WISŁA PODZIĘKOWAŁA ADAMOWI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WISŁA PODZIĘKOWAŁA ADAMOWI"

Transkrypt

1 Lipiec 2011 (148) NAKŁAD 1200 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: NR INDEKSU: WISŁA PODZIĘKOWAŁA ADAMOWI W dniach czerwca odbyła się impreza Wisła Adamowi Małyszowi, która zamknęła pewien etap historii naszego miasta. Adam Małysz przez wiele lat sportowej kariery osiągał wielkie sukcesy w skokach narciarskich, stając się najbardziej znanym mieszkańcem naszej miejscowości ambasadorem Wisły na świecie. Impreza była okazją, by podziękować Wielkiemu Mistrzowi za wszystkie chwile dumy, radości i wzruszeń, jakich dostarczał nam podczas swojej bogatej w sukcesy przygody ze sportem. Panie Adamie, jeszcze raz WIELKIE DZIĘKUJEMY! Więcej na str REKLAMA OGŁOSZENIA

2 ŚLĄSK NA JUBILEUSZ URODZIN Z okazji 100. rocznicy urodzin wybitnego, związanego z Wisłą kompozytora Jana Sztwiertni w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny wystawiono operę ludową Sałasznicy jego autorstwa. Wyjątkowo pięknie wykonał ją Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Sałasznicy to opera ludowa z muzyką Jana Sztwiertni i librettem Ferdynanda Dyrny. Widowisko kulturowo i historycznie osadzone jest w Beskidach, w środowisku wiślańsko cieszyńskim. Ludowy charakter opery podkreślają surowe dźwięki trombit, tekst pisany gwarą oraz stroje ludowe i tańce. Ważnym elementem widowiska są arie, duety i sceny chóralne, utrzymane w romantycznym nastroju. To wszystko można było zobaczyć podczas występu Śląska, który odbył się 5 czerwca. Koncert rozpoczął się przywitaniem gości przez Marię Bujok, p.o. dyrektora WCK oraz wstępnym słowem Izabeli Migocz, kierownika artystycznego ZPiT Śląsk na temat kompozytora muzyki do tej wspaniałej opery góralskiej. Opowieść o życiu górali wiślańskich bawi i zachwyca a zarazem stanowi niezapomniany muzyczny obraz tradycji beskidzkich, o czym mogła się przekonać licznie zgromadzona w wiślańskim amfiteatrze publiczność. Koncert Śląska był ważnym elementem Roku Sztwiertniowskiego i jednym z wielu wydarzeń poświęconych Jankowi Sztwiertni, które w tym roku odbywają się w naszym mieście. (dj, luki) REKLAMA OGŁOSZENIA STULATKA Z WISŁY Pani Adelajda Berger, mieszkanka Wisły, obchodziła 9 czerwca swoje 100. urodziny. Jest obecnie najstarszą mieszkanką naszego miasta. Pani Adelajdzie, z okazji urodzin życzenia składali najbliżsi a także przedstawiciele władz miasta burmistrz Wisły Jan Poloczek i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Irena Szatan. Jubilatce życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności! Katarzyna Czyż Kaźmierczak Wisła, ul. 1 Maja 67 A (pawilon usługowo handlowy) tel./fax: 33 / fuchs.pl 2 echo WISŁY Gabinet okulistyczny / wtorek lek. med. Krystian Czajkowski / / czwartek lek. med. Władysława Broda / / piątek lek. med. Izabela Frencl / OKULARY JUŻ OD 50 ZŁ! wykonujemy do 1 godziny Przy zakupie okularów ze szkłami progresywnymi druga para GRATIS! Bezpłatne komputerowe badanie wzroku WYKONUJE MGR OPTOMETRYSTA Wydawca: Wiślańskie Centrum Kultury, pl. B. Hoffa 3, Wisła, tel. (033) , e mail: Redaktor Naczelna: Maria Bujok; Redaktor Prowadzący: Łukasz Bielski. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów nadesłanych materiałów. Zamówionych materiałów nie zwracamy. Skład i druk: Eurodruk offset Sp. z o.o., Ustroń, ul. Daszyńskiego 64, tel. (033) , e mail: Echo Wisły należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Redakcja przyjmuje materiały i ogłoszenia do 25 tego dnia każdego miesiąca! fot. Katarzyna Czyż Kaźmierczak

3 Lipiec 2011 Z prac Rady Miasta Wisły W czerwcu Rada Miasta podczas obrad Komisji Problemowych zajmowała się m.in.: analizą dochodów uzyskiwanych z mienia komunalnego przez Gminę Wisła, stanem zaawansowania inwestycji miejskich w pierwszym półroczu 2011 roku, analizą aktualnych problemów w wiślańskich placówkach oświatowych, analizą funkcjonowania stołówek szkolnych i świetlic, współpracą z miastami partnerskimi, rewitalizacją parku Kopczyńskiego a także analizą sprawozdania finansowego z wykonania budżetu w roku 2010 oraz kontroli przeprowadzonych w urzędzie w zakresie realizacji wniosków i zaleceń. Radni zapoznali się również z postępem prac nad uchwaleniem planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego a także mieli możliwość spotkać się z twórcami ludowymi i artystami działającymi na terenie Wisły. LETNIA SPARTAKIADA DOLIN 23 lipca odbędzie się impreza sportowa Letnia Spartakiada Dolin organizowana w ramach projektu Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zawody rozegrane zostaną w następujących konkurencjach: siatkówka (powyżej 16 lat), piłka nożna (do lat 16 i powyżej 16 lat), tenis stołowy (do lat 16 i powyżej 16 lat), przeciąganie liny (do lat 15 i powyżej 15 lat), rzut do celu, biegi w workach do 14 lat, sztafeta na wesoło, badminton (do lat 16 i powyżej 16 lat), ringo (do lat 16 i powyżej 16 lat), kule i szachy. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Wisły od lat 1 do 100 do reprezentowania swoich dolin w wybranych dyscyplinach. Zgłaszać się można do 14 lipca w Zarządach Osiedli: Zarząd Osiedla nr 1 w Centrum tel , Zarząd Osiedla nr 2 w Obłaźcu tel , Zarząd Osiedla nr 3 w Jaworniku tel , Zarząd Osiedla nr 4 w Głębcach tel , Zarząd Osiedla nr 5 w Malince tel , Zarząd Osiedla nr 6 w Czarnym tel i Zarząd Osiedla nr 7 w Nowej Osadzie tel MOPS w Wiśle Sesja Rady Miasta odbyła się 28 czerwca. Głównym tematem sesji była informacja na temat upowszechniania edukacji przedszkolnej w Wiśle, którą przyjęli Radni. Ponadto Rada Miasta podjęła szereg uchwał, m.in.: w sprawie zmiany prognozy finansowej Miasta Wisły i budżetu, udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Centrum z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu pożarniczego, zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wisły za rok 2010, udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu Miasta Wisły za rok 2010, zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok, określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, współdziałania Gminy Wisła z Gminą Bielsko Biała w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wisła doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku a także porozumienia z Powiatem Cieszyńskim w sprawie przejęcia realizacji dalszego remontu ul. Jawornik. Ponadto Radni negatywnie zaopiniowali przekształcenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. Druga część sesji Rady Miasta odbyła się w sali myśliwskiej w OSP Wisła Jawornik, gdzie Radni udali się na zaproszenie Koła Łowieckiego Głuszec. Tam myśliwi przedstawili Radnym sprawozdanie z działalności Kół Łowieckich Głuszec i Jarząbek a następnie zaprosili władze miasta i członków Rady Miasta na poczęstunek, za co serdecznie dziękujemy. Janusz Podżorski Przewodniczący Rady Miasta Wisły Spotkanie edukacyjne 7 czerwca w Szkole Podstawowej nr 4 w Głębcach odbyło się spotkanie edukacyjne zorganizowane w ramach projektu systemowego pn.: Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle. Licznie przybyli uczestnicy spotkania mogli pogłębić swoją wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień prawa spadkowego (m.in. dziedziczenie ustawowe, testament, postępowanie spadkowe, odpowiedzialność za długi spadkodawcy). Dodatkową atrakcyjną formą edukacji była prezentacja przygotowywania dań na bazie ryb, w której chętnie i z wielkim zaangażowaniem wzięli udział przybyli goście. Wspólny wysiłek został wynagrodzony degustacją powstałych specjałów takich jak: roladka szpinakowa z łososiem, śledź pod pierzynką, tatar z łososia wędzonego, jajko faszerowane halibutem wędzonym, śledź na zielono, śledź po meksykańsku i inne. Z relacji uczestników wynika, że spotkanie uznać należy za bardzo udane i tym serdeczniej zapraszamy na kolejne, które planowane jest na 21 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wiśle. (AC) Spotkania Anonimowych Alkoholików Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu Wiślańskiego Centrum Kultury (pl.hoffa 3 wejście od strony parku) w każdą środę o godz. 18:30, zaś w każdy czwartek o godz. 17:00 spotyka się tam grupa wsparcia dla kobiet Al Anon. Zapraszamy! echo WISŁY 3 fot. MOPS w Wiśle

4 4 echo WISŁY BURMISTRZ MIASTA WISŁY PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ * o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie samoobsługowej stacji paliw z budynkiem stacyjnym i trzystanowiskową samoobsługową myjnią samochodową zlokalizowaną przy ul. Ustrońskiej w Wiśle, planowanego do realizacji przez MT7 Spółka Cywilna Michał Kożuch i Antoni Maj, ul. Kopydło 51/1B, Wisła na działkach nr 2802/13, 2802/14, 2802/15 i 2802/16 w Wiśle. Osoby zainteresowane realizacją przedmiotowej inwestycji, dokumentacją sprawy oraz treścią raportu oddziaływania na środowisko mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi lub wnioski w sprawie prowadzonego postępowania w Urzędzie Miejskim w Wiśle, pl. B. Hoffa 3, w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Środowiska pokój nr 207, w terminie 21 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, w godzinach pracy Urzędu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Wisły. W przedmiotowej sprawie organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Wisły. Szczegółowe informacje na stronie internetowej wisla.pl Jan Poloczek Burmistrz Miasta Wisły ZAPRASZAMY! * o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko, w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: modernizacji kolei linowej krzesełkowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Wiśle przy ul. Jawornik 52A, planowanego do realizacji przez Bodeko Hotele Sp. z o.o., ul. Jawornik 52A, Wisła na działkach nr 2430/2, 2427/1, 2427/2, 2491/23, 2491/72, 2491/71, 2568/44, 2568/41, 2568/42, 2526, 2527, 2528/1, 2530/3, 2523, 2530/2, 2530/1, 5482, 2568/28, 5500/3, 2491/74, 2446/1 w Wiśle. Osoby zainteresowane realizacją przedmiotowej inwestycji, dokumentacją sprawy oraz treścią raportu oddziaływania na środowisko mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi lub wnioski w sprawie prowadzonego postępowania w Urzędzie Miejskim w Wiśle, pl. B. Hoffa 3, w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Środowiska pokój nr 207, w terminie 21 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w godzinach pracy Urzędu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Wisły. W przedmiotowej sprawie organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Wisły. Szczegółowe informacje na stronie internetowej wisla.pl Jan Poloczek Burmistrz Miasta Wisły BURMISTRZ MIASTA WISŁY OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na najem budynku użytkowego Hala Parkowa wraz z częścią terenu wokół obiektu 1. Przedmiotem przetargu jest najem budynku Hala Parkowa wraz z częścią terenu wokół obiektu, położonego w pobliżu amfiteatru w Parku Kopczyńskiego w Wiśle na okres powyżej 3 lat. Powierzchnia użytkowa budynku 623,9 m 2. Budynek wymaga kapitalnego remontu. Powierzchnia działki około 1000 m 2 Cena wywoławcza za cały obiekt wraz z gruntem wynosi zł miesięcznie netto + obowiązujący podatek VAT. Przeznaczenie w mpzp: pgr nr 3/17 usytuowana jest w jednostce strukturalnej: 3aZPU tereny zieleni urządzonej z towarzyszącymi obiektami i urządzeniami usługowymi 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 300 zł do dnia roku na konto nr Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w Wiśle. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet należnego czynszu. 3. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem Przetarg na najem Hali Parkowej należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Wiśle ok. nr 1 do dnia 10 sierpnia 2011 roku do godz Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www,bip,wisla,pl Jan Poloczek Burmistrz Miasta Wisły

5 fot. Jan Małysz fot. Aleksandra Cieślar Wizyta wiślan w Bully les Mines W dniach 1 4 czerwca delegacja z Wisły uczestniczyła w obchodach 85 lecia Koła Muzycznego Harmonia z miasta partnerskiego Bully les Mines we Francji. Na zaproszenie naszych Uroczystość jubileuszowa z udziałem delegacji z Wisły LAS DLA LUDZI Rok 2011 Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Międzynarodowym Rokiem Lasów. Jego główne hasło Lasy dla ludzi uświadamia nam, jak ogromne znaczenie mają lasy w życiu każdego z nas. Las łagodzi klimat, daje ludziom na całym świecie drewno, leki i środki do życia. 21 czerwca w Hotelu Gołębiewski w Wiśle odbyła się konferencja organizowana przez Nadleśnictwo Wisła oraz Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle. Konferencja ta zatytułowana Las dla ludzi przygotowana została właśnie w ramach Międzynarodowego Roku Lasów W programie sesji prezentowane były ciekawe wykłady i prezentacje dotyczące m.in. historii i aktualnego stanu lasów Wisły, zasad zrównoważonego rozwoju gospodarki leśnej, funkcji i znaczenia lasów dla środowiska przyrodniczego i działalności człowieka. Poruszano sprawy edukacji leśnej i ekologicznej prowadzonej przez Nadleśnictwo Wisła oraz szkoły. Uczestnicy mogli zapoznać się z działaniami związanymi z reintrodukcją głuszców w lasach Beskidu Śląskiego i Polski. Prezentacje zostały przygotowane i przedstawione przez pracowników Nadleśnictwa oraz uczniów Liceum Ogólnokształcącego. W ramach działań związanych z Międzynarodowym Rokiem Lasów 2011 w wiślańscy licealiści wzięli udział w szkolnym konkursie fotograficznym Las w obiektywie oraz przygotowywali postery poświęcone tematyce leśnej. Autorzy najlepszych prac Jedna z ulic w Bully-les-Mines nosi nazwę Wisła francuskich partnerów do Bully les Mines udali się burmistrz Jan Poloczek, wiślańscy radni na czele z przewodniczącym Rady Miasta Januszem Podżorskim, przedstawiciele Zarządów Osiedli oraz członkowie Zespołu Regionalnego Wisła. W pierwszym dniu wizyty odbyła się uroczystość jubileuszowa Koła Muzycznego Harmonia, w której uczestniczyła delegacja z naszego miasta. Złożono także kwiaty pod pomnikiem Poległych za Naszą i Waszą Wolność w Bully les Mines. W kolejnym dniu Zespół Regionalny Wisła gościnnie wystąpił w uroczystym koncercie jubileuszowym. Przy okazji wizyty we Francji delegacja z Wisły zwiedziła także miasto Arras. (luki) otrzymali cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Nadleśnictwo Wisła. Dzień wcześniej młodzież wiślańskiego Liceum wzięła udział w akcji sprzątania szlaków turystycznych i lasów, co jest już tradycją szkoły. W konferencji licznie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z Wisły, Istebnej, oraz Cieszyna, dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z młodzieżą, przedstawiciele Kół Łowieckich, klubów ekologicznych oraz zaproszeni goście z Nadleśnictwa Wisły i Ustronia oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Organizatorzy mają nadzieję, że dla każdego uczestnika konferencji las nie będzie już tylko szumiącymi drzewami, ale patrzeć będzie na niego oczyma znawcy. Lasy są naprawdę dla ludzi i każdy człowiek znajdzie w nich swoje małe miejsce. Aleksandra Cieślar REKLAMA OGŁOSZENIA BIURO RACHUNKOWE ul. Willowa 11 Wisła 33/ mgr Barbara Zniszczoł DORADCA PODATKOWY fot. Jan Małysz echo WISŁY 5

6 fot. Katarzyna Kubaszewska WISŁA W TURČIANSKICH TEPLICACH W ramach realizacji projektu Pejzaże polsko słowackie: Wisła Turčianske Teplice w dniach maja 2011 r. Wisła złożyła rewizytę w słowackich Turčianskich Teplicach. Miasto reprezentował Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski oraz pracownicy Referatu Promocji, Turystyki i Sportu, którzy byli odpowiedzialni za realizację projektu. Na wyjeździe nie zabrakło przedstawicieli wiślańskich grup śpiewaczych, kół gospodyń wiejskich, gospodarstw agroturystycznych, twórców ludowych, delegacji PTTK o/wisła oraz dzieci z zespołu regionalnego Wisełka i Wiślańskich koszykarek z OS Start razem 38 osób. W pierwszym dniu wizyty prawie wszyscy uczestnicy wyjazdu skorzystali z atrakcji Aquaparku w Turčianskich Teplicach. Podczas drugiego dnia wycieczki, niestety pogoda nie dopisała, ale nie przeszkodziło to w zwiedzaniu Bojnickiego Zamku, który należy do najstarszych i najpiękniejszych zamków na Słowacji, a historyczne wzmianki o nim pochodzą z XII w. W drodze powrotnej do Wisły odwiedzono miejscowość Rajecká Lesná, w której znajduje się Slovenský Betlehem ogromna drewniana ruchoma szopka z trzystoma figurkami. Szopka o wymiarach: długość 8,5m x wysokość 3m x głębokość 2,5m, to dzieło Józefa Pekara, mieszkańca Rajeckich Teplic, który nad swym dziełem życia pracował 15 lat. Wyjazd ten, zakończył realizację projektu Pejzaże polsko słowackie: Wisła Turčianske Teplice, ale na pewno nie zakończył współpracy obu miast, bo już dzisiaj Burmistrz Wisły otrzymał oficjalne zaproszenie do Turčianskich Teplic na Bukovinskie spotkania i górnoturčianskie dożynki, które odbędą się w sierpniu. Katarzyna Kubaszewska Strażacy na targach w Kielcach 10 czerwca, strażacy z wiślańskich jednostek wyruszyli na targi do Kielc, w których odbywała się ósma Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciw Pożarowa EDURA Organizowana co roku wystawa ma na celu zaprezentowanie nowinek i osiągnięć z dziedziny ochrony przeciwpożarowej i sprzętu ratowniczego. Na wystawie można było zobaczyć samochody gaśnicze i specjalne (takie jak ratownictwa technicznego, podnośniki i drabiny), łodzie, pompy o zróżnicowanej wydajności, jak również wiele innego sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej strażaków. Krystian Piszczek 6 echo WISŁY Uczcili 100. rocznicę urodzin Jana Sztwiertni 1 czerwca przypadła 100. rocznica urodzin kompozytora Jana Sztwiertni. W tym dniu pod pomnikiem kompozytora w Parku Kopczyńskiego kwiaty złożyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wiśle, Rady Miasta Wisły, Towarzystwa Miłosników Wisły oraz wiślańskich szkół. Rok 2011 w Wiśle jest obchodzony jako Rok Jana Sztwiertni. Kompozytor urodził się 1 czerwca 1911 roku w Ustroniu. Obchodzimy setną rocznicę urodzin wybitnego kompozytora Janka Sztwiertni. Cieszę się, że w uroczystości udział biorą przedstawiciele szkół. Chcemy zachęcać młodzież do udziału w imprezach, które organizowane są w ramach Roku Sztwiertniowskiego, gdyż wiedza o kompozytorze powinna być dla naszej młodzieży znana mówiła podczas uroczystości Grażyna Pruska prezes Towarzystwa Miłośników Wisły i przewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki, Promocji, Sportu Rady Miasta Wisły, która jest inicjatorką Roku Jana Sztwiertni. Podczas uroczystości Grażyna Pruska przedstawiła sylwetkę Jana Sztwiertni a młodzież z wiślańskiego Gimnazjum recytowała wiersze poświęcone kompozytorowi. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Dziękuję młodzieży za obecność podczas tej uroczystości a przy okazji Dnia Dziecka życzę Wam wszystkiego najlepszego mówiła Lidia Forias, zastępca burmistrza Wisły. Dziękuję Grażynie Pruskiej za ogrom zaangażowania w organizację i koordynację wydarzeń związanych z obchodami Roku Jana Sztwiertni. Przy okazji tego spotkania chciałam zwrócić Państwa uwagę na to, że Janek Sztwiertnia na pomniku jest skierowany bokiem do amfiteatru. Gdy spytałam kiedyś profesora Jan Kropa dlaczego tak jest, powiedział mi, że jego prawe ucho słucha, co się na tej scenie dzieje dodała Lidia Forias. (luki) fot. Krzysztof Czajka

7 fot. Gimnazjum nr 1 w Wiśle GIMNAZJUM NR 1 PODSUMOWUJE ROK Rok szkolny 2010/2011 obfitował w naszym gimnazjum w wiele wydarzeń. Jak co roku największe emocje wzbudzały kolejne etapy konkursów przedmiotowych. W naszej szkole odbyły się takowe ze wszystkich przedmiotów, natomiast finalistami zostali: z biologii A. Pilch 2a (opiekun: Ewa Lazar), z chemii Agnieszka Stańczak 3d (opiekun: Justyna Szołtys), z matematyki Agnieszka Stańczak 3d (opiekun: Jerzy Wójcicki). Laureatkami konkursów zostały: z biologii Agnieszka Stańczak (opiekunki: Ewa Lazar i Irena Bujak) oraz z historii Alicja Glajcar (opiekun: Alicja Pylypenko Czepczor). Dobre wyniki uzyskały również nasze uczennice w konkursach językowych. W Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym Edi z języka angielskiego 7. miejsce zajęła Kamila Pękała, 10. Patrycja Minge a 11. Klaudia Pękała (opiekunki: Marzena Oziemkiewicz, Joanna Magiera, Anna Szalbot). Kamila Pękała i Marcelina Cieślar dobre lokaty osiągały również w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Multitest. Z kolei 1. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym Edi z języka niemieckiego wywalczyła Josefine Turoń (opiekun: Aleksandra Barbuletis Bolek). Ten rok należał zdecydowanie do uczennicy klasy 3d Agnieszki Stańczak. Poza wcześniej wymienionymi sukcesami na polu matematyki i chemii nasza uczennica wywalczyła tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Panda, Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Sezam, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej Olimpus, tytuł finalisty w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Pingwin, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur oraz 4. miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym o Puchar Dyrektora II LO w Cieszynie. Gratulujemy Agnieszce i życzymy dalszych sukcesów. Na wycieczce w Paryżu Przez cały rok odbywały się w szkole konkursy plastyczne (pod kierunkiem Małgorzaty Borowskiej), co zaowocowało 2. miejscem Aleksandry Michalik i wyróżnieniem Elizy Mojeścik w Powiatowym Konkursie I ty możesz zostać projektantem mody. Odnotowaliśmy także sporo sukcesów sportowych. Dzięki przewodnictwu naszych nauczycieli WF (Krystyna Zwias, Mirosław Florczak, Marcin Kotowicz, Bartłomiej Kopij) nasi gimnazjaliści zajęli m.in.: 1. miejsce w mistrzostwach rejonu w dwuboju nowoczesnym gimnazjum w kategorii dziewcząt (awans do finałów wojewódzkich), 2. miejsce w mistrzostwach powiatu w dwuboju nowoczesnym gimnazjum w kategorii dziewcząt, 3. miejsce w mistrzostwach powiatu w dwuboju nowoczesnym gimnazjum w kategorii chłopców, 2. miejsce w mistrzostwach rejonu w tenisie stołowym gimnazjum w kategorii dziewcząt, 2. miejsce w mistrzostwach powiatu w tenisie stołowym gimnazjum w kategorii dziewcząt, 3. miejsce w klasyfikacji ogólnej imprezy Powiat bez granic oraz 4. miejsce w mistrzostwach powiatu w drużynowych zawodach pływackich gimnazjum w kategorii chłopców. W ciągu całego roku odbyło się w naszej szkole sporo imprez kulturalnych, od tych najbardziej spektakularnych (III Wiślańskie Teatralia Międzygimnazjalne), poprzez środowiskowe (m.in.: występy gimnazjalistów w wiślańskich przedszkolach i Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Nierodzimiu, występ na uroczystości Wisła Adamowi Małyszowi ), do szkolnych i klasowych, których było bardzo wiele. Wnosiły one w życie szkolne ożywcze tchnienie, humor, radość, ale i chwile refleksji. Wyjeżdżaliśmy także na wycieczki (m.in. do Sandomierza i Paryża). W szkole jest zorganizowanych wiele kół zainteresowań, które cieszą się sporą popularnością, tak więc nasi uczniowie mieli szanse na wszechstronny rozwój intelektualny, ale też na przyjemne spędzenie czasu pozalekcyjnego. 22 czerwca uroczyście pożegnaliśmy trzecioklasistów. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Jolanta Gruca życzyła im dalszych sukcesów i godnego reprezentowania następnych szkół tak, jak to czynili u nas przez ostatnie trzy lata. A na razie życzymy zdrowych, radosnych i bezpiecznych wakacji. Ewa Śmiałkowska Głębczański Dzień Rodziny 4 czerwca, jak co roku, został zorganizowany Dzień Rodziny, w którym bardzo licznie wzięli udział mieszkańcy doliny Głębce. W programie dnia były występy dzieci z głębczańskiej szkoły oraz gości z partnerskiej miejscowości Hukvaldy w Czechach. Prawdziwym przebojem stała się polska wersja Jožin z bažin przygotowana przez uczniów klasy V. Wśród wielu atrakcji dnia były zabawy sportowe, tzw. stacje biegu terenowego: zabawy z chustą Klanzy, rzut do celu, podaj piłkę, timbalans, kręgle, w których brały udział kilkunastoosobowe grupy dzieci wraz z ich rodzicami. Uczestnicy imprezy mogli pojechać ciuchcią, zwiedzać Galerię Twórczości Dziecięcej uczniów szkoły w Głębcach, zrobić sobie najdziwniejsze makijaże a przede wszystkim rozkoszować się wspaniałymi ciastami upieczonymi przez Rodziców. Rada Rodziców zafundowała z okazji święta ciepły posiłek. W tym dniu bawiliśmy razem z czeskimi dziećmi z Hukvaldów. Czesi przyjechali do nas w ramach unijnego projektu transgranicznego Trzymam się korzeni i rosnę. Dzieci pojechały na Równicę i chociaż pogoda płatała figle, miło spędziły czas. Z kolei 5 czerwca wspólnie udaliśmy się na basen w Hotelu Gołębiewski, potem nasi goście pojechali na wycieczkę do Szczyrku i wrócili do domu. Renata Broda Dzień Ratownictwa w Jedynce Tegoroczny Dzień Dziecka w SP nr 1 upłynął pod znakiem nauki. Nie spędziliśmy jednak tego czasu nad książkami w klasach. Zajęcia przygotowane na ten dzień miały inny charakter. Po spotkaniu organizacyjnym na sali gimnastycznej uczniowie udali się do klas, gdzie obejrzeli filmy przybliżające podstawowe zagadnienia z pomocy przedmedycznej. W czasie projekcji filmów przed budynkiem szkolnym do pokazów przygotowywali się już panowie ze Staży Pożarnej oraz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po części filmowej, uczniowie zostali podzieleni na grupy i rozpoczęły się zajęcia praktyczne. Strażacy zapoznali nas z wyposażeniem nowoczesnego samochodu strażackiego, którego używają podczas gaszenia pożarów oraz innych akcji ratunkowych. Ratownicy górscy na swoim stanowisku przybliżyli krótko historię i zadania GOPR, a następnie bandażowali, opatrywali i transportowali chętnych uczniów, którzy na chwilę stawali się poszkodowanymi w różnego rodzaju wypadkach. Świetlica szkolna stała się w tym dniu miejscem nauki sztucznego oddychania. Pod czujnym okiem szkolnej pielęgniarki dzieci próbowały pomóc ewentualnym ofiarom, sprawdzając swoje umiejętności na fantomach. Z kolei na sali gimnastycznej uczniowie musieli zaplanować i odegrać krótkie akcje ratunkowe, mając do dyspozycji apteczki, numery telefonów alarmowych i wiedzę, którą zdobywali podczas cotygodniowych zajęć, prowadzonych przez pielęgniarkę. Zajęcia wzbogaciły nas wszystkich o nowe doświadczenia i wiedzę, niezbędną podczas udzielania pomocy drugiemu człowiekowi. Wiemy również, że Dzień Ratownictwa na stałe wejdzie w nasze szkolne życie. Chcemy serdecznie podziękować za pomoc i poświęcony czas Jednostce Straży Pożarnej z Ustronia Polany oraz ratownikom Beskidzkiej Grupy GOPR. Anita Binek echo WISŁY 7 fot. Szkoła Podstawowa nr 4 w Głębcach

8 fot. Szkoła Podstawowa nr 4 w Głębcach Odkrywamy, zdobywamy, podróżujemy, świętujemy Wraz z nadejściem wiosny obudziło się w naszej głębczańskiej czwórce pragnienie odkrywania, zdobywania, podróżowania i świętowania. Nasi uczniowie wzięli udział w licznych organizowanych konkursach, osiągając w nich bardzo dobre wyniki. Prym wiodła drużyna chłopców Paweł Maziec, Witold Legierski, Patryk Demkowski i Kamil Korecki. Przygotowani przez Jerzego Wrzecionko zajęli III miejsce w kategorii szkół podstawowych w XXXIV Wojewódzkim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Dużym powodzeniem wśród naszych uczniów cieszył się Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny. Bardzo dobry wynik uzyskała uczennica klasy III Magdalena Sładczyk i uczeń klasy IV Marek Wrzecionko, natomiast uczeń klasy VI Paweł Maziec otrzymał wyróżnienie. Swoich sił uczniowie próbowali także w zmaganiach z językiem angielskim: Radosław Sobczyk, uczeń klasy VI zajął II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezja i proza w języku Shakespeare a, a Anna Babicka z klasy V uzyskała wynik dobry w Międzynarodowym Konkursie Języka Angielskiego FOX. Nasi uczniowie przygotowywali się również do konkursów z wiedzy biblijnej. Finalistką XIV Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej Jonasz 2010/2011 została uczennica klasy V Anna Babicka, a laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura został uczeń klasy IV Piotr Polok. W Międzynarodowym Konkursie plastycznym Mieszkam w Beskidach pierwsze miejsca zajęli Jan Podżorski z klasy IV i Weronika Legierska z klasy V. Wiosna w czwórce to nie tylko konkursy. Uczniowie klasy III i IV pod opieką Małgorzaty Szturc, Izabeli Leśniewskiej i Aleksandry Bujok pojechali do Łeby na Zieloną Szkołę. Doświadczyli wielu wspaniałych wrażeń podczas 10 dniowego pobytu nad morzem. Liczne gry i zabawy na plaży i w wodzie, wycieczki, rejs statkiem, wyprawy rowerowe, przyniosły im wiele radości. Ich starsi koledzy z klasy V, wraz ze swoją wychowawczynią Grażyną Poloczek, zapragnęli natomiast zdobywać górskie szczyty. Wraz z przewodnikiem beskidzkim Małgorzatą Babicką, udali się na Czantorię i Stożek, i wcale nie narzekali, że była to męcząca wyprawa. Zdobyli Małą Wiślańską Odznakę Turystyczną PTTK. Klasa II postanowiła pójść w ślady kolegów i też wyrwać się z murów szkolnych chociaż na jeden dzień. Próbowali swoich sił, jako piekarze, piekąc przepyszne, pięknie pachnące bułeczki w Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie. Odwiedzając Muzeum, dowiedzieli się także, jak to dawniej było w szkole, jakich używano sprzętów domowych, no i jak wyrabia się przepyszny chleb. Maj i czerwiec to miesiące bardzo rodzinne Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. W naszej szkole nie zabrakło atrakcji dla rodziców oraz wszystkich dzieci. 4 czerwca odbył się, jak co roku, Dzień Rodziny. Wszystkie klasy przygotowały dla rodziców niespodzianki. Były życzenia, piosenki, tańce, poczęstunek, wycieczka Ciuchcią, zwiedzanie Galerii Twórczości Dziecięcej i wspólna zabawa. Wyruszyliśmy rodzice i dzieci na głębczańskie ścieżki, by wziąć udział w zmaganiach w różnych sportowych konkurencjach. Zabawa była przednia a śmiechu co nie miara. Ten dzień był dla naszej szkoły wyjątkowy z jeszcze jednego powodu. Odwiedzili nas nasi koledzy wraz z wychowawcami z zaprzyjaźnionej czeskiej szkoły w Hukvaldach. Bawili się z nami i rodzicami, razem z klasą V próbowali swoich sił w Parku Linowym na Równicy, a w niedzielę ćwiczyli style pływackie na basenie w Hotelu Gołębiewski. Dzięki tej wizycie pogłębiły się przyjaźnie i znajomości polsko czeskie, jakie nawiązały się w Hukvaldach w 2010r., kiedy my odwiedzaliśmy Czechy w ramach Unijnego Projektu Współpracy Transgranicznej Držise koŕenu vota a rostu Trzymam się korzeni i rosnę. Weronika Karch 8 echo WISŁY UCZNIOWIE Z DWÓJKI WE FRANCJI Szkoła Podstawowa nr 2 w Wiśle Czarnem realizuje projekt Lifestyle across Europe w ramach programu Comenius. Jednym z etapów realizacji projektu był wyjazd 8 uczniów i 2 nauczycieli do szkoły partnerskiej w Mauron we Francji na Półwyspie Bretońskim w dniach 6 11 czerwca br. Po długiej, bo aż 18 godzinnej podróży, zmęczeni, ale z nadzieją na udany pobyt, dotarliśmy na miejsce. Oprócz naszej grupy, byli też przedstawiciele pozostałych szkół biorących udział w projekcie tzn. z Niemiec i Irlandii. Francuzi przygotowali dla nas bogaty program. Między innymi zwiedziliśmy zamek Saint Michel, ciągle zamieszkały przez potomków historycznych rodów zamek Josselin, czy też wioskę z czasów średniowiecznych Poul Fetan. Interesującym doświadczeniem dla uczniów były zajęcia w szkole, gdzie wszyscy uczestnicy projektu zostali podzieleni na wielojęzykowe grupy i współpracując w takich zespołach wykonywali różne zadania np. szukali charakterystycznych miejsc w miasteczku, uczyli się tańców francuskich, brali udział w zabawach sportowych. Uczniowie mieli też okazję poznać kulturę francuską zamieszkując u tamtejszych rodzin. Obok wymiany uczniów, w realizację projektu wpisane jest również prowadzenie ogródka warzywnego przy szkole. Symbolem projektu jest słonecznik. Porównaliśmy efekty pracy w ogródku Francuzów i naszym. Niestety ich rośliny są zdecydowanie bardziej rozwinięte. Te kilka dni tak szybko minęło, że uczniowie nie zdążyli nawet zatęsknić za rodzicami. Wróciliśmy wszyscy znowu bardzo zmęczeni, ale pełni pozytywnych wrażeń i przeżyć oraz bardzo zadowoleni. Gabriela Polok Otawa III ETAP PROJEKTU ZAKOŃCZONY Od 3 stycznia kl. I Szkoły Podstawowa nr 5 uczestniczyła w realizacji projektu,,pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy. Jest to projekt edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było wdrożenie modelu edukacji, dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Realizowany projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dzieci, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Ponadto rozwija umiejętności uczniów, podnosi ich wiedzę oraz dostarcza elementarnej wiedzy o świecie. Dzieci z chęcią i ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach. Samodzielnie podejmowały różnorodne działania w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań, w których miały do dyspozycji wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Była to nauka połączona ze świetną zabawą, która daje im wiele radości i satysfakcji. Efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych był pokaz ich osiągnięć, który odbył się 13 czerwca. Dzieci przedstawiły bajkę Królewna Śnieżka i krasnoludki a następnie zmierzyły się z rodzicami w kilku konkurencjach. Później zostały obdarowane dyplomami oraz myszkami Pacynkami. Następnie razem z zaproszonymi gośćmi: zastępcą burmistrz Wisły Lidią Forias, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Lidią Bolechowicz oraz rodzicami dzieci udały się na słodki poczęstunek. Marta Pilch fot. Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnym fot. Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworniku

9 fot. ChSCh Expo Zdrowie w Wiśle 1 czerwca wielu mieszkańców Wisły mogło skorzystać z bezpłatnych badań, degustacji, masażu, warsztatów z psychologiem czy konsultacji lekarskiej. Wszystko dzięki zorganizowanej na placu B. Hoffa wystawie Expo Zdrowie. Impreza była jedną z trzech wystaw realizowanych na Śląsku Cieszyńskim przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną (ChSCh) w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poranek przywitał zarówno wolontariuszy prowadzących program jak i uczestników strugami deszczu. Jednak na szczęście w ciągu dnia pogoda się poprawiła zrobiło się ciepło i słonecznie. Dla wiślan środa jest dniem targowym, dlatego wielu z nich w centrum miasta można było spotkać już o szóstej rano. Ci, którzy wzięli udział w Expo, zachęcali do tego innych. Po rejestracji i otrzymaniu Osobistych Kart Badań i ulotek z ośmioma zasadami zdrowego stylu życia uczestnicy przechodzili przez kolejne stoiska, na których badano: ciśnienie krwi, puls w stanie spoczynku, wagę ciała, BMI (Body Mass Index wskaźnik masy ciała), tkankę tłuszczową, wydolność płuc (pikflometrem), puls po wysiłku fizycznym, poziom cukru i cholesterolu. Trzech masażystów wykonywało bezpłatnie masaż relaksacyjny. Uczestnicy korzystali także z konsultacji lekarskiej, a także z warsztatów integracyjnych z psychologiem. Oprócz tego przygotowano degustację żywności wegetariańskiej. W Wiśle serwowano kanapki z pastami: z soczewicy, ze słonecznika, z kukurydzy, a także z pastą warzywną. Wszyscy uczestnicy Expo wypełniali ankiety, w których mieli możliwość oceny jakości oferowanych usług. Podczas wystawy panowała rodzinna, przyjacielska atmosfera. Spotkaliśmy się z ogromną wdzięcznością mieszkańców Wisły, którzy obdarowywali nas dobrym słowem i uśmiechem. Łącznie przebadanych zostało ponad 100 osób mówi Anna Adamczyk, kordynator projektu. Czytaj więcej o Expo Zdrowie: Serwis Informacyjny ChSCh ŚWIĘTO SĄSIADA NA BRZEGOWEJ 27 maja, jak co roku, na ulicy Brzegowej spotykają się sąsiedzi. Już od pięciu lat w ten sposób obchodzą Międzynarodowe Święto Sąsiada. W tym roku trochę nie dopisała pogoda, ale mieszkańcy byli przygotowani również na taką ewentualność. Wszyscy zmieścili się w kolybie, w której choć było ciasno, ale również bardzo miło i przyjemnie. Były kiełbaski i kaszoki z kapustą, bardzo smaczny był też przypieczony chlebek z masłem czosnkowym lub ze szpyrkami. Na stołach znalazły się także sałatki, kanapki śledziowe, itp. Nie zabrakło też znakomitych wypieków, słodyczy, owoców, lodów i wielu innych pyszności a wszystko można było popijać różnymi napojami. W tym roku młodzież zadbała o część artystyczną, w której wystąpili chłopcy grający na flecie poprzecznym i gitarze. Ich występy połączone były ze śpiewem solowym. Czas upłynął bardzo szybko w miłej atmosferze. Dziękujemy wszystkim sąsiadom! Do zobaczenia na następnym Święcie Sąsiada! Sąsiedzi z ulicy Brzegowej Zdrowe Wakacje z Cieszyńskim Pogotowiem Ratunkowym 4 czerwca na placu Hoffa w Wiśle odbył się Dzień Otwarty Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego. Każdy, kto w tym czasie spacerował w okolicy rynku mógł obejrzeć wyposażenie nowoczesnej karetki ambulansu ratunkowego, specjalistyczny sprzęt ratownictwa medycznego oraz mógł wziąć czynny udział w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Pogoda dopisała a chętnych, którzy chcieli spróbować przeprowadzić resuscytację na fantomach nie brakowało. Dociekliwym ratownicy udzielali odpowiedzi na nurtujące ich pytania, co trzeba zrobić i jak się zachować w poszczególnych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Wszyscy otrzymali również ulotki, na których znalazły się podstawowe informacje: numery alarmowe pogotowia ratunkowego, wskazówki jak i kiedy wzywać pogotowie oraz co robić i jak się zachować zanim nadjedzie karetka. Szkolenie poprowadzili ratownicy medyczni zespół, który zdobył 3. miejsce w VI Mistrzostwach Śląska w Ratownictwie Medycznym JURA Akcja ta została przeprowadzona w związku z ogólnopolską kampanią promującą Zdrowe Wakacje. Zainicjował ją Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego a Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe czynnie się do niej przyłączyło. Celem akcji jest szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznanie społeczeństwa z zasadami organizacji i funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Akcja Zdrowe Wakacje odbywa się pod patronatem Minister Zdrowia Ewy Kopacz. Katarzyna Czyż Kaźmierczak KONGRES KOBIET Prawie 500 uczestniczek zgromadził zorganizowany 11 czerwca w Bielsku Białej II Kongres Kobiet Podbeskidzia. Ideą imprezy jest zaktywizowanie kobiet i promowanie ich aktywności w różnych sferach. W Kongresie wzięły udział zarówno kobiety nauki, biznesu, edukacji, jak i przedstawicielki kół gospodyń wiejskich. Patronat nad kongresem objęła posłanka Mirosława Nykiel. W tym roku po raz pierwszy organizatorki kongresu przyznały tytuł Perły Podbeskidzia jednej spośród 10 nominowanych kobiet, cenionych w swoim środowisku. Została nią Grażyna Chorąży z Bielska, współtwórczyni pierwszego stacjonarnego hospicjum na południu województwa śląskiego. Wyboru dokonała kapituła, której przewodniczyła była europoseł Grażyna Staniszewska. Wśród nominowanych 10 kobiet znalazła się także Lidia Czyż z Wisły, organizatorka wielu konferencji dla kobiet oraz corocznych Śniadań dla Kobiet w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, gromadzących za każdym razem około 1000 pań. Lidia Czyż odebrała samą nominację jako olbrzymie wyróżnienie i zaprasza wszystkie panie na tegoroczne Śniadanie dla Kobiet, które odbędzie się w Hotelu Gołębiewski w Wiśle 16 lipca. Bilety na to wydarzenie można kupić w księgarniach Warto w Cieszynie, Jack i Sharon w Ustoniu oraz Ap. Piotra w Wiśle. ks. Leszek Czyż Parafia Ewangelicko Augsburska Wisła Malinka fot. Katarzyna Czyż Kaźmierczak echo WISŁY 9

10 Rozstrzygnięto konkurs Adam Małysz wielka kariera skoczka z Wisły rodem Rozstrzygnięto konkurs dla dzieci i młodzieży związany z Adamem Małyszem Adam Małysz wielka kariera skoczka z Wisły rodem. Wzięły w nim udział głównie dzieci ze szkół podstawowych, od zerówek do klas szóstych, z całej Polski. Oto wyniki konkursu: Kategoria PLASTYCZNA dla szkół podstawowych: GŁÓWNA NAGRODA Sara Kamieniorz, klasa IV, SP3 Wisła Malinka WYRÓŻNIENIE Łukasz Kukuczka, klasa III, SP2 Istebna Zaolzie WYRÓŻNIENIE Paweł Kukuczka, zerówka, SP2 Istebna Zaolzie Kategoria LITERACKO MUZYCZNA dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: GŁÓWNA NAGRODA Monika Tomczyk, 18 lat, LO im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu WYRÓŻNIENIE Jagoda Czarnotta, 19 lat, I LO im. Jana Kasprowicza w Świdnicy Kategoria LITERACKO MUZYCZNA dla szkół podstawowych: WYRÓŻNIENIE Marta Rabięcny, 12 lat, SP5 Wisła Jawornik Jury postanowiło również wyróżnić Adriana Richtera (13 lat, SP5 Wisła Jawornik) za to, że jako jedyny nadesłał swoje prace w kategorii fotograficznej. Za wszystkie nadesłane prace i włożone w nie trud i zaangażowanie wszystkim autorom serdecznie dziękujemy. Autorom wyróżnionych prac nagrody wręczył Adam Małysz na wiślańskim rynku podczas imprezy Wisła Adamowi Małyszowi. Katarzyna Czyż Kaźmierczak STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE I. Informujemy, że od lipca na ul. Willowej w Wiśle obowiązuje ruch jednokierunkowy (wjazd od ul. Wyzwolenia). Apelujemy do kierowców o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i czytanie nowego oznakowania, gdyż tzw. jazda na pamięć może skończyć się mandatem. II. Miesiące letnie obfitują w imprezy organizowane na terenie Placu Hoffa i w Parku Kopczyńskiego. Apeluję zatem do wszystkich zmotoryzowanych do korzystania z parkingów usytuowanych poza centrum miasta. Proponuję pozostawić samochód na parkingach: w rejonie dworca PKP, PKS przy ul. Lipowej, ul. Stalmacha za Szkołą Muzyczną oraz ul. 1 Maja naprzeciw dworca PKS. Istnieje możliwość zaparkowania pojazdu wzdłuż ul. Konopnickiej. Wspomniane parkingi są oddalone jedynie o kilkaset metrów od amfiteatru w Parku Kopczyńskiego. Proszę, zwłaszcza mieszkańców Wisły o nie parkowanie na ul. Prusa na terenie osiedla, gdzie obowiązuje ograniczony ruch kołowy. III. Jak co roku będziemy współuczestniczyć w działaniach profilaktycznych organizowanych przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie ukierunkowanych na zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży pod nazwą Bezpieczne Wakacje Straż Miejska w ramach tej akcji zwracać będzie szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez pieszych, rowerzystów, oraz opiekunów dzieci do lat 7, którzy dopuścili do ich przebywania na drodze publicznej bez opieki. Te z pozoru błahe przewinienia bywają przyczyną wielu groźnych wypadków, gdzie niechroniony uczestnik ruchu w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego ma niewielkie szanse na wyjście z takiej sytuacji bez większego uszczerbku na zdrowiu. Andrzej Gańczarczyk Komendant Straży Miejskiej JAJECZNICA U JURY 14 czerwca Koło ZNP nauczycieli emerytów zorganizowało tradycyjną jajecznicę u Pana Jerzego Cienciały na Kleszczonce. Spotkanie to zaszczycili zaproszeni goście dyrektor MZEAS Sylwester Foltyn i zaprzyjaźnieni nauczyciele z Zaolzia. Miłym akcentem był występ grupy teatralnej Liberum Artis pod kierunkiem Joanny Leszczyńskiej, działający przy Gimnazjum Nr 1 w Wiśle. Spragnieni bezpośredniego kontaktu z młodzieżą nauczyciele gorąco oklaskiwali udany występ młodych artystów. Szczególne podziękowania składamy Panu Jerzemu Cienciale, który powitał nas w stroju regionalnym oraz wprowadził w arkana wiedzy aptekarskiej, interesująco opowiadając o zgromadzonych w muzeum eksponatach. Zarząd Sekcji Emerytów ZNP w Wiśle KRONIKA POLICYJNA 27 maja w Malince miał miejsce wypadek w pracy. Podczas robót leśnych pracownik z Wisły doznał obrażeń, w wyniku których został przetransportowany do szpitala w Krakowie. Niestety mimo udzielonej pomocy wiślanin zmarł. Wysyp pijanych rowerzystów: 3 czerwca na ul. Jawornik wpadł pijany cyklista z Wisły, w którego organizmie buzowało 1,08 promila alkoholu; 10 czerwca kolejny kierujący jednośladem wiślanin został zatrzymany na ul. Prusa, tym razem miał 0,95 promila; na koniec serialu pod tytułem pijani rowerzyści 15 czerwca na ul. Malinka zatrzymano cyklistę z naszego miasta, który wydmuchał 1,17 promila. 8 czerwca na terenie Zapory w Wiśle Czarne ujawniono zwłoki kobiety. Policjanci ustalili, że jest to mieszkanka Cieszyna. Postępowanie wyjaśniające okoliczność śmierci kobiety trwa. 13 czerwca na ul. Fiedorowskiej wiślańscy policjanci zatrzymali do kontroli skuter. Okazało się, że kierujący pojazdem mieszkaniec Wisły miał orzeczony sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Teraz grozi mu do roku pozbawienia wolności. 19 czerwca dokonano kradzieży z włamaniem do jednego ze sklepów ogólnospożywczych na ul. 1 Maja. Łupem złodzieja padły pieniądze, alkohol i papierosy. 21 czerwca na ul. Turystycznej skradziono łańcuchy służące do prac leśnych. Stratę w wysokości ok. 1 tysiąca złotych poniósł mieszkaniec naszego miasta. Z dniem 1 lipca nowym Zastępcą Komendanta KP Wisła został podkomisarz Jerzy Bujok, mieszkaniec naszego miasta. Zastąpił on na tym stanowisku podinspektora Andrzeja Walkiewicza, który przeszedł na emeryturę. 18 czerwca policjanci z cieszyńskiej komendy oraz wiślańskiego komisariatu uczestniczyli w imprezie pod nazwą Wisła Adamowi Małyszowi. Mundurowi przygotowali stoisko profilaktyczne pod namiotem KPP w Cieszynie, prezentując specjalistyczne wyposażenie służbowe, radiowozy i motocykle drogówki. Policjanci rozdawali ulotki, płyty, broszury i opaski odblaskowe, w które zaopatrzył policyjne stoisko Urząd Miejski w Wiśle a najmłodszych zabawiał Sznupek maskotka śląskiej Policji. Stoisko odwiedził również sam Adam Małysz. We współpracy z Komendantem KP w Wiśle Markiem Legierskim opracował Łukasz Bielski fot. ZNP w Wiśle 10 echo WISŁY

11 Wieści z biblioteki Biblioteka poleca Marc Levy. Pierwszy dzień Albatros, Warszawa 2010 Jako wakacyjną lekturę polecamy najnowszą powieść popularnego francuskiego pisarza. Pierwszy dzień to połączenie romansu i przygody w stylu S. Spielberga. Młoda archeolog prowadzi prace wykopaliskowe w Etiopii, szukając śladów praczłowieka. Od zaprzyjaźnionego chłopca otrzymuje w prezencie wisior znaleziony w kraterze wygasłego wulkanu. Ze znaczenia upominku nie zdaje sobie sprawy. Po burzy piaskowej, która niszczy jej stanowisko archeologiczne, wraca do Paryża. Tam spotyka angielskiego astrofizyka, który od dziecka szuka odpowiedzi na pytanie, jaki był naprawdę początek świata, jego pierwszy dzień. Wisiorek Keiry budzi zainteresowanie międzynarodowego stowarzyszenia, które posiada podobny przedmiot, skrywający mapę nieba widzianego z Ziemi sprzed 400 milionów lat. Legenda głosi, że świat został rozbity na wiele kawałków, a obowiązkiem człowieka jest je odnaleźć. Jednym z nich jest wisiorek Keiry. Wspólnie z przyjacielem próbuje ona rozwiązać zagadkę pochodzenia wisiorka, klucza do tajemnicy narodzin ziemskiego życia. W ślad za nimi podążają agenci stowarzyszenia, które wydało na nich wyrok śmierci... Czy uda im się rozwiązać zagadkę? Zachęcamy do lektury. Krystyna Chiger, Daniel Paisner. Dziewczynka w zielonym sweterku Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011 Prawdziwa historia Krystyny Chiger żydowskiej dziewczynki, której życie w czasie wojny ocalił Leopold Socha, polski kanalarz ze Lwowa. Przez 14 miesięcy pomagał i dawał schronienie ukrywającej się w kanałach grupie uciekinierów z getta. To, co wydawało się okazją do zarobku, stało się jednak heroiczną walką o życie ludzkie... Krysia opowiada o pobycie we lwowskim getcie i codzienności w cuchnących kanałach. Jej historia jest pełna kontrastów między przedwojennym, luksusowym życiem rodziny Chigerów a miesiącami spędzonymi w ciemności, brudzie i wilgoci. Ta książka jest zadziwiającym i budzącym nadzieję dowodem siły ludzkiego charakteru. Jest w niej wszystko: strach, rozpacz, miłość. Polecamy! Bajkoterapia czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać Nasza Księgarnia, Warszawa 2009 Bajkoterapia to doskonała książka dla rodziców i dla dzieci, która jest nie tylko wartościowym poradnikiem, lecz także świetnym sposobem na wspólne spędzenie czasu. Bajki terapeutyczne to historie niezwykłe, świadomie napisane tak, by dzieci odnajdywały w nich cząstkę siebie, swoich emocji, konkretnych problemów, z którymi się borykają. Młodzi i najmłodsi czytelnicy (w wieku od trzech do sześciu lat) mogą utożsamić się z bohaterem i przeżyć z nim daną historię. Bajki podpowiadają, jak poradzić sobie z problemami, przekonując, że z każdego kłopotu jest wyjście. Zebrane w tomie, inspirujące do rozmów i zabawy opowieści zostały wzbogacone o wskazówki i komentarze psychologa oraz eksperta od bajkoterapii. MBP w Wiśle Czytanie z Apoloniuszem Tajnerem 16 czerwca prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner spotkał się z najmłodszymi czytelnikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle. Na Czytanie z Apoloniuszem Tajnerem do czytelni przybyła grupa dzieci w wieku 5 7 lat. Przedszkolaki uważnie słuchały, gdy osoba znana z ekranu telewizyjnego czytała fragmenty książeczki pt. Zostań mistrzem. Bajki o sportowych przygodach sympatycznej foczki Motylii, uczącej się pływać oraz żeglującym króliku Mateuszu, który złapał wiatr w żagle, wzbudziły duże zainteresowanie. Dzieci otrzymały pamiątkowe kartki i zdjęcia oraz szybko ustawiły się w kolejce po autografy. Wykonano też wspólną, pamiątkową fotografię. Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle serdecznie dziękują panu Apoloniuszowi Tajnerowi za przybycie oraz promocję czytelnictwa i bibliotek. Renata Czyż Wystawa Maria Dąbrowska człowiek i dzieło 10 czerwca w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury uroczyście otwarto wystawę poświęconą życiu i twórczości Marii Dąbrowskiej. Ekspozycja, wypożyczona z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, którego oddziałem jest Muzeum Marii Dąbrowskiej, trafiła do Wisły za sprawą Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przygotowano ją w ubiegłym roku związku z 45. rocznicą śmierci pisarki i po raz pierwszy zaprezentowano w siedzibie muzeum przy ul. Polnej w Warszawie. Specjalnie na otwarcie wystawy do Wisły przybyła Ewa Manowiecka, kustosz Muzeum Marii Dąbrowskiej, która wygłosiła bardzo interesujący wykład na temat życia pisarki i jej związków ze Śląskiem Cieszyńskim. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję nie tylko wysłuchać zajmującego referatu, ale także zwiedzić wystawę pod kierunkiem specjalistki. Zarówno biografia, jak i dorobek twórczy pisarki obfitują w ciekawe szczegóły, które wzbudziły duże zainteresowanie zebranych. Bardzo uważnie przysłuchiwano się opowieści na temat pobytów Marii Dąbrowskiej w Jaworzu i jej wizyt w Wiśle w okresie międzywojennym. Wystawę czynną od czerwca zwiedzali mieszkańcy miasta i turyści. Miejska Biblioteka Publiczna dziękuje za miłe wpisy w księdze gości. Renata Czyż Literaci w Wiśle 7 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle odbyło się kolejne spotkanie grupy dyskusyjnej, która tym razem podjęła temat Goście wiślańskich pensjonatów, cz. II. Świat literatury. Wstępem do rozmowy na temat wizyt ludzi pióra u stóp Baraniej Góry, a zwłaszcza u źródeł rzeki Wisły, był krótki referat dyrektor biblioteki Renaty Czyż, która chronologicznie przedstawiła sylwetki literatów goszczących w Wiśle od XIX wieku. Długą listę nazwisk osób, które odwiedziły beskidzką miejscowość otwierają romantycy: Wincenty Pol i Zygmunt Bogusz Stęczyński, a zamykają m.in. Władysław Broniewski i Agnieszka Osiecka. Niepełny wykaz zawiera już ponad 40 nazwisk. Temat wiślańskich gości ze świata literatury wymaga jednak dalszych badań i poszukiwań materiałów źródłowych. Rozmowa grupy dyskusyjnej potoczyła się właśnie w tym kierunku. Próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie, gdzie jeszcze należy poszukiwać informacji i jak rejestrować obecnych gości Wisły oraz jaki obraz miejscowości wyłania się z tekstów literackich inspirowanych kontaktem z Wisłą. W związku z tym Miejska Biblioteka Publiczna zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które dysponują materiałami źródłowymi lub informacjami na temat pobytu literatów w Wiśle o kontakt z dyrektor biblioteki. Kolejne spotkanie grupy dyskusyjnej odbędzie się po przerwie wakacyjnej we wrześniu i zostanie poświęcone sportowcom trenującym w Wiśle. W czasie wakacji Miejska Biblioteka Publiczna kontynuując tematykę literacką zaprasza na spotkania w ramach Wakacyjnej Akademii Kultury. 7 lipca Renata Czyż wygłosiła wykład Wakacyjny Instytut Sztuki w Wiśle ( ) a 4 sierpnia o godz. 16:00 przedstawi wykład pt. Gustaw Morcinek w Wiśle i dla Wisły. MBP w Wiśle fot. Iwona Klimaszewska Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śniegonia w Wiśle oraz Biblioteka Miejska w Cieszynie fot. MBP w Wiśle zapraszają dzieci i młodzież gimnazjalną do udziału w wakacyjnym konkursie plastycznym BAJKOWA PREZYDENCJA CZYLI MIŚ USZATEK POKAZUJE POLSKĘ Konkurs trwa od 27 czerwca do 22 sierpnia 2011 r. Prace prosimy nadsyłać do MBP w Wiśle, pl. B. Hoffa 3 (etap miejski konkursu) do dnia 22 sierpnia 2011 roku. Szczegóły w bibliotece lub na stronie echo WISŁY 11

12 48. Tydzień Kultury Beskidzkiej Wisła Amfiteatr im. Stanisława Hadyny 30 lipca sobota g Grupa śpiewacza CZERNIANIE z Wisły WISŁA z Wisły BOJSZOWIANIE z Bojszów DOLINA SOŁY z Oświęcimia BRENNA z Brennej ZIEMIA MYŚLENICKA z Myślenic CHINDIA z Ploeszti RUMUNIA 31 lipca niedziela g Grupa śpiewacza UŚCIEŃKOWIANIE z Wisły RAJCUSIE z Rajczy ZIEMIA CIESZYŃSKA z Cieszyna ĆWILKICE z Ćwiklic WILAMOWICE z Wilamowic ZIEMIA RAJCZAŃSKA z Rajczy KONIAKÓW z Koniakowa BRAWO ze Sliwen BUŁGARIA SBM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG z Bandungu INDONEZJA 1 sierpnia poniedziałek g Grupy śpiewacze TKOCZE i STEJIZBIANKi z Wisły MŁODY ONDRASZEK ze Szczyrku MOGILANIE z Mogilan MICHALCZOWA z Michalczowej HAJDUKI z Oświęcimia TERMOELEKTRANE NIKOLA TESLA z Obrenovaca SERBIA MA AN z Ma an JORDANIA 2 sierpnia wtorek g Grupa śpiewacza GRÓNIE z Wisły SPOD KICEK z Mordarki SKALNI z Krakowa LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej DOLINA NOWEGO SOŁOŃCA ze Złotnika ZIEMIA ŻYWIECKA z Żywca BEĐENDIK z Keşanu TURCJA 22. MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE 3 sierpnia środa g PENTLA z Boršic CZECHY ŚWIERCZKOWIACY z Tarnowa BRAWO ze Sliwen BUŁGARIA SBM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG z Bandungu INDONEZJA MAROS z Makó WĘGRY ZAITÉ z Yopalu KOLUMBIA 4 sierpnia czwartek g LANCOVA VAS z Lancovej Vasi SŁOWENIA TOPL AN z Giraltovic SŁOWACJA BUDO TOMOVIĆ z Podgoricy CZARNOGÓRA IGLOOPOLANIE z Dębicy CHINDIA z Ploeszti RUMUNIA ORIZABA z Orizaby MEKSYK 5 sierpnia piątek g SHU LIN AND YO SHENG z Yilan TAJWAN POLISANKA z Równego UKRAINA ISTEBNA z Istebnej MA AN z Ma an JORDANIA VALGUNDIETIS z Rygi ŁOTWA BEĐENDIK z Keţanu TURCJA 6 sierpnia sobota g KONCERT FINAŁOWY 22. MSF występy wszystkich zespół uczestniczących w MSF ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom MSF 7 sierpnia niedziela g Grupa śpiewacza WAŃCY z Wisły MŁODE JUHASY z Ujsół ANDRYCHÓW z Andrychowa JAROSŁAW z Jarosławia BUDO TOMOVIĆ z Podgoricy CZARNOGÓRA koncert jubileuszowy Regionalnego Zespołu ISTEBNA z Istebnej KOROWODY ZESPOŁÓW ul. Olimpijska, ul. 1 Maja, pl. B. Hoffa 30 lipca sobota g.16:00 6 sierpnia sobota g.11:00 Dodatkowo codziennie o godz. 11:00 odbywać się będą występy zespołów i grup uczestniczących w 48. Tygodniu Kultury Beskidzkiej na małej scenie na pl. Hoffa. Poza tym przez cały tydzień trwania imprezy będzie się obywał Jarmark Regionalny. NA WSZYSTKIE KONCERTY W RAMACH 48. TYGODNIA KULTURY BESKIDZKIEJ WSTĘP WOLNY! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie. 12 echo WISŁY

13 WISŁA PODZIĘKOWAŁA ADAMOWI 18 czerwca, w obecności pary prezydenckiej Bronisława i Anny Komorowskich, władz miasta z burmistrzem Janem Poloczkiem na czele, znanych polskich dziennikarzy oraz wielu fanów skoków narciarskich, Wisła podziękowała Adamowi Małyszowi za wieloletnią karierę sportową, podczas której nasz wielki sportowiec osiągał liczne sukcesy i promował nasze miasto na świecie. Był to dzień niezwykły, który zamknął pewien etap historii Perły Beskidów. Impreza rozpoczęła się punktualnie w południe, kiedy to po raz pierwszy na scenie ustawionej na wiślańskim placu Hoffa pojawił się bohater tego dnia Adam Małysz, który wraz z burmistrzem Wisły Janem Poloczkiem oraz prowadzącym imprezę na rynku Krzysztofem Głombowiczem powitali wszystkich kibiców. Były honorowe salwy i wiele radości. Cieszę się, że mogę się z Wami spotkać. Mam nadzieję, że ten dzień spędzony ze mną będzie przyjemny i że będziemy się wspólnie dobrze bawić powiedział na powitanie Adam Małysz. Nasz znakomity sportowiec opowiadał o swoim nowym zajęciu, czyli rajdach samochodowych. Cały czas się uczę. Moim marzeniem było, by wystartować w Rajdzie Dakar, najtrudniejszym na świecie i robimy wszystko w tym kierunku, by ten Dakar ukończyć. To jest wielkie wyzwanie, wielka pasja i coś, co mogę robić po zakończeniu kariery skoczka opowiadał Orzeł z Wisły. W centrum miasta na mieszkańców i turystów czekało wiele atrakcji. Wzdłuż deptaka można było podziwiać efektowną wystawę zdjęć, związanych z karierą Adama Małysza autorstwa Tadeusza Mieczyńskiego, redaktora naczelnego serwisu skijumping.pl. Kibice wpisywali podziękowania na wielką ścianę ulokowaną przy Muzeum Beskidzkim a chętni mogli wziąć udział w konkursach grze terenowej Zdobądź Wisłę dla Adama Małysza i konkursie skoków komputerowych Ski Jumping Deluxe. Wcześniej rozstrzygnięto konkursy plastyczne, literackie i fotograficzne, których tematem był Adam Małysz i jego kariera. Wszystkich laureatów konkursów Adam Małysz nagradzał osobiście na małej scenie na rynku. Nasz Wielki Mistrz rozdał również setki autografów, po które ustawiała się ogromna kolejka. Na scenie na placu Hoffa mogliśmy zobaczyć koncerty zespołów Pectus i Markolm Band oraz występy TITO Dance Studio, wiślańskiej młodzieży oraz wiślańskich grup śpiewaczych. sia wychowaliście wspaniałego Adama mówił do Ewy i Jana Małyszów. Dziękowano także rodzinie skoczka Izabeli i Karolinie Małyszom, którym przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski przekazał kwiaty. Burmistrz podczas podziękowań wręczył Adamowi Małyszowi strój góralski, piątą Kryształową Kulę od mieszkańców Wisły oraz statuetkę słonia z podniesioną trąbą na szczęście. Na zakończenie części oficjalnej Janusz Tyszkowski, prezes KS Wisła Ustronianka, w imieniu działaczy i zawodników podziękował Adamowi Małyszowi za wieloletnie reprezentowanie klubu i wsparcie przy staraniach o modernizację skoczni w centrum Wisły. Dziękuję, że przez wiele lat byłeś idolem dla naszych młodych skoczków powiedział Janusz Tyszkowski a młodzi skoczkowie wiślańskiego klubu Bartosz Czyż i Tomek Pilch wręczyli swojemu wielkiemu idolowi statuetkę skoczka w locie. Potem przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia z Adamem Małyszem i prezydentem Bronisławem Komorowskim a imprezę zakończyły efektowne koncerty zespołów Feel i Ich Troje. Ten wielki dzień w historii Wisły zostanie zapamiętany na długo. Impreza Wisła Adamowi Małyszowi zakończyła się 19 czerwca w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny. Drugi dzień miał bardziej charakter folklorystyczny a na scenie liczna publiczność mogła podziwiać zespoły Wisła, Torka i Równica. W dniach czerwca, podczas imprezy Wisła Adamowi Małyszowi nasze miasto odwiedziło wielu turystów i kibiców skoków narciarskich. Warto odnotować, że na prośbę burmistrza Jana Poloczka Spółka Przewozy Regionalne z Katowic uruchomiła dodatkowe połączenia kolejowe z Wisłą a w regularnych składach zwiększyła liczbę miejsc. Łukasz Bielski REKLAMA OGŁOSZENIA Punktem kulminacyjnym imprezy Wisła Adamowi Małyszowi była Wieczorna Gala Wspomnień w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny z udziałem Adama Małysza i znanych polskich dziennikarzy, którą prowadził Tomasz Zimoch. Podczas Gali obecny był prezydent Bronisław Komorowski wraz z małżonką Anną. Gratuluję bardzo dobrego pomysłu, zorganizowania tej imprezy. Cieszę się, że ma ona charakter podziękowania a nie pożegnania Adama Małysza. Skoro Pan Adam będzie kontynuował karierę sportową w sportach motorowych, my będziemy czekać na Jego kolejne wspaniałe sukcesy. Dziękuję, że to dzisiejsze spotkanie było okazją nie tylko do wspomnienia sukcesów Pana Adama, ale również do nauki gwary mówił z uśmiechem Bronisław Komorowski. Prezydentowi Adam Małysz wręczył specjalny upominek a Annie Komorowskiej ogromny bukiet kwiatów.adamowi Małyszowi dziękował również burmistrz Wisły Jan Poloczek. Przez lata mieliśmy wielką przyjemność przeżywać sukcesy Adama Małysza. Adasiu, z całego serca, w imieniu swoim i wszystkich Wiślan, składam Ci podziękowania za te wszystkie chwile radości, które przeżyliśmy dzięki Tobie powiedział Jan Poloczek, który podziękował również rodzicom Adama. Z małego Adafot. Łukasz Bielski echo WISŁY 13

14 14 echo WISŁY

15 echo WISŁY 15

16 16 echo WISŁY

17 fot. Iwona Klimaszewska FOLKLOR DZIECIĘCY NA SCENIE W dniach czerwca w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny odbył się 24. Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych. Jury w składzie: Małgorzata Kiereś etnograf, Krystyna Fuczik muzyk i Adam Adamowski choreograf oceniło 27 programów zaprezentowanych przez 20 zespołów i 7 kapel. Wśród wykonawców znalazły się: Zespół Mała Brenna z Brennej, Zespół Regionalny Mały Koniaków z Koniakowa, Zespół Regionalny Mali Zaolziocy z Koniakowa, Zespół Regionalny Mali Zgrapianie z Jaworzynki, Regionalny Zespół Dziecięcy Małe Cisy z Ciśca, Dziecięcy Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Lasowianie ze Ślemienia, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej z Cieszyna, Regionalny Zespół Hajduki z Pewli Ślemieńskiej, Dziecięcy Zespół Regionalny Mali Dębowczanie z Dębowca, Regionalny Zespół Dziecięcy Mały Haśnik z Żabnicy, Zespół Folklorystyczny Chorzów z Chorzowa, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Iskierki z Brzeszcz, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Pilsko z Żywca grupa młodsza, Zespół Regionalny Zbójnik ze Skawicy, Zespół Śpiewaczy Małe Rojanki z Żor, Zespół Regionalny Hulajniki z Milówki, Zespół Pieśni i Tańca Sari z Żor, Zespół Bajtel z Warszowic, Dziecięco Młodzieżowy Zespół Czantoria z Lesznej Górnej, Zespół Dziecięcy Mali Tkocze z Wisły, Kapela Mali Grojcowianie z Wieprza grupa młodsza i starsza, Kapela Hyrblik z Koniakowa, Kapela Zaolzioćki z Koniakowa, Kapela Hajduki z Pewli Ślemieńskiej grupa młodsza i starsza, Kapela Pilsko z Żywca oraz heligoniści: Filip Wandzel i Piotr Chmura z Fundacji Braci Golec. W kategorii zespołów autentycznych sklasyfikowano 13 grup. Nagrody i wyróżnienia otrzymały zespoły: Mali Dębowczanie z Dębowca, Hulajniki z Milówki i Hajduki z Pewli Ślemieńskiej (I miejsce ex aequo i nagrody po zł), Mały Koniaków z Koniakowa (III miejsce i nagroda 700 zł) oraz Iskierki z Brzeszcz (wyróżnienie i nagroda 300 zł za śpiew), Zbójnik ze Skawicy (wyróżnienie i nagroda 300 zł za śpiew), Bajtel z Warszowic (wyróżnienie i nagroda 300 zł za prezentację śląskiego folkloru tanecznego) i Mała Brenna z Brennej (wyróżnienie i nagroda 300 zł za prezentację gier i zabaw dziecięcych). W kategorii zespołów artystycznie opracowanych sklasyfikowano 6 zespołów. Nagrody otrzymały zespoły: Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca im. Janiny Marcinkowej z Cieszyna (I miejsce i nagroda zł) oraz Mały Haśnik z Żabnicy i Małe Cisy z Ciśca (II miejsce ex aequo i nagrody po 800 zł). W kategorii kapel nagrody otrzymały nastepujące kapele: Mali Grojcowianie z Wieprza grupa młodsza (I miejsce i nagroda 300 zł) oraz Hajduki grupa starsza z Pewli Ślemieńskiej i Hyrblik z Koniakowa (II miejsce ex aequo i nagrody po 200 zł). Nagrodę specjalną za debiut w wysokości 500 zł otrzymała grupa młodsza Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Pilsko z Żywca, z kolei nagrodę w kwocie 500 zł dla najlepszego zespołu prezentującego folklor nie z terenów górskich otrzymał Zespół Pieśni i Tańca Sari z Żor. Do udziału w Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce Zdroju w 2012 roku jury wytypowało Dziecięcy Zespół Regionalny Mali Dębowczanie z Dębowca. Wyróżnieniami specjalnymi II stopnia w postaci wpisu do protokołu i nagród książkowych dla instruktorów postanowiono uhonorować: Irenę Klimczak (Dziecięco Młodzieżowy Zespół Czantoria z Lesznej Górnej), Zuzannę Bujok i Marię Śliż (Zespół Dziecięcy Mali Tkocze z Wisły) oraz Bartłomieja Rybkę (Zespół Regionalny Mali Zaolziocy z Koniakowa). Nagrody finansowe w łącznej wysokości zł ufundował Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej. (luki) fot. Iwona Klimaszewska fot. Iwona Klimaszewska fot. Leszek Pilch BAWILI SIĘ NA KULIGU 29 maja Rada Rodziców, dyrekcja Szkoły Podstawowej w Wiśle Czarnym oraz Zarząd Osiedla w Czarnem zorganizował dla mieszkańców Wisły Piknik Szkolny w Białce połączony z Zielonym Kuligiem. Pogoda dopisała, więc zabawa była świetna. Podczas pikniku zorganizowano konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych, można było również spróbować dobrej, regionalnej kuchni. Niewątpliwą atrakcją imprezy był zielony kulig, czyli przejazd wozami do Białki. Frekwencja była spora a wśród gości był również burmistrz Wisły Jan Poloczek. Serdecznie dziękujemy za wsparcie udzielone przez naszych sponsorów mówi Leszek Pilch, przewodniczący Zarządu Osiedla nr 6 w Czarnym. (luki) echo WISŁY 17

18 fot. Iwona Klimaszewska fot. Iwona Klimaszewska Musicalowa Gala 26 czerwca w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny śpiewem, tańcem i strojami zachwycali artyści podczas Musicalowej Gali Teatru Broadway. Barwne widowisku o charakterze musicalowo rewiowym w wykonaniu Teatru Broadway przyciągnęło bardzo wielu widzów. W repertuarze widowiska mieliśmy okazję wysłuchać największych hitów musicalowych i przebojów filmowych. Pojawiły się między innymi fragmenty z musicali Cabaret, Moulin Rouge, Chicago, Jesus Christ Superstar, Hair czy West Side Story. Musicalowa gala Teatru Broadway to spektakl, który dzięki zróżnicowanemu repertuarowi zapewnił każdemu doskonałą zabawę. Warto zaznaczyć, że Teatr Broadway to prywatny Teatr Muzyczny Małgorzaty Obłój, który już od dziesięciu lat odnosi sukcesy na scenach w kraju i za granicą. Iwona Klimaszewska WYSTAWY: Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1, czynne w godz , w środy w godz. 9 17, w poniedziałek nieczynne, tel.: 33/ Wystawa stała: Kultura materialna górali Beskidu Śląskiego. Wystawa czasowa: wystawa geologiczna Kamień skarb ziemi. Galeria U Niedźwiedzia, ul. P. Stellera 2, czynna w godz , tel.: 033/ Wystawa stała prac Grupy Twórców Wiślanie. Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła), ul. Lipowa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej PTTK, tel.: 33/ Ekspozycja stała: wystawa Głuszec w Lasach Beskidu Śląskiego. Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz , tel.: 33/ Wystawa prac malarskich Leny Krężelok Ekspresja. Dom Zdrojowy czekoladowa figura Adama Małysza. Galeria U Dziadka Hotel Centrum, ul. 1 Maja 47, czynna w godz Ekspozycja stała. Galeria Zapiecek u Jędrysa, ul. Konopnickiej 25, czynna codziennie, tel.: 33/ Ekspozycja stała. Izba Spadochroniarza im. ppłk Adolfa Pilcha, ul. Przylesie 1a (willa Agawa ), czynna po uprzednim uzgodnieniu, tel.::33/ Ekspozycja stała odznak i oznak noszonych przez polskich spadochroniarzy. Muzeum narciarstwa, ul. Wodna 3 (DW Zimowit ), czynne w godz , tel.: 33/ Ekspozycja stała. Galeria trofeów sportowych Adama Małysza, ul. 1 Maja 48 a, czynna od wtorku do niedzieli w godz , tel.: Ekspozycja stała. Muzeum Turystyki PTTK, ul. Czarna Wisełka 8, czynne w soboty w godz oraz w niedziele w godz Ekspozycja stała. Izba Leśna na Przysłopiu, ul. Czarna Wisełka 8, wstęp po uzgodnieniu z PTTK Wisła, tel.: 33/ , lub z Nadleśnictwem Wisła, tel.: 033/ Ekspozycja stała. Galeria w restauracji Strzecha pod Dębem, ul. 1 Maja 67, czynne w godz , tel.: 33/ Ekspozycja stała: Malarstwo na szkle Maria Gatnar Guzy. Villa Japonica, ul. Turystyczna 32, tel. 33/ , czynna codziennie. Ekspozycja stała wystawa eksponatów japońskich. ETIUDY BALETOWE 16 czerwca w kinie Marzenie wystąpiły dzieci z sekcji baletowej Domu Kultury w Wiśle w programie pt. Letnie Etiudy Baletowe. Występ dzieci był podsumowaniem ich cotygodniowej pracy w ciągu roku podczas zajęć odbywających się w wiślańskim Domu Kultury. (ika) POWITANIE LATA 25 czerwca w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny odbyły się koncerty w ramach imprezy Powitanie Lata. Mieliśmy okazję podziwiać talent artysty z Wołowa na Dolnym Śląsku Petera J. Birch a. Jego twórczość obraca się wokół amerykańskiego folku i alt country. W kwietniu 2010 r. wyszły na światło dzienne pierwsze nagrania Piotrka ukazała się jego debiutancka EP In my Island. Iowa Super Soccer to zespół, którego twórczość można było podziwiać również z okazji Powitania Lata. Ich muzyka inspirowana jest głównie amerykańską sceną niezależną. Brzmienie śląskiej kapeli można określić jako Indie pop. Do tej pory Iowa Super Soccer grała między innymi na OFF Festivalu w Mysłowicach (2006 i 2009), na Opener Festival (2009), Przystanku Woodstock (2010) oraz Globaltica Festival (2009) w Gdyni, na Ars Cameralis (2007 i 2009) oraz dwukrotnie w radiowej Trójce. Na czele grupy stoją: gitarzysta Michał Skrzydło oraz wokalistka Natalia Baranowska. Kolejnym zespołem, którego wysłuchaliśmy podczas imprezy był Dash. Zderzenie stylistyk, głównie popu, alternatywy i jazzu to właśnie muzyka, którą prezentuje ta formacja. Niesamowity głos wokalistki przywodzi na myśl Kate Bush i Tori Amos, a aranżacje pobudzają ciało do ruchu. Ich koncerty są bardzo energetyczne i pełne emocji. W niezwykłą muzyczną podróż wyruszyliśmy z Ludmiłą Małecką wraz z zespołem Moment, który w koncercie zatytułowanym Za każdy uśmiech twój wykonał najpiękniejsze utwory z repertuaru Anny Jantar. Utwory, których przekaz jest wciąż aktualny wybrane zostały z bardzo bogatej twórczości wokalnej artystki. Każdy z nich po dziś dzień zachwyca słuchaczy. Iwona Klimaszewska Z NATURĄ NA TY fot. Andrzej Bujok 18 echo WISŁY

19 PRZEDSZKOLAKI POWITAŁY LATO 18 czerwca w sali Szkoły Muzycznej w Wiśle przedszkolaki z Nowej Osady przygotowały imprezę środowiskową, w której brali udział: rodzice, władze miasta i mieszkańcy. Dzieci prezentowały bogaty program artystyczny wykazując się umiejętnościami wokalno tanecznymi, które zdobywały w ciągu całego roku. Stroje i układy taneczne odzwierciedlały różnorodność i bogactwo kultur wielu zakątków świata. Goście zobaczyli: Polkę, Sambę, Kazaczoka, taniec gorącego Meksyku i Hiszpanii, tańce nowoczesne. Występ został ciepło przyjęty przez wszystkich zebranych i nagrodzony gromkimi brawami. Magdalena Brodacka ZAPOWIEDZI fot. Przedszkole nr 3 w Wiśle SZUKAJĄ SCHRONIENIA Wiślańskie Centrum Kultury pomaga zwierzakom znaleźć nowy dom Kociaki Szukamy domów dla kilku kocich maluchów, które przebywają pod opieką fundacji. Mają od 6 do 8 tygodni, pochodzą z różnych miotów, są zdrowe i odrobaczone. Do wyboru są kocurki i koteczki o różnym umaszczeniu czarne, czarno białe, szaro białe, pręgowane szare tygryski, oraz rude. Kotki obecnie przebywają w Cieszynie, gdzie można je zobaczyć (kilka z nich na zdjęciu). Kontakt w sprawie adopcji: Fundacja Lepszy Świat, tel , echo WISŁY 19

20 Patroni wiślańskich ulic (5) Maria Konopnicka Imię Marii Konopnickiej nosi jedna z dłuższych ulic w Wiśle, prowadząca między ul. Olimpijską a Wyzwolenia. Przy ulicy tej znajduje się Pomnik Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczyzny. Po przeciwnej stronie ulicy znajdujemy galerię rzeźbiarza Artura Cieniały. Maria Konopnicka urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach. W 1849, kiedy Maria miała siedem lat, rodzina Wasiłowskich przeniosła się do Kalisza i zamieszkała na Warszawskim Przedmieściu, w mieszkaniu na parterze pałacu Puchalskich przy dzisiejszym pl. Jana Kilińskiego 4. Matka Marii Konopnickiej zmarła w 1854 i została pochowana na Cmentarzu Miejskim w Kaliszu. Ojciec Marii był prawnikiem, obrońcą Prokuratorii Generalnej i Patronem Trybunału Cywilnego, znawcą i miłośnikiem literatury. Wychowywał córki w tradycji chrześcijańskiej, bez kobiecego wpływu. Atmosfera powagi, żarliwego patriotyzmu i surowych nauk moralnych miała duży wpływ na Marię. W latach uczyła się z siostrą na pensji u Sióstr Sakramentek w Warszawie i tam zetknęła się z Elizą Pawłowską, później Orzeszkową. Przyjaźń ich, scementowana wspólnymi zainteresowaniami literackimi, przetrwała całe życie Marii. Konopnicka wyszła za mąż we wrześniu 1862 roku. W czasie dziesięciu lat małżeństwa urodziła ośmioro dzieci, dwoje z nich zmarło zaraz po urodzeniu. W 1876 roku poetka rozstała się z mężem. W następnych latach wielokrotnie zmieniała swoje miejsce pobytu. Działalność pisarska Marii Konopnickiej było bardzo bogata. Pisała zarówno nowele jak i wiersze. Była również autorką poematu Pan Balcer w Brazylii oraz tłumaczeń: Serca Amicisa, Cyrano de Bergerac Rostanda oraz poezji Heinricha Heinego. Do najbardziej znanych utworów Marii Konopnickiej należą: Nasza Szkapa, O Janku Wędrowniczku, O krasnoludkach i sierotce Marysi, Na jagody. Jednak najbardziej znanym wierszem poetki była Rota, której powstanie związane było z naszym regionem. Zacytujmy Joannę Jurgałę Jureczkę: ( ) Świadectwem czasu i utworem pisanym na zamówienie jest też najbardziej chyba znany wiersz Marii Konopnickiej Rota. Kiedy powstała, dla kogo została napisana na te pytania nie mamy do dzisiaj jednoznacznej odpowiedzi. ( ) Paweł Zawada utrzymuje, że z całą pewnością bywała poetka w redakcji Gwiazdki Cieszyńskiej i interesowała się żywo sprawą rozwoju poczucia polskości wśród Ślązaków. Pewnego dnia ks. Józef Londzin poprosił ją o krótki wierszyk, który mógłby stanowić zew polski dla młodzieży śląskiej. Prośba została spełniona. ( ) O powstaniu Roty rozpisali się ludziska REKLAMA OGŁOSZENIA i różne gazety i każdy twierdzi co innego, tymczasem faktem jest, że Rota powstała w Istebnej, na Śląsku Cieszyńskim ( ) Wierszyk był pisany dla młodzieży śląskiej po zabawie w gospodzie. Starałam się zrozumieć, czemu akurat po zabawie i w dodatku w gospodzie i pomyślałam, że może dawniej zabawy w gospodzie miały dużo bardziej patriotyczny charakter, niż dzisiaj Lepiej chyba będzie, jeśli skupimy się na znanych nam faktach. Z cała pewnością Rotę, a więc pieśń, która o mały włos nie została hymnem narodowym wydrukowano w Gwiazdce Cieszyńskiej w 1910 roku. Wcześniej, bo już w roku 1908 wiersz wydrukowała Przodownica zamieszczając jednak dedykację autorki: Ludowi śląskiemu. Maria Konopnicka była w Wiśle, odwiedziła ją w lipcu 1896 roku prawdopodobnie spędziła tu tylko jeden dzień. Zniechęciły ją prymitywne warunki jakie panowały w tej wsi skoro w liście do córki pisała: pierwsza rzecz, mimo wszystko, do Wisły, bo tania. I prawda, tania zupełnie, ale pokoiki zupełnie pod dachem, bez podbitek, tak, że żywica od gorąca topnieje na belkach. Kilka dni przebywała w Istebnej mieszkając u gaździnki o przydomku Majstrowa na Kulonkach. Drugi epizod Marii Konopnickiej prawie spotkania się z Wisłą miał miejsce na początku XX wieku, kiedy zbliżał się jubileusz 25 lecia pracy literackiej poetki. Ponieważ Konopnicka nie miała swojego stałego miejsca zamieszkania i ciągle była w rozjazdach, naród polski postanowił zrobić zbiórkę pieniędzy, aby ufundować jej stałe miejsce pobytu. Autorkę Roty chciano na zawsze związać z naszą Wisłą i dla tego komitet organizacyjny obchodów wybrał dla niej jedną z willi Juliana Ochorowicza. W czasie posiedzenia komitetu zapytano pana Papieskiego, warszawskiego adwokata, który doskonale znał Wisłę prosząc go o opinię. Ten przekreślił szanse naszej Wisły, bo bez ogródek zreferował co następuje: willa nic nie warta, źle zbudowana, kurzem od bitej drogi wiecznie owiana, bez gruntu, bez drzew etc.. Czymś bardziej wiejskim i cichszym okazał się dworek w Żarnowcu. Maria Konopnicka zmarła na zapalenie płuc 8 października 1910 we Lwowie. Została pochowana 11 października 1910 na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, w Panteonie Wielkich Lwowian (II rondo, 5 aleja). Pogrzeb, zorganizowany przez Marię Dulębiankę, stał się wielką manifestacją patriotyczną, w której udział wzięło blisko osób. Popiersie nagrobne wykonała Luna Drexlerówna, na cokole wyryto fragment wiersza Konopnickiej Na cmentarzu :...Proście wy Boga o takie mogiły, Które łez nie chcą, ni skarg, ni żałości, Lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły Na dzień przyszłości... Zniszczone podczas II wojny światowej popiersie Konopnickiej zostało odtworzone w okresie powojennym. (Przy opracowaniu tekstu wykorzystano pracę Joanny Jurgały Jureczki Historie zwyczajne i nadzwyczajne czyli znani literaci na Śląsku Cieszyńskim.) Franciszek Drewniok 20 echo WISŁY

Wisła nagrodzona Dyplomem Europejskim

Wisła nagrodzona Dyplomem Europejskim Maj 2014 (182) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 Wisła nagrodzona Dyplomem Europejskim Miasto Wisła otrzymało Dyplom Europejski. Stanowi on pierwszy krok w wyłanianiu

Bardziej szczegółowo

PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ

PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ Lipiec 2013 (172) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ fot. Katarzyna Koczwara Tak witali się przed meczem Pilchowie kontra Gwiazdy TVN

Bardziej szczegółowo

WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY

WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY Wrzesień 2014 (186) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY 15. jubileusz obchodził w tym roku Wiślaczek Country, impreza przyciągająca

Bardziej szczegółowo

GAZETA=P IISTRONSKA DACH NAD AMFITEATREM SIATKÓWKA NOWE OSIEDLA. F.p.H.u.AlMEr SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH PIKNIK EUROPEJSKI

GAZETA=P IISTRONSKA DACH NAD AMFITEATREM SIATKÓWKA NOWE OSIEDLA. F.p.H.u.AlMEr SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH PIKNIK EUROPEJSKI GAZETA=P IISTRONSKA DACH NAD AMFITEATREM SIATKÓWKA NOWE OSIEDLA Nr 21 (612) 22 maja 2003 r. 1,70 zł (w tym 0% Vat) nakład: 1500 egzemplarzy ISSN 1231 9651 DRUGI DOM Rozmowa z Markiem Cieślarem, prezesem

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy Rok III nr 7(30) lipiec 2009 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897-3566 PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ W dniach od 2 5 lipca Bystra świętowała swoje, XIV już Dni Bystrej. Jak nigdy dotąd dopisywała im

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ C Z E R W I E C 2012 SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Aktywnie

Bardziej szczegółowo

NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ

NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ 11/2012 W NUMERZE: NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ STABILNOŚCI NAM POTRZEBA Konferencja w Wyższej Szkole Finansów i Prawa str. 4 ROZDAJĄ CHLEB OD 12 LAT Gratulacje dla bielskiego Banku Chleba str. 12 PRACE W

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

NR 6 (155) ROK XIV CZERWIEC

NR 6 (155) ROK XIV CZERWIEC CZERWIEC 2006 Nasza Trójwieœ 1 NR 6 (155) ROK XIV CZERWIEC 2006 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1000 egz. cena 1,50 z VAT DROGIE DZIECI, KOCHANA MŁODZIEŻY! Zbliża się koniec roku szkolnego, na który wszyscy z

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO + nnnnnnnnnnnnnnnnnn N r 2 ( 3 7 ) 2 0 1 4 ( k w i e c i e ń, m a j, c z e r w i e c ) k w a r t a l n i k BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie egzemplarz bezpłatny 5 (242) maj 2013

Bardziej szczegółowo

X Festyn Ekologiczny w Radziechowach

X Festyn Ekologiczny w Radziechowach Nr 6 (53) czerwiec 2012 egzemplarz bezpłatny X Festyn Ekologiczny w Radziechowach W dniu 16 czerwca 2012r. o godz. 16.00 na obiektach Zespołu Szkół w Radziechowach odbędzie się X Festyn Ekologiczny. W

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

LISTY DO REDAKCJI KONKURS RECYTATORSKI MISTRZOWIE POWIATU. Gazeta Ustrońska 1. Rozmowa z Ewą Polańską, właścicielką OWR Muflon ISSN 1231-9651

LISTY DO REDAKCJI KONKURS RECYTATORSKI MISTRZOWIE POWIATU. Gazeta Ustrońska 1. Rozmowa z Ewą Polańską, właścicielką OWR Muflon ISSN 1231-9651 LISTY DO REDAKCJI KONKURS RECYTATORSKI MISTRZOWIE POWIATU Nr 12 (1212) 26 marca 2015 r. 2,10 zł (w tym 5% Vat) Nakład: 1250 egzemplarzy ISSN 1231-9651 Zgodnie z zapowiedzią w ramach kampanii prezydenckiej

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

XXIV Święto Trzech Braci już za nami

XXIV Święto Trzech Braci już za nami 20 czerwca 2014 Nr 13 (836) XXIV Święto Trzech Braci już za nami Gwiazda ŚTB, Ray Wilson, zaserwował publice prawdziwą muzyczną ucztę. Święto zainaugurowały władze miast oraz przedstawicielki instytucji

Bardziej szczegółowo

Motorem przez Europę

Motorem przez Europę BIULETYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY BOGUCHWAŁA NR 3 (77) 2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Boguchwała, Kielanówka, Lutoryż, Mogielnica, Niechobrz, Nosówka, Racławówka, Wola Zgłobieńska, Zarzecze, Zgłobień Motorem

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Trójwieœ. Nasza. www.istebna.eu. XX Festyn Istebniański. Dożynki Gminne. 21 września 2014

Trójwieœ. Nasza. www.istebna.eu. XX Festyn Istebniański. Dożynki Gminne. 21 września 2014 Nasza INFORMATOR RADY I URZĘDU GMINY Trójwieœ www.istebna.eu NR 8 (253) ROK XXI Sierpień 2014 r. ISSN 1506-0470 Nakład 1200 egz. cena 2,00 zł XX Festyn Istebniański Uroczysta Msza św. na Trójstyku w Jaworzynce

Bardziej szczegółowo

Trzej bracia wkraczają na scenę

Trzej bracia wkraczają na scenę 19 czerwca 2015 Nr 13 (863) Trzej bracia wkraczają na scenę 25. Święto Trzech Braci musi rządzić się swoimi prawami. Przede wszystkim musimy godnie uczcić ten jubileusz, srebrne wesele zapowiada Cecylia

Bardziej szczegółowo

Nasza Trójwieœ. Trójwieœ. Nasza. www.istebna.eu. Rozsód owiec na Ochodzitej za nami str. 13. Moje Boisko Orlik 2012 w budowie str.

Nasza Trójwieœ. Trójwieœ. Nasza. www.istebna.eu. Rozsód owiec na Ochodzitej za nami str. 13. Moje Boisko Orlik 2012 w budowie str. Nasza INFORMATOR RADY I URZĘDU GMINY Trójwieœ www.istebna.eu NR 11 (208) ROK XVIII Listopad 2010 r. ISSN 1506-0470 Nakład 1200 egz. cena 1,50 (w tym 22% VAT) 11 listopada Dzień Niepodległości Rada Gminy

Bardziej szczegółowo

SESJA ON LINE INTERPELACJA TEKLA KARNAWAŁOWO CZANTORIA RADIOWO. Rozmowa z lekarzem pediatrą Marzanną Kunkel-Korczago ISSN 1231-9651.

SESJA ON LINE INTERPELACJA TEKLA KARNAWAŁOWO CZANTORIA RADIOWO. Rozmowa z lekarzem pediatrą Marzanną Kunkel-Korczago ISSN 1231-9651. INTERPELACJA TEKLA KARNAWAŁOWO CZANTORIA RADIOWO Nr 7 (1207) 19 lutego 2015 r. 2,10 zł (w tym 5% Vat) Czas białego szaleństwa. Nakład: 1250 egzemplarzy ISSN 1231-9651 ODPORNOŚĆ JEST JEDNA WEEKENDOWY NAJAZD

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

25 lat KTPS. Zaproszenie na Festyn z okazji 15lecia Spółki KOMBUS str. 2. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. str. 14. str.

25 lat KTPS. Zaproszenie na Festyn z okazji 15lecia Spółki KOMBUS str. 2. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. str. 14. str. DWUTYGODNIK * ROK XXVIII * 26 czerwca 2015 * NR 12 (456) *ISSN 0867-3225* BEZPŁATNY Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW 25 lat KTPS str. 14 str. 21 Foto. ŁG oraz archiwum MPK Poznań str. str. 15 15

Bardziej szczegółowo

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy.

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy. Przyjaciele z Witaj Szkoło 145 kilometrów do Maryi Moraw str. 6 str. 13 str. 19 WRZESIEŃ Nr 9/2008 cena 1,00 zł (240) Zapraszamy Jesienne rozmowy mieszkańców z władzami gminy to już wieloletnia tradycja.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo