2 Oferta specjalna 6 Poznań 13 Tczew 17 Bydgoszcz 21 Warszawa 25 formularz zgłoszeniowy 26 Kontakt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Oferta specjalna 6 Poznań 13 Tczew 17 Bydgoszcz 21 Warszawa 25 formularz zgłoszeniowy 26 Kontakt"

Transkrypt

1 2 Oferta specjalna 6 Poznań 13 Tczew 17 Bydgoszcz 21 Warszawa 25 formularz zgłoszeniowy 26 Kontakt

2 Oferta specjalna Kurs dla początkujących: Podstawy rachunkowości bankowej Kurs dla pracowników rozpoczynających pracę w księgowości Wykładowca: Liliana Fiedziuk Biegły rewident Uwaga! Na kurs niezbędne są kalkulatory. Warunkiem otrzymania świadectwa jest udział we wszystkich zjazdach. 2 Pierwszy zjazd Podstawy rachunkowości bankowej Podstawy prawne Nadrzędne zasady rachunkowości Bankowy Plan Kont Rodzaje kont księgowych Dowody księgowe Korekty błędów Urządzenia księgowe Inwentaryzacja Fundusze własne Źródła tworzenia funduszy w Banku Spółdzielczym Rola funduszy własnych Drugi zjazd Zobowiązania z tytułu depozytów Rodzaje depozytów Ewidencja odsetek Środki pieniężne Kasa Rezerwa obowiązkowa Rachunek bieżący Należności z tytułu lokat Rozrachunki międzybankowe Rozliczenia międzyokresowe Czynne rozliczenia międzyokresowe Bierne rozliczenia międzyokresowe Trzeci zjazd Należności z tytułu kredytów Rodzaje kredytów Zasady klasyfikacji kredytów

3 Rezerwy celowe Przychody zastrzeżone Prowizja Czwarty zjazd Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych Wartość początkowa Metody i stawki amortyzacji Remonty i modernizacje Nakłady poniesione w obcych środkach trwałych Papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe Akcje i udziały Zobowiązania i należności Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Zobowiązania i należności z tytułu podatków Pozostałe zobowiązania i należności Aktywa do zbycia Odroczony podatek dochodowy i zasady jego tworzenia Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 3 Piąty zjazd Zasady ustalenia wyniku finansowego Zasady sporządzania sprawozdań finansowych Bilans Rachunek zysków i strat Badanie rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta Obowiązek upublicznienia rocznego sprawozdania finansowego Analiza finansowa sprawozdania finansowego Analiza wstępna Analiza pionowa Analiza pozioma Analiza wskaźnikowa na przykładzie wybranych wskaźników Kurs będzie odbywał się w ramach 2-dniowych szkoleń. Planowanych jest 5 spotkań. Każda część szkolenia będzie obejmować omówienie wybranego zagadnienia w ramach części teoretycznej oraz rozwiązywanie przykładów praktycznych.

4 Miejsce szkoleń: Bydgoszcz kursy odbywać będą się w siedzibie Bankowego Ośrodka w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza Poznań kursy odbywać będą się w siedzibie Bankowego Ośrodka w Poznaniu ul. Norwida 14 Warszawa kursy odbywać będą się w Hotelu Colibra w Warszawie ul. Wolska 191 Odpłatność za kurs w Bydgoszczy, Poznaniu i Warszawie: 2000 zł od osoby. Obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, kawę i herbatę w przerwie zajęć oraz obiad. Opłaty dodatkowe podczas korzystania z noclegów: w Bydgoszczy 120,00 zł, w Poznaniu 130,00 zł, w Warszawie 140,00 zł od osoby za jedną dobę w pokoju dwuosobowym (nocleg, kolacja i śniadanie oraz dojazd do i z hotelu). Terminarz kursu: BODIE Bydgoszcz r. I zjazd Podstawy rachunkowości i Fundusze własne BS r. II zjazd Środki pieniężne r. III zjazd Kredyty r. IV zjazd Środki trwałe, papiery wartościowe, odroczony podatek dochodowy r. V zjazd Sprawozdania finansowe i ich analiza finansowa BODIE Poznań r. I zjazd Podstawy rachunkowości i Fundusze własne BS r. II zjazd Środki pieniężne r. III zjazd Kredyty r. IV zjazd Środki trwałe, papiery wartościowe, odroczony podatek dochodowy r. V zjazd Sprawozdania finansowe i ich analiza finansowa BODIE Warszawa r. I zjazd Podstawy rachunkowości i Fundusze własne BS r. II zjazd Środki pieniężne r. III zjazd Kredyty r. IV zjazd Środki trwałe, papiery wartościowe, odroczony podatek dochodowy r. V zjazd Sprawozdania finansowe i ich analiza finansowa 1 dzień od godz do godz dzień od godz do godz.14.00

5 Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych pod względem szacowania i redukcji ryzyka związanego z kredytowaniem Organizacja szkolenia: szkolenie realizowane jest w czasie 3 sześciodniowych sesji w terminie sesja I maja 2007 r. sesja II czerwca 2007 r. sesja III 2 7 lipca 2007 r. Wykładowca: Andrzej Paradysz praktyk bankowy, specjalista kredytowy Miejsce szkolenia: Piwniczna Zdrój Pensjonat Orlęta, ul. Gąsiorowskiego 2 Koszt szkolenia: 1.300,00 zł za każdą sesję od uczestnika i obejmuje: uczestnictwo w zajęciach (48 godz. na każdej sesji), materiały szkoleniowe, noclegi (w pokojach dwuosobowych), kawę, herbatę, śniadania, obiady i kolacje. Termin zgłoszeń: 5 31 marca 2007r.

6 POZNAŃ Siedziba BODiE ul. Norwida 14 Kwiecień Dochodzenie należności zagranicą przez banki za pomocą Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego 210,00 Wykładowca: Piotr Bodył Szymala Restrukturyzacja wierzytelności banku spółdzielczego Zespół radców prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A.Pieścik W.Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka Komandytowa 200, Jak oceniać wnioski kredytowe 265,00 Wykładowca: Marian Nowak Kurs kasjera walutowego Wykładowca: Piotr Nader Zarządzanie ryzykiem walutowym w banku spółdzielczym 150,00 Wykładowca: Wiesław Bazaniak Adekwatność kapitałowa i zarządzanie bankiem w świetle nowelizacji ustawy Prawo bankowe z dnia 26 stycznia 310, r Wykładowca: Dariusz Lewandowski Nowelizacja Prawa Bankowego wdrożenie w polskim prawie Dyrektyw w zakresie Nowej Umowy Kapitałowej Wykładowca: Arkadiusz Kawulski Bankowe produkty depozytowe uregulowania prawne Wykładowca: Aldona Łuczak 210,00 265,00

7 Ocena zdolności kredytowej osób fizycznych i spółek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Wykładowca: Stanisław Ryżewska Uwaga! Prosimy o zabranie kalkulatorów! Funkcjonowanie pionu kasowo skarbcowego w banku spółdzielczym Wykładowca: Elżbieta Wiśniewska Prawne zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym Wykładowca: Izabela Heropolitańska Uwaga! Rekrutacja zakończona! Archiwum w Banku Spółdzielczym dokumenty bezpiecznie i prawidłowo przechowywane Wykładowca: Elżbieta Zbierska Kurs kasjera złotowego Wykładowca: Piotr Nader Skup i sprzedaż wartości dewizowych i pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym jako czynności bankowe zgodnie z brzmieniem Art. 5 ust 2 ustawy Prawo Bankowe Wykładowca: Aleksandra Masztalerz Warsztaty dot. opracowywania, wprowadzenia i praktycznego zastosowania Polityki Kadrowej Banku Spółdzielczego regulacji kontrolowanej przez GINB Wykładowca: Małgorzata Tłok Tajemnica bankowa w praktyce Zespół radców prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A.Pieścik W.Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka Komandytowa Środki trwałe i wartości niematerialne Wykładowca: Krzysztof Pietrzyński Rekomendacja S wymogi nadzoru bankowego Wykładowca: Marian Nowak 470,00 370,00 600,00 310,00 150,00 160,00 200,00 150,00 150,00 7

8 Maj Temat Tytuł Program rozwoju obszarów wiejskich możliwości finansowe na lata Wykładowca: Mariusz Tatka Zarządzanie portfelem kredytowym banku Wykładowca: Grzegorz Szumiński Analiza zdolności kredytowej firmy działającej w oparciu o pełną sprawozdawczość finansową na tle realiów Unii Europejskiej Cena 210,00 300,00 310, Wykładowca: Ewa Kollat-Możdżeń Systemy oceny pracowniczej jako narzędzie wspierające zarządzanie Personelem BS 160, Wykładowca: Małgorzata Tłok Ustalanie warunków kredytowania w sytuacji dużej konku rencji bankowej Wykładowca: Marian Nowak Połączenie lokaty terminowej z funduszem inwestycyjnym 150,00 UniLOKATA SGB. Produkt Spółdzielczej Grupy Bankowej UniLOKATA 150,00 Wykładowca: Aldona Łuczak Kurs kasjera walutowego Wykładowca: Piotr Nader Skuteczne techniki zarządzania Wykładowca: Robert Myszkowski Podstawy bankowej analizy finansowej przedsiębiorcy Wykładowca: Stanisław Ryżewska 600,00 470, I sesja II sesja Uwaga! Prosimy o zabranie kalkulatorów! Analiza wniosku kredytowego analiza firmy w świetle Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylejska) i standardów Unii Europejskiej Wykładowca: Andrzej Paradysz Uwaga! Prosimy o zabranie kalkulatorów! Ryzyko kredytowe Wykładowca: Marian Nowak 410,00 I sesja 410,00 II sesja 120,00

9 Małoletni, osoba ubezwłasnowolniona, wspólnota miesz kaniowa i parafia jako klienci banku Zespół radców prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A.Pieścik 200,00 W.Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka Komandytowa Rozliczenia dewizowe obsługa klienta w obrocie bezgo tówkowym 150,00 Wykładowca: Aleksandra Masztalerz Przeciwdziałanie zjawiskom Prania pieniędzy kompleksowe szkolenie systematyzujące wymogi ustawowe egzekwowane przez GIIF w zakresie przeciwdziałania wykorzystywania polskiego systemu bankowego do legalizacji dochodów pochodzących z nielegalnych lub nieujaw- 310,00 nionych źródeł Wykładowca: Katarzyna Wozowczyk Sprawozdawczość finansowa WEBIS sporządzana na podstawie instrukcji wypełniania przez banki formularzy sprawozdawczych na potrzeby statystyki monetarnej i nadzorczej nowa sprawozdawczość WEBIS Wykładowca: Elżbieta Maria Prząda Kurs kasjera złotowego Wykładowca: Piotr Nader Prawo spółdzielcze zagadnienia wybrane Zespół radców prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A.Pieścik 200,00 W.Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka Komandytowa Czerwiec Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lun nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu 120, Wykładowca: Robert Sztylc Pracownik w firmie obowiązki kadrowe pracodawcy wynikające z przepisów prawa Wykładowca: Małgorzata Tłok 270,00

10 Wymagania dotyczące zasady zgodności (cross com pliance) a możliwości finansowania inwestycji na lata ,00 Wykładowca: Mariusz Tatka Ustanie stosunku pracy formy rozwiązania umów o pracę 160,00 Wykładowca: Małgorzata Tłok Pułapki bilansowe i rachunku zysków i strat w podejmo waniu decyzji kredytowych Wykładowca: Stanisław Ryżewska 470,00 Uwaga! Prosimy o zabranie kalkulatorów! Restrukturyzacja wierzytelności banku spółdzielczego Zespół radców prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A.Pieścik 200,00 W.Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka Komandytowa Zarządzanie płynnością w banku spółdzielczym Wykładowca: Krzysztof Stępniewski 275, Obsługa rachunków bankowych osób fizycznych wraz z egzekucją sądową i administracyjną wierzytelności z rachunku 310,00 Wykładowca: Katarzyna Wozowczyk Kurs kasjera walutowego Wykładowca: Piotr Nader Oceniam swój bank, wykorzystując: Dekompozycję wskaźników, raport zagrożeń, RWEF raport wskaźników ekonomiczno-finansowych 300,00 Wykładowca: Piotr Fajowski Uwaga! Wymagana znajomość podstaw programu Excel! Ocena zdolności kredytowej gospodarstw rolnych war sztaty kredytowe 265,00 Wykładowca: Ewa Kollat-Możdżeń Przepływy pieniężne i ich znaczenie w procesie oceny zdol ności kredytowej 190,00 Wykładowca: Artur Stefański Kurs kasjera złotowego Wykładowca: Piotr Nader

11 Skup i sprzedaż wartości dewizowych i pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym jako czynności bankowe zgodnie z brzmieniem Art. 5 ust 2 ustawy Prawo Bankowe Wykładowca: Aleksandra Masztalerz Kredyty konsumenckie w spółdzielczej grupie bankowej Wykładowca: Marian Nowak Kredyty mieszkaniowe w spółdzielczej grupie bankowej Wykładowca: Marian Nowak 150,00 120,00 240,00 Lipiec Prawne zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym 600,00 Wykładowca: Izabela Heropolitańska Szkolenia po zebraniu grupy 11 1 dniowe 3 dniowe 3 dniowe Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w działalności kredytowej banku Wykładowca: Olivier Gnyp prawnik, finansista, Niezależny Ekspert ds. prawno-finansowych, wykładowca i trener w wielu Szkołach Bankowości w całej Polsce; akredytowany Doradca ds. ekonomiczno-prawnych przy PARP uprawniony do realizacji projektów szkoleniowych w ramach programu PHARE, EFS; Członek Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska. Przewidywalny termin szkolenia: II połowa kwietnia I połowa maja Profesjonalna analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów gospodarczych warsztaty Wykładowca: Olivier Gnyp Przewidywalny termin szkolenia: II połowa kwietnia I połowa maja Zarządzanie ryzykiem kredytowym w procesie finansowania podmiotów gospodarczych Wykładowca: Olivier Gnyp Przewidywalny termin szkolenia: II połowa kwietnia I połowa maja 290,00 600,00 600,00

12 Cena szkoleń obejmuje koszty: uczestnictwa w zajęciach, materiałów szkoleniowych, kawy i herbaty w przerwach oraz obiadu. Dla osób nocujących doliczmy 130,00 zł od osoby za pakiet ( nocleg w pokoju dwuosobowym, kolację, śniadanie oraz dowóz do i z hotelu) w przypadku noclegu w pokoju jednoosobowym doliczamy 80,00 zł do kwoty noclegu. Miejsce szkolenia: w siedzibie naszego Ośrodka w Poznaniu przy ulicy Norwida 14 Początek zajęć godzina Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Norwida Poznań tel.: (061) , fax: (0 61)

13 TCZEW Hotel CARINA al. Solidarności 19 Kwiecień Skup i sprzedaż wartości dewizowych i pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym jako czynności bankowe zgodnie z brzmieniem Art.5 ust.2 ustawy Prawo Bankowe 160,00 13 Wykładowca: Aleksandra Masztalerz Program rozwoju obszarów wiejskich możliwości finan- 12.)04 sowe na lata ,00 Wykładowca: Mariusz Tatka Tajemnica bankowa. Ochrona danych osobowych Wykładowca: Marek Dydyszko 150, Jak oceniać wnioski kredytowe Wykładowca: Marian Nowak 300,00 Zarządzanie płynnością w banku spółdzielczym Wykładowca: Krzysztof Stępniewski 320,00 Uwaga! W tym zajęcia na sali komputerowej! Marketing perswazyjny Wykładowca: Janusz Lenkiewicz 250,00

14 Egzekucja z rachunków bankowych, z innych wierzytelności i innych praw majątkowych (ze szczególnym uwzględnieniem pozycji banku jako trzeciodłużnika) Wykładowcy: Zespół Radców Prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A. Pieścik W. Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka Komandytowa Restrukturyzacja wierzytelności banku spółdzielczego Wykładowcy: Zespół Radców Prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A. Pieścik W. Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka Komandytowa Dochodzenie należności za granicą w prawie wspólnotowym Wykładowca: mec. Piotr Bodył Szymala Kurs dla kasjera walutowego Wykładowca: Łukasz Kistowski 220,00 220,00 220,00 Maj Kurs dla kasjera złotowego Wykładowca: Łukasz Kistowski Wymagania dotyczące zasady zgodności (cross compliance) a możliwości finansowania inwestycji na lata Wykładowca: Mariusz Tatka Zarządzanie ryzykiem walutowym w banku spółdzielczym Wykładowca: Wiesław Bazaniak Nowelizacja Prawa Bankowego wdrożenie Dyrektyw w zakresie Nowej Umowy Kapitałowej Wykładowca: Arkadiusz Kawulski Kontrola dewizowa w bankach spółdzielczych Wykładowca: mec. Piotr Bodył Szymala Factoring i leasing procedury SGB Wykładowca: Ewa Kollat-Możdżeń Uwaga! Tylko dla BS z SGB! 220,00 180,00 200,00 210,00 180,00

15 Prawo spółdzielcze zagadnienia wybrane Wykładowcy: Zespół Radców Prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A. Pieścik W. Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka Komandytowa Zarządzanie płynnością w banku spółdzielczym Wykładowca: Krzysztof Stępniewski Uwaga! W tym zajęcia na sali komputerowej Wdrażanie działalności dewizowej w banku spółdzielczym Wykładowca: Aleksandra Masztalerz 220,00 320,00 150,00 Czerwiec Małoletni, osoba ubezwłasnowolniona, wspólnota mieszkaniowa i parafia jako klienci banku Wykładowcy: Zespół Radców Prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A. Pieścik W. Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka 220,00 15 Komandytowa Praktyczne aspekty prawa dewizowego w działalności banków spółdzielczych 220,00 Wykładowca: Mec Piotr Bodył Szymala Bankowe produkty depozytowe uregulowania prawne Wykładowca: Aldona Łuczak 270,00 Kredyty, to co najważniejsze przy ich udzielaniu i prowa dzeniu monitoringu Wykładowca: Marian Nowak Kurs dla kasjera złotowego Wykładowca: Łukasz Kistowski

16 Cena szkoleń obejmuje koszty: uczestnictwa w zajęciach, materiałów szkoleniowych, kawy i herbaty w przerwach oraz obiady. Opłaty dodatkowe podczas korzystania z noclegów: 120,00 złotych za jedną dobę (nocleg w pokoju dwuosobowym, kolacja, śniadanie) w przypadku noclegu w pokoju jednoosobowym doliczamy 80,00 zł do kwoty noclegu. Miejsce szkolenia: Hotelu Carina w Tczewie al. Solidarności 19 Początek zajęć godzina Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza Bydgoszcz tel./fax: (052) tel. kom.:

17 BYDGOSZCZ BODIE ul. Chodkiewicza 89/91 Kwiecień Rekomendacja S wymogi nadzoru bankowego Wykładowca: Marian Nowak Bankowe produkty depozytowe uregulowania prawne Wykładowca: Aldona Łuczak 170,00 270,00 17 Rachunkowość bankowa szkolenie z podstaw rachunko wości bankowej 390,00 Wykładowca: Liliana Fiedziuk Kurs kasjera złotowego Wykładowca: Łukasz Kistowski Szanse i zagrożenia dla rolników i mikrofilm w Unii Euro pejskiej 310,00 Wykładowca: Ewa Kolla-Możdżeń Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w regulacjach wewnętrznych w banku spółdzielczym Wykładowca: Joanna Benyskiewicz 420,00 Uwaga! Uczestnicy szkolenia otrzymają płytę CD z regulacją wewnętrzną!

18 Maj Analiza wniosku kredytowego analiza firmy w świetle nowej umowy kapitalowej (bazylejskiej) i standardów Unii Europejskiej sesja II 420,00 Wykładowca: Andrzej Paradysz Uwaga! Prosimy o zabranie kalkulatorów! Strategiczna rola obsługi klienta w realizacji celów banku Wykładowca: Łucja Kamińska 200,00 Ustalanie warunków kredytowania w sytuacji dużej konku rencji bankowej 150,00 Wykładowca: Marian Nowak Zarządzanie ryzykiem w banku i system kontroli we wnętrznej rola, zadania i odpowiedzialność rad nadzorczych oraz zarządów banków 310, Wykładowca: Dariusz Lewandowski Kurs kasjera walutowego Wykładowca: Łukasz Kistowski Restrukturyzacja wierzytelności banku spółdzielczego Wykładowcy: Zespół Radców Prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A. Pieścik W. Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka 220,00 Komandytowa Tajemnica bankowa. Ochrona danych osobowych Wykładowca: Marek Dydyszko 150,00 Czerwiec Zapobieganie praniu pieniędzy instrukcja SGB Wykładowca: Robert Sztylc Funkcjonowanie pionu kasowo-skarbcowego w banku spółdzielczym Wykładowca: Elżbieta Wiśniewska 100,00 370,00

19 Prawne zabezpieczenia wierzytelności w banku spółdzielczym Wykładowca: Izabela Heropolitańska Kurs kasjera złotowego Wykładowca: Łukasz Kistowski Archiwum w Banku Spółdzielczym dokumenty bezpiecznie i prawidłowo przechowywane Wykładowca: Elżbieta Zbierska Badanie potrzeb oraz stopnia zadowolenia i satysfakcji klientów Banku Spółdzielczego Wykładowca: Łucja Kamieńska Analiza wniosku kredytowego analiza firmy w świetle nowej umowy kapitalowej (bazylejskiej) i standardów Unii Europejskiej sesja I Wykładowca: Andrzej Paradysz Uwaga! Prosimy o zabranie kalkulatorów! 600,00 170,00 420,00 Lipiec Warsztaty dotyczące opracowywania, wprowadzenia i praktycznego zastosowania Polityki kadrowej banku spółdzielczego regulacji kontrolowanej przez GINB Wykładowca: Małgorzata Tłok Kurs kasjera złotowego Wykładowca: Łukasz Kistowski Analiza wniosku kredytowego analiza firmy w świetle nowej umowy kapitalowej (bazylejskiej) i standardów Unii Europejskiej sesja II Wykładowca: Andrzej Paradysz Uwaga! Prosimy o zabranie kalkulatorów! 170,00 420,00

20 Cena szkoleń obejmuje koszty: uczestnictwa w zajęciach, materiałów szkoleniowych, kawy i herbaty w przerwach oraz obiadów. Opłaty dodatkowe podczas korzystania z noclegów: 120,00 złotych za jedną dobę (nocleg w pokoju dwuosobowym, kolacja, śniadanie) w przypadku noclegu w pokoju jednoosobowym doliczamy 80,00 zł do kwoty noclegu. Miejsce szkolenia: w siedzibie naszego Ośrodka w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 89/91 Początek zajęć godzina Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 89/ Bydgoszcz tel./fax: (052) tel. kom.:

21 WARSZAWA BODIE ul. Wolska 191 Kwiecień Program rozwoju obszarów wiejskich możliwości finan sowe na lata Wykładowca: Mariusz Tatka 250,00 21 Egzekucja z rachunków bankowych, z innych wierzytelności i innych praw majątkowych ze szczególnym uwzględ nieniem pozycji banku jako trzeciodłużnika Wykładowcy: Prawnicy z Kancelarii Radców Prawnych A. Pieścik 250,00 W. Pietrzykowski, W. Wolniewicz Spółka Komandytowa w Poznaniu Analiza zdolności kredytowej firmy działającej w oparciu o pełną sprawozdawczość 420,00 Wykładowca: Ewa Kolla-Możdżeń Zarządzanie ryzykiem w banku i system kontroli wewnętrznej rola, zadania i odpowiedzialność Rad Nadzorczych oraz Zarządów Banków 510,00 Wykładowca: Dariusz Lewandowski Uwaga! Początek zajęć o godz !

22 Analiza wniosku kredytowego analiza firmy w świetle Nowej Umowy Kapitałowej i standardów Unii Europejskiej sesja II Wykładowca: Andrzej Paradysz Uwaga! Prosimy o zabranie kalkulatorów! Dochodzenie należności za granicą przez banki za pomocą Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego Wykładowca: Piotr Bodył Szymala 440,00 220,00 Maj Ocena zdolności kredytowej gospodarstw rolnych Wykładowca: Ewa Kollat Możdżeń Pracownik w firmie obowiązki kadrowe pracodawcy wynikające z przepisów prawa Wykładowca: Małgorzata Tłok Zapobieganie zjawisku prania brudnych pieniędzy w bankach spółdzielczych 200,00 Wykładowca: Marek Dydyszko Marketing perswazyjny Wykładowca: Janusz Lenkiewicz 300,00 Uwaga! Liczba osób w grupie ograniczona! Czerwiec Zasady sporządzania i oceny sprawozdania z przepływu środków pieniężnych dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego Wykładowca: Justyna Hoffman-Koczorowska Uwaga! Prosimy o zabranie kalkulatorów! Zarządzanie portfelem kredytowym banku Wykładowca: Grzegorz Szumiński 360,00 360,00

23 Lipiec Doskonalenie struktury organizacyjnej banku spółdzielczego Wykładowca: Marek Fila Tajemnica bankowa. Ochrona danych osobowych Wykładowca: Marek Dydyszko 410,00 200,00 Cena szkoleń obejmuje koszty: uczestnictwa w zajęciach, materiałów szkoleniowych, kawy i herbaty w przerwach oraz obiadu. Opłaty dodatkowe podczas korzystania z noclegów: 140,00 złotych za jedną dobę (nocleg w pokoju dwuosobowym, kolacja, śniadanie) w przypadku noclegu w pokoju jednoosobowym doliczamy 80,00 zł do kwoty noclegu. Miejsce szkolenia: w Hotelu Colibra w Warszawie przy ulicy Wolskiej 191 Początek zajęć godzina Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. Ul. Wolska Warszawa tel.: (022) w.111 fax: (022) Możliwość dojazdu do Oddziału BODiE w Warszawie Z Dworca Centralnego Tramwaj nr 8 z przystanku Dw. Centralny w Alejach Jerozolimskich w kierunku Osiedla Górczewska do przystanku Fort Wola na ulicy Wolskiej Tramwaj nr 10 z przystanku Dw. Centralny w Al. Jana Pawła II w kierunku Osiedla Górczewska do przystanku Fort Wola na ulicy Wolskiej Autobus nr 105 z przystanku Dw. Centralny na ulicy Emilii Plater w kierunku Osiedla Chomiczówka do przystanku Fort Wola na ulicy Wolskiej Autobus nr 155 z przystanku Rondo ONZ na ulicy Świętokrzyskiej w kierunku Karolina do przystanku Fort Wola na ulicy Wolskiej Autobus nr 506 z przystanku Rondo ONZ na ulicy Świętokrzyskiej w kierunku Osiedla Górczewska do przystanku Fort Wola na ulicy Wolskiej Z Dworca Wschodniego Tramwaj nr 26 z przystanku Kijowska na ulicy Targowej w kierunku Osiedla Górczewska do przystanku Fort Wola na ulicy Wolskiej

24 Z Dworca Wileńskiego Autobus nr 125 z przystanku Dw. Wileński w Al. Solidarności w kierunku Osiedla Górczewska do przystanku Fort Wola na ulicy Wolskiej Z Dworca Zachodniego Autobus nr 184 z przystanku Dw. Zachodni w Al. Jerozolimskich w kierunku Huty do przystanku Fort Wola na ulicy Wolskiej Autobus nr 408 z przystanku Dw. Zachodni w Al. Jerozolimskich w kierunku Osiedla Górczewska do przystanku Fort Wola na ulicy Wolskiej (autobus kursuje w godz. od 5.20 do 9.55 oraz od do w soboty i święta nie kursuje) Hotel COLIBRA, w którym mieści się siedziba Oddziału znajduje się po drugiej stronie ulicy Wolskiej, ok. 150 m od przystanku Fort Wola. 24

25 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Temat szkolenia: Termin szkolenia: IMIĘ i NAZWISKO NOCLEG Lp Pokój 2-osobowy Pokój 1-osobowy za dodatkową opłatą 80,00 zł Bank zgłaszający uczestnictwo w w/w szkoleniu. Nazwa... Adres... Tel.... Fax... Nadesłane zgłoszenia traktujemy jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury za szkolenie, niezależnie od przybycia i obecności osoby zgłoszonej. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do działalności marketingowej zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. (Dz.U. nr 133/99, poz.833). dnia... Gł. Księgowy Prezes/Dyrektor

26 Bodie Poznań Prezes Maciej Wojtaszek tel.: tel. kom.: fax: Szkolenia Fatima Mojzykiewicz tel.: tel. kom.: fax: Projekt E-lerningowy Janusz Lenkiewicz tel.: tel. kom.: fax: Szkolenia wyjazdowe i w siedzibach banków Rafał Świt tel.: tel. kom.: fax: Biuro projektu EFS Irena Pawełczak tel.: tel. kom.: Edyta Kelma tel.: tel. kom.: fax: Biuro projektu EFS Ewelina Muszyńska Plewa tel.: tel. kom.: fax: Magdalena Rozanek tel.: tel. kom.: Księgowość Krystyna Toruńska tel.: Magdalena Wachowiak tel.: O/Bydgoszcz Szkolenia Halina Paraszczuk tel.: tel. kom.: fax: O/Warszawa Szkolenia Małgorzata Szewczyk tel.: w.111 tel. kom.: fax: Ofertę szkoleniową znajdziecie Państwo również na stronach internetowych

Ofertę szkoleniową znajdziecie Państwo również na stronach internetowych www.bodie.com.pl

Ofertę szkoleniową znajdziecie Państwo również na stronach internetowych www.bodie.com.pl Kalendarium Programy 2 24 Ofertę szkoleniową znajdziecie Państwo również na stronach internetowych www.bodie.com.pl Poznań Tczew Bydgoszcz Warszawa 4 11 16 19 POZNAŃ Siedziba BODiE ul. Norwida 14 Styczeń

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE! BANKOWA SZKOŁA KREDYTOWANIA. Kredyty Rolnicze Poziom specjalistyczny

ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE! BANKOWA SZKOŁA KREDYTOWANIA. Kredyty Rolnicze Poziom specjalistyczny ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE! 1 BANKOWA SZKOŁA KREDYTOWANIA Kredyty Rolnicze Poziom specjalistyczny JAKI JEST CEL BANKOWEJ SZKOŁY KREDYTOWANIA KREDYTY DLA ROLNIKÓW? 2 Dostarczenie wiedzy praktycznej z zakresu

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcie stopnia zawodowego Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych

Osiągnięcie stopnia zawodowego Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych Czym jest System Standardów? Jest to system stopni zawodowych w systemie bankowym powstały z inicjatywy Banków i Szkół Bankowych oraz ZBP, służący stałemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadr finansowych

Bardziej szczegółowo

ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE! BANKOWA SZKOŁA KREDYTOWANIA. Analiza kredytowa Poziom podstawowy

ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE! BANKOWA SZKOŁA KREDYTOWANIA. Analiza kredytowa Poziom podstawowy ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE! 1 BANKOWA SZKOŁA KREDYTOWANIA Analiza kredytowa Poziom podstawowy JAKI JEST CEL BANKOWEJ SZKOŁY KREDYTOWANIA? Zdobycie umiejętności związanych z prowadzeniem analizy kredytowej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Miętki. Rachunkowość bankowa. drugie, poprawione. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Zygmunt Miętki. Rachunkowość bankowa. drugie, poprawione. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Zygmunt Miętki Rachunkowość bankowa Wydanie drugie, poprawione Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Poznań 2008 Spis treści Wstęp........... 9 Część I. Bank i podstawy rachunkowości bankowej

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Bankowy plan kont z komentarzem (aktualizacja), zmiany w polityce rachunkowości, zamknięcie roku 2015 - wybrane zagadnienia

Bankowy plan kont z komentarzem (aktualizacja), zmiany w polityce rachunkowości, zamknięcie roku 2015 - wybrane zagadnienia ZRBS/42/2015 Warszawa, dnia 05.06.2015 r. Szanowni Państwo, Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka realizując swoją statutową działalność zwraca się do banków

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 752512 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 23 Marzec - 9 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Oferta STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Rachunkowość i finanse w banku spółdzielczym

Oferta STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Rachunkowość i finanse w banku spółdzielczym Oferta STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Rachunkowość i finanse w banku spółdzielczym Poznań, luty 2017 rok Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw potrzebom banków spółdzielczych w obszarze związanym z rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 61712 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 17 Listopad - 3 Marzec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie 111111111111111111111111 10003029 GRUPA FINANS SERVIS z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce IRENA ISKRA MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa kwiecień czerwiec

Oferta szkoleniowa kwiecień czerwiec Oferta szkoleniowa kwiecień czerwiec 2017 Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. Centrala: ul. Mielżyńskiego 20, 61-725 www.bodie.pl biuro@bodie.pl 1 S t r o n a Aktualna oferta szkoleniowa Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy odpowiedzialni za wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego przez nas badania.

Jesteśmy odpowiedzialni za wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego przez nas badania. Santander Consumer Bank S.A. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Santander Consumer Bank S.A. (zwanego dalej Bankiem ) z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 5-6.07; 4-5.09; 26-27.10; 30.11-01.12.2017 r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich Informacja dodatkowa za 013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV.

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość jest międzynarodowym językiem biznesu. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2015 r.

Informacja dodatkowa za 2015 r. Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie Informacja dodatkowa za 2015 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Należności i zobowiązania Środki

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Raport roczny 2007 Raport roczny 2007 CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Aviva Litwa 2 CU

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. KLUB SYMPATYKÓW TRANSPORTU MIEJSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści Wstęp Ewa Ostapowicz CZĘŚĆ PIERWSZA. Księgowania w układzie bilansowym Rozdział I. Aktywa trwałe.. Marianna Sobolewska 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej

Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej 1.Rachunkowość finansowa w systemie informacji ekonomicznej (Zbigniew Messnei) 1.1.Pojęcie i istota systemu informacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014r.

Informacja dodatkowa za 2014r. FUNDACJA FORMIKA DZIECIOM Informacja dodatkowa za 014r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy Spis treści Pieniądz i polityka pieniężna 1. Istota pieniądza... 15 2. Funkcje pieniądza... 15 3. Współczesne formy pieniądza... 17 4. Istota i cele polityki pieniężnej państwa... 19 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki Szkolenie otwarte jednodniowe Temat szkolenia Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe Streszczenie tematyki Szkolenie podatkowe poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z zamknięciem roku na gruncie

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S Z K O L E N I A

P R O G R A M S Z K O L E N I A P R O G R A M S Z K O L E N I A TEMAT: PRAKTYCZNE ASPEKTY ANALIZY DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ I OCENY KONDYCJI FINANSOWEJ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI CELÓW POSTĘPOWANIA KARNEGO Szkolenie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I.1. Zmiany w ciągu obrotowego wartości środków trwałych: - środki trwałe wartość początkowa Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Bardziej szczegółowo

Kurs dla pracowników obsługi finansowania hipotecznego kurs z egzaminem

Kurs dla pracowników obsługi finansowania hipotecznego kurs z egzaminem Kurs dla pracowników obsługi finansowania hipotecznego kurs z egzaminem Rodzaj szkolenia: rozwojowe z certyfikacją Miejsce: Warszawa, BODIE PKU Warszawa ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 10 lipca

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

BODiE, bo liczy się wiedza

BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a SPIS TREŚCI Słowo wstępne str. 3 Warunki uczestnictwa w kursach/szkoleniach str. 4 Oferta szkoleniowa Oddział Poznań str. 5 Placówka Kształcenia Ustawicznego w Poznaniu str. 5 Oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301)

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1143 Cena netto 1 701,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI Informacja dodatkowa za 2010 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Równych Szans Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wózek do pionizacji Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

za okres r. do r.

za okres r. do r. Bank Spółdzielczy w Leśnicy ul. Gogolińska 2 47-100 Strzelce Opolskie NIP 7560005172 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Banku Spółdzielczego w Leśnicy za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Lp. Treść informacji

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Fundacja Niepełnosprawnych SANUS Ostróda I Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie Wychowanków AGH im.st.staszica Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI. Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen rzeczywistych

NAZWA ORGANIZACJI. Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen rzeczywistych NAZWA ORGANIZACJI Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez Barier Informacja dodatkowa za 013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2006 r.

Informacja dodatkowa za 2006 r. STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Informacja dodatkowa za 006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Stopień zawodowy Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych adresaci

Stopień zawodowy Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych adresaci Program Prezentowany program szkoleniowy spełnia wymagania Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej i przygotowuje do zdania egzaminu na stopień zawodowy Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Szczecin S.A. Al. Wojska Polskiego 73 70-481 Szczecin. (dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele)

Polskie Radio Szczecin S.A. Al. Wojska Polskiego 73 70-481 Szczecin. (dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele) Polskie Radio Szczecin S.A. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Al. Wojska Polskiego 73 70-48 Szczecin (dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele) (Metoda pośrednia) REGON:8048370 Sporządzony na dzień

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ W LUBLINIE Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH

NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10109 Cena netto 599,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 10010384300000 F-01/I-01 PKD: 97-427 4120Z ROGOWIEC Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo