KATALOG PRAC DYPLOMOWYCH, MAGISTERSKICH I DOKTORSKICH NAPISANYCH POD KIERUNKIEM PROF.DR HAB.A.CZYŻEWSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG PRAC DYPLOMOWYCH, MAGISTERSKICH I DOKTORSKICH NAPISANYCH POD KIERUNKIEM PROF.DR HAB.A.CZYŻEWSKIEGO"

Transkrypt

1 KATALOG PRAC DYPLOMOWYCH, MAGISTERSKICH I DOKTORSKICH NAPISANYCH POD KIERUNKIEM PROF.DR HAB.A.CZYŻEWSKIEGO 1. Adamczak Michał, Sytuacja ekonomiczna przemysłu cukrowniczego w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju, Poznań 2000 r. 2. Adamczak Paulina, Sytuacja na rynku mleka w Polsce po przystąpieniu do UE ( ). Studium przypadku gospodarstwa wyspecjalizowanego, Poznań 2010 (674) 3. Adamczyk Paulina, Stymulatory i ograniczenia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw po akcesji Polski do UE, Bydgoszcz 2012 (802) 4. Adamska Malwina, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego na przykładzie doświadczeń miasta i gminy Solec Kujawski, Bydgoszcz 2009 (592) 5. Andrysiak Marta, Obrót nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa po 1991 r. Studium przypadku woj.kujawsko-pomorskiego, Poznań 2007 r. (484) 6. Andryszak Karolina, Źródła finansowania rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce (na podstawie doświadczeń lat 90-tych), Bydgoszcz 2002 r. (109) 7. Andrzejczak Tomasz, Czynniki rozwoju firm developerskich w sektorze budownictwa mieszkaniowego (na przykładzie spółki NOVUM z Kalisza), Poznań 2003 r. (295) 8. Andrzejewska Ewa, Obrót ziemią rolniczą w województwie konińskim w latach , Poznań 1990 r., (18) 9. Andrzejewska Małgorzata, Determinanty i ograniczenia szkolnictwa artystycznego w Polsce na przykładzie Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011, (739) 10. Andrzejewska Sylwia, Znaczenie procesów globalizacji dla kryzysów finansowych w świetle kryzysu zapoczątkowanego w 2007 r., Poznań 2009 (618) 11. Arent Justyna, Firma Energomontaż-Północ S.A. w warunkach dostosowań do gospodarki rynkowej, Poznan 2007 r. (489) 12. Artkop Wojciech, Dostosowania KGHM Polska Miedź S.A. do cykli koniunkturalnych na światowych rynkach miedzi i srebra, Poznań 2011 (755) 13. Artkop Wojciech, Sytuacja Ekonomiczna i rozwój KGHM Polska Miedź S.A. w warunkach dostosowań rynkowych, Bydgoszcz 2009 (663) 14. Augustynowicz Szymon, Biopaliwa jako alternatywa wykorzystania produkcji roślinnej, Poznań 2005 r. (416) 15. Augustyński Szymon, Ocena kondycji ekonomicznej małego przedsiębiorstwa na przykładzie B.H. Drzwi Tessa, Bydgoszcz 2002 r. (111) 16. Babicka Aneta, Poziom oraz dynamika inflacji i bezrobocia w Polsce po integracji z UE, Bydgoszcz 2010 (696) 17. Balcer Monika, Dostosowanie przedsiębiorstwa Prima S.A. do gospodarki rynkowej, Poznań 2001 r. 18. Balcerkowska Agnieszka, Kształtowanie się grup kapitałowych w Polsce. Przebieg procesu i jego konsekwencje na przykładzie holdingu Tele-Fonika KFK S.A., Bydgoszcz 2003 r., (312) 19. Balcerkowska Krystyna, Restrukturyzacja i dostosowania rynkowe spółdzielczości bankowej w skali ogólnopolskiej i lokalnej na przykładzie Banku Spółdzielczego w Kowalu, Bydgoszcz 2001 r. 1

2 20. Banaszak Małgorzata, Poziom, dynamika i struktura dochodów i wydatków budżetowych gminy Łabiszyn po 2005 roku, Bydgoszcz 2012 (804) 21. Baran Grzegorz, Handel zagraniczny Polski artykułami rolno-żywnościowymi przed i po akcesji z UE na tle tendencji ogólnych, Poznań 2008 r. (528) 22. Baran Sławomir, Znaczenie logistyki dla rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie "Domar-Bydgoszcz" S.A., Bydgoszcz 2003 r., (339) 23. Baranowski Krzysztof, Ocena efektywności strategii przekształceń własnościowych na przykładzie spółki Młynmag Sp. z o.o. w Krajence, Poznań 1998 r., (356) 24. Barczyński Jakub, Sytuacja ekonomiczno-społeczna gminy Dąbrowa Chełmińska. Determinanty i perspektywy rozwoju w latach , Bydgoszcz 2010 (707) 25. Bartel Sebastian, Dostosowania rynkowe firmy Neotel Communications Polska Sp. z o.o. w latach , Bydgoszcz 2010 (671) 26. Bartnikowska Sabina, Gospodarka lokalna gmin Oborniki, Ryczywół i Murowana Goślina w latach , Poznań 2012 (810) 27. Bartocha Marzena, Działania marketingowe w fabryce maszyn budowlanych Famaba S.A. w Głogowie. Propozycja planu marketingowego, Poznań 2000 r. 28. Bąk Aneta, Trzeci filar ubezpieczeń społecznych w Polsce na tle pozostałych (Ocena atrakcyjności produktów w świetle doświadczeń innych filarów), Poznań 2003 r. (309) 29. Biedowicz Violetta, Znaczenie strategii w funkcjonowaniu Telekomunikacji Polskiej S.A. w warunkach rynkowych, Bydgoszcz 2005 r. (368) 30. Bielewska Anita, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa Hydro-Vacum S.A. w świetle strategii kosztowej i cenowej, Bydgoszcz 2003 r., (346) 31. Bielski Artur, Restrukturyzacja sektora bankowości spółdzielczej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych; historia i dylematy., Bydgoszcz 2000 r. 32. Bieluszko Jerzy, Kredytowanie rolnictwa indywidualnego w latach w gminie Zakrzewo w woj.pilskim, Poznań 1981 r. (5) 33. Bieszke Elżbieta, Sposoby i przebieg rozliczeń pieniężnych w obrocie rozrachunkowym na przykładzie General Electric Capital Banku S.A., Poznań 2001 r. 34. Bieżuńska Ewa, Rynek meblarski w latach na przykładzie Bydgoskiej Fabryki Mebli S.A. Stymulatory i bariery rozwoju, Bydgoszcz 2011 (738) 35. Birkholtz Robert, Ważniejsze wyznaczniki sytuacji makroekonomicznej gospodarki polskiej w okresie transformacji, Bydgoszcz 2003 r., (357) 36. Bladowska Hanna, Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania działalności spółdzielni mieszkaniowych w Bydgoszczy o różnej skali w latach , Poznań 2011 (776) 37. Bladowska Hanna, Uwarunkowania zasobowe i finansowe działalności międzyzakładowej spółdzielni mieszkaniowej Zrzeszeni w Bydgoszczy w dekadzie przełomu wieków , Bydgoszcz 2009 (600) 38. Błażeja Przemysław, Zatrudnienie i bezrobocie w gminie Bydgoszcz na tle sytuacji w województwie kujawsko-pomorskim po akcesji Polski do UE ( ), Bydgoszcz 2009 (581) 39. Bogdańska Agnieszka, Podatek VAT i jego rola w przychodach budżetu w świetle doświadczeń I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2004 r. (199) 40. Bolewska Edyta, Motywowanie pracowników firmy Ibis International Bakery Industries Spomasz Sp. z o.o. w Szubinie, Bydgoszcz 2010 (726) 2

3 41. Bolewska Edyta, System wynagradzania na przykładzie przedsiębiorstwa IBIS INTERNATIONAL BAKERY INDUSTRIES, Poznań 2012, (789) 42. Bołka Lidia, "Poczta Polska" w przededniu integracji z UE. Dostosowania rynkowe i instytucjonalne, Poznań 2003 r., (349) 43. Bołka Lidia, Polski rynek pocztowy w świetle procesów integracyjnych z UE, Poznań 2005 r. (371) 44. Borkowska Agnieszka, Makroekonomiczne uwarunkowania gospodarek republik nadbałtyckich w latach , Poznań 2011 (735) 45. Borkowska Emilia, Polski przemysł cukrowniczy na tle rynku cukru w UE, Poznań 2005 r. (418) 46. Borowski Bartosz, Strategia dostosowania do warunków rynkowych Koźmińskiej Spółdzielni Mleczarskiej, Poznań 2002 r. (77) 47. Borsukiewicz Arleta, Potrzeby i możliwości kredytowania rolnictwa na przykładzie BGŻ, Poznań 1995 r. (244) 48. Borychowski Michał, Współzależności pomiędzy rynkiem zbóż i rzepaku w Polsce a produkcją biopaliw płynnych w latach , Poznań (795) 49. Borychowski Michał, Zasady i praktyka dopłat bezpośrednich w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Przypadek Polski, Poznań 2010 (704) 50. Bowsza Marcin, Rynkowe dostosowania spółdzielni przetwórstwa spożywczego na przykładzie Piekarsko-Ciastkarskiej Spółdzielni Spożywców w Poznaniu, Poznań 1998 r., (246) 51. Brejwo Jarosław, Zimny Winicjusz, Wpłaty z zysku i podatek dochodowy przedsiębiorstw państwowych w latach , Poznań 1980 r. (4) 52. Brieger Joanna, bankowość elektroniczna w teorii i praktyce. Przypadek BRE Banku w Polsce, Bydgoszcz 2009 (634) 53. Bryk Dominika, Wpływ motywowania i postaw pracowniczych na wyniki ekonomiczne Banku BPH S.A., Poznań 2010 (679) 54. Bryk Dominika, Zarządzanie zasobami ludzkimi w Poczcie Polskiej w Bydgoszczy jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa, Bydgoszcz 2008 (562) 55. Brzezińska Maria, Dostosowania rynkowe huty szkła gospodarczego Irena S.A. w Inowrocławiu na tle uwarunkowań polskiego przemysłu szklarskiego, Bydgoszcz 2010 (708) 56. Brzezińska Maria, Działalność wybranych spółek giełdowych na tle uwarunkowań w polskim przemyśle budowlanym w latach , Poznań 2012 (793) 57. Brzykcy Wojciech, Dostosowania rynkowe PKP Cargo S.A. po restrukturyzacji, Bydgoszcz 2005 r. (379) 58. Buczkowska Żaneta, Rozwój gminy Nowa Wieś Wielka i jego wizja po 2004 roku, Bydgoszcz 2010 (710) 59. Bujalska Agata, Przesłanki rozwoju agroturystyki w Polsce; przypadek woj.warmińskomazurskiego, Poznań 2002 r. (73) 60. Bukwa Daria, Dostosowania rynkowe Telekomunikacji Polskiej S.A. na przykładzie przedstawiciela firmy w Kaliszu CRM Back Office, Poznań 2007 r. (490) 61. Burakowska Jadwiga, Ważniejsze uwarunkowania aktywności produkcyjnej indywidualnych gospodarstw rolnych w woj.pilskim, Poznań 1981 r. (44) 3

4 62. Burchard Alicja, Znaczenie spółdzielni kółek rolniczych dla aktywizacji działalności produkcyjnej gospodarstw indywidualnych w gminie Wałcz w latach , Poznań 1984 r., (19) 63. Burchardt Anna, Dostosowania rynkowe wielkotowarowego gospodarstwa rolnego Szewno (powiat świecki) przed akcesją Polski do UE, Bydgoszcz 2005 r. (404) 64. Burchardt Anna, Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania produkcji rolnej w gospodarstwie wielkotowarowym, Bydgoszcz 2003 r., (340) 65. Burdanowska Jolanta, Strategia rozwoju gminy podmiejskiej w świetle doświadczeń Osielska k/bydgoszczy, Poznań 2003 r., (348) 66. Butna Karolina, Rolnictwo i obszary wiejskie w Polsce w polityce preakcesyjnej rządu, Bydgoszcz 2000 r. 67. Caban Dorota, Prywatyzacja PGR w Polsce w opiniach wybranych ekonomistów i publicystów rolnych, Poznań 1997 r., (192) 68. Cegła Izabela, Tendencje zmian w poziomie i strukturze produkcji rolnej NRD w latach , Poznań 1989 r. (10) 69. Chabowska Agnieszka, Dostosowania rynkowe producenta rur z tworzyw sztucznych. Przypadek firmy Profil w Pile w latach , Bydgoszcz 2010 (706) 70. Chodoła Kamila, Dostosowania rynkowe zakładu garmażeryjnego pracy chronionej Pałuki Sp.J. przed i po wstąpieniu Polski do UE, Bydgoszcz 2009 (633) 71. Chojnacka Izabela, Komercjalizacja usług na przykładzie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy jako jednostki budżetowej, Bydgoszcz 2003 r., (341) 72. Chojnacka Magdalena, Determinanty rozwoju gospodarczego Polski w okresie transformacji; lata , Bydgoszcz 2002 r. (93) 73. Chojnacki Bartosz, Ocena procesu prywatyzacji w Polsce w świetle ustaw budżetowych w latach , Bydgoszcz 2005 r. (395) 74. Ciepierska Magdalena, Logistyka w obsłudze klienta (na przykładzie strategii rozwoju przedsiębiorstwa Intercell S.A. w Ostrołęce, Poznań 2001 r 75. Cieślewicz Wojciech, Pozyskiwanie środków pomocowych z UE w skali lokalnej na przykładzie doświadczeń Biura Powiatowego ARiMR w Żninie, Bydgoszcz 2008 r. (552) 76. Cieśliczka Dawid, Zadania i funkcje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Polsce w perspektywie integracji z UE, Poznań 2003 r. (296) 77. Cieślińska Agnieszka, Rola analizy ekonomicznej w procesie formułowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa Lucent Technologies, Bydgoszcz 2002 r. (113) 78. Cilińdź Justyna, SABA S.A. jako przykład integratora na polskim rynku informatycznym w grupie kapitałowej "Softbank", Bydgoszcz 2004 r. (16) 79. Cilski Romuald, Koniunktura w budownictwie w Polsce w latach ; Studium przypadku powiatu i miasta Inowrocław, Bydgoszcz 2006 r., (461) 80. Cugier Donata, Prywatyzacja PGR w województwie leszczyńskim, Poznań 1995 r. (224) 81. Cyzio Renata, Stymulatory i ograniczenia przewozów towarowych przez PKP Cargo S.A. w latach , Bydgoszcz 2005 r., (476) 82. Czajkowska Magdalena, Obsługa instytucjonalna rynku ubezpieczeń w okresie transformacji polskiej gospodarki, Bydgoszcz 2001 r. 83. Czapska Agata, Działalność zespołu elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. przed i podczas restrukturyzacji; Kierunki dostosowań rynkowych, Bydgoszcz 2006 r., (456) 4

5 84. Czapska Agata, Zarządzanie kapitałem obrotowym i jego skutki (na podstawie doświadczeń Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.), Bydgoszcz 2004 r. (12) 85. Czarcińska Anita, Działalność Banku Spółdzielczego w Słupcy jako stymulatora aktywności gospodarczej w gminie, Poznań 1998 r. (232) 86. Czerniakowska Joanna, Transport osobowy z Polski do krajów UE po 2004 r. Przypadek dwóch firm, Poznań 2011 (747) 87. Czerny Janusz, Rachunek kosztów intensyfikacji produkcji roślinnej w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej, Poznań Czerwińska Anna, Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w ofercie produktowej banku PKO BP S.A., Bydgoszcz 2008 (560) 89. Czerwińska Anna, Związek oferty produktowej z warunkami kredytowania (na podstawie doświadczeń Banku PKO BP S.A.), Poznań 2010 (714) 90. Czerwińska Żanna, Rynkowe uwarunkowania aktywności gospodarczej małego i średniego przedsiębiorstwa (na przykładzie Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Niewieścinie), Bydgoszcz 2005 r. (406) 91. Czerwińska Żanna, Zakład przetwórstwa mięsnego Niewieścin jako lokalny inkubator przedsiębiorczości, Poznań 2007 r. (499) 92. Czyżewska Elżbieta, Doradztwo rolnicze w obsłudze agrobiznesu. (Założenia teoretyczne i praktyka lokalna), Poznań 1997 r. (130) 93. Ćwiek Małgorzata, Dochody i wydatki budżetowe w woj.kujawsko-pomorskim w latach Kierunki zmian z uwzględnieniem skali lokalnej, Poznań 2011 (751) 94. Ćwiek Małgorzata, Podatki w strukturze dochodów budżetu woj.kujawsko-pomorskiego w latach , Bydgoszcz 2009 (624) 95. Dadek magdalena, Finansowanie szkolnictwa średniego w Bydgoszczy na przełomie wieków, Bydgoszcz 2003 r., (344) 96. Dadek Magdalena, Źródła finansowania i struktura wydatków placówek oświatowych w Polsce i regionie (przypadek woj.kujawsko-pomorskiego), Bydgoszcz 2005 r. (384) 97. Dawidowicz Maciej, Dostosowania P.W.Lumax BHP w Bydgoszczy do unijnych wymogów rynku produktów BHP po 2004 r., Poznań 2009 (642) 98. Dąbrowska Agnieszka, Próby dostosowań do rynku przedsiębiorstwa Agromet-Unia w Grudziądzu; Przyczyny niepowodzeń, Bydgoszcz 2000 r. 99. Dąbrowska Agnieszka, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa Agromet-Unia w Grudziądzu i jej wpływ na rozwój małej przedsiębiorczości (na przykładzie spółki Mitflor), Bydgoszcz 2002 r. (98) 100. Delbowska Małgorzata, Wpływ polityki pieniężnej na wyniki finansowe banku (na przykładzie PKO BP S.A. w Warszawie), Bydgoszcz 2003 r., (331) 101. Deleżuch Edyta, Dostosowania rynkowe Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie po integracji z UE, Poznań 2011 (765) 102. Deptuła Rafał, Znaczemnie logistyki w działalności przedsiębiorstwa ABB Zamech Ltd w Elblągu, Poznań 2001 r Deptuła Wirginia, Rozwój przemysłu samochodowego i jego wpływ na działalność i wyniki finansowe firmy Precyzja-Technik spółka z o.o. w Bydgoszczy w latach , Bydgoszcz 2011, (737) 104. Dębicka Małgorzata, Dostosowania rynkowe przedsiębiorstwa Jeremias Sp. z o.o. w świetle podstawowych analiz ekonomicznych w latach , Poznań 2011 (741), 5

6 105. Dobrzański Krzysztof, Sektor rolno-żywnościowy Polski w świetle integracji z rynkami wspólnot europejskich; Próba analizy strategicznej, Poznań 1997 r. (305) 106. Dolata Katarzyna, Finansowe wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w UE. Wnioski dla Polski, Bydgoszcz 2004 r. (229) 107. Dołęga Wiesław, Nowacki Aleksander, Możliwości oszczędzania w gospodarce kwatermistrzowskiej w jednostkach organizacyjnych wojska polskiego w warunkach transformacji ustrojowej państwa, Poznań 1993 r. (160) 108. Domański Damian, Makroekonomiczne determinanty polityki rolnej w świetle ustaw budżetowych w Polsce w latach , Poznań 2002 r. (60) 109. Domaszewicz Nikodem, Możliwości i perspektywy rozwoju małego przedsiębiorstwa po integracji z UE na przykładzie RGM Spółka z o.o. w Międzyrzeczu, Poznań 2009 (607) 110. Dorniak Marlena, Dostosowania polskiego sektora telekomunikacyjnego do integracji z UE, Bydgoszcz 2003 r., (354) 111. Dorniak Marlena, Strategie dostosowań firmy telekomunikacyjnej do warunków gospodarki rynkowej (na przykładzie Lucent Technologies Poland Sp. z o.o.), Bydgoszcz 2001 r Draeger Joanna, Wpływ integracji europejskiej na rozwój transportu osobowego między Polską a krajami UE po 2004 r. Studium przypadku PBP Sindbad Opole, Bydgoszcz 2009 (603) 113. Dropińska Dorota, Bezrobocie w gminie Więcbork na tle sytuacji w powiecie, Bydgoszcz 2002 r. (106) 114. Drygas Mariola, Przesłanki rozwoju agroturystyki i rolnictwa ekologicznego w Polsce i regionie (przypadek Wielkopolski), Poznań 2005 r. (422) 115. Drzewiecki Michał, Dostosowania zakładów energetycznych do warunków rynkowych na przykładzie Zakładu Energetycznego Bydgoszcz S.A., Bydgoszcz 2002 r. (94) 116. Drzewiecki Michał, Uwarunkowania i skutki konsolidacji zakładów energetycznych w Polsce na przykładzie koncernu energetycznego ENEA S.A., Bydgoszcz 2004 r. (44) 117. Dubicka Agnieszka, Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania firmy ubezpieczeniowej Amplico Life, Bydgoszcz 2005 r. (412) 118. Duda Michał, Źródła finansowania przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie Młynex S.A., Poznań 1999 r Dudek Michał, Przemysł paszowy w Polsce warunki funkcjonowania i perspektywy rozwoju, Poznań 2000 r Duńczyk Żaneta, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w warunkach dostosowań rynkowych, Bydgoszcz 2005 r. (367) 121. Durkiewicz Małgorzata, Rynkowe dostosowania przedsiębiorstw budowlanych na przykładzie Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych S.A. w Poznaniu, Poznań 1999 r, 122. Dziarnowska Sylwia, Funkcjonowanie remontowo-budowlanego gospodarstwa pomocniczego przy areszcie śledczym w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007 r. (504) 123. Dzięciołowski Ireneusz, Firma Telstar Oils S.A. na rynku biokomponentów do paliw płynnych Studium przypadku, Poznań 2009 (593) 124. Dżuma Katarzyna, Agrobiznes w skali lokalnej na przykładzie gminy Zagórów, Poznań 2008 (566) 6

7 125. Eckman Milena, Dochody i wydatki w budżecie powiatu świeckiego w świetle rozwoju lokalnego w latach , Bydgoszcz 2009 (646) 126. Ewleszyn Karolina, Zadania gminy Złotniki Kujawskie w świetle jej strategii rozwoju, Bydgoszcz 2003 r., (338) 127. Ewleszyn Paweł, Dostosowanie przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego do gospodarki rynkowej (na przykładzie P.P.H.U. GreKa Sp. z o.o.), Bydgoszcz 2004 r. (6) 128. Falborska Izabela, Samorząd załogi przedsiębiorstwa państwowego założenia i działania, Poznań 1984 r Falkowska Karolina, Dostosowania rynkowe inowrosławskich kopalni soli, Poznań 2000 r Falkowska Karolina, Przystosowanie przedsiębiorstwa przemysłu solnego do wymogów UE (na przykładzie Inowrocławskich Kopalni Soli S.A.), Poznań 2002 r. (131) 131. Feter Magdalena, Determinanty rozwoju gospodarczego Polski w okresie transformacji w świetle opcji monetarnej i fiskalnej w praktyce gospodarczej, Bydgoszcz 2004 r. (19) 132. Fetzka Monika, Infrastruktura wodno-kanalizacyjna i sieci gazowej w Bydgoszczy po wejściu do Unii Europejskiej, Poznań 2010 (697) 133. Fezka Monika, Dostosowania rynkowe Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oddział w Bydgoszczy; Po integracji z UE, Bydgoszcz 2008 r., (537) 134. Fijałkowska Monika, Polityka pieniężna NBP i Europejskiego banku Centralnego; Próba określenia tendencji zbieżnych i rozbieżnych, Bydgoszcz 2006 r., (448) 135. Filipek Hanna, Bezrobotni niepełnosprawni w powiecie świeckim w latach , Bydgoszcz 2009 (637) 136. Filipkowski Mariusz, Rynek mleka w łomżyńskiem na tle sytuacji w kraju, Poznań 2000 r Fiutak-Pietrusińska Katarzyna, Strategia rozwoju rolnictwa UE w warunkach globalizacji gospodarki światowej, Bydgoszcz 2006 r., (435) 138. Flieger Krzysztof, Systemowe bariery rozwoju spółdzielczości w gospodarce polskiej, Poznań 1991 r. (236) 139. Florek Maria, Gospodarka zapasami w nadleśnictwie Wałcz w latach , Poznań 1981 r. (7) 140. Forczek Anna, Znaczenie banków spółdzielczych dla aktywizacji produkcji w indywidualnych gospodarstwach rolnych w woj.pilskim, Poznań 1981 r. (24) 141. Forycki Michał, Determinanty zmienności cen na rynku żywca wieprzowego w Polsce w latach , Poznań 2011 (753) 142. Franka Michał, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju zakładów przemysłu spożywczego Konwin S.A. w Kościanie, Poznań 2000 r Fraszka Łukasz, Prywatne laboratoria diagnostyczne na rynku usług medycznych w Polsce. (Studium przypadku wybranych firm w latach ), Bydgoszcz 2011 (746) 144. Frydrych Monika, Problem restrukturyzacji zatrudnienia w doświadczeniach Rejonowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, Poznań 1998 r., (355) 145. Frydrychowicz Gabriela, Rynek mleka w woj.kujawsko-pomorskim po integracji Polski z UE, Bydgoszcz 2012 (798) 7

8 146. Gabryelczyk Marek, Produkcja, przetwórstwo i handel zagraniczny w sektorze owocowo-warzywnym w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Poznań 2000 r Gadur Ahmed, Economic Analysis of Grain Economy of North African Countries, Warszawa 1995 r. (26) 148. Gagacki Krzysztof, Inwestycje w strategii rozwoju Suwałk w latach Estymacja efektów dochodowych, Poznań 2010 (699) 149. Gajda Katarzyna, Rozwój przedsiębiorstwa Jurwald S.A. w Grudziądzu w świetle podstawowych analiz ekonomicznych, Poznań 2006 r., (458) 150. Gajewska Teresa, Struktura i proporcje płac robotników produkcji podstawowej w poznańskim przedsiębiorstwie budowy elektrowni i przemysłu Energoblok w Gosławicach k/konina, Poznań 1977 r. (42) 151. Gajkowska Małgorzata, Różne twarze globalizacji - rachunek strat i korzyści, Poznań 2003 r., (317) 152. Galbfach Aleksandra, Związek z rynkiem spółki akcyjnej Emax w świetle przedstawionych kalkulacji ekonomicznych, Poznań 2007 r. (485) 153. Garbalińska Marta, Uwarunkowania rozwoju małej firmy budowlanej P.W.Allbud Sp. z o.o. na tle ogólnokrajowej koniunktury budownictwa, Bydgoszcz 2006 r., (469) 154. Garbalińska Marta,, Strategia firmy budowlanej w warunkach ożywienia i spadku koniunktury w budownictwie na przykładzie P.W.ALLBUD sp. z o.o., Poznań 2008 r. (521) 155. Gawęcka Aleksandra, Rozwój gospodarczo-społeczny krajów UE-15 jako przesłanka dla emigracji zarobkowych młodych wykształconych Polaków (Na podstawie sondażu wśród studentów i absolwentów AE w Poznaniu), Poznań 2007 r. (479) 156. Gawrys Sylwia, Kredytowanie rolnictwa na podstawie doświadczeń Wielkopolskiego Banku Rolniczego S.A. w Kaliszu, Poznań 1998 r. (48) 157. Gazda Jakub, Zmiany koniunktury w rolnictwie w latach w świetle analizy prasy, Poznań 2002 r. (76) 158. Gąsiorowska Mariola, Dostosowania małej firmy przemysłu cukierniczego do warunków rynkowych w perspektywie integracji z UE (na przykładzie firmy Inpol sp. j. z Inowrocławia), Poznań 2005 r. (420) 159. Giemza Joanna, Sytuacja Rolniczej Spółdzielni Mleczarskiej "Rolmlecz" w Radomiu na rynku mleka, Poznań 2001 r Giemza Magdalena, Perspektywy rolnictwa województwa wielkopolskiego związane z przystąpieniem do UE, Poznań 2001 r Gil Bożena, Bezrobocie i zatrudnienie na obszarach miejskich i wiejskich w powiecie nakielskim w latach , Poznań 2010 (716) 162. Gill Mirosława, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstwa ENEA S.A. w świetle uwarunkowań rynkowych i instytucjonalnych, Poznań 2007 r. (492) 163. Gill Mirosława, Związek z rynkiem przedsiębiorstwa energetycznego w świetle analizy ekonomiczno-finansowej (na przykładzie ENEA S.A.), Bydgoszcz 2005 r. (408) 164. Głodzińska Katarzyna, Dynamika dochodów i wydatków budżetowych w powiecie bydgoskim w latach , Bydgoszcz 2009 (602) 165. Głowacka Ewa, Problemy funkcjonowania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w Polsce i regionie (na przykładzie doświadczeń Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu), Poznań 2003 r., (326) 8

9 166. Godziszewski Bartosz, Zasady finansowania i dylematy funkcjonowania policji. Przypadek KWP w Bydgoszczy, Poznań 2002 r. (475) 167. Gołata Magdalena, Dynamika inwestycji krajowych i zagranicznych w Polsce po 1997 r. w świetle ustaw budżetowych, Bydgoszcz 2008 r. (554) 168. Gołdyn Joanna Kamila, Podstawowe relacje ekonomiczne w wojskowym gospodarstwie pomocniczym; Przypadek zakładu remontowo-budowlanego w Gnieźnie, Bydgoszcz 2010 (727) 169. Gontarek Krzysztof, Spożycie żywności w Polsce w latach , Poznań 1996 r. (237) 170. Goraj Małgorzata, Kredytowanie rolnictwa jako instrument realizacji polityki rolnej, Poznań 1997 r. (250) 171. Gorzecki Marcin, Proces dostosowań do rynku przedsiębiorstwa Unicom w warunkach jego restrukturyzacji (w latach ), Poznań 1999 r Gostomczyk Magdalena, Możliwości realizacji celów strategicznych rozwoju powiatu sępoleńskiego u progu integracji z UE, Bydgoszcz 2004 r. (210) 173. Gozdowska Małgorzata, Potrzeby i możliwości kredytowania rolnictwa na przykładzie GBW S.A., Poznań 1997 r. (265) 174. Górawska Arleta, Produkcja sadownicza i rynek owoców w Polsce, przykład gospodarstwa w Mochlu, Bydgoszcz 2005 r. (403) 175. Górawska Arleta, Strategia rozwóju spółdzielczości bankowej w Polsce po 1989 roku w świetle kolejnych uregulowań ustawowych, Bydgoszcz 2003 r., (318) 176. Górniewska Beata, Dostosowania rolnictwa do gospodarki rynkowej w Polsce; Doświadczenia lat , Bydgoszcz 2002 r. (100) 177. Górniewska Beata, Dostosowania rolnictwa do gospodarki rynkowej w Polsce z uwzględnieniem wyników rachunkowości gospodarstw indywidualnych, Bydgoszcz (175) 178. Górska Agata, Miejsce firmy Bazy i systemy bankowe sp. z o.o. w polskim rynku informatycznym, Bydgoszcz 1999 r Górska Agata, Strategia rozwoju polskiego rynku informatycznego w warunkach konkurencji na przykładzie firmy Bazy i systemy bankowe sp. z o.o., Bydgoszcz 2001 r Grabowski Marek, Uwarunkowania aktywności produkcyjnej gospodarstw indywidualnych w gminie Margonin, Poznań 1991 r Grajewska Katarzyna Anna, Dostosowania gospodarstw o specjalizacji trzodowej do sytuacji na rynku żywca wieprzowego po integracji z UE. Przypadek gospodarstwa z województwa kujawsko-pomorskiego, Bydgoszcz 2009 (590) 182. Grajewska Katarzyna Anna, Sytuacja Ekonomiczna gospodarstw mlecznych w Polsce w warunkach WPR UE. Studium gospodarstw o różnej sile ekonomicznej, Poznań 2011 (778) 183. Gregorczyk Magdalena, Stymulatory i ograniczenia wyników ekonomicznych banku Zachodniego WBK S.A., Bydgoszcz 2007 r. (509) 184. Gregorczyk Magdalena, Stymulatory i ograniczenia wyników ekonomicznych Banku Zachodniego WBK S.A., Bydgoszcz 2007 r. (530) 9

10 185. Grochowalska Maria, organizacja, produktywność i dochodowość gospodarstw ukierunkowanych na chów trzody chlewnej w gminie Budzyń w roku gospodarczym 1990/1991, Poznań 1994 r. (176) 186. Gronek Marcelina, Rola logistyki w strategii rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie Can Pack S.A. w Krakowie, Bydgoszcz 2003 r., (321) 187. Grosicka Dominika, Marketing i sprzedaż w świetle doświadczeń przedsiębiorstwa zbytu samochodów na przykładzie firmy "Uni-car" w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2004 r. (1) 188. Grośty Paweł, Funkcjonowanie ośrodków doradztwa rolniczego w Polsce i w Niemczech na przykładzie placówek w Wielkopolsce i w Schleswigu-Holsteinie, Poznań 2005 r. (415) 189. Grużewski Jarosław, Przedsiębiorstwo RUCH S.A. przed i po restrukturyzacji (strategia dostosowania na podstawie doświadczeń wojewódzkiego oddziału w Bydgoszczy), Bydgoszcz 2003 r., (319) 190. Grzechowiak Zbyszek, Sytuacja ekonomiczna przemysłu cukrowniczego w Polsce oraz perspektywy jego prywatyzacji, Poznań 1994 r. (253) 191. Grzelak Aleksander, Dostosowania byłych państwowych gospodarstw rolnych do warunków rynkowych w Polsce i w Wielkopolsce, Poznań 1999 r Grzelak Aleksander, Doświadczenia Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji państwowego sektora rolnego w Poznańskiem, Poznań 1995 r., (195) 193. Grześkowiak Anna, Ubezpieczenia rolne w świetle sytuacji dochodowej rolników na podstawie doświadczeń PZU S.A. oraz badań ankietowych, Poznań 1997 r. (264) 194. Grzywacz Aleksandra, Mariaż banku Pocztowego S.A. z Pocztą Polską, Poznań 2004 r. (425) 195. Grzywacz Aleksandra, Znaczenie działalności przedsiębiorstwa Postdata S.A. dla p.p.u.p. Poczta Polska, Bydgoszcz 2002 r. (101) 196. Grzywińska Monika, Ewolucja interwencyjnej polityki rolnej w świetle doświadczeń UE i Polski; Próba porównania, Bydgoszcz 2003 r., (335) 197. Grzywiński Waldemar, Przesłanki kształtowania polskiej polityki gospodarczej Główne cele i kierunki, Poznań 2000 r Guliński Mateusz, Dostosowanie rynkowe producenta frytek Farm Frites Poland w Lęborku w latach , Poznań 2010 (732) 199. Guźniczak Michał, Wsparcie finansowe gospodarstw indywidualnych w gminie Godziesze Wielkie; Studium przypadku, Poznań 2006 r. (472) 200. Hałas Konrad, Przesłanki polityki strukturalnej UE i jej znaczenie dla Polski w okresie przedakcesyjnym, Poznań 2004 r. (413) 201. Helak Krzysztof, Powiązania rolnictwa w kompleksie gospodarki żywnościowej w Polsce na tle przepływów międzygałęziowych, Poznań 1990 r. (270) 202. Henisz Anna, Rynki rolne w UE; Organizacja i funkcjonowanie, Poznań 1999 r Herduś Aleksandra, Sytuacja w rolnictwie i na głównych rynkach rolnych w Polsce w okresie transformacji, Bydgoszcz 2003 r., (345) 204. Hochel Judyta, Stymulatory oraz bariery rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnousługowego z Sępólna Krajeńskiego w świetle jego bilansów w dekadzie , Bydgoszcz 2012 (806) 10

11 205. Hołubowicz Sylwia, Faktoring sposób na usprawnienie finansowania przedsiębiorstw (na podstawie doświadczeń Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu), Bydgoszcz 1998 r., 206. Hołubowicz Sylwia, Rola banku w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa (na przykładzie Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu), Bydgoszcz 2000 r Hoppe Anita, Dostosowanie wojskowego szpitala klinicznego do współczesnego rynku usług medycznych, Bydgoszcz 2001 r Hoppe Anita, Konkureencja na rynku usług medycznych w świetle dostosowań służby zdrowia do uwarunkowań rynkowych na przykładzie szpitali wojskowych w Bydgoszczy i Wałczu, Bydgoszcz 2003 r., (310) 209. Horabik Małgorzata, Dostosowanie firmy handlowej hurtowni książek POWER do warunków rynkowych, Bydgoszcz 2009 (649) 210. Humięcki Mariusz, Globalizacja - i jej ekonomiczno-społeczne konsekwencje; Studium uwarunkowań instytucjonalnych, podatkowych i pieniężnych, Poznań 2004 r., (360) 211. Hypki Maciej, Instrumenty finansowego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w perspektywie finansowej Próba określenia kierunków zmian, Poznań 2009 (668) 212. Idźkowska Joanna, Fundusze strukturalne UE jako determinanty rozwoju wsi i obszarów wiejskich w Polsce. Studium trzech przypadków z gminy Borek Wielkopolski z lat , Poznań 2008 r. (527) 213. Iglińska Magdalena, Strategia rozwoju małego przedsiębiorstwa z branży drzewnej na tle sytuacji bliższego i dalszego otoczenia, Bydgoszcz 2002 r. (105) 214. Iwańska Anna, Dostosowania rynkowe przedsiębiorstwa tworzyw sztucznych Hanplast sp. z o.o. w Bydgoszczy w minionej dekadzie, Bydgoszcz 2005 r. (396) 215. Jagodzińska Ewa, Dostosowania Zakładu Transportu Samochodowego Poczty Polskiej w Bydgoszczy do gospodarki rynkowej, Poznań 1997 r. (302) 216. Jagodzińska Ewa, Przedsiębiorstwo usługowe w procesie dostosowań do gospodarki rynkowej (na przykładzie ppup Poczta Polska Zakład Transportu Samochodowego w Bydgoszczy), Poznań 1999 r Jagodzińska Monika, Dostosowania rynkowe Przedsiębiorstwa Cukierniczego Jutrzenka w Bydgoszczy przed i po integracji z UE , Poznań 2009 (587) 218. Jagodziński Tomasz, Dostosowania do rynku małego przedsiębiorstwa wody mineralne Ostromecko, Bydgoszcz 2002 r. (127) 219. Jakubowicz Dawid, Uwarunkowania funkcjonowania rolnictwa i obszarów wiejskich w Chinach przed i po reformach Deng Xiaopinga z 1978 r. Kierunki przemian, Poznań 2006 r. (437) 220. Janiak Jędrzej, Sieradzkie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego Winekta przed i po prywatyzacji; Efekty restrukturyzacji, Poznań 2005 r. (429) 221. Janicka Maria, Obrót wierzytelnościami i ich windykacja na przykładzie doświadczeń INDEX-SYSTEM Sp. z o.o., Bydgoszcz 2008 r. (536) 222. Janicki Marcin, Rynek biznesu piłkarskiego w warunkach globalizacji. Kierunki i dynamika rozwoju, Poznań 2011 (750) 223. Janicki Marcin, Społeczno-ekonomiczne funkcje klubu sportowego na przykładzie KKS Lech Poznań, Poznań 2009 (609) 11

12 224. Janowicz Joanna, Public relations w kulturze na przykładzie Teatru Nowego im.t.łomnickiego w Poznaniu, Poznań 2009 (619) 225. Janowska Emilia, Funkcjonowanie spółdzielczości mleczarskiej w rynkowych warunkach gospodarowania na przykładzie spółdzielni mleczarskiej w Gostyniu, Poznań 1999 r Janowska Jolanta, Dostosowanie spółdzielni mieszkaniowych do gospodarki rynkowej na przykładzie rynku mieszkaniowego w Bydgoszczy w latach , Bydgoszcz 2011 (734) 227. Janowski Grzegorz, Giełdy rolne w Bydgoszczy, funkcjonowanie i perspektywy, Poznań 1998 r. (249) 228. Jantoń Iwona, Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania działalności usługowej spółki "MD-PROJEKT" jako małego przedsiębiorstwa, Bydgoszcz 2004 r. (200) 229. Januszewski Waldemar, Logistyka w procesie reprodukcji ekonomicznej na przykładzie Bydgoszcz Coca-Cola Bottlers Ltd, Poznań 1999 r Jasińska Julita, Konstrukcja, ewidencja i pobór podatku VAT z uwzględnieniem doświadczeń małego przedsiębiorstwa, Bydgoszcz 2004 r. (22) 481. Jaworska Anna, Dostosowania gminnego zakładu komunalnego w Inowrocławiu do gospodarki rynkowej, Bydgoszcz 2006 r., (470) 231. Jazic Maciej, Ochrona środowiska w świetle przychodów i wydatków budżetowych gminy (na przykładzie gminy Gołuchów), Poznań 2008 r. (517) 232. Jazurek Andrzej, Obsługa kredytowa sektora rolno-żywnościowego w Polsce (na przykładzie doświadczeń banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu), Poznań 2001 r Jażewska Agnieszka, Przekształcenia własnościowe w Bydgoskiej Fabryce Kabli; Przebieg i konsekwencje dla firmy, Bydgoszcz 2001 r Jedak Piotr, Ekonomiczne uwarunkowania dostosowań rynkowych małego przedsiębiorstwa o specjalności eksportowej na przykładzie Siropol Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2002 r. (125) 235. Jendryczka Aneta, Ekonomiczne uwarunkowania zmian w bilansach dochodów i wydatków budżetów w gminie Śliwice w latach , Bydgoszcz 2012 (797) 236. Jerzak Michał, Giełda towarowa na rynku rolnym, Poznań 2001 r Jerzyński Rafał, Kredytowanie małych firm przez ING Bank Śląski w Bydgoszczy w okresie r., Bydgoszcz 2011 (773) 238. Jezierski Łukasz, Wpływ polityki makroekonomicznej na wzrost gospodarczy w Polsce w świetle ustaw budżetowych, Poznań 2008 r. (516) 239. Jezierski Łukasz, Wzrost gospodarczy w Polsce po 1992 roku i jego uwarunkowania w świetle ustaw budżetowych, Bydgoszcz 2006 r. (442) 240. Jezierski Przemysław, Determinanty rozwoju miasta i gminy Jarocin na tle gmin ościennych. Próba porównania, Poznań 2010 (683) 241. Jezierski Przemysław, Strategia rozwoju miasta i gminy Jarocin przed i po akcesji do UE, Poznań 2008 r. (529) 242. Jędrasik Aneta, Gospodarka aktywami i kapitałami w spółce Masters S.A. w latach , Zielona Góra 2001, 243. Joachimiak Kinga, Banki spółdzielcze w powiecie nakielskim oraz banki ościenne. Podobieństwa i różnice sytuacji ekonomicznej, Poznań 2012, (794) 12

13 244. Joachimiak Kinga, Dostosowania rynkowe Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią przed i po wejściu do UE, Bydgoszcz 2010 (672) 245. Jodko Paweł, Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa Central Soya Bieganów Sp. z o.o. w świetle uwarunkowań na rynku pasz w Polsce i w Niemczech, Poznań 2003 r. (291) 246. Jokś Paulina, Rola kredytów inwestycyjnych w finansowaniu rozwoju polskiego rolnictwa, Poznań 2000 r Juhnke Łukasz, Dochody i wydatki budżetowe województwa kujawsko-pomorskiego w latach Próba określenia tendencji, Bydgoszcz 2008 (565) 248. Juhnke Łukasz, Dochody i wydatki budżetowe woj.kujawsko-pomorskiego w latach ; Próba określenia tendencji, Bydgoszcz 2008 r. (546) 249. Kabacińska Emilia, Sytuacja społeczno-gospodarcza miasta i gminy Janikowo w świetle założeń strategii rozwoju gminy w latach , Bydgoszcz 2009 (651) 250. Kacperska Anna, Rynek zbóż w Polsce i regionie (na przykładzie PZZ S.A. Bydgoszcz, Bydgoszcz 1999 r Kacprzycki Tomasz, Redystrybucja PKB w polityce gospodarczej Polski dekady , Poznań 2009 (606) 252. Kaczanowski Jarosław, Dostosowania rynkowe przedsiębiorstw o różnej skali produkcji na przykładzie dużego i małego przedsiębiorstwa branży stolarki okiennej i drzwiowej PCV, Bydgoszcz 2001 r Kaczanowski Jarosław, Wpływ koniunktury w budownictwie na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa "Micronel" w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2003 r., (315) 254. Kaczmarek Tomasz, Marketing w ubezpieczeniach majątkowych (na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeniowego PBK S.A. Oddział w Poznaniu, Poznań 1999 r Kaczmarek Wiesław, Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej PKO BP I Oddział w Poznaniu w latach , Poznań 1998 r. (275) 256. Kaliszewska Małgorzata, Państwowy i komercyjny rynek ubezpieczeń społecznych jako wynik reformy systemu emerytalnego, Bydgoszcz 2001 r Kamiński Andrzej, Problem bezrobocia w regionie Środkowo-Pomorskim (na podstawie doświadczeń byłego woj.słupskiego), Poznań 2001 r Kamiński Mariusz, Komercjalizacja usług transportowych w Polsce w perspektywie integracji z UE, Bydgoszcz 2003 r., (324) 259. Kanarek Małgorzata, Kredytowanie przedsiębiorstw i ludności w gminie Drawsko Pomorskie przez PKO BP w latach , Poznań 1993 r. (218) 260. Kańczukowski Michał, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa Jutrzenka S.A. w okresie transformacji gospodarki polskiej, Bydgoszcz 2002 r. (102) 261. Kapela Anna, Dostosowania rynkowe Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców w Strzałkowie na lokalnym rynku mleka przed i po integracji Polski z UE, Poznań 2008 r. (525) 262. Kapitańczyk Karolina, Dostosowania firmy TESGAS Sp. z o.o. do warunków gospodarki rynkowej w latach , Poznań 2009 (615) 263. Karwasińska Małgorzata, Dostosowania obszarów wiejskich powiatu wrzesińskiego do standardów UE, Poznań 2008 (568) 13

14 264. Kasprzak Aleksandra, Wybrane zagadnienia argentyńskiego kryzysu ekonomicznego z pierwszej połowy lat 90. XX wieku; Wnioski dla Polski, Poznań 2009 (636) 265. Kędra Aleksandra Maria, bezrobocie w woj.kujawsko-pomorskim w latach ; Analiza struktury, dynamiki oraz sposobów zwalczania, Bydgoszcz 2009 (639) 266. Klejnowski Mariusz, Rola przedsiębiorstwa chemicznego Cheman S.A. w zakresie dystrybucji produktów chemicznych w Polsce; Pozycja na rynku, Bydgoszcz 2002 r., (121) 267. Klejnowski Mariusz, System dystrybucji produktów chemicznych w Polsce z uwzględnieniem doświadczeń przedsiębiorstwa chemicznego "Cheman" S.A., Poznań 2004 r. (218) 268. Kliber Aleksandra, Znaczenie wsparcia instrumentami WPR UE dla sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce, Poznań 2009 (616) 269. Klimek Sylwia, Fundusze strukturalne UE i ich znaczenie dla budowy konkurencyjności regionu, Bydgoszcz 2009 (589) 270. Klucznik Izabela, Odliczenia od dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych i ich wpływ na sytuację budżetową Polski (na przykładzie doświadczeń organów skarbowych w Bydgoszczy), Bydgoszcz 1998 r. (231) 271. Kłosowski Krzysztof, Restrukturyzacja zatrudnienia i zapobieganie bezrobociu w Bydgoszczy i gminach ościennych, Bydgoszcz 2004 r. (56) 272. Kmiecik Wojciech, Bank Gospodarki Żywnościowej wobec problemu złych kredytów w latach ; Przypadek Oddziału w Zamościu, Poznań 2002 r. (251) 273. Kobylarz Agnieszka, Makroekonomiczne determinanty rozwoju budownictwa w Polsce w okresie transformacji (Studium przypadku firmy Budowlano-Usługowej "Budopol" S.A. w Bydgoszczy), Bydgoszcz 2004 r. (261) 274. Kobylarz Agnieszka, Wydatki na oświatę w gminie Dragacz w latach Próba określenia współzależności budżetowych, Bydgoszcz 2011 (767) 275. Kobylarz Katarzyna, Determinanty i wyznaczniki funkcjonowania Modni Świecie S.A. po prywatyzacji w latach , Bydgoszcz 2011 (774) 276. Kochańska Kamila, Strategia rozwoju firmy ZEM Sp. z o.o. w świetle wyników ekonomiczno-finansowych, Bydgoszcz 2005 r. (389) 277. Kocikowska Danuta, Finansowe wsparcie rolnictwa w Polsce w warunkach integracji z UE po 2004 r., Bydgoszcz 2006 r., (460) 278. Kolbusz Władysław, Kredytowanie rolnictwa indywidualnego w latach w gminie Wągrowiec woj.pilskie, Poznań 1981 r. (46) 279. Kolebach Magdalena, Czynniki rozwoju miasta i gminy Nakło nad Notecią w świetle strategii rozwoju, Bydgoszcz 2008 r. (541) 280. Koligat Joanna, Przeciwdziałanie bezrobociu w skali lokalnej w warunkach integracji i globalizacji na przykładzie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie w latach , Poznań 2010 (675) 281. Koligat Joanna, Przeciwdziałanie bezrobociu wśród młodzieży na przykładzie doświadczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie w latach , Poznań 2008 (574) 282. Kołodziejczyk Krzysztof, Ścieżka likwidacyjna w procesie przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych, Poznań 1994 r. (216) 14

15 283. Komosiński Marcin, Sytuacja Ekonomiczna Nadleśnictwa Skrwilno na tle wyników PGL Lasy Państwowe w Polsce w latach , Poznań 2009 (608) 284. Kompf Maria, Rynek i dystrybucja energii w Polsce z uwzględnieniem doświadczeń ENEA Operator sp. z o.o., Poznań 2009 (662) 285. Konat Anna, Dostosowania rynkowe P.H.U. Hurtownia Wod.-Kan. Sp.J. na przestrzeni lat od 2002 do 2007, Bydgoszcz 2009 ((632) 286. Konatkiewicz Sergiusz, Determinanty ekonomiczne rozwoju miasta i gminy Sulęcin w latach , Poznań 2011 (763) 287. Konieczna Alicja, Controlling jako metoda usprawniająca zarządzanie na podstawie studium przypadku przedsiębiorstwa branży telekomunikacyjnej w Bydgoszczy, Poznań 2011 (748) 288. Konieczna Alicja, Przesłanki i praktyka wprowadzenia podatku VAT na podstawie studium przypadku trzech firm mikro, małej i średniej skali w województwie kujawskopomorskim, Bydgoszcz 2009 (594) 289. Konwiński Piotr, Strategia przedsiębiorstwa chemii budowlanej "Klaismann" w warunkach zmian koniunktury gospodarczej, Poznań 2004 r., (364) 290. Koper Anna, Prawne zabezpieczenie kredytów oraz proces ich windykacji na przykładzie BGŻ S.A. oddział we Włocławku, Bydgoszcz 1997 r. (196) 291. Koperska Dorota, Różnorodność produktów jako wyznacznik rentowności przedsiębiorstwa na przykładzie firmy DRUKFAM, Poznań 2008 r. (522) 292. Koperska Dorota, Uwarunkowania i funkcjonowanie małego przedsiębiorstwa w świetle bilansów i przepływów pieniężnych. Stymulatory i bariery wzrostu, Bydgoszcz 2006 r., (465) 293. Koperska Lucyna, Pozycja Ekonomiczna firmy El Montaż na rynku urządzeń elektrycznych, Poznań 2007 r. (500) 294. Koperska Lucyna, Wyniki ekonomiczne firmy Elmontaż-BG w Bydgoszczy w świetle podstawowych kalkulacji ekonomicznych, Bydgoszcz 2005 r. (397) 295. Kordowska Jowita, Uwarunkowania handlu zagranicznego towarami sektora rolnożywnościowego w okresie transformacji gospodarki polskiej, Bydgoszcz 2000 r Kordowska Jowita, Wymiana z zagranicą w sektorze rolno-spożywczym w świetle tendencji kryzysowych w rolnictwie polskim, Bydgoszcz 2003 r., (313) 297. Korecki Adam, Polityka gospodarcza Polski po 1989 r. w świetle założeń makroekonomicznych ustaw budżetowych, Poznań 1999 r Kornacka Iwona, Analiza ekonomicznej efektywności wybranego obiektu inwestycyjnego kombinatu PGR Brzeźno, Piła 1982 r. (3) 299. Korzeb Izabela, Strategia polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego na początku XXI wieku ( ), Bydgoszcz 2006 r. (447) 300. Korzeb Izabela, Wzrost gospodarczy w wybranych krajach członkowskich strefy euro w świetle dynamiki bezrobocia, inflacji i deficytu budżetowego na przełomie wieków ( ), Poznań 2008 r. (520) 301. Kosiło Paweł, Interwencjonizm w polityce rolnej UE i Polski; Studium porównawcze, Bydgoszcz 2002 r. (96) 302. Kosiło Paweł, Interwencjonizm w polltyce rolnej UE, USA i Polski. Studium porównawcze celów, zakresu i sposobów interwencji, Bydgoszcz 2004 r. (5) 15

16 303. Kosmowska Michalina, Spółdzielnia piekarsko-ciastkarska Fawor na rynku; uwarunkowania i czynniki rozwoju, Poznań 2010 (677) 304. Kosmowski Paweł, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sfery przetwórczej gospodarki żywnościowej w gminie Szamotuły, Poznań 1994 r. (239) 305. Kosmowski Przemysław, Dostosowania na rynku mięsa firmy Delikatesy Mięsne Prosiaczek w Poznaniu po akcesji Polski do UE, Poznań 2010 (676) 306. Kotewicz Monika, Przebudowa systemu ochrony zdrowia w placówkach leczenia uzależnień (na podstawie doświadczeń ośrodka w Starogardzie Gdańskim), Bydgoszcz 2002 r. (112) 307. Kotewicz Monika, Przebudowa systemu ochrony zdrowia w placówkach leczenia uzależnień (na podstawie doświadczeń ośrodka w Starogardzie Gdańskim), Bydgoszcz 2002 r. (287) 308. Kotewicz Monika, Zadania publiczne w świetle przeglądu rozwiązań w opiece zdrowotnej w Polsce okresu transformacji. (Z uwzględnieniem doświadczeń placówek: specjalistycznej, ambulatoryjnej oraz szpitala), Bydgoszcz 2004 r. (46) 309. Kotlińska Aleksandra, Rozwój usług hotelarskich i transportowych w Kutnie w latach Studium trzech przypadków, Poznań 2010 (684), 310. Kotlińska Aleksandra, Rynek usług turystycznych w powiecie kutnowskim; Studium przypadku Hotelu X, Bydgoszcz 2008 r. (538) 311. Kowal Anna Magdalena, Opodatkowanie banków spółdzielczych podatkiem dochodowym od osób prawnych na przykładzie Banku Spółdzielczego w Czarnkowie w latach , Poznań 2000 r Kowal Michał, Organizacja i funkcjonowanie Giełdy Poznańskiej S.A., Poznań 1997 r. (14) 313. Kowalczyk Ewa, Problem parytetu dochodów w gospodarce chłopskiej w opiniach ekonomistów, Poznań 1991 r. (175) 314. Kowalska Joanna, Oddziaływanie rządu na wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych w długim okresie ( ), Poznań 2010 (717) 315. Kowalska Joanna, Windykacja wierzytelności banków komercyjnych na podstawie doświadczeń funduszu sekurytyzacyjnego EGB Niestandaryzowany Sekurytyzycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Bydgoszcz 2008 (570) 316. Kowalska Marta, Dostosowania rynkowe zakładów tłuszczowych Kruszwica S.A. na tle wyników przemysłu tłuszczowego w długim okresie, Poznań 2012, (788) 317. Kowalska Marta, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa Drozapol-Profil S.A. w Bydgoszczy w świetle wyników ekonomiczno-finansowych z lat , Bydgoszcz 2010 (689) 318. Koziński Sławomir, Zużycie nawozów azotowych w świetle koniunktury w rolnictwie w latach (na przykładzie Zakładów Azotowych ANVIL S.A.we Włocławku), Poznań 2003 r. (299) 319. Kozłowska Anna, Dostosowanie przedsiębiorstwa sektora odlewniczego w Polsce do warunków rynkowych na przykładzie Odlewni Żeliwa Śrem S.A., Poznań 2007 r. (491) 320. Kozłowski Marcin, Rozwój i dynamika polskiego rolnictwa po przystąpieniu do UE, Bydgoszcz 2010 (709) 16

17 321. Krajewska Renata, Dostosowania rynkowe grupy przedsiębiorstw budowlanych Piec- Mat-Bud Sp. z o.o. (PMB) w Bydgoszczy w latach , Bydgoszcz 2003 r. (306) 322. Krajewska Renata, Dostosowania rynkowe przedsiębiorstw budowlanych w latach na przykładzie grupy Piec-Mat-Bud, Bydgoszcz 2001 r Kraszewska Justyna, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa non-profit w warunkach gospodarki rynkowej (na przykładzie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Siedlcach), Poznań 2003 r., (327) 324. Krotoszyńska Anna, Dylematy konsolidacji banków spółdzielczych (na przykładzie Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie), Poznań 2005 r. (427) 325. Kruczyńska Ewelina, Świadomość ubezpieczeniowa w perspektywie rozwoju ubezpieczeń majątkowych na przykładzie PTU S.A., Bydgoszcz 2009 (648) 326. Kruczyńska Iwona, Sytuacja ekonomiczno-finansowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako instytucji non-profit, Bydgoszcz 2006 r., (471) 327. Kruk Alina, Dylematy reformy służby zdrowia na podstawie doświadczeń Kujawsko- Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych, Bydgoszcz 2000 r 328. Kruk Alina, Rynkowe uwarunkowania reformy służby zdrowia w woj.kujawskopomorskim (na podstawie doświadczeń Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych), Bydgoszcz 2002 r. (103) 329. Krupa Michał, Doświadczenia ING Nationale-Nederlande na rynku otwartych funduszy emerytalnych w latach , Bydgoszcz 2008 r. (539) 330. Kruszka Urszula, Działalność biznesowa Oddziału Banku Gdańskiego S.A. we Włocławku, Poznań 1997 r. (268) 331. Kruszyńska Izabela, Dostosowania w przedsiębiorstwie "Polmatex Wolma S.A." w Zduńskiej Woli do warunków rynkowych; przebieg i skutki restrukturyzacji, Poznań 2003 r. (290) 332. Kruszyńska Wiesława, Dostosowania rynkowe polskich kolei państwowych po 2001 r. na podstawie Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie, Bydgoszcz 2009 (596) 333. Kruszyńska Wiesława, Prywatyzacja w warunkach konkurencji spółek grupy PKP jako przedsiębiorstwa usług publicznych, Poznań 2011 (777) 334. Kryjom Stanisław, Efektywność mechanizacji rolnictwa na przykładzie zakładu rolnego Kłoda, Poznań 1981 r. (12) 335. Krymska Krystyna, Struktura dochodów i wydatków budżetowych w powiecie chełmińskim przed i po integracji z UE ( ), Bydgoszcz 2009 (598) 336. Krysztofiak Radosław, Firmowa strona www. wdrażanie oraz wpływ na wyniki finansowe i sposób działania przedsiębiorstwa, Poznań 2011 (745) 337. Krzysztoń Julia, Dostosowania rynkowe przedsiębiorstwa FAMTO S.A. w Chełmie po integracji z UE, Poznań 2010 (713) 338. Krzysztoń Julia, Rola logistyki w strategii rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie FAM TO S.A. w Chełmnie, Bydgoszcz 2008 r. (549) 339. Kubiak Aleksandra, Zboża na giełdach towarowych w USA w latach Podstawy spekulacji ekonomicznych, Poznan 2010 (729) 340. Kubiak Magdalena, Pozycja zakładu urządzeń dozymetrycznych Polon Alfa na rynku systemów przeciwpożarowych w latach , Poznań 2011 (756) 17

18 341. Kubiak Magdalena, Sytuacja ekonomiczno-finansowa zakładu urządzeń dozymetrycznych Polon-Alfa Sp. z o.o. w Bydgoszczy w latach , Bydgoszcz 2009, (664) 342. Kubiak Natalia, Inwestycje w strategii rozwoju gminy Kruszwica w latach , Bydgoszcz 2008 (563) 343. Kubica Mariusz, Sytuacja ekonomiczna cukrowni Dobrzelin S.A. i perspektywy jej prywatyzacji, Poznań 2000 r Kucaba Agnieszka, Rozwój gminy Sicienko przed i po integracji z UE. Dostosowanie strategii rozwoju, Bydgoszcz 2009 (625) 345. Kuchta Anna, Aktywność oświatowa Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej w świetle wydatków budżetowych, Bydgoszcz 2010 (700) 346. Kuczkowski Rene, Przesłanki i warunki zastosowania Geograficznego Systemu Informacji o elektroenergetyce na przykładzie ENEA Operator Sp. z o.o., Poznań 2011, (736) 347. Kudliński Jakub, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa Grene Sp. z o.o. w latach , Poznań 2002 r. (63) 348. Kufel Beata, Wpływ współfinansowania ze środków UE na strukturę zatrudnienia i bezrobocie w powiecie tucholskim, Poznań 2011 (783) 349. Kujaczyński Tomasz, Banki spółdzielcze w obsłudze gospodarki żywnościowej po 1989 roku na przykładzie woj.poznańskiego, Poznań 1997 r. (198) 350. Kujaczyński Tomasz, Banki spółdzielcze w obsłudze gospodarki żywnościowej po 1989 roku na przykładzie woj.poznańskiego, Poznań 1997 r. (243) 351. Kujawa Joanna, Zarządzanie zasobami ludzkimi w Provident Polska S.A. jako czynnik determinujący rozwój przedsiębiorstwa, Poznań 2003 r., (316) 352. Kujawa Joanna, Znaczenie systemów logistycznych dla rozwoju przedsiębiorstwa (na przykładzie Nestle Polska), Poznań 2001 r Kujawski Sebastian, Przyczyny i konsekwencje stosowania technologii informatycznych w polskim przemyśle energetycznym, Poznań 2003 r., (308) 354. Kujawski Sebastian, Znaczenie zintegrowanych systemów informatycznych dla działań logistycznych na przykładzie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., Poznań 2001 r Kurak Marita, Wpływ Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach na innowacyjny rozwój regionu, Poznań 2012, (787) 356. Kurek Artur, Pozycja na rynku i perspektywy rozwoju banku PKO BP S.A. na podstawie doświadczeń I Oddziału Centrum w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2002 r. (115) 357. Kurek Artur, Strategia rozwoju bankowości detalicznej na podstawie doświadczeń I Oddziału Centrum PKO BP S.A. w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2004 r. (42) 358. Kurlus Małgorzata, Kierunki i przejawy restrukturyzacji rachunkowości w telekomunikacji polskiej w Bydgoszczy w warunkach dostosowań rynkowych, Bydgoszcz 2005 r. (380) 359. Kwiatek Danuta, Ekonomika przewozów pasażerskich w Przedsiębiorstwie Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu w latach , Poznań 2002 r. (252) 360. Latopolska Iwona, Przedsiębiorstwo Hydro-Vacuum S.A. przed i po prywatyzacji; Dostosowania rynkowe, Bydgoszcz 1999 r. 18

19 361. Lemańczyk Beata, Sytuacja ekonomiczna gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka w Polsce; Przypadek gospodarstwa w powiecie sępoleńskim, Bydgoszcz 2006 r. (441) 362. Leniec Roman, Baza materialno-kadrowa szkolnictwa zawodowego w Pile w okresie Polski Ludowej, Poznań 1983 r. (1) 363. Leśniak Cezary, Zatrudnienie i bezrobocie w strategii rozwoju gminy Sępólno Krajeńskie, Bydgoszcz 2009 (653) 364. Letmański Łukasz, Problem specjalizacji w sprzedaży leków w świetle wyników finansowych sieci aptek PHARMA sp. z o.o. w Bydgoszczy w latach , Poznań 2008 r. (513) 365. Letmański Łukasz, Związek z rynkiem sieci aptek w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006 r., (444) 366. Lewandowska Marta, Skala i charakter zróżnicowania społeczno-ekonomicznego powiatu konińskiego, Poznań 2002 r. (75) 367. Lewandowski Adam, Działalność Pomorsko-Kujawskiego Banku Regionalnego S.A. w Bydgoszczy w okresie przed akcesją do GBW S.A. spółdzielczej grupy bankowej ( ), Bydgoszcz 2002 r. (120) 368. Lewandowski Krzysztof, Strategia "MC" Sp. z o.o. w świetle analizy ekonomicznej, Bydgoszcz 2004 r. (11) 369. Lewandowski Radosław, Działalność ARR w opiniach mediów prasowych z lat , Poznań 1999 r Linka Katarzyna, Dostosowania przemysłu cukrowniczego w Polsce do warunków rynkowych po 1989 r., Poznań 2002 r. (80) 371. Linkowski Michał, Giełdy towarowe rolne- szanse i zagrożenia po przystąpieniu do UE, Poznań 2003 r., (328) 372. Lis Ewelina, Restrukturyzacja i jej rezultaty na przykładzie Grudziądzkich Zakładów Przemysłu Gumowego Stomil, Bydgoszcz 1998 r. (219) 373. Lis Małgorzata, Wpływ polityki pieniężnej na kształtowanie się stopy inflacji w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Poznań 2002 r. (282) 374. Lisieniecka Agnieszka, Restrukturyzacja i perspektywy rozwoju P.P.Hodowla Roślin Danko z siedzibą w Choryni, Poznań 1995 r. (52) 375. Liszewska Jadwiga,. Restrukturyzacja i prywatyzacja państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w rejonie działań AWRSP w Elblągu, Bydgoszcz 2001 r Luftmann Anna, Deficyt obrotów bieżących Polski z krajami grupy wyszehradzkiej, Bydgoszcz 2004 r. (8) 377. Luftmann Anna, Obroty bieżące i ich makroekonomiczne konsekwencje dla polityki gospodarczej, Bydgoszcz 2006 r., (434) 378. Łabowska Anna, Gospodarka majątkiem i kapitałem obrotowym w firmie handlowej Vitpol Rafał Waśko w latach , Zielona Góra 2001 r Łakowicz Halina, Łakowicz Teresa, Świadczenia emerytalno-rentowe z tytułu działalności rolniczej i pozarolniczej w woj.pilskim w okresie , Poznań 1987 r. (210) 380. Łaniecka Hanna, Podstawowe współzależności makroekonomiczne w rozwoju gospodarczym Polski w dekadzie przełomu lat , Bydgoszcz 2006 r., (454) 19

20 381. Łaniecka Hanna, Współzależność między polityką fiskalną i pieniężną w Polsce w świetle ustaw budżetowych w latach , Bydgoszcz 2004 r. (7) 382. Łażewska Monika, Rola poznańskiego oddziału ARR w kształtowaniu rynków rolnych w Wielkopolsce, Poznań 1995 r Łęgowska Justyna, Dostosowanie małej firmy do warunków rynkowych w świetle podstawowych analiz ekonomicznych (na przykładzie firmy PPHU Dariusz Dziewięcki), Bydgoszcz 2009 (705) 384. Łęgowska Justyna, Dostosowanie małej firmy do warunków rynkowych w świetle podstawowych analiz ekonomicznych. (Na przykładzie firmy PPHU Dariusz Drzewięcki), Bydgoszcz 2009 (733) 385. Łochowicz Anita, Dostosowania rynkowe przedsiębiorstwa konsultingowego MDA sp. z o.o. w Bydgoszczy w świetle analiz ekonomiczno-finansowych, Bydgoszcz 2009 (595) 386. Łojewski Michał, Wpływ podatku liniowego na absorpcję zagranicznych inwestycji bezpośrednich w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Poznań 2008 r. (524) 387. Łubek Sylwia, Rynek owoców i warzyw w skali krajowej i lokalnej. Próba określenia zbieżności rozwoju na przykładzie gminy Załuski w powiecie płońskim, Poznań 2009 (661) 388. Łubek Sylwia, Wyznaczniki konkurencyjności na rynku owoców i warzyw w skali regionu przed i po integracji z UE na przykładzie województwa mazowieckiego, Poznań 2011 (779) 389. Ługowska Maria, Polski rynek cukru w przededniu integracji z UE, Poznań 2002 r. (168) 390. Łuka Jakub, Znaczenie odnawialnych źródeł energii w ochronie środowiska w Polsce, Poznań 2007 r. (488) 391. Łupaczyńska Renata, Przesłanki powołania ARR w Polsce i efekty działania jej Poznańskiego oddziału, Poznań 1994 r. (259) 392. Łysek Damian, Dywersyfikacja funkcji produkcyjnych i usługowych w gminie (na przykładzie gminy Osie w powiecie świeckim, Poznań 2009 (685) 393. Machulak Beata, Strategia rozwoju firmy przetwórstwa owocowo-warzywnego w świetle integracji Polski z UE (na przykładzie przedsiębiorstwa Pudliszki S.A.), Poznań 2003 r. (297) 394. Maciejewska Monika Wiktoria, Funkcjonowanie jednostki budżetowej w warunkach rynkowych na podstawie doświadczeń Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006 r. (440) 395. Madejska Magdalena, Kierunki rozwoju przedsiębiorstwa lotniczego na przykładzie PLL LOT S.A. na terenie Wielkopolski, Poznań 2002 r (294) 396. Maj Mateusz, Uwarunkowania strategii polityki pieniężnej banków centralnych krajów strefy euro i państw naftowych półwyspu arabskiego; Próba porównania, Poznań 2008 r. (526) 397. Majchrzak Adam, Ziemia w rolnictwie Polski i państw założycielskich UE w dekadzie ; Porównanie zasobów i struktur, Poznań 2009 (670) 20

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

Spis doktoratów WNEiZ UMK :

Spis doktoratów WNEiZ UMK : Spis doktoratów WNEiZ : Lp. Imię i nazwisko Tytuł pracy Promotor Recenzenci Data obrony 1. Mgr Ryszard Trwałość i niezawodność wyrobów Prof. dr hab. S. Sudoł Prof. dr hab. B. Oyrzanowski 27.04.1988 Lorenczewski

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Lp. Imię studenta Nazwisko studenta Rodzaj studiów Specjalność Temat pracy Data obrony Imię promotora Nazwisko promotora 1 Roman Dziuba 1-go stopnia

Bardziej szczegółowo

2 prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku Socjologia, Praca socjalna 0600-BUCA2C

2 prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku Socjologia, Praca socjalna 0600-BUCA2C WYKAZ SEMINARIÓW MAGISTERSKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM. 2 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 1 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2012 14-16 maja 2012 r. WSTĘPNA AGENDA. 14 maja 2012 r.

Europejski Kongres Gospodarczy 2012 14-16 maja 2012 r. WSTĘPNA AGENDA. 14 maja 2012 r. 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2012 14- WSTĘPNA AGENDA Sesja inauguracyjna 10.00-18.30 Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek 10.00-10.10 Uroczyste otwarcie Kongresu 10.10-12.45 Europa 2020 Nowe

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011. Robocza wersja agendy. 16 maja 2011 r.

Europejski Kongres Gospodarczy 2011. Robocza wersja agendy. 16 maja 2011 r. 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Robocza wersja agendy 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Sesja inauguracyjna I. Uroczyste otwarcie Kongresu II. Wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Sesja inauguracyjna 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 Trudna Europa Skutki kryzysu wciąż odbijają się na kondycji gospodarek i finansów publicznych wielu

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Wymienione osoby zostały zaproszone do udziału w poszczególnych sesjach. Jesteśmy w trakcie ustalania obecności zaproszonych osób 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Wymienione osoby zostały zaproszone do udziału w poszczególnych sesjach. Jesteśmy w trakcie ustalania obecności zaproszonych osób 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.2551

Artykuły naukowe 1. G.2551 Artykuły naukowe 1. G.2551 Aktywna polityka rynku pracy w Polsce a jej efektywność / Justyna Kłobukowska // Pieniądze i Więź 2015, vol. 18, nr 1, s. 41-49. POLITYKA ZATRUDNIENIA - POLSKA - 1989-; PRACA

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część I Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM.

OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium licencjackiego

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo