Data podpisania umowy. Całkowita wartość projektu. Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu. Dofinansowanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data podpisania umowy. Całkowita wartość projektu. Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu. Dofinansowanie"

Transkrypt

1 Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu 1. MRPO /08 2. MRPO /08 3. MRPO /08 4. MRPO /09 5. MRPO /09 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Budowa Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie - dokończenie Budowa Centrum Dydaktyczno - Bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Adaptacja budynków byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu Modernizacja sal wykładowych Politechniki Krakowskiej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych Wydział Mechaniczny al. Jana Pawła II 37; Kraków Wyposażenie bazy dydaktycznej i badawczo-rozwojowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Całkowita wartość projektu Dofinansowanie Data podpisania umowy ,08 zł ,31 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,26 zł ,88 zł ,00 zł ,67 zł MRPO /09 IGNATIANUM 7. MRPO /09 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Ignatianum Rozwój infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Nowym Sączu pod kątem nowoczesnych kierunków studiów dostosowanych do strategii rozwoju województwa ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,10 zł

2 8. MRPO /09 Politechnika Krakowska 9. MRPO /09 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 10. MRPO /09 Akademia Górniczo Hutnicza 11. MRPO / MRPO / MRPO / MRPO /09 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 15. MRPO /09 Politechnika Krakowska Stworzenie kompleksu laboratoriów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, Kraków Budowa Centrum Komputerowego (Informatyki) AGH - budynek dydaktyczny Wydziału EAIiE AGH w Krakowie Multimedialne Centrum Językowe dla studentów kierunków technicznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie Rozwój bazy dydaktycznej Katedry Telekomunikacji AGH w zakresie nowoczesnych sieci optycznych Adaptacja i doposażenie laboratorium badawczego metali i stopów pod kątem analiz odlewów i zabytków archeologicznych na Wydziale Odlewnictwa AGH Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie przy ulicy Janiny Woynarowskiej 1 Budowa zespołu krytych pływalni z zapleczem dydaktycznym oraz infrastrukturą badawczo-rozwojową AWF w Krakowie Wyposażenie Laboratorium Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, al. Jana Pawła II 37, Kraków ,16 zł ,82 zł ,00 zł ,00 zł ,98 zł ,79 zł ,69 zł ,09 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,60 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,20 zł

3 16. MRPO /09 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Rozbudowa i modernizacja dydaktycznego laboratorium hydrauliczno-hydrologicznego Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej ,99 zł ,99 zł MRPO /09 Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku Rozwój społeczeństwa informacyjnegorozbudowa bazy technicznoinformatycznej dla studentów z regionów Brzeska i Tarnowa ,99 zł ,39 zł MRPO /09 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Dydaktyka i Badania - unowocześnienie bazy materialnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie służącej efektywnemu nauczaniu ,44 zł ,86 zł MRPO /09 Uniwersytet Jagielloński Unowocześnienie systemu udostępniania i zabezpieczenia zbiorów bibliotek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej i Matematyki i Informatyki UJ ,70 zł ,29 zł MRPO / MRPO /09 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie AGH-Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica 22. MRPO /09 Uniwersytet Jagielloński 23. MRPO /09 PWSZ w Nowym Sączu Unowocześnienie procesu dydaktycznego na kierunku Informatyka i Ekonometria poprzez wyposażenie pracowni technik sieciowych Budowa i wyposażenie Laboratorium Bionanotechnologii i Biodiagnostyki Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie Budowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej oraz badawczo - rozwojowej Stacji Górskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Ochotnicy Górnej (Gorce) Budowa Instytutu Kultury Fizycznej w PWSZ w Nowym Sączu ,50 zł ,25 zł ,97 zł ,06 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

4 24. MRPO / MRPO /09 Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 26. MRPO /09 Uniwersytet Jagielloński 27. MRPO /09 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 28. MRPO /09 Uniwersytet Jagielloński 29. MRPO /09 AGH 30. MRPO / MRPO /09 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Adaptacja segmentu środkowego budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie na bibliotekę i czytelnię Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzenia Akademii Tarnowskiej Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu - etap I Uzupełnienie wyposażenia bazy badawczo - rozwojowej, służącej jednocześnie celom dydaktycznym, Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini - gmina Krzeszowice Wzrost poziomu kształcenia oraz prestiżu Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, poprzez inwestycje w specjalistyczne urządzenia laboratoryjne Nowoczesna baza edukacyjna na terenie Kampusu UEK - budynek dydaktyczny dla potrzeb rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ,00 zł ,00 zł ,43 zł ,00 zł ,56 zł ,00 zł ,00 zł ,90 zł ,53 zł ,98 zł ,83 zł ,88 zł ,16 zł ,90 zł ,00 zł ,60 zł

5 32. MRPO /09 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Przebudowa, modernizacja i wyposażenie infrastruktury dydaktyczno-badawczej w Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum ,88 zł ,21 zł MRPO /09 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Rozbudowa i doposażenie Wydziału Zarządzania AGH w celu poprawy jakości usług edukacyjnych ,00 zł ,90 zł MRPO /09 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Adaptacja stołówki studenckiej na potrzeby Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie - II etap ,00 zł ,80 zł MRPO /12 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Przebudowa, modernizacja i remont auli wraz z wykonaniem sieci strukturalnej (LAN) w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Ingardena 4 w Krakowie ,37 zł ,45 zł MRPO /13 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Modernizacja, z uwzględnieniem potrzeb studentów z niepełnosprawnością, Budynku Franciszkańska ,58 zł ,64 zł Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat 1.1 B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu 1 MRPO /09 Powiat Olkuski Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Olkuszu Całkowita wartość projektu Dofinansowanie Data podpisania umowy ,36 zł ,84 zł

6 2 MRPO /09 Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu ,00 zł ,00 zł MRPO /09 Gmina Miejska Kraków 4 MRPO /09 Gmina Miejska Kraków 5 MRPO /09 Powiat Myślenicki 6 MRPO /09 Gmina Miejska Kraków 7 MRPO /09 Gmina Miejska Kraków 8 MRPO /09 Powiat Wielicki 9 MRPO /09 Powiat Limanowski Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych Nr 1 w Krakowie poprzez unowocześnienie pracowni nauki zawodu Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego Modernizacja i doposażenie pracowni samochodowych dla kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno- Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie Wyposażenie Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce Przebudowa i wyposażenie placówek kształcenia zawodowego powiatu limanowskiego jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej ,62 zł ,51 zł ,40 zł ,88 zł ,16 zł ,31 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,70 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,05 zł

7 10 MRPO /09 Powiat Tatrzański 11 MRPO /09 Powiat Nowotarski 12 MRPO /09 Gmina Niepołomice 13 MRPO /09 Powiat Gorlicki 14 MRPO /09 Powiat Bocheński 15 MRPO /09 Powiat Chrzanowski 16 MRPO /09 Powiat Nowosądecki 17 MRPO /09 Powiat Nowotarski Modernizacja i wyposażenie CKPiU w Zakopanem jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej Rozbudowa i wyposażenie CKUiP przy Zespole Szkół Technicznych w Nowym Targu jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej Powstanie Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ) przy ZSZ w Niepołomicach - Utworzenie pracowni kształcenia zawodowego Modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i ustawicznego w Gorlicach jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego subregionu bocheńsko-brzeskiego Rozwój Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, ul. Focha 3 - poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie istniejących pomieszczeń Rozbudowa i wyposażenie CKUiP w Marcinkowicach i Grybowie jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej dla potrzeb kształcenia młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,99 zł ,99 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,80 zł ,24 zł ,58 zł ,40 zł ,58 zł ,00 zł ,00 zł

8 18 MRPO /09 Gmina Miejska Kraków 19 MRPO /09 Gmina Miejska Kraków 20 MRPO /09 Powiat Tarnowski 21 MRPO /12 Gmina Miasta Tarnowa 22 MRPO /13 Województwo Małopolskie Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Wdrożenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania zawodu poprzez wyposażenie pracowni w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie Rozbudowa i doposażenie infrastruktury dydaktycznej szkół zawodowych w Ciężkowicach i w Zakliczynie Centrum Kształcenia Budowlanego w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach ,00 zł ,00 zł ,67 zł ,96 zł ,86 zł ,64 zł ,00 zł ,00 zł ,97 zł ,13 zł MRPO /14 Gmina Miejska Kraków Urząd Miasta Krakowa Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie ,38 zł ,07 zł MRPO /14 Powiat Proszowicki PODNIESIENIE SZANS MŁODYCH LUDZI NA RYNKU PRACY POPRZEZ URUCHOMIENIE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ W ZS W PIOTRKOWICACH MAŁYCH ,00 zł ,00 zł MRPO /14 Powiat Dąbrowski Modernizacja i doposażenie infrastruktury dydaktycznej Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie ,87 zł ,09 zł

9 26 MRPO /14 Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Krakowska p.w. św. Jacka Rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez modernizację i doposażenie bazy dydaktycznej ZSZ Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu ,57 zł ,99 zł MRPO /14 Powiat Brzeski Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu brzeskiego ,10 zł ,38 zł MRPO /14 Powiat Chrzanowski Rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie chrzanowskim poprzez wyposażenie pracowni nauki zawodów w powiatowych jednostkach oświatowych ,95 zł ,91 zł MRPO /14 Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych Powiatu Oświęcimskiego ,24 zł ,00 zł MRPO /14 Gmina Miejska Kraków Urząd Miasta Krakowa Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie ,00 zł ,00 zł MRPO /14 Gmina Miejska Kraków Modernizacja pracowni wiertniczej i płynów wiertniczych w Zespole Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie ,00 zł ,00 zł

10 32 MRPO /14 Powiat Gorlicki Podniesienie standardów kształcenia zawodowego w powiecie gorlickim poprzez doposażenie sprzętowe CKPiU w Gorlicach ,00 zł ,40 zł MRPO /14 Województwo Małopolskie Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie ,75 zł ,63 zł MRPO /14 Powiat Nowosądecki Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie ,83 zł ,96 zł Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Schemat 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu 1 MRPO /09 AGH 2 MRPO /10 Uniwersytet Jagielloński 3 MRPO /10 Gmina Osiek 4 MRPO /10 Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce 5 MRPO /10 Gmina Zator Modernizacja ACK CYFRONET AGH - etap I Bezpieczne i kompleksowe udostępnienie zasobów cyfrowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w sieci Internet. Etap I Budowa elektornicznej platformy komunikacji publicznej w gminie Osiek Wdrożenie e-usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Otwartego w Wieliczce ezator budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zator Całkowita wartość projektu Dofinansowanie Data podpisania umowy ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,55 zł ,66 zł ,87 zł ,91 zł ,41 zł ,81 zł

11 6 MRPO /10 Narodowy Teatr Stary 7 MRPO /10 Powiat Myślenicki 8 MRPO /10 Gmina Pałecznica 9 MRPO /10 Gmina Zawoja 10 MRPO /10 Gmina Skawina 11 MRPO /10 Gmina Bukowno 12 MRPO /10 Województwo Małopolskie 13 MRPO /10 14 MRPO /10 15 MRPO /10 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu Krzeszowice SP ZOZ Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości Cyfrowe muzeum Teatru Starego w Krakowie E-powiat, budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, wsparciem dla administracji publicznej w powiecie myślenickim Budowa infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Pałecznica, zwiększająca dostępność mieszkańców do administracji publicznej e-zawoja Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą Multicentrum w Skawinie. Multimedilany punkt dostępu do internetu i usług publicznych Budowa systemu udostępniania e- usług oraz elektronicznego biura podawczego w Mieście Bukowno wraz z utworzeniem telecentrum System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego Zwiększenie wykorzystania narzędzi ICT w zakresie usług swiadczonych przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie Wdrożenie e-usługi w zakresie rejestracji pacjentów w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" Wdrożenie nowej jakości nauczania i wymiany wiedzy w WSZioB poprzez rozbudowę innowacyjnej infrastruktury informatycznej dla studentów i kadry naukowej ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,50 zł ,00 zł ,00 zł ,90 zł ,42 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zl ,00 zł ,00 zł ,50 zł ,40 zł ,55 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

12 16 MRPO /10 Gmina Miasta Tarnowa Platforma Zintegrowanych E-usług dla mieszkańców Tarnowa z elementami ,00 zł ,00 zł Karty Mieszkańca 17 MRPO /10 Gmina Miasto Tarnów Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie Gminą ,00 zł ,75 zł Miasta Tarnowa 18 MRPO /10 Gmina Miasto Jordanów Rozwó usług publicznych opartych na ICT w Gminie Miasto Jordanów ,12 zł ,84 zł MRPO /10 Gmina Kęty Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty ,29 zł ,22 zł MRPO /10 Gmina Czorsztyn Innowacyjny Czorsztyn-utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania w ,81 zł ,11 zł administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia e-usług 21 MRPO /10 Gmina Klucze Elektroniczny Urząd Gminy Klucze ,18 zł ,64 zł MRPO /10 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 23 MRPO /10 Gmina Olkusz 24 MRPO /10 Gmina Łapsze Niżne 25 MRPO /10 Gmina Miejska Kraków Stworzenie zaplecza technicznego i rozbudowa infrastruktury informatycznej dla systemu do obsługi procesu dydaktycznego UP im. KEN w Krakowie Budowa systemu informacji o terenie w Gminie Olkusz Informatyzacja Gminy Łapsze Niżne poprzez stworzenie nowoczesnych sieci elektroniczno-informatycznych (ełapsze Niżne) Wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków ,42 zł ,82 zł ,00 zł ,00 zł ,48 zł ,54 zł ,00 zł ,50 zł MRPO /10 Powiat Olkuski Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej dla powiatu ,84 zł ,63 zł olkuskiego 27 MRPO /10 Miasto Oświęcim e-urząd w Oświęciumiu ,20 zł ,90 zł

13 28 MRPO /10 Gmina Bolesław e-urząd w Gminie Bolesław ,18 zł ,88 zł Udostępnienie i digitalizacja zbiorów Muzeum Historyczne Miasta 29 MRPO /10 2D w Muzeum Historycznym Miasta ,85 zł ,87 zł Krakowa Krakowa 30 MRPO /10 Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki 31 MRPO /10 Województwo Małopolskie 32 MRPO /10 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie 33 MRPO /10 Gmina Rabka-Zdrój 34 MRPO /10 Gmina Szczurowa 35 MRPO /10 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Krakowie 36 MRPO /10 Powiat Bocheński 37 MRPO /10 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach 38 MRPO /10 Stowarzyszenie WIOSNA Polskie pieśni i piosenki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej jako podstawa do rozwoju systemu Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki - cz. 2. System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego Usprawnienie i rozbudowa systemu informatycznego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie Rozwój e-administracji w Gminie Rabka-Zdrój Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy Szczurowa Budowa systemu udostępniania e- usług publicznych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie e-powiat, e-urząd - społeczeństwo informacyjne elementem rozwoju Powiatu Bocheńskiego Budowa systemu udostępniania e- usług w ZZOZ w Wadowicach System zarządzania Stowarzyszenia WIOSNA obejmujący integrację z systemem zarządzania wolontariuszami w Małopolsce ,72 zł ,06 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,79 zł ,60 zł ,20 zł ,89 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,72 zł ,54 zł ,07 zł ,80 zł

14 39 MRPO /10 Województwo Małopolskie 40 MRPO /10 41 MRPO /10 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego 42 MRPO /10 Powiat Nowotarski 43 MRPO /10 44 MRPO /10 45 MRPO /10 Krakowskie Centrum Rehabilitacji Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej 46 MRPO /10 Gmina Miejska Kraków Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych E-szpital w Krynicy Zdroju - stworzenie cyfrowego systemu informacji medycznej Poprawa jakości usług medycznych w SPSSChP w Zakopanem dzięki utworzeniu i rozbudowie infrastruktury oraz systemów społeczństwa informacyjnego Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w jednostkach organizacyjnych powiatu nowotarskiego Informatyzacja i wdrożenie systemów zarządzania w Krakowskim Centrum Rehabilitacji w celu poprawy jakości świadczonych usług Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu i archiwizacji badań obrazowych w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie Modernizacja systemu zarządzania ZOZ w Suchej Beskidzkiej z wykorzystaniem technologii informatycznych wraz z wdrożeniem eusług Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i powiecie ,18 zł ,14 zł ,73 zł ,46 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,47 zł ,60 zł ,00 zł ,00 zł ,88 zł ,15 zł ,00 zł ,00 zł

15 47 MRPO /10 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku 48 MRPO /10 Powiat Oświęcim 49 MRPO /10 Miasto Nowy Sącz 50 MRPO /10 Gmina Miasto Tarnów 51 MRPO /10 52 MRPO /10 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 53 MRPO /10 Powiat Gorlicki 54 MRPO /10 Województwo Małopolskie 55 MRPO /10 Uniwersytet Jagielloński E-pacjent w SPZOZ w Brzesku wykorzystanie narzędzi ICT w podnoszeniu standardów obsługi pacjenta wraz z wdrożeniem e-usług medycznych Budowa Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz Rozbudowa i zwiększenie dostępności do sieci szerokopasmowych systemu EduNet w Tarnowie Rozwój elektronicznych usług i treści medycznych oraz telediagnostyki radiologicznej w Szpitalu Powiatowym w Bochni Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w woj. małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce Nowoczesne zarządzanie Uniwersytetem poprzez wykorzystanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego ,50 zł ,37 zł ,98 zł ,75 zł ,25 zł ,45 zł ,22 zł ,28 zł ,89 zł ,67 zł ,00 zł ,00 zł ,13 zł ,60 zł ,06 zł ,70 zł ,43 zł ,00 zł

16 56 MRPO /10 Muzeum Narodowe w Krakowie 57 MRPO /10 58 MRPO /10 Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Cyfrowe dziedzictwo kulturowe - stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski Stworzenie elektronicznego systemu usług dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji ,81 zł ,45 zł ,00 zł ,00 zł ,25 zł ,63 zł MRPO /10 Województwo Małopolskie Wirtualne Muzea Małopolski ,00 zł ,00 zł MRPO /10 Województwo Małopolskie 61 MRPO /10 Województwo Małopolskie Rozwój dostępu do usług elektronicznych w Małopolsce Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł MRPO /12 Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o. o. Małopolska Sieć Szerokopasmowa ,65 zł ,00 zł MRPO /13 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie Stworzenie nowoczesnego systemu e- usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego wraz z systemem informacji zarządczej i administracyjnej ,00 zł ,50 zł MRPO /13 Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie Rozbudowa systemu i infrastruktury informatycznej w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie celem zapewnienia wysokiej jakości usług ,00 zł ,00 zł MRPO /13 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów medycznych oraz elektronicznego systemu dostępu do usług medycznych dla pacjenta w WSSD w Krakowie ,48 zł ,61 zł

17 66 MRPO /13 Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu wraz z wdrożeniem nowych usług ,06 zł ,10 zł MRPO /13 Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie Wdrożenie Zintegrowanego Elektronicznego Systemu Zarządzania Uczelnią w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia ,00 zł ,50 zł MRPO /13 Gmina Bukowina Tatrzańska e-urząd w Gminie Bukowina Tatrzańska ,71 zł ,28 zł MRPO /13 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku Rozbudowa systemu informatycznego SP ZOZ w Brzesku - ucyfrowienie radiologii oraz elektroniczny obieg dokumentów ,00 zł ,00 zł MRPO /13 Gmina Laskowa Udostępnienie e-usług poprzez rozbudowę i modernizację teleinformatycznego systemu zarządzania, w tym wdrożenie SEOD W Gminie Laskowa ,10 zł ,82 zł MRPO /13 Gmina Miejska Kraków Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ,00 zł ,50 zł MRPO /13 Stowarzyszenie WIOSNA Rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania projektami społecznymi i infrastruktury teleinformatycznej Stowarzyszenia WIOSNA w Małopolsce ,20 zł ,90 zł

18 73 MRPO /13 Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w zakresie e-usług publicznych ,00 zł ,75 zł MRPO /13 Gmina Jerzmanowice-Przeginia e-urząd w Gminie Jerzmanowice - Przeginia ,63 zł ,98 zł MRPO /13 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e- usługi dla pacjentów ,60 zł ,91 zł MRPO /13 Województwo Małopolskie Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce ,00 zł ,00 zł MRPO /13 Gmina Kęty e-oświata w Gminie Kęty ,49 zł ,54 zł MRPO /13 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Nowoczesne zarządzanie Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie poprzez wdrożenie i wykorzystanie systemu informatycznego ERP ,00 zł ,53 zł MRPO /13 Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. Wdrożenie systemu teleinformatycznego zarządzania szpitalem i udostępnienie e-usług z zakresu ochrony zdrowia w Nowym Szpitalu w Olkuszu ,00 zł ,00 zł MRPO /13 Krakowskie Biuro Festiwalowe 81 MRPO /13 Województwo Małopolskie Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Krakowskim Biurem Festiwalowym Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem Małopolskim ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

19 82 MRPO /13 Centrum Onkologii Instytu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego jako narzędzie poprawy jakości leczenia onkologicznego w krakowskim Centrum Onkologii ,00 zł ,04 zł MRPO /13 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy ,00 zł ,00 zł MRPO /14 Wojewoda Małopolski 85 MRPO /13 Uniwersytet Jagielloński Rozbudowa systemu udostępniania e- usług publicznych w administracji publicznej w Małopolsce - etap I Nowoczesne zarządzanie Uniwersytetem poprzez wykorzystanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego - etap ,00 zł ,00 zł ,56 zł ,43 zł Oś priorytetowa: 3. Turystyka i przemysł kulturowy Działanie : 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej Schemat A Lp. Nazwa projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu 1. MRPO /10 Województwo Małopolskie Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) Całkowita wartość projektu Dofinansowanie Data podpisania umowy ,00 zł ,50 zł Oś priorytetowa: 3. Turystyka i przemysł kulturowy Działanie : 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej Schemat B:Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową

20 Lp. Nazwa projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu 1. MRPO /09 Gmina Rabka-Zdrój Budowa typowej infrastruktury uzdrowiskowej w Parku Zdrojowym w postaci pijalni, tężni solankowych, kiwajki na zrodle solankowym i muszli Całkowita wartość projektu Dofinansowanie Data podpisania umowy ,22 zł ,94 zł MRPO /09 Ośrodek Wczasowo-Leczniczy Maria Drobenko 3. MRPO /09 Miasto i Gmina Szczawnica 4. MRPO /09 Gmina Sękowa Wzmocnienie leczniczej infrastruktury uzdrowiskowej w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej i uzdrowiskowej Gminy Sękowa Rewitalizacja uzdrowiskowego Parku Dolnego w Szczawnicy wraz z elementami małej architektury uzdrowiskowej Wzmocnienie publicznej infrastruktury uzdrowiaskowej w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej i uzdrowiskowej Gminy Sękowa ,60 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł MRPO /09 Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna Budowa centralnego deptaka uzdrowiskowego Żegiestowa-Zdroju na odcinku droga poniżej willi Zamekkościółek zdrojowy oraz rozbudowa przestrzeni publicz ,12 zł ,34 zł MRPO /09 Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna Budowa Miejskiego Parku Zdrojowego Baszta w Uzdrowisku Muszyna ,67 zł ,00 zł MRPO /09 Miasto i Gmina Szczawnica 8. MRPO /09 Gmina Krynica-Zdrój Rewitalizacja Pl.Dietla oraz promenady spacerowej do pijalni wraz z element. Małej architektury uzdrowiskowej i przebudową pijalni wody mienrlanej Renowacja Deptaku w miejscowości uzdrowiskowej Krynicy Zdroju ,09 zł ,57 zł ,00 zł ,00 zł

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 443/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 443/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 443/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r. Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 819/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2011 r. Kwota dofinansowania MRPO (zł) Nazwa Wnioskodawcy

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 819/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2011 r. Kwota dofinansowania MRPO (zł) Nazwa Wnioskodawcy Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 819/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2011 r. Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 14/2008/1.1.a

Bardziej szczegółowo

Data podpisania umowy. Całkowita wartość projektu. Dofinansowanie. Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu

Data podpisania umowy. Całkowita wartość projektu. Dofinansowanie. Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego Lp. Numer projektu

Bardziej szczegółowo

Data podpisania umowy. Całkowita wartość projektu. Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu. Dofinansowanie

Data podpisania umowy. Całkowita wartość projektu. Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu. Dofinansowanie Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego Lp. Numer projektu

Bardziej szczegółowo

Data podpisania umowy. Całkowita wartość projektu. Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu. Dofinansowanie

Data podpisania umowy. Całkowita wartość projektu. Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu. Dofinansowanie Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego Lp. Numer projektu

Bardziej szczegółowo

Stworzenie nowoczesnego systemu e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego wraz z systemem informacji zarządczej i administracyjnej

Stworzenie nowoczesnego systemu e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego wraz z systemem informacji zarządczej i administracyjnej Zbiorczy wynik wniosków z pełną dokumentacją, złoŝonych w ramach konkursu 1/2013/1.2 dla Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego LP Wnioskodawca Numer Projektu Tytuł Projektu 1 2 3 4 Firma Szkoleniowo-

Bardziej szczegółowo

33 705 678,08 22 776 836,31 zł 30.12.2008. 46 384 315,00 24 377 625,00 zł 29.12.2008. 24 891 750,00 18 659 250,00 zł 21.05.2009

33 705 678,08 22 776 836,31 zł 30.12.2008. 46 384 315,00 24 377 625,00 zł 29.12.2008. 24 891 750,00 18 659 250,00 zł 21.05.2009 Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego 1. MRPO.01.01.01-12-202/08

Bardziej szczegółowo

33 705 678,08 22 776 836,31 zł 30.12.2008. 46 384 315,00 24 377 625,00 zł 29.12.2008. 24 891 750,00 18 659 250,00 zł 21.05.2009

33 705 678,08 22 776 836,31 zł 30.12.2008. 46 384 315,00 24 377 625,00 zł 29.12.2008. 24 891 750,00 18 659 250,00 zł 21.05.2009 Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego 1. MRPO.01.01.01-12-202/08

Bardziej szczegółowo

Budowa Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie - dokończenie

Budowa Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie - dokończenie Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyŝszego Lp. Numer projektu

Bardziej szczegółowo

33 705 678,08 22 776 836,31 2008-12-30 46 384 315,00 24 377 625,00 2008-12-29 24 891 750,00 18 659 250,00 2009-05-21

33 705 678,08 22 776 836,31 2008-12-30 46 384 315,00 24 377 625,00 2008-12-29 24 891 750,00 18 659 250,00 2009-05-21 Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyŝszego 1. MRPO.01.01.01-12-202/08

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie MRPO , ,00 0, ,00 0,00 Niezłożony

Dofinansowanie MRPO , ,00 0, ,00 0,00 Niezłożony Stan wdrażania projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Działa Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł Wartość

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie MRPO , , , , ,56 Zakończony

Dofinansowanie MRPO , , , , ,56 Zakończony Stan wdrażania projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Działa Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł Wartość

Bardziej szczegółowo

Wykaz wyższych uczelni województwa małopolskiego 2013 r.

Wykaz wyższych uczelni województwa małopolskiego 2013 r. Wykaz wyższych uczelni województwa małopolskiego 2013 r. LP Nazwa uczelni Adres Dane teleadresowe 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 2. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie 3. Wyższa

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1398/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1151/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY A FINANSOWANIE KULTURY

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY A FINANSOWANIE KULTURY MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY A FINANSOWANIE KULTURY Tomasz Sanecki Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich 22 maj 2009 r. Priorytety i działania finansujące kulturę PRIORYTET UNIA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski.

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski. WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH: 1. POWIAT BOCHEŃSKI Starostwo Powiatowe w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 32-700 Bochnia Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pokoje:

Bardziej szczegółowo

regionów Brzeska i Tarnowa Dydaktyka i Badania - unowocześnienie bazy materialnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie służącej efektywnemu nauczaniu

regionów Brzeska i Tarnowa Dydaktyka i Badania - unowocześnienie bazy materialnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie służącej efektywnemu nauczaniu Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego Lp. Numer Nazwa

Bardziej szczegółowo

Data podpisania umowy. Całkowita wartość projektu. Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu. Dofinansowanie

Data podpisania umowy. Całkowita wartość projektu. Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu. Dofinansowanie Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego Lp. Numer projektu

Bardziej szczegółowo

MRPO.06.03.02-12-507/09 Budowa Sądeckiego Hospicjum 4 006 478,46 zł 2 780 225,11 zł

MRPO.06.03.02-12-507/09 Budowa Sądeckiego Hospicjum 4 006 478,46 zł 2 780 225,11 zł Lp Wnioskodawca Numer Projektu Tytuł Projektu 1 2 Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Krakowska Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Fundusze Europejskie Strategia zmiany Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Cele programu regionalnego: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA LOKALNE TRASY TURYSTYCZNE - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA LOKALNE TRASY TURYSTYCZNE - SPR Załącznik do Uchwały Nr 1188/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.4 LOKALNE TRASY TURYSTYCZNE - SPR REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku

Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2009-3-10. Numer aktu 241. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2009-3-10. Numer aktu 241. Kadencja Kadencja 2002-2006 UCHWAŁA Nr 241/09 ZARZĄDU WOJEÓWDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie zasad pracy i podziału kompetencji dla Członków Zarządu Województwa Małopolskiego Data utworzenia 2009-3-10 Numer

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 195 /11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 363/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. (data ostatniej zmiany: 1 stycznia 2016 r.) Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn.

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim

Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim Stan na 01.10.2007 Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim L.p. Kamienica, Mszana Dolna, Niedźwiedź,, Gorczański Park dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu (zł) Rozbudowa i modernizacja Domu. Pomocy. Społecznej Dla Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnych Intelektualnie w Tarnowie

Całkowita wartość projektu (zł) Rozbudowa i modernizacja Domu. Pomocy. Społecznej Dla Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnych Intelektualnie w Tarnowie Zbiorczy wynik oceny formalnej wniosków z pełną dokumentacją, złoŝonych w ramach konkursu nr 12/2009/6.3b dla Działania 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego Schemat B

Bardziej szczegółowo

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego 1. Charakterystyka Kampanii. Kampania miała na celu popularyzować i promować idę odpisu

Bardziej szczegółowo

Informacja o uchwałach w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r.

Informacja o uchwałach w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r. Informacja o uchwałach w sprawie wybierz właściwą izbę 1. Uchwała o wyrażeniu zgody 2. Uchwała o NIE wyrażeniu zgody 3. Nie podjęto (żadnej) uchwały Izba GT Nazwa Kod GUS WK PK GK GT PT Typ jednostki RIO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 8/16/MZ Forum Małopolski Zachodniej z dnia 6 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 8/16/MZ Forum Małopolski Zachodniej z dnia 6 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 8/16/MZ Forum Małopolski Zachodniej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu projektów subregionalnych w ramach poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Data podpisania umowy. Całkowita wartość projektu. Dofinansowanie. Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu

Data podpisania umowy. Całkowita wartość projektu. Dofinansowanie. Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego Lp. Numer projektu

Bardziej szczegółowo

Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego System ratownictwa medycznego w Małopolsce na przykładzie projektu Budowa zintegrowanych systemów monitoringu satelitarnego w Małopolsce Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

nie 1) Poradnia Chorób Zakaźnych ul. Mostowa, 33-100 Tarnów 2) Przykliniczna Poradnia Chorób Zakaźnych ul. Śniadeckich, Kraków. Nie wymagana umowa

nie 1) Poradnia Chorób Zakaźnych ul. Mostowa, 33-100 Tarnów 2) Przykliniczna Poradnia Chorób Zakaźnych ul. Śniadeckich, Kraków. Nie wymagana umowa ZAŁACZNIK NR 8. Porad chorób na tere województwa małopolskiego. l.p. powiat nazwa podmiotu czy w strukturze podmiotu jest poradnia chorób? uwagi oraz informacje, czy podmiot posiada stosowną 1 bocheński

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH

SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH Powiat W procentach według ów w powiatach bocheński 52 1438 26,8 66,9 3,5 5,6 12,2 19,1 23,6 13,8 11,1 6,8 4,3 brzeski 49 1328 26,7 66,6 4,1 6,3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1163/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2011 roku

Uchwała Nr 1163/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2011 roku Uchwała Nr 1163/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1468/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO 1 Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Myślenicach Kazimierza Wielkiego 53 32-400 Myślenice 2 PIENIŃSKA SZKOŁA ZAWODOWA W SZCZAWNICY SZLACHTOWSKA

Bardziej szczegółowo

Raport z naboru projektów do Banku Projektów Regionalnych dla subregionu tarnowskiego

Raport z naboru projektów do Banku Projektów Regionalnych dla subregionu tarnowskiego Raport z naboru projektów do Banku Projektów Regionalnych dla subregionu tarnowskiego Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Zastępca Przewodniczącego Forum Subregionu Tarnowskiego I

Bardziej szczegółowo

Projekt Wirtualne Muzea Małopolski jako przykład regionalnego systemu digitalizacji obiektów zabytkowych

Projekt Wirtualne Muzea Małopolski jako przykład regionalnego systemu digitalizacji obiektów zabytkowych Projekt Wirtualne Muzea Małopolski jako przykład regionalnego systemu digitalizacji obiektów zabytkowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie gospodarki cieplnej z zastosowaniem źródeł odnawialnych w Powiecie Tarnowskim MRPO.07.02.0 0-12-246/10.

Uporządkowanie gospodarki cieplnej z zastosowaniem źródeł odnawialnych w Powiecie Tarnowskim MRPO.07.02.0 0-12-246/10. Lista projektów z wynikami oceny merytorycznej właściwej złożonych w ramach konkursu nr 5/2010/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii MRPO

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 18.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 18.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie www.nfz-krakow.pl infolinia (czynna w godz.8.00-16.00): 12 194 88; 12 29 88 386; 12 29 88 404 NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 XXV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Kielce, 13 marca 2015 r. dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wykaz punktów świadczenia przez radców prawnych. OIRP w Krakowie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku:

Wykaz punktów świadczenia przez radców prawnych. OIRP w Krakowie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku: 27.10.2016 Wykaz punktów świadczenia przez radców prawnych OIRP w Krakowie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. Wykaz punktów świadczenia przez radców prawnych OIRP w Krakowie nieodpłatnej pomocy prawnej

Bardziej szczegółowo

Data podpisania umowy. Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Dofinansowanie

Data podpisania umowy. Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Dofinansowanie Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego 1. MRPO.01.01.01-12-202/08

Bardziej szczegółowo

Budowa szkoły podstawowej w Czarnym Dunajcu przy ulicy Jana Pawła II

Budowa szkoły podstawowej w Czarnym Dunajcu przy ulicy Jana Pawła II Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 3/2009/6.2.b dla Schematu 6.2 B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Dofinansowanie Data podpisania umowy

Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Dofinansowanie Data podpisania umowy Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego 1. MRPO.01.01.01-12-202/08

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ.

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. MAŁOPOLSKIEGO WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lp. 1 4 Wietrzychowice Rewitalizacji dla Gminy 128 18 819,00 Wietrzychowice

Bardziej szczegółowo

Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim

Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim Kraków i powiat krakowski Kraków Świątniki Górne Mogilany Skawina Czernichów Wydział Spraw Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR Załącznik do Uchwały Nr 1746/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.5.2 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli archiwów zakładowych jednostek organizacyjnych z terenu włascowści miejscowej Archiwum Państwowego w Krakowie na 2011 rok

Plan kontroli archiwów zakładowych jednostek organizacyjnych z terenu włascowści miejscowej Archiwum Państwowego w Krakowie na 2011 rok Plan kontroli archiwów zakładowych jednostek organizacyjnych z terenu włascowści miejscowej Archiwum Państwowego w Krakowie na 2011 rok Lp. ID Nazwa jednostki organizacyjnej Archiwum Państwowe w Krakowie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA LOKALNE ZASOBY TURYSTYCZNE - SPR

WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA LOKALNE ZASOBY TURYSTYCZNE - SPR WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY 1 RPOWM/SPR/KOM/2016/6.1.4/1 Gmina Miasta Bochnia Turisticus - budowa zintegrowanej sieci tras turystycznych na terenie Bochni

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla Małopolski. Janusz SEPIOŁ Marszałek Województwa Małopolskiego

Wyzwania dla Małopolski. Janusz SEPIOŁ Marszałek Województwa Małopolskiego Wyzwania dla Małopolski Janusz SEPIOŁ Marszałek Województwa Małopolskiego Co na drogach? 1. Autostrada A4 Kraków-Tarnów: Koszt ok.: 2 mld zł Planowane zakończenie - 2010 r. 2. Zakopianka Koszt ok.: 2 mld

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013 MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013 Inwestycje w Infrastrukturę Uzdrowiskową Hubert Guz Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT z Finałów Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych

KOMUNIKAT z Finałów Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych KOMUNIKAT z Finałów Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych Bieg sztafetowy- dziewcząt ur.2004 i mł. dystans 10 x 800 m Nowy Targ 11.10.2016 1 16 SP 91 Kraków m. Kraków

Bardziej szczegółowo

Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzysząca trasom w Dolinie Raby na terenie gminy Gdów, Kłaj i Drwinia etap I

Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzysząca trasom w Dolinie Raby na terenie gminy Gdów, Kłaj i Drwinia etap I WYNIKI KWALIFIKACJI FORMALNEJ KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY (w 1 RPOWM/SPR/KOM/2016/6.1.4/1 Gmina Miasta Bochnia Turisticus - budowa zintegrowanej sieci tras turystycznych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYBORÓW. Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej. Liczba mandatów P pielęgniarek A - położnych. Data i godz. zebrania wyborczego

HARMONOGRAM WYBORÓW. Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej. Liczba mandatów P pielęgniarek A - położnych. Data i godz. zebrania wyborczego HARMONOGRAM WYBORÓW Przedstawiciel Okręg ul. Kopernika 23 1. Godz. 8.30 7A Okręg Kliniki Zabiegowe 2. Godz. 9.30 1 Okręg Kliniki Zachowawcze 3. Godz. 10.30 15P Okręg ul. Skawińska 4. DPS Helclów NZOZ Dom-Med.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA DROGI SUBREGIONALNE - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA DROGI SUBREGIONALNE - SPR Załącznik do Uchwały Nr 752/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH MAŁOPOLSKA ZACHODNIA Lp. 1 Numer karty projektu RPOWM/SPR/MZ/2015/7.1.3/8 Nazwa Projektodawcy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR

WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR 1 RPOWM/SPR/KOM/2016/4.5.2/1 Gmina Krzeszowice Budowa parkingu przesiadkowego w formule Parkuj i jedź przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice (w dofinansowanie (w 3 500 000,00 2 845 528,00

Bardziej szczegółowo

Budowa parkingu przesiadkowego w formule Parkuj i jedź przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice

Budowa parkingu przesiadkowego w formule Parkuj i jedź przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice WYNIKI KWALIFIKACJI FORMALNEJ KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY 1 RPOWM/SPR/KOM/201/4.5.2/1 Gmina Krzeszowice Budowa parkingu przesiadkowego w formule Parkuj i jedź przy linii

Bardziej szczegółowo

Wyniki ogólne egzaminów zawodowych w szkołach woj. małopolskiego - sesja letnia 2015 (technika i szkoły policealne)

Wyniki ogólne egzaminów zawodowych w szkołach woj. małopolskiego - sesja letnia 2015 (technika i szkoły policealne) Dane Wyniki etapu pisemnego Wyniki etapu praktycznego nazwa % % Publiczne Technikum w Zespole Szkół Nr 2 w Bochni Bochnia, Stasiaka 1 311[04] Technik budownictwa 48 47 97,92% 41 87,23% 47 46 97,87% 40

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku

Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1459/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia listy

Bardziej szczegółowo

Województwo Małopolskie

Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-380 Krynica, Świdzińskiego 4, tel.: 18 4146211 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z

Bardziej szczegółowo

Lista ocenionych wniosków złożonych w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina w ramach

Lista ocenionych wniosków złożonych w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina w ramach Strona1 Lista ocenionych wniosków złożonych w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - Małe Projekty uznanych

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia strategiczne dla Małopolski Zachodniej

Przedsięwzięcia strategiczne dla Małopolski Zachodniej II KONFERENCJA SUBREGIONALNA Przedsięwzięcia strategiczne dla Małopolski Zachodniej Podsumowanie dotychczasowej debaty oraz dyskusja nad propozycjami projektów subregionalnych PODSUMOWANIE 1. EDYCJI KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji operacji

Harmonogram realizacji operacji Załącznik Nr 6 do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 111 "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" Znak sprawy (wypełnia FAPA): Harmonogram realizacji operacji Lp.

Bardziej szczegółowo

liczba pomieszczeń na danym piętrze nr piętra liczba sal sal w m² tak/nie I piętro 9 149,27 nie

liczba pomieszczeń na danym piętrze nr piętra liczba sal sal w m² tak/nie I piętro 9 149,27 nie 1 bocheński Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rozdzielu Rozdziele 194, 32-731 Żegocina 2 brzeski Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach nr piętra liczba sal sal w m² / I piętro 9 149,27 32-823 Łęki - 1 4

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE W MAŁOPOLSCE Niepubliczna Poradania Psychologiczno - Pedagogiczna Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków Ul. Basztowa 15 31-143 Kraków tel. 012 4225599, fax.

Bardziej szczegółowo

Program Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego

Program Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego Nr Nazwa Formuła realizacji (SWM) Tryb realizacji Operator / koordynator Kluczowi partnerzy MRPO Kontrakt Terytorialny Program Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego 1.1 Przeszłość przyszłości. Prace konserwatorskie,

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie MRPO. 64 795 170,07 54 916 696,47 0,00 54 916 696,47 55 105 932,85 Zakończony

Dofinansowanie MRPO. 64 795 170,07 54 916 696,47 0,00 54 916 696,47 55 105 932,85 Zakończony Stan wdrażania projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Działa Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł Wartość

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R. Załącznik nr 9 WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R. Część Wojew. Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 29

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY NA 2016 ROK

RAMOWY PLAN PRACY NA 2016 ROK REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr KI 412/463/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. RAMOWY PLAN PRACY NA 2016 ROK Zadanie Sposób realizacji Termin Realizacja Uwagi Wykonawca Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

l.p. Uczelnia biuro karier Adres Kontakt Kierownik Kraków 1 Uniwersytet Jagielloński biuro karier

l.p. Uczelnia biuro karier Adres Kontakt Kierownik Kraków 1 Uniwersytet Jagielloński biuro karier l.p. Uczelnia biuro karier Adres Kontakt Kierownik Kraków 1 Uniwersytet Jagielloński biuro karier 2 i Promocji Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Staszewskiego 25/12 (oficyna) 31-113 Kraków

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31 978 Kraków tel. (12) 6832101, e mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31 978 Kraków tel. (12) 6832101, e mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow. Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Liceum Ogólnokształcące dla w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni przedmioty Bochnia Oracka 30 10% 79,3 37,2 19,9 28 51,8 45,7 2 71,7 60,5

Bardziej szczegółowo

Kraków os. Złotej Jesieni 7, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW 30-053 Kraków, 7 ul. Kronikarza Galla 25 Firma Marketingowo-Medyczna

Kraków os. Złotej Jesieni 7, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW 30-053 Kraków, 7 ul. Kronikarza Galla 25 Firma Marketingowo-Medyczna L.p. 1 3 4 Wykonawca CenterMed, bocheński dąbrowski telefon rejestracja 14 611 54 50 14 611 54 60 CenterMed, 2 14 663 51 41 Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 18.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 18.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 8.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy Nazwa świadczeniodawcy NZOZ "Przy Basenie" Szpital Powiatowy

Bardziej szczegółowo

TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010

TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010 TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010 Grand Dochy własne patku and WOJEWÓDZTWO... 6601628,3 2463856,0 914623,8 1681533,8 1350158,4

Bardziej szczegółowo

http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/mrpo/strony/projekty_kluczowe.aspx

http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/mrpo/strony/projekty_kluczowe.aspx Załącznik nr 3 do Uchwały nr 917/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. KOMUNIKAT INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MAŁOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM w sprawie zmian w Uszczegółowieniu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODSUMOWANIE ROKU 2011

INSTYTUCJE KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODSUMOWANIE ROKU 2011 INSTYTUCJE KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODSUMOWANIE ROKU 2011 1 PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDŻETU W 2011 ROKU I. WSTĘP Województwo Małopolskie jest organizatorem 23 instytucji kultury, z czego: 20

Bardziej szczegółowo

Propozycja sieci Centrów Wspierania Uczniów Zdolnych w województwie małopolskim Siedziba proponowanych Centrów Wspierania Uczniów

Propozycja sieci Centrów Wspierania Uczniów Zdolnych w województwie małopolskim Siedziba proponowanych Centrów Wspierania Uczniów L.p. Powiat Gmina Miejscow ość 1 bocheński m. Bochnia m. Bochnia 2 bocheński m. Bochnia m. Bochnia Pełna nazwa szkoły - siedziby POWUZ/CWUZ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego

Bardziej szczegółowo

Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego. 2 osoby. 3 osoby 4 osoby 5 osób

Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego. 2 osoby. 3 osoby 4 osoby 5 osób Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego Lp Liczba domowników Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych (ile razy w miesiącu) 1 osoba 2 osoby 3 osoby

Bardziej szczegółowo

MUNDIAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE. Pilotaż 2012 rok

MUNDIAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE. Pilotaż 2012 rok MUNDIAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE Pilotaż 2012 rok Mundial Zawodów w Lyonie Realizowany przez francuski region Rhône-Alpes region partnerski Małopolski Organizatorem Mundialu Zawodów jest francuskie stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. Załącznik nr 10 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 500 921 92123 Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1,03 mld zł, 541,8 mln zł.

XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1,03 mld zł, 541,8 mln zł. XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko W ramach XI priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Kraków chrzanowski gorlicki krakowski Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym wotuw@babinski.pl

Bardziej szczegółowo

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Elżbieta Kantor Dyrektor Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 1 Działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1735/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia z 22 listopada 2016 roku

UCHWAŁA NR 1735/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia z 22 listopada 2016 roku UCHWAŁA NR 1735/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia z 22 listopada 2016 roku w sprawie zmian finansowych w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE KULTURY W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2003 R.

INSTYTUCJE KULTURY W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2003 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - lipiec 2004 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 17

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY NA 2014 ROK

RAMOWY PLAN PRACY NA 2014 ROK REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr KI 412/288/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. RAMOWY PLAN PRACY NA 2014 ROK Zadanie Sposób realizacji Termin Realizacja Uwagi Wykonawca Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 2011

Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 2011 Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 211 Zarząd Województwa Małopolskiego BudŜet 211 załoŝenia konstrukcyjne ZałoŜenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 2,3% przewidywany wzrost PKB 3,5%

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2005 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 18

Bardziej szczegółowo

L.p. Powiat Nazwa oferenta Adres poradni, telefony kontaktowe, dni i godziny pracy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 13 tel:

L.p. Powiat Nazwa oferenta Adres poradni, telefony kontaktowe, dni i godziny pracy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 13 tel: L.p. Powiat Nazwa oferenta Adres poradni, telefony kontaktowe, dni i godziny pracy 1 bocheński NZOZ PD-L Centermed Sp.z o.o. Tarnów Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 13 tel: 14 611 54 50 2 brzeski NZOZ

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Adaptacja Kina Polonia na Teatr Polonia Beneficjent: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury. www.teatrpolonia.pl

Adaptacja Kina Polonia na Teatr Polonia Beneficjent: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury. www.teatrpolonia.pl Fundusze europejskie na kulturę doświadczenia i przyszłość Karolina Tylus-Sowa Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Możliwości finansowania projektów

Bardziej szczegółowo

Projekt zintegrowany LIFE. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze

Projekt zintegrowany LIFE. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze Projekt zintegrowany LIFE Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze Strategia poprawy jakości powietrza Jakość powietrza w Małopolsce należy do

Bardziej szczegółowo