ul.stefana Jodłowskiego 25/ śyrardów BIZNES PLAN styczeń 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul.stefana Jodłowskiego 25/27 96-300 śyrardów BIZNES PLAN styczeń 2008"

Transkrypt

1 AQUA śyrardów Sp.z o.o. ul.stefana Jodłowskiego 25/ śyrardów BIZNES PLAN Aqua śyrardów Sp.z o.o. styczeń 2008 Doradztwo Ekonomiczne Dariusz Dymowski ul.dywizjonu /10, Olsztyn NIP: Regon:

2 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce Status prawny, udziałowcy Przedmiot działalności Spółki Opis inwestycji i przewidywane nakłady Otoczenie rynkowe Potencjał społeczno-gospodarczy śyrardowa i okolic Konkurencja Potencjalni uŝytkownicy Charakterystyka usług Zespół basenowy Lodowisko Kręgielnia i sala bilardowa wraz z barem Hotel i restauracja Struktura zatrudnienia Analiza finansowa przedsięwzięcia ZałoŜenia i prognoza przychodów ze sprzedaŝy usług ZałoŜenia i prognoza kosztów działalności w układzie rodzajowym Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pienięŝnych Analiza progu rentowności Analiza wraŝliwości przedsięwzięcia na zmiany podstawowych parametrów Podsumowanie 24 Załączniki Nr 1 Rachunek zysków i strat wariant I Nr 2 Rachunek zysków i strat wariant II Nr 3 Rachunek zysków i strat wariant I Nr 4 Rachunek zysków i strat wariant II Nr 5 Bilans wariant I Nr 6 Bilans wariant II Nr 7 Bilans wariant I Nr 8 Bilans wariant II Nr 9 Harmonogram spłaty kredytu inwestycyjnego Nr 10 Harmonogram wpłat na podwyŝszenie kapitału podstawowego Nr 11 Rachunek przepływów pienięŝnych wariant I Nr 12 Rachunek przepływów pienięŝnych wariant II Nr 13 Rachunek przepływów pienięŝnych wariant I Nr 14 Rachunek przepływów pienięŝnych wariant II 1

3 1. Podstawowe informacje o Spółce Status prawny, udziałowcy. Aqua śyrardów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana 3 lipca 2006 roku. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, został dokonany 29 sierpnia 2006 roku pod numerem Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł. Wszystkie udziały zostały objęte przez Gminę Miasto śyrardów i pokryte wkładem niepienięŝnym w kwocie zł w postaci zabudowanej nieruchomości o powierzchni m 2 połoŝonej w śyrardowie przy ul.stefana Jodłowskiego 25/27, oraz wkładem pienięŝnym w kwocie zł. Kapitał zakładowy Spółki będzie podnoszony poprzez wnoszenie wkładów pienięŝnych w minimalnej kwocie równej wysokości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji pod nazwą Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-usługowego w śyrardowie II etap. Reprezentacja Spółki: Prezes Zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego; dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu wraz z prokurentem w przypadku zarządu kilkuosobowego Zarząd Spółki (jednoosobowy): Taida Sochańska Prezes Zarządu Rada Nadzorcza: Marek Balcer Przewodniczący Olgierd Kierzkowski Zastępca Przewodniczącego Beata Rusinowska - Sekretarz 1.2. Przedmiot działalności Spółki. Przedmiotem działalności Spółki (zgodnie z Umową Spółki) są: a) wynajem nieruchomości na własny rachunek (wg PKD: Z) b) wypoŝyczanie artykułów uŝytku osobistego i domowego (71.40.Z) c) działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (92.34.Z) d) działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych (92.61.Z) e) działalność związana ze sportem, pozostała (92.62) f) hotele i restauracje (55) Podstawowym celem, dla którego została powołana Spółka, jest realizacja inwestycji pod nazwą Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w śyrardowie II etap, a takŝe zarządzanie i utrzymanie w/w kompleksu. Istniejący kompleks sportowo-rekreacyjny, znajdujący się w śyrardowie przy ul.stefana Jodłowskiego 25/27, został wniesiony do Spółki jako wkład niepienięŝny na pokrycie kapitału zakładowego. Obejmuje on halę sportową o powierzchni m 2 wraz z zapleczem, widownią, siłownią oraz dwoma salami do gier zespołowych. Na terenie kompleksu znajdują się ponadto boisko do piłki noŝnej wraz z bieŝnią, dwa korty tenisowe oraz boiska do siatkówki i koszykówki. 2

4 2. Opis inwestycji i przewidywane nakłady. Inwestycja pod nazwą Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w śyrardowie II etap obejmuje: budowę zespołu basenowego, w skład którego wchodzić będą duŝa niecka basenowa o wymiarach 12,50 x 25,00 m i głębokości od 140 do 180 cm, mała niecka basenowa do nauki pływania z częścią rekreacyjną o głębokości max 135 cm, wyposaŝona m.in. w dwa tory do nauki pływania o długości 12,50 m oraz tryskacz brzegowy, kaskadę brzegową, masaŝe wałeczkowe, masaŝe leŝące, gejzer podwodny, sztuczną rzekę itp., mała niecka dla dzieci o wymiarach 7,30 x 4,10 m o max głębokości 45 cm, zjeŝdŝalnia o długości 130 m, dwa baseny jacuzzi o pojemności 1050 l, zespół saun (m.in. sauna sucha, łaźnia parowa, brodziki do moczenia stóp, basen z zimną woda, stanowiska do odpoczynku i ćwiczeń ruchowych), widownia z 178 miejscami siedzącymi budowę sportowej bazy noclegowej (13 pokoi dla 32 osób) wraz z zapleczem gastronomicznym (restauracja, bar), kręgielnią i salą bilardową, budowę sztucznego lodowiska oraz budynku zaplecza dla lodowiska. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę II etapu kompleksu sportowo-rekreacyjnego odbyło się 09 października 2007, zaś zakończenie inwestycji planowane jest na październik Generalnym Wykonawcą robót jest firma ABM Solid z Tarnowa, zaś InŜynierem Kontraktu firma Bud-Invest z Warszawy. Przewidywane nakłady inwestycyjne wraz z wyposaŝeniem i obsługą inwestorską wynoszą zł brutto ( zł netto), zaś harmonogram płatności przedstawia się następująco: Data płatności Kwota brutto Kwota netto zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Razem: zł zł 3

5 3. Otoczenie rynkowe Potencjał społeczno-gospodarczy śyrardowa i okolic. Liczba mieszkańców śyrardowa wg stanu na wyniosła osób, zaś całego powiatu Ŝyrardowskiego osób. Struktura wieku mieszkańców śyrardowa przedstawia się następująco: 0-14 lat osób (15,1% ogółu mieszkańców miasta), lata osób (71,6%), 65 lat i więcej osób (13,3%). Wprawdzie powiat Ŝyrardowski charakteryzuje się ujemnym przyrostem naturalnym (w 2006 roku wyniósł on 1,9 promila), moŝe za to pochwalić się dodatnim ogólnym saldem migracji (2,3 promila w 2006 r.), co świadczy o atrakcyjności osadniczej regionu. Gęstość zaludnienia wynosi w mieście osób na 1 km 2. Stopa bezrobocia na obszarze działania powiatowego urzędu pracy w śyrardowie (5 gmin) wyniosła wg stanu na 30 czerwca 2007 r. 13,1% (średnia dla województwa mazowieckiego - 10,1%). W śyrardowie działa ponad 140 spółek prawa handlowego (w tym 10 przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym) oraz ponad 7 tys. małych, lokalnych podmiotów gospodarczych, działających w oparciu o wpis do ewidencji. Największym pracodawcą w mieście jest TCL Operations Polska Sp.z o.o. (produkcja telewizorów), a pozostałe duŝe przedsiębiorstwa to m.in. Knauf Plastics Sp.z o.o. (specjalistyczne opakowania), Ruukki Polska Sp.z o.o. (pokrycia dachowe), Stabar Sp.z o.o.j.v. (konstrukcje stalowe), Arlen S.A. (odzieŝ ochronna i uniformy), Polmos śyrardów Sp.z o.o., Fabryka Wyrobów Lnianych Sp.z o.o Konkurencja. Poza basenem odkrytym, czynnym latem, w śyrardowie istnieje jedynie mały kryty basen o wymiarach 12 m x 6 m, bez Ŝadnego zaplecza rekreacyjnego, przeznaczony głównie dla dzieci. W najbliŝszych okolicach śyrardowa (w promieniu do 30 km) działają 3 kryte pływalnie: w Grodzisku Mazowieckim (15 km), Sochaczewie (28 km) i Skierniewicach (26 km). Godziny pracy oraz ceny biletów przedstawiają się w tych obiektach następująco: 4

6 Grodzisk Maz. Sochaczew Skierniewice basen czynny: ceny biletów dni powszednie do zł/ 4 zł 6 zł/ 3 zł 7 zł/ 3,50 zł zł/ 5 zł 9 zł/ 4,50 zł 7 zł/ 3,50 zł od zł/ 5 zł 11 zł/ 4,50 zł 7 zł/ 3,50 zł soboty, niedziele, święta normalny/ulgowy zł/ 3 zł 6 zł/ 3 zł 8 zł/ 4 zł zł/ 3 zł 11 zł/ 5,50 zł 8 zł/ 4 zł zł/ 6 zł 11 zł/ 5,50 zł 8 zł/ 4 zł od zł/ 6 zł 12 zł/ 5,50 zł 8 zł/ 4 zł bilet rodzinny zł, 21 zł * 19 zł 20 zł * 16 zł w godz ; 21 zł w godz W okresie od września do czerwca basen w Grodzisku Mazowieckim w dni powszednie w godz udostępniony jest wyłącznie dla zorganizowanych grup szkolnych. Na obecną bazę noclegową śyrardowa składają się: hotel sportowy przy OSiR (43 miejsca noclegowe; toalety i natryski na korytarzach), hotel Turysta (50 miejsc) i hotel M4 (53 miejsca). śaden z tym obiektów nie jest sklasyfikowany do odpowiedniej kategorii hotelowej (najwyŝsza - 5 gwiazdek, najniŝsza 1 gwiazdka) i nie świadczy usług gastronomicznych Potencjalni uŝytkownicy. W godzinach uŝytkownikami basenu w ramach zajęć lekcyjnych - będą uczniowie Ŝyrardowskich i okolicznych szkół podstawowych i średnich. W samym śyrardowie to ok osób. Liczba dzieci i młodzieŝy (w wieku 7-18 lat) w całym powiecie Ŝyrardowskim wynosi ca osób. Pozostali uŝytkownicy (dorośli i dzieci młodsze) korzystać będą z obiektu z godzinach oraz w godzinach popołudniowych i w weekendy. Poza mieszkańcami śyrardowa spodziewani są tu szczególnie w weekendy i w okresie wakacyjnym mieszkańcy sąsiednich miast i gmin. Na terenie kompleksu organizowane będą imprezy sportowe rangi krajowej i międzynarodowej, a takŝe zgrupowania i obozy sportowe. 4. Charakterystyka usług Zespół basenowy. Zasadniczym elementem kompleksu sportowo-rekreacyjnego będzie zespół basenowy, obejmujący: duŝą nieckę basenową - pełnowymiarową 12,50 x 25,00 m i głębokości od 140 do 180 cm, wyposaŝoną w oświetlenie podwodne, cztery drabinki i sześć słupków startowych, małą nieckę basenową - do nauki pływania z częścią rekreacyjną, o głębokości max 135 cm, wyposaŝoną w dwa tory o długości 12,50 m oraz m.in. w masaŝe ławeczkowe, gejzer podwodny, sztuczną rzekę, małą nieckę dla dzieci wyposaŝoną w oświetlenie podwodne i mały grzybek wodny, 5

7 zjeŝdŝalnię o długości 130 m, dwa baseny jacuzzi o pojemności 1050 l, zespół saun (sauna sucha, łaźnia parowa, brodziki do moczenia stóp, basen z zimną wodą, stanowiska do odpoczynku i ćwiczeń ruchowych), solarium widownię na 178 miejsc siedzących. Basen czynny będzie codziennie, oprócz świąt, w godzinach w dni powszednie oraz w godzinach w soboty i w niedziele, przy czym w dni powszednie w roku szkolnym w godzinach będzie on udostępniony tylko dzieciom i młodzieŝy w ramach zajęć szkolnych. Raz w roku, w I połowie września planowana jest dwutygodniowa przerwa techniczna na konserwację urządzeń basenowych. Tak więc liczba dni pracy basenu w ciągu roku przedstawiać się będzie następująco: M-c 2008 > 2008 pon - pt sob - nd pon - pt sob - nd I 22 8 II 21 8 III 20 9 IV 22 8 V 19 8 VI 21 9 VII 23 8 VIII IX 12 4 X XI XII razem Przewidywane godziny pracy zespołu saun i solarium to w dni powszednie oraz w soboty i w niedziele Lodowisko. Obiekt lodowiska zlokalizowany jest w odległości ok. 100 m od budynku basenowego. Jego wymiary to 21 m x 40 m, zaś powierzchnia m 2. Lodowisko czynne będzie od listopada do marca w godzinach siedem dni w tygodniu, oprócz świąt. Liczbę dni pracy lodowiska w ciągu roku przedstawia poniŝsza tabela: 6

8 M-c 2008 > 2008 I 30 II 28 III 29 IV V VI VII VIII IX X XI XII razem Kręgielnia i sala bilardowa wraz z barem. W części piwnicznej obiektu działać będzie kręgielnia z salą bilardową i barem przystosowanym do wydawania posiłków. Z kręgielni i sali bilardowej będzie moŝna korzystać w godzinach w dni powszednie oraz w godzinach w soboty i w niedziele. Kręgielnia dysponować będzie dwoma podwójnymi torami (cztery stanowiska do gry), zaś sala bilardowa trzema stołami Hotel i restauracja. Część hotelowa znajdująca się na piętrze obiektu to 13 pokoi dla 32 osób o łącznej powierzchni 468 m 2 (7 pokoi dwuosobowych, 5 trzyosobowych i 1 - jednoosobowy). KaŜdy pokój wyposaŝony jest w węzeł sanitarny, a jeden dostosowano dla osób niepełnosprawnych. Hotel czynny będzie przez wszystkie dni w roku. Restauracja dla ok. 40 osób czynna będzie w godzinach w dni powszednie oraz w godzinach w soboty i w niedziele. Obecnie (styczeń 2008) Spółka rozwaŝa dwa warianty prowadzenia działalności hotelowej i restauracyjnej: I wariant bezpośrednio, z własnym personelem, II wariant poprzez dzierŝawę pomieszczeń hotelowych i restauracyjnych odrębnemu podmiotowi gospodarczemu. 7

9 5. Struktura zatrudnienia. Docelowa struktura zatrudnienia w Spółce przedstawiać się będzie następująco: administracja liczba osób - Prezes Zarządu 1 - Wiceprezes 1 - Księgowość 2 - Pracownik administracyjny 2 razem: 6 osób rada nadzorcza - Przewodniczący rady nadz. 1 - Członek rady nadzorczej 2 razem: 3 osoby basen - Ratownik 6 - Konserwator 2 - Recepcja 4 - Sprzątaczka 3 razem: 15 osób Lodowisko (pracownicy sezonowi przez 5 miesięcy w roku) - Bilety / wypoŝyczalnia 2 - Obsługa techniczna 1 razem: 3 osoby kręgielnia / sala bilardowa - Obsługa 3 razem: 3 osoby RozwaŜany jest ponadto wariant zatrudnienia własnego personelu do prowadzenia działalności hotelowej i restauracyjnej: restauracja - Obsługa / kuchnia 4 razem: 4 osoby hotel - Recepcja 4 - Sprzątaczka 1 razem: 5 osób W sumie docelowa liczba pracowników Spółki wynosić będzie w wariancie I (własny personel hotelowy i restauracyjny) 36 osób, zaś w wariancie II (dzierŝawa pomieszczeń hotelowych i restauracyjnych) - 27 osób. Działalność Spółki nadzoruje 3-osobowa rada nadzorcza. 8

10 6. Analiza finansowa przedsięwzięcia 6.1. ZałoŜenia i prognoza przychodów ze sprzedaŝy usług. Basen Liczba dni pracy basenu w ciągu roku (patrz: pkt. 4.1.): - w roku 2008 (X-XII) 88 dni, w tym: pon.-pt. 63 dni (z czego 4 dni wolne od nauki szkolnej), sob.-nd. 25 dni; - w roku 2009 i później 340 dni, w tym: pon.-pt. 243 dni (z czego 63 dni wolne od nauki szkolnej), sob-nd. 97 dni. Oznacza to następującą liczbę godzin pracy basenu: 2008 rok dni powszednie - w ramach zajęć szkolnych 472 h - udostępnione osobom prywatnym 473 h (95 h rano , 378 h po południu ) soboty i niedziele - udostępnione osobom prywatnym 350 h ( ) 2009 rok i kolejne lata dni powszednie - w ramach zajęć szkolnych h - udostępnione osobom prywatnym h (747 h rano , h po południu ) soboty i niedziele - udostępnione osobom prywatnym h ( ) Zakładane ceny biletów (za 1 h): ulgowe normalne dzieci i młodzieŝ w ramach zajęć 3,50 zł osoby prywatne ,50 zł 7,00 zł ,50 zł 9,00 zł soboty, niedziele 5,50 zł 11,00 zł Zakładana proporcja osób prywatnych z biletem ulgowym i normalnym: - 34% (bilety ulgowe) - 66% (bilety normalne). Zakładana liczba osób korzystających z basenu w ciągu 1 godziny: 40 osób. Z powyŝszych załoŝeń wynikają następujące dzienne przychody ze sprzedaŝy biletów: 9

11 pon - pt sob - nd w ramach zajęć szkolnych: zł osobom prywatnym rano: 232 zł osobom prywatnym w dni powszednie wolne od nauki 8-16: zł osobom prywatnym po południu: zł zł Prognozowane roczne przychody ze sprzedaŝy biletów na basen na przykładzie roku 2009 wynoszą zł. Sauna i solarium Liczba dni sauny i solarium w ciągu roku (patrz: pkt. 4.1.): - w roku 2008 (X-XII) 88 dni, w tym: pon.-pt. 63 dni (6 godzin dziennie od do ), sob.-nd. 25 dni (10 godzin dziennie od do ); - w roku 2009 i później 340 dni, w tym: pon.-pt. 243 dni, sob-nd. 97 dni. Zakładane ceny biletów (za 1 h): 20,00 zł sauna; 60,00 zł solarium. Zakładany efektywny (opłacony) czas pracy sauny i solarium dziennie: 4 h w dni powszednie; 6 h w soboty i niedziele. Prognozowane roczne przychody ze sprzedaŝy biletów do sauny i solarium na przykładzie roku 2009 wynoszą zł. Lodowisko Liczba dni pracy lodowiska w ciągu roku (patrz: pkt. 4.2.): - w roku 2008 (XI-XII) 57 dni, (14 godzin dziennie od 8 00 do w dni powszednie, soboty i niedziele; w święta nieczynne); - w roku 2009 i później (I-III; XI-XII) 144 dni. Oznacza to następującą liczbę godzin pracy lodowiska w ciągu roku: 2008 rok 798 godzin 2009 rok i kolejne lata godzin Zakładane ceny biletów (za 50 minut; 10 minut - przerwa): - ulgowy 4,00 zł - normalny 6,00 zł WypoŜyczenie łyŝew (za 50 minut): - ulgowy 3,00 zł - normalny 5,00 zł Zakładana proporcja osób prywatnych z biletem ulgowym i normalnym: - 66% (bilety ulgowe) - 34% (bilety normalne). Zakładana liczba osób korzystających z lodowiska w ciągu 1 godziny: 20 osób. 10

12 Zakładana liczba osób wypoŝyczająca łyŝwy w ciągu 1 godziny: 10 osób. Z powyŝszych załoŝeń wynikają dzienne przychody ze sprzedaŝy biletów w wysokości zł. Prognozowane roczne przychody ze sprzedaŝy biletów na lodowisko i wypoŝyczania łyŝew na przykładzie roku 2009 wynoszą zł. Kręgielnia, sala bilardowa wraz z barem Liczba dni pracy kręgielni i sali bilardowej w ciągu roku (patrz: pkt. 4.3.): - w roku 2008 (X-XII) 88 dni, w tym: pon.-pt. 63 dni (6 godzin dziennie od do ), sob.-nd. 25 dni (10 godzin dziennie od do ); - w roku 2009 i później 340 dni, w tym: pon.-pt. 243 dni, sob-nd. 97 dni. Przewidywane są 4 tory w kręgielni i 3 stoły bilardowe. Zakładana cena wynajęcia na 1 godzinę: - toru w kręgielni - 45,00 zł - stołu bilardowego - 10,00 zł. Zakładany efektywny (opłacony) czas pracy kręgielni i sali bilardowej dziennie: 5 godzin w dni powszednie i 8 godzin w soboty i w niedziele. Z powyŝszych załoŝeń wynikają następujące dzienne przychody z wynajęcia torów w kręgielni i stołów bilardowych:1.050 zł w dni powszednie i zł w soboty i w niedziele. Prognozowane roczne przychody z wynajęcia torów w kręgielni i stołów bilardowych na przykładzie roku 2009 wynoszą zł. Bar dzierŝawiony będzie odrębnemu podmiotowi gospodarczemu, przy załoŝeniu miesięcznych przychodów z tytułu czynszu w kwocie zł. Prognozowane roczne przychody z baru na przykładzie roku 2009 wynoszą zł. Restauracja Dla restauracji rozwaŝane są dwa warianty prowadzenia działalności: I wariant administrowany przez Spółkę, przy następujących załoŝeniach: ilość korzystających osób z restauracji dziennie 80 osób w dni powszednie i 150 osób w soboty i w niedziele; średnia wartość rachunku płaconego przez 1 osobę 25,00 zł; średnia marŝa na posiłkach i napojach 75%; 11

13 II wariant dzierŝawiony odrębnemu podmiotowi gospodarczemu, przy załoŝeniu miesięcznych przychodów z tytułu czynszu w kwocie zł. Prognozowane roczne przychody z restauracji na przykładzie roku 2009 wynoszą dla I wariantu zł, zaś dla II wariantu zł. Hotel Tak jak w przypadku restauracji, dla hotelu rozwaŝane są dwa warianty prowadzenia działalności: I wariant administrowany przez Spółkę, przy następujących załoŝeniach: cena pokoi za dobę: 175,00 zł za pokój 2-osobowy (7 pokoi), 200,00 zł za pokój trzyosobowy (5 pokoi) i 120,00 zł za pokój 1-osobowy (1 pokój); średnie obłoŝenie pokoi 50%; liczba dni pracy hotelu w roku 365 dni, II wariant dzierŝawiony odrębnemu podmiotowi gospodarczemu, przy załoŝeniu miesięcznych przychodów z tytułu czynszu w kwocie zł (468 m 2 x 35,00 zł). Prognozowane roczne przychody z hotelu na przykładzie roku 2009 wynoszą dla I wariantu zł, zaś dla II wariantu zł. Punkty usługowe Zakładana jest dzierŝawa powierzchni 73 m 2 z przeznaczeniem na lokale usługowe wg stawki 35,00 zł za m 2, co oznacza miesięczne przychody z tytułu czynszu w kwocie zł (rocznie zł) ZałoŜenia i prognoza kosztów działalności w układzie rodzajowym. Zakładane średniomiesięczne koszty operacyjne przedstawiają się następujaco: zuŝycie materiałów i energii basen - energia elektryczna zł - uzdatnianie wody zł - ogrzewanie zł - środki czyszczące i dezynfekcyjne zł - pozostałe materiały zł razem: zł 12

14 sauna/solarium - energia elektryczna zł - ogrzewanie zł - pozostałe materiały zł razem: zł lodowisko - energia elektryczna zł - pozostałe materiały zł razem: zł kręgielnia/sala bilardowa - energia elektryczna zł - ogrzewanie zł - pozostałe materiały zł razem: zł restauracja (I wariant) - energia elektryczna zł - ogrzewanie zł - pozostałe materiały 400 zł razem: zł hotel (I wariant) - energia elektryczna zł - ogrzewanie zł - pozostałe materiały 500 zł razem: zł administracja Spółki - energia elektryczna 300 zł - ogrzewanie 200 zł razem: 500 zł Łączne miesięczne zuŝycie materiałów i energii dla wariantu I (restauracja i hotel administrowane przez Spółkę) wynosi zł, zaś dla wariantu II (dzierŝawa restauracji i hotelu) zł. Raz do roku w ramach dwutygodniowej przerwy technicznej basenu występować będzie dodatkowy koszt konserwacji urządzeń basenowych w wysokości zł. usługi obce (remonty, usługi telekomunikacyjne, reklama, pozostałe) basen zł sauna/solarium zł lodowisko zł 13

15 kręgielnia/sala bilardowa zł hotel (I wariant) zł administracja Spółki zł razem: zł Łączne miesięczne koszty usług obcych dla wariantu I wynoszą zł, zaś dla wariantu II zł. koszty personalne basen liczba osób płaca brutto pełny koszt Ratownik zł zł Konserwator zł zł Recepcja zł zł Sprzątaczka zł zł zł lodowisko (5 miesięcy w roku) liczba osób płaca brutto pełny koszt Bilety/WypoŜyczalnia zł zł Obsługa techniczna zł zł zł kręgielnia/sala bilardowa liczba osób płaca brutto pełny koszt Obsługa zł zł restauracja (I wariant) liczba osób płaca brutto pełny koszt Obsługa/Kuchnia zł zł hotel (I wariant) liczba osób płaca brutto pełny koszt Recepcja zł zł Sprzątaczka zł zł zł 14

16 administracja Spółki liczba osób płaca brutto pełny koszt * Prezes Zarządu zł zł Wiceprezes zł zł Księgowość zł zł Pracownik administracyjny zł zł Przewodniczący rady nadz zł 724 zł Członek rady nadzorczej zł zł zł * płaca brutto + ZUS pracodawcy, FP i GFŚP ( 20,6% płacy brutto) = 1,206 x płaca brutto Łączne miesięczne koszty personalne dla wariantu I wynoszą zł, zaś dla wariantu II zł. koszty administracyjne (materiały biurowe, podróŝe słuŝbowe, inne) basen zł sauna/solarium zł lodowisko zł kręgielnia/sala bilardowa zł hotel (I wariant) zł administracja Spółki zł razem: zł Łączne miesięczne koszty administracyjne dla wariantu I wynoszą zł, zaś dla wariantu II zł. podatek od nieruchomości zakładane stawki podatku od nieruchomości dla śyrardowa: - budynki 19,01 zł/m 2 - grunt 0,71 zł/m 2 podział powierzchni pomiędzy obiektami w m 2 basen budynek sauna/solarium lodowisko 847 grunt kręgielnia/bilard budynek restauracja 100 budynek hotel 468 budynek punkty usługowe 73 budynek administracja 474 budynek administracja grunt oznacza to następujące, miesięczne koszty podatku dla poszczególnych obiektów: 15

17 basen zł lodowisko - 50 zł kręgielnia/sala bilardowa zł restauracja zł hotel zł punkty usługowe zł administracja Spółki zł razem: zł wartość sprzedanych towarów koszt ten dotyczy wartości w cenach zakupu posiłków i napojów sprzedawanych w restauracji w wariancie I, przy załoŝeniu, Ŝe średnia marŝa na sprzedaŝy wynosi 75% (patrz: pkt 6.1.) i wynosi miesięcznie zł. amortyzacja roczne stawki amortyzacyjne: - budynki i budowle 2,50% rocznie - wyposaŝenie 10,00% rocznie z zakładanej wartości inwestycji (z VAT) w wys zł: wartość netto budynków i budowli zł wartość netto wyposaŝenia zł dodatkowa wartość inwestycji (m.in. ze środków pochodzących ze zwrotu VAT) zł podział kosztów amortyzacji pomiędzy obiektami: budynki/budowle wyposaŝenie basen 56,0% 25,0% sauna/solarium 7,2% lodowisko 11,6% kręg./sala bil. 16,8% 40,4% restauracja 1,4% 9,3% hotel 6,6% 10,5% punkty usł. 1,0% administracja 6,6% 7,7% oznacza to następujące, miesięczne koszty amortyzacji dla poszczególnych obiektów: basen zł sauna/solarium zł lodowisko zł kręgielnia/sala bilardowa zł restauracja zł hotel zł 16

18 punkty usługowe zł administracja Spółki zł razem: zł Łączne miesięczne koszty operacyjne dla poszczegółnych obiektów przedstawiają się następujaco: basen zł sauna/solarium zł lodowisko zł kręgielnia/sala bilardowa zł restauracja (I wariant) zł restauracja (II wariant) zł (amortyzacja + pod.od nier.) hotel (I wariant) zł hotel (II wariant) zł (amortyzacja + pod.od nier.) punkty usługowe zł administracja Spółki zł Suma kosztów operacyjnych w I wariancie wynosi zł, zaś w wariancie II zł Rachunek zysków i strat. Rachunek zysków i strat w układzie rodzajowym dla obu wariantów (restauracja i hotel administrowane przez Spółkę wariant I oraz dzierŝawione zewnętrznemu podmiotowi gospodarczemu wariant II) sporządzony został dla lat 2008 i 2009 w układzie miesięcznym (załącznik nr 1 do niniejszego opracowania dla wariantu I oraz załącznik nr 2 dla wariantu II ) oraz dla lat w układzie rocznym (załączniki nr 3 i 4). Wynik operacyjny Spółki bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation) dla roku 2009, tj. pierwszego roku pełnego funkcjonowania obiektów Spółki, dla I wariantu wynosi zł, zaś dla wariantu II zł. Dodatni wynik EBITDA świadczy o tym, Ŝe działalność operacyjna Spółki generuje dodatnie przepływy pienięŝne (nadwyŝkę wpływów nad wydatkami). Po skorygowaniu wyniku o koszt amortyzacji w wysokości zł, Spółka osiąga stratę na działalności operacyjnej w kwocie zł dla wariantu I i zł dla wariantu II. Koszty finansowe związane są z obsługą kredytu inwestycyjnego (oprocentowanie w wysokości 5,60% rocznie) wynoszą w 2009 roku zł, co powoduje, Ŝe wynik finansowy netto Spółki wynosi zł w wariancie I oraz w wariancie II. W kolejnych latach wynik finansowy netto będzie się poprawiał (zmniejszające się koszty finansowe wraz ze spłatą kredytu) i w 2016 roku osiągnie poziom zł dla wariantu I i zł dla wariantu II. 17

19 6.4. Bilans. Bilans Spółki przedstawiający majątek trwały i obrotowy oraz źródła jego finansowania dla obu wariantów działalności sporządzony został podobnie jak rachunek zysków i strat - dla lat 2008 i 2009 w układzie miesięcznym (załącznik nr 5 do niniejszego opracowania dla wariantu I oraz załącznik nr 6 dla wariantu II ) oraz dla lat w układzie rocznym (załączniki nr 7 i 8). W aktywach obrotowych Spółki w latach występują naleŝności od urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT od nakładów inwestycyjnych, który zwracany jest Spółce w ciągu 3 miesięcy od zafakturowania kosztów inwestycyjnych (stąd teŝ wysoki stan środków pienięŝnych na zwrot VAT od inwestycji w I i II kwartale 2008). Po stronie pasywów bilansu, zobowiązania długoterminowe stanowi bankowy kredyt inwestycyjny, którego harmonogram uruchamiania i spłaty, wraz z wyliczeniem miesięcznych kosztów finansowych zawiera załącznik nr 9 do niniejszego opracowania. Na spłatę rat kredytowych i odsetek przeznaczone będą kwartalne wpłaty Gminy Miasta śyrardów podwyŝszające kapitał podstawowy Spółki. Harmonogram wpłat wraz z wyliczonym podatkiem od czynności cywilnoprawnych (obciąŝającym koszty działalności operacyjnej Spółki) zawiera załącznik nr Rachunek przepływów pienięŝnych. Rachunek przepływów pienięŝnych Spółki przedstawiający wpływy i wydatki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla obu wariantów działalności sporządzony został podobnie jak rachunek zysków i strat oraz bilans - dla lat 2008 i 2009 w układzie miesięcznym (załącznik nr 11 dla wariantu I oraz załącznik nr 12 dla wariantu II ) oraz dla lat w układzie rocznym (załączniki nr 13 i 14). Wpływy z tytułu zwrotu VAT (przeznaczone na dodatkowe inwestycje w majątek trwały), o których mowa w punkcie 6.4. przedstawione są w wierszu inne wpływy inwestycyjne, zawartym w części rachunku dotyczącej wpływów pienięŝnych z działalności inwestycyjnej, zaś dopłaty do kapitału w wierszu wpływy z wydania udziałów i innych intr.kapit. oraz dopłat do kapit., zawartym w części dotyczącej wpływów środków z działalności finansowej. W całym analizowanym okresie Spółka wykazuje wysokie stany środków pienięŝnych (m.in. dzięki dopłatom do kapitału w równowartości odsetek i rat kapitałowych od kredytu inwestycyjnego oraz dodatnim przepływom na działalności operacyjnej). 18

20 6.6. Analiza progu rentowności. Próg rentowności obrazuje poziom przychodów zapewniających całkowite pokrycie kosztów operacyjnych (wraz z amortyzacją) działalności Spółki (co oznacza przychody ze sprzedaŝy równe kosztom operacyjnym). W wariancie I koszty ogólnej administracji Spółki w wysokości rocznej zł (patrz: pkt. 6.2.) pokrywane są przez poszczególne obiekty w proporcji 20,33% ich przychodów (łączne przychody ze sprzedaŝy w wariancie I wynoszą zł, czyli udział ogólnych kosztów administracyjnych w przychodach wynosi 20,33%), tak więc dla poszczególnych rodzajów działalności próg rentowności przedstawia się następująco: basen zł, co oznacza wzrost załoŝonych przychodów o 52,1% sauna/solarium zł, co oznacza spadek załoŝonych przychodów o 28,6% lodowisko zł, co oznacza spadek załoŝonych przychodów o 30,0% kręgielnia/bilard/bar zł, co oznacza spadek załoŝonych przychodów o 3,8% restauracja zł, co oznacza spadek załoŝonych przychodów o 6,9% hotel zł, co oznacza spadek załoŝonych przychodów o 21,3% punkty usługowe zł, co oznacza spadek załoŝonych przychodów o 56,8%. Dla całości działalności Spółki w wariancie I próg rentowności wynosi zł, co oznacza wzrost przychodów o 11,1% w stosunku do załoŝonych. W wariancie II koszty ogólnej administracji Spółki pokrywane są przez poszczególne obiekty w proporcji 28,87% ich przychodów (przychody w wariancie II są niŝsze niŝ w wariancie I i wynoszą zł, stąd wyŝszy udział kosztów administracyjnych). Próg rentowności dla poszczególnych rodzajów działalności przedstawia się więc następująco: basen zł, co oznacza wzrost załoŝonych przychodów o 60,7% sauna/solarium zł, co oznacza spadek załoŝonych przychodów o 20,0% lodowisko zł, co oznacza spadek załoŝonych przychodów o 21,5% kręgielnia/bilard/bar zł, co oznacza wzrost załoŝonych przychodów o 4,7% restauracja (czynsz) zł, co oznacza spadek załoŝonych przychodów o 34,6% hotel (czynsz) zł, co oznacza spadek załoŝonych przychodów o 41,1% punkty usługowe zł, co oznacza spadek załoŝonych przychodów o 48,2%. Dla całości działalności Spółki w wariancie II próg rentowności wynosi zł, co oznacza wzrost przychodów o 25,4% w stosunku do załoŝonych. 19

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU

MODEL FINANSOWY W EXCELU MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

10 Razem przychód Razem wartość netto Zysk/(strata) Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Przychód ze zbycia nieruchomo

10 Razem przychód Razem wartość netto Zysk/(strata) Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Przychód ze zbycia nieruchomo 9 III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 68 113 104 272 II. Korekty razem 12

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

8 III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto -10 270 2 147 II. Korekty razem 1 229-15

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo