1.3 Tratwy ratunkowe 1.4 Morskie systemy ewakuacyjne - MES Fot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.3 Tratwy ratunkowe 1.4 Morskie systemy ewakuacyjne - MES Fot. 1. 3227"

Transkrypt

1 KRAJEWSKA Paulina 1 Analiza i ocena wymagań dotyczących budowy i eksploatacji środków ratunkowych w transporcie morskim WSTĘP W transporcie morskim najważniejszym zagadnieniem jest bezpieczeństwo. Jest to pojęcie szeroko pojmowane w zależności od dziedziny, która bada ten problem. W artykule bezpieczeństwo rozważono z zakresu ratownictwa morskiego, w którym istnieje podział środków ratunkowych w zależności od sposobu użytkowania. Wyróżniamy indywidualne środki ratunkowe oraz zbiorowe środki ratunkowe. Szczególną uwagę zwrócono na tratwy ratunkowe. 1. ZBIOROWE ŚRODKI RATUNKOWE STOSOWANE W TRANSPORCIE MORSKIM Zbiorowe środki ratunkowe dzielimy na cztery podstawowe grupy: łodzie ratunkowe, łodzie ratownicze, tratwy ratunkowe oraz morskie systemy ewakuacyjne. Rys.1 Podstawowy podział zbiorowych środków ratunkowych. 1.1 Łodzie ratunkowe Łodzie ratunkowe to najstarszy i jak dotąd najbardziej niezawodny środek ratunkowy. Obecnie produkuje się łodzie z laminatu i aluminium, wyposażone obowiązkowo w silnik spalinowy. Łodzie ratunkowe można podzielić w zależności od: typu: całkowicie zakryte, częściowo zakryte (wyposażone w namiot) sposobu opuszczania na wodę: opuszczane za pomocą żurawików grawitacyjnych, wodowane przez sposobny spadek W obecnych czasach na statkach handlowych oraz platformach najczęściej stosuje się całkowicie zakryte łodzie wodowane przez swobodny spadek, niemniej jednak na statkach pasażerskich dopuszczalne są jedynie łodzie całkowicie zakryte wodowane za pomocą żurawików. Natomiast epoka łodzi częściowo zakrytych dobiega końca, jednakże można je jeszcze spotkać na niektórych żaglowcach jak np.: s/v Dar Młodzieży. 1.2 Łodzie ratownicze Z racji na coraz częstsze wykorzystywanie w transporcie morskim całkowicie zakrytych łodzi ratunkowych, z których podjęcie rozbitka z wody jest utrudnione, ze względu na konstrukcję (do podjęcia poszkodowanego potrzeba około 5 osób) oraz ograniczonych właściwości manewrowych, które nie pozwalają na szybkie i zwinne manewry, jak również na szybkie dotarcie do poszkodowanego, Konwencja SOLAS 2 od 1 lipca 1998 roku wprowadziła obowiązek posiadania 1 Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny, Gdynia ul. Morska 83, Tel.: , 2 SOLAS International Convention for the Safety of Life at Sea) Międzynarodowa konwencja o Bbezpieczeństwie życia na morzu 3226

2 co najmniej jednej łodzi ratowniczej w zależności od rodzaju statku. Istnieje zapis w prawidle 22 ustęp 2.3 Konwencji SOLAS, który mówi o tym, że łódź ratunkowa może pełnić rolę łodzi ratowniczej, jeśli spełnia wszystkie jej wymagania, jednakże jest to rzadko stosowane rozwiązanie z wyżej wymienionych względów. Łodzie ratownicze są jednostkami szybkimi, które muszą zapewniać miejsce do przewożenia co najmniej 5 osób siedzących oraz jednej osoby na noszach [2], przy czym obsada łodzi ratowniczej liczy od 2 3 przeszkolonych osób. Łodzie ratownicze - Fast Rescue Boat można podzielić w zależności od: typu: całkowicie zakryte, częściowo zakryte, odkryte konstrukcji: sztywne, nadmuchiwane, połączone (sztywne i nadmuchiwane) 1.3 Tratwy ratunkowe Tratwy ratunkowe zaraz po łodziach ratunkowych są bardzo ważnym i skutecznym środkiem ratunkowym ( Tratwy wyprodukowane tylko przez dwóch znanych producentów Viking oraz DSF w samym 1994 roku uratowały życie ponad 2000 osób [2]). Tratwy morskie dzielimy w zależności od: konstrukcji: pneumatyczne, sztywne, samoprostujące się, namiotowe dwustronne sposobu wodowania: za pomocą zwalniaka hydrostatycznego, za pomocą żurawików grawitacyjnych W obecnych czasach statki handlowe i pasażerskie wyposaża się w tratwy ratunkowe pneumatyczne wodowane za pomocą zwalniaka hydrostatycznego oraz za pomocą żurawików, natomiast statki ro ro według konwencji SOLAS muszą dodatkowo posiadać tratwy pneumatyczne samoprostujące się lub namiotowe dwustronne[3]. Sztywne tratwy ratunkowe praktycznie są już niestosowane na statkach ze względu na swoje wymiary i dyskomfort rozbitka przy dłuższym czasie przebywania w niej. 1.4 Morskie systemy ewakuacyjne - MES Morski system ewakuacyjny jest to pomocniczy środek ratunkowy stosowany najczęściej na statkach pasażerskich lub promach, gdzie załoga ma do czynienia z osobami ubranymi w pasy ratunkowe w różnym przedziale wiekowym, wzrostowym o różnorodnej tuszy i sprawności fizycznej. MES łączy statek ze zwodowanym środkiem ratunkowym za pomocą ześlizgu oraz dołączanej platformy, która jeśli zachodzi taka potrzeba (gdy ześlizg umożliwia bezpośrednie wejście do środka ratunkowego) jest odczepiana za pomocą systemu szybkiego rozłączania elementów. [2] Fot. 1. Zbiorowe środki ratunkowe: 1. Całkowicie zakryta łódź ratunkowa wodowana przez swobodny spadek 3, 2. Łódź ratownicza - konstrukcja połączona 4, 3. Pneumatyczna tratwa ratunkowa 5, 4. Morski system ewakuacji 6 3 Źródło: 4 Źródło: materiały własne 5 Źródło: 6 Źródło:

3 2. WYMAGANIA KODEKSU LSA 7 DOTYCZĄCE BUDOWY I KONSTRUKCJI TRATW RATUNKOWYCH Tratwy ratunkowe są jednym z dwóch najskuteczniejszych środków ratunkowych. Składa się na to kilka zalet jakimi scharakteryzować można tratwy ratunkowe. Pierwsza istotna dla armatora projektującego nowy statek, to fakt, iż zajmuje ona niewiele miejsca w porównaniu z łodziami ratunkowymi. Po drugie, tratwy ratunkowe wodować można w każdej sytuacji zagrożenia na statku, a w przypadku zatonięcia statku, tratwa sama wypłynie na powierzchnię wody. Jednakże istnieją również wady, takie jak brak napędu, czy też możliwość uszkodzenia tratwy przez ostre narzędzia czy takielunek statku. Do zminimalizowania ryzyka zniszczenia tratwy, jej wyposażenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom znajdującym się wewnątrz tratwy obliguje Kodeks LSA, który wprowadza międzynarodowe standardy dotyczące środków ratunkowych wymaganych w III rozdziale Konwencji SOLAS, dokładnie określając jakie wymagania powinien spełniać każdy środek ratunkowy, a w tym przypadku tratwa ratunkowa w zależności od jej typu. Biorąc pod uwagę, że obecnie stosuje się tylko tratwy pneumatyczne, to przedstawione wymagania będą się opierały na typie tratw. 2.1 Wymagania ogólne [2] zależnie od rodzaju tratwy i jej sposobu wodowania, wszystkie tratwy muszą spełniać szereg wymagań konstrukcyjnych. Podstawowe elementy to zapewnienie utrzymania się na wodzie przez co najmniej 30 dni. Ponadto konstrukcja powinna wytrzymać zrzucenie tratwy z wysokości co najmniej 18 metrów oraz skoki na nią z wysokości minimum 4,5 metra, tak aby zniszczeniu nie uległa ani tratwa, ani jej wyposażenie. Dodatkowo tratwa wraz z kompletem osób, wyposażeniem oraz jedną wyrzuconą dryfkotwą powinna wytrzymać holowanie z prędkością 3 węzłów na spokojnej wodzie. Osobne wymagania dotyczą namiotu tratwy ratunkowej, jednego z ważniejszych elementów tratwy, gdyż chroni rozbitków przed każdymi warunkami atmosferycznymi. Konstrukcja namiotu powinna zapewniać właściwości termoizolacyjne poprzez zastosowanie dwóch warstw materiału rozdzielonego przestrzenią powietrzną, bądź innymi środkami, ale jednocześnie tak skonstruowana, aby nie zbierała się tam woda. Wejścia do tratwy ratunkowej powinny być wyraźnie oznaczone oraz wyposażone w skuteczne i regulowane zamknięcia z zewnątrz jak i we wnętrz namiotu, tak aby osoby ubrane w kombinezon ratunkowy nie miały problemu zabezpieczenia tratwy przed kontaktem z falami, wiatrem i zimnem. Pomimo szczelnego zamknięcia tratwy, konstrukcja powinna umożliwiać dopływ świeżego powietrza dla osób znajdujących się wewnątrz. Dodatkowo Kodeks określa ilość wejść do tratwy uzależnioną od pojemności, i tak tratwy ośmiu osobowe i większe wyposażone muszą być w dwa wejścia po przeciwnej stronie. Wewnętrzna strona namiotu musi mieć kolor przyjemny dla osób znajdujących się w środku, a wysokość namiotu musi pozwalać osobom znajdującym się w niej na swobodne siedzenie. Ponadto namiot powinien posiadać jeden iluminator, środki do zamontowania transpondera radarowego na wysokości co najmniej 1 metra nad powierzchnią wody, aby działał skutecznie oraz urządzenie do zbierania wody deszczowej. Kodeks stawia również wymagania dotyczące osprzętu tratw. Wokół komór wypornościowych, które zapewniają tratwie pływalność i są podstawą dla namiotu, przebiega po zewnętrznej jak i wewnętrznej stronie linka ratunkowa zwana life linką, która tworzy uchwyty pomagające utrzymać się przy tratwie gdy namiot jest postawiony lub nie, a także wciągnąć się do wnętrza tratwy. Każda tratwa musi być również wyposażona w mocny i wytrzymały faleń o maksymalnej długości 15 metrów, który musi być tak skonstruowany, aby po zwolnieniu/ nadmuchaniu tratwy nie została ona wciągnięta pod wodę przez tonący statek. Lina ta zabezpiecza wyrzuconą tratwę przed odpłynięciem od statku, aż do momentu, gdy zostanie ona obsadzona, a faleń zostanie odcięty przy pomocy noża typu bezpiecznego przymocowanego przy wejściu do tratwy lub przy pojemniku z wyposażeniem. Tratwa posiada również oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, które zapala się automatycznie przy podnoszeniu się namiotu lub włączane ręcznie. Lampa zewnętrzna zlokalizowana jest na wierzchołku namiotu i charakteryzuje się białym światłem świecącym w sposób ciągły lub błyskowy ( od 50 do 70 błysków na minutę) przez co najmniej 12 godzin z jasnością nie mniejszą niż 4,3cd we wszystkich 7 Kodeks LSA Międzynarodowy kodeks środków ratunkowych (International Life-Saving Appliances) 3228

4 kierunkach. W przypadku lampy wewnętrznej określono, że powinna mieć źródło światłą wystarczające na czas nie krótszym niż 12 godzin, jednakże co do jasności, podano, że światło ma pozwolić osobom znajdującym się w środku przeczytać instrukcję użytkowania tratwy. Kodeks LSA określa również minimalną nośność tratw ratunkowych oraz ich masę. dopuszczono do użytku tratw, które wraz z pojemnikiem i wyposażeniem ważą więcej niż 185 kg (chyba, że Administracja danego państwa bandery dopuści ją do użytku) i mieszczą mniej niż sześć osób. Nośność tratwy pneumatycznej określana jest na podstawie jednego z trzech wariantów. 1. Największa liczba całkowita otrzymana w wyniku dzielenia objętości głównych komór wypornościowych w stanie nadmuchanym przez współczynnik 0, Największa liczba całkowita otrzymana w wyniku dzielenia powierzchni wewnętrznego poziomego przekroju tratwy przez współczynnik 0, Liczba osób o średniej masie 75kg, ubranych w kombinezony oraz pasy ratunkowe. 2.2 Wymagania dotyczące tratw wodowanych za pomocą żurawików grawitacyjnych [2] Tratwy wodowane za pomocą żurawików muszą spełniać dodatkowe wymagania konstrukcyjne, które mówią o tym, że przy pełnym wyposażeniu i obsadzie tratwy, powinna wytrzymać uderzenia o burtę z prędkością nie mniejszą niż 3,5 m/s oraz zrzut na wodę z wysokości co najmniej 3 metrów i nie ulec przy tym zniszczeniu, które wpłynęłoby na działania tratwy. Tratwa powinna być również wyposażona w środki np. bosaki typu bezpiecznego do przyciągnięcia i utrzymania tratwy przy pokładzie podczas wsiadania. Ponadto pneumatyczna tratwa ratunkowa przystosowana do wodowania z pomocą żurawików, która jest zawieszona na swoim stropie lub haku powinna dodatkowo wytrzymać obciążenie równe: 1. 4 krotnej masie pełnej obsady i wyposażenia tratwy przy zakresie temperatur od 3 0 C do 20 0 C i nie działających wszystkich zaworach nadmiarowych, które zabezpieczają tratwę przed nadmiernym ciśnieniem wewnątrz niej. 2. 1,1 krotnej masie pełnej obsady i wyposażenia tratwy przy zakresie temperatur do 30 0 C i działających wszystkich zaworach nadmiarowych. 2.3 Dodatkowe wymagania dla tratw pneumatycznych [2] Tratwy charakteryzują się tym, że zbudowane są z głównej komory wypornościowej, która powinna być podzielona na co najmniej dwa oddzielne przedziały, a każdy z nich powinien być nadmuchiwany przez własny zawór jednokierunkowy. Komora powinna być tak skonstruowana, że w przypadku przebicia jednego z przedziałów lub niemożliwości nadmuchania go, pozostałe przedziały będą w stanie utrzymać tratwę na powierzchni wody z zachowaniem dodatniej wolnej burty 8 przy obsadzie dla jakiej przewidziana jest tratwa, licząc, że osoba waży 75kg. Na głównej komorze oparta jest podłoga, która powinna być wodoszczelna i pełniąca funkcję izolacji od zimnej wody. Uzyskano ten efekt dzięki zastosowaniu jednej lub większej ilości komór napełnianych automatycznie (mieszanka CO 2 i N 2 ) poprzez zwalniak hydrostatyczny lub osoby znajdujące się w środku tratwy. Powinna istnieć również możliwość napełnia tratwy na pokładzie statku przez jedną osobę poprzez pociągnięcie linki operacyjnej, która połączona jest z kadłubem statku za pomocą tzw. słabego ogniwa [1]. Nadmuchiwanie tratwy nie powinno trwać dłużej niż 1 minuta przy zakresie temperatur C i nie dłużej niż 3 minuty przy temperaturze C. Podczas nadmuchiwania dzięki zaworom nadmiarowym każdy z przedziałów powinien wytrzymać ciśnienie równe trzykrotnej wartości ciśnienia roboczego oraz być zabezpieczony przed przekroczeniem ciśnienia dwukrotnie przewyższającego maksymalne ciśnienie robocze. W celu utrzymania ciśnienia roboczego na wyposażeniu tratwy znajduje się mieszek z pompką. 8 Wolna burta- pionowa odległość pomiędzy wodnicą maksymalnego zanurzenia, a najniższym punktem górnej krawędzi pokładu [4] 3229

5 Rys.2. Budowa pneumatycznej tratwy ratunkowej [1]. 1. Dolna komora wypornościowe, 2. Górna komora wypornościowa, 3. Namiot, 4. Wejście do tratwy, 5. Statecznik, 6.Półsztywny podest, 7. Lampa zewnętrzna, 8. Drabinka, 9. Life linka, 10. Dryfkotwa, 11. Taśmy odblaskowe, 12. Wyjście na antenę przenośnej radiostacji, 13. Reflektor radarowy, 14. Iluminator, 15. Zawór bezpieczeństwa, 16. Urządzenie do zbieranie wody deszczowej, Pneumatyczne tratwy ratunkowe poza wymaganiami konstrukcyjnymi muszą również spełniać wymagania statecznościowe, które mówią o tym, że tratwa powinna być tak zbudowana, aby była stateczna podczas dryfowania na morzu w stanie 100% nadmuchania wraz z podniesionym namiotem. W przypadku, gdyby tratwa się wywróciła konstrukcja powinna pozwolić obrócić ją do właściwej pozycji przez jedną osobę. Stateczność tą zapewniają symetrycznie rozmieszczone kieszenie wodne, które powinny mieć wyrazistą barwę, a konstrukcja ich powinna pozwolić na napełnienie się do 60% pojemności w czasie wynoszącym 25 sekund gdy tratwa napełnia się gazem. Określono również pojemność kieszeni uzależnioną od nośności tratwy, gdzie dla tratw mniejszych niż 10 osobowe, pojemność powinna wynosić co najmniej 220l. W przypadku większych tratw, pojemność obliczana jest ze wzoru 20l x N, gdzie N to ilość osób, jaką może maksymalnie pomieścić tratwa. W przypadku tratw pneumatycznych określono również wymagania co do wejścia do tratwy. Jeśli tratwa ratunkowa ma więcej niż jedno wejście, to co najmniej jedno z nich powinno być zaopatrzone w podest pozwalający wejść do tratwy z wody i utrzymujący osobę o masie 100 kg. Podest musi być tak skonstruowany, aby przy jego uszkodzeniu można było uniknąć znacznego wycieku gazu nietoksycznego z tratwy. W przypadku drugiego wejścia, które nie jest zaopatrzone w podest, powinna znajdować się drabinka ułatwiająca wejście z wody, tak skonstruowana, aby najniższy szczebel był umieszczony na wysokości 0,4 m poniżej wodnicy tratwy w stanie minimalnego obciążenia. 2.4 Pojemniki na pneumatyczne tratwy ratunkowe [2] Poza tratwami pneumatycznymi przystosowanymi do wodowania za pomocą żurawików w transporcie morskim wyróżnia się również takie, które przechowywane są w specjalnych pojemnikach. Kodeks LSA również określa wymagania co do pojemników i urządzeń, które samoczynnie uwalniają tratwę. Pojemniki są praktycznie wodoszczelne za wyjątkiem otworów odwadniających tratwę, wykonane z kompozytów poliestrowo szklanych [1]. Muszą być tak zrobione, aby wytrzymywały każde warunki morskie, a podczas tonięcia statku posiadać właściwą pływalność, która umożliwi wyciągnięcie falenia z wnętrza tratwy i uruchomienie mechanizmu nadmuchującego ją, który w rezultacie dzięki właściwemu ułożeniu tratwy w pojemniku ustawi ją w pozycji właściwej. Sam pojemnik powinien być właściwie oznakowany poprzez następujące napisy: nazwę producenta lub znak fabryczny, numer fabryczny, nazwę organu, która uznała tratwę wraz z ilością osób dla jakiej jest tratwa przeznaczona, napis SOLAS, który gwarantuje, że tratwa spełnia wszystkie wymagania Konwencji. Ponadto rodzaj wyposażenia ratunkowego tratwy ( czy B ), datę ostatniego przeglądu, długość falenia, maksymalną dopuszczalną wysokość na jakiej tratwa może być uzależnioną od wysokości prób zrzutu i długości falenia oraz instrukcję wodowania. 3230

6 Urządzenia, które stosowane są do samoczynnego uruchamianie się tratw to słabe ogniwo i zwalniak hydrostatyczny. Słabe ogniwo to, linka, która chroni tratwę przed pociągnięciem na dno przez statek, charakteryzująca się wytrzymałością wystarczającą do nadmuchania się trawy, zrywaniem przy naprężeniu siłą równą 2,2 ± 0,4 kn, ale nie uleganiem zrywaniu przy działaniu siły wymagającej do wyciągnięcia falenia z pojemnika. Drugi element to zwalniak hydrostatyczny służący do samoczynnego zwalniania tratwy zanurzonej na głębokości nie większej niż 4 m, który powinien być odporny na zalewnie przez fale morskie i posiadać odwodnienia zapobiegające gromadzeniu się wody w komorze hydrostatycznej, kiedy jest w swoim naturalnym położeniu. Wytrzymałość zwalniaka powinna wynosić nie mniej niż wytrzymałość połączonych z nim układów faleni. Rys.3. Mocowanie tratwy pneumatycznej [1]. 1. Pojemnik z tratwą, 2. Lina mocująca tratwę do podstawy, 3. Hak odrzutny, 4. Zaczep kółka linki operacyjnej, 5. Kółko łączące linkę operacyjną i słabe ogniwo, 6. Linka operacyjna, 7. Łoże, 8. Słabe ogniwo, 9. Korpus zwalniaka hydrostatycznego, 10. Zaczep pokładowy, 11. Linka operacyjna 2.5 Wyposażenie tratw ratunkowych W zależności od rejonu pływania tratwy ratunkowe mogą różnić się wyposażeniem. W przypadku statków handlowych, pasażerskich, które mają nieograniczony rejon żeglugi, wymagane jest posiadanie tratw z pełnym wyposażeniem oznakowanym jako. Jeśli statki pasażerskie odbywają krótkie podróże międzynarodowe, to Administracja morska kraju bandery może zezwolić na ograniczenie wyposażenia tratwy, co oznakowuje się jako SOLAS B. Wyposażenie - B powinno być umieszczone w wodoszczelnych i unoszących się na wodzie przez 30 minut pojemniku. Powinien on stanowić integralną część tratwy ratunkowej lub na stałe być do niej przywiązany, jednakże jeśli tak nie jest powinien być umieszczony w sposób trwały wewnątrz tratwy ratunkowej. Tab. 1. Wyposażenie tratw ratunkowych w zależności od rejonu pływania [2] SOLAS B Wyposażenie: Ilość: Pływający krążek ratunkowy przymocowany do pływającej linki o długości minimalnej 30m 1 1 Nóż typu nieskładanego z pływającą rękojeścią przymocowany na zewnątrz na lince do namiotu, służący do przecięcia falenia 1 1 Pływający czerpak 1 lub 2* 1 lub 2* Gąbka 2 2 Dryfkotwa z linką holowniczą odporną na obciążenia dynamiczne i z linką pomocniczą do wyciągania z wody 2** 2** Wiosło łopatkowe 2 2 Otwieracz do puszek 3 - Nożyczki 1 1 Apteczka pierwszej pomocy w wodoszczelnym opakowaniu 1 1 Gwizdek lub równorzędny środek sygnalizacji akustycznej 1 1 Rakiety spadochronowe czerwone 4 2 Pochodnie ręczne 6 3 Pławki dymne 2 1 Wodoszczelna latarka z zapasowym kompletem baterii i zapasową żarówką

7 Skuteczny reflektor radarowy o ile tratwa nie jest wyposażona w transponder radarowy 1 1 Lusterko do sygnalizacji dziennej wraz z instrukcją stosowania 1 1 Egzemplarz tablicy sygnałów ratunkowych 1 1 Zestaw do łowienia ryb 1 - Racje żywnościowe o wartości kJ dla każdej osoby 1 - Wodoszczelne pojemniki lub puszki zawierające łącznie po 1,5l słodkiej wody na osobę 1 - rdzewne wyskalowane naczynie do picia 1 - Lekarstwo przeciw chorobie morskiej wystarczające na co najmniej j48h dla jednej osoby 1 1 Torebka na wypadek choroby morskiej 1 1 Instrukcja przetrwania na tratwie 1 1 Instrukcja postępowania w nagłych wypadkach 1 1 Środki ochrony cieplnej 2*** 2*** Zestaw naprawczy do naprawy przebić poszycia komory wypornościowej**** 1 1 Pompka dopełniająca lub mieszek**** 1 1 * w przypadku, gdy mamy do czynienia z tratwą większą niż 12 osobowa ** 1 kotwica na stałe przymocowana do tratwy, druga jako zapasowa *** lub w ilości 10%maksymalnej pojemności tratwy **** wyposażenie obowiązkowe tylko w przypadku tratw pneumatycznych 3. PORÓWNANIE OBECNIE UŻYWANYCH TRATW RATUNKOWYCH W TRANSPORCIE MORSKIM Obecnie na rynku morskim funkcjonuje kilkanaście firm produkujących tratwy ratunkowe, porównano producentów najbardziej znanych i powszechnych: Viking, Zodiac, RFD Beaufort Limited, Eurovinil oraz Stomil. Zestawienie wykonano dla wszystkich nośności pneumatycznych tratw ratunkowych wodowanych za pomocą zwalniaka hydrostatycznego, przechowywanych w pojemnikach cylindrycznych na podstawie głównych wymiarów tratw, czyli długości, szerokości, szerokości z podestem, wysokości oraz wagi tratwy wraz z pojemnikiem w zależności od wyposażenia ratunkowego lub B. Tab.2. Parametry pneumatycznych tratw ratunkowych w pojemnikach cylindrycznych Nośność tratwy Dane producenta 6 os 8 os 10 os 12 os 16 os 20 os 25 os 35 os VIKING 9 Wymiary [mm]: Dł. Szer. Szer.* Wys. SOLAS B ZODIAC 10 Wymiary [mm]: Dł. Szer. Szer.* Wys. SOLAS B ** ** ** produkuje 9 Źródło: 10 Źródło:

8 RFD 11 Wymiary [mm]: STOMIL Wymiary [mm]: EUROVINIL 12 Wymiary [mm]: Dł. Szer. Szer.* Wys. SOLAS B Dł. Szer. Szer.* Wys. SOLAS B Dł. Szer. Szer.* Wys b.d # # produkował produkował produkował ±5kg 118±5kg 195±5kg** produkował produkuje produkuje produkował * Szerokość tratwy z podestem # wymiar najdłuższej przekątnej (kształt tratwy nieznany) **Tratwy ważące więcej niż 185kg wymagają zgody Administracji państwa bandery Źródło: opracowanie własne Tratwy ratunkowe pneumatyczne i ich elementy wykonywane są z różnych tworzyw w zależności od producenta, ale najczęściej można spotkać wyprodukowane z tworzyw naturalnych takich jak kauczuk, guma naturalna lub z tworzyw syntetycznych, np. kauczuko podobnych, neopropenu, poliuretanu, tkaniny nylonowej pokrytej hypalonem lub polichloroprenem [1]. Zestawieni powyżej producenci różnią się sposobem wyrobu oraz użytym do tego materiałem. Duńska firma Viking produkuje tratwy z gumy z nadmuchiwanym podestem. Francuska firma Zodiac specjalizuje się w wyrobie tratw z poliuretanu pokrytego tkaniną zgrzewaną termicznie, co eliminuje wady klejenia metodą klasyczną. Podobnie jak firma Viking stosują podesty nadmuchiwane, jednakże różnią się konstrukcją podłogi. Francuzi w przeciwieństwie do Duńczyków dodatkowo zastosowali wypełnienie z pianki od góry pokryte aluminiową folią, a od dołu tkaniną poliuretanową, co zapewnia jeszcze lepszą ochronę przed hipotermią i zwiększenie komfortu dla znajdujących się w środku osób. Podłoga ta jest lżejsza od tradycyjnie stosowanych, a co najważniejsze nie jest nadmuchiwana i nie można jej uszkodzić w trakcie wodowania tratwy. miecki producent RFD do produkcji tratw używa gumy lub poliuretanu. Wyróżnia ich sposób wykonania podestu, który nie jest nadmuchiwany lecz wykonany ze sklejki pokrytej PVC, przymocowanej do tratwy za pomocą taśm. Podobną konstrukcję podestu stosuje włoski Eurovinil, który charakteryzuje się zastosowaniem zgrzewanego PVC do wyrobu tratwy. Jedyna polska firma Stomil produkowała tratwy z gumy z nadmuchiwanym podestem i podłogą. Różnice w podanych wagach tratw zależą od wielu czynników. Pierwszym z nich jest materiał z jakiego wykonano tratwę. Następnym znaczącym elementem jest wielkość oraz konstrukcja tratw, gdyż producenci stosują różne kształty oraz wymiary. Wpływ także ma zastosowane wyposażenie ratunkowe lub B, ponieważ oprócz tego co jest wymagana przez Konwencję, 11 Źródło: 12 Źródło:

9 producenci mogą wzbogacić pakiety w dodatkowe elementy. Należy podkreślić iż zawarte w pakietach przedmioty mogą być wykonane z różnych tworzyw o różnej gramaturze, co wpływa na wagę. Podana w tabeli waga zawiera ciężar pojemnika, w którym spakowana jest tratwa. Opakowania wykonane są z różnych tworzyw (najczęściej stosowane jest włókno szklane), co wpływa na ich ciężar, a zarazem na ogólną wagę produktu. 4. WŁAŚCIWOŚCI TWORZYW STOSOWANYCH DO PRODUKCJI TRATW Pomimo że, Konwencja SOLAS i Kodeks LSA wyznaczają normy bezpieczeństwa dla środków ratunkowych, firmy zajmujące się produkcją tratw ratunkowych prześcigają się w stosowanych technikach. Z początkiem produkcji tratw wykorzystywano gumę, która charakteryzuje się dużą odpornością na rozciąganie 2 40 MPa oraz ścieranie. Wadą gumy jest niska odporność na starzenie się. Wpływają na to zmiany temperatury, składniki powietrza, takie jak ozon i tlen oraz promieniowanie słoneczne [5]. W czasie produkcji tratw z gumy,wykorzystywano technikę klejenia metoda klasyczną, co skutkowało na zmniejszenie żywotności i skuteczności tratwy. Rzadko stosowany polichlorek winylu (PVC) charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością mechaniczną, chemiczną, niepalnością oraz odpornością na czynniki atmosferyczne, a zwłaszcza na promieniowanie słoneczne. Jednakże jest to materiał szybko starzejący się, mało odporny na ścieranie [6] oraz posiada niskie właściwości termiczne, które są istotne z punktu widzenia rozbitka. Jest to materiał, który można łączyć metodą spawalniczą, termiczną oraz za pomocą klejenia. W związku z rozwojem techniki zaczęto stosować poliuretany (PUR), które ze względu na swoje właściwości fizyczne i chemiczne przewyższają do tej pory stosowane materiały. Ścieralność PUR jest wielokrotnie większa od ścieralności gumy i wynosi 20 70MPa, szczególnie w wilgotnym środowisku. Charakteryzuje je również wytrzymałość na duże obciążenia dynamiczne, na jakie narażona jest tratwa oraz wysoka odporność na warunki atmosferyczne. Poliuretany w przeciwieństwie do gumy są odporniejsze na działania warunków atmosferycznych, a zwłaszcza ozonu. W związku z powyższym charakteryzują się podwyższoną odpornością na starzenie. Warto również dodać, że PUR wyróżniają się samogaśnięciem i wytrzymałością na rozpuszczalniki, kwasy i substancje ropopochodne, co jest istotną właściwością w transporcie morskim. Kolejną cechą poliuretanów jest ich mniejsza masa w stosunku do gumy, co skutkuje zmniejszeniem ciężaru wyrobów [7,8]. W procesie produkcji tratw z poliuretanu zaczęto stosować nową technikę łączenia poszczególnych warstw materiału, poprzez zgrzewanie. WNIOSKI Obecny poziom wiedzy oraz technologii dotyczący właściwości materiałów stosowanych do produkcji tratw pozwala producentom na wytwarzanie wytrzymalszych oraz bezpieczniejszych środków ratunkowych stosowanych w transporcie morskim. Oceniając opisane tworzywa, najwłaściwszym do produkcji środków ratunkowych pod kątem budowy i eksploatacji wydaje się być poliuretan, który najlepiej sprawdza się w środowisku morskim oraz jest coraz częstszym materiałem stosowanym w wyrobie tratw. Streszczenie W artykule przeprowadzono analizę i ocenę stosowanych środków ratunkowych w transporcie morskim ze szczególnym uwzględnieniem tratw ratunkowych. Zaprezentowano zestawienie zbiorowych środków ratunkowych stosowanych w transporcie morskim. Przedstawiono wymagania stawiane tratwom ratunkowym według Konwencji SOLAS oraz Kodeksu LSA. Szczególną uwagę zwrócono na pneumatyczne tratwy ratunkowe przechowywane w cylindrycznych pojemnikach, wodowane za pomocą zwalniaka hydrostatycznego. Wyszczególniono wymagania co do konstrukcji, budowy oraz wyposażenia tratw i ich opakowań. Zestawiono tratwy o różnych nośnościach w zależności od producenta, gdzie wyszczególniono ich wymiary, wagę oraz wyposażenie. Porównano tworzywa stosowane do produkcji tratw ratunkowych pod względem ich właściwości fizycznych i chemicznych, na podstawie czego wskazano najwłaściwszy materiał. 3234

10 Analysis and the assessment of requirements concerning the structure and exploitation of life saving appliances in the sea transport Abstract In the article analysis and the evaluation of applied life saving appliances in the sea transport with particular reference to of life rafts. Putting together collective rescue centres applied in the sea transport was presented. Put requirements were presented for life rafts according to the SOLAS Convention and the LSA Code. They paid special attention to pneumatic life rafts stored in cylindrical containers, launched with the help of hydrostatic release. Requirements were specified as for the contruction, the structure and equipping rafts and their packages. Rafts were put together about different carrying capacities depending on the producer, where their dimensions, the weight and the equipment were specified. Applied materials were compared to the production of life rafts in terms of their physical properties and chemical, what most appropriate material was shown based on. BIBLIOGRAFIA 1. Puchalski J., Poradnik ratownika morskiego. Trademar, Gdynia Międzynarodowy Kodeks Środków ratunkowych (Kodeks LSA). Polski Rejestr Statków, Gdańsk Międzynarodowa Konwencja o Bezpieczeństwie życia na morzu,1974 (SOLAS), Tekst ujednolicony Polski Rejestr Statków, Gdańsk Przepisy klasyfikacji i budowy statków śródlądowych, Część IV Stateczność i wolna burta. Polski Rejestr Statków, Gdańsk

Podstawy urządzeń okrętowych

Podstawy urządzeń okrętowych Podstawy urządzeń okrętowych -wykład WYPOSAŻENIE RATUNKOWE Przepisy dotyczące wyposażenia ratunkowego: Konwencja o Bezpieczeństwa Życia na Morzu (SOLAS); Kodeks Środków Ratunkowych (Kodeks LSA); Przepisy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/08/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/08/2015 LUBAWA Spółka Akcyjna Ul. Staroprzygodzka 117 63-400 Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski, dnia 12.08.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/08/2015 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

UREGULOWANIE PRAWNE DYREKTORA URZĘ DU MORSKIEGO W GDYNI W ZAKRESIE WYPOSAŻ ENIA STATKÓW W Ś RODKI I URZĄ DZENIA RATUNKOWE W Ż EGLUDZE KRAJOWEJ

UREGULOWANIE PRAWNE DYREKTORA URZĘ DU MORSKIEGO W GDYNI W ZAKRESIE WYPOSAŻ ENIA STATKÓW W Ś RODKI I URZĄ DZENIA RATUNKOWE W Ż EGLUDZE KRAJOWEJ ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LI NR 4 (183) 2010 Daniel Duda Akademia Marynarki Wojennej UREGULOWANIE PRAWNE DYREKTORA URZĘ DU MORSKIEGO W GDYNI W ZAKRESIE WYPOSAŻ ENIA STATKÓW W Ś RODKI

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU. z dnia 20 lipca 2010 r.

KOMUNIKAT NR 1 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU. z dnia 20 lipca 2010 r. KOMUNIKAT NR 1 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie liczby, rodzaju i rozmieszczenia, środków i urządzeń ratunkowych, oraz minimalnego zestawu urządzeń nawigacyjnych,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA JACHTÓW MOTOROWYCH

BUDOWA JACHTÓW MOTOROWYCH BUDOWA JACHTÓW MOTOROWYCH Instruktor motorowodny PZMWiNW Ryszard Miaśkiewicz TURYSTYCZNE REKREACYJNE SPECJALNE PODZIAŁ JACHTÓW MOTOROWYCH Ze względu na budowę: Łodzie odkryte Łodzie kabinowe Pontony Hybrydy

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO STATKÓW MORSKICH PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 3/2011 do CZĘŚCI II ŚRODKI I URZĄDZENIA RATUNKOWE 2009 GDAŃSK Zmiany Nr 3/2011 do Części II Środki i urządzenia ratunkowe 2009, Przepisów nadzoru

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 14 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 6 czerwca 2005 roku

Komunikat Nr 14 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 6 czerwca 2005 roku Komunikat Nr 14 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 6 czerwca 2005 roku o wytycznych w sprawie ilości, rodzaju i rozmieszczenia środków i urządzeń ratunkowych oraz minimalnego zestawu urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/07/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/07/2015 LUBAWA Spółka Akcyjna Ostrów Wielkopolski, dnia 31.07.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/07/2015 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania 1.4 "Wsparcie projektów celowych

Bardziej szczegółowo

NZ- NT/I/PN/12/08 Gdynia, 15. 10.2008 r.

NZ- NT/I/PN/12/08 Gdynia, 15. 10.2008 r. NZ- NT/I/PN/12/08 Gdynia, 15. 10.2008 r. Dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę łodzi ratowniczej dla statku przeciwrozlewowego m/s Kapitan

Bardziej szczegółowo

LITEX 580 ŁÓDŹ TYPU RIB

LITEX 580 ŁÓDŹ TYPU RIB ŁODZIE ///////////////////////// LITEX 580 ŁÓDŹ TYPU RIB OPIS Bezpieczeństwo klientów Lubawa S.A. jest wyzwaniem, którego spełnienie jest misją spółki. Akcje ratownicze wymagają coraz to bardziej wyspecjalizowanego

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2008 r.

KOMUNIKAT NR 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2008 r. KOMUNIKAT NR 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie liczby, rodzaju i rozmieszczenia, środków i urządzeń ratunkowych oraz minimalnego zestawu urządzeń nawigacyjnych,

Bardziej szczegółowo

łodzie aluminiowe stabilne na wodzie mobilne na lodzie praktyczne w czasie powodzi

łodzie aluminiowe stabilne na wodzie mobilne na lodzie praktyczne w czasie powodzi Wielozadaniowe łodzie aluminiowe stabilne na wodzie mobilne na lodzie praktyczne w czasie powodzi Kształt charakterystyka zastosowania Dane techniczne Model 1 (Oberwinter) Dziób i rufa o identycznym kształcie

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 1/2013 do CZĘŚCI IV STATECZNOŚĆ I NIEZATAPIALNOŚĆ 2010 GDAŃSK Zmiany Nr 1/2013 do Części IV Stateczność i niezatapialność 2010, Przepisów klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Dot.: postępowania Dostawa łodzi ratowniczej dla statku przeciwrozlewowego m/s Kapitan Poinc, poz. rejestru: NZ- NT/ I /PN/12/08

Dot.: postępowania Dostawa łodzi ratowniczej dla statku przeciwrozlewowego m/s Kapitan Poinc, poz. rejestru: NZ- NT/ I /PN/12/08 Dot.: postępowania Dostawa łodzi ratowniczej dla statku przeciwrozlewowego m/s Kapitan Poinc, poz. rejestru: NZ- NT/ I /PN/12/08 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Na podstawie art. 38 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE RATUNKOWE WSPÓŁCZESNYCH STATKÓW PASAŻERSKICH

WYPOSAŻENIE RATUNKOWE WSPÓŁCZESNYCH STATKÓW PASAŻERSKICH Ryszard Wawruch WYPOSAŻENIE RATUNKOWE WSPÓŁCZESNYCH STATKÓW PASAŻERSKICH W artykule poddano analizie aktualne wymagania międzynarodowe na temat wyposażenia ratunkowego statków pasażerskich i minimalnych

Bardziej szczegółowo

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup łodzi pontonowej dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie ratunkowe statku. mgr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz

Wyposażenie ratunkowe statku. mgr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz Wyposażenie ratunkowe statku Wyposażenie statków w środki ratunkowe reguluje: konwencja SOLAS 74 (Rozdział III) Kodeks LSA - International Life-Saving Appliance (LSA) Code Międzynarodowy Kodeks Środków

Bardziej szczegółowo

RZE^fil?.!!?LITA PATENTU TYMCZASOWEGO

RZE^fil?.!!?LITA PATENTU TYMCZASOWEGO POLSKA OPIS PATENTOWY 14Jq97 RZE^fil?.!!?LITA PATENTU TYMCZASOWEGO LUDOWA Patent tymczasowy dodatkowy int. ci.4 B63C 9/04 do patentunr Zgłoszono: 83 12 30 (P. 245556) Pierwszeństwo C *-' Y i' Ł L NI A

Bardziej szczegółowo

BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS DYNAMICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁÓW

BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS DYNAMICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁÓW Metoda badania odporności na przenikanie ciekłych substancji chemicznych przez materiały barierowe odkształcane w warunkach wymuszonych zmian dynamicznych BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana z pianki poliuretanowej,

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 20/P WZMOCNIENIA BURT STATKÓW RYBACKICH CUMUJĄCYCH W MORZU

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 20/P WZMOCNIENIA BURT STATKÓW RYBACKICH CUMUJĄCYCH W MORZU PRZEPISY PUBLIKACJA NR 20/P WZMOCNIENIA BURT STATKÓW RYBACKICH CUMUJĄCYCH W MORZU 1995 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią

Bardziej szczegółowo

LICZBA, RODZAJ I ROZMIESZCZENIE ŚRODKÓW I URZĄDZEŃ RATUNKOWYCH NA STATKACH

LICZBA, RODZAJ I ROZMIESZCZENIE ŚRODKÓW I URZĄDZEŃ RATUNKOWYCH NA STATKACH załączniki do zarządzenia Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11 marca 2016 r. I. Postanowienia ogólne LICZBA, RODZAJ I ROZMIESZCZENIE ŚRODKÓW I URZĄDZEŃ RATUNKOWYCH NA STATKACH załącznik nr

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA 2010 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią

Bardziej szczegółowo

ZMIANY NR 1/2013 do PUBLIKACJI NR 32/P WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZMIESZCZENIA I MOCOWANIA ŁADUNKÓW NA STATKACH MORSKICH GDAŃSK

ZMIANY NR 1/2013 do PUBLIKACJI NR 32/P WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZMIESZCZENIA I MOCOWANIA ŁADUNKÓW NA STATKACH MORSKICH GDAŃSK PRZEPISY ZMIANY NR 1/2013 do PUBLIKACJI NR 32/P WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZMIESZCZENIA I MOCOWANIA ŁADUNKÓW NA STATKACH MORSKICH 2003 GDAŃSK Zmiany Nr 1/2013 do Publikacji Nr 32/P Wymagania dotyczące rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl H-Block Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości Izolacyjnej Płyty Konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie studentów z rodzajami, zasadami budowy i eksploatacji urządzeń pokładowych

Zapoznanie studentów z rodzajami, zasadami budowy i eksploatacji urządzeń pokładowych I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: WIEDZA OKRĘTOWA. Kod przedmiotu: Xo. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: Wszystkie specjalności

Bardziej szczegółowo

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Technika świetlna Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Wykonał: Borek Łukasz Tablica rejestracyjna tablica zawierająca unikatowy numer (kombinację liter i cyfr),

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY DOKÓW PŁYWAJĄCYCH sierpień

KLASYFIKACJI I BUDOWY DOKÓW PŁYWAJĄCYCH sierpień PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY DOKÓW PŁYWAJĄCYCH CZĘŚĆ V URZĄDZENIA MASZYNOWE 2016 sierpień GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY DOKÓW PŁYWAJĄCYCH opracowane i wydane przez Polski Rejestr Statków S.A.,

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć prowadzonych przez kpt. Marcinkowskiego na 1 i 2 semestrze

Tematyka zajęć prowadzonych przez kpt. Marcinkowskiego na 1 i 2 semestrze Tematyka zajęć prowadzonych przez kpt. Marcinkowskiego na 1 i 2 semestrze Mechanicy Budowa okrętu 4. Treść zajęć dydaktycznych SEMESTR I (Wykład - 15 godz.) 1. Geometria kadłuba statku: linie teoretyczne,

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO STATKÓW MORSKICH PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO STATKÓW MORSKICH CZĘŚĆ II ŚRODKI I URZĄDZENIA RATUNKOWE 2014 lipiec GDAŃSK Część II Środki i urządzenia ratunkowe lipiec 2014, Przepisów nadzoru konwencyjnego statków morskich

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1. fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl6: B63B 43/12

(13) B1 PL B1. fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl6: B63B 43/12 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167022 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 285260 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 18.05.1990 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: B63B 43/12 (54)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności L.p Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta 1 2 3 4 Agregat pompowy dużej wydajności fabrycznie nowy wyprodukowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. Oferuję dostawę łodzi wyprodukowanej przez. Lp Parametr wymagany TAK/NIE Opisać oferowane parametry

Załącznik nr 6 do SIWZ. Oferuję dostawę łodzi wyprodukowanej przez. Lp Parametr wymagany TAK/NIE Opisać oferowane parametry . (PEŁNA NAZWA WYKONAWCY) Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI A ŁÓDŹ RIB O DŁUGOŚCI DO 6,5M Oferuję dostawę łodzi wyprodukowanej przez. TYP Lp Parametr wymagany TAK/NIE Opisać oferowane

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 10 MATERIAŁY BITUMICZNE

ĆWICZENIE 10 MATERIAŁY BITUMICZNE ĆWICZENIE 10 MATERIAŁY BITUMICZNE 10.1. WPROWADZENIE Tab. 10.1. Cechy techniczne asfaltów Lp. Właściwość Metoda badania Rodzaj asfaltu 0/30 35/50 50/70 70/100 100/150 160/0 50/330 Właściwości obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Oddziaływania. Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze.

Oddziaływania. Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze. Siły w przyrodzie Oddziaływania Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze. Występujące w przyrodzie rodzaje oddziaływań dzielimy na:

Bardziej szczegółowo

OCTADOME28 F4 NAMIOT KULISTY

OCTADOME28 F4 NAMIOT KULISTY OCTADOME 28 F4 OCTADOME28 F4 NAMIOT KULISTY ocynkowana, EN1025 KONSTRUKCJI: 6szt. ILOŚĆ ELEMENTÓW KONSTRUKCJI: 104 szt. OKRĄGŁE WEJŚCIA : 1 szt. TOP WENT : 2 szt. ZIP WENT : 1 szt. CZAS MONTAŻU : 1-2 h

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO STATKÓW MORSKICH PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO STATKÓW MORSKICH CZĘŚĆ II ŚRODKI I URZĄDZENIA RATUNKOWE 2009 GDAŃSK Część II Środki i urządzenia ratunkowe 2009, Przepisów nadzoru konwencyjnego statków morskich została

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH. TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom. Autor: Janusz Szylar

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH. TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom. Autor: Janusz Szylar DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom Autor: Janusz Szylar O ŻYCIU OFIARY DECYDUJĄ SEKUNDY POMOC SKUTECZNA TO POMOC NATYCHMIASTOWA RATUJĄC

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO STATKÓW MORSKICH PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO STATKÓW MORSKICH CZĘŚĆ II ŚRODKI I URZĄDZENIA RATUNKOWE 2016 styczeń GDAŃSK Część II Środki i urządzenia ratunkowe styczeń 2016, Przepisów nadzoru konwencyjnego statków morskich

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana spalinowo

Bardziej szczegółowo

Temat: Badanie Proctora wg PN EN

Temat: Badanie Proctora wg PN EN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Technologia robót drogowych Temat: Badanie wg PN EN 13286-2 Celem ćwiczenia jest oznaczenie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA: Minimalne wymagania techniczno- użytkowe

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA: Minimalne wymagania techniczno- użytkowe 1 Zał. nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr... SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA: 2 ZESTAWÓW CIĘŻKICH HYDRAULICZNYCH NARZĘDZI RATOWNICZYCH. Lp. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana

Bardziej szczegółowo

Informacja Techniczna Wyrobu Nr.: IT- 50/2006 rew.6 Data: 15.01.2015 Strona: 1/2 Icopal S.A. 98-220 Zduńska Wola ul. Łaska 169/197 Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS 1. Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

REZOLUCJA MSC.380(94) (przyjęta w dniu 21 listopada 2014 r.)

REZOLUCJA MSC.380(94) (przyjęta w dniu 21 listopada 2014 r.) REZOLUCJA MSC.380(94) (przyjęta w dniu 21 listopada 2014 r.) POPRAWKI DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYCIA NA MORZU (SOLAS), 1974 r. z późn. zm. KOMITET BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO, PRZYWOŁUJĄC

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY

WYKAZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY Załącznik Nr 3 WYKAZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY 1. Aparat oddechowy (6 sztuk). Wyposażony co najmniej w: dwupunktowy system przycisków wypinających, reduktor wysokiego ciśnienia typu tłokowego,

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 16403 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 16764 (22) Data zgłoszenia: 28.06.2010 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Instalacja Dwie możliwości instalacji Instalacja podziemna w skrzynce Opcje - podciśnienie- tylko wypuszczenie powietrza - system nie trzaskać - D-090

Instalacja Dwie możliwości instalacji Instalacja podziemna w skrzynce Opcje - podciśnienie- tylko wypuszczenie powietrza - system nie trzaskać - D-090 Studzienka napowietrzająco-odpowietrzająca 701/84 D-090-P Oszczędzaj na kosztach włazu z podziemnym zaworem powietrznym, który ma na celu zapewnić niezawodne rozwiązania dla specjalnych wymagań takich

Bardziej szczegółowo

KM 100/100 R Bp Pack. Zderzak. Łatwa w utrzymaniu. Duży, okrągły filtr falisty z automatycznym systemem oczyszczania. Koncepcja obsługi EASY Operation

KM 100/100 R Bp Pack. Zderzak. Łatwa w utrzymaniu. Duży, okrągły filtr falisty z automatycznym systemem oczyszczania. Koncepcja obsługi EASY Operation KM 100/100 R Bp Pack Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Wyposażona w elektryczny napęd trakcyjny. 1 2 3 4 1 2 Zderzak

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 MINIMALNY ZESTAW URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH, RADIOWYCH, ŚRODKÓW SYGNAŁOWYCH, WYDAWNICTW I PODRĘCZNIKÓW ORAZ PRZYBORÓW NAWIGACYJNYCH

Załącznik nr 2 MINIMALNY ZESTAW URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH, RADIOWYCH, ŚRODKÓW SYGNAŁOWYCH, WYDAWNICTW I PODRĘCZNIKÓW ORAZ PRZYBORÓW NAWIGACYJNYCH Załącznik nr 2 MINIMALNY ZESTAW URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH, RADIOWYCH, ŚRODKÓW SYGNAŁOWYCH, WYDAWNICTW I PODRĘCZNIKÓW ORAZ PRZYBORÓW NAWIGACYJNYCH I. Postanowienia ogólne 1. Dodatkowe urządzenia nawigacyjne

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KM 100/100 R Bp

Z fotelem dla operatora KM 100/100 R Bp Z fotelem dla operatora KM 100/100 R Bp Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Wyposażona w elektryczny napęd trakcyjny.

Bardziej szczegółowo

OnyX. Classic Dream Sky

OnyX. Classic Dream Sky OnyX Classic Dream Sky 2 OnyX Classic OnyX Classic Centrala OnyX Classic jest urządzeniem stanowiącym główny element systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Zapewnia ona ciągły dopływ

Bardziej szczegółowo

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy Pomost podstawowy. Podłoga z kraty stalowej z dwiema konsolami. Poręcze po stronie wzdłużnej i czołowej. Pomost dodatkowy. Podłoga z kratki stalowej z dwiema konsolami. Poręcz po stronie wzdłużnej. Pomosty

Bardziej szczegółowo

Kurtyny dymowe. Poznań, 11. 03. 2015r. www.malkowski.pl

Kurtyny dymowe. Poznań, 11. 03. 2015r. www.malkowski.pl Kurtyny dymowe Poznań, 11. 03. 2015r. Agenda prezentacji Kurtyny dymowe Kurtyny dymowe klasyfikacja i zastosowanie Kurtyny dymowe stałe i ruchome w II klasie wiatrowej Kurtyny dymowe szklane Normy Kurtyny

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 1/2013 do CZĘŚCI III WYPOSAŻENIE KADŁUBOWE 2013 GDAŃSK Zmiany Nr 1/2013 do Części III Wyposażenie kadłubowe 2013, Przepisów klasyfikacji i budowy

Bardziej szczegółowo

MERCEDES ATEGO WUMAG WT 300

MERCEDES ATEGO WUMAG WT 300 MERCEDES ATEGO WUMAG WT 300 Świadczymy usługi w zakresie wynajmu sprzętu do prac na wysokości. Samochód ciężarowy MERCEDES ATEGO z podnośnikiem koszowym WUMAG WT 300 Wymiar skrzyni na samochodzie wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu studni wodomierzowej EMROZ S

Instrukcja montażu studni wodomierzowej EMROZ S Instrukcja montażu studni wodomierzowej EMROZ S Opis produktu Studnia wodomierzowa EMROZ S produkcji EOTECH dedykowana jest do montażu na terenach zarówno o niskim jak i wysokim poziomie wód gruntowych.

Bardziej szczegółowo

ŁÓDKA ZANĘTOWA BAITBOAT.PL TRIMARAN

ŁÓDKA ZANĘTOWA BAITBOAT.PL TRIMARAN ŁÓDKA ZANĘTOWA BAITBOAT.PL TRIMARAN Łódka zanętowa do wywózki zanęty oraz zestawów model TRIMARAN Baitboat.pl. Kadłub łódki został zaprojektowany komputerowo przy użyciu programu typu CAD następnie jako

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN NR Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest

SPRAWDZIAN NR Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest SRAWDZIAN NR 1 JOANNA BOROWSKA IMIĘ I NAZWISKO: KLASA: GRUA A 1. Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub, jeśli jest rawo ascala dotyczy A. możliwości zwiększenia ilości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Projekt z dnia 25 sierpnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 19/15

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 19/15 PL 225827 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 225827 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 407381 (51) Int.Cl. G01L 7/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych Podręcznik A3 Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych W większości obiektów budowlanych stosowane są szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te muszą przejąć naprężenia wynikające ze zmian

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. - Napęd pneumatyczny. - Sterowanie pneumatyczne

Wprowadzenie. - Napęd pneumatyczny. - Sterowanie pneumatyczne Wprowadzenie Pneumatyka - dziedzina nauki i techniki zajmująca się prawami rządzącymi przepływem sprężonego powietrza; w powszechnym rozumieniu także technika napędu i sterowania pneumatycznego. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ponad 1000 Tratw Ratunkowych SAR gotowych do użycia na całym świecie;

Ponad 1000 Tratw Ratunkowych SAR gotowych do użycia na całym świecie; www.survitecgroup.com Tratwa Ratunkowa RFD - SAR Ponad 90 lat doświadczeń i specjalizacji w konstruowaniu i produkcji środków bezpieczeństwa i przeżycia przetrwania stosowanych w przemyśle lotniczym; Ponad

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. L.p. Nazwa materiału Ilość Cena netto Wartość netto 1 Hydrant nadziemny. Producenci hydrantów : JAFAR, AKWA, AVK, HAWLE

FORMULARZ OFERTOWY. L.p. Nazwa materiału Ilość Cena netto Wartość netto 1 Hydrant nadziemny. Producenci hydrantów : JAFAR, AKWA, AVK, HAWLE Załącznik nr 3 FORMULARZ OFERTOWY Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia na Sukcesywną dostawę fabrycznie nowej Armatury wodociągowej na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH. TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH. TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom Autor: Janusz Szylar O śyciu OFIARY DECYDUJĄ SEKUNDY POMOC SKUTECZNA TO POMOC NATYCHMIASTOWA RATUJĄC

Bardziej szczegółowo

zbiorniki ciśnieniowe ze stali nierdzewnej do podawania kleju aplikatory kleju do różne zastosowania automatyczne nakładanie kleju - maszyny

zbiorniki ciśnieniowe ze stali nierdzewnej do podawania kleju aplikatory kleju do różne zastosowania automatyczne nakładanie kleju - maszyny zbiorniki ciśnieniowe ze stali nierdzewnej do podawania kleju aplikatory kleju do różne zastosowania automatyczne nakładanie kleju - maszyny rozwiązania produkcyjne - uzupełnienie linii produkcyjnych Zbiorniki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY PAKIET C

FORMULARZ CENOWY PAKIET C /Pieczęć Wykonawcy/ Tel/fax BR-1C FORMULARZ CENOWY FORMULARZ CENOWY PAKIET C Lp. Nazwa Przedmiotu zamówienia Ilość 1 Krzesło obrotowe z podłokietnikami. Oparcie krzesła zintegrowane z siedziskiem, miękkie

Bardziej szczegółowo

ARTS & HOBBY CENTRUM. Kleje UV i akcesoria lipiec 2013

ARTS & HOBBY CENTRUM. Kleje UV i akcesoria lipiec 2013 Kleje UV i akcesoria lipiec 2013 Klej Pulsar UV 3g. to jednoskładnikowy akrylowy klej konstrukcyjny do klejenia szkła ze szkłem, szkła z metalem, szkła z innymi twardymi materiałami. Tworzy cienkie i idealnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Rockfon Eclipse

Instrukcja montażu. Rockfon Eclipse Instrukcja montażu Rockfon Eclipse INFORMACJE OGÓLNE Opis systemu: Rockfon Eclipse to bezramowa wyspa sufitowa dostępna w wielu kształtach. Wyspy w kształcie kwadratu i prostokąta mają krawędź podkreśloną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI IV ORAZ V PAKIET D - Krzesła

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI IV ORAZ V PAKIET D - Krzesła 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI IV ORAZ V PAKIET D - Krzesła Cały zakres przedmiotu zamówienia musi być w pełni zmontowany i przygotowany do użytkowania. Wszelkie materiały opakowaniowe (kartony,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne I. Opis ogólny. Wymagania ogólne. a) Meble systemowe zbudowane w systemie modułowym każdy element umeblowania wymieniony w specyfikacji (z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko: ... WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI Z ASTRONOMIĄ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP I SZKOLNY

Imię i nazwisko: ... WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI Z ASTRONOMIĄ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP I SZKOLNY (pieczątka szkoły) Imię i nazwisko:.................................. Klasa.................................. Czas rozwiązywania zadań: 45 minut WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI Z ASTRONOMIĄ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY I ZASADY GRY W MINI SIATKÓWCE W POLSCE

PRZEPISY I ZASADY GRY W MINI SIATKÓWCE W POLSCE PRZEPISY I ZASADY GRY W MINI SIATKÓWCE W POLSCE Przepisy zatwierdzone przez Wydział ds. Młodzieży oraz Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej 1 SPIS TREŚCI CHARAKTERYSTYKA GRY W MINI SIATKÓWKĘ 1. PLAC

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. Lp. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2 Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. 4) 1. Rok produkcji 2015 2. Homologacja, karta pojazdu 3. Nadwozie

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ ODPORNA NA SŁOŃCE

ŁÓDŹ ODPORNA NA SŁOŃCE INFORMACJA PRASOWA Warszawa, dnia 7 czerwca 2004 ŁÓDŹ ODPORNA NA SŁOŃCE Soudaseal to seria nowoczesnych klejów-uszczelniaczy, które powinny znaleźć się w niezbędniku każdego wodniaka. W sezonie żeglarskim

Bardziej szczegółowo

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA KARTA TECHNICZNA IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA Podstawowe dane rury grzewczej IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT Kod Średnica Ø Grubość ścianki Ilość rury w krążku Maksymalne ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Folder 2012

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Folder 2012 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego Folder 2012 Tablice kierujące Tablice kierujące Produkty te, zwane inaczej ogranicznikami skrajni przeznaczone są do oznaczania krawędzi zawężonego pasa ruchu,

Bardziej szczegółowo

Brykieciarki VOTECS. Redukcja objętości odpadów. Produkcja brykietu opałowego. typu AP

Brykieciarki VOTECS. Redukcja objętości odpadów. Produkcja brykietu opałowego. typu AP Brykieciarki VOTECS typu Redukcja objętości odpadów Warsztaty i fabryki zajmujące się obróbką drewna codziennie wytwarzają znaczne ilości wiórów i trocin. Odpady te zajmują dużą przestrzeń, zarówno podczas

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 48 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 48 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 48 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Oferuję dostawę łodzi wyprodukowanej przez.

Oferuję dostawę łodzi wyprodukowanej przez. ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ. (PEŁNA NAZWA WYKONAWCY) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI A ŁÓDŹ RIB O DŁUGOŚCI DO 8,00 M Oferuję dostawę łodzi wyprodukowanej przez. TYP Lp Parametr wymagany TAK/NIE Opisać oferowane

Bardziej szczegółowo

Ciśnienie wewnętrzne regulowane zaworem do 17,5 kpa. Może pracować w położeniu pionowym i poziomym. Nie występuje zjawisko rozwarstwiania elektrolitu

Ciśnienie wewnętrzne regulowane zaworem do 17,5 kpa. Może pracować w położeniu pionowym i poziomym. Nie występuje zjawisko rozwarstwiania elektrolitu Akumulatory żelowe szczelne seria SOLAR HZY-SL 6 i 12V Zastosowanie Nowoczesna technologia Do pracy w systemach fotowoltaicznych przeznaczonych do: Całkowicie bezobsługowe przez cały okres eksploatacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Strona 1 Spis treści: 1. Zasady stosowania siatek bezpieczeństwa. 2. Terminy i definicje. 3. Podstawowe informacje dotyczące użytkowania siatek

Bardziej szczegółowo

Proces spawania POLETYLENU

Proces spawania POLETYLENU Proces spawania POLETYLENU Wytwarzania jednostek pływających z polietylenu (termoplastów) metodą spawania ręcznego i ekstruzyjnego oraz zgrzewania jest znamienna tym, iż powstała konstrukcja jednostki

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK BUFOROWY WGJ-B 1500 WGJ-B 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA

ZBIORNIK BUFOROWY WGJ-B 1500 WGJ-B 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA ZBIORNIK BUFOROWY typ: 500 1000 800 1500 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, tel. 077 / 471 08 10, fax 077/

Bardziej szczegółowo

Materace zmiennociśnieniowe profilaktyka przeciwodleżynowa

Materace zmiennociśnieniowe profilaktyka przeciwodleżynowa Materace zmiennociśnieniowe profilaktyka przeciwodleżynowa e-mail: biuro@warda-warda.pl www.warda-warda.pl GUMOWE PODUSZKI PRZECIWODLEŻYNOWE STATYCZNE I ZMIENNOCIŚNIENIOWE PODUSZKI STATYCZNE Prezentowana

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD KONTENER POTRZEB WŁASNYCH TPW 1. Materiały wykorzystane do realizacji zadania

Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD KONTENER POTRZEB WŁASNYCH TPW 1. Materiały wykorzystane do realizacji zadania ATLAS Sp. z o.o. Przybysławice 43 A 63-440 Raszków Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Mokre KONTENER POTRZEB WŁASNYCH TPW 1 Materiały wykorzystane

Bardziej szczegółowo

- dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/60/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie

- dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/60/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia stanowi realizację upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Odległość kurtyny do posadzki w pozycji działania. Uszkodzenie systemu. przyjmuje pozycję pracy. H > 2,5 ASB-2 nie pracują tak -

Odległość kurtyny do posadzki w pozycji działania. Uszkodzenie systemu. przyjmuje pozycję pracy. H > 2,5 ASB-2 nie pracują tak - Klasyfikacja kurtyn dymowych ze względu na temperaturę i czas pracy. Obok klasyfikacji D w kurtynach występuje jeszcze klasyfikacja DH. Nie istnieją jasne wytyczne co do stosowania kurtyn w klasie DH.

Bardziej szczegółowo

DESKLIFT DL9 DANE TECHNICZNE

DESKLIFT DL9 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE DESKLIFT DL9 Właściwości: Siła: do 800 N na siłownik (600 N w wersjach XL) Prędkość: do 38 mm/s bez obciążenia Standardowy wymiar zabudowy: 560 mm Standardowa długość skoku: 650 mm Kolor:

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku. z dnia 10 maja 2003r.

Komunikat Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku. z dnia 10 maja 2003r. Komunikat Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 10 maja 2003r. o wprowadzeniu w życie wytycznych dla armatorów w sprawie szczegółowych instrukcji alarmowych dla poszczególnych statków i wytycznych

Bardziej szczegółowo

mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające

mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające 1. opis ogólny Klapy oddymiające są głównym elementem systemu oddymiania grawitacyjnego, których zadaniem jest usunięcie z zamkniętych pomieszczeń dymów,

Bardziej szczegółowo

System zbiórki i utylizacji odpadów medycznych w Polsce

System zbiórki i utylizacji odpadów medycznych w Polsce System zbiórki i utylizacji odpadów medycznych w Polsce Małgorzata Kędzierska Dept. Higieny Środowiska Główny Inspektorat Sanitarny Warszawa, 30.09.2008 r. Odpady medyczne - odpady powstające w związku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FOTELI I KRZESEŁ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FOTELI I KRZESEŁ Załącznik nr 3 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FOTELI I KRZESEŁ I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych krzeseł, foteli. Realizacja umowy nastąpi na podstawie zamówienia wysłanego

Bardziej szczegółowo

Kable Górnicze. Średnie Napięcie

Kable Górnicze. Średnie Napięcie Kable Górnicze Średnie Napięcie Spis treści BiTmining NTSCGEWOEU-W.../3... BiTmining NTSCGEWOEU-W.../3E... N)TSKCGECWOEU-CH... N)TSKCGECWOEU-FN... N)TSCGEWOEU-F... N)TSCGEWOEU-R... N)TSCGEWOEU-SR... N)TSCGEWOEU-TR...

Bardziej szczegółowo

Nadwozia furgonowe typ BOX-Trail

Nadwozia furgonowe typ BOX-Trail Nadwozia furgonowe typ BOX-Trail Cechą charakterystyczną zabudów furgonowych jest w pełni zabudowana skrzynia ładunkowa zapewniająca wysokie bezpieczeństwo przewożonych ładunków. Dzięki temu są lepiej

Bardziej szczegółowo