WISŁA PODZIĘKOWAŁA ADAMOWI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WISŁA PODZIĘKOWAŁA ADAMOWI"

Transkrypt

1 Lipiec 2011 (148) NAKŁAD 1200 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: NR INDEKSU: WISŁA PODZIĘKOWAŁA ADAMOWI W dniach czerwca odbyła się impreza Wisła Adamowi Małyszowi, która zamknęła pewien etap historii naszego miasta. Adam Małysz przez wiele lat sportowej kariery osiągał wielkie sukcesy w skokach narciarskich, stając się najbardziej znanym mieszkańcem naszej miejscowości ambasadorem Wisły na świecie. Impreza była okazją, by podziękować Wielkiemu Mistrzowi za wszystkie chwile dumy, radości i wzruszeń, jakich dostarczał nam podczas swojej bogatej w sukcesy przygody ze sportem. Panie Adamie, jeszcze raz WIELKIE DZIĘKUJEMY! Więcej na str REKLAMA OGŁOSZENIA

2 ŚLĄSK NA JUBILEUSZ URODZIN Z okazji 100. rocznicy urodzin wybitnego, związanego z Wisłą kompozytora Jana Sztwiertni w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny wystawiono operę ludową Sałasznicy jego autorstwa. Wyjątkowo pięknie wykonał ją Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Sałasznicy to opera ludowa z muzyką Jana Sztwiertni i librettem Ferdynanda Dyrny. Widowisko kulturowo i historycznie osadzone jest w Beskidach, w środowisku wiślańsko cieszyńskim. Ludowy charakter opery podkreślają surowe dźwięki trombit, tekst pisany gwarą oraz stroje ludowe i tańce. Ważnym elementem widowiska są arie, duety i sceny chóralne, utrzymane w romantycznym nastroju. To wszystko można było zobaczyć podczas występu Śląska, który odbył się 5 czerwca. Koncert rozpoczął się przywitaniem gości przez Marię Bujok, p.o. dyrektora WCK oraz wstępnym słowem Izabeli Migocz, kierownika artystycznego ZPiT Śląsk na temat kompozytora muzyki do tej wspaniałej opery góralskiej. Opowieść o życiu górali wiślańskich bawi i zachwyca a zarazem stanowi niezapomniany muzyczny obraz tradycji beskidzkich, o czym mogła się przekonać licznie zgromadzona w wiślańskim amfiteatrze publiczność. Koncert Śląska był ważnym elementem Roku Sztwiertniowskiego i jednym z wielu wydarzeń poświęconych Jankowi Sztwiertni, które w tym roku odbywają się w naszym mieście. (dj, luki) REKLAMA OGŁOSZENIA STULATKA Z WISŁY Pani Adelajda Berger, mieszkanka Wisły, obchodziła 9 czerwca swoje 100. urodziny. Jest obecnie najstarszą mieszkanką naszego miasta. Pani Adelajdzie, z okazji urodzin życzenia składali najbliżsi a także przedstawiciele władz miasta burmistrz Wisły Jan Poloczek i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Irena Szatan. Jubilatce życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności! Katarzyna Czyż Kaźmierczak Wisła, ul. 1 Maja 67 A (pawilon usługowo handlowy) tel./fax: 33 / fuchs.pl 2 echo WISŁY Gabinet okulistyczny / wtorek lek. med. Krystian Czajkowski / / czwartek lek. med. Władysława Broda / / piątek lek. med. Izabela Frencl / OKULARY JUŻ OD 50 ZŁ! wykonujemy do 1 godziny Przy zakupie okularów ze szkłami progresywnymi druga para GRATIS! Bezpłatne komputerowe badanie wzroku WYKONUJE MGR OPTOMETRYSTA Wydawca: Wiślańskie Centrum Kultury, pl. B. Hoffa 3, Wisła, tel. (033) , e mail: Redaktor Naczelna: Maria Bujok; Redaktor Prowadzący: Łukasz Bielski. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów nadesłanych materiałów. Zamówionych materiałów nie zwracamy. Skład i druk: Eurodruk offset Sp. z o.o., Ustroń, ul. Daszyńskiego 64, tel. (033) , e mail: Echo Wisły należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Redakcja przyjmuje materiały i ogłoszenia do 25 tego dnia każdego miesiąca! fot. Katarzyna Czyż Kaźmierczak

3 Lipiec 2011 Z prac Rady Miasta Wisły W czerwcu Rada Miasta podczas obrad Komisji Problemowych zajmowała się m.in.: analizą dochodów uzyskiwanych z mienia komunalnego przez Gminę Wisła, stanem zaawansowania inwestycji miejskich w pierwszym półroczu 2011 roku, analizą aktualnych problemów w wiślańskich placówkach oświatowych, analizą funkcjonowania stołówek szkolnych i świetlic, współpracą z miastami partnerskimi, rewitalizacją parku Kopczyńskiego a także analizą sprawozdania finansowego z wykonania budżetu w roku 2010 oraz kontroli przeprowadzonych w urzędzie w zakresie realizacji wniosków i zaleceń. Radni zapoznali się również z postępem prac nad uchwaleniem planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego a także mieli możliwość spotkać się z twórcami ludowymi i artystami działającymi na terenie Wisły. LETNIA SPARTAKIADA DOLIN 23 lipca odbędzie się impreza sportowa Letnia Spartakiada Dolin organizowana w ramach projektu Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zawody rozegrane zostaną w następujących konkurencjach: siatkówka (powyżej 16 lat), piłka nożna (do lat 16 i powyżej 16 lat), tenis stołowy (do lat 16 i powyżej 16 lat), przeciąganie liny (do lat 15 i powyżej 15 lat), rzut do celu, biegi w workach do 14 lat, sztafeta na wesoło, badminton (do lat 16 i powyżej 16 lat), ringo (do lat 16 i powyżej 16 lat), kule i szachy. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Wisły od lat 1 do 100 do reprezentowania swoich dolin w wybranych dyscyplinach. Zgłaszać się można do 14 lipca w Zarządach Osiedli: Zarząd Osiedla nr 1 w Centrum tel , Zarząd Osiedla nr 2 w Obłaźcu tel , Zarząd Osiedla nr 3 w Jaworniku tel , Zarząd Osiedla nr 4 w Głębcach tel , Zarząd Osiedla nr 5 w Malince tel , Zarząd Osiedla nr 6 w Czarnym tel i Zarząd Osiedla nr 7 w Nowej Osadzie tel MOPS w Wiśle Sesja Rady Miasta odbyła się 28 czerwca. Głównym tematem sesji była informacja na temat upowszechniania edukacji przedszkolnej w Wiśle, którą przyjęli Radni. Ponadto Rada Miasta podjęła szereg uchwał, m.in.: w sprawie zmiany prognozy finansowej Miasta Wisły i budżetu, udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Centrum z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu pożarniczego, zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wisły za rok 2010, udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu Miasta Wisły za rok 2010, zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok, określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, współdziałania Gminy Wisła z Gminą Bielsko Biała w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wisła doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku a także porozumienia z Powiatem Cieszyńskim w sprawie przejęcia realizacji dalszego remontu ul. Jawornik. Ponadto Radni negatywnie zaopiniowali przekształcenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. Druga część sesji Rady Miasta odbyła się w sali myśliwskiej w OSP Wisła Jawornik, gdzie Radni udali się na zaproszenie Koła Łowieckiego Głuszec. Tam myśliwi przedstawili Radnym sprawozdanie z działalności Kół Łowieckich Głuszec i Jarząbek a następnie zaprosili władze miasta i członków Rady Miasta na poczęstunek, za co serdecznie dziękujemy. Janusz Podżorski Przewodniczący Rady Miasta Wisły Spotkanie edukacyjne 7 czerwca w Szkole Podstawowej nr 4 w Głębcach odbyło się spotkanie edukacyjne zorganizowane w ramach projektu systemowego pn.: Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle. Licznie przybyli uczestnicy spotkania mogli pogłębić swoją wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień prawa spadkowego (m.in. dziedziczenie ustawowe, testament, postępowanie spadkowe, odpowiedzialność za długi spadkodawcy). Dodatkową atrakcyjną formą edukacji była prezentacja przygotowywania dań na bazie ryb, w której chętnie i z wielkim zaangażowaniem wzięli udział przybyli goście. Wspólny wysiłek został wynagrodzony degustacją powstałych specjałów takich jak: roladka szpinakowa z łososiem, śledź pod pierzynką, tatar z łososia wędzonego, jajko faszerowane halibutem wędzonym, śledź na zielono, śledź po meksykańsku i inne. Z relacji uczestników wynika, że spotkanie uznać należy za bardzo udane i tym serdeczniej zapraszamy na kolejne, które planowane jest na 21 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wiśle. (AC) Spotkania Anonimowych Alkoholików Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu Wiślańskiego Centrum Kultury (pl.hoffa 3 wejście od strony parku) w każdą środę o godz. 18:30, zaś w każdy czwartek o godz. 17:00 spotyka się tam grupa wsparcia dla kobiet Al Anon. Zapraszamy! echo WISŁY 3 fot. MOPS w Wiśle

4 4 echo WISŁY BURMISTRZ MIASTA WISŁY PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ * o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie samoobsługowej stacji paliw z budynkiem stacyjnym i trzystanowiskową samoobsługową myjnią samochodową zlokalizowaną przy ul. Ustrońskiej w Wiśle, planowanego do realizacji przez MT7 Spółka Cywilna Michał Kożuch i Antoni Maj, ul. Kopydło 51/1B, Wisła na działkach nr 2802/13, 2802/14, 2802/15 i 2802/16 w Wiśle. Osoby zainteresowane realizacją przedmiotowej inwestycji, dokumentacją sprawy oraz treścią raportu oddziaływania na środowisko mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi lub wnioski w sprawie prowadzonego postępowania w Urzędzie Miejskim w Wiśle, pl. B. Hoffa 3, w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Środowiska pokój nr 207, w terminie 21 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, w godzinach pracy Urzędu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Wisły. W przedmiotowej sprawie organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Wisły. Szczegółowe informacje na stronie internetowej wisla.pl Jan Poloczek Burmistrz Miasta Wisły ZAPRASZAMY! * o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko, w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: modernizacji kolei linowej krzesełkowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Wiśle przy ul. Jawornik 52A, planowanego do realizacji przez Bodeko Hotele Sp. z o.o., ul. Jawornik 52A, Wisła na działkach nr 2430/2, 2427/1, 2427/2, 2491/23, 2491/72, 2491/71, 2568/44, 2568/41, 2568/42, 2526, 2527, 2528/1, 2530/3, 2523, 2530/2, 2530/1, 5482, 2568/28, 5500/3, 2491/74, 2446/1 w Wiśle. Osoby zainteresowane realizacją przedmiotowej inwestycji, dokumentacją sprawy oraz treścią raportu oddziaływania na środowisko mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi lub wnioski w sprawie prowadzonego postępowania w Urzędzie Miejskim w Wiśle, pl. B. Hoffa 3, w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Środowiska pokój nr 207, w terminie 21 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w godzinach pracy Urzędu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Wisły. W przedmiotowej sprawie organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Wisły. Szczegółowe informacje na stronie internetowej wisla.pl Jan Poloczek Burmistrz Miasta Wisły BURMISTRZ MIASTA WISŁY OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na najem budynku użytkowego Hala Parkowa wraz z częścią terenu wokół obiektu 1. Przedmiotem przetargu jest najem budynku Hala Parkowa wraz z częścią terenu wokół obiektu, położonego w pobliżu amfiteatru w Parku Kopczyńskiego w Wiśle na okres powyżej 3 lat. Powierzchnia użytkowa budynku 623,9 m 2. Budynek wymaga kapitalnego remontu. Powierzchnia działki około 1000 m 2 Cena wywoławcza za cały obiekt wraz z gruntem wynosi zł miesięcznie netto + obowiązujący podatek VAT. Przeznaczenie w mpzp: pgr nr 3/17 usytuowana jest w jednostce strukturalnej: 3aZPU tereny zieleni urządzonej z towarzyszącymi obiektami i urządzeniami usługowymi 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 300 zł do dnia roku na konto nr Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w Wiśle. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet należnego czynszu. 3. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem Przetarg na najem Hali Parkowej należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Wiśle ok. nr 1 do dnia 10 sierpnia 2011 roku do godz Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www,bip,wisla,pl Jan Poloczek Burmistrz Miasta Wisły

5 fot. Jan Małysz fot. Aleksandra Cieślar Wizyta wiślan w Bully les Mines W dniach 1 4 czerwca delegacja z Wisły uczestniczyła w obchodach 85 lecia Koła Muzycznego Harmonia z miasta partnerskiego Bully les Mines we Francji. Na zaproszenie naszych Uroczystość jubileuszowa z udziałem delegacji z Wisły LAS DLA LUDZI Rok 2011 Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Międzynarodowym Rokiem Lasów. Jego główne hasło Lasy dla ludzi uświadamia nam, jak ogromne znaczenie mają lasy w życiu każdego z nas. Las łagodzi klimat, daje ludziom na całym świecie drewno, leki i środki do życia. 21 czerwca w Hotelu Gołębiewski w Wiśle odbyła się konferencja organizowana przez Nadleśnictwo Wisła oraz Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle. Konferencja ta zatytułowana Las dla ludzi przygotowana została właśnie w ramach Międzynarodowego Roku Lasów W programie sesji prezentowane były ciekawe wykłady i prezentacje dotyczące m.in. historii i aktualnego stanu lasów Wisły, zasad zrównoważonego rozwoju gospodarki leśnej, funkcji i znaczenia lasów dla środowiska przyrodniczego i działalności człowieka. Poruszano sprawy edukacji leśnej i ekologicznej prowadzonej przez Nadleśnictwo Wisła oraz szkoły. Uczestnicy mogli zapoznać się z działaniami związanymi z reintrodukcją głuszców w lasach Beskidu Śląskiego i Polski. Prezentacje zostały przygotowane i przedstawione przez pracowników Nadleśnictwa oraz uczniów Liceum Ogólnokształcącego. W ramach działań związanych z Międzynarodowym Rokiem Lasów 2011 w wiślańscy licealiści wzięli udział w szkolnym konkursie fotograficznym Las w obiektywie oraz przygotowywali postery poświęcone tematyce leśnej. Autorzy najlepszych prac Jedna z ulic w Bully-les-Mines nosi nazwę Wisła francuskich partnerów do Bully les Mines udali się burmistrz Jan Poloczek, wiślańscy radni na czele z przewodniczącym Rady Miasta Januszem Podżorskim, przedstawiciele Zarządów Osiedli oraz członkowie Zespołu Regionalnego Wisła. W pierwszym dniu wizyty odbyła się uroczystość jubileuszowa Koła Muzycznego Harmonia, w której uczestniczyła delegacja z naszego miasta. Złożono także kwiaty pod pomnikiem Poległych za Naszą i Waszą Wolność w Bully les Mines. W kolejnym dniu Zespół Regionalny Wisła gościnnie wystąpił w uroczystym koncercie jubileuszowym. Przy okazji wizyty we Francji delegacja z Wisły zwiedziła także miasto Arras. (luki) otrzymali cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Nadleśnictwo Wisła. Dzień wcześniej młodzież wiślańskiego Liceum wzięła udział w akcji sprzątania szlaków turystycznych i lasów, co jest już tradycją szkoły. W konferencji licznie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z Wisły, Istebnej, oraz Cieszyna, dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z młodzieżą, przedstawiciele Kół Łowieckich, klubów ekologicznych oraz zaproszeni goście z Nadleśnictwa Wisły i Ustronia oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Organizatorzy mają nadzieję, że dla każdego uczestnika konferencji las nie będzie już tylko szumiącymi drzewami, ale patrzeć będzie na niego oczyma znawcy. Lasy są naprawdę dla ludzi i każdy człowiek znajdzie w nich swoje małe miejsce. Aleksandra Cieślar REKLAMA OGŁOSZENIA BIURO RACHUNKOWE ul. Willowa 11 Wisła 33/ mgr Barbara Zniszczoł DORADCA PODATKOWY fot. Jan Małysz echo WISŁY 5

6 fot. Katarzyna Kubaszewska WISŁA W TURČIANSKICH TEPLICACH W ramach realizacji projektu Pejzaże polsko słowackie: Wisła Turčianske Teplice w dniach maja 2011 r. Wisła złożyła rewizytę w słowackich Turčianskich Teplicach. Miasto reprezentował Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski oraz pracownicy Referatu Promocji, Turystyki i Sportu, którzy byli odpowiedzialni za realizację projektu. Na wyjeździe nie zabrakło przedstawicieli wiślańskich grup śpiewaczych, kół gospodyń wiejskich, gospodarstw agroturystycznych, twórców ludowych, delegacji PTTK o/wisła oraz dzieci z zespołu regionalnego Wisełka i Wiślańskich koszykarek z OS Start razem 38 osób. W pierwszym dniu wizyty prawie wszyscy uczestnicy wyjazdu skorzystali z atrakcji Aquaparku w Turčianskich Teplicach. Podczas drugiego dnia wycieczki, niestety pogoda nie dopisała, ale nie przeszkodziło to w zwiedzaniu Bojnickiego Zamku, który należy do najstarszych i najpiękniejszych zamków na Słowacji, a historyczne wzmianki o nim pochodzą z XII w. W drodze powrotnej do Wisły odwiedzono miejscowość Rajecká Lesná, w której znajduje się Slovenský Betlehem ogromna drewniana ruchoma szopka z trzystoma figurkami. Szopka o wymiarach: długość 8,5m x wysokość 3m x głębokość 2,5m, to dzieło Józefa Pekara, mieszkańca Rajeckich Teplic, który nad swym dziełem życia pracował 15 lat. Wyjazd ten, zakończył realizację projektu Pejzaże polsko słowackie: Wisła Turčianske Teplice, ale na pewno nie zakończył współpracy obu miast, bo już dzisiaj Burmistrz Wisły otrzymał oficjalne zaproszenie do Turčianskich Teplic na Bukovinskie spotkania i górnoturčianskie dożynki, które odbędą się w sierpniu. Katarzyna Kubaszewska Strażacy na targach w Kielcach 10 czerwca, strażacy z wiślańskich jednostek wyruszyli na targi do Kielc, w których odbywała się ósma Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciw Pożarowa EDURA Organizowana co roku wystawa ma na celu zaprezentowanie nowinek i osiągnięć z dziedziny ochrony przeciwpożarowej i sprzętu ratowniczego. Na wystawie można było zobaczyć samochody gaśnicze i specjalne (takie jak ratownictwa technicznego, podnośniki i drabiny), łodzie, pompy o zróżnicowanej wydajności, jak również wiele innego sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej strażaków. Krystian Piszczek 6 echo WISŁY Uczcili 100. rocznicę urodzin Jana Sztwiertni 1 czerwca przypadła 100. rocznica urodzin kompozytora Jana Sztwiertni. W tym dniu pod pomnikiem kompozytora w Parku Kopczyńskiego kwiaty złożyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wiśle, Rady Miasta Wisły, Towarzystwa Miłosników Wisły oraz wiślańskich szkół. Rok 2011 w Wiśle jest obchodzony jako Rok Jana Sztwiertni. Kompozytor urodził się 1 czerwca 1911 roku w Ustroniu. Obchodzimy setną rocznicę urodzin wybitnego kompozytora Janka Sztwiertni. Cieszę się, że w uroczystości udział biorą przedstawiciele szkół. Chcemy zachęcać młodzież do udziału w imprezach, które organizowane są w ramach Roku Sztwiertniowskiego, gdyż wiedza o kompozytorze powinna być dla naszej młodzieży znana mówiła podczas uroczystości Grażyna Pruska prezes Towarzystwa Miłośników Wisły i przewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki, Promocji, Sportu Rady Miasta Wisły, która jest inicjatorką Roku Jana Sztwiertni. Podczas uroczystości Grażyna Pruska przedstawiła sylwetkę Jana Sztwiertni a młodzież z wiślańskiego Gimnazjum recytowała wiersze poświęcone kompozytorowi. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Dziękuję młodzieży za obecność podczas tej uroczystości a przy okazji Dnia Dziecka życzę Wam wszystkiego najlepszego mówiła Lidia Forias, zastępca burmistrza Wisły. Dziękuję Grażynie Pruskiej za ogrom zaangażowania w organizację i koordynację wydarzeń związanych z obchodami Roku Jana Sztwiertni. Przy okazji tego spotkania chciałam zwrócić Państwa uwagę na to, że Janek Sztwiertnia na pomniku jest skierowany bokiem do amfiteatru. Gdy spytałam kiedyś profesora Jan Kropa dlaczego tak jest, powiedział mi, że jego prawe ucho słucha, co się na tej scenie dzieje dodała Lidia Forias. (luki) fot. Krzysztof Czajka

7 fot. Gimnazjum nr 1 w Wiśle GIMNAZJUM NR 1 PODSUMOWUJE ROK Rok szkolny 2010/2011 obfitował w naszym gimnazjum w wiele wydarzeń. Jak co roku największe emocje wzbudzały kolejne etapy konkursów przedmiotowych. W naszej szkole odbyły się takowe ze wszystkich przedmiotów, natomiast finalistami zostali: z biologii A. Pilch 2a (opiekun: Ewa Lazar), z chemii Agnieszka Stańczak 3d (opiekun: Justyna Szołtys), z matematyki Agnieszka Stańczak 3d (opiekun: Jerzy Wójcicki). Laureatkami konkursów zostały: z biologii Agnieszka Stańczak (opiekunki: Ewa Lazar i Irena Bujak) oraz z historii Alicja Glajcar (opiekun: Alicja Pylypenko Czepczor). Dobre wyniki uzyskały również nasze uczennice w konkursach językowych. W Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym Edi z języka angielskiego 7. miejsce zajęła Kamila Pękała, 10. Patrycja Minge a 11. Klaudia Pękała (opiekunki: Marzena Oziemkiewicz, Joanna Magiera, Anna Szalbot). Kamila Pękała i Marcelina Cieślar dobre lokaty osiągały również w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Multitest. Z kolei 1. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym Edi z języka niemieckiego wywalczyła Josefine Turoń (opiekun: Aleksandra Barbuletis Bolek). Ten rok należał zdecydowanie do uczennicy klasy 3d Agnieszki Stańczak. Poza wcześniej wymienionymi sukcesami na polu matematyki i chemii nasza uczennica wywalczyła tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Panda, Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Sezam, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej Olimpus, tytuł finalisty w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Pingwin, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur oraz 4. miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym o Puchar Dyrektora II LO w Cieszynie. Gratulujemy Agnieszce i życzymy dalszych sukcesów. Na wycieczce w Paryżu Przez cały rok odbywały się w szkole konkursy plastyczne (pod kierunkiem Małgorzaty Borowskiej), co zaowocowało 2. miejscem Aleksandry Michalik i wyróżnieniem Elizy Mojeścik w Powiatowym Konkursie I ty możesz zostać projektantem mody. Odnotowaliśmy także sporo sukcesów sportowych. Dzięki przewodnictwu naszych nauczycieli WF (Krystyna Zwias, Mirosław Florczak, Marcin Kotowicz, Bartłomiej Kopij) nasi gimnazjaliści zajęli m.in.: 1. miejsce w mistrzostwach rejonu w dwuboju nowoczesnym gimnazjum w kategorii dziewcząt (awans do finałów wojewódzkich), 2. miejsce w mistrzostwach powiatu w dwuboju nowoczesnym gimnazjum w kategorii dziewcząt, 3. miejsce w mistrzostwach powiatu w dwuboju nowoczesnym gimnazjum w kategorii chłopców, 2. miejsce w mistrzostwach rejonu w tenisie stołowym gimnazjum w kategorii dziewcząt, 2. miejsce w mistrzostwach powiatu w tenisie stołowym gimnazjum w kategorii dziewcząt, 3. miejsce w klasyfikacji ogólnej imprezy Powiat bez granic oraz 4. miejsce w mistrzostwach powiatu w drużynowych zawodach pływackich gimnazjum w kategorii chłopców. W ciągu całego roku odbyło się w naszej szkole sporo imprez kulturalnych, od tych najbardziej spektakularnych (III Wiślańskie Teatralia Międzygimnazjalne), poprzez środowiskowe (m.in.: występy gimnazjalistów w wiślańskich przedszkolach i Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Nierodzimiu, występ na uroczystości Wisła Adamowi Małyszowi ), do szkolnych i klasowych, których było bardzo wiele. Wnosiły one w życie szkolne ożywcze tchnienie, humor, radość, ale i chwile refleksji. Wyjeżdżaliśmy także na wycieczki (m.in. do Sandomierza i Paryża). W szkole jest zorganizowanych wiele kół zainteresowań, które cieszą się sporą popularnością, tak więc nasi uczniowie mieli szanse na wszechstronny rozwój intelektualny, ale też na przyjemne spędzenie czasu pozalekcyjnego. 22 czerwca uroczyście pożegnaliśmy trzecioklasistów. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Jolanta Gruca życzyła im dalszych sukcesów i godnego reprezentowania następnych szkół tak, jak to czynili u nas przez ostatnie trzy lata. A na razie życzymy zdrowych, radosnych i bezpiecznych wakacji. Ewa Śmiałkowska Głębczański Dzień Rodziny 4 czerwca, jak co roku, został zorganizowany Dzień Rodziny, w którym bardzo licznie wzięli udział mieszkańcy doliny Głębce. W programie dnia były występy dzieci z głębczańskiej szkoły oraz gości z partnerskiej miejscowości Hukvaldy w Czechach. Prawdziwym przebojem stała się polska wersja Jožin z bažin przygotowana przez uczniów klasy V. Wśród wielu atrakcji dnia były zabawy sportowe, tzw. stacje biegu terenowego: zabawy z chustą Klanzy, rzut do celu, podaj piłkę, timbalans, kręgle, w których brały udział kilkunastoosobowe grupy dzieci wraz z ich rodzicami. Uczestnicy imprezy mogli pojechać ciuchcią, zwiedzać Galerię Twórczości Dziecięcej uczniów szkoły w Głębcach, zrobić sobie najdziwniejsze makijaże a przede wszystkim rozkoszować się wspaniałymi ciastami upieczonymi przez Rodziców. Rada Rodziców zafundowała z okazji święta ciepły posiłek. W tym dniu bawiliśmy razem z czeskimi dziećmi z Hukvaldów. Czesi przyjechali do nas w ramach unijnego projektu transgranicznego Trzymam się korzeni i rosnę. Dzieci pojechały na Równicę i chociaż pogoda płatała figle, miło spędziły czas. Z kolei 5 czerwca wspólnie udaliśmy się na basen w Hotelu Gołębiewski, potem nasi goście pojechali na wycieczkę do Szczyrku i wrócili do domu. Renata Broda Dzień Ratownictwa w Jedynce Tegoroczny Dzień Dziecka w SP nr 1 upłynął pod znakiem nauki. Nie spędziliśmy jednak tego czasu nad książkami w klasach. Zajęcia przygotowane na ten dzień miały inny charakter. Po spotkaniu organizacyjnym na sali gimnastycznej uczniowie udali się do klas, gdzie obejrzeli filmy przybliżające podstawowe zagadnienia z pomocy przedmedycznej. W czasie projekcji filmów przed budynkiem szkolnym do pokazów przygotowywali się już panowie ze Staży Pożarnej oraz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po części filmowej, uczniowie zostali podzieleni na grupy i rozpoczęły się zajęcia praktyczne. Strażacy zapoznali nas z wyposażeniem nowoczesnego samochodu strażackiego, którego używają podczas gaszenia pożarów oraz innych akcji ratunkowych. Ratownicy górscy na swoim stanowisku przybliżyli krótko historię i zadania GOPR, a następnie bandażowali, opatrywali i transportowali chętnych uczniów, którzy na chwilę stawali się poszkodowanymi w różnego rodzaju wypadkach. Świetlica szkolna stała się w tym dniu miejscem nauki sztucznego oddychania. Pod czujnym okiem szkolnej pielęgniarki dzieci próbowały pomóc ewentualnym ofiarom, sprawdzając swoje umiejętności na fantomach. Z kolei na sali gimnastycznej uczniowie musieli zaplanować i odegrać krótkie akcje ratunkowe, mając do dyspozycji apteczki, numery telefonów alarmowych i wiedzę, którą zdobywali podczas cotygodniowych zajęć, prowadzonych przez pielęgniarkę. Zajęcia wzbogaciły nas wszystkich o nowe doświadczenia i wiedzę, niezbędną podczas udzielania pomocy drugiemu człowiekowi. Wiemy również, że Dzień Ratownictwa na stałe wejdzie w nasze szkolne życie. Chcemy serdecznie podziękować za pomoc i poświęcony czas Jednostce Straży Pożarnej z Ustronia Polany oraz ratownikom Beskidzkiej Grupy GOPR. Anita Binek echo WISŁY 7 fot. Szkoła Podstawowa nr 4 w Głębcach

8 fot. Szkoła Podstawowa nr 4 w Głębcach Odkrywamy, zdobywamy, podróżujemy, świętujemy Wraz z nadejściem wiosny obudziło się w naszej głębczańskiej czwórce pragnienie odkrywania, zdobywania, podróżowania i świętowania. Nasi uczniowie wzięli udział w licznych organizowanych konkursach, osiągając w nich bardzo dobre wyniki. Prym wiodła drużyna chłopców Paweł Maziec, Witold Legierski, Patryk Demkowski i Kamil Korecki. Przygotowani przez Jerzego Wrzecionko zajęli III miejsce w kategorii szkół podstawowych w XXXIV Wojewódzkim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Dużym powodzeniem wśród naszych uczniów cieszył się Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny. Bardzo dobry wynik uzyskała uczennica klasy III Magdalena Sładczyk i uczeń klasy IV Marek Wrzecionko, natomiast uczeń klasy VI Paweł Maziec otrzymał wyróżnienie. Swoich sił uczniowie próbowali także w zmaganiach z językiem angielskim: Radosław Sobczyk, uczeń klasy VI zajął II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezja i proza w języku Shakespeare a, a Anna Babicka z klasy V uzyskała wynik dobry w Międzynarodowym Konkursie Języka Angielskiego FOX. Nasi uczniowie przygotowywali się również do konkursów z wiedzy biblijnej. Finalistką XIV Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej Jonasz 2010/2011 została uczennica klasy V Anna Babicka, a laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura został uczeń klasy IV Piotr Polok. W Międzynarodowym Konkursie plastycznym Mieszkam w Beskidach pierwsze miejsca zajęli Jan Podżorski z klasy IV i Weronika Legierska z klasy V. Wiosna w czwórce to nie tylko konkursy. Uczniowie klasy III i IV pod opieką Małgorzaty Szturc, Izabeli Leśniewskiej i Aleksandry Bujok pojechali do Łeby na Zieloną Szkołę. Doświadczyli wielu wspaniałych wrażeń podczas 10 dniowego pobytu nad morzem. Liczne gry i zabawy na plaży i w wodzie, wycieczki, rejs statkiem, wyprawy rowerowe, przyniosły im wiele radości. Ich starsi koledzy z klasy V, wraz ze swoją wychowawczynią Grażyną Poloczek, zapragnęli natomiast zdobywać górskie szczyty. Wraz z przewodnikiem beskidzkim Małgorzatą Babicką, udali się na Czantorię i Stożek, i wcale nie narzekali, że była to męcząca wyprawa. Zdobyli Małą Wiślańską Odznakę Turystyczną PTTK. Klasa II postanowiła pójść w ślady kolegów i też wyrwać się z murów szkolnych chociaż na jeden dzień. Próbowali swoich sił, jako piekarze, piekąc przepyszne, pięknie pachnące bułeczki w Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie. Odwiedzając Muzeum, dowiedzieli się także, jak to dawniej było w szkole, jakich używano sprzętów domowych, no i jak wyrabia się przepyszny chleb. Maj i czerwiec to miesiące bardzo rodzinne Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. W naszej szkole nie zabrakło atrakcji dla rodziców oraz wszystkich dzieci. 4 czerwca odbył się, jak co roku, Dzień Rodziny. Wszystkie klasy przygotowały dla rodziców niespodzianki. Były życzenia, piosenki, tańce, poczęstunek, wycieczka Ciuchcią, zwiedzanie Galerii Twórczości Dziecięcej i wspólna zabawa. Wyruszyliśmy rodzice i dzieci na głębczańskie ścieżki, by wziąć udział w zmaganiach w różnych sportowych konkurencjach. Zabawa była przednia a śmiechu co nie miara. Ten dzień był dla naszej szkoły wyjątkowy z jeszcze jednego powodu. Odwiedzili nas nasi koledzy wraz z wychowawcami z zaprzyjaźnionej czeskiej szkoły w Hukvaldach. Bawili się z nami i rodzicami, razem z klasą V próbowali swoich sił w Parku Linowym na Równicy, a w niedzielę ćwiczyli style pływackie na basenie w Hotelu Gołębiewski. Dzięki tej wizycie pogłębiły się przyjaźnie i znajomości polsko czeskie, jakie nawiązały się w Hukvaldach w 2010r., kiedy my odwiedzaliśmy Czechy w ramach Unijnego Projektu Współpracy Transgranicznej Držise koŕenu vota a rostu Trzymam się korzeni i rosnę. Weronika Karch 8 echo WISŁY UCZNIOWIE Z DWÓJKI WE FRANCJI Szkoła Podstawowa nr 2 w Wiśle Czarnem realizuje projekt Lifestyle across Europe w ramach programu Comenius. Jednym z etapów realizacji projektu był wyjazd 8 uczniów i 2 nauczycieli do szkoły partnerskiej w Mauron we Francji na Półwyspie Bretońskim w dniach 6 11 czerwca br. Po długiej, bo aż 18 godzinnej podróży, zmęczeni, ale z nadzieją na udany pobyt, dotarliśmy na miejsce. Oprócz naszej grupy, byli też przedstawiciele pozostałych szkół biorących udział w projekcie tzn. z Niemiec i Irlandii. Francuzi przygotowali dla nas bogaty program. Między innymi zwiedziliśmy zamek Saint Michel, ciągle zamieszkały przez potomków historycznych rodów zamek Josselin, czy też wioskę z czasów średniowiecznych Poul Fetan. Interesującym doświadczeniem dla uczniów były zajęcia w szkole, gdzie wszyscy uczestnicy projektu zostali podzieleni na wielojęzykowe grupy i współpracując w takich zespołach wykonywali różne zadania np. szukali charakterystycznych miejsc w miasteczku, uczyli się tańców francuskich, brali udział w zabawach sportowych. Uczniowie mieli też okazję poznać kulturę francuską zamieszkując u tamtejszych rodzin. Obok wymiany uczniów, w realizację projektu wpisane jest również prowadzenie ogródka warzywnego przy szkole. Symbolem projektu jest słonecznik. Porównaliśmy efekty pracy w ogródku Francuzów i naszym. Niestety ich rośliny są zdecydowanie bardziej rozwinięte. Te kilka dni tak szybko minęło, że uczniowie nie zdążyli nawet zatęsknić za rodzicami. Wróciliśmy wszyscy znowu bardzo zmęczeni, ale pełni pozytywnych wrażeń i przeżyć oraz bardzo zadowoleni. Gabriela Polok Otawa III ETAP PROJEKTU ZAKOŃCZONY Od 3 stycznia kl. I Szkoły Podstawowa nr 5 uczestniczyła w realizacji projektu,,pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy. Jest to projekt edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było wdrożenie modelu edukacji, dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Realizowany projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dzieci, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Ponadto rozwija umiejętności uczniów, podnosi ich wiedzę oraz dostarcza elementarnej wiedzy o świecie. Dzieci z chęcią i ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach. Samodzielnie podejmowały różnorodne działania w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań, w których miały do dyspozycji wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Była to nauka połączona ze świetną zabawą, która daje im wiele radości i satysfakcji. Efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych był pokaz ich osiągnięć, który odbył się 13 czerwca. Dzieci przedstawiły bajkę Królewna Śnieżka i krasnoludki a następnie zmierzyły się z rodzicami w kilku konkurencjach. Później zostały obdarowane dyplomami oraz myszkami Pacynkami. Następnie razem z zaproszonymi gośćmi: zastępcą burmistrz Wisły Lidią Forias, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Lidią Bolechowicz oraz rodzicami dzieci udały się na słodki poczęstunek. Marta Pilch fot. Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnym fot. Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworniku

9 fot. ChSCh Expo Zdrowie w Wiśle 1 czerwca wielu mieszkańców Wisły mogło skorzystać z bezpłatnych badań, degustacji, masażu, warsztatów z psychologiem czy konsultacji lekarskiej. Wszystko dzięki zorganizowanej na placu B. Hoffa wystawie Expo Zdrowie. Impreza była jedną z trzech wystaw realizowanych na Śląsku Cieszyńskim przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną (ChSCh) w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poranek przywitał zarówno wolontariuszy prowadzących program jak i uczestników strugami deszczu. Jednak na szczęście w ciągu dnia pogoda się poprawiła zrobiło się ciepło i słonecznie. Dla wiślan środa jest dniem targowym, dlatego wielu z nich w centrum miasta można było spotkać już o szóstej rano. Ci, którzy wzięli udział w Expo, zachęcali do tego innych. Po rejestracji i otrzymaniu Osobistych Kart Badań i ulotek z ośmioma zasadami zdrowego stylu życia uczestnicy przechodzili przez kolejne stoiska, na których badano: ciśnienie krwi, puls w stanie spoczynku, wagę ciała, BMI (Body Mass Index wskaźnik masy ciała), tkankę tłuszczową, wydolność płuc (pikflometrem), puls po wysiłku fizycznym, poziom cukru i cholesterolu. Trzech masażystów wykonywało bezpłatnie masaż relaksacyjny. Uczestnicy korzystali także z konsultacji lekarskiej, a także z warsztatów integracyjnych z psychologiem. Oprócz tego przygotowano degustację żywności wegetariańskiej. W Wiśle serwowano kanapki z pastami: z soczewicy, ze słonecznika, z kukurydzy, a także z pastą warzywną. Wszyscy uczestnicy Expo wypełniali ankiety, w których mieli możliwość oceny jakości oferowanych usług. Podczas wystawy panowała rodzinna, przyjacielska atmosfera. Spotkaliśmy się z ogromną wdzięcznością mieszkańców Wisły, którzy obdarowywali nas dobrym słowem i uśmiechem. Łącznie przebadanych zostało ponad 100 osób mówi Anna Adamczyk, kordynator projektu. Czytaj więcej o Expo Zdrowie: Serwis Informacyjny ChSCh ŚWIĘTO SĄSIADA NA BRZEGOWEJ 27 maja, jak co roku, na ulicy Brzegowej spotykają się sąsiedzi. Już od pięciu lat w ten sposób obchodzą Międzynarodowe Święto Sąsiada. W tym roku trochę nie dopisała pogoda, ale mieszkańcy byli przygotowani również na taką ewentualność. Wszyscy zmieścili się w kolybie, w której choć było ciasno, ale również bardzo miło i przyjemnie. Były kiełbaski i kaszoki z kapustą, bardzo smaczny był też przypieczony chlebek z masłem czosnkowym lub ze szpyrkami. Na stołach znalazły się także sałatki, kanapki śledziowe, itp. Nie zabrakło też znakomitych wypieków, słodyczy, owoców, lodów i wielu innych pyszności a wszystko można było popijać różnymi napojami. W tym roku młodzież zadbała o część artystyczną, w której wystąpili chłopcy grający na flecie poprzecznym i gitarze. Ich występy połączone były ze śpiewem solowym. Czas upłynął bardzo szybko w miłej atmosferze. Dziękujemy wszystkim sąsiadom! Do zobaczenia na następnym Święcie Sąsiada! Sąsiedzi z ulicy Brzegowej Zdrowe Wakacje z Cieszyńskim Pogotowiem Ratunkowym 4 czerwca na placu Hoffa w Wiśle odbył się Dzień Otwarty Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego. Każdy, kto w tym czasie spacerował w okolicy rynku mógł obejrzeć wyposażenie nowoczesnej karetki ambulansu ratunkowego, specjalistyczny sprzęt ratownictwa medycznego oraz mógł wziąć czynny udział w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Pogoda dopisała a chętnych, którzy chcieli spróbować przeprowadzić resuscytację na fantomach nie brakowało. Dociekliwym ratownicy udzielali odpowiedzi na nurtujące ich pytania, co trzeba zrobić i jak się zachować w poszczególnych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Wszyscy otrzymali również ulotki, na których znalazły się podstawowe informacje: numery alarmowe pogotowia ratunkowego, wskazówki jak i kiedy wzywać pogotowie oraz co robić i jak się zachować zanim nadjedzie karetka. Szkolenie poprowadzili ratownicy medyczni zespół, który zdobył 3. miejsce w VI Mistrzostwach Śląska w Ratownictwie Medycznym JURA Akcja ta została przeprowadzona w związku z ogólnopolską kampanią promującą Zdrowe Wakacje. Zainicjował ją Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego a Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe czynnie się do niej przyłączyło. Celem akcji jest szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznanie społeczeństwa z zasadami organizacji i funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Akcja Zdrowe Wakacje odbywa się pod patronatem Minister Zdrowia Ewy Kopacz. Katarzyna Czyż Kaźmierczak KONGRES KOBIET Prawie 500 uczestniczek zgromadził zorganizowany 11 czerwca w Bielsku Białej II Kongres Kobiet Podbeskidzia. Ideą imprezy jest zaktywizowanie kobiet i promowanie ich aktywności w różnych sferach. W Kongresie wzięły udział zarówno kobiety nauki, biznesu, edukacji, jak i przedstawicielki kół gospodyń wiejskich. Patronat nad kongresem objęła posłanka Mirosława Nykiel. W tym roku po raz pierwszy organizatorki kongresu przyznały tytuł Perły Podbeskidzia jednej spośród 10 nominowanych kobiet, cenionych w swoim środowisku. Została nią Grażyna Chorąży z Bielska, współtwórczyni pierwszego stacjonarnego hospicjum na południu województwa śląskiego. Wyboru dokonała kapituła, której przewodniczyła była europoseł Grażyna Staniszewska. Wśród nominowanych 10 kobiet znalazła się także Lidia Czyż z Wisły, organizatorka wielu konferencji dla kobiet oraz corocznych Śniadań dla Kobiet w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, gromadzących za każdym razem około 1000 pań. Lidia Czyż odebrała samą nominację jako olbrzymie wyróżnienie i zaprasza wszystkie panie na tegoroczne Śniadanie dla Kobiet, które odbędzie się w Hotelu Gołębiewski w Wiśle 16 lipca. Bilety na to wydarzenie można kupić w księgarniach Warto w Cieszynie, Jack i Sharon w Ustoniu oraz Ap. Piotra w Wiśle. ks. Leszek Czyż Parafia Ewangelicko Augsburska Wisła Malinka fot. Katarzyna Czyż Kaźmierczak echo WISŁY 9

10 Rozstrzygnięto konkurs Adam Małysz wielka kariera skoczka z Wisły rodem Rozstrzygnięto konkurs dla dzieci i młodzieży związany z Adamem Małyszem Adam Małysz wielka kariera skoczka z Wisły rodem. Wzięły w nim udział głównie dzieci ze szkół podstawowych, od zerówek do klas szóstych, z całej Polski. Oto wyniki konkursu: Kategoria PLASTYCZNA dla szkół podstawowych: GŁÓWNA NAGRODA Sara Kamieniorz, klasa IV, SP3 Wisła Malinka WYRÓŻNIENIE Łukasz Kukuczka, klasa III, SP2 Istebna Zaolzie WYRÓŻNIENIE Paweł Kukuczka, zerówka, SP2 Istebna Zaolzie Kategoria LITERACKO MUZYCZNA dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: GŁÓWNA NAGRODA Monika Tomczyk, 18 lat, LO im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu WYRÓŻNIENIE Jagoda Czarnotta, 19 lat, I LO im. Jana Kasprowicza w Świdnicy Kategoria LITERACKO MUZYCZNA dla szkół podstawowych: WYRÓŻNIENIE Marta Rabięcny, 12 lat, SP5 Wisła Jawornik Jury postanowiło również wyróżnić Adriana Richtera (13 lat, SP5 Wisła Jawornik) za to, że jako jedyny nadesłał swoje prace w kategorii fotograficznej. Za wszystkie nadesłane prace i włożone w nie trud i zaangażowanie wszystkim autorom serdecznie dziękujemy. Autorom wyróżnionych prac nagrody wręczył Adam Małysz na wiślańskim rynku podczas imprezy Wisła Adamowi Małyszowi. Katarzyna Czyż Kaźmierczak STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE I. Informujemy, że od lipca na ul. Willowej w Wiśle obowiązuje ruch jednokierunkowy (wjazd od ul. Wyzwolenia). Apelujemy do kierowców o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i czytanie nowego oznakowania, gdyż tzw. jazda na pamięć może skończyć się mandatem. II. Miesiące letnie obfitują w imprezy organizowane na terenie Placu Hoffa i w Parku Kopczyńskiego. Apeluję zatem do wszystkich zmotoryzowanych do korzystania z parkingów usytuowanych poza centrum miasta. Proponuję pozostawić samochód na parkingach: w rejonie dworca PKP, PKS przy ul. Lipowej, ul. Stalmacha za Szkołą Muzyczną oraz ul. 1 Maja naprzeciw dworca PKS. Istnieje możliwość zaparkowania pojazdu wzdłuż ul. Konopnickiej. Wspomniane parkingi są oddalone jedynie o kilkaset metrów od amfiteatru w Parku Kopczyńskiego. Proszę, zwłaszcza mieszkańców Wisły o nie parkowanie na ul. Prusa na terenie osiedla, gdzie obowiązuje ograniczony ruch kołowy. III. Jak co roku będziemy współuczestniczyć w działaniach profilaktycznych organizowanych przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie ukierunkowanych na zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży pod nazwą Bezpieczne Wakacje Straż Miejska w ramach tej akcji zwracać będzie szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez pieszych, rowerzystów, oraz opiekunów dzieci do lat 7, którzy dopuścili do ich przebywania na drodze publicznej bez opieki. Te z pozoru błahe przewinienia bywają przyczyną wielu groźnych wypadków, gdzie niechroniony uczestnik ruchu w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego ma niewielkie szanse na wyjście z takiej sytuacji bez większego uszczerbku na zdrowiu. Andrzej Gańczarczyk Komendant Straży Miejskiej JAJECZNICA U JURY 14 czerwca Koło ZNP nauczycieli emerytów zorganizowało tradycyjną jajecznicę u Pana Jerzego Cienciały na Kleszczonce. Spotkanie to zaszczycili zaproszeni goście dyrektor MZEAS Sylwester Foltyn i zaprzyjaźnieni nauczyciele z Zaolzia. Miłym akcentem był występ grupy teatralnej Liberum Artis pod kierunkiem Joanny Leszczyńskiej, działający przy Gimnazjum Nr 1 w Wiśle. Spragnieni bezpośredniego kontaktu z młodzieżą nauczyciele gorąco oklaskiwali udany występ młodych artystów. Szczególne podziękowania składamy Panu Jerzemu Cienciale, który powitał nas w stroju regionalnym oraz wprowadził w arkana wiedzy aptekarskiej, interesująco opowiadając o zgromadzonych w muzeum eksponatach. Zarząd Sekcji Emerytów ZNP w Wiśle KRONIKA POLICYJNA 27 maja w Malince miał miejsce wypadek w pracy. Podczas robót leśnych pracownik z Wisły doznał obrażeń, w wyniku których został przetransportowany do szpitala w Krakowie. Niestety mimo udzielonej pomocy wiślanin zmarł. Wysyp pijanych rowerzystów: 3 czerwca na ul. Jawornik wpadł pijany cyklista z Wisły, w którego organizmie buzowało 1,08 promila alkoholu; 10 czerwca kolejny kierujący jednośladem wiślanin został zatrzymany na ul. Prusa, tym razem miał 0,95 promila; na koniec serialu pod tytułem pijani rowerzyści 15 czerwca na ul. Malinka zatrzymano cyklistę z naszego miasta, który wydmuchał 1,17 promila. 8 czerwca na terenie Zapory w Wiśle Czarne ujawniono zwłoki kobiety. Policjanci ustalili, że jest to mieszkanka Cieszyna. Postępowanie wyjaśniające okoliczność śmierci kobiety trwa. 13 czerwca na ul. Fiedorowskiej wiślańscy policjanci zatrzymali do kontroli skuter. Okazało się, że kierujący pojazdem mieszkaniec Wisły miał orzeczony sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Teraz grozi mu do roku pozbawienia wolności. 19 czerwca dokonano kradzieży z włamaniem do jednego ze sklepów ogólnospożywczych na ul. 1 Maja. Łupem złodzieja padły pieniądze, alkohol i papierosy. 21 czerwca na ul. Turystycznej skradziono łańcuchy służące do prac leśnych. Stratę w wysokości ok. 1 tysiąca złotych poniósł mieszkaniec naszego miasta. Z dniem 1 lipca nowym Zastępcą Komendanta KP Wisła został podkomisarz Jerzy Bujok, mieszkaniec naszego miasta. Zastąpił on na tym stanowisku podinspektora Andrzeja Walkiewicza, który przeszedł na emeryturę. 18 czerwca policjanci z cieszyńskiej komendy oraz wiślańskiego komisariatu uczestniczyli w imprezie pod nazwą Wisła Adamowi Małyszowi. Mundurowi przygotowali stoisko profilaktyczne pod namiotem KPP w Cieszynie, prezentując specjalistyczne wyposażenie służbowe, radiowozy i motocykle drogówki. Policjanci rozdawali ulotki, płyty, broszury i opaski odblaskowe, w które zaopatrzył policyjne stoisko Urząd Miejski w Wiśle a najmłodszych zabawiał Sznupek maskotka śląskiej Policji. Stoisko odwiedził również sam Adam Małysz. We współpracy z Komendantem KP w Wiśle Markiem Legierskim opracował Łukasz Bielski fot. ZNP w Wiśle 10 echo WISŁY

11 Wieści z biblioteki Biblioteka poleca Marc Levy. Pierwszy dzień Albatros, Warszawa 2010 Jako wakacyjną lekturę polecamy najnowszą powieść popularnego francuskiego pisarza. Pierwszy dzień to połączenie romansu i przygody w stylu S. Spielberga. Młoda archeolog prowadzi prace wykopaliskowe w Etiopii, szukając śladów praczłowieka. Od zaprzyjaźnionego chłopca otrzymuje w prezencie wisior znaleziony w kraterze wygasłego wulkanu. Ze znaczenia upominku nie zdaje sobie sprawy. Po burzy piaskowej, która niszczy jej stanowisko archeologiczne, wraca do Paryża. Tam spotyka angielskiego astrofizyka, który od dziecka szuka odpowiedzi na pytanie, jaki był naprawdę początek świata, jego pierwszy dzień. Wisiorek Keiry budzi zainteresowanie międzynarodowego stowarzyszenia, które posiada podobny przedmiot, skrywający mapę nieba widzianego z Ziemi sprzed 400 milionów lat. Legenda głosi, że świat został rozbity na wiele kawałków, a obowiązkiem człowieka jest je odnaleźć. Jednym z nich jest wisiorek Keiry. Wspólnie z przyjacielem próbuje ona rozwiązać zagadkę pochodzenia wisiorka, klucza do tajemnicy narodzin ziemskiego życia. W ślad za nimi podążają agenci stowarzyszenia, które wydało na nich wyrok śmierci... Czy uda im się rozwiązać zagadkę? Zachęcamy do lektury. Krystyna Chiger, Daniel Paisner. Dziewczynka w zielonym sweterku Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011 Prawdziwa historia Krystyny Chiger żydowskiej dziewczynki, której życie w czasie wojny ocalił Leopold Socha, polski kanalarz ze Lwowa. Przez 14 miesięcy pomagał i dawał schronienie ukrywającej się w kanałach grupie uciekinierów z getta. To, co wydawało się okazją do zarobku, stało się jednak heroiczną walką o życie ludzkie... Krysia opowiada o pobycie we lwowskim getcie i codzienności w cuchnących kanałach. Jej historia jest pełna kontrastów między przedwojennym, luksusowym życiem rodziny Chigerów a miesiącami spędzonymi w ciemności, brudzie i wilgoci. Ta książka jest zadziwiającym i budzącym nadzieję dowodem siły ludzkiego charakteru. Jest w niej wszystko: strach, rozpacz, miłość. Polecamy! Bajkoterapia czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać Nasza Księgarnia, Warszawa 2009 Bajkoterapia to doskonała książka dla rodziców i dla dzieci, która jest nie tylko wartościowym poradnikiem, lecz także świetnym sposobem na wspólne spędzenie czasu. Bajki terapeutyczne to historie niezwykłe, świadomie napisane tak, by dzieci odnajdywały w nich cząstkę siebie, swoich emocji, konkretnych problemów, z którymi się borykają. Młodzi i najmłodsi czytelnicy (w wieku od trzech do sześciu lat) mogą utożsamić się z bohaterem i przeżyć z nim daną historię. Bajki podpowiadają, jak poradzić sobie z problemami, przekonując, że z każdego kłopotu jest wyjście. Zebrane w tomie, inspirujące do rozmów i zabawy opowieści zostały wzbogacone o wskazówki i komentarze psychologa oraz eksperta od bajkoterapii. MBP w Wiśle Czytanie z Apoloniuszem Tajnerem 16 czerwca prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner spotkał się z najmłodszymi czytelnikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle. Na Czytanie z Apoloniuszem Tajnerem do czytelni przybyła grupa dzieci w wieku 5 7 lat. Przedszkolaki uważnie słuchały, gdy osoba znana z ekranu telewizyjnego czytała fragmenty książeczki pt. Zostań mistrzem. Bajki o sportowych przygodach sympatycznej foczki Motylii, uczącej się pływać oraz żeglującym króliku Mateuszu, który złapał wiatr w żagle, wzbudziły duże zainteresowanie. Dzieci otrzymały pamiątkowe kartki i zdjęcia oraz szybko ustawiły się w kolejce po autografy. Wykonano też wspólną, pamiątkową fotografię. Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle serdecznie dziękują panu Apoloniuszowi Tajnerowi za przybycie oraz promocję czytelnictwa i bibliotek. Renata Czyż Wystawa Maria Dąbrowska człowiek i dzieło 10 czerwca w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury uroczyście otwarto wystawę poświęconą życiu i twórczości Marii Dąbrowskiej. Ekspozycja, wypożyczona z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, którego oddziałem jest Muzeum Marii Dąbrowskiej, trafiła do Wisły za sprawą Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przygotowano ją w ubiegłym roku związku z 45. rocznicą śmierci pisarki i po raz pierwszy zaprezentowano w siedzibie muzeum przy ul. Polnej w Warszawie. Specjalnie na otwarcie wystawy do Wisły przybyła Ewa Manowiecka, kustosz Muzeum Marii Dąbrowskiej, która wygłosiła bardzo interesujący wykład na temat życia pisarki i jej związków ze Śląskiem Cieszyńskim. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję nie tylko wysłuchać zajmującego referatu, ale także zwiedzić wystawę pod kierunkiem specjalistki. Zarówno biografia, jak i dorobek twórczy pisarki obfitują w ciekawe szczegóły, które wzbudziły duże zainteresowanie zebranych. Bardzo uważnie przysłuchiwano się opowieści na temat pobytów Marii Dąbrowskiej w Jaworzu i jej wizyt w Wiśle w okresie międzywojennym. Wystawę czynną od czerwca zwiedzali mieszkańcy miasta i turyści. Miejska Biblioteka Publiczna dziękuje za miłe wpisy w księdze gości. Renata Czyż Literaci w Wiśle 7 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle odbyło się kolejne spotkanie grupy dyskusyjnej, która tym razem podjęła temat Goście wiślańskich pensjonatów, cz. II. Świat literatury. Wstępem do rozmowy na temat wizyt ludzi pióra u stóp Baraniej Góry, a zwłaszcza u źródeł rzeki Wisły, był krótki referat dyrektor biblioteki Renaty Czyż, która chronologicznie przedstawiła sylwetki literatów goszczących w Wiśle od XIX wieku. Długą listę nazwisk osób, które odwiedziły beskidzką miejscowość otwierają romantycy: Wincenty Pol i Zygmunt Bogusz Stęczyński, a zamykają m.in. Władysław Broniewski i Agnieszka Osiecka. Niepełny wykaz zawiera już ponad 40 nazwisk. Temat wiślańskich gości ze świata literatury wymaga jednak dalszych badań i poszukiwań materiałów źródłowych. Rozmowa grupy dyskusyjnej potoczyła się właśnie w tym kierunku. Próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie, gdzie jeszcze należy poszukiwać informacji i jak rejestrować obecnych gości Wisły oraz jaki obraz miejscowości wyłania się z tekstów literackich inspirowanych kontaktem z Wisłą. W związku z tym Miejska Biblioteka Publiczna zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które dysponują materiałami źródłowymi lub informacjami na temat pobytu literatów w Wiśle o kontakt z dyrektor biblioteki. Kolejne spotkanie grupy dyskusyjnej odbędzie się po przerwie wakacyjnej we wrześniu i zostanie poświęcone sportowcom trenującym w Wiśle. W czasie wakacji Miejska Biblioteka Publiczna kontynuując tematykę literacką zaprasza na spotkania w ramach Wakacyjnej Akademii Kultury. 7 lipca Renata Czyż wygłosiła wykład Wakacyjny Instytut Sztuki w Wiśle ( ) a 4 sierpnia o godz. 16:00 przedstawi wykład pt. Gustaw Morcinek w Wiśle i dla Wisły. MBP w Wiśle fot. Iwona Klimaszewska Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śniegonia w Wiśle oraz Biblioteka Miejska w Cieszynie fot. MBP w Wiśle zapraszają dzieci i młodzież gimnazjalną do udziału w wakacyjnym konkursie plastycznym BAJKOWA PREZYDENCJA CZYLI MIŚ USZATEK POKAZUJE POLSKĘ Konkurs trwa od 27 czerwca do 22 sierpnia 2011 r. Prace prosimy nadsyłać do MBP w Wiśle, pl. B. Hoffa 3 (etap miejski konkursu) do dnia 22 sierpnia 2011 roku. Szczegóły w bibliotece lub na stronie echo WISŁY 11

12 48. Tydzień Kultury Beskidzkiej Wisła Amfiteatr im. Stanisława Hadyny 30 lipca sobota g Grupa śpiewacza CZERNIANIE z Wisły WISŁA z Wisły BOJSZOWIANIE z Bojszów DOLINA SOŁY z Oświęcimia BRENNA z Brennej ZIEMIA MYŚLENICKA z Myślenic CHINDIA z Ploeszti RUMUNIA 31 lipca niedziela g Grupa śpiewacza UŚCIEŃKOWIANIE z Wisły RAJCUSIE z Rajczy ZIEMIA CIESZYŃSKA z Cieszyna ĆWILKICE z Ćwiklic WILAMOWICE z Wilamowic ZIEMIA RAJCZAŃSKA z Rajczy KONIAKÓW z Koniakowa BRAWO ze Sliwen BUŁGARIA SBM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG z Bandungu INDONEZJA 1 sierpnia poniedziałek g Grupy śpiewacze TKOCZE i STEJIZBIANKi z Wisły MŁODY ONDRASZEK ze Szczyrku MOGILANIE z Mogilan MICHALCZOWA z Michalczowej HAJDUKI z Oświęcimia TERMOELEKTRANE NIKOLA TESLA z Obrenovaca SERBIA MA AN z Ma an JORDANIA 2 sierpnia wtorek g Grupa śpiewacza GRÓNIE z Wisły SPOD KICEK z Mordarki SKALNI z Krakowa LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej DOLINA NOWEGO SOŁOŃCA ze Złotnika ZIEMIA ŻYWIECKA z Żywca BEĐENDIK z Keşanu TURCJA 22. MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE 3 sierpnia środa g PENTLA z Boršic CZECHY ŚWIERCZKOWIACY z Tarnowa BRAWO ze Sliwen BUŁGARIA SBM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG z Bandungu INDONEZJA MAROS z Makó WĘGRY ZAITÉ z Yopalu KOLUMBIA 4 sierpnia czwartek g LANCOVA VAS z Lancovej Vasi SŁOWENIA TOPL AN z Giraltovic SŁOWACJA BUDO TOMOVIĆ z Podgoricy CZARNOGÓRA IGLOOPOLANIE z Dębicy CHINDIA z Ploeszti RUMUNIA ORIZABA z Orizaby MEKSYK 5 sierpnia piątek g SHU LIN AND YO SHENG z Yilan TAJWAN POLISANKA z Równego UKRAINA ISTEBNA z Istebnej MA AN z Ma an JORDANIA VALGUNDIETIS z Rygi ŁOTWA BEĐENDIK z Keţanu TURCJA 6 sierpnia sobota g KONCERT FINAŁOWY 22. MSF występy wszystkich zespół uczestniczących w MSF ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom MSF 7 sierpnia niedziela g Grupa śpiewacza WAŃCY z Wisły MŁODE JUHASY z Ujsół ANDRYCHÓW z Andrychowa JAROSŁAW z Jarosławia BUDO TOMOVIĆ z Podgoricy CZARNOGÓRA koncert jubileuszowy Regionalnego Zespołu ISTEBNA z Istebnej KOROWODY ZESPOŁÓW ul. Olimpijska, ul. 1 Maja, pl. B. Hoffa 30 lipca sobota g.16:00 6 sierpnia sobota g.11:00 Dodatkowo codziennie o godz. 11:00 odbywać się będą występy zespołów i grup uczestniczących w 48. Tygodniu Kultury Beskidzkiej na małej scenie na pl. Hoffa. Poza tym przez cały tydzień trwania imprezy będzie się obywał Jarmark Regionalny. NA WSZYSTKIE KONCERTY W RAMACH 48. TYGODNIA KULTURY BESKIDZKIEJ WSTĘP WOLNY! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie. 12 echo WISŁY

13 WISŁA PODZIĘKOWAŁA ADAMOWI 18 czerwca, w obecności pary prezydenckiej Bronisława i Anny Komorowskich, władz miasta z burmistrzem Janem Poloczkiem na czele, znanych polskich dziennikarzy oraz wielu fanów skoków narciarskich, Wisła podziękowała Adamowi Małyszowi za wieloletnią karierę sportową, podczas której nasz wielki sportowiec osiągał liczne sukcesy i promował nasze miasto na świecie. Był to dzień niezwykły, który zamknął pewien etap historii Perły Beskidów. Impreza rozpoczęła się punktualnie w południe, kiedy to po raz pierwszy na scenie ustawionej na wiślańskim placu Hoffa pojawił się bohater tego dnia Adam Małysz, który wraz z burmistrzem Wisły Janem Poloczkiem oraz prowadzącym imprezę na rynku Krzysztofem Głombowiczem powitali wszystkich kibiców. Były honorowe salwy i wiele radości. Cieszę się, że mogę się z Wami spotkać. Mam nadzieję, że ten dzień spędzony ze mną będzie przyjemny i że będziemy się wspólnie dobrze bawić powiedział na powitanie Adam Małysz. Nasz znakomity sportowiec opowiadał o swoim nowym zajęciu, czyli rajdach samochodowych. Cały czas się uczę. Moim marzeniem było, by wystartować w Rajdzie Dakar, najtrudniejszym na świecie i robimy wszystko w tym kierunku, by ten Dakar ukończyć. To jest wielkie wyzwanie, wielka pasja i coś, co mogę robić po zakończeniu kariery skoczka opowiadał Orzeł z Wisły. W centrum miasta na mieszkańców i turystów czekało wiele atrakcji. Wzdłuż deptaka można było podziwiać efektowną wystawę zdjęć, związanych z karierą Adama Małysza autorstwa Tadeusza Mieczyńskiego, redaktora naczelnego serwisu skijumping.pl. Kibice wpisywali podziękowania na wielką ścianę ulokowaną przy Muzeum Beskidzkim a chętni mogli wziąć udział w konkursach grze terenowej Zdobądź Wisłę dla Adama Małysza i konkursie skoków komputerowych Ski Jumping Deluxe. Wcześniej rozstrzygnięto konkursy plastyczne, literackie i fotograficzne, których tematem był Adam Małysz i jego kariera. Wszystkich laureatów konkursów Adam Małysz nagradzał osobiście na małej scenie na rynku. Nasz Wielki Mistrz rozdał również setki autografów, po które ustawiała się ogromna kolejka. Na scenie na placu Hoffa mogliśmy zobaczyć koncerty zespołów Pectus i Markolm Band oraz występy TITO Dance Studio, wiślańskiej młodzieży oraz wiślańskich grup śpiewaczych. sia wychowaliście wspaniałego Adama mówił do Ewy i Jana Małyszów. Dziękowano także rodzinie skoczka Izabeli i Karolinie Małyszom, którym przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski przekazał kwiaty. Burmistrz podczas podziękowań wręczył Adamowi Małyszowi strój góralski, piątą Kryształową Kulę od mieszkańców Wisły oraz statuetkę słonia z podniesioną trąbą na szczęście. Na zakończenie części oficjalnej Janusz Tyszkowski, prezes KS Wisła Ustronianka, w imieniu działaczy i zawodników podziękował Adamowi Małyszowi za wieloletnie reprezentowanie klubu i wsparcie przy staraniach o modernizację skoczni w centrum Wisły. Dziękuję, że przez wiele lat byłeś idolem dla naszych młodych skoczków powiedział Janusz Tyszkowski a młodzi skoczkowie wiślańskiego klubu Bartosz Czyż i Tomek Pilch wręczyli swojemu wielkiemu idolowi statuetkę skoczka w locie. Potem przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia z Adamem Małyszem i prezydentem Bronisławem Komorowskim a imprezę zakończyły efektowne koncerty zespołów Feel i Ich Troje. Ten wielki dzień w historii Wisły zostanie zapamiętany na długo. Impreza Wisła Adamowi Małyszowi zakończyła się 19 czerwca w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny. Drugi dzień miał bardziej charakter folklorystyczny a na scenie liczna publiczność mogła podziwiać zespoły Wisła, Torka i Równica. W dniach czerwca, podczas imprezy Wisła Adamowi Małyszowi nasze miasto odwiedziło wielu turystów i kibiców skoków narciarskich. Warto odnotować, że na prośbę burmistrza Jana Poloczka Spółka Przewozy Regionalne z Katowic uruchomiła dodatkowe połączenia kolejowe z Wisłą a w regularnych składach zwiększyła liczbę miejsc. Łukasz Bielski REKLAMA OGŁOSZENIA Punktem kulminacyjnym imprezy Wisła Adamowi Małyszowi była Wieczorna Gala Wspomnień w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny z udziałem Adama Małysza i znanych polskich dziennikarzy, którą prowadził Tomasz Zimoch. Podczas Gali obecny był prezydent Bronisław Komorowski wraz z małżonką Anną. Gratuluję bardzo dobrego pomysłu, zorganizowania tej imprezy. Cieszę się, że ma ona charakter podziękowania a nie pożegnania Adama Małysza. Skoro Pan Adam będzie kontynuował karierę sportową w sportach motorowych, my będziemy czekać na Jego kolejne wspaniałe sukcesy. Dziękuję, że to dzisiejsze spotkanie było okazją nie tylko do wspomnienia sukcesów Pana Adama, ale również do nauki gwary mówił z uśmiechem Bronisław Komorowski. Prezydentowi Adam Małysz wręczył specjalny upominek a Annie Komorowskiej ogromny bukiet kwiatów.adamowi Małyszowi dziękował również burmistrz Wisły Jan Poloczek. Przez lata mieliśmy wielką przyjemność przeżywać sukcesy Adama Małysza. Adasiu, z całego serca, w imieniu swoim i wszystkich Wiślan, składam Ci podziękowania za te wszystkie chwile radości, które przeżyliśmy dzięki Tobie powiedział Jan Poloczek, który podziękował również rodzicom Adama. Z małego Adafot. Łukasz Bielski echo WISŁY 13

14 14 echo WISŁY

15 echo WISŁY 15

16 16 echo WISŁY

17 fot. Iwona Klimaszewska FOLKLOR DZIECIĘCY NA SCENIE W dniach czerwca w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny odbył się 24. Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych. Jury w składzie: Małgorzata Kiereś etnograf, Krystyna Fuczik muzyk i Adam Adamowski choreograf oceniło 27 programów zaprezentowanych przez 20 zespołów i 7 kapel. Wśród wykonawców znalazły się: Zespół Mała Brenna z Brennej, Zespół Regionalny Mały Koniaków z Koniakowa, Zespół Regionalny Mali Zaolziocy z Koniakowa, Zespół Regionalny Mali Zgrapianie z Jaworzynki, Regionalny Zespół Dziecięcy Małe Cisy z Ciśca, Dziecięcy Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Lasowianie ze Ślemienia, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej z Cieszyna, Regionalny Zespół Hajduki z Pewli Ślemieńskiej, Dziecięcy Zespół Regionalny Mali Dębowczanie z Dębowca, Regionalny Zespół Dziecięcy Mały Haśnik z Żabnicy, Zespół Folklorystyczny Chorzów z Chorzowa, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Iskierki z Brzeszcz, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Pilsko z Żywca grupa młodsza, Zespół Regionalny Zbójnik ze Skawicy, Zespół Śpiewaczy Małe Rojanki z Żor, Zespół Regionalny Hulajniki z Milówki, Zespół Pieśni i Tańca Sari z Żor, Zespół Bajtel z Warszowic, Dziecięco Młodzieżowy Zespół Czantoria z Lesznej Górnej, Zespół Dziecięcy Mali Tkocze z Wisły, Kapela Mali Grojcowianie z Wieprza grupa młodsza i starsza, Kapela Hyrblik z Koniakowa, Kapela Zaolzioćki z Koniakowa, Kapela Hajduki z Pewli Ślemieńskiej grupa młodsza i starsza, Kapela Pilsko z Żywca oraz heligoniści: Filip Wandzel i Piotr Chmura z Fundacji Braci Golec. W kategorii zespołów autentycznych sklasyfikowano 13 grup. Nagrody i wyróżnienia otrzymały zespoły: Mali Dębowczanie z Dębowca, Hulajniki z Milówki i Hajduki z Pewli Ślemieńskiej (I miejsce ex aequo i nagrody po zł), Mały Koniaków z Koniakowa (III miejsce i nagroda 700 zł) oraz Iskierki z Brzeszcz (wyróżnienie i nagroda 300 zł za śpiew), Zbójnik ze Skawicy (wyróżnienie i nagroda 300 zł za śpiew), Bajtel z Warszowic (wyróżnienie i nagroda 300 zł za prezentację śląskiego folkloru tanecznego) i Mała Brenna z Brennej (wyróżnienie i nagroda 300 zł za prezentację gier i zabaw dziecięcych). W kategorii zespołów artystycznie opracowanych sklasyfikowano 6 zespołów. Nagrody otrzymały zespoły: Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca im. Janiny Marcinkowej z Cieszyna (I miejsce i nagroda zł) oraz Mały Haśnik z Żabnicy i Małe Cisy z Ciśca (II miejsce ex aequo i nagrody po 800 zł). W kategorii kapel nagrody otrzymały nastepujące kapele: Mali Grojcowianie z Wieprza grupa młodsza (I miejsce i nagroda 300 zł) oraz Hajduki grupa starsza z Pewli Ślemieńskiej i Hyrblik z Koniakowa (II miejsce ex aequo i nagrody po 200 zł). Nagrodę specjalną za debiut w wysokości 500 zł otrzymała grupa młodsza Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Pilsko z Żywca, z kolei nagrodę w kwocie 500 zł dla najlepszego zespołu prezentującego folklor nie z terenów górskich otrzymał Zespół Pieśni i Tańca Sari z Żor. Do udziału w Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce Zdroju w 2012 roku jury wytypowało Dziecięcy Zespół Regionalny Mali Dębowczanie z Dębowca. Wyróżnieniami specjalnymi II stopnia w postaci wpisu do protokołu i nagród książkowych dla instruktorów postanowiono uhonorować: Irenę Klimczak (Dziecięco Młodzieżowy Zespół Czantoria z Lesznej Górnej), Zuzannę Bujok i Marię Śliż (Zespół Dziecięcy Mali Tkocze z Wisły) oraz Bartłomieja Rybkę (Zespół Regionalny Mali Zaolziocy z Koniakowa). Nagrody finansowe w łącznej wysokości zł ufundował Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej. (luki) fot. Iwona Klimaszewska fot. Iwona Klimaszewska fot. Leszek Pilch BAWILI SIĘ NA KULIGU 29 maja Rada Rodziców, dyrekcja Szkoły Podstawowej w Wiśle Czarnym oraz Zarząd Osiedla w Czarnem zorganizował dla mieszkańców Wisły Piknik Szkolny w Białce połączony z Zielonym Kuligiem. Pogoda dopisała, więc zabawa była świetna. Podczas pikniku zorganizowano konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych, można było również spróbować dobrej, regionalnej kuchni. Niewątpliwą atrakcją imprezy był zielony kulig, czyli przejazd wozami do Białki. Frekwencja była spora a wśród gości był również burmistrz Wisły Jan Poloczek. Serdecznie dziękujemy za wsparcie udzielone przez naszych sponsorów mówi Leszek Pilch, przewodniczący Zarządu Osiedla nr 6 w Czarnym. (luki) echo WISŁY 17

18 fot. Iwona Klimaszewska fot. Iwona Klimaszewska Musicalowa Gala 26 czerwca w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny śpiewem, tańcem i strojami zachwycali artyści podczas Musicalowej Gali Teatru Broadway. Barwne widowisku o charakterze musicalowo rewiowym w wykonaniu Teatru Broadway przyciągnęło bardzo wielu widzów. W repertuarze widowiska mieliśmy okazję wysłuchać największych hitów musicalowych i przebojów filmowych. Pojawiły się między innymi fragmenty z musicali Cabaret, Moulin Rouge, Chicago, Jesus Christ Superstar, Hair czy West Side Story. Musicalowa gala Teatru Broadway to spektakl, który dzięki zróżnicowanemu repertuarowi zapewnił każdemu doskonałą zabawę. Warto zaznaczyć, że Teatr Broadway to prywatny Teatr Muzyczny Małgorzaty Obłój, który już od dziesięciu lat odnosi sukcesy na scenach w kraju i za granicą. Iwona Klimaszewska WYSTAWY: Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1, czynne w godz , w środy w godz. 9 17, w poniedziałek nieczynne, tel.: 33/ Wystawa stała: Kultura materialna górali Beskidu Śląskiego. Wystawa czasowa: wystawa geologiczna Kamień skarb ziemi. Galeria U Niedźwiedzia, ul. P. Stellera 2, czynna w godz , tel.: 033/ Wystawa stała prac Grupy Twórców Wiślanie. Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła), ul. Lipowa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej PTTK, tel.: 33/ Ekspozycja stała: wystawa Głuszec w Lasach Beskidu Śląskiego. Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz , tel.: 33/ Wystawa prac malarskich Leny Krężelok Ekspresja. Dom Zdrojowy czekoladowa figura Adama Małysza. Galeria U Dziadka Hotel Centrum, ul. 1 Maja 47, czynna w godz Ekspozycja stała. Galeria Zapiecek u Jędrysa, ul. Konopnickiej 25, czynna codziennie, tel.: 33/ Ekspozycja stała. Izba Spadochroniarza im. ppłk Adolfa Pilcha, ul. Przylesie 1a (willa Agawa ), czynna po uprzednim uzgodnieniu, tel.::33/ Ekspozycja stała odznak i oznak noszonych przez polskich spadochroniarzy. Muzeum narciarstwa, ul. Wodna 3 (DW Zimowit ), czynne w godz , tel.: 33/ Ekspozycja stała. Galeria trofeów sportowych Adama Małysza, ul. 1 Maja 48 a, czynna od wtorku do niedzieli w godz , tel.: Ekspozycja stała. Muzeum Turystyki PTTK, ul. Czarna Wisełka 8, czynne w soboty w godz oraz w niedziele w godz Ekspozycja stała. Izba Leśna na Przysłopiu, ul. Czarna Wisełka 8, wstęp po uzgodnieniu z PTTK Wisła, tel.: 33/ , lub z Nadleśnictwem Wisła, tel.: 033/ Ekspozycja stała. Galeria w restauracji Strzecha pod Dębem, ul. 1 Maja 67, czynne w godz , tel.: 33/ Ekspozycja stała: Malarstwo na szkle Maria Gatnar Guzy. Villa Japonica, ul. Turystyczna 32, tel. 33/ , czynna codziennie. Ekspozycja stała wystawa eksponatów japońskich. ETIUDY BALETOWE 16 czerwca w kinie Marzenie wystąpiły dzieci z sekcji baletowej Domu Kultury w Wiśle w programie pt. Letnie Etiudy Baletowe. Występ dzieci był podsumowaniem ich cotygodniowej pracy w ciągu roku podczas zajęć odbywających się w wiślańskim Domu Kultury. (ika) POWITANIE LATA 25 czerwca w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny odbyły się koncerty w ramach imprezy Powitanie Lata. Mieliśmy okazję podziwiać talent artysty z Wołowa na Dolnym Śląsku Petera J. Birch a. Jego twórczość obraca się wokół amerykańskiego folku i alt country. W kwietniu 2010 r. wyszły na światło dzienne pierwsze nagrania Piotrka ukazała się jego debiutancka EP In my Island. Iowa Super Soccer to zespół, którego twórczość można było podziwiać również z okazji Powitania Lata. Ich muzyka inspirowana jest głównie amerykańską sceną niezależną. Brzmienie śląskiej kapeli można określić jako Indie pop. Do tej pory Iowa Super Soccer grała między innymi na OFF Festivalu w Mysłowicach (2006 i 2009), na Opener Festival (2009), Przystanku Woodstock (2010) oraz Globaltica Festival (2009) w Gdyni, na Ars Cameralis (2007 i 2009) oraz dwukrotnie w radiowej Trójce. Na czele grupy stoją: gitarzysta Michał Skrzydło oraz wokalistka Natalia Baranowska. Kolejnym zespołem, którego wysłuchaliśmy podczas imprezy był Dash. Zderzenie stylistyk, głównie popu, alternatywy i jazzu to właśnie muzyka, którą prezentuje ta formacja. Niesamowity głos wokalistki przywodzi na myśl Kate Bush i Tori Amos, a aranżacje pobudzają ciało do ruchu. Ich koncerty są bardzo energetyczne i pełne emocji. W niezwykłą muzyczną podróż wyruszyliśmy z Ludmiłą Małecką wraz z zespołem Moment, który w koncercie zatytułowanym Za każdy uśmiech twój wykonał najpiękniejsze utwory z repertuaru Anny Jantar. Utwory, których przekaz jest wciąż aktualny wybrane zostały z bardzo bogatej twórczości wokalnej artystki. Każdy z nich po dziś dzień zachwyca słuchaczy. Iwona Klimaszewska Z NATURĄ NA TY fot. Andrzej Bujok 18 echo WISŁY

19 PRZEDSZKOLAKI POWITAŁY LATO 18 czerwca w sali Szkoły Muzycznej w Wiśle przedszkolaki z Nowej Osady przygotowały imprezę środowiskową, w której brali udział: rodzice, władze miasta i mieszkańcy. Dzieci prezentowały bogaty program artystyczny wykazując się umiejętnościami wokalno tanecznymi, które zdobywały w ciągu całego roku. Stroje i układy taneczne odzwierciedlały różnorodność i bogactwo kultur wielu zakątków świata. Goście zobaczyli: Polkę, Sambę, Kazaczoka, taniec gorącego Meksyku i Hiszpanii, tańce nowoczesne. Występ został ciepło przyjęty przez wszystkich zebranych i nagrodzony gromkimi brawami. Magdalena Brodacka ZAPOWIEDZI fot. Przedszkole nr 3 w Wiśle SZUKAJĄ SCHRONIENIA Wiślańskie Centrum Kultury pomaga zwierzakom znaleźć nowy dom Kociaki Szukamy domów dla kilku kocich maluchów, które przebywają pod opieką fundacji. Mają od 6 do 8 tygodni, pochodzą z różnych miotów, są zdrowe i odrobaczone. Do wyboru są kocurki i koteczki o różnym umaszczeniu czarne, czarno białe, szaro białe, pręgowane szare tygryski, oraz rude. Kotki obecnie przebywają w Cieszynie, gdzie można je zobaczyć (kilka z nich na zdjęciu). Kontakt w sprawie adopcji: Fundacja Lepszy Świat, tel , echo WISŁY 19

20 Patroni wiślańskich ulic (5) Maria Konopnicka Imię Marii Konopnickiej nosi jedna z dłuższych ulic w Wiśle, prowadząca między ul. Olimpijską a Wyzwolenia. Przy ulicy tej znajduje się Pomnik Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczyzny. Po przeciwnej stronie ulicy znajdujemy galerię rzeźbiarza Artura Cieniały. Maria Konopnicka urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach. W 1849, kiedy Maria miała siedem lat, rodzina Wasiłowskich przeniosła się do Kalisza i zamieszkała na Warszawskim Przedmieściu, w mieszkaniu na parterze pałacu Puchalskich przy dzisiejszym pl. Jana Kilińskiego 4. Matka Marii Konopnickiej zmarła w 1854 i została pochowana na Cmentarzu Miejskim w Kaliszu. Ojciec Marii był prawnikiem, obrońcą Prokuratorii Generalnej i Patronem Trybunału Cywilnego, znawcą i miłośnikiem literatury. Wychowywał córki w tradycji chrześcijańskiej, bez kobiecego wpływu. Atmosfera powagi, żarliwego patriotyzmu i surowych nauk moralnych miała duży wpływ na Marię. W latach uczyła się z siostrą na pensji u Sióstr Sakramentek w Warszawie i tam zetknęła się z Elizą Pawłowską, później Orzeszkową. Przyjaźń ich, scementowana wspólnymi zainteresowaniami literackimi, przetrwała całe życie Marii. Konopnicka wyszła za mąż we wrześniu 1862 roku. W czasie dziesięciu lat małżeństwa urodziła ośmioro dzieci, dwoje z nich zmarło zaraz po urodzeniu. W 1876 roku poetka rozstała się z mężem. W następnych latach wielokrotnie zmieniała swoje miejsce pobytu. Działalność pisarska Marii Konopnickiej było bardzo bogata. Pisała zarówno nowele jak i wiersze. Była również autorką poematu Pan Balcer w Brazylii oraz tłumaczeń: Serca Amicisa, Cyrano de Bergerac Rostanda oraz poezji Heinricha Heinego. Do najbardziej znanych utworów Marii Konopnickiej należą: Nasza Szkapa, O Janku Wędrowniczku, O krasnoludkach i sierotce Marysi, Na jagody. Jednak najbardziej znanym wierszem poetki była Rota, której powstanie związane było z naszym regionem. Zacytujmy Joannę Jurgałę Jureczkę: ( ) Świadectwem czasu i utworem pisanym na zamówienie jest też najbardziej chyba znany wiersz Marii Konopnickiej Rota. Kiedy powstała, dla kogo została napisana na te pytania nie mamy do dzisiaj jednoznacznej odpowiedzi. ( ) Paweł Zawada utrzymuje, że z całą pewnością bywała poetka w redakcji Gwiazdki Cieszyńskiej i interesowała się żywo sprawą rozwoju poczucia polskości wśród Ślązaków. Pewnego dnia ks. Józef Londzin poprosił ją o krótki wierszyk, który mógłby stanowić zew polski dla młodzieży śląskiej. Prośba została spełniona. ( ) O powstaniu Roty rozpisali się ludziska REKLAMA OGŁOSZENIA i różne gazety i każdy twierdzi co innego, tymczasem faktem jest, że Rota powstała w Istebnej, na Śląsku Cieszyńskim ( ) Wierszyk był pisany dla młodzieży śląskiej po zabawie w gospodzie. Starałam się zrozumieć, czemu akurat po zabawie i w dodatku w gospodzie i pomyślałam, że może dawniej zabawy w gospodzie miały dużo bardziej patriotyczny charakter, niż dzisiaj Lepiej chyba będzie, jeśli skupimy się na znanych nam faktach. Z cała pewnością Rotę, a więc pieśń, która o mały włos nie została hymnem narodowym wydrukowano w Gwiazdce Cieszyńskiej w 1910 roku. Wcześniej, bo już w roku 1908 wiersz wydrukowała Przodownica zamieszczając jednak dedykację autorki: Ludowi śląskiemu. Maria Konopnicka była w Wiśle, odwiedziła ją w lipcu 1896 roku prawdopodobnie spędziła tu tylko jeden dzień. Zniechęciły ją prymitywne warunki jakie panowały w tej wsi skoro w liście do córki pisała: pierwsza rzecz, mimo wszystko, do Wisły, bo tania. I prawda, tania zupełnie, ale pokoiki zupełnie pod dachem, bez podbitek, tak, że żywica od gorąca topnieje na belkach. Kilka dni przebywała w Istebnej mieszkając u gaździnki o przydomku Majstrowa na Kulonkach. Drugi epizod Marii Konopnickiej prawie spotkania się z Wisłą miał miejsce na początku XX wieku, kiedy zbliżał się jubileusz 25 lecia pracy literackiej poetki. Ponieważ Konopnicka nie miała swojego stałego miejsca zamieszkania i ciągle była w rozjazdach, naród polski postanowił zrobić zbiórkę pieniędzy, aby ufundować jej stałe miejsce pobytu. Autorkę Roty chciano na zawsze związać z naszą Wisłą i dla tego komitet organizacyjny obchodów wybrał dla niej jedną z willi Juliana Ochorowicza. W czasie posiedzenia komitetu zapytano pana Papieskiego, warszawskiego adwokata, który doskonale znał Wisłę prosząc go o opinię. Ten przekreślił szanse naszej Wisły, bo bez ogródek zreferował co następuje: willa nic nie warta, źle zbudowana, kurzem od bitej drogi wiecznie owiana, bez gruntu, bez drzew etc.. Czymś bardziej wiejskim i cichszym okazał się dworek w Żarnowcu. Maria Konopnicka zmarła na zapalenie płuc 8 października 1910 we Lwowie. Została pochowana 11 października 1910 na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, w Panteonie Wielkich Lwowian (II rondo, 5 aleja). Pogrzeb, zorganizowany przez Marię Dulębiankę, stał się wielką manifestacją patriotyczną, w której udział wzięło blisko osób. Popiersie nagrobne wykonała Luna Drexlerówna, na cokole wyryto fragment wiersza Konopnickiej Na cmentarzu :...Proście wy Boga o takie mogiły, Które łez nie chcą, ni skarg, ni żałości, Lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły Na dzień przyszłości... Zniszczone podczas II wojny światowej popiersie Konopnickiej zostało odtworzone w okresie powojennym. (Przy opracowaniu tekstu wykorzystano pracę Joanny Jurgały Jureczki Historie zwyczajne i nadzwyczajne czyli znani literaci na Śląsku Cieszyńskim.) Franciszek Drewniok 20 echo WISŁY

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie ARKUSZ EWALUACJI UCZNIA Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012 Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie 1. Zawartość merytoryczną (naukową, poznawczą) programu

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r.

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r. WIZYTA W NIEMCZECH W dniach 4-8 maja 2013 r. odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem była to miejscowość Bittenfeld w Niemczech. W wizycie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 1 Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się już 14 lutego w sobotę. Chętne

Bardziej szczegółowo

XIV AKCJA WYCIECZKOWA WYCIECZKA ZA 1 zł.- LATO 2012

XIV AKCJA WYCIECZKOWA WYCIECZKA ZA 1 zł.- LATO 2012 KONKURS OGÓLNOPOLSKI POLSKIE OSKARY SPORTOWE Poznając Polskę, uczysz się kochać Ojczyznę Jacek Seweryn Miej serce, patrzaj w serce... Adam Mickiewicz Koło Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa Kangchendzonga

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska. Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Strona 1/6 Tradycją Gimnazjum nr 1 jest organizowanie w kwietniu Dnia Otwartego dla uczniów klas szóstych mławskich szkół podstawowych. W tym roku w progach naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning sasiedzi:gimnazjum 2009-11-15 23:52 Page 63 Sąsiedzi - przyjaciele Program etwinning Logo szkoły w Prostejovie Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach nawiązują międzynarodową współpracę z rówieśnikami nie

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Zadanie 3 Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 kwietnia 2008 r. Nawiązując do kilkuletniej tradycji, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez na sezon ZIMA 2009/2010. MIESIĄC DZIEŃ IMPREZA MIEJSCE i GODZINA ORGANIZATOR UWAGI ORGANIZATORA

Kalendarz imprez na sezon ZIMA 2009/2010. MIESIĄC DZIEŃ IMPREZA MIEJSCE i GODZINA ORGANIZATOR UWAGI ORGANIZATORA MIESIĄC DZIEŃ IMPREZA MIEJSCE i GODZINA ORGANIZATOR UWAGI ORGANIZATORA GRUDZIEŃ 2009 27 30 Koncert Kolęd Kościół Ewangelicko Augsburski Wisła Centrum Parafia Ewangelicko Augsburska Wisła Centrum 29 Bieg

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazna atmosfera w szkole

,,Przyjazna atmosfera w szkole Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod hasłem,,przyjazna atmosfera w szkole realizowany w latach 2005-2008 Koordynatorzy: mgr Anna Ziętara i

Bardziej szczegółowo

Igrzyska Przedszkolaków z komisarzem Błyskiem i bełchatowskimi policjantami

Igrzyska Przedszkolaków z komisarzem Błyskiem i bełchatowskimi policjantami Igrzyska Przedszkolaków z komisarzem Błyskiem i bełchatowskimi policjantami Bełchatowscy policjanci oraz uczniowie klas policyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Bełchatowie włączyli się w

Bardziej szczegółowo

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK Była sobie żabka mała re, re, kum, kum, re, re, kum, kum Która do przedszkola chciała re, re, kum, kum, bęc! Na spacerek wychodziła re, re, kum, kum... i plac zabaw też

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE Jedynka drzwi swe otwiera gościnnie, Jedynka serdecznie Was przyjmie. O SZKOLE Dzielimy budynek ze szkołą podstawową. Przy szkole mieści się hala sportowa, gdzie

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 1.1. Nazwa imprezy i jej zasięg: X BIBLIOTECZNA NOC Z ANDERSENEM (lokalna). 1.2. Data i miejsce imprezy: 27-28 marca Miejska

Bardziej szczegółowo

Spotkanie rozpoczęło się od występu zespołu Niefies z Krymu, który zaprezentował tańce narodowe Tatarów krymskich.

Spotkanie rozpoczęło się od występu zespołu Niefies z Krymu, który zaprezentował tańce narodowe Tatarów krymskich. EDUKACJA NA WESOŁO Dobra zabawa połączona z edukacją na rzecz bezpieczeństwa to główny cel, jaki przyświecał organizatorom Dnia Otwartego Centrum Szkolenia Policji. Spontanicznie przekazywane opinie na

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI ul. św. Franciszka z Asyżu 53 93-479 Łódź Tel 0 (42) 682 67 10 mail: sp138.lodz@gmail.com Dyrektor szkoły: Piotr Bara Lokalizacja i otoczenie: Miasto

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu 9 kwietnia 2014 r. podczas spotkania Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu Szkoły Podstawowej w Hażlachu określono działania związane z Rokiem Jubileuszowym, w związku z czym podaję do wiadomości całego

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Przedszkola

Informacje z Publicznego Przedszkola Informacje z Publicznego Przedszkola *** Bezpieczny przedszkolak *** Dnia 30 października Przedszkole Publiczne w Człopie odwiedziła Pani policjantka st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Policji w Wałczu.

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku

Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku W dniu 1 sierpnia 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie profilaktyczno-edukacyjne dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/

PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/ PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 UL. POMORSKA 7, KALISZ, TEL.0-62/760

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2013 W 60. ROCZNICĘ ŚMIERCI JULIANA TUWIMA: W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Projekt szkolny Żyj zdrowo w Szkole Podstawowej we Wziąchowie Wielkim w roku szkolnym 2015/2016

Projekt szkolny Żyj zdrowo w Szkole Podstawowej we Wziąchowie Wielkim w roku szkolnym 2015/2016 Projekt szkolny Żyj zdrowo w Szkole Podstawowej we Wziąchowie Wielkim w roku szkolnym 2015/2016 W zdrowym ciele zdrowy duch 1 Cel główny projektu: Edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE: Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji nr 6/22/DL8-ODL/2014 z dnia 05.06.2014 otrzymał dofinansowanie w kwocie 5000ZŁ na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy)

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy) Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy) Imprezy Sportowo - Turystyczne L.p. Nazwa Imprezy Miejsce i termin

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez organizowanych przez MGOK Sędziszów Młp. w roku 2013

Kalendarz imprez organizowanych przez MGOK Sędziszów Młp. w roku 2013 Kalendarz imprez organizowanych przez MGOK Sędziszów Młp. w roku 2013 Lp. Termin Osoba odpowiedz. Treść zadania Współorganizator Uwagi STYCZEŃ 1. 13.01. P. Płocica Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2.

Bardziej szczegółowo

Działanie nr 7 - druga wymiana.

Działanie nr 7 - druga wymiana. Realizacja projektu "MAM PRAWO! Transfer nowoczesnych programów i metod terapii i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Centrum dla dzieci niepełnosprawnych ORIONI w Zestafoni" Działanie nr 7

Bardziej szczegółowo

W jesienny czas witamy was

W jesienny czas witamy was Dorota Mojska Bąk Marta Mazurek Zespół Szkół nr 1 w Krasnymstawie im. Adama Mickiewicza W jesienny czas witamy was Dni otwarte szkoły dla przedszkoli Ta impreza na stałe jest wpisana w kalendarz uroczystości

Bardziej szczegółowo

Środa. i zasłużony odpoczynek do hotelu.

Środa. i zasłużony odpoczynek do hotelu. Niedziela: Niedziele zaczęliśmy od smacznego śniadania. Następnie udaliśmy się na msze świętą, po czym wyruszyliśmy w kierunku zamku Berwarstein. Zamek jest bardzo dobrze zachowany, mieliśmy bardzo ciekawego

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy W dniach 30. 10 05.11. 2011 r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy Festiwal Języka Rosyjskiego. Polskę reprezentowało czterech dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, w tym pan dyrektor Marian Klecha,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum przy ALON 42

Gimnazjum przy ALON 42 Gimnazjum przy ALON 42 00-735 Warszawa, ul. Iwicka 47B tel. 841-15-45, 841-29-05 Sekretariat: sekretariat@alon42.waw.pl Dyrektor: w.zientarski@alon42.waw.pl Informacje o gimnazjum Wszystkich chętnych prosimy

Bardziej szczegółowo

Relacja z Festiwalu Projektów.

Relacja z Festiwalu Projektów. Relacja z Festiwalu Projektów. 17 czerwca 2011 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie uczestniczyłam w ogólnopolskich targach TIK-owych projektów, w czasie których odbyła się prezentacja najciekawszych

Bardziej szczegółowo

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY FESTYN ŚWIĘTO RODZINY Dobrze się baw! Baw się dobrze każdego dnia! Nawet kiedy napotkasz lwa, nawet gdy popełnisz sto gaf, smerfnie żyj i dobrze sie baw! Już w tradycję naszego przedszkola wplótł się Festyn

Bardziej szczegółowo

Piękna nasza Polska cała

Piękna nasza Polska cała Piękna nasza Polska cała Zapraszamy Nauczycieli i Dzieci do wspólnej zabawy... mającej na celu nawiązanie współpracy między przedszkolami z różnych stron Polski, wzajemne poznanie kultury i tradycji poszczególnych

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Bieliny podczas ferii zimowych w roku 2014

Harmonogram zajęć organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Bieliny podczas ferii zimowych w roku 2014 Harmonogram zajęć organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Bieliny podczas ferii zimowych w roku 2014 Szkoła Podstawowa w Bielinach L.P. Data Rodzaj zajęć Godzina Koło matematyczne,

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku na rok szkolny 2015/2016 Język polski

Wykaz zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku na rok szkolny 2015/2016 Język polski Wykaz zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku na rok szkolny 2015/2016 Język polski 1 Iwona Finokiet poniedziałek 13.25-14.10 Zajęcia dla gimnazjum; praca z tekstem kultury (sala

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

Program (rodzaj proponowanych zajęć)

Program (rodzaj proponowanych zajęć) LATO W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY, W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE 2008 w dniach 24 czerwca 29 sierpnia 2008 r. Bezpośredni Organizator L p.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Tworzenie produktu turystycznego dr Agnieszka Pobłocka Uniwersytet Gdański 17 listopada 2015 roku Organizatorzy EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DO KONSULTACJI Przedszkole Szkoła Podstawowa Gimnazjum w Szopie PLAN PRACY. Rok szkolny 2015/2016

PROJEKT DO KONSULTACJI Przedszkole Szkoła Podstawowa Gimnazjum w Szopie PLAN PRACY. Rok szkolny 2015/2016 PROJEKT DO KONSULTACJI Przedszkole Szkoła Podstawowa Gimnazjum w Szopie PLAN PRACY Rok szkolny 2015/2016 A. Organizacja roku szkolnego 2015/2016 Rozpoczęcie roku szkolnego 1.0 Zimowa przerwa świąteczna

Bardziej szczegółowo

Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI

Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI Szkoła Podstawowa nr 3 w Żywcu zaprosiła do wspólpracy nad nowym projektem szkoły z 6 krajów: Chorwacji, Irlandii

Bardziej szczegółowo

Trzymaj formę Projekt dla Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 w Mrągowie.

Trzymaj formę Projekt dla Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 w Mrągowie. Trzymaj formę Projekt dla Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 w Mrągowie. Cele i założenia projektu. Cel główny: Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Cele

Bardziej szczegółowo

drzwi otwarte Liceum Ogólnokształcące nr VII sobota 28 marca 2015 roku 10:00-13:00

drzwi otwarte Liceum Ogólnokształcące nr VII sobota 28 marca 2015 roku 10:00-13:00 Liceum Ogólnokształcące nr VII Tel.: 71 7986735 71 3617511 ul. Krucza 49 Fax: 71 3385149 53-410 Wrocław e-mail: lo7@lo7.wroc.pl strona: www.lo7.wroc.pl drzwi otwarte sobota 28 marca 2015 roku 10:00-13:00

Bardziej szczegółowo

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają W dniach 6 7 listopada 2015 roku w Kompleksie Hotelowym Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU Zespół Szkół w Korzybiu ul. Dworcowa 6 77230, Korzybie Numer 8 01/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU gimnazjalny Drugi raz wzięliśmy udział w ie języka

Bardziej szczegółowo

Wizyta uczniów i nauczycieli krajów partnerskich rozpoczęła kolejny rok współpracy w ramach realizacji międzynarodowego projektu Comenius.

Wizyta uczniów i nauczycieli krajów partnerskich rozpoczęła kolejny rok współpracy w ramach realizacji międzynarodowego projektu Comenius. Projekt Comenius Multilateral school partnerships Finansowany jest z Funduszy Unii Europejskiej. The EURO Guide European environment al and urgent cooperation on reducing, Rusing and recycling In our schools.

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków 1 KALENDARIUM IMPREZ /2016 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień VIII Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013 KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013 Data Nazwa imprezy Współorganizator STYCZEŃ 1.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Edukacyjny Projekt Unijny ERASMUS: Przez żołądek do serca. Kulinarna wymiana językowa pomiędzy Polską a Litwą

Edukacyjny Projekt Unijny ERASMUS: Przez żołądek do serca. Kulinarna wymiana językowa pomiędzy Polską a Litwą Edukacyjny Projekt Unijny ERASMUS: Przez żołądek do serca Kulinarna wymiana językowa pomiędzy Polską a Litwą Edukacyjny Projekt Unijny ERASMUS: Przez żołądek do serca rozpoczął się dnia 1 września 2014r.

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2013/2014. Pożegnanie kierownika świetlicy

Rok szkolny 2013/2014. Pożegnanie kierownika świetlicy Rok szkolny 2013/2014 Pożegnanie kierownika świetlicy 27 września 2013 r. w świetlicy,,pod Pajęczynką odbyła się uroczystość pożegnania kierownika świetlicy Pani mgr Balbiny Wawrzyniak w związku z przejściem

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska w ramach Działania Małe Projekty z Posiedzenia Rady, które

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Edukacja, Integracja i Zabawa

Bezpieczeństwo Edukacja, Integracja i Zabawa Projekt pn. Bezpieczeństwo Edukacja, Integracja i Zabawa złożony w dniu 13.09.2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz

Bardziej szczegółowo

Przez cały rok towarzyszyły nam działania wynikające z. Zatem i na koniec roku szkolnego poświęciliśmy trochę

Przez cały rok towarzyszyły nam działania wynikające z. Zatem i na koniec roku szkolnego poświęciliśmy trochę Przez cały rok towarzyszyły nam działania wynikające z realizacji założeń Akademii Zdrowego Przedszkolaka. Zatem i na koniec roku szkolnego poświęciliśmy trochę uwagi na 11-ste już spotkanie z Akademią.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie TRADYCJA I OBRZĘDOWOŚĆ SZKOŁY GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik do Programu Wychowawczego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Gorące przyjęcie w zimnej Finlandii - wizyta w Kouvoli

Gorące przyjęcie w zimnej Finlandii - wizyta w Kouvoli Gorące przyjęcie w zimnej Finlandii - wizyta w Kouvoli W dniach 6-10 marca 2013 roku odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem do miasta Kouvola

Bardziej szczegółowo

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej Teresa Pancerz-Pyrka 1 Usługi publiczne w obszarze kultury Wspieranie w działaniach zespołu ludowego Kazanowianki znad Iłżanki promującego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 Miesiąc Nazwa imprezy Miejsce Charakterystyka Organizator/ Współorganizator Kwiecień Zawody pływackie Szkół Podstawowych (12 kwietnia) Pływalnia MOSIR Celem

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Społeczne Gimnazjum nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK

BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK PROJEKT EDUKACYJNY BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK Realizacja w roku szkolnym 2013/2014. Arletta Błaszczak PROJEKT BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK Elementarną potrzebą człowieka jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

Wymiana uczniów w ramach programu unijnego COMENIUS Część 4 wyjazd do Niemiec

Wymiana uczniów w ramach programu unijnego COMENIUS Część 4 wyjazd do Niemiec Wymiana uczniów w ramach programu unijnego COMENIUS Część 4 wyjazd do Niemiec Czwarty i zarazem ostatni wyjazd w ramach programu Comenius rozpoczął się wczesnym rankiem w środę, 19 marca 2014 na parkingu

Bardziej szczegółowo

Konkurs Recytatorski Człowiek, człowieczeństwo w poezji 19 marca 2013 roku.

Konkurs Recytatorski Człowiek, człowieczeństwo w poezji 19 marca 2013 roku. Być sobą, autentyzm to po prostu szczerość. To prawda wcielona w człowieka.. Jestem jaki jestem. Znam swoje miejsce wśród ludzi i ani się nie poniżam, ani nie wywyższam. Nie wchodzi się do nieba w cudzym

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015 1.09.2014r. godz. 9.00 DATA godz.10.00 kl. I SP WYDARZENIE Inauguracja roku szkolnego 75.rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod

Bardziej szczegółowo

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze W dniach 09-11 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w składzie: płk dr inż.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 1,,W zdrowym ciele zdrowy duch - troska o zdrowie

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

marzec kwiecień maj 2014

marzec kwiecień maj 2014 Trzymiesięcznik dla uczniów programu Comenius LLP: Chroń naturę, zatroszcz się o swoją przyszłość marzec kwiecień maj 2014 W tym numerze: opisy wydarzeń w szkołach partnerskich opis wizyty w Turcji opisy

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania,

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania, DZIEŃ TERAPEUTY 16 października pracownia komputerowa z przygotowaniem do zawodu zorganizowała Dzień Terapeuty. Były różne konkurencje takie jak: rysowanie portretów instruktorów, zagatki i pytania, golenie

Bardziej szczegółowo

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie: W Lipuszu odbył się II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012. Tłumnie zebrana publiczność 22 lipca na stadionie sportowym w Lipuszu przez prawie trzy godziny mogła wysłuchać sześciu orkiestr, a

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Lp. Szkoła Dni otwarte Oferta szkoły

Lp. Szkoła Dni otwarte Oferta szkoły Zestawienie Dni otwartych w liceach ogólnokształcących w toku szkolnym 2013/2014 Lp. Szkoła Dni otwarte Oferta szkoły 1. 2. 3. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku II Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe W szkole odbyły się lub też są zaplanowane do realizacji: Lokalne akcje sportowe Gminne Mikołajkowe Wyścigi Rzędów, Turniej Tenisa Stołowego, Międzyoddziałowy

Bardziej szczegółowo

Wiosenny finał IX Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza

Wiosenny finał IX Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza Wiosenny finał IX Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza Od szeregu lat marcowe Święto Patrona Szkoły obchodzone jest jako integralna część Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza. Wzorem lat ubiegłych

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACUJEMY WSPÓŁPRACE. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną.

WSPÓŁPRACUJEMY WSPÓŁPRACE. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. PRZEDSZKOLE NR 2 IM JANA BRZECHWY W STALOWEJ WOLI WSPÓŁPRACUJEMY WSPÓŁPRACE Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. Cel: Połączenie działań służących wspomaganiu rozwoju dzieci zdrowych i z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli klas pierwszych w II semestrze w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli klas pierwszych w II semestrze w roku szkolnym 2013/2014 Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli klas pierwszych w II semestrze w roku szkolnym 2013/2014 Opracowała Jadwiga Filipowicz Białystok, 25.06.2014 r. Spotkania zespołu 24.04.2014r. 1. Analiza Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik - Program współpracy z zagranicą na rok 2005

Załącznik - Program współpracy z zagranicą na rok 2005 Załącznik - współpracy z zagranicą na rok 2005 Załącznik - współpracy z zagranicą na rok 2005 Załącznik Do uchwały Nr XXXVII/266/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 21 marca 2005 r. 1. PROGRAM WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo