FERIEF W MIEŚCIE. 8 marca. Tomasz Dąbrowski, Burmistrz Łomianek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FERIEF W MIEŚCIE. 8 marca. Tomasz Dąbrowski, Burmistrz Łomianek"

Transkrypt

1 Egzemplarz bezpłatny ISSN nr r. FERIEF IE W MIEŚCIE 8 marca Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i uśmiechu. Tomasz Dąbrowski, Burmistrz Łomianek

2 WYDARZENIA Ferie w mieście wcale nie muszą być nudne Fotorelacja odpoczynku od szkoły dzieci miały możliwość zagrać w unihokeja, piłkę siatkową, piłkę koszykową oraz piłkę nożną. Bezpłatnie z pływalni ICDS (w wyznaczonych godzinach) mogły korzystać dzieci w grupach zorganizowanych będących pod opieką osoby dorosłej. Z pływalni korzystali także starsi uczniowie z Gminy Łomianki wykupując bilet wejściowy w promocyjnej cenie. Oferta przygotowana przez ICDS cieszyła się dużym zainteresowaniem. ak co roku w gminnych szkołach zorganizowana została akcja Zima w mieście. W Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach zorganizowano wycieczkę do Centrum Olimpijskiego, Ja zwiedzanie połączono z lekcją pt. Wyruszamy na igrzyska. Najmłodsi wzięli udział w lekcji w Muzeum Techniki pt. Podróż do gwiazd, a także zwiedzali sale wystawowe Muzeum Etnograficznego. W szkole w Sadowej, w ramach zajęć rekreacyjno-sportowych, podopiecznym zorganizowano m.in. dyskotekę. Także w szkole w Dziekanowie Leśnym były wyjazdy do kina oraz szereg zabaw zorganizowanych na miejscu: zajęcia plastyczne, wyrób biżuterii, zabawy ruchowe, taneczne, a także bardzo lubiane przez dzieci karaoke. Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem. Z każdym rokiem w każdej z gminnych szkół powiększa się grupa chętnych do spędzania wolnego czasu pod okiem wykwalifikowanej kadry. W łomiankowskim Domu Kultury udział w warsztatach kreatywnych i ruchowych w pierwszym i drugim tygodniu uczestniczyło 468 osób, a 510 uczestników wzięło udział w seansach filmowych (więcej na str. 11). W Bibliotece Publicznej przeprowadzono tematyczne warsztaty. Zimowe spotkania okazały się wiosennymi, ale mimo tego chętnych nie zabrakło. Popularność zajęć była tak duża, że momentami brakowało miejsc. W okresie ferii zimowych Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe udostępniło bezpłatnie halę sportową dla dzieci, młodzieży szkolnej zamieszkałych na terenie Łomianek oraz przygotowało promocję na pływalni. Z hali sportowej korzystały grupy zorganizowane, szkoły i przedszkola oraz Klub Sportowy Frajda. Podczas aktywnego zimowego Dlaczego w Łomiankach nie ma lodowiska? a XIII Sesji Rady Miejskiej (15 września 2011 r.) Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski, w ramach wykupu obligacji z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, zaproponował Nzabezpieczenie środków na program Ministerstwa Sportu "Biały Orlik". Składane lodowisko miało kosztować zł, z czego dofinansowanie wynosiłoby połowę, tj zł. Niestety radni opozycji już wtedy odrzucili ten projekt, a burmistrz zmuszony został do rezygnacji z udziału w programie (pismo obok - str. 3). Szkoda, że nasi radni nie wzięli przykładu z samorządów sąsiednich gmin. Z lodowisk wybudowanych i dofinansowanych w ramach programu Biały Orlik korzystają m.in. mieszkańcy Ząbek czy Marek. Pieniędzy dla najmłodszych łyżwiarzy nie poskąpili także radni Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Grodziska Mazowieckiego. Lodowisko w Markach. 2

3 AKTUALNOŚCI Atak na polską kulturę! W naszej Małej Ojczyźnie trwa atak na Kulturę Polską. Radni opozycji próbują nam odebrać pamięć historyczną i możliwość prowadzenia działalności artystycznej. Wnajtrudniejszych chwilach polskiej historii nasz naród przetrwał, bo pielęgnował kulturę, język i pamięć wielkiej przeszłości. Nasi twórcy i artyści występując w całej Europie przypominali światu o istnieniu narodu, którego państwo wykreślono z map. Fryderyk Chopin, Henryk Sienkiewicz, Adam Mickiewicz, Helena Modrzejewska, Ignacy Padarewski - ci wielcy i wielu innych wybitnych polskich twórców i artystów, było twórcami polskiej niepodległości, na równi z czynem zbrojnym polskich żołnierzy. Skutecznie działali oni wbrew polityce wynaradawiania Polaków prowadzonej przez zaborców i rozsławiali imię Polski we świecie. Nic Trzykrotnie w trzech sesjach w ubiegłym roku zabierali środki przeznaczone w budżecie na kulturę: na sesji r. wykreślono w budżetu Domu Kultury ,00 zł, r ,00 i r. ponownie ,00 zł. Ubiegły rok działalności Dom dziwnego więc, że zarówno hitlerowski jak i sowiecki okupant w K u l t u r y z a k o ń c z y ł z e pierwszej kolejności wypowiadał wojnę polskiej kulturze, zamykając wspaniałym bilansem 365 teatry i biblioteki, niszcząc polskie książki i zabytki. Po tak trudnych wydarzeń kulturalnych i doświadczeniach historii, wydawać by się mogło, że w Niepodległej odbiorców tych wydarzeń oraz Rzeczypospolitej już zawsze na równi będziemy cenić będziemy siłę ze stratą finansową, wywołaną polskiego oręża i polskiej kultury. I dla wszystkich Polaków, niezależnie odmową finansowania DK przez od opcji politycznej i prywatnych przekonań, dobro Kultury Polskiej Radę Miejską. Czy i w tym roku będzie zawsze pierwszoplanowe. Odebranie przez Radę Miejską Domowi Kultury kolejnych środków finansowych na działalność może spowodować m.in. zamknięcie Filii Domu Kultury w Burakowie, likwidację Chóru Patrium Carmen i ograni- czenie działalności Klubu Mam. Tak właśnie Rada Miejska w Łomiankach, krok po kroku, głosami radnych opozycji niszczy kulturę w naszym mieście. Dom Kultury nie mógł działać przez ostatnie dni Tak jednak nie jest. W naszej Małej Ojczyźnie trwa atak na Kulturę Polską. Radni opozycji próbują nam odebrać pamięć historyczną i możliwość prowadzenia działalności artystycznej. Rozpętana w ubiegłym roku przeciwko Domowi Kultury kampania, czerpie ze starych sprawdzonych metod pruskiego Kulturkampu: pozbawić finansowana, podważyć zaufanie do instytucji kultury, skompromitować środowisko artystyczne. Nie mogąc zniechęcić mieszkańców do uczestnictwa w rekonstrukcji "bitwy pod Łomiankami", przychodzenia na przedstawienia Teatru Miejsce i inne wydarzenia w Domu Kultury, radni postanowili odebrać Domowi Kultury środki na prowadzenie działalności. radni opozycji dopuszczą się zamachu na łomiankowski Dom Kultury? Odpowiedź przyniesie nam wynik kolejnego posiedzenia Rady Miejskiej (w ramach sesji nadzwyczajnej z 24 lutego 2014 r.) grudnia ubiegłego roku. Teraz, już w lutym zamknięta będzie jego filia, a działalność Domu Kultury ulegnie istotnym ograniczeniom. Radni opozycji sprawujący w poprzedniej kadencji władzę, już pokazali, jaka "kultura" ich interesuje. Organizacja przez Dom Kultury w 2010 r. za blisko ,00 zł jednego festynu z piwem i sylwestra za ,00 zł dużo mówi o wartościach tych, którzy krytykują prowadzenie dzisiaj przez Dom Kultury Teatru Miejsce, który w skali roku kosztuje (wszystkie imprezy i wszystkie koszty od promocji po kwiaty dla artystów) zaledwie ponad 80 tys. zł. Kiedy Dom Kultury w poprzedniej kadencji wykładał na jeden koncert zespołu Kombi ,00 zł było to "zasadne", ale kiedy finansuje patriotyczną rekonstrukcję historyczną "bitwa pod Łomiankami" za podobną kwotę, jest to zdaniem opozycji naganne. W wolnej Polsce trwa nadal walka o kulturę, język i historię. W listopadzie ubiegłego roku Rada Miejska wysłała do Domu Kultury kontrolę złożoną wyłącznie z radnych opozycji; z prac zespołu wyłączono radne: Marię Zalewską i Sławomirę Laskowską. Próbowano nie dopuścić, by do protokołu mógł wnieść uwagi Dyrektor Domu Kultury, a nie mówimy tutaj o czymś mało istotnym; do 20 stronicowego protokołu Dyrektor zgłosił protest na 50 stronach! Jest to kolejny przykład "swobodnej" interpretacji prawa przez opozycję. W "dokumencie" stworzonym przez radnych opozycji brak jest powołania się na konkretne zapisy ustaw, rozporządzeń czy innych aktów prawnych, które w ocenie zespołu kontrolującego zostały naruszone, co nie przeszkadza radnym powszechnie rozgłaszać opinie o "licznych nieprawidłowościach". Co więcej w czasie kontroli można było odnieść wrażenie, że wynik kontroli był znany członkom komisji jeszcze przed samym przystąpieniem do pracy. Samą pracę Komisji Rewizyjnej oceniam jako atak na Kulturę Polską, niezależność instytucji kultury i niezależność artystyczną. Bo jak nazwać atak na Teatr Miejsce propagujący polskich artystów, polską dramaturgię i nawiązujący do wielkiej polskiej tradycji teatralnej? Jak nazwać atak na wielkie widowisko kulturalno-patriotyczne Bitwa pod Łomiankami 1939" promujące od kilku lat nasze miasto? Tomasz Dąbrowski Burmistrz Łomianek 28 lutego

4 Z ŻYCIA GMINY Żonglerka faktami! W związku z opublikowanym w lomianki.info /wydanie 1/2014/ artykule radnego Wojciecha Bergera pt. Żonglerka wyburzeniami, odnosząc się do opinii radnego, chciałabym wskazać na kilka poruszonych w jego artykule kwestii: o pierwsze: Radny Berger d o c e l o w y c h, k t ó r e b ę d ą s ł u ż y ł y rozpoczyna swoją polemikę wszystkim. nazywając nasze działania manipulacją wyburzeniami, Po drugie: Nie jesteśmy przeciwni Pco już jest co najmniej na granicy k ł a d k o m, j e ż e l i m i a ł y b y s ł u ż y ć pomówienia nas o chęć celowego bezpieczeństwu pieszych tzn. jako wprowadzenie mieszkańców w błąd. alternatywa dla przejść ze światłami. Ale Nieprawdą jest także cytat przytoczony k ł a d k i m a j ą s ł u ż y ć c o w y r a ź n i e przez radnego jakoby Stowarzyszenie podkreśla GDKKIA: upłynnieniu ruchu Łomianki Razem rozpowszechniały drogowego. i n f o r m a c j ę w u l o t k a c h z a c y t u j ę ż a d n y c h k ł a d e k, m o d e r n i z a c j i, Po trzecie: Radny Berger po raz kolejny udrożnień na dotychczasowej trasie próbuje odwrócić uwagę od tematu, wzdłuż Kolejowej i Pułkowej bo grozi to jakim jest obecnie wybór przez GDDKIA wyburzeniami. Przytoczony cytat nie konkretnego przebiegu trasy S7, miał miejsca, jest to zlepek kilku zdań wskazując TRASĘ NADWIŚLAŃSKĄ wyrwanych z kontekstu i to można jako alternatywę. Nie wspomina jednak, nazwać faktycznie manipulacją i wprowadzaniem mieszkańców w błąd. że wariant ten jest odrzucony i w ogóle nie jest brany pod uwagę z wielu względów m.in., że są to obszary specjalnej ochrony objęte Prawdą jest natomiast, że Stowarzyszenie Łomianki Razem zarówno w programem Natura publikacjach, jak i na debacie w ICDS 30 listopada 2013 r., przedstawiło mieszkańcom 2 możliwe warianty realizacji trasy S-7, jakie mogą być Jeżeli Radny Berger mimo wszystko ma pomysł, jak wprowadzić swój brane pod uwagę przez GDDKIA i przedstawiło na to konkretne pomysł w życie, to niech działa i przedstawi konkrety. dokumenty. Po czwarte uważamy, że istnieją konkretne argumenty przemawiające Obecnie, tak jak informowaliśmy na ostatniej debacie, są rozważane za realizacją S7 w WARIANCIE 2 i dlatego też pragniemy je przedstawić przez GDKKIA 2 opcje : WARIANT 1 po śladzie istniejącej DK7 (czyli mieszkańcom na najbliższej debacie. ulicy Kolejowej w Łomiankach i Pułkowej w Warszawie, wariant ten zakłada wyburzenia około 90 posesji przy ul. Kolejowej ) oraz WARIANT Joanna Roszkowska 2 (2A) w rezerwie terenu przeznaczonej na drogę ekspresową idącej pomiędzy Łomiankami a Kampinoskim Parkiem Narodowym. Stowarzyszenie Łomianki Razem I tu zamieszczamy cytat ze strony naszej gminy, aby nie było mowy o manipulacji: W dniu 30 stycznia br. w siedzibie warszawskiego oddziału GDDKiA odbyło się spotkanie ZOPI (Zespół Ocen Przygotowania Inwestycji) w sprawie S7. W spotkaniu wziął udział Burmistrz Łomianek ( ) W wyniku przeprowadzenia przez biuro projektowe Trakt Sp. z o.o. Sp. komandytowa szczegółowych analiz technicznych, środowiskowych, społecznych w analizie wielokryterialnej REKOMENDOWANO do dalszego procedowania wariant II jako najkorzystniejszy. Przeprowadzane analizy potwierdziły tylko nasze opinie, że wariant II jest najlepszym rozwiązaniem. Bardzo nas to cieszy i będziemy robić wszystko, aby jak najszybciej doszło do jego realizacji, ALE OSTATECZNE DECYZJE CO DO WYBORU WARIANTU NADAL NIE ZAPADŁY. Wybranie tego wariantu to tylko pierwszy krok do realizacji budowy S-7. Dlatego zwracamy się do Pana Bergera, aby skoncentrował się na realnych i pozytywnych rozwiązaniach, nie blokował ich, a wręcz przeciwnie podjął działania na rzecz przyspieszenia rozwiązań Serdecznie dziękujemy Szkole Podstawowej w Sadowej za zaangażowanie w zbiórkę makulatury na studnie. W ciągu kilku dni zebrano 3,72 t makulatury, co przekłada się na około 270 tys. litrów życiodajnej wody w Sudanie Południowym. Następna zbiórka makulatury odbędzie się w kwietniu. Prosimy o gromadzenie makulatury na ten cel. Agnieszka Bogdan W ramach tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Życia pod patronatem Burmistrza Łomianek, Tomasza Dąbrowskiego serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej RODZINA i RODZICIELSTWO - między tradycją a współczesnością. Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 marca 2014 r. w Auli im. Ks. Abpa Kazimierza Majdańskiego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW, w Łomiankach przy ul. Baczyńskiego 9. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Szczegółowy program Konferencji zamieszczony jest na stronie: 4

5 AKTUALNOŚCI Płać podatki tam, gdzie mieszkasz Szanowni Państwo, Trwa kolejna akcja składania zeznań rocznych. W tym roku termin na złożenie zeznania PIT upływa w środę 30 kwietnia. Każdy, kto składając swój PIT jako miejsce zamieszkania wskaże Gminę Łomianki, będzie miał udział w jej rozwoju. Wystarczy zaktualizować faktyczny adres zamieszkania we właściwym Urzędzie Skarbowym, wypełniając formularz ZAP-3. Wypełnienie formularza jest proste i bezpłatne. ZAP-3 można złożyć razem z rocznym zeznaniem podatkowym PIT. A warto, bo ponad 37% z płaconych przez Państwa podatków wróci do gminy. Pieniądze te przeznaczane są między i n n y m i n a f i n a n s o w a n i e s z k ó ł i przedszkoli (także prywatnych) oraz inwestycje w kanalizację, wodociągi, drogi i chodniki. Jakość i liczba nowych inwestycji jest uzależniona przede wszystkim od udziału w podatku dochodowym, który stanowi ich główne źródło dochodów Gminy. Formularze zgłoszenia aktualizacyjnego dostępne są w każdym urzędzie skarbowym, w Biurze Obsługi Mieszkańca UM w Łomiankach przy Warszawskiej 115. Można pobrać je także z naszej strony Gorąco zachęcam mieszkańców, aby rozliczając się z deklaracji PIT, pamiętali o swojej gminie. Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski 61 dni pozostało na złożenie deklaracji PIT za 2013 rok! związku z coroczną akcją rozliczania zeznań PIT, Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany wzorem lat ubiegłych proponuje mieszkańcom Łomianek skorzystanie z dyżurów swoich pracowników. Podczas dyżurów Wpracownicy urzędu skarbowego będą: wydawać druki, udzielać informacji odnośnie zeznań rocznych, służyć pomocą przy ich wypełnianiu oraz przyjmować wypełnione druki. Wyślij PIT przez internet! Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniejszego dla Ciebie miejsca. Wejdź na stronę Rozlicz PIT na miejscu! Jak co roku, ustalony został dyżur pracowników urzędu skarbowego w Łomiankach. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców zapraszamy 26 marca 2014 r. w godz do ICDS-u (sala konferencyjna za recepcją). 1% - przekaż go potrzebującym Rozpoczął się okres rozliczania deklaracji podatkowych. Pamiętajmy, że 1 procentem swojego podatku, możemy wesprzeć wybraną Organizację Pożytku Publicznego (OPP). rzy wypełnianiu deklaracji podatkowych nie zapominajmy o organizacji, trafią do budżetu państwa. możliwości przekazania 1% swojego podatku na wybraną przez Obliczanie jednego procenta jest proste. Kwotę podatku (PIT-36 - pole siebie Organizację Pożytku Publicznego. Dla niektórych z nich 175, PIT-37 - pole 109), należy podzielić przez 100. Sumę, która wyjdzie pieniądze te stanowią niejednokrotnie źródło finansowania nam z obliczeń trzeba wpisać w pole 306 (PIT-36) lub w pole 125 (PIT- Pwielu kluczowych projektów. Nie wypełnienie pól w zeznaniu 37). podatkowym dotyczących 1% sprawi, że pieniądze te zamiast do Na naszej stronie internetowej w ekspozycji, zamieszczone są niektóre banery Organizacji Pożytku Publicznego. Ważne dla mieszkańców Kiełpina i Sadowej! Zachęcamy pozostałe organizacje działające m.in. na terenie naszej gminy do przesyłania swoich banerów. Referat Podatków i Opłat Lokalnych informuje, że na terenie Kiełpina i Sadowej nie odbędzie się pobór I i II raty podatku w drodze inkasa. Mieszkańcy Kiełpina i Sadowej, którzy opłacali podatek od nieruchomości, rolny i leśny u inkasenta podatkowego (sołtysa), proszeni są o dokonanie wpłat podatku bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łomiankach nr Uwaga! Termin płatności I raty podatku przypada na r. Jeżeli decyzja nie zostanie doręczona na 14 dni przed terminem płatności raty podatku, obowiązuje termin płatności 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Monika Ślusarczyk Kierownik RPO 28 lutego

6 AKTUALNOŚCI Zmiany w rozkładach jazdy "KMŁ" od 1 marca W związku z napływającymi wnioskami mieszkańców, dotyczącymi skierowania większej ilości autobusów do pętli Metro Marymont, KMŁ wprowadza od 1 marca 2014 kolejne zmiany. Dotychczasowa linia Ł zostaje przekształcona w dwie nowe linie: < Ł1 na trasie Dziekanów Leśny Metro Młociny < Ł2 na trasie Dziekanów Leśny Metro Marymont Zmianie ulegną rozkłady jazdy linii: BIS, ŁZ i ŁD. Przypominamy, że linia ŁZ ma w założeniu dać mieszkańcom Dąbrowy możliwość szybszego i tańszego połączenia z Warszawą. Linia kursuje w dni robocze, w godzinach szczytu porannego i popołudniowego, z częstotliwością co 20 min. Dalszy rozwój linii ŁZ (wydłużenie dobowego czasu kursowania, kursy w dni świąteczne) zależy od Państwa. Dlaczego warto skorzystać z nowego połączenia? - bilety KMŁ są tańsze, niż bilety ZTM na II strefę (bilet jednorazowy tańszy o 2,20 zł, bilet elektroniczny tańszy o 30 zł) - skróci się czas dojazdu do Warszawy (o ok. 7 minut) - pasażer dotrze do wygodnego punktu przesiadkowego w Warszawie (pętla przy Metro Młociny jest zadaszona, z infrastrukturą socjalną, z możliwością przesiadki do metra, tramwajów i autobusów ZTM) - istnieje możliwość skorzystania z Karty Rodziny 4+ - po drodze zapewniony jest dojazd do CH Auchan KMŁ monitoruje napełnienie autobusów i oczekuje również na wnioski pasażerów. Uwagi należy kierować na adres 6

7 Z ŻYCIA GMINY ,67 zł na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków W dniu r. w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach podpisana została umowa z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua z siedzibą w Warszawie na zadanie pn.: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łomiankach. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków jest jednym z elementów Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączny koszt inwestycji, o której napiszemy więcej w kolejnym numerze, wyniesie ,67 zł brutto. Umowę podpisali (na zdj. od lewej): Hubert Wiśniewski, Prezes ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. oraz Piotr Szporek, Dyr. Pionu Inżynierii Środowiskowej Pol-Aqua SA W Kiełpinie, w Łomianach i w Dąbrowie ZWiK buduje akład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że do kwietnia br. potrwają prace budowlane dla pierwszego etapu inwestycji: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Warszawska, Ogrodowa, Ceberto- Zwicza i Brzósko w Łomiankach. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania przypada na czerwiec br. Drugi etap, tj. budowa sieci wodkan w ulicy Warszawskiej do skrzyżowania z ulicą Graniczka planowany jest do zrealizowania do końca września br. Dalszym etapem rozbudowy sieci wod-kan na terenie Kiełpina w ramach II etapu przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Łomianki dla zakresu pomiędzy ulicą Ogrodową, Warszawską, Wiklinową, Rolniczą będzie uzgodnienie tras przyłączy wodnych i kanalizacyjnych. Spotkanie w tej sprawie odbędzie się 4 marca przy ulicy Rolniczej 192 (budynek przy sklepie JAGO na skrzyżowaniu ul. Rolniczej i Ogrodowej) w godzinach Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy! Informujemy również, że 20 lutego 2014 r. zostało przesłane ogłoszenie w sprawie przetargu na realizację Kontraktów 8, 9 i 10 ulice: Ludowa, Akacjowa, Długa, Młocińska, fragment Kwiatowej, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, Rataja, Sezamkowa fragment ulicy Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa w ramach p rzedsięwzięcia Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki dofinansowanego ze środków pomocowych UE. Z kolei 5 marca br. nastąpi podpisanie umowy na wykonanie Kontraktu 5 i 6 ulice: Pionierów, Długa, fragment Konwaliowej, fragment Kwiatowej, Łyżwiarska, Narciarska, Grzybowa, Leśnych Dębów, fragment Akacjowej. ul. Sierakowska - Łomianki Górne Mieszkańców Łomianek Górnych informujemy, że ruszyły prace budowlane na dokończenie prac wod-kan. W ciągu najbliższych dwóch tygodni prace będą kontynuowane w ulicach: Sierakowska, Kasztanowa i Konarskiego. O dalszych postępach będzie informować na bieżąco. Tomasz Czajkowski Kierownik Jednostki Realizującej Projekt ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. ŁOMIANKI Sp. z o. o. ŁOMIANKI Sp. z o. o. Zapłać za wodę na swój rachunek! Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. przypomina, że od 1 stycznia br. każdy klient otrzymał nowy, indywidualny numer rachunku bankowego. Numer, na który należy dokonywać wpłat, widnieje na fakturach wystawionych po r. Jednocześnie wpłat za wodę i ścieki można także dokonywać (bez dodatkowych opłat) w kasie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach. W przypadku pytań, ZWiK prosi o kontakt pod numerem telefonu: (22) , bądź wysyłając wiadomość na adres mailowy: Zamówienia Publiczne W ostatnim czasie w wyniku wyboru ofert najkorzystniejszych zawarto umowę na: < Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych z firmą F.H.U. BRUK- BUD Piotr Skoczek z Celestynowa Pogorzel. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: <Wywóz odpadów stałych z obiektów na terenie gminy Łomianki z elementami segregacji (ponowne opublikowanie przetargu) najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. z Warszawy. Referat Zamówień Publicznych jest w trakcie przygotowania postępowania na: <Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa. <Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza- ul Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej - opracowanie dokumentacji technicznej zad. 2/14. Referat Zamówień Publicznych 28 lutego

8 Z ŻYCIA GMINY Była dziura, nie ma dziury 16 stycznia 2014 r. na stronie BIP pojawiła się informacja o ogłoszeniu przetargu na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej na terenie gminy r. nastąpiło otwarcie ofert (wpłynęła tylko jedna oferta firmy F.H.U. "BRUK-BUD" Piotr Skoczek z siedzibą w Celestynowie Pogorzel). W dniu r. na stronie BIP pojawiło się zawiadomienie o wyborze oferty. W dniu r. podpisana została umowa na wykonanie remontów cząstkowych w dwóch technologiach: 1) na bazie emulsji asfaltowej i grysów z wykorzystaniem urządzenia typu Remontem, 2) przy użyciu mieszanki mineralno - bitumicznej z wykorzystaniem urządzenia typu Recykler. W dniu r. wysłano pierwsze zlecenie do firmy wykonującej ul. Fabryczna Działaj na własny rachunek! W nawiązaniu do informacji podanej w GŁ.pl nr 37 ( r.) w artykule pod tytułem Uwaga Przedsiębiorcy!, przypominamy ważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem CEIDG. 1. Wszystkie niewykreślone wpisy zostały przeniesione z gminnej ewidencji właśnie do CEIDG, która jest prowadzona przez Ministra Gospodarki. 2. Wniosek CEIDG-1 służy do wszystkich czynności dotyczących działalności gosp. - wpisu, informacji o zawieszeniu, wznowieniu i zaprzestaniu działalności gosp., a także, co ważne i nowe - do wszystkich zmian nieobjętych wpisem np. o zmianie dowodu osobistego, podjęciu współpracy z biurem rachunkowym czy podaniu rachunku bankowego osobistego lub firmowego. 3. Wniosek o wpis do CEIDG należy złożyć najpóźniej w dniu podjęcia działalności gosp.. Dotyczy to również informacji o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. 4. Wniosek o zmianę wpisu należy złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zmiany danych, a wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gosp.. 5. W przypadku, gdy przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny lub profil zaufany, może złożyć wniosek bezpośrednio do CEIDG w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony Gdy takiego podpisu nie ma, może wypełnić wniosek elektronicznie (www.firma.gov.pl), zapisać jego numer i zgłosić się do dowolnego urzędu gminy w celu weryfikacji i podpisania wniosku. 6. CEIDG jest jawna, każdy ma prawo wglądu do danych, które znajdują się na stronie internetowej. 7. Wszystkie czynności związane z wpisem do CEIDG są BEZPŁATNE. Zaistnienie w takiej bazie jest oczywiście DOBROWOLNE. Zapraszamy do Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 71, pok. Nr 11 (tel ). remonty cząstkowe w związku z faktem, że wystąpiły odpowiednie warunki atmosferyczne do realizacji prac naprawczych. Do dnia dzisiejszego uzupełniono najgorsze ubytki w nawierzchni następujących ulic: Zachodnia, Długa, Sierakowska, Armii Poznań, Parkowa, Warszawska, Batalionów Chłopskich, Krzywa. Obecnie prace prowadzone są na ul. Wiślanej, następnie - zgodnie z harmonogramem - w ulicach: Fabryczna, Partyzantów, Wiklinowa. Marta Andrusiak, Kierownik Referatu Inwestycji 8

9 Z ŻYCIA GMINY Obowiązkowa segregacja śmieci dla wszystkich? dniu 30 stycznia br. w auli Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego odbyły się konsultacje społeczne w sprawie analizy i oceny wprowadzonego 1 lipca 2013 r. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Celem Wkonsultacji było zebranie opinii mieszkańców dotyczących wprowadzonego systemu śmieciowego. Wychodząc naprzeciw postulatom zgłoszonym podczas konsultacji społecznych, Urząd podjął rozmowy z firmą wywozową, w poszukiwaniu rozwiązań w kwestiach poruszanych przez mieszkańców. Butelki Słoiki Gazety Karton sens nie tylko ekonomiczny, ale przede wszystkim ekologiczny. Wszelkie sugestie dotyczące usystematyzowania harmonogramów zostaną uwzględnione przy opracowywaniu terminów odbioru odpadów w okresie lipiec-grudzień br. Firma ma też obowiązek wybierać śmieci z prywatnych pojemników, z jednym zastrzeżeniem musi on spełniać normy UE, musi być dostosowany do podnośnika. W innym razie pracownik nie ma możliwości opróżnienia ciężkiego pojemnika. Jednocześnie przypominamy mieszkańcom, którzy odpady segregowane gromadzą w prywatnych pojemnikach, o ich odpowiednim oznakowaniu. Aktualnie trwają rozmowy z firmami na temat zorganizowania na wiosnę akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych, w celu określenia kosztów ich odbioru. Jeśli środki finansowe pozwolą, akcja kontenerowa wzorem lat ubiegłych zostanie przeprowadzona. Jednocześnie osoby, które nie mogły przybyć na konsultacje, a mają uwagi mogące wpłynąć na poprawę funkcjonowania systemu, prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. Pracownicy Referatu na bieżąco przyjmują Państwa opinie i sugestie. Katarzyna Wrońska Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska W ramach obowiązującej stawki nie ma możliwości zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów segregowanych/zielonych. Odpady zmieszane odbierane są z minimalną częstotliwością zaakceptowaną przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, wobec powyższego nie można wydłużyć czasookresu ich odbioru na rzecz odpadów segregowanych. Urząd powziął ustalenia z obecnym odbiorcą śmieci w kwestii realizacji dodatkowych odpłatnych odbiorów. Mieszkaniec może zgłosić się do firmy odbierającej odpady z potrzebą częstszego odbioru odpadów. Usługa ta będzie kosztować 35 zł netto/worek. Rozliczenie będzie odbywać się między firmą a mieszkańcem. Powstaje projekt poselski, gdzie jednym z pomysłów jest wprowadzenie obowiązkowej segregacji śmieci dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Wówczas brak selektywnej zbiórki będzie oznaczać nie wyższą opłatę tak jak obecnie ale nałożenie wysokiej kary administracyjnej. Opłata mogłaby być nawet kilkukrotnie wyższa niż opłata za odpady posegregowane. Urząd nie ucieka się do tak drastycznych metod. Stawiamy na kampanię edukacyjną; w ten sposób próbujemy namówić nieprzekonanych mieszkańców, że segregacja ma Ogólne konto "śmieciowe" zablokowane Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać gotówką w kasie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach (ul. Szpitalna 8) albo przelewem, każdorazowo posługując się już swoim indywidualnym numerem rachunku bankowego. Numer ten można odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim (ul. Warszawska 115, p. 10). Można również skorzystać z dostępnego na stronie generatora. Dotychczasowe konto 31 grudnia 2013 r. zostało zablokowane. W związku z powyższym prosimy Państwa o korzystanie z indywidualnego numeru konta. 28 lutego

10 KULTURA Rok Oskara Kolberga ok 2014 został ogłoszony Rokiem scenicznych. Oskara Kolberga ( ) Rok Kolberga będzie hucznie obchodzony w całej Polsce. 24 lutego ojca polskiej etnografii i wybitnego odbyła się uroczysta inauguracja w Filharmonii Narodowej w Warszawie. folklorysty, który w XIX wieku Warto zapoznać się z programem na stronie poświęconej różnorodnym Rprowadził badania terenowe w zakresie inicjatywom związanym z Rokiem Kolberga: Na tradycyjnej muzyki, życia codziennego wsi i zainteresowanych czekają wystawy, głośne czytania, koncerty i sztuki ludowej. W serii Lud. Jego zwyczaje, warsztaty muzyczne, konferencje i odczyty. sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i Lektura tekstów Kolberga dla współczesnego odbiorcy może być trudna, tańce oraz Obrazach etnograficznych niemiej warto do niej sięgnąć (np. Baśnie, opowieści, gadki, wybrane ukazało się kilkadziesiąt tomów poświę- części Ludu ), podobnie jak uczestniczyć w obchodach conych różnym regionom. Oprócz badań jubileuszowych. Prace badacza do dziś jest nieocenionym źródłem etnograficznych Kolberg był kompozytorem, wiedzy o polskim folklorze. m.in. pieśni, utworów fortepianowych i Grażyna Kozińska B. W. Jones, Wiosenne dziewczęta Dyskusyjny Klub Książki w Łomiankach zaprasza w poniedziałek 10 marca o godz na spotkanie pt. Reportaże o nie tak dawnej Polsce. Dyskusja na temat Niedzieli, która zdarzyła się w środę Mariusza Szczygła Spotkanie odbędzie się w Bibliotece Publicznej (ul. Wiejska 12a). Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Gi była zastraszoną, zamkniętą w sobie dziewczynką, która spędziła dzieciństwo w obozie pracy w Korei Północnej. Jako matematyczny geniusz nauczyła się znosić ból, wycofując się do świata liczb, gdzie szukała schronienia. Gdy w sierocińcu spotkała swoje przeciwieństwo - zuchwałą, promienną i bezkompromisową Il-sun otaczający ją świat nagle nabrał koloru nadziei. Do czasu, gdy sprzedano je jako prostytutki do Korei Południowej i dalej do Stanów Zjednoczonych, gdzie czekała je niewola daleko bardziej okrutna niż ta zza żelaznej koreańskiej kurtyny. B. Ostrowska, Bohaterski miś czyli Przygody pluszowego niedźwiadka na wojnie Bohaterski miś to najsłynniejsza polska książeczka, którą od pokoleń czytają polskie dzieci. Mówi o walce o niepodległą Polskę i powinna należeć do kanonu literatury polskiej dla dzieci. Pluszowy Miś Niedźwiecki przyszedł na świat we Lwowie, w przededniu wybuchu I wojny światowej. Jak wielu lwowian, tak i Misia oraz jego właścicieli, Halę i Stasia, wichry dziejów rzuciły w różne zakątki Europy. Jest świadkiem okupacji Lwowa przez Rosjan, trafia do legionów, potem na front zachodni, gdzie spotyka swego pana Stasia, który jak prawdziwy Polak walczy o wolną ojczyznę. Dociera też do Poznania, gdzie jest świadkiem wybuchu powstania wielkopolskiego, by w końcu trafić do Warszawy i na placu Saskim spotkać Naczelnika odrodzonego państwa, Józefa Piłsudskiego. Bohaterski miś to polski Kubuś Puchatek, któremu jednak nie dano wędrować w poszukiwaniu mądrości życiowej, ale który musi walczyć o wolną i niepodległą Polskę, P. Huelle Śpiewaj ogrody O muzyce w cieniu Hitlera, literaturze w cieniu zbrodni, miłości w cieniu wojny. Greta przeczuwała, jak to wszystko się skończy. Obsesja jej męża na punkcie niedokończonej opery Wagnera. Mrożący krew w żyłach pamiętnik pewnego Francuza, poprzedniego właściciela domu. Wojna. I dzień, w którym Rosjanie zajęli jej miasto, jej dom, jej życie I tylko ten młody Polak, przypadkowy współlokator, nie pasuje do przeklętej układanki historii. Jego syn, kilkuletni chłopiec z opowieści Grety, zaczyna na nowo stwarzać świat. Świat, który już dawno przeminął. Przepiękna, misternie skonstruowana powieść o nieistniejącym już wielokulturowym świecie, w którym przenikały się różne tradycje i nacje. O Wolnym Mieście Gdańsku i tajemniczej operze Wagnera, która zmieniła życie pewnego kompozytora i jego żony. O fleciście z Hameln i przemarszu szczurów, które w posępnej ciszy wędrują ulicami Gdańska. O muzyce w cieniu Hitlera, literaturze w cieniu zbrodni, miłości w cieniu wojny i o niezwykłej przyjaźni małego chłopca ze starą Gretą. 1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca w całej Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji zapraszamy do biblioteki (ul. Wiejska 12a) na wystawę poświęconą działalności żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. pt. Za Sybir, za Katyń, za mękę, za krew oraz do zapoznania się z materiałami bibliotecznymi, m.in. biuletynem IPN Pamięć.pl, książką Jerzego Ślaskiego Żołnierze wyklęci i Wyklęci: podziemie zbrojne w opracowaniu Marty Markowskiej. 7 marca 2014 r. o godzinie 19:00 w rytmie bębnów WITAMY WIOSNĘ W programie: koncert bębniarski, warsztaty gry na bębnach, opowieści o bębnach z różnych kontynentów, muzyczny film dokumentalny, wegański bufet i wiele innych atrakcji Wstęp: dorośli 15 zł, dzieci 10 zł Zapisy: tel

11 KULTURA Ekoszaleństwo, czyli ferie w Domu Kultury Aż 468 uczestników wzięło udział w warsztatach kreatywnych i ruchowych w pierwszym i drugim tygodniu w Domu Kultury, a 510 uczestników gościliśmy na zorganizowanych seansach filmowych. Dom Kultury w Łomiankach przygotował bardzo interesującą i plastycznych. Grupa młodzieżowa wzięła udział w zajęciach różnorodną ofertę zajęć praktycznych oraz seansów filmowych komputerowych prowadzonych w nowej pracowni graficznej Domu dla dzieci w wieku 5-13 (w dwóch kategoriach wiekowych grupa Kultury. Warsztaty "Metamorfoza multimedialna" na programie Adobe młodsza (5-8 lat) i starsza (9-13 lat). Ilustrator i Gimp. W pierwszym tygodniu, oprócz codziennych seansów filmowych, były warsztaty pt. Ekoszaleństwo, czyli tworzyliśmy biżuterię, błyskotki, W drugim tygodniu, dzieci brały udział w warsztatach z cyklu Dydko i samochody z eko-półproduktów. Dzieci wykazały się wielką dziedziny sztuki, były zatem Dydko i Plastyka, Dydko i Teatr oraz Architektura - wszystkie warsztaty składały się z części wykładowej, na której dzieci poznawały tajniki danej dziedziny i warsztatowej, na której własnoręcznie mogły doświadczyć, z czym związana jest każda dziedzina sztuki. Przez dwa dni drugiego tygodnia dzieci tańczyły w rytmie hip-hop oraz bawiły się w zabawy umuzykalniająco-ruchowo. Bardzo nam miło, że tak wiele dzieci odwiedziło Dom Kultury podczas tegorocznych zimowych ferii. pomysłowością; z koralików, makaronu oraz małych pudełek wyczarowały piękne naszyjniki, bransolety, samochody. Były również zabawy umuzykalniające, warsztaty taneczne z choreografią do najnowszych przebojów, dzieci budowały Solne miasto z masy solnej oraz roboty giganty i Calineczki z origami podczas warsztatów UTW w Łomiankach rozpoczyna kolejny semestr Zapraszamy na wykład 5 marca br. o godz w Domu Kultury ul. Wiejska 12a (wejście od ul. Gościńcowej) w Sali Widowiskowej. Barbara Sieradzka Ukraina możliwe scenariusze rozwoju sytuacji Jaką droga pójdzie Ukraina? Dziś trudno jest na to pytanie znaleźć pewną odpowiedź. Deklaracje p.o. prezydenta Ukrainy, Ołeksandra Turczynowa są wyważone: Ukraina powraca na drogę integrowania się z UE, ale jednocześnie deklaruje chęć utrzymywania dobrosąsiedzkich stosunków z Rosją. Spróbujemy odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań, m.in. Jakie jest tło konfliktu, który kosztował tyle krwawych ofiar? Jakie czynniki będą decydowały o losach tego kraju? Zapraszamy na wykład. Wstęp wolny. więcej na 28 lutego

12 AKTUALNOŚCI / SPORT Rekrutacja do gminnych szkół i przedszkoli Zgodnie z ustawą rekrutacyjną z do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Do przedszkoli samorządowych w Gminie Łomianki w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci w wieku 5 lat (ur. 2009), które mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne oraz te dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu. Na terenie gminy we wszystkich przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązywać będą takie same kryteria. Kandydaci zamieszkali poza gminą Łomianki mogą być przyjęci do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (I i II etap) będą wolne miejsca w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. We wszystkich szkołach podstawowych utworzone zostaną oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich (ur. w okresie 1 lipca-31 grudnia 2008 r.) zamieszkałych w obwodzie danej szkoły. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły. Wzory wniosków są d o s t ę p n e w p r z e d s z k o l a c h / s z k o ł a c h, n a s t r o n a c h w w w. przedszkoli/szkół oraz na Do klas I szkół podstawowych i gimnazjów w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców. W roku szkolnym 2014/2015 do klas pierwszych szkół podstawowych pójdą dzieci 7-letnie (ur. 2007) oraz dzieci 6-letnie, które urodziły się w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. Naukę w klasie pierwszej mogą rozpocząć (na wniosek rodziców) również dzieci urodzone między 1 lipca a 31 grudnia 2008 r. Terminy rekrutacji do klas I szkół podst. i gimnazjów oraz wzory zgłoszeń będą podane na stronach internetowych szkół. Etapy i terminy postępowania rekrutacyjnego opisano na 12

13 POZNAJ NASZYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Technologia made in Łomianki Łomiankowska firma Kacperek - technika napędowa to jedyny polski zakład produkujący napędy i przekładnie do maszyn przemysłowych. Firma istnieje ponad 30 lat, przetrwała transformację, otwarcie rynku na Zachód, załamania koniunktury i kryzysy gospodarcze. W towarzystwie Burmistrza Łomianek, Tomasza Dąbrowskiego odwiedzamy właścicieli łomiankowskich firm, którzy dzielą się z nami swoją historią. Doceniamy firmy i ludzi, których działalność wpisuje się na karty historii naszej lokalnej społeczności. łaściciel od samego początku postawił na technologię i jakość. Tej filozofii firma zawdzięcza dzisiejszy sukces. Niewiele osób Wprzejeżdżających ul. Kolejową przypuszcza, że za przepięknym stylowym płotem pod numerem 54 istnieje zakład produkujący prawdziwy high tech. Obrabiarki, skrawarki, szlifierki i kilkudziesięciu wykwalifikowanych pracowników wytwarza nowoczesne napędy oparte na przekładniach ślimakowych i zębatych. Od małych urządzeń wielkości torebki cukru do olbrzymów ważących 300 kg! Maszyny przemysłowe z każdej branży napędzane są urządzeniami z Łomianek. Pierwszym patentem firmy Kacperek z 1982 roku było urządzenie do regulacji temperatury w szklarniach, którą powszechnie ustawiano ręcznie. Urządzenie przedstawione na Targach Poznańskich znalazło uznanie plantatorów. W 1989 roku Kacperek rozpoczyna produkcję przekładni ślimakowych w Warszawie, w 2003 roku na 900 m2 powstaje zakład w Łomiankach. Firma zatrudnia ok. 60 pracowników, w tym 10 projektantów i inżynierów. Najwyższa jakość, solidna konstrukcja, niezawodność oraz nietypowe wersje zapewniły firmie międzynarodowy sukces. Dzisiaj Kacperek eksportuje swoje urządzenia do kilkunastu krajów, w tym do Rosji, Czech, na Litwę, Węgry, jak również do Francji i Niemiec. Wykorzystując ponad 30-letnie doświadczenie i wiedzę inżynierską firma nieustannie udoskonala swoje wyroby oraz poszerza ofertę o nowe urządzenia i usługi: wykonuje elementy zębate na zamówienie, świadczy usługi konstruktorskie w zakresie projektu i wizualizacji urządzeń. W dobie technologii i ogromnej konkurencji w Europie sukces niedużej firmy musi być oparty na jakości i nowoczesności. High tech z Łomianek - brzmi dumnie. 28 lutego

14 REKLAMA MOSKITIERY, ŻALUZJE ROLETKI dzień-noc, ROLETY RZYMSKIE GABINET KOSMETYCZNY BELLA Perfekcyjny lifting bezinwazyjny Redukcja zmarszczek, modelowanie twarzy i sylwetki Indywidualne zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało przy użyciu najwyższej jakości preparatów: Bioline, Olos, DiBi, Organic Series. Makijaż dzienny i okolicznościowy, zagęszczanie rzęs, przekłuwanie uszu, manicure, pedicure. Układanie i Sprzedaż KOSTKI BRUKOWEJ TRANSPORT HDS Usługi KOPARKO-ŁADOWARKĄ Wynajem SPRZĘTU BUDOWLANEGO ul. Rolnicza 173, Kiełpin (przy Kwiaciarni) tel

15 meble wszystkich pokoleń Tel , Salon meblowy Łomianki, ul. Warszawska 41 (I piętro) pon. - pt sob REKLAMA RATY 0% ZAREKLAMUJ SIĘ U NAS! tel PSYCHOLOG w Łomiankach tel Rzeczoznawca Majątkowy Mirosława Chęć upr. zawodowe nr 5053 tel.kom.: DREWNO KOMINKOWE od 120 zł za m/p ul. Warszawska 9, Łomianki (vis a vis Biedronki) 28 lutego

16 REKLAMA ) ) ) ) NOWOCZESNA STOMATOLOGIA w pełnym zakresie: IMPLANTY - wszystkie sprawdzone systemy implantologiczne dostępne na polskim rynku perfekcyjna odbudowa zębów uszkodzonych, utraconych lub całkowicie zniszczonych wybielanie zębów ortodoncja ul. Majowa 28A tel / kom STOMATOLOGIA lchirurgia i RTG lprotetyka i IMPLANTY lstomatologia ZACHOWAWCZA lortodoncja lstomatologia DZIECIĘCA ul. Rolnicza 421, Dziekanów Polski

17 REKLAMA GAZOWE - HYDRAULICZNE =JUNKERS, VIESMANN, inne =Instalacje wodn-kan. =Instalacje C.O. - kotłownie =Naprawy, montaż =Wiercenie studni wodnych =Przyłącza gazowe A-Z tel = Instalacje gazowe od A do Z =W każdej technologii =Szamba betonowe szczelne =Doradztwo techniczne - projekty =Wydawanie zaświadczeń =Pomiary szczelności inst. gaz. Godlewski Ryszard, Łomianki ul. Rolnicza 406 ZAPROJEKTUJEMY, WYKONAMY, ZAMONTUJEMY umeble KUCHENNE uszafy GARDEROBY umeble ŁAZIENKOWE unietypowe ZABUDOWY Dla mieszkańców Łomianek i okolic bezpłatny pomiar i konsultacja projektanta rok zał VMEBLE BEZPOŚREDNI PRODUCENT MEBLI NA ZAMÓWIENIE Meble na miarę... Twoich marzeń DLA PIERWSZYCH 10 KLIENTÓW 10% RABATU! Zapraszamy na nasze ekspozycje: ul.11 Listopada 65, Łomianki/Buraków (obok HALI PRODUKCYJNEJ/STOLARNI) Pon.-Pt. godz / Sob. godz ul. Białołęcka 224, Warszawa Istnieje możliwość telefonicznego umówienia się w innych, dogodnych dla klientów godzinach. Tel lutego

18 OGŁOSZENIA DROBNE Szukam pracy c remoncie, umyję okna, poprasuję. tel Fa VAT. Tel zaawansowanego ] Podejmę pracę stałą, dorywczą, średnie, prawo jazdy ] Kobieta po 30. szuka dodatkowej pracy 2 x w tyg. ] Usługi przy domowe, ogrodnicze, transport + inne. ] Matematyka: licea, gimnazja podstawowe Może być sprzątanie. tel Tel ] Chętnie ugotuje, posprzątam, wyprasuje, posiadam ] Dachy - więźby i pokrycia - papa -blacha ] Matematyka korepetycje, egzaminator gimnazjalny duże doświadczenie i referencje tel Dam pracę c tel tel ] Kobieta, magister szuka pracy, 2 letnie ] Firma Elproma poszukuje programisty ukł, LPC, MSP ] Montaż okien, drzwi, bram garażowych ] J. Niemiecki. Ciekawe i skuteczne zajęcia. doświadczenie w handlu, najchętniej biurowej tel. w języku C. Kontakt: ] Elewacje, podbitki, ogrodzenia Indywidualne podejście. Tel ] Dam pracę studentom najchętniej zaocznym w ] Salon ANETT zaprasza na gratisowe czesanie i ] Matematyka (szk. podst., gimnazjum, liceum). Ł-ki i ] Studenta, absolwentka liceum plastycznego szuka firmie ogrodniczej. Tel , hennę, 8 marca (sobota) z okazji dnia kobiet w godz. okolice, tel pracy, najchętniej na ½ etatu ] Do pracy w magazynie Ł-ki ul. Fabryczna 33, tel ] Chemia ] Ukrainka sprzątanie biur, mieszkań, mycie okien, ] Biuro Rachunkowe poprowadzi księgowość ] Jęz. Obce (ang., niem., franc, ros., bałorus.) Dojeżdżam prasowanie, praca dorywcza lub stała ] Zatrudnimy do punktu kredytowego Auchan do ucznia. Uczę b. łatwo i szybko. Tel ] Ukrainka sprzątanie biur, mieszkań, mycie okien, Łomianki. Tel ] Docieplenia, elewacje, remonty gwarancja ] Korepetycje z matematyki każdy poziom prasowanie, praca stała lub dorywcza ] Przedszkole Niepubliczne w Łomiankach zatrudni ] Pomogę w prowadzeniu domu. Jestem uczciwa, nauczyciela z kwalifikacjami , ] Cięcia, krety, aeracja trawników, opryski zapobie- ] Polski odpowiedzialna i dokładna. Doświadczenie, gawcze, zakładanie ogrodów , ] Niemiecki referencje. Tel ] Do wulkanizacji na stałe ] Polski, dysleksja, dysgrafia, szk. podst.. matura. ] Pomogę w opiece starszej osoby. Tel ] Centrum Stylizacji zatrudni fryzjerów, fryzjerki z ] Usługi wykończeniowe od A do Z. Szybko i Tel ] Emerytka zaopiekuje się dzieckiem od poniedziałku doświadczeniem PILNE! solidnie!!! Tel , ] Rosyjski - wszystkie poziomy, doktorant filologii do piątku. Posiadam referencje. Proszę o kontakt po ] Kompleksowa pielęgnacja drzew, leczenie ubytków, rosyjskiej UW godz Tel ] Pilnie zatrudnię fryzjerkę do salonu w Łomiankach wycinka drzew trudnych tel ] ANGIELSKI dla dzieci i młodzieży. Własne materiały. ] Uczciwa Ukraina szuka pracy: sprzątanie, prasowanie, na bardzo dobrych warunkach finansowych (nie ] Manicure i pedicure z dojazdem do klienta Przygotowanie do PET, FCE i CAE oraz MATURY. Z mycie okien. Referencje. Tel mniej niż 2 tyś zł) zaplecze klientek dojazdem. Tel ] Odpowiedzialna i sympatyczna opiekunka do dzieci ] Szukam klawiszowca do zespołu tel ] Tynki gipsowe z Agregatu, Knauf, Baumit, wysoka z wieloletnim doświadczeniem podejmie pracę. ] Do przeprowadzek dorywczo 20zł/h jakość usług. Zapraszam. Tel Sprzedam c Również pranie,prasowanie i gotowanie. ] Poszukuję pilnie osoby do pracy w dziale sprzedaży ] Budowlane stolarskie A-Z tanio ] Skoda ROOMSTER z 2008 r., grafit, 1.4 benz., Tel , Łomianki i okolice. do firmy na terenie Łomianek. Wymagania dobra ] Cyklinowanie, lakierowanie, układanie parkietu przebieg 70 tys., stan idealny. Cena ok. 25 tys. zł ] Kasjer sprzedawca, sprzątanie, opieka nad dziećmi, znajomość programu sprzedaży WF-Mag. Mile tel krawcowa, kobieta 30 lat , widziana znajomość branży artykuły biurowe. CV ] Złota Rączka awarie, naprawy domowe ] Dom na działce 800m nad jeziorem koło Szczytna na tylko na Mazurach sprzedam ] Sprzątanie, mycie okien, gotowanie pierogów tel. ] Zatrudnię inżyniera elektronika ] Dachy, przecieki, naprawa rynien, obróbki ] Działkę pod zabudowę 7000 m² z sosnowym lasem ] Kobieta silna i cierpliwa do opieki na nad chorą na Mazurach, widok na jezioro sprzedam. ] Chętnie sprzątnę, uprasuje, ugotuje, wtorek, czwartek Całodobowa z zamieszkaniem/głównie pomoc nocą. ] Przeprowadzki transport, tanio, solidnie. Pranie jak babcia Tel dywanów i wykładzin 7-8zł m². Hydraulika ] Sprzedam 3 szt. Kolarki tanio ] Chętnie odbiorę dzieci z przedszkola, szkoły po ] Firma ogrodnicza BAŚNIOWE OGRODY BODZIA i gazowe ] Sprzedam atrakcyjną działkę budowlaną w południu zatrudni pracowników tel ] Projektowanie stron i sklepów internetowych Łomiankach, ul. Rolnicza o pow. 1300m², ogrodzona, ] Kobieta 45l, wykształcenie średnie, doświadczenie w ] Zatrudnię asystentkę stomatologiczną, Łomianki, tel prąd, cena 550 tysięcy. Tel pracy biurowej, obsługa programów Subjekt Wf-Mag, , , (22) ] Odśnieżanie dachów, posesji, usuwanie sopli, faktury ] Sprzedam działkę budowlaną: 1075m², 870m² tel. ale nie wykluczam innych ofert tel ] Zatrudnię mężczyznę do lakierni proszkowej do VAT ] Sprzątanie, mycie okien, prasowanie, pomoc do regeneracji felg. Praca w Czosnowie ] Ogrodnicze usługi, projektowanie, zakładanie, ] Działki budowlane 668m² z domem, 1040m², kuchni i ogródka tel ] Panią do prowadzenia domu w Dąbrowie Leśnej. pielęgnacja m² tel , ] Sprzątanie poniedz. - wtorek referencje Tel ] Obsługa IT firm, pogotowie komputerowe ] Brykiet opałowy 580 tona, jaja wolny wybieg ] Przyjmę uczennicę na fryzjerkę młodocianą. Salon ] Złota rączka, kat. B i C, doświadczenie w pracy w Anett Łomianki ul. Fabryczna 33, ] Naprawa maszyn do szycia (022) ] Brykiet dębowy , zaopatrzeniu, jako konserwator. Ref ] Zatrudnię pracownika biurowego do działu ] Malowanie budynków i elewacji. Renowacja. ] Sprzedam dom tel ] Jako kierowca kategorii B+C oraz jako mechanik sprzedaży w Łomiankach. tel Gwarancja. Tel ] Dom 120 m² na działce 453 m² i działka budowlana samochodowy ] Do pracy z osobami niepełnosprawnymi zatrudnimy ] Ocieplenia, elewacje budynków. Gwarancja 452 m² w Łomiankach tel ] Szukam pracy fizycznej dorywczo na terenie instruktora z wykszt. Profilowym i predyspozycjami tel ] Działkę z planem zabudowy nad J. Roś k/pisza Łomianek lub na stałe tel do pracy terapeutycznej z wykorzystaniem muzyki i ] Hydroizolacje, izolacje antywodne fundamentów, ] Mam 60 l, prawo jazdy BC, jestem na rencie. Może dramy. Praca na cały etat. DPS w Sadowej. piwnic, tarasów, balkonów itp. Gwarancja. Tel ] Segment bliźniaka 120/400 m kw. w Dziekanowie być ochrona Tel Leśnym, tel ] Młody zdrowy mężczyzna, chętny do pracy w gosp. ] Kierowca magazynier - mile widziane własne auto. ] Komputery naprawa, usługi informatyczne rolnym, ogrodniczym, różne inne prace remontowe, a CV + list motywacyjny mejlem: Do wynajęcia c także jako konserwator. Oczekuję powyżej 15 zł za ] Firma zatrudni pracownika do sekretariatu firmy. ] Hydrauliczne gazowe od A do Z. Przyłącza, studnie ] Mieszkanie z oddzielnym wejściem, umeblowane ul. godz. Tel Miejsce pracy Łomianki. CV proszę o przesłanie na wodne. Ł-ki. Tel Kolejowa, Dziekanów P. przy Fedex ] Sprzątanie biur, domów lub inne propozycje. adres z dopiskiem Sekretariat. ] Wywóz nieczystości płynnych. Zawieranie umów. ] Wynajmę pokoje pracownicze, urządzone, duża Tel ] Zatrudnię osobę do prac domowych w godzinach Faktury. Przepychanie kanalizacji. Tel wspólna kuchnia, miejsce parkingowe na placu tel. ] Sprzątanie mieszkań w tygodniu od 17.00, w soboty rannych na pół etatu tel ] Hydrauliczne, gazownicze tel cały dzień ] Szukam opiekunki do dziecka 3,5 roku, praca ] Cyklinowanie, lakierowanie, układanie podłóg ] Do wynajęcia dom 55 m² wszystkie media ] Sprzątanie domów duża praktyka, bardzo dorywcza (w czasie choroby). tel dokładnie, uczciwie, solidnie ] Młodego, kreatywnego studenta grafiki ] Pedicure, manicure (hybryda, żel, akryl) ] Do wynajęcia domek 60 m² na działce 800 m² ] Piorę, sprzątam i gotuje oraz się dzieckiem opiekuje. komputerowej zatrudni firma reklamowa z Łomianek. również dojazd do domu klienta. wszystkie media tel Doświadczenie tel ] Schody, balustrady ] Pokój do wynajęcia Łomianki tel ] Chętnie zaopiekuję się starszą osobą lub dzieckiem, ] Dystrybucja produktów dla zdrowia i urody. ] Remonty malowanie, szpachlowanie, ocieplenia ] Do wynajęcia mieszkania, pokoje posprzątam, 3x w tygodniu, doświadczenie, Atrakcyjny system wynagradzania i prowizji. poddaszy tel , ] Wynajmę mieszkanie 45m² Łomna, ul. J. tel ] Naprawa pralek Kochanowskiego 149a. Bezpłatny parking 1000 zł + ] Sprzątanie, mycie okien, prasowanie ] Firma transportowa z siedzibą w Łomiankach ] Malowanie A-Z, remonty, zima 25% taniej. liczniki tel ] Dorywczo przyjmę pracę fizyczną. Łomianki. poszukuje kierowcy kat. C+E. Praca na terenie całej Tel Referencje. ] Pokój z kuchnią, małżeństwo lub para wiek średni tel Polski z przewagą kursów lokalnych. Prosimy o ] Masaż relaksacyjny, odchudzający, drenaż ] Przyjmę każdą pracę fizyczną. Kontakt przesyłanie ofert na adres: ] Mieszkanie umeblowane z oddzielnym wejściem dla ] Zaopiekuję się osobą starszą, chorą, niepełno- ] Praca dodatkowa. Kontakt osobisty. Dzwoń pod nr ] Metaloplastyka, balustrady, renowacje żyrandoli, spokojnej niepalącej pary lub małżeństwa sprawną. Pracowałam w służbie zdrowia, posiadam usługi ślusarskie, referencje. Podejmę pracę o zaraz. Tel ] Handlowiec mobilny z własnym autem ] Hydraulika, domy, kotłownie tel , ] Pokój lub cały dom dla 1 lub 2 osób w Kiełpinie tel. ] 57-letni Złota Rączka, prawo jazdy kat. B, komputer ] Firma poszukuje pracownika fizycznego do pracy zadba o Twój dom, posesję. tel przy szkle, wymagane doświadczenie, zakład ] Masz problemy z techniką w domu, ogrodzie, ] Do wynajęcia pokój, łazienka, kuchnia, media ] Zaopiekuję się osobą straszą znajduje się w Łomiankach. Kontakt tel samochodzie? Zadzwoń. Janusz Złota Rączka ] Młoda z dośw. podejmie prasowanie w Łomiankach ] Firma poszukuje pracownika fizycznego do pracy przyjedzie, naprawi, doradzi. tel ] Hala 200 m², biuro -22 m², wc, pom. socj. Wysokość 15 zł/h. tel przy szkle, wymagane doświadczenie, zakład ] Złota rączka awarie, naprawy domowe 3.80 m, plac 1500m², super lokalizacja ] Szukam pracy w charakterze sprzedawca magazynier. znajduje się w Łomiankach. tel ] Lokal 80 m² w centrum Łomianek Rozpatrzę każde oferty. Tel ] Elektryk Anteny TV SAT Domofony. Tel ] Pokój do wynajęcia 15m, wszystkie media ] Szukam pracy jako mechanik lub jako kierowca. Tel. Różne c ] Remonty A-Z, glazura, tapeta, gipsy, malowanie 21-06, kom ] Przyjmę nieodpłatnie ziemię z wykopu ] Do wynajęcia pokój ] Podejmę się sprzątania i odświeżania dywanów i tel ] Ogrodnik pełny zakres ] Wynajmę mieszkanie 45m² ul. Rolnicza, 600 zł + wykładzin tapicerek i aut osobowych itp. oraz ] Agroturystyka dom na wsi wakacje, weekendy, tanio ] Odśnieżanie opłaty licznikowe telef drobnych prac porządkowych! Dogłębne czyszczenie tel ] Cięcie drzew z wywozem ] Lokal prod-mag. o powierzchni 150 m² w dywanów. Tel ] Nowo otwarty sklep z pieczywem Grzybek w ] Biuro księgowe Łomianki Łomiankach ] Księgowa z dośw. szuka pracy Tel Łomiankach, Warszawska 99. Zapraszamy ] Hydrauliczne , ] Do wynajęcia domek dwa pokoje, kuchnia, łazienka ] Pomoc domowa - sprzątanie z doświadczeniem, ] Zamienię Chevrolet Camaro Cabrio RS 2011 full ] Inż. budownictwa kosztorysowanie robót , opcja na działkę w Łomiankach budowlanych, przygot., nadzór i rozliczenie budowy. ] Wynajmę od marca domek wolnostojący w centrum ] Sprzątanie biur, domów, mieszkań tel Tel Łomianek pokój, kuchnia, łazienka ] Prawniczka na emeryturze podejmie pracę w ] Oddam bardzo dobrą nianię w dobre ręce. ] Studio graficzne ] Wynajmę lokal 56 i 36 m² pod każdą działalność tel. kancelarii lub poprowadzi biuro. tel Tel ] Usługi księgowe w pełnym zakresie ] Technik, średnie wykszt., prawo jazdy kat. B. ] Wynajmę pokój tel tel Usługi c Korepetycje / Nauka c ] Wynajmę pokój , ] Chętnie po sprzątam mieszkanie również po ] Usługi remontowo-wykończeniowe, gwarancja. ] Angielski u mgr filologii. Od podstaw do poziomu ] Mieszkanie umeblowane, pokój, kuchnia, łazienka, Wydawca: KMŁ Sp. z o.o. / Redaktor naczelna: Joanna Zielke / Zdjęcia: Redakcja, Internet. Kontakt z redakcją: Łomianki, ul. Staszica 2, tel , / Ogłoszenia i reklamy: Redakcja pozostawia sobie prawo nadawania tytułów, śródtytułów i skracania tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Publikacja materiałów niezamówionych do wyłącznej dyspozycji redakcji.

19 REKLAMA spokojna okolica, tel ] Wynajmę pokój z osobną łazienką. tel ] Pokoje dla panów ] Bezpośrednio pomieszczenia magazynowe / ] Do wynajęcia 38 m² lokal biurowo-handlowy, ul. produkcyjne 334 m2. tel Warszawska 93 tel ] Pokój do wynajęcia w Łomiankach. tel ] Mieszkanie 2 pok., kawalerka lub pokój z aneksem kuchennym: samodzielne, umeblowane, ogrzane. tel. ] Kwatery pracownicze Łomianki, Kołłątaja (kuchnia, łazienki, parking, doba 27 zł) ] Pokoje do wynajęcia tel , tel ] Do wynajęcia pokój, kuchnia, łazienka w domku jednorodzinnym, oddzielne wejście Lekarze c ] Wynajmę lokal prod. - mag. o pow. 150 m² w ] Pediatra Anna Matusiak. Wizyty domowe Łomiankach ] Mam do wynajęcia domek wolnostojący o pow. 50m², ] Kardiochirurg, EKG. dr n. med. Jan Herburt-Heybowicz, dwa pokoje, kuchnia i łazienka , ul. Szkolna 6, tel ] Laryngolodzy dr Lidia i Ryszard Mikołajewscy, Ł-ki, ] Wynajmę pokój, wszystkie media wliczone w cenę ul. Fiołka 11, tel , zł, tel lub ] Mieszkanie, biuro, magazyn, pracownia, parking, ul. ] Internista, choroby płuc doc. J.Domagala-Kulawik Warszawska tel , Warszawska 71a ] Pomieszczenie garażowe, 45m², Łomianki ] Laryngolog. Łomianki, ul. Baczyńskiego 26 m. 8. tel Tel ] Mieszkanie, 40m², umeblowane tel ] Stomatolog Krzysztof Trybicki Łomianki, Kołłątaja ] Pokój do wynajęcia tel , tel protetyka, chirurgia, leczenie ] Wynajmę pół domu lub pokoje , ] Laryngolog-Alergolog dr B. Szafrańska, ul. Jedności wynajmę garaż Robotniczej 15, tel ] Dom 175m² w Dziekanowie Pol zł/m ] Chirurg (dla dorosłych i dzieci) dr n. med. T. tel Szafrański, ul. Jedności Robotniczej 15, ] Dom do wynajęcia Łomianki Dziekanów. Tel , BĄDŹ NA BIEŻĄCO! Informator <Straż Pożarna 998, Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Wiejska 12a, tel <Policja 997, Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, tel <Straż Miejska, ul. Warszawska 87, <Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 7, tel <Pogotowie gazowe 992 <Komunikacja Miejska Łomianki, ul. Rolnicza 248, , <Filia Wydziału Komunikacji, ul. Staszica 2, <ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o., ul. Rolnicza 244, <Zakład Energetyczny, ul. Kolejowa 123, tel <Pogotowie energetyczne 991, <Awarie oświetlenia ulicznego <Awarie sygnalizacji świetlnej <Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, marca dni otwarte GABINET STOMATOLOGICZNY Łomianki ul. Warszawska 98 lok. 6 tel , kom czynny: pon-pt Stomatologia zachowawcza i kosmetyczna Protetyka i chirurgia Zapraszamy dzieci i dorosłych! Od stycznia na stronie w zakładce PGE KOMUNIKATY znajdą Państwo aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych w Łomiankach. Zapisy: Przychodnia powstająca w Sowiej Woli poszukuje do współpracy lekarza internistę i pediatrę. Lokal na aptekę do wynajęcia. Tel lutego

20 za do WARSZAWY DLA PASAŻERÓW LINII ŁZ Do końca marca pasażerowie Komunikacji Miejskiej Łomianki, będą mogli skorzystać z promocji na przejazd nową linią ŁZ Bilet będzie można nabyć po promocyjnej cenie tylko u kierowcy autobusu na trasie ŁZ! Cena za normalny bilet to 2 zł, natomiast za ulgowy 1 zł!

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB.

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB. ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI, PROF. PK PROGRAM SEMESTRALNY ROK 3 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

Temat Przebieg i forma zajęć Dla kogo przeznaczona Kontakt

Temat Przebieg i forma zajęć Dla kogo przeznaczona Kontakt Lekcje biblioteczne, prezentacje multimedialne - propozycja Książnicy na rok szkolny 2011-2012 (w zależności od tematu i specyfiki - zajęcia trwają od 45 do 90 minut) Temat Przebieg i forma zajęć Dla kogo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB.0055-3/10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 07.04.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego

Bardziej szczegółowo

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Szkoła SP 1 SP 2 19.01.2014 - poniedziałek świetlicowe Bądź bezpieczny zimą 9 00-13 00 - Zajęcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH, USŁUGOWYCH I PRODUKCYJNYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH, USŁUGOWYCH I PRODUKCYJNYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH, USŁUGOWYCH I PRODUKCYJNYCH Deklarację należy wypełnić czytelnie na maszynie, komputerze

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy.

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny najważniejsze cechy 1. publiczna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

Oferta przeznaczona dla przedszkoli - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół ponadgimnazjalnych

Oferta przeznaczona dla przedszkoli - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół ponadgimnazjalnych KSIĄŻNICA STARGARDZKA Lekcje biblioteczne, lekcje tematyczne i prezentacje multimedialne - propozycja na rok szkolny 2012/2013 Oferta przeznaczona dla przedszkoli - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Inwestorów i Wykonawców robót budowlanych budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Instrukcja dla Inwestorów i Wykonawców robót budowlanych budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Instrukcja dla Inwestorów i Wykonawców robót budowlanych budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. 1. Poniższa instrukcja opisuje proces budowy sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum-niepodleglosci.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum-niepodleglosci.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury. Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie remontu sali kinowej w budynku Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Numer ogłoszenia: 112174-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Gryfino: Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi w miejscowościach Włodkowice i Zaborze, gmina Gryfino

Gryfino: Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi w miejscowościach Włodkowice i Zaborze, gmina Gryfino Gryfino: Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi w miejscowościach Włodkowice i Zaborze, gmina Gryfino OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006r.

UCHWAŁA Nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie: zmian budżetu miasta na 2006 rok. UCHWAŁA Nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

71

71 70 71 72 73 74 75 5. Działalność społecznowychowawcza Na dzień 31.12.2006 r. 47 osób nie płaciło na działalność społeczno wychowawczą. 76 Imprezy społeczno wychowawcze L.p. Nazwa imprezy Data 1. Turniej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poznan.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poznan.so.gov.pl 1 z 6 25-11-2015 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poznan.so.gov.pl Poznań: Ochrona osób i mienia Sądu Okręgowego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ogłasza przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH

CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH Jakie informacje znajdziesz w materiałach szkoleniowych? - Czym jest budżet obywatelski? - Co możesz zrobić by stać się czynnym uczestnikiem budżetu obywatelskiego?

Bardziej szczegółowo

4 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

4 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zarządzenie Nr 40/2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR WB/04 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

KARTA USŁUG NR WB/04 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA KARTA USŁUG NR WB/04 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Strona nr 1 Stron 2 Wydanie nr 8 1. Nazwa usługi: WYDAWANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NA ROBOTY BUDOWLANE, np. montaż gazu

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Numer ogłoszenia: 34865-2011; data zamieszczenia: 31.01.2011

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KRASNEGOSTAWU ZAPRASZA NA FERIE ZIMOWE W MIEŚCIE

BURMISTRZ KRASNEGOSTAWU ZAPRASZA NA FERIE ZIMOWE W MIEŚCIE BURMISTRZ KRASNEGOSTAWU ZAPRASZA NA FERIE ZIMOWE W MIEŚCIE DATA GODZINA WYDARZENIE MIEJSCE 16 stycznia /niedziela/ 11.00 XIII Przegląd Zespołów Kolędniczych Krasnostawski Dom 17 stycznia /poniedziałek/

Bardziej szczegółowo

RUDAK. Rudak = 6,5 % powierzchni Torunia, 0,4% torunian Lewobrzeże = 25% powierzchni Torunia, 11% torunian

RUDAK. Rudak = 6,5 % powierzchni Torunia, 0,4% torunian Lewobrzeże = 25% powierzchni Torunia, 11% torunian Rudak Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: linią Wisły Przedłużeniem mostu kolejowego po linii prostej do ul. Łódzkiej ulicami.: Strzałową, Starą Drogą do Łódzkiej i dalej Łódzką

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Skoczów: Przebudowa boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego, ul. Targ Rakowy

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego, ul. Targ Rakowy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wbpg.org.pl Gdańsk: Przetarg nieograniczony ZP/PN/2/2015 Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu Żak 75-037 Koszalin, ul. Zwycięstwa 28/2 (Ip.) Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, 75-950 Koszalin, ul.

Centrum Nauki i Biznesu Żak 75-037 Koszalin, ul. Zwycięstwa 28/2 (Ip.) Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, 75-950 Koszalin, ul. Centrum Nauki i Biznesu Żak 75-037 Koszalin, ul. Zwycięstwa 28/2 (Ip.) Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, 75-950 Koszalin, ul. Jedności 9; Zajęcia praktyczne na poniższych kierunkach odbywają się:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które wybudowały podłączenie

Bardziej szczegółowo

MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH

MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH 8 maj (czwartek) SPOTKANIE BIBLIOTEKARZY POWIATU KRAPKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR WB/06 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

KARTA USŁUG NR WB/06 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA KARTA USŁUG NR WB/06 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Strona nr 1 Stron 2 Wydanie nr 8 1. Nazwa usługi: ZMIANA DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ POZWOLENIE NA ROBOTY BUDOWLANE 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. do projektu. Liderzy coachingu nowe metody pracy z seniorami

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. do projektu. Liderzy coachingu nowe metody pracy z seniorami FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy Liderzy coachingu nowe metody pracy z seniorami Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Mikołajki Pomorskie: Budowa ulicy Cichej, Słonecznej i Spacerowej w Mikołajkach

Bardziej szczegółowo

Przyłączenie do sieci gazowej. Krok 1/8

Przyłączenie do sieci gazowej. Krok 1/8 Przyłączenie do sieci gazowej Jeśli zdecydowaliście się Państwo na korzystanie z gazu ziemnego dokonaliście dobrego wyboru! Teraz pozostało jedynie 8 kroków, aby zostać odbiorcą tego nowoczesnego, bezpiecznego,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

Wynajem powierzchni na potrzeby organizacji

Wynajem powierzchni na potrzeby organizacji Wynajem powierzchni na potrzeby organizacji imprezy konferencyjno-wystawowej pod roboczym tytułem "VII Forum Rozwoju Mazowsza", którego realizacja planowana jest na IV kwartał 2016 r. w Warszawie Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl SZKOLENIA PFRN UMOWY POŚREDNICTWA ZAWIERANE Z DEWELOPEREM zagadnienia prawne, wzajemne relacje deweloper pośrednik, właściwa treść umowy pośrednictwa i załączników do umowy a odpowiedzialność pośrednika

Bardziej szczegółowo

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy KLINIKA biznesu pl Menadżer finansowy Virtual spot Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny Klinika Biznesu rozwój i innowacja rozwój i innowacja Czy projekt jest dla Ciebie? Tak, jeżeli jesteś MIKRO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Długa 56, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Długa 56, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, 1 z 7 2010-05-10 17:13 Zgierz: Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych. Numer ogłoszenia: 127370-2010; data zamieszczenia: 10.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kreatora Ogłoszeń

Instrukcja Kreatora Ogłoszeń Instrukcja Kreatora Ogłoszeń Ins/01/ko/2011 biznes-informator24.pl Drogi użytkowniku! Dziękujemy za wybranie serwisu biznesinformator24.pl Postaramy się w kilku krokach wyjaśnić jak dodać atrakcyjne ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO 2014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM 2014 BZ-SZ BANK REZERW KADROWYCH Szanowny Pracodawco!!! Uprzejmie informujemy, że zgodnie z prowadzoną przez Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Koźmin Wielkopolski: Przebudowa ulicy Słonecznej w Koźminie Wielkopolskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja dzieci urodzonych w latach 2008-2010 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2013/2014

Rekrutacja dzieci urodzonych w latach 2008-2010 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2013/2014 Rekrutacja dzieci urodzonych w latach 2008-2010 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2013/2014 Organizacja edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2013/2014 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu Łowicz: Remont budynku gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu przy Baszcie gen. Klickiego

Bardziej szczegółowo

Realizacja szóstej edycji projektu w 2013r.

Realizacja szóstej edycji projektu w 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku realizuje od 2008r. projekt systemowy pt. CZAS NA ZMIANY współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu informuje Zeznania podatkowe za 2013r. można składać: na Sali Obsługi Podatnika o poniedziałek w godz. od 7 30 do 18 00 o wtorek, środa, czwartek i piątek w godz.

Bardziej szczegółowo

3. Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie ,

3. Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie , Załącznik Nr 1 do uchwały nr III.24.2014 z dnia 27 grudnia 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 Lp. Nazwa zadania 1. Budowa ciągu pieszo

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Usługi ochroniarskie obiektów uczelni w Warszawie Numer ogłoszenia: 398566-2014; data zamieszczenia: 04.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Usług Komunalnych, ul. Piastowska 2, Gubin, woj. lubuskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Usług Komunalnych, ul. Piastowska 2, Gubin, woj. lubuskie, tel , faks Gubin: Utrzymanie czystości i porządku na terenie targowisk położonych w Gubinie przy ul. Obrońców Pokoju (Targowisko Spożywcze) i przy ul. Śląskiej (Targowisko Przemysłowe). Numer ogłoszenia: 6654-2015;

Bardziej szczegółowo

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Pobieranie pieniędzy z banku Wersja 1 - Chciałbym/abym wypłacić pieniądze. - Ile dokładnie? - 100 Euro - Proszę o okazanie dokumentu tożsamości. - Mam ze sobą mój paszport

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

Plan ferii zimowych 2013 w Gminie Świebodzin

Plan ferii zimowych 2013 w Gminie Świebodzin 14.01.2013 (poniedziałek) Plan ferii zimowych 2013 w Gminie Świebodzin 8.30 10.00 Turniej gry w piłkę siatkową (gimnazjum) 10.00 11.30 Turniej mini piłki koszykowej, chłopcy i dziewczęta (V-VI) 10.00 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Budżet DK "ŚWIT" 1996-2011

Budżet DK ŚWIT 1996-2011 Budżet DK "ŚWIT" 1996-2011 3 300 000,00 3 000 000,00 2 700 000,00 2 400 000,00 2 100 000,00 1 800 000,00 1 500 000,00 1 200 000,00 900 000,00 Dotacja 600 000,00 300 000,00 0,00 1996 1997 1998 1999 2000

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji (przebudowy) systemu nawiewno - wywiewnego widowni Sali Moniuszki wraz z modernizacją central wentylacyjnych obsługujących salę prób orkiestry

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji ZGK w latach 2010-2014

Podsumowanie inwestycji ZGK w latach 2010-2014 Podsumowanie inwestycji ZGK w latach 2010-2014 ZGK Świebodzice jest Spółką prawa handlowego, która powstała 1 maja 2013r z przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej, który istniał od 2005r. W ostatnich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia DRUK Nr Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ibdim.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ibdim.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ibdim.edu.pl Warszawa: Rozbudowa przyłącza wodociągowego do celów przeciwpożarowych (ppoż) na

Bardziej szczegółowo

W ŁOMIANKACH DZIECI ODKRYWAJĄ KONTYNENTY

W ŁOMIANKACH DZIECI ODKRYWAJĄ KONTYNENTY Serwis wykorzystuje pliki cookies: Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych tehnologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 347.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka.

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. POZNAŃ 2015 Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. Przedszkole jest jednostką publiczną, której organem

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2013 W OZORKOWIE

FERIE ZIMOWE 2013 W OZORKOWIE FERIE ZIMOWE 2013 W OZORKOWIE Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie W okresie ferii zimowych Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie poprowadzi zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat, w godzinach 10.00-16.00, w

Bardziej szczegółowo

WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH OFERTA JESIEŃ 2014

WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH OFERTA JESIEŃ 2014 WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH OFERTA JESIEŃ 2014 MAŁOPOLSKIE CENTRUM EDUKACYJNO-SZKOLENIOWE EDUPROFIT ŁUKASZ POGWIZD WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH TEL. 668 189 959 TEL. 12 358 44 60 WWW. EDUPROFIT. PL KONTAKT@EDUPROFIT.PL

Bardziej szczegółowo

Stawki opłaty i wielkości pojemników za odbiór nieczystości zbieranych w sposób selektywny

Stawki opłaty i wielkości pojemników za odbiór nieczystości zbieranych w sposób selektywny Od dnia 1 lipca 2013 roku odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie odbierała firma wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez Gminę Mstów. W związku z tym wszyscy mieszkańcy gminy stale zamieszkujący

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN imprezy pn.,,bieg Łomianek

REGULAMIN imprezy pn.,,bieg Łomianek REGULAMIN imprezy pn.,,bieg Łomianek I. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Łomianek. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej

Bardziej szczegółowo

Dane rodzica / Opiekuna zgłaszającego dziecko do udziału w Projekcie: Imię i Nazwisko:. PESEL:... Adres zamieszkania:...

Dane rodzica / Opiekuna zgłaszającego dziecko do udziału w Projekcie: Imię i Nazwisko:. PESEL:... Adres zamieszkania:... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WARSZTATY DLA DZIECI DZIAŁAM TWÓRCZO UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dane rodzica / Opiekuna zgłaszającego dziecko do udziału w Projekcie: Imię i Nazwisko:... PESEL:........ Adres

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 251957-2014 z dnia 04.12.2014 r.

Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 251957-2014 z dnia 04.12.2014 r. Gdynia, 2014-12-09 nr ref. sprawy nadany przez Zamawiającego: EZP 9/14 Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 251957-2014 z dnia 04.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r.

PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r. PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r. I. PÓŁKOLONIE ZIMOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W ZIĘBICACH (zapisy w sekretariacie organizatora od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 14.30)

Bardziej szczegółowo

Światowy Polonista intensywny kurs języka i kultury polskiej dla zagranicznych studentów filologii polskiej

Światowy Polonista intensywny kurs języka i kultury polskiej dla zagranicznych studentów filologii polskiej INFORMACJE DOTYCZĄCE KURSU JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW FILOLOGII POLSKIEJ - 120 H Szkoła Języka Polskiego i Języków Obcych e-mail: office@makilen.pl MAKILEN www.makilen.pl ul. Ariańska

Bardziej szczegółowo

www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi

www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi Lędziny: Modernizacja dróg gminnych: ul. Słoneczna, Botaniczna, Dębowa, Radosna, 30 Lecia, Ekonomiczna Numer ogłoszenia: 247546-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny, ul. Kredytowa 1A, 00-056

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn: Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej w Akademickim Związku Sportowym - Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015 1.09.2014r. godz. 9.00 DATA godz.10.00 kl. I SP WYDARZENIE Inauguracja roku szkolnego 75.rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod

Bardziej szczegółowo

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Bardziej szczegółowo

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2014 w pigułce

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2014 w pigułce Finanse Gminy Komorniki na rok w pigułce 2 3 Szanowni Państwo Wraz z początkiem roku w każdej rodzinie trwają prace nad domowym budżetem. W niniejszej broszurze prezentujemy nasz wspólny gminny budżet

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 628 76 71-3, faks +48 22 628 95 50.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 628 76 71-3, faks +48 22 628 95 50. Warszawa: Usługa ochrony obiektów i mienia wraz z ochroną galerii i dozorem ekspozycji stałych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Numer ogłoszenia: 255916-2015; data zamieszczenia: 29.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2014-08-06 o godzinie 13:08 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-08-06 o godzinie

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym lub średnim technicznym (nie wymagana MATURA)

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym lub średnim technicznym (nie wymagana MATURA) 1) Technikum w zawodzie: technik rachunkowości Nazwa zawodu : Technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: [431103] Cykl kształcenia: Podbudowa programowa: Kwalifikacje do zdobycia: 2 lata (4 semestry)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 Rekrutacja rozpocznie się 14 marca 2016 r. o godzinie 9.00, będzie odbywać się poprzez

Bardziej szczegółowo

"Zima w Mieście 16 27 lutego 2009

Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 "Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37 dodatkowe informacje: tel. 018 266 21 32 16/02

Bardziej szczegółowo