MŁODZI EKONOMIŚCI WOBEC KRYZYSU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MŁODZI EKONOMIŚCI WOBEC KRYZYSU"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 575 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 46 MŁODZI EKONOMIŚCI WOBEC KRYZYSU SEKTOR USŁUG. INNOWACJE. MARKETING SZCZECIN 2010

2 Rada Wydawnicza Urszula Chęcińska, Inga Iwasiów, Danuta Kopycińska, Izabela Kowalska-Paszt Piotr Niedzielski, Ewa Szuszkiewicz, Dariusz Wysocki Edward Włodarczyk przewodniczący Rady Wydawniczej Aleksander Panasiuk przewodniczący Senackiej Komisji ds. Wydawnictw Edyta Łongiewska-Wijas redaktor naczelna Wydawnictwa Naukowego Recenzenci dr hab. Beata Filipiak, prof. US dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, prof. UE dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. US dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa, prof. UEP dr hab. Wiesław Starowicz, prof. PK dr hab. Edward Stawasz, prof. UŁ dr hab. Robert Tomanek, prof. AE dr hab. Elżbieta Załoga, prof. US Redaktorzy naukowi dr hab. Beata Filipiak, prof. US dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. US dr hab. Elżbieta Załoga, prof. US Sekretarz redakcji mgr Izabela Ostrowska Redaktor Wydawnictwa Krzysztof Gołda Skład komputerowy Wiesława Mazurkiewicz Korekta Krzysztof Gołda Copyright by Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010 ISSN ISSN X WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Wydanie I. Nakład 100 egz. Ark. wyd. 19,0. Ark. druk 22,8. Format B5.

3 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 JOLANTA BURANDT Rola marketingu w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu... 9 ALEKSANDRA CHOŁODOWSKA Kryzys szansą na własne M URSZULA CHRĄCHOL Kryzys gospodarczy i jego wpływ na działania marketingowe na przykładzie branży farmaceutycznej JACEK CHUDZICKI Szanse i bariery w budowie jednolitego rynku usług w Unii Europejskiej KINGA ĆWIGOŃ-SZYMCZAK Znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w dobie kryzysu MATEUSZ GOŁBA Zarządzanie wiedzą w outsourcingu usług informatycznych MARTA GÓRSKA Fundusze private equity alternatywnym sposobem finansowania innowacyjnych projektów sektora MŚP w dobie kryzysu finansowego AGNIESZKA GRZĘDZIŃSKA Społeczna odpowiedzialność sektora motoryzacyjnego w dobie kryzysu gospodarczego (na przykładzie koncernów Toyota i Volkswagen) PIOTR GUTOWSKI Podstawowe cechy, funkcje i determinanty kreujące społeczeństwo informacyjne w nowoczesnej gospodarce... 93

4 4 AGNIESZKA JANOTA Kluczowe czynniki sukcesu w branży e-commerce w Polsce jako szansa na sukces małych sklepów internetowych MARCIN JANOWSKI Marka jako instrument przewagi konkurencyjnej na rynkach w dobie kryzysu ZUZANNA KŁOS Wpływ kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie rynku usług transportowych w Polsce IZABELA KOWALCZYK Mentoring dla małych i średnich firm niezbędne narzędzie wsparcia w okresie kryzysu EMILIA KUCIABA Znaczenie zawodności rynku oraz roli państwa w polityce transportowej MICHAŁ KUŚCIŃSKI Prace Poczty Polskiej w zakresie wdrażania systemów logistycznych w kontekście obsługi klienta kluczowego ANNA LACHOWSKA Wpływ dekoniunktury na funkcjonowanie rynku usług medycznych w Polsce URSZULA MACIEJCZUK-TYTUS Marketing relacyjny w usługach edukacyjnych MAGDALENA MAŁACHOWSKA Klastry w czasach kryzysu KATARZYNA NOWACKA-BANDOSZ Pozycja Polski na międzynarodowym rynku usług czystych i możliwości jej poprawy GRZEGORZ ANDRZEJ OLKOWSKI Programy edukacyjne jako egzemplifikacja działań proefektywnościowych i antykryzysowych na przykładzie Urzędu Miasta Szczecin

5 5 IZABELA OSTROWSKA Rekomendacje konsumenckie jako sposób pozyskiwania klientów w dobie kryzysu TOMASZ JAN PALCZEWSKI SaaS jako trend rozwoju IT w dobie kryzysu PIOTR PIOTROWICZ Zarządzanie procesowe kluczem do efektywności w dobie kryzysu RENATA PISAREK Pasażerski transport lotniczy na świecie w dobie kryzysu gospodarczego JOLANTA RAB-PRZYBYŁOWICZ, ALEKSANDRA SIBILSKA Koncepcja klastrowa jako jeden z czynników rozwoju usług medycznych w dobie kryzysu ANDRZEJ RZECZYCKI Migracja wartości w sektorze usług logistycznych w okresie kryzysu gospodarczego WIOLETA SAMITOWSKA, ANTONI GWAREK Sukces rynkowy przedsiębiorstwa w warunkach niepewności MAŁGORZATA SMOLSKA Kapitał ludzki w dobie kryzysu MARIUSZ SOWA Kryzys na polskim rynku usług w branży TSL AGNIESZKA STRYCHARCZYK Wiarygodność ekonomiczna newralgiczny element budowy relacji biznesowych w czasie kryzysu HUBERT ŚWIADEK Komunikacja marketingowa głównych producentów artykułów wyposażenia łazienek w Polsce MONIKA TATARCZUK Marketing polityczny w czasie kryzysu gospodarczego

6 6 WŁADYSŁAW WOJAN Wpływ wyników badań marketingowych na rozwój innowacyjności przedsiębiorstwa MONIKA WOJTKIEWICZ Innowacje marketingowe jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP w województwie zachodniopomorskim w dobie kryzysu finansowego

7 WSTĘP Sektor usług nabiera coraz większego znaczenia w strukturze gospodarki globalnej i gospodarek narodowych. Wyjątkowa rola usług w gospodarce globalnej przejawia się w zapotrzebowaniu na nie zarówno w społeczeństwach wysoko rozwiniętych, jak i w społeczeństwach rozwijających się. Usługi stają się siłą napędzającą pozostałe sektory gospodarki. Udział usług w produkcie narodowym brutto wielu krajów (nie tylko Polski czy Unii Europejskiej) stale wzrasta. Praktycznie rzecz biorąc, współcześnie żadne oferty rynkowe nie mogą istnieć bez wspierania ich usługami. Wsparcie to dotyczy działalności stricte produkcyjnej (przemysłowej) i rolniczej, ale należy też zauważyć, że jedne branże usługowe wspierają inne. Stąd problematyka roli sektora usług w gospodarce staje się coraz częściej obszarem zainteresowania badań naukowych, zwłaszcza nauk ekonomicznych. Badania dotyczą kwestii funkcjonowania sektora usług jako całości, wraz z relacjami sektor usług a gospodarka i społeczeństwo (poziom makroekonomiczny), zagadnień związanych z działalnością poszczególnych branż usługowych (poziom mezoekonomiczny), a także przedsiębiorstw usługowych funkcjonujących w tych branżach (poziom mikroekonomiczny). Problematyka funkcjonowania sektora usług stała się przedmiotem II Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Młodzi ekonomiści wobec kryzysu, zorganizowanej przez Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego. Zagadnienia dotyczące usług, zwłaszcza w wymiarach makroi mezoekonomicznym z uwzględnieniem problematyki kryzysu gospodarczego, zostały podjęte przez doktorantów ze środowisk naukowych uczelni publicznych Gdańska, Katowic, Krakowa, Łodzi, Warszawy i Szczecina. Autorzy skupili swoje rozważania na problematyce instrumentarium ekonomicznego oraz na formach zarządzania sektorem usług i branżami usługowymi, wskazując rozwiązania mogące przeciwdziałać zjawiskom kryzysowym i je osłabiać. Szczególną uwagę skierowano na problematykę innowacyjności i marketingu. Redaktorzy naukowi niniejszego Zeszytu Naukowego wyrażają dużą satysfakcję zarówno z podjęcia przez doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego inicjatywy zorganizowania konferencji, jak i z przygotowania zbioru referatów,

8 8 Wstęp a przede wszystkim z wyboru tematyki związanej ze współczesnymi trendami badawczymi w naukach ekonomicznych i aktualnymi problemami gospodarczymi. Trzydzieści cztery zaprezentowane tu teksty naukowe stają się cennym głosem młodych ekonomistów (kandydatów nauk) w dyskusji nad rozwojem gospodarki postindustrialnej w kraju, Unii Europejskiej i w wymiarze globalnym, a ponadto stanowią nie tylko materiał źródłowy, lecz także podstawę do kontynuowania badań zarówno indywidualnych, jak i prowadzonych w zespołach badawczych. Aleksander Panasiuk

9 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 575 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR JOLANTA BURANDT * ROLA MARKETINGU W FUNKCJONOWANIU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KRYZYSU Wprowadzenie Okres recesji zawsze kojarzy się ze spowolnieniem gospodarczym. W celu utrzymania stałego poziomu sprzedaży swoich produktów każde przedsiębiorstwo prowadzi dział marketingu, którego zadaniem jest rozpowszechnianie informacji o działalności firmy i jej produktów (usług). Czas spowolnienia gospodarczego dla wielu właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw jest okresem zarówno zmniejszania nakładów na działalność marketingową, jak i oszczędności dotyczących wynagrodzeń pracowników. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają kluczową rolę w działalności regionu, w którym się znajdują. Elastycznie kształtują koszty, co pozwala im osiągać relatywnie wysoką efektywność; skutecznie wyzwalają różne formy przedsiębiorczości, sprawnie funkcjonują i są mobilne na rynku. MŚP przesądzają ostatecznie o decentralizacji gospodarki i wprowadzają ją na tory gospodarki rynkowej 1. Możliwość swobody działania MŚP, wykorzystanie zasobów, wolność integrowania się przyczyniają się do powstawania efektywnych procesów gospodarczych i powodują wzrost zamożności społeczeństwa w danym regionie. Zmiana stylu życia właścicieli firm i ich pracowników jest efektem swobody wyboru, wolności gospodarczej, efektywnej przedsiębiorczości. * Jolanta Burandt mgr, Katedra Marketingu Usług, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński. 1 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. M. Strużycki, PWE, Warszawa 2004, s. 19.

10 10 Jolanta Burandt Udział MŚP w gospodarce Polski Przedsiębiorstwa sektora MŚP odgrywają znaczącą rolę w gospodarce Polski. Należy tu przybliżyć definicję produktu krajowego brutto (PKB) oraz wartości dodanej, będącej jego podstawowym elementem. PKB stanowi końcowy rezultat działalności wszystkich sektorów instytucjonalnych lub wszystkich sekcji gospodarki narodowej, powiększony o różne składniki w zależności od tego, w jakich cenach jest wartość dodana brutto. Krótko dla przypomnienia: wartość dodana jest przyrostem wartości dóbr w wyniku określonego (danego) procesu produkcji 2. Największy udział w tworzeniu PKB w latach miał sektor przedsiębiorstw prywatnych. Jego udział w tworzeniu wartości dodanej brutto w sektorze przedsiębiorstw był znaczący. W 2000 r. wartość dodana wytworzona przez ten sektor wyniosła mln zł, a w 2005 r mln zł, co stanowiło aż 63% wartości dodanej brutto wytworzonej przez cały sektor przedsiębiorstw. Udział w tworzeniu PKB przedstawia tabela 1. Udział MŚP w tworzeniu PKB w latach Tabela 1 Rok Mikro 31,3 31,4 31,0 30,1 Małe 6,8 7,3 7,4 7,3 Średnie 9,5 8,8 9,3 10,0 Ogółem 47,6 47,5 47,7 47,4 Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , red. A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2009, s. 25. Największy udział w tworzeniu PKB miały wbrew oczekiwaniom mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające od 0 do 9 pracowników. Według danych uzyskanych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości udział MŚP w tworzeniu PKB, z uwzględnieniem wartości dodanej wytworzonej przez przedsiębiorstwa działające w tzw. szarej strefie, wyniósł w latach ok % 3. Istotne miejsce zajmuje również eksport MŚP. W ciągu 2 D. Begg, S. Fisher, R. Dornbusch, Ekonomia. Makroekonomia, PWE, Warszawa 2000, s Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , red. S. Pyciński, A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2007, s. 17.

11 Rola marketingu czterech lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej eksport wzrósł o ok. 100%, a inwestycje bezpośrednie w latach wzrosły czterokrotnie. Globalizacja polskiej gospodarki okazała się zjawiskiem korzystnym dla jej dynamiki i modernizacji. Przeszkodą stał się kryzys, który spowodował liczne zawirowania w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw. Przyśpieszony wzrost PKB spowodował hamowanie pozytywnych przemian wewnątrz przedsiębiorstw, co oznacza spadek konkurencyjności w stosunku do rynków zagranicznych. Oprócz wartościowego (PKB) udziału małych i średnich przedsiębiorstw w rynku można potwierdzić ich istotną rolę pod względem liczebności. Ustawa o działalności gospodarczej z 23 grudnia 1998 r. przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości w polskiej gospodarce. Przed rokiem 1989 Polscy przedsiębiorcy zmagali się z brakiem zainteresowania przedsiębiorczością ze strony ówczesnych władz. Przedsiębiorcy z firm mikro, małych i średnich, będący równocześnie ich właścicielami, są w tym sektorze grupą najliczniejszą, która ma uzasadnienie historyczne 4. Właściciele z tych grup to przede wszystkim: rzemieślnicy, sklepikarze, drobni hurtownicy, restauratorzy itp. W warunkach gospodarki rynkowej stanowią oni istotną grupę przedsiębiorców. Tabela 2 pokazuje tworzenie działalności gospodarczej i tendencje rozwojowe w poszczególnych latach. Wykaz podmiotów gospodarczych według klas wielkości w latach Tabela Ogółem i więcej Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS. 4 F. Bławat, Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych i średnich firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003, s. 32.

12 12 Jolanta Burandt W celu zobrazowania rozwoju autor pozwolił sobie na wyszczególnienie danych liczbowych przedstawiających powstawanie i likwidację podmiotów gospodarczych w latach (tab. 3). Wzrost/spadek liczby podmiotów gospodarczych w latach Tabela Ogółem i więcej Źródło: tab. 1. Jak wynika z powyższych danych, rozwój przedsiębiorstw mikro, małych oraz średnich był bardzo korzystny w latach 2007 i W 2004 r. upadło wiele przedsiębiorstw, a szczególnie mikro związane to było z niedostosowaniem się firm do wymogów Unii Europejskiej. W przedsiębiorstwach mikro, małych i średnich tylko w roku 2008 znalazło pracę więcej ludzi niż w przedsiębiorstwach zatrudniających oraz 1000 i więcej pracowników. Sektor MŚP jest istotnym elementem gospodarki kraju. W 2006 r. wytworzył on 47,7% PKB. Natomiast przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 249 pracowników wytworzyły tylko 22,7% PKB. Warto również zwrócić uwagę na zatrudnienie w sektorze MŚP. Tylko w 2006 r. pracę w tych przedsiębiorstwach znalazło osób, z czego ok. 40% zatrudnionych było w przedsiębiorstwach mikro, a w sektorze MŚP ogółem zatrudnionych było 70% osób. Działanie MŚP w czasie kryzysu Według Bogdana Wawrzyniaka 5 kryzys dotyczący działalności firmy oznacza sytuację przedsiębiorstwa, w której na skutek spiętrzenia się różnych trudności zagrożone jest realizowanie podstawowych funkcji i występują problemy 5 Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje, badania, propozycje, red. B. Wawrzyniak, PWE, Warszawa 1984, s

13 Rola marketingu z usunięciem tych trudności. Obecna sytuacja potwierdza występowanie licznych problemów utrudniających prowadzenie działalności przez podmioty gospodarcze. Sytuacja na rynku jest sprawdzianem umiejętności dla firm. Wymaga znacznie więcej wysiłku i pomysłowości, aby utrzymać się w branży. Kryzys wymusza na firmach ostrożność w ocenie kontrahenta oraz bardziej uważnych decyzji finansowych. Niepewność przyszłości spowalnia podejmowanie decyzji i powoduje nietypowe zachowania właścicieli firm. Znaczenie i rola sektora MŚP w gospodarce rynkowej XX w. ulegała zmianom i zależała od wielu uwarunkowań: politycznych, ekonomicznych, gospodarczych, terytorialnych i innych. Dopiero po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nastąpiła istotna zmiana uwarunkowań w działalności MŚP. Stało się to w związku z otwarciem krajowego rynku Polski dla produktów i towarów pochodzących z krajów Unii oraz pojawieniem się licznych konkurentów zagranicznych działających na polskim rynku. W czasie kryzysu MŚP są organizacjami doskonale sobie radzącymi i ponoszącymi mniejsze ryzyko niż duże przedsiębiorstwa. Wynika to z braku nadmiernych ambicji rozwojowych 6, co jest niedoceniane czy krytykowane w okresie dobrej koniunktury. Małe przedsiębiorstwa nie są zbytnio zaangażowane w ryzykowne operacje finansowe. Funkcjonowanie sektora MŚP w warunkach ciągłych zmian takich jak zmiany przepisów, warunków konkurencji, zmiany dostępu do źródeł finansowania, zmiany na rynkach zaopatrzenia, pracy jest utrudniane już od dwudziestu lat. Stąd umiejętność szybkiej adaptacji do warunków istniejących na rynkach. W związku zarówno z rozmiarem, jak i specyfiką sektora małe i średnie firmy są bardziej elastyczne niż duże przedsiębiorstwa. MŚP mają możliwość zmniejszania lub zwiększania rozmiarów swojej działalności w zależności od warunków rynkowych. Niski poziom inwestycji sektora MŚP powoduje, że firmy te są w mniejszym stopniu poddane cyklowi koniunkturalnemu oraz będą słabiej odczuwać skutki przerwanych lub niedokończonych inwestycji. Zdecydowana większość małych i średnich przedsiębiorstw nie korzysta z kredytów bankowych i co za tym idzie, poziom zadłużenia tego sektora jest mniejszy w porównaniu z rozmiarami sprzedaży. Według prognoz ekonomistów kryzys będzie czy nawet już jest odczuwalny w produkcji przemysłowej. Przedsiębiorstwa małe i mikro działają głównie w sektorze usług, turystyki, handlu, napraw oraz w budownictwie. Usłu- 6 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , red. A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2009, s. 103.

14 14 Jolanta Burandt gi budowlane świadczone przez małe przedsiębiorstwa dotyczą jedynie drobnych prac i remontów, a na tego typu prace będzie zawsze popyt. Sektor MŚP nie jest jednak zupełnie wolny od kryzysu. Pracodawcy zmuszeni są redukować koszty funkcjonowania firm. Pracownicy nie są pewni swojej przyszłości. W atmosferze niepewności trudno jest budować przewagę nad konkurencją. Huśtawka nastrojów nie sprzyja zrównoważonemu rozwojowi firm. Dobra atmosfera w miejscu pracy często schodzi na plan dalszy, a w małych firmach atmosfera pracy jest jednym z ważniejszych czynników określających kulturę firmy. Na bazie tej kultury buduje się przewagę marketingową, tworząc bliski, niemal rodzinny kontakt: firma pracownicy klient. Obecne spowolnienie zmusza właścicieli do myślenia w kategoriach strategii marketingowej. Nawet jeśli nie występuje jeszcze realny spadek dochodów konsumentów, zwiększa się niepewność przyszłości. Klienci wstrzymują się z zakupem w obawie przed utratą pracy czy nieprzyznaniem kredytu. Konsumpcja spada i tworzy się popyt odłożony. Nie może to trwać długo, gdyż wstrzymanie się oznacza czasowe ograniczenie wydatkowania pieniędzy, a nie zanik potrzeb. Marketing w małych i średnich przedsiębiorstwach Marketing ma na celu planowanie, urzeczywistnianie koncepcji produktu (idei, dóbr, usług), cen, promocji i dystrybucji, prowadzących do wymiany realizującej cele jednostek i organizacji 7. Organizacja ma na celu sprzedaż, wytworzenie produktów lub świadczenie usług, a co za tym idzie jak najlepsze zaspokojenie potrzeb jednostki. Współczesny marketing jest wojną długofalową, odbywającą się przede wszystkim na froncie umysłu konsumentów 8. Korzyści z działalności marketingowej należy oczekiwać w długim czasie. W związku z tym długi okres oczekiwania na efekty stosowania odpowiedniej działalności marketingowej nie powinien być zaskoczeniem dla przedsiębiorców z czasie kryzysu. Przedsiębiorstwa odnoszące sukcesy różnią się między sobą przede wszystkim jakością zarządzania, które coraz bardziej staje się sztuką umiejętnego zachowania się firm wobec otoczenia, z uwzględnieniem jego zmienności i kompleksowości, zarówno w odniesieniu do informacji, na podstawie których podejmuje 7 Marketing. Sposób myślenia i działania, red J. Perenc, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s D. Dworak, Na początku jest wizja, Media&Marketing 2009, nr 1 2, s

15 Rola marketingu się decyzje, jak i efektów podjętych decyzji 9. Jak wynika z powyższego, zawsze należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia niekorzystnej sytuacji na rynku. Przedsiębiorcy lub ich menedżerowie mają za zadanie cały czas wypracowywać markę firmy i w celu pozyskiwania klientów wychodzić do nich z profesjonalnie przygotowaną ofertą sprzedaży (usługi). Kryzys jest momentem przełomowym, kiedy to zaoszczędzone środki na reklamę z czasów dobrej sprzedaży przeznacza się na bardzo intensywną reklamę w czasie kryzysu. Błędne jest twierdzenie, iż podczas kryzysu należy oszczędzać na reklamie. Właśnie w momencie ryzyka utraty nabywcy trzeba dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać go w gronie swoich stałych klientów. Wierność, inaczej: lojalność wobec marki, a co za tym idzie firmy, przyczynia się do zwiększania sprzedaży oraz do sukcesu przedsiębiorstwa. Nakłady na reklamę i promocję utwierdzają klienta co do stabilnej sytuacji przedsiębiorstwa, jego solidnych zasobów finansowych. Zaufanie zdobywane jest przez firmy, które przez wiele lat radzą sobie i funkcjonują na rynku mimo burzliwej sytuacji gospodarczej. Sztuka dobrego zarządzania jest efektem wiedzy o kliencie. Im obszerniejsza wiedza na temat nabywców, tym większe prawdopodobieństwo podania odpowiedniego produktu (usługi) w odpowiednim czasie i powodzenia w sprzedaży. Rola marketingu w dobie kryzysu Marketing odgrywa bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Organizacje prowadzą działalność marketingową w różny sposób. W małych i średnich przedsiębiorstwach reklamą zajmuje się pracownik (lub pracownicy) z działu reklamy lub sprzedaży. W związku z dużą liczbą firm i zastosowań reklamy trudno jest określić charakter reklam. Reklama w czasie kryzysu jest walką o konsumenta. Każde przedsiębiorstwo swoją reklamą, pomysłowością formy, stara się przekazać odbiorcy informację o wielkości, popularności i sukcesach swojej sprzedaży. Silna pozycja przedsiębiorstwa uzyskana w czasie słabej koniunktury zachęca klienta do korzystania z usług tegoż przedsiębiorstwa, dokonywania zakupów jego produktów. Reklama daje możliwość przedstawienia przedsiębiorstwa i jego produktów (usług) poprzez pomysłowe użycie druku, dźwięku i koloru. W sytuacji nie najlepszych nastrojów konsumentów mile widziana jest reklama z odrobiną humoru. 9 J. Penc, Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Biblioteka Menedżerska, Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 351.

16 16 Jolanta Burandt Dystrybucja jest planowaniem, realizacją i kontrolą fizycznego przepływu materiałów i finalnych produktów z miejsca pochodzenia do miejsca ich przeznaczenia. Dystrybucja obejmuje wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych, czasowych, ilościowych i asortymentowych różnic występujących między strefą produkcji i strefą konsumpcji. Obecna sytuacja jest okazją do ograniczenia kosztów związanych z korzystaniem z pośredników. W ramach oszczędności przedsiębiorcy starają się sprzedawać produkty bezpośrednio ostatecznemu nabywcy. Wprowadzanie produktu na rynek, składające się z faz: wprowadzenia, wzrostu, nasycenia i spadku, jest trudnym procesem w obliczu ograniczeń finansowych. Zapewnienie dłuższego funkcjonowania na rynku w okresie kryzysu może zapewnić rozłożenie w czasie korzyści związanych z osiąganym zyskiem ze sprzedaży. W fazie dojrzałości reklama jest przypominająca, sprzedaż jest najwyższa. W momencie osiągania najwyższych wyników sprzedażowych środki przeznaczone na reklamę i inne instrumenty promocji są przypominające. Wydawać by się mogło, że promocja produktu najbardziej zwraca uwagę nieufnych klientów na walory ofert przedsiębiorstwa. Stosowanie polityki cenowej uzależnione jest od wymogów danego segmentu rynkowego, czasu dokonywania zakupu, wysokości zamówień i innych czynników. W wyniku stosowania rabatów, zniżek i akcji promocyjnych przedsiębiorstwo rzadko uzyskuje ten sam zysk jednostkowy ze sprzedaży wszystkich produktów. Wskazane jest częstsze stosowanie rabatów sezonowych. Pozwalają one przedsiębiorcom utrzymać równiejszą produkcję (sprzedaż) na przestrzeni roku i są stosowane przy sprzedaży produktów, które wykazują sezonowe wahania sprzedaży. Każdy przedsiębiorca zmaga się obecnie z takimi wahaniami. Przedsiębiorstwa nie mogą być bierne. Muszą działać doskonale, jeśli chcą odnieść sukces na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Nabywcy indywidualni i instytucjonalni mają bardzo szerokie możliwości zaspokojenia swej każdej potrzeby. Kluczem do sukcesu jest znajomość tych potrzeb i zaspokojenie ich. Zainteresowanie marketingiem wzrasta wraz z uświadomieniem sobie jego roli w poprawie skuteczności działań rynkowych. Wnioski Działalność małych i średnich przedsiębiorstw tworzy silne podstawy polskiej gospodarki. Dużym atutem jest ich elastyczność, dzięki której nawet w trudnych czasach Polska może się cieszyć dobrą koniunkturą na krajowym rynku.

17 Rola marketingu W okresie wahań koniunkturalnych potrzeby nie znikają, tylko się zmieniają, dostosowują do zasobności społeczeństwa. Przedsiębiorstwa działające w kryzysie mają okazję zaistnieć na rynku. Silna konkurencja eliminuje słabszych i poszerza zasięg działalności. Nie ma recepty na zagwarantowanie funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa w czasie kryzysu, gdyż byłoby to niezgodne z zasadami wolnego rynku. W kryzysie klienci są ostrożniejsi przy wydawaniu pieniędzy. Podczas ograniczonej płynności finansowej przedsiębiorstwa powinny pozbywać się zbyt dużych zapasów zalegających w magazynach tym sposobem można odzyskać środki finansowe na dalsze finansowanie działalności (wynagrodzenia, płacenie bieżących rachunków, spłaty kredytów). Obecnie klienci są bardzo nieufni i sfrustrowani sytuacją materialną. Wobec osób zamkniętych w swoim świecie niepowodzeń można stosować marketing bezpośredni. Należy pamiętać, że kryzys nie eliminuje potrzeb, lecz zmienia je lub czasowo ogranicza. Warto w tej sytuacji postawić na jakość produktów i świadczonych usług. Streszczenie Marketing jest niezbędny do funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa, gdyż stanowi kluczowy proces zarówno rozpoczynania działalności gospodarczej (ulotki o nowej działalności), jak i funkcjonowania w późniejszym okresie. W różnych fazach życia przedsiębiorstwa stosuje się z różnym natężeniem działalność promocyjną. Dzięki zastosowaniu różnych narzędzi marketingowych można uzyskać przychylność klienta i zapowiedź dalszej współpracy. Marketing to nie tylko reklama, ale i rzetelność w obsłudze klienta, wypracowywanie marki firmy, stwarzanie klimatu odpowiedniego dla danego rodzaju klientów. Kryzys nie jest czasem ograniczania wydatków marketingowych. Zaufanie klienta zdobyte w trudnym okresie zaowocuje w przyszłości ze zdwojoną siłą. Summary MARKETINGS ROLE IN THE SMALL AND MEDIUM-SIZE ENTERPRISES IN THE AGE OF CRISIS Marketing is essentials for a company running, because is the key process for the beginning of a business (leaflets about a new business, familiarization with a new product) as well as for a further company running. Due to using of different marketing devices one may get the customer sympathy and further co-operation promise. Marketing is not the only commercial but also a accuracy in serving a customer, a company brand developing and a creation a right atmosphere to the kind of a customer. The crisis is not

18 18 Jolanta Burandt the right time to limit the marketing expenses. The gained trust of the customer in a difficult period affect twice harder in the future.

19 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 575 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR ALEKSANDRA CHOŁODOWSKA * KRYZYS SZANSĄ NA WŁASNE M Wprowadzenie Młodzi ekonomiści stoją przed wielkim wyzwaniem: jak nie dać się kryzysowi i postępować tak, aby w tych ciężkich czasach wypracować zysk. Sytuacja, w jakiej obecnie znalazła się Polska, a w szczególności polski rynek nieruchomości, powoduje, iż deweloperzy wyprzedają mieszkania, żeby nie stracić. Dla wielu potencjalnych lokatorów, którzy nie dali się porwać fali boomu mieszkaniowego, jest to idealna sytuacja na stosunkowo niedrogie własne M. Oferty banków kredyt mieszkaniowy Jak wiadomo, większość młodych ludzi nie posiada wystarczających środków pozwalających na nabycie nieruchomości. Fundusze na sfinansowanie takiej inwestycji będą pochodzić głównie z kredytów bankowych. Na rynku bankowym jest obecnie wiele ofert, choć nie na taką skalę, jak przed kryzysem. Wszystko zależy od środków własnych posiadanych przez kredytobiorcę, waluty kredytu oraz rodzaju nieruchomości. Poniżej zostały przedstawione dwie tabele obrazujące oferty banków przy kredycie na 300 tys. PLN, okresie 30 lat, wartości nieruchomości 375 tys. zł w złotówkach i we frankach szwajcarskich. Wciąż dominującą walutą w kredytach denominowanych jest CHF. W obecnym okresie zwiększył się udział kredytów złotówkowych w puli udzielanych kredytów. Wpływ na to ma spadek zdolności kredytowej klientów. Jeszcze przed kryzysem kredytobiorcy mieli zdolność kredytową w dowolnej walucie. Dziś już nie mają wyboru, zostaje im tylko polski złoty. * Aleksandra Chołodowska mgr, Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński.

20 20 Aleksandra Chołodowska Tabela 1 Kredyt w PLN LTV 80% Kwota kredytu: 300 tys. zł, waluta: PLN, okres: 30 lat, wartość nieruchomości: 375 tys. zł (LTV 80%) Lp. Nazwa banku Rata (zł) Prowizja (%) RRSO (%) 1. BZ WBK 1701,49 3,50 5,99 2. Bank BGŻ 1701,49 1,50 5,82 3. Bank Pocztowy 1748,81 3,00 6,20 4. DnB Nord 1758,35 0,00 5,97 5. Millennium 1787,10 2,00 6,47 6. PKO BP 1790,94 1,80 6,30 7. Deutsche Bank 1806,37 3,00 6,52 8. Lukas Bank 1806,37 2,00 6,41 9. BOŚ 1825,74 1,00 6, Fortis Bank 1825,74 0,00 6,34 Źródło: M. Bednarek, Franki wciąż nie tracą na popularności, Gazeta Prawna 2009, nr 66, s. C3. Kredyt w CHF LTV 80% Tabela 2 Kwota kredytu: 300 tys. zł, waluta: CHF, okres: 30 lat, wartość nieruchomości 375 tys. zł (LTV 80%) Lp. Nazwa banku Rata (zł) Prowizja (%) RRSO (%) 1. DnB Nord 1324,01 0,00 3,01 2. Deutsche Bank PBC 1385,15 3,00 3,50 3. Polbank EFG 1660,90 1,50 4,94 4. Nordea Bank 1666,79 1,50 5,15 5. mbank 2221,55 0,00 8,17 6. MultiBank 2308,67 1,50 8,66 Źródło: jak w tab. 1.

MŁODZI EKONOMIŚCI WOBEC KRYZYSU

MŁODZI EKONOMIŚCI WOBEC KRYZYSU UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 569 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 43 MŁODZI EKONOMIŚCI WOBEC KRYZYSU GOSPODARKA. FINANSE. RYNEK PRACY SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza Urszula Chęcińska, Inga Iwasiów,

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 13 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka Redakcja naukowa Andrzej Jackiewicz Brodnica 2011 Wydawnictwo dofinansowane

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo

Leasing: kapitał dla przedsiębiorczych

Leasing: kapitał dla przedsiębiorczych DBAJ O DOJNE KROWY I WIZERUNEK FIRMY I KRYZYS, CZYLI SZANSA M a g a z y n P r a c o d a w c ó w P o l s k i c h www.gazeta-msp.pl Kwiecień 2009 Nr 4(84)/2009 Indeks 379654 Cena 9 zł (w tym 7 proc. VAT)

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP NAUCZYĆ SIĘ E-COMMERCE Z ALLEGRO

Business Growth. Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP NAUCZYĆ SIĘ E-COMMERCE Z ALLEGRO Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu Business Growth S P E C J A L I S T Y C Z N A P U B L I K A C J A B O S T O N M E D I A MARZEC / KWIECIEŃ 2009 STRONA 11 BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP STRONA

Bardziej szczegółowo

EWA S.A. Słodka recepta na sukces. Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku. Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu.

EWA S.A. Słodka recepta na sukces. Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku. Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu. Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 8 / jesień 2012 Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu Jan Pytlewski EWA S.A. Słodka recepta na

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWA I INSTYTUCJE W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO

PRZEDSIĘBIORSTWA I INSTYTUCJE W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I ZESZYTY NAUKOWE NR 593 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 17 PRZEDSIĘBIORSTWA I INSTYTUCJE W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

DWULETNIA (180 zł) PÓŁTORAROCZNA (135 zł) ROCZNA (90 zł) PREZENT: PREZENT: LUB: LUB: PREZENT: PORTFEL SKÓRZANY W kolorze brąz lub indygo.

DWULETNIA (180 zł) PÓŁTORAROCZNA (135 zł) ROCZNA (90 zł) PREZENT: PREZENT: LUB: LUB: PREZENT: PORTFEL SKÓRZANY W kolorze brąz lub indygo. czerwiec 2009 1 DWULETNIA (180 zł) PREZENT: PROGRAM ANTYWIRUSOWY DLA FIRM OUTPOST PRO Security Suite wersja dla 3 komputerów na 1 rok Pakiet bezpieczeństwa dla profesjonalistów: C antywirus i antyspyware

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój lokalny w gospodarce rynkowej pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie. Magazyn Grupy BPS. str. 7 Z MŚP na dobre i na złe

Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie. Magazyn Grupy BPS. str. 7 Z MŚP na dobre i na złe Przed nami wiele pracy rozmowa z Prezes KZBS str. 22 Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie str. 28 Konkursy w programie TalentowiSKO wystartowały str. 26 Magazyn Grupy BPS str. 7 Z MŚP na

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Mazowieccy przedsiębiorcy w obliczu globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Technologie,

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Ewa Lisawa-Sztandor Sii Szybko, intensywnie, imponująco

Ewa Lisawa-Sztandor Sii Szybko, intensywnie, imponująco Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 7 / lato 2012 Sposób na ceny paliw Bezpieczeństwo w niepewnych czasach Agnieszka Świergiel Kompetencje przede wszystkim Ewa Lisawa-Sztandor Sii Szybko,

Bardziej szczegółowo

Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce

Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce P r z e d s i ę b i o r c z o ś ć Edukacja Nr 9 2013 Wojciech Sadkowski Uniwersytet Jagielloński Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Transport Logistyka Spedycja

Transport Logistyka Spedycja MARKETING AFILIACYJNY I PASJA, ŻĄDZA I... DIAMENTY I POLSKI BIZNES, UNIJNE PIENIĄDZE M a g a z y n P r a c o d a w c ó w P o l s k i c h www.gazeta-msp.pl Wrzesień 2009 Nr 9(89)/2009 Indeks 379654 Cena

Bardziej szczegółowo

Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów

Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów 2013 R OK III Faktoring Almanach Polskiego Związku Faktorów W Almanachu między innymi: Branża faktoringowa w USA, Rosji, Wielkiej Brytanii i Niemczech w 2012 roku Rynek faktoringu w Polsce w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

business magazine Po czym poznać, że Twoja firma potrzebuje doradztwa strategicznego Działalność eksportowa motorem rozwoju firmy

business magazine Po czym poznać, że Twoja firma potrzebuje doradztwa strategicznego Działalność eksportowa motorem rozwoju firmy ConQuest 1 business magazine kwartalnik biznesowy wiosna 2014 Po czym poznać, że Twoja firma potrzebuje doradztwa strategicznego Działalność eksportowa motorem rozwoju firmy Rozmowa z ekspertem - polski

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo