Lp. Nazwa przetargu Cena brutto Nazwa wykonawcy ,00 zł ,00 zł ,07 zł ,00 zł ,00 zł.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lp. Nazwa przetargu Cena brutto Nazwa wykonawcy ,00 zł ,00 zł ,07 zł ,00 zł ,00 zł."

Transkrypt

1 Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Kraśnik Lp. Nazwa przetargu Cena brutto Nazwa wykonawcy 1 Oddymianie klatki schodowej w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Kraśniku ,00 zł ADLO Przedsiębiorstwo Usługowo- -Handlowe Dariusz Budkowski ul. Towarowa 34B Kraśnik Komisja przetargowa Dariusz Lisek, Karolina Młynarska 2 Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni parking przy Urzędzie Miasta Kraśnik ,00 zł Przedsiębiorstwo Budowlane EKO- DROGPOL SP. j. A. Markowski, M. Markowska, ul. Partyzantów 32, Urzędów Dariusz Lisek, Jerzy Wolak, Joanna Mozgawa 3 Budowa ul. Kwiatkowickiej w Kraśniku na odcinku od km do km 1+253,94 IV etap ,07 zł WOD-BUD Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 12/1, Kraśnik Dariusz Lisek, Krzysztof Jargiło Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni parking przy Urzędzie Miasta Kraśnik - część nr 1 - pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 3 200,00 zł Nadzory Budowlane Zbigniew Dmowski ul. Osterwy 4/ Kraśnik 4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni parking przy Urzędzie Miasta Kraśnik - część nr 2 - pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej 6 800,00 zł Nadzory Budowlane Zbigniew Dmowski ul. Osterwy 4/ Kraśnik Dariusz Lisek, Jerzy Wolak / Grzegorz Taradyś Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni parking przy Urzędzie Miasta Kraśnik - część nr 3 - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej 1 400,00 zł Usługi Projektowo- Realizacyjne inż. Michał Halliop ul. Osterwy 4/ Kraśnik Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy 2 952,00 zł PARK-PROJEKT

2 zadaniu pn. Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni parking przy Urzędzie Miasta Kraśnik - część nr 4 - pełnienie nadzoru nad zagospodarowaniem terenów zieleni, w tym nadzoru dendrologicznego Irena Choroszyńska ul. Kurantowa 4/ Lublin 5 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Budowa ul. Kwiatkowickiej w Kraśniku na odcinku od km do km 1+253,94 IV etap część nr 1 zamówienia (pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej) Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Budowa ul. Kwiatkowickiej w Kraśniku na odcinku od km do km 1+253,94 IV etap część nr 2 zamówienia (pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej) 9 225,00 zł 5 535,00 zł Przedsiębiorstwo Inżynieryjne MARGIT Jerzy Dobosz Pilaszkowice Pierwsze Rybczewice INSTAL-BUD Henryk Stachula ul. Graniczna Kraśnik Dariusz Lisek/ Krzysztof Jargiło, Aneta Gozdalska/ Karolina Młynarska 6 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Oddymianie klatki schodowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Kraśniku - część nr 1 - nadzór w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Oddymianie klatki schodowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Kraśniku - część nr 1 - nadzór w branży elektrycznej 3 900,00 zł 2 700,00 zł Przedsiębiorstwo Usługowo- -Handlowe DOMBUD Miazga Robert ul. Krakowska Kraśnik Przedsiębiorstwo Inżynieryjne MARGIT Jerzy Dobosz Pilaszkowice Pierwsze Rybczewice Dariusz Lisek/ Krzysztof Jargiło, Karolina Młynarska 7 Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik ,00 zł Paweł Pizło ul. Narutowicza 2/6A Stalowa Wola Piotr Goleń Robert Rudnicki Anna Szmit Agnieszka Kulik

3 8 Nowa energia dla Kraśnika II - część nr 1 dostawa i montaż kolektorów słonecznych Nowa energia dla Kraśnika II - część nr 2 dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych ,34 zł ,00 zł Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Stalmet Józef Szostak Dobieszów nr Głubczyce Sungrant Sp z o.o. ul. Ciesielska 2/ Białystok Małgorzata Misztal/ Sylwia Łukasik, Dorota Mulier Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni skwer przy Kościele Św. Ducha, ul. Gabriela Narutowicza w Kraśniku Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni skwer przy PKP Konserwacja urządzeń energetycznych służących do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta Kraśnik Unieważnienie w dniu r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz ze zm.), ponieważ cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Unieważnienie w dniu r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz ze zm.), ponieważ cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty ,00 zł GELMAX Grzegorz Makosz Kolonia Siedliszczki Piaski Dariusz Lisek, Aneta Gozdalska Dariusz Lisek, Agnieszka Kulik/ Piotr Breś, Aneta Gozdalska Sylwia Łukasik/ Małgorzata Misztal Katarzyna Milanowska Andrzej Kołodziejczyk Lista podmiotów, którym umorzono podatki (z uwzględnieniem rodzaju) Podatnik Rodzaj podatku Kwota ulgi III kwartał 2019 roku GAMMA Markowska-Pęzioł Sp. Jawna Podatek od nieruchomości (os. prawne) umorzono 2.793,00 zł + odsetki 34,00 zł Ważny interes Publiczny Spółdzielnia,,JEDNOŚĆ Zakład Pracy Podatek od nieruchomości (os. prawne) umorzono ,00 zł + odsetki 153,00 zł Ważny interes Publiczny

4 Chronionej Mateusz Drzewny Karina Drzewna Łączne Zobowiązanie Pieniężne (os. fizyczne) odroczono termin płatności 5.251,00 zł Ważny interes Podatnika Jacek Kocoń Łączne Zobowiązanie Pieniężne (os. fizyczne) umorzono 564,00 zł + odsetki 10,00 zł Ważny interes Podatnika Mateusz Drzewny Karina Drzewna Podatek od środków transportowych (os. fizyczne) odroczono termin płatności 8.410,00 + odsetki 3.700,00 zł Ważny interes Podatnika Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w III kwartale 2019 r. Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Burmistrz Miasta Kraśnik niżej przedstawia wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej: 1) Spółdzielnia,,JEDNOŚĆ Zakład Pracy Chronionej, 2) GAMMA Markowska-Pęzioł Sp. Jawna. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia burmistrza, zastępców, sekretarza, skarbnika Urzędu Miasta Kraśnik l.p. Stanowisko Wynagrodzenie miesięczne brutto( w zł) 1 Burmistrz Miasta ,00 2 Z-ca Burmistrza Miasta 9 542,00 3 Sekretarz Miasta 7 650,00 4 Skarbnik Miasta 7 875,00

5 Wykaz pracowników Urzędu Miasta Kraśnik korzystających ze służbowych telefonów komórkowych abonamentowych: Marian. Kulpa Roman Bijak Tomasz Klepacz Jarosław Gąszczyk Katarzyna Wolanin-Stefaniak Ewelina Madras Straż Miejska Dariusz.Lisek Burmistrz Wojciech Wilk Przyznanie lokali a) Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne: 0 b) Wykaz osób, którym przyznano lokale socjalne: 0. c) Wykaz osób, którym przyznano lokale socjalne w wyniku zamiany: 0 Wydatki na ogłoszenia w prasie i telewizji L.p. Nazwa wykonawcy Usługa Kwota GŁOS s.c. G. Minik, G. Jankowski AGORA S.A. CORNER MEDIA SP. Z O.O. Kraśnickie Towarzystwo Regionalne publikacja zaproszenia na Dni Kraśnika w Głosie Kraśnickim nr 12 i Gońcu Gazecie Powiatowej nr ,00 publikacja ogłoszenia w Gazecie Wyborczej - informacja o wydarzeniach kulturalnych i koncertach w Kraśniku 1 230,00 publikacja ogłoszenia o przetargu 887,57 umieszczenie materiałów promocyjnych w czasopiśmie Regionalista 4 000,00 Data zapłaty

6 6 117,57 Wykaz decyzji administracyjnych z uwzględnieniem uchylonych przez organy wyższej instancji 1. Referat Gospodarki Komunalnej a) Liczba wydanych decyzji administracyjnych 90 b) Liczba uchylonych Referat Ochrony Środowiska a) Liczba wydanych decyzji administracyjnych 20 b) Liczba uchylonych Referat Spraw Obywatelskich a) Liczba wydanych decyzji administracyjnych 49 b) Liczba uchylonych 0 4. Referat Spraw Społecznych i Partycypacji Społecznej a) Liczba wydanych decyzji administracyjnych 49 b) Liczba uchylonych Referat Podatków Lokalnych a) Liczba wydanych decyzji administracyjnych 422 b) Liczba uchylonych Wydział Organizacyjny a) Liczba wydanych decyzji administracyjnych 0 b) Liczba uchylonych 0 7. Referat Edukacji a) Liczba wydanych decyzji administracyjnych 1 b) Liczba uchylonych 0 8. Urząd Stanu Cywilnego a) Liczba wydanych decyzji administracyjnych 3 b) Liczba uchylonych 0 Inspektor d/s dodatków mieszkaniowych: a) ilość wydanych decyzji 146 b) ilość uchylonych decyzji 0 Inspektor d/s dodatków energetycznych: a) ilość wydanych decyzji 27

7 b) ilość uchylonych decyzji 0 Wydział Planowania przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami: a) ilość decyzji dot. podziału nieruchomości-15 b) ilość uchylonych decyzji-0 c) ilość decyzji dot. opłaty planistycznej-0 d) ilość uchylonych decyzji-0 e)ilość decyzji ws. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność-3 f) ilość uchylonych decyzji-0 Stan zatrudnienia na dzień r.: pracujący 140 osób (w tym 12 SM oraz 24 na stanowiskach pomocniczych i obsługi), etaty 138,3. Wykaz nowozatrudnionych pracowników: 1. Breś Piotr 2. Gałuszkiewicz Marta 3. Gąska Elżbieta 4. Rakfalski Włodzimierz 5. Stefanek Anna. Wykaz osób przyjętych na staż w okresie III kwartału 2019 r.: 1. Justyna Sarna Wykaz pracowników z którymi podpisano umowy o finansowanie studiów podyplomowych: W przedmiotowym okresie z żadnym pracownikiem nie została podpisana umowa o finansowanie studiów podyplomowych. Wykaz pracowników prowadzących działalność gospodarczą: 1. Barszcz Tomasz 2. Pruszkowska-Kowalczyk Dominika 3. Rudnicki Robert 4. Taradyś Grzegorz

8 5. Wołoszynek Piotr 6. Woźniak Paweł 7. Wyka Monika. Wykaz podmiotów, którym wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w II kwartale 2019 r.: 1. SPOŁEM PSS PRZYSZŁOŚĆ 2. P.P.H.U WĘDLINIARZ LIDER ANNA SKORUPA 3. PUH GRANT Kazimierz Miśkiewicz zezwolenie jednorazowe 4. FRUX SOLIS Soki, Owoce i Warzywa Małgorzata Solis zezwolenie jednorazowe 5. KAUFLAND POLSKA MARKETY SP.Z O.O. 6. Czerwonka Wioletta 7. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ludmiła Staniec Adam 8. LIDL sp. z o.o. sp.k. 9. TOMASZ PARAKOWSKI MĄKA Z WODĄ zezwolenie jednorazowe 10. TOMASZ PARAKOWSKI MĄKA Z WODĄ zezwolenie jednorazowe 11. PHU GRANT Kazimierz Miśkiewicz zezwolenie jednorazowe 12. LEVER Spółka Jawna 13. TOMASZ PARAKOWSKI MĄKA Z WODĄ zezwolenie jednorazowe 14. TOMASZ PARAKOWSKI MĄKA Z WODĄ zezwolenie jednorazowe 15. TOMASZ PARAKOWSKI MĄKA Z WODĄ. zezwolenie jednorazowe 16. PUH GRANT Kazimierz Miśkiewicz zezwolenie jednorazowe 17. Wyrób Sprzętu Pasiecznego Babik-Sabat s.c. zezwolenie jednorazowe 18. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe U Ali Albina Magiełda 19. Irena Pioś sklep Pszczelarski BARĆ zezwolenie jednorazowe 20. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie zezwolenie jednorazowe 21. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Pracownicy Urzędu Miasta Kraśnik i jednostek podległych zasiadający we władzach stowarzyszeń i klubów sportowych: 1. Biskup Paweł Prezes UKS Biało-Czarni Kraśnik; 2. Hajdenraich Artur Członek Zarządu UKS przy ZPO nr 1 w Kraśniku; 3. Kołosińska Beata - Członek Zarządu UKS Dwójka Fox Kraśnik; 4. Kowalski Wojciech Członek Zarządu UKS Biało-Czarni Kraśnik; 5. Krotkiewicz Krystyna Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Kraśnik; 6. Kurlej Agata Sekretarz Zarządu UKS Biało-Czarni Kraśnik; 7. Machaj Piotr Prezes UKS przy SP nr 1 w Kraśniku; 8. Matuszkiewicz Ewa - Prezes UKS Dwójka Fox Kraśnik; 9. Nieć Jerzy - Członek Zarządu LUKS Suples Kraśnik; 10. Serwacki Andrzej Sekretarz UKS przy SP nr 3 w Kraśniku; 11. Skorupa Teresa - Sekretarz UKS przy ZPO nr 1 w Kraśniku;

9 12. Stopa Wojciech Wiceprezes Stowarzyszenia Aktywna Integracja w Kraśniku; 13. Szmyrgała Konrad - Prezes MUKS Kraśnik; 14. Szymański Karol Wiceprezes Stowarzyszenia Muzyk ; 15. Ufniarz Aneta Członek Zarządu w LUKS przy PG w Stróży; 16. Wąsik Renata Sekretarz UKP Fala Kraśnik; 17. Wojcieszkiewicz Michał Sekretarz MKS Kraśnik Wykaz dotacji dla klubów sportowych przyznanych decyzją Burmistrza Miasta Kraśnik na dzień 31 marca 2019 r. Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku. L.p. Oferent Przyznana kwota dotacji (zł) 1. Parafialny Klub Sportowy Za Bramą Uczniowski Klub Pływacki FALA Kraśnicki Międzyszkolny Klub Sportowy Fabryczny Klub Sportowy Stal Kraśnik Ludowy Klub Sportowy TĘCZA

10 6. Kraśnicka Akademia Taekwon do Międzyszkolny Klub Sportowy przy PG Szkolny Klub Biegowy Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Suples Kraśnik Racing Team Kraśnik Kraśnicki Miejski Szkolny Związek Sportowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy Biało Czarni Szkolny Klub Tenisa Stołowego Dwójka

11 15. Klub Bokserski Sparta Kraśnik Klub Karate Tradycyjnego Chidori Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Kraśnik Klub Turystyczno Sportowy KTS Kraśnik ŁĄCZNIE Skład personalny Rad Nadzorczych spółek należących do gminy Miasto Kraśnik I. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji 1. Przewodniczący- Zdybicki Leszek 2. Członek- Mirosław Kaźmierak 3. Członek- Jerzy Pizoń II. Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 1. Przewodniczący Agnieszka Bebel 2. Z-ca przewodniczącego Hubert Trukan 3. Sekretarz Krzysztof Martyniuk 4. Członek Jerzy Wilczek 5. Członek Ryszard Staśczak Odwołanie Uchwała Nr 8/2019 z dnia r III. Kraśnickie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe 1. Przewodnicząca- Katarzyna Bryndza 2. Sekretarz Magdalena Gurba 3. Członek- Józef Wieleba

12 Wysokość diet MPK Przewodniczący Członek Członek 1988,15zł m-c 1732,67zł m-c 1732,67zł m-c KPWiK Przewodniczący Z-ca przewodniczącego 2.635,63 zł brutto/m-c 1.765,87 zł brutto/m-c Sekretarz 1.765,87 zł brutto/m-c Członek 1.765,87 zł brutto/m-c Członek 490,77 zł brutto/m-c lipiec KPM Przewodnicząca Sekretarz Członek 2028,50zł brutto 1359,10zł brutto 1359,10zł brutto Wykaz przejechanych kilometrów samochodem służbowym Wykaz przejechanych kilometrów samochodem służbowym SKODA SUPERB LKR Od r. do r. LP Imię i nazwisko Stanowisko Przejechane kilometry 1. Wojciech Wilk Burmistrz Miasta Piotr Janczarek Z-ca Burmistrza 1096

13 3. Grażyna Lejwoda-Ćwik Sekretarz Miasta Monika Biegaj Biuro Burmistrza Marian Kulpa Kierowca 6 6. Krzysztof Babisz Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 7. Michał Zimowski Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Partycypacji Społecznej 8. Dorota Orzeł Samodzielne Stanowisko ds. Kadr 9. Grzegorz Marcinkowski Kierownik Biura Promocji Miasta 10. Daniel Niedziałek Gł. Specjalista ds. komunikacji społecznej 11. Renata Wąsik Kierownik Biura Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych 12. Dariusz Lisek Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju RAZEM 6 018

Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Kraśnik

Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Kraśnik Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Kraśnik Lp. Nazwa przetargu Cena brutto Nazwa wykonawcy 1 Świadczenie usług pocztowych 333 832,60 zł 2 3 4 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Kraśnik

Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Kraśnik Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Kraśnik Lp. Nazwa przetargu Cena brutto Nazwa wykonawcy 1 Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni zieleń przyblokowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Kraśnik. 677 757,00 zł. 2 139 550,83 zł. 249 982,15 zł. 707 432,75 zł.

Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Kraśnik. 677 757,00 zł. 2 139 550,83 zł. 249 982,15 zł. 707 432,75 zł. Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Kraśnik Lp. Nazwa przetargu Cena brutto Nazwa wykonawcy 1 2 3 4 5 Budowa ulicy Kwiatkowickiej wraz z kanalizacją deszczową- II etap z włączeniem do drogi

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Kraśnik. 67 610,87 zł. 99 872,40 zł. 43 200,00 zł. 2 878 900,00 zł. 310 000,00 zł

Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Kraśnik. 67 610,87 zł. 99 872,40 zł. 43 200,00 zł. 2 878 900,00 zł. 310 000,00 zł Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Lp. Nazwa przetargu Cena brutto 1 2 3 4 Dostawa artykułów biurowych i papierniczych Dostawa materiałów eksploatacyjnych Udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Kraśnik. Komisja przetargowa Przedsiębiorstwo Wykonanie instalacji

Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Kraśnik. Komisja przetargowa Przedsiębiorstwo Wykonanie instalacji ANITRON Anna i Jerzy Wytrzyszczewscy Maria i Bogdan Pielaszkiewicz Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Lp. Nazwa przetargu Cena brutto Nazwa wykonawcy 1 Podatnik Rodzaj podatku Kwota ulgi III

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Kraśnik. Lp. Nazwa przetargu Cena brutto Nazwa wykonawcy Komisja przetargowa.

Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Kraśnik. Lp. Nazwa przetargu Cena brutto Nazwa wykonawcy Komisja przetargowa. Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Lp. Nazwa przetargu Cena brutto Nazwa wykonawcy Komisja przetargowa 1 2 3 4 Dostawa zestawów komputerowych oraz szerokopasmowego Internetu do jednostek podległych

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania 1 Bronisław K. zweryfikowany 2 Marta B. w trakcie weryfikacji 3 Kazimierz S. zweryfikowany 4 Damian L. w trakcie weryfikacji 5 Marek Ś. w trakcie

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Laureaci z poszczególnych dni: Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N Michał K.

Laureaci z poszczególnych dni: Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N Michał K. Laureaci z poszczególnych dni: 16-02-2018 Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N. 17-02-2018 Michał K. Elżbieta J. Grzegorz P. Agata Sz. Krzysztof K. Karina

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Kraśnik

Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Kraśnik Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Kraśnik Lp. Nazwa przetargu Cena brutto Nazwa wykonawcy 1 2 3 4 5 Bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz wewnętrznych zarządzanych przez Urząd Miasta Kraśnik

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M.

LISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. LISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T. Ilona K. Milena G. Zdzisław K. Sandra

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Kraśnik

Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Kraśnik Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Nazwa przetargu Cena brutto Nazwa wykonawcy Udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego lub w rachunku bieżącym w wysokości 2 000 000,00 złotych z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T.

Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T. Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T. Ilona K. Milena G. Zdzisław K. Sandra M. Daniel S. Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta. Lp. Nazwa przetargu Cena brutto Nazwa wykonawcy ,00 zł ,00 zł.

Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta. Lp. Nazwa przetargu Cena brutto Nazwa wykonawcy ,00 zł ,00 zł. Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Lp. Nazwa przetargu Cena brutto Nazwa wykonawcy 1 2 3 4 5 Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Kraśnik

Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Kraśnik Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Kraśnik Lp. Nazwa przetargu Cena brutto Nazwa wykonawcy 1 Remont nawierzchni asfaltowej z wymianą krawężników na ul. Konopnickiej i remont nawierzchni asfaltowej

Bardziej szczegółowo

Mieczysława B. Małgorzata R.

Mieczysława B. Małgorzata R. Imię i Nazwisko Małgorzata K. Joanna W. Anna Z. Elżbieta G. Dorota D. Aneta Ś. Justyna Z. Marek M. Bożena N. Cecylia M. Maria Z. Aneta S. Taisa R. Justyna G. Jadwiga C. Paula W. Monika M. Marcin G. Marta

Bardziej szczegółowo

KIEROWNICTWO. Rzecznik prasowy i pełnomocnik ds. pozyskiwania środków zew. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

KIEROWNICTWO. Rzecznik prasowy i pełnomocnik ds. pozyskiwania środków zew. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY URZĄD MIASTA KRAŚNIK ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik tel. 81 825 15 72, 81 884 30 72 fax 81 825 27 09 e-mail: kancelaria@krasnik.eu GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 15.30 wtorek

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracowników Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich

Wykaz pracowników Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich Wykaz pracowników Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich Burmistrz Marcin Orzeszek 74 816 53 09 marcin.orzeszek@zabkowiceslaskie.pl Piotr Miernik 74 816 53 09 piotr.miernik@zabkowiceslaskie.pl Ewa Figzał

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE PODCZAS POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Informacja dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Limanowej sprawdź kiedy masz pierwsze posiedzenie!

Informacja dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Limanowej sprawdź kiedy masz pierwsze posiedzenie! Informacja dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Limanowej sprawdź kiedy masz pierwsze posiedzenie! Harmonogram spotkań członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Limanowej. Wszystkie spotkania odbędą

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt. 1 oraz 2 pkt.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1 Kinga Lewandowska Zaklików Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 2 Anna Danuta Chamera-Kapłon

1 Kinga Lewandowska Zaklików Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 2 Anna Danuta Chamera-Kapłon Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Zaklikowa nr 175/2015 z dnia 5 października 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Zaklikowie, adres siedziby komisji: Gminny Ośrodek Kultury ul. Strażacka 4.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 120/26/2015 Burmistrza Chełmka z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 120/26/2015 Burmistrza Chełmka z dnia 21 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 120/26/2015 Burmistrza Chełmka z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum na terenie Gminy Chełmek. Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA LIMANOWA

URZĄD MIASTA LIMANOWA BURMISTRZ Stanowisko Imię i nazwisko służbowy URZĄD MIASTA LIMANOWA 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9 tel./18/ 337-20-54, fax. /18/ 337-10-41 www.miasto.limanowa.pl e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Głuchych podatek od. nieruchomości. umorzenie ,00 zł interes publiczny Opiekuńczy im. Ks. J.

Polski Związek Głuchych podatek od. nieruchomości. umorzenie ,00 zł interes publiczny Opiekuńczy im. Ks. J. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na w kwocie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Ostródzie. Struktura organizacyjna, Stanowiska, Kontakt

Urząd Miejski w Ostródzie. Struktura organizacyjna, Stanowiska, Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda Ogłoszono 2016-11-04 14:04:06 przez Artur Kubacki Urząd Miejski Urząd Miejski w Ostródzie Struktura organizacyjna, Stanowiska, Kontakt BURMISTRZ MIASTA

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Koniecpolu z siedzibą Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koniecpolu, ul. Szkolna 17 1 WOJCIECH SZYDŁOWSKI KONIECPOL

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Koniecpolu z siedzibą Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koniecpolu, ul. Szkolna 17 1 WOJCIECH SZYDŁOWSKI KONIECPOL INFORMACJA O POWOŁANIU PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Obwodowa

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, ul.

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, ul. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, ul. Zamkowa 1 1. Beata Łoboda - Przewodnicząca Komisji 2. Marta Teresa Idzikowska - Zastępca

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku L Imię i nazwisko Adres zamieszkania funkcja Zgłaszający p. 1. Sara Wiktoria Chrulenko Pieńsk członek Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Informacje teleadresowe

Informacje teleadresowe Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie Kategoria: Pojedyńcze artykuły Ogłoszono 2016-04-13 09:4:39 przez Cezary Radziszewski wersja archiwalna Informacje teleadresowe URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

zam. Garbów; zam. Garbów;

zam. Garbów; zam. Garbów; Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. z gminy Garbów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Garbowie, lokal Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 120/34/2015 Burmistrza Chełmka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych terenie Gminy Chełmek.

Zarządzenie Nr 120/34/2015 Burmistrza Chełmka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych terenie Gminy Chełmek. Zarządzenie Nr 120/34/2015 Burmistrza Chełmka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych terenie Gminy. Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kraśniku

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kraśniku Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kraśniku Harmonogram zajęd rozwijających wiedzę i zainteresowania rok szkolny 2014/2015 Lp. Rodzaj zajęd Nauczyciel prowadzący Dzieo tygodnia/godzina sala uwagi 1. Zajęcia rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Wykaz stanowisk i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

Wykaz stanowisk i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim 1 Wykaz stanowisk i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim BUDYNEK PRZY UL. KOŚCIUSZKI NR 55 I piętro budynku Burmistrz Stronia Śląskiego (pok. nr 20) Dariusz Chromiec tel. 74 8 11

Bardziej szczegółowo

SKŁAD Obwodowych Komisji ds. Referendum w Gminie Chełmek do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, wyznaczonego na dzień 6 września 2015 roku

SKŁAD Obwodowych Komisji ds. Referendum w Gminie Chełmek do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, wyznaczonego na dzień 6 września 2015 roku SKŁAD Obwodowych Komisji ds. Referendum w Gminie Chełmek do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, wyznaczonego na dzień 6 września 2015 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 120.22.2015 Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Nr rezerwacji Imię AUTOKAR NR Monika 362 Jakub 362 Katarzyna 362 Krzysztof 363 Robert 363 Anna 363 Wojciech 363 Joanna 522 Andrzej 522

Nr rezerwacji Imię AUTOKAR NR Monika 362 Jakub 362 Katarzyna 362 Krzysztof 363 Robert 363 Anna 363 Wojciech 363 Joanna 522 Andrzej 522 Nr rezerwacji Imię AUTOKAR NR 1 362 Monika 362 Jakub 362 Katarzyna 362 Krzysztof 363 Robert 363 Anna 363 Wojciech 363 Joanna 522 Andrzej 522 Agnieszka 924 Aleksandra 924 Anna 924 Alicja 924 Adam 924 Dorota

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/15 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 25 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 119/15 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 25 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 119/15 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Lokal Wyborczy będzie otwarty w dniu 16 listopada 2014r. W godzinach od 7:00 do 21 :00

Lokal Wyborczy będzie otwarty w dniu 16 listopada 2014r. W godzinach od 7:00 do 21 :00 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr l, Zespół Szkół w Borkach, Borki 164,33-230 l Małgorzata Edyta Bator Przewodniczacy Komisji 2 Agata Kica Zastępca Przewodniczącego Komisji 3 Mirosława Kazimiera Hoszwa

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Janowie Lubelskim Załącznik do Zarządzenia nr 79/2015 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 5 października 2015 r. 1. Grażyna Barbara Łukasik Janów Lubelski K W Samoobrona

Bardziej szczegółowo

Poradnik interesanta. Informacje podstawowe

Poradnik interesanta. Informacje podstawowe Poradnik interesanta Informacje podstawowe Podmiot: Gmina Miejska Starogard Gdański Województwo: pomorskie Powiat: starogardzki Adres: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6 Kontakt elektroniczny: tel.:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI ETAP PRAKTYCZNY czerwiec 2018r. Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (120 minut)

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI ETAP PRAKTYCZNY czerwiec 2018r. Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (120 minut) HARMONOGRAM EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI ETAP PRAKTYCZNY czerwiec 2018r. Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (120 minut) 29.06.2018 8:00 IV LO im. S. 1a 1. Grażyna B. 2. Renata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Limanowej z dnia 20 października 2014 r.

Uchwała Nr 3/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Limanowej z dnia 20 października 2014 r. Uchwała Nr 3/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Limanowej z dnia 20 października 2014 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie Art. 182 1, pkt 2, 2 i 3 Kodeksu wyborczego /Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 WÓJTA GMINY URZĘDÓW. z dnia 20 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 WÓJTA GMINY URZĘDÓW. z dnia 20 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 33/2015 WÓJTA GMINY URZĘDÓW z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna 10.02.2011 BURMISTRZ MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA Zbigniew Janusz Opalach e-mail: zbigniew.opalach@ruciane-nida.pl ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA Zdzisław Stecka

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Koniecpolu z dnia 2 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Koniecpolu z dnia 2 października 2018 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Koniecpolu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Koniecpolu zarządzonych na dzień 21

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wólce z dnia 2 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wólce z dnia 2 października 2018 r. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wólce z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wólka zarządzonych na dzień 21 października 2018

Bardziej szczegółowo

zarządzone na dzień 26 maja 2019 roku

zarządzone na dzień 26 maja 2019 roku Skład Obwodowej Komisji Nr I (Milanówek) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 tel. 758-34-85 1 Paciorek Mirosław Marian Przewodniczący 2 Ołpińska Maria Katarzyna Zastępca 3 Mossakowska Katarzyna

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Mieroszowie z dnia 2 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Mieroszowie z dnia 2 października 2018 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Mieroszowie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Mieroszowa zarządzonych na dzień 21 października

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Chełmka z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Chełmek.

Zarządzenie Nr Burmistrza Chełmka z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Chełmek. Zarządzenie Nr 120.10.2015 Burmistrza Chełmka z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Chełmek. Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ PISEMNA BHP3. Z.13 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ PISEMNA BHP3. Z.13 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ PISEMNA BHP3 Z.13 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 20 CZERWCA 2017 godz. 12.00 aula PG9 1 B. Sławomir 2 B. Karolina 3

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 1 w Nowym Żmigrodzie. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 2 w Mytarzy

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 1 w Nowym Żmigrodzie. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 2 w Mytarzy SKŁADY OSOBOWE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE NOWY ŻMIGRÓD PO UKONSTYTUOWANIU OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 1 w Nowym Żmigrodzie 1 Magdalena Helena Mroczka Nowy Żmigród przewodniczący 2 Jerzy Józef

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem nr 1230/Or/2013 z dnia 15.01.2013 r. Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W BODZANOWIE LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA. 1 Małgorzata Woźniak Przewodniczący OKW

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W BODZANOWIE LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA. 1 Małgorzata Woźniak Przewodniczący OKW OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W BODZANOWIE 1 Małgorzata Woźniak Przewodniczący OKW 2 Luiza Daria Szmulewicz Zastępca Przewodniczącego OKW 3 Zofia Dalkiewicz Członek OKW 4 Błażej Figiel Członek OKW 5 Jolanta

Bardziej szczegółowo

Kontakt z UM Opublikowano na UM Janów Lubelski ( 2 Sekretariat 23 FAX

Kontakt z UM Opublikowano na UM Janów Lubelski (  2 Sekretariat 23 FAX 2012.05.09Aktualizacja: 2012.05.11, 09:55 Lp. Komórka organizacyjna Nr pok. Imię i Nazwisko Nr telefonu Nr wew. 1 Biuro Obsługi Klienta 0 87-24-331 31 2 Sekretariat 23 FAX 87-24-670 70 3 Sekretariat 23

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W JABŁONNIE

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W JABŁONNIE NR 1 W JABŁONNIE Obwód Głosowania Nr 1 w Jabłonnie Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Jabłonnie ul. Szkolna 2 05-110 Jabłonna LP IMIĘ I NAZWISKO 1. Piotr Fonder Przewodniczący Komisji 2. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

XXV BIEG PO UŚMIECH. MIEJSCOWOŚĆ: Kraśnik DATA: r DYSTANS:5km KATEGORIA: OPEN

XXV BIEG PO UŚMIECH. MIEJSCOWOŚĆ: Kraśnik DATA: r DYSTANS:5km KATEGORIA: OPEN KATEGORIA: OPEN 1 6 MICHAŁ BIAŁY M 1991 POL SKB KRAŚNIK KRAŚNIK 00:08:57 00:17:41 M->29/1 2 95 KUBA SZUBARTOWSKI M 2001 POL AZS UMCS LUBIN LUBLIN 00:10:08 00:20:34 M->29/2 3 33 GRZEGORZ IŻ M 1988 POL KRAŚNIK

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 112/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 4 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 112/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

SKŁAD. Członków Obwodowej Komisji Nr: 1 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

SKŁAD. Członków Obwodowej Komisji Nr: 1 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Członków Obwodowej Komisji Nr: 1 Siedziba: Urząd Miejski Adres: Mszczonów ul. Plac Piłsudskiego 1 Kontakt: 46 858 28 39 1 Przewodniczacy Chojecki Michał Piotr 2 Zastępca Karasiewicz Joanna Maria 3 Członek

Bardziej szczegółowo

Informacje teleadresowe

Informacje teleadresowe Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie Kategoria: Pojedyńcze artykuły Ogłoszono 2016-04-13 09:4:39 przez Cezary Radziszewski Informacje teleadresowe URZĄD MIASTA tel. (89) 741-90-00,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Projekt pn.:"uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa".

Projekt pn.:uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa. Projekt pn.:"uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa". W dniu 07 października 2014r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG Nazwa Adres siedziby Status prawny organizacji ul. Wroniecka 14 Klub Seniora JAŚKI z Ostroroga Aktywne Kobiety z Bobulczyna Mieszkańcy Wsi Oporowo

Bardziej szczegółowo

Całkowita kwota dotacji , 00 PLN Rozdysponowana kwota , 00 PLN Pozostaje kwota 9 965,00 PLN

Całkowita kwota dotacji , 00 PLN Rozdysponowana kwota , 00 PLN Pozostaje kwota 9 965,00 PLN Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2428/ 17 Województwa Świętokrzyskiego z dn. 22 marca 2017 Wykaz podmiotów oraz wysokość środków przyznanych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 1 w Pogorzeli

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 1 w Pogorzeli ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 1 w Pogorzeli podaje się do publicznej wiadomości skład ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 1 w Pogorzeli: 1. Iwona Markiewicz-Kozłowska 2. Ilona Helena

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 września 2018 r. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Skarżysko Kościelne zarządzonych na dzień

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 1 Liczba mandatów: * 7 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Hajnówce Lp Imię i Nazwisko Funkcja Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Hajnówce Lp Imię i Nazwisko Funkcja

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Hajnówce Lp Imię i Nazwisko Funkcja Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Hajnówce Lp Imię i Nazwisko Funkcja Składy osobowe obwodowych Komisji Wyborczych w Hajnówce w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Hajnówce Lp Imię i Nazwisko 1 Roman

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E O B W I E S Z C Z E N I E Miejskiej Komisji Wyborczej w Dęblinie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Dęblin w wyborach do rad gmin, rad powiatów

Bardziej szczegółowo

zarządzone na dzień 21 października 2018 roku

zarządzone na dzień 21 października 2018 roku Głosowania Nr I (Milanówek) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 tel. 758-34-85 1 Iwona Anna Kantor Przewodnicząca Komisji 2 Dariusz Dąbrowski Zastępca Przewodniczącej 3 Piotr Kacprzyński

Bardziej szczegółowo

S K Ł A D obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustka

S K Ł A D obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustka S K Ł A D obwodowych wyborczych w mieście Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania Nazwa komitetu wyborczego Obwodowa Komisja Wyborcza Nr w Ustce z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr w Ustce, ul.

Bardziej szczegółowo

EFL 303 Podstawy nauki o finansach. Podstawka M. FFL 307 Przedsiębiorczość w UE Maciejczak M.

EFL 303 Podstawy nauki o finansach. Podstawka M. FFL 307 Przedsiębiorczość w UE Maciejczak M. Nazwisko: Adamczyk Imiona: Aneta Nr albumu:130204 Na podstawie wyboru dokonanego w ankiecie wstępnej został(a) Pan/Pani zapisana na 3 przedmiot(y/ów).. Należy uzupełnić 2 przedmiot(y/ów), w tym przynajmniej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA 2009 ROK

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA 2009 ROK INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA 2009 ROK Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz.1240 ze zmianą) Burmistrz

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W ŻABIEJ WOLI Publiczna Szkoła Podstawowa, Żabia Wola 77

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W ŻABIEJ WOLI Publiczna Szkoła Podstawowa, Żabia Wola 77 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W ŻABIEJ WOLI Publiczna Szkoła Podstawowa, Żabia Wola 77 1. Zając Paulina Żabia Wola Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2. Kuźnicki Andrzej

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2015 WÓJTA GMINY TRZYDNIK DUŻY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

ZARZĄDZENIE NR 53/2015 WÓJTA GMINY TRZYDNIK DUŻY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum ZARZĄDZENIE NR 53/2015 WÓJTA GMINY TRZYDNIK DUŻY w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Wiejski Dom Kultury w Brzeziu, Brzezie 79, Brzezie:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Wiejski Dom Kultury w Brzeziu, Brzezie 79, Brzezie: Załączniki do postanowienia nr 213/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 6 maja 2019 r. Załącznik nr 410 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Wiejski Dom Kultury w Brzeziu, Brzezie 79, 32-014 Brzezie:

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Lista startowa Bieg na dystansie 5km Numer startowy Imię i Nazwisko Instytucja/Klub Kategoria Kategoria (N) Kategoria (L) 1 Patryk Waraksa Instytut

Lista startowa Bieg na dystansie 5km Numer startowy Imię i Nazwisko Instytucja/Klub Kategoria Kategoria (N) Kategoria (L) 1 Patryk Waraksa Instytut Bieg na dystansie 5km Numer startowy Imię i Nazwisko Instytucja/Klub Kategoria Kategoria (N) Kategoria (L) 1 Patryk Waraksa Instytut Badawczy Leśnictwa M Magister i Doktorant n/d 2 Maja Winnicka Instytut

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O SKŁADZIE OSOBOWYM, PEŁNIONEJ FUNKCJI W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH

I N F O R M A C J A O SKŁADZIE OSOBOWYM, PEŁNIONEJ FUNKCJI W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH I N F O R M A C J A O SKŁADZIE OSOBOWYM, PEŁNIONEJ FUNKCJI W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH w obwodzie Nr 1 w gminie Stoczek 1 Tyszka Ewelina Agata Przewodnicząca komisji 2 Dzieciątko Barbara Marta Zastępca

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zakrzówek. (-) Grzegorz Lemiecha

Wójt Gminy Zakrzówek. (-) Grzegorz Lemiecha Na podstawie art.37 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240) przedstawiam informację za 2012 rok obejmującą: a) wykonanie budżetu Gminy Zakrzówek przedstawia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kurowie z dnia 3 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kurowie z dnia 3 października 2018 r. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kurowie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kurów zarządzonych na dzień 21 października 2018

Bardziej szczegółowo