OPINIA BANKOWA. Krosno,dnia r. ING Bank Shjski S.A. Oddzial w Rzeszowie Zespo! Doradcow Klicnta Korporacyjnego w Krosnie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIA BANKOWA. Krosno,dnia21.07.2010r. ING Bank Shjski S.A. Oddzial w Rzeszowie Zespo! Doradcow Klicnta Korporacyjnego w Krosnie"

Transkrypt

1 ING Bank Shjski S.A. Oddzial w Rzeszowie Zespo! Doradcow Klicnta Korporacyjnego w Krosnie Krosno,dnia r. OPINIA BANKOWA ING Bank Sla^ski Spolka Akcyjna, z siedziba^w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, Oddzial w Rzeszowie, (zwany dalej,,bankiem"), na wniosek Miejskiego Przcdsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (zwanego dalej,,klientem"), zaswiadcza, ze: - Klient posiada w Banku rachunek bankowy od r., - rachunek bankowy nic jest i nic byl obciajzony tytulem cgzckucyjnym, - Klientowi zostal przyznany kredyt inwestycyjny w wysokosci 5 mln zl, z terminem splaty do dnia r. Aklualnie kredyt nie jest wykorzystywany, - Klient terminowo wywi^zuje si? z wszelkich zobowia/.ari wobec Banku. Dotychczasowa wspolpraca Banku z Miejskim Pr/cdsicbiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krosnie nie budzi jakichkolwiek zastrzezen. Niniejsza opinia zostaje wydana przez Bank, na wniosek Klicnta oraz na podstawie stanu faktycznego, jaki Bank w oparciu o posiadane dane ustalil na dzicn r, Powyzsze dane Bank podaje zastrzcgaja^c, ze nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki tego, wjaki sposob dokument zostanie wykorzystany przez Klicnta Banku, ktory go otrzyma lub osoby trzecie. Z powazaniem ING Bank Sla_ski S.A. Oddzial w Rzeszowie ul. Sobieskiego 17 STARSZY [boradca KLIENTA KOWQRACYJNEGO orzec DORADO

2 BANK PRZYJAZNf HUtPfflSDSIfBIBRCOW ^PBSBank PBS/OWK/SDR/ gft/ /10 Krosno, dnia r. ZASWIADCZENIE Dotyczy Klienta: Mieiskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedziba: Krosno, ul. Fredrv 12 NIP: REGON: } Klient posiada w naszym Oddziale Banku rachunek bieza^cy o numerze zatozony dnia r. 2) Srednie miesi^czne obroty na rachunku po stronie Ma w okresie od r. do r. wynosza^ PLN ( stownie: dwadziescia siedem milionow sto czterdziesci osiem tysiecy osiemset piecdziesiaj jeden ztotych 03/100). 3) Saldo na rachunku w dniu r. wynosito ,83 PLN. 4) Klientowi zostaf przyznany kredyt inwestycyjny w kwocie PLN, aktualne zadhjzenie wynosi PLN. 5) Obstuga w/w rachunku przebiega bez zakloceh, a tytuty egzekucyjne nigdy nie wystaj)ity. Zaswiadczenie wydano na wniosek Klienta. ODDZi \tu Do wiadomo^ci: 1) Miejskie Przedsi^biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o. o. w Krosnie 2) a/a Oddziat w Krosnie Krosno, ul. Tyiitjdecia tel/fcjx{013)4'^661 6? Podkarpacki Bank Spotdzielczy z siedzib^ w Sanoku ul Koscius^k! 72,!8 '.ioo Sanok Srjd Rejonowy w R/t?s/owi«, XII Wyd/ia! Goipodo' KRS , NIP 6S7'00-11 ^162. HtGOM 00"', J tel. (013) 4G Sb 800 (ox (01.-J) 46 ':,'.> 801

3 BANK PEKAO SA Podkarpackie Centrum Korporncyjne Centrum Korporacyjne w Krosriie Krosno, dnia 19 lipca 2010r. CK/BS/40/120/10 OPINI A BANKOWA Bank Polska Kasa Opieki S.A. Podkarpackie Centrum Korporacyjne Centrum Korporacyjne w Krosnie informuje ze, Miejskie Przedsi^biorstwo Gospodarki Komunalnej w Krosnie s polka z o.o. z siedziba^w Krosnie przy ul. Fredry 12, NIP , Regon jest Klientem naszego Banku. Posiada rachunek biezapy prowadzony w I Oddziale Banku Pekao S.A. w Krosnie. Rachunek wolny jest od zaje_c sajdowych i tytulow egzekucyjnych. Srednie miesi^czne wptywy na rachunek za okres ostatnich 6 miesi^cy wynosza^3.548,- tys. ztotych. Spolka nie jest przez Bank kredytowana. W czasie wieloletniej wspotpracy nie wystaj)ity naruszenia umow podpisanych z Bankiem. Firma terminowo wywiqzuje si ze zobowia^zah wobec Banku, a wspotpraca przebiega prawidtowo. OpiniQ wydaje sie. na prosb^ Klienta. D Y R Centrum Ko Krzys OR jne Krosno ajctak Centrum Korporacyjne w Krosnio Ktosno te- (13)- 13? 31 «5 faka(13i BLillk ( ';. ' ''Ki ' A ' %'<), '.. ;, '. j r'oleczn.^qo warww> WyJS-,1 «. '<\'*:'..<<t\k. NIP1 S2E ' ,:.., 1. kiiv:h :. i (an na d.-iori

4 Kredyt Bank Krosno, r. MPGK Krosno Sp. z o.o. ul. Fredry Krosno 1490/WOB/065/ML/2010 INFORMACJA BANKOWA Kredyt Bank Spoika Akcyjna Oddziat w Krosnie informuje: 1. MPGK Krosno Sp. z o.o Krosno, ul. Fredry 12 wspotpracuje z Kredyt Bankiem od r. 2. W ramach wspotpracy Bank prowadzi rachunek podstawowy, na ktorym srednie miesieczne obroty w okresie szesciu miesiecy wynosily 375 tys. zt. 3. Na rachunkach Spotki nie zanotowano obcia^zeh tytutami egzekucyjnymi. 4. Dotychczasowa wspolpraca z MPGK Krosno Sp. Z o.o. nie budzi zastrzezeri. Informacje wydaje sie na wniosek Klienta. ODDZIA Kredyt Bank S.A., Oddzial w Krosnie Krosno, ul. Lewakowskiego 23; tel.: (013) , fax: (013) Sad Rejonowy m. St. Warszawy, XII Wydziat Gospodarczy - KRS , NIP kapitaj zakladowy: zt, oplacony w catosci

5 ZASWIADCZENIE Alior Bank Spotka Akcyjna z siedziba^ w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 94, wpisana do rejestru przedsi^biorcow Krajowego Rejestru Sa^dowego prowadzonego przez Sa_d Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzial Gospodarczy pod nr KRS , posiadaja^ca. NIP nr , REGON nr , o i kapitafe zakladowym wynosza^cym PLN, optacony w catosci, na wniosek Klienta informuje, ze wedlug stanu na dzieh na rzecz: Firmy: Miejskie Przedsiqbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krosnie Spolka z Ograniczona, Odpowiedzialnoscia. posiadaj^cej nr REGON: , nr NIP: prowadzi rachunek bieza_cy w PLN nr oraz rachunek pomocniczy w PLN nr Firma nie korzysta z produktow kredytowych. Rachunki nie sa^ obciajone tytutami egzekucyjnymi. Wspotpraca z klientem uktada si$ pomyslnie. Krosno, ALIOR BANK SP(3hKA AKCVJNA ajdel Jolantt Ms/ew/c Bank er nesowego Bankier Klie ita Biznesc wego

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o.

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o. INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZSPOJNOSCI Tuchow, dn. 21.06.2011r. Ldz. JRP/604/PZ/P/K1/6/2011/912 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów MŚP Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów MŚP Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

Umowa o Akceptację eprzelewów. ep/.../2014

Umowa o Akceptację eprzelewów. ep/.../2014 Umowa o Akceptację eprzelewów ep/.../2014 zawarta w dniu.. 2014 roku w. pomiędzy: ecard S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom (dalej: Promocja lub Bonus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytów dla profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Groupon.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Nr konta karty kredytowej zawarta w dniu pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą umowa zawierana poprzez autoryzację przelewem - na podstawie internetowego ewniosku Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku(zwana dalej Taryfą ) określa wysokość

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Umowa Konta Osobistego

Umowa Konta Osobistego Umowa Konta Osobistego, Umowa Konta Lokacyjnego, Umowa Konta Osobistego A`vista Umowa o Elektroniczne kanały dostępu dla Klientów indywidualnych, Umowa Karty, Umowa o Naklejkę Zbliżeniową na odległość

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

JbcffJ? Dom Maklerski BDM S.A

JbcffJ? Dom Maklerski BDM S.A JbcffJ? Dom Maklerski BDM S.A SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIALALNOSCI DOMU MAKLERSKIEGO BDM S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 Spis tresci LWstep 3 2. Organizacja BDM 3 2.1. Zmiana nazwy, 3 2.2. KapitaJzaktadowy i

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo W dniu...* /wypełnia PKO Bank Polski SA/ w Warszawie pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 1, 02-1

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Gruper.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI "Kompensator dla mikroprzedsiębiorcy"

REGULAMIN PROMOCJI Kompensator dla mikroprzedsiębiorcy Załącznik do Uchwały Nr 93/2013 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 12.03. 2013r. REGULAMIN PROMOCJI "Kompensator dla mikroprzedsiębiorcy" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Promocji jest Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r.

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r. Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 0.07.205 r. Spis treści I. Rachunki bieżące:... 3 - Rachunek bieżący prowadzony

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 05.06.2015 r.

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 05.06.2015 r. ` Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 05.06.2015 r. Spis treści I. Rachunki bieżące:... 3 - Rachunek bieżący prowadzony

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy sprzedaży akcji TP Invest UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: TP Invest sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo