MŁODZI EKONOMIŚCI WOBEC KRYZYSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MŁODZI EKONOMIŚCI WOBEC KRYZYSU"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 575 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 46 MŁODZI EKONOMIŚCI WOBEC KRYZYSU SEKTOR USŁUG. INNOWACJE. MARKETING SZCZECIN 2010

2 Rada Wydawnicza Urszula Chęcińska, Inga Iwasiów, Danuta Kopycińska, Izabela Kowalska-Paszt Piotr Niedzielski, Ewa Szuszkiewicz, Dariusz Wysocki Edward Włodarczyk przewodniczący Rady Wydawniczej Aleksander Panasiuk przewodniczący Senackiej Komisji ds. Wydawnictw Edyta Łongiewska-Wijas redaktor naczelna Wydawnictwa Naukowego Recenzenci dr hab. Beata Filipiak, prof. US dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, prof. UE dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. US dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa, prof. UEP dr hab. Wiesław Starowicz, prof. PK dr hab. Edward Stawasz, prof. UŁ dr hab. Robert Tomanek, prof. AE dr hab. Elżbieta Załoga, prof. US Redaktorzy naukowi dr hab. Beata Filipiak, prof. US dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. US dr hab. Elżbieta Załoga, prof. US Sekretarz redakcji mgr Izabela Ostrowska Redaktor Wydawnictwa Krzysztof Gołda Skład komputerowy Wiesława Mazurkiewicz Korekta Krzysztof Gołda Copyright by Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010 ISSN ISSN X WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Wydanie I. Nakład 100 egz. Ark. wyd. 19,0. Ark. druk 22,8. Format B5.

3 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 JOLANTA BURANDT Rola marketingu w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu... 9 ALEKSANDRA CHOŁODOWSKA Kryzys szansą na własne M URSZULA CHRĄCHOL Kryzys gospodarczy i jego wpływ na działania marketingowe na przykładzie branży farmaceutycznej JACEK CHUDZICKI Szanse i bariery w budowie jednolitego rynku usług w Unii Europejskiej KINGA ĆWIGOŃ-SZYMCZAK Znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w dobie kryzysu MATEUSZ GOŁBA Zarządzanie wiedzą w outsourcingu usług informatycznych MARTA GÓRSKA Fundusze private equity alternatywnym sposobem finansowania innowacyjnych projektów sektora MŚP w dobie kryzysu finansowego AGNIESZKA GRZĘDZIŃSKA Społeczna odpowiedzialność sektora motoryzacyjnego w dobie kryzysu gospodarczego (na przykładzie koncernów Toyota i Volkswagen) PIOTR GUTOWSKI Podstawowe cechy, funkcje i determinanty kreujące społeczeństwo informacyjne w nowoczesnej gospodarce... 93

4 4 AGNIESZKA JANOTA Kluczowe czynniki sukcesu w branży e-commerce w Polsce jako szansa na sukces małych sklepów internetowych MARCIN JANOWSKI Marka jako instrument przewagi konkurencyjnej na rynkach w dobie kryzysu ZUZANNA KŁOS Wpływ kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie rynku usług transportowych w Polsce IZABELA KOWALCZYK Mentoring dla małych i średnich firm niezbędne narzędzie wsparcia w okresie kryzysu EMILIA KUCIABA Znaczenie zawodności rynku oraz roli państwa w polityce transportowej MICHAŁ KUŚCIŃSKI Prace Poczty Polskiej w zakresie wdrażania systemów logistycznych w kontekście obsługi klienta kluczowego ANNA LACHOWSKA Wpływ dekoniunktury na funkcjonowanie rynku usług medycznych w Polsce URSZULA MACIEJCZUK-TYTUS Marketing relacyjny w usługach edukacyjnych MAGDALENA MAŁACHOWSKA Klastry w czasach kryzysu KATARZYNA NOWACKA-BANDOSZ Pozycja Polski na międzynarodowym rynku usług czystych i możliwości jej poprawy GRZEGORZ ANDRZEJ OLKOWSKI Programy edukacyjne jako egzemplifikacja działań proefektywnościowych i antykryzysowych na przykładzie Urzędu Miasta Szczecin

5 5 IZABELA OSTROWSKA Rekomendacje konsumenckie jako sposób pozyskiwania klientów w dobie kryzysu TOMASZ JAN PALCZEWSKI SaaS jako trend rozwoju IT w dobie kryzysu PIOTR PIOTROWICZ Zarządzanie procesowe kluczem do efektywności w dobie kryzysu RENATA PISAREK Pasażerski transport lotniczy na świecie w dobie kryzysu gospodarczego JOLANTA RAB-PRZYBYŁOWICZ, ALEKSANDRA SIBILSKA Koncepcja klastrowa jako jeden z czynników rozwoju usług medycznych w dobie kryzysu ANDRZEJ RZECZYCKI Migracja wartości w sektorze usług logistycznych w okresie kryzysu gospodarczego WIOLETA SAMITOWSKA, ANTONI GWAREK Sukces rynkowy przedsiębiorstwa w warunkach niepewności MAŁGORZATA SMOLSKA Kapitał ludzki w dobie kryzysu MARIUSZ SOWA Kryzys na polskim rynku usług w branży TSL AGNIESZKA STRYCHARCZYK Wiarygodność ekonomiczna newralgiczny element budowy relacji biznesowych w czasie kryzysu HUBERT ŚWIADEK Komunikacja marketingowa głównych producentów artykułów wyposażenia łazienek w Polsce MONIKA TATARCZUK Marketing polityczny w czasie kryzysu gospodarczego

6 6 WŁADYSŁAW WOJAN Wpływ wyników badań marketingowych na rozwój innowacyjności przedsiębiorstwa MONIKA WOJTKIEWICZ Innowacje marketingowe jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP w województwie zachodniopomorskim w dobie kryzysu finansowego

7 WSTĘP Sektor usług nabiera coraz większego znaczenia w strukturze gospodarki globalnej i gospodarek narodowych. Wyjątkowa rola usług w gospodarce globalnej przejawia się w zapotrzebowaniu na nie zarówno w społeczeństwach wysoko rozwiniętych, jak i w społeczeństwach rozwijających się. Usługi stają się siłą napędzającą pozostałe sektory gospodarki. Udział usług w produkcie narodowym brutto wielu krajów (nie tylko Polski czy Unii Europejskiej) stale wzrasta. Praktycznie rzecz biorąc, współcześnie żadne oferty rynkowe nie mogą istnieć bez wspierania ich usługami. Wsparcie to dotyczy działalności stricte produkcyjnej (przemysłowej) i rolniczej, ale należy też zauważyć, że jedne branże usługowe wspierają inne. Stąd problematyka roli sektora usług w gospodarce staje się coraz częściej obszarem zainteresowania badań naukowych, zwłaszcza nauk ekonomicznych. Badania dotyczą kwestii funkcjonowania sektora usług jako całości, wraz z relacjami sektor usług a gospodarka i społeczeństwo (poziom makroekonomiczny), zagadnień związanych z działalnością poszczególnych branż usługowych (poziom mezoekonomiczny), a także przedsiębiorstw usługowych funkcjonujących w tych branżach (poziom mikroekonomiczny). Problematyka funkcjonowania sektora usług stała się przedmiotem II Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Młodzi ekonomiści wobec kryzysu, zorganizowanej przez Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego. Zagadnienia dotyczące usług, zwłaszcza w wymiarach makroi mezoekonomicznym z uwzględnieniem problematyki kryzysu gospodarczego, zostały podjęte przez doktorantów ze środowisk naukowych uczelni publicznych Gdańska, Katowic, Krakowa, Łodzi, Warszawy i Szczecina. Autorzy skupili swoje rozważania na problematyce instrumentarium ekonomicznego oraz na formach zarządzania sektorem usług i branżami usługowymi, wskazując rozwiązania mogące przeciwdziałać zjawiskom kryzysowym i je osłabiać. Szczególną uwagę skierowano na problematykę innowacyjności i marketingu. Redaktorzy naukowi niniejszego Zeszytu Naukowego wyrażają dużą satysfakcję zarówno z podjęcia przez doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego inicjatywy zorganizowania konferencji, jak i z przygotowania zbioru referatów,

8 8 Wstęp a przede wszystkim z wyboru tematyki związanej ze współczesnymi trendami badawczymi w naukach ekonomicznych i aktualnymi problemami gospodarczymi. Trzydzieści cztery zaprezentowane tu teksty naukowe stają się cennym głosem młodych ekonomistów (kandydatów nauk) w dyskusji nad rozwojem gospodarki postindustrialnej w kraju, Unii Europejskiej i w wymiarze globalnym, a ponadto stanowią nie tylko materiał źródłowy, lecz także podstawę do kontynuowania badań zarówno indywidualnych, jak i prowadzonych w zespołach badawczych. Aleksander Panasiuk

9 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 575 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR JOLANTA BURANDT * ROLA MARKETINGU W FUNKCJONOWANIU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KRYZYSU Wprowadzenie Okres recesji zawsze kojarzy się ze spowolnieniem gospodarczym. W celu utrzymania stałego poziomu sprzedaży swoich produktów każde przedsiębiorstwo prowadzi dział marketingu, którego zadaniem jest rozpowszechnianie informacji o działalności firmy i jej produktów (usług). Czas spowolnienia gospodarczego dla wielu właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw jest okresem zarówno zmniejszania nakładów na działalność marketingową, jak i oszczędności dotyczących wynagrodzeń pracowników. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają kluczową rolę w działalności regionu, w którym się znajdują. Elastycznie kształtują koszty, co pozwala im osiągać relatywnie wysoką efektywność; skutecznie wyzwalają różne formy przedsiębiorczości, sprawnie funkcjonują i są mobilne na rynku. MŚP przesądzają ostatecznie o decentralizacji gospodarki i wprowadzają ją na tory gospodarki rynkowej 1. Możliwość swobody działania MŚP, wykorzystanie zasobów, wolność integrowania się przyczyniają się do powstawania efektywnych procesów gospodarczych i powodują wzrost zamożności społeczeństwa w danym regionie. Zmiana stylu życia właścicieli firm i ich pracowników jest efektem swobody wyboru, wolności gospodarczej, efektywnej przedsiębiorczości. * Jolanta Burandt mgr, Katedra Marketingu Usług, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński. 1 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. M. Strużycki, PWE, Warszawa 2004, s. 19.

10 10 Jolanta Burandt Udział MŚP w gospodarce Polski Przedsiębiorstwa sektora MŚP odgrywają znaczącą rolę w gospodarce Polski. Należy tu przybliżyć definicję produktu krajowego brutto (PKB) oraz wartości dodanej, będącej jego podstawowym elementem. PKB stanowi końcowy rezultat działalności wszystkich sektorów instytucjonalnych lub wszystkich sekcji gospodarki narodowej, powiększony o różne składniki w zależności od tego, w jakich cenach jest wartość dodana brutto. Krótko dla przypomnienia: wartość dodana jest przyrostem wartości dóbr w wyniku określonego (danego) procesu produkcji 2. Największy udział w tworzeniu PKB w latach miał sektor przedsiębiorstw prywatnych. Jego udział w tworzeniu wartości dodanej brutto w sektorze przedsiębiorstw był znaczący. W 2000 r. wartość dodana wytworzona przez ten sektor wyniosła mln zł, a w 2005 r mln zł, co stanowiło aż 63% wartości dodanej brutto wytworzonej przez cały sektor przedsiębiorstw. Udział w tworzeniu PKB przedstawia tabela 1. Udział MŚP w tworzeniu PKB w latach Tabela 1 Rok Mikro 31,3 31,4 31,0 30,1 Małe 6,8 7,3 7,4 7,3 Średnie 9,5 8,8 9,3 10,0 Ogółem 47,6 47,5 47,7 47,4 Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , red. A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2009, s. 25. Największy udział w tworzeniu PKB miały wbrew oczekiwaniom mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające od 0 do 9 pracowników. Według danych uzyskanych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości udział MŚP w tworzeniu PKB, z uwzględnieniem wartości dodanej wytworzonej przez przedsiębiorstwa działające w tzw. szarej strefie, wyniósł w latach ok % 3. Istotne miejsce zajmuje również eksport MŚP. W ciągu 2 D. Begg, S. Fisher, R. Dornbusch, Ekonomia. Makroekonomia, PWE, Warszawa 2000, s Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , red. S. Pyciński, A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2007, s. 17.

11 Rola marketingu czterech lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej eksport wzrósł o ok. 100%, a inwestycje bezpośrednie w latach wzrosły czterokrotnie. Globalizacja polskiej gospodarki okazała się zjawiskiem korzystnym dla jej dynamiki i modernizacji. Przeszkodą stał się kryzys, który spowodował liczne zawirowania w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw. Przyśpieszony wzrost PKB spowodował hamowanie pozytywnych przemian wewnątrz przedsiębiorstw, co oznacza spadek konkurencyjności w stosunku do rynków zagranicznych. Oprócz wartościowego (PKB) udziału małych i średnich przedsiębiorstw w rynku można potwierdzić ich istotną rolę pod względem liczebności. Ustawa o działalności gospodarczej z 23 grudnia 1998 r. przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości w polskiej gospodarce. Przed rokiem 1989 Polscy przedsiębiorcy zmagali się z brakiem zainteresowania przedsiębiorczością ze strony ówczesnych władz. Przedsiębiorcy z firm mikro, małych i średnich, będący równocześnie ich właścicielami, są w tym sektorze grupą najliczniejszą, która ma uzasadnienie historyczne 4. Właściciele z tych grup to przede wszystkim: rzemieślnicy, sklepikarze, drobni hurtownicy, restauratorzy itp. W warunkach gospodarki rynkowej stanowią oni istotną grupę przedsiębiorców. Tabela 2 pokazuje tworzenie działalności gospodarczej i tendencje rozwojowe w poszczególnych latach. Wykaz podmiotów gospodarczych według klas wielkości w latach Tabela Ogółem i więcej Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS. 4 F. Bławat, Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych i średnich firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003, s. 32.

12 12 Jolanta Burandt W celu zobrazowania rozwoju autor pozwolił sobie na wyszczególnienie danych liczbowych przedstawiających powstawanie i likwidację podmiotów gospodarczych w latach (tab. 3). Wzrost/spadek liczby podmiotów gospodarczych w latach Tabela Ogółem i więcej Źródło: tab. 1. Jak wynika z powyższych danych, rozwój przedsiębiorstw mikro, małych oraz średnich był bardzo korzystny w latach 2007 i W 2004 r. upadło wiele przedsiębiorstw, a szczególnie mikro związane to było z niedostosowaniem się firm do wymogów Unii Europejskiej. W przedsiębiorstwach mikro, małych i średnich tylko w roku 2008 znalazło pracę więcej ludzi niż w przedsiębiorstwach zatrudniających oraz 1000 i więcej pracowników. Sektor MŚP jest istotnym elementem gospodarki kraju. W 2006 r. wytworzył on 47,7% PKB. Natomiast przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 249 pracowników wytworzyły tylko 22,7% PKB. Warto również zwrócić uwagę na zatrudnienie w sektorze MŚP. Tylko w 2006 r. pracę w tych przedsiębiorstwach znalazło osób, z czego ok. 40% zatrudnionych było w przedsiębiorstwach mikro, a w sektorze MŚP ogółem zatrudnionych było 70% osób. Działanie MŚP w czasie kryzysu Według Bogdana Wawrzyniaka 5 kryzys dotyczący działalności firmy oznacza sytuację przedsiębiorstwa, w której na skutek spiętrzenia się różnych trudności zagrożone jest realizowanie podstawowych funkcji i występują problemy 5 Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje, badania, propozycje, red. B. Wawrzyniak, PWE, Warszawa 1984, s

13 Rola marketingu z usunięciem tych trudności. Obecna sytuacja potwierdza występowanie licznych problemów utrudniających prowadzenie działalności przez podmioty gospodarcze. Sytuacja na rynku jest sprawdzianem umiejętności dla firm. Wymaga znacznie więcej wysiłku i pomysłowości, aby utrzymać się w branży. Kryzys wymusza na firmach ostrożność w ocenie kontrahenta oraz bardziej uważnych decyzji finansowych. Niepewność przyszłości spowalnia podejmowanie decyzji i powoduje nietypowe zachowania właścicieli firm. Znaczenie i rola sektora MŚP w gospodarce rynkowej XX w. ulegała zmianom i zależała od wielu uwarunkowań: politycznych, ekonomicznych, gospodarczych, terytorialnych i innych. Dopiero po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nastąpiła istotna zmiana uwarunkowań w działalności MŚP. Stało się to w związku z otwarciem krajowego rynku Polski dla produktów i towarów pochodzących z krajów Unii oraz pojawieniem się licznych konkurentów zagranicznych działających na polskim rynku. W czasie kryzysu MŚP są organizacjami doskonale sobie radzącymi i ponoszącymi mniejsze ryzyko niż duże przedsiębiorstwa. Wynika to z braku nadmiernych ambicji rozwojowych 6, co jest niedoceniane czy krytykowane w okresie dobrej koniunktury. Małe przedsiębiorstwa nie są zbytnio zaangażowane w ryzykowne operacje finansowe. Funkcjonowanie sektora MŚP w warunkach ciągłych zmian takich jak zmiany przepisów, warunków konkurencji, zmiany dostępu do źródeł finansowania, zmiany na rynkach zaopatrzenia, pracy jest utrudniane już od dwudziestu lat. Stąd umiejętność szybkiej adaptacji do warunków istniejących na rynkach. W związku zarówno z rozmiarem, jak i specyfiką sektora małe i średnie firmy są bardziej elastyczne niż duże przedsiębiorstwa. MŚP mają możliwość zmniejszania lub zwiększania rozmiarów swojej działalności w zależności od warunków rynkowych. Niski poziom inwestycji sektora MŚP powoduje, że firmy te są w mniejszym stopniu poddane cyklowi koniunkturalnemu oraz będą słabiej odczuwać skutki przerwanych lub niedokończonych inwestycji. Zdecydowana większość małych i średnich przedsiębiorstw nie korzysta z kredytów bankowych i co za tym idzie, poziom zadłużenia tego sektora jest mniejszy w porównaniu z rozmiarami sprzedaży. Według prognoz ekonomistów kryzys będzie czy nawet już jest odczuwalny w produkcji przemysłowej. Przedsiębiorstwa małe i mikro działają głównie w sektorze usług, turystyki, handlu, napraw oraz w budownictwie. Usłu- 6 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , red. A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2009, s. 103.

14 14 Jolanta Burandt gi budowlane świadczone przez małe przedsiębiorstwa dotyczą jedynie drobnych prac i remontów, a na tego typu prace będzie zawsze popyt. Sektor MŚP nie jest jednak zupełnie wolny od kryzysu. Pracodawcy zmuszeni są redukować koszty funkcjonowania firm. Pracownicy nie są pewni swojej przyszłości. W atmosferze niepewności trudno jest budować przewagę nad konkurencją. Huśtawka nastrojów nie sprzyja zrównoważonemu rozwojowi firm. Dobra atmosfera w miejscu pracy często schodzi na plan dalszy, a w małych firmach atmosfera pracy jest jednym z ważniejszych czynników określających kulturę firmy. Na bazie tej kultury buduje się przewagę marketingową, tworząc bliski, niemal rodzinny kontakt: firma pracownicy klient. Obecne spowolnienie zmusza właścicieli do myślenia w kategoriach strategii marketingowej. Nawet jeśli nie występuje jeszcze realny spadek dochodów konsumentów, zwiększa się niepewność przyszłości. Klienci wstrzymują się z zakupem w obawie przed utratą pracy czy nieprzyznaniem kredytu. Konsumpcja spada i tworzy się popyt odłożony. Nie może to trwać długo, gdyż wstrzymanie się oznacza czasowe ograniczenie wydatkowania pieniędzy, a nie zanik potrzeb. Marketing w małych i średnich przedsiębiorstwach Marketing ma na celu planowanie, urzeczywistnianie koncepcji produktu (idei, dóbr, usług), cen, promocji i dystrybucji, prowadzących do wymiany realizującej cele jednostek i organizacji 7. Organizacja ma na celu sprzedaż, wytworzenie produktów lub świadczenie usług, a co za tym idzie jak najlepsze zaspokojenie potrzeb jednostki. Współczesny marketing jest wojną długofalową, odbywającą się przede wszystkim na froncie umysłu konsumentów 8. Korzyści z działalności marketingowej należy oczekiwać w długim czasie. W związku z tym długi okres oczekiwania na efekty stosowania odpowiedniej działalności marketingowej nie powinien być zaskoczeniem dla przedsiębiorców z czasie kryzysu. Przedsiębiorstwa odnoszące sukcesy różnią się między sobą przede wszystkim jakością zarządzania, które coraz bardziej staje się sztuką umiejętnego zachowania się firm wobec otoczenia, z uwzględnieniem jego zmienności i kompleksowości, zarówno w odniesieniu do informacji, na podstawie których podejmuje 7 Marketing. Sposób myślenia i działania, red J. Perenc, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s D. Dworak, Na początku jest wizja, Media&Marketing 2009, nr 1 2, s

15 Rola marketingu się decyzje, jak i efektów podjętych decyzji 9. Jak wynika z powyższego, zawsze należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia niekorzystnej sytuacji na rynku. Przedsiębiorcy lub ich menedżerowie mają za zadanie cały czas wypracowywać markę firmy i w celu pozyskiwania klientów wychodzić do nich z profesjonalnie przygotowaną ofertą sprzedaży (usługi). Kryzys jest momentem przełomowym, kiedy to zaoszczędzone środki na reklamę z czasów dobrej sprzedaży przeznacza się na bardzo intensywną reklamę w czasie kryzysu. Błędne jest twierdzenie, iż podczas kryzysu należy oszczędzać na reklamie. Właśnie w momencie ryzyka utraty nabywcy trzeba dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać go w gronie swoich stałych klientów. Wierność, inaczej: lojalność wobec marki, a co za tym idzie firmy, przyczynia się do zwiększania sprzedaży oraz do sukcesu przedsiębiorstwa. Nakłady na reklamę i promocję utwierdzają klienta co do stabilnej sytuacji przedsiębiorstwa, jego solidnych zasobów finansowych. Zaufanie zdobywane jest przez firmy, które przez wiele lat radzą sobie i funkcjonują na rynku mimo burzliwej sytuacji gospodarczej. Sztuka dobrego zarządzania jest efektem wiedzy o kliencie. Im obszerniejsza wiedza na temat nabywców, tym większe prawdopodobieństwo podania odpowiedniego produktu (usługi) w odpowiednim czasie i powodzenia w sprzedaży. Rola marketingu w dobie kryzysu Marketing odgrywa bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Organizacje prowadzą działalność marketingową w różny sposób. W małych i średnich przedsiębiorstwach reklamą zajmuje się pracownik (lub pracownicy) z działu reklamy lub sprzedaży. W związku z dużą liczbą firm i zastosowań reklamy trudno jest określić charakter reklam. Reklama w czasie kryzysu jest walką o konsumenta. Każde przedsiębiorstwo swoją reklamą, pomysłowością formy, stara się przekazać odbiorcy informację o wielkości, popularności i sukcesach swojej sprzedaży. Silna pozycja przedsiębiorstwa uzyskana w czasie słabej koniunktury zachęca klienta do korzystania z usług tegoż przedsiębiorstwa, dokonywania zakupów jego produktów. Reklama daje możliwość przedstawienia przedsiębiorstwa i jego produktów (usług) poprzez pomysłowe użycie druku, dźwięku i koloru. W sytuacji nie najlepszych nastrojów konsumentów mile widziana jest reklama z odrobiną humoru. 9 J. Penc, Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Biblioteka Menedżerska, Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 351.

16 16 Jolanta Burandt Dystrybucja jest planowaniem, realizacją i kontrolą fizycznego przepływu materiałów i finalnych produktów z miejsca pochodzenia do miejsca ich przeznaczenia. Dystrybucja obejmuje wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych, czasowych, ilościowych i asortymentowych różnic występujących między strefą produkcji i strefą konsumpcji. Obecna sytuacja jest okazją do ograniczenia kosztów związanych z korzystaniem z pośredników. W ramach oszczędności przedsiębiorcy starają się sprzedawać produkty bezpośrednio ostatecznemu nabywcy. Wprowadzanie produktu na rynek, składające się z faz: wprowadzenia, wzrostu, nasycenia i spadku, jest trudnym procesem w obliczu ograniczeń finansowych. Zapewnienie dłuższego funkcjonowania na rynku w okresie kryzysu może zapewnić rozłożenie w czasie korzyści związanych z osiąganym zyskiem ze sprzedaży. W fazie dojrzałości reklama jest przypominająca, sprzedaż jest najwyższa. W momencie osiągania najwyższych wyników sprzedażowych środki przeznaczone na reklamę i inne instrumenty promocji są przypominające. Wydawać by się mogło, że promocja produktu najbardziej zwraca uwagę nieufnych klientów na walory ofert przedsiębiorstwa. Stosowanie polityki cenowej uzależnione jest od wymogów danego segmentu rynkowego, czasu dokonywania zakupu, wysokości zamówień i innych czynników. W wyniku stosowania rabatów, zniżek i akcji promocyjnych przedsiębiorstwo rzadko uzyskuje ten sam zysk jednostkowy ze sprzedaży wszystkich produktów. Wskazane jest częstsze stosowanie rabatów sezonowych. Pozwalają one przedsiębiorcom utrzymać równiejszą produkcję (sprzedaż) na przestrzeni roku i są stosowane przy sprzedaży produktów, które wykazują sezonowe wahania sprzedaży. Każdy przedsiębiorca zmaga się obecnie z takimi wahaniami. Przedsiębiorstwa nie mogą być bierne. Muszą działać doskonale, jeśli chcą odnieść sukces na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Nabywcy indywidualni i instytucjonalni mają bardzo szerokie możliwości zaspokojenia swej każdej potrzeby. Kluczem do sukcesu jest znajomość tych potrzeb i zaspokojenie ich. Zainteresowanie marketingiem wzrasta wraz z uświadomieniem sobie jego roli w poprawie skuteczności działań rynkowych. Wnioski Działalność małych i średnich przedsiębiorstw tworzy silne podstawy polskiej gospodarki. Dużym atutem jest ich elastyczność, dzięki której nawet w trudnych czasach Polska może się cieszyć dobrą koniunkturą na krajowym rynku.

17 Rola marketingu W okresie wahań koniunkturalnych potrzeby nie znikają, tylko się zmieniają, dostosowują do zasobności społeczeństwa. Przedsiębiorstwa działające w kryzysie mają okazję zaistnieć na rynku. Silna konkurencja eliminuje słabszych i poszerza zasięg działalności. Nie ma recepty na zagwarantowanie funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa w czasie kryzysu, gdyż byłoby to niezgodne z zasadami wolnego rynku. W kryzysie klienci są ostrożniejsi przy wydawaniu pieniędzy. Podczas ograniczonej płynności finansowej przedsiębiorstwa powinny pozbywać się zbyt dużych zapasów zalegających w magazynach tym sposobem można odzyskać środki finansowe na dalsze finansowanie działalności (wynagrodzenia, płacenie bieżących rachunków, spłaty kredytów). Obecnie klienci są bardzo nieufni i sfrustrowani sytuacją materialną. Wobec osób zamkniętych w swoim świecie niepowodzeń można stosować marketing bezpośredni. Należy pamiętać, że kryzys nie eliminuje potrzeb, lecz zmienia je lub czasowo ogranicza. Warto w tej sytuacji postawić na jakość produktów i świadczonych usług. Streszczenie Marketing jest niezbędny do funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa, gdyż stanowi kluczowy proces zarówno rozpoczynania działalności gospodarczej (ulotki o nowej działalności), jak i funkcjonowania w późniejszym okresie. W różnych fazach życia przedsiębiorstwa stosuje się z różnym natężeniem działalność promocyjną. Dzięki zastosowaniu różnych narzędzi marketingowych można uzyskać przychylność klienta i zapowiedź dalszej współpracy. Marketing to nie tylko reklama, ale i rzetelność w obsłudze klienta, wypracowywanie marki firmy, stwarzanie klimatu odpowiedniego dla danego rodzaju klientów. Kryzys nie jest czasem ograniczania wydatków marketingowych. Zaufanie klienta zdobyte w trudnym okresie zaowocuje w przyszłości ze zdwojoną siłą. Summary MARKETINGS ROLE IN THE SMALL AND MEDIUM-SIZE ENTERPRISES IN THE AGE OF CRISIS Marketing is essentials for a company running, because is the key process for the beginning of a business (leaflets about a new business, familiarization with a new product) as well as for a further company running. Due to using of different marketing devices one may get the customer sympathy and further co-operation promise. Marketing is not the only commercial but also a accuracy in serving a customer, a company brand developing and a creation a right atmosphere to the kind of a customer. The crisis is not

18 18 Jolanta Burandt the right time to limit the marketing expenses. The gained trust of the customer in a difficult period affect twice harder in the future.

19 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 575 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR ALEKSANDRA CHOŁODOWSKA * KRYZYS SZANSĄ NA WŁASNE M Wprowadzenie Młodzi ekonomiści stoją przed wielkim wyzwaniem: jak nie dać się kryzysowi i postępować tak, aby w tych ciężkich czasach wypracować zysk. Sytuacja, w jakiej obecnie znalazła się Polska, a w szczególności polski rynek nieruchomości, powoduje, iż deweloperzy wyprzedają mieszkania, żeby nie stracić. Dla wielu potencjalnych lokatorów, którzy nie dali się porwać fali boomu mieszkaniowego, jest to idealna sytuacja na stosunkowo niedrogie własne M. Oferty banków kredyt mieszkaniowy Jak wiadomo, większość młodych ludzi nie posiada wystarczających środków pozwalających na nabycie nieruchomości. Fundusze na sfinansowanie takiej inwestycji będą pochodzić głównie z kredytów bankowych. Na rynku bankowym jest obecnie wiele ofert, choć nie na taką skalę, jak przed kryzysem. Wszystko zależy od środków własnych posiadanych przez kredytobiorcę, waluty kredytu oraz rodzaju nieruchomości. Poniżej zostały przedstawione dwie tabele obrazujące oferty banków przy kredycie na 300 tys. PLN, okresie 30 lat, wartości nieruchomości 375 tys. zł w złotówkach i we frankach szwajcarskich. Wciąż dominującą walutą w kredytach denominowanych jest CHF. W obecnym okresie zwiększył się udział kredytów złotówkowych w puli udzielanych kredytów. Wpływ na to ma spadek zdolności kredytowej klientów. Jeszcze przed kryzysem kredytobiorcy mieli zdolność kredytową w dowolnej walucie. Dziś już nie mają wyboru, zostaje im tylko polski złoty. * Aleksandra Chołodowska mgr, Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński.

20 20 Aleksandra Chołodowska Tabela 1 Kredyt w PLN LTV 80% Kwota kredytu: 300 tys. zł, waluta: PLN, okres: 30 lat, wartość nieruchomości: 375 tys. zł (LTV 80%) Lp. Nazwa banku Rata (zł) Prowizja (%) RRSO (%) 1. BZ WBK 1701,49 3,50 5,99 2. Bank BGŻ 1701,49 1,50 5,82 3. Bank Pocztowy 1748,81 3,00 6,20 4. DnB Nord 1758,35 0,00 5,97 5. Millennium 1787,10 2,00 6,47 6. PKO BP 1790,94 1,80 6,30 7. Deutsche Bank 1806,37 3,00 6,52 8. Lukas Bank 1806,37 2,00 6,41 9. BOŚ 1825,74 1,00 6, Fortis Bank 1825,74 0,00 6,34 Źródło: M. Bednarek, Franki wciąż nie tracą na popularności, Gazeta Prawna 2009, nr 66, s. C3. Kredyt w CHF LTV 80% Tabela 2 Kwota kredytu: 300 tys. zł, waluta: CHF, okres: 30 lat, wartość nieruchomości 375 tys. zł (LTV 80%) Lp. Nazwa banku Rata (zł) Prowizja (%) RRSO (%) 1. DnB Nord 1324,01 0,00 3,01 2. Deutsche Bank PBC 1385,15 3,00 3,50 3. Polbank EFG 1660,90 1,50 4,94 4. Nordea Bank 1666,79 1,50 5,15 5. mbank 2221,55 0,00 8,17 6. MultiBank 2308,67 1,50 8,66 Źródło: jak w tab. 1.

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego OFERTA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Styczeń 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź,

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Wyniki BOŚ S.A. na tle konkurencji Zmiana 2009/2008 Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny Suma bilansowa Zysk netto -18% -26% -16% -2% -32%

Bardziej szczegółowo

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa KOMENTARZ Open Finance, 14.12.2009 r. Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa Średnia marża kredytu w euro to w tej chwili 3,75, o 1,15 pkt proc. więcej niż średnia dla złotego. Nawet przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych.

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Na wyrażoną w złotych wartość raty kredytu walutowego ogromny wpływ ma bardzo ważny parametr, jakim

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Program MDM - co to jest i które banki udzielają takiego kredytu mieszkaniowego

Program MDM - co to jest i które banki udzielają takiego kredytu mieszkaniowego W programie MDM trzeba mieć mniej niż 35 lat, jak również i kupić mieszkanie od dewelopera, którego cena nie jest wyższa, niż limit wyliczony przez wojewodę. Co więcej, osoby starające się o dostanie do

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł Pożyczka hipoteczna zastępuje inne typy kredytów Tania gotówka na wyciągnięcie ręki Planujesz zakup samochodu lub inny duży wydatek? Zamiast innego typu kredytu wybierz pożyczkę hipoteczną. To obecnie

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Hipoteki: kolejny kwartał spadku

Hipoteki: kolejny kwartał spadku RAPORT Open Finance, 04.03.2009 r. Hipoteki: kolejny kwartał spadku W IV kwartale 2008 r. liczba udzielonych kredytów hipotecznych spadła o 12,5 proc. wobec IV kwartału 2007 r. i była niższa o 21,15 proc.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Wszyscy ponoszą koszty spreadu walutowego

Wszyscy ponoszą koszty spreadu walutowego Warszawa, 22.09.2009 Wszyscy ponoszą koszty u walutowego istotnie zwiększa cenę hipotecznego w walucie, a kredytobiorca nie ma szans na jego uniknięcie. Jednak koszty u ponoszą nie tylko kredytobiorcy,

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 KRYTERIA RANKINGU Podstawą oceny ofert była suma kosztów, jakie klient musi zapłacić w ciągu pierwszych 5 lat od czasu zakupu mieszkania. W przypadku kilku wariantów kredytu

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308

05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308 05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308 biuro@assman.com.pl http://www.assman.com.pl 21-11-2006 W części

Bardziej szczegółowo

BANKI. EuroRating obniża oceny ratingowe dziesięciu polskich banków

BANKI. EuroRating obniża oceny ratingowe dziesięciu polskich banków Warszawa, 10.08.2015 EuroRating obniża oceny ratingowe dziesięciu polskich banków DZIAŁANIE RATINGOWE Warszawa, 10 sierpnia 2015 r. Agencja ratingowa EuroRating obniżyła oceny ratingowe dziesięciu polskich

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

RYNEK CONSUMER FINANCE

RYNEK CONSUMER FINANCE RYNEK CONSUMER FINANCE WZROST W OBLICZU WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ? dr Piotr Białowolski Szkoła Główna Handlowa Kongres Consumer Finance, AGENDA PREZENTACJI Rynek consumer finance wielkość, cele sięgania po kredyt

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję.

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję. W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów gotówkowych.

Ranking kredytów gotówkowych. . Money.pl wybrał najlepsze oferty kredytów gotówkowych dostępne w 24 bankach. Wzięliśmy pod uwagę, nie tylko oprocentowanie i prowizje, ale także całkowity koszt pożyczki oraz konieczność wykupu ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień) EiLwPTM program wykładu 03. Kredyt. Plan spłaty kredytu metodą tradycyjną i za pomocą współczynnika

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część II PORADY PRAWNE

SPIS TREŚCI. Część II PORADY PRAWNE SPIS TREŚCI Część I PORADY FINANSOWO-BUDOWLANE Jak sfinansować budowę domu?... 4 Kredyty z dopłatą... 9 Kupujemy działkę... 12 Wybieramy projekt budynku... 15 Wybieramy wykonawcę... 16 Sytuacja na rynku

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego KREDYTY HIPOTECZNE W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T Y N, T O R

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY... BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o spreadzie walutowym i różnicach kursowych?

Co należy wiedzieć o spreadzie walutowym i różnicach kursowych? Co należy wiedzieć o spreadzie walutowym i różnicach kursowych?, czyli na co zwrócić szczególną uwagę przy doborze kredytu. Autor: Przemysław Mudel p.mudel@niezaleznydoradca.pl Copyright 2007 Przemysław

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Załącznik nr : Wzór biznesplanu MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. Działanie 6. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Nadmierne zadłużanie się

Nadmierne zadłużanie się Nadmierne zadłużanie się Kredyt jako kategoria ekonomiczna Kredyt bankowy to stosunek prawno - finansowy pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Stosunek ten wyraża się przekazaniem przez bank określonej kwoty

Bardziej szczegółowo

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl.

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku Perspektywy dla polskiego eksportu w 20 roku Rok 20 był bardzo udany dla polskiego eksportu Polski eksport w 20 roku osiągnął wartość 135,8 mld euro i był wyższy o,8 proc. niż rok wcześniej wynika z opracowania

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego Warszawa, 18 marca 2016 Plan prezentacji Wyniki ogólnopolskie Raportu

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Znak: Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej BIZNESPLAN (nazwa firmy) (adres) (miejscowość, rok) Wersja nr 1 z 11.01.2016

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Piotr Banaszyk Katedra Logistyki Międzynarodowej Globalny kryzys ekonomiczny opinie Banku Światowego W 2013 r. gospodarka eurolandu pozostanie w recesji, kurcząc się o 0,1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy muszą czekać na kredyt nawet 2 lata

Przedsiębiorcy muszą czekać na kredyt nawet 2 lata Przedsiębiorcy muszą czekać na kredyt nawet 2 lata Autor: Agata Szymborska- Sutton, Magdalena Piórkowska - Tax Care 23.06.2012. Od przedsiębiorców starających się o kredyt banki wymagają najczęściej przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej

Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Ogólnopolskie Badanie Zdolności Kredytowej pokazało, że wciąż ogromne jest zainteresowanie Polaków kredytami mieszkaniowymi. W ciągu dwóch dni, swoją

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce Warszawa, lipiec 2013 Departament Slajd 2 mieszkaniowych w Polsce charakterystyka portfela mieszkaniowych Ryzyko z portfelem Finansowanie akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska. Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska. Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego Plan prezentacji System finansowy a sfera realna Rozwój w ujęciu krajowym,

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Krajowy przemysł farmaceutyczny a bezpieczeństwo lekowe i wpływ na gospodarkę.

Krajowy przemysł farmaceutyczny a bezpieczeństwo lekowe i wpływ na gospodarkę. Krajowy przemysł farmaceutyczny a bezpieczeństwo lekowe i wpływ na gospodarkę. Jakie korzyści przynosi nam krajowy przemysł farmaceutyczny? 1. Zapewnia bezpieczeństwo lekowe Polaków. Co drugi lek na rynku

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

5 LAT DBAM O ZDROWIE!

5 LAT DBAM O ZDROWIE! 5 LAT DBAM O ZDROWIE! Warszawa, 16 listopada 2006 r. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 PGF etapy rozwoju 1990 1997 1998 2001 2005 2006 Powstanie Medicines Rozwój w rejonie

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Maj 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Już 8 miesiąc z rzędu oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych spada. Przeciętnie wynosi już tylko 4,59%. Od września ubiegłego

Bardziej szczegółowo

Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010

Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010 2012 nr 3 (VIII) BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010 Wprowadzenie Kryzys gospodarczy, zapoczątkowany zapaścią na amerykańskim

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Propozycja sektora bankowego w zakresie rozwiązania kwestii kredytów w CHF

Propozycja sektora bankowego w zakresie rozwiązania kwestii kredytów w CHF Propozycja sektora bankowego w zakresie rozwiązania kwestii kredytów w CHF 11 marca 2015 Rozwiązanie wypracowane w ramach grupy roboczej: Związek Banków Polskich, przedstawiciele banków (BGŻ, BNP Paribas,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo