Data podpisania umowy. Całkowita wartość projektu. Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu. Dofinansowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data podpisania umowy. Całkowita wartość projektu. Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu. Dofinansowanie"

Transkrypt

1 Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu 1. MRPO /08 2. MRPO /08 3. MRPO /08 4. MRPO /09 5. MRPO /09 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Budowa Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie - dokończenie Budowa Centrum Dydaktyczno - Bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Adaptacja budynków byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu Modernizacja sal wykładowych Politechniki Krakowskiej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych Wydział Mechaniczny al. Jana Pawła II 37; Kraków Wyposażenie bazy dydaktycznej i badawczo-rozwojowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Całkowita wartość projektu Dofinansowanie Data podpisania umowy ,08 zł ,31 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,26 zł ,88 zł ,00 zł ,67 zł MRPO /09 IGNATIANUM 7. MRPO /09 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Ignatianum Rozwój infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Nowym Sączu pod kątem nowoczesnych kierunków studiów dostosowanych do strategii rozwoju województwa ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,10 zł

2 8. MRPO /09 Politechnika Krakowska 9. MRPO /09 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 10. MRPO /09 Akademia Górniczo Hutnicza 11. MRPO / MRPO / MRPO / MRPO /09 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 15. MRPO /09 Politechnika Krakowska Stworzenie kompleksu laboratoriów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, Kraków Budowa Centrum Komputerowego (Informatyki) AGH - budynek dydaktyczny Wydziału EAIiE AGH w Krakowie Multimedialne Centrum Językowe dla studentów kierunków technicznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie Rozwój bazy dydaktycznej Katedry Telekomunikacji AGH w zakresie nowoczesnych sieci optycznych Adaptacja i doposażenie laboratorium badawczego metali i stopów pod kątem analiz odlewów i zabytków archeologicznych na Wydziale Odlewnictwa AGH Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie przy ulicy Janiny Woynarowskiej 1 Budowa zespołu krytych pływalni z zapleczem dydaktycznym oraz infrastrukturą badawczo-rozwojową AWF w Krakowie Wyposażenie Laboratorium Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, al. Jana Pawła II 37, Kraków ,16 zł ,82 zł ,00 zł ,00 zł ,98 zł ,79 zł ,69 zł ,09 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,60 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,20 zł

3 16. MRPO /09 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Rozbudowa i modernizacja dydaktycznego laboratorium hydrauliczno-hydrologicznego Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej ,99 zł ,99 zł MRPO /09 Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku Rozwój społeczeństwa informacyjnegorozbudowa bazy technicznoinformatycznej dla studentów z regionów Brzeska i Tarnowa ,99 zł ,39 zł MRPO /09 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Dydaktyka i Badania - unowocześnienie bazy materialnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie służącej efektywnemu nauczaniu ,44 zł ,86 zł MRPO /09 Uniwersytet Jagielloński Unowocześnienie systemu udostępniania i zabezpieczenia zbiorów bibliotek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej i Matematyki i Informatyki UJ ,70 zł ,29 zł MRPO / MRPO /09 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie AGH-Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica 22. MRPO /09 Uniwersytet Jagielloński 23. MRPO /09 PWSZ w Nowym Sączu Unowocześnienie procesu dydaktycznego na kierunku Informatyka i Ekonometria poprzez wyposażenie pracowni technik sieciowych Budowa i wyposażenie Laboratorium Bionanotechnologii i Biodiagnostyki Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie Budowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej oraz badawczo - rozwojowej Stacji Górskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Ochotnicy Górnej (Gorce) Budowa Instytutu Kultury Fizycznej w PWSZ w Nowym Sączu ,50 zł ,25 zł ,97 zł ,06 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

4 24. MRPO / MRPO /09 Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 26. MRPO /09 Uniwersytet Jagielloński 27. MRPO /09 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 28. MRPO /09 Uniwersytet Jagielloński 29. MRPO /09 AGH 30. MRPO / MRPO /09 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Adaptacja segmentu środkowego budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie na bibliotekę i czytelnię Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzenia Akademii Tarnowskiej Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu - etap I Uzupełnienie wyposażenia bazy badawczo - rozwojowej, służącej jednocześnie celom dydaktycznym, Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini - gmina Krzeszowice Wzrost poziomu kształcenia oraz prestiżu Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, poprzez inwestycje w specjalistyczne urządzenia laboratoryjne Nowoczesna baza edukacyjna na terenie Kampusu UEK - budynek dydaktyczny dla potrzeb rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ,00 zł ,00 zł ,43 zł ,00 zł ,56 zł ,00 zł ,00 zł ,90 zł ,53 zł ,98 zł ,83 zł ,88 zł ,16 zł ,90 zł ,00 zł ,60 zł

5 32. MRPO /09 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Przebudowa, modernizacja i wyposażenie infrastruktury dydaktyczno-badawczej w Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum ,88 zł ,21 zł MRPO /09 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Rozbudowa i doposażenie Wydziału Zarządzania AGH w celu poprawy jakości usług edukacyjnych ,00 zł ,90 zł MRPO /09 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Adaptacja stołówki studenckiej na potrzeby Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie - II etap ,00 zł ,80 zł MRPO /12 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Przebudowa, modernizacja i remont auli wraz z wykonaniem sieci strukturalnej (LAN) w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Ingardena 4 w Krakowie ,37 zł ,45 zł MRPO /13 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Modernizacja, z uwzględnieniem potrzeb studentów z niepełnosprawnością, Budynku Franciszkańska ,58 zł ,64 zł Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat 1.1 B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu 1 MRPO /09 Powiat Olkuski Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Olkuszu Całkowita wartość projektu Dofinansowanie Data podpisania umowy ,36 zł ,84 zł

6 2 MRPO /09 Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu ,00 zł ,00 zł MRPO /09 Gmina Miejska Kraków 4 MRPO /09 Gmina Miejska Kraków 5 MRPO /09 Powiat Myślenicki 6 MRPO /09 Gmina Miejska Kraków 7 MRPO /09 Gmina Miejska Kraków 8 MRPO /09 Powiat Wielicki 9 MRPO /09 Powiat Limanowski Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych Nr 1 w Krakowie poprzez unowocześnienie pracowni nauki zawodu Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego Modernizacja i doposażenie pracowni samochodowych dla kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno- Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie Wyposażenie Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce Przebudowa i wyposażenie placówek kształcenia zawodowego powiatu limanowskiego jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej ,62 zł ,51 zł ,40 zł ,88 zł ,16 zł ,31 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,70 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,05 zł

7 10 MRPO /09 Powiat Tatrzański 11 MRPO /09 Powiat Nowotarski 12 MRPO /09 Gmina Niepołomice 13 MRPO /09 Powiat Gorlicki 14 MRPO /09 Powiat Bocheński 15 MRPO /09 Powiat Chrzanowski 16 MRPO /09 Powiat Nowosądecki 17 MRPO /09 Powiat Nowotarski Modernizacja i wyposażenie CKPiU w Zakopanem jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej Rozbudowa i wyposażenie CKUiP przy Zespole Szkół Technicznych w Nowym Targu jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej Powstanie Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ) przy ZSZ w Niepołomicach - Utworzenie pracowni kształcenia zawodowego Modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i ustawicznego w Gorlicach jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego subregionu bocheńsko-brzeskiego Rozwój Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, ul. Focha 3 - poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie istniejących pomieszczeń Rozbudowa i wyposażenie CKUiP w Marcinkowicach i Grybowie jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej dla potrzeb kształcenia młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,99 zł ,99 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,80 zł ,24 zł ,58 zł ,40 zł ,58 zł ,00 zł ,00 zł

8 18 MRPO /09 Gmina Miejska Kraków 19 MRPO /09 Gmina Miejska Kraków 20 MRPO /09 Powiat Tarnowski 21 MRPO /12 Gmina Miasta Tarnowa 22 MRPO /13 Województwo Małopolskie Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Wdrożenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania zawodu poprzez wyposażenie pracowni w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie Rozbudowa i doposażenie infrastruktury dydaktycznej szkół zawodowych w Ciężkowicach i w Zakliczynie Centrum Kształcenia Budowlanego w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach ,00 zł ,00 zł ,67 zł ,96 zł ,86 zł ,64 zł ,00 zł ,00 zł ,97 zł ,13 zł MRPO /14 Gmina Miejska Kraków Urząd Miasta Krakowa Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie ,38 zł ,07 zł MRPO /14 Powiat Proszowicki PODNIESIENIE SZANS MŁODYCH LUDZI NA RYNKU PRACY POPRZEZ URUCHOMIENIE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ W ZS W PIOTRKOWICACH MAŁYCH ,00 zł ,00 zł MRPO /14 Powiat Dąbrowski Modernizacja i doposażenie infrastruktury dydaktycznej Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie ,87 zł ,09 zł

9 26 MRPO /14 Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Krakowska p.w. św. Jacka Rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez modernizację i doposażenie bazy dydaktycznej ZSZ Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu ,57 zł ,99 zł MRPO /14 Powiat Brzeski Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu brzeskiego ,10 zł ,38 zł MRPO /14 Powiat Chrzanowski Rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie chrzanowskim poprzez wyposażenie pracowni nauki zawodów w powiatowych jednostkach oświatowych ,95 zł ,91 zł MRPO /14 Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych Powiatu Oświęcimskiego ,24 zł ,00 zł MRPO /14 Gmina Miejska Kraków Urząd Miasta Krakowa Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie ,00 zł ,00 zł MRPO /14 Gmina Miejska Kraków Modernizacja pracowni wiertniczej i płynów wiertniczych w Zespole Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie ,00 zł ,00 zł

10 32 MRPO /14 Powiat Gorlicki Podniesienie standardów kształcenia zawodowego w powiecie gorlickim poprzez doposażenie sprzętowe CKPiU w Gorlicach ,00 zł ,40 zł MRPO /14 Województwo Małopolskie Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie ,75 zł ,63 zł MRPO /14 Powiat Nowosądecki Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie ,83 zł ,96 zł Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Schemat 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu 1 MRPO /09 AGH 2 MRPO /10 Uniwersytet Jagielloński 3 MRPO /10 Gmina Osiek 4 MRPO /10 Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce 5 MRPO /10 Gmina Zator Modernizacja ACK CYFRONET AGH - etap I Bezpieczne i kompleksowe udostępnienie zasobów cyfrowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w sieci Internet. Etap I Budowa elektornicznej platformy komunikacji publicznej w gminie Osiek Wdrożenie e-usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Otwartego w Wieliczce ezator budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zator Całkowita wartość projektu Dofinansowanie Data podpisania umowy ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,55 zł ,66 zł ,87 zł ,91 zł ,41 zł ,81 zł

11 6 MRPO /10 Narodowy Teatr Stary 7 MRPO /10 Powiat Myślenicki 8 MRPO /10 Gmina Pałecznica 9 MRPO /10 Gmina Zawoja 10 MRPO /10 Gmina Skawina 11 MRPO /10 Gmina Bukowno 12 MRPO /10 Województwo Małopolskie 13 MRPO /10 14 MRPO /10 15 MRPO /10 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu Krzeszowice SP ZOZ Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości Cyfrowe muzeum Teatru Starego w Krakowie E-powiat, budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, wsparciem dla administracji publicznej w powiecie myślenickim Budowa infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Pałecznica, zwiększająca dostępność mieszkańców do administracji publicznej e-zawoja Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą Multicentrum w Skawinie. Multimedilany punkt dostępu do internetu i usług publicznych Budowa systemu udostępniania e- usług oraz elektronicznego biura podawczego w Mieście Bukowno wraz z utworzeniem telecentrum System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego Zwiększenie wykorzystania narzędzi ICT w zakresie usług swiadczonych przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie Wdrożenie e-usługi w zakresie rejestracji pacjentów w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" Wdrożenie nowej jakości nauczania i wymiany wiedzy w WSZioB poprzez rozbudowę innowacyjnej infrastruktury informatycznej dla studentów i kadry naukowej ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,50 zł ,00 zł ,00 zł ,90 zł ,42 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zl ,00 zł ,00 zł ,50 zł ,40 zł ,55 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

12 16 MRPO /10 Gmina Miasta Tarnowa Platforma Zintegrowanych E-usług dla mieszkańców Tarnowa z elementami ,00 zł ,00 zł Karty Mieszkańca 17 MRPO /10 Gmina Miasto Tarnów Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie Gminą ,00 zł ,75 zł Miasta Tarnowa 18 MRPO /10 Gmina Miasto Jordanów Rozwó usług publicznych opartych na ICT w Gminie Miasto Jordanów ,12 zł ,84 zł MRPO /10 Gmina Kęty Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty ,29 zł ,22 zł MRPO /10 Gmina Czorsztyn Innowacyjny Czorsztyn-utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania w ,81 zł ,11 zł administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia e-usług 21 MRPO /10 Gmina Klucze Elektroniczny Urząd Gminy Klucze ,18 zł ,64 zł MRPO /10 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 23 MRPO /10 Gmina Olkusz 24 MRPO /10 Gmina Łapsze Niżne 25 MRPO /10 Gmina Miejska Kraków Stworzenie zaplecza technicznego i rozbudowa infrastruktury informatycznej dla systemu do obsługi procesu dydaktycznego UP im. KEN w Krakowie Budowa systemu informacji o terenie w Gminie Olkusz Informatyzacja Gminy Łapsze Niżne poprzez stworzenie nowoczesnych sieci elektroniczno-informatycznych (ełapsze Niżne) Wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków ,42 zł ,82 zł ,00 zł ,00 zł ,48 zł ,54 zł ,00 zł ,50 zł MRPO /10 Powiat Olkuski Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej dla powiatu ,84 zł ,63 zł olkuskiego 27 MRPO /10 Miasto Oświęcim e-urząd w Oświęciumiu ,20 zł ,90 zł

13 28 MRPO /10 Gmina Bolesław e-urząd w Gminie Bolesław ,18 zł ,88 zł Udostępnienie i digitalizacja zbiorów Muzeum Historyczne Miasta 29 MRPO /10 2D w Muzeum Historycznym Miasta ,85 zł ,87 zł Krakowa Krakowa 30 MRPO /10 Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki 31 MRPO /10 Województwo Małopolskie 32 MRPO /10 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie 33 MRPO /10 Gmina Rabka-Zdrój 34 MRPO /10 Gmina Szczurowa 35 MRPO /10 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Krakowie 36 MRPO /10 Powiat Bocheński 37 MRPO /10 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach 38 MRPO /10 Stowarzyszenie WIOSNA Polskie pieśni i piosenki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej jako podstawa do rozwoju systemu Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki - cz. 2. System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego Usprawnienie i rozbudowa systemu informatycznego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie Rozwój e-administracji w Gminie Rabka-Zdrój Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy Szczurowa Budowa systemu udostępniania e- usług publicznych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie e-powiat, e-urząd - społeczeństwo informacyjne elementem rozwoju Powiatu Bocheńskiego Budowa systemu udostępniania e- usług w ZZOZ w Wadowicach System zarządzania Stowarzyszenia WIOSNA obejmujący integrację z systemem zarządzania wolontariuszami w Małopolsce ,72 zł ,06 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,79 zł ,60 zł ,20 zł ,89 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,72 zł ,54 zł ,07 zł ,80 zł

14 39 MRPO /10 Województwo Małopolskie 40 MRPO /10 41 MRPO /10 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego 42 MRPO /10 Powiat Nowotarski 43 MRPO /10 44 MRPO /10 45 MRPO /10 Krakowskie Centrum Rehabilitacji Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej 46 MRPO /10 Gmina Miejska Kraków Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych E-szpital w Krynicy Zdroju - stworzenie cyfrowego systemu informacji medycznej Poprawa jakości usług medycznych w SPSSChP w Zakopanem dzięki utworzeniu i rozbudowie infrastruktury oraz systemów społeczństwa informacyjnego Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w jednostkach organizacyjnych powiatu nowotarskiego Informatyzacja i wdrożenie systemów zarządzania w Krakowskim Centrum Rehabilitacji w celu poprawy jakości świadczonych usług Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu i archiwizacji badań obrazowych w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie Modernizacja systemu zarządzania ZOZ w Suchej Beskidzkiej z wykorzystaniem technologii informatycznych wraz z wdrożeniem eusług Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i powiecie ,18 zł ,14 zł ,73 zł ,46 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,47 zł ,60 zł ,00 zł ,00 zł ,88 zł ,15 zł ,00 zł ,00 zł

15 47 MRPO /10 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku 48 MRPO /10 Powiat Oświęcim 49 MRPO /10 Miasto Nowy Sącz 50 MRPO /10 Gmina Miasto Tarnów 51 MRPO /10 52 MRPO /10 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 53 MRPO /10 Powiat Gorlicki 54 MRPO /10 Województwo Małopolskie 55 MRPO /10 Uniwersytet Jagielloński E-pacjent w SPZOZ w Brzesku wykorzystanie narzędzi ICT w podnoszeniu standardów obsługi pacjenta wraz z wdrożeniem e-usług medycznych Budowa Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz Rozbudowa i zwiększenie dostępności do sieci szerokopasmowych systemu EduNet w Tarnowie Rozwój elektronicznych usług i treści medycznych oraz telediagnostyki radiologicznej w Szpitalu Powiatowym w Bochni Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w woj. małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce Nowoczesne zarządzanie Uniwersytetem poprzez wykorzystanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego ,50 zł ,37 zł ,98 zł ,75 zł ,25 zł ,45 zł ,22 zł ,28 zł ,89 zł ,67 zł ,00 zł ,00 zł ,13 zł ,60 zł ,06 zł ,70 zł ,43 zł ,00 zł

16 56 MRPO /10 Muzeum Narodowe w Krakowie 57 MRPO /10 58 MRPO /10 Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Cyfrowe dziedzictwo kulturowe - stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski Stworzenie elektronicznego systemu usług dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji ,81 zł ,45 zł ,00 zł ,00 zł ,25 zł ,63 zł MRPO /10 Województwo Małopolskie Wirtualne Muzea Małopolski ,00 zł ,00 zł MRPO /10 Województwo Małopolskie 61 MRPO /10 Województwo Małopolskie Rozwój dostępu do usług elektronicznych w Małopolsce Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł MRPO /12 Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o. o. Małopolska Sieć Szerokopasmowa ,65 zł ,00 zł MRPO /13 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie Stworzenie nowoczesnego systemu e- usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego wraz z systemem informacji zarządczej i administracyjnej ,00 zł ,50 zł MRPO /13 Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie Rozbudowa systemu i infrastruktury informatycznej w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie celem zapewnienia wysokiej jakości usług ,00 zł ,00 zł MRPO /13 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów medycznych oraz elektronicznego systemu dostępu do usług medycznych dla pacjenta w WSSD w Krakowie ,48 zł ,61 zł

17 66 MRPO /13 Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu wraz z wdrożeniem nowych usług ,06 zł ,10 zł MRPO /13 Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie Wdrożenie Zintegrowanego Elektronicznego Systemu Zarządzania Uczelnią w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia ,00 zł ,50 zł MRPO /13 Gmina Bukowina Tatrzańska e-urząd w Gminie Bukowina Tatrzańska ,71 zł ,28 zł MRPO /13 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku Rozbudowa systemu informatycznego SP ZOZ w Brzesku - ucyfrowienie radiologii oraz elektroniczny obieg dokumentów ,00 zł ,00 zł MRPO /13 Gmina Laskowa Udostępnienie e-usług poprzez rozbudowę i modernizację teleinformatycznego systemu zarządzania, w tym wdrożenie SEOD W Gminie Laskowa ,10 zł ,82 zł MRPO /13 Gmina Miejska Kraków Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ,00 zł ,50 zł MRPO /13 Stowarzyszenie WIOSNA Rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania projektami społecznymi i infrastruktury teleinformatycznej Stowarzyszenia WIOSNA w Małopolsce ,20 zł ,90 zł

18 73 MRPO /13 Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w zakresie e-usług publicznych ,00 zł ,75 zł MRPO /13 Gmina Jerzmanowice-Przeginia e-urząd w Gminie Jerzmanowice - Przeginia ,63 zł ,98 zł MRPO /13 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e- usługi dla pacjentów ,60 zł ,91 zł MRPO /13 Województwo Małopolskie Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce ,00 zł ,00 zł MRPO /13 Gmina Kęty e-oświata w Gminie Kęty ,49 zł ,54 zł MRPO /13 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Nowoczesne zarządzanie Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie poprzez wdrożenie i wykorzystanie systemu informatycznego ERP ,00 zł ,53 zł MRPO /13 Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. Wdrożenie systemu teleinformatycznego zarządzania szpitalem i udostępnienie e-usług z zakresu ochrony zdrowia w Nowym Szpitalu w Olkuszu ,00 zł ,00 zł MRPO /13 Krakowskie Biuro Festiwalowe 81 MRPO /13 Województwo Małopolskie Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Krakowskim Biurem Festiwalowym Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem Małopolskim ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

19 82 MRPO /13 Centrum Onkologii Instytu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego jako narzędzie poprawy jakości leczenia onkologicznego w krakowskim Centrum Onkologii ,00 zł ,04 zł MRPO /13 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy ,00 zł ,00 zł MRPO /14 Wojewoda Małopolski 85 MRPO /13 Uniwersytet Jagielloński Rozbudowa systemu udostępniania e- usług publicznych w administracji publicznej w Małopolsce - etap I Nowoczesne zarządzanie Uniwersytetem poprzez wykorzystanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego - etap ,00 zł ,00 zł ,56 zł ,43 zł Oś priorytetowa: 3. Turystyka i przemysł kulturowy Działanie : 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej Schemat A Lp. Nazwa projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu 1. MRPO /10 Województwo Małopolskie Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) Całkowita wartość projektu Dofinansowanie Data podpisania umowy ,00 zł ,50 zł Oś priorytetowa: 3. Turystyka i przemysł kulturowy Działanie : 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej Schemat B:Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową

20 Lp. Nazwa projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu 1. MRPO /09 Gmina Rabka-Zdrój Budowa typowej infrastruktury uzdrowiskowej w Parku Zdrojowym w postaci pijalni, tężni solankowych, kiwajki na zrodle solankowym i muszli Całkowita wartość projektu Dofinansowanie Data podpisania umowy ,22 zł ,94 zł MRPO /09 Ośrodek Wczasowo-Leczniczy Maria Drobenko 3. MRPO /09 Miasto i Gmina Szczawnica 4. MRPO /09 Gmina Sękowa Wzmocnienie leczniczej infrastruktury uzdrowiskowej w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej i uzdrowiskowej Gminy Sękowa Rewitalizacja uzdrowiskowego Parku Dolnego w Szczawnicy wraz z elementami małej architektury uzdrowiskowej Wzmocnienie publicznej infrastruktury uzdrowiaskowej w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej i uzdrowiskowej Gminy Sękowa ,60 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł MRPO /09 Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna Budowa centralnego deptaka uzdrowiskowego Żegiestowa-Zdroju na odcinku droga poniżej willi Zamekkościółek zdrojowy oraz rozbudowa przestrzeni publicz ,12 zł ,34 zł MRPO /09 Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna Budowa Miejskiego Parku Zdrojowego Baszta w Uzdrowisku Muszyna ,67 zł ,00 zł MRPO /09 Miasto i Gmina Szczawnica 8. MRPO /09 Gmina Krynica-Zdrój Rewitalizacja Pl.Dietla oraz promenady spacerowej do pijalni wraz z element. Małej architektury uzdrowiskowej i przebudową pijalni wody mienrlanej Renowacja Deptaku w miejscowości uzdrowiskowej Krynicy Zdroju ,09 zł ,57 zł ,00 zł ,00 zł

Dofinansowanie MRPO. 64 795 170,07 54 916 696,47 0,00 54 916 696,47 55 105 932,85 Zakończony

Dofinansowanie MRPO. 64 795 170,07 54 916 696,47 0,00 54 916 696,47 55 105 932,85 Zakończony Stan wdrażania projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Działa Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł Wartość

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unii europejskiej na finansowanie projektów budowy społeczeństwa informacyjnego REGIONALNE PRAOGRAMY OPERACYJNE

Raport wykorzystania środków unii europejskiej na finansowanie projektów budowy społeczeństwa informacyjnego REGIONALNE PRAOGRAMY OPERACYJNE Raport wykorzystania środków unii europejskiej na finansowanie projektów budowy społeczeństwa informacyjnego REGIONALNE PRAOGRAMY OPERACYJNE Warszawa, grudzień 2010 WSTĘP Raport powstał na podstawie ogólnie

Bardziej szczegółowo

Inwestuj w Dąbrowie Górniczej promocja potencjału gospodarczego miasta. Priorytet: Działanie/poddziałanie: Beneficjent:

Inwestuj w Dąbrowie Górniczej promocja potencjału gospodarczego miasta. Priorytet: Działanie/poddziałanie: Beneficjent: dofinansowania dla projektu Inwestuj w Dąbrowie Górniczej promocja potencjału gospodarczego miasta. Gmina Dąbrowa Górnicza 150 800,13 PLN I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. miasto nowy sącz oraz powiat. nowosądecki

MAŁOPOLSKA. miasto nowy sącz oraz powiat. nowosądecki MAŁOPOLSKA miasto nowy sącz oraz powiat nowosądecki Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Indykatywna tabela finansowa Szczegółowy budżet RPO WSL na lata 2007-2013

Załącznik nr 1. Indykatywna tabela finansowa Szczegółowy budżet RPO WSL na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 Indykatywna tabela finansowa Szczegółowy budżet RPO WSL na lata 27213 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 27 213 Katowice, listopad

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY OBYWATELSKIE

WARSZTATY OBYWATELSKIE WARSZTATY OBYWATELSKIE 29 listopada 14 grudnia 2013 r. PREZENTACJA DOKUMENTÓW WYPRACOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW TARNOWA Projekt Obywatel 2.0. Działam i pomagam jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI ISSN 2299-0577 www.fundusze.malopolska.pl Nr 2 (10) sierpień 2014 Rowerem przez Małopolskę str. 3 Nasze produkty najlepsze! str. 10 str. 15 Renesansowa perła Fundusze

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Kraków, grudzień 2008 r. OPRACOWANIE DOKUMENTU, 2007 Dr inż. Anna OSTRĘGA kierownik zespołu Dr inż. Wiesław WAŃKOWICZ Mgr inż.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2013 r.

Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2013 r. Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2013 r. I. Wstęp. Zaktualizowany Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego został przyjęty 30 września 2013

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 58/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014 r. Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Warszawa, listopad 2007 Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020 Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020 Oświęcim, 2013 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Założenia metodologiczne... 5 2.1. Obszar i okres realizacji programu... 7 3. Diagnoza strategiczna...

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2008-2013

KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2008-2013 PROJEKT KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2008-2013 Zarząd Województwa Małopolskiego Opracowanie Zespół w składzie: Elżbieta Kantor, dr Marek Łabaj, Anna Niedźwieńska, Mateusz

Bardziej szczegółowo

Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie:

Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie: 1 Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie: Dr inż. Anna OSTRĘGA Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard UBERMAN Mgr inż. arch. Bogumiła KŁECZEK Dr inż. Wiesław WAŃKOWICZ

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Górnośląski Związek Metropolitalny listopad 2008 r. materiały i konsultacje merytoryczne dr Krzysztof Wrana Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. bocheński

MAŁOPOLSKA. powiat. bocheński MAŁOPOLSKA powiat bocheński Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Studium wykonalności projektu pn. System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

I. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego w Małopolsce poprzez rozwój instytucji dialogu

I. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego w Małopolsce poprzez rozwój instytucji dialogu Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego w 2009 roku. Działania prowadzone w roku 2009. Cel nadrzędny programu: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Chęciny

Plan Odnowy Miejscowości Chęciny Plan Odnowy Miejscowości Chęciny czyli Nasza Wspólna Strategia Działań na lata 2007-2013 Chęciny Kwiecień Maj 2008 r. Spis treści: Wstęp do Planu Odnowy Miejscowości 3 1. Charakterystyka miejscowości Chęciny

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji dla Miasta Gorlice na lata 2007 2015 - aktualizacja

Program rewitalizacji dla Miasta Gorlice na lata 2007 2015 - aktualizacja Program rewitalizacji dla Miasta Gorlice na lata 2007 2015 - aktualizacja Kraków, listopad 2008 r. AKTUALIZACJA DOKUMENTU Kraków, listopad 2008 Dr inż. Anna OSTRĘGA kierownik zespołu Prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2003 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT Nazwa opracowania: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Targi Edukacyjne. Wybierz swój kierunek! 21-23 marca 2013. Kraków, ul. Centralna 41A. Festiwal Zawodów w Małopolsce

Targi Edukacyjne. Wybierz swój kierunek! 21-23 marca 2013. Kraków, ul. Centralna 41A. Festiwal Zawodów w Małopolsce Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów w Małopolsce 2-23 marca 203 Wybierz swój kierunek! Kraków, ul. Centralna 4A wydawca: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 3 586 Kraków ul. Centralna 4A biuro@targi.krakow.pl projekt

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Oświęcim, 22 maja 2002

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Oświęcim, 22 maja 2002 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Oświęcim, 22 maja 2002 CZĘŚĆ I Analiza stanu istniejącego METODOLOGIA I ORGANIZACJA PRAC NAD STRATEGIĄ PROMOCJI Proces opracowywania strategii promocji oparty jest

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4316 UCHWAŁA NR 443/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU I JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE W MAŁOPOLSCE

INFORMATOR INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU I JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE W MAŁOPOLSCE INFORMATOR INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU I JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE W MAŁOPOLSCE KRAKÓW, LISTOPAD 2008 WYDAWCA: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DEPARTAMENT TRANSPORTU, GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/86/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27 października 2011 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Ząbkowice Śląskie LOKALNY

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu

Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu Stowarzyszenie Biuro Pszczew, 03/02/2012 r. Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta Ul. Strażacka 1, 66-330 Pszczew Tel. 95 761 70 86 / Fax. 95 749 70 86 www.lgrow.pl / biuro@lgrow.pl Str. 1 LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo