2 Oferta specjalna 6 Poznań 13 Tczew 17 Bydgoszcz 21 Warszawa 25 formularz zgłoszeniowy 26 Kontakt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Oferta specjalna 6 Poznań 13 Tczew 17 Bydgoszcz 21 Warszawa 25 formularz zgłoszeniowy 26 Kontakt"

Transkrypt

1 2 Oferta specjalna 6 Poznań 13 Tczew 17 Bydgoszcz 21 Warszawa 25 formularz zgłoszeniowy 26 Kontakt

2 Oferta specjalna Kurs dla początkujących: Podstawy rachunkowości bankowej Kurs dla pracowników rozpoczynających pracę w księgowości Wykładowca: Liliana Fiedziuk Biegły rewident Uwaga! Na kurs niezbędne są kalkulatory. Warunkiem otrzymania świadectwa jest udział we wszystkich zjazdach. 2 Pierwszy zjazd Podstawy rachunkowości bankowej Podstawy prawne Nadrzędne zasady rachunkowości Bankowy Plan Kont Rodzaje kont księgowych Dowody księgowe Korekty błędów Urządzenia księgowe Inwentaryzacja Fundusze własne Źródła tworzenia funduszy w Banku Spółdzielczym Rola funduszy własnych Drugi zjazd Zobowiązania z tytułu depozytów Rodzaje depozytów Ewidencja odsetek Środki pieniężne Kasa Rezerwa obowiązkowa Rachunek bieżący Należności z tytułu lokat Rozrachunki międzybankowe Rozliczenia międzyokresowe Czynne rozliczenia międzyokresowe Bierne rozliczenia międzyokresowe Trzeci zjazd Należności z tytułu kredytów Rodzaje kredytów Zasady klasyfikacji kredytów

3 Rezerwy celowe Przychody zastrzeżone Prowizja Czwarty zjazd Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych Wartość początkowa Metody i stawki amortyzacji Remonty i modernizacje Nakłady poniesione w obcych środkach trwałych Papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe Akcje i udziały Zobowiązania i należności Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Zobowiązania i należności z tytułu podatków Pozostałe zobowiązania i należności Aktywa do zbycia Odroczony podatek dochodowy i zasady jego tworzenia Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 3 Piąty zjazd Zasady ustalenia wyniku finansowego Zasady sporządzania sprawozdań finansowych Bilans Rachunek zysków i strat Badanie rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta Obowiązek upublicznienia rocznego sprawozdania finansowego Analiza finansowa sprawozdania finansowego Analiza wstępna Analiza pionowa Analiza pozioma Analiza wskaźnikowa na przykładzie wybranych wskaźników Kurs będzie odbywał się w ramach 2-dniowych szkoleń. Planowanych jest 5 spotkań. Każda część szkolenia będzie obejmować omówienie wybranego zagadnienia w ramach części teoretycznej oraz rozwiązywanie przykładów praktycznych.

4 Miejsce szkoleń: Bydgoszcz kursy odbywać będą się w siedzibie Bankowego Ośrodka w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza Poznań kursy odbywać będą się w siedzibie Bankowego Ośrodka w Poznaniu ul. Norwida 14 Warszawa kursy odbywać będą się w Hotelu Colibra w Warszawie ul. Wolska 191 Odpłatność za kurs w Bydgoszczy, Poznaniu i Warszawie: 2000 zł od osoby. Obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, kawę i herbatę w przerwie zajęć oraz obiad. Opłaty dodatkowe podczas korzystania z noclegów: w Bydgoszczy 120,00 zł, w Poznaniu 130,00 zł, w Warszawie 140,00 zł od osoby za jedną dobę w pokoju dwuosobowym (nocleg, kolacja i śniadanie oraz dojazd do i z hotelu). Terminarz kursu: BODIE Bydgoszcz r. I zjazd Podstawy rachunkowości i Fundusze własne BS r. II zjazd Środki pieniężne r. III zjazd Kredyty r. IV zjazd Środki trwałe, papiery wartościowe, odroczony podatek dochodowy r. V zjazd Sprawozdania finansowe i ich analiza finansowa BODIE Poznań r. I zjazd Podstawy rachunkowości i Fundusze własne BS r. II zjazd Środki pieniężne r. III zjazd Kredyty r. IV zjazd Środki trwałe, papiery wartościowe, odroczony podatek dochodowy r. V zjazd Sprawozdania finansowe i ich analiza finansowa BODIE Warszawa r. I zjazd Podstawy rachunkowości i Fundusze własne BS r. II zjazd Środki pieniężne r. III zjazd Kredyty r. IV zjazd Środki trwałe, papiery wartościowe, odroczony podatek dochodowy r. V zjazd Sprawozdania finansowe i ich analiza finansowa 1 dzień od godz do godz dzień od godz do godz.14.00

5 Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych pod względem szacowania i redukcji ryzyka związanego z kredytowaniem Organizacja szkolenia: szkolenie realizowane jest w czasie 3 sześciodniowych sesji w terminie sesja I maja 2007 r. sesja II czerwca 2007 r. sesja III 2 7 lipca 2007 r. Wykładowca: Andrzej Paradysz praktyk bankowy, specjalista kredytowy Miejsce szkolenia: Piwniczna Zdrój Pensjonat Orlęta, ul. Gąsiorowskiego 2 Koszt szkolenia: 1.300,00 zł za każdą sesję od uczestnika i obejmuje: uczestnictwo w zajęciach (48 godz. na każdej sesji), materiały szkoleniowe, noclegi (w pokojach dwuosobowych), kawę, herbatę, śniadania, obiady i kolacje. Termin zgłoszeń: 5 31 marca 2007r.

6 POZNAŃ Siedziba BODiE ul. Norwida 14 Kwiecień Dochodzenie należności zagranicą przez banki za pomocą Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego 210,00 Wykładowca: Piotr Bodył Szymala Restrukturyzacja wierzytelności banku spółdzielczego Zespół radców prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A.Pieścik W.Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka Komandytowa 200, Jak oceniać wnioski kredytowe 265,00 Wykładowca: Marian Nowak Kurs kasjera walutowego Wykładowca: Piotr Nader Zarządzanie ryzykiem walutowym w banku spółdzielczym 150,00 Wykładowca: Wiesław Bazaniak Adekwatność kapitałowa i zarządzanie bankiem w świetle nowelizacji ustawy Prawo bankowe z dnia 26 stycznia 310, r Wykładowca: Dariusz Lewandowski Nowelizacja Prawa Bankowego wdrożenie w polskim prawie Dyrektyw w zakresie Nowej Umowy Kapitałowej Wykładowca: Arkadiusz Kawulski Bankowe produkty depozytowe uregulowania prawne Wykładowca: Aldona Łuczak 210,00 265,00

7 Ocena zdolności kredytowej osób fizycznych i spółek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Wykładowca: Stanisław Ryżewska Uwaga! Prosimy o zabranie kalkulatorów! Funkcjonowanie pionu kasowo skarbcowego w banku spółdzielczym Wykładowca: Elżbieta Wiśniewska Prawne zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym Wykładowca: Izabela Heropolitańska Uwaga! Rekrutacja zakończona! Archiwum w Banku Spółdzielczym dokumenty bezpiecznie i prawidłowo przechowywane Wykładowca: Elżbieta Zbierska Kurs kasjera złotowego Wykładowca: Piotr Nader Skup i sprzedaż wartości dewizowych i pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym jako czynności bankowe zgodnie z brzmieniem Art. 5 ust 2 ustawy Prawo Bankowe Wykładowca: Aleksandra Masztalerz Warsztaty dot. opracowywania, wprowadzenia i praktycznego zastosowania Polityki Kadrowej Banku Spółdzielczego regulacji kontrolowanej przez GINB Wykładowca: Małgorzata Tłok Tajemnica bankowa w praktyce Zespół radców prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A.Pieścik W.Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka Komandytowa Środki trwałe i wartości niematerialne Wykładowca: Krzysztof Pietrzyński Rekomendacja S wymogi nadzoru bankowego Wykładowca: Marian Nowak 470,00 370,00 600,00 310,00 150,00 160,00 200,00 150,00 150,00 7

8 Maj Temat Tytuł Program rozwoju obszarów wiejskich możliwości finansowe na lata Wykładowca: Mariusz Tatka Zarządzanie portfelem kredytowym banku Wykładowca: Grzegorz Szumiński Analiza zdolności kredytowej firmy działającej w oparciu o pełną sprawozdawczość finansową na tle realiów Unii Europejskiej Cena 210,00 300,00 310, Wykładowca: Ewa Kollat-Możdżeń Systemy oceny pracowniczej jako narzędzie wspierające zarządzanie Personelem BS 160, Wykładowca: Małgorzata Tłok Ustalanie warunków kredytowania w sytuacji dużej konku rencji bankowej Wykładowca: Marian Nowak Połączenie lokaty terminowej z funduszem inwestycyjnym 150,00 UniLOKATA SGB. Produkt Spółdzielczej Grupy Bankowej UniLOKATA 150,00 Wykładowca: Aldona Łuczak Kurs kasjera walutowego Wykładowca: Piotr Nader Skuteczne techniki zarządzania Wykładowca: Robert Myszkowski Podstawy bankowej analizy finansowej przedsiębiorcy Wykładowca: Stanisław Ryżewska 600,00 470, I sesja II sesja Uwaga! Prosimy o zabranie kalkulatorów! Analiza wniosku kredytowego analiza firmy w świetle Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylejska) i standardów Unii Europejskiej Wykładowca: Andrzej Paradysz Uwaga! Prosimy o zabranie kalkulatorów! Ryzyko kredytowe Wykładowca: Marian Nowak 410,00 I sesja 410,00 II sesja 120,00

9 Małoletni, osoba ubezwłasnowolniona, wspólnota miesz kaniowa i parafia jako klienci banku Zespół radców prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A.Pieścik 200,00 W.Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka Komandytowa Rozliczenia dewizowe obsługa klienta w obrocie bezgo tówkowym 150,00 Wykładowca: Aleksandra Masztalerz Przeciwdziałanie zjawiskom Prania pieniędzy kompleksowe szkolenie systematyzujące wymogi ustawowe egzekwowane przez GIIF w zakresie przeciwdziałania wykorzystywania polskiego systemu bankowego do legalizacji dochodów pochodzących z nielegalnych lub nieujaw- 310,00 nionych źródeł Wykładowca: Katarzyna Wozowczyk Sprawozdawczość finansowa WEBIS sporządzana na podstawie instrukcji wypełniania przez banki formularzy sprawozdawczych na potrzeby statystyki monetarnej i nadzorczej nowa sprawozdawczość WEBIS Wykładowca: Elżbieta Maria Prząda Kurs kasjera złotowego Wykładowca: Piotr Nader Prawo spółdzielcze zagadnienia wybrane Zespół radców prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A.Pieścik 200,00 W.Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka Komandytowa Czerwiec Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lun nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu 120, Wykładowca: Robert Sztylc Pracownik w firmie obowiązki kadrowe pracodawcy wynikające z przepisów prawa Wykładowca: Małgorzata Tłok 270,00

10 Wymagania dotyczące zasady zgodności (cross com pliance) a możliwości finansowania inwestycji na lata ,00 Wykładowca: Mariusz Tatka Ustanie stosunku pracy formy rozwiązania umów o pracę 160,00 Wykładowca: Małgorzata Tłok Pułapki bilansowe i rachunku zysków i strat w podejmo waniu decyzji kredytowych Wykładowca: Stanisław Ryżewska 470,00 Uwaga! Prosimy o zabranie kalkulatorów! Restrukturyzacja wierzytelności banku spółdzielczego Zespół radców prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A.Pieścik 200,00 W.Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka Komandytowa Zarządzanie płynnością w banku spółdzielczym Wykładowca: Krzysztof Stępniewski 275, Obsługa rachunków bankowych osób fizycznych wraz z egzekucją sądową i administracyjną wierzytelności z rachunku 310,00 Wykładowca: Katarzyna Wozowczyk Kurs kasjera walutowego Wykładowca: Piotr Nader Oceniam swój bank, wykorzystując: Dekompozycję wskaźników, raport zagrożeń, RWEF raport wskaźników ekonomiczno-finansowych 300,00 Wykładowca: Piotr Fajowski Uwaga! Wymagana znajomość podstaw programu Excel! Ocena zdolności kredytowej gospodarstw rolnych war sztaty kredytowe 265,00 Wykładowca: Ewa Kollat-Możdżeń Przepływy pieniężne i ich znaczenie w procesie oceny zdol ności kredytowej 190,00 Wykładowca: Artur Stefański Kurs kasjera złotowego Wykładowca: Piotr Nader

11 Skup i sprzedaż wartości dewizowych i pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym jako czynności bankowe zgodnie z brzmieniem Art. 5 ust 2 ustawy Prawo Bankowe Wykładowca: Aleksandra Masztalerz Kredyty konsumenckie w spółdzielczej grupie bankowej Wykładowca: Marian Nowak Kredyty mieszkaniowe w spółdzielczej grupie bankowej Wykładowca: Marian Nowak 150,00 120,00 240,00 Lipiec Prawne zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym 600,00 Wykładowca: Izabela Heropolitańska Szkolenia po zebraniu grupy 11 1 dniowe 3 dniowe 3 dniowe Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w działalności kredytowej banku Wykładowca: Olivier Gnyp prawnik, finansista, Niezależny Ekspert ds. prawno-finansowych, wykładowca i trener w wielu Szkołach Bankowości w całej Polsce; akredytowany Doradca ds. ekonomiczno-prawnych przy PARP uprawniony do realizacji projektów szkoleniowych w ramach programu PHARE, EFS; Członek Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska. Przewidywalny termin szkolenia: II połowa kwietnia I połowa maja Profesjonalna analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów gospodarczych warsztaty Wykładowca: Olivier Gnyp Przewidywalny termin szkolenia: II połowa kwietnia I połowa maja Zarządzanie ryzykiem kredytowym w procesie finansowania podmiotów gospodarczych Wykładowca: Olivier Gnyp Przewidywalny termin szkolenia: II połowa kwietnia I połowa maja 290,00 600,00 600,00

12 Cena szkoleń obejmuje koszty: uczestnictwa w zajęciach, materiałów szkoleniowych, kawy i herbaty w przerwach oraz obiadu. Dla osób nocujących doliczmy 130,00 zł od osoby za pakiet ( nocleg w pokoju dwuosobowym, kolację, śniadanie oraz dowóz do i z hotelu) w przypadku noclegu w pokoju jednoosobowym doliczamy 80,00 zł do kwoty noclegu. Miejsce szkolenia: w siedzibie naszego Ośrodka w Poznaniu przy ulicy Norwida 14 Początek zajęć godzina Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Norwida Poznań tel.: (061) , fax: (0 61)

13 TCZEW Hotel CARINA al. Solidarności 19 Kwiecień Skup i sprzedaż wartości dewizowych i pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym jako czynności bankowe zgodnie z brzmieniem Art.5 ust.2 ustawy Prawo Bankowe 160,00 13 Wykładowca: Aleksandra Masztalerz Program rozwoju obszarów wiejskich możliwości finan- 12.)04 sowe na lata ,00 Wykładowca: Mariusz Tatka Tajemnica bankowa. Ochrona danych osobowych Wykładowca: Marek Dydyszko 150, Jak oceniać wnioski kredytowe Wykładowca: Marian Nowak 300,00 Zarządzanie płynnością w banku spółdzielczym Wykładowca: Krzysztof Stępniewski 320,00 Uwaga! W tym zajęcia na sali komputerowej! Marketing perswazyjny Wykładowca: Janusz Lenkiewicz 250,00

14 Egzekucja z rachunków bankowych, z innych wierzytelności i innych praw majątkowych (ze szczególnym uwzględnieniem pozycji banku jako trzeciodłużnika) Wykładowcy: Zespół Radców Prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A. Pieścik W. Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka Komandytowa Restrukturyzacja wierzytelności banku spółdzielczego Wykładowcy: Zespół Radców Prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A. Pieścik W. Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka Komandytowa Dochodzenie należności za granicą w prawie wspólnotowym Wykładowca: mec. Piotr Bodył Szymala Kurs dla kasjera walutowego Wykładowca: Łukasz Kistowski 220,00 220,00 220,00 Maj Kurs dla kasjera złotowego Wykładowca: Łukasz Kistowski Wymagania dotyczące zasady zgodności (cross compliance) a możliwości finansowania inwestycji na lata Wykładowca: Mariusz Tatka Zarządzanie ryzykiem walutowym w banku spółdzielczym Wykładowca: Wiesław Bazaniak Nowelizacja Prawa Bankowego wdrożenie Dyrektyw w zakresie Nowej Umowy Kapitałowej Wykładowca: Arkadiusz Kawulski Kontrola dewizowa w bankach spółdzielczych Wykładowca: mec. Piotr Bodył Szymala Factoring i leasing procedury SGB Wykładowca: Ewa Kollat-Możdżeń Uwaga! Tylko dla BS z SGB! 220,00 180,00 200,00 210,00 180,00

15 Prawo spółdzielcze zagadnienia wybrane Wykładowcy: Zespół Radców Prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A. Pieścik W. Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka Komandytowa Zarządzanie płynnością w banku spółdzielczym Wykładowca: Krzysztof Stępniewski Uwaga! W tym zajęcia na sali komputerowej Wdrażanie działalności dewizowej w banku spółdzielczym Wykładowca: Aleksandra Masztalerz 220,00 320,00 150,00 Czerwiec Małoletni, osoba ubezwłasnowolniona, wspólnota mieszkaniowa i parafia jako klienci banku Wykładowcy: Zespół Radców Prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A. Pieścik W. Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka 220,00 15 Komandytowa Praktyczne aspekty prawa dewizowego w działalności banków spółdzielczych 220,00 Wykładowca: Mec Piotr Bodył Szymala Bankowe produkty depozytowe uregulowania prawne Wykładowca: Aldona Łuczak 270,00 Kredyty, to co najważniejsze przy ich udzielaniu i prowa dzeniu monitoringu Wykładowca: Marian Nowak Kurs dla kasjera złotowego Wykładowca: Łukasz Kistowski

16 Cena szkoleń obejmuje koszty: uczestnictwa w zajęciach, materiałów szkoleniowych, kawy i herbaty w przerwach oraz obiady. Opłaty dodatkowe podczas korzystania z noclegów: 120,00 złotych za jedną dobę (nocleg w pokoju dwuosobowym, kolacja, śniadanie) w przypadku noclegu w pokoju jednoosobowym doliczamy 80,00 zł do kwoty noclegu. Miejsce szkolenia: Hotelu Carina w Tczewie al. Solidarności 19 Początek zajęć godzina Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza Bydgoszcz tel./fax: (052) tel. kom.:

17 BYDGOSZCZ BODIE ul. Chodkiewicza 89/91 Kwiecień Rekomendacja S wymogi nadzoru bankowego Wykładowca: Marian Nowak Bankowe produkty depozytowe uregulowania prawne Wykładowca: Aldona Łuczak 170,00 270,00 17 Rachunkowość bankowa szkolenie z podstaw rachunko wości bankowej 390,00 Wykładowca: Liliana Fiedziuk Kurs kasjera złotowego Wykładowca: Łukasz Kistowski Szanse i zagrożenia dla rolników i mikrofilm w Unii Euro pejskiej 310,00 Wykładowca: Ewa Kolla-Możdżeń Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w regulacjach wewnętrznych w banku spółdzielczym Wykładowca: Joanna Benyskiewicz 420,00 Uwaga! Uczestnicy szkolenia otrzymają płytę CD z regulacją wewnętrzną!

18 Maj Analiza wniosku kredytowego analiza firmy w świetle nowej umowy kapitalowej (bazylejskiej) i standardów Unii Europejskiej sesja II 420,00 Wykładowca: Andrzej Paradysz Uwaga! Prosimy o zabranie kalkulatorów! Strategiczna rola obsługi klienta w realizacji celów banku Wykładowca: Łucja Kamińska 200,00 Ustalanie warunków kredytowania w sytuacji dużej konku rencji bankowej 150,00 Wykładowca: Marian Nowak Zarządzanie ryzykiem w banku i system kontroli we wnętrznej rola, zadania i odpowiedzialność rad nadzorczych oraz zarządów banków 310, Wykładowca: Dariusz Lewandowski Kurs kasjera walutowego Wykładowca: Łukasz Kistowski Restrukturyzacja wierzytelności banku spółdzielczego Wykładowcy: Zespół Radców Prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A. Pieścik W. Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka 220,00 Komandytowa Tajemnica bankowa. Ochrona danych osobowych Wykładowca: Marek Dydyszko 150,00 Czerwiec Zapobieganie praniu pieniędzy instrukcja SGB Wykładowca: Robert Sztylc Funkcjonowanie pionu kasowo-skarbcowego w banku spółdzielczym Wykładowca: Elżbieta Wiśniewska 100,00 370,00

19 Prawne zabezpieczenia wierzytelności w banku spółdzielczym Wykładowca: Izabela Heropolitańska Kurs kasjera złotowego Wykładowca: Łukasz Kistowski Archiwum w Banku Spółdzielczym dokumenty bezpiecznie i prawidłowo przechowywane Wykładowca: Elżbieta Zbierska Badanie potrzeb oraz stopnia zadowolenia i satysfakcji klientów Banku Spółdzielczego Wykładowca: Łucja Kamieńska Analiza wniosku kredytowego analiza firmy w świetle nowej umowy kapitalowej (bazylejskiej) i standardów Unii Europejskiej sesja I Wykładowca: Andrzej Paradysz Uwaga! Prosimy o zabranie kalkulatorów! 600,00 170,00 420,00 Lipiec Warsztaty dotyczące opracowywania, wprowadzenia i praktycznego zastosowania Polityki kadrowej banku spółdzielczego regulacji kontrolowanej przez GINB Wykładowca: Małgorzata Tłok Kurs kasjera złotowego Wykładowca: Łukasz Kistowski Analiza wniosku kredytowego analiza firmy w świetle nowej umowy kapitalowej (bazylejskiej) i standardów Unii Europejskiej sesja II Wykładowca: Andrzej Paradysz Uwaga! Prosimy o zabranie kalkulatorów! 170,00 420,00

20 Cena szkoleń obejmuje koszty: uczestnictwa w zajęciach, materiałów szkoleniowych, kawy i herbaty w przerwach oraz obiadów. Opłaty dodatkowe podczas korzystania z noclegów: 120,00 złotych za jedną dobę (nocleg w pokoju dwuosobowym, kolacja, śniadanie) w przypadku noclegu w pokoju jednoosobowym doliczamy 80,00 zł do kwoty noclegu. Miejsce szkolenia: w siedzibie naszego Ośrodka w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 89/91 Początek zajęć godzina Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 89/ Bydgoszcz tel./fax: (052) tel. kom.:

21 WARSZAWA BODIE ul. Wolska 191 Kwiecień Program rozwoju obszarów wiejskich możliwości finan sowe na lata Wykładowca: Mariusz Tatka 250,00 21 Egzekucja z rachunków bankowych, z innych wierzytelności i innych praw majątkowych ze szczególnym uwzględ nieniem pozycji banku jako trzeciodłużnika Wykładowcy: Prawnicy z Kancelarii Radców Prawnych A. Pieścik 250,00 W. Pietrzykowski, W. Wolniewicz Spółka Komandytowa w Poznaniu Analiza zdolności kredytowej firmy działającej w oparciu o pełną sprawozdawczość 420,00 Wykładowca: Ewa Kolla-Możdżeń Zarządzanie ryzykiem w banku i system kontroli wewnętrznej rola, zadania i odpowiedzialność Rad Nadzorczych oraz Zarządów Banków 510,00 Wykładowca: Dariusz Lewandowski Uwaga! Początek zajęć o godz !

22 Analiza wniosku kredytowego analiza firmy w świetle Nowej Umowy Kapitałowej i standardów Unii Europejskiej sesja II Wykładowca: Andrzej Paradysz Uwaga! Prosimy o zabranie kalkulatorów! Dochodzenie należności za granicą przez banki za pomocą Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego Wykładowca: Piotr Bodył Szymala 440,00 220,00 Maj Ocena zdolności kredytowej gospodarstw rolnych Wykładowca: Ewa Kollat Możdżeń Pracownik w firmie obowiązki kadrowe pracodawcy wynikające z przepisów prawa Wykładowca: Małgorzata Tłok Zapobieganie zjawisku prania brudnych pieniędzy w bankach spółdzielczych 200,00 Wykładowca: Marek Dydyszko Marketing perswazyjny Wykładowca: Janusz Lenkiewicz 300,00 Uwaga! Liczba osób w grupie ograniczona! Czerwiec Zasady sporządzania i oceny sprawozdania z przepływu środków pieniężnych dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego Wykładowca: Justyna Hoffman-Koczorowska Uwaga! Prosimy o zabranie kalkulatorów! Zarządzanie portfelem kredytowym banku Wykładowca: Grzegorz Szumiński 360,00 360,00

23 Lipiec Doskonalenie struktury organizacyjnej banku spółdzielczego Wykładowca: Marek Fila Tajemnica bankowa. Ochrona danych osobowych Wykładowca: Marek Dydyszko 410,00 200,00 Cena szkoleń obejmuje koszty: uczestnictwa w zajęciach, materiałów szkoleniowych, kawy i herbaty w przerwach oraz obiadu. Opłaty dodatkowe podczas korzystania z noclegów: 140,00 złotych za jedną dobę (nocleg w pokoju dwuosobowym, kolacja, śniadanie) w przypadku noclegu w pokoju jednoosobowym doliczamy 80,00 zł do kwoty noclegu. Miejsce szkolenia: w Hotelu Colibra w Warszawie przy ulicy Wolskiej 191 Początek zajęć godzina Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. Ul. Wolska Warszawa tel.: (022) w.111 fax: (022) Możliwość dojazdu do Oddziału BODiE w Warszawie Z Dworca Centralnego Tramwaj nr 8 z przystanku Dw. Centralny w Alejach Jerozolimskich w kierunku Osiedla Górczewska do przystanku Fort Wola na ulicy Wolskiej Tramwaj nr 10 z przystanku Dw. Centralny w Al. Jana Pawła II w kierunku Osiedla Górczewska do przystanku Fort Wola na ulicy Wolskiej Autobus nr 105 z przystanku Dw. Centralny na ulicy Emilii Plater w kierunku Osiedla Chomiczówka do przystanku Fort Wola na ulicy Wolskiej Autobus nr 155 z przystanku Rondo ONZ na ulicy Świętokrzyskiej w kierunku Karolina do przystanku Fort Wola na ulicy Wolskiej Autobus nr 506 z przystanku Rondo ONZ na ulicy Świętokrzyskiej w kierunku Osiedla Górczewska do przystanku Fort Wola na ulicy Wolskiej Z Dworca Wschodniego Tramwaj nr 26 z przystanku Kijowska na ulicy Targowej w kierunku Osiedla Górczewska do przystanku Fort Wola na ulicy Wolskiej

24 Z Dworca Wileńskiego Autobus nr 125 z przystanku Dw. Wileński w Al. Solidarności w kierunku Osiedla Górczewska do przystanku Fort Wola na ulicy Wolskiej Z Dworca Zachodniego Autobus nr 184 z przystanku Dw. Zachodni w Al. Jerozolimskich w kierunku Huty do przystanku Fort Wola na ulicy Wolskiej Autobus nr 408 z przystanku Dw. Zachodni w Al. Jerozolimskich w kierunku Osiedla Górczewska do przystanku Fort Wola na ulicy Wolskiej (autobus kursuje w godz. od 5.20 do 9.55 oraz od do w soboty i święta nie kursuje) Hotel COLIBRA, w którym mieści się siedziba Oddziału znajduje się po drugiej stronie ulicy Wolskiej, ok. 150 m od przystanku Fort Wola. 24

25 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Temat szkolenia: Termin szkolenia: IMIĘ i NAZWISKO NOCLEG Lp Pokój 2-osobowy Pokój 1-osobowy za dodatkową opłatą 80,00 zł Bank zgłaszający uczestnictwo w w/w szkoleniu. Nazwa... Adres... Tel.... Fax... Nadesłane zgłoszenia traktujemy jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury za szkolenie, niezależnie od przybycia i obecności osoby zgłoszonej. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do działalności marketingowej zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. (Dz.U. nr 133/99, poz.833). dnia... Gł. Księgowy Prezes/Dyrektor

26 Bodie Poznań Prezes Maciej Wojtaszek tel.: tel. kom.: fax: Szkolenia Fatima Mojzykiewicz tel.: tel. kom.: fax: Projekt E-lerningowy Janusz Lenkiewicz tel.: tel. kom.: fax: Szkolenia wyjazdowe i w siedzibach banków Rafał Świt tel.: tel. kom.: fax: Biuro projektu EFS Irena Pawełczak tel.: tel. kom.: Edyta Kelma tel.: tel. kom.: fax: Biuro projektu EFS Ewelina Muszyńska Plewa tel.: tel. kom.: fax: Magdalena Rozanek tel.: tel. kom.: Księgowość Krystyna Toruńska tel.: Magdalena Wachowiak tel.: O/Bydgoszcz Szkolenia Halina Paraszczuk tel.: tel. kom.: fax: O/Warszawa Szkolenia Małgorzata Szewczyk tel.: w.111 tel. kom.: fax: Ofertę szkoleniową znajdziecie Państwo również na stronach internetowych

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-R 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta)

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-RS 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE! AKADEMIA ROZWOJU PRACOWNIKÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH SGB MONITOROWANIE EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH

ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE! AKADEMIA ROZWOJU PRACOWNIKÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH SGB MONITOROWANIE EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE! AKADEMIA ROZWOJU PRACOWNIKÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH SGB MONITOROWANIE EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH WPROWADZENIE Każde stanowisko pracy zawiera własne funkcje, które w danym zespole pracowników

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Dyplomowany Pracownik Bankowy

Związek Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Dyplomowany Pracownik Bankowy UWAGA: PYTANIA ZAKTUALIZOWANE I ZATWIERDZONE PRZEZ PREZYDIUM KOMITETU DS. STANDARDÓW KWALIFIKACYJNYCH W BANKOWOŚCI POLSKIEJ W DNIU 16.02.2010 - OBOWIĄZUJĄ OD 16.02.2010 DLA NOWO ROPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ Nowość e-booki PRAWO KADRY RACHUNKOWOŚĆ BHP Szybki dostęp do profesjonalnej wiedzy: po zapłacie otrzymujesz link do pobrania e-booka Pliki w formacie PDF Regularnie zwiększamy liczbę tytułów odwiedzaj

Bardziej szczegółowo

MERITUM BANK ICB S.A PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2012

MERITUM BANK ICB S.A PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2012 MERITUM BANK ICB S.A PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2012 1 PODSTAWOWE INFORMACJE I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI MERITUM BANKU ICB S.A Informacje Ogólne Bank

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. O P I N I A z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Opinia biegłego rewidenta z łącznego badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń maj czerwiec 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE! AKADEMIA ROZWOJU PRACOWNIKÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH SGB ANALIZA KREDYTOWA

ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE! AKADEMIA ROZWOJU PRACOWNIKÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH SGB ANALIZA KREDYTOWA ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE! AKADEMIA ROZWOJU PRACOWNIKÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH SGB ANALIZA KREDYTOWA WPROWADZENIE Każde stanowisko pracy zawiera własne funkcje, które w danym zespole pracowników mogą być

Bardziej szczegółowo

Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego!

Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego! Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego! Kalendarz Szefa (21 x 26 cm) oprawa BRĄZOWA KSb15 oprawa GRANATOWA KSg15 objętość: 160 str. tydzień na stronach

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Sąd

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011 1 Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo,

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo, RAPORT ROCZNY 2013 LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, rok 2013 był dla SGB-Banku S.A. czasem ogromnych zmian, które będziemy kontynuować w roku bieżącym. Wyzwaniem stojącym przed Akcjonariuszami, Radą

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 20 1 4 SPIS T Raport kwartalny z działalności TAX-NET S.A. za okres 01.01.2014-31.03.2014 Katowice, 15 maj 2014 r. 1. Informacje podstawowe 2. Dane rejestracyjne, skład Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar)

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) na dzień 31 grudnia 2008r. Nowy Dwór Mazowiecki, 24 kwietnia 2009r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcie stopnia zawodowego Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych

Osiągnięcie stopnia zawodowego Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych Czym jest System Standardów? Jest to system stopni zawodowych w systemie bankowym powstały z inicjatywy Banków i Szkół Bankowych oraz ZBP, służący stałemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadr finansowych

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy raport roczny za 2012 r. (Wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) Komisja Nadzoru Finansowego Jednostkowy raport

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Informacje organizacyjne Spis treści Informacje organizacyjne Szkolenia na zamówienie Klienta Szkolenia dla kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo