2 Oferta specjalna 6 Poznań 13 Tczew 17 Bydgoszcz 21 Warszawa 25 formularz zgłoszeniowy 26 Kontakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Oferta specjalna 6 Poznań 13 Tczew 17 Bydgoszcz 21 Warszawa 25 formularz zgłoszeniowy 26 Kontakt"

Transkrypt

1 2 Oferta specjalna 6 Poznań 13 Tczew 17 Bydgoszcz 21 Warszawa 25 formularz zgłoszeniowy 26 Kontakt

2 Oferta specjalna Kurs dla początkujących: Podstawy rachunkowości bankowej Kurs dla pracowników rozpoczynających pracę w księgowości Wykładowca: Liliana Fiedziuk Biegły rewident Uwaga! Na kurs niezbędne są kalkulatory. Warunkiem otrzymania świadectwa jest udział we wszystkich zjazdach. 2 Pierwszy zjazd Podstawy rachunkowości bankowej Podstawy prawne Nadrzędne zasady rachunkowości Bankowy Plan Kont Rodzaje kont księgowych Dowody księgowe Korekty błędów Urządzenia księgowe Inwentaryzacja Fundusze własne Źródła tworzenia funduszy w Banku Spółdzielczym Rola funduszy własnych Drugi zjazd Zobowiązania z tytułu depozytów Rodzaje depozytów Ewidencja odsetek Środki pieniężne Kasa Rezerwa obowiązkowa Rachunek bieżący Należności z tytułu lokat Rozrachunki międzybankowe Rozliczenia międzyokresowe Czynne rozliczenia międzyokresowe Bierne rozliczenia międzyokresowe Trzeci zjazd Należności z tytułu kredytów Rodzaje kredytów Zasady klasyfikacji kredytów

3 Rezerwy celowe Przychody zastrzeżone Prowizja Czwarty zjazd Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych Wartość początkowa Metody i stawki amortyzacji Remonty i modernizacje Nakłady poniesione w obcych środkach trwałych Papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe Akcje i udziały Zobowiązania i należności Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Zobowiązania i należności z tytułu podatków Pozostałe zobowiązania i należności Aktywa do zbycia Odroczony podatek dochodowy i zasady jego tworzenia Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 3 Piąty zjazd Zasady ustalenia wyniku finansowego Zasady sporządzania sprawozdań finansowych Bilans Rachunek zysków i strat Badanie rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta Obowiązek upublicznienia rocznego sprawozdania finansowego Analiza finansowa sprawozdania finansowego Analiza wstępna Analiza pionowa Analiza pozioma Analiza wskaźnikowa na przykładzie wybranych wskaźników Kurs będzie odbywał się w ramach 2-dniowych szkoleń. Planowanych jest 5 spotkań. Każda część szkolenia będzie obejmować omówienie wybranego zagadnienia w ramach części teoretycznej oraz rozwiązywanie przykładów praktycznych.

4 Miejsce szkoleń: Bydgoszcz kursy odbywać będą się w siedzibie Bankowego Ośrodka w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza Poznań kursy odbywać będą się w siedzibie Bankowego Ośrodka w Poznaniu ul. Norwida 14 Warszawa kursy odbywać będą się w Hotelu Colibra w Warszawie ul. Wolska 191 Odpłatność za kurs w Bydgoszczy, Poznaniu i Warszawie: 2000 zł od osoby. Obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, kawę i herbatę w przerwie zajęć oraz obiad. Opłaty dodatkowe podczas korzystania z noclegów: w Bydgoszczy 120,00 zł, w Poznaniu 130,00 zł, w Warszawie 140,00 zł od osoby za jedną dobę w pokoju dwuosobowym (nocleg, kolacja i śniadanie oraz dojazd do i z hotelu). Terminarz kursu: BODIE Bydgoszcz r. I zjazd Podstawy rachunkowości i Fundusze własne BS r. II zjazd Środki pieniężne r. III zjazd Kredyty r. IV zjazd Środki trwałe, papiery wartościowe, odroczony podatek dochodowy r. V zjazd Sprawozdania finansowe i ich analiza finansowa BODIE Poznań r. I zjazd Podstawy rachunkowości i Fundusze własne BS r. II zjazd Środki pieniężne r. III zjazd Kredyty r. IV zjazd Środki trwałe, papiery wartościowe, odroczony podatek dochodowy r. V zjazd Sprawozdania finansowe i ich analiza finansowa BODIE Warszawa r. I zjazd Podstawy rachunkowości i Fundusze własne BS r. II zjazd Środki pieniężne r. III zjazd Kredyty r. IV zjazd Środki trwałe, papiery wartościowe, odroczony podatek dochodowy r. V zjazd Sprawozdania finansowe i ich analiza finansowa 1 dzień od godz do godz dzień od godz do godz.14.00

5 Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych pod względem szacowania i redukcji ryzyka związanego z kredytowaniem Organizacja szkolenia: szkolenie realizowane jest w czasie 3 sześciodniowych sesji w terminie sesja I maja 2007 r. sesja II czerwca 2007 r. sesja III 2 7 lipca 2007 r. Wykładowca: Andrzej Paradysz praktyk bankowy, specjalista kredytowy Miejsce szkolenia: Piwniczna Zdrój Pensjonat Orlęta, ul. Gąsiorowskiego 2 Koszt szkolenia: 1.300,00 zł za każdą sesję od uczestnika i obejmuje: uczestnictwo w zajęciach (48 godz. na każdej sesji), materiały szkoleniowe, noclegi (w pokojach dwuosobowych), kawę, herbatę, śniadania, obiady i kolacje. Termin zgłoszeń: 5 31 marca 2007r.

6 POZNAŃ Siedziba BODiE ul. Norwida 14 Kwiecień Dochodzenie należności zagranicą przez banki za pomocą Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego 210,00 Wykładowca: Piotr Bodył Szymala Restrukturyzacja wierzytelności banku spółdzielczego Zespół radców prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A.Pieścik W.Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka Komandytowa 200, Jak oceniać wnioski kredytowe 265,00 Wykładowca: Marian Nowak Kurs kasjera walutowego Wykładowca: Piotr Nader Zarządzanie ryzykiem walutowym w banku spółdzielczym 150,00 Wykładowca: Wiesław Bazaniak Adekwatność kapitałowa i zarządzanie bankiem w świetle nowelizacji ustawy Prawo bankowe z dnia 26 stycznia 310, r Wykładowca: Dariusz Lewandowski Nowelizacja Prawa Bankowego wdrożenie w polskim prawie Dyrektyw w zakresie Nowej Umowy Kapitałowej Wykładowca: Arkadiusz Kawulski Bankowe produkty depozytowe uregulowania prawne Wykładowca: Aldona Łuczak 210,00 265,00

7 Ocena zdolności kredytowej osób fizycznych i spółek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Wykładowca: Stanisław Ryżewska Uwaga! Prosimy o zabranie kalkulatorów! Funkcjonowanie pionu kasowo skarbcowego w banku spółdzielczym Wykładowca: Elżbieta Wiśniewska Prawne zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym Wykładowca: Izabela Heropolitańska Uwaga! Rekrutacja zakończona! Archiwum w Banku Spółdzielczym dokumenty bezpiecznie i prawidłowo przechowywane Wykładowca: Elżbieta Zbierska Kurs kasjera złotowego Wykładowca: Piotr Nader Skup i sprzedaż wartości dewizowych i pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym jako czynności bankowe zgodnie z brzmieniem Art. 5 ust 2 ustawy Prawo Bankowe Wykładowca: Aleksandra Masztalerz Warsztaty dot. opracowywania, wprowadzenia i praktycznego zastosowania Polityki Kadrowej Banku Spółdzielczego regulacji kontrolowanej przez GINB Wykładowca: Małgorzata Tłok Tajemnica bankowa w praktyce Zespół radców prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A.Pieścik W.Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka Komandytowa Środki trwałe i wartości niematerialne Wykładowca: Krzysztof Pietrzyński Rekomendacja S wymogi nadzoru bankowego Wykładowca: Marian Nowak 470,00 370,00 600,00 310,00 150,00 160,00 200,00 150,00 150,00 7

8 Maj Temat Tytuł Program rozwoju obszarów wiejskich możliwości finansowe na lata Wykładowca: Mariusz Tatka Zarządzanie portfelem kredytowym banku Wykładowca: Grzegorz Szumiński Analiza zdolności kredytowej firmy działającej w oparciu o pełną sprawozdawczość finansową na tle realiów Unii Europejskiej Cena 210,00 300,00 310, Wykładowca: Ewa Kollat-Możdżeń Systemy oceny pracowniczej jako narzędzie wspierające zarządzanie Personelem BS 160, Wykładowca: Małgorzata Tłok Ustalanie warunków kredytowania w sytuacji dużej konku rencji bankowej Wykładowca: Marian Nowak Połączenie lokaty terminowej z funduszem inwestycyjnym 150,00 UniLOKATA SGB. Produkt Spółdzielczej Grupy Bankowej UniLOKATA 150,00 Wykładowca: Aldona Łuczak Kurs kasjera walutowego Wykładowca: Piotr Nader Skuteczne techniki zarządzania Wykładowca: Robert Myszkowski Podstawy bankowej analizy finansowej przedsiębiorcy Wykładowca: Stanisław Ryżewska 600,00 470, I sesja II sesja Uwaga! Prosimy o zabranie kalkulatorów! Analiza wniosku kredytowego analiza firmy w świetle Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylejska) i standardów Unii Europejskiej Wykładowca: Andrzej Paradysz Uwaga! Prosimy o zabranie kalkulatorów! Ryzyko kredytowe Wykładowca: Marian Nowak 410,00 I sesja 410,00 II sesja 120,00

9 Małoletni, osoba ubezwłasnowolniona, wspólnota miesz kaniowa i parafia jako klienci banku Zespół radców prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A.Pieścik 200,00 W.Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka Komandytowa Rozliczenia dewizowe obsługa klienta w obrocie bezgo tówkowym 150,00 Wykładowca: Aleksandra Masztalerz Przeciwdziałanie zjawiskom Prania pieniędzy kompleksowe szkolenie systematyzujące wymogi ustawowe egzekwowane przez GIIF w zakresie przeciwdziałania wykorzystywania polskiego systemu bankowego do legalizacji dochodów pochodzących z nielegalnych lub nieujaw- 310,00 nionych źródeł Wykładowca: Katarzyna Wozowczyk Sprawozdawczość finansowa WEBIS sporządzana na podstawie instrukcji wypełniania przez banki formularzy sprawozdawczych na potrzeby statystyki monetarnej i nadzorczej nowa sprawozdawczość WEBIS Wykładowca: Elżbieta Maria Prząda Kurs kasjera złotowego Wykładowca: Piotr Nader Prawo spółdzielcze zagadnienia wybrane Zespół radców prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A.Pieścik 200,00 W.Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka Komandytowa Czerwiec Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lun nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu 120, Wykładowca: Robert Sztylc Pracownik w firmie obowiązki kadrowe pracodawcy wynikające z przepisów prawa Wykładowca: Małgorzata Tłok 270,00

10 Wymagania dotyczące zasady zgodności (cross com pliance) a możliwości finansowania inwestycji na lata ,00 Wykładowca: Mariusz Tatka Ustanie stosunku pracy formy rozwiązania umów o pracę 160,00 Wykładowca: Małgorzata Tłok Pułapki bilansowe i rachunku zysków i strat w podejmo waniu decyzji kredytowych Wykładowca: Stanisław Ryżewska 470,00 Uwaga! Prosimy o zabranie kalkulatorów! Restrukturyzacja wierzytelności banku spółdzielczego Zespół radców prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A.Pieścik 200,00 W.Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka Komandytowa Zarządzanie płynnością w banku spółdzielczym Wykładowca: Krzysztof Stępniewski 275, Obsługa rachunków bankowych osób fizycznych wraz z egzekucją sądową i administracyjną wierzytelności z rachunku 310,00 Wykładowca: Katarzyna Wozowczyk Kurs kasjera walutowego Wykładowca: Piotr Nader Oceniam swój bank, wykorzystując: Dekompozycję wskaźników, raport zagrożeń, RWEF raport wskaźników ekonomiczno-finansowych 300,00 Wykładowca: Piotr Fajowski Uwaga! Wymagana znajomość podstaw programu Excel! Ocena zdolności kredytowej gospodarstw rolnych war sztaty kredytowe 265,00 Wykładowca: Ewa Kollat-Możdżeń Przepływy pieniężne i ich znaczenie w procesie oceny zdol ności kredytowej 190,00 Wykładowca: Artur Stefański Kurs kasjera złotowego Wykładowca: Piotr Nader

11 Skup i sprzedaż wartości dewizowych i pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym jako czynności bankowe zgodnie z brzmieniem Art. 5 ust 2 ustawy Prawo Bankowe Wykładowca: Aleksandra Masztalerz Kredyty konsumenckie w spółdzielczej grupie bankowej Wykładowca: Marian Nowak Kredyty mieszkaniowe w spółdzielczej grupie bankowej Wykładowca: Marian Nowak 150,00 120,00 240,00 Lipiec Prawne zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym 600,00 Wykładowca: Izabela Heropolitańska Szkolenia po zebraniu grupy 11 1 dniowe 3 dniowe 3 dniowe Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w działalności kredytowej banku Wykładowca: Olivier Gnyp prawnik, finansista, Niezależny Ekspert ds. prawno-finansowych, wykładowca i trener w wielu Szkołach Bankowości w całej Polsce; akredytowany Doradca ds. ekonomiczno-prawnych przy PARP uprawniony do realizacji projektów szkoleniowych w ramach programu PHARE, EFS; Członek Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska. Przewidywalny termin szkolenia: II połowa kwietnia I połowa maja Profesjonalna analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów gospodarczych warsztaty Wykładowca: Olivier Gnyp Przewidywalny termin szkolenia: II połowa kwietnia I połowa maja Zarządzanie ryzykiem kredytowym w procesie finansowania podmiotów gospodarczych Wykładowca: Olivier Gnyp Przewidywalny termin szkolenia: II połowa kwietnia I połowa maja 290,00 600,00 600,00

12 Cena szkoleń obejmuje koszty: uczestnictwa w zajęciach, materiałów szkoleniowych, kawy i herbaty w przerwach oraz obiadu. Dla osób nocujących doliczmy 130,00 zł od osoby za pakiet ( nocleg w pokoju dwuosobowym, kolację, śniadanie oraz dowóz do i z hotelu) w przypadku noclegu w pokoju jednoosobowym doliczamy 80,00 zł do kwoty noclegu. Miejsce szkolenia: w siedzibie naszego Ośrodka w Poznaniu przy ulicy Norwida 14 Początek zajęć godzina Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Norwida Poznań tel.: (061) , fax: (0 61)

13 TCZEW Hotel CARINA al. Solidarności 19 Kwiecień Skup i sprzedaż wartości dewizowych i pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym jako czynności bankowe zgodnie z brzmieniem Art.5 ust.2 ustawy Prawo Bankowe 160,00 13 Wykładowca: Aleksandra Masztalerz Program rozwoju obszarów wiejskich możliwości finan- 12.)04 sowe na lata ,00 Wykładowca: Mariusz Tatka Tajemnica bankowa. Ochrona danych osobowych Wykładowca: Marek Dydyszko 150, Jak oceniać wnioski kredytowe Wykładowca: Marian Nowak 300,00 Zarządzanie płynnością w banku spółdzielczym Wykładowca: Krzysztof Stępniewski 320,00 Uwaga! W tym zajęcia na sali komputerowej! Marketing perswazyjny Wykładowca: Janusz Lenkiewicz 250,00

14 Egzekucja z rachunków bankowych, z innych wierzytelności i innych praw majątkowych (ze szczególnym uwzględnieniem pozycji banku jako trzeciodłużnika) Wykładowcy: Zespół Radców Prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A. Pieścik W. Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka Komandytowa Restrukturyzacja wierzytelności banku spółdzielczego Wykładowcy: Zespół Radców Prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A. Pieścik W. Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka Komandytowa Dochodzenie należności za granicą w prawie wspólnotowym Wykładowca: mec. Piotr Bodył Szymala Kurs dla kasjera walutowego Wykładowca: Łukasz Kistowski 220,00 220,00 220,00 Maj Kurs dla kasjera złotowego Wykładowca: Łukasz Kistowski Wymagania dotyczące zasady zgodności (cross compliance) a możliwości finansowania inwestycji na lata Wykładowca: Mariusz Tatka Zarządzanie ryzykiem walutowym w banku spółdzielczym Wykładowca: Wiesław Bazaniak Nowelizacja Prawa Bankowego wdrożenie Dyrektyw w zakresie Nowej Umowy Kapitałowej Wykładowca: Arkadiusz Kawulski Kontrola dewizowa w bankach spółdzielczych Wykładowca: mec. Piotr Bodył Szymala Factoring i leasing procedury SGB Wykładowca: Ewa Kollat-Możdżeń Uwaga! Tylko dla BS z SGB! 220,00 180,00 200,00 210,00 180,00

15 Prawo spółdzielcze zagadnienia wybrane Wykładowcy: Zespół Radców Prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A. Pieścik W. Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka Komandytowa Zarządzanie płynnością w banku spółdzielczym Wykładowca: Krzysztof Stępniewski Uwaga! W tym zajęcia na sali komputerowej Wdrażanie działalności dewizowej w banku spółdzielczym Wykładowca: Aleksandra Masztalerz 220,00 320,00 150,00 Czerwiec Małoletni, osoba ubezwłasnowolniona, wspólnota mieszkaniowa i parafia jako klienci banku Wykładowcy: Zespół Radców Prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A. Pieścik W. Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka 220,00 15 Komandytowa Praktyczne aspekty prawa dewizowego w działalności banków spółdzielczych 220,00 Wykładowca: Mec Piotr Bodył Szymala Bankowe produkty depozytowe uregulowania prawne Wykładowca: Aldona Łuczak 270,00 Kredyty, to co najważniejsze przy ich udzielaniu i prowa dzeniu monitoringu Wykładowca: Marian Nowak Kurs dla kasjera złotowego Wykładowca: Łukasz Kistowski

16 Cena szkoleń obejmuje koszty: uczestnictwa w zajęciach, materiałów szkoleniowych, kawy i herbaty w przerwach oraz obiady. Opłaty dodatkowe podczas korzystania z noclegów: 120,00 złotych za jedną dobę (nocleg w pokoju dwuosobowym, kolacja, śniadanie) w przypadku noclegu w pokoju jednoosobowym doliczamy 80,00 zł do kwoty noclegu. Miejsce szkolenia: Hotelu Carina w Tczewie al. Solidarności 19 Początek zajęć godzina Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza Bydgoszcz tel./fax: (052) tel. kom.:

17 BYDGOSZCZ BODIE ul. Chodkiewicza 89/91 Kwiecień Rekomendacja S wymogi nadzoru bankowego Wykładowca: Marian Nowak Bankowe produkty depozytowe uregulowania prawne Wykładowca: Aldona Łuczak 170,00 270,00 17 Rachunkowość bankowa szkolenie z podstaw rachunko wości bankowej 390,00 Wykładowca: Liliana Fiedziuk Kurs kasjera złotowego Wykładowca: Łukasz Kistowski Szanse i zagrożenia dla rolników i mikrofilm w Unii Euro pejskiej 310,00 Wykładowca: Ewa Kolla-Możdżeń Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w regulacjach wewnętrznych w banku spółdzielczym Wykładowca: Joanna Benyskiewicz 420,00 Uwaga! Uczestnicy szkolenia otrzymają płytę CD z regulacją wewnętrzną!

18 Maj Analiza wniosku kredytowego analiza firmy w świetle nowej umowy kapitalowej (bazylejskiej) i standardów Unii Europejskiej sesja II 420,00 Wykładowca: Andrzej Paradysz Uwaga! Prosimy o zabranie kalkulatorów! Strategiczna rola obsługi klienta w realizacji celów banku Wykładowca: Łucja Kamińska 200,00 Ustalanie warunków kredytowania w sytuacji dużej konku rencji bankowej 150,00 Wykładowca: Marian Nowak Zarządzanie ryzykiem w banku i system kontroli we wnętrznej rola, zadania i odpowiedzialność rad nadzorczych oraz zarządów banków 310, Wykładowca: Dariusz Lewandowski Kurs kasjera walutowego Wykładowca: Łukasz Kistowski Restrukturyzacja wierzytelności banku spółdzielczego Wykładowcy: Zespół Radców Prawnych z Kancelarii Radców Prawnych A. Pieścik W. Pietrzykowski W. Wolniewicz Spółka 220,00 Komandytowa Tajemnica bankowa. Ochrona danych osobowych Wykładowca: Marek Dydyszko 150,00 Czerwiec Zapobieganie praniu pieniędzy instrukcja SGB Wykładowca: Robert Sztylc Funkcjonowanie pionu kasowo-skarbcowego w banku spółdzielczym Wykładowca: Elżbieta Wiśniewska 100,00 370,00

19 Prawne zabezpieczenia wierzytelności w banku spółdzielczym Wykładowca: Izabela Heropolitańska Kurs kasjera złotowego Wykładowca: Łukasz Kistowski Archiwum w Banku Spółdzielczym dokumenty bezpiecznie i prawidłowo przechowywane Wykładowca: Elżbieta Zbierska Badanie potrzeb oraz stopnia zadowolenia i satysfakcji klientów Banku Spółdzielczego Wykładowca: Łucja Kamieńska Analiza wniosku kredytowego analiza firmy w świetle nowej umowy kapitalowej (bazylejskiej) i standardów Unii Europejskiej sesja I Wykładowca: Andrzej Paradysz Uwaga! Prosimy o zabranie kalkulatorów! 600,00 170,00 420,00 Lipiec Warsztaty dotyczące opracowywania, wprowadzenia i praktycznego zastosowania Polityki kadrowej banku spółdzielczego regulacji kontrolowanej przez GINB Wykładowca: Małgorzata Tłok Kurs kasjera złotowego Wykładowca: Łukasz Kistowski Analiza wniosku kredytowego analiza firmy w świetle nowej umowy kapitalowej (bazylejskiej) i standardów Unii Europejskiej sesja II Wykładowca: Andrzej Paradysz Uwaga! Prosimy o zabranie kalkulatorów! 170,00 420,00

20 Cena szkoleń obejmuje koszty: uczestnictwa w zajęciach, materiałów szkoleniowych, kawy i herbaty w przerwach oraz obiadów. Opłaty dodatkowe podczas korzystania z noclegów: 120,00 złotych za jedną dobę (nocleg w pokoju dwuosobowym, kolacja, śniadanie) w przypadku noclegu w pokoju jednoosobowym doliczamy 80,00 zł do kwoty noclegu. Miejsce szkolenia: w siedzibie naszego Ośrodka w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 89/91 Początek zajęć godzina Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 89/ Bydgoszcz tel./fax: (052) tel. kom.:

21 WARSZAWA BODIE ul. Wolska 191 Kwiecień Program rozwoju obszarów wiejskich możliwości finan sowe na lata Wykładowca: Mariusz Tatka 250,00 21 Egzekucja z rachunków bankowych, z innych wierzytelności i innych praw majątkowych ze szczególnym uwzględ nieniem pozycji banku jako trzeciodłużnika Wykładowcy: Prawnicy z Kancelarii Radców Prawnych A. Pieścik 250,00 W. Pietrzykowski, W. Wolniewicz Spółka Komandytowa w Poznaniu Analiza zdolności kredytowej firmy działającej w oparciu o pełną sprawozdawczość 420,00 Wykładowca: Ewa Kolla-Możdżeń Zarządzanie ryzykiem w banku i system kontroli wewnętrznej rola, zadania i odpowiedzialność Rad Nadzorczych oraz Zarządów Banków 510,00 Wykładowca: Dariusz Lewandowski Uwaga! Początek zajęć o godz !

22 Analiza wniosku kredytowego analiza firmy w świetle Nowej Umowy Kapitałowej i standardów Unii Europejskiej sesja II Wykładowca: Andrzej Paradysz Uwaga! Prosimy o zabranie kalkulatorów! Dochodzenie należności za granicą przez banki za pomocą Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego Wykładowca: Piotr Bodył Szymala 440,00 220,00 Maj Ocena zdolności kredytowej gospodarstw rolnych Wykładowca: Ewa Kollat Możdżeń Pracownik w firmie obowiązki kadrowe pracodawcy wynikające z przepisów prawa Wykładowca: Małgorzata Tłok Zapobieganie zjawisku prania brudnych pieniędzy w bankach spółdzielczych 200,00 Wykładowca: Marek Dydyszko Marketing perswazyjny Wykładowca: Janusz Lenkiewicz 300,00 Uwaga! Liczba osób w grupie ograniczona! Czerwiec Zasady sporządzania i oceny sprawozdania z przepływu środków pieniężnych dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego Wykładowca: Justyna Hoffman-Koczorowska Uwaga! Prosimy o zabranie kalkulatorów! Zarządzanie portfelem kredytowym banku Wykładowca: Grzegorz Szumiński 360,00 360,00

23 Lipiec Doskonalenie struktury organizacyjnej banku spółdzielczego Wykładowca: Marek Fila Tajemnica bankowa. Ochrona danych osobowych Wykładowca: Marek Dydyszko 410,00 200,00 Cena szkoleń obejmuje koszty: uczestnictwa w zajęciach, materiałów szkoleniowych, kawy i herbaty w przerwach oraz obiadu. Opłaty dodatkowe podczas korzystania z noclegów: 140,00 złotych za jedną dobę (nocleg w pokoju dwuosobowym, kolacja, śniadanie) w przypadku noclegu w pokoju jednoosobowym doliczamy 80,00 zł do kwoty noclegu. Miejsce szkolenia: w Hotelu Colibra w Warszawie przy ulicy Wolskiej 191 Początek zajęć godzina Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. Ul. Wolska Warszawa tel.: (022) w.111 fax: (022) Możliwość dojazdu do Oddziału BODiE w Warszawie Z Dworca Centralnego Tramwaj nr 8 z przystanku Dw. Centralny w Alejach Jerozolimskich w kierunku Osiedla Górczewska do przystanku Fort Wola na ulicy Wolskiej Tramwaj nr 10 z przystanku Dw. Centralny w Al. Jana Pawła II w kierunku Osiedla Górczewska do przystanku Fort Wola na ulicy Wolskiej Autobus nr 105 z przystanku Dw. Centralny na ulicy Emilii Plater w kierunku Osiedla Chomiczówka do przystanku Fort Wola na ulicy Wolskiej Autobus nr 155 z przystanku Rondo ONZ na ulicy Świętokrzyskiej w kierunku Karolina do przystanku Fort Wola na ulicy Wolskiej Autobus nr 506 z przystanku Rondo ONZ na ulicy Świętokrzyskiej w kierunku Osiedla Górczewska do przystanku Fort Wola na ulicy Wolskiej Z Dworca Wschodniego Tramwaj nr 26 z przystanku Kijowska na ulicy Targowej w kierunku Osiedla Górczewska do przystanku Fort Wola na ulicy Wolskiej

24 Z Dworca Wileńskiego Autobus nr 125 z przystanku Dw. Wileński w Al. Solidarności w kierunku Osiedla Górczewska do przystanku Fort Wola na ulicy Wolskiej Z Dworca Zachodniego Autobus nr 184 z przystanku Dw. Zachodni w Al. Jerozolimskich w kierunku Huty do przystanku Fort Wola na ulicy Wolskiej Autobus nr 408 z przystanku Dw. Zachodni w Al. Jerozolimskich w kierunku Osiedla Górczewska do przystanku Fort Wola na ulicy Wolskiej (autobus kursuje w godz. od 5.20 do 9.55 oraz od do w soboty i święta nie kursuje) Hotel COLIBRA, w którym mieści się siedziba Oddziału znajduje się po drugiej stronie ulicy Wolskiej, ok. 150 m od przystanku Fort Wola. 24

25 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Temat szkolenia: Termin szkolenia: IMIĘ i NAZWISKO NOCLEG Lp Pokój 2-osobowy Pokój 1-osobowy za dodatkową opłatą 80,00 zł Bank zgłaszający uczestnictwo w w/w szkoleniu. Nazwa... Adres... Tel.... Fax... Nadesłane zgłoszenia traktujemy jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury za szkolenie, niezależnie od przybycia i obecności osoby zgłoszonej. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do działalności marketingowej zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. (Dz.U. nr 133/99, poz.833). dnia... Gł. Księgowy Prezes/Dyrektor

26 Bodie Poznań Prezes Maciej Wojtaszek tel.: tel. kom.: fax: Szkolenia Fatima Mojzykiewicz tel.: tel. kom.: fax: Projekt E-lerningowy Janusz Lenkiewicz tel.: tel. kom.: fax: Szkolenia wyjazdowe i w siedzibach banków Rafał Świt tel.: tel. kom.: fax: Biuro projektu EFS Irena Pawełczak tel.: tel. kom.: Edyta Kelma tel.: tel. kom.: fax: Biuro projektu EFS Ewelina Muszyńska Plewa tel.: tel. kom.: fax: Magdalena Rozanek tel.: tel. kom.: Księgowość Krystyna Toruńska tel.: Magdalena Wachowiak tel.: O/Bydgoszcz Szkolenia Halina Paraszczuk tel.: tel. kom.: fax: O/Warszawa Szkolenia Małgorzata Szewczyk tel.: w.111 tel. kom.: fax: Ofertę szkoleniową znajdziecie Państwo również na stronach internetowych

Ofertę szkoleniową znajdziecie Państwo również na stronach internetowych www.bodie.com.pl

Ofertę szkoleniową znajdziecie Państwo również na stronach internetowych www.bodie.com.pl Kalendarium Programy 2 24 Ofertę szkoleniową znajdziecie Państwo również na stronach internetowych www.bodie.com.pl Poznań Tczew Bydgoszcz Warszawa 4 11 16 19 POZNAŃ Siedziba BODiE ul. Norwida 14 Styczeń

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcie stopnia zawodowego Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych

Osiągnięcie stopnia zawodowego Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych Czym jest System Standardów? Jest to system stopni zawodowych w systemie bankowym powstały z inicjatywy Banków i Szkół Bankowych oraz ZBP, służący stałemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadr finansowych

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Bankowy plan kont z komentarzem (aktualizacja), zmiany w polityce rachunkowości, zamknięcie roku 2015 - wybrane zagadnienia

Bankowy plan kont z komentarzem (aktualizacja), zmiany w polityce rachunkowości, zamknięcie roku 2015 - wybrane zagadnienia ZRBS/42/2015 Warszawa, dnia 05.06.2015 r. Szanowni Państwo, Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka realizując swoją statutową działalność zwraca się do banków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 752512 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 23 Marzec - 9 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 61712 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 17 Listopad - 3 Marzec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BODiE, bo liczy się wiedza

BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a SPIS TREŚCI Słowo wstępne str. 3 Warunki uczestnictwa w kursach/szkoleniach str. 4 Oferta szkoleniowa Oddział Poznań str. 5 Placówka Kształcenia Ustawicznego w Poznaniu str. 5 Oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy Spis treści Pieniądz i polityka pieniężna 1. Istota pieniądza... 15 2. Funkcje pieniądza... 15 3. Współczesne formy pieniądza... 17 4. Istota i cele polityki pieniężnej państwa... 19 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki Szkolenie otwarte jednodniowe Temat szkolenia Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe Streszczenie tematyki Szkolenie podatkowe poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z zamknięciem roku na gruncie

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S Z K O L E N I A

P R O G R A M S Z K O L E N I A P R O G R A M S Z K O L E N I A TEMAT: PRAKTYCZNE ASPEKTY ANALIZY DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ I OCENY KONDYCJI FINANSOWEJ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI CELÓW POSTĘPOWANIA KARNEGO Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI Informacja dodatkowa za 2010 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV.

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość jest międzynarodowym językiem biznesu. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

za okres r. do r.

za okres r. do r. Bank Spółdzielczy w Leśnicy ul. Gogolińska 2 47-100 Strzelce Opolskie NIP 7560005172 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Banku Spółdzielczego w Leśnicy za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Lp. Treść informacji

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Fundacja Niepełnosprawnych SANUS Ostróda I Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301)

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1143 Cena netto 1 701,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Szczecin S.A. Al. Wojska Polskiego 73 70-481 Szczecin. (dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele)

Polskie Radio Szczecin S.A. Al. Wojska Polskiego 73 70-481 Szczecin. (dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele) Polskie Radio Szczecin S.A. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Al. Wojska Polskiego 73 70-48 Szczecin (dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele) (Metoda pośrednia) REGON:8048370 Sporządzony na dzień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Równych Szans Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wózek do pionizacji Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Stopień zawodowy Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych adresaci

Stopień zawodowy Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych adresaci Program Prezentowany program szkoleniowy spełnia wymagania Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej i przygotowuje do zdania egzaminu na stopień zawodowy Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH

NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10109 Cena netto 599,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I.1. Zmiany w ciągu obrotowego wartości środków trwałych: - środki trwałe wartość początkowa Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ W LUBLINIE Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2006 r.

Informacja dodatkowa za 2006 r. Fundacja "Pomózmy Naszym Pacjentom" ul. Leśna 7-9, 58-100 Świdnica www.fundacja.szpital.swidnica.pl Informacja dodatkowa za 006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Rewolucja w kredytach konsumenckich zmiany wprowadzone wdrożeniem Dyrektywy 2008/48/WE do prawa polskiego II edycja Warszawa, 8 listopada 2011 r. Hotel Holiday Inn, ul. Złota

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. KLUB ABSTYNENTÓW KROKUS Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości zasada ostrożnej wyceny Podział zobowiązań

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WIEDZY. Zamknięcie roku 2011. Cel: Korzyści:

AKADEMIA WIEDZY. Zamknięcie roku 2011. Cel: Korzyści: AKADEMIA WIEDZY Zamknięcie roku 2011 Cel: Omówienie zagadnień związanych z zamknięciem roku 2011, biorąc pod uwagę zarówno aspekt rachunkowy jak i podatkowy. W pierwszym dniu szkolenia skupimy się na części

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania 1 Część ogólna raportu Część ogólna raportu Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Bibby Financial Services

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

1. Ujemna wartość firmy - - 2a. Razem inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

1. Ujemna wartość firmy - - 2a. Razem inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe Aktywa i pasywa, wpływy i wydatki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 31 grudnia 2010 roku 31 grudnia 2009 roku Pożyczki udzielone pracownikom 0,00 0,00 Środki pieniężne (stan rachunku bankowego)

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE INSTYTUT Ekonomiczny STUDIA PODYPLOMOWE SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI Rodzaj studiów: doskonalące Liczba

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

17.06.2015; 18.06.2015; 19.06.2015; 20.05.2015; 21.05.2015; 22.05.2015; 26.05.2015; 27.05.2015; 28.05.2015; 10.06.2015; 11.06.2015; 12.06.

17.06.2015; 18.06.2015; 19.06.2015; 20.05.2015; 21.05.2015; 22.05.2015; 26.05.2015; 27.05.2015; 28.05.2015; 10.06.2015; 11.06.2015; 12.06. ZRBS/32/2015 Warszawa, dnia 30.04.2015 r. Szanowni Państwo, Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka realizując swoją statutową działalność zwraca się do banków

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2010 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba firmy FUNDACJA DOBRYCH MEDIÓW "PRZESŁANIE" Paprotnia, ul. O.Maksymiliana Kolbego 5 96-515 Teresin

Bardziej szczegółowo