ul.stefana Jodłowskiego 25/ śyrardów BIZNES PLAN styczeń 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul.stefana Jodłowskiego 25/27 96-300 śyrardów BIZNES PLAN styczeń 2008"

Transkrypt

1 AQUA śyrardów Sp.z o.o. ul.stefana Jodłowskiego 25/ śyrardów BIZNES PLAN Aqua śyrardów Sp.z o.o. styczeń 2008 Doradztwo Ekonomiczne Dariusz Dymowski ul.dywizjonu /10, Olsztyn NIP: Regon:

2 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce Status prawny, udziałowcy Przedmiot działalności Spółki Opis inwestycji i przewidywane nakłady Otoczenie rynkowe Potencjał społeczno-gospodarczy śyrardowa i okolic Konkurencja Potencjalni uŝytkownicy Charakterystyka usług Zespół basenowy Lodowisko Kręgielnia i sala bilardowa wraz z barem Hotel i restauracja Struktura zatrudnienia Analiza finansowa przedsięwzięcia ZałoŜenia i prognoza przychodów ze sprzedaŝy usług ZałoŜenia i prognoza kosztów działalności w układzie rodzajowym Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pienięŝnych Analiza progu rentowności Analiza wraŝliwości przedsięwzięcia na zmiany podstawowych parametrów Podsumowanie 24 Załączniki Nr 1 Rachunek zysków i strat wariant I Nr 2 Rachunek zysków i strat wariant II Nr 3 Rachunek zysków i strat wariant I Nr 4 Rachunek zysków i strat wariant II Nr 5 Bilans wariant I Nr 6 Bilans wariant II Nr 7 Bilans wariant I Nr 8 Bilans wariant II Nr 9 Harmonogram spłaty kredytu inwestycyjnego Nr 10 Harmonogram wpłat na podwyŝszenie kapitału podstawowego Nr 11 Rachunek przepływów pienięŝnych wariant I Nr 12 Rachunek przepływów pienięŝnych wariant II Nr 13 Rachunek przepływów pienięŝnych wariant I Nr 14 Rachunek przepływów pienięŝnych wariant II 1

3 1. Podstawowe informacje o Spółce Status prawny, udziałowcy. Aqua śyrardów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana 3 lipca 2006 roku. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, został dokonany 29 sierpnia 2006 roku pod numerem Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł. Wszystkie udziały zostały objęte przez Gminę Miasto śyrardów i pokryte wkładem niepienięŝnym w kwocie zł w postaci zabudowanej nieruchomości o powierzchni m 2 połoŝonej w śyrardowie przy ul.stefana Jodłowskiego 25/27, oraz wkładem pienięŝnym w kwocie zł. Kapitał zakładowy Spółki będzie podnoszony poprzez wnoszenie wkładów pienięŝnych w minimalnej kwocie równej wysokości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji pod nazwą Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-usługowego w śyrardowie II etap. Reprezentacja Spółki: Prezes Zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego; dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu wraz z prokurentem w przypadku zarządu kilkuosobowego Zarząd Spółki (jednoosobowy): Taida Sochańska Prezes Zarządu Rada Nadzorcza: Marek Balcer Przewodniczący Olgierd Kierzkowski Zastępca Przewodniczącego Beata Rusinowska - Sekretarz 1.2. Przedmiot działalności Spółki. Przedmiotem działalności Spółki (zgodnie z Umową Spółki) są: a) wynajem nieruchomości na własny rachunek (wg PKD: Z) b) wypoŝyczanie artykułów uŝytku osobistego i domowego (71.40.Z) c) działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (92.34.Z) d) działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych (92.61.Z) e) działalność związana ze sportem, pozostała (92.62) f) hotele i restauracje (55) Podstawowym celem, dla którego została powołana Spółka, jest realizacja inwestycji pod nazwą Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w śyrardowie II etap, a takŝe zarządzanie i utrzymanie w/w kompleksu. Istniejący kompleks sportowo-rekreacyjny, znajdujący się w śyrardowie przy ul.stefana Jodłowskiego 25/27, został wniesiony do Spółki jako wkład niepienięŝny na pokrycie kapitału zakładowego. Obejmuje on halę sportową o powierzchni m 2 wraz z zapleczem, widownią, siłownią oraz dwoma salami do gier zespołowych. Na terenie kompleksu znajdują się ponadto boisko do piłki noŝnej wraz z bieŝnią, dwa korty tenisowe oraz boiska do siatkówki i koszykówki. 2

4 2. Opis inwestycji i przewidywane nakłady. Inwestycja pod nazwą Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w śyrardowie II etap obejmuje: budowę zespołu basenowego, w skład którego wchodzić będą duŝa niecka basenowa o wymiarach 12,50 x 25,00 m i głębokości od 140 do 180 cm, mała niecka basenowa do nauki pływania z częścią rekreacyjną o głębokości max 135 cm, wyposaŝona m.in. w dwa tory do nauki pływania o długości 12,50 m oraz tryskacz brzegowy, kaskadę brzegową, masaŝe wałeczkowe, masaŝe leŝące, gejzer podwodny, sztuczną rzekę itp., mała niecka dla dzieci o wymiarach 7,30 x 4,10 m o max głębokości 45 cm, zjeŝdŝalnia o długości 130 m, dwa baseny jacuzzi o pojemności 1050 l, zespół saun (m.in. sauna sucha, łaźnia parowa, brodziki do moczenia stóp, basen z zimną woda, stanowiska do odpoczynku i ćwiczeń ruchowych), widownia z 178 miejscami siedzącymi budowę sportowej bazy noclegowej (13 pokoi dla 32 osób) wraz z zapleczem gastronomicznym (restauracja, bar), kręgielnią i salą bilardową, budowę sztucznego lodowiska oraz budynku zaplecza dla lodowiska. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę II etapu kompleksu sportowo-rekreacyjnego odbyło się 09 października 2007, zaś zakończenie inwestycji planowane jest na październik Generalnym Wykonawcą robót jest firma ABM Solid z Tarnowa, zaś InŜynierem Kontraktu firma Bud-Invest z Warszawy. Przewidywane nakłady inwestycyjne wraz z wyposaŝeniem i obsługą inwestorską wynoszą zł brutto ( zł netto), zaś harmonogram płatności przedstawia się następująco: Data płatności Kwota brutto Kwota netto zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Razem: zł zł 3

5 3. Otoczenie rynkowe Potencjał społeczno-gospodarczy śyrardowa i okolic. Liczba mieszkańców śyrardowa wg stanu na wyniosła osób, zaś całego powiatu Ŝyrardowskiego osób. Struktura wieku mieszkańców śyrardowa przedstawia się następująco: 0-14 lat osób (15,1% ogółu mieszkańców miasta), lata osób (71,6%), 65 lat i więcej osób (13,3%). Wprawdzie powiat Ŝyrardowski charakteryzuje się ujemnym przyrostem naturalnym (w 2006 roku wyniósł on 1,9 promila), moŝe za to pochwalić się dodatnim ogólnym saldem migracji (2,3 promila w 2006 r.), co świadczy o atrakcyjności osadniczej regionu. Gęstość zaludnienia wynosi w mieście osób na 1 km 2. Stopa bezrobocia na obszarze działania powiatowego urzędu pracy w śyrardowie (5 gmin) wyniosła wg stanu na 30 czerwca 2007 r. 13,1% (średnia dla województwa mazowieckiego - 10,1%). W śyrardowie działa ponad 140 spółek prawa handlowego (w tym 10 przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym) oraz ponad 7 tys. małych, lokalnych podmiotów gospodarczych, działających w oparciu o wpis do ewidencji. Największym pracodawcą w mieście jest TCL Operations Polska Sp.z o.o. (produkcja telewizorów), a pozostałe duŝe przedsiębiorstwa to m.in. Knauf Plastics Sp.z o.o. (specjalistyczne opakowania), Ruukki Polska Sp.z o.o. (pokrycia dachowe), Stabar Sp.z o.o.j.v. (konstrukcje stalowe), Arlen S.A. (odzieŝ ochronna i uniformy), Polmos śyrardów Sp.z o.o., Fabryka Wyrobów Lnianych Sp.z o.o Konkurencja. Poza basenem odkrytym, czynnym latem, w śyrardowie istnieje jedynie mały kryty basen o wymiarach 12 m x 6 m, bez Ŝadnego zaplecza rekreacyjnego, przeznaczony głównie dla dzieci. W najbliŝszych okolicach śyrardowa (w promieniu do 30 km) działają 3 kryte pływalnie: w Grodzisku Mazowieckim (15 km), Sochaczewie (28 km) i Skierniewicach (26 km). Godziny pracy oraz ceny biletów przedstawiają się w tych obiektach następująco: 4

6 Grodzisk Maz. Sochaczew Skierniewice basen czynny: ceny biletów dni powszednie do zł/ 4 zł 6 zł/ 3 zł 7 zł/ 3,50 zł zł/ 5 zł 9 zł/ 4,50 zł 7 zł/ 3,50 zł od zł/ 5 zł 11 zł/ 4,50 zł 7 zł/ 3,50 zł soboty, niedziele, święta normalny/ulgowy zł/ 3 zł 6 zł/ 3 zł 8 zł/ 4 zł zł/ 3 zł 11 zł/ 5,50 zł 8 zł/ 4 zł zł/ 6 zł 11 zł/ 5,50 zł 8 zł/ 4 zł od zł/ 6 zł 12 zł/ 5,50 zł 8 zł/ 4 zł bilet rodzinny zł, 21 zł * 19 zł 20 zł * 16 zł w godz ; 21 zł w godz W okresie od września do czerwca basen w Grodzisku Mazowieckim w dni powszednie w godz udostępniony jest wyłącznie dla zorganizowanych grup szkolnych. Na obecną bazę noclegową śyrardowa składają się: hotel sportowy przy OSiR (43 miejsca noclegowe; toalety i natryski na korytarzach), hotel Turysta (50 miejsc) i hotel M4 (53 miejsca). śaden z tym obiektów nie jest sklasyfikowany do odpowiedniej kategorii hotelowej (najwyŝsza - 5 gwiazdek, najniŝsza 1 gwiazdka) i nie świadczy usług gastronomicznych Potencjalni uŝytkownicy. W godzinach uŝytkownikami basenu w ramach zajęć lekcyjnych - będą uczniowie Ŝyrardowskich i okolicznych szkół podstawowych i średnich. W samym śyrardowie to ok osób. Liczba dzieci i młodzieŝy (w wieku 7-18 lat) w całym powiecie Ŝyrardowskim wynosi ca osób. Pozostali uŝytkownicy (dorośli i dzieci młodsze) korzystać będą z obiektu z godzinach oraz w godzinach popołudniowych i w weekendy. Poza mieszkańcami śyrardowa spodziewani są tu szczególnie w weekendy i w okresie wakacyjnym mieszkańcy sąsiednich miast i gmin. Na terenie kompleksu organizowane będą imprezy sportowe rangi krajowej i międzynarodowej, a takŝe zgrupowania i obozy sportowe. 4. Charakterystyka usług Zespół basenowy. Zasadniczym elementem kompleksu sportowo-rekreacyjnego będzie zespół basenowy, obejmujący: duŝą nieckę basenową - pełnowymiarową 12,50 x 25,00 m i głębokości od 140 do 180 cm, wyposaŝoną w oświetlenie podwodne, cztery drabinki i sześć słupków startowych, małą nieckę basenową - do nauki pływania z częścią rekreacyjną, o głębokości max 135 cm, wyposaŝoną w dwa tory o długości 12,50 m oraz m.in. w masaŝe ławeczkowe, gejzer podwodny, sztuczną rzekę, małą nieckę dla dzieci wyposaŝoną w oświetlenie podwodne i mały grzybek wodny, 5

7 zjeŝdŝalnię o długości 130 m, dwa baseny jacuzzi o pojemności 1050 l, zespół saun (sauna sucha, łaźnia parowa, brodziki do moczenia stóp, basen z zimną wodą, stanowiska do odpoczynku i ćwiczeń ruchowych), solarium widownię na 178 miejsc siedzących. Basen czynny będzie codziennie, oprócz świąt, w godzinach w dni powszednie oraz w godzinach w soboty i w niedziele, przy czym w dni powszednie w roku szkolnym w godzinach będzie on udostępniony tylko dzieciom i młodzieŝy w ramach zajęć szkolnych. Raz w roku, w I połowie września planowana jest dwutygodniowa przerwa techniczna na konserwację urządzeń basenowych. Tak więc liczba dni pracy basenu w ciągu roku przedstawiać się będzie następująco: M-c 2008 > 2008 pon - pt sob - nd pon - pt sob - nd I 22 8 II 21 8 III 20 9 IV 22 8 V 19 8 VI 21 9 VII 23 8 VIII IX 12 4 X XI XII razem Przewidywane godziny pracy zespołu saun i solarium to w dni powszednie oraz w soboty i w niedziele Lodowisko. Obiekt lodowiska zlokalizowany jest w odległości ok. 100 m od budynku basenowego. Jego wymiary to 21 m x 40 m, zaś powierzchnia m 2. Lodowisko czynne będzie od listopada do marca w godzinach siedem dni w tygodniu, oprócz świąt. Liczbę dni pracy lodowiska w ciągu roku przedstawia poniŝsza tabela: 6

8 M-c 2008 > 2008 I 30 II 28 III 29 IV V VI VII VIII IX X XI XII razem Kręgielnia i sala bilardowa wraz z barem. W części piwnicznej obiektu działać będzie kręgielnia z salą bilardową i barem przystosowanym do wydawania posiłków. Z kręgielni i sali bilardowej będzie moŝna korzystać w godzinach w dni powszednie oraz w godzinach w soboty i w niedziele. Kręgielnia dysponować będzie dwoma podwójnymi torami (cztery stanowiska do gry), zaś sala bilardowa trzema stołami Hotel i restauracja. Część hotelowa znajdująca się na piętrze obiektu to 13 pokoi dla 32 osób o łącznej powierzchni 468 m 2 (7 pokoi dwuosobowych, 5 trzyosobowych i 1 - jednoosobowy). KaŜdy pokój wyposaŝony jest w węzeł sanitarny, a jeden dostosowano dla osób niepełnosprawnych. Hotel czynny będzie przez wszystkie dni w roku. Restauracja dla ok. 40 osób czynna będzie w godzinach w dni powszednie oraz w godzinach w soboty i w niedziele. Obecnie (styczeń 2008) Spółka rozwaŝa dwa warianty prowadzenia działalności hotelowej i restauracyjnej: I wariant bezpośrednio, z własnym personelem, II wariant poprzez dzierŝawę pomieszczeń hotelowych i restauracyjnych odrębnemu podmiotowi gospodarczemu. 7

9 5. Struktura zatrudnienia. Docelowa struktura zatrudnienia w Spółce przedstawiać się będzie następująco: administracja liczba osób - Prezes Zarządu 1 - Wiceprezes 1 - Księgowość 2 - Pracownik administracyjny 2 razem: 6 osób rada nadzorcza - Przewodniczący rady nadz. 1 - Członek rady nadzorczej 2 razem: 3 osoby basen - Ratownik 6 - Konserwator 2 - Recepcja 4 - Sprzątaczka 3 razem: 15 osób Lodowisko (pracownicy sezonowi przez 5 miesięcy w roku) - Bilety / wypoŝyczalnia 2 - Obsługa techniczna 1 razem: 3 osoby kręgielnia / sala bilardowa - Obsługa 3 razem: 3 osoby RozwaŜany jest ponadto wariant zatrudnienia własnego personelu do prowadzenia działalności hotelowej i restauracyjnej: restauracja - Obsługa / kuchnia 4 razem: 4 osoby hotel - Recepcja 4 - Sprzątaczka 1 razem: 5 osób W sumie docelowa liczba pracowników Spółki wynosić będzie w wariancie I (własny personel hotelowy i restauracyjny) 36 osób, zaś w wariancie II (dzierŝawa pomieszczeń hotelowych i restauracyjnych) - 27 osób. Działalność Spółki nadzoruje 3-osobowa rada nadzorcza. 8

10 6. Analiza finansowa przedsięwzięcia 6.1. ZałoŜenia i prognoza przychodów ze sprzedaŝy usług. Basen Liczba dni pracy basenu w ciągu roku (patrz: pkt. 4.1.): - w roku 2008 (X-XII) 88 dni, w tym: pon.-pt. 63 dni (z czego 4 dni wolne od nauki szkolnej), sob.-nd. 25 dni; - w roku 2009 i później 340 dni, w tym: pon.-pt. 243 dni (z czego 63 dni wolne od nauki szkolnej), sob-nd. 97 dni. Oznacza to następującą liczbę godzin pracy basenu: 2008 rok dni powszednie - w ramach zajęć szkolnych 472 h - udostępnione osobom prywatnym 473 h (95 h rano , 378 h po południu ) soboty i niedziele - udostępnione osobom prywatnym 350 h ( ) 2009 rok i kolejne lata dni powszednie - w ramach zajęć szkolnych h - udostępnione osobom prywatnym h (747 h rano , h po południu ) soboty i niedziele - udostępnione osobom prywatnym h ( ) Zakładane ceny biletów (za 1 h): ulgowe normalne dzieci i młodzieŝ w ramach zajęć 3,50 zł osoby prywatne ,50 zł 7,00 zł ,50 zł 9,00 zł soboty, niedziele 5,50 zł 11,00 zł Zakładana proporcja osób prywatnych z biletem ulgowym i normalnym: - 34% (bilety ulgowe) - 66% (bilety normalne). Zakładana liczba osób korzystających z basenu w ciągu 1 godziny: 40 osób. Z powyŝszych załoŝeń wynikają następujące dzienne przychody ze sprzedaŝy biletów: 9

11 pon - pt sob - nd w ramach zajęć szkolnych: zł osobom prywatnym rano: 232 zł osobom prywatnym w dni powszednie wolne od nauki 8-16: zł osobom prywatnym po południu: zł zł Prognozowane roczne przychody ze sprzedaŝy biletów na basen na przykładzie roku 2009 wynoszą zł. Sauna i solarium Liczba dni sauny i solarium w ciągu roku (patrz: pkt. 4.1.): - w roku 2008 (X-XII) 88 dni, w tym: pon.-pt. 63 dni (6 godzin dziennie od do ), sob.-nd. 25 dni (10 godzin dziennie od do ); - w roku 2009 i później 340 dni, w tym: pon.-pt. 243 dni, sob-nd. 97 dni. Zakładane ceny biletów (za 1 h): 20,00 zł sauna; 60,00 zł solarium. Zakładany efektywny (opłacony) czas pracy sauny i solarium dziennie: 4 h w dni powszednie; 6 h w soboty i niedziele. Prognozowane roczne przychody ze sprzedaŝy biletów do sauny i solarium na przykładzie roku 2009 wynoszą zł. Lodowisko Liczba dni pracy lodowiska w ciągu roku (patrz: pkt. 4.2.): - w roku 2008 (XI-XII) 57 dni, (14 godzin dziennie od 8 00 do w dni powszednie, soboty i niedziele; w święta nieczynne); - w roku 2009 i później (I-III; XI-XII) 144 dni. Oznacza to następującą liczbę godzin pracy lodowiska w ciągu roku: 2008 rok 798 godzin 2009 rok i kolejne lata godzin Zakładane ceny biletów (za 50 minut; 10 minut - przerwa): - ulgowy 4,00 zł - normalny 6,00 zł WypoŜyczenie łyŝew (za 50 minut): - ulgowy 3,00 zł - normalny 5,00 zł Zakładana proporcja osób prywatnych z biletem ulgowym i normalnym: - 66% (bilety ulgowe) - 34% (bilety normalne). Zakładana liczba osób korzystających z lodowiska w ciągu 1 godziny: 20 osób. 10

12 Zakładana liczba osób wypoŝyczająca łyŝwy w ciągu 1 godziny: 10 osób. Z powyŝszych załoŝeń wynikają dzienne przychody ze sprzedaŝy biletów w wysokości zł. Prognozowane roczne przychody ze sprzedaŝy biletów na lodowisko i wypoŝyczania łyŝew na przykładzie roku 2009 wynoszą zł. Kręgielnia, sala bilardowa wraz z barem Liczba dni pracy kręgielni i sali bilardowej w ciągu roku (patrz: pkt. 4.3.): - w roku 2008 (X-XII) 88 dni, w tym: pon.-pt. 63 dni (6 godzin dziennie od do ), sob.-nd. 25 dni (10 godzin dziennie od do ); - w roku 2009 i później 340 dni, w tym: pon.-pt. 243 dni, sob-nd. 97 dni. Przewidywane są 4 tory w kręgielni i 3 stoły bilardowe. Zakładana cena wynajęcia na 1 godzinę: - toru w kręgielni - 45,00 zł - stołu bilardowego - 10,00 zł. Zakładany efektywny (opłacony) czas pracy kręgielni i sali bilardowej dziennie: 5 godzin w dni powszednie i 8 godzin w soboty i w niedziele. Z powyŝszych załoŝeń wynikają następujące dzienne przychody z wynajęcia torów w kręgielni i stołów bilardowych:1.050 zł w dni powszednie i zł w soboty i w niedziele. Prognozowane roczne przychody z wynajęcia torów w kręgielni i stołów bilardowych na przykładzie roku 2009 wynoszą zł. Bar dzierŝawiony będzie odrębnemu podmiotowi gospodarczemu, przy załoŝeniu miesięcznych przychodów z tytułu czynszu w kwocie zł. Prognozowane roczne przychody z baru na przykładzie roku 2009 wynoszą zł. Restauracja Dla restauracji rozwaŝane są dwa warianty prowadzenia działalności: I wariant administrowany przez Spółkę, przy następujących załoŝeniach: ilość korzystających osób z restauracji dziennie 80 osób w dni powszednie i 150 osób w soboty i w niedziele; średnia wartość rachunku płaconego przez 1 osobę 25,00 zł; średnia marŝa na posiłkach i napojach 75%; 11

13 II wariant dzierŝawiony odrębnemu podmiotowi gospodarczemu, przy załoŝeniu miesięcznych przychodów z tytułu czynszu w kwocie zł. Prognozowane roczne przychody z restauracji na przykładzie roku 2009 wynoszą dla I wariantu zł, zaś dla II wariantu zł. Hotel Tak jak w przypadku restauracji, dla hotelu rozwaŝane są dwa warianty prowadzenia działalności: I wariant administrowany przez Spółkę, przy następujących załoŝeniach: cena pokoi za dobę: 175,00 zł za pokój 2-osobowy (7 pokoi), 200,00 zł za pokój trzyosobowy (5 pokoi) i 120,00 zł za pokój 1-osobowy (1 pokój); średnie obłoŝenie pokoi 50%; liczba dni pracy hotelu w roku 365 dni, II wariant dzierŝawiony odrębnemu podmiotowi gospodarczemu, przy załoŝeniu miesięcznych przychodów z tytułu czynszu w kwocie zł (468 m 2 x 35,00 zł). Prognozowane roczne przychody z hotelu na przykładzie roku 2009 wynoszą dla I wariantu zł, zaś dla II wariantu zł. Punkty usługowe Zakładana jest dzierŝawa powierzchni 73 m 2 z przeznaczeniem na lokale usługowe wg stawki 35,00 zł za m 2, co oznacza miesięczne przychody z tytułu czynszu w kwocie zł (rocznie zł) ZałoŜenia i prognoza kosztów działalności w układzie rodzajowym. Zakładane średniomiesięczne koszty operacyjne przedstawiają się następujaco: zuŝycie materiałów i energii basen - energia elektryczna zł - uzdatnianie wody zł - ogrzewanie zł - środki czyszczące i dezynfekcyjne zł - pozostałe materiały zł razem: zł 12

14 sauna/solarium - energia elektryczna zł - ogrzewanie zł - pozostałe materiały zł razem: zł lodowisko - energia elektryczna zł - pozostałe materiały zł razem: zł kręgielnia/sala bilardowa - energia elektryczna zł - ogrzewanie zł - pozostałe materiały zł razem: zł restauracja (I wariant) - energia elektryczna zł - ogrzewanie zł - pozostałe materiały 400 zł razem: zł hotel (I wariant) - energia elektryczna zł - ogrzewanie zł - pozostałe materiały 500 zł razem: zł administracja Spółki - energia elektryczna 300 zł - ogrzewanie 200 zł razem: 500 zł Łączne miesięczne zuŝycie materiałów i energii dla wariantu I (restauracja i hotel administrowane przez Spółkę) wynosi zł, zaś dla wariantu II (dzierŝawa restauracji i hotelu) zł. Raz do roku w ramach dwutygodniowej przerwy technicznej basenu występować będzie dodatkowy koszt konserwacji urządzeń basenowych w wysokości zł. usługi obce (remonty, usługi telekomunikacyjne, reklama, pozostałe) basen zł sauna/solarium zł lodowisko zł 13

15 kręgielnia/sala bilardowa zł hotel (I wariant) zł administracja Spółki zł razem: zł Łączne miesięczne koszty usług obcych dla wariantu I wynoszą zł, zaś dla wariantu II zł. koszty personalne basen liczba osób płaca brutto pełny koszt Ratownik zł zł Konserwator zł zł Recepcja zł zł Sprzątaczka zł zł zł lodowisko (5 miesięcy w roku) liczba osób płaca brutto pełny koszt Bilety/WypoŜyczalnia zł zł Obsługa techniczna zł zł zł kręgielnia/sala bilardowa liczba osób płaca brutto pełny koszt Obsługa zł zł restauracja (I wariant) liczba osób płaca brutto pełny koszt Obsługa/Kuchnia zł zł hotel (I wariant) liczba osób płaca brutto pełny koszt Recepcja zł zł Sprzątaczka zł zł zł 14

16 administracja Spółki liczba osób płaca brutto pełny koszt * Prezes Zarządu zł zł Wiceprezes zł zł Księgowość zł zł Pracownik administracyjny zł zł Przewodniczący rady nadz zł 724 zł Członek rady nadzorczej zł zł zł * płaca brutto + ZUS pracodawcy, FP i GFŚP ( 20,6% płacy brutto) = 1,206 x płaca brutto Łączne miesięczne koszty personalne dla wariantu I wynoszą zł, zaś dla wariantu II zł. koszty administracyjne (materiały biurowe, podróŝe słuŝbowe, inne) basen zł sauna/solarium zł lodowisko zł kręgielnia/sala bilardowa zł hotel (I wariant) zł administracja Spółki zł razem: zł Łączne miesięczne koszty administracyjne dla wariantu I wynoszą zł, zaś dla wariantu II zł. podatek od nieruchomości zakładane stawki podatku od nieruchomości dla śyrardowa: - budynki 19,01 zł/m 2 - grunt 0,71 zł/m 2 podział powierzchni pomiędzy obiektami w m 2 basen budynek sauna/solarium lodowisko 847 grunt kręgielnia/bilard budynek restauracja 100 budynek hotel 468 budynek punkty usługowe 73 budynek administracja 474 budynek administracja grunt oznacza to następujące, miesięczne koszty podatku dla poszczególnych obiektów: 15

17 basen zł lodowisko - 50 zł kręgielnia/sala bilardowa zł restauracja zł hotel zł punkty usługowe zł administracja Spółki zł razem: zł wartość sprzedanych towarów koszt ten dotyczy wartości w cenach zakupu posiłków i napojów sprzedawanych w restauracji w wariancie I, przy załoŝeniu, Ŝe średnia marŝa na sprzedaŝy wynosi 75% (patrz: pkt 6.1.) i wynosi miesięcznie zł. amortyzacja roczne stawki amortyzacyjne: - budynki i budowle 2,50% rocznie - wyposaŝenie 10,00% rocznie z zakładanej wartości inwestycji (z VAT) w wys zł: wartość netto budynków i budowli zł wartość netto wyposaŝenia zł dodatkowa wartość inwestycji (m.in. ze środków pochodzących ze zwrotu VAT) zł podział kosztów amortyzacji pomiędzy obiektami: budynki/budowle wyposaŝenie basen 56,0% 25,0% sauna/solarium 7,2% lodowisko 11,6% kręg./sala bil. 16,8% 40,4% restauracja 1,4% 9,3% hotel 6,6% 10,5% punkty usł. 1,0% administracja 6,6% 7,7% oznacza to następujące, miesięczne koszty amortyzacji dla poszczególnych obiektów: basen zł sauna/solarium zł lodowisko zł kręgielnia/sala bilardowa zł restauracja zł hotel zł 16

18 punkty usługowe zł administracja Spółki zł razem: zł Łączne miesięczne koszty operacyjne dla poszczegółnych obiektów przedstawiają się następujaco: basen zł sauna/solarium zł lodowisko zł kręgielnia/sala bilardowa zł restauracja (I wariant) zł restauracja (II wariant) zł (amortyzacja + pod.od nier.) hotel (I wariant) zł hotel (II wariant) zł (amortyzacja + pod.od nier.) punkty usługowe zł administracja Spółki zł Suma kosztów operacyjnych w I wariancie wynosi zł, zaś w wariancie II zł Rachunek zysków i strat. Rachunek zysków i strat w układzie rodzajowym dla obu wariantów (restauracja i hotel administrowane przez Spółkę wariant I oraz dzierŝawione zewnętrznemu podmiotowi gospodarczemu wariant II) sporządzony został dla lat 2008 i 2009 w układzie miesięcznym (załącznik nr 1 do niniejszego opracowania dla wariantu I oraz załącznik nr 2 dla wariantu II ) oraz dla lat w układzie rocznym (załączniki nr 3 i 4). Wynik operacyjny Spółki bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation) dla roku 2009, tj. pierwszego roku pełnego funkcjonowania obiektów Spółki, dla I wariantu wynosi zł, zaś dla wariantu II zł. Dodatni wynik EBITDA świadczy o tym, Ŝe działalność operacyjna Spółki generuje dodatnie przepływy pienięŝne (nadwyŝkę wpływów nad wydatkami). Po skorygowaniu wyniku o koszt amortyzacji w wysokości zł, Spółka osiąga stratę na działalności operacyjnej w kwocie zł dla wariantu I i zł dla wariantu II. Koszty finansowe związane są z obsługą kredytu inwestycyjnego (oprocentowanie w wysokości 5,60% rocznie) wynoszą w 2009 roku zł, co powoduje, Ŝe wynik finansowy netto Spółki wynosi zł w wariancie I oraz w wariancie II. W kolejnych latach wynik finansowy netto będzie się poprawiał (zmniejszające się koszty finansowe wraz ze spłatą kredytu) i w 2016 roku osiągnie poziom zł dla wariantu I i zł dla wariantu II. 17

19 6.4. Bilans. Bilans Spółki przedstawiający majątek trwały i obrotowy oraz źródła jego finansowania dla obu wariantów działalności sporządzony został podobnie jak rachunek zysków i strat - dla lat 2008 i 2009 w układzie miesięcznym (załącznik nr 5 do niniejszego opracowania dla wariantu I oraz załącznik nr 6 dla wariantu II ) oraz dla lat w układzie rocznym (załączniki nr 7 i 8). W aktywach obrotowych Spółki w latach występują naleŝności od urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT od nakładów inwestycyjnych, który zwracany jest Spółce w ciągu 3 miesięcy od zafakturowania kosztów inwestycyjnych (stąd teŝ wysoki stan środków pienięŝnych na zwrot VAT od inwestycji w I i II kwartale 2008). Po stronie pasywów bilansu, zobowiązania długoterminowe stanowi bankowy kredyt inwestycyjny, którego harmonogram uruchamiania i spłaty, wraz z wyliczeniem miesięcznych kosztów finansowych zawiera załącznik nr 9 do niniejszego opracowania. Na spłatę rat kredytowych i odsetek przeznaczone będą kwartalne wpłaty Gminy Miasta śyrardów podwyŝszające kapitał podstawowy Spółki. Harmonogram wpłat wraz z wyliczonym podatkiem od czynności cywilnoprawnych (obciąŝającym koszty działalności operacyjnej Spółki) zawiera załącznik nr Rachunek przepływów pienięŝnych. Rachunek przepływów pienięŝnych Spółki przedstawiający wpływy i wydatki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla obu wariantów działalności sporządzony został podobnie jak rachunek zysków i strat oraz bilans - dla lat 2008 i 2009 w układzie miesięcznym (załącznik nr 11 dla wariantu I oraz załącznik nr 12 dla wariantu II ) oraz dla lat w układzie rocznym (załączniki nr 13 i 14). Wpływy z tytułu zwrotu VAT (przeznaczone na dodatkowe inwestycje w majątek trwały), o których mowa w punkcie 6.4. przedstawione są w wierszu inne wpływy inwestycyjne, zawartym w części rachunku dotyczącej wpływów pienięŝnych z działalności inwestycyjnej, zaś dopłaty do kapitału w wierszu wpływy z wydania udziałów i innych intr.kapit. oraz dopłat do kapit., zawartym w części dotyczącej wpływów środków z działalności finansowej. W całym analizowanym okresie Spółka wykazuje wysokie stany środków pienięŝnych (m.in. dzięki dopłatom do kapitału w równowartości odsetek i rat kapitałowych od kredytu inwestycyjnego oraz dodatnim przepływom na działalności operacyjnej). 18

20 6.6. Analiza progu rentowności. Próg rentowności obrazuje poziom przychodów zapewniających całkowite pokrycie kosztów operacyjnych (wraz z amortyzacją) działalności Spółki (co oznacza przychody ze sprzedaŝy równe kosztom operacyjnym). W wariancie I koszty ogólnej administracji Spółki w wysokości rocznej zł (patrz: pkt. 6.2.) pokrywane są przez poszczególne obiekty w proporcji 20,33% ich przychodów (łączne przychody ze sprzedaŝy w wariancie I wynoszą zł, czyli udział ogólnych kosztów administracyjnych w przychodach wynosi 20,33%), tak więc dla poszczególnych rodzajów działalności próg rentowności przedstawia się następująco: basen zł, co oznacza wzrost załoŝonych przychodów o 52,1% sauna/solarium zł, co oznacza spadek załoŝonych przychodów o 28,6% lodowisko zł, co oznacza spadek załoŝonych przychodów o 30,0% kręgielnia/bilard/bar zł, co oznacza spadek załoŝonych przychodów o 3,8% restauracja zł, co oznacza spadek załoŝonych przychodów o 6,9% hotel zł, co oznacza spadek załoŝonych przychodów o 21,3% punkty usługowe zł, co oznacza spadek załoŝonych przychodów o 56,8%. Dla całości działalności Spółki w wariancie I próg rentowności wynosi zł, co oznacza wzrost przychodów o 11,1% w stosunku do załoŝonych. W wariancie II koszty ogólnej administracji Spółki pokrywane są przez poszczególne obiekty w proporcji 28,87% ich przychodów (przychody w wariancie II są niŝsze niŝ w wariancie I i wynoszą zł, stąd wyŝszy udział kosztów administracyjnych). Próg rentowności dla poszczególnych rodzajów działalności przedstawia się więc następująco: basen zł, co oznacza wzrost załoŝonych przychodów o 60,7% sauna/solarium zł, co oznacza spadek załoŝonych przychodów o 20,0% lodowisko zł, co oznacza spadek załoŝonych przychodów o 21,5% kręgielnia/bilard/bar zł, co oznacza wzrost załoŝonych przychodów o 4,7% restauracja (czynsz) zł, co oznacza spadek załoŝonych przychodów o 34,6% hotel (czynsz) zł, co oznacza spadek załoŝonych przychodów o 41,1% punkty usługowe zł, co oznacza spadek załoŝonych przychodów o 48,2%. Dla całości działalności Spółki w wariancie II próg rentowności wynosi zł, co oznacza wzrost przychodów o 25,4% w stosunku do załoŝonych. 19

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK Spis treści Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze skrócone

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2014 roku

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2014 roku Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2014 roku 25 sierpnia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013ROKU Rybie 28.08.2013 r. Strona 1 z 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT SPÓŁKI... 3 II. SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie Finansowe OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MONNARI TRADE S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6 Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Katowice 6 kwietnia 2010. Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A.

Katowice 6 kwietnia 2010. Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A. Katowice 6 kwietnia 2010 Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A. za rok 2009 SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSR/MSSF...6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Końskie, 18 marca 2014 roku Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Końskie, 18 marca 2013 roku Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009 Numer identyfikacyjny REGON (ID) SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009 Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

Bardziej szczegółowo

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013 MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 Kożuszki Parcel, 31.03.2014 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo