11-12 października 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "11-12 października 2011"

Transkrypt

1 11-12 października 2011 WROCŁAW Hotel Mercure Panorama

2 PROGRAM WYDARZEO Szanowni Paostwo! Mamy ogromny zaszczyt zaprosid Paostwa na Konferencje organizowane przez Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych. To jedyne tego rodzaju wydarzenie na Dolnym Śląsku skierowane do przedsiębiorców oraz inwestorów, dostarczające informacji nt. tendencji w gospodarce, form finansowania firm na kolejnych etapach ich rozwoju czy nowoczesnych metod zarządzania. Nasze konferencje mają spełnid podstawowy cel jakim jest zaproszenie do kooperacji na terenie regionu jak największej liczby inwestorów kapitałowych gotowych do realizacji inwestycji w różnych branżach, przy wykorzystaniu potencjału naukowego oraz bazy instytucjonalnej Dolnego Śląska r Konferencja Naukowo- Informacyjna Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu- Innowacja Konferencja będzie poświęcona funkcjonowaniu nowoczesnych sieci inwestorów kapitałowych Aniołów Biznesu w Polsce i na Dolnym Śląsku oraz finansowaniu działalności gospodarczej. II WROCŁAWSKA KONFERENCJA INVESTEXPO BUSINESS MEETING r r Temat przewodni: Czy Dolny Śląsk może stad się rajem dla inwestorów? Pierwszego dnia eksperci odpowiedzą na pytania: na jakim etapie rozwoju jest Dolny Śląsk, w co inwestowad w czasach dekoniunktury, jakie są narzędzia wspierające rozwój innowacyjności w MŚP i najważniejsze czy Dolny Śląsk może stad się rajem dla inwestorów. Drugiego dnia zostaną poruszone tematy związane z kwestiami prawno-finansowymi przy pozyskiwaniu kapitału zewnętrznego oraz narzędziami wsparcia innowacyjności MŚP. Konferencja PSAB-I nt. finansowania zewnętrznego r Konferencja swoją tematyką obejmowad będzie zagadnienia związane z szeroko rozumianym finansowaniem udziałowym innowacyjnych firm w regionie oraz trudnościami, z którymi borykają się firmy w początkowej fazie rozwoju. Spotkanie inwestorskie r Na spotkaniu zostaną zaprezentowane najlepiej rokujące projekty zarejestrowane w bazie pomysłów PSAB-I. Formuła spotkania ma na celu przybliżyd inwestorom zarejestrowanym w sieci najciekawsze pomysły oraz doprowadzid do wejśd inwestycyjnych. Seminarium Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii r "Regionalny system transferu wiedzy i technologii - szanse, perspektywy, model" Seminarium ma na celu zaprezentowanie działao oraz dobrych praktyk w komercjalizacji i dyfuzji wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw w regionie Dolnego Śląska. Program seminarium: Pod koniec II dnia konferencji nastąpi rozdanie cennych nagród ufundowanych przez naszych sponsorów!

3 DZIEO I 11 października 2011r. Konferencja Naukowo- Informacyjna Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu- Innowacja Rejestracja uczestników, poczęstunek Uroczyste otwarcie Konferencji Naukowo-Informacyjnej Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu - przemowy patronów i zaproszonych gości Budowanie biznesu przy wsparciu Sieci Aniołów Biznesu PSAB-I - Przemysław Jura, koordynator zarządzający PSAB-I Jak zostałem Aniołem Biznesu? - Szymon Bula, inwestor zarejestrowany w PSAB-I Jak wygląda współpraca z Aniołem Biznesu? - Sławomir Huczała, Binary Helix SA Jak pozyskad inwestora indywidualnego? - Anna Janus, IPO SA Lunch Zakooczenie Konferencji Naukowo-Informacyjnej PSAB-I II WROCŁAWSKA KONFERENCJA INVESTEXPO BUSINESS MEETING Temat przewodni: Czy Dolny Śląsk może stad się rajem dla inwestorów? Uroczyste otwarcie II Wrocławskiej Konferencji InvestExpo Business Meeting Inwestowanie w MSP - szansa na ponadprzeciętne zyski dla inwestora i firmy Paweł Wieczyoski, Partnership Investments Ocena ryzyka kontraktu - Krzysztof Piłat, Krajowy Rejestr Długów Rola doradcy prawnego w procesie pozyskiwania kapitału - Michał Krawczyk, Kancelaria Krawczyk i Wspólnicy Historia sukcesu na przykładzie Enel-MED - Marcin Wójcik, Enel-MED SA Wielki biznes nie dla kobiet? - panel dyskusyjny z udziałem przedsiębiorczych kobiet. Honorowy patronat nad panelem objęła Wicewojewoda Dolnośląski - Pani Ilona Antoniszyn- Klik Przerwa kawowa Rynek NewConnect/GPW jako źródło finansowania przedsiębiorstw - Szczepan Czyczerski, PROFESCAPITAL Sp. z o.o Budowa wartości firmy - klucz do sukcesu - Marcin Tokarek, SMS Kredyt Holding SA Skuteczna windykacja należności w czasach kryzysu - Małgorzata Wołczek, KRD Czy Dolny Śląsk może stad się rajem dla inwestorów? - panel dyskusyjny Zakooczenie InvestExpo Uroczysty Business Bankiet na zaproszenia

4 DZIEO II 12 października 2011r. II WROCŁAWSKA KONFERENCJA INVESTEXPO BUSINESS MEETING Temat przewodni: Czy Dolny Śląsk może stad się rajem dla inwestorów? Rejestracja uczestników, poczęstunek Uroczyste otwarcie drugiego dnia Konferencji Dlaczego warto współpracowad w klastrze? Korzyści oraz metody i techniki współpracy klastrowej - Jarosław Chrobot, DPIiN SA W co inwestowad w czasach dekoniunktury? - Michał Masłowski, SII Optymalizacja podatkowa w przedsiębiorstwie- wybrane aspekty - dr Monika Mucha, Sabina Moczko-Wdowczyk, TaxaGroup.pl Przerwa kawowa Efektywne narzędzia wsparcia MSP - Agnieszka Mąka, Karolina Bosowiec, DAWG Prawne i praktyczne aspekty pozyskania kapitału od inwestorów -Mariola Więckowska, Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Zakooczenie konferencji InvestExpo Konferencja PSAB-I nt. finansowania zewnętrznego Otwarcie Konferencji dotyczącej finansowania zewnętrznego o charakterze udziałowym Finansowanie rozwoju firmy w czasie kryzysu - Andrzej Babiarz, Prometeia Capital W jaki sposób przeprowadzid wycenę start-upu? - dr Tomasz Słooski, UE Wrocław Inwestorze kim jesteś i czego oczekujesz? - Grzegorz Jajuga, Fitz Roy Lunch Obligacje jako instrument finansowania bezpiecznych inwestycji - Radosław Tadajewski, Grupa Trinity SA Praktyczne aspekty współpracy z funduszem venture capital finansującym projekty start-up - Marcin Majewski, Piotr Sławski, BBI Seed Fund najczęściej popełnianych błędów przy pisaniu biznesplanu - Cezary Rutka, DRPIN Czy inwestycje AB, VC, PE są potrzebne? Jak stymulowad ich rozwój w Polsce? -panel dyskusyjny Zakooczenie Konferencji PSAB-I

5 Paweł Wieczyoski - Partner Zarządzający Partnership Investments Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał początkowo na stanowiskach związanych głównie z zarządzaniem projektami, w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Od kwietnia 2008 do października 2010 roku współudziałowiec i Partner Zarządzający w firmie brokersko-inwestycyjnej Certus Capital. Aktywny inwestor, zaangażowany w kilka przedsięwzięd na rynkach o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym (NewConnect, rynek niepublicznych inwestycji Venture Capital). Przemysław Jura - Koordynator Zarządzający PSAB-I Ekspert w dziedzinie inżynierii finansowej, inwestycji kapitałowych oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. Posiada liczne certyfikaty i akredytacje. Koordynator zarządzający Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja, będącej jedną z największych sieci aniołów biznesu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Aktywny Anioł Biznesu, jako indywidualny inwestor kapitałowy finansuje oraz rozwija projekty inwestycyjne na wczesnym etapie rozwoju. Grzegorz Jajuga, CFA - Prezes Zarządu Fitz Roy Sp. z o.o. Posiada doświadczenie zdobyte w domu maklerskim oraz w funduszu typu venture capital. Jest autorem wycen kilkunastu przedsiębiorstw publicznych i prywatnych jak również szeregu opracowao i biznesplanów. Uczestniczył w kilkunastu procesach pozyskania kapitału zarówno od inwestorów prywatnych, jak również za pośrednictwem rynku kapitałowego (GPW, NewConnect). Małgorzata Wołczek - Konsultant ds. Szkoleo & Trener, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA Studentka Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka szkoły trenerów Laboratorium Arkana Biznesu. Brała udział w licznych kursach i szkoleniach między innymi: Komunikacja zaawansowana - wstęp do perswazji, Metody konstruowania i prowadzenia treningów, telewindykacja należności. Przygotowywała i prowadziła szkolenia z zakresu obsługi klienta, sprzedaży, autoprezentacji, motywowania, windykacji oraz skutecznego wywierania wpływu na ludzi. Krzysztof Piłat - Trener Biznesu, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA Absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego Specjalista ds. szkoleo w Bibliotece Narodowej. Lider projektu platformy e-learningowej w Bibliotece Narodowej. Autor scenariuszy e-learningowych. Wykładowca metodyki nauczania w Kolegium Karkonoskim. Ukooczył liczne kursy i szkolenia, m.in.: Pozyskiwanie środków europejskich dla MŚP, Biznesplan dla MŚP, Treści szkoleniowe w formule on-line, Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MŚP. Mariola Więckowska - Partner w Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni Wykonuje pracę radcy prawnego od roku Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla realizacji strategii właścicielskiej przez przedsiębiorców. Obsługuje przekształcenia, fuzje, emisje akcji, wprowadzanie spółek na GPW i rynek NewConnect. Negocjuje w procesach pozyskania inwestorów i umowach towarzyszących pozyskaniu kapitału. Prowadzi zespół specjalistów kancelarii w procesach diagnozowania stanu prawnego przedsiębiorstw, sporządzania prospektów emisyjnych i dokumentów informacyjnych.

6 Dr Monika Mucha - Doradca podatkowy i doktor nauk prawnych, specjalizacja prawo administracyjne. Prokurent w firmie Tax Advisors Group sp z o. o. Świadczy usługi doradcze dla podmiotów samorządowych, spółek użyteczności publicznej, gmin, szkół wyższych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego; w 2002r. obrona pracy doktorskiej pt. "Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji". Były współpracownik Rödl & Partner. Autorka licznych artykułów publikowanych m. in. na łamach: Monitora Podatkowego, Przeglądu Podatkowego, Przeglądu Sądowego, Przetargów Publicznych, stały współpracownik firm szkoleniowych w zakresie prawa podatkowego Sabina Moczko-Wdowczyk - Doradca podatkowy; Prezes Zarządu spółki Tax Advisors Group Sp. z o.o. Ukooczyła handel międzynarodowy na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Rödl & Partner, w której kierowała działem doradztwa podatkowego, i Deloitte. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych przy uwzględnieniu międzynarodowego prawa podatkowego, jak i w tworzeniu optymalnych struktur podatkowych. Posiada duże doświadczenie w obsłudze podatkowej podmiotów z krajów niemieckojęzycznych. Doświadczony wykładowca szkoleo otwartych, zamkniętych i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autorka artykułów i innych publikacji o tematyce podatkowej. Michał Krawczyk - Założyciel kancelarii Krawczyk i Wspólnicy Sp. k. i jej Partner Zarządzający Specjalista w zakresie transakcji fuzji i przejęd. Doradca strategiczny w procesach restrukturyzacyjnych. Uznany negocjator w licznych transakcjach oraz projektach z zakresu prawa bankowego i finansowego. Doradca wielu firm z sektora bankowości i finansów. Ekspert do spraw prawnych BCC. W ramach swojej praktyki zajmuje się także transakcyjnym planowaniem podatkowym. Marcin Wójcik - Doradca ds. Programu Enel-Care w Centrum Medycznym Enel-Med S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży usług medycznych B2B, od 2007 związany z Centrum Medycznym Enel-Med S.A. Specjalizuje się we wprowadzaniu kompleksowego systemu abonamentowej opieki medycznej w firmach, w tym w dużych korporacjach. Pasjonuje się tematyką negocjacji i mechanizmów sprzedaży. Szczepan Czyczerski - PROFESCAPITAL Sp. z o.o. Ekspert w zakresie operacji kapitałowych związany z rynkiem finansowym od 2005 roku. Doradzał w krajowych i transgranicznych transakcjach o charakterze prywatnym (m&a, private placement) i publicznym (IPO, SPO) o łącznej wartości 300 mln PLN Paweł Skałecki - Prezes Zarządu Prometeia Capital Sp. z o.o. Absolwent Wydziału Zarządzania Informatyki i Finansów oraz studiów Master Studies in Finance Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przez cały okres aktywności zawodowej związany jest z rynkiem kapitałowym i inwestycjami. W latach związany z Wrocławskim Domem Maklerskim SA. Od lutego 2010 r. Prezes Zarządu Prometeia Capital sp. z o.o.

7 Marcin Majewski - Członek Zarządu BBI Seed Fund Od 2007 r. Członek Zarządu BBI Seed Fund Sp. z o.o., odpowiedzialny za analizę ponad 300 innowacyjnych projektów biznesowych, 6 zrealizowanych inwestycji w spółki start-up z obszaru nowych technologii. Posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania transakcji inwestycyjnych, doradztwa strategicznego, komercjalizacji projektów biznesowych typu seed i start-up, zarządzania przedsiębiorstwami, oceny projektów inwestycyjnych, wyceny przedsiębiorstw. Piotr Sławski - Członek Zarządu BBI Seed Fund Od 2004r. do 2007r. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiedzialny za przygotowanie koncepcji i wdrożenie pierwszego programu wsparcia funduszy venture capital. Ekspert w komisjach PARP oceniających innowacyjne projekty inwestycyjne. Współtwórca założeo projektów wsparcia sieci business angels oraz inkubatorów technologicznych. Od 2007r. Członek Zarządu funduszu BBI Seed Fund odpowiedzialny za współtworzenie funduszu, a obecnie zarządzanie procesem inwestycyjnym oraz nadzór nad spółkami portfelowymi. Anna Janus - Prezes Zarządu IPO SA Prezes IPO SA od 1 czerwca 2007 r. Równolegle pełni rolę członka Rady Fundacji Rozwoju Biznesu Inkubator oraz członka Rady Nadzorczej SARE SA. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw, w szczególności Venture Capital/Private Equity oraz upublicznianiu spółek (rynek główny GPW oraz NewConnect). Zajmuje się analizą przedsięwzięd i kojarzeniem spółek z inwestorami. Jest współautorem cyklicznych publikacji wydawanych przez IPO o tematyce finansowo-inwestycyjnej. Radosław Tadajewski - Prezes Zarządu Grupa Trinity SA Absolwent oraz stypendysta programu MBA na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie. Wykształcenie zdobywał również na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytecie Cambridge. Specjalista w zakresie inwestycji na rynku niepublicznym. Ekspert w obszarze NewConnect i Catalyst. Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywad dziewięd lat temu jako prezes i współwłaściciel kancelarii prawnej, uczestniczył w wielu transakcjach na rynku kapitałowym Szymon Bula - Partner zarządzający TLP Inwest sp. z o.o. Od 12 lat przedsiębiorca, inwestor, zarządzający odpowiedzialny głownie za sprzedaż oraz rozwój. Prezes zarządu Transacta sp. z o.o., wiceprezes zarządu Telemedycyna Polska S.A. Absolwent wydziału organizacji i zarządzania politechniki Śląskiej. Tomasz Niciak - Koordynator regionalny PSAB-I, ekspert Fundacji INES Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku stosunki międzynarodowe. Ekspert w dziedzinie transferu technologii i przedsiębiorczości akademickiej. Od ponad dwóch lat dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego oraz kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii. Wieloletni specjalista w zakresie zarządzania projektami, zarządzania innowacjami, wyceny i oceny technologii, audytu technologicznego.

8 Agnieszka Mąka - Dyrektor Zarządzający Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. Absolwentka Master of Business Administration Franklin University oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Ukooczyła szereg specjalistycznych szkoleo i kursów z zakresu pomocy publicznej, krajowych i europejskich programów pomocowych oraz zarządzania projektami. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rzecz przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Wykładowca i trener z zakresu oceny i certyfikacji wyrobów, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, założeo polityki UE oraz dostępnych programów pomocowych UE. Karolina Bosowiec konsultant ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyoskiego w Warszawie. W latach wspierała powstanie polsko-amerykaoskiej izby handlowej w Atlancie - Atlanta Polish Chamber (PACC Atlanta). Od lutego 2011 r. pracuje w zespole Centrum Obsługi Inwestora DAWG. Realizuje projekt AutoNet dedykowany firmom z branży motoryzacyjnej, którego głównym celem jest kojarzenie partnerów, sieci organizacji i innych podmiotów w celu stworzenia przestrzeni do dyskusji, spotkao i porozumieo handlowych. Marcin Tokarek Prezes Zarządu SMS Kredyt Holding SA Dyrektor ds. ryzyka w SMS Kredyt Sp. z o.o. oraz dyrektor w GCDF (specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem). W latach wiceprezes Ultimo (odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem, rozwój produktów, analizy i wyceny portfeli). Współtwórca systemów do zarządzania kredytami dla LUKAS Banku i Big Bank Gdaoski. Przez ponad dwa lata szef zespołu analiz statystycznych i kontroli ryzyka w Cetelem Polska. Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Andrzej Babiarz Wiceprezes Prometeia Capital Sp. z o.o. Absolwent prestiżowych studiów Master Studies in Finance oraz Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Obecnie uczestnik studiów doktoranckich na UE we Wrocławiu w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem. W trakcie swojej kariery odpowiedzialny był za analizę i selekcję podmiotów zamierzających pozyskad kapitał z GPW w Warszawie SA lub od funduszy typu PE/VC. W trakcie swojej dotychczasowej kariery zawodowej zasiadał w radach nadzorczych spółek publicznych, pracował w banku, centrali domu maklerskiego i funduszu typu Venture Capital. W chwili obecnej wspólnik oraz zarządzający Prometeia Capital sp. z o.o.

9 Partner Platynowy Partnerzy srebrni Partnerzy brązowi Pozostali partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni

10 Serdecznie Paostwa zapraszamy do uczestnictwa w tych wydarzeniach. Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna lub mailowa: Rafał Pałgan Specjalista sieci Business Angels Telefon: Mail: Marzena Walczuk Specjalista sieci Business Angels Telefon: Mail: Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie

InvestExpo Business Meeting

InvestExpo Business Meeting ALTERNATYWNE FORMY FINANSOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO 9 30-10 00 Rejestracja uczestników 10 00-10 15 Uroczyste otwarcie konferencji 10 15-10 40 Kapitał wysokiego

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe Wrocław 22 czerwca 2010 r. Spółka wraz z Avanta Audit Sp. z o.o. oraz IURICO

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: Patron honorowy: Konferencja GDZIE I KIEDY: 27-28 marca 2012, Warszawa Hotel Rialto, ul. Wilcza 73 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: wdrożenie dyrektywy MiFID w Polsce doświadczenia nadzorcze

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT 5 grudnia 2012 r. O AGENCJI Agencja Rozwoju Innowacji S.A. jest firmą świadczącą usługi doradczo-finansowe związane

Bardziej szczegółowo

Bezcenne Wiosenne spotkania CXO

Bezcenne Wiosenne spotkania CXO Bezcenne Wiosenne spotkania CXO Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław marzec czerwiec 2010 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Program specjalizacji: Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

BUSINESS MEETING 8 CZERWCA 2011 GDAŃSK

BUSINESS MEETING 8 CZERWCA 2011 GDAŃSK BUSINESS MEETING 8 CZERWCA 2011 GDAŃSK 8 CZERWCA 2011 ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk Budynek Gdańskiego Parku Naukowo - Technologicznego 9.00 Rejestracja uczestników, poranna kawa 9:30 Otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w praktyce

Zarządzanie ryzykiem w praktyce Jedyna na polskim rynku konferencja w sposób tak praktyczny omawiająca zintegrowane zarządzanie portfelem ryzyk w różnych typach przedsiębiorstw Partner Konferencji Zarządzanie ryzykiem w praktyce 11 3

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A Szanowni Państwo, Projekt Rekomendacja U opublikowany 30 grudnia 2013 r zawierający 22 Rekomendacje obejmujące swoim zakresem 6 obszarów segmentu bancassurance spowoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Cooper Financial Summit 2009

Cooper Financial Summit 2009 Wyzwania stojące przed spółkami w dobie spowolnienia gospodarczego Optymalizacja kosztów i zarządzanie ryzykiem Cooper Financial Summit 2009 I Forum Dyrektorów Finansowych 13-14 października 2009 Hilton

Bardziej szczegółowo

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA e-government Cyfryzacja w sektorze publicznym sposoby optymalizacji zmian i konsekwencje wdrożeń

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

V Krakowskie Forum Wynagrodzeń

V Krakowskie Forum Wynagrodzeń 20 21 maja 2010 roku Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie V Krakowskie Forum Wynagrodzeń 20 lat Compensation & Benefits w Polsce Partner merytoryczny: Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Profesora

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności Gość Specjalny Kongresu: Prof. Marek Belka Patronat honorowy Partnerzy strategiczni Partner merytoryczny Partnerzy KOMITET HONOROWY Szanowni Państwo, Pragnę wszystkich Państwa serdecznie powitać na VII

Bardziej szczegółowo