnych elementów sieci dostępowych w oparciu o produkty firmy Raisecom Dystrybucja Usług Omówienie nowoczesnych elementów sieci dostępowych w oparciu o produkty firmy Raisecom Agenda Ethernet Ethernet over Fiber Ethernet over PDH Ethernet over SDH Platformy wielousługowe

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych...

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... W dobie innowacyjnych technologii i nieustannie rosnącego zapotrzebowania na szybką, niezawodną transmisję danych nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji kursu

Plan realizacji kursu Ramowy plan kursu Plan realizacji kursu Lp. Tematy zajęć Liczba godzin 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych Historia sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci Role komputerów w sieci Typy

Bardziej szczegółowo

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Seria KGC-320-HP Cechy kluczowe: ź Konwersja sygnału miedzianego o potrujnej prędkości 10/100/1000Mbps

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/34/10 Załącznik A do SIWZ Przedmiot zamówienia: dostawa urządzeń sieciowych, szaf serwerowych oraz okablowania dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE-4252 / EE-4252-P Przełączniki L2 Gigabit Ethernet EE-4252 i EE-4252-P to wysokowydajne przełączniki Gigabit Ethernet Layer 2 z 48 portami 10/100/1000Base-T i 4 portami SFP (Small Form Factor Pluggable).

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Linia 2004/04. Info HIRSCHMANN

Linia 2004/04. Info HIRSCHMANN Witam, oto InfoLinia, dotycząca produktów Hirschmanna. InfoLinia ma za zadanie dostarczać najbardziej aktualnych informacji o produktach Hirschmann Electronics GmbH, Oddziału Automatyka i Systemy Sieciowe.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii. Załącznik nr 5 SIWZ oznaczenie sprawy: IN.2710.5.2012 Opis przedmiotu zamówienia Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę - jednego przełącznika sieci komputerowej typu 1, - dwóch przełączników sieci komputerowej typu 2. A. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/128/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego routera, przełączników Ethernet

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac

TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac Dzięki najnowszym propozycjom TP-LINK routerom Archer C2 i Archer D7 oraz karcie sieciowej Archer T4U, możesz cieszyć się z zalet transmisji danych

Bardziej szczegółowo

Zakup przełączników sieci telekomunikacyjnej z montażem 4 szt.

Zakup przełączników sieci telekomunikacyjnej z montażem 4 szt. Piekary Śląskie, 27.04.2012 r. Ludyga Adrian ADI-POL, PROTONET ul. Powstańców Śląskich 3 41-945 Piekary Śląskie Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-223/10-00

Bardziej szczegółowo

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu Opis produktu Przełącznik GS1910-24 to inteligentny przełącznik zarządzalny który umożliwia maksymalną przepustowość i spełnia rosnące wymagania sieciowe małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Urządzenia

Bardziej szczegółowo

FGSD-1022 Zarządzalny przełącznik 8 portów 10/100Mbps + 2G TP / SFP Combo

FGSD-1022 Zarządzalny przełącznik 8 portów 10/100Mbps + 2G TP / SFP Combo FGSD-1022 Zarządzalny przełącznik 8 portów 10/100Mbps + 2G TP / SFP Combo Zarządzalny przełącznik warstwy 2 / 4 dla przedsiębiorstw i sieci uczelnianych PLANET FGSD-1022 jest w pełni zarządzalnym przełącznikiem

Bardziej szczegółowo

WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n

WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n Zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej PLANET WNAP-7205 to zewnętrzny bezprzewodowy punkt dostępowy umożliwiający łatwe zwiększenie zasięgu i polepszenie

Bardziej szczegółowo

WNRT-320GS Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G HSUPA

WNRT-320GS Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G HSUPA WNRT-320GS Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G HSUPA Współdzielenie szerokopasmowych połączeń 3G/3.5G Bezprzewodowy przenośny router szerokopasmowy PLANET WNRT-320GS to najmniejszy router

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Numer sprawy: DO-DZP.7720.13.2013. http://www.wam.net.pl

Załącznik nr 1 do SIWZ. Numer sprawy: DO-DZP.7720.13.2013. http://www.wam.net.pl http://www.wam.net.pl Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie projektu sieci

Przygotowanie projektu sieci Przygotowanie projektu sieci Część 2: Projekt warstwy liniowej i plan adresowania Co robić? Projekt, wstępne fazy postępowania Zebranie danych o projekcie inwentaryzacja stanu dotychczasowego zebranie

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci VLAN

Konfigurowanie sieci VLAN Konfigurowanie sieci VLAN 1 Wprowadzenie Sieć VLAN (ang. Virtual LAN) to wydzielona logicznie sieć urządzeń w ramach innej, większej sieci fizycznej. Urządzenia tworzące sieć VLAN, niezależnie od swojej

Bardziej szczegółowo