Badacze Pisma Świętego Historia 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badacze Pisma Świętego Historia 1"

Transkrypt

1 Badacze Pisma Świętego Historia 1 Studiując zapisy w Roczniku Świadków Jehowy z 1994,znajdujemy na stronach od 170 do strony 253 opis polskiej działalności Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego, której wydawcy rocznika poświęcili zaledwie 83 strony, czyli zaledwie 1/3 objętości książki. Jeśli ktoś po raz pierwszy czyta to opracowanie, odnosi wrażenie, że podano tu rzetelne i chronologicznie ułożone informacje. Jednak po wczytaniu się w treść, okazuje się, że są to często mało obiektywne, opisane tylko z jednej strony luźne informacje. Stwarza to wrażenie jakoby grupa wyznaniowa Świadkowie Jehowy była w Polsce od zawsze, a wszystko co się wydarzyło, było związane tylko z nią, co oczywiście nie jest prawdą. Zwraca uwagę fakt, że w roczniku nie ma ani jednego odniesienia do dokumentów źródłowych. Dla mnie osobiście jest to tendencyjne opracowanie, z garścią ubarwionych informacji, bo za rzetelne opracowanie przyjąć tego nie można. Historia Badaczy Pisma Świętego w Polsce to bardzo burzliwy a zarazem dynamiczny okres, dlatego opracowanie wiarygodnej historii jest bardzo utrudnione, chociażby ze względu utrudniony dostęp do materiałów źródłowych. Spójrzmy więc na to, co już wiemy. Wiemy na pewno, że w 1905 roku była już w Polsce pierwsza grupa Badaczy Pisma Świętego. W wyniku przemian politycznych w 1905 r. Car Mikołaj wydał "ukazy" dotyczące wolności sumienia i wyznania, co stwarzało możliwość swobodniejszego rozpowszechniania Prawdy. W 1910 r. brat Russell w podróży dookoła świata odwiedził również Polskę, będącą wówczas pod zaborem rosyjskim. Do Warszawy przybył w maju, do zboru liczącego wówczas 14 osób. Notatka z tego spotkania świadczy, że Zbór ten był już znany i dobrze ugruntowany w zasadach doktrynalnych. Podczas tej wizyty brat Russell złożył do władz wniosek o rejestrację w Warszawie Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego. W odpowiedzi generał-gubernator Warszawy wydał reskrypt oznaczony Nr 2167/5 umożliwiający braciom szerszą działalność. Urzędowym przedstawicielem Zboru w Warszawie był brat Kin. Reskrypt ten w treści potwierdzał istnienie Zboru Badaczy Pisma Świętego od 1905 roku. Akta urzędowe i sądowe, powołujące się na ten dokument, nawiązują równocześnie do dnia 17 października 1906 r., kiedy to car wydał ukaz tolerancyjny (Rosyjski Zbiór Praw, poz. 1728), na podstawie którego nastąpiło faktyczne uznanie Badaczy Pisma Świętego. 31 Października 1916 roku umiera Charles Taze Russell, chwila jego śmierci nie jest znana polskim braciom, o tym fakcie dowiadują się dopiero w roku 1918, a więc dwa lata po jego śmierci. Z chwilą, gdy Rutherford umocnił swe stanowisko jako prezes Badaczy, przestał się liczyć z zasadami ustanowionymi przez Russella. Nie trudno jest ustalić, że pod przywództwem Rutherforda wzniesiono klerykalną "wieżę Babel", wytworzono chaos i w skuteczny sposób podzielono niegdyś jednolity Ruch Badaczy Pisma Świętego. Spójny Ruch Badacki zapoczątkowany przez Russella, został zamieniony na scentralizowaną instytucję. Ten fakt wywołał falę buntu i podziału w Stanach, która w Polsce nasiliła się ok. roku materiały źródłowe: Julian Grzesik Historia Ruchu Badaczy Pisma Świętego 1 S t r o n a

2 15 marca 2014 Świadkowie Jehowy w Polsce - początki Rok 1920 można uznać za datę wypowiedzenia przez polskich Badaczy posłuszeństwa i lojalności wobec Prezesa Rutherforda i centrali w Brooklynie, która tym samym straciła prawną kontrole nad Polskim Zborem Badaczy Pisma Świętego (tak zwana Grupa I). Do rozwijającego się Zboru w Warszawie dotarli w 1920 roku delegowani przez centralę ze Stanów Zjednoczonych bracia: W. Kołomyjski i Czesław Kasprzykowski. Kasprzykowski mimo trudności jakie wyniknęły na arenie politycznej Polski (wojna z Rosją), w 1920 roku doprowadził do zarejestrowania Badaczy Pisma Świętego - Grupa II. Znaleźli się w niej ludzie wierni Towarzystwu Strażnica i temu co nauczał Russell. Rozłam uwidocznił się bardzo mocno od roku 1924, kiedy to z 300 osobowego zboru warszawskiego lojalność wobec Brooklynu okazało tylko 30 osób. W Łodzi ze 150 osób pozostało 9. Badacze przeszli kryzys. Doprowadził on do oderwania się kilku niezależnych grup, które nie uznały wybranego w 1917 r. prezesa Towarzystwa Josepha Franklina Rutherforda. Powstało wtedy między innymi: Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego (obecnie siedziba w Krakowie), Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego (obecnie siedziba w Bydgoszczy), Świecki Ruch Misyjny EPI- FANIA (obecnie siedziba Nowy Dwór Mazowiecki. Warto dodać, że zbory w Polsce miały pełną autonomiczność i same decydowały o swojej przynależności, która wynikała ze skuteczności agitacji, jaką przeprowadzały poszczególne frakcję. Doprowadziło to do sytuacji, w wyniku której grupa wierna Towarzystwu Strażnica i Prezesowi Rutherfordowi nie miała w Polsce prawnego oparcia. Czesław Kasprzykowski tak pokierował sprawami, że w rękach opozycjonistów znalazło się wszystko i doprowadził do przejęcia władzy prawnej nad całą korporacją, grając na nosie Rutherfordowi i chwała MU za to. Z tego wynika, że Czesław Kasprzykowski był pierwszym polskim odstępcą, który w jawny sposób wymówił posłuszeństwo Rutherfordowi. Zobaczmy, co sam Rocznik SJ 1994 mówi o tej sprawie. Po odciągnięciu sporej liczby braci opozycjonistom udało się nawet przejąć nadzór nad korporacją prawną usługującą wówczas braciom w Polsce. Przyczyniło się to między innymi do utraty sali, w której zgromadzał się zbór warszawski. Tu Kasprzykowski przechytrzył wszystkich, otrzymał stosowne pełnomocnictwa prawne i działał skutecznie. I dalej: Brata Kasprzykowskiego na prośbę braci warszawskich Towarzystwo zostawiło w kraju jako swego przedstawiciela. Wykazał on dużo inicjatywy; doprowadził na przykład do zarejestrowania Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego Grupa II. Znaleźli się w niej bracia w dalszym ciągu lojalnie współpracujący z Towarzystwem, przy czym przejęła ona zadania dawnej korporacji, opanowanej przez opozycjonistów. Legalizacja ta umożliwiła organizowanie wykładów na jeszcze większą skalę. W pewnym okresie, jak na to wskazuje sprawozdanie za rok 1921, przychodziło na nie do 700 osób. Znaleziono też lokal na urządzenie własnej, nowej sali. Po wyremontowaniu mogła ona pomieścić ponad 400 osób. Czesław Kasprzykowski okazał się swoistym "koniem trojańskim". No i zrobiła się niezła heca. Po pewnym czasie grupa ta zupełnie legalnie przeszła do opozycji wymawiając posłuszeństwo Rutherfordowi, tym samym warszawska Centrala Badaczy Pisma Świętego znalazła się w rękach opozycjonistów (czytaj Odstępców), a sam Kasprzykowski popadł w niełaskę i spadły na niego gromy. Ale co zrobił, to zrobił. 2 S t r o n a

3 O tych działaniach Kasprzykowskiego czytamy w Roczniku: Dla C. Kasprzykowskiego, który po pierwszej wojnie światowej tyle dobrego zrobił dla braci, niestety pycha stała się później przeszkodą w kroczeniu drogą prawdy. Unosząc się wygórowaną ambicją, początkowo tylko odrzucał udzielane mu rady, z czasem jednak przeobraził się w jawnego przeciwnika swoich dawnych przyjaciół. A gdy Strażnica zaczęła kłaść coraz większy nacisk na obowiązującą każdego powinność głoszenia dobrej nowiny, przyłączyli się do niego inni, którzy woleli się ograniczyć do słuchania. Po tamtych przełomowych chwilach działalność prowadzoną pod przewodnictwem sługi wiernego i roztropnego trzeba było rozpoczynać niemal od podstaw Nasi bracia dalej współpracujący z Towarzystwem Strażnica nie dysponowali w tym niełatwym okresie korporacją posiadającą osobowość prawną, co utrudniało urządzanie odczytów publicznych, a tym bardziej organizowanie zjazdów. Pierwotna korporacja podlegała opozycji, a odstępcy skupieni wokół Kasprzykowskiego występowali jako Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego Grupa II. Władze nie chciały nic słyszeć o trzeciej grupie. To była bezpośrednia przyczyna, dla której lojalni nie mieli racji bytu w Warszawie, stąd stolicę przeniesiono do Łodzi. Dalsze losy Łódzkiej Centrali tu Rocznik tak o tym wspomina: Ta sytuacja bardzo zdenerwowała Rutherforda, który postanowił dokonać przywrócenia pierwotnej pozycji jaka mieli Badacze Pisma Świętego w Polsce, pod zarządem Rassella. W tym czasie na scenę wkracza Wilhelm Scheider. W Warszawie powstała sytuacja, w której trudno było oczekiwać szybkiej normalizacji. Wydelegowany do Polski brat Wnorowski, zmęczony takim stanem rzeczy, mniej więcej po roku wrócił do Ameryki. Do kierowania biurem warszawskim powołany został brat Szwed; w następnym roku zastąpił go Wacław Narodowicz. W roku 1927 przybył do Polski inny delegat Towarzystwa, brat Ludwik Kuźma. Wracał jednak do Ameryki z przeświadczeniem, że potrzebna jest sprawniejsza łączność z głównym biurem Towarzystwa. Brat Paul Balzereit, wydelegowany z niemieckiego Biura Oddziału, starał się znaleźć w Polsce kogoś, kto objąłby po Narodowiczu placówkę w Warszawie i we współpracy z biurem w Magdeburgu troszczył się o sług Jehowy w całym kraju. Zbór łódzki przodował wówczas w działalności, toteż Balzereit zapytał brata Scheidera, czy się podejmie tego zadania. Będąc człowiekiem pokornym, ze swej strony zaproponował on Edwarda Rüdigera, tłumacza Złotego Wieku. Brat ów potem istotnie pełnił te obowiązki przez blisko rok. Wskutek trudności paszportowych bracia z Niemiec stracili możność przyjeżdżania do Polski celem udzielania pomocy. Bezpośrednią opiekę nad działalnością teokratyczną na tym terenie przejęło środkowoeuropejskie biuro Towarzystwa w Bernie, w Szwajcarii. Stamtąd też przyjechał w roku 1928 Martin Harbeck, aby jeszcze raz poszukać kogoś, kto by się nadawał do usługiwania w charakterze nadzorcy dzieła w kraju. Ponownie zapytany, brat Scheider tym razem przyjął ten przydział pracy. Tu należy zadać pytanie kim był L. W. Scheider, przebiegłym graczem czy zbawcą? Myślę że jednym i drugim, okazał się czarnym koniem, którego namaścił Rutherford. Rutherfordowi zależało na 3 S t r o n a

4 15 marca 2014 Świadkowie Jehowy w Polsce - początki odzyskaniu wpływu na polskich Braci i zostawił Scheiderowi zupełnie wolną rękę w sprawach organizacyjnych. Pamiętajmy, że Kasprzykowski ograł wszystkich i ideologicznie poprawna grupa nie miała nic, należało wszystko budować od początku roku Scheider zastał mianowany "Nadzorcą Dzieła" w Polsce. Z pewnością nie dysponował wielkimi środkami, bo właściwie tych środków nie było. Był Nadzorcą "małej grupki" wiernych zasadom Rutherforda. Scheider rozpoczyna kampanie agitacyjną, która owocuje tym, że wiele Zborów będących w opozycji (czytaj wiernych zasadom Russella) przyłącza się do niego. Po przeniesieniu Centrali do Łodzi, nadszedł dla "Zjednoczenia" bardzo wzmożony okres pracy. Struktury były zorganizowane, teraz należało przygotować zaplecze. Nie jest wiadome jakich forteli użył, aby odzyskać kontrolę nad I Grupą, która wypowiedziała lojalność wobec Brooklynu, i jakie instrumenty prawne otrzymał od brata Całki. Rocznik ŚJ 1994 tak o tym pisze: Ale Jehowa wysłuchał modlitwy swoich lojalnych sług i pokazał rozwiązanie. Żył jeszcze w Warszawie skromny człowiek nazwiskiem Całka, który poznał prawdę przed pierwszą wojną światową i był wtedy zgłoszony u władz. Dzięki temu miał prawo do występowania jako reprezentant pierwszej grupy Badaczy Pisma Świętego. Kiedyś zachwiał się duchowo, niemniej w krytycznym momencie z własnej inicjatywy nawiązał znowu kontakt ze zborem. Zgodził się też przekazać swoje pełnomocnictwa na ręce brata W. Scheidera. Oznaczało to dla braci niemały postęp w zakresie obrony i prawnego umocnienia dobrej nowiny Jednak działania Scheidera były skuteczne, jak wynika z dokumentu złożonego w Łódzkim Starostwie Grodzkim, Wydział Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 13 Stycznia 1931 Scheider, był już Przewodniczącym Stowarzyszenia Badaczy PŚ. Tym samym odzyskał pełna prawną kontrole nad Stowarzyszeniem. 6 kwietnia 1931, najliczniejsza grupa Badaczy Pisma Świętego, związana z Towarzystwem Strażnica, przyjęła nazwę, Zjednoczenie Badaczy Pisma Świętego z siedzibą w Łodzi, znanych po II wojnie światowej jako Świadkowie Jehowy (w Polsce do 1950 roku występowali pod nazwą Badacze Pisma Świętego). Walne Zgromadzenie wybrało L. W. Scheidera na przewodniczącego "Zjednoczenia Badaczy PŚ". Scheider pełnił tą funkcję nieprzerwanie do chwili śmierci w 1971 roku. Przyjęty wtedy statut zawierał wszystkie elementy demokratyczne niezbędne do autonomicznego funkcjonowania zborów. Podpisało go 71 akcjonariuszy, przedstawicieli poszczególnych zborów, to był niekwestionowany sukces Scheidera. Takie przedsięwzięcie uspokoiło strukturę organizacyjną zborów, które były już zmęczone całą ta sytuacją poszukiwania prawdy i chciały spokojnie przeczekać. Nowa nazwa Związku i logiczny statut, był tego gwarantem. Chociaż nie wiemy, jakich argumentów użył Scheider w stosunku do Zborów, które starał się pozyskać dla swojej sprawy, to wiemy, czego zrobić na pewno nie mógł, czyli nie mógł wykazać ograniczenia autonomiczności pozyskanych zborów. Zapis w statucie o jakichkolwiek związkach prawnych z Brooklynem skazałby to przedsięwzięcie na niepowodzenie. Tym razem postawiono na właściwego konia i Scheider okazał się nie tylko zbawcą ale też umiejętnym organizatorem, dokonując pewnej manipulacji prawnej, odzyskał prawne umocowanie jakie Badacze Pisma Świętego mieli w Polsce 1910 roku. Dowodzi tego również poniższy zapis w reskrypcie Sekty z 1932 roku: 4 S t r o n a

5 Sprawozdanie Starosta Powiatu Wieluńskiego do Urzędu Wojewódzkiego z dnia 7 stycznia 1932r. Pnk.15 reskr. SEKTY: W roku 1931 powstało w Wieluniu Stowarzyszenie Badaczy Pisma Św. Liczy ono dotychczas kilku członków. działalność jego sprowadza się do odprawiania wspólnych modłów i kolportowania książek i broszur propagujących sektę. Warto tu przytoczyć fakt, że w tym samym roku, bo 26 Lipca 1931 roku, na konwencji w Columbus, Josepha Franklina Rutherforda przedstawił nową rezolucję pt. Nowe Imię stwierdzając, że Pragniemy, by nas znano pod tym imieniem i nazywano nim, a mianowicie, staliśmy się: Świadkami Jehowy. Przyjęcie nazwy Świadkowie Jehowy w Ameryce, pewnie nie miało żadnego wpływu na nazwę polskiej grupy Badaczy Pisma Świętego, uznano pewnie ją za wewnętrzna sprawę i nadal używano nazwy zgłoszonej do statutu. Dlaczego Towarzystwo Strażnica nie ujawniło tych faktów, otóż z prostej przyczyny: przyjęty statut nie posiadał zapisu o kierowniczej roli Brooklynu, był całkowicie demokratyczny, dawał zborom autonomiczność. Czytając dzisiaj Rocznik ŚJ 1994 r, widzę w nim wiele niespójności oraz manipulowanie faktami, które w sposób świadomy wprowadzają czytelnika w błąd. Zainspirowany informacją podaną w książce, Historia Ruchu Badaczy Pisma Świętego Tom III przez Juliana Grzesika Ostatecznie w 1928 r. plenipotentem Towarzystwa aż do śmierci był Wilhelm Scheider. Od 1932 r. we własnym budynku w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 24 mieścił się Oddział Towarzystwa na Polskę. Na bardzo interesujący dokument dotyczący wydarzenia z 6 IV 1931 r. w łączności ze zjazdem organizacyjnym zborów, powołuje się Ufniarski na s. 54 swojej książki o BPŚw. Na zebraniu konstytucyjnym wybrano zarząd gł. w składzie: przewodniczący W. Scheider, vice przewodniczący L. Makowski, sekretarz A. Rączka, skarbnik B. Grabicki i jego z-ca H. Rabose. Akt spisany przed L. Kahlem, notariuszem w Łodzi w dn. 6 kwietnia 1931 r. repertorium Nr postanowiłem odszukać ten niecodzienny dokument. W związku z tym złożyłem stosowne pismo w Archiwum Państwowym w Łodzi, o dokonanie kwerendy dokumentu z dnia 6 kwietnia 1931 r. o nr repertorium aktu spisanego przed L. Kahlem, notariuszem w Łodzi. O istnieniu tego niecodziennego dokumentu nie znajdziemy wzmianki w opublikowanym Roczniku ŚJ z 1994 roku, ani w żadnej innej publikacji. Wymieniony dokument był swoistą konstytucją Ruchu Badackiego pod przewodnictwem Wilhelma Scheidera. Z treści tego dokumentu wynika, że w owym czasie zbory miały jeszcze znaczną swobodę i w sposób demokratyczny zarządzały swymi sprawami. W porównaniu z obecną sytuacją i dyktatem, jaki w niej panuje, łatwo sobie wyobrazić jak daleko odeszli od biblijnych zasad. Dlaczego tak ważny dokument nie doczekał się publikacji w Roczniku lub innej publikacji WTS, tego nie wiem. W dniu 30 czerwca 2011 roku otrzymałem pismo z Archiwum Państwowego w Łodzi, dokument został odszukany. Może to błogosławieństwo Ducha Bożego, albo? 5 S t r o n a

6 15 marca 2014 Świadkowie Jehowy w Polsce - początki Udałem się więc do czytelni Archiwum Państwowego w Łodzi na ulicy Tadeusza Kościuszki 121 i poprosiłem o zamówione dokumenty. Otrzymałem opasłe tomisko z repertorium notariusza Kahla z 1931 roku. Odszukałem interesujące mnie dokumenty i z uwagą przeczytałem. Całość dokumentu składa się z czterech części: 1. Statut Zjednoczenia Badaczy Pisma Świętego, pisany odręcznie z oryginalnymi podpisami. 2. Statut Zjednoczenia Badaczy Pisma Świętego, pisany na maszynie z oryginalnymi podpisami. 3. Informacja do Starostwa o wyborze władz Stowarzyszenia. 4. Protokoły zebrań zborowych, o wyborze delegata na krajowy zjazd Stowarzyszenia. Sporządzony akt to porozumienie Zborów, które zobowiązują się do ścisłej współpracy z sobą, zachowując przy tym pełną autonomiczność. Dlaczego wybrano taką drogę? W Polsce miedzywojennej zarejestrowanie wyznania religijnego ze względu na sporą presje kleru, było prawnie nie możliwe. Dlatego zdecydowano się na powołanie Zjednoczenia, które miało osobowość prawną i nosiło znamiona umowy potwierdzonej notarialnie. Dawało to pełne zabezpieczenie finansowe i prawne dla zrzeszonych Zborów. Po zapoznaniu się z treścią aktu, poprosiłem o wykonanie kopi interesujących mnie dokumentów. Podpisałem też zobowiązanie o nierozpowszechnianiu zamówionych kopi pod rygorem odpowiedzialności karnej, gdyż zgodnie z przepisami w czytelni Archiwum Państwowego pod rygorem odpowiedzialności karnej, zabrania się wykonywania samodzielnie kopi dokumentów. Dlatego też złożyłem odpowiednie pismo do Archiwum Państwowego w Łodzi o wyrażenie zgody na publikacje tych dokumentów na tym forum i taka zgodę otrzymałem. Statut "Zjednoczenia Badaczy Pisma Świętego", który zamieszczam poniżej jest po raz pierwszy od 80 lat publiczne udostępniony. Z karty rejestrującej każdy wgląd do tego dokumentu wynikało, że tylko dwie osoby zaglądały do niego, ja byłem trzeci. 6 S t r o n a

7 Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi. Akta notariusza Ludwika Kahla 1923 do 1933, sygn. 26 Kopiowanie, udostępnianie poza forum prawnie zabronione. 7 S t r o n a

8 15 marca 2014 Świadkowie Jehowy w Polsce - początki Pojawia się pytanie, dlaczego nie powołano się na ten statut w Roczniku ŚJ 1994? Być może jest dla polskiego Oddziału Strażnicy zagrożeniem, bowiem w przyjętym statucie "Zjednoczenia Badaczy Pisma Świętego" nie ma wzmianki o prawnym i innym powiązaniu z Centralą w Brooklynie. Par. III Kompetencje prawne Zjednoczenie jest osobą prawną. Może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a w szczególności nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy. Otrzymywać zapisy i darowizny, zaciągać pożyczki hipoteczne, zawierać umowy, pozywać przed sąd i być pozwanym, a za zobowiązania odpowiada swoim majątkiem, tak ruchomym jak i nieruchomy. Akta kupna i sprzedaży nieruchomości zawiera w imieniu Zjednoczenia oraz poszczególnych zborów Zarząd Główny. Akta takie obowiązują Zjednoczenie, jeżeli są podpisane pod pieczęcią Zjednoczenia przez przewodniczącego i jednego z członków Zarządu Głównego. Par. X Rozwiązanie Zjednoczenia Rozwiązanie Zjednoczenia następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub na wskutek nakazu Władz. W obydwu wypadkach Walne Zgromadzenie wybiera Komisję likwidacyjną lub powierza przeprowadzenie likwidacji Zarządowi Głównemu. Walne Zgromadzenie uchwala również sposób likwidacji i przeznaczenia majątku Zjednoczenia Może warto również zastanowić się nad odpowiedziami na takie pytania: 1. Czy zostały wykonane wszystkie postanowienia likwidacyjne Zjednoczenia? 2. Czy w wypadku braku odpowiednich postanowień Walnego Zgromadzenia, Statut Zjednoczenia jest nadal ważny? 3. Czy Polskie Biuro Oddziału Towarzystwa Strażnica jest prawnym następcą Zjednoczenia? Aby zachować prawną ciągłość należało dochować postanowienia statutu "Zjednoczenia", które zostało wyrażone w par. X. Czy je spełniono? Znalezienie odpowiedzi na te pytania będzie nie lada wyzwaniem dla osób badających historię Świadków Jehowy w Polsce. Poszukajmy więc, od kiedy w Polsce zaczęła się pojawiać nazwa Świadkowie Jehowy. Wiemy, że w Stanach Zjednoczonych nazwę tę wprowadził Rutherford w lipcu 1931 roku. W przywołanych wyżej dokumentach ta nazwa się jeszcze nie pojawia. Również Hitlerowskie władze okupacyjne używały starej pierwotnej nazwy Badacze PŚ i pod taka nazwa byli rejestrowani więźniowie obozów koncentracyjnych. Świadkowie Jehowy z nazwy, są najmłodszym odłamem "Grupy Badackiej", do 1950 roku nadal używali starej nazwy "Badacze Pisma Świętego", o czym świadczą legitymacje, które były wydawane jej członkom. Wspomina o tym Rocznik ŚJ 1994 na stronie 196: Walka się zaostrza Chcąc powstrzymać działalność Świadków, duchowieństwo katolickie stale wywierało nacisk na władze. Zarzuty się powtarzały: sianie propagandy komunistycznej, handel domokrążny bez licencji. Dla przeciwdziałania oskarżeniom o handel domokrążny Towarzystwo wydało legitymacje upoważniające do pracy ewangelizacyjnej na podstawie przepisów o wolności sumienia i wyznania. 8 S t r o n a

9 Prezentowana tu legitymacja została wydana 1948 roku, a więc była wydana już po II wojnie w komunistycznej Polsce. Jej ważność upływała 31 grudnia 1950 roku. Z opisu legitymacji jak i z pieczątek wynika, że nadal utożsamiano się z Badaczami Pisma Świętego, aczkolwiek pojawia się nazwa Świadkowie Jehowy. Widzimy również, że jako podstawę prawną swojej działalności przywołuje się zgłoszenie i przyjęcie do wiadomości przez Ministerstwo Administracji Publicznej za Nr. V. W. Ch. 626/47 z dnia 1 lipca 1947 r. w związku z Reskryptem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego dn. 6 lipca 1923 roku Nr 4864/ S t r o n a

10 15 marca 2014 Świadkowie Jehowy w Polsce - początki Jakie były dalsze losy Badaczy PŚ, a raczej już Świadków Jehowy, w Polsce w okresie od 1945 do 1990 roku możemy to prześledzić na podstawie trzech niezależnych opracowań: publikacje i dokumenty IPN 2, opracowania Juliana Grzesika 3 oraz Rocznika ŚJ Lata pięćdziesiąte Skróty na podstawie publikacji IPN: Żywiołowy rozwój społeczności Świadków Jehowy wzbudził zainteresowanie, a wręcz zaniepokojenie władz. Już w maju 1947 r. Departament Wyznań Ministerstwa Administracji Publicznej zażądał od wojewodów szczegółowych raportów na temat działalności Świadków Jehowy na podległych im terenach. Nowe przepisy o stowarzyszeniach i o ochronie wolności sumienia i wyznania nakazywały istniejącym społecznościom religijnym składanie wniosków o legalizację. W marcu 1950 r. wraz ze zmianą struktury administracyjnej kraju powstał m.in. Urząd do Spraw Wyznań, którego dyrektorem został Antoni Bida. W odpowiednich instytucjach złożono wnioski o rejestrację organizacji pod nazwą Wyznanie Świadków Jehowy (Badaczy Pisma Świętego) Polsce, jednak mimo spełnienia formalnych wymogów rejestracja nie nastąpiła. Dlaczego? Wiosną 1950 r. propagandową akcją zbierania podpisów pod apelem sztokholmskim przeciwko zbrojeniom nuklearnym. Asygnaty tego dokumentu wymagano także od Kościołów i związków wyznaniowych, odmowę złożenia podpisu traktowano jako poparcie dla amerykańskich imperialistów i sprzeciw wobec pokojowej polityki ZSRR. Odmowa stawała się też dla komunistów dogodnym pretekstem do rozpoczęcia szykan. Świadkowie Jehowy, tłumacząc się swą neutralnością wobec państwa, znaleźli się wśród tych, którzy odmówili podpisania apelu. Reakcja komunistycznych władz była szybka. W nocy 21 czerwca 1950 r. w całym kraju przeprowadzono akcję masowych aresztowań Świadków Jehowy i zajęcia miejsc ich zebrań. Kilka dni później minister bezpieczeństwa publicznego Stanisław Radkiewicz podczas konferencji prasowej określił Świadków mianem szpiegów imperializmu siejących histerię wojenną. 2 lipca dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań Antoni Bida oficjalnie odmówił Świadkom rejestracji i arbitralnie rozwiązał ich organizację z powodu przestępczej działalności, mogącej spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Nakazano też konfiskatę mienia organizacji, jednak zajęty majątek przedstawiał tak nikłą wartość, że odstąpiono nawet od powołania głównego likwidatora W marcu 1951 r. odbył się proces siedmioosobowego kierownictwa wyznania. W tym wypadku wyroki sięgały dożywotniego więzienia (prokurator żądał dla Wilhelma Scheidera nawet kary śmierci). Odwilż roku 1956 znalazła swój wyraz także w relacjach państwa ze Świadkami Jehowy: uwolniono uwięzionych, a władze państwowe same dążyły do oficjalnego zalegalizowania ich działalności. Świadkowie żądali jednak nie tylko legalizacji, ale i m.in. zwolnienia od obowiązku służby wojskowej, na co władze PRL nie chciały przystać. Mimo złożenia przez liderów wyznania kolejnego wniosku o rejestrację, Urząd do Spraw Wyznań ponownie w sierpniu 1958 r. odmówił Świadkom Jehowy legalizacji. Konsekwencją była kolejna fala represji, tym razem skierowanych przeciwko przywódcom społeczności. Wszystkie zabiegi służb państwowych miały jednak służyć nie tyle likwidacji wyznania, ile włączeniu go w oficjalne struktury związków wyznaniowych PRL. Paradoksalnie, o prawną regulację statusu Świadków Jehowy zabiegał wtedy bardziej Urząd do Spraw Wyznań niż sami Świadkowie istnienie wielotysięcznej nielegalnej grupy religijnej za- 2 Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 3 (38) marzec 2004 (pamiec.pl/download/49/29223/biuletyn338.pdf ) 3 Julian Grzesik Historii Ruchu Badaczy Pisma Świętego Tomy 1-4 (alija.4me.pl/ ) 10 S t r o n a

11 przeczało stabilizacji. Wykorzystując prośbę podpisaną przez kilkunastoosobową grupę Świadków Jehowy z Wiesławem Rejdychem i Czesławem Stojakiem na czele (bez zgody władz wyznania), próbowano nawet zarejestrować Świadków Jehowy... wbrew woli ich liderów. W Archiwum Akt Nowych przechowywany jest kuriozalny dowód takich poczynań: akt formalnej rejestracji wyznania podpisany 28 czerwca 1961 r. i następnie anulowany. Bardzo skrupulatnie rozlicza się z przekłamaniami w Roczniku ŚJ 1994 roku Julian Grzesik w swojej Historii Ruchu Badaczy Pisma Świętego: Po wojnie Scheider objął urzędowanie w budynku Oddziału w Łodzi, przy ul Rzgowskiej. Polskę podzielono na strefy. We własnym zakresie, powielano na powielaczach i zaopatrywano członków w Strażnicę. Z naznaczenia nowego prezesa Knorra, 19 III 1947 r. przybyli do Polski z USA dwaj emisariusze Brooklynu do specjalnych zadań, S.Behunick i P. Muchaluk. Po dwu latach i czterech miesiącach władze wydaliły ich z Polski. Zdołali jednak wiele uczynić, by dostosować polskie zbory do wzorców teokratycznych. Kraj został podzielony na trzy okręgi oraz obwody. W 1949 r. ustawą o stowarzyszeniach objęto wszystkie dotąd nie zalegalizowane wyznania. W związku z tym, pełnomocnicy Oddziału w jesieni 1949 r. wraz z wnioskiem o rejestrację załączyli statut. W biurze Oddziału 21 IV 1950 r, UB przeprowadziło rewizję oraz aresztowało obu Amerykanów, oskarżając ich o szpiegostwo, co oczywiście było nonsensem. 22 IV aresztowano członków Zarządu, a 21 VI jego pracowników. W tym samym czasie rewizjami i aresztowaniami objęto ŚJ na terenie całego kraju. Na podstawie sfabrykowanych dowodów i wymuszonych zeznań 22 III 1951 r., dwu Świadków - Scheidera skazano na dożywocie, a trzech pozostałych po 15 lat więzienia. Dwaj pozostający na wolności nadzorcy okręgów zorganizowali sieć łączności ze zborami. Mianowano nowych nadzorców, uformował się Komitet Kraju, który kierował podziemną działalnością. W kolejnych aresztowaniach uwięziono czterech członków Komitetu i po dwu latach trwającym śledztwie 10 III 1955 r. na trzech z nich wydano 12-letnie wyroki. W trakcie przemian w Polsce, w 1956 r. otwarły się bramy więzień. Jeszcze na wiosnę, przed uwolnieniem skazanych, władze zasugerowały by wystąpić o rejestrację. Niemniej osoby pertraktujące obstawały przy tym, by negocjatorami byli przebywający jeszcze w więzieniach członkowie Komitetu, na co władze nie wyraziły zgody. Niebawem wszystkich uwolniono, w tym w sierpniu 1956 r. W. Scheidera. Na skutek kontynuowania nielegalnej działalności aresztowano wielu ŚJ, obwiniając ich o to, że: biorą udział w związku, którego istnienie, ustrój i cele mają pozostać tajemnicą wobec władzy państwowej. W drodze apelacji i rewizji procesów, sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. W maju 1963 r. Kolegium siedmiu sędziów orzekło, że: Rozwiązanie związku wyznaniowego pociąga za sobą oczywiście zakaz wszelkiej działalności organizacyjnej, nie ma natomiast wpływać na indywidualne, prywatne wyznawanie kultu, gdyż to nie jest karalne. Te dwa istotne wątki należy mieć na uwadze przy rozpatrywaniu sankcji karnych stosowanych przez władze. Wszyscy, którzy orientowali się w założeniach polityki wyznaniowej totalitarnego państwa, nie byli zaskoczeni infiltracją przez SB kościołów i związków wyznaniowych, a tym 11 S t r o n a

12 15 marca 2014 Świadkowie Jehowy w Polsce - początki bardziej zdelegalizowanego, jakim byli Świadkowie Jehowy. Jak mogliśmy się o tym przekonać, podziemna działalność związku nie stanowi dla profesjonalnych służb przeszkody lecz wręcz w klimacie konspiracji mają one wyśmienite warunki do sterowania całymi gremiami rzekomo utajnionych struktur. Na kilku poniższych przykładach zostanie dowiedzione, że zamieszczone w Roczniku z 1994 r. relacje o historii ŚJ w Polsce w wielu miejscach są niewiarygodne. Na s. 234 podano, że : Wrogowie zaczęli wydawać fałszywą Strażnicę, w której zamieszczano informacje szokujące lojalnych sług Jehowy. Jakiś niezidentyfikowany komitet dwunastu rozsyłał pisma (używając adresów z kartotek SB), w których złośliwie oskarżał braci. W związku z powyższym chciałoby się zapytać redaktorów, dlaczego nie informują w jakim czasie ten komitet działał? Czy doprawdy jest to możliwe, by funkcyjnym nadzorcom nie udało się do 1994 r. ustalić tożsamości członków samozwańczego Komitetu Dwunastu? Czy było to tylko jedno ze skrzydeł reformatorskich organizacji, czy rzeczywiście był on ekspozyturą SB - trojańskim koniem? Skąd mają informację, że Komitet otrzymywał adresy z kartotek SB? Jest tajemnicą poliszynela, przynajmniej w Lublinie, że jednym z członków Komitetu był ortodoksyjny do swej śmierci, członek ostatka S. Cz. z chełmskiego. Dla przypomnienia podam inicjały i pseudonim innego członka S. R. Jakuba z Warszawy. Ten ostatni do tego stopnia poznał gorycz reformatorów tej organizacji, że podobno opuścił ją na zawsze. Należy przypuszczać, że gdyby podano publicznie nazwiska członków, z których niektórzy na pewno cieszyli się nieposzlakowaną opinią wśród ŚJ, to mogłoby mocno podkopać wiarygodność tak tej, jak i innych relacji. Podobnie jak w innych nominalnych kościołach, i u ŚJ dostęp do ich misteriów mają jednak tylko wtajemniczeni wybrańcy. Kolejna dezinformacja zawarta jest na s. 236: Władze usiłowały rozciągnąć kontrolę nad organizacją sług Jehowy. W jaki sposób. Otóż w 1961 r. chyba się im już wydawało, że są bliskie sukcesu. Obietnicą większej swobody zdołały nakłonić 15 słabych duchowo braci do podpisania wniosku o zarejestrowanie wyznania, które miało działać niezależnie od międzynarodowej społeczności ŚJ Ale ogół braci nie poparł tych starań. Po dwu latach władze udzieliły odmowną odpowiedź. O latach publikacje IPN tak piszą: Urząd do Spraw Wyznań podjął jednak na nowo kontakty z liderami Świadków Jehowy, zgadzając się nawet pojednawczo na dwutygodniowy wyjazd delegacji polskich Świadków do RFN. Tym razem sami Świadkowie przeciągali negocjacje, przyjmując nową taktykę: po odrzuceniu przedstawionego projektu statutu przez Urząd do Spraw Wyznań składali ponownie ten sam projekt, co rozpoczynało całą procedurę legalizacyjną na nowo, ale w rozmowach z władzami lokalnymi pozwalało używać argumentu o trwającym postępowaniu. Dla władz państwowych Świadkowie byli jednak problemem coraz większym już nie tylko (jak w latach poprzednich) sami dysponowali konspiracyjną siecią poligrafii i łączności, lecz także wspierali swych współwyznawców w ZSRR, przekazując tam m.in. literaturę religijną. Widoczna była zmiana w polityce władz PRL wobec Świadków Jehowy, polegająca na drobnych ustępstwach. Zezwalano na bezpośrednie kontakty z władzami wyznaniowymi w USA i RFN i na organizację większych zgromadzeń; w 1977 r. do Polski przyjechało nawet trzech członków tzw. Ciała Kierowniczego (najwyższego organu wyznania) z wykładami dla lokalnych liderów. W marcu 1986 r. władze wojskowe zaproponowały Świadkom Jehowy ogólną zamianę służby wojskowej na dwuletnią zastępczą służbę poborowych w zakładach użyteczności publicznej niezależnych od Ministerstwa Obrony Narodowej (szpitalach, służbach komu- 12 S t r o n a

13 nalnych, a nawet urzędach pocztowych) warunkiem miało być przekazywanie przez władze wyznania listy Świadków Jehowy w wieku poborowym. Przedstawiciele Świadków odmówili takiego porozumienia twierdząc, że nie mogą uczestniczyć w nakładaniu na swych współwyznawców obowiązków obywatelskich jednocześnie młodzi Świadkowie coraz częściej odmawiali pełnienia służby wojskowej. Ostatecznie kwestia ta została uregulowana w skali całego kraju w lipcu 1988 r. w nowelizacji Ustawy o powszechnym obowiązku obrony PRL. W latach osiemdziesiątych Urząd do Spraw Wyznań podjął więc próbę swoistej regulacji nielegalności, chcąc wystawiać specjalne legitymacje lokalnym liderom Świadków Jehowy (urzędnicy zdążyli nawet zaprojektować wzór takiego dokumentu), jednak ze względu na opór zainteresowanych odstąpiono od tego pomysłu. Powstanie Solidarności zmniejszyło zainteresowanie władz Świadkami Jehowy. Wydawali się teraz zupełnie nieszkodliwi. Latem 1980 r. dwutysięczna grupa polskich Świadków wyjechała na kongres wyznania do Wiednia, natomiast 5 lipca 1981 r. w gdańskiej hali Olivii (tej samej, w której dokładnie dwa miesiące później miał rozpocząć się zjazd Solidarności ) odbyło się zgromadzenie skupiające niemal 6 tys. uczestników. W kolejnym kongresie odbywającym się w Austrii w 1981 r. wzięła udział pięciotysięczna grupa polskich Świadków. Nawet stan wojenny nie ograniczył działalności Świadków Jehowy. Latem 1982 r. w czasie gdy obowiązywały rygory stanu wojennego w całym kraju, za zgodą władz, w dodatku na państwowych stadionach, odbyło się 80 zgromadzeń Świadków Jehowy. Później już po zniesieniu stanu wojennego w roku 1985 odbyły się cztery wielkie międzynarodowe kongresy (w Warszawie, Chorzowie, Wrocławiu i Poznaniu). Rok wcześniej gen. Wojciech Jaruzelski polecił podjęcie nowej fazy rozmów zmierzających do legalizacji. Przyjazne gesty władz wobec Świadków Jehowy (udostępniono im nawet halę milicyjnego klubu Gwardia!) mogą dziwić ekspansywność Świadków była jednak w tamtym czasie postrzegana jako większe zagrożenie dla katolicyzmu niż dla komunizmu. Tego typu animozje wykorzystywano bez ograniczeń, a wróg wroga jawił się komunistom jako przyjaciel. Świadkom proponowano nawet zgodę na import materiałów poligraficznych w zamian za ujawnienie podziemnych drukarni i objęcie ich publikacji systemem cenzury. Do tego nie doszło, jednak zarejestrowana została w Warszawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Strażnica, zajmująca się oficjalnie importem literatury. Pierwszą publikacją sprowadzoną i kolportowaną w masowym nakładzie był Mój zbiór opowieści biblijnych bogato ilustrowana książka dla dzieci, trafiająca często także do katolickich domów. Do roku 1989 zgromadzenia i kongresy Świadków Jehowy były już organizowane zupełnie jawnie. A tak o tym okresie czytamy w Historii Juliana Grzesika, który polemizuje z Rocznikiem ŚJ z 1994 roku: Na s. 246 napisali [mowa o Roczniku ŚJ] : bracia kilkakrotnie starali się o uzyskanie osobowości prawnej, aby móc lepiej reprezentować interes ŚJ w Polsce. Nieraz po prostu nie było odpowiedzi. Z pisma Urzędu do Spraw Wyznań z 6 IV 1971 r. NK 803/14/71 do E. Kwiatosza przebywającego w więzieniu na Rakowieckiej, wynika że: składał on prośbę 25 X 1970 r. o legalizację wyznania p.n. Świadkowie Jehowy w Polsce. W odpowiedzi Urząd ds. Wyznań informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o zalegalizowanie ww. wyznania w oparciu o obowiązujące prawo o stowarzyszeniach z 27 X 1932 (Dz. U. Nr 94 poz. 808 z późniejszymi 13 S t r o n a

14 15 marca 2014 Świadkowie Jehowy w Polsce - początki zmianami). Wobec powyższego Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie oczekuje zgłoszenia się kompetentnych osób i złożenia wymaganych dokumentów. Otrzymują do wiadomości zainteresowani: (niżej podano nazwiska i adresy 18 czołowych przywódców ŚJ w Polsce). O stanowisku władz milczy redaktor Rocznika i nie wspomina w ogóle o tym wydarzeniu ani nie piętnuje E. Kwiatosza. Wszystkie zarejestrowane w PRL wyznania mogły w statutach wykazać, jakie i z kim poza granicami kraju łączą je związki ideowe. Władze wymagały tylko od nich by były autonomiczne, niezależne organizacyjnie od obcych central. I tu ŚJ nie mogli stanowić wyjątku. Wypaczenie przez nich doktryny o organizacji Kościoła i w tym punkcie dało o sobie znać dowodząc, że ludzkie organizacje nie zdają egzaminu w różnych nieprzewidzianych dla pomysłodawców sytuacjach. Osoby prawne, obojętnie w jakim państwie które dysponują publicznymi funduszami, zawsze będą się znajdowały pod kontrolą państwa. W 1978 r. przyjechał M. Henschl i T. Jaracz. Tym razem złożyli oni kurtuazyjną wizytę w Urzędzie do Spraw Wyznań. Ciało Kierownicze poświęciło więcej uwagi dziełu w Polsce i zacieśniło więzi z nadzorcami w całym kraju ( ). Jednocześnie dało się zaobserwować zmianę w postawie przedstawicieli rządu, którzy zaczęli bardziej tolerancyjnie odnosić się do nas i do naszej działalności. Powyższą relację należy wzbogacić miarodajną informacją, która via Nowy Jork przeniknęła z za szczelnie zamkniętych drzwi gabinetu Urzędu Wyznań. Otóż w czasie tego spotkania doszło do wzajemnej ugody. Dwaj członkowie "Ciała" zobowiązali się powstrzymać przemyt Biblii rosyjskich do ZSRR. Niedługo potem funkcyjni nadzorcy na swoim terenie, w sposób skuteczniejszy jak radzieccy celnicy, położyli tamę dalszemu przewozowi Biblii na Wschód. Wydaje się, że wszystkie komentarze w tej sprawie wydają się zbędne. Dodać wszakże należy, że na pytanie w tej sprawie Ted Jaracz członek CK z pochodzenia Polak, również w Warszawie potwierdził wiarygodność powyższej relacji. Porozumienie to przyczyniło się do nielegalnego przewozu Biblii na tereny byłego Związku Radzieckiego. Opisał to w swojej książce Boży Przemytnicy Przemyt Biblii Do ZSRR. Biblie ukrywano też w pudełkach po czekoladach ciastkach, słodyczach, w proszku do prania, w żywności, a nawet zapiekano Nowe Testamenty w bułkach, ukrywano w wydrążonych wewnątrz grubych kiełbasach, lub w oryginalnie zamykanych na Zachodzie puszkach. Osoby zwolnione od kontroli celnej, przewoziły Biblie w bagażu dyplomatycznym. Podobnie czyniły wysoko postawione osoby partyjne, które nie były kontrolowane, a nawet kierowcy oficjalnych delegacji partyjnych i to po obydwu stronach granicy. Wymiana kulturalna także stwarzała możliwości przerzutu Biblii na Wschód. Zmiana stosunku władz do Świadków Jehowy była coraz bardziej odczuwalna. W roku 1981 zezwolono 5000 ŚJ na wyjazd do Wiednia na kongres, a w kraju władze zezwoliły na zjazd w Gdańsku i Skawinie. Stan wojenny, represje przeciw opozycji, nie wpłynęły ujemnie na nielegalną działalność ŚJ. W przypadku zatrzymywanych przez patrole MO przewożonych i drukowanych w kraju nielegalnych wydawnictw ŚJ, władze zwalniały natychmiast. Od 1983 r. urządzano już zjazdy na stadionach, na które przyjeżdżali goście ze Wschodu i z Zachodu. W roku 1985 otrzymano zezwolenie na urządzenie czterech zjazdów o zasięgu światowym, na które przyjechało setki gości z zagranicy. 14 S t r o n a

15 Na pierwszy przyjazd współwyznawców ze Wschodu na kongres w Polsce, Brooklyn nie przygotował dla nich żadnych Biblii. Natomiast na Zjazd Światowy otrzymali do bezpłatnego rozpowszechniania z Misji 5000 rosyjskich Biblii z apokryfami, którymi obdarzono przyjezdnych świadków z ZSRR. Od roku 1984 uzyskano zezwolenie na przywóz z Zachodu określonej ilości literatury. Dla ułatwienia jej importu w 1985 r. zarejestrowano w sądzie spółkę pod nazwą Strażnica wydawnictwo Świadków Jehowy w Polsce. W roku 1988 uzyskano debit na Strażnicę i Przebudźcie się. Wszystko to działo się w czasie wciąż obowiązującej delegalizacji. W związku z tą sytuacją zgromadzenia musieli organizować wybrani bracia jako osoby prywatne Informację o tym fakcie znajdziemy w dokumentach źródłowych w bogatych zbiorach IPN, m.in. wniosek o wpis do rejestru handlowego spółki z o. o. Strażnica Wydawnictwo Świadków Jehowy w Polsce oraz decyzję sądu w tej sprawie. A nawet wypis ze statutu tej pierwszej spółki z o. o. "Dnia roku w Państwowym Biurze Notarialnym przed notariuszem Władysławem Mirowskim stanęli: Harald Rudolf ABT, Tarczyn, Warszawska 25 Zygfryd ADACH, Warszawa, Garncarska 37a Alfred Alfons Bąk, Warszawa, Jana Olbrachta 3/37 Stanisław Kalisz, Zielonki, gm. Babice Stare woj. warszawskie Stanisław Witold KARDYGA, Otwock, Poniatowskiego 2c/21 Edward KWIATOSZ, Lublin, Rogera 1/211 Franciszek Mielczarek, Pustelnik-Wołomin, ul. Prosta 6 Jerzy Muszyński, Poznań, Świerczewskiego 132f/9 Zdzisław Władysław Samoraj, Warszawa, ul. Serocka 16/6 Romuald Tatarczuk, Gdańsk, Wita Stwosza 36/4 15 S t r o n a

16 15 marca 2014 Świadkowie Jehowy w Polsce - początki Spółka zostaje zawiązana w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wydawaniu, produkcji i dystrybucji książek, broszur, traktatów i innych druków o charakterze religijnym oraz fonografii. Publikacje te są oparte na tłumaczeniach Watch Tower Bible and Tract Society of Pensylwania. Zysk spółki zostaje wyłączony od podziału pomiędzy wspólników i przeznaczony zostaje na działalność spółki, a po zaspokojeniu jej potrzeb na inne cele. Kapitał 500,000 zł - 10 x po 50,000 zł (każdy ma po 1 udziale). Rada Nadzorcza: Kalisz, Muszyński, Tatarczuk Adres i siedziba spółki: Zdzisław Samoraj, Warszawa, ul. Serocka 16/6. Siedziba i miejsce działalności. Podpisywanie i składanie oświadczeń woli Zarząd łącznie lub członek Zarządu z prokurentem. Radca prawny (Uchwała Wspólników) Władysław Sklarzewicz, Kraków, Konrada Wallenroda 59/57 Legalizacja 15 listopada 1984 zgoda wydana przez Urząd do spraw Wyznań podpisał Tadeusz Dusik - Dyrektor Zespołu Zgoda zawiera pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wydawaniu książek, broszur i fonografii oraz zgoda na prowadzenie działalności religijnej. Zarząd za swoją pracę nie otrzymuje wynagrodzeń ani gratyfikacji. Spółka może zatrudniać ochotników, bez wynagrodzenia Cztery z 10-ciu osob z powyzszego zarzadu (Harald Rudolf ABT, Zygfryd ADACH, Stanisław Witold KARDYGA i Edward KWIATOSZ) trafilo w 1989 r. do zarzadu (6 osob.) organizacji SJ zarejestrowanej jako wyznanie religijne... " Powoli następują przygotowania do zarejestrowania związku wyznaniowego Świadków Jehowy. Tak o tym czytamy u Juliana Grzesika: Z upoważnienia założycieli, komitet organizacyjny w składzie: H. Abt, A. Wojtyniak, E. Kwiatosz, dnia 12 września 1987 r. złożył podanie o zarejestrowanie wraz ze statutem, starannie opracowany pod nadzorem Ciała Kierowniczego. Następne dwa lata upłynęły na rozmowach i wymianie korespondencji. Dnia 12 maja 1989 r. kierownik który Urząd Wyznań zatwierdził statut korporacji Strażnica- Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce wpisując 12 maja 1989 r. korporację Świadków Jehowy Towarzystwo Strażnicy w Polsce do rejestru związków wyznaniowych. W ten sposób uzyskali osobowość prawną i pełną zdolność do działań prawnych i publicznych. W Nadarzynie, oddalonym20 km od Warszawy, 28 listopada 1992 r. oddano do użytku kompleks budynków, w których mieszka rodzina Betel z siedmioosobowym Komitetem Polskiego Oddziału, który jest podległy niemieckiej filii WTBTS. Legalizacja Świadków Jehowy (a ściślej ich prawnej reprezentacji) nastąpiła kilka dni przed uchwaleniem ustaw majowych dotyczących wyznań, jeszcze na podstawie prawa o stowarzyszeniach. 12 maja 1989 r. kierownik Urzędu do Spraw Wyznań, minister Władysław Loranc, zarejestrował organizację pod nazwą Strażnica Towarzystwo Biblijne i Traktatowe. Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce, notabene na podstawie projektu statutu kilkakrotnie wcześniej odrzucanego przez władze PRL. 16 S t r o n a

17 W imieniu wnioskodawców akt ten podpisali Edward Kwiatosz, Harald Abt i Adam Wojtyniak dotychczas reprezentujący wyznanie w rozmowach z przedstawicielami władz PRL. Już po zmianie nazwy państwa, 31 stycznia 1990 r. Strażnicę objęto przepisami tzw. ustaw majowych, wpisując ją do rejestru Kościołów i związków wyznaniowych Rocznik ŚJ 1994 o tych wydarzeniach tak pisze W roku 1984 powstała sytuacja, która wystawiła na próbę nadzorców podróżujących. Jeden z wciąż jeszcze obowiązujących przepisów stanu wojennego wymagał od wszystkich mężczyzn między 20 a 45 rokiem życia, by pracowali zarobkowo. Na jego podstawie wezwano nadzorców podróżujących do wydziałów urzędów wojewódzkich, które się zajmowały sprawami wyznań. Tam wręczano im z góry przygotowane zaświadczenia z przydziałem terenu pracy. Na pierwszy rzut oka wyglądało to jak legalizacja ich działalności, ale zaświadczenia owe należało okresowo odnawiać, jak również powiadamiać o wszelkich zmianach przydziału lub granic terenu. Bracia stanowczo odrzucili ten pomysł. Przydziały pracy w charakterze pasterzy trzody Bożej otrzymali drogą teokratyczną i nie mogą one być uzależnione od uznania ze strony władz świeckich ani nie podlegają ich kontroli. W roku 1984 pozwolono sprowadzić ze Stanów Zjednoczonych egzemplarzy książki Mój zbiór opowieści biblijnych. Później uzyskano zgodę na import jeszcze większych ilości broszur Oto wszystko nowe czynię oraz Imię Boże, które pozostanie na zawsze. Potrwało trochę dłużej, zanim się udało przeforsować sprowadzenie książek Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, ale wyobraźmy sobie radość, jaką wywołało zezwolenie na ćwierć miliona egzemplarzy! Następnie, na ogół z coraz mniejszymi trudnościami, książki i broszury były dostarczane z Niemiec, z oddziału Towarzystwa w Selters. W roku 1989 znalazła się wśród nich książka Jak powstało życie? Przez ewolucję czy przez stwarzanie? Jakże stosowny, chociaż kontrowersyjny jest ten temat w krajach ateistycznych! W połowie roku 1988 a prawie cały rok miał jeszcze upłynąć do chwili, gdy Towarzystwo Strażnica zostało prawnie uznanym reprezentantem Świadków Jehowy w Polsce 17 S t r o n a

18 15 marca 2014 Świadkowie Jehowy w Polsce - początki zaczęły regularnie nadchodzić czterobarwne polskie wydania dwutygodnika Strażnica i miesięcznika Przebudźcie się! Obecnie ich nakłady sięgają setek tysięcy egzemplarzy i w dalszym ciągu rosną. W całym kraju ludzie przyzwyczaili się do widoku Świadków Jehowy proponujących im Strażnice i Przebudźcie się! na ulicach lub dworcach kolejowych oraz wstępujących do ich mieszkań. Od 1 kwietnia 1989 roku Strażnica w języku polskim ukazuje się jednocześnie z wydaniem angielskim, jak się to dzieje w kilkudziesięciu innych językach. W latach surowego zakazu oczywiście nie funkcjonowały żadne Sale Królestwa. W początkach lat osiemdziesiątych zaczęły powstawać na nowo. Nie miały charakteru oficjalnego i mieściły się w budynkach należących do poszczególnych Świadków Jehowy. W roku 1986 odbyło się seminarium dla przedstawicieli zborów, które już zbudowały salę albo były w trakcie budowy. Omawiano szczegóły techniczne i prawne. Nareszcie uznani prawnie! Jeszcze w roku 1949 Świadkowie Jehowy wystąpili z wnioskiem o prawne uznanie, lecz władze rządowe go odrzuciły. W następnych latach bracia kilkakrotnie starali się o uzyskanie osobowości prawnej, aby móc lepiej reprezentować interesy Świadków Jehowy w Polsce. Nieraz po prostu nie było odpowiedzi. Potem w 1985 roku dla ułatwienia importu literatury została zarejestrowana w sądzie spółka pod nazwą Strażnica Wydawnictwo Wyznania Świadków Jehowy w Polsce. Był to ważny krok w kierunku zalegalizowania naszej działalności wydawniczej. W roku 1987 złożono w Urzędzie do Spraw Wyznań kolejny projekt statutu, starannie opracowany pod nadzorem Ciała Kierowniczego. Następne dwa lata upłynęły na rozmowach i wymianie korespondencji. Wśród członków delegacji utrzymującej kontakt z urzędami znajdowali się dwaj bracia spośród tych, którzy podpisali pierwszy wniosek o rejestrację z roku Wyobraźmy sobie ich radość, gdy 40 lat później, dnia 12 maja 1989 roku, kierownik Urzędu do Spraw Wyznań zatwierdził statut korporacji Strażnica Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce! Wiadomość o tym podały wszystkie środki masowego przekazu, a Świadkowie Jehowy na całym świecie ogromnie się z niej uradowali. W skład pierwotnego zarządu Związku weszli: Harald Abt, Zygfryd Adach, Stanisław Kardyga, Edward Kwiatosz, Franciszek Mielczarek, Antoni Tomaszewski i Adam Wojtyniak. W latach, które minęły od zaaprobowania statutu, śmierć zabrała dwóch z wymienionych braci Haralda Abta i Edwarda Kwiatosza; obaj wiernie służyli Jehowie do ostatniej chwili. Zastąpili ich Wiesław Jaśko i Jan Klaudiusz Skowron. Uzyskanie prawnego uznania ze strony władz świeckich było w Polsce rzeczą ważną, ale oczywiście najważniejsze jest posiadanie uznania i aprobaty Jehowy Boga, którego zwierzchnia władza wkrótce zostanie potwierdzona wobec całego stworzenia (Obj. 4:11). Biuro Oddziału dla Polski Po utracie łódzkiego Betel w roku 1950 ważne działy służby na ogół spotykane w biurach oddziału musiały blisko przez 40 lat pracować w rozproszeniu. Uzyskanie osobowości prawnej przez Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce otworzyło drogę do zmiany tego stanu rzeczy. Na tymczasową siedzibę Zarządu wybrano dom w Markach pod Warszawą, przy ulicy Prostej 17. Zaczęto wówczas szukać miejsca, gdzie można by wznieść budynki Biura Oddziału. W październiku 1989 roku zakupiono odpowiednią działkę wraz z podupadłym motelem w Nadarzynie niewielkiej miejscowości położonej 20 kilometrów na południowy zachód od Warszawy. Europejskie Regionalne Biuro Konstrukcyjne Towarzystwa opracowało plany i niebawem rozpoczęto prace budowlane. Niekiedy uczestniczyło w nich po 600 ochotników. Toteż w zadziwiająco krótkim czasie 20 miesięcy wzniesiono kompleks budynków, w 18 S t r o n a

19 których miała zamieszkać i działać rodzina Betel. Nowe pomieszczenia zostały oficjalnie oddane do użytku 28 listopada 1992 roku. Metody i efekty pracy naszych braci wprawiały w zdumienie postronnych obserwatorów. W artykule Po bożemu, zamieszczonym w Gazecie Stołecznej, napisano: Robota wre, nie widać, by się ktokolwiek lenił. Wszyscy pracują w ochronnych kaskach. Jeśli jutro mają być zabetonowane stropy, to dzisiaj cieśle pracują tak długo, aż skończą szalunki. Nie może się przecież zdarzyć, że ochotnicy, którzy nazajutrz przyjadą tutaj wypełnić swój obowiązek, zastaną przestój w pracy. (...) Podstawowym celem Świadków jest niesienie ewangelii wszystkim, którzy sobie tego życzą. Robotnicy budujący dom Betel nie zapominają o swojej misji. Po pracy część z nich bierze Biblię, kilka egzemplarzy Strażnicy i idzie głosić Słowo Boże od domu do domu. W Nadarzynie i okolicach prowadzą regularne rozmowy biblijne z wieloma mieszkańcami. Bracia w Polsce są wdzięczni Jehowie za to, że umożliwił im skończenie zaplanowanego przedsięwzięcia. Ufają, iż nowe Biuro Oddziału usprawni działalność teokratyczną w tym kraju. Pragną przy tym wyrazić wdzięczność wszystkim braciom, którzy przez modlitwy i praktyczne wsparcie, udzielane w różnorodny sposób, pomogli im doczekać tej chwili. Obecnie związek wyznaniowy jest wpisany do Rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych pod nr 34, jako Strażnica - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe. Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce, a jego reprezentację stanowią przewodniczący Paweł Adam Bugajski i inny członek Zarządu. Co dała legalizacja Świadków Jehowy w Polsce (a ściślej ich prawnej reprezentacji)? Kogo dotyczy nazwa Świadkowie Jehowy? Legalizacja związku wyznaniowego Strażnica była tylko połowicznym sukcesem, dała pełnoprawne zabezpieczenie Korporacji, nie dając nic poszczególnym wyznawcom. Jak to było możliwe? Do prawnie zarejestrowanego związku wyznaniowego Strażnica swoją statutową przynależność może potwierdzić ok. 34 osób. Co z pozostałymi tysiącami wiernych, których liczba obecnie przewyższa 125 tysięcy osób, otóż zgodnie ze statutem związku osoby te stanowią tzw. Grupę Społecznościową Świadków Jehowy, która nie ma żadnego powiązania prawnego z zarejestrowaną korporacją związku Strażnica. Czym wobec tego jest chrzest przyjmowany przez wyznawców? Z chwilą chrztu wyznawca nie nabywa żadnych szczególnych praw, nie otrzymuje żadnego potwierdzenia tego aktu (jak np. w kościele katolickim metryka chrztu). Natomiast z chwilą chrztu spadają na wyznawców liczne obowiązki, najważniejsze to pełna dyspozycyjność i lojalność, polegająca na bezgranicznym zaufaniu i wierze w podawane coraz to absurdalniejsze nowe światło. Wyznawca ma jeszcze jedno prawo, prawo do ubiegania o życie w iluzorycznym raju, o ile wcześniej spełni nakładane na niego obowiązki. Na przestrzeni lat pytania, na które musiał odpowiedzieć kandydat do chrztu, zmieniały się. Możemy prześledzić ich treść dzięki publikacjom Towarzystwa Strażnica [Nowe Stworzenie, 1904, s.455] [ ] polecamy, jako prostą formułkę przy tej okazji "Bracie Janie [lub, jakie inne imię Chrześcijańskie] w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, z tego upoważnienia, ja ciebie chrzczę w Chrystusa." 19 S t r o n a

20 15 marca 2014 Świadkowie Jehowy w Polsce - początki 1913 [Co Kaznodzieja Russell Odpowiadał Na Zadawane Jemu Liczne Pytania, 1913, ss.35, 36, "Chrzest"] Czyś odwrócił się od grzechu i postanowił naprawić krzywdę, na ile to jest możliwe i czy polegasz na zasługach ofiary Chrystusa, przez którą grzechy twoje zostały darowane i jako podstawa twego usprawiedliwienia? Czyś uczynił ze siebie zupełną ofiarę Bogu i ze wszystkiego co posiadasz: zdolności, pieniądze, czas, wpływ, ażeby to wszystko było użyte wiernie w służbie Bożej i to aż do śmierci? 1942 [The Watchtower z 1 października 1942, s.302] (1) Czy wierzysz w Ojca Jehowę Boga, że 'zbawienie należy do Jehowy', i w Jezusa Chrystusa, który jest jego Synem którego krwią zostały zmyte twoje grzechy i przez którego nadeszło dla Ciebie zbawienie od Boga? (2) Czy zatem wyznajesz swoje grzechy Bogu i prosisz o oczyszczenie przez Jezusa Chrystusa i odwracasz się od grzechu i świata i poświęcasz się bez zastrzeżeń Bogu, że będziesz czynił jego wolę? 1942 [The Watchtower z 1 października 1942, s.302 (cyt. za Strażnicą nr8 z 1967, s.10)] (1) Czy wierzysz w Jehowę Boga, Ojca, że zbawienie należy do Jehowy i że Chrystus Jezus jest Jego Synem, którego krew zmywa twoje grzechy i poprzez którego dostępujesz zbawienia od Boga? (2) Czy zatem wyznałeś swe grzechy Bogu i prosiłeś o oczyszczenie przez Chrystusa Jezusa, a z tej przyczyny odwróciłeś się od grzechu i od świata oraz poświęciłeś się bez zastrzeżeń Bogu na czynienie Jego woli? 1944 [The Watchtower z 1 lutego 1944, s.44] Czy uznajesz siebie za grzesznika, który potrzebuje zbawienia do Jehowy Boga oraz czy przyznajesz, że to zbawienie pochodzi od Niego i poprzez jego Odkupiciela Chrystusa Jezusa? Na podstawie wiary w Boga i w jego postanowienie co do zbawienia, czy oddałeś się bez zastrzeżeń na czynienie odtąd woli Boga, jaką ci objawia przez Jezusa Chrystusa i przez Słowo Boże oświecone przez Jego świętego ducha? 1956 [The Watchtower 1 lipca 1956 r., str.407, (Strażnica nr 8 z 1957, s.13)] (1) Czy przyznajesz się przed Bogiem Jehową jako grzesznik, który potrzebuje zbawienia i czy przyznajesz mu, że to zbawienie pochodzi od Ojca przez jego Syna Jezusa Chrystusa? (2) Na podstawie wiary w Boga i w jego postanowienie co do zbawienia, czy oddałeś się bez zastrzeżeń Bogu, aby odtąd czynić jego wolę, jaką ci objawia przez Jezusa Chrystusa? i przez Biblię pod oświeceniem ducha świętego? 1960 [The Watchtower z 15 maja 1960, s.308 (Strażnica nr3 z 1961, s.12)] Czy poznałeś, że w oczach Jehowy Boga jesteś grzesznikiem, który potrzebuje wybawienia, i czy uznałeś przed Nim, że to zbawienie pochodzi od Niego, od ojca, za pośrednictwem Jego Syna Jezusa Chrystusa? 20 S t r o n a

Robin de Ruiter WOBEC POLITYKI USA, SYJONIZMU I WOLNOMULARSTWA

Robin de Ruiter WOBEC POLITYKI USA, SYJONIZMU I WOLNOMULARSTWA Robin de Ruiter WOBEC POLITYKI USA, SYJONIZMU I WOLNOMULARSTWA Świadkowie Jehowy wobec polityki USA, syjonizmu i wolnomularstwa Wydawnictwo Księży Sercanów wchodzi w skład ORbO R o b in de R uiter Świadkowie

Bardziej szczegółowo

instytutu pamięci narodowej

instytutu pamięci narodowej biuletyn instytutu Pamięci narodowej NR 4 (87) kwiecień 2008 Bezpłatny dodatek: filmy DVD Zanim wybuchł Sierpień Bezpieka kontra śląskie WZZ biuletyn instytutu pamięci narodowej 4 (87) 2008 numer indeksu

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Proces pierwszego kierownictwa KPN

Proces pierwszego kierownictwa KPN 270 Rozdział V Lamus Proces pierwszego kierownictwa KPN Leszek Moczulski (a także czołowi działacze KSS KOR: Jacek Kuroń, Adam Michnik, Zbigniew Romaszewski czy Mirosław Chojecki) został zatrzymany przez

Bardziej szczegółowo

SPK HISTORIA FEDERACJI

SPK HISTORIA FEDERACJI SPK HISTORIA FEDERACJI Broszura PDF opracowana na podstawie oryginalnego tekstu z oficjalnej strony internetowej SPK w Wielkiej Brytanii http://spk-wb.com/ bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie

Rozdział I. Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie Rozdział I. POCZĄTKI.OD SAMOPOMOCY WOJSKA DO SPK. LATA 1945-1949 Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie W momencie zakończenia II wojny światowej większość żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁU PRAWA B I U L E T Y N WCALE NIE TAKI STRASZNY, JAK GO MALUJĄ U N I W E R S Y T E T U W B I A Ł Y M S T O K U

WYDZIAŁU PRAWA B I U L E T Y N WCALE NIE TAKI STRASZNY, JAK GO MALUJĄ U N I W E R S Y T E T U W B I A Ł Y M S T O K U numer 9 czerwiec 2007 Zasada dyskontynuacji a projekt ustawy budżetowej str. 12 Krótkie wprowadzenie w świat inwestycji giełdowych str. 17 ISSN 1897-3183 B I U L E T Y N WYDZIAŁU PRAWA U N I W E R S Y

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Media w Polsce. wolność i niezależność dziennikarzy. Łukasz Jachowicz

Media w Polsce. wolność i niezależność dziennikarzy. Łukasz Jachowicz Media w Polsce wolność i niezależność dziennikarzy Łukasz Jachowicz 31/08/2003 1 Wstęp Ustawa za łapówkę czyli przychodzi Rywin do Michnika 1 jeden z najgłośniejszych materiałów prasowych ostatnich lat,

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONAR jako podmiot polityki społecznej

MONAR jako podmiot polityki społecznej Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Instytut Politologii - studia dzienne Specjalizacja Marketing Polityczny Zakład Polityki Społecznej i Ekonomicznej Łukasz Wierzbicki Nr albumu: 124507 MONAR

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE?

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? Autor: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Aktualizacja: Radosław Skiba SPIS TREŚCI Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE Strona: 1. Z ŻYCIA NASZEJ IZBY 4

W NUMERZE Strona: 1. Z ŻYCIA NASZEJ IZBY 4 W NUMERZE Strona: 1. Z ŻYCIA NASZEJ IZBY 4 Nowy lokal ORA 4 Jerzy Zięba, adwokat Egzamin adwokacki 5 Szymon Gierek, adwokat Relacje z Balu 7 Jerzy Zięba, adwokat Sympozjum Szkoleniowe Aplikantów Adwokackich

Bardziej szczegółowo

Pismo Członków i Mieszkańców Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej DEMBUD. Uwaga! Walne Zgromadzenie Członków SBM Dembud!

Pismo Członków i Mieszkańców Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej DEMBUD. Uwaga! Walne Zgromadzenie Członków SBM Dembud! ROK ZAŁ. 1989 Nr 35 (rok XI), czerwiec 2007 ISSN 1506-1426 Pismo Członków i Mieszkańców Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej DEMBUD Dembud na celowniku Od kilku lat prasę obiegają sensacyjne informacje

Bardziej szczegółowo

Zmienne nauki Świadków Jehowy

Zmienne nauki Świadków Jehowy Zmienne nauki Świadków Jehowy - 1 - - 2 - Włodzimierz Bednarski Szymon Matusiak Zmienne nauki Świadków Jehowy Najważniejsze zmiany w doktrynie Towarzystwa Strażnica w latach 1879-2011 Warszawa 2012 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo

l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo Legenda konspiracji Mirosław Chojecki. Do dziś nie opowiada o tym, co robi, dopóki tego nie zrobi. Ciągle walczy o wolne słowo i daje wyraz rozczarowaniu, że w Polsce

Bardziej szczegółowo

Czasy i ludzie. Rys historyczny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Lata 1982-2012. Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu Wrocław 2012

Czasy i ludzie. Rys historyczny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Lata 1982-2012. Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu Wrocław 2012 Czasy i ludzie Czasy i ludzie Rys historyczny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Lata 1982-2012 Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu Wrocław 2012 Materiały opracowały: mec. Helena Dobrosz,

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal a r c h i w i s t y k a s p o ł e c z n a A R C H I W I S T Y K A S P O Ł E C Z N A Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal spis treści TEKSTY 7 Wstęp katarzyna ziętal 14 Część zasobu narodowego władysław

Bardziej szczegółowo

Dramatem moim zawsze było to, że nie mogłem o wielu sprawach powiedzieć wprost, z różnych powodów. Lech Wałęsa, 19 VII 2008 r.

Dramatem moim zawsze było to, że nie mogłem o wielu sprawach powiedzieć wprost, z różnych powodów. Lech Wałęsa, 19 VII 2008 r. Sprawa Lecha Wałęsy Dramatem moim zawsze było to, że nie mogłem o wielu sprawach powiedzieć wprost, z różnych powodów Lech Wałęsa, 19 VII 2008 r. Sławomir Cenckiewicz Sprawa Lecha Wałęsy Copyright by XXXXX

Bardziej szczegółowo

Marketing szeptany nie wystarczy. nie wystarczy

Marketing szeptany nie wystarczy. nie wystarczy Marketing szeptany nie wystarczy nie wystarczy Wiara, że klient sam przyjdzie do kancelarii, to oczekiwanie na cud. A te zdarzają się rzadko. Dziś, by utrzymać się na rynku, trzeba być obecnym w sieci

Bardziej szczegółowo

Państwowa Komisja Wyborcza

Państwowa Komisja Wyborcza Państwowa Komisja Wyborcza Streszczenie Głównym problemem, obniżającym noty organów wyborczych w Polsce, jest jakość ich pracy na najniższych szczeblach, szczególnie w przypadku wyborów samorządowych.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i rozpowszechniana bezpłatnie. Realizatorem projektu jest Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY A FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY A FUNDACJE I STOWARZYSZENIA KRAJOWY REJESTR SĄDOWY A FUNDACJE I STOWARZYSZENIA Autorka: Aneta Krawczyk (Informatorium) 3w 007, 15.03.2010 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ. Dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ. Dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. SCENARIUSZE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ. Dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wydawnictwo jest częścią projektu Szkoła bliższa prawu - rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp od redakcji. Naszym celem jest stworzenie

Wstęp od redakcji. Naszym celem jest stworzenie Wstęp od redakcji Z przyjemnością oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer biuletynu informacyjnego Sprawa Lokatorska, poświęconego w całości tematyce praw lokatorów. Biuletyn będzie wydawany raz na dwa/trzy

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Monika Zima Sprawni w prawie zeszyt nr 19/20 Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawa, 2007 rok 1 UBEZWŁASNOWOLNIENIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Czerwiec 2011. Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej

SPIS TREŚCI. Czerwiec 2011. Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej SPIS TREŚCI Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej Wydawca: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela 22-100 Chełm ul. Ks. Mrozka 2 redakcjapowinnosc@wp.pl

Bardziej szczegółowo