Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r."

Transkrypt

1 Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów, Rynek 1 od godz. 10,00 do 16,10 W sesji uczestniczyli: - 20 radnych, nieobecny radny Marek Domaradzki, lista obecności - załącznik nr 1, usprawiedliwienie radnego M. Domaradzkiego - - załącznik nr 2. - z Urzędu Miasta: Marek Piorun Burmistrz, Tomasz Smolarz Zastępca Burmistrza, Ryszard Szydłowski - Zastępca Burmistrza, Teresa Adamowicz - skarbnik miasta, Mariola Kałużna radca prawny, Jacek Jabrzyk naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami, Zygmunt Kuc kierownik Wydziału Inżynierii Miejskiej, Rafał Pilśniak rzecznik prasowy, Krzysztof Małecki komendant Straży Miejskiej, Danuta Minkina kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego, Franciszka Czaja kierownik Kancelarii Rady Miejskiej, Agnieszka Janas inspektor Kancelarii Rady Miejskiej, Krzysztof Nawrot inspektor ds. ochrony środowiska, Marcin Pawełek pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego, - Zofia Cupak dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej - Robert Gulka dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji - Stanisław Kozlowski prezes spółki Wodociągi i Kanalizacja - Czesław Kita przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Wodociągi i Kanalizacja ponadto Stanisław Jurcewicz radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Zbigniew Skowroński Starosta Dzierżoniowski Krzysztof Zawadzki wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, Marcin Staściuk prezes Dzierżoniowskiego Klubu Sportowego Karate KYOKUISHIN Dziennikarze lokalnych mediów oraz mieszkańcy. Lista zaproszonych gości załącznik nr 3. Ad. 1. Przewodniczący H. Smolny otworzył 25 sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa; powitał radnych oraz zaproszonych gości. Poza tym poinformował, że dalsze obrady będzie prowadził wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Leszek Tatomir, listę mówców prowadzić będzie wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Helena Zielińska, a procedurę głosowania wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bolesław Wilkos. Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad przewodniczący H. Smolny udzielił głosu panu Stanisławowi Jurcewiczowi, radnemu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. p. S. Jurcewicz przekazał kilka informacji związanych z sesją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, która odbyła się 26 marca 2004 r. Porządek obrad był bardzo bogaty, jednak około 10 uchwał zostało zdjętych z tego porządku w celu dopracowania pewnych zawartych tam rozwiązań. Natomiast odbyły się w tym dniu trzy istotne sprawy. Odbyło się pierwsze czytanie uchwały w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego. W moim przekonaniu jest to bardzo ważny dokument. I tutaj chciałbym podziękować panu Nawrotowi z Urzędu Miejskiego w Dzierżoniowie za przygotowanie mojego wystąpienia. Ponieważ w tym wystąpieniu i ocenie tego materiału zostały zawarte bardzo istotne elementy gospodarki odpadami, związane między innymi z Unią Europejską. Podam tu Państwu ciekawostkę. Jedna z gmin w kraju, która zbudowała nowoczesny zakład, który zajmował się

2 odpadami, została posądzona o to, że powoduje tylko w tym miejscu zbieranie materiałów, kierowanie tych odpadów i sytuacja jest niezbyt szczególna. Wiele przepisów, które powinny być zmienione przez sejm, powinny być nieodległe, gdyż będą problemy z gospodarką odpadami. Jeszcze raz dziękuję bardzo za pomoc w przygotowaniu opinii. Drugim ważnym wydarzeniem było drugie czytanie zintegrowanego programu dla Województwa Dolnośląskiego na lata Otóż drugie czytanie jest praktycznie przyjęciem już uchwały i ten zintegrowany program zawiera różne i wszystkie elementy związane z finansowaniem w latach dotyczące rozwoju lokalnego, infrastruktury, ochrony środowiska. Zatem konsekwencją tego jest to, iż wnioski składane przez gminy powinny być zbieżne z tym zintegrowanym programem, który wynika z ogólnopolskiego zintegrowanego programu. Drugą uchwałą i drugim czytaniem, czyli przyjęciem, była sprawa programu wyrównania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy z realizacji zadań na rzecz zatrudnienia niepełnosprawnych. Ja te dokumenty przekażę na ręce przewodniczącego, ponieważ one też w pewien sposób korespondują z wejściem do Unii Europejskiej. Są to bardzo ważne, w moim przekonaniu uchwały. Pozostałe uchwały dotyczyły służby zdrowia. Złożyłem interpelację w sprawie finansowania służby zdrowia na Dolnym Śląsku. Mam tu na myśli w szczególności powiaty w Województwie Dolnośląskim. Moje zdziwienie, myślę nie tylko, sięgnęło granic choć w samorządzie pracuję lat kilkanaście. Nie mogąc otrzymać informacji z Narodowego Funduszu Zdrowia zwróciłem się do Zarządu Województwa. Sadziłem, iż poprzez Zarząd Województwa otrzymam taką odpowiedź. Dwa miesiące Narodowy Fundusz Zdrowia nie udziela odpowiedzi. Jest to istotne z innego punktu widzenia. Otóż będziemy zatwierdzać plan zdrowotny Województwa Dolnośląskiego na rok Dla mnie jest to istotne o tyle, że w poprzednim planie zdrowotnym ilość łóżek, ilość oddziałów powodowała taką oto sytuację. W jednym z powiatów, który jest trzykrotnie mniejszy od Dzierżoniowa, o czym informowałem na sesji Sejmiku, finansowanie średnio na jednego mieszkańca było 200 złotych większe od mieszkańca w naszym powiecie. A wiemy, że walczymy od kilku miesięcy, i dopominam się bardzo zdecydowanie, o zwiększenie finansowania, jeśli chodzi o nasz szpital, żeby wyszedł na prostą. I taka dla mnie informacja, jako radnego, jest bardzo potrzebna, ponieważ w zależności od tego złoże swój głos w sprawie planu zdrowotnego. Złożyłem także na sesji Sejmiku interpelację w sprawie dofinansowania Powiatowego Urzędu Pracy, z rezerwy funduszu pracy, w kwocie półtora miliona złotych. Czekam na odpowiedź, jaka wielkość zostanie przyznana. I ostatni element przekażę panu przewodniczącemu kartę współpracy samorządu Województwa Dolnośląskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku. Jest to też istotny dokument, aby nasze organizacje, nie tylko rządowe, ale też pozarządowe, miały komplet dokumentów, którymi się powinny posługiwać, aby otrzymać dofinansowanie. Chciałbym podziękować panu burmistrzowi, przewodniczącemu komisji sportu miasta Dzierżoniowa za pomoc w zorganizowaniu na naszym terenie komisji Turystyki, Sporu i rekreacji. Oficjalnie na sesji sejmiku pan przewodniczący podziękował za dobrą organizację, za dobrą merytoryczna dyskusję. I myślę, że nie jest to jedna komisja w tej kadencji, która gościła w Dzierżoniowie. Już pan burmistrz wstępnie wyraził zgodę abym czynił starania przyjazdu tutaj komisji polityki rozwoju regionalnego i gospodarki. Kończąc, pan Jurcewicz podziękował panu przewodniczącemu za umożliwienie zabrania mu głosu. W tym miejscu przewodniczenie obradom przejął wiceprzewodniczący Rady, Leszek Tatomir, i w związku z realizacją punktu 2 udzielił głosu panu Marcinowi Staściukowi, prezesowi Dzierżoniowskiego Klubu Sportowego Karate KYOKUISHIN. Ad. 2. p. M. Staściuk, przedstawił informacje o działalności Dzierżoniowskiego Klubu Sportowego Karate KYOKUISHIN. Ww. informacje zawarte są w przekazanych materiałach stanowiących załącznik nr 4. Ad.3. Przewodniczący obrad L. Tatomir, na podstawie listy obecności, stwierdził obecność 20 radnych (pełny ustawowy skład rady 21 radnych), co stanowi wymagane kworum do podejmowania uchwał. Ad. 4. Porządek obrad z dnia 22 marca 2004 r. załącznik nr 5. Radna E. Florczak, w imieniu Koalicyjnego Klubu Radych SLD UP złożyła wnioski o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały nr 178 w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego oraz projektu uchwały nr 180 w sprawie zatwierdzenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego. Wniosek KRM /04 wraz z uzasadnieniem - załącznik nr 6. Wniosek KRM /04 wraz z uzasadnieniem - załącznik nr 7.

3 Burmistrz M. Piorun odniósł się do pierwszego wniosku. Jest prawdą, że to dotyczy rodzin o najniższych dochodach. Ale nie jest prawdą, że obciąży to w 100% te rodziny. Prawdą jest to, że to obciąży budżet miasta, ponieważ rodziny o najniższym dochodzie otrzymują dodatek mieszkaniowy. A dodatek mieszkaniowy jest z budżetu miasta. W związku z tym, żeby urealnić sprawę, żeby właśnie ci ludzie najbiedniejsi mogli mieszkać w normalnych warunkach, żebyśmy mogli wyremontować te mieszkania, niezbędnym jest to urealnić. Od trzech lat nie była regulowana sprawa czynszu. A wiadomo, że po uregulowaniu sprawy czynszu, bezpośrednio ma to wpływ na dodatek mieszkaniowy. W związku z tym to obniżenie wcale nie obciąży tych najniżej zarabiających. Tym bardziej mnie dziwi fakt, że Klub SLD to podjął, gdzie w projekcie uchwały są załączniki, w których widać, że nie będzie to dotyczyło tych najbiedniejszych. Najbiedniejsi w dalszym ciągu będą mieli pokrycie w 100% czynszu mieszkalnego, jaki otrzymują. Wiemy o tym, że oprócz tego dodatku mieszkaniowego, na który składa się pokrycie czynszu i jeszcze stały ryczałt, ci najbiedniejsi na zimę dostają opał dlatego, że przychodzą i mówią, że nie mają węgla. Więc jeszcze dodatkowo dostają. I po to, żeby to urealnić i taka jest propozycja. W związku z tym proszę Wysoką Radę o to, aby na dzisiejszej sesji rozpatrywać projekt uchwały 178. Zastępca Burmistrza T. Smolarz z upoważnienia burmistrza, odniósł się do drugiego wniosku. Pozostaję w przekonaniu, że ten wniosek o wycofanie tego punktu z porządku obrad wynika z niezrozumienia intencji tej uchwały. Ten projekt uchwały pozostawia stawki na tym samym poziomie, jakie już były przez Radę przyjęte. W uzasadnieniu do tej uchwały jest napisane, że stawka czynszu pod lokalizację na odpady komunalne została ustalona przez Radę Miejską w uchwale z dnia 8 grudnia 2003 r. Wtedy tego typu wątpliwości nie zostały podnoszone. Z naszej strony było to przemyślane i życzyłbym sobie by wszyscy podejmując uchwałę, podejmowali ją w pełni świadomie, po przemyśleniu, a nie próbowali na żywym organizmie sprawdzać czy ona spotka się z przyjęciem społecznym pozytywnym, czy nie. Przewodniczący obrad L. Tatomir poddał pod głosowanie ww. wnioski w następującej kolejności: 1) o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały nr 178 w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego, wynik glosowania: za 7, przeciw 13, wstrzymujące się 0, wniosek został odrzucony, 2) o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały nr 180 w sprawie zatwierdzenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego, wynik glosowania: za 7, przeciw 13, wstrzymujące się 0, wniosek został odrzucony, Innych wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. Porządek obrad do realizacji przedstawia się następująco: 1. Otwarcie sesji. 2. Prezentacja Dzierżoniowskiego Klubu Sportowego Karate KYOKUSHIN. 3. Stwierdzenie kworum. 4. Przedstawienie porządku obrad. 5. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. 6. Prezentacja Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał: 1) projekt nr 173 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych 2) projekt nr 174 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji, 3) projekt nr 175 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych, 4) projekt nr 176 w sprawie dokonania zmiany budżetu miasta na 2004 rok, 5) projekt nr 177 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe, zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków, 6) projekt nr 178 w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego, 7) projekt nr 179 w sprawie realizacji inwestycji p.n. Ratusz modernizacja, 8) projekt nr 180 w sprawie zatwierdzenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego, 9) projekt nr 181 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ulicy Paderewskiego w Dzierżoniowie,

4 10) projekt nr 182 w sprawie zmiany przedstawicieli Gminy Miejskiej Dzierżoniów w Zgromadzeniu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, 11) projekt nr 183 w sprawie zatwierdzenia Programu Współpracy z Zagranicą na rok 2004, według następującej procedury: - przedstawienie projektu uchwały i uzasadnienia, - dyskusja, w tym: opinie Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych, wystąpienie radnych zapisanych na liście mówców i zapytania, - głosowanie. Ad. 5. Protokół z poprzedniej 24 sesji znajdował się w Kancelarii Rady Miejskiej i był dostępny dla Radnych. Do dnia dzisiejszego nie wniesiono do niego żadnych uwag. W związku z tym przewodniczący obrad L. Tatomir stwierdził, że protokół Nr XXIV/2003 z r. został przyjęty Ad. 6. Zasady działania Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego załącznik nr 8. p. Marcin Pawełek, pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego, zreferował ww. zasady. Radny G. Kiejnich pogratulował panu Pawełkowi dobrego wystąpienia. Poza tym zadał pytanie dot. prowizji. Jest tu napisane, że prowizja wynosi od 0,8 do 2 procent i zależna jest od wartości poręczenia oraz okresu, na jaki zostało wystawione poręczenie. Czy to jest proporcjonalnie do przyznanego okresu i warunków, które są spełniane? p. Pawełek odpowiedział, że to jest na takiej zasadnie, że jeżeli ktoś stara się o poręczenie np. na kwotę 10 tysięcy złotych, i jeżeli jest to okres pół roku to 0,6% razy zł. Jeżeli poręczenie jest na dwa lata to jest już 1,8% razy zł. Czyli kwota plus okres, na jaki zostaje udzielone poręczenie. Ponadto pan Pawełek, na wniosek burmistrza, powiedział o zawartym porozumieniu między Powiatowym Urzędem Pracy a Zarządem Funduszu Poręczeń Kredytowych. Dzięki temu porozumieniu istnieje możliwość udzielania preferencyjnych pożyczek dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jest bardzo korzystne oprocentowanie 2,33 % w skali roku. Istnieje możliwość umorzenia tej pożyczki. Również pracodawcy mogą wziąć tę pożyczkę z Urzędu Pracy na stworzenie dodatkowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych oraz dla absolwentów z powiatu dzierżoniowskiego. Radny G. Kiejnich zapytał jeszcze, czy na stronach internetowych Urzędu Miasta już są te wnioski umieszczone. p. Pawełek odpowiedział, że oferta funduszu jest już na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniosków jeszcze nie można pobrać, ale pracują nad tym informatycy, żeby je wprowadzić. Na pytanie przewodniczącego obrad ile osób skorzystało już z poręczenia Funduszu, pan Pawełek odpowiedział, że do dnia dzisiejszego jeszcze żadna osoba nie skorzystała. Są osoby zainteresowane, którym wydano wnioski i pracują oni nad biznes planem, który jest podstawą do otrzymania kredytu czy pożyczki. Jest dużo przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem nowych miejsc pracy na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Radny T. Śnieżek poprosił o podanie składu komisji kwalifikacyjnej i jakieś konkretne informacje na temat programów rządowych. Czy są jakieś zapisy w budżecie? Czy pod tymi hasłami programy rządowe mieści się coś związane ze wspieraniem tych funduszy? Pan Pawełek odpowiedział. ad. 1) W skład pięcioosobowej komisji klasyfikacyjnej wchodzą osoby ze środowiska gospodarczego reprezentujące poszczególnych udziałowców. Z gminy Bielawa jest pan Daniel Dubas, który prowadzi gminne centrum informacji. Z gminy Łagiewniki jest pani Żygadło, która prowadzi ewidencje działalności gospodarczej. Z Dzierżoniowa jest pan Czesław Kita, który prowadzi biuro rachunkowe i ma doświadczenie w sprawach finansowych przedsiębiorstw. Ze Społecznej Rady Przedsiębiorców jest pan Tomasz Ligięza, który prowadzi firmę. ad. 2) W sprawie źródeł finansowania Fundusz. Istnieje możliwość dzięki środkom funduszy strukturalnych na dokapitalizowanie funduszu poręczeń kredytowych. Są różne plany. Raz w rządzie mówi się, ze będzie się najpierw dofinansowywać fundusze duże. Później się mówi, że będzie się dofinansowało fundusze małe. Jeszcze zobaczymy jak to będzie, jak wejdziemy do Unii, zobaczymy jak to się wszystko rozegra. Jeszcze jedna ważna kwestia odnośnie dofinansowania ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Jeżeli będziemy mieli kapitał 500 tysięcy złotych od razu

5 możemy starć się przy udzieleniu pierwszego poręczenia o dofinansowanie, dokapitalizowanie, (czyli wejście kapitałowe), objęcie udziałów przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Tylko musimy posiadać niezbędny kapitał minimalny, który na dzień dzisiejszy wynosi 500 tysięcy złotych. Więcej pytań nie było. Przewodniczący obrad L. Tatomir przypomniał słowa kierowane do radnych, aby wzięli udział w promowaniu tego funduszu, ponieważ dzięki tej prezentacji materiałów, które radni dostali, mają bardzo bogatą wiedze na temat możliwości pomocy małym przedsiębiorstwom i ludziom bezrobotnym. Ten apel podtrzymuje aby starać się mówić o tym ludziom, którzy tych środków potrzebują. Na tym zakończono realizacje punktu 6. i przystąpiono do realizacji punktu 7. Ad. 7. Rozpatrzono 11 projektów uchwał według kolejności i procedury zapisanej w porządku obrad. 1) projekt nr 173 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych wraz z uzasadnieniem załącznik nr 9. Skarbnik Miasta T. Adamowicz, z upoważnienia burmistrza, zreferowała ww. projekt uchwały i przedstawiła uzasadnienie. Radny A. Wiczkowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów. Radna G. Juraszek przedstawiła pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej. Radny E. Łabęcki przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego. Radny P. Skrzyszewski przedstawił pozytywną opinię Klubu Radnych Obywatelski Blok Samorządowy. Radny G. Kiejnich przedstawił pozytywną opinię Koalicyjnego Klubu Radnych SLD-UP. Radny A. Wiczkowski przedstawił pozytywną opinię Klubu Radnych Obywatelski Klub Lewicy. Radny W. Glinkowski zadał pytania dot. stawki hala i boiska 90,10 zł. jako dopłata do 1 godziny wynajmu. Jakie składniki mają wpływ na ustalenie tej stawki i tej dopłaty do jednej godziny? Czy z tego korzystają wszyscy w równym stopniu, korzystający z tej dopłaty? Czy korzystają wszyscy, którzy korzystają z hali i boiska? Burmistrz M. Piorun odpowiedział. Cena jednostkowa na każdy obiekt, który się wynajmuje, jest obliczana według wszystkich kosztów, które ponosi Ośrodek Sportu i Rekreacji na poszczególnych swoich obiektach. W ten sposób wychodzi cena jednostkowa, która wynosi na 2004 rok 109,29 zł. Czyli wszyscy ci, którzy korzystają nieodpłatnie z tych obiektów - młodzież przedszkola, szkolna, kluby sportowe z Dzierżoniowa to wynosi 109 złotych. Rada Miejska do tych dopłaca 90,10 zł. W przypadku, kiedy obiekt jest wynajmowany przez klubu przyjeżdżające na obóz sportowy, to oni płacą pełną odpłatność. Czyli tutaj nie ma dopłaty do osób przyjeżdżających i wynajmujących obiekty. Więcej głosów w dyskusji nie było, przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 173 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych. Wynik głosowania: za 20, przeciw 0, wstrzymujące się 0, uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXV/164/04 - załącznik nr 10. 2) projekt nr 174 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji wraz z uzasadnieniem załącznik nr 11. Skarbnik Miasta T. Adamowicz, z upoważnienia burmistrza, zreferowała ww. projekt uchwały i przedstawiła uzasadnienie. Radny A. Wiczkowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów. Radna G. Juraszek przedstawiła pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej. Radny B. Stokłosa przedstawił pozytywną opinię Komisji Rozwoju Miasta i Integracji z Unią Europejską.. Radny E. Łabęcki przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego. Radny T. Śnieżek przedstawił pozytywną opinię Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego. Radny P. Skrzyszewski przedstawił pozytywną opinię Klubu Radnych Obywatelski Blok Samorządowy. Radny A. Wiczkowski przedstawił pozytywną opinię Klubu Radnych Obywatelski Klub Lewicy. Radny L. Kwiecień zadał pytanie związane z zadaniami inwestycyjnymi i WPI. W WPI przyjęliśmy na ten rok, że inwestycje wyniosą złotych. Brakowało nam według tego planu złotych. I tak jak było mówione w czasie tworzenia WPI 6 milionów wydajemy własnych pieniędzy. Natomiast zaciągamy kredyt 7 milionów 43

6 tysiące złotych. Skąd ta różnica jest? Wystąpiłem do pana burmistrza z prośbą o wskazanie, jakie inwestycje zostaną wykonane za te pieniądze, odpowiedź otrzymałem ale pustą, że tak powiem. p. Adamowicz odpowiedziała, że w budżecie miasta zostało zapisane, że będzie zaciągnięty kredyt w wysokości złotych na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach miasta. Nie zostały one określone. Natomiast, jeżeli chodzi o projekt uchwały dotyczący kredytu uważamy, że kredyt powinno zaciągać się na zadania inwestycyjne. Wydatki bieżące powinny być pokrywane z dochodów własnych. W związku z powyższym projekt uchwały został tak przygotowany, że zostanie on zaciągnięty na zadania inwestycyjne. Tak też będzie to określone przy wyborze banku, który będzie na pewno prosił o wskazanie inwestycji, które zostaną z tego kredytu pokryte. Burmistrz M. Piorun uzupełnił odpowiedź. Budżet miasta jest jednolity, dochody i wydatki. Natomiast w rozmowie z bankami najlepiej jest zaciągać kredyt na inwestycje, gdyż wówczas można uzyskać najniższe oprocentowanie. Dlatego też jest przygotowany projekt uchwały dotyczący pokrycia z tego kredytu tylko inwestycje. Natomiast o samej wysokości to będziemy wiedzieli dokładnie po przeprowadzeniu przetargu. Zgodnie z budżetem miasta i załącznikiem nr 6 do budżetu jest wysokość wydatków na inwestycje w roku 2004, jest to określone. Na podstawie tych zadań ogłaszamy przetargi i jeżeli będzie już konkretna kwota, to na taką kwotę będziemy rozmawiać z bankiem. Lepiej jest na inwestycje niż kredyt obrotowy na bieżące wydatki. I on faktycznie później jest kredytem komercyjnym. Więcej głosów w dyskusji nie było, przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 174 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji. Wynik głosowania: za 13, przeciw 0, wstrzymujące się 7, uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXV/165/04 - załącznik nr 12. 3) projekt nr 175 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych wraz z uzasadnieniem załącznik nr 13. Skarbnik Miasta T. Adamowicz, z upoważnienia burmistrza, zreferowała ww. projekt uchwały i przedstawiła uzasadnienie. Radny A. Wiczkowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów. Radna G. Juraszek przedstawiła pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej. Radny E. Łabęcki przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego. Radny B. Stokłosa przedstawił pozytywną opinię Komisji Rozwoju Miasta i Integracji z Unią Europejską. Radny P. Skrzyszewski przedstawił pozytywną opinię Klubu Radnych Obywatelski Blok Samorządowy. Radny A. Wiczkowski przedstawił pozytywną opinię Klubu Radnych Obywatelski Klub Lewicy. Innych głosów w dyskusji nie było, przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 175 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Wynik głosowania: za 13, przeciw 1, wstrzymujące się 6, uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXV/166/04 - załącznik nr 14. 4) projekt nr 176 w sprawie dokonania zmiany budżetu miasta na 2004 rok wraz z uzasadnieniem załącznik nr 15. Skarbnik Miasta T. Adamowicz, z upoważnienia burmistrza, zreferowała ww. projekt uchwały i przedstawiła uzasadnienie oraz przeprosiła za błąd i w związku z tym zgłosiła autopoprawkę do załącznika nr 4. W pozycji 26 Fundusz Poręczeń Kredytowych w kolumnie zmniejszenia o 500 złotych tego funduszu. plan po zamianach złotych. W związku z tym zmienią się sumy ogólne, kwota z złotych zmienia się na , i plan po zmianach zmieni się na kwotę złote. Radny A. Wiczkowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów. Radna G. Juraszek przedstawiła pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej. Radny E. Łabęcki przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego. Radny T. Śnieżek przedstawił pozytywną opinię Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego.

7 Radny B. Stokłosa przedstawił pozytywną opinię Komisji Rozwoju Miasta i Integracji z Unią Europejską. Radna J. Lora przedstawiła pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną. Radny P. Skrzyszewski przedstawił pozytywną opinię Klubu Radnych Obywatelski Blok Samorządowy. Radny A. Wiczkowski przedstawił pozytywną opinię Klubu Radnych Obywatelski Klub Lewicy. Radny W. Glinkowski zgłosił następującą sprawę i pytanie. Po analizie projektu uchwały nr 176 nie znajduję tam pokrycia dla skutków projektu uchwały nr 177 dot. naszych podległych jednostek budżetowych. Z jakiego funduszu zostaną pokryte koszty gminy, ponieważ projekt uchwały nr 177 dot. doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków ciągnie za sobą skutki finansowe. Jaka jest potrzebna kwota w budżecie gminy na pokrycie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w związku z planowaną podwyżką? Aczkolwiek jest to przedmiotem następnej uchwały, ale w takiej kolejności rozpatrujemy te projekty uchwał. Nie znajduje to pokrycia w budżecie, nie widzę przynajmniej ja się nie doszukałem. Jaki wpływ na budżet będzie miał wzrost cen w związku z projektem uchwały nr 177? Burmistrz M. Piorun odpowiedział. To jest bardzo zasadne pytanie, ponieważ wiadomo, że przyjęcie projektu uchwały nr 177 na pewno będzie skutkowało. W tym projekcie uchwały tego nie można było wprost zastosować chociażby z jednego powodu, że tamta uchwała jeszcze nie jest przyjęta. Ale jeżeli będzie przyjęta to wówczas na pewno będzie moje polecenie dla wszystkich jednostek podległych o przeanalizowanie, jakie to będą koszty. Ale oszczędności będziemy szukać w jednostkach po to żeby było jak najmniejsze obciążenie budżetu. Dlatego nie mogło się to znaleźć w tym budżecie. Będziemy analizować to. Radny L. Kwiecień przedstawił dwie uwagi. 1) W punkcie 4a w uzasadnieniu zwiększenie wydatków jest napisane zaplanowana na ten cel w budżecie kwota okazała się niewystarczająca. Ja bym prosił na przyszłość uzasadniać to bardziej dokładnie, że niewystarczająca to nie znaczy, że trzeba podnieść. Z czego wynikało to, że jest niewystarczająca. Może z niegospodarności, może z rozrzutności. Ja bym to chciał wiedzieć. 2) dot. budowy szybu dźwigowego w Gimnazjum Nr 1, kwota złote, na niesfinansowanie części wydatków w roku ubiegłym i dotacja dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury złotych dofinansowanie wydatków remontowych zrealizowanych w roku ubiegłym. Z tego co pamiętam, te kwoty były zarezerwowane w budżecie. Więc jak to się stało, że myśmy w tamtym roku nie mogli tego zapłacić, płacimy w tym roku. p. Adamowicz wyjaśniała. Tak jak już mówiłam panu radnemu na komisji, budżet został wykonany nie w takim stopniu jak wynikało to z zaplanowanych dochodów i wydatków. Tak bywa i pewne kwoty przechodzą na rok następny. Finansuje się je z budżetu tegorocznego poprzez zwiększanie, znajdowanie dodatkowych środków, poprzez zwiększenie subwencji. Tutaj mamy subwencję oświatową, która została równo podzielona na te dwie kwoty dotyczące zapłaty faktury za dźwig w Gimnazjum Nr 1 jak również dofinansowanie remontów wykonanych w ubiegłym roku w DOK-u. Więcej głosów w dyskusji nie było, przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 176 w sprawie dokonania zmiany budżetu miasta na 2004 rok. Wynik głosowania: za 13, przeciw 0, wstrzymujące się 7, uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXV/167/04 - załącznik nr 16. 5) projekt nr 177 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe, zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków wraz z uzasadnieniem załącznik nr 17. Wniosek spółki Wodociągi i Kanalizacja o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - załącznik nr 18. Prezes S. Kozłowski przedstawił ww. projekt uchwały i wniosek spółki Wodociągi i Kanalizacja. Treść wystąpienia p. Kozłowskiego - załącznik nr 19. Burmistrz M. Piorun poinformował, że zgodnie z ustawą to nie burmistrz przedkłada projekt uchwały, jest to projekt Rady Miejskiej. Natomiast zgodnie z ustawą burmistrz ma obowiązek przedstawić Radzie opinię dot. nowych taryf. Pozytywna opinia burmistrza została dołączona do projektu uchwały i zawarta jest w uzasadnieniu stanowiącym załącznik nr 20. Poza tym burmistrz powiedział jak przebiegała praca nad wypracowaniem ww. opinii. Odbyło się kilka spotkań. Pan prezes i pracownicy spółki Wodociągi i Kanalizacja przedstawiali materiały dot. kosztów spółki. Z analizy wynikało, że podwyżka przy zużyciu 15 m3 wody miesięcznie będzie wynosiła 8,76 zł. Przy zużyciu 100 m3 wody miesięcznie różnica wynosi 67,39 zł. Analizowano także absencje pracowników. Tutaj

8 jest dużo do poprawienia, bo to są dodatkowe koszty. Na przykład są pracownicy, którzy są obecni w pracy 50% w ciągu roku. Są to przyczyny obiektywne, np. choroba, ale to wpływa na koszt. W związku z tym pan prezes w roku 2004 ma zwrócić na to uwagę, tym bardziej, że praca w tej firmie charakteryzuje się ciągłością, czyli 24 godziny non stop, gdzie pracownicy pracują w brygadach. Radny A. Wiczkowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów. Radna G. Juraszek przedstawiła pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej. Radny E. Łabęcki przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego. Radny T. Śnieżek przedstawił pozytywną opinię Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego. Radny B. Stokłosa przedstawił pozytywną opinię Komisji Rozwoju Miasta i Integracji z Unią Europejską. Radny P. Skrzyszewski przedstawił pozytywną opinię Klubu Radnych Obywatelski Blok Samorządowy. Radny G. Kiejnich przedstawił pozytywną opinię Koalicyjnego Klubu Radnych SLD-UP. Poza tym zapytał kto jest wnioskodawcą tego projektu uchwały. Burmistrz M. Piorun odpowiedział, że zgodnie z ustawą przewodniczący Rady Miejskiej. Poza tym dodał. Ta ustawa jest bardzo wadliwa już są poprawki i już będą odwołania do Trybunału Konstytucyjnego. Nie mniej jednak ustawa jest w tej chwili aktualna i musimy to wprowadzić. Życie to pokazuje, że ta ustawa ma wiele wad, między innymi to, co pan radny słusznie zauważył. Jako burmistrz nie mogę być wnioskodawcą gdyż spółka Wodociągi i Kanalizacja musi przedłożyć Radzie całość dokumentacji na 75 dni przed podjęciem decyzji i Rada ma 45 dni na podjęcie uchwały. O programie sesji decyduje przewodniczący Rady, i to jest projekt uchwały przewodniczącego Rady Miejskiej. Radny G. Kiejnich dodał. Prosilibyśmy, żeby była ta pieczątka, bo nie ma się chyba co narażać w związku 75. dniami o uchylenie tej uchwały z powodów formalnych albo nas zmuszać do doniesienia do Wojewody, że coś tu nie gra. Pani M. Kałużna, radca prawny, z upoważnienia burmistrza wyjaśniała. Paragraf 63 Statutu w ust. 2 określa, co projekt powinien zawierać. Tak jak pan burmistrz określił, że przewodniczący jest projektodawcą. W projekcie uchwały nie musi być określenia. Jest wymagana opinia radcy prawnego, stąd jest tam pieczątka. Natomiast informacyjnie powinno się podać, kto jest projektodawcą, natomiast w projekcie uchwały nie ma takiego wymogu, nie jest obligatoryjne. Rany G. Kiejnich, w związku z powyższym, stwierdził: Chyba będziemy musieli wrócić do poprawy Statutu, bo nie wyobrażam sobie żebyśmy podejmowali decyzję przy założeniu, że jest anonimowy projekt. Radny W. Glinkowski, zapisany na liście mówców, powiedział: Nie będę się odnosił do samej zasadności zasady uważam, że zasadność samej ustawy i przedłożonego projektu zapewne jest słuszne, natomiast muszą obowiązkowo się odnieść do meritum czyli do strony czysto merytorycznej rachunkowej tego szczególnego projektu. Ale zanim może zacznę omawiać. Aczkolwiek w telegraficznym skrócie wszystkie moje zastrzeżenia to chciałbym jeszcze uzyskać odpowiedź od pana Prezesa jeżeli to jest możliwe na pytanie, które zresztą zadałem jak pan Prezes tu wspomniał, że część radnych odwiedziła wodociągi czując niedosyt informacji nie umieszczonych tutaj w tym przedstawionym projekcie, w związku z powyższym jeszcze raz pytam - ile wodomierzy jest zakupywanych nowych i ile jest spora generacji na stanie, bo zrozumiałym jest, że momencie pojawienia się awarii zgodnie z zapisem w przedmiocie działalności gospodarczej wodociągi mają, że takie usługi świadczą, mogą sprzedać wodomierz na zewnątrz czy to nowy para generacji w związku z powyższym no po prostu powinna być ustalona cena wodomierza, zakupu wodomierza nowego i cena wodomierza regenerowanego. Natomiast to jest jedno pytanie, więc pytanie ile wodomierzy tych jest i jaka jest ich cena. Jeżeli można to bym prosił o odpowiedź na to pytanie bo później będę umiał się na podstawie tego odnieść do reszty. p. Kozłowski odpowiedział. Nowe wodomierze zakupywane są sukcesywnie w ramach potrzeb, natomiast w tym roku nowych zakupiliśmy już 160 sztuk, po regeneracji mamy już 413 sztuk do wymiany w bieżącym roku przewidujemy ponad 2000 sztuk jako, że państwo wiecie wodomierz ma być regenerowany ewentualnie wymieniany w zależności od jego przekroju po czterech lub pięciu latach eksploatacji. Jeśli chodzi o cennik usług wodomierzowi, taki funkcjonuje i zależy to od średnicy. średnica fi 15, naprawa, regulacja i legalizacja kosztuje 42 złote, fi 20 kosztuje 53 zł i te większe przekroje fi 30 kosztuje 105 zł, fi zł. Cena nowego jest w zależności od przekroju od 50 zł. aż do 250 zł., to zależy jaki jest przekrój.

9 Radny W. Glinkowski kontynuował. W takim razie może już nie będę polemizował nad ta ceną bo to jest, z tego wygląda jak pan Prezes przedstawił, że cena nowego wodomierza zakładam, że od 50 zł. to najniższe czyli fi zł. a regenerowanego 42 zł., to należałoby się zastanowić czy jest sens w ogóle ponosić koszty regeneracji gdzie różnica jest 8 zł., przy czym nie wiem gdzie państwo kupujecie. Tutaj pozwoliłem sobie sięgnąć dalej, mam dostępne materiały gdzie cena wodomierza jest 44 zł plus 5 kompletów śrubunków nowych, o nowych mówię, a powiedzmy przy największy zakupie jest możliwość jeszcze udzielenia, tutaj jest nawet napisane, na dostarczany wodomierz za 50% ceny netto plus koszty legalizacji obowiązujące w dniu dostawy. To są szczegóły takie może w tym momencie nieistotne. Jeżeli pozwolicie Państwo, to odniosę się do meritum. Więc jeżeli widzimy tutaj po stornie kosztów zapisane cyfry to te cyfry nie znajdują odniesienia po stronie przychodów, więc żeby były koszty to najpierw muszą być przychody, albo inaczej jak są koszty to powinny być przychody żeby przedsiębiorstwo mogło funkcjonować i żeby mogło świadczyć usługi. Więc proszę państwa, nie celowym jest tworzenie rezerwy w kwocie zł., jak mi wyjaśniono, na pokrycie, na co jest rezerwa łączna w kwocie zł tworzy się rezerwę na należności nieściągalne pod hasłem nieregularne. Czym innym są należności nieregularne a czym innym są należności nieściągalne. Nie ściągalne to takie, których nie odzyskuje się w ogóle, a nieregularne to takie, które odzyskuje się w terminie późniejszym. Jeżeli się odzyskuje należności w terminie późniejszym no to automatycznie powinny te odzwierciedlenia, te zapisy mieć odzwierciedlenie po stronie przychodów nie ma. Proszę państwa tabela trzecia ustalenie poziomu niezbędnych przychodów w pozycji w kolumnie 2 w pozycji 2 brak zapisu, brak cyfr zarówno w roku 2002, 2003 jak i również przewidywane na 2004, 2005 po stronie amortyzacji raty kapitałowe, odsetki, rezerwa na należności nieregularne, więc i tak samo jest również przy zaopatrzeniu. W tym miejscu Przewodniczący obrad poprosił pana radnego o sprecyzowanie pytania albo wniosku.. Radny W. Glinkowski odniósł się do powyższej wypowiedzi. Jeżeli można, panie przewodniczący ja przepraszam, że troszeczkę muszę przedłużyć, ale żebyśmy mogli głosować to chciałbym przybliżyć państwu radnym stan faktyczny. Odnoszę się merytorycznie a nie komentuję tego. Ja się odnoszę merytorycznie do przedstawionego nam wniosku, żebym mógł postawić wniosek to najpierw powinniśmy uważam, znać zapisy merytoryczne tego wniosku. W tym miejscu Przewodniczący obrad ponownie zwrócił uwagę i poprosił o sprecyzowanie Radny W. Glinkowski kontynuował. Już nie komentuję, tego tylko odnoszę się do meritum. W związku z powyższym dla mnie zrozumiała jest kwota rezerwy zł, niezrozumiałe są dla mnie braki w tych wymienionych pozycjach, skoro też te same cyfry znajdują potwierdzenie, znajdują zapisy po stronie kosztów, nie zrozumiałym jest dla mnie, że w tabeli 5 w grupie drugiej w pozycji 1 jest kwota pobór roczny wody natomiast odprowadzone ścieki w ilości około trzykrotnie więcej zapisuję się, że zostaje odprowadzonych ścieków w stosunku do pobranej wody. Dalej tego nie komentuję, tylko przedstawiam cyfry faktycznie tak jak one wyglądają. Proszę państwa wspomniał pan Prezes, że koszty wodomierzowni, koszty wodomierzy, koszty działu obsługi klienta, więc tabela 6 pozycja w uwagach pozycja 1, 4 wyraźnie pokazuje jakie są koszty poniesione w wodomierzownie w roku 2003 jest wymieniona kwota zaokrąglę około zł wodomierz taki jest legalizowany okres legalizacji jest 161 miesięcy co daje kwotę około w przeliczeniu na przy zakupie nowych wodomierzy gdzie z wyliczenia wychodzi, że ten wodomierz powinien kosztować 84 zł 21 gr. wykonalność zakupu nowych wodomierzy można wykonać w 115% co przekłada się na kwotę 84, 21 gdzie mam materiały pan prezes zresztą wspomniał i tak o niższej ceny jak ja mówię to jest w przypadku wodomierzy nowych. Gdybyśmy przyjęli cenę wodomierzy regenerowanych automatycznie będzie to niższe. Ale proszę państwa, jeszcze pozwolę sobie odnieść się bo dalej pod względem rachunkowym. W tym miejscy Przewodniczący obrad prosił o wnioski, dodając. Gdyby każdy tutaj miał tyle czasu co pan, to byśmy nie skończyli dzisiaj tej sesji, bardzo proszę o wnioski. Radny W. Glinkowski kontynuował. Ja myślę panie przewodniczący, że próba ograniczenia mi czasu, to jest próba ograniczenia przedstawienia naprawdę tak zapisanego wniosku. To jest próba ograniczenia, bo jeszcze tutaj dwa słowa. W tabeli 10 jest niezgodność w podliczeniu w kolumnie 4, na końcu kolumny są koszty całkowite zł., z podliczenia wychodzi, że powinno być zł., w tabeli 11 w kolumnie koszty całkowite jest zł., z podliczenia wychodzi zł., różnica z tabeli 11 jest zł. po stronie kosztów, różnica z tabeli 10 jest zł. łącznie zł. zapisanych za dużo po stronie kosztów co nie znajduje w ogóle zapisów po stornie przychodów. Te kolumny po prostu nie mają odzwierciedlenia. Jak zapytałem pana prezesa co to za dział TR w tabeli 12 wydziały pomocnicze TNT, TR nieprecyzyjnie mi wyjaśniono jaki to jest dział TR. W końcu okazało się,

10 że takiego działu TR nie ma, a mamy go tak właśnie zapisanego w tych swoich materiałach. Alokacja kosztów przypisana za odprowadzenie ścieków jest w tabeli 6 i tak dalej. I w związku z powyższym, może już tutaj spełnię życzenie pana przewodniczącego, w związku z powyższym, że jest tak strasznie dużo według mnie nieprawidłowości merytorycznych, pod względem rachunkowym to się nie zgadza, pod względem zapisów jest to zapisane po stronie kosztów, nie jest to zapisane po stronie przychodów, brak jest naliczania odsetek za nieterminowe zapłaty, i tak dalej, składam wniosek do projektu uchwały Nr 177 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków wnioskuję o cofnięcie do poprawy wyżej wymienionego projektu uchwały i przedstawienie ponownie w innym terminie po naniesieniu poprawek. W uzasadnieniu załączony wniosek o zatwierdzenie taryf jest niezgodny pod względem rachunkowym i merytorycznym. Jeszcze raz przepraszam za wydłużony czas. Wniosek KRM /04 - załącznik nr 21 Przewodniczący obrad L. Tatomir odniósł się do powyższej wypowiedzi. Myślę, że faktycznie zabrał pan dużo czasu i to było bardzo chaotyczne, można było te wszystkie punkty czy uwagi wypunktować w tym wniosku i dać ewentualnie wcześniej radnym, było by to sprawniej i chyba z korzyścią dla większości. Dopuściłem tylko taką długość czasu dyskusji ponieważ był pan jedynym radnym, który zapisał się do głosu, ale jest to faktycznie znaczne przekroczenie tego czasu. p. Kozłowski odniósł się do ww. zarzutów. Rzeczywiście pan radny był u nas nawet dzisiaj rano, jeszcze pokazywaliśmy ustawy i uchwały. Myśleliśmy, że przekonaliśmy ale okazuje się, że nie. Proszę państwa to opracowanie jest prawidłowe, jest ono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Jeżeli Minister Infrastruktury podaje szereg tabel, to my na te tabele odpowiadamy. Natomiast nie odpowiadamy na tabele takie, których on tam nie zamieścił. Mianowicie co pan tam na końcu powiedział, że brak naliczania odsetek, nie ma takiej potrzeby. Widocznie ustawodawca tak chciał pomimo, że odsetki są naliczane i pan radny otrzymał kwotę wysokość kwoty jaką zebraliśmy w roku ubiegłym, ale w tym materiale nie musi funkcjonować. Jeśli chodzi o nazewnictwo rzeczywiście wkradł się błąd, TR napisano, a powinien być symbol działu TE - dział energetyczny. I to nie to, że nie umieliśmy odpowiedzieć natomiast konsternacje nastąpiły miedzy mną, panią Sidorczyk, a panem Glinkowskim, że to taka drobna sprawa, a budzi tyle wątpliwości. Jeśli chodzi o należności nieregularne, również to samo odpowiem, mam tu przy sobie dziennik ustaw, rozporządzenie jest podane, że takie należności nieregularne rezerwy należy stosować. Nie ma takich rezerw w roku 2000, 2003 bo poprzednie przepisy tego nie przewidywały. No i chyba ostatnia bardzo prosta sprawa mianowicie wody a ścieków. Wiadomym jest wszystkim, że wszystkie zakłady pracy posiadają swoje ujęcia wody, Bielbaw, Bieltex dawna Diora i inne zakłady, i tutaj do nas tylko dają te ścieki, natomiast z wody naszej nie korzystają, Bielawa korzysta w dużym stopniu ze zbiornika Sudety i tutaj my tej wody już nie fakturujemy, tylko fakturujemy ścieki, stąd jest taka różnica. Nie ma również żadnej pomyłki w tych kosztach wodomierzowni, wniosek dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a nie produkcji pomocniczej, produkcja pomocnicza jest tutaj wydzielona i gdyby dołożyć jeszcze tutaj koszty produkcji pomocniczej to ta cena byłaby wtedy wyższa, to jest korzystniej nawet, że jej tam nie ma, bo koszty są niższe, inaczej by były, jak pan sam powiedział, około wyższe. Radny W. Glinkowski odniósł się do powyższego wyjaśnienia. Ja potwierdzam to, co pan Prezes powiedział, że przedstawiono mi jakie są odsetki i, że ja tego nie przyjąłem. Ja podtrzymuję to, że tego nie przyjąłem. Te odsetki, panie prezesie, są zapisane po stronie kosztów, a nie ma ich po stronie przychodów. Ja cały czas odnoszę się merytorycznie, ja nie pływam wirtualnie, nie rozmawiam. Zgadzam się z panem całkowicie, te odsetki o których pan mówi, żeby przedstawić i przedstawiliście mi państwo, są zapisane w tym dokumencie po stronie kosztów, nie ma odzwierciedlenia po stronie przychodów. Mógłbym jeszcze naprawdę dużo mówić, ale pan przewodniczący i tak był uprzejmy udzielić mi dłuższego czasu na wypowiedź, myślę, że z korzyścią dla nas wszystkich. p. Kozłowski dodał, że w firmie funkcjonują dwa rodzaje odsetek, odsetki za niezapłacone faktury i odsetki za wykorzystanie pożyczki z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, i są one inaczej rozliczne. Więcej głosów w dyskusji nie było, przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek radnego W. Glinkowskiego o cofnięcie do poprawy ww. projektu uchwały i przedstawienie ponowne w innym terminie, po naniesieniu poprawek.

11 Wynik głosowania: za 1, przeciw 19, wstrzymujące się 0, wniosek został odrzucony. Następnie poddał pod glosowanie projekt uchwały nr 177 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe, zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków. Wynik głosowania: za 19, przeciw 1, wstrzymujące się 0, uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXV/168/04 - załącznik nr 22 W tym miejscu przewodniczący obrad L. Tatomir ogłosił przerwę, która trwała od godz. 12,30 do 13,15. Po przerwie, przewodniczący obrad wznowił obrady i zapowiedział rozpatrzenie projektu uchwały nr ) projekt nr 178 w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego załącznik nr 23. Skarbnik Miasta T. Adamowicz, z upoważnienia burmistrza, przedstawiła ww. projekt uchwały od strony budżetu miasta zawarte w uzasadnieniu stanowiącym załącznik nr 24. Dyrektor OPS, p. Zofia Cupak, z upoważnienia burmistrza przedstawiła merytoryczne uzasadnienie projektu uchwały, odnośnie społecznego aspektu tej sprawy. Omówiła zasady przyznania i obliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego. Ww. zasady oraz przykłady obliczenia dodatku mieszkaniowego stanowią załącznik nr 25. Radna G. Juraszek przedstawiła pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej. Radny A. Wiczkowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów. Radny E. Łabęcki przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego. Radny T. Śnieżek przedstawił opinię Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego. Przy omawianiu projektu uchwały Komisja gościła panią dyrektor wraz z pracownikiem. Była możliwość zapoznania się szczegółowo z informacjami przedłożonymi do projektu uchwały. Opinia komisji jest pozytywna, taki jest wynik glosowania przeprowadzonego nad przedstawionym projektem uchwały. Radny B. Stokłosa przedstawił pozytywną opinię Komisji Rozwoju Miasta i Integracji z Unią Europejską. Radny P. Skrzyszewski przedstawił pozytywną opinię Klubu Radnych Obywatelski Blok Samorządowy. Radny A. Wiczkowski przedstawił pozytywną opinię Klubu Radnych Obywatelski Klub Lewicy. Przewodniczący obrad L. Tatomir poinformował, że w tym punkcie zapisał się jedynie radny W. Glinkowski. Z uwagi na to, że pan radny Glinkowski zgłaszał fakt możliwości przekroczenia czasu wystąpienia 3 minut, przewodniczący dopuścił taką możliwość i określił czas wystąpienia pana radnego Glinkowskiego do sześciu minut. Radny W. Glinkowski powiedział: Pani dyrektor przedstawiła rzeczywiście bardzo przejrzyście ten projekt uchwały. Przeanalizowaliśmy go bardzo wnikliwie i uważam, że mimo tego, że sama ustawa jest kolejnym bublem legislacyjnym, która pozwala na wypłatę ryczałtu, który jest przeznaczony na zapłatę na pokrycie kosztów czynszu za mieszkanie. Niejednokrotnie nie znajdowało to odbicia w opłacie tego czynszu. Pozwoliłem sobie zasięgnąć szerszej opinii na ten temat. Więc ludzie, którzy brali te dodatki do ręki w formie ryczałtu wcale nie płacili za mieszkanie bądź po dwóch, trzech miesiącach dopiero zaczynali płacić. To nasze uregulowanie i tak nie spowoduje do końca tego, że ci ludzie będą płacić, bo dalej nie ma takich obwarowań, które by pozwoliły na to, żeby przelać na konto zarządcy tejże nieruchomości, w której dana osoba mieszka, tylko dalej trzeba wypłacić do ręki. Tak jak pani dyrektor powiedziała, z drugiej strony osoby, której raz wypłacono i wypłacono jej faktycznie kwotę wyższą jak wydatki mieszkaniowe, nie odkładali sobie na okres zimowy, i później przed okresem zimowym przychodzą jeszcze na opał. I w związku z powyższym tutaj unikniemy wydawania pieniędzy w sposób nieracjonalny. Natomiast na pewno pomożemy wszystkim tym najsłabszym. Te dodatki pokazuję, że wszystkie osoby, którym się ten dodatek należy, które nie maja dochodów, w 100% będą mieli pokryte koszty opłaty z tytułu mieszkania. Więcej głosów w dyskusji nie było, przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 178 w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego. Wynik głosowania: za 11, przeciw 7, wstrzymujące się 0, uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXV/169/04 - załącznik nr 26. 7) projekt nr 179 w sprawie realizacji inwestycji p.n. Ratusz modernizacja wraz z uzasadnieniem załącznik nr 27 Zastępca Burmistrza T. Smolarz, z upoważnienia burmistrza, przedstawił ww. projekt uchwały i uzasadnienie. Radna J. Lora przedstawiła pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną.

12 Radny A. Wiczkowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów. Radna G. Juraszek przedstawiła pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej. Radny B. Stokłosa przedstawił pozytywną opinię Komisji Rozwoju Miasta i Integracji z Unią Europejską. Radny E. Łabęcki przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego. Radny T. Śnieżek przedstawił pozytywną opinię Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego. Radny P. Skrzyszewski przedstawił pozytywną opinię Klubu Radnych Obywatelski Blok Samorządowy. Radny A. Wiczkowski przedstawił pozytywną opinię Klubu Radnych Obywatelski Klub Lewicy. Innych głosów w dyskusji nie było, przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 179 w sprawie realizacji inwestycji p.n. Ratusz modernizacja. Wynik głosowania: za 11, przeciw 0, wstrzymujące się 7, uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXV/170/04 - załącznik nr 28. 8) projekt nr 180 w sprawie zatwierdzenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego wraz z uzasadnieniem załącznik nr 29. Zastępca Burmistrza T. Smolarz, z upoważnienia burmistrza, przedstawił ww. projekt uchwały i uzasadnienie. Radna G. Juraszek przedstawiła pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej. Radny E. Łabęcki przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego. Radny T. Śnieżek przedstawił pozytywną opinię Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego. Radny B. Stokłosa przedstawił pozytywną opinię Komisji Rozwoju Miasta i Integracji z Unią Europejską. Innych głosów w dyskusji nie było, przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 180 w sprawie zatwierdzenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego. Wynik głosowania: za 12, przeciw 7, wstrzymujące się 0, uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXV/171/04 - załącznik nr 30. 9) projekt nr 181 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ulicy Paderewskiego w Dzierżoniowie wraz z uzasadnieniem załącznik nr 31. Zastępca Burmistrza T. Smolarz, z upoważnienia burmistrza, przedstawił ww. projekt uchwały i uzasadnienie. Radny E. Łabęcki przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego. Radny B. Stokłosa przedstawił pozytywną opinię Komisji Rozwoju Miasta i Integracji z Unią Europejską. Radny A. Wiczkowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów. Radna G. Juraszek przedstawiła pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej. Radny G. Kiejnich poprosił o potwierdzenie czy dobrze zrozumiał. informację dot. spornych od lat działek budowlanych, że będą one sprzedawane w przetargu jako działki budowlane, pod budownictwo mieszkaniowe. Poza tym zapytał, co znaczy z dopuszczeniem funkcji rzemieślniczej. Zastępca Burmistrza T. Smolarz odpowiedział. Plan rozstrzygnie do końca o faktycznym zagospodarowaniu i celu, na jaki te działki zostaną sprzedane, bo z godnie z ustawą tylko plan może regulować sposób wykonywania własności. Natomiast w tej chwili w Studium zapisane jest, że są to działki budowlane z dopuszczeniem drobnej funkcji rzemieślniczej jako towarzyszącej. Plan może dla tych działek określić przeznaczenie bądź mieszkaniowe, bądź mieszkaniowe z uzupełniającą funkcją rzemieślniczą. Więcej głosów w dyskusji nie było, przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 181 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ulicy Paderewskiego w Dzierżoniowie. Wynik głosowania: za 19, przeciw 0, wstrzymujące się 0, uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXV/172/04 - załącznik nr ) projekt nr 182 w sprawie zmiany przedstawicieli Gminy Miejskiej Dzierżoniów w Zgromadzeniu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 wraz z uzasadnieniem załącznik nr 33.

13 Burmistrz M. Piorun przedstawił ww. projekt uchwały i uzasadnienie oraz zgłosił propozycję, aby kandydatem na przedstawiciela Gminy z Zgromadzeniu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego był pan Krzysztof Nawrot, inspektor Radna E. Florczak, w imieniu Koalicyjnego Klubu radnych SLD UP, zapytała jak ma się przedstawiona przez pana burmistrza kandydatura, nie mamy nic przeciwko panu Nawrotowi, tylko, że w uzasadnieniu jest napisane na wniosek burmistrza reprezentowanie gminy można powierzyć jego zastępcy albo radnemu. Tak jest w uzasadnieniu, jest to sprzeczne. Burmistrz M. Piorun wyjaśnił. To jest ten pierwszy punkt, gdzie obligatoryjnie jest burmistrz, a burmistrz może upoważnić swego zastępcę albo radnego. Natomiast pozostali dwaj są wybierani przez Radę. Burmistrz jest nie wybierany przez Radę, bo to jest zgodnie ze Statutem. Natomiast oprócz tego Rada wyznacza jeszcze dwóch przedstawicieli. Jednym przedstawicielem jest pan Bolesław Stokłosa, a drugim proponuje, żeby był pan Nawrot, jako ten fachowiec. A pan Smolarz będzie reprezentował mnie. Poza tym zgłosił poprawkę dot. numeracji paragrafów. Przewodniczący obrad, L. Tatomir, na wniosek Koalicyjnego Klubu Radnych SLD-UP zgłoszonego przez radnego M. Winiarskiego, ogłosił przerwę, która trwała od godz. 13,50 do 14,00. Po przerwie, Przewodniczący obrad, L. Tatomir wznowił obrady i udzielił głosu radnemu Skrzyszewskiemu. Radny P. Skrzyszewski, w imieniu Klubu Radnych Obywatelski Blok Samorządowy zgłosił kandydaturę Krzysztofa Nawrota, który wyraził zgodę. Radna E. Florczak w imieniu Koalicyjnego Klubu Radnych SLD-UP poparła ww. kandydaturę. Więcej kandydatów nie zgłoszono, przewodniczący obrad poddał pod glosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatów. Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 19 głosami. W związku z powyższym przewodniczący obrad poddał pod glosowanie projekt uchwały nr 182 w sprawie zmiany przedstawicieli Gminy Miejskiej Dzierżoniów w Zgromadzeniu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, uzupełniony o nazwisko Krzysztofa Nawrota. Wynik głosowania: za 19, przeciw 0, wstrzymujące się 0, uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXV/173/04 - załącznik nr ) projekt nr 183 w sprawie zatwierdzenia Programu Współpracy z Zagranicą na rok 2004 wraz z uzasadnieniem załącznik nr 35. Zastępca Burmistrza R. Szydłowski, z upoważnienia burmistrza, przedstawił ww. projekt uchwały i uzasadnienie. Radna J. Lora przedstawiła pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną. Radny A. Wiczkowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów. Radny T. Śnieżek przedstawił pozytywną opinię Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego. Innych głosów w dyskusji nie było, przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 183 w sprawie zatwierdzenia Programu Współpracy z Zagranicą na rok Wynik głosowania: za 20, przeciw 0, wstrzymujące się 0, uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXV/174/04 - załącznik nr 36. Ad. 8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie od 1 lutego do 17 marca 2004 r. załącznik nr 37. Burmistrz M. Piorun poinformował, że w tym punkcie zabierze głos pan burmistrz Smolarz w sprawie zmiany formy przekształcenia Zarządu Budynków Mieszkalnych oraz pan Komendant Straży Miejskiej przedstawi projekt reorganizacji Straży Miejskiej. Następnie omówił sprawy, które nie są zawarte w ww. sprawozdaniu. 1) Na stronie 7 dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. Plac zabaw przy ulicy Garbarskiej; jest tam napisane, że trwa procedura przetargowa. Przetarg został rozstrzygnięty, wygrała firma Fior z Wrocławia za kwotę zł. 2) Drugi temat to jest zadanie inwestycyjne budowa parkingu na osiedlu Różanym. Jest już wyłoniony wykonawca, wygrała firma Wykonawstwo Robót Drogowych Tomasz Cydzin na kwotę zł. Tam ma być 45 miejsc parkingowych wzdłuż nowo wybudowanego budynku TBS-u aż do wieżowca. Było to podyktowane tym, spółdzielnia mieszkaniowa wystąpiła, że jest sąsiadem jeżeli chodzi o działki i wyraziła zgodę na wybudowanie pod warunkiem, że wybuduje miasto te parkingi. Jest to początek współpracy jeżeli chodzi o budowę parkingu ponieważ chcemy wspólnie ze spółdzielnią mieszkaniową wybudować ponad 500 miejsc parkingowych na terenach osiedlowych.

14 3) Następny temat, to jest wzmocnienie części stropu pierwszego piętra biblioteki, wygrała firma Anbut ze Świdnicy, kwota zł. 4) Temat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jeżeli chodzi o zasoby spółdzielni mieszkaniowej, Wysoka Rada podjęła uchwałę przyjmując bonifikaty 95%. Zarząd spółdzielni powoływał się na Piławę Górną, że się szybko dogadał, a okazuje się, że tamta rada podjęła uchwałę, nie przyznając ani jednego procenta bonifikaty, a więc normalnie po wycenie będzie przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności. Tamte informacje podane przez pana prezesa nie były ścisłe. W sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kilka razy prosiliśmy zarząd spółdzielni mieszkaniowej o spotkania, tym spotkaniom przewodniczył pan burmistrz Smolarz. W związku z tym, że spółdzielnia nie ma geodety, który by wiedział, co od początku do końca zrobić, aby przygotować te wszystkie grunty pod przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wyraziliśmy chęć, że my to wszystko przygotujemy przed podpisaniem aktu notarialnego, spółdzielnia nam za to wszystko zapłaci, po to żeby członkowie spółdzielni mogli się uwłaszczyć. Nasze propozycje zostały przyjęte. Wydzielono 58 działek pod przekształcenie, to dotyczy budynków mieszkalnych, bo pod przekształcenie tylko wchodzą w rachubę te grunty, które są pod budownictwem mieszkaniowym, nie usługowym i wartość prawa własności wynosi zł.; wartość prawa użytkowania wieczystego zł.; różnica jest ponad 3 mln zł. i tyle by wpłynęło do budżetu miasta gdyby Rada nie uchwaliła bonifikaty 95%. W związku z tym, że jest uchwalona bonifikata w wysokości 95% do budżetu miasta wpłynie kwota zł. Taka to jest duża różnica. Obecnie jest przygotowany projekt uzgodnień dotyczących przekazania do kancelarii notarialnej, chcemy żeby spółdzielnia mieszkaniowa zobowiązała się do dostarczenia aktualnych wpisów do księgi wieczystej. Następne spotkanie jest 2 kwietnia z zarządem spółdzielni po to żeby te sprawy dalej pilotować i faktycznie żeby już pomóc zarządowi spółdzielni mieszkaniowej w realizacji tej ustawy, do której została zobowiązana. 5) Następny bardzo ważny temat dotyczy służby zdrowia; miesiąc temu odbyła się sesja w tej sprawie. Jak pamiętamy, była taka sytuacja, gdzie dyrektor szpitala powiedział, że do końca lutego ma termin, aby przedstawić warianty ewentualnych przekształceń naszego szpitala powiatowego. W dniu 22 marca, kiedy odbyła się tutaj komisja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, otrzymałem na tej sali raport w sprawie przekształcenia lub dalszego funkcjonowania szpitala powiatowego. Na 25 marca została zwołana narada przez Komisję Zdrowia powiatu dzierżoniowskiego, później została przełożona na 26 marca. Na tym zebraniu był obecny pan burmistrz Szydłowski. I chcę poinformować wysoką radę, że ku zdziwieniu praktycznie wszystkich uczestników tego spotkania, naprawdę te trzy warianty, które były przedstawione, nie były omawiane. Natomiast pan starosta podał czwartą możliwość przekształcenia, a mianowicie taką, że gminy pomóżcie. I w związku z tym ja ustosunkowałem się do tego i chcę Wysokiej Radzie przedstawić moje stanowisko, jako burmistrza miasta, w tej kwestii. Gminy miałyby pomóc w ten sposób, tak zaproponował pan starosta, żeby po 10 zł. od każdego mieszkańca przekazać na rzecz szpitala powiatowego, aby spłacić urządzenia, ponieważ zajmie je komornik. Zdecydowana większość, uważała to, że to nie jest docelowy sposób przekształcenia czy restrukturyzacji naszego szpitala, bo jeżeli by wszystkie gminy dały, to byłoby 1 mln zł., a zadłużenie jest 3 mln 600 tys. zł., to za miesiąc znowu przychodzi komornik, i znowu to samo zajmuje. W związku z tym, że nie ma opracowanego wariantu tak naprawdę do dzisiejszego dnia, a te trzy warianty nie były dyskutowane, uważamy, że jest groźba, że może naszego szpitala nie być. A druga groźba jest taka, ponieważ tak jak tutaj była zresztą mowa nawet przez delegata naszego, jeżeli chodzi o sejmik, to nasz powiat, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, nie jest traktowany przez fundusz tak jak powinien. Otrzymujemy kontrakty dużo niższe niż powinniśmy uzyskać. Dlatego moje stanowisko jako burmistrza jest takie, że w dalszym ciągu deklaruję pomoc w ratowaniu szpitala powiatowego. Natomiast propozycja, którą nam przedstawiono w piątek, to naprawdę oprócz roszczeń finansowych wobec gmin nie zawiera żadnego sposobu na poprawę sytuacji naszego szpitala. I chciałbym Wysokiej Radzie tutaj przedstawić, ja już tutaj mówiłem, że za podstawową opiekę zdrowotną odpowiada gmina, i my jako Rada robimy bardzo dużo. Przypominam, w zeszłym roku zrobiliśmy badania profilaktyczne dla stu mężczyzn i stu kobiet. W tym roku, też Wysokiej Radzie przedstawialiśmy, chcemy objąć 3 tysiące mieszkańców Dzierżoniowa badaniami profilaktycznymi dot. możliwości ewentualnego zachorowania na nowotwora, czyli te sprawy genetyczne. Gmina nasza robi to co do niej należy. Natomiast szpitale takie jak powiatowe należą do powiatu i powiat jest za to odpowiedzialny. Natomiast my możemy pomóc jeżeli wiemy, że jest program realny, program przedstawiony wysokiej radzie, program akceptujemy, przeznaczamy pieniądze z budżetu, robiąc korektę budżetu nawet kosztem inwestycji, i to jest zrozumiałe. Ja

15 Wysokiej Radzie na dzień dzisiejszy tego nie mogę przedstawić. Natomiast propozycja opodatkowania, to nie jest do realizacji w ciągu dwóch czy trzech dni zrobić. Żeby mieszkańcy się opodatkowali, to przecież musimy referendum zrobić. W związku z tym nie jest to dobrze prowadzone. Myślałem, że w momencie, kiedy zarzucano poprzedniemu staroście, i myśmy zarzucali poprzedniemu staroście, sposób podejścia do przekształcenia szpitala, mimo, że starosta część zlikwidował, zmniejszył niesamowicie poprzedni deficyt, ale i tak mówiliśmy, że deficyt jest. Tak żeśmy do tego podchodzili. W tej chwili już mamy 3 mln 600 tys. zł. długu i nie widać aby była poprawa. Ja myślę, że jeżeli będzie przedstawiony program realistyczny, to oczywistym jest, ja mówię tutaj w imieniu własnym, ale jednak pewna zdecydowana większość państwa jest za tym, żeby pomóc szpitalowi w tej trudnej sytuacji, co niejednokrotnie żeśmy już robili. Przecież, tu żeśmy robili zmiany korekty budżetu po to żeby szpitalowi pomóc. Część faktur też była, którą wzięliśmy na siebie, jako urząd miasta, z kosztów administracyjnych urzędu miasta w zeszłym roku, po to żeby szpitalowi pomóc. Natomiast nie można się jednak naprawdę zgodzić z tym żeby zepchnąć tę odpowiedzialność na poszczególne gminy, no bo jeżeli jest brak kompleksowych rozwiązań, to takim doraźnym środkiem jakim jest danie np. z Dzierżoniowa 370 tys. zł. naprawdę nic nie da dlatego, że to będą wrzucone pieniądze w studnię, która nie ma dna i na to nie możemy się zgodzić. My wiemy o tym, że w tym szpitalu leczą się mieszkańcy Dzierżoniowa i my nie możemy stać jako gmina z boku i na pewno będziemy pomagać, ale naprawdę oczekujemy, ja wierzę, że starosta przygotuje taki plan naprawczy, że będzie mógł przedstawić wysokiej radzie i mnie jako burmistrzowi i o ile to będzie realistyczne, my wówczas pieniądze wydamy, nawet kosztem innych rzeczy, które mamy w budżecie obecnie, bo same dochody nie są z gumy, one się nie rozszerzą. W związku z tym będziemy musieli z czegoś zrezygnować, żeby dać, ale jeżeli będziemy widzieli, że istnieje możliwość wyjścia z tego kryzysu i naprawdę uratować ten szpital, to na pewno wszyscy pomożemy. Chciałem przedstawić Wysokiej Radzie moje stanowisko w tej sprawie, żeby Wysoka Rada wiedziała jak ja, jako burmistrz, podchodzę do sprawy służby zdrowia. Ponadto burmistrz przekazał: stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w sprawie niezbędnych zmian w służbie zdrowa, przyjęte 26 marca 2004 r., stanowiące załącznik nr 38. stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektów ustaw dotyczących restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowiące załącznik nr 39. Radny G. Kiejnich, w nawiązaniu do wypowiedzi burmistrza, odniósł się do kwestii służby zdrowia, przedstawiając swoje zdanie. Ja bym chciał żeby pan podtrzymywał stanowisko miasta w ten sposób, że nie dawać do niepewnego worka, bo my nie wiemy, co pod pojęciem restrukturyzacji ZOZ-u się kryje. Ponadto, aby mieć taki argument, poprosił burmistrza o przygotowanie dla radnych następującej informacji: Ile gmina miejska Dzierżoniów, w tej kadencji i poprzedniej, przekazywała środków własnych dla ZOZ-u w postaci ulg podatkowych czy też bezpośredniego dofinansowania. Poza tym dodał: Chciałbym, żebyśmy mogli wykazać w Powiecie, że nasze zaangażowanie nie było i nie jest małe. A z tego co ja sobie przypominam jako radny i jako były burmistrz, te środki są takie, że na pewno się ich nie powstydzimy w opinii publicznej. To byłby dobry argument, że to nie jest tak, że pozostajemy gdzieś z boku. A z drugiej strony wesprze to tylko Pana stanowisko, że nasze środki mogą być przeznaczone tylko na te cele, które są precyzyjnie określone co do wartości i do jakości ich przeznaczenia. Tak, żeby to nie były środki, które zaspakajają tylko bieżące kłopoty ZOZ-u w Dzierżoniowie. Radny J. Rudnicki zapytał jak Pan burmistrz ustosunkował się do pisma pana dyrektora szpitala powiatowego odnośnie zwolnienia szpitala z podatku. Burmistrz M. Piorun odpowiedział, że sprawa jeszcze nie była rozpatrywana. Radny J. Glinkowski przedstawił swoje stanowisko dot. służby zdrowia. Nie wiem czy państwo wiecie, że już w tej chwili nie ma ordynatora na oddziale dziecięcym w Bielawie. Pani ordynator złożyła wypowiedzenie w trybie natychmiastowym, skorzystała z tego, że nie są wypłacane w terminie wynagrodzenia. W tej chwili jest to bardzo poważny problem, ponieważ nie ma specjalisty z odpowiednimi uprawnieniami do prowadzenia tego oddziału. To może tylko tak w kwestii uzupełnienia. Natomiast myślę, że my jako Rada, jako pan burmistrz, reprezentujący miasto i my jako Rada powinniśmy się zastanowić, bo tak przynajmniej mi się to nasuwa, że czas kiedy się podda tę służbę zdrowia już jest tak bliski i nieunikniony, i ponieważ na nas spoczywa obowiązek zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom naszej gminy, myślę, że prędzej powinniśmy myśleć w kierunku nie jak pomóc temu, któremu pomóc już nie można, bo takie przynajmniej się tu wnioski nasuwają, tylko co zrobić żeby utrzymać i zapewnić podstawową opiekę zdrowotną, bądź przynajmniej utrzymać, przejąć od powiatu tę upadającą, rozkładającą się służbę zdrowia i utrzymać,

16 przynamniej w jednym budynku skupić jeden oddział dwa, nie wiem na razie, to tylko taki ogólny zarys. Natomiast dopowiem jeszcze, że wynikiem jakiś tam działań, czyli z tego, co do mnie dotarło, źle przeprowadzanego przekształcenia, co już było wcześniej zaskarżone. Wyczytałem to, odeszła z funkcji pani likwidator, nie tak dawno przyszła na to miejsce. To najlepiej świadczy o tym, że nie dzieje się z tym dobrze. Burmistrz M. Piorun przedstawił swoje zdanie. Ja bym nie zwalniał powiatu z obowiązku, żebyśmy przejmowali jako gmina, chyba, że powiatu nie będzie. Natomiast nie zwalniajmy z obowiązku te samorządy, które zgodnie z ustawą o samorządzie mają taki obowiązek. Jeżeli powiatu nie będzie to weźmiemy na siebie ten ciężar służby zdrowia i ten szpital. Natomiast my nie możemy brać całego ciężaru. Bierzemy ciężar, jeżeli chodzi o straż pożarną, jeżeli chodzi o policję, służbę zdrowia, i jeżeli chodzi o bezrobocie to bierzemy. W związku z tym ja myślę, że Wy Państwo jako Rada, ja jako burmistrz, powinniśmy wprost wymagać realizację zadań, które wynikają z ustawy starostwa powiatowego. Mają to realizować, a nie zrzucać na nasze barki, bo wtenczas skarb państwa zawsze będzie usprawiedliwiony, że nie ma pieniędzy, tylko my nie jesteśmy usprawiedliwieni, że na cokolwiek nam brakuje. Przewodniczący obrad L. Tatomir, przedstawiciel Rady Miejskiej Dzierżoniowa w Radzie Społecznej Szpitala Powiatowego, odniósł się do sprawy służby zdrowia. Uważnie przypatruję się wszelkim zmianom i niepokoi mnie, o czym informuję Radę, na Komisji Zdrowia również mówię o tym, przekazuję materiały, że grozi nam, i o tym mówi się już głośno, że tego szpitala może nie być. Mówi się już zupełnie wyraźnie, że szpital w takiej formie w jakiej w tej chwili występuje w oparciu tylko o pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia nie jest w stanie się utrzymać. Tutaj w tych wariantach wykazuje się różne możliwości, właśnie zamknięcia szpitala bielawskiego albo połączenia się ze szpitalem w Ząbkowicach. To nie są, moim zdaniem, dobre projekty. Jedno co w tej chwili obserwuję to co jest korzystne, że dług narasta w dalszym ciągu ale już w tempie o wiele mniejszym, i to jest pocieszające. Na ostatnim spotkaniu Komisji Zdrowia Powiatu z Komisjami Zdrowia pozostałych gmin z powiatu taki dałem wniosek, żeby poszczególne rady miast, poszczególnych gmin powiatu wyraziły taką swoją ogólną opinię na temat tego czy chcemy wziąć udział w ratowaniu szpitala powiatowego, czy nie. Uważam, że od tego trzeba zacząć, bo już było tyle tych spotkań różnych, mówiło się różne rzeczy, ale właściwie nie można zrobić pierwszego kroku, ponieważ to co mówił pan burmistrz, nie ma faktycznie konkretnego planu naprawczego, nie wiemy jeszcze w którym kierunku pójdziemy, czy pójdzie powiat. Tutaj pan starosta wyraźnie określił, że po oddłużeniu szpitala, to pójdzie w kierunku prywatyzacji, w kierunku stworzenia spółki prawa handlowego, tylko warunkiem tego kroku właśnie jest oddłużenie szpitala powiatowego i musimy być tego świadomi jakie są zamierzenia pana starosty w celu uratowania szpitala. I taki był mój wniosek, żeby rady gmin naszego powiatu wyraziły pewną opinię, jakieś stanowisko, które dadzą panu burmistrzowi możliwość działania w tej materii. Bo faktycznie odpowiedzialnymi za szpital są: powiat i poszczególne zarządy powiatu. To trwa już wiele lat. Ale uważam, że musimy być bardzo czujni bo co z tego, że jest winowajca, ale to jest nasze miasto, nasz powiat i nasze zdrowie. Może się okazać, że będziemy jeździć do innego miasta. Także panie burmistrzu, myślę, że wyrażam wolę całej rady, popieramy pana stanowisko. Chcemy żeby był szpital w Dzierżoniowie i myślę, że nawet jesteśmy w stanie zrezygnować, jak pan burmistrz mówił, z pewnych inwestycji po to żeby pomóc szpitalowi w konkretnych właśnie działaniach pod warunkiem, że te pieniądze będą wydane bardzo celowo. Na tym nam zależy. Zastępca Burmistrza T. Smolarz przedstawił propozycje przekształcenia Zarządu Budynków Mieszkalnych. Raport zespołu ds. opracowania koncepcji restrukturyzacji ZBM - załącznik nr 40. p. K. Małecki, Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt reorganizacji Straży. Pismo burmistrza BM-0718/14/04 z r. wraz z projektem reorganizacji Straży Miejskiej załącznik nr 41. Radny G. Kiejnich zapytał, kto wnosi ten projekt reorganizacji, czy pan Komendant czy burmistrz miasta, dzisiaj? p. K. Małecki, Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, że dyspozycje w tym względzie otrzymał od burmistrza i z nim konsultował to na bieżąco. Radny G Kiejnich dodał. Trochę to dla mnie zaskakujące. Natomiast wdaje mi się, że jakoś w ogóle nie zrozumieliśmy chyba intencji dyskusji na temat Straży Miejskiej, to po pierwsze. Po drugie, dzisiaj myślałem, że już nic nie drgnie jakoś mi tak osobiście w nerwach, natomiast sam pomysł tego fotoradaru dla Straży Miejskiej w Dzierżoniowie, to gdzieś już zaczynamy w ogóle się gubić w koncepcji straży miejskiej. Powiem tylko osobiście, że zaczynam jakby tracić poczucie i sens obrony straży miejskiej przed reorganizacją, taka jaka zostaje tutaj planowa, w związku z takimi, moim zadaniem, zupełnie nietrafnymi decyzjami i koncepcjami.

17 Radny J. Rudnicki zgłosił pytanie dot. uczestnictwa stażysty w patrolach pieszych. Jak to się ma do przeszkolenia, skoro funkcjonariusz, który zostaje przyjęty do pracy musi odbyć przeszkolenie a stażysta nie musi. Jak to się ma, bo nie wiem, co robi stażysta na patrolach pieszych bo rozumiem, że nie bierze udziału w interwencjach, na przykład porządkowych. p. K. Małecki, odpowiedział. Stażysta nie może brać oczywiście bezpośredniego udziału w takiej interwencji dlatego, że to jest rola tylko dla pracownika, funkcjonariusza przeszkolonego, który posiada uprawnienia między innymi do użycia środków przymusu bezpośredniego. Ale wiele czynności takich nie sensu stricte patrolowych ale właśnie ustaleniowych czy powiedzmy wiążących się z patrolowaniem miasta, przy udziale funkcjonariusza może w tych działaniach również brać udział stażysta. Radna J. Lora przedstawiła zapytanie do pana Komendanta. Na początku chcę podziękować, że kiedy się zwracałam jako przewodnicząca Komisji Edukacji do Państwa, żebyście zrobili nadzór przy szkołach, i to pewne efekty są przed godziną 7 i nawet w czasie dużych przerw, chciałam podziękować. Teraz pojawił się taki nowy problem, kilka osób idąc z tej komisji zdrowia w piątek, dwie osoby mnie zaczepiły, pytały czy miasto coś zrobi z tymi małoletnimi dziećmi, żebrakami. Czy jest rozeznanie ile naszych dzieci w Dzierżoniowie żebrze, bo nawet po godzinie najbardziej niebezpiecznie jest koło Bachusa. Czy pan Komendant może powiedzieć mi ile mniej więcej dzieci w naszym Dzierżoniowie uprawia to zło? p. K. Małecki odpowiedział. Moje rozeznanie jest takie prawie jak Państwa, to znaczy my mamy też rozeznanie takie ogólne bardzo. Wiemy, że w kilku miejscach, tak jak pani radna wspomniała w okolicach Bachusa, ale przede wszystkim w okolicach targowiska miejskiego, koło Intermarschu i w okolicach rynku również zdarzają się osoby żebrzące, i to są również dzieci. Natomiast tutaj możliwości jakiś działań restrykcyjnych są ograniczone. Myślę, że w sytuacji ekonomicznej kraju, miasta tym bardziej nie kwalifikują się do tego, żeby były właśnie bardzo restrykcyjne, ale w wielu przypadkach strażnicy interweniują, odstraszając te osoby od żebraniny. Natomiast my możemy tutaj podejść do tematu bardziej jakby dogłębnie i te osoby żebrzące na przykład wylegitymować i rozmawiać ze szkołami w tej sprawie, bo jeżeli chodzi o młodzież czy osoby niepełnoletnie, to są najczęściej uczniowie szkół. To jest w skali miasta niewiele osób. Moja ocena jest taka, że jest to od 7 do 10 osób, z którymi się spotykamy na stałe i takie mamy informacje od naszych funkcjonariuszy, to jest 10 osób na terenie miasta, najczęściej właśnie powtarzające się, które powtarzają te działania. Radny B. Stokłosa odniósł się do propozycji przekształcenia Straży Miejskiej. Tak jak właśnie powiedział tutaj kolega radny, wydaje mi się, że w ogóle nie zrozumiał pan, na czym miała polegać restrukturyzacja straży miejskiej. Restrukturyzacja Straży Miejskiej nie miała polegać na zasadzie wydawania dodatkowych pieniędzy z budżetu miasta i kupowania radaru gdzie radar kosztuje w granicach od 80 do 370 tys. zł., radar tyle kosztuje, bo się orientowałem, natomiast miała usprawnić pracę co najmniej tej grupy, która jest, a jeżeli po prostu ta grupa się okazuje nieprzydatna, to zmniejszenie tej ilości ludzi i po prostu przydzielić im faktyczną pracę, ponieważ z poprzedniego okresu z kodeksu karnego już zniknął zapis, że milicja jest to aparat ucisku odpowiadającej interesom klasy panującej. Znikła z zapisu milicja, zniknął aparat ucisku i znikła elita panująca. Natomiast w tych wszystkich pańskich założeniach wynika, że dalszym ciągu pozostał ten sposób myślenia, ponieważ jak pan napisał w tym pierwszym punkcie tak: ochrona, kontrola, nadzór, kontrola, oddziaływanie, egzekwowanie, informowanie, nadzorowanie, nadzorowanie, monitorowanie, nadzorowanie. Przede wszystkim pieniądze, na straż miejską wykłada Rada Miasta i Urząd Miasta w Dzierżoniowie i ta straż miejska powinna służyć takim podstawowym celom jak by gospodarczym, gospodarowania przedłużeniem jakby ramienia burmistrza na terenie dzielnic, ulic, którymi zarządza Burmistrz. Panie Komendancie, napisał pan tu takie zdanie kontrola przy współpracy z wyspecjalizowanymi służbami głównie urzędu miasta przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska dotyczy na przykład wypalania traw. Na terenie Dzierżoniowa znajduje się 39 hektarów traw i łąk. Przez ostatnie 10 lat Straż Pożarna nie zanotowała ani jednego pożaru na terenie Dzierżoniowa. Trawy i łąki były wypalane trawy na obrzeżach Dzierżoniowa, ależ nie jest pan Komendantem Straży Gminy Wiejskiej Dzierżoniów, jest pan komendantem Straży Miejskiej Dzierżoniów i to od tego Urzędu Miasta, a nie od tamtego, dostaje pan pieniądze za pilnowanie tych rzeczy. Ochrona porządku w miejscu publicznych szczególnie pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi, priorytetowe zadanie podstawowe i najważniejsze w panu działalności. A gdzie jest policja, czy policja nie ma prawa tej ustawy egzekwowania? I teraz następne zadanie, które dzisiaj od pana usłyszałem Straż Miejska kieruje się przepisami prawa. Straż Miejska kieruje się przepisami prawa i czym pan wytłumaczy - sobota między godziną 13-stą a 14-stą przyjazd radiowozu pod bankomat na ulicę Wrocławską i pobranie przez strażnika paru złotych z bankomatu, wjazd tam prawie pod ten bankomat. I czym pan wytłumaczy te

18 zdjęcie które tutaj zrobiłem 12 lutego o godzinie 7.55? Dedykuję również to zdjęcie panu Radnemu Leszkowi Kwietniowi ponieważ twierdził, że przed szkołą na ulicy Kopernika nie jest potrzebny parking. Proszę spojrzeć na to zdjęcie i powiedzieć wszystkim radnym co pan na nim widzi. p. K. Małecki odpowiedział. Na tym zdjęciu jest wóz patrolowy Straży Miejskiej, prawdopodobnie na ulicy Kopernika przy wjeździe do zatoczki, tam gdzie zawsze jest pełniona rano, w godzinach rannych, służba pod szkołami. Zabezpiecza się przejście dla pieszych, a dokładnie przejście dla dzieci na ulicy Kopernika. Radny B. Stokłosa dodał. Z tego względu komisja nasza po prostu tu uznała za zupełnie nietrafione te wyjaśnienia, które pan tutaj przedstawił. Nie chcę się dalej rozwodzić na temat innych punktów. Natomiast tak jak powiedziałem, Straż Miejska ma pełnić rolę służebną wobec mieszkańców i urzędu. I taki system straży jest w przepisach powiedziany i tak ma wyglądać. Nie przewidujemy, tak jak powiedziałem, aparatu ucisku odpowiadającą interesu klasy panującej. Radny J. Rudnicki zadał jeszcze jedno pytanie. Tutaj zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Według wariantów, które pan podał w punkcie c - struktury kadrowej, pkt 1 strażnicy kończą maksymalnie pracę o 22,30. W drugim punkcie także o 22,30. Natomiast w rozdziale b pkt 11 pisze pan pełniejsze wykorzystanie w ramach posiadanych możliwości uprawnień nadanych strażnikom przez nowe uregulowania prawne na przykład zakłócenia ciszy nocnej. Czy strażnicy mają chronić zakłócanie ciszy nocnej przez 30 minut? Prosiłbym tutaj o odpowiedź, wyjaśnienie czy to jest taki mały poślizg tylko, czy tutaj naprawdę coś to ma znaczyć. p. K. Małecki odpowiedział. Pracowaliśmy do tej pory do godziny 23 i w związku z tym, że ta nowa ustawa, nowelizacja ustawy, czyli prawa o wykroczeniach daje nam możliwość również karania osób, które po prostu takie wykroczenia popełniają, czyli zakłócają ciszę nocną. Cisza nocna w zasadzie kwalifikuję się do nie tylko do godziny 22 bo to jest tzw. zakłócenie miru domowego, natomiast np. w godzinach wieczornych o godzinie 17,00 można zakłócać też spokój, i można taką osobę, która narusza takie wykroczenie, popełnia takie wykroczenie, można ukarać. Do tej pory nie mieliśmy takiej możliwości a ta nowelizacja kodeksu wykroczeń taką możliwość daje również straży miejskiej, do tej pory miała ją policja. Radny J. Rudnicki stwierdził, że chodzi o zakłócanie porządku a nie ciszy nocnej. Radny A. Wiczkowski powiedział. Ja nie będę się odnosił tutaj do tego projektu reorganizacji Straży Miejskiej Dzierżoniowa ale chciałbym z okazji, że pan Komendant tutaj jest, bardzo serdecznie podziękować panu komendantowi za to, że z okazji pierwszego dnia wiosny, święta wiosny akurat nasza szkoła, Zespół Szkół Nr 1 robił taką imprezę. Baliśmy się, że przyjdzie młodzież z zewnątrz, chcieliśmy tam zachować spokój na terenie szkoły, taki ład porządek i prosiłem pana komendanta o to żeby oddelegował patrol taki, żeby w ciągu 2 godzin nadzorował taki porządek na terenie szkoły. Zwróciłem się również z takim apelem do Komendanta Policji, zwróciłem się również z takim apelem do służb, które ochraniają szkołę, czyli do Impelu. I wszystkie te służby skierowały takie patrole na teren szkoły i dzięki temu przy szkole, która ma prawie 900 uczniów mieliśmy ład, spokój i porządek. I tu chciałbym podziękować bardzo panu Komendantowi. Burmistrz M. Piorun wyjaśniał. Sposób, który został tutaj przedstawiony, to proszę nie krytykować pana Komendanta, tylko mnie dlatego, że pan Komendant jest moim pracownikiem i poprosiłem pana komendanta o opracowanie tego. Ja wyraziłem zgodę na taki sposób przedstawienia. Ja biorę te słowa krytyczne, z którymi oczywiście się zgadzam, biorę na siebie. W ten sposób podejścia do restrukturyzacji my żeśmy Wysokiej Radzie przedstawili. Te słowa krytyczne, które zostały tutaj przedstawione, ja sobie wszystko zanotowałem i będzie inny sposób, nowy przygotowany z tymi uwagami wszystkimi, które poszczególni radni tutaj przedstawili, bo to mieliśmy przedstawić taką pod opinię, to nie jest stanowisko. Tak samo jak i przekształcenie ZBM-u czy Straży Miejskiej, to już nie jest stanowisko. Zgodnie z Państwa stanowiskiem miała być przygotowana taka nasza opinia. Teraz po tej dzisiejszej dyskusji już wiemy w jakim kierunku mamy iść i co mamy przedstawić i co mamy skreślić, co mamy poprawić a co mamy dopisać. I jeszcze jedno zdanie odnośnie tych osób żebrzących, ja chcę powiedzieć, że jestem po rozmowie z panem Komendantem Policji Powiatowej i mamy tę sprawę już uzgodnioną. Policja ma pełne rozeznanie co to są za dzieci. Jest to jedna grupa, która mieszka w Rynku w Dzierżoniowie, ale jest też grupa bielawska, która przyjeżdża do nas i grupa pieszycka. Więc to są już grupy, to nie są pojedyncze osoby, które mają już rejony podzielone miedzy sobą zorganizowane i nie wchodzą sobie w drogę. Jest też jedna grupa, która opanowała nasze stacje benzynowe. Więc jest umowa między mną a Komendantem Policji i chcemy to nagłośnić, trzeba jak najszybciej informować policję, oni już wiedzą co z takimi osobami robić, policja natychmiast, ma takie polecenie Komendanta policji, jedzie z interwencją w tej sprawie.

19 Radny A. Wiczkowski dodał, na podstawie zdarzenia jakie miał w Bielawie, że te dzieci potrafią szantażować. Jechałem samochodem taki młody człowiek podszedł do mnie żebym dał mu dwa złote powiedziałem, że nie tak stanowczo zareagowałem i za to stała się taka dziwna rzecz, że podrapali mi samochód, porysowali, czyli już szantażują. Drugi raz jak podejdą to długo się zastanowię, może lepiej dać te dwa złote i mieć święty spokój. Cieszę, że taka stanowcza reakcja pana burmistrza jest w tym temacie. Na tym zakończono realizację punktu 8, przewodniczący obrad zapowiedział realizację punktu 9. Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych. W tym punkcie do głosu zapisali się radni W. Glinkowski, J. Rudnicki, M. Winiarski i L. Kwiecień, i przewodniczący obrad i poprosił o zabieranie głosu w powyższej kolejności. Radny W. Glinkowski odniósł się do stanowiska pana burmistrza, czyli odpowiedzi na interpelację odnośnie usunięcia pozostałości i progów zwalniających na ul. Korczaka i na ul. Rzeźniczej, na odcinku od Piastowskiej do Piłsudskiego. Ja celowo napisałem, i w dalszym ciągu podtrzymuje, to mimo tego, że odpowiedź jest negatywna odnośnie usunięcia tych progów, że to stwarza niebezpieczeństwo. Jeżeli ja nie neguję wysokości tych progów, ja nie pisałem interpelacji o usunięciu progów kiedy one były całe, natomiast jeżeli ustawa nie zezwala tam gdzie, bo tak dokładnie jest taka ustawa, która o tym mówi, że nie może być progów zwalniających tam gdzie kursuje komunikacja publiczna, a tam tak właśnie pan Burmistrz mi tu tak pisze, że te wycięcia zrobione zostały dla autobusów komunikacji miejskiej. W związku z powyższym nie może być takich wycięć, albo próg jest albo go niema. Ja rozumiem, że nie przekłada się zasada zaufania, bo jako uczestnik ruchu każdy ma prawo przypuszczać, że kolejny uczestnik ruchu przestrzega przepisów. To się nie przekłada i stąd są te różne stosowane ograniczenia. Natomiast jeszcze raz podkreślam, jeżeli będzie to próg i przepisy zezwalają na to żeby próg był, to jestem za tym żeby był. Ale jeżeli przepisy nie zezwalają i wycięto, to nie może być wycięcia tylko powinien być usunięty całkowicie. Radny J. Rudnicki zgłosił pytania, które zostały mu przekazane przez mieszkańców osiedla Tęczowego, przez przewodniczącego rady osiedla, pana Błaszkiewicza. Czy istnieje temat przejęcia dróg od spółdzielni mieszkaniowej? Czy były prowadzone jakieś rozmowy na ten temat? Czy w najbliższym czasie nastąpią zmiany w wieloletnim planie inwestycyjnym, bo do tej pory było mówione, że takie zmiany nie mogą nastąpić. Jednak po dzisiejszych głosowaniach, wiemy, że jednak można, z przeznaczeniem na tereny osiedlowe. Czy na przykład parking, o którym pisałem do pana Burmistrza Smolarza, będzie można przenieść rok wcześniej. Czy takie zmiany są planowane? Burmistrz M. Piorun odpowiedział, że jeżeli chodzi o przejęcie niektórych dróg, które są w tej chwili w wieczystym użytkowaniu, prace były rozpoczęte w roku Wówczas, jako Prezes Spółdzielni (pan Błaszkiewicz o tym wiedział) negocjował z zarządem miasta na temat przejęcia tych dróg. Nie ma takiego przymusu aby miasto musiało to zrobić, natomiast będzie to wola Rady. W tej chwili trwają uzgodnienia, dotyczy to prawie 6 hektarów. Jednocześnie Rada, przejmując prawie 6 hektarów, musi sobie zdać sprawę, że jest to równoznaczne ze zwiększeniem kosztów miasta, miedzy innymi na utrzymanie i konserwację dróg oraz budowę miejsc parkingowych. Na ten temat prowadzone są prace, ustalono już plan, który miał zrobić zarząd spółdzielni mieszkaniowej, ale w końcu miasto to zrobiło, i na jednej mapie są wszystkie osiedla. Tam jest sprawa bardzo ważna, bo nie chodzi tylko o same drogi, ale też część nieruchomości, które należą do miasta, są to budynki wielo mieszkalne. Dotyczy to osiedla Tęczowego, gdzie są także budynki miasta na terenie wieczystego użytkowania spółdzielni, np. przedszkole miejskie oraz na osiedlu Różanym gdzie wzdłuż Biedronki jest droga, która jest drogą spółdzielni mieszkaniowej. Więc są to sprawy, które należy uregulować pod względem prawnym. Natomiast inną sprawą jest przejęcie dróg. Tutaj należy mieć pełną świadomość, że te drogi miasto powinno przejąć, tak jak przejęto drogę na ul. Andersa, Wesołej i Wiejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o osiedle Tęczowe to jest jeszcze inna sprawa, mianowicie taka, że spółdzielnia mieszkaniowa chce przekazać nie tylko drogi ale i wewnętrzne chodniki wokół budynków. Rada o tym zadecyduje. Jeżeli chodniki będą przejęte przez miasto, to wówczas, jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa będzie chciała remontować i przywiezie tam piach, będzie to zajęcie pasa drogowego i trzeba za to płacić zgodnie z ustawą. Sprawa przejęcia dróg na osiedlu Tęczowym jest skomplikowana. Przedłożono Zarządowi Spółdzielni propozycję, że miasto przejmie drogi, spółdzielnia nie będziecie płacić podatków, ale powinna sprzątać i naprawiać. Ta propozycja nie uzyskała aprobaty, więc to jest taka jednostronność. Natomiast w wieloletnim planie inwestycyjnym nie ma zmiany. Radny J. Rudnicki dodał. Wydaje mi się panie burmistrzu, że przy ratuszu skoro przesuwamy środki. Burmistrz M. Piorun uzupełnił odpowiedź. Rada wyraziła zgodę na zakres rzeczowy, natomiast sprawy finansowe zostają tak jak były. Nie ma dotychczas żadnych zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym, płatności zostają w dalszym ciągu jak w wieloletnim palnie inwestycyjnym, tylko sprawa zakresu rzeczowego jest wcześniej. I na to chyba powinni wszyscy wyrazić zgodę.

20 Radny M. Winiarski, w związku z negatywną opinią Kuratora Dolnośląskiego w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 2 przez wygaszanie, chciałby się dowiedzieć jakie zostały przekazane dyspozycje do dyrekcji szkół podstawowych na terenie Dzierżoniowa odnośnie naboru do pierwszych klas gimnazjów i czy w tej dyspozycji jest również w jakikolwiek sposób ujęte Gimnazjum Nr 2. Burmistrz M. Piorun odpowiedział. Jest negatywna opinia i chciałbym żeby każdy radny z zawartością tej opinii się zapoznał. Dobrze by było żeby Wysoka Rada miała tę opinię, która tak naprawdę nie jest opinią. Trzy linijki są napisane, że opiniuje się negatywnie. Natomiast pozostała treść jest wzięta z naszego opracowania, gdzie ze wszystkim się zgadzamy, że mniejsza ilość dzieci, potwierdzają, że mniejsza ilość dzieci i tak dalej. W związku z tym, że to nie jest żadna opinia i uzasadnienie negatywne, odwołaliśmy się do ministerstwa. Chce Wysokiej Radzie powiedzieć, że opinia negatywna kuratora jest dla mnie bardzo dobra dlatego, że kurator bierze na siebie utrzymanie jednego budynku, gdyż czy jest to uzasadnione, że jeżeli mamy trzy gimnazja i trzy gimnazja nie będą o pełnym obłożeniu, a koszty stałe są. Czy to jest gospodarskie podejście? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli byłoby zlikwidowane to byłyby dwa gimnazja, które za dwa lata też nie będą miały pełnego obłożenia. Wtenczas mając dwa gimnazja nie będziemy likwidować, wtenczas moglibyśmy zmniejszyć liczebność oddziału, bo to by było logiczne. Jak już są dwa budynki to liczebność oddziałów zmniejszyć. Natomiast przez taką decyzję kuratora to dalej będziemy mieli koszty stałe trzy budynki i ilości oddziałów nie zwiększymy, gdyż koszty stałe nas zjedzą. I w związku z tym w dalszym ciągu będziemy mieli po 25, po 28 a może nawet po 30, bo jeżeli kuratorium decyduje o tym, to nie powinno zmniejszać subwencji o ponad 400 tys. zł., i powinno podejść inaczej do sytuacji, jak podeszła pani, która była. Jeżeli pani, która była do mnie mówi w ten sposób proszę pana wie pan dlaczego nie powinniście likwidować Gimnazjum nr 2, bo w gimnazjum nr 2 są lepsze warunki niż w gimnazjum nr 3. Ja pytam się dlaczego? Bo trzeba np. piłkę lekarską z parteru na pierwsze piętro wnieść do szkoły gimnazjalnej nr 3. Odwołaliśmy się do Ministerstwa w tej sprawie. W tej chwili jeżeli zostanie to gimnazjum, to będzie korekta budżetu po to, żeby wykonać tam remont, ponieważ zamiast pieniądze dawać faktycznie gdzie indziej tam gdzie mamy dobrze funkcjonujecie szkoły, dzieci maja bardzo dobre warunki do nauczania, to będziemy musieli dawać pieniądze tam, gdzie nie ma pełnego obłożenia i w żadnym gimnazjum nie będzie pełnego obłożenia. Nie wiem czy to jest to racjonalne, ale taka jest na dzisiaj sytuacja. I ma pan rację, w tej chwili jest wstrzymany tam nabór. Poza tym burmistrz przekazał następujące informacje: 1) dot. nakazu usunięcia przecieków gazów, jaki otrzymała pani dyrektor Gimnazjum Nr lipca ja nie wiedziałem o tym, że nie jest usunięte. Odwrotnie, wiedziałem, że jest usunięte. Pani Dyrektor była na urlopie, w sierpniu to otrzymała, zgłosiła się do pana Burmistrza, została przekazana kwota 8 tys. zł. na usunięcie tej nieszczelności. Dwa tygodnie temu ja otrzymuję nakaz od nadzoru budowlanego, że to nie zostało wykonane. Natychmiast poleciłem panu inż. Kucowi pójść do gazowni. p. Kuc poszedł z pracownikiem gazowni do szkoły gimnazjalnej i okazało się, że jest kilkanaście przecieków, i nic nie było zrobione. Natychmiast kazałem wyłączyć. Od razu miałem w oczach nie jeden budynek, który został zniszczony. Napisałem do pani Dyrektor, pani Dyrektor przysłała wyjaśnienie przepraszające, że ona nie wiedziała, że to może być taki skutek, 2) dot. wykrycia gruźlicy u dziecka uczęszczającego do Gimnazjum Nr 2. Dlaczego te dzieci nie były badane przez służbę zdrowia, nie umie powiedzieć. W związku z tym burmistrz polecił zrobić we wszystkich szkołach odpowiednie badania lekarskie. Radny L. Kwiecień zadał 8 pytań, które dotyczą supermarketu i wyjaśnił, że są to pytania od mieszkańców. Nie układałem ich treści. Tak, że proszę mi nie mieć za złe, jeżeli jest jakieś stwierdzenie, które pan burmistrz uzna np., że jest już nieaktualne. 1. Dlaczego pan Burmistrz nie przestrzega obowiązujących terminów administracyjnych? Do dziś pan burmistrz nie ustosunkował się do decyzji samorządowego kolegium odwoławczego o ponowne rozpatrzenie wniosku. 2. Dlaczego nie zostały poinformowane wszystkie strony postępowania. 3. Gdzie i jak urząd zapewni miejsce parkingowe dla podmiotów gospodarczych i ich klientów działających w inkubatorze przedsiębiorczości znajdujących się na terenie byłych zakładów Diora S.A.? 4. Czy blokowanie wydania decyzji ma jakikolwiek sens skoro sklep powstanie, jak się to ma do certyfikatu ISO gmina przyjazna inwestorom? 5. Czy Burmistrz ma jakąś alternatywę dla terenów S.A. Diora np. wykup terenu będących własnością prywatną lub inne skoro zawiesza postępowanie blokując czasowo inwestora?

Protokół 62 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.09.2006 r.

Protokół 62 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.09.2006 r. Protokół 62 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.09.2006 r. Protokół Nr LXII/2006 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 25 września 2006 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r.

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Radnych obecni w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 9 00 15 radnych (Lista obecności

Bardziej szczegółowo

protokół 33 sesji- 8.03.2013

protokół 33 sesji- 8.03.2013 protokół 33 sesji- 8.03.2013 Protokół Nr XXXIII/13 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji z dnia 8 marca 2013 r. która odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów, Rynek 1, od godz. 14.30

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu UCHWAŁA NR XXXIII/382/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 czerwca 2010 r. Projekt w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 marca 2014 r.

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 marca 2014 r. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 marca 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r.

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1 BO.0022.17.2015 PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 14.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 202/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 kwietnia 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 202/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 kwietnia 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 202/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu informuje, iż Rada Miejska Kalisza, w dniu 27-03-2014 roku, przyjęła uchwałę Nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Bytom, dnia 14 stycznia 2015 roku Przewodniczący Komisji Komunalnej i Spraw Lokalowych Rady Miejskiej Pan Tomasz Wac ul. PARKOWA 2 41-902 BYTOM

Bytom, dnia 14 stycznia 2015 roku Przewodniczący Komisji Komunalnej i Spraw Lokalowych Rady Miejskiej Pan Tomasz Wac ul. PARKOWA 2 41-902 BYTOM Bytom, dnia 14 stycznia 2015 roku Przewodniczący Komisji Komunalnej i Spraw Lokalowych Rady Miejskiej Pan Tomasz Wac ul. PARKOWA 2 41-902 BYTOM WNIOSEK o ponowne zweryfikowanie zasadności kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1795) Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (204.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych(116.)

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 39/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 05.06.2009r. Protokół nr 39/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 05.06.2009 r. Ad. 1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 18/2008 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie z dnia 05.11.2008 r.

PROTOKÓŁ nr 18/2008 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie z dnia 05.11.2008 r. PROTOKÓŁ nr 18/2008 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie z dnia 05.11.2008 r. Obecni: 1. Ireneusz Krawiec Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Piotr Graczyk Z-ca

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 5.07.2007r. RIO/KF/4104/17/2007 Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza 6 89-110 Sadki Na podstawie art.1 ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Anna Olkowska, 21.05.2013 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 14 maja 2013 r. Pkt 1 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bolesław Święciochowski o godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej. PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 kadencji 2014-2018 Z SESJI RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ odbytej w dniu 28 maja 2015 roku, o godz. 14. 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.1.2015.ŁB projekt Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 20.01.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Nadany został jako: Załącznik do uchwały Nr XLVIII/480/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł 3/15

P r o t o k ó ł 3/15 P r o t o k ó ł 3/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 27 marca 2015 r. w godzinach od 8.00-12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Obradom sesji przewodniczyła p.agnieszka Modrzejewska-Potaczek - Rady.

Obradom sesji przewodniczyła p.agnieszka Modrzejewska-Potaczek - Rady. Protokół Nr VII/2015 z VII okolicznościowej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu 04 maja 2015r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2. Obradom sesji przewodniczyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r.

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Stanisław Rakoczy. W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r. Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Maciej Kuśmierz - Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej. Obecni, jak

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/377/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 czerwca 2006 roku

Uchwała Nr XLII/377/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 czerwca 2006 roku Uchwała Nr XLII/377/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmian Budżetu i w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2006 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLII/2006 Z XLII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU

PROTOKÓŁ NR XLII/2006 Z XLII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU PROTOKÓŁ NR XLII/2006 Z XLII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU W dniu 11 października 2006r. o godz. 13 00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo