Rekrutacja pracowników Jak znaleźć idealnego kandydata?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rekrutacja pracowników Jak znaleźć idealnego kandydata?"

Transkrypt

1

2

3

4 Rekrutacja pracowników Jak znaleźć idealnego kandydata? Boris von der Linde, Sonja Schustereit Wydanie 1. Książka wydana na licencji wydawnictwa Rudolf Haufe Verlag Tytuł oryginału Personalauswahl. Schnell und sicher Top-Mitarbeiter finden ISBN e-book Redakcja: Sylwia Dmoch, Joanna Tyszkiewicz Tłumaczenie: Urszula Goebel Koordynacja tłumaczenia: Beata Moryl Korekta: Bożena Hałuszczyńska Projekt graficzny okładki: Katarzyna Juras Skład i łamanie: GB Studio Druk: ELPIL, Siedlce Wydawnictwo C. H. Beck 2009 ul. Bonifraterska 17, Warszawa tel. (22) faks (22) Wszelkie prawa zastrzeżone. Opinie zawarte w niniejszej publikacji stanowią osobisty punkt widzenia Autora.

5 Spis treści Wprowadzenie Co oferuje ta książka?... VII Właściwe kompetencje warunkiem profesjonalnego zarządzania kadrami Jak pozyskać właściwych kandydatów? Jakie są obowiązki potencjalnego pracownika? Przykłady sformułowań dla profilu wymagań stanowiska Jak powinno wyglądać ogłoszenie o pracę? Wstępna selekcja kandydatów na podstawie dokumentów aplikacyjnych Jak kompetentnie ocenić dokumenty aplikacyjne kandydatów? Zdjęcie, list motywacyjny, świadectwo pracy jak czytać dokumentację aplikacyjną? Wstępna rozmowa telefoniczna Właściwa ocena kandydata Wiedza o innych jak ją interpretować? Prognozowanie zachowania kandydata Tendencje obserwacji Prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Jak zadawać właściwe pytania? Pytania dotyczące obszarów kompetencji Pytania do autorefleksji służące pogłębieniu odpowiedzi Pytania, których nie należy zadawać Przebieg i ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kształtowanie sesji assessment centre Co to jest assessment centre? Jak przygotować symulacje ról, dyskusje grupowe i ćwiczenia dotyczące prezentacji? Co należy uwzględnić w koszykach zadań i studiach przypadku? Zastosowanie i przygotowanie metody assessment centre Przebieg sesji assessment centre Znaczenie testów rekrutacyjnych Stosowanie testów rekrutacyjnych Testy w kontekście biznesu

6 VI Spis treści 7. Wdrażanie i integrowanie pracowników Faza wdrażania Tworzenie zobowiązań Formularze i materiał pomocniczy Indeks rzeczowy

7 Wprowadzenie Co oferuje ta książka? Dobór właściwej kadry to podstawa sukcesu rynkowego firmy. Same wizje kierujących przedsiębiorstwem, nawet te najbardziej obiecujące, bez wsparcia i zaangażowania odpowiedniej grupy osób skazane są wcześniej czy później na fiasko. Publikacja ta podpowiada, jak jakich narzędzi użyć w celu sprawdzenia kompetencji i motywacji kandydatów i spośród wielu z nich wybrać tego właściwego. Właściwe kompetencje warunkiem profesjonalnego zarządzania kadrami Zadaniem pracowników działu kadr jest wyselekcjonowanie spośród wielu kandydatów do pracy osób, które najlepiej będą nadawały się na dane stanowisko. W tym rozdziale wyjaśniono, co oznacza pojęcie inteligencja społeczna i czym różni się ona od kompetencji społecznych, przedstawiono inne umiejętności osobiste (tzn. soft skills), takie jak zdolność do empatii, umiejętność komunikacji, siłę perswazji, umiejętność negocjacji, analizy, nawiązywania kontaktów, zdolność do autorefleksji i gotowość do zmian. Wymienione aspekty są niezwykle ważne w doborze kadr, o czym będzie można się przekonać w dalszej części książki. 1. Jak pozyskać odpowiednich kandydatów? Pierwszym krokiem w procesie doboru odpowiedniej kadry jest zadanie sobie pytania, kogo właściwie szukamy. Odpowiedź pomoże wybrać właściwego kandydata na oferowane stanowisko. Pierwszy rozdział opisuje etapy tworzenia profilu wymagań stanowiska, wyjaśnia, jaką rolę odgrywają sytuacje krytyczne i dlaczego należy oddzielnie analizować cele stanowiska, główne obowiązki zatrudnionego i jego postępowanie. Czytelnik dowie się też, jak oceniać różne aspekty kompetencji na podstawie konkretnych przykładów zachowań oraz w jaki sposób postępować z przygotowanymi wcześniej profilami wymagań stanowiska. Będzie mógł sam przygotować taki profil na podstawie zawartych w tym rozdziale licznych wzorców sformułowań odnoszących się do konkretnych kwalifikacji.

8 VIII Wprowadzenie Co oferuje ta książka? Druga część rozdziału opisuje, jak przygotować ogłoszenie, aby dotrzeć nie tyle do licznej, ile do właściwej grupy interesantów. Spośród wielu zaprezentowanych tu przykładów można wybrać te, które najbardziej odpowiadają profilowi firmy i stanowiska, którego rekrutacja będzie dotyczyła. 2. Wstępna selekcja kandydatów na podstawie dokumentów aplikacyjnych Na podstawie dokumentacji, która napłynęła do firmy, rekruter będzie musiał podjąć pierwsze decyzje: zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną czy też wysłać mu odpowiedź odmowną. Rozdział ten pokazuje, w jaki sposób spomiędzy osób zainteresowanych ofertą zatrudnienia wybrać te, które mają szansę przejść do następnego etapu. Podpowiada także, jakie kryteria należy wziąć pod uwagę przy przeglądaniu dokumentów aplikacyjnych, czego nie powinno zabraknąć w dokumentacji i jak należy interpretować poszczególne jej części. Warto na przykład analizować CV, wykorzystując listę kontrolną, wynotować te punkty, do których będzie można nawiązać podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Rozdział drugi pokazuje, w jaki sposób dotrzeć do informacji na temat aplikującego, oraz opisuje koncepcję wstępnej rozmowy telefonicznej z kandydatem. 3. Właściwa ocena kandydata W kolejnych etapach rekrutacji na przykład rozmowie kwalifikacyjnej i sesji assessment centre bardzo ważna jest właściwa ocena kandydatów i interpretacja ich zachowania. Na podstawie oceny ustalane są prognozy przyszłych zachowań potencjalnych zatrudnionych. W rozdziale trzecim wyjaśniono, jaka jest różnica między tak zwaną ogólną wiedzą na temat ludzkich zachowań, reakcji a profesjonalną oceną zachowań odbywającą się w ramach procesu rekrutacji. Wyjaśniono także, jak przewidzieć przyszłe zachowanie kandydata i jak wyjaśnić pewne jego reakcje. Rozdział ten opisuje najczęściej popełniane w ocenie innych błędy, błędy atrybucji oraz tendencje towarzyszące obserwacji. Czytelnik dowie się, jak uchronić się przed błędną oceną. 4. Prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych Rozmowa kwalifikacyjna zajmuje centralne miejsce w procesie rekrutacji. Trudno sobie bowiem wyobrazić sytuację, w której kandydat na wysokie stano-

9 Wprowadzenie Co oferuje ta książka? IX wisko zatrudniany jest bez uprzedniego spotkania o tym charakterze. Czwarty rozdział wyjaśnia, jak przygotować rozmowę pod kątem organizacyjnym oraz jakich informacji dostarczyć kandydatowi, aby przygotował się do spotkania. Najważniejsze przy przeprowadzaniu rozmowy kwalifikacyjnej jest merytoryczne podejście. Zamieszony w tym rozdziale profil pokazuje, jakich informacji będziemy od kandydata w czasie rozmowy wymagali. Zaprezentowane zostaną ponadto różne techniki pytań, za pomocą których będzie można wyegzekwować od kandydatów potrzebne informacje. Warto też sporządzić tematyczną listę pytań, których należy w czasie rozmowy unikać. Lista ta będzie też bardzo pomocna w prowadzeniu kolejnej rozmowy kwalifikacyjnej. Niniejszy rozdział przedstawia ponadto fazy rozmowy kwalifikacyjnej, prezentuje przykłady typowych dla tych faz pytań. Celem spotkania jest uzyskanie jak najcenniejszych informacji na temat kandydata, które będą podstawą do dokonania właściwej oceny rozmowy. Czytelnik dowie się też, jak na podstawie zaobserwowanych w trakcie rozmowy zachowań kandydata oceniać poszczególne aspekty jego kwalifikacji i określać profile mające istotne znaczenie w dalszym procesie decyzyjnym. 5. Kształtowanie sesji assessment centre Podczas gdy osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną może oprzeć swoje wnioski jedynie na podstawie wypowiadanych przez kandydata słów, metoda assessment centre pozwala dokładniej przyjrzeć się rekrutowanemu w określonych sytuacjach. Rozdział piąty pokazuje, jakich korzyści dostarcza wszystkim uczestnikom metoda assessment centre, z jakich elementów się składa i czego można się dzięki poszczególnym jej elementom dowiedzieć. W sesji ośrodka oceny wykorzystywane są różnego rodzaju ćwiczenia: role symulacyjne, dyskusje grupowe, prezentacje na forum grupy. Liczne zaprezentowane tu przykłady pokazują, jak instruować uczestników sesji oceny zintegrowanej oraz na co należy zwracać uwagę, stosując w jej trakcie koszyki zadań i studia przypadku. Rozdział ten poinstruuje: jak przygotować sesję assessment centre i jakie zadania przygotować do rozwiązania dla kandydatów. Dodatkowo Czytelnik dowie się, w jaki sposób przeszkolić asesora do pełnienia określonych

10 X Wprowadzenie Co oferuje ta książka? funkcji. Sesja assessment centre powinna być zorganizowana tak, by uniknąć luk czasowych i umożliwić kandydatom optymalne przygotowanie się do poszczególnych zadań. Najważniejsze jest więc, by jak najkorzystniej przygotować badanie tą metodą. Metoda assessment centre polega na obserwacji kandydatów w trakcie rozwiązywania zadań i na ich ocenie. Na podstawie kilku przykładów zademonstrowane zostanie Czytelnikowi, w jaki sposób na podstawie obserwacji podejmowane są odpowiednie decyzje i jak uczestnikom sesji przekazywane są informacje zwrotne. Oprócz tego przytoczone tu zostaną argumenty za stosowaniem metody assessment centre i przeciwko niej. 6. Znaczenie testów rekrutacyjnych Testy testy osobowości, inteligencji, kompetencji itd. to narzędzia diagnostyczne, do których różnie podchodzi się w różnych krajach. Korzystanie z testów ma sens wtedy, gdy będzie można łatwo zbadać dzięki niemu kryterium określone w drodze analizy wymogów. W rozdziale tym przedstawione zostaną rodzaje testów oraz podpowiedzi, jak odróżnić testy poważne od pseudotestów psychozabaw. 7. Wdrażanie i integrowanie pracowników Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest faza wdrażania nowych pracowników do firmy. Nie wystarczy bowiem znaleźć odpowiedniego na dane stanowisko kandydata. Jeśli nie zapewni mu się na wstępie odpowiednich warunków pracy, nie pomoże zaadaptować, to niewykluczone, że sam zrezygnuje i odejdzie. Podstawą udanego startu pracownika w nowej organizacji jest odpowiedni plan wdrożenia. Rozdział ten pokazuje, jak taki plan powinien wyglądać. Ponadto zawiera listy kontrolne ułatwiające organizację pracy. Wdrażanie pracowników może się odbywać w różny sposób, na przykład poprzez zlecanie im drobnych zadań lub wyznaczanie tak zwanych opiekunów, osób odpowiedzialnych za adaptację nowych pracowników w fazie początkowej. Rozdział ten przedstawia, jak taki opiekun powinien postępować oraz w jaki sposób ustalać cele, aby wpływały optymalnie na proces adaptacji nowych pracowników.

11 Właściwe kompetencje warunkiem profesjonalnego zarządzania kadrami Osoby odpowiedzialne za dobór personelu powinny dysponować określonymi kompetencjami. Najważniejszą z nich jest umiejętność trafnej oceny innych. Gdy weźmiemy pod uwagę poszczególne elementy procesu rekrutacji, okaże się, że pracownik zajmujący się rekrutacją powinien wykazać się też innymi umiejętnościami musi umieć komunikować się z kandydatami, godnie prezentować przedsiębiorstwo pod kątem marketingu personalnego. Poza tym rekruter pełni funkcję obserwatora w trakcie wewnętrznego assessment centre, uczestniczy w symulacjach ról. Z rozdziału tego można się dowiedzieć: co kryje się pod pojęciem społecznej inteligencji, jakie umiejętności powinien posiadać rekruter, by mógł wybrać najlepszego kandydata, dlaczego tak ważne są kompetencje i jak rozpoznać, czy dane osoby je posiadają? Co oznacza pojęcie inteligencja społeczna? Inteligencji społecznej nie należy kojarzyć z pojęciem kompetencji społecznych. Nie tylko ze względu na to, że pojęcie to ma zbyt szeroki zasięg znaczeniowy i jest zbyt ogólnikowe, ale też dlatego że istota inteligencji społecznej jest zupełnie inna. Inteligencji społecznej nie powinno się też mylić z popularnym pojęciem inteligencji emocjonalnej. Stosunkowo nowa koncepcja inteligencji społecznej opisuje, na podstawie popularnej definicji inteligencji akademickiej, zdolność człowieka do postrzegania, rozumienia i przywoływania w pamięci m.in. różnych sytuacji społecznych. Koncepcja ta dotyczy więc przede wszystkim poznawania (ma więc kognitywny charakter), a nie czucia w sensie empatii. Rekrutacja personelu to również marketing personalny Postrzeganie, rozumienie i przywoływanie różnych sytuacji społecznych

12 2 Właściwe kompetencje warunkiem profesjonalnego zarządzania kadrami Umiejętności potrzebne w diagnostyce personalnej Cechy inteligencji społecznej Osoby zajmujące się diagnostyką personalną powinny: posiadać umiejętności całościowego postrzegania sytuacji społecznych, potrafić te sytuacje werbalnie opisać, adekwatnie je zinterpretować, umieć zaproponować ewentualne działania lub rozwiązania w odniesieniu do zaistniałych problemów. Nie chodzi zatem o czystą empatię, ale o umiejętności odnoszące się do wymienionych aspektów. Inteligencja społeczna widoczna jest w różnym sposobie opisu jednej i tej samej sceny przez różnych obserwatorów. W tym przypadku różnice dotyczyć będą złożoności opisu sceny, doboru słów, interpretacji sceny i propozycji rozwiązań. Wymienione aspekty są podstawą trafnej diagnostyki w kontekście zawodowym. Podobnie jak w przypadku inteligencji akademickiej, inteligencja społeczna jest częściowo wrodzona. Mimo to pewnych umiejętności można się nauczyć. Kompetencje rekrutera Kompetencje wymagane przy rekrutacji personelu Choć idea inteligencji społecznej wydaje się ciekawa i przekonująca, nie ma jednak takiego narzędzia, które pozwoliłoby ją zmierzyć. Dopiero powstają testy pozwalające na jej zbadanie. Niemniej ważne jest, aby wiedzieć, jakie umiejętności osoby odpowiedzialne za rekrutację posiadają i gdzie są deficyty, które należy w ramach szkoleń uzupełnić. Kompetencje te obejmują: zdolność do empatii, umiejętność komunikacji i siłę perswazji, łatwość zawierania kontaktów, umiejętność negocjacji, umiejętność analizy, autorefleksję i gotowość do zmian.

13 Umiejętność komunikacji i siła perswazji 3 Zdolność do empatii Zdolność do empatii to rozumienie sposobu myślenia, odczuwania i motywacji innych. Empatia w szerszej definicji oznacza okazanie zainteresowania drugą osobą. Ten, kto nie jest zainteresowany kontaktami z innymi, nie potrafi słuchać, nie docieka, ma małe szanse na to, by dowiedzieć się, jak naprawdę czuje się drugi człowiek i co tak naprawdę myśli. Typowe dla osób o niskiej empatii są albo skłonność do niekończących się monologów, albo zupełny brak gotowości do dialogu. Empatii towarzyszy umiejętność rozpoznawania i wyczucia nastrojów drugiej osoby, jej nastawienia, innymi słowy umiejętność obserwacji zmienności nastrojów, mimiki i mowy ciała rozmówcy. Charakterystyka osób o dużej empatii Osoby charakteryzujące się w życiu zawodowym dużym poziomem empatii są uważnymi słuchaczami, potrafią obserwować i wyciągać odpowiednie wnioski. Są nastawione na rozmówcę, co przejawia się w sposobie ich zachowania się, mówienia, dobierania słów, uwzględniają stanowisko partnera rozmowy, odbierają nawet najmniejsze sygnały z jego strony. Ludzie tacy są świadomi swojego oddziaływania na rozmówcę, a wpływ ten potrafią ocenić na podstawie widocznych i niewerbalnych sygnałów ze strony partnera. Ogólnie można powiedzieć, że interesują ich inni ludzie, ich sposób myślenia i formy argumentacji. Okazywanie zainteresowania drugą osobą Umiejętność komunikacji i siła perswazji Osoby posiadające umiejętność komunikowania się i siłę perswazji potrafią dobrze się wysławiać i dzięki swojej argumentacji i sposobowi prezentowania się są w stanie przekonać innych do swoich racji. Siła perswazji jest ważna w wielu sytuacjach, również przy doborze personelu. Rozmowa rekrutacyjna jest przecież formą komunikacji. Rekruter nie musi być wspaniałym krasomówcą, powinien jednak umieć wybierać styl wypowiedzi i właściwie dobierać słownictwo. Rozmowa z kandydatem wymaga bowiem stawiania trafnych pytań.

14 4 Właściwe kompetencje warunkiem profesjonalnego zarządzania kadrami Przekonywanie innych Jak rozpoznać, czy dana osoba potrafi się komunikować i ma dużą siłę perswazji? To, na ile ktoś potrafi się komunikować i czy ma dużą siłę perswazji, można rozpoznać na kilka sposobów. Osoby obdarzone tymi umiejętnościami: wysławiają się jasno i wyraźnie, używają zrozumiałych sformułowań, stosują dodatkowo żywą mimikę i gestykulację, w rozmowie konsekwentnie trzymają się tematu, nie pozwalają się od niego odwieść, są aktywne, swoją otwartą postawą zachęcają innych do udziału w rozmowie, znają różne sposoby formułowania pytań, potrafią dzięki trafnym pytaniom sprowadzić rozmowę na pożądany temat, umożliwiają rozmówcom dłuższe wypowiadanie się, używają zrozumiałych i przekonujących argumentów, dysponują spektrum argumentów do odparcia zarzutów. Łatwość nawiązywania kontaktów Umiejętność nawiązywania kontaktów jest bardzo przydatna i pożądana, zwłaszcza u osób zajmujących się sprzedażą. Rekrutację też można potraktować jako rodzaj sprzedaży. Z jednej strony chodzi w niej o znalezienie odpowiedniego pracownika, z drugiej o odpowiednie zareklamowanie firmy nie zawsze łatwo to pogodzić. Luźna rozmowa kwalifikacyjna, przeprowadzona w miłej atmosferze może nie pozwolić na sprawdzenie zawodowych kompetencji i predyspozycji kandydata. Marketing personalny zyskuje na znaczeniu, dlatego wymagania w stosunku do rekruterów dotyczące ich umiejętności nawiązywania kontaktów będą rosły, ponieważ są oni odpowiedzialni za pierwszy kontakt kandydata z firmą.

15 Umiejętność negocjacji 5 Charakterystyka osób kontaktowych W środowisku zawodowym osoba uchodząca za kontaktową: bardzo poważnie traktuje kontakty zawodowe, ma sympatyczne usposobienie, szybko zjednuje sobie ludzi, potrafi szybko i bezpośrednio nawiązywać kontakty, jest otwarta także w stosunku do tych osób, które generalnie postrzegane są jako trudne w nawiązywaniu i utrzymaniu kontaktów, potrafi w różnych sytuacjach odpowiednio reagować i komunikować się. Bez większego trudu wchodzi w relacje również z osobami pochodzącymi z odmiennego społecznie i zawodowo środowiska. Otwarcie się na innych Umiejętność negocjacji Umiejętność negocjacji to w przypadku pracownika działu rekrutacji bardzo ważna cecha, przydatna nie tylko w kontaktach z kandydatami, ale też w rozmowach z pracownikami firmy, z kadrą kierowniczą. Pomaga w negocjacjach płacowych z kandydatem, jak również w komunikacji z innymi działami firmy. Często ma też znaczenie w rozmowach rekrutera z radą pracowniczą, gdy na przykład w wyniku restrukturyzacji firmy planowane są zmiany w zarządzaniu kadrami. Na czym polega umiejętność negocjacji? Osoba, która umie negocjować: z powodzeniem stosuje różne strategie, potrafi też rozpoznać strategie strony przeciwnej, nie obstaje przy swoim stanowisku, lecz akceptuje takie rozwiązanie, które jest korzystne dla wszystkich stron, ma zdolności retoryczne i łatwo się komunikuje, potrafi dobrze ocenić innych, wczuć się w sytuację partnera, trafnie oszacować, jakie są jego oczekiwania, zainteresowania, motywy działania, nie działa pod wpływem emocji, dobrze radzi sobie w sytuacjach napięcia, nie idzie na zbyt szybką ugodę, Zdolność przystosowania się, elastyczność

16 6 Właściwe kompetencje warunkiem profesjonalnego zarządzania kadrami jest w stanie rozpoznać przebiegłe strategie i próby manipulacji, stosownie do sytuacji zareagować, nie demaskując zamiarów partnera. Umiejętność analizy Umiejętność analizy to zdolność do wnikania w problemy, poznawania ich szczegółów oraz wszelkich odnoszących się do nich związków przyczynowych, a także konstruktywna interpretacja tych związków. Analitycy i osoby odpowiedzialne za rekrutację powinni dysponować umiejętnością analizy, gdyż zgodnie z definicją inteligencji społecznej (zob. str. 2) w zawodzie rekrutera chodzi nie tyle o umiejętność wyczucia, ile o racjonalne poznanie i interpretację. Rozmowa kwalifikacyjna jest idealnym materiałem do analizy. Zadaniem prowadzącego rozmowę jest zebranie i przeanalizowanie informacji na temat kandydata, tak by na tej podstawie zbudować o nim opinię. Ten, kto oprócz tak zwanych soft skills, czyli umiejętności osobistych, nie ma cech analityka, tego prawdopodobnie taka sytuacja przerośnie. Pięć czynników wskazujących na zdolności analityczne Osoby obdarzone zdolnością analitycznego myślenia Istnieje pięć czynników, które pozwalają rozpoznać, czy ktoś jest obdarzony zdolnościami analitycznymi: zgłębianie tematu osoby takie gruntownie studiują problem, szerszy wgląd w temat docierają nie tylko do szczegółowych informacji na temat problemu, ale też powiązanych z nim dziedzin i związków przyczynowych, hierarchizacja informacji umieją wybrać z zalewu informacji te najbardziej istotne, a pomijać mniej ważne, szybkość wglądu potrafią szybko przyjrzeć się również bardziej kompleksowym problemom, zorientowanie na rozwiązanie analiza problemu dostarcza im motywów do działania, do szukania rozwiązań.

17 Autorefleksja i gotowość do zmian 7 Autorefleksja i gotowość do zmian Praca rekrutera wymaga niejednokrotnie rewizji i weryfikacji własnych hipotez lub założeń. Niezwykle ważne jest, aby uwolnić się od pewnych stereotypów i zachować obiektywny wgląd w sytuację, czyli być zdolnym do autorefleksji. Osoby obdarzone tą zdolnością są zazwyczaj otwarte na innych, bardziej obiektywne w ocenie społecznych zależności, na przykład konfliktów, mniej skłonne do szufladkowania innych, zamykania ich w pewnych kategoriach. Z opisywaną cechą bardzo silnie powiązana jest gotowość do zmian, jeśli na przykład zachodzi potrzeba rozwoju. Wskazówka Ćwiczenie autorefleksji Weryfikujmy swoje opinie. Ten, dla którego istnieje tylko białe i czarne, kto odbiera świat w kategoriach dobra i zła i wierzy, że istnieje prawda absolutna, a jej posiadaczem jest najczęściej on sam, kto traktuje siebie jako wzór, nigdy nie będzie dobrym diagnostykiem. Charakterystyka osób odznaczających się zdolnością do autorefleksji i gotowością do zmian Osoby odznaczające się zdolnością do autorefleksji i gotowością do zmian: potrafią realnie ocenić siebie, swoje słabe i mocne strony, podchodzą do nich konstruktywnie, są ciekawe opinii innych na temat własnej osoby, analizują własne sukcesy i porażki pod kątem możliwości zmiany na lepsze, są otwarte na krytykę i propozycje innych, nie żałują czasu na poszerzanie swojej wiedzy i rozwoju umiejętności, potrafią realnie ocenić własną potrzebę rozwoju, mają wytyczony cel i obraną strategię jego realizacji. Otwartość na zmiany

18 1. Jak pozyskać właściwych kandydatów? Na początku procesu rekrutacji należy zadać sobie jedno z pytań: Kogo szukamy? Jakie kompetencje powinien posiadać kandydat na dane stanowisko? Aby na nie odpowiedzieć, należy sporządzić profil wymagań stanowiska. Na jego podstawie będzie można sformułować ogłoszenie i przygotować metody wstępnej selekcji. Profil wymagań stanowiska stanowi podstawę przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej, sesji assessment centre, wybierania odpowiednich testów psychologicznych. Z tego rozdziału można się dowiedzieć: w jaki sposób sporządzić profil wymagań stanowiska, dlaczego należy uwzględnić różnicę pomiędzy celami stanowiska a głównymi zadaniami, w jaki sposób zdefiniować wzory zachowań, za pomocą jakich sformułowań przedstawiać aspekty kompetencji i odpowiadające im wzory zachowań, w jaki sposób formułować ogłoszenia, aby móc zainteresować firmą, odpowiednio zaprezentować oferowane stanowisko i związane z nim obowiązki Jakie są obowiązki potencjalnego pracownika? Informacje potrzebne do stworzenia profilu Istotną częścią profilu wymagań stanowiska pracy jest wybór najważniejszych kompetencji, które powinien posiadać kandydat na dane stanowisko. Dlatego ważne jest, aby do stworzenia takiego profilu zebrać wszystkie zgromadzone wcześniej informacje. Opis zadań i funkcji Aby możliwe było stworzeni odpowiedniego profilu wymagań stanowiska pracy, należy najpierw dokładnie zapoznać się ze stanowiskiem, na które będziemy rekrutować.

19 1.1. Jakie są obowiązki potencjalnego pracownika? 9 W tym celu trzeba zebrać następujące informacje: Jaki jest zakres uprawnień osoby zajmującej dane stanowisko? Jakie są warunki ramowe? Co należy do zadań i obowiązków osoby na tym stanowisku? Powyższe informacje często można znaleźć w opisach zadań i funkcji. Bywa, że są one dostępne jeszcze przed sporządzeniem profilu wymagań stanowiska. Jeśli jednak nie ma takiego opisu, należy go wykonać w trakcie obsadzania stanowiska. Opis zadań i funkcji zawiera, oprócz formalnych aspektów, informacje na temat kwalifikacji kandydata, stawianych mu wymagań, jak również określa cele stanowiska. Jakie są obowiązki pracownika na danym stanowisku? Przykład Opis zadań i funkcji Aspekty formalne Określenie stanowiska Nadrzędne stanowisko Pozycja w przedsiębiorstwie Obszar kompetencji Czas pracy Stanowiska podległe, przez kogo pracownik jest zastępowany Kwalifikacja/wymogi Zgodnie z wykształceniem, dyplom xy Umiejętność prowadzenia prezentacji i moderowania Znajomość obsługi komputera itd. Określenie celów stanowiska Cel stanowiska to planowanie, organizowanie, realizacja i dalszy rozwój zarządzania szkoleniami Obowiązki zajmującego stanowisko Współuczestniczenie w Koordynacja Realizacja

20 10 1. Jak pozyskać właściwych kandydatów? W procesie rekrutacji istotne są dokładne dane Opis zadań i funkcji jest wprawdzie zrozumiałym zarysem stanowiska, odnosi się jednak przede wszystkim do warunków ramowych i otoczenia danego stanowiska. Brakuje w nim dokładniejszego odniesienia do zachowania kandydata i szczegółowych danych, tak istotnych szczególnie w przeprowadzaniu rozmowy kwalifikacyjnej i sesji assessment centre. Tworzenie profilu wymagań stanowiska Cel: stworzenie listy kompetencji Profil wymagań stanowiska powinien zawierać listę kompetencji i odpowiadających im opisów zachowań. Poniżej znajduje się przykład opisu zachowań, jakie mogłyby być wyszczególnione w profilu odnoszącym się do aspektu umiejętność rozwiązywania konfliktów. Przykład Kompetencja umiejętność rozwiązywania konfliktów Pracownik: Prezentuje własne poglądy w sposób klarowny i zdecydowany, także wbrew odmiennym poglądom konkurentów. Nie sprawia wrażenia agresywnego, nie upiera się zbytnio przy swoich racjach. Jest z zasady zorientowany na rozwiązywanie konfliktów. W sytuacjach konfliktów nie daje się wytrącić z równowagi, nawet wtedy gdy konflikt osobiście go dotyczy. Jest świadomy złożoności konfliktów, potrafi odróżnić prawdziwą i mniej znaczącą przyczynę konfliktu. Dzięki znajomości odpowiednich strategii jest w stanie dotrzeć w czasie rozmowy do źródeł konfliktów i określić stanowisko strony przeciwnej. Powyższy opis jest ostatecznie zarysem profilu wymagań stanowiska. W razie potrzeby zarys ten może być jeszcze bardziej rozbudowany, uzupełniony o dalsze przykłady zachowań w przypadku, gdyby na przykład miał stanowić podstawę kwestionariusza obserwacji w jednym z zadań sesji assessment centre.

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Przewodnik dla nauczyciela i doradcy Małgorzata Rosalska Warszawa 2012 Warsztat diagnostyczny doradcy

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika

Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 CENTRUM TRANSFERU WIEDZY (CTW)... 5 WIZJA I MISJA... 5 CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI CTW... 6 KRÓTKIE PODSUMOWANIE...

Bardziej szczegółowo

Systemy ocen pracowników.

Systemy ocen pracowników. Dr Beata Pawłowska Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, UŁ Systemy ocen pracowników. Celem artykułu jest zapoznanie czytelników z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi systemów ocen pracowniczych.

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Model Kompetencyjny

Uniwersalny Model Kompetencyjny Uniwersalny Model Kompetencyjny Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika przygotowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania przy współpracy z Competency Institute Katalizator Innowacji - usługi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PRAKTYKI. www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY

PRZEWODNIK PRAKTYKI. www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY PRZEWODNIK PRAKTYKI www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY Najszersza oferta praktyk i konkursów dla studentów! Zapoznaj się z naszą ofertą! Szczegóły na stronach: 44 i 45 Czy SYMULATOR

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Redakcja: Marzena Lipińska Autorki: Kinga Białek, Anna Kawalska, Ewa Kownacka, Marta Piegat-Kaczmarczyk Warsztaty kompetencji międzykulturowych

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Analiza potrzeb szkoleniowych stanowi pierwszy etap cyklu szkoleniowego w szkoleniach zamkniętych, przeznaczonych dla pracowników konkretnej firmy. Pozwala ona ustalić, czy

Bardziej szczegółowo

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata?

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Czy jesteśmy w stanie w pełni obiektywnie ocenić drugiego człowieka? str. 14 02 2011 System MBO lekarstwo czy trucizna? Chodzi o to, aby robić

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach Zdaniem uznanych specjalistów ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP. Jak analizować potrzeby szkoleniowe w firmie? Razem z Wami, specjalistami z zakresu bhp, opracowaniem

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Efektywny proces rekrutacji Czy warto i jak inwestować w wiedzę pracowników? Zarządzanie czasem w firmie Aktualne

Bardziej szczegółowo

Projekt PwP Nowe Kompetencje

Projekt PwP Nowe Kompetencje Projekt PwP Nowe Kompetencje Modele animacji lokalnej Model 1 TYTUŁ: PwP Nowe Kompetencje; Modele animacji lokalnej; Model 1 AUTORZY: Anna Szałańska, Agata Urbanik, Tomasz Waleczko, Agnieszka Wesołowska,

Bardziej szczegółowo

Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką

Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką Wstęp... 3 Rozdział 1. Rekrutacja... 7 1. Ogólne wytyczne dotyczące przeprowadzania rekrutacji wśród

Bardziej szczegółowo

zeszyt 4 Firma = pracownicy

zeszyt 4 Firma = pracownicy zeszyt 4 Firma = pracownicy odpowiedzialność rozwój zaangażowanie Spis treści Wprowadzenie 3 Strategia a Pracownicy 4 Odpowiedzialność 8 1. Rekrutacja 9 2. Warunki formalne zatrudnienia 16 3. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW:

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: 1 OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: Sprzedawca Kucharz Elektryk Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Raport końcowy Tom I 2 Publikacja współfi nansowana

Bardziej szczegółowo