Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE"

Transkrypt

1 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon

2 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW ZASADY ROZGRYWEK PRZEPISY OGÓLNE ROZGRYWANIE ZAWODÓW REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ZAWODÓW ORGANIZATOR OBOWIĄZKI DYREKTORA ZAWODÓW JURY UBEZPIECZENIE ZAWODÓW CERTYFIKAT I LICENCJE BADANIA LEKARSKIE KONTROLA ANTYDOPINGOWA I ANTYALKOHOLOWA KLASY, WIEK ZAWODNIKÓW I POJEMNOŚCI MOTOCYKLI DYSTANSE WYŚCIGÓW SYGNALIZACJA NA ZAWODACH ZACHOWANIE ZAWODNIKA W TRAKCIE ZAWODÓW ZGŁOSZENIA UDZIAŁ ZAWODNIKÓW ZAGRANICZNYCH WPISOWE OBSŁUGA PODCZAS TRENINGÓW I WYŚCIGU TRENINGI POLA STARTOWE WYŚCIGI RODZAJE STARTU PROCEDURA STARTOWA PROCEDURA PRZEJAZDU WYŚCIG MOKRY I SUCHY PRZERWANIE WYŚCIGU WZNOWIENIE WYŚCIGU

3 1.28. ZAKOŃCZENIE WYŚCIGU KLASYFIKACJA W ZAWODACH PROTESTY INSTRUKCJE I KOMUNIKATY DLA UCZESTNIKÓW KLASYFIKACJA KOŃCOWA ROZGRYWEK PARKI MASZYN REGULAMIN TECHNICZNY WYŚCIGÓW MOTOCYKLOWYCH OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWA MOTOCYKLI DEFINICJA MOTOCYKLA KATEGORIE I GRUPY MOTOCYKLI TURBODOŁADOWANIE TELEMETRIA I TRANSPONDERY POMIAROWE WYMAGANIA OGÓLNE OSŁONA UKŁADU NAPĘDOWEGO URZĄDZENIA ROZRUCHOWE UKŁAD WYDECHOWY KIEROWNICE DŹWIGNIE STERUJĄCE STEROWANIE PRZEPUSTNICY POMPY PALIWA PODNÓŻKI HAMULCE OBUDOWA AERODYNAMICZNA OPONY ZBIORNIKI PALIWA PALIWA, OLEJE I PŁYNY CHŁODZĄCE WYPOSAŻENIE OCHRONNE ZAWODNIKÓW KASKI OCHRONNE ZDZIERALNE FOLIE OCHRONNE WAGA MOTOCYKLI KONTROLA GŁOŚNOŚCI

4 NUMERY STARTOWE DOPUSZCZALNE METODY NAPĘDU ODBIÓR TECHNICZNY WYPOSAŻENIE DODATKOWE REGULAMIN TECHNICZNY SUPERSPORT REGULAMIN TECHNICZNY SUPERBIKE REGULAMIN TECHNICZNY - SUPERSTOCK 600 / REGULAMIN TECHNICZNY - MŁODZIEŻOWY PUCHAR POLSKI 125 4T ORAZ OPEN MOTO REGULAMIN TECHNICZNY CLASSIC REGULAMIN FINANSOWY WPISOWE DO ZAWODÓW NAGRODY OPŁATY W MISTRZOSTWACH POLSKI I PUCHARZE POLSKI OBOWIĄZUJĄCE WZORY DRUKÓW I TABELE INFORMACYJNE ZAŁĄCZNIK 1A WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI ZAŁĄCZNIK 1B OŚWIADCZENIE ZAŁĄCZNIK 2 PROTOKÓŁ Z EGZAMINU NA CERTYFIKAT ZAŁĄCZNIK 3 LISTA ZAWODNIKÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN NA CERTYFIKAT SPORTU MOTOCYKLOWEGO ZAŁĄCZNIK 4 WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU SPORTU MOTOCYKLOWEGO ZAŁĄCZNIK 9 PROTOKÓŁ WYPADKOWY ZAŁĄCZNIK 10 WZÓR PROTESTU OBOWIĄZUJĄCE MINIMALNE WAGI MOTOCYKLI ZNAKI HOMOLOGACYJNE KASKÓW MIEJSCA BOCZNEGO NUMERU STARTOWEGO RODZAJE DOPUSZCZALNYCH STEROWNIKÓW ORAZ WIĄZEK PRZEWODÓW

5 Elementy zaznaczone pogrubioną czcionką oznaczają zmienione przepisy wprowadzone w porównaniu do roku poprzedniego. 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW FIM Międzynarodowa Federacja Motocyklowa FIM Europe Europejska Federacja Motocyklowa (dawniej UEM) PZM Polski Związek Motorowy ZG PZM Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego ZO PZM Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego GKSM Główna Komisja Sportu Motocyklowego OKSM Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego AA RR Championship Mistrzostwa Alpe Adria w wyścigach motocyklowych WMMP Wyścigowe Motocyklowe Mistrzostwa Polski MP Mistrzostwa Polski PP Puchar Polski MO Mistrzostwa Okręgu RSM Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Ogólne ZRWM Zasady Rozgrywek Wyścigi Motocyklowe RU Regulamin Uzupełniający SSP Supersport SST Superstock SBK Superbike MPP Młodzieżowy Puchar Polski 125 4T NNW Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków PTMS Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej 5

6 1. ZASADY ROZGRYWEK 1.1. PRZEPISY OGÓLNE Niniejszy regulamin oparty jest na regulaminach FIM, FIM Europe oraz Alpe Adria Road Racing Championship i obowiązuje w wyścigach krajowych oraz międzynarodowych rozgrywanych na terenie Polski Kluby organizujące zawody rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski oraz zawodnicy biorący w nich udział, zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania i respektowania przepisów i zasad zawartych w niżej wymienionych regulaminach: Regulamin Sportu Motocyklowego (zasady ogólne oraz zasady rozgrywek wyścigów motocyklowych), Regulamin Uzupełniający Zawodów, Komunikaty uzupełniające, Regulamin Dyscyplinarny, Regulamin Medyczny, Regulamin Ochrony Środowiska, oraz stosowania jednolitych druków dotyczących zawodów (wg załączonych wzorów) W Mistrzostwach Okręgu, kluby i zawodnicy muszą przestrzegać zapisów zawartych w regulaminach dotyczących tychże mistrzostw Interpretacja lub modyfikacja tego regulaminu jest wyłącznym prawem Polskiego Związku Motorowego reprezentowanego przez Główną Komisję Sportu Motocyklowego ROZGRYWANIE ZAWODÓW Wyścigi rozgrywane będą na torach o obwodzie zamkniętym, które posiadają ważną homologację toru PZM, FIM Europe lub FIM Wyścigi rozgrywane są wyłącznie w grupie A1 motocykle solo Motocykle i wyposażenie zawodników muszą być zgodne z normami podanymi w regulaminie technicznym Rozgrywki w poszczególnych klasach opierać będą się na klasyfikacjach: a) Mistrzostw Polski (MP) i Pucharu Polski (PP): indywidualnej, klubowej, 6

7 zespołów sponsorskich. b) Mistrzostw Okręgu tylko indywidualnej Ranga zawodów Mistrzostwa Polski Są otwarte dla zawodników zagranicznych i rozegrane będą w klasach: Superstock 600, Supersport, Superstock 1000, Superbike. W ramach każdej z 6 imprez sportowych rozegrane zostaną 2 wyścigi Puchar Polski Młodzieżowy Puchar Polski Rozgrywany będzie w klasie 125 4T. Zostaną rozegrane 4 rundy, wszystkie w Polsce Rookie 600 i Rookie 1000 Rozegranych zostanie 6 rund. W ramach każdej rundy krajowej rozegrane zostaną 2 wyścigi. W każdej rundzie zagranicznej rozegrany zostanie 1 wyścig Open Moto3 Rozegrane zostaną 4 rundy. Podczas każdych zawodów odbędzie się 1 wyścig Classic Rozegrany zostanie 1 wyścig Mistrzostwa Okręgu Klasy oraz ilość rund podane są w odpowiednich regulaminach Ilość rund Mistrzostw Polski i Pucharu Polski zgodna z kalendarzem rozgrywek opublikowanym na stronie REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ZAWODÓW Organizator każdej rundy Mistrzostw Polski i Pucharu Polski ma obowiązek opracowania Regulaminu Uzupełniającego Zawodów wraz z harmonogramem czasowym i przesłania go GKSM, w terminie sześciu tygodni przed zawodami, celem zatwierdzenia. W/w regulamin musi zostać rozesłany do wszystkich zainteresowanych klubów i Okręgów PZM w terminie najpóźniej 3 tygodni przed zawodami. Organizator rund Mistrzostw Okręgu ma obowiązek opracowania Regulaminu Uzupełniającego Zawodów wraz z harmonogramem czasowym i przesłania go OKSM, w terminie trzech tygodni przed zawodami, celem zatwierdzenia. W/w regulamin musi zostać rozesłany do wszystkich zainteresowanych klubów i Okręgów PZM w terminie najpóźniej 2 7

8 tygodni przed zawodami Regulamin opublikowany na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowego uznaje się za zatwierdzony Regulamin Uzupełniający Zawodów musi być zgodny z RSM i Zasadami rozgrywek Wyścigów Motocyklowych Władze zawodów i kierownictwo, które muszą być podane w Regulaminie Uzupełniającym, stanowią: Sędzia Główny Zawodów Dyrektor Zawodów, z-cy Dyrektora Zawodów (tylko MP i PP) Kierownik biura zawodów, Kierownik komisji technicznej, Kierownik trasy (tylko MP i PP) Kierownik chronometrażu, Komisarz ds. ochrony środowiska (tylko MP i PP) Lekarz Zawodów. Osoby te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, które w wymaganych przypadkach muszą być potwierdzone stosowną licencją FIM / FIM Europe / PZM Informacje które powinny znaleźć się w Regulaminie Uzupełniającym zawodów: adres do korespondencji z Organizatorem (pocztowy oraz ), dokładny czas I i II terminu zgłoszeń do zawodów, harmonogram imprezy, druk zgłoszenia do zawodów, mapka trasy oraz zaplecza (park maszyn), skład komisji egzaminacyjnej, zastosowana siatka startowa, wartość pojemności homologacyjnej toru, liczba okrążeń wyścigów, umiejscowienie parku zamkniętego (park ferme), miejsce i czas otwarcia biura zawodów, miejsce i czas otwarcia odbioru technicznego, umiejscowienie tablicy informacyjnej (wyniki, komunikaty itd.), 8

9 umiejscowienie podium zwycięzców, umiejscowienie stanowiska pracy Dyrektora Zawodów, możliwe sposoby płatności w biurze zawodów (gotówka/karta płatnicza) informacja o dopuszczeniu do startu uczestników bez licencji i badań lekarskich Zatwierdzony przez GKSM lub OKSM Regulamin Uzupełniający i harmonogram zawodów nie może być zmieniony bez jej zgody. W wyjątkowych wypadkach (względy bezpieczeństwa, działanie siły wyższej) Sędzia Główny Zawodów wraz z Dyrektorem Zawodów mogą wprowadzić do niego zmiany Wszystkie zmiany i dodatkowe ustalenia muszą być niezwłocznie podane do wiadomości uczestników zawodów w formie komunikatów odczytanych przez spikera i wywieszonych na tablicy informacyjnej ORGANIZATOR Właścicielem rozgrywek jest Polski Związek Motorowy, który na wniosek zainteresowanego klubu, zleca przeprowadzenie zawodów Organizatorowi Wykonawczemu Nadzór nad całością rozgrywek MP i PP sprawuje Główna Komisja Sportu Motocyklowego (GKSM), która wyznacza na każdą imprezę Sędziego Głównego Zawodów, deleguje swojego przedstawiciela do Jury oraz zatwierdza jej Regulamin Uzupełniający. Nadzór nad Mistrzostwami Okręgu (MO) sprawują odpowiednie Okręgowe Komisje Sportu Motocyklowego (OKSM), które wyznaczają na każdą imprezę Sędziego Głównego Zawodów oraz zatwierdzają ich Regulamin Uzupełniający Wyznaczony przez Organizatora Wykonawczego Dyrektor Zawodów MP i PP musi posiadać uprawnienia sędziego sportowego klasy P dla dyscypliny Wyścigi oraz brać obowiązkowo udział w seminarium organizowanym przez GKSM przed rozpoczęciem sezonu. Dyrektor Zawodów MO musi posiadać minimum licencję O dla dyscypliny Wyścigi Organizator jest zobowiązany zapewnić zaplecze i personel niezbędny do płynnego i efektywnego przebiegu zawodów Zawody uznaje się za rozpoczęte w momencie otwarcia odbioru administracyjnego a zakończone w chwili ukończenia wszystkich wyścigów z przedłużeniem na rozstrzygnięcie techniczne i sportowe ewentualnych protestów. Sprzęt odpowiedzialny za kontrolę wyścigu 9

10 musi pozostać na miejscu w pełnej dyspozycji, aż do końca okresu przewidzianego na złożenie protestu. W tym czasie także wszystkie osoby funkcyjne i sędziowie wirażowi zobligowani są do pozostania na torze do dyspozycji Dyrektora Zawodów, Sędziego Głównego Zawodów lub członków Jury (jeśli zostanie powołane) OBOWIĄZKI DYREKTORA ZAWODÓW podejmuje wszystkie decyzje dotyczące przeprowadzenia zawodów zgodnie z obowiązującymi regulaminami, sprawuje nadzór nad prawidłową pracą wyznaczonych komisji i osób funkcyjnych, może nie dopuścić do startu uczestnika/zawodnika lub motocykl, jeśli zagrażają bezpieczeństwu innych uczestników zawodów lub widzów, może usunąć z miejsca zawodów każdą osobę odmawiającą podporządkowania się poleceniom osób funkcyjnych, dba o przestrzeganie kodeksu ochrony środowiska, uczestniczy w posiedzeniach Jury, zapewnia porządek na terenie zawodów, upewnia się czy wszystkie osoby urzędowe znają dokładnie instrukcje niezbędne do wykonania swoich obowiązków oraz czy znajdują się na swoich stanowiskach, dopilnowuje, aby nie zostali dopuszczeni do zawodów zawodnicy wykluczeni, zdyskwalifikowani albo zawieszeni oraz nie posiadający aktualnych badań lekarskich, nadzoruje prawidłową pracę komisji technicznej zawodów, dopilnowuje prawidłowego zorganizowania i funkcjonowania parku motocykli, strefy startu, strefy mety oraz innych przewidzianych testów specjalnych i punktów kontroli, wykonuje bieżące zarządzenia Sędziego Głównego Zawodów, mające na celu usunięcie nieprawidłowości w stosunku do zasad rozgrywek oraz zatwierdzonego regulaminu uzupełniającego, zbiera wszystkie protokoły i raporty niezbędne do ustalenia klasyfikacji uczestników/zawodników i zespołów, przyjmuje reklamacje lub protesty i przekazuje je Sędziemu Głównemu Zawodów, przygotowuje końcowy komunikat zawodów wraz z wynikami i przedkłada go do zatwierdzenia Sędziemu Głównemu Zawodów, dopilnowuje przekazania informacji o nagrodach uczestnikom/zawodnikom i 10

11 Sędziemu Głównemu Zawodów przed rozpoczęciem zawodów, dopilnowuje przekazania informacji zawodnikom i Sędziemu Głównemu Zawodów przed zakończeniem II terminu zgłoszeń o uczestnikach startujących w zawodach bez licencji JURY Sędzia Główny Zawodów MP i PP jest upoważniony do powołania Jury (komisji sędziowskiej), w składzie 3-osobowym, do nadzoru przebiegu zawodów, rozpatrywania protestów, rozstrzygania spraw spornych, itp. W skład Jury wchodzą: Sędzia Główny Zawodów, delegat Głównej Komisji Sportu Motocyklowego oraz przedstawiciel środowiska wyścigów motocyklowych. Obradom Jury przewodniczy Sędzia Główny Zawodów UBEZPIECZENIE ZAWODÓW Organizator ma obowiązek ubezpieczenia zawodów od odpowiedzialności cywilnej na rzecz osób trzecich, na pokrycie odpowiedzialności własnej a także uczestników/zawodników, sponsorów, osób oficjalnych i funkcyjnych. Ubezpieczenie powinno zaczynać się 1 dzień przed oficjalnymi treningami i kończyć 1 dzień po zawodach Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty, tak w stosunku do uczestników/zawodników jak i za spowodowane przez uczestników/zawodników pośrednio lub bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia Organizator musi zabezpieczyć zawody zgodnie z Regulaminem Medycznym PZM zawodów motocyklowych oraz wyznaczyć niezbędną ilość osób funkcyjnych, posiadających odpowiednie uprawnienia i ubezpieczyć je od NNW CERTYFIKAT I LICENCJE Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne do uprawiania sportu motocyklowego. Certyfikat otrzymuje się po zaliczeniu egzaminów teoretycznego i praktycznego Egzamin teoretyczny będzie przeprowadzany ze znajomości obowiązujących regulaminów wyścigów motocyklowych. Niezaliczenie w stopniu pozytywnym egzaminu powodować będzie niedopuszczenie do części praktycznej egzaminu. 11

12 Zasady uzyskania certyfikatu a w następstwie licencji sportowej opisuje punkt 4 Licencje sportowe/certyfikaty Regulaminu Sportu Motocyklowego Jeśli zawodnik nie startował przez 2 sezony w rozgrywkach WMMP ma prawo ubiegać się o uzyskanie licencji B dla konkurencji Wyścigi Uczestnik ma prawo wystartować w zawodach Pucharu Polski bez licencji i badań lekarskich jednak musi spełnić wymagania określone w Regulaminie Sportu Motocyklowego BADANIA LEKARSKIE Procedura badania lekarskiego opisana jest w Regulaminie Medycznym PZM Niedopuszczenie uczestnika/zawodnika do zawodów, z uwagi na jego aktualny stan zdrowia, jest możliwe wyłącznie w oparciu o pisemną opinię lekarza zawodów Uczestnik/zawodnik, który w czasie treningu lub wyścigu uległ wypadkowi i była mu udzielona pomoc lekarska, musi uzyskać pisemną zgodę lekarza zawodów na dalszy udział w zawodach. Obowiązek uzyskania zgody leży po stronie uczestnika/zawodnika KONTROLA ANTYDOPINGOWA I ANTYALKOHOLOWA Organizator ma prawo do przeprowadzenia w dowolnym dniu i porze zawodów (zgodnie z harmonogramem czasowym) kontroli antydopingowej losowo wybranych uczestników/zawodników. Kontrola musi być przeprowadzona pod nadzorem lekarza zawodów Każdy uczestnik/zawodnik, względem którego ma być przeprowadzona kontrola antydopingowa musi stawić się do Centrum Medycznego z dowodem tożsamości w przeciągu 30 minut od wezwania. Towarzyszyć może mu jedna osoba KLASY, WIEK ZAWODNIKÓW I POJEMNOŚCI MOTOCYKLI Mistrzostwa Polski Superstock 600 wiek od 14 lat, licencja A, motocykle homologowane, czterosuwowe, o pojemności pow. 401cm 3 do 750cm 3 (patrz punkt 2.4.1), Supersport wiek od 15 lat, licencja A, motocykle homologowane, czterosuwowe, o pojemności pow. 401cm 3 do 750cm 3 (patrz punkt 2.2.2), 12

13 Superstock 1000 wiek od 16 lat, licencja A, motocykle homologowane, czterosuwowe, o pojemności pow. 601cm 3 do 1200cm 3 (patrz punkt 2.4.1), Superbike - wiek od 17 lat, licencja A, motocykle homologowane, czterosuwowe, o pojemności pow. 751cm 3 do 1200cm 3 (patrz punkt 2.3.2) Puchary Polski Młodzieżowy Puchar Polski 125 wiek lat, licencja B lub bez licencji (z uwzględnieniem pkt Certyfikat i licencje), motocykle o poj. do 125cm 3 z silnikami 4-suwowymi. Open Moto3 wiek od 12 lat, licencja B lub bez licencji (z uwzględnieniem pkt Certyfikat i licencje), motocykle o poj. do 125cm 3 z silnikami 2-suwowymi oraz o pojemności do 250cm 3 z silnikami 4-suwowymi. Dopuszcza się start zawodników z licencją A bez prawa do klasyfikacji w wyścigu, Rookie 600 wiek od 15 lat, licencja B lub bez licencji (z uwzględnieniem pkt Certyfikat i licencje), motocykle dowolnej marki o pojemnościach: do 600cm 3 (4 cyl), do 675cm 3 (3 cyl) oraz do 750cm 3 (2 cyl); ogumienie dowolne. Dopuszcza się start zawodników z licencją A bez prawa do klasyfikacji, Rookie 1000 wiek od 16 lat, licencja B lub bez licencji (z zastrzeżeniem pkt Certyfikat i licencje), motocykle dowolnej marki o pojemności: pow. 600cm 3 (4 cyl), pow. 750cm 3 (3 cyl) oraz pow. 850cm 3 (2 cyl); ogumienie dowolne. Dopuszcza się start zawodników z licencją A bez prawa do klasyfikacji, Classic - wiek od 16 lat, licencja B lub bez licencji (z uwzględnieniem pkt Certyfikat i licencje), motocykle dowolnej marki (rok produkcji zgodnie z regulaminem technicznym punkt 2.9.), ogumienie dowolne. Dopuszcza się zawodników posiadających licencję A oraz licencje międzynarodowe Mistrzostwa Okręgu Wszelkie informacje zawarte w odpowiednich regulaminach W klasach Pucharu Polski do klasyfikacji końcowej sezonu mogą być sklasyfikowani tylko zawodnicy posiadający polską licencję B (nie dotyczy klasy Classic) Zawodnicy posiadający licencję B, którzy w latach uzyskali w którymkolwiek treningu kwalifikacyjnym lub wyścigu - rozgrywanym na Torze Poznań - czas jednego okrążenia lepszy niż 1:41,000 w klasie Rookie 600 lub 1:40,000 w klasie Rookie 1000, nie będą mogli być klasyfikowani w 2015 roku w tych klasach. 13

14 Zawodnicy, którzy w latach przekroczyli podane w pkt limity czasowe (odpowiednie do pojemności motocykla, na którym startowali) w Pucharach Polski Markowych, nie mogą być klasyfikowani w 2015 roku w klasach Rookie Pucharu Polski Podczas każdych zawodów określany będzie najlepszy czas okrążenia jaki uczestnik/zawodnik uzyskał w dowolnym treningu kwalifikacyjnym lub wyścigu (toplap) Jeżeli 50% rezultatów top-lap uczestnika/zawodnika Pucharu Polski będzie się mieścić w 107% czasu najszybszego top-lap adekwatnej pojemnościowo klasy Mistrzostw Polski danej rundy, od następnego sezonu zawodnik wystartować będzie mógł tylko w klasach Mistrzostw Polski. Bieżący sezon kończy w aktualnej klasie Jeżeli w bieżącym sezonie uczestnik/zawodnik w 50% z rund nie uzyskał limitu 112% czasu najlepszego uczestnika/zawodnika w klasie, zostaje przesunięty od następnego sezonu do niższej klasy rozgrywek (MP do PP). Wiąże się to ze zmianą licencji z A na B Jeżeli w 50% rund zawodnik nie uzyskał 110% czasu top-lap w klasie MP, od następnego sezonu ma prawo do obniżenia rangi licencji i startu w PP Każdorazowo do liczenia awansów lub degradacji w rozgrywkach konieczny jest udział w 50% rund Granica wieku uczestnika/zawodnika rozpoczyna się z początkiem roku jego urodzenia Uczestnicy nieposiadający licencji, którzy nie ukończyli 18 lat, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach oraz posiadać zdolność do uprawiania sportów motorowych potwierdzonych książeczką zdrowia sportowca Dopuszcza się warunkowo do startu w klasach Rookie zawodników posiadających licencję A bez prawa do klasyfikacji w wyścigu DYSTANSE WYŚCIGÓW Dystans wyścigu dla klas Mistrzostw Polski wynosi: Superstock 600 i Supersport Superstock 1000 i Superbike - 40 do 80 km - 40 do 80 km 14

15 Dystans wyścigu dla klas Pucharu Polski wynosi: Rookie 600 i 1000, - 40 do 50 km Open Moto3, MPP 125 4T - 20 do 35 km Classic - 20 do 30 km Dystanse wyścigów dla klas Mistrzostw Okręgu zawarte są w odpowiednich regulaminach SYGNALIZACJA NA ZAWODACH Jednakowa sygnalizacja obowiązuje podczas treningów i wyścigów Wszystkie flagi poza szczególnym przypadkiem użycia flagi czerwonej pokazywane będą przez machanie Flagi i światła używane do dostarczania informacji Flaga narodowa Może być użyta na linii startu jako flaga startowa (do wystartowania wyścigu). Zielona flaga Oznacza, że tor jest wolny od przeszkód. Flaga ta musi być pokazywana na każdym stanowisku przez sędziów flagowych podczas pierwszego okrążenia każdego treningu, rozgrzewki, w trakcie okrążenia zapoznawczego i rozgrzewającego. Flaga ta musi być pokazana na stanowisku sędziego flagowego natychmiast po incydencie wymuszającym użycie żółtej flagi, gdy zagrożenie już minęło. Machana przez startera jest sygnałem do rozpoczęcia okrążenia rozgrzewającego. Zielone światło Światło musi być włączone przy wyjeździe z depot jako sygnał rozpoczęcia każdego treningu, rozgrzewki, okrążenia zapoznawczego i rozgrzewającego. Flaga w żółto-czerwone pasy Oznacza że na torze znajduje się olej, woda, żwir lub inna substancja wpływająca na przyczepność toru. Flaga musi być pokazywana przynajmniej na dwóch stanowiskach sędziów flagowych przed tą sytuacją. Biała flaga z czerwonym diagonalnym krzyżem Oznacza pierwsze krople deszczu w najbliższej sekcji toru. Flaga ta musi być 15

16 pokazywana na stanowisku sędziego flagowego. Biała flaga z czerwonym diagonalnym krzyżem + flaga w żółte i czerwone pasy Oznacza deszcz w najbliższej sekcji toru. Flagi te muszą być pokazywane razem na stanowisku sędziego flagowego. Niebieska flaga Pokazywana przez machanie wskazuje uczestnikowi/zawodnikowi, że będzie wyprzedzany przez szybszego uczestnika/zawodnika. Wolniejszy uczestnik/zawodnik nie może powstrzymywać szybszego uczestnika/zawodnika. W czasie treningu dany uczestnik/zawodnik musi trzymać się swojego toru jazdy, zwalniać stopniowo aby pozwolić szybszemu uczestnikowi/zawodnikowi na minięcie siebie. Pokazywana w czasie wyścigu oznacza, że dany uczestnik/zawodnik jest dublowany. Musi pozwolić uczestnikowi/zawodnikowi (uczestnikom/zawodnikom) za sobą na wyprzedzenie przy najbliższej możliwości. Kiedy grupa uczestników/zawodników zamierza dublować i niebieska flaga jest pokazywana wtedy w tej grupie nie mogą nastąpić zmiany pozycji pomiędzy uczestnikami/zawodnikami w czasie dublowania wolniejszego uczestnika/zawodnika (ów). Każde naruszenie tej zasady będzie skutkowało jedną z następujących kar: grzywna dyskwalifikacja wykreślenie punktów z Mistrzostw. Flaga z czarno-białą szachownicą Flaga ta będzie pokazywana przez machanie na linii mety, na poziomie toru, aby wskazać koniec wyścigu lub treningu. Flaga z czarno-białą szachownicą + niebieska flaga Flaga z czarno-białą szachownicą będzie pokazywana przez machanie na linii mety razem z flagą niebieską pokazywaną również przez machanie, na poziomie toru, kiedy do uczestnika/zawodnika (ów) zbliża się lider w trakcie ostatniego okrążenia, przed linią mety Flagi i światła wyrażające informacje Żółta flaga Pokazywana przez machanie przy każdym rzędzie pól startowych wskazuje, że start do 16

17 wyścigu jest opóźniony. Pokazywana przez machanie na stanowiskach sędziów flagowych wskazuje niebezpieczeństwo przed, na lub w pobliżu toru. Musi być pokazywana przez machanie na co najmniej dwóch posterunkach sędziów flagowych przed zagrożeniem. Uczestnicy/zawodnicy muszą zwolnić i być przygotowani do zatrzymania. Wyprzedzanie jest zabronione, aż do punktu gdzie pokazywana jest zielona flaga. W przypadku pokazania przez machanie dwóch flag na stanowisku sędziego flagowego oznacza, że wystąpiło zagrożenie całościowego lub częściowego zablokowania toru. Każde naruszenie zasady zakazu wyprzedzania w trakcie treningu będzie skutkowało anulowaniem czasu z okrążenia, na którym pojawiło się naruszenie oraz najszybszego okrążenia uczestnika/zawodnika w tym treningu. W przypadku naruszenia tej zasady w trakcie wyścigu, uczestnik/zawodnik będzie ukarany obowiązkowym oddaniem pozycji zadecydowanym przez Kierownictwo Wyścigu. Jeśli uczestnik/zawodnik nie zastosuje się do tej decyzji w ciągu 3 okrążeń od momentu pierwszego pokazania tej procedury na linii start-meta, będzie ukarany procedurą przejazdu przez depot. W obu przypadkach mogą być nałożone dalsze kary (takie jak grzywna wykluczenie). Jeżeli natychmiast po wyprzedzeniu uczestnik/zawodnik uświadomi sobie, że popełnił naruszenie, musi podnieść rękę i pozwolić minąć się uczestnikowi/zawodnikowi, którego wyprzedził. W tym przypadku kara nie będzie nałożona. W trakcie ostatecznego okrążenia inspekcyjnego, flaga ta musi być machana dokładnie w tym miejscu, gdzie sędzia flagowy będzie stał w trakcie treningów, rozgrzewek i wyścigów. Żółte pulsujące światła wzdłuż toru (jeżeli są używane) przekazują te same instrukcje. Pulsujące niebieskie światła Będą włączone przy wyjeździe z depot przez cały czas trwania treningów i wyścigów. Uczestnik/zawodnik wjeżdżający na tor nie może przeszkadzać uczestnikom/zawodnikom już znajdującym się na torze. Biała flaga Na torze znajduje się wolno poruszający się samochód organizatora (np. karetka). Pokazywana przez machanie na dwóch stanowiskach przed pojazdem informuje 17

18 uczestnika/zawodnika, że napotka pojazd na bieżącym lub następnym odcinku toru. Wyprzedzanie wolno poruszającego się pojazdu jest dozwolone. Zabronione jest wyprzedzanie innego uczestnika/zawodnika podczas wywieszonych białych flag - chyba że jest on dużo wolniejszy aż do momentu minięcia pojazdu. Zaraz po tym, jak pojazd zatrzyma się na torze, białe flagi muszą być utrzymywane i dodatkowo wystawione muszą być flagi żółte. Czerwona flaga i czerwone światła Kiedy wyścig lub trening jest przerwany, czerwona flaga będzie pokazywana przez machanie na każdym stanowisku sędziego flagowego oraz czerwone światła wokół toru będą włączone. Uczestnicy/zawodnicy muszą wolno wrócić do depot. Czerwona flaga i/lub czerwone światła pokazywana nieruchomo (w depot lub na torze) Uczestnicy/zawodnicy muszą się zatrzymać. Nie mogą przejeżdżać za tą flagę lub światło. Kiedy wyjazd z depot jest zamknięty, ta flaga będzie pokazywana nieruchomo przy wyjeździe z depot oraz włączone będzie czerwone światło. Uczestnikom/zawodnikom nie zezwala się na wyjazd z depot. Każde naruszenie tej zasady będzie karane przez Sędziego Głównego Zawodów jedną z następujących kar: grzywna wykluczenie. Na wniosek Sędziego Zawodów GKSM może zastosować jedną z następujących kar: wykreślenie punktów z mistrzostw - zawieszenie. Czerwona flaga będzie pokazywana nieruchomo na polach startowych na koniec okrążenia zapoznawczego (dojazdowego) i na koniec okrążenia rozgrzewającego. Czerwona flaga może być również użyta do zamknięcia toru. Czerwone światła będą włączone na linii startu na około 2 do 5 sekund do rozpoczęcia wyścigu (startu do wyścigu). Czarna flaga razem z białym numerem na czarnej tablicy sygnalizacyjnej Flaga ta jest pokazywana na linii startu/mety i niektórych stanowiskach sędziów flagowych (na żądanie Sędziego Głównego Zawodów). Uczestnik/zawodnik z tym numerem musi zatrzymać się w depot na koniec aktualnie wykonywanego okrążenia i nie może wrócić do wyścigu, jeśli nie poleci mu tego Sędzia Główny lub Dyrektor 18

19 Zawodów. Każde naruszenie tej zasady będzie karane jedną z następujących kar: grzywna wykluczenie wykreślenie punktów z mistrzostw - zawieszenie. Czarna flaga z pomarańczowym kołem o średnicy 40cm, razem z białym numerem na czarnej tablicy sygnalizacyjnej Ta flaga jest pokazywana na linii startu/mety i niektórych stanowiskach sędziów flagowych (na żądanie Dyrektora Zawodów). Informuje uczestnika/zawodnika, którego numer startowy jest pokazywany, że w jego motocyklu pojawiły się problemy techniczne mogące zagrozić jemu lub innym uczestnikom wyścigu i musi natychmiast opuścić nitkę toru (jeżeli nie ma wycieków lub innych bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu usterek, może dojechać do depot). Każde naruszenie tej zasady będzie karane jedną z następujących kar: grzywna wykluczenie wykreślenie punktów z mistrzostw - zawieszenie. Tablica procedury przejazdu żółta tablica podzielona na 4 pola czarnym krzyżem z numerami startowymi uczestników/zawodników, pokazywana na linii mety Tablica ta informuje uczestników/zawodników, których numer startowy jest pokazywany, że została na nich nałożona kara Procedury przejazdu Wszystkie flagi sygnałowe 80 cm w pionie i 100 cm w poziomie Tablica procedury przejazdu żółta, o wymiarach 120 cm pion i 80 cm poziom, cyfry czarne o wysokości 50 cm i szerokości 10 cm Tablice boczne startu żółte koło o średnicy min. 40 cm z czarną cyfrą (numerem linii startu) Samochody medyczne, jeżeli mają wjeżdżać na tor, muszą być wyposażone w niebieskie i/lub żółte pulsujące światła. Słowa MEDICAL CAR lub muszą być wyraźnie widoczne z tyłu i na bokach samochodu. Wyprzedzanie samochodu medycznego jest dozwolone Sędziowie flagowi muszą być ubrani w sposób uniemożliwiający pomylenie koloru ich odzieży z kolorami flag sygnałowych. Zalecany jest kolor biały lub pomarańczowy, a okrycia przeciwdeszczowe przeźroczyste. Również w wyposażeniu stanowisk sędziów flagowych nie powinny być używane kolory zbieżne z kolorami flag sygnałowych. 19

20 Każdy pojazd organizatora poruszający się po trasie musi być oznaczony wyraźnym, pulsującym światłem ZACHOWANIE UCZESTNIKA/ZAWODNIKA W TRAKCIE ZAWODÓW Każdy uczestnik/zawodnik zobowiązany jest podporządkować się bezwzględnie wszystkim poleceniom organizatora i przepisom obowiązujących regulaminów. Odpowiada on także za zachowanie członków swojej ekipy. Karą może być: grzywna wykluczenie wykreślenie punktów z mistrzostw - zawieszenie Uczestnicy/zawodnicy muszą przestrzegać sygnałów dawanych flagami, sygnałów świetlnych i tablic przekazujących instrukcje Uczestnik/zawodnik musi jeździć sposób rozsądny, który nie powoduje zagrożenia dla innych uczestników i współzawodników, zarówno na torze jak i w depot Uczestnicy/zawodnicy nie mogą jechać lub pchać motocykla w przeciwnym kierunku niż ruch na torze, zarówno na torze jak i w depot, chyba że robią to pod nadzorem osoby funkcyjnej Uczestnik/zawodnik, który w treningu lub wyścigu przypadkowo opuścił tor, musi na niego wrócić w miejscu wskazanym przez osobę funkcyjną lub w taki sposób, aby nie przyniosło mu to korzyści czasowych. Złamanie tej zasady w czasie treningu kwalifikacyjnego spowoduje niezaliczenie czasu z tego okrążenia. Jeśli sytuacja taka będzie miała miejsce w czasie wyścigu, uczestnik/zawodnik będzie ukarany karą przejazdu przez depot Wszelkie naprawy i regulacje na trasie uczestnik/zawodnik musi wykonywać osobiście, bez żadnej pomocy z zewnątrz. Jedynie osoba funkcyjna może pomóc podnieść i przytrzymać motocykl lub udzielić pomocy w jego odpaleniu Jeżeli uczestnik/zawodnik będzie miał problem z motocyklem (lub inny), który skutkować będzie wycofaniem się z wyścigu, nie powinien próbować zjechać obniżoną prędkością do depot, lecz powinien zjechać z toru i zaparkować motocykl w bezpiecznym miejscu wskazanym przez osobę funkcyjną Zjazd do depot uczestnik/zawodnik powinien sygnalizować przez podniesienie ręki Uczestnikom/zawodnikom nie zezwala się na przewożenie innej osoby na motocyklu lub bycia przewożonym przez innego uczestnika/zawodnika na jego motocyklu (wyjątek: 20

21 innego uczestnika/zawodnika lub przez innego uczestnika/zawodnika po fladze z szachownicą lub czerwonej fladze) Niewymuszone warunkami jazdy (samowolne) zatrzymanie się na torze w trakcie treningów i wyścigów jest zabronione. Karą może być: grzywna wykluczenie wykreślenie punktów z mistrzostw - zawieszenie Trenowanie startu jest dozwolone jedynie, kiedy jest to bezpieczne tj. przy wyjeździe z depot, przed wjechaniem na tor lub na okrążeniu zjazdowym (po pokazaniu flagi z szachownicą) poza optymalnym torem jazdy Każdy uczestnik/zawodnik zobowiązany jest do używania w parku maszyn mat środowiskowych w miejscu serwisowania motocykla. Za nieprzestrzeganie powyższego organizator może nałożyć karę finansową na uczestnika/zawodnika w wysokości 300 zł Uczestnicy/zawodnicy muszą przestrzegać ograniczenia prędkości w depot do 60 km/godz., obowiązującego w trakcie całych zawodów. Ograniczenie prędkości obowiązuje na odcinku oznaczonym znakami drogowymi B-33 i B-34. Na uczestnika/zawodnika, który złamie to ograniczenie, nałożona będzie kara finansowa w wysokości 200zł Każdy uczestnik/zawodnik, który przekracza dopuszczalny limit prędkości w depot podczas wyścigu (począwszy od okrążenia zapoznawczego) karany będzie procedurą przejazdu. Dyrektor Zawodów po otrzymaniu informacji od osoby funkcyjnej o wykroczeniu, musi poinformować o wykroczeniu kierowcy osoby na depot Na uczestników/zawodników nie respektujących przekazywanych im informacji o wykluczeniu z wyścigu (czarna flaga z numerem startowym) lub o usterce technicznej (czarna flaga z pomarańczowym kołem i numerem startowym), nałożona będzie kara finansowa w wysokości 300 zł Zabroniona jest jakakolwiek forma łączności (komunikowania się) z uczestnikiem/zawodnikiem poruszającym się na motocyklu, za wyjątkiem kostki do pomiaru czasu (transpondera), kamer pokładowych i tablic pokazywanych w depot Rekord okrążenia toru może być pobity przez uczestnika/zawodnika tylko w czasie wyścigu Uczestnik/zawodnik (lub jego mechanik) zobligowany jest do wylewania zużytego oleju do oznakowanego pojemnika, który winien zapewnić Organizator Zabrania się nakładania na uczestnika/zawodnika kar innych niż przewidziane w RSM i Zasad rozgrywek Wyścigi Motocyklowe. 21

22 Przyjmuje się jako zasadę generalną, że cisza nocna w parku maszyn musi być przestrzegana pomiędzy a 7.00, za wyjątkiem lokalnych przepisów Włosy uczestnika/zawodnika muszą całkowicie mieścić się pod kaskiem Uczestnicy/zawodnicy oraz mechanicy muszą wyglądać schludnie ZGŁOSZENIA Pierwszy termin zgłoszenia do zawodów MP i PP kończy się 15 dni przed wyznaczonym terminem zawodów. W MO regulują to stosowne regulaminy Czas zakończenia drugiego terminu zgłoszeń zamieszczony będzie w Regulaminie Uzupełniającym zawodów Zgłoszenie do zawodów, podpisane przez uczestnika/zawodnika i potwierdzone przez jego klub (tylko zawodnik), należy przesłać na adres organizatora w formie pisemnej lub elektronicznej wraz z dokonaniem wpłaty wpisowego do imprezy W biurze zawodów zawodnik musi przedłożyć następujące dokumenty: wypełnione i podpisane zgłoszenie do zawodów (jeżeli nie zostało przesłane wcześniej), ważną na bieżący rok licencję dla dyscypliny Wyścigi kartę zdrowia z potwierdzoną zdolnością uprawiania sportów motorowych przez przychodnię sportowo-lekarską albo lekarza o specjalności medycyny sportowej lub posiadającego certyfikat PTMS, dowód wpłaty wpisowego (jeśli nie zostało przesłane wcześniej) W biurze zawodów uczestnik musi przedłożyć następujące dokumenty: wypełnione i podpisane zgłoszenie do zawodów (jeżeli nie zostało przesłane wcześniej), dowód potwierdzający tożsamość oświadczenie ubezpieczenie dowód wpłaty wpisowego (jeśli nie zostało przesłane wcześniej) Od uczestników/zawodników nie jest wymagane posiadanie prawa jazdy Zawodnicy biorący udział w rundach zagranicznych Mistrzostw Polski, muszą posiadać licencję międzynarodową (ubezpieczenie międzynarodowe) jednorazową lub całoroczną. 22

23 Zawodnicy biorący udział w rundach zagranicznych Pucharu Polski mają obowiązek zgłoszenia się do Biura Sportu i Turystyki ZG PZM celem zapisania na liście zbiorczej uczestników. Grupa ta oprócz wystawienia jej pozwolenia na start (start permission) na zawody zagraniczne będzie również ubezpieczona dodatkowo od NNW. Niedopełnienie tego obowiązku może powodować niedopuszczenie do startu przez zagranicznego organizatora wykonawczego zawodów W stosunku do zawodnika, który zgłosił się do rundy zagranicznej i nie wziął w niej udziału bez usprawiedliwienia (złożonego w Biurze Sportu i Turystyki ZG PZM najpóźniej w poniedziałek poprzedzający termin zawodów), zostaną wyciągnięte konsekwencje zgodnie z RSM lub nałożona zostanie kara finansowa W zawodach łączonych z mistrzostwami Alpe Adria/IMRC ilość wyścigów oraz sposoby kwalifikacji do nich będą ustalane wg regulaminu sportowego Alpe Adria/IMRC Uczestnicy nie posiadający licencji sportowej nie mają możliwości wzięcia udziału w rundach zagranicznych Pucharu Polski Uczestnicy zawodów mogą zgłosić się jedynie do startu w klasach Pucharu Polski Zawodnicy biorący udział w zawodach muszą być poinformowani o fakcie dopuszczenia do zawodów uczestników bez licencji i badań lekarskich. Informacja taka powinna znaleźć się na tablicy informacyjnej zawodów przed końcem II terminu zgłoszeń Organizator ma prawo odmówić startu osobom bez licencji i badań lekarskich Zawodnicy nie posiadający polskiej licencji A chcący wziąć udział w Mistrzostwach Polski podczas rund zagranicznych zobligowani są do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi Wykonawczemu imprezy UDZIAŁ ZAWODNIKÓW ZAGRANICZNYCH Wyścigowe Motocyklowe Mistrzostwa Polski (WMMP) są zawodami otwartymi dla zawodników zagranicznych. Ich start musi być zgodny z wymogami regulaminów: RSM, Zasad rozgrywek Wyścigi Motocyklowe, uzupełniających zawodów i Komunikatów GKSM. Muszą oni posiadać licencję FIM / FIM Europe wraz ze zgodą swojej federacji na udział w zawodach. Dopuszczalne jest przedstawienie przez zawodnika licencji macierzystej federacji 23

24 uprawniającej do startów międzynarodowych (international licence) wraz z zawartym na jej odwrocie pozwoleniem na start (start permission) Start zawodników zagranicznych w barwach polskich klubów Zgłoszenie i potwierdzenie zawodnika obcokrajowca w barwach polskiego klubu, którego punkty będą liczyć się do punktacji klubowej, może nastąpić po spełnieniu następujących warunków: posiada zgodę na start w polskim klubie od swojej macierzystej federacji jest członkiem klubu zgłaszającego i podpisał zgłoszenie do zawodów. nie jest zgłoszony w żadnym innym polskim klubie jest posiadaczem jednej z niżej wymienionych licencji: a) FIM Europe - mistrzowska całoroczna b) FIM mistrzowska całoroczna c) Międzynarodowa FIM / FIM Europe całoroczna Zawodnik lub klub, który przyjął go w poczet członków musi przedłożyć n/w. dokumenty w Biurze Sportu i Turystyki ZG PZM: Zgodę macierzystej federacji na starty w barwach polskiego klubu Kopię wypełnionej deklaracji członkowskiej klubu Kopię jednej z w/w. licencji Ww. dokumenty należy przesłać do Biura Sportu i Turystyki najpóźniej 14 dni przed pierwszymi zawodami rangi Mistrzostw Polski. Zawodnik do końca sezonu nie może zmienić w naszym kraju przynależności klubowej. Zmiana klubu przez zawodnika w kolejnym sezonie jest uwarunkowana przedłożeniem dokumentu potwierdzającego rozliczenie z poprzednim klubem. Na podstawie przesłanych dokumentów Biuro Sportu i Turystyki wyda odpowiedni dokument potwierdzający prawa startu i reprezentowania wybranego polskiego klubu. Klub może zgłosić do zawodów maksymalnie trzech zawodników zagranicznych, których zdobyte punkty będą zaliczane do punktacji klubowej WPISOWE Wpisowe do zawodów należy uiścić w terminie wskazanym w Regulaminach Uzupełniających właściwych zawodów (tzw. I termin). 24

25 Wysokość wpisowego do zawodów MP i PP zawarta jest w Komunikacie Finansowym stanowiącym punkt 3 Zasad Rozgrywek Wyścigi Motocyklowe W przypadku zgłoszenia do zawodów złożonego po terminie podanym w Regulaminie Uzupełniającym zawodów (tzw. II termin), wysokość wpisowego podwyższona będzie o 50 % Wpisowe do rund zagranicznych oraz MO zawodnicy opłacają wg stawek podanych w Regulaminach Uzupełniających tych zawodów Kwota wpisowego zawiera (oprócz wyścigów i treningów kwalifikacyjnych) opłatę za pomiar czasu transponder OBSŁUGA PODCZAS TRENINGÓW I WYŚCIGÓW Uczestnicy/zawodnicy mogą wjeżdżać do depot w trakcie treningu i wyścigu w celu dokonania regulacji motocykla lub zmiany opon W trakcie wyścigu wszystkie tego typu prace muszą być przeprowadzane w depot w strefie napraw. Uczestnicy/zawodnicy są upoważnieni do obsługi przez trzech asystentów. Zabronione jest tankowanie i zmiana motocykla po minięciu przez prowadzącego uczestnika/zawodnika linii mety pierwszego okrążenia wyścigu Uczestnik/zawodnik, który w czasie wyścigu zjedzie do parku maszyn lub boksu, nie będzie dopuszczony do dalszego udziału w wyścigu TRENINGI Harmonogram treningów wraz z godzinami ich rozpoczęcia i czasem trwania musi być podany w Regulaminie Uzupełniającym zawodów Zawodnicy Mistrzostw Polski muszą mieć zapewnione dwa 30 minutowe treningi kwalifikacyjne z pomiarem czasu oraz jeden 10 minutowy trening rozgrzewający w dniu zawodów, jeśli obydwa treningi kwalifikacyjne odbyły się w dniu poprzednim. Pola startowe pierwszego wyścigu będą bazować na wynikach pierwszego treningu kwalifikacyjnego. Pola startowe drugiego wyścigu będą rezultatem zsumowania wyników obu sesji kwalifikacyjnych. Po zsumowaniu pierwszego i drugiego treningu kwalifikacyjnego zostaną nadane punkty dodatkowe za 3 pierwsze pozycje startowe. Uczestnicy/zawodnicy Pucharów Polski muszą mieć zapewniony jeden 30 minutowy trening kwalifikacyjny oraz jeden 10 minutowy trening rozgrzewający w dniu zawodów, jeśli trening 25

26 kwalifikacyjny odbył się w dniu poprzednim. Uczestnicy/zawodnicy klasy Classic muszą mieć zapewnione dwa 20-minutowe treningi kwalifikacyjne. Informacje odnośnie ilości oraz czasu treningów kwalifikacyjnych w MO zawarte będą w odpowiednich regulaminach jednakże muszą zawierać minimum jeden 15 minutowy trening kwalifikacyjny do wyścigu Uczestnicy/zawodnicy rozpoczną trening z depot, kiedy zostanie włączone zielone światło przy wyjeździe z depot. Czas trwania treningu liczony jest od momentu włączenia zielonego światła, które po dwóch minutach zmienione zostaje na niebieskie pulsujące. Widoczna tablica lub zegar pokazujące minuty pozostałe do końca treningu będą wystawione w depot i/lub na linii startu/mety Przy zmianie warunków atmosferycznych nie należy stosować przerywania ani przesuwania w czasie treningów Do treningu kwalifikacyjnego dopuszczeni będą uczestnicy/zawodnicy po odbiorze administracyjnym, na motocyklach odebranych przez Komisję Techniczną Do wyścigu zostanie dopuszczony uczestnik/zawodnik, który przejedzie na treningach kwalifikacyjnych (jednym lub obu łącznie) co najmniej 5 okrążeń toru i uzyska czas nie gorszy niż 120% czasu najlepszego okrążenia w danej klasie. Limit czasowy nie dotyczy klasy 125 4T Młodzieżowego Pucharu Polski. Każdy uczestnik/zawodnik, który nie osiągnął czasu kwalifikacyjnego będzie mógł wziąć udział w wyścigu, pod warunkiem, że w którymkolwiek z treningów wolnych uzyskał czas co najmniej 120% najszybszego uczestnika/zawodnika w tej samej sesji. Tacy uczestnicy/zawodnicy rozpoczną wyścig z tyłu siatki startowej, w zależności od ich czasu wolnej sesji treningowej. Dopuszczalne są odstępstwa od tej zasady podjęte przez Sędziego Głównego Zawodów. Uczestnik/zawodnik startujący w dwóch klasach, musi przejechać dodatkowo co najmniej 3 okrążenia toru w treningu kwalifikacyjnym drugiej klasy. Liczba przejechanych przez uczestnika/zawodnika okrążeń będzie liczona na podstawie danych zawartych w wynikach oficjalnych treningów publikowanych przez chronometraż W klasach, w których do zakwalifikowania się do wyścigu stosowany jest 1 trening kwalifikacyjny, do wymaganej minimalnej liczby okrążeń liczone będą także okrążenia wykonane podczas mierzonych przez chronometraż treningów wolnych Po rozpoczęciu oficjalnego treningu, wyścigowa powierzchnia toru nie powinna być myta lub zamiatana za wyjątkiem instrukcji wydanych przez Dyrektora Zawodów w 26

27 odpowiedzi na zmianę warunków Jeżeli klasa będzie podzielona na kilka grup treningowych, to muszą się one składać z takiej samej liczby uczestników/zawodników +/- jeden. Skład grup musi być ustalony przez Dyrektora Zawodów. Jeżeli treningi poszczególnych grup odbyły się w tych samych warunkach, do wyścigu zakwalifikują się w kolejności uczestnicy/zawodnicy z najlepszymi czasami z poszczególnych grup (aż do wypełnienia pól startowych w ilości zgodnej z pojemnością toru). W przypadku różnych warunków treningowych, z każdej grupy będzie brana równa ilość uczestników/zawodników (zaokrąglona w dół), z najlepszymi czasami. Pozycje na polach startowych układane będą naprzemiennie między grupami, zaczynając od najlepszego czasu najszybszej grupy. W przypadku remisu odnośnie miejsca i uzyskanego czasu, pod uwagę będzie brany drugi najlepszy czas (i dalej kolejne), aż do rozstrzygnięcia W przypadku większej liczby zgłoszonych uczestników/zawodników w klasie niż pozwala na to pojemność trasy, zakwalifikowanie uczestnika/zawodnika do wyścigu nastąpi na podstawie czasu uzyskanego na treningu Uczestnik/zawodnik może odbyć trening na więcej niż jednym motocyklu, pod warunkiem że były one odebrane pod jego nazwiskiem przez Komisję Techniczną Koniec treningu będzie sygnalizowany poprzez machanie flagą z szachownicą. Rejestracja czasu okrążenia uczestnika/zawodnika będzie kontynuowana aż minie on linę mety po upłynięciu wyznaczonego czasu treningu. Po tym sygnale uczestnicy/zawodnicy mogą ukończyć jedno dodatkowe okrążenie, celem zjazdu do depot. Nie zezwala się na minięcie flagi z szachownicą więcej niż jeden raz Treningi lub rozgrzewki zostaną określone przez Dyrektora Zawodów jako mokre, gdy więcej niż 50% uczestników/zawodników używa opon innych niż typu slick, lub gdy tor jest mokry przez 50% jednej z sesji treningowych. W obu przypadkach pokazana będzie tablica MOKRY / WET Jeśli trening zostanie przerwany (z powodu wypadku lub innej przyczyny) i zostanie pokazana czerwona flaga na linii startu i stanowiskach sędziów flagowych, uczestnicy/zawodnicy muszą powoli wrócić do depot. Po jego wznowieniu, na tablicy na linii startu pokazywany będzie czas, pozostały do jego zakończenia Uczestnik/zawodnik jest odpowiedzialny za posiadanie sprawnego transpondera przymocowanego do motocykla. W przypadku nie działającego transpondera, Dyrektor Zawodów ma prawo do poinformowania o tym fakcie zawodnika poprzez użycie czarnej 27

28 flagi. Jeżeli nie ma transpondera przymocowanego do swojej maszyny lub transponder nie działa, nie będzie miał kwalifikowanych czasów z tej konkretnej sesji. Jeżeli liczba zakwalifikowanych startujących nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej liczby startujących wynikającej z homologacji toru, Dyrektor Zawodów podejmie decyzję czy może on startować z końca siatki startowej Jeżeli uczestnik/zawodnik z jakichkolwiek powodów nie zajął swojego pola startowego, wynikającego z czasu uzyskanego w treningach kwalifikacyjnych, pozostaje ono wolne i nie może być zajęte przez innego uczestnika/zawodnika. Dotyczy to także wyścigu klas połączonych Treningi każdej klasy powinny odbywać się oddzielnie. Dopuszcza się połączenie treningów klas Rookie 600 i Rookie 1000 Pucharu Polski Treningi będą połączone dla następujących klas: Superstock 600 i Supersport Superstock 1000 i Superbike, Młodzieżowy Puchar Polski 125 4T oraz Open Moto POLA STARTOWE Usytuowanie pierwszego pola startowego przydzielanego najszybszemu uczestnikowi/zawodnikowi, określone jest podczas homologacji toru Siatka startowa ma konfigurację lub w układzie eszelonowym. Każda linia jest z przesunięciem 2 metrów. Pomiędzy każdym rzędem dystans wynosi 9 metrów Rodzaj zastosowanej siatki startowej będzie określony w Regulaminie Uzupełniającym zawodów WYŚCIGI Wyścigi każdej z klas powinny być rozgrywane oddzielnie. Dopuszcza się połączenie wyścigów klas Rookie 600 i Rookie 1000 Pucharu Polski, lecz z zachowaniem oddzielnej klasyfikacji Klasy: Młodzieżowy Puchar Polski 125 4T i Open Moto3 Pucharu Polski zostaną połączone lecz z zachowaniem oddzielnych klasyfikacji dla poszczególnych klas. 28

29 Wyścigi klas Superstock 600 i Supersport oraz Superstock 1000 i Superbike Mistrzostw Polski będą połączone, lecz z zachowaniem oddzielnej klasyfikacji Łączenie klas w wyścigach rangi Mistrzostw Okręgu będzie regulowane poprzez odpowiednie regulaminy Widoczna tablica przy linii start-meta odliczająca okrążenia będzie pokazywana w celu wskazania liczby pozostałych okrążeń wyścigu Liczba okrążeń wyścigu wyznaczona będzie na podstawie parametrów z punktu i każdorazowo podana w Regulaminie Uzupełniającym zawodów. Długość wyścigu może zostać zmieniona tylko przez Sędziego Głównego Zawodów RODZAJE STARTU START JEDNOCZESNY Zawodnicy startują jednocześnie z kilku linii. Sygnałem do startu jest gasnące czerwone światło na sygnalizatorze startu lub flaga narodowa. Miejsca na polach startowych przydzielane są w kolejności wg najlepszego czasu zawodnika uzyskanego w treningach kwalifikacyjnych START ROZSTAWNY Zawodnik lub grupy zawodników startują w wyznaczonych, stałych odstępach czasowych. Sędzia Główny Zawodów (lub Jury) podejmuje decyzję o zastosowaniu startu rozstawnego oraz o sposobie wyznaczania przedziałów czasowych pomiędzy zawodnikami/grupami/klasami. Przy starcie rozstawnym sygnały startowe dla poszczególnych grup zawodników powinny być podawane w ustalonych odstępach czasu z tego samego miejsca, znajdującego się za linią startu PROCEDURA STARTOWA minut przed startem Zostaje otworzony wyjazd z depot na okrążenie zapoznawcze. Przy wyjeździe wystawia się tablice określające czas do zamknięcia wyjazdu z depot: 5, 4, 3, 2 i 1 minuta. 29

30 Uczestnicy/zawodnicy mogą wykonać więcej niż jedno okrążenie zapoznawcze poprzez przejechanie przez depot (gdzie mogą dokonać napraw, zatankować lub zmienić motocykl) minut przed startem Wyjazd z depot zostaje zamknięty. Okrążenie zapoznawcze nie jest obowiązkowe. Uczestnicy/zawodnicy, którzy nie wyjechali na pola startowe, mogą wystartować do okrążenia rozgrzewającego lub do wyścigu bezpośrednio z depot, pod nadzorem osoby funkcyjnej, stojącej przy wyjeździe z depot. Kiedy uczestnicy/zawodnicy dojadą do pól startowych, ustawiają się na swoich pozycjach. Może im towarzyszyć do trzech osób, w tym jedna osoba z parasolem. Wszystkie osoby towarzyszące muszą posiadać przepustkę. Po zajęciu swojego pola startowego uczestnicy/zawodnicy mogą ściągnąć kaski, za wyjątkiem startu wznowionego. Sędziowie boczni startu wystawią tablice na brzegu toru, wskazujące na linie startu, aby pomóc ustawić się uczestnikom/zawodnikom. W tym momencie Dyrektor Zawodów może ogłosić wyścig jako mokry, poprzez wystawienie odpowiedniej tablicy dla uczestników/zawodników znajdujących się na polach startowych oraz w depot. Jeżeli tablica nie zostanie pokazana, wyścig zostanie uznany jako suchy. Uczestnicy/zawodnicy, którzy będą mieli problemy techniczne w czasie okrążenia zapoznawczego, mogą wrócić do depot, aby dokonać naprawy lub zmienić motocykl. W takiej sytuacji start do okrążenia rozgrzewającego odbędzie się z depot. Uczestnicy/zawodnicy na polach startowych mogą dokonać drobnych napraw lub zmienić opony, aby dostosować się do warunków na torze. Można stosować podgrzewacze opon i 2 wentylatory. Baterie lub inne elektryczne źródła prądu są niedozwolone. Uczestnik/zawodnik może używać jednego generatora typu przenośnego, o maksymalnej mocy 2 kw i dopuszczalnej głośności 65 db/a. Urządzenie startowe może być użyte tylko do uruchamiania motocykli czterosuwowych. Wszystkie naprawy i zmiany muszą być zakończone do momentu wystawienia tablicy 3 minuty. Uczestnicy/zawodnicy, którzy nie zakończyli napraw, muszą zepchnąć motocykle do depot, gdzie mogą kontynuować naprawy. Uczestnicy/zawodnicy ci wystartują do okrążenia rozgrzewającego z depot. Dolewanie benzyny lub wymiana zbiornika paliwa na polach startowych jest zabroniona. 30

31 minut do startu do okrążenia rozgrzewającego Wystawić tablicę 5 minut minuty do startu do okrążenia rozgrzewającego Wystawić tablicę 3 minuty. Uczestnicy/zawodnicy (lub ich mechanicy) muszą niezwłocznie z tolerancją 15 sekund zdjąć koce grzewcze z kół motocykli znajdujących się na polach startowych, pod rygorem nałożenia na uczestnika/zawodnika kary przejazdu przez depot. Generatory muszą zostać odłączone i usunięte z pól startowych, podobnie jak wózki i wentylatory. W tym czasie osoby towarzyszące, poza jednym mechanikiem i osobą trzymającą parasol oraz akredytowanymi dziennikarzami, muszą opuścić pola startowe. Uczestnicy/zawodnicy muszą nałożyć kaski. Nikt (poza niezbędnymi osobami funkcyjnymi) nie może w tym momencie wejść na pola startowe minuta do startu do okrążenia rozgrzewającego Wystawić tablicę 1 minuta. W tym czasie wszystkie osoby towarzyszące, za wyjątkiem mechaników, opuszczają pola startowe. Mechanicy, tak szybko jak to możliwe, pomagają uruchomić motocykle i opuszczają pola startowe sekund do startu okrążenia rozgrzewającego Wystawić tablicę 30 sekund. Wszyscy uczestnicy/zawodnicy muszą być na pozycjach startowych z uruchomionymi silnikami. Nie jest dozwolona żadna pomoc mechaników. Uczestnicy/zawodnicy, którzy nie zdołali uruchomić motocykli, muszą opuścić pola startowe i przepchać motocykle do depot, gdzie mogą próbować je uruchomić lub wymienić. Uczestnicy/zawodnicy ci wystartują do okrążenia rozgrzewającego z depot. 31

32 Start do okrążenia rozgrzewającego Zielona flaga pokazywana przez machanie będzie sygnałem do startu do okrążenia rozgrzewającego. Jeśli uczestnikowi/zawodnikowi zgaśnie motocykl, może mu być udzielona pomoc w jego uruchomieniu. Jeżeli po rozsądnym czasie nie uda się uruchomić motocykla, uczestnik/zawodnik będzie zepchnięty do depot, gdzie pomocy udzielą mu mechanicy lub gdzie może zmienić motocykl. Uczestnicy/zawodnicy robią jedno okrążenie rozgrzewające z nieograniczoną prędkością. Za nimi podąża samochód bezpieczeństwa. Samochód ten musi wyprzedzać wolnych uczestników/zawodników. Kiedy uczestnicy/zawodnicy miną wyjazd z depot, przy wyjeździe zapala się zielone światło i oczekujący tam na start mogą wyjechać na okrążenie rozgrzewające. Po 15 sekundach zapala się czerwone światło i wyjazd z depot zostaje zamknięty. Osoba funkcyjna z czerwoną flagą zajmuje miejsce przy wyjeździe. Po powrocie na pola startowe uczestnicy/zawodnicy zajmują swoje miejsca, z przednim kołem przy linii określającej ich pozycję startową, z pracującymi silnikami. Sędzia startu z podniesioną czerwoną flagą stoi przed linią startową. Uczestnik/zawodnik, który przyjedzie za samochodem bezpieczeństwa, musi wystartować do wyścigu z następnej wolnej na polach startowych pozycji za ostatnim zakwalifikowanym do wyścigu uczestnikiem/zawodnikiem. W przypadku dwóch lub więcej spóźnionych uczestników/zawodników ich kolejność za ostatnim zakwalifikowanym do wyścigu uczestnikiem/zawodnikiem ustalona zostanie na podstawie wyników treningów kwalifikacyjnych. Uczestnik/zawodnik, który będzie miał kłopoty techniczne w czasie okrążenia rozgrzewającego, musi powrócić do depot w celu dokonania naprawy lub zamiany motocykla. Uczestnik/zawodnik, któremu zgaśnie motocykl na pozycji startowej lub będzie miał inny problem, musi podnieść rękę. Zabrania się uczestnikom/zawodnikom opóźniać start w jakikolwiek inny sposób. Po tym jak wszystkie pozycje startowe w linii zostaną zapełnione, sędzia boczny startu opuści tablice wskazując, że dana linia uczestników/zawodników została skompletowana. Tablica nie zostanie opuszczona, gdy któryś z uczestników/zawodników będzie trzymał uniesioną rękę sygnalizując kłopoty techniczne lub jakiekolwiek inne. Kiedy wszystkie tablice zostaną opuszczone, a samochód bezpieczeństwa zakończy okrążenie, sędzia startu stojący za uczestnikami/zawodnikami ustawionymi na pozycjach startowych, zacznie machać zieloną 32

33 flagę. Na ten znak starter poleci sędziemu startu z czerwoną flagą zejście z toru. Zostanie zapalone czerwone światło, które po 2 5 sekundach zgaśnie. Jest to znak do startu i rozpoczęcia wyścigu. W przypadku awarii sygnalizacji startowej sygnał startu zostanie pokazany machnięciem flagi narodowej przez Startera. Samochód bezpieczeństwa będzie podążał za uczestnikami/zawodnikami przez całe pierwsze okrążenie Uczestnik/zawodnik, który popełni falstart zostanie ukarany procedurą przejazdu. Falstart zostanie stwierdzony, jeżeli motocykl ruszy do przodu w trakcie palącego się czerwonego światła. Na wniosek Dyrektora Zawodów Sędzia Główny Zawodów zadecyduje, czy zostanie nałożona kara na uczestnika/zawodnika. Należy o tym powiadomić przedstawicieli zespołu danego uczestnika/zawodnika (za pomocą żółtej tablicy z numerem startowym uczestnika/zawodnika, pokazanej do depot), nie później niż przed końcem czwartego okrążenia Jeśli po zgaśnięciu czerwonego światła uczestnikowi/zawodnikowi zgaśnie silnik, osoby funkcyjne (sędziowie linii startu) mogą udzielić pomocy w jego uruchomieniu. Jeżeli próby te się nie powiodą, uczestnik/zawodnik musi zepchnąć motocykl do depot pod nadzorem osoby funkcyjnej, gdzie pomocy udzielą mu mechanicy lub może zmienić motocykl Po tym jak startujący uczestnicy/zawodnicy miną linię wyjazdu z depot, osoba funkcyjna zapali zielone światło przy wyjeździe na tor, dając sygnał do startu uczestnikom/zawodnikom startującym z depot. Gdy prowadzący uczestnik/zawodnik minie linię mety na końcu pierwszego okrążenia, wyklucza się zmiany motocykla chyba, że wyścig zostanie przerwany Jeśli wystąpiłyby problemy zagrażające bezpieczeństwu startu, sędzia odpowiedzialny za start włączy migające żółte światło oraz wystawi tablicę Start opóźniony/delayed. Sędzia z czerwoną flagą pozostanie lub wróci na linię startu, a sędziowie boczni startu będą machać żółtymi flagami. Procedura startowa będzie wznowiona od momentu 1 minuta do startu. Uczestnicy/zawodnicy przejadą ponownie okrążenie rozgrzewające, a dystans wyścigu zostanie zmniejszony o jedno okrążenie. Uczestnik/zawodnik winny opóźnienia startu może zostać ukarany W Mistrzostwach Okręgu zaleca się stosowanie jednolitej procedury startowej jednak czasy poszczególnych etapów mogą ulec zmianie. Informacje takie powinny być zawarte w regulaminach MO lub w odpowiednich Regulaminach Uzupełniających. 33

34 1.24. PROCEDURA PRZEJAZDU W trakcie wyścigu uczestnik/zawodnik, który zostanie ukarany procedurą przejazdu - a która będzie mu pokazana za pomocą żółtej tablicy z jego numerem startowym - musi zjechać do depot i przejechać przez nie bez zatrzymywania się, po czym może dołączyć do wyścigu. Uczestnik/zawodnik musi respektować ograniczenie prędkości do 60 km/h obowiązujące w depot. W przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości, procedura przejazdu zostanie powtórzona. Po powtórnym przekroczeniu ograniczenia prędkości, uczestnikowi/zawodnikowi zostanie pokazana czarna flaga W przypadku wyścigu wznowionego, powyższa zasada również będzie stosowana W przypadku przerwania wyścigu przed odbyciem kary przez uczestnika/zawodnika, procedurę przejazdu musi on wykonać po wznowieniu wyścigu. W przypadku, gdy kara uczestnika/zawodnika zostanie przeniesiona na drugą część wyścigu (po wznowieniu), a uczestnik/zawodnik przy kolejnym starcie popełni falstart, zostanie mu pokazana czarna flaga Po przekazaniu informacji w depo przedstawicielom zespołu danego uczestnika/zawodnika o nałożeniu na niego kary przejazdu za pomocą żółtej tablicy wraz z numerem uczestnika/zawodnika, tablica ta będzie pokazana również uczestnikowi/zawodnikowi na linii start-meta. Jeżeli uczestnik/zawodnik nie wykona kary przejazdu przez trzy kolejne okrążenia, zostanie mu pokazana czarna flaga Jeśli więcej niż jeden uczestnik/zawodnik ma zostać ukarany, procedura przejazdu zostanie pokazana dla maksymalnie czterech uczestników/zawodników jednocześnie. Jeżeli więcej niż czterech uczestników/zawodników zostało ukaranych, pozostali zostaną poinformowani po odbyciu kar przez poprzednich uczestników/zawodników W przypadku kiedy przebieg wyścigu uniemożliwił uczestnikowi/zawodnikowi wykonanie nałożonej na niego kary procedury przejazdu przed końcem wyścigu, zostanie mu doliczonych 20 sekund karnych do uzyskanego przez niego czasu całkowitego wyścigu i na tej podstawie określone miejsce w wyścigu WYŚCIG MOKRY I SUCHY Wszystkie wyścigi zostaną określone, jako mokre lub suche. Tablica może zostać umieszczona przed pozycjami startowymi lub przy wyjeździe z depot, informując o kategorii 34

35 wyścigu. Jeżeli tablica nie zostanie umieszczona oznacza to, że wyścig został określony jako suchy. Decyzję o zakwalifikowaniu wyścigu podejmuje Dyrektor Zawodów Wyścig suchy wyścig określony jako suchy będzie przerwany przez Dyrektora Zawodów, jeśli uzna on, że warunki pogodowe oddziałujące na nawierzchnię toru mogą spowodować, że uczestnicy/zawodnicy chcieliby zmienić opony Wyścig mokry wyścig określony jako mokry, zwykle rozpoczynany w zmiennych warunkach lub przy mokrym torze, nie będzie przerwany z przyczyn pogodowych, a uczestnik/zawodnik, który chciałby zmienić opony, musi zjechać do depot i zrobić to w trakcie wyścigu We wszystkich przypadkach, gdy wyścig zostanie przerwany z powodów pogodowych, ponowny start zostanie określony jako mokry /wet Jeśli wszystkie treningi i rozgrzewka były przeprowadzane na suchym torze, to w przypadku gdy zaczęło padać tuż przed startem, w trakcie startu lub w trakcie wyścigu (o ile nie ukończono 2/3 lub więcej całkowitego dystansu wyścigu), należy przeprowadzić następującą procedurę: po tym jak wszyscy uczestnicy/zawodnicy zjadą do depot, ogłoszona będzie 5-cio minutowa przerwa, przeprowadzone będą maksymalnie 3 okrążenia zapoznawcze; po drugim okrążeniu pierwszemu uczestnikowi/zawodnikowi i pozostałym pokazana będzie flaga z szachownicą, uczestnicy/zawodnicy po zakończeniu trzeciego okrążenia zajmują swoje miejsca na polach startowych i kontynuowany będzie dalszy ciąg procedury startowej (okrążenie rozgrzewające itd.) Jeżeli wszystkie treningi i rozgrzewka były przeprowadzone na mokrym torze, powyższa procedura będzie przeprowadzona w suchych warunkach PRZERWANIE WYŚCIGU W przypadku, kiedy Dyrektor Zawodów zadecyduje o przerwaniu wyścigu z przyczyn pogodowych lub z innych powodów, poleci wystawienie czerwonych flag na wszystkich punktach obserwacyjnych i na starcie oraz zapalenie czerwonego światła. Wszyscy uczestnicy/zawodnicy muszą natychmiast zwolnić i zjechać do depot. Uczestnicy/zawodnicy nieuczestniczący czynnie w wyścigu, w momencie pokazania czerwonej flagi, oraz 35

36 uczestnicy/zawodnicy którzy w ciągu 5 minut (od pokazania czerwonej flagi) nie zjadą do depot pchając lub jadąc na swoim motocyklu, nie będą klasyfikowani. Wynik wyścigu będzie skalkulowany wg poprzedniego okrążenia. Wyniki powyższe zostaną liczone na mecie ostatniego okrążenia, podczas którego jechali wszyscy uczestnicy/zawodnicy, przed pokazaniem czerwonej flagi Jeżeli rezultaty przerwanego wyścigu wskażą, że prowadzący wyścig oraz uczestnicy/zawodnicy znajdujący się na tym samym okrążeniu, przejechali mniej niż trzy okrążenia, wyścig zostanie anulowany i będzie przeprowadzony od nowa, na dystansie maksymalnie 2/3 liczby okrążeń pełnego wyścigu. Jeżeli wyścig nie będzie mógł być wznowiony, to będzie on uznany za anulowany i jego wyniki nie będą brane pod uwagę do ogólnej klasyfikacji rozgrywek. Punkty za najlepszy czas treningowy będą przyznane Jeżeli zostanie ukończonych trzy lub więcej okrążeń przez prowadzącego wyścig oraz innych uczestników/zawodników, będących na tym samym okrążeniu co lider, ale mniej niż 2/3 pełnego dystansu wyścigu, zaokrąglonego w dół do pełnej liczby okrążeń (lub 2/3 właściwego czasu trwania wyścigu), to wyścig będzie wznowiony zgodnie z punktem b. Liczba okrążeń drugiej części wyścigu będzie nie wyższa niż potrzebna do zrealizowania 2/3 właściwego dystansu wyścigu, lecz nie mniej niż 5 okrążeń. Jeśli wyścig nie będzie mógł być wznowiony, to wyniki z przerwanego wyścigu będą brane pod uwagę w klasyfikacji generalnej, a uczestnicy/zawodnicy otrzymają połowę należnych im punktów Jeśli rezultaty przerwanego wyścigu wskazują, że ukończono 2/3 wyznaczonego dystansu, zaokrąglonego w dół do pełnej liczby okrążeń (lub 2/3 właściwego czasu trwania wyścigu), to uzna się wyścig jako zakończony i uczestnicy/zawodnicy otrzymają punkty w pełnym wymiarze Jeżeli wyścig zostanie przerwany na ostatnim okrążeniu, gdy części uczestników/zawodników pokazana już została flaga z szachownicą, zastosowana będzie następująca procedura: dla uczestników/zawodników, którzy przekroczyli linię mety w momencie pokazania czerwonej flagi oraz uczestnikom/zawodnikom którym pokazana była flaga z szachownicą (przed przerwaniem wyścigu), częściowa klasyfikacja będzie ustalona na koniec ostatniego okrążenia wyścigu, dla uczestników/zawodników, którym nie była pokazana flaga z szachownicą (przed przerwaniem wyścigu), częściowa klasyfikacja będzie ustalona na koniec 36

37 Polski Związek Motorowy Zasady Rozgrywek Wyścigi Motocyklowe sezon 2015 przedostatniego okrążenia wyścigu, ostateczna klasyfikacja będzie ustalona poprzez połączenie obu częściowych klasyfikacji. Przykład. Wyścig składa się z 15 okrążeń: jeśli czerwona flaga zostanie pokazana w momencie gdy prowadzący jest na 6 okrążeniu po 5 ukończonych okrążeniach a nie wszyscy uczestnicy/zawodnicy mają ukończone 5 okrążeń, wówczas częściowe wyniki wyścigu liczone będą na koniec 4 okrążenia a druga część wyścigu składać będzie się z 6 okrążeń. Jeśli czerwona flaga zostanie pokazana kiedy prowadzący oraz reszta stawki są na 6 okrążeniu po 5 ukończonych okrążeniach, wówczas częściowe wyniki wyścigu liczone będą na koniec 5 okrążenia a druga część wyścigu składać będzie się z 5 okrążeń. Jeśli czerwona flaga zostanie pokazana kiedy prowadzący oraz reszta stawki są na 8 okrążeniu po 7 ukończonych okrążeniach, wówczas częściowe wyniki wyścigu liczone będą na koniec 7 okrążenia a druga część wyścigu składać będzie się z 5 okrążeń. 2/3 x 15 = 10 7 = 3 ale obowiązującym jest zapis minimum 5 okrążeń Jeżeli druga część wyścigu zostanie również przerwana poprzez machanie czerwoną flagą, nie będzie już przeprowadzony trzeci start WZNOWIENIE WYŚCIGU Jeżeli wyścig ma zostać wznowiony, musi nastąpić to w możliwie najkrótszym czasie, zakładając że pozwolą na to warunki na torze. Po powrocie zawodników do depo, Dyrektor Zawodów wyznaczy czas ponownego startu jeżeli pozwalają na to warunki nie później niż 20 minut od pokazania czerwonej flagi Rezultaty przerwanego wyścigu muszą być udostępnione uczestnikom/zawodnikom przed wznowieniem wyścigu Przeprowadzona będzie pełna procedura startowa z okrążeniem zapoznawczym, rozgrzewającym itd. Uwarunkowania wznowionego wyścigu będą następujące: a) w przypadku gdy ukończono mniej niż 3 okrążenia: wszyscy uczestnicy/zawodnicy mogą ponownie wystartować, motocykle mogą być naprawiane lub zmienione, tankowanie jest dozwolone, pozycje na polach startowych będą takie jak w pierwotnym wyścigu. 37

38 b) w przypadku gdy ukończono 3 lub więcej okrążeń, lecz mniej niż 2/3 dystansu wyścigu: tylko uczestnicy/zawodnicy, którzy zostali sklasyfikowani w pierwszym wyścigu, będą dopuszczeni do ponownego startu (patrz ), motocykle mogą być naprawiane lub zmieniane; koła/opony mogą być zmieniane. Tankowanie jest dozwolone ale tylko w depo, liczba okrążeń lub długość następnego wyścigu będzie wyznaczana na podstawie liczby okrążeń lub długości potrzebnej do osiągnięcia 2/3 długości pierwotnego wyścigu ale nie mniej niż 5 okrążeń. pozycje na polach startowych będą odpowiadały kolejności ukończenia przerwanego wyścigu, końcowe rezultaty wyścigu będą oparte na podstawie pozycji i liczby okrążeń każdego uczestnika/zawodnika w momencie przekraczania przez niego linii mety nowego wyścigu. Przepisy punktu 1.28 będą obowiązujące ZAKOŃCZENIE WYŚCIGU W wyścigu ze startem jednoczesnym zwycięzcą jest ten uczestnik/zawodnik, który pierwszy przejedzie linię mety (linię pomiaru czasu), po przebyciu ustalonej regulaminem uzupełniającym liczby okrążeń. Kiedy prowadzący uczestnik/zawodnik ukończy przewidzianą w Regulaminie liczbę okrążeń wyścigu, będzie mu pokazana na linii mety i kolejno uczestnikom/zawodnikom następnym flaga z szachownicą, którą osoba funkcyjna pokazywać będzie na poziomie toru Z chwilą ukończenia biegu przez zwycięzcę danej klasy, następni uczestnicy/zawodnicy będą wymachani na linii mety bez względu na liczbę przejechanych okrążeń. Uczestnicy/zawodnicy z jednakową liczbą okrążeń będą klasyfikowani w zależności od kolejności przejechania linii mety. Kiedy flaga ta zostanie pokazana prowadzącemu wyścig, żaden uczestnik/zawodnik nie będzie mógł wjechać na tor z depot. Zostanie zapalone czerwone światło przy wyjeździe z depot, a osoba funkcyjna stanie z czerwoną flagą przy wyjeździe Jeśli do linii mety zbliża się uczestnik/zawodnik (uczestnicy/zawodnicy) blisko poprzedzający zwycięzcę w trakcie ostatniego okrążenia, starter pokaże im równocześnie flagę z szachownicą i flagę niebieską. Oznacza to, że wyścig jest zakończony dla lidera (i uczestników/zawodników przekraczających za nim linię mety), a uczestnik/zawodnik 38

39 (uczestnicy/zawodnicy) go poprzedzający musi/muszą ukończyć ostatnie dla niego/nich okrążenie i być wymachany/i flagą z szachownicą W przypadku foto-finiszu pomiędzy dwoma lub więcej uczestnikami/zawodnikami, lepsze miejsce zajmie uczestnik/zawodnik, którego krawędź przedniego koła pierwsza przekroczy linię mety. W przypadku remisu, uczestnicy/zawodnicy będą sklasyfikowani na podstawie czasu najlepszego okrążenia wyścigu Jeżeli z jakiegoś powodu, sygnał zakończenia wyścigu będzie pokazany zanim prowadzący uczestnik/zawodnik ukończy właściwą liczbę okrążeń (lub czas trwania wyścigu), wyścig będzie uznany jako zakończony, kiedy prowadzący uczestnik/zawodnik po raz ostatni przekroczył linię mety, przed pokazaniem sygnału o zakończeniu wyścigu. Jeśli sygnał zakończenia wyścigu będzie opóźniony, wyścig będzie uznany jako ukończony, wtedy kiedy powinien być ukończony KLASYFIKACJA W ZAWODACH Uczestnik/zawodnik będzie sklasyfikowany w wyścigu, gdy minie linię mety na torze (nie w depot) za zwycięzcą wyścigu, pokonawszy nie mniej niż 75% dystansu zwycięzcy (zaokrąglonego w górę do pełnej liczby okrążeń) i przyjedzie nie później niż 5 minut po zwycięzcy. W momencie przekraczania linii mety uczestnik/zawodnik musi mieć kontakt z motocyklem. W zawodach uczestnikiem/zawodnikiem jest kierowca wraz z motocyklem. Kierowca nie może kończyć wyścigu bez motocykla, jednak nie musi na nim siedzieć Za zajęte miejsca w wyścigu każdej z klas Mistrzostw Polski, Pucharu Polski lub Mistrzostw Okręgu, zawodnicy otrzymują punkty do klasyfikacji indywidualnej sezonu, jak niżej (nie dotyczy uczestników wyścigu): M-ce I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV Pkt W Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski oraz Mistrzostwach Okręgu, za uzyskanie najlepszego czasu w treningach kwalifikacyjnych (zdobycie Pole Position) oraz miejsca 2 i 3 zawodnik otrzyma dodatkowe punkty (odpowiednio 3-2-1) do klasyfikacji indywidualnej. Za najlepszy czas jednego okrążenia w wyścigu, zawodnik otrzyma 1 punkt dodatkowy do klasyfikacji indywidualnej (nawet, jeśli nie skończy wyścigu). Dotyczy to także rund zagranicznych Na rundach podwójnych punkty za pierwsze pola startowe przyznane będą tylko raz i 39

40 doliczone do wyniku drugiego wyścigu (klasyfikacja po dwóch połączonych sesjach kwalifikacyjnych), w którym ten zawodnik uczestniczył. Punkt za najlepszy czas jednego okrążenia wyścigu przyznany będzie za każdy rozegrany wyścig Zawodnik wykluczony z wyścigu utrzymuje punkty zdobyte za najlepszy czas treningu, natomiast nie przysługuje mu prawo do 1 punktu za najlepszy czas jednego okrążenia w wyścigu Jeśli wyścig będzie przerwany przed ukończeniem 3 okrążenia i nie będzie wznowiony, zawodnicy otrzymają punkty za najlepsze czasy treningu, a punkt za najlepszy czas jednego okrążenia w wyścigu nie będzie przyznany Jeśli wyścig będzie przerwany przed ukończeniem 2/3 dystansu i nie będzie dokończony, punkty za najlepszy czas treningu kwalifikacyjnego i najlepszy czas jednego okrążenia wyścigu będą przyznane w pełnej wysokości Zawodnik startujący w połączonych wyścigach klas Superstock 600 i Supersport oraz Superstock 1000 i Superbike może być sklasyfikowany tylko w jednej z tych klas, stosownie do złożonego zgłoszenia W wyścigach zagranicznych, będących rundami Mistrzostw Polski, zawodnicy otrzymują punkty i pamiątkowe puchary wg miejsc zajętych w klasyfikacji Mistrzostw Polski W rozgrywanych na torach zagranicznych wyścigach klas Rookie 600 i 1000 Pucharu Polski, puchary i punkty przyznawane będą wyłącznie dla zawodników posiadających polską licencję B Kierownik chronometrażu ma obowiązek przesłania wyników zawodów w formie elektronicznej do Biura Sportu i Turystyki ZG PZM, w ciągu 48 godzin od ich zakończenia PROTESTY Każdy protest musi być zgłoszony na piśmie (załącznik 10) i poparty kaucją. Protesty nie mogą być zgłaszane później niż: 30 minut po ogłoszeniu prowizorycznych wyników, jeżeli protest dotyczy tych wyników, 20 minut po zakończeniu wyścigu w sprawach dotyczących motocykla, paliwa, zachowania zawodnika itp Protesty powinny być składane na ręce Dyrektora Zawodów i zgłosić je może 40

41 wyłącznie uczestnik/zawodnik lub kierownik ekipy/zespołu (wskazany imiennie w zgłoszeniu). Protest złożony przez inne osoby nie będzie rozpatrywany Kaucja za złożenie protestu zwrotna w przypadku jego uznania wynosi: 2000 zł gdy konieczne jest rozbieranie silnika, 500 zł w pozostałych przypadkach. Kaucja musi zostać wpłacona w kasie w biurze zawodów w terminie przewidzianym na złożenie protestu Jeżeli wskutek przyjętego protestu zajdzie konieczność demontażu niektórych elementów motocykla, dokonuje tego uczestnik/zawodnik, przeciwko któremu złożono protest lub jego mechanik, w obecności Kierownika Komisji Technicznej W przypadku odrzucenia protestu, całą kaucję otrzymuje uczestnik/zawodnik, którego pojazd musiał być rozbierany Jeżeli strona, która składa protest jest stroną wygraną, kaucja musi zostać zwrócona. Strona przegrana może być ukarana przez Sędziego Głównego Zawodów INSTRUKCJE I KOMUNIKATY DLA UCZESTNIKÓW Wszystkie klasyfikacje i rezultaty treningów i wyścigów jak również wszelkie decyzje wydawane przez osoby funkcyjne będą umieszczane na oficjalnej tablicy ogłoszeń Informacja na temat umiejscowienia oficjalnej tablicy ogłoszeń musi być zawarta w Regulaminie Uzupełniającym zawodów Wszelka komunikacja między Dyrektorem Zawodów a zespołem lub uczestnikiem/zawodnikiem musi odbywać się pisemnie. Równocześnie, wszelka komunikacja od zespołu lub uczestnika/zawodnika kierowana do Dyrektora Zawodów musi również odbywać się w formie pisemnej KLASYFIKACJA KOŃCOWA ROZGRYWEK Klasyfikacja końcowa Mistrzostw Polski, Pucharu Polski i Mistrzostw Okręgu indywidualna, oddzielna dla każdej klasy. Miejsce zawodnika w klasyfikacji końcowej (jak i w trakcie sezonu) wylicza się sumując jego punkty zdobyte: w Mistrzostwach Polski - 10 z 12 rozegranych wyścigów w Pucharze Polski (Rookie 600 i 1000) 7 z 9 rozegranych wyścigów w Pucharze Polski (MPP 125 4T i Open Moto3) 4 z 4 rozegranych wyścigów 41

42 w Mistrzostwach Okręgu zgodnie z odpowiednimi regulaminami. Do klasyfikacji bierze się pod uwagę najlepsze wyniki z rund razem z punktami dodatkowymi. Punkty dodatkowe uzyskane w odrzuconych wynikach nie są brane pod uwagę. Jeśli zawodnik zostanie wykluczony lub zdyskwalifikowany z wyścigu to rezultat ten jest brany pod uwagę do najlepszych wyników. Przy równej ilości punktów decyduje większa liczba lepszych miejsc. W przypadku dalszych remisów, pod uwagę brane będą: najlepsze miejsce w ostatnim wyścigu, przedostatnim wyścigu itd Warunkiem przyznania tytułu Mistrza i v-ce Mistrza Polski w klasach Superstock 600, Supersport, Superstock 1000 i Superbike jest zdobycie w zaliczonych rundach co najmniej 50% liczby punktów, możliwych do zdobycia we wszystkich odbytych rundach (RSM ) oraz sklasyfikowanie minimum 6 zawodników. Tytuł II v-ce Mistrza Polski zostanie przyznany gdy sklasyfikowanych będzie minimum 9 zawodników W Pucharze Polski, najwyżej sklasyfikowani w punktacji zawodnicy otrzymają na zakończenie sezonu Puchar Polski (wyłączając klasę Classic). W przypadku sklasyfikowania powyżej 10 zawodników w każdej grupie Młodzieżowego Pucharu Polski i powyżej 15 zawodników w klasach Rookie 600 oraz Rookie 1000, puchary będą wręczane za trzy pierwsze miejsca Warunkiem przyznania tytułu Mistrza i v-ce Mistrza Okręgu jest zdobycie w zaliczonych rundach co najmniej 50% liczby punktów, możliwych do zdobycia we wszystkich odbytych rundach (RSM ) oraz sklasyfikowanie minimum 6 zawodników. Tytuł II v-ce Mistrza Okręgu zostanie przyznany gdy sklasyfikowanych będzie minimum 9 zawodników W Mistrzostwach Polski prowadzona będzie klasyfikacja zespołów sponsorskich (zobowiązanych do wykupienia licencji sponsorskiej dla każdego zawodnika, członka zespołu). Skład liczbowy i osobowy zespołu nie jest limitowany i może się zmieniać w trakcie sezonu. Do klasyfikacji prowadzonej tylko jako łączna całego sezonu zalicza się punkty zdobyte przez maksymalnie dwóch najlepszych (najwyżej sklasyfikowanych) członków zespołu w danej klasie, we wszystkich rundach (w tym również na rundach zagranicznych). Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla każdej klasy, pod warunkiem zgłoszenia do rozgrywek danej klasy minimum trzech zespołów. Zwycięski zespół otrzymuje pamiątkowy puchar W Mistrzostwach Polski prowadzona będzie również klasyfikacja klubowa. Skład 42

43 liczbowy i osobowy zespołu klubowego nie jest limitowany i może się zmieniać w trakcie sezonu. Do klasyfikacji prowadzonej tylko jako łączna całego sezonu zalicza się punkty zdobyte przez 3 najlepszych członków klubu w każdej klasie, we wszystkich rundach (w tym również na rundach zagranicznych). Klasyfikacja będzie prowadzona łącznie dla wszystkich klas Mistrzostw Polski. Pierwsze trzy kluby otrzymają pamiątkowe puchary wręczane podczas oficjalnego zakończenia sezonu w sportach motocyklowych Klasyfikacja Debiutant Roku/Rookie of the Year w klasach Mistrzostw Polski prowadzona będzie wśród zawodników, którzy w bieżącym roku po raz pierwszy startowali w Mistrzostwach Polski. Udział w ostatnim wyścigu poprzedniego sezonu w tej klasie nie eliminuje zawodnika z ubiegania się o tytuł Debiutanta Roku/Rookie of the Year. Zwycięzcą zostanie ten zawodnik, który spełniając powyższe kryteria, zajmie najwyższe miejsce w swojej klasie. Klasyfikowani będą tylko zawodnicy polscy podczas każdej rundy Mistrzostw Polski W klasach Mistrzostw Polski (Superstock 600, Supersport, Superstock 1000 i Superbike) prowadzona będzie Klasyfikacja Producentów. Do klasyfikacji prowadzonej tylko jako łączna całego sezonu zaliczane będą punkty zdobyte na każdej rundzie, przez najwyżej sklasyfikowanego w danej klasie zawodnika, jadącego na motocyklu danej marki. Zwycięski producent otrzyma pamiątkowy puchar PARKI MASZYN ZAMKNIĘTY PARK MASZYN (PARC FERME) Motocykle uczestników/zawodników, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w wyścigu, bezpośrednio po jego zakończeniu muszą być odprowadzone do zamkniętego parku maszyn. Wejście do parku zamkniętego dozwolone jest wyłącznie komisji technicznej, Sędziemu Głównemu (Jury) i Dyrektorowi Zawodów. Uczestnik/zawodnik lub mechanik może wejść do parku zamkniętego wyłącznie w celu wprowadzenia lub wyprowadzenia motocykla. Motocykle będzie można odebrać z parku 30 minut po opublikowaniu wyników wyścigu podpisanych przez Dyrektora Zawodów i zatwierdzonych przez Sędziego Głównego Zawodów. O wcześniejszym wydaniu motocykla musi zadecydować wyłącznie Sędzia Główny Zawodów (Jury). Miejsce, w którym znajduje się park zamknięty musi być określone w Regulaminie Uzupełniającym zawodów. 43

44 PARK MASZYN Organizator zawodów musi zorganizować park maszyn, w którym pozostają motocykle, zawodnicy i ich ekipy podczas zawodów. Do parku maszyn mają wstęp tylko uczestnicy/zawodnicy i osoby im towarzyszące, mechanicy, Sędzia Główny Zawodów (Jury), osoby funkcyjne organizatora, prasa i TV. Wszystkie osoby powinny posiadać specjalne przepustki lub identyfikatory DEPOT / PIT-LANE Depot jest to wydzielone miejsce przy strefie startu przeznaczone na wykonywanie napraw i regulacji w czasie trwania treningów lub wyścigu i musi być zorganizowane zgodnie z warunkami homologacji toru. Do depot mają wstęp wyłącznie osoby funkcyjne organizatora, mechanicy, prasa i TV. Wszystkie osoby muszą posiadać specjalne przepustki lub identyfikatory. 44

45 2. REGULAMIN TECHNICZNY WYŚCIGÓW MOTOCYKLOWYCH 2.1. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWA MOTOCYKLI DEFINICJA MOTOCYKLA Motocykl jest to pojazd napędzany silnikiem, mający cztery koła lub mniej, wszystkie poza szczególnymi przypadkami stale stykające się z podłożem KATEGORIE I GRUPY MOTOCYKLI Motocykle podzielone są na kategorie, grupy i klasy. Podział ten powinien być przestrzegany podczas zawodów międzynarodowych. W zasadzie nie zezwala się na współzawodnictwo w jednym wyścigu różnych kategorii, grup i klas motocykli, chyba że Regulamin Uzupełniający stanowi inaczej. W Polsce rozgrywane są zawody tylko dla motocykli kategorii I grupy A1 (dwukołowe pojazdy jednośladowe). Zawody dla pozostałych kategorii i grup ustalonych przez FIM mogą być rozgrywane na podstawie specjalnej uchwały GKSM TURBODOŁADOWANIE Turbodoładowanie w sensie urządzenia jakiegokolwiek rodzaju jest zabronione na każdych zawodach, z wyjątkiem prób bicia rekordu, sprintu i dragsterów TELEMETRIA I TRANSPONDERY POMIAROWE Nie dozwolone jest przekazywanie w jakikolwiek sposób informacji z/do poruszającego się motocykla. Organizator może wymagać zainstalowania na motocyklu oficjalnego urządzenia przekaźnikowego. Urządzenie służące do automatycznego pomiaru czasu nie jest uważane za telemetrię. Urządzenie takie nie może zakłócać w jakikolwiek sposób oficjalnego pomiaru czasu. Urządzenie powinno być zamocowane do motocykla pomiędzy górną a dolną półką amortyzatorów w sposób trwały. Zawodnik jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie transpondera do pomiaru czasu i jego obowiązkowe posiadanie podczas wszystkich mierzonych treningów oraz wyścigów. Dodatkowy sprzęt elektroniczny nie zamontowany na oryginalnym homologowanym motocyklu nie może być dodany (odnosi się to do: gromadzenia danych i czujników, komputerów, urządzeń nagrywających, kontroli trakcji itd). 45

46 Dodanie urządzenia na podczerwień (IR) do przekazywanie sygnału między ścigającym się zawodnikiem i jego zespołem, wykorzystywane wyłącznie do pomiaru czasu okrążenia, jest dozwolone. Dodanie modułu GPS do pomiaru czasu okrążenia /celów punktacji jest dozwolone. Telemetria jest zabroniona podczas całych zawodów. Dozwolone są jedynie potencjometry i czujniki montowane jako oryginalne wyposażenie w homologowanym motocyklu WYMAGANIA OGÓLNE Poniższe wymagania obowiązują wszystkie pojazdy we wszystkich zawodach krajowych i międzynarodowych, chyba że regulamin zawodów stanowi inaczej: we wszystkich motocyklach zabronione jest użycie tytanu jako materiału konstrukcyjnego ramy, osi wahaczy i osi kół, przednich amortyzatorów oraz kierownic, osie kół nie mogą być wykonane ze stopów lekkich, zezwala się na stosowanie śrub i nakrętek ze stopów tytanu, w czasie zawodów należy przeprowadzać badanie na obecność tytanu OSŁONA UKŁADU NAPĘDOWEGO Osłona musi być przymocowana trwale do wahacza. Osłona łańcucha musi być zamontowana w ten sposób by zapobiegać wsunięciu nogi pomiędzy łańcuch a koło zębate na tylnym kole URZĄDZENIA ROZRUCHOWE Motocykle wyposażone w silniki 4-suwowe muszą być wyposażone w rozruchowe. urządzenia UKŁAD WYDECHOWY Układy wydechowe muszą całkowicie odpowiadać wymaganiom przepisów o kontroli głośności. Koniec rury wydechowej na odcinku min. 30 mm musi być poziomy i równoległy do centralnej osi motocykla ( z tolerancją ± 10 ) Koniec układu wydechowego nie może wystawać do tyłu poza linię pionową styczną do średnicy zewnętrznej tylnej opony. Stosowanie w układach wydechowych jakichkolwiek nie oryginalnych systemów 46

47 zaworowych w celu zmiany wyniku testu głośności jest zabronione. Dozwolone są jedynie systemy zaworowe przewidziane przez producenta na rurze wydechowej. Ich ustawienie może być dowolne KIEROWNICE Minimalny kąt skrętu kierownicy od położenia środkowego musi wynosić 15 w każdą stronę. Bez względu na pozycję kierownicy przednie koło, opona oraz błotnik nie mogą być bliżej niż 10mm od owiewki/obudowy/osłony aerodynamicznej. Końce rury kierownicy muszą być zaślepione twardym materiałem lub pokryte gumą. Musi być zainstalowany zderzak, zapewniający odstęp co najmniej 30 mm między kierownicą z dźwigniami a zbiornikiem paliwa lub obudową aerodynamiczną, gdy skręt kierownicy jest maksymalny. Zabrania się spawania kierownicy wykonanej ze stopów lekkich. Kierownica nie może być wykonana z materiałów kompozytowych. Zaleca się wyposażyć motocykle w osłony dźwigni hamulca, chroniące dźwignię przed przypadkowym naciśnięciem w przypadku zderzenia z innym motocyklem. Osłony te nie mogą być jednak wykonane z materiałów kompozytowych DŹWIGNIE STERUJĄCE Wszystkie dźwignie na kierownicy muszą być zakończone kulkami o średnicy minimum 16 mm. Kulki te mogą być także spłaszczone, lecz wszystkie ich strony muszą być zaokrąglone, a grubość spłaszczonej części kulki musi wynosić min. 14 mm. Te końcówki muszą być trwale zamocowane i stanowić integralną część dźwigni. Każda dźwignia sterująca zarówno ręczna jak i nożna, musi być zamontowana na oddzielnej osi obrotu. Jeśli dźwignia hamulca jest zamocowana na osi podnóżka, musi pracować w każdych warunkach nawet, gdy podnóżek jest urwany lub zdeformowany STEROWANIE PRZEPUSTNICY Rękojeść pokrętła przepustnicy, gdy nie jest trzymana ręką, musi zamykać się samoczynnie POMPY PALIWA Elektryczne pompy paliwa muszą być automatycznie wyłączane w razie wypadku. Czynność 47

48 ta musi być sprawdzana podczas badania technicznego PODNÓŻKI Podnóżki mogą być typu składanego, lecz muszą być wtedy wyposażone w mechanizm automatycznego powrotu do pozycji normalnej. Dla bezpieczeństwa końce podnóżków muszą być zaokrąglone promieniem, co najmniej 8 mm. Podnóżki które nie są składane, muszą posiadać końcówkę (zaślepkę) umocowaną na stałe, wykonaną z plastiku, teflonu lub równoważnego typu materiału (aluminium) o minimalnym promieniu 8mm. Powierzchnia zaślepki musi być tak zaprojektowana, aby osiągnąć możliwie najszerszy obszar, w celu zmniejszenia ryzyka obrażeń zawodnika w razie wypadku. Kierownik Komisji Technicznej ma prawo odrzucić każdą zaślepkę nie spełniającą warunków bezpieczeństwa HAMULCE Wszystkie motocykle muszą posiadać co najmniej dwa, sprawnie działające hamulce (po jednym na każde koło), sterowane i działające niezależnie OBUDOWA AERODYNAMICZNA Obudowa aerodynamiczna musi spełniać poniższe wymagania: a) całe przednie koło (z wyjątkiem opony i części schowanych za błotnikiem) musi być widoczne z obu stron, b) żadna część obudowy nie może wystawać do przodu poza linię pionową przechodzącą 100 mm przed osią przedniego koła (normalnego błotnika nie uważa się za część obudowy), c) żadna część obudowy nie może wystawać poza pionową linię przechodzącą przez oś, a obręcz tylnego koła musi być dobrze widoczna w ponad 180 swojego obwodu poza tą linią Żadna część motocykla nie może przekraczać stycznej pionowej do zewnętrznej krawędzi tylnego koła, d) płaty dociskowe (spoilery) mogą być zamontowane jedynie wtedy gdy stanowią integralną część obudowy lub siedzenia. Nie mogą one przekraczać szerokości szyby i wysokości kierownicy. Ostre końce muszą być zaokrąglone promieniem min. 8 mm, 48

49 e) krawędź przedniej szyby i krawędzie każdej innej wyeksponowanej części obudowy muszą być zaokrąglone, f) zawodnik w normalnej pozycji na motocyklu musi być całkowicie widoczny (z wyjątkiem przedramion) z boków, z tyłu i z góry. Minimalna odległość pomiędzy głową zawodnika lub jego kaskiem a obudową (wraz z szybą) musi wynosić 100 mm. Zabronione jest używanie przezroczystych materiałów w celu uchylenia się od tej zasady, g) maksymalna wysokość tyłu siedzenia kierowcy to 150 mm. Jest ona mierzona od najniższego punktu sztywnej podstawy siedzenia do najwyższej części owiewki za zawodnikiem, h) pomiędzy obudową a kierownicą wraz z przymocowanymi do niej dźwigniami i akcesoriami musi być zachowana minimalna odległość 30 mm, przy każdym położeniu kierownicy, i) odchylenia od pionu do tyłu przedniej części obudowy, gdzie umieszczony jest numer startowy, nie może przekraczać 30 o, j) szerokość siedzenia i części motocykla znajdujących się za nim nie może być większa niż 450 mm, z wyłączeniem systemów wydechowych, k) korek wlewu paliwa musi być dopasowany w ten sposób, że nie może wystawać poza profil zbiornika i nie może otworzyć się w czasie wywrotki, l) we wszystkich motocyklach czterosuwowych wyposażonych w owiewkę, dolna jej część musi być skonstruowana tak, aby utrzymać w przypadku awarii silnika przynajmniej połowę pojemności całego oleju i chłodziwa silnika (minimum 6 litrów). Dolna krawędź otworów/wycięć w owiewce musi być usytuowana co najmniej 70 mm ponad dnem owiewki. Dolna część owiewki powinna posiadać maksymalnie dwa otwory o średnicy 25 mm. Otwory te muszą pozostać zamknięte w suchych warunkach, a otwarte tylko w czasie mokrego wyścigu. Minimalne modyfikacje w stosunku do profilu dolnej owiewki są dozwolone tylko aby wypełnić tą zasadę. Zasada ta tyczy się także motocykli nie wyposażonych w owiewkę. Wówczas element taki należy wykonać dodatkowo z zachowaniem powyższych zasad oraz zasad bezpieczeństwa OPONY Nacinanie opon lub wykonywanie dodatkowych rowków w bieżniku przez zawodnika jest zabronione. 49

50 Minimalna głębokość bieżnika opony, podczas odbioru technicznego musi wynosić min. 2,5 mm. Opona typu slick musi posiadać widoczne zagłębienie kontrolne, powtarzające się co 120 st. na obwodzie opony. Podczas zawodów łączonych z Alpe Adria Road Racing Championship zastosowanie mają przepisy regulaminu technicznego AARR 0.3. Dopuszczalne jest podnoszenie temperatury opon poprzez używanie koców grzewczych ZBIORNIKI PALIWA Maksymalna pojemność zbiornika jest ograniczona do 24 litrów. Zbiornik paliwa musi być pojedynczym naczyniem zamocowanym na motocyklu w sposób bezpieczny. Zbiorniki w siedzeniach i zbiorniki dodatkowe uważa się za niebezpieczne i stosowanie ich jest zabronione. Korki wlewowe paliwa i oleju muszą zamykać się szczelnie i w sposób zapobiegający ewentualnemu otwarciu. Wszystkie śruby spustowe i kontrolne oleju muszą być przewiercone i zabezpieczone drutem w sposób uniemożliwiający samoczynne odkręcenie. Zabezpieczone przed samoczynnym odkręceniem muszą być także filtry oleju. Zabronione jest tankowanie motocykla poprzez wymianę zbiornika. Zbiornik paliwa musi być całkowicie wypełniony specjalną gąbką. Odpowietrzenia silnika i skrzyni biegów muszą być doprowadzone do zbiorniczka przechwytującego. Motocykle z silnikami 4-suwowymi muszą posiadać zamknięty system odpowietrzający, wyprowadzony do airboxu PALIWA, OLEJE I PŁYNY CHŁODZĄCE We wszystkich wyścigach obowiązuje wyłącznie paliwo bezołowiowe dostępne w handlu. Badanie paliwa podczas zawodów przeprowadzane będzie przy użyciu odczynników chemicznych. W przypadku zakwestionowania jego wyników przez którąkolwiek ze stron, na jej koszt zlecone może być badanie laboratoryjne. Jako utleniacz, z paliwem może być łączone tylko powietrze atmosferyczne. Do układu chłodzenia wolno stosować wyłącznie wodę lub wodę z dodatkiem alkoholu etylowego. 50

51 WYPOSAŻENIE OCHRONNE ZAWODNIKÓW Zawodnicy biorący udział w treningach i zawodach muszą posiadać odpowiednie wyposażenie indywidualne tj. kombinezon jednoczęściowy skórzany lub wykonany z atestowanego materiału, atestowany kask motocyklowy (wg norm FIM) typu zamkniętego (integralny), buty i rękawice motocyklowe oraz ochraniacz kręgosłupa. Nieskórzane materiały mogą być użyte, jeśli spełniają następujące wymagania: ognioodporny, odporny na ścieranie, współczynnik tarcia podobny dla wszystkich rodzajów asfaltu, zdolny do pochłaniania potu, nietoksyczny i nie powodujący uczuleń, nietopliwy, i są zaakceptowane przez Kierownika Komisji Technicznej. Następujące obszary muszą być wzmocnione przynajmniej dwuczęściową warstwą skóry albo zbliżoną plastikową gumą o grubości 8 mm: ramiona, kostki, obie strony torsu i staw biodrowy, tył torsu, kolana. Buty zawodnika muszą być wykonane ze skóry lub materiału zastępczego. Wysokość cholewki min. 200 mm dopasowana tak, aby wraz z ubraniem buty całkowicie osłaniały nogi. Zawodnicy muszą nosić rękawice skórzane, które razem z kombinezonem i butami będą całkowicie zakrywały zawodnika od szyi do stóp. Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do zdjęcia wszelkiej biżuterii, pod rygorem niedopuszczenia do zawodów KASKI OCHRONNE Podczas treningów i zawodów zawodnicy muszą być ubrani w kaski ochronne. Kaski te muszą być odpowiednio dopasowane, być w dobrym stanie i posiadać znaki zatwierdzające uznane przez Międzynarodową Federację Motocyklową (FIM): Europa - ECE P Japonia - JIS T 8133 : 2007 USA - SNELL M 2010 (Wzory znaków zatwierdzających i spis norm jakim powinny odpowiadać kaski można 51

52 znaleźć na końcu niniejszego regulaminu). W sezonie 2015 zalecane jest stosowanie kasków wyposażonych w system zapinania double D-Ring ( podwójne D ). Od sezonu 2016 zapięcie tego typu będzie jedynym dopuszczonym do zawodów. W czasie jazdy na motocyklu, kask musi być zawsze zapięty. Nieprzestrzeganie tego przepisu spowoduje wykluczenie zawodnika. Kaski używane w zawodach muszą być nieuszkodzone i nie może być w jakikolwiek sposób zmieniona ich pierwotna budowa. W przypadku stwierdzenia przez komisję techniczną, iż kask jest uszkodzony, zostaje on zatrzymany do końca zawodów, a zawodnik musi przedstawić do kontroli inny kask. Po wypadku, w którym nastąpiło uderzenie głową, kask musi być przedstawiony Komisji Technicznej do sprawdzenia. Komisarz techniczny w miarę możliwości powinien podczas odbioru technicznego sprawdzić, czy pasek zapięcia kasku nie zsuwa się z brody zawodnika i czy kask nie daje się zsunąć z głowy przy zapiętym kasku ciągnąc go od tyłu głowy ZDZIERALNE FOLIE OCHRONNE Dozwolone jest używanie na wizjerze zdzieralnych folii ochronnych nie stanowiących integralnej części kasku. Ich stan nie może powodować zaburzeń lub zniekształceń widzenia WAGA MOTOCYKLI Minimalne wagi motocykli ujęte są w regulaminach technicznych poszczególnych klas oraz załączone we wspólnej tabeli. Motocykle są ważone razem ze zbiornikiem paliwa oraz paliwem w nim. Jeśli motocykl nie spełnia wymogu wagi minimalnej dopuszczalne jest dołożenie balastu w postaci metalowych elementów które powinny być zamocowane do motocykla w bezpieczny sposób (bezpośrednio do ramy lub silnika za pomocą śrub o średnicy minimum 8mm i klasie 8,8 lub wyższej). Podczas odbioru technicznego konieczne jest zgłoszenie Kierownikowi Komisji technicznej stosowanie balastu w motocyklu KONTROLA GŁOŚNOŚCI Głośność powinna być mierzona w następujący sposób: mikrofon umieszcza się 50 cm od 52

53 końca rury wydechowej, pod kątem 45 stopni do linii biegnącej przez środek zakończenia rury wydechowej, na jej wysokości, lecz nie niżej niż 20 cm nad ziemią. Jeśli jest to niemożliwe, mikrofon można umieścić pod kątem 45 stopni. Podczas pomiaru pojazdy nie posiadające biegu jałowego winny znajdować się na stojaku. Tłumiki po zakończeniu kontroli winny być oznakowane i nie powinny być od tej chwili zmieniane. W przypadku zmiany tłumika na zapasowy, musi zostać on ponownie sprawdzony i oznakowany. Zawodnik winien utrzymywać silnik na biegu jałowym i zwiększać jego obroty aż do osiągnięcia wyznaczonej liczby obrotów. Pomiar odbywa się po osiągnięciu żądanych obrotów. Liczba obrotów wyrażana jest zależnością x cm N = l gdzie: N liczba obrotów na minutę cm przeciętna szybkość pracy tłoka l skok tłoka w mm Szybkość tłoka wynosząca 13 m/s dla dwusuwu i 11 m/s dla czterosuwu jest zalecaną wartością średnią. Badanie głośności przeprowadza się przy stałych wartościach obrotów dla danej pojemności, jak w tabeli: 2 cylindry 3 cylindry 4 cylindry do 600 cm obr/min obr/min obr/min do 750 cm obr/min obr/min obr/min powyżej 750 cm obr/min obr/min obr/min Pomiar głośności motocykla z silnikiem wielocylindrowym powinien być przeprowadzony na każdym wylocie spalin. Motocykl, który nie odpowiada limitom poziomu głośności, może być przedstawiony do kontroli kilkakrotnie. Podczas pomiaru, głośność otoczenia w promieniu 5 metrów od silnika nie może przekraczać 90 db/a. 53

54 Obowiązujący limit głośności wynosi 105 db/a dla klas Supersport i Superbike. Pozostałe klasy Mistrzostw Polski i Pucharów Polski limit ustalony mają na poziomie 100 db/a. Podany limit głośności odnosi się do temperatury 20 o C. W przypadku pomiarów wykonywanych w temperaturze poniżej 10 o C wprowadza się tolerancję +1 db/a, a przy temperaturze poniżej 0 o C tolerancja wynosi +2 db/a. Dla badania głośności po wyścigu, tolerancja wynosi +3 db/a. Należy zawsze zaokrąglać odczyty w dół, tj. 100 db/a zamiast 100,9 db/a. Motocykle niespełniające tych wymogów (z uwzględnieniem regulaminowej tolerancji) nie będą dopuszczone do zawodów. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu głośności stwierdzone po treningach kwalifikacyjnych spowoduje niezaliczenie uzyskanego czasu, a po wyścigu dyskwalifikację zawodnika. Pomiaru głośności nie powinno się przeprowadzać podczas deszczu lub dużej wilgotności. Przy wietrze większym niż umiarkowany motocykle powinny stać przodem do kierunku wiatru NUMERY STARTOWE Numery startowe nadaje organizator zawodów i zapewnia możliwość ich nabycia. Numery raz nadane zawodnikowi obowiązują go do końca sezonu Na motocyklu muszą znajdować się trzy numery startowe: jeden z przodu (na środku lub lekko po jednej ze stron), po jednym po obu stronach w dolnej części głównej owiewki (patrz załącznik), dodatkowo można umieścić jeden numer startowy z tyłu motocykla, usytuowany równolegle do osi wzdłużnej motocykla, z górą numeru skierowaną do kierowcy. Numery mogą być malowane lub naklejane. W odległości mniejszej niż 25mm od numeru nie mogą się znaleźć żadne reklamy, Rozmiar wszystkich przednich cyfr: Minimalna wysokość 140 mm Minimalna szerokość 80 mm Minimalna grubość 25 mm Minimalny rozstaw 10 mm Rozmiar wszystkich bocznych cyfr: Minimalna wysokość 120mm Minimalna szerokość 80 mm Minimalna grubość 25 mm 54

55 Minimalny rozstaw 10 mm Kolory numerów i tła (matowe) dla poszczególnych klas: Mistrzostwa Polski: klasa Superstock 600 klasa Supersport klasa Superstock 1000 klasa Superbike - czerwone tło i żółte cyfry - białe tło i niebieskie cyfry, - czerwone tło i białe cyfry, - białe tło i czarne cyfry. Puchar Polski: klasa Rookie 600cc klasa Rookie 1000cc klasa Open Moto3 oraz MPP 125 4T klasa Classic białe tło i czerwone cyfry, białe tło i czerwone cyfry, czarne tło i białe cyfry, - zgodnie z regulaminem technicznym Classic (punkt 2.9.). Mistrzostwa Okręgów Zgodnie z odpowiednimi regulaminami dla startujących klas Kolory tła i cyfr numeru startowego zależą od klasy motocykla i typu rozgrywek. Kolory muszą być matowe i zgodne z katalogiem RAL: Czarny 9005 Żółty 1003 Czerwony 3020 Zielony 6002 Biały 9010 Niebieski Zawodnicy startujący w cyklu Mistrzostw Polski otrzymają numery startowe wg następujących zasad: klasa Supersport wg miejsc zajętych w klasyfikacji końcowej poprzedniego sezonu klasy Supersport, klasa Superstock 1000 i Superbike wg miejsc zajętych w połączonej 55

56 klasyfikacji poprzedniego sezonu dla obydwu tych klas Niewykorzystanych numerów startowych z pierwszej dziesiątki danej klasy Mistrzostw Polski w klasyfikacji poprzedniego sezonu, nie wolno nadawać zawodnikom, którzy nie nabyli do tego uprawnień. Zawodnicy mogą startować z własnymi, tradycyjnymi numerami startowymi, spełniającymi powyższe zasady W przypadku sporu dotyczącego czytelności numerów, ostateczną decyzję podejmuje kierownik Komisji Technicznej Numery startowe muszą znajdować się na motocyklu przed odbiorem technicznym i obowiązuje ich posiadanie podczas całych zawodów Numery startowe w klasach łączonych lub w których dopuszcza się połączenie wyścigów, nie mogą się powtarzać DOPUSZCZALNE METODY NAPĘDU W czasie wyścigu motocykl może poruszać się wyłącznie na skutek mocy silnika, siły mięśni zawodnika lub siły naturalnej. Karą za złamanie tego przepisu może być wykluczenie ODBIÓR TECHNICZNY W regulaminie uzupełniającym zawodów musi być podane miejsce i czas odbioru technicznego. Zespoły lub zawodnicy którzy nie dostosują się do harmonogramu odbioru technicznego, nie będą dopuszczeni do wzięcia udziału w zawodach Do odbioru zawodnik lub jego mechanik musi zgłosić się z motocyklem, kombinezonem i kaskiem oraz dokumentami, w celu sprawdzenia zgodności motocykla i wyposażenia osobistego zawodnika z niniejszym regulaminem. Zawodnik nie stosujący się do tego wymogu nie będzie dopuszczony do zawodów. Podczas badania technicznego dopuszcza się tylko obecność zawodnika i dwóch mechaników. Na żądanie Komisji Technicznej zawodnik musi stawić się osobiście na badanie techniczne Odbiór techniczny obejmuje sprawdzenie zgodności motocykli i wyposażenia indywidualnego zawodników z niniejszym regulaminem oraz regulaminami technicznymi obowiązującymi dla poszczególnych klas Mistrzostw Polski, Pucharu Polski i Mistrzostw Okręgu Zawodnik może przedstawić do kontroli technicznej drugi motocykl pod swoim nazwiskiem i numerem startowym. 56

57 Motocykle startujące w Pucharze Polski i Mistrzostwach Okręgu poza ogólną sprawnością i bezpieczeństwem muszą spełniać następujące wymogi: śruby spustowe i wlewowe oleju muszą być zabezpieczone drutem stalowym przed samoczynnym odkręceniem, kierunkowskazy, podstawki boczne i centralne, lusterka i bagażniki muszą być zdemontowane, szkła reflektorów i tylnych świateł muszą być zaklejone taśmą samoprzylepną lub folią, jeśli nie zostały zdemontowane. Powstałe otwory po demontażu muszą być zakryte przez odpowiedni materiał, filtr oleju musi być zabezpieczony (np. opaską zaciskową) przed samoczynnym odkręceniem, tablica rejestracyjna musi być usunięta Pojazdy po odbiorze technicznym muszą być oznakowane. Oznakowanie to musi być trwałe (tylko na czas zawodów) i nie może ulec zniszczeniu, zatarciu lub zerwaniu w wyniku warunków atmosferycznych, kosmetyki motocykla itp Motocykle, które uległy wypadkom i były zwiezione do parku maszyn, muszą odbyć ponowny odbiór techniczny przed dalszym udziałem w zawodach. Obowiązek podstawienia motocykla do takiej kontroli, wraz z kombinezonem i kaskiem, spoczywa na zawodniku Motocykle zawodników, którzy zajęli w wyścigu trzy pierwsze miejsca, muszą być odstawione bezpośrednio po wyścigu do zamkniętego parku maszyn i pozostać tam przez co najmniej 30 minut Komisja Techniczna i Dyrektor Zawodów mogą nakazać bezpośrednio po wyścigu przeprowadzenie kontroli dowolnego motocykla, w celu sprawdzenia jego zgodności z regulaminem, nawet gdy nie wpłynął protest Dopuszcza się start zawodnika na motocyklu zapasowym lub pożyczonym od innego zawodnika, pod warunkiem, że był on odebrany przez Komisję Techniczną i ma właściwy transponder i numer startowy. Fakt ten należy zgłosić Dyrektorowi Zawodów na piśmie, najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem procedury startowej Transpondery do pomiaru czasu okrążeń należy mocować między dolną a górną półką przednich teleskopów motocykla, w pozycji pionowej Kierownik Komisji Technicznej ma prawo do kontroli motocykla i każdej jego części w każdej chwili trwania zawodów. 57

58 Jeżeli w czasie trwania treningu czy wyścigu komisarz techniczny stwierdzi, że motocykl jest uszkodzony i może stanowić zagrożenie, musi powiadomić o tym Dyrektora Zawodów lub jego zastępcę. Ich obowiązkiem jest wykluczyć taki motocykl z zawodów Wszelkie wątpliwości dotyczące przydatności lub stanu odzieży i/lub kasku zawodnika, rozstrzyga Kierownik Komisji Technicznej WYPOSAŻENIE DODATKOWE Wszystkie motocykle muszą być wyposażone w działające czerwone światło zamontowane w tylnej części siedzenia, które powinno być włączone podczas wyścigów typu mokry/wet lub w warunkach ograniczonej widzialności. Decyzja o włączeniu świateł należy do kierownictwa wyścigów. Parametry które musi spełniać lampa: a.) światło musi być ciągłe kiedy motocykl jest na torze światło migające jest niedozwolone. Migające światło jest dopuszczalne gdy motocykl jedzie przez depo z włączonym ogranicznikiem prędkości (speed limiter) b.) zasilanie światła może być niezależne od zasilania motocykla c.) Komisja Techniczna ma prawo do odrzucenia każdego systemu świetlnego jeśli nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. 58

59 2.2. REGULAMIN TECHNICZNY SUPERSPORT Wszystkie ograniczenia techniczne w klasie Supersport obowiązujące w Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostwach Polski WMMP zawarte są w niniejszym regulaminie technicznym opartym na regulaminach Międzynarodowej Federacji Motocyklowej FIM (według Regulaminu Road Racing FIM Superbike & Supersport World Championships and FIM Superstock Cup Regulations 2015) Zasady wprowadzające zmiany w homologowanym motocyklu tworzone są głównie w celu podniesienia bezpieczeństwa uprawiania sportu motocyklowego. WSZYSTKO, CO NIE JEST DOZWOLONE I PRZEWIDZIANE W NINIEJSZYM REGULAMINIE JEST SUROWO ZABRONIONE. Motocykle Supersport wymagają homologacji FIM. Wszystkie motocykle muszą być zgodne pod każdym względem wszystkich wymagań dla Wyścigów drogowych, w sposób określony w przepisach technicznych, chyba że homologowana maszyna jest w nie wyposażona. Wygląd zarówno z przodu, z tyłu i profilu motocykli Supersport musi być zgodny (chyba że zaznaczono inaczej) z homologowanym kształtem (jak oryginalnie wyprodukowany przez producenta). Wygląd układu wydechowego jest wyłączony z tej zasady SPECYFIKACJE MASZYNY Wszystkie elementy nie wymienione w następujących artykułach muszą pozostać jak oryginalnie wyprodukowane przez producenta homologowanej maszyny KONFIGURACJE SILNIKA I POJEMNOŚCI Powyżej 400cc do 600cc 4-suw 4 cylindry Powyżej 500cc do 675cc 4-suw 3 cylindry Powyżej 600cc do 750cc 4-suw 2 cylindry Pojemność musi się mieścić w homologowanej wielkości. Modyfikacja średnicy i skoku do osiągnięcia limitu klasy nie jest dozwolona MINIMALNA WAGA Minimalna waga będzie wynosić: 600cc 4 cylindry 161 kg 675cc 3 cylindry 161 kg 59

60 750cc 2 cylindry 161 kg W każdej chwili zawodów, waga całego motocykla (w tym zbiornika na paliwo i jego zawartość) nie może być mniejsza niż masa minimalna. Podczas ostatecznej kontroli po zakończeniu każdego wyścigu, wybrane maszyny będą ważone w stanie w jakim zakończyły wyścig. Ustalony limit wagi musi być spełniony w stanie w jakim maszyna zakończyła wyścig; nic nie może być dodane. Obejmuje to wodę, olej, paliwo czy opony. Podczas treningów i sesji kwalifikacyjnych, zawodnicy mogą być wezwani do przedstawienia swoich motocykli do kontroli wagi. We wszystkich przypadkach, zawodnicy muszą zastosować się do tego wezwania KOLORY TABLIC Z NUMERAMI Kolory tła i cyfr dla Supersport to białe tło i niebieskie cyfry. Rozmiar wszystkich przednich numerów: Minimalna wysokość: 140 mm Minimalna szerokość: 80 mm Minimalna grubość: 25 mm Minimalny rozstaw: 10 mm Rozmiar wszystkich numerów bocznych: Minimalna wysokość: 120 mm Minimalna szerokość: 80 mm Minimalna grubość: 25 mm Minimalny rozstaw: 10 mm Przyznany zawodnikowi numer musi być umieszczony jak następuje: na przedzie, na środku obudowy aerodynamicznej lub delikatnie przesunięty na jedną stronę; w odległości mniejszej niż 25mm od numeru nie mogą się znaleźć żadne reklamy, na każdym boku motocykla. Dodatkowo, jeden na górze tylnej części siedzenia, z górą cyfry w kierunku kierowcy. Ta cyfra musi mieć taką samą wielkość jak przednia. W przypadku sporu dotyczącego czytelności numerów, ostateczną decyzję podejmuje Kierownik Komisji Technicznej. 60

61 PALIWO Wszystkie silniki muszą działać na normalnym bezołowiowym paliwie, z maksymalną zawartością ołowiu 0,005 g/l i maksymalną mieszanką tlenków azotu 90. (Patrz także Art z pełną specyfikacją paliwa) OPONY Opony muszą być typu z rzeźbą bieżnika, muszą posiadać wszystkie oznaczenia (rozmiaru i oznaczenia boczne) opon dostępnych w publicznej sprzedaży. Głębokość bieżnika musi wynosić co najmniej 2,5 mm na całej szerokości, mierzona w trakcie Odbioru technicznego. Opony muszą posiadać pozytywny i negatywny bieżnik, 96% pozytywnego i minimum 4% negatywnego (proporcja 75-25). Maksymalna odległość od zewnętrznej krawędzi opony do 50% elementów bieżnika wynosi 35 mm Jeden (1) rozmiar przednich i dwa (2) rozmiary tylnych opon są dozwolone. Każda opona, przednia i tylna, musi być dostępna w tym samym rozmiarze i z tym samym wzorem bieżnika dla każdego zawodnika. Opony typu intermediate lub WET mogą być używane według uznania zawodnika. Opony typu WET muszą być typu w pełni formowanego. Użycie opon nacinanych ręcznie nie jest dozwolone. Opony typu WET muszą być oznaczone Nie do użytku na drogach publicznych ( Not for Highway Use ) lub NHS. Ilość opon nie jest limitowana SILNIK Ilość wykorzystywanych przez zawodnika silników w sezonie nie jest limitowana SYSTEM WTRYSKU PALIWA Elementy systemu wtrysku paliwa odnoszą się do elementu przepustnic, wtryskiwaczy, układów dolotowych o zmiennej geometrii (długości), pomp paliwowych i regulatorów ciśnienia paliwa. a.) Oryginalny homologowany system wtrysku paliwa musi być użyty bez modyfikacji. b.) Wtryskiwacze paliwa muszą pozostać oryginalne i bez zmian w stosunku do oryginału i producenta 61

62 c.) Izolatory korpusu przepustnic mogą być modyfikowane d.) Lejki wlotu powietrza (włączając miejsce ich montażu) mogą być zmienione lub wymienione. e.) Przepustnice obrotowe nie mogą być zmieniane ani modyfikowane f.) Żadne dodatkowe kanały w układzie dolotowym o zmiennej geometrii nie mogą być dodawane oraz muszą pozostać i pracować tak jak w homologowanym układzie. Wszystkie części układu dolotowego o zmiennej geometrii muszą pozostać jak homologowane. g.) Przepustnice podciśnieniowe mogą zostać ustawione w pozycji otwartej h.) Dodatkowe przepustnice oraz ich wałki mogą zostać usunięte lub ustawione w pozycji otwartej a ich elektronika odłączona lub usunięta. i.) Powietrze lub mieszanka paliwowo-powietrzna dostać się do komory spalania może tylko przez korpus przepustnic obrotowych. j.) Elektroniczne sterowanie przepustnic znane jako "ride-by-wire", może być używane tylko w przypadku gdy homologowany model jest w nie wyposażony. Oprogramowanie może być modyfikowane, ale wszystkie systemy i procedury bezpieczeństwa zaprojektowane przez producenta muszą zostać zachowane GŁOWICA CYLINDRA Głowica cylindra musi być jak homologowana. Dozwolone są następujące modyfikacje: Szlifowanie i polerowanie kanałów dolotowych włącznie z komorą spalania. Zabronione jest spawanie. Zabroniona jest obróbka w strefie mechanizmu napędu rozrządu. Szlifowanie powierzchni głowicy cylindra od strony uszczelki; Modyfikacje otworów wlotowych i wylotowych głowicy poprzez zdejmowanie lub dodawanie materiału (spawanie jest zakazane); Oryginalne homologowane prowadnice zaworowe mogą być cięte lub zmodyfikowane, ale tylko po stronie kanałów wylotowych lub wlotowych; Polerowanie komory spalania; Mogą być użyte tylko oryginalne gniazda zaworowe ale dopuszczalne są modyfikacje kształtu. 62

63 Stopień sprężania jest dowolny, ale komora spalania może być modyfikowana tylko poprzez odbieranie materiału. Zabronione jest dodawanie jakiegokolwiek materiału do głowicy cylindra, chyba że jak opisano powyżej. Dźwigienki zaworowe (jeśli są) muszą pozostać jak homologowane. Zawory muszą zostać jak homologowane Sprężyny zaworu mogą być zmienione ale ich liczba musi pozostać jak homologowana Górne miseczki sprężyny zaworu mogą być zmienione lub zastąpione, ale ich waga musi być taka sama lub wyższa jak oryginalnych. Popychacze i podkładki regulacyjne muszą pozostać jak w homologacji WAŁEK ROZRZĄDU Metoda napędu musi pozostać jak homologowana. Czasy wałka są dowolne ale wznios musi pozostać jak homologowany. Urządzenie napinające łańcuch lub pasek rozrządu jest dowolne. W czasie odbioru technicznego: w systemach bezpośredniego napędu rozrządu mierzony jest garb krzywki; w systemie nie bezpośredniego napędu rozrządu mierzony jest wznios (skok) KOŁA ŁAŃCUCHOWE LUB KOŁA ZĘBATE WAŁKA ROZRZĄDU Koła łańcuchowe lub koła zębate wałka rozrządu mogą być zmienione lub wymienione w celu umożliwienia ustawienia czasów wałka rozrządu CYLINDRY Cylindry muszą pozostać jak homologowane. Tylko następujące modyfikacje cylindrów są dozwolone: powierzchnia uszczelki głowicy cylindra może być obrabiana w celu umożliwienia regulacji stopnia sprężania lub ponowna obróbka powierzchni w celu naprawy w miejscu styku z cylindrem. Homologowane materiały i odlewy do cylindrów muszą być użyte. Wykończenie powierzchni cylindrów musi pozostać jak homologowane. 63

64 TŁOKI Tłoki muszą pozostać jak homologowane. Zakaz używania nadwymiarowych tłoków. Polerowanie i wybłyszczanie nie jest dozwolone PIERŚCIENIE TŁOKOWE Pierścienie tłokowe muszą pozostać jak homologowane. Żadne modyfikacje nie są dozwolone. Wszystkie pierścienie muszą być użyte SWORZNIE I ZABEZPIECZENIA SWORZNI Sworznie i zabezpieczenia sworzni muszą pozostać jak homologowane. Żadne modyfikacje nie są dozwolone KORBOWODY Korbowody muszą pozostać takie jak homologowane. Niedopuszczalne są jakiekolwiek modyfikacje. Polerowanie i wybłyszczanie nie jest dozwolone WAŁ KORBOWY Wał korbowy musi pozostać jak homologowany bez jakichkolwiek modyfikacji. Polerowanie i wybłyszczanie nie jest dozwolone. Modyfikacje kół zamachowych nie są dozwolone SKRZYNIA KORBOWA / OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW I INNE OSŁONY SILNIKA Skrzynia korbowa musi pozostać jak homologowana. Żadne modyfikacje nie są dozwolone (włączając malowanie, polerowanie i wybłyszczanie). Zabronione jest stosowanie pomp wytwarzających podciśnienie w skrzyni korbowej. Jeśli pompa taka jest zainstalowana w homologowanym motocyklu, może być używana tylko jak homologowana. 64

65 Inne osłony silnika muszą być wykonane z homologowanych materiałów, z wyłączeniem osłon bocznych. Boczne osłony mogą zostać zmienione, zmodyfikowane lub zastąpione. W przypadku zmiany lub modyfikacji, osłona musi mieć co najmniej taką samą odporność na uderzenia, jak oryginalna. Osłony skrzyń silnika w postaci wzmocnionych bocznych osłon silnika mogą być zainstalowane. Osłony te nie mogą być lżejsze niż standardowe. Wszystkie boczne pokrywy/ skrzynie silnika zawierające olej, które mogą mieć kontakt z podłożem w czasie wypadku, muszą być chronione przez drugą pokrywę wykonaną z metalu takiego jak aluminium, stal nierdzewna, stal lub tytan, zabronione jest stosowanie materiałów kompozytowych, typu węglowego lub z Kevlaru. Dodatkowa pokrywa musi być tak wykonana aby zakrywać minimum 1/3 oryginalnej pokrywy. Nie może mieć też ostrych krawędzi które mogłyby uszkodzić nawierzchnię toru. Płyty i/lub pręty z aluminium lub stali są również dozwolone. Wszystkie te elementy muszą być tak zaprojektowane, aby były odporne na nagłe wstrząsy i powinny być umocowane prawidłowo i bezpiecznie. Pokrywy zatwierdzone przez FIM mogą być instalowane bez względu na materiał lub kształt. Pokrywy muszą być mocowane odpowiednio i bezpiecznie na minimum 3 śruby od oryginalnej pokrywy i być przykręcone do oryginalnych miejsc montażowych w bloku silnika. Kierownik Komisji Technicznej ma prawo odrzucić każdą pokrywę która w jego opinii może nie spełniać warunków bezpieczeństwa SKRZYNIA BIEGÓW Wszystkie przełożenia są dowolne. Liczba biegów musi pozostać jak homologowana. Pierwotne przełożenia muszą pozostać jak homologowane. Systemy szybkiej zmiany biegów tzw. quick-shifter są dozwolone. Bęben krzywkowy zmiany biegów musi pozostać homologowany ale dopuszcza się jego polerowanie lub obróbkę powierzchniową. 65

66 Widełki wybieraka mogą być zmienione. Muszą jednak zachować swoje pierwotne funkcje jak w homologowanym motocyklu. Zębatka wałka pośredniego, zębatka tylnego koła, podziałka i rozmiar łańcucha mogą być zmienione. Osłona łańcucha, o ile nie została wprowadzona w tylną osłonę, może być usunięta SPRZĘGŁO Rodzaj sprzęgła (mokry lub suchy) i metoda sterowania (linkowa/hydrauliczna) muszą pozostać jak homologowane. Tarcze sprzęgła oraz przekładki mogą być zmienione. Sprężyny sprzęgła mogą być wymienione. Kosz sprzęgła (zewnętrzny) może być wzmocniony. Oryginalny zespół sprzęgła może być zmodyfikowany lub wymieniony na zamiennik z możliwością wstecznego ograniczenia momentu obrotowego ( antyhopping ). Użycie hydraulicznego bądź elektrycznego siłownika do wybierania biegów, jeśli nie jest zamontowane w homologowanym modelu, jest zabronione. Dopuszczalne jest użycie tylko siły ludzkiej POMPY I PRZEWODY OLEJOWE Modyfikacje są dozwolone, ale korpus pompy, punkty montażu i punkty podawania oleju muszą pozostać jak oryginalne. Przewody olejowe mogą być zmienione lub wymienione. Przewody w których występuje nadciśnienie, jeżeli zostały wymienione, muszą mieć konstrukcję wzmocnioną metalem, z pogrubionymi lub bieżnikowanymi złączkami. Pompa wody musi pozostać jak homologowana CHŁODNICA/CHŁODNICA OLEJU Użytym czynnikiem chłodzącym może być tylko woda lub woda z dodatkiem alkoholu etylowego. Chłodnica może być wymieniona tylko wtedy, gdy mieści się w standardowej lokalizacji i nie wymaga to żadnych modyfikacji w ramie głównej lub w wyglądzie zewnętrznym obudowy aerodynamicznej. 66

67 Modyfikacje homologowanej chłodnicy oleju są dozwolone tylko wtedy, gdy mieści się ona w standardowej lokalizacji i nie wymaga to żadnych modyfikacji w ramie głównej lub w wyglądzie zewnętrznym obudowy aerodynamicznej. Wymiennik ciepła (olej/woda) może być zamieniony na chłodnicę oleju. Węże układu chłodzenia oraz zbiorniczki wyrównujące mogą być zmienione. Wentylator i okablowanie chłodnicy mogą być zmienione, zmodyfikowane lub usunięte. Dodatkowe chłodnice oleju nie są dozwolone. Chłodnica oleju nie może być montowana na lub nad tylnym błotnikiem AIR BOX Air box musi pozostać jak w homologowanym modelu. Wkład filtra powietrza może być usunięty lub wymieniony. Spusty air boxu muszą być całkowicie zamknięte. Wszystkie motocykle muszą posiadać zamknięty system odpowietrzający. Wszystkie linie odpowietrzające oleju muszą być podłączone i mieć ujście w air boxie ponad przepustnicami. Zabronione jest podłączanie węży odpowietrzających w kanały dolotowe za przepustnicami lub wydechowe. Oryginalne kanały dolotowe biegnące od obudowy aerodynamicznej do air boxu mogą być zmienione, wymienione lub usunięte. Jeśli są używane muszą być podłączone do oryginalnych wlotów air box-a ZASILANIE PALIWEM Pompa paliwowa oraz regulator ciśnienia muszą pozostać jak homologowane. Wartość ciśnienia paliwa musi być taka jak homologowana. Układ paliwowy pomiędzy zbiornikiem paliwa a wtryskiwaczami (przewody paliwowe, przeguby, złączki, filtr paliwa itd.) mogą być zmienione ale muszą być umocowane w taki sposób aby nie uległy zniszczeniu w przypadku wypadku. Szybkozłączki lub szybkozłączki odcinające dopływ paliwa mogą być użyte. Przewody odpowietrzające mogą być wymienione. Filtry paliwa mogą być dodane. 67

68 UKŁAD WYDECHOWY Rury wydechowe i tłumiki mogą być zmienione lub wymienione. Katalizator może być usunięty. Liczba ostatecznych tłumików musi pozostać taka sama jak w homologowanym modelu. Tłumiki muszą się znajdować po tej samej stronie jak w homologowanym modelu. Ze względów bezpieczeństwa, odkryte krawędzie wylotu rury wydechowej muszą być zaokrąglone w celu uniknięcia ostrych krawędzi. Owijanie układów wydechowych jest niedozwolone, z wyjątkiem obszaru stóp zawodnika lub obszaru kontaktu z obudową aerodynamiczną dla ochrony przed wysoką temperaturą. Limit głośności dla klasy Supersport wynosi 105 db/a (z tolerancją 3 db/a po wyścigu) ELEKTRYKA I ELEKTRONIKA Kable elektryczne, wiązka, złącza, akumulator i przełączniki są dowolne. Świece zapłonowe, fajki zapłonowe, cewki i przewody mogą być zastąpione ZAPŁON / SYSTEM KONTROLI SILNIKA Zapłon/system kontroli silnika (ECU) może być zmodyfikowany lub wymieniony. Miejsce mocowania na motocyklu jest dowolne. Oprogramowanie ECU może być zmienione. Zabronione jest stosowanie połączeń (przewodowych lub bezprzewodowych) do zmian parametrów pracy silnika kiedy silnik pracuje lub motocykl jest w ruchu PRĄDNICA, ALTERNATOR, ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY Prądnica może być zmieniona, usunięta lub wymieniona. Elektryczny starter musi działać normalnie i zawsze być w stanie uruchomić silnik podczas treningów i wyścigu DODATKOWE WYPOSAŻENIE Dodanie urządzenia na podczerwień (IR) do przekazywanie sygnału między ścigającym się zawodnikiem i jego zespołem, wykorzystywane wyłącznie do pomiaru czasu okrążenia, są dozwolone. Dodanie moduł GPS do pomiaru czasu okrążenia /celów punktacji jest dozwolone. 68

69 Telemetria nie jest dozwolona ZESPÓŁ PRZEWODÓW Zespół przewodów może być zmieniony lub wymieniony. Dodatkowe zespoły przewodów mogą być dodane. Przecinanie zespołu przewodów jest dozwolone RAMA I NADWOZIE Podczas zawodów każdy zawodnik może przedstawić do kontroli technicznej drugi kompletny motocykl RAMA I TYLNY STELAŻ RAMY Rama musi pozostać taka jak oryginalnie wyprodukowana przez producenta homologowanego motocykla. Otwory mogą być wiercone w ramie tylko aby umocować na niej dozwolone elementy (tj. uchwyty obudowy aerodynamicznej, zawieszenie amortyzatora skrętu). Boki ramy mogą być okryte ochronną częścią wykonaną z materiałów kompozytowych. Ochraniacze te muszą się mieścić w formie ramy. Nic innego nie może być dodane lub odjęte od/do ramy. Na wszystkich motocyklach musi być widoczny numer identyfikacyjny umieszczony na ramie głównej (numer VIN). Płyty lub wsporniki montażowe silnika muszą pozostać jak oryginalne. Przedni stelaż (przednie punkty mocowania owiewki) może być wymieniony lub zastąpiony. Tylny stelaż może być wymieniony lub zastąpiony ale materiał musi pozostać jak w homologowanym motocyklu. Dopuszcza się stosowanie materiału o wyższej masie właściwej. Można dodać pomocnicze uchwyty siedzenia. Wystające wsporniki mogą być usunięte, jeżeli nie wpłynie to na bezpieczeństwo konstrukcji lub montażu. Akcesoria przykręcone do tylnego stelaża mogą być zdjęte. Sposób lakierowania nie jest ograniczony, ale polerowanie ramy lub tylnego stelaża ramy nie jest dozwolone. 69

70 PRZEDNIE ZAWIESZENIE Przednie zawieszenie musi pozostać jak homologowane. Standardowe, oryginalne, wewnętrzne elementy mogą być zmodyfikowane lub wymienione. Żadne sterowane elektronicznie zawieszenia dostępne w handlu lub prototypowe nie mogą być użyte. Jeżeli oryginalne elektroniczne zawieszenia są użyte, muszą być one całkowicie standardowe (każda mechaniczna lub elektroniczna część musi pozostać jak homologowana). Oryginalny mechaniczny system musi pracować prawidłowo w przypadku usterki elektrycznej/elektronicznej. Dostępne w handlu zestawy amortyzatorów lub zaworów (zestawy tłumiące/wkłady tłumiące) mogą być zainstalowane. Sprężyny przedniego zawieszenia mogą być zmienione lub wymienione. Górne śruby/nakrętki goleni teleskopów mogą być zmienione lub zmodyfikowane w celu umożliwienia zewnętrznej regulacji. Zewnętrzne uszczelniacze (dust seals) mogą być zmodyfikowane, zmienione lub usunięte, lecz amortyzatory muszą pozostać w pełni szczelne. Oryginalne wykończenie powierzchni rur zawieszenia może być zmienione. Dodatkowa obróbka powierzchni jest dozwolona. Górna i dolna półka zawieszenia (potrójny zacisk, półka, sztyca główki) muszą pozostać w stanie oryginalnie wyprodukowanym przez producenta homologowanego pojazdu. Amortyzator skrętu kierownicy może być dodany lub wymieniony na inny, dostępny w handlu. Amortyzator skrętu kierownicy nie może służyć jako ogranicznik skrętu kierownicy TYLNE ZAWIESZENIE (WAHACZ) Tylne zawieszenie musi pozostać jak homologowane. Osłona łańcucha musi być zamontowana w taki sposób, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że jakaś część ciała zawodnika może zostać uwięziona pomiędzy dolnym biegiem łańcucha i dołem tylnego koła zębatego łańcuchowego. Śruba osi tylnego zawieszenia musi pozostać jak homologowana. Napinacz tylny łańcucha może być zmieniony lub wymieniony. 70

71 Wsporniki do stojaka przy tylnym kole mogą być dodane do wahacza przez spawanie lub przykręcenie. Wsporniki muszą mieć zaokrąglone krawędzie (z dużym kątem). Śruby mocujące muszą być wpuszczone. System lub punkty mocowania utrzymujące oryginalne zaciski tylnego hamulca na miejscu mogą być dodane do tylnego wahacza TYLNA JEDNOSTKA RESORUJĄCO - TŁUMIĄCA Tylna jednostka resorująco - tłumiąca może być zmieniona lub modyfikowana. Oryginalne zamocowania ramy i tylnego zawieszenia muszą pozostać jak homologowane. Sprężyna tylnego amortyzatora może być wymieniona. Dźwignie tylnego zawieszenia muszą pozostać jak homologowane. Żadne sterowane elektronicznie zawieszenia dostępne w handlu lub prototypowe nie mogą być użyte. Jeżeli oryginalne elektroniczne zawieszenia są użyte w homologowanym pojeździe, muszą być one całkowicie standardowe (każda mechaniczna lub elektroniczna część musi pozostać jak homologowana). Oryginalny mechaniczny system musi pracować prawidłowo w przypadku usterki elektrycznej/elektronicznej KOŁA Koła muszą być jak oryginalnie wyprodukowany przez producenta w momencie sprzedaży dealerom /sieci dystrybucji homologowanej maszyny. Zaleca się stosowanie metalowego zaworu oraz nakrętki u kół Powłoka antypoślizgowa może być zastosowana na wewnętrznej krawędzi obręczy. Ciężarki do wyważania kół mogą być odrzucone, zmienione lub dodane. Napęd prędkościomierza może zostać usunięty i wymieniony na tulejkę (podkładkę). Osie koła muszą pozostać homologowane jednak dystanse (tulejki) mogą zostać zmodyfikowane lub wymienione. Jeżeli oryginalny projekt zakłada amortyzator gumowy dla tylnego koła, musi on pozostać taki jak oryginalnie wyprodukowany do homologowanej maszyny. Przednie i tylne osie kół muszą pozostać takie jak oryginalnie wyprodukowane do homologowanej maszyny. Średnica koła i szerokość obręczy musi pozostać jak oryginalnie produkowana. 71

72 HAMULCE Przednie i tylne tarcze hamulcowe mogą być zmieniane, ale muszą pasować do pierwotnego zacisku i mocowania. Jednakże średnica zewnętrzna i system wentylacji muszą pozostać jak oryginalnie wyprodukowane przez producenta homologowanego urządzenia. Wewnętrznie wentylowane tarcze nie są dozwolone, jeśli nie są homologowane w oryginalnym modelu. Nośnik tarcz hamulcowych może być zmieniony, ale musi utrzymać te same punkty montażu tarczy oraz ten sam typ mocowania do kół. Zastępcze tarcze hamulcowe muszą być wykonane z materiałów żelaznych. Przednie i tylne zaciski hamulcowe jak i wszystkie punkty mocowania i sprzęt do montażu ( mocowanie, nośnik, wieszak) muszą pozostać jak oryginalnie wyprodukowane przez producenta homologowanego urządzenia. Celem obniżenia transferu ciepła z klocków hamulcowych do płynu hamulcowego dozwolone jest używanie metalowych przekładek pomiędzy klockami hamulcowymi a tłoczkami zacisków lub wymiana tłoczków hamulcowych z aluminiowych na stalowe tego samego producenta zacisku. Pompa hamulcowa przedniego hamulca oraz jej dźwignia mogą zostać zmienione. Tylni główny cylinder musi pozostać jak oryginalnie wyprodukowany przez producenta homologowanego urządzenia. Przednie i tylne hydrauliczne przewody hamulcowe mogą być zmienione. Zbiornik płynu hamulcowego może być zastąpiony i / lub przemieszczony. Szybkozłącza mogą być użyte. Rozdzielenie przednich przewodów hamulcowych do dwóch przednich zacisków hamulcowych musi się znajdować ponad dolną półką zawieszenia (niższy potrójny zacisk). Przednie i tylne klocki hamulcowe mogą być wymieniane. Zawleczki klocków hamulcowych mogą być modyfikowane do typu szybkiej wymiany. System ABS może być użyty jeśli jest używany w homologowanym motocyklu do użytku drogowego. Musi pozostać jednak całkowicie standardowy (mechaniczne i elektroniczne elementy muszą pozostać jak homologowane wyłączając tarcze hamulcowe i pompę hamulcową przednią). Jedynie oprogramowanie systemu może zostać zmienione. System ABS może być odłączony a jego moduł sterujący usunięty. Tarcza ABS-u może zostać usunięta z koła lub zmodyfikowana. 72

73 KIEROWNICA I DŹWIGNIE RĘCZNE Kierownica i dźwignie ręczne mogą być wymienione i/lub przemieszczone. Regulatory na dźwigniach są dozwolone. Zespół sterowania przepustnicy (roll-gas) i powiązane z nim linki mogą być przemieszczone lub wymienione jednak system sterowania musi pozostać taki jak w homologowanym motocyklu. Rękojeść przepustnicy musi się automatycznie zamykać, kiedy nie jest przytrzymywana ręką. Elektryczny włącznik i wyłącznik silnika muszą być umieszczone na kierownicy w zasięgu dłoni kierowcy gdy są one trzymane na uchwytach kierownicy (wyłącznik na prawej kierownicy). Wyłącznik musi być koloru czerwonego PODNÓŻKI/DŹWIGNIE NOŻNE Podnóżki/dźwignie nożne mogą być przemieszczone, ale wsporniki muszą być zamontowane do ramy w oryginalnych punktach montażowych. Podnóżki mogą być zamontowane na sztywno lub składane, które muszą zawierać urządzenie do przywrócenia ich do normalnej pozycji. Końce podnóżka muszą posiadać co najmniej 8 mm solidny sferyczny promień Nieskładane podnóżki muszą posiadać końcówkę (zaślepkę) umocowaną na stałe, wykonaną z aluminium, plastiku, Teflonu lub równoważnego typu materiału (minimalny promień 8mm). Powierzchnia zaślepki musi być tak zaprojektowana aby osiągnąć możliwie najszerszą powierzchnię podnóżka. Kierownik Komisji Technicznej ma prawo odrzucić każdą zaślepkę nie spełniającą warunków bezpieczeństwa ZBIORNIK PALIWA Zbiornik paliwa musi pozostać jak oryginalnie wyprodukowany przez producenta homologowanego urządzenia. Wszystkie zbiorniki paliwa muszą być całkowicie wypełniony materiałem opóźniającym ogień ("Explosafe "). Rurki odpowietrzające zbiornik paliwa muszą być wyposażone w zawory jednokierunkowe i być odprowadzone do zbiornika przechwytującego o minimalnej pojemność 250cc, wykonanego z odpowiedniego materiału. 73

74 Korki wlewu paliwa mogą być zmienione, a gdy są zamknięte muszą być szczelne. Dodatkowo, muszą być zabezpieczone, aby zapobiec przypadkowemu otwarciu OBUDOWA AERODYNAMICZNA / NADWOZIE a) Obudowa aerodynamiczna, błotniki i nadwozie muszą wyglądać jak oryginalnie wyprodukowane przez producenta homologowanego urządzenia. b) Owiewki, przednie błotniki oraz nadwozie mogą być zamienione na duplikaty oryginalnych części. Materiał może być zmieniony. Korzystanie z włókien węglowych lub Kevlaru nie jest dozwolone dla owiewek, okryć zbiornika paliwa, siedzenia, podstawy siedzenia i połączonych z nimi elementów konstrukcyjnych. Dopuszczalne jest użycie Kevlaru jako materiału wzmacniającego owiewki dookoła otworów montażowych lub łatwo łamliwych elementów. c) Wielkość i wymiary muszą być takie same jak oryginalnych części, bez dodawania lub odejmowania elementów. d) Przednia szyba może być zastąpiona. e) Oryginalna kombinacja instrumentów/uchwytów owiewki może być przemieszczona. Wszystkie inne uchwyty owiewki mogą być zmienione lub wymienione. f) Oryginalne kanały powietrzne biegnące pomiędzy obudową a airboxem mogą być zmienione lub wymienione. g) Oryginalne otwory do chłodzenia w bocznych częściach obudowy/nadwozia mogą być częściowo zamknięte tylko w celu umieszczenia logo/liternictwa sponsora. Taka modyfikacja powinna być zrobiona przy użyciu siatki drucianej lub perforowanych płytek. Materiał jest dowolny, ale odległość między środkami wszystkich otworów, środki okręgów i ich średnice muszą być stałe. Otwory lub perforacje muszą mieć współczynnik otwartej przestrzeni >60%. h) Dolna cześć obudowy aerodynamicznej musi być skonstruowana w taki sposób, aby w razie awarii silnika utrzymać przynajmniej połowę całkowitej pojemności oleju i wody chłodzącej silnik (minimum 6 litrów). Dolna krawędź każdego otworu w owiewce musi znajdować się co najmniej 50 mm powyżej dna owiewki. i) Dolna przednia cześć obudowy musi posiadać otwór o średnicy 25mm. Otwór ten musi być zamknięty w suchych warunkach, a może być otwarty tylko wtedy, kiedy Dyrektor Zawodów ogłosi mokry wyścig. 74

75 j) Minimalne zmiany obudowy aerodynamicznej są dozwolone, aby umożliwić użycie nakładek ochronnych silnika. k) Przedni błotnik musi wyglądać jak oryginalnie dostarczony przez producenta homologowanego urządzenia. l) Przedni błotnik może być wymieniony na duplikat oryginalnych części. Użycie włókien węglowych lub kompozytów kevlaru jest dozwolone. m) Przedni błotnik może być odsunięty w górę w celu podniesienia prześwitu dla opony. n) Tylny błotnik umieszczony na wahaczu może być wymieniony na duplikat oryginalnych części. Użycie włókien węglowych lub kompozytów kevlaru jest dozwolone. o) Tylny błotni umieszczony na wahaczu, który zawiera osłonę łańcucha może być zmieniony w celu dostosowania do większej średnicy tylnych kół zębatych. p) Istniejący tylny błotnik pod siedzeniem może być usunięty. Błotnik może być zamontowany bezpośrednio na wahaczu (nie może obejmować więcej niż 120 stopni koła). r) Możliwe jest wywiercenie lub wycięcie dodatkowych otworów w owiewce celem zwiększenia przepływu powietrza do chłodnicy oleju. Otwory większe niż 10mm muszą być pokryte osłoną lub siatką. Osłona/siatka musi być malowana na kolor otaczającej obudowy SIEDZENIE Siedzenie, podstawa siedzenia i powiązane części nadwozia mogą być wymienione na części o podobnym wyglądzie jak oryginalnie wyprodukowane przez producenta homologowanej maszyny. Górna część tylnego nadwozia wokół siedzenia może być zmieniona w pojedyncze siedzenie. Otwory mogą być wiercone w siedzeniu lub tylnej osłonie, aby umożliwić dodatkowe chłodzenie. Otwory większe niż 10mm muszą być pokryte cienką siatką metalową lub cienką siatką drucianą. Siatki muszą być pomalowane aby dopasować się do materiału otaczającego. Wygląd z przodu, z tyłu i z profilu musi być zasadniczo zgodny z homologowany kształtem. Wszystkie odsłonięte krawędzie muszą być zaokrąglone ŚRUBY Standardowe śruby mogą być wymienione na śruby z dowolnego materiału i o dowolnej konstrukcji. 75

76 Śruby aluminiowe mogą być używane tylko w miejscach niekonstrukcyjnych. Śruby tytanowe mogą być stosowane w miejscach konstrukcyjnych, ale ich siła i konstrukcja musi być równa lub przekraczać wytrzymałość standardowych śrub które zastępują. Specjalne stalowe śruby mogą być stosowane w miejscach konstrukcyjnych, ale ich siła i konstrukcja musi być równa lub przekraczać wytrzymałość standardowych śrub które zastępują. Śruby mogą być wiercone do montażu drutu bezpieczeństwa, ale zamierzone modyfikacje w celu zmiany wagi nie są dozwolone. Dopuszczalna jest naprawa gwintów wewnętrznych za pomocą systemów helicoil lub timeserts. Połączenia obudowy aerodynamicznej/nadwozia mogą być zmienione na typ szybkiego odłączania NASTĘPUJĄCE ELEMENTY MOGĄ BYĆ ZMIENIONE LUB WYMIENIONE Każdy typ smarowania, płynu hamulcowego lub płynu zawieszenia może być stosowany. Zestaw wskaźników, ich mocowanie i okablowanie. Uszczelki i materiał uszczelek. Łożyska (kulkowe, baryłkowe, stożkowe, proste, itp.) dowolnego typu mogą być użyte. Zewnętrzne malowane wykończenia powierzchni i kalkomanie NASTĘPUJĄCE ELEMENTY MOGĄ BYĆ USUNIĘTE Elementy kontroli emisji (do zwalczania zanieczyszczeń) w lub wokół air-boxu i silnika (czujniki tlenu, urządzenia doprowadzające powietrze dodatkowe). Obrotomierz. Prędkościomierz i przyłączone przekładki w kołach. Przykręcone na tylnym stelażu ramy akcesoria NASTĘPUJĄCE ELEMENTY MUSZĄ BYĆ USUNIĘTE Przedni reflektor, tylni reflektor, kierunkowskazy (jeżeli nie są wprowadzone w obudowę aerodynamiczną) Otwory muszą być zakryte odpowiednimi materiałami. Lusterka wsteczne. Klakson. 76

77 Ramka na tablicę rejestracyjną. Skrzynka z narzędziami. Mocowania (haki) na kask i bagażniki. Podnóżki pasażera. Uchwyty dla pasażera. Stelaże ochronne, podstawki boczne i główne (ich uchwyty muszą pozostać) NASTĘPUJĄCE ELEMENTY MUSZĄ BYĆ ZMIENIONE Motocykle muszą być wyposażone w działający wyłącznik lub przycisk zapłonu zamontowany przynajmniej na prawej stronie kierownicy (będący w zasięgu dłoni kiedy ręce są na rękojeściach), umożliwiający wyłączenie pracującego silnika. Wyłącznik ten musi być koloru czerwonego. Wszystkie korki spustowe muszą być zabezpieczone drutem. Zewnętrzne śruby filtra olejowego oraz śruby wkręcane do pokryw olejowych muszą być zabezpieczone drutem ( tzn. na skrzyniach korbowych, chłodnicy oleju itd.) Wszystkie motocykle muszą posiadać zamknięty system przewietrzania skrzyni korbowej. Przewód przewietrzający musi być podłączony i dochodzić do airboxu. Tam gdzie zainstalowany jest odpowietrznik lub rury przelewowe, muszą one mieć ujście przez istniejące wyloty. Musi zostać zachowany oryginalny zamknięty system. Zabroniona jest bezpośrednia emisja do atmosfery. Motocykle muszą być wyposażone w czerwone światło umieszczone na lub przy wskaźnikach, zapalające się w momencie spadku ciśnienia oleju w silniku. 77

78 2.3. REGULAMIN TECHNICZNY SUPERBIKE Wszystkie ograniczenia techniczne w klasie Superbike obowiązujące w Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostwach Polski WMMP zawarte są w niniejszym regulaminie technicznym opartym na regulaminach Międzynarodowej Federacji Motocyklowej FIM (według Regulaminu Road Racing FIM Superbike & Supersport World Championships and FIM Superstock Cup Regulations 2015) Zasady wprowadzające zmiany w homologowanym motocyklu tworzone są głównie w celu podniesienia bezpieczeństwa uprawiania sportu motocyklowego. Motocykle Superbike wymagają homologacji FIM. Motocykle, które nie są homologowane przez FIM mogą być dopuszczone do startu, jeżeli są homologowane przez co najmniej jedną federację zrzeszoną w Stowarzyszeniu Alpe Adria. Zasady mające na celu umożliwić modyfikację lub wymianę niektórych części w interesie bezpieczeństwa, badań i rozwoju. WSZYSTKO, CO NIE JEST DOZWOLONE I PRZEWIDZIANE W NINIEJSZYM REGULAMINIE JEST SUROWO ZABRONIONE Wszystkie motocykle muszą być zgodne pod każdym względem wszystkich wymagań dla Wyścigów drogowych, w sposób określony w przepisach technicznych, chyba że homologowana maszyna jest w nie wyposażona. Wygląd zarówno z przodu, z tyłu i profilu motocykli Superbike musi (chyba, że zaznaczono inaczej) być zgodny z homologowanym kształtem (jak oryginalnie wyprodukowany przez producenta). Wygląd układu wydechowego jest wyłączony z tej zasady SPECYFIKACJE MASZYNY Wszystkie elementy nie wymienione w następujących artykułach muszą pozostać jak oryginalnie wyprodukowane przez producenta homologowanej maszyny KONFIGURACJE SILNIKA I POJEMNOŚCI Następujące konfiguracje silnika składają się na klasę Superbike: Pojemność skokowa [cm 3 ] System pracy Ilość cylindrów Masa minimalna [kg] suw 3 i suw

79 Pojemność musi się mieścić w homologowanej wielkości. Modyfikacja średnicy i skoku do osiągnięcia limitu klasy nie jest dozwolona MINIMALNA WAGA Minimalna waga wynosi 165 kg. W każdej chwili zawodów, waga całego motocykla (w tym zbiornika na paliwo i jego zawartość) nie może być mniejsza niż masa minimalna. Podczas ostatecznej kontroli po zakończeniu każdego wyścigu, wybrane maszyny będą ważone w stanie w jakim zakończyły wyścig. Ustalony limit wagi musi być spełniony w stanie w jakim maszyna zakończyła wyścig; nic nie może być dodane do urządzenia. Obejmuje to wodę, olej, czy paliwo. Podczas treningów i sesji kwalifikacyjnych, zawodnicy mogą być wezwani do przedstawienia swoich motocykli do kontroli wagi. We wszystkich przypadkach, zawodnicy muszą zastosować się do tego wezwania. Używanie balastu celem spełnienia wymogu masy minimalnej motocykla musi być zgłoszone Kierownikowi Komisji Technicznej podczas badania technicznego przed zawodami KOLORY TABLIC Z NUMERAMI Kolory tła i cyfr dla Superbike to białe tło i czarne cyfry. Rozmiar wszystkich przednich numerów: Minimalna wysokość: 140 mm Minimalna szerokość: 80 mm Minimalny grubość: 25 mm Minimalny rozstaw: 10 mm Rozmiar wszystkich numerów bocznych: Minimalna wysokość: 120 mm Minimalna szerokość: 80 mm Minimalny grubość: 25 mm Minimalny rozstaw: 10 mm Przyznany zawodnikowi numer musi być umieszczony jak następuje: 79

80 na przedzie, na środku obudowy aerodynamicznej lub delikatnie przesunięty na jedną stronę; żadne reklamy nie mogą być bliżej numeru niż 25mm po jednym po obu stronach w dolnej części głównej owiewki (patrz załącznik), dodatkowo można umieścić jeden na górze tylnej części siedzenia, z górą cyfry w kierunku kierowcy. Ta cyfra musi mieć taką samą wielkość jak przednia. W przypadku sporu dotyczącego czytelności numerów, ostateczną decyzję podejmuje Kierownik Komisji Technicznej PALIWO Wszystkie silniki muszą działać na normalnym bezołowiowym paliwie, z maksymalną zawartością ołowiu 0,005 g/l i maksymalną mieszanką tlenków azotu OPONY Liczba i marka używanych w trakcie zawodów opon są dowolne. Zabronione są wszelkie modyfikacje opon typu ręczne cięcie bieżnika, rowkowanie itp. Średnica koła i szerokość obręczy muszą pozostać jak oryginalnie homologowane. Dopuszcza się również stosowanie obręczy o wymiarach 3,5 x 16,5 "lub 3.75 x 16.5" do przedniego koła i 6,25 x 16,5 "do tylnego koła SILNIK Następujące elementy silnika nie mogą być zmienione (za wyjątkiem jeśli podano inaczej): Homologowany model konstrukcji silnika nie może zostać zmieniony Homologowane materiały i odlewy do skrzyni korbowej, cylindra, głowicy cylindra i obudowy skrzyni biegów muszą być wykorzystane. Metoda napędu rozrządu musi pozostać jak homologowana. Sposób sterowania pracą zaworów musi pozostać jako w homologowanym modelu. Nie są dozwolone pneumatyczne urządzenia sterujące, chyba że jest w nie wyposażony homologowany model. Sekwencja w jakiej cylindry są zapalane (tj ), musi pozostać jak oryginalnie zaprojektowana w homologowanym modelu Jednoczesne* zapalenie 2 cylindrów jest także zabronione, jeżeli nie zostało przyjęte w homologowanym motocyklu. 80

81 (*) jako jednoczesne zapalenie uważa się różnicę do 5 stopni w 2 cylindrach SYSTEM WTRYSKU PALIWA Elementy systemu wtrysku paliwa odnoszą się do elementu przepustnic, wtryskiwaczy, układów dolotowych o zmiennej geometrii (długości), pomp paliwowych i regulatorów ciśnienia paliwa. dopuszcza się stosowanie wyłącznie homologowanego korpusu przepustnic elektroniczne sterowanie przepustnic ( ride-by-wire ) może być zastosowane lub zmienione, Zewnętrzne modyfikacje korpusu przepustnic są dozwolone celem dodania lub zmian elektronicznego sterowania. Czujniki, dźwignie, koła, mocowania oraz zaciski mogą być zmienione, dodane lub usunięte. Jednakże system bezpieczeństwa musi być zawsze obecny i w pełni funkcjonalny oraz musi zawierać sprężynę zamykającą i/lub wyłącznik zapłonu, Zestaw ride-by-wire modyfikujący standardowy korpus przepustnic musi być zatwierdzony i wyprodukowany w minimum 50 sztukach. Tylko producent motocykla lub zatwierdzony Partner może zatwierdzić system. Czujnik położenia przepustnicy musi zawierać się w tym zestawie. Maksymalna cena za zestaw to euro netto. Użycie zamiennego korpusu przepustnic jest niedozwolone Wtryskiwacze paliwa muszą być oryginalne, zamocowane w homologowanej pozycji i niezmienione w stosunku do oryginalnej charakterystyki producenta, Jeżeli homologowany air-box został użyty do montażu wtryskiwaczy wtedy air-box oraz załączone systemy muszą pozostać jak w homologowanym pojeździe, Kanały dolotowe o zmiennej geometrii nie mogą być zastosowane jeśli nie są stosowane w homologowanym pojeździe Jeśli homologowany air-box używa kanałów o zmiennej geometrii to air-box ten wraz z systemami musi pozostać jak w homologowanym pojeździe 81

82 System zmiennej geometrii kanałów dolotowych musi działać tak samo mechanicznie jak homologowany system Izolatory korpusu przepustnic mogą być modyfikowane Lejki wlotu powietrza (włączając w to miejsce ich montażu) mogą być zmienione lub wymienione. Przepustnice podciśnieniowe mogą być ustawione w pozycji otwartej Drugie przepustnice i wałki mogą być usunięte lub ustawione w pozycji otwartej, a elektryka może być odłączona lub usunięta. Powietrze lub mieszanka powietrzno-paliwowa może być doprowadzona bezpośrednio do komory spalania tylko poprzez przepustnice GŁOWICA CYLINDRA Homologowana głowica cylindra może być zmodyfikowana jak następuje: Tworząc głowicę należy rozpocząć używając homologowanego materiału i odlewu. Materiał może być dodany tylko przez metodę epoksydową a usunięty przez obróbkę skrawaniem. Zabronione są modyfikacje głowicy w strefie rozrządu. System ssący i system wydechowy włączając liczbę zaworów i/lub kanałów (wlotowych i wylotowych) musi być jak homologowany. Zmiany w kanałach i polerowanie głowicy cylindra typowo połączone z indywidualnym tuningiem takim jak korekta przepływu mieszanki w głowicy cylindra, włączając w to komorę spalania, jest dozwolone. Stopień sprężania jest dowolny. Komora spalania może być zmodyfikowana. Zawory muszą pozostać jak homologowane. Gniazda zaworów mogą zmienione lub wymienione ale materiał musi pozostać jak homologowany Prowadnice zaworów muszą pozostać jak homologowane. Dopuszczalna jest obróbka w kanałach. 82

83 Sprężyny zaworowe mogą zostać zmienione lub wymienione ale materiał musi pozostać jak homologowany. Dodatkowe sprężyny mogą zostać dodane lub usunięte Podkładki sprężyn, tulejki oraz uchwyty mogą zostać wymienione lub zmienione Zawory muszą pozostać w homologowanej lokalizacji i pod tym samym kątem jak homologowane zawory Dźwigienki zaworowe (jeśli są) muszą pozostać jak homologowane System dopalania spalin musi być zablokowany i zewnętrzne złącza na pokrywie zaworowej mogą być usunięte i zamknięte płytkami. Popychacze zaworowe oraz podkładki regulacyjne mogą być zmienione lub wymienione ale na takie same pod względem wysokości, średnicy, typu materiału, wykończenia powierzchni i powierzchni czołowej jak homologowana część. Waga musi pozostać równa lub wyższa niż homologowanego elementu. Homologowana głowica lub pokrywa głowicy cylindra może być wymieniona na replikę z materiału o wyższej masie właściwej (np. zamiana pokrywy magnezowej na aluminiową) WAŁEK ROZRZĄDU Wałek rozrządu może być zmieniony lub wymieniony. Kompensujący (przesunięty) wałek rozrządu nie jest dozwolony. Musi pozostać w homologowanej lokalizacji KOŁA ŁAŃCUCHOWE LUB KOŁA ZĘBATE WAŁKA ROZRZĄDU (KRZYWKI) Koła łańcuchowe lub koła zębate wałka rozrządu mogą być zmienione lub wymienione, w celu umożliwienia ustawienia czasów wałka rozrządu. Napinacz łańcucha lub paska rozrządu może być modyfikowany lub zmieniony. Łańcuch rozrządu może zostać zastąpiony lub zmieniony ale musi pozostać tego samego typu. 83

84 CYLINDRY Żadne modyfikacje nie są dozwolone. Uszczelki cylindra mogą być wymieniane TŁOKI Żadne modyfikacje nie są dozwolone (włączając polerowanie i wybłyszczanie). Zakaz stosowania nadwymiarowych tłoków PIERŚCIENIE TŁOKOWE Żadne modyfikacje nie są dozwolone SWORZNIE I ZACISKI TŁOKOWE Żadne modyfikacje nie są dozwolone KORBOWODY Korbowód może być zmieniony lub wymieniony ale waga musi pozostać taka sama lub wyższa niż oryginalna homologowana część. Materiał musi pozostać jak homologowany (stal, tytan, aluminium) lub może być zmieniony na stalowy. Jeśli oryginalny korbowód wyposażony jest w tulejkę w główce korbowodu wówczas zamienny korbowód musi również posiadać taką samą tulejkę wykonaną z materiału jak w homologowanym korbowodzie. Długość korbowodu mierzona od osi główki do osi stopki musi być taka sama jak homologowanego korbowodu. Śruby korbowodu są dowolne WAŁ KORBOWY Tylko następujące modyfikacje homologowanego wału korbowego są dozwolone: a. Powierzchnie łożyskowe mogą być polerowane lub może być zastosowana obróbka powierzchni. b. Wyważanie jest dozwolone, ale tylko taką samą metodą jak homologowanego wału korbowego. (np. wkładki z metali ciężkich nie są dozwolone, chyba że są one oryginalnie określone w homologowanym wale korbowym). 84

85 c. Dopuszczalne jest wyważanie wału poprzez dodawanie lub ujmowanie materiału ale różnica pomiędzy wyważonym wałem a homologowanym nie może być wyższa niż 5%. d. Wyważanie musi odbywać się oryginalną metodą tj. wiercenie lub szlifowanie w tym samym miejscu tj na krawędzi zewnętrznej korb. e. Polerowanie wału korbowego jest zabronione f. Wał balansowy (wyrównoważający) może być zmieniony, usunięty lub wymieniony SKRZYNIA KORBOWA i OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW Skrzynia korbowa musi pozostać jak homologowana. Dysze natryskowe oleju mogą być modyfikowane. Żadne inne modyfikacje nie są dozwolone (włączając malowanie, polerowanie lub nabłyszczanie) Pompy próżniowe nie są dozwolone, jeżeli nie są zainstalowane w homologowanym motocyklu. Wówczas muszą pracować jak homologowane. Miska olejowa może być zmieniona lub wymieniona. Smok może być zmieniony lub wymieniony. Można wykonać podłączenie bezpośrednie dla czujnika ciśnienia oleju/temperatury bezpośrednio do skrzyni korbowej lub pokrywy silnika OSŁONY Boczne osłony mogą zostać zmienione, zmodyfikowane lub zastąpione (wyłączając pokrywę pompy). W przypadku zmiany lub modyfikacji, osłona musi mieć co najmniej taką samą odporność na uderzenia, jak oryginalna. Jeśli pokrywa została wymieniona, musi być wykonana z materiału o tym samym lub wyższym ciężarze, a całkowita masa pokrywy musi wynosić nie mniej niż oryginalna. Śruby tytanowe można stosować do montażu osłon bocznych Wszystkie boczne pokrywy/ skrzynie silnika zawierające olej, a które mogą mieć kontakt z podłożem w czasie wypadku, muszą być chronione przez drugą pokrywę wykonaną z aluminium, nierdzewnej stali, stali lub tytanu, materiały kompozytowe, typu węglowego lub z Kevlaru są zabronione. 85

86 Dodatkowe pokrywy muszą przykrywać minimum 1/3 oryginalnej pokrywy. Płyty i/lub pręty z aluminium lub stali są również dozwolone. Wszystkie te elementy muszą być tak zaprojektowane, aby były odporne na nagłe wstrząsy i powinny być umocowane prawidłowo i bezpiecznie. Pokrywy zatwierdzone przez FIM są zawsze dopuszczalne bez względu na rozmiar i materiał. Pokrywy muszą być mocowane odpowiednio i bezpiecznie na minimum 3 śruby od oryginalnej pokrywy i być przykręcone do oryginalnych miejsc montażowych w bloku silnika. Kierownik Komisji Technicznej ma prawo odrzucić każdą pokrywę która w jego opinii może nie spełniać warunków bezpieczeństwa SKRZYNIA BIEGÓW Pierwotne przełożenie może być tylko jak homologowane. Wygląd wałków skrzyni biegów musi pozostać jak w homologowanym motocyklu. Zębatki skrzyni oraz ich materiał jest dowolny. Bęben krzywkowy zmiany biegów i kompletny mechanizm zmiany biegów są dowolne. Widełki wybieraka mogą być zmienione. Muszą jednak zachować swoje pierwotne funkcje jak w homologowanym motocyklu. Systemy szybkiej zmiany biegów tzw. quick-shifter są dozwolone. Zębatka wałka pośredniego, zębatka tylnego koła, podziałka i rozmiar łańcucha mogą być zmienione. Osłona łańcucha może być modyfikowana lub usunięta SPRZĘGŁO Dostępne w handlu lub modyfikowane sprzęgła są dozwolone. Sprzęgło typu antyhoppingowego (lub wkładka antyhoppingowa) jest dozwolone. Żadne źródło zasilania (tj. hydrauliczne lub elektryczne) nie może być użyte do sterowania sprzęgłem, jeżeli nie jest zainstalowane w homologowanym modelu. Siła człowieka jest wyłączona z tego zakazu. Rodzaj sprzęgła (mokry lub suchy), typ (wielotarczowe) i metoda sterowania (linkowa/hydrauliczna) muszą pozostać jak homologowane. 86

87 Do 2015: kosz sprzęgła może zostać zmieniony. Jeśli kosz sprzęgłowy jest zintegrowany z pierwotnym przełożeniem wtedy pierwotne przełożenie musi pozostać z oryginalną liczbą zębów i ich kształtem. Od 2016: kosz sprzęgła i przekładnia pierwotna muszą pozostać homologowane POMPY I PRZEWODY OLEJOWE Homologowana pompa olejowa może być modyfikowana. Dopuszcza się modyfikowanie tylko oryginalnych części oraz podkładek i dystansów. Modyfikacje zawierają: Blueprinting Zmianę sprężyny nadciśnienia oleju Redukcja przełożenia i/lub grubości obudowy Wygląd zewnętrzny musi pozostać jak homologowany. Przewody olejowe mogą być zmienione lub wymienione. Przewody w których występuje nadciśnienie, jeżeli zostały wymienione, muszą mieć konstrukcję wzmocnioną metalem, z pogrubionymi lub bieżnikowanymi złączkami CHŁODNICA / CHŁODNICA OLEJU Czynnikiem chłodzącym może być tylko woda lub woda z dodatkiem alkoholu etylowego. Oryginalna chłodnica lub chłodnica oleju mogą być zmienione lub wymienione. Dodatkowe chłodnice lub chłodnice oleju mogą być dodane. Oryginalny wymiennik ciepła woda/olej może być modyfikowany, zmieniony lub usunięty. Węże układu chłodzenia oraz zbiorniczki wyrównujące mogą być wymienione. Wentylator i okablowanie chłodnicy mogą być zmienione, zmodyfikowane lub usunięte. Chłodnica oleju nie może być montowana na lub nad tylnym błotnikiem. Wygląd z przodu, z tyłu i profilu maszyny musi być w zasadzie zgodny z homologowanym kształtem, nawet po dodaniu dodatkowych chłodnic lub chłodnic oleju AIR BOX Air box musi pozostać jak oryginalny wyprodukowany przez producenta homologowanego pojazdu. 87

88 Jeżeli homologowany air-box został użyty do montażu wtryskiwaczy wtedy air-box oraz załączone systemy muszą pozostać jak w homologowanym pojeździe, Jeśli homologowany air-box używa kanałów o zmiennej geometrii to air-box ten wraz z systemami musi pozostać jak w homologowanym pojeździe System zmiennej geometrii kanałów dolotowych +musi działać tak samo mechanicznie jak homologowany system Filtry powietrza, wewnętrzne zawory typu zwrotnego, czujniki i instalacje próżniowe mogą być usunięte, zmodyfikowane lub wymienione na dostępne w handlu. Wszystkie otwory w air boxie prowadzące do zewnętrznej atmosfery powstałe na skutek usunięcia elementów musza być całkowicie uszczelnione przed dochodzącym powietrzem. Spusty air boxu muszą być całkowicie zamknięte. Zewnętrzna struktura air-boxu może być modyfikowana ale tylko jeżeli nie zmienia to jego wewnętrznej struktury. Rury wtłaczające powietrze lub kanały prowadzące od obudowy do airboxu mogą być zmodyfikowane, wymienione lub usunięte. Jeżeli rury/kanały są wykorzystywane, muszą być przymocowane do oryginalnych, niezmodyfikowanych wlotów do airboxu. Wszystkie motocykle muszą posiadać zamknięty system odpowietrzający. Wszystkie linie odpowietrzające oleju muszą być podłączone i mieć ujście w air boxie. Jeśli górna część airboxu ukształtowana jest dolną częścią zbiornika wtedy ta część zbiornika traktowana jest jako air box i musi mieć homologowany kształt z dopuszczalną tolerancją 2 mm oraz tą samą pojemność ZASILANIE PALIWEM Pompa paliwowa i regulator ciśnienia muszą pozostać takie same jak w homologowanym motocyklu. Ciśnienie paliwa musi pozostać jak w homologowanym pojeździe. Układ paliwowy pomiędzy zbiornikiem paliwa a wtryskiwaczami (przewody paliwowe, przeguby, złączki, filtr paliwa itd.) mogą być zmienione ale muszą być umocowane w taki sposób aby nie uległy zniszczeniu w przypadku wypadku. Tolerancja ciśnienia w trakcie kontroli technicznej wynosi +0,5 bara, zgodnie z maksymalnym ciśnieniem homologowanego motocykla. 88

89 Wszystkie motocykle muszą posiadać standardowe urządzenie na linii paliwowej do kontroli ciśnienia paliw, zgodnie ze specyfikacjami FIM lub zawodnik musi posiadać specjalne złącze które to umożliwi. Przewody odpowietrzające paliwo mogą być wymienione. Szybkozłączki paliwowe mogą być użyte. Filtry paliwa mogą być dodane. Kranik paliwowy może być zmieniony lub wymieniony UKŁAD WYDECHOWY Rury wydechowe, katalizatory i tłumiki mogą być zmienione lub wymienione na pasujące do homologowanego motocykla. Katalizator może zostać usunięty. Liczba ostatecznych tłumików musi pozostać taka sama jak w homologowanym modelu. Tłumiki muszą się znajdować po tej samej stronie jak w homologowanym modelu. Ze względów bezpieczeństwa, odkryte krawędzie wylotu rury wydechowej muszą być zaokrąglone, w celu uniknięcia ostrych krawędzi. Owijanie układów wydechowych jest niedozwolone, z wyjątkiem obszaru stóp zawodnika lub obszaru kontaktu z obudową aerodynamiczną dla ochrony przed wysoką temperaturą. Limit głośności dla klasy Superbike wynosi 105 db/a (z tolerancją 3 db/a po wyścigu) ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE URZĄDZENIA Kable, łącza, akumulatory i przełączniki są dowolne ZAPŁON / SYSTEM KONTROLI SILNIKA Zapłon/system kontroli silnika (ECU) może być wymieniony. Dopuszcza się zmianę oprogramowania sterownika. Telemetria (wysyłanie sygnału z i do motocykla) jest zabroniona Zakaz stosowania systemów (przewodowych lub bezprzewodowych) wysyłających dane lub mogących zmienić charakterystykę silnika w czasie jego pracy lub jazdy motocykla. Świece zapłonowe, fajki zapłonowe oraz przewody mogą być wymienione ALTERNATOR I ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY Alternator musi pozostać jak homologowany. 89

90 Koło zamachowe może być wymienione lub modyfikowane Rozrusznik elektryczny musi w każdym momencie imprezy być zdolny do uruchomienia silnika. Rozrusznik musi uruchamiać silnik z odpowiednią szybkością przez co najmniej 2 sekundy. Przełożenie rozrusznika musi pozostać jak homologowane. Motocykl powinien dać się uruchomić na polach startowych. Uruchamianie poprzez pchanie jest na polach startowych niedozwolone, chyba że pomaga w tym osoba funkcyjna (jeśli jest to konieczne do uruchomienia) DODATKOWE WYPOSAŻENIE Dodatkowy sprzęt elektroniczny nie zamontowany na oryginalnym homologowanym motocyklu może być dodany (to pozwolenie odnosi się do: gromadzenia danych i czujników, komputerów, urządzenia nagrywające, kontrola trakcji). Dodanie urządzenia na podczerwień (IR) do przekazywanie sygnału między ścigającym się zawodnikiem i jego zespołem, wykorzystywane wyłącznie do pomiaru czasu okrążenia, są dozwolone. Dodanie moduł GPS do pomiaru czasu okrążenia / celów punktacji jest dozwolone RAMA I NADWOZIE Stosowanie tytanu w konstrukcji przedniego zawieszenia, kierownicy i trzpienia wahacza jest zabronione. Każdy kierowca w czasie zawodów może przedstawić do kontroli technicznej drugi kompletny motocykl RAMA I TYLNY STELAŻ RAMY Główna rama musi pozostać tak jak oryginalnie wyprodukowana przez producenta homologowanego motocykla. Rama główna może być zmieniona jedynie poprzez dodanie wstawek lub rur. Żadne wstawki lub rury nie mogą być usunięte. Otwory mogą być wiercone w ramie tylko aby umocować na niej zatwierdzone elementy (tj. uchwyty obudowy aerodynamicznej, mocowanie amortyzatora skrętu). 90

91 Silnik musi być mocowany w homologowanej pozycji. Punkty montażowe mechanizmów zawieszenia do ramy muszą pozostać jak homologowane. Zmiany geometrii główki ramy jest dozwolona poprzez montaż wkładek na gniazdo łożyska oryginalnej główki ramy, ale żadna część wkładek nie może wystawać osiowo więcej niż +/- 6 mm od oryginalnej główki ramy: Jeśli motocykl homologowany posiada wymienne wkładki/tulejki łożyskowe: ustawienia są dowolne a homologowaną pozycją jest pozycja z którą dostarcza motocykl producent. Jeżeli homologowany motocykl ma stałe pozycje łożysk dla kierownicy: zmiany kąta jest dozwolona przez dopasowanie wstawek do oryginalnych łożysk główki ramy. Oryginalne gniazda łożysk mogą być modyfikowane (owal) lub można zwiększyć średnicę i wstawić specjalne tuleje. Żadna z tych części nie może wystawać więcej niż 3 mm niż oryginał. Sztyca może być wzmocniona w obszarze gniazd łożysk. Dozwolone jest spawanie i obróbka w celu dokonania tych zmian. Oś tylnego wahacza może zostać przeniesiona w promieniu 5 mm (mierzone od homologowanego położenia osi). Modyfikacje mogą zostać wprowadzone do ramy jeśli strefa pracy wahacza na to pozwala. Spawanie i obróbka są dozwolone celem wprowadzenia tej modyfikacji niezależnie od użytej technologii i wielkości elementów. Sposób regulacji jest dowolny: wkładki, tuleje, przesunięcia osi itp. Dla maszyn wyposażonych standardowo we wkładki regulacyjne homologowane położenie ustalane jest na podstawie ustawień w jakich producent dostarcza motocykl. Jeżeli oś przechodzi przez skrzynię korbową, to otwór montażowy w skrzyni może być obrabiany na większy; spawanie i inne modyfikacje nie są dozwolone. Skrzynia korbowa może być obrabiana tylko do ustawienia wahacza. Na wszystkich motocyklach musi być widoczny numer identyfikacyjny umieszczony na ramie głównej (numer VIN). Dopuszczalne są zamocowane trwale tabliczki znamionowe. Zabronione jest polerowanie lub dodatkowa obróbka powierzchni jednak schemat malowania nie jest ograniczony. Przednie i tylne stelaże mogą być zmieniane, zastępowane lub usunięte. 91

92 ZAWIESZENIE Żadne sterowane elektronicznie zawieszenia dostępne w handlu lub prototypowe nie mogą być użyte. Jeżeli oryginalne elektroniczne zawieszenia są użyte, musza być one całkowicie standardowe (każda elektroniczna część musi pozostać jak homologowana). Podkładki, tulejki oraz sprężyny nie złączone z tym urządzeniem może być zmienione. Oryginalny mechaniczny system musi pracować prawidłowo w przypadku usterki elektrycznej/elektronicznej. Moduł sterujący elektronicznym zawieszeniem nie może otrzymywać informacji o położeniu motocykla na torze; zawieszenie nie może reagować na położenie motocykla na torze. Elektroniczny interface komunikujący kierowcę z zawieszeniem musi pozostać jak w homologowanym motocyklu. Dopuszcza się usunięcie lub odłączenie tego systemu sterowania. Systemy elektro-magnetyczne które zmieniają lepkość płynu zawieszeniowego czym wpływają na jego charakterystykę są zabronione. Elektronicznie sterowany amortyzator kierownicy nie może być użyty, jeżeli nie jest zainstalowany na modelu homologowanym do użytku drogowego. Jednakże musi on pozostać całkowicie standardowy (każda mechaniczna lub elektroniczna część musi pozostać jak homologowana) PRZEDNIE ZAWIESZENIE Przednie zawieszenie w całości lub w części może zostać zmienione, ale musi być tego samego typu co homologowane. Górna i dolna półka zawieszenia (potrójny zacisk, półka) mogą być zmienione lub zmodyfikowane. Amortyzator skrętu kierownicy może być dodany lub wymieniony na inny, dostępny w handlu. Amortyzator skrętu kierownicy nie może służyć jako ogranicznik skrętu kierownicy TYLNE ZAWIESZENIE (WAHACZ) Tylny wahacz może być zmieniony lub wymieniony na pasujący do homologowanego motocykla. 92

93 Jednakże typ mono- lub klasyczny (dwustronny) musi pozostać jak w homologowanym motocyklu. Użycie włókna węglowego lub Kevlaru jest niedozwolone, jeżeli nie zostały te materiały homologowane w oryginalnej maszynie. Osłona łańcucha musi być zamontowana w taki sposób, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że jakaś część ciała zawodnika może zostać uwięziona pomiędzy dolnym biegiem łańcucha i dołem tylnego koła zębatego łańcuchowego. Wsporniki do stojaka przy tylnym kole mogą być dodane do wahacza przez spawanie lub przykręcenie. Wsporniki muszą mieć zaokrąglone krawędzie (z dużym kątem). Śruby mocujące muszą być wpuszczone TYLNA JEDNOSTKA RESORUJĄCO - TŁUMIĄCA Tylna jednostka resorująco - tłumiąca może być zmieniona, ale podobny system musi być użyty (tj. podwójny lub pojedynczy). Dźwignie tylnego zawieszenia mogą być zmienione lub zamienione. Oryginalne punkty montażowe w ramie (jeżeli takowe występują) muszą być użyte do przymocowania amortyzatora, dźwigni i punktu montażu trzpienia KOŁA Koła mogą być wymienione i powiązane elementy mogą zostać zmienione lub wymienione na pasujące do homologowanego motocykla. Dopuszczalne są tylko koła wykonane z aluminium. Każde koło wyścigowe (zamiennik) musi mieć certyfikat JASO (Japanese Automotive Standards Organization). W motocyklach wyposażonych w podwójny wahacz tylna zębatka musi pozostać na kole gdy koło jest zdejmowane. Łożyska, uszczelnienia i osie mogą być zmienione lub wymienione. Użycie tytanu i stopów lekkich do trzpieni obrotowych koła (osi) jest zabronione. Ciężarki do wyważania kół mogą być odrzucone, zmienione lub dodane. Mogą być użyte dowolne zawory powietrzne (zaleca się metalowe 90 o ). Średnica koła i szerokość obręczy muszą pozostać jak oryginalnie homologowane. Dopuszcza się stosowanie: 93

94 Średnica obręczy kół (przednich i tylnych) 16.5 cala Szerokość obręczy przedniego koła: 3.50 cala Szerokość obręczy tylnego koła: 6.25 cala HAMULCE Pompy hamulcowe (przód i tył) mogą być zmienione na model pasujący do homologowanego motocykla. Przednie i tylne zaciski hamulcowe mogą być zmienione na model pasujący do homologowanego motocykla. Klocki hamulcowe mogą być zmienione na model pasujący do homologowanego motocykla. Przewody hamulcowe i złączki przewodów mogą być zmienione lub wymienione. Rozdzielenie przednich przewodów hamulcowych do obu przednich zacisków hamulcowych musi się znajdować ponad dolną półką zawieszenia. Tarcze hamulcowe mogą być zmienione lub wymienione na model pasujący do homologowanego motocykla. Tylko materiały żelazne są dozwolone. Użycie niekonwencjonalnych stopów do tarcz i zacisków hamulcowych (tj. aluminiowych, berylowych itd.) nie jest dozwolone. ABS może być użyty tylko jeśli został zainstalowany na modelu homologowanym do użytku drogowego. Jednakże musi być on całkowicie standardowy (wszystkie części mechaniczne i elektryczne muszą pozostać jako homologowane, za wyjątkiem tarcz hamulcowych i dźwigni hamulca), a jedynie oprogramowanie ABS-u może być zmienione. System ABS może zostać odłączony a moduł sterujący zdemontowany. Tarcza ABS-u może zostać usunięta lub zmodyfikowana KIEROWNICA I DŹWIGNIE RĘCZNE Kierownica, dźwignie ręczne i kable mogą być zmienione lub wymienione na model pasujący do homologowanego motocykla. Sprawny wyłącznik silnika musi być umieszczony na kierownicy w zasięgu ręki gdy jest ona trzymana na rękojeści. Zamocowany musi być na prawej kierownicy i obowiązkowo musi mieć kolor czerwony. 94

95 PODNÓŻKI / DŹWIGNIE NOŻNE Podnóżki/dźwignie nożne mogą być przemieszczone, ale muszą być użyte oryginalne miejsca montażu. Podnóżki mogą być zamontowane na sztywno lub typu składanego, które muszą zawierać urządzenie do przywrócenia ich do normalnej pozycji. Końce podnóżka muszą posiadać co najmniej 8 mm solidny sferyczny promień. Nieskładane podnóżki muszą posiadać końcówkę (zaślepkę) umocowaną na stałe, wykonaną z aluminium, plastiku, Teflonu lub równoważnego typu materiału (minimalny promień 8mm). Powierzchnia zaślepki musi być tak zaprojektowana, aby osiągnąć możliwie najszerszą powierzchnię podnóżka. Kierownik Komisji Technicznej ma prawo odrzucić każdą zaślepkę nie spełniającą celu bezpieczeństwa ZBIORNIK PALIWA Zbiornik paliwa musi utrzymywać homologowany wygląd i lokalizację; jednak jego rzeczywisty kształt może być nieco zmieniony w zależności preferencji zawodnika. Zbiornik może być modyfikowany poniżej górnej linii ramy i pod siedzeniem. Materiał do budowy zbiornika paliwa może być zmieniony lub zastąpiony na jeden z homologowanych w motocyklu. Wszystkie zbiorniki paliwa muszą być wypełnione materiałem ognioodpornym, lub być wyposażone w worek (pęcherz) paliwowy. Zbiorniki paliwa wykonane z materiałów kompozytowych (włókna węglowego, włókna aramidowego, włókna szklanego, itp.) muszą spełniać normy FIM dla zbiorników paliwa lub być wypełnione workiem (pęcherzem) paliwowym. Zbiorniki wykonane z materiałów kompozytowych muszą być opatrzone etykietą potwierdzającą zgodność ze Standardami Testowych Zbiorników Paliwa FIM. Zbiorniki paliwa bez worka (pęcherza) paliwowego muszą być opatrzone etykietą potwierdzającą zgodność ze Standardami Testowych Zbiorników Paliwa FIM. Etykieta musi zawierać nazwę producenta zbiornika, datę produkcji zbiornika oraz nazwę laboratorium badawczego. Zbiornik paliwa musi być przymocowany do ramy z przodu i z tyłu razem z systemem odpornym na wypadki. Złącza typu bagnetowego nie mogą być używane, jak również zbiornik nie może być przymocowany do jakiejkolwiek części obudowy aerodynamicznej lub 95

96 plastikowej części. Kierownik Komisji Technicznej ma prawo odrzucić motocykl jeśli jest zdania, że sposób montażu zbiornika paliwa nie jest bezpieczny. Oryginalny zbiornik może być modyfikowany w celu osiągnięcia pojemności 24 litrów, pod warunkiem zachowania oryginalnego homologowanego profilu. Rura łącznikowa między obu stronami zbiornika jest dozwolona (maksymalna średnica wewnętrzna 10 mm). Rurki odpowietrzające zbiornik paliwa muszą być wyposażone w zawory jednokierunkowe i być odprowadzone do zbiornika przechwytującego o minimalnej pojemność 250cc, wykonanego z odpowiedniego materiału. Korki wlewu paliwa mogą być zmienione lub zastąpione na pasujące do homologowanego motocykla, a gdy są zamknięte muszą być szczelne. Dodatkowo, muszą być zabezpieczone, aby zapobiec przypadkowemu otwarciu. Ten sam rozmiar zbiornika paliwa musi być użyty w ciągu całych zawodów OBUDOWA AERODYNAMICZNA / NADWOZIE a) Obudowa aerodynamiczna, błotniki i nadwozie muszą być zasadniczo zgodne z homologowanym kształtem. b) Przednia szyba może być wymieniona. c) Oryginalne kanały powietrzne biegnące pomiędzy obudową a airboxem mogą być zmienione lub wymienione na pasujące do homologowanego motocykla. d) Dolna cześć obudowy aerodynamicznej musi być skonstruowana w taki sposób, aby w razie awarii silnika utrzymać przynajmniej połowę całkowitej pojemności oleju i chłodziwa używanych w silniku (minimum 6 litrów). Dolna krawędź każdego otworu w owiewce musi znajdować się co najmniej 50 mm powyżej dna owiewki. e) Dolna przednia część obudowy musi zawierać co najmniej jeden otwór o średnicy 25mm. Otwór ten musi być zamknięty w suchych warunkach, a może być otwarty tylko wtedy, kiedy Dyrektor Zawodów ogłosi mokry wyścig. f) Minimalne zmiany obudowy aerodynamicznej są dozwolone, aby umożliwić użycie podnośnika (stojaka) do zmiany kół oraz dodać plastikowe nakładki ochronne do ramy lub silnika. g) Otwory mogą być wiercone lub cięte w obudowie aerodynamicznej lub nadwoziu, aby zwiększyć wlot powietrza do chłodnicy oleju. Otwory większe niż 10mm muszą zostać 96

97 pokryte kratą lub cienką siatką drucianą. Kraty/siatki muszą być pomalowane aby dopasować się do materiału otaczającego. Oryginalne otwory do chłodzenia w bocznych częściach obudowy/nadwozia mogą być częściowo zamknięte tylko w celu umieszczenia logo/opisów sponsora. Taka modyfikacja powinna być zrobiona przy użyciu siatki drucianej lub perforowanych płytek. Materiał jest dowolny, ale odległość między środkami wszystkich otworów, środki okręgów i ich średnice muszą być stałe. Otwory lub perforacje muszą mieć współczynnik otwartej przestrzeni >60%. h) Przedni błotnik musi być zasadniczo zgodny z homologowanym kształtem. i) Otwory mogą być wiercone w przednim błotniku, aby umożliwić dodatkowe chłodzenie. Otwory większe niż 10mm muszą być pokryte cienką siatką metalową lub cienką siatką drucianą. Siatki muszą być pomalowane aby dopasować się do materiału otaczającego. j) Tylny błotnik może być dodany lub usunięty. k) Materiał użyty do konstrukcji przedniego błotnika, tylnego błotnika i obudowy aerodynamicznej może być zmieniony lub wymieniony SIEDZENIE Siedzenie może być zmienione lub wymienione. Górna część tylnego nadwozia wokół siedzenia może być zmieniona w pojedyncze siedzenie. Wygląd zarówno z przodu, z tyłu i z profilu musi być zasadniczo zgodny z homologowanym kształtem. Siedzenie/tylna osłona muszą pozwalać na właściwe pokazywanie numeru. Otwory mogą być wiercone w siedzeniu lub tylnej osłonie, aby umożliwić dodatkowe chłodzenie. Otwory większe niż 10mm muszą być pokryte cienką siatką metalową lub cienką siatką drucianą. Siatki muszą być pomalowane aby dopasować się do materiału otaczającego. Materiał użyty do konstrukcji siedzenia może być zmieniony lub wymieniony TYLNA LAMPA Patrz punkt NASTĘPUJĄCE ELEMENTY MOGĄ BYĆ ZMIENIONE LUB WYMIENIONE Każdy typ smarowania, płynu hamulcowego lub płynu zawieszenia może być stosowany. Uszczelki i materiał uszczelek. 97

98 Łożyska (kulkowe, baryłkowe, stożkowe, proste, itp.) dowolnego typu mogą być użyte. Elementy złączne (nakrętki, śruby, wkręty, itp.) wewnętrzne śruby silnika muszą pozostać homologowanego typu (materiału) lub o wyższych parametrach wytrzymałościowych i masy własnej. Dopuszczalne jest naprawianie gwintów wewnętrznych używając innych materiałów jak Helicoil lub timeserts Zewnętrzne wykończenia powierzchni i kalkomanie NASTĘPUJĄCE ELEMENTY MOGĄ BYĆ USUNIĘTE Przyrządy pokładowe i ich mocowania oraz przyłączone przewody elektryczne. Obrotomierz Prędkościomierz i przyłączone przekładki w kołach. Osłona łańcucha NASTĘPUJĄCE ELEMENTY MUSZĄ BYĆ USUNIĘTE Przedni reflektor, tylni reflektor, kierunkowskazy (jeżeli nie są wkomponowane w obudowę aerodynamiczną) Otwory muszą być zakryte odpowiednimi materiałami. Lusterka wsteczne. Klakson. Ramka na tablicę rejestracyjną. Skrzynka z narzędziami. Mocowania (haki) na kask i bagażniki. Podnóżki pasażera. Uchwyty dla pasażera. Stelaże ochronne, podstawki boczne i główne (ich uchwyty muszą pozostać) NASTĘPUJĄCE ELEMENTY MUSZĄ BYĆ ZMIENIONE Motocykle muszą być wyposażone w działający wyłącznik lub przycisk zapłonu zamontowany na prawej kierownicy (będący w zasięgu dłoni kiedy ręce są na rękojeściach), umożliwiający wyłączenie pracującego silnika. Wyłącznik ten musi być w kolorze czerwonym. Rękojeść przepustnicy musi się sama zamykać, kiedy nie jest trzymana dłonią. 98

99 Wszystkie korki spustowe muszą być zabezpieczone drutem. Zewnętrzne śruby filtra olejowego oraz śruby wkręcane do pokryw olejowych muszą być zabezpieczone drutem (tzn. na skrzyniach korbowych, chłodnicy oleju itd.) Wszystkie motocykle muszą posiadać zamknięty system odpowietrzania skrzyni korbowej. Przewód odpowietrzający musi być podłączony i dochodzić do airboxu. Tam gdzie zainstalowany jest odpowietrznik lub rury przelewowe, muszą one mieć ujście przez istniejące wyloty. Musi zostać zachowany oryginalny zamknięty system, zabroniona jest bezpośrednia emisja do atmosfery. Zaleca się, aby motocykle były wyposażone w czerwone światło na desce rozdzielczej. To światło musi migać w przypadku spadku ciśnienia oleju. 99

100 2.4. REGULAMIN TECHNICZNY - SUPERSTOCK 600 i 1000 Motocykle, które nie są homologowane przez FIM będą dopuszczone, jeżeli są homologowane przez co najmniej jedną Federację członkowską Alpe Adria. Regulamin ma na celu ograniczenie zmian w homologowanym motocyklu. WSZYSTKO, CO NIE JEST DOZWOLONE I OKREŚLONE W TYM REGULAMINIE JEST SUROWO ZABRONIONE. Jak wskazuje nazwa Superstock, dozwolone są ograniczone zmiany w motocyklach. Większość zmian jest dozwolona jedynie ze względów bezpieczeństwa. Motocykle Superstock wymagają homologacji FIM. Wszystkie motocykle muszą być zgodne pod każdym względem ze wszystkimi wymogami dla wyścigów drogowych, określonych w niniejszym Regulaminie. Wygląd motocykli Superstock 600 / 1000 z przodu, z tyłu i z profilu musi być zgodny z homologowanym kształtem (chyba że zaznaczono inaczej), jak oryginalnie wyprodukowany przez producenta. Zasada ta nie dotyczy wyglądu układu wydechowego SPECYFIKACJA DYSCYPLINY SUPERSTOCK cylindry, pojemność od 401 do 600 cm 3, 4-suwy 3 cylindry, pojemność od 401 do 675 cm 3, 4-suwy 2 cylindry, pojemność od 401 do 750 cm 3, 4-suwy SUPERSTOCK i 4 cylindry, pojemność od 750 do 1000 cm 3, 4-suwy 2 cylindry, pojemność od 850 do 1200 cm 3, 4-suwy Pojemności muszą pozostać zgodne z rozmiarem z homologacji. Modyfikacja wału i skoku tłoka, w celu osiągnięcia limitu klasy, jest niedozwolona. 100

101 MINIMALNA WAGA Sucha waga homologowanego motocykla jest definiowana jako całkowita waga pustego motocykla, w stanie takim jak został wyprodukowany przez producenta (po usunięciu paliwa, tablicy rejestracyjnej, narzędzi i głównego stojaka, jeżeli jest na wyposażeniu). W celu ustalenia suchej wagi minimum trzy motocykle zostaną zważone i porównane (uśrednienie wagi). Wynik jest zaokrąglony do najbliższej pełnej liczby. Superstock 600: minimalna waga = sucha waga minus 12 kg Superstock 1000 minimalna waga = sucha waga minus 12 kg. W żadnym wypadku minimalna waga motocykli klasy SST1000 nie może być niższa niż 165 kg. Podczas ostatniej kontroli na koniec wyścigu, sprawdzane motocykle będą ważone w stanie, w jakim ukończyły wyścig. Podczas całych zawodów, waga motocykla (włączając zbiornik paliwa) nie może być mniejsza niż waga minimalna. Nie stosuje się tolerancji dla wagi minimalnej KOLORY TABLIC Z NUMERAMI STARTOWYMI Superstock 600: czerwone tło z żółtymi cyframi, wg palety RAL 3020 dla czerwieni i 1003 dla żółci. Superstock 1000: Czerwone tło z białymi cyframi, wg palety RAL dla czerwieni i 9010 dla bieli PALIWO Wszystkie silniki muszą działać na normalnym bezołowiowym paliwie, z maksymalną zawartością ołowiu 0,005 g/l (bezołowiowe) i maksymalną mieszanką tlenków azotu MON

102 OPONY Superstock 600: Maksymalny rozmiar opon dla klasy to: 190/55/17. Opony muszą być typu w pełni formowanego z rzeźbą bieżnika, muszą posiadać wszystkie oznaczenia (rozmiaru i oznaczenia boczne) opon dostępnych w publicznej sprzedaży. Opony muszą posiadać maksymalny indeks prędkości W. Głębokość bieżnika musi wynosić co najmniej 2,5 mm na całej szerokości, mierzona w trakcie odbioru technicznego. Opony muszą posiadać pozytywny i negatywny bieżnik, 96% pozytywnego i minimum 4% negatywnego. Maksymalna odległość od zewnętrznej krawędzi opony do 50% elementów bieżnika wynosi 35 mm. Każda opona, przednia i tylna, musi być dostępna w tym samym rozmiarze i z tym samym wzorem bieżnika co do użytku drogowego. Opony muszą mieć oznaczenie DOT i/lub E, oznaczenia te muszą znajdować się na bocznej osnowie opony. Tylko wtedy gdy wyścig lub trening ogłoszony jest jako mokry/wet, dopuszczalne jest użycie opon typu WET. Opony typu WET muszą być typu w pełni formowanego. Użycie opon nacinanych ręcznie nie jest dozwolone. Opony typu WET nie muszą posiadać oznaczeń DOT lub E, jednakże muszą być oznaczone Nie do użytku na drogach publicznych ( Not for Highway Use ) lub NHS. Superstock 1000: Dopuszczalne jest stosowanie opon typu slick ; rozmiar kół 17' SILNIK SYSTEMY WTRYSKU PALIWA Przez układ wtrysku paliwa rozumie się: zestaw przepustnic, wtryskiwacze paliwa, układy dolotowe o zmiennej długości/geometrii, pompa paliwa oraz regulator ciśnienia paliwa. Dopuszcza się stosowanie tylko oryginalnego homologowanego układu wtrysku paliwa bez modyfikacji. Lejki wlotu powietrza muszą pozostać w stanie oryginalnie wyprodukowanym przez 102

103 producenta homologowanego pojazdu. Wtryskiwacze paliwa muszą pozostać oryginalne jak w homologowanym motocyklu. Przepustnice nie mogą być zmienione lub zmodyfikowane. Powietrze lub mieszanka paliwowo-powietrzna kierowana może być tylko do komory spalania wyłącznie poprzez zestaw przepustnic obrotowych. Elektronicznie sterowane przepustnice (znane jako ride-by-wire ) mogą być użyte tylko w przypadku gdy homologowany model jest wyposażony w ten sam system. Oprogramowanie może być modyfikowane ale wszystkie systemy bezpieczeństwa oraz procedury opracowane przez producenta muszą być zachowane GŁOWICA CYLINDRA Żadne modyfikacje nie są dozwolone. Żaden materiał nie może być dodany lub usunięty z głowicy cylindra. Uszczelka głowicy cylindra może być zmieniona. Zawory, gniazda zaworów, prowadnice zaworów, sprężyny zaworów, popychacze, uszczelnienie olejowe, podkładki regulacyjne, zamki zaworów, miseczka sprężyny oraz podkładka sprężyny muszą być takie, jak oryginalnie wyprodukowane przez producenta homologowanego pojazdu. Zabronione jest stosowanie dodatkowych podkładek pod sprężyny zaworowe WAŁKI ROZRZĄDU Żadne modyfikacje nie są dozwolone. Podczas kontroli technicznej systemów bezpośredniego napędu zaworu przez wałek, mierzony jest wznios garbu krzywki, a w systemach pośredniego napędu (tzn. kiedy umieszczone są popychacze), mierzony jest skok zaworu. Ustawianie rozrządu jest dowolne, jednakże obróbka wałów i zębów koła łańcuchowego jest zabroniona. 103

104 KOŁA ŁAŃCUCHOWE WAŁKA ROZRZĄDU a.) Dopuszczalna jest modyfikacja (rowkowanie) kół łańcuchowych wałków rozrządu celem stworzenia możliwości regulacji czasu rozrządu. b.) Koło łańcuchowe z wprasowaną piastą może zostać zastąpione regulowalną piastą z kołem łańcuchowym. c.) Łańcuch rozrządu musi pozostać jak homologowany CYLINDRY Wszelkie zmiany są zabronione TŁOKI Wszelkie zmiany są zabronione (włączając polerowanie i wybłyszczenie) PIERŚCIENIE TŁOKOWE Wszelkie zmiany są zabronione SWORZNIE I ZABEZPIECZENIA SWORZNI Wszelkie zmiany są zabronione KORBOWODY Wszelkie zmiany są zabronione (włączając polerowanie i wybłyszczenie) WAŁ KORBOWY Wszelkie zmiany są zabronione (włączając polerowanie i wybłyszczenie). 104

105 SKRZYNIA KORBOWA I WSZYSTKIE INNE OSŁONY SILNIKA Skrzynia korbowa musi pozostać jak homologowana. Wszelkie modyfikacje skrzyni korbowej są zabronione (włączając malowanie, polerowanie i wybłyszczenie). a.) Pokrywy boczne mogą zostać zmienione, zmodyfikowane lub zastąpione. Jeśli zostały zmienione lub zmodyfikowane, muszą mieć co najmniej taką samą odporność na uderzenia jak oryginalna. Jeśli pokrywa została wymieniona, to musi być wykonana z materiału o tym samym lub wyższym ciężarze, a masa całkowita pokrywy nie może być mniejsza niż oryginalnej. b.) Wszystkie pokrywy boczne zawierające olej, które mogą mieć kontakt z podłożem podczas wypadku, muszą być chronione przez drugą pokrywę wykonaną z materiałów metalowych, na przykład ze stopu aluminium, stali, stali nierdzewnej i tytanu. Pokrywy wykonane z materiałów kompozytowych są zabronione. c.) Dodatkowa pokrywa musi zakrywać minimum 1/3 oryginalnej pokrywy. Nie może mieć ostrych krawędzi które mogłyby zniszczyć nawierzchnię toru. d.) Oprócz pokryw można stosować blachy lub metalowe stelaże ( crash bars ) z aluminium lub stali. Wszystkie te zabezpieczenia muszą być tak wykonane, aby były odporne na wstrząsy, przetarcia i uszkodzenia. e.) Osłony zaaprobowane przez FIM dozwolone są bez względu na zastosowany materiał lub jego wymiary. f.) Pokrywy muszą być zamocowane bezpiecznie za pomocą minimum 3 śrub na oryginalne pokrywy mocowane do skrzyni korbowej. g.) Kierownik komisji technicznej ma prawo zabronić stosowania osłony jeśli uzna ją za nieefektywną PRZENIESIENIE NAPĘDU / SKRZYNIA BIEGÓW Wszelkie zmiany są zabronione. 105

106 Zewnętrzny system szybkiej zmiany biegów quick-shifter (łącznie z wiązką łączącą i potencjometrem) może być dodany. Inne modyfikacje skrzyni biegów lub mechanizmu selektora nie są dozwolone. Jedynie koło łańcuchowe wału pośredniego, koło łańcuchowe tylnego koła, skok łańcucha i rozmiar mogą być zmienione. Pokrywa koła łańcuchowego może być zmieniona lub usunięta. Osłona łańcucha o ile nie jest integralną częścią tylnego błotnika może być usunięta. Dopuszczalne jest dołożenie wspornika do wałka od dźwigni zmiany biegów SPRZĘGŁO a.) Sprzęgło (mokrego lub suchego typu) oraz system sterowania (linka lub hydrauliczny) musi pozostać jak homologowane b.) Tarcze i przekładki sprzęgła mogą zostać zmienione c.) Sprężyny sprzęgła mogą zostać zmienione. Sprzęgło może być wymienione na sprzęgło z systemem antyhopingowym POMPY OLEJU I PRZEWODY OLEJOWE Wszelkie zmiany są zabronione. Wyłącznie przewody olejowe mogą być modyfikowane lub wymienione. Przewody olejowe nadciśnieniowe, jeżeli zostały wymienione, muszą posiadać konstrukcję wzmocnioną metalem, z zawalcowanymi lub gwintowanymi złączkami CHŁODNICA I CHŁODNICA OLEJU Jedynym płynem chłodzącym silnik może być woda lub woda z domieszką alkoholu etylowego. Dodatkowe chłodnice i/lub chłodnice oleju są zabronione. 106

107 Rury chłodnicy prowadzące od i do silnika mogą być zmienione ale układ musi pozostać z oryginalnymi zbiornikami. Wentylator i przewody elektryczne chłodnicy mogą być usunięte. Włączniki termiczne, czujniki temperatury i termostat mogą być zdemontowane z układu. Siatki ochronne mogą być dodane z przodu chłodnicy oleju i/lub chłodnicy wodnej. Korek chłodnicy jest dowolny. Tylko dla Superstock 1000: Zbiorniki mogą być zmienione ale muszą zostać zamocowane w bezpieczny sposób. Dodatkowa chłodnica wodna może być zainstalowana, ale wygląd motocykla z przodu, z tyłu i z profilu nie może się zmienić. Dodatkowe uchwyty montażowe do umieszczenia dodatkowej chłodnicy są dozwolone AIR BOX Airbox musi pozostać w stanie oryginalnie wyprodukowanym przez producenta homologowanego pojazdu, ale spusty airboxu muszą być zatkane. Wkład filtra powietrza może być usunięty lub zmieniony. Wszystkie motocykle muszą posiadać zamknięty system odpowietrzający. Przewód odpowietrzający skrzynię korbową musi być podłączony i musi mieć ujście w Airbox-ie ZASILANIE PALIWEM Przewody paliwowe od zbiornika paliwa do listwy paliwowej mogą być zastąpione, ale kranik paliwa musi pozostać taki, jak oryginalnie wyprodukowany przez producenta. Szybkozłączki lub szybkozłączki odcinające dopływ paliwa mogą być użyte. Rurki odpowietrzające mogą być wymienione. Filtry paliwa mogą być dodane. Pompa paliwa oraz regulator ciśnienia paliwa musi pozostać oryginalny. 107

108 UKŁAD WYDECHOWY Rury wydechowe, urządzenia wewnętrzne sterujące przepływem spalin oraz tłumiki mogą być modyfikowane lub zmienione. Konwertery katalityczne (katalizatory) mogą być usunięte. Limit głośności dla motocykli będzie wynosił 100 db/a z tolerancją + 3dB/A po wyścigu. Położenie tłumika musi pozostać jak oryginalne. Owijanie układu wydechowego nie jest dozwolone, za wyjątkiem okolic nóg zawodnika lub obszaru w kontakcie z obudową aerodynamiczną, w celu ochrony przed gorącem. Tytanowe i karbonowe układy wydechowe (kolektory i tłumiki) są dozwolone. Ze względów bezpieczeństwa odkryte krawędzie wylotu rury wydechowej muszą być zaokrąglone, w celu uniknięcia ostrych krawędzi ELEKTRYKA I ELEKTRONIKA ZAPŁON / SYSTEM STEROWANIA SILNIKA (ECU) a.) Jednostka sterująca (ECU) musi być: I. jak homologowana, ale wewnętrzne oprogramowanie może być zmienione, II. oryginalny system ECU może mieć dodany zewnętrzny moduł sterujący zapłonem i/lub wtryskiem zaaprobowany przez FIM/DWO. Cena takiego zestawu (zawierającego oprogramowanie i narzędzia do regulacji) w publicznej sprzedaży nie może być wyższa niż euro netto. Dopuszczalne jest użycie specjalnych złączek do podłączenia modułów i ECU III. FIM/DWO aprobuje użycie Superstock Kit (wyprodukowanego i/lub zaakceptowanego przez producenta motocykla). Dopuszczalne jest użycie specjalnego złacza łączącego ECU i oryginalną wiązkę przewodów. Cena sprzedaży całego systemu zawierającego: oprogramowanie, narzędzia do regulacji, podłączenia, aktualizacje i przewody musi być niższa niż euro netto b.) ECU może być przemieszczone. 108

109 c.) Dodatkowe wyposażenie sprzedawane przez producentów motocykli do homologowanych modeli nie uznaje się za homologowane z motocyklem i musi być zgodne z wymogami dla dodatkowej elektroniki/ data loggerów. d.) Podczas zawodów Kierownik Komisji Technicznej ma prawo poprosić zawodnika o zmianę jego ECU lub modułu zewnętrznego na moduł otrzymany od producenta. Zmiana ta może nastąpić najpóźniej przed niedzielną poranną rozgrzewką. e.) Nie wolno montować dodatkowych czujników oprócz quick shiftera i czujnika prędkości. Czujnik prędkości musi być zawarty w zestawie ECU z wiązkami przewodów (jeśli jest wymagany w zestawie) f.) Montaż systemu pomiaru czasu okrążenia oparty na podczerwieni (IR) lub GPS jest dopuszczalny g.) Dodatkowe rejestratory danych są zabronione h.) Telemetria jest zabroniona i.) Zakaz stosowania zdalnego lub bezprzewodowego połączenia z motocyklem celem wymiany lub zmiany danych gdy motocykl jest w ruchu lub silnik jest uruchomiony. j.) Wiązki przewodów I. Główna wiązka przewodów może być wymieniona na przewody z zestawu ECU wyprodukowanego i/lub zatwierdzonego przez producenta motocykla oraz FIM/DWO II. Włącznik zapłonu może być przemieszczony, zmieniony lub usunięty III. Cięcie oryginalnej głównej wiązki przewodów jest dozwolone. k.) Oryginalny zestaw wskaźników może zostać zastąpiony lub zmieniony l.) Świece zapłonowe mogą być wymienione m.) Akumulator może być wymieniony. Jednakże jego oryginalna pojemność musi pozostać taka sama lub większa niż homologowana. n.) Zewnętrzne moduły mogą sterować tylko wtryskiem paliwa i zapłonem silnika, nie mogą być użyte do sterowania przepustnicą oraz do innych funkcji. 109

110 ALTERNATOR I ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY Nie są dozwolone żadne zmiany. Rozrusznik elektryczny musi działać normalnie i zawsze być w stanie uruchomić silnik podczas zawodów. Silnik musi dać się uruchomić na własnym zasilaniu nawet gdy rozrusznik uległ uszkodzeniu RAMA I TYLNY STELAŻ RAMY Podczas zawodów każdy zawodnik może przedstawić do kontroli technicznej drugi kompletny motocykl. Rama musi pozostać taka, jak oryginalnie wyprodukowana przez producenta homologowanego motocykla. Boki ramy mogą być przykryte przez ochronne części wykonane z plastiku lub materiałów kompozytowych. Ochraniacze te muszą mieścić się w formie ramy. Nic nie może być dodawane przez spawanie lub usunięte przez szlifowanie z ramy. Wszystkie motocykle muszą posiadać widoczny numer identyfikacyjny (dziurkowany) producenta pojazdu, znajdujący się na ramie (numer podwozia). Wsporniki lub uchwyty zawieszenia silnika muszą pozostać w stanie oryginalnie wyprodukowanym przez producenta homologowanego pojazdu. Można dodać pomocnicze uchwyty siedzenia ale żadne nie mogą być usunięte. Wystające wsporniki mogą być usunięte, jeżeli nie wpłynie to na bezpieczeństwo konstrukcji lub montażu. Akcesoria przykręcone do tylnego stelaża mogą być zdjęte. Otwory mogą być wiercone w ramie i tylnym stelażu ramy tylko w celu umocowania dozwolonych elementów (tj. wsporników owiewek, tłumika układu kierowniczego itp.). Sposób lakierowania nie jest ograniczony, ale polerowanie ramy lub tylnego stelaża ramy nie jest dozwolone. Tylny stelaż ramy może być zmieniony lub zastąpiony ale rodzaj materiału musi pozostać jak homologowany lub wyższej masie własnej. Naprawa i spawanie są dozwolone. 110

111 PRZEDNIE ZAWIESZENIE Konstrukcja przedniego zawieszenia (golenie zewnętrzne i wewnętrzne, półki, oś główki ramy, oś koła) musi pozostać w stanie oryginalnie wyprodukowanym przez producenta homologowanego pojazdu. Górne śruby/nakrętki goleni teleskopów mogą być zmienione lub zmodyfikowane w celu dodania regulatorów napięcia wstępnego sprężyn. Zewnętrzne uszczelniacze (dust seals) mogą być zmodyfikowane, zmienione lub usunięte, lecz amortyzatory muszą pozostać w pełni szczelne. Mechaniczne zawieszenie: Standardowe, oryginalne, wewnętrzne elementy mogą być modyfikowane lub zmienione. Dostępne w handlu nieoryginalne zestawy naprawcze amortyzatorów lub wkłady tłumiące mogą być zainstalowane. Elektroniczne zawieszenie: Żadne dostępne w handlu amortyzatory lub prototypowe elektronicznie sterowane części zawieszenia nie mogą być użyte. Jeżeli używane jest oryginalne elektroniczne zawieszenie (homologowane z motocyklem), musi być ono całkowicie standardowe (każda mechaniczna lub elektroniczna część musi pozostać jak w homologacji wyłączając z tego sprężyny i podkładki). Elektroniczne przednie zawieszenie może być zamienione z systemem mechanicznym z podobnego homologowanego pojazdu tej samej fabryki. Oryginalna powierzchnia przednich amortyzatorów może zostać zmieniona. Dodatkowa obróbka powierzchni jest dopuszczalna. Górna i dolna półka zawieszenia (potrójny zacisk, półka, oś główki ramy) muszą pozostać w stanie oryginalnie wyprodukowanym przez producenta homologowanego pojazdu. Amortyzator skrętu kierownicy może być dodany lub wymieniony na inny, dostępny w handlu. Amortyzator skrętu kierownicy nie może służyć jako ogranicznik skrętu kierownicy. W przednim zawieszeniu można używać oleju dowolnej jakości i w dowolnej ilości. Wysokość i pozycja goleni przednich teleskopów w stosunku do półek jest dowolna. 111

112 TYLNE ZAWIESZENIE (WAHACZ) Każda część tylnego wahacza musi pozostać w stanie oryginalnie wyprodukowanym przez producenta homologowanego pojazdu (włącznie z osią wahacza). Regulatory napięcia łańcucha mogą być wymienione na zamienniki. Wsporniki do podstawki mogą być dodane do wahacza przez spawanie lub przykręcenie. Wsporniki muszą mieć zaokrąglone krawędzie, w sposób widoczny ze wszystkich stron. Śruby mocujące wsporniki nie mogą wystawać. System lub punkt(y) mocowania oryginalnego tylnego zacisku hamulcowego mogą zostać dodane do wahacza TYLNA JEDNOSTKA RESORUJĄCO-TŁUMIĄCA Tylna jednostka resorująco - tłumiąca (tylny amortyzator ze sprężyną) może być modyfikowana lub zmieniona, ale muszą być użyte oryginalne zamocowania do ramy i tylnego amortyzatora (wahacza). Mechanizm dźwigni sterujących tylnego zawieszenia musi pozostać taki, jak wyprodukowany przez producenta do homologowanego pojazdu. Mechaniczne zawieszenie: Tylny zestaw resorująco-tłumiący może zostać zmieniony. Elektroniczne zawieszenie: Żadne dostępne w handlu lub prototypowe elektronicznie sterowane części zawieszenia nie mogą być użyte, chyba że użyte zostanie oryginalne elektroniczne zawieszenie obecne już w danym modelu homologowanego motocykla - musi być ono jednak całkowicie standardowe (każda mechaniczna lub elektroniczna część musi pozostać jak w homologacji z wyjątkiem podkładek i sprężyny). Elektroniczny amortyzator może być zastąpiony mechanicznym. Wszystkie elementy dźwigniowe tylnego zawieszenia muszą pozostać w stanie oryginalnym jak w wyprodukowanym przez producenta homologowanym motocyklu KOŁA Koła, łożyska i wewnętrzne dystanse muszą pozostać w stanie oryginalnie wyprodukowanym przez producenta homologowanego pojazdu. 112

113 Jeżeli oryginalny projekt zakłada amortyzatory gumowe dla tylnego koła, muszą one pozostać takie, jak oryginalnie wyprodukowane do homologowanego pojazdu. Nie zezwala się na modyfikację osi kół lub innych punktów mocowania i przytwierdzania przednich i tylnych zacisków hamulcowych. Tulejki dystansowe mogą być modyfikowane. Zmiana w kołach, w celu utrzymania tulei dystansowych, jest dozwolona. Mocowanie i punkty montażowe przedniego zacisku hamulcowego muszą pozostać jak homologowane. Ciężarki balansowe kół mogą być usunięte, zmienione lub dodane. Rekomendowane jest stosowanie metalowego zaworu powietrznego oraz metalowej nakrętki zaworu HAMULCE Tarcze hamulcowe mogą być zmienione na zamienniki spełniające poniższe wymagania: a.) Tarcze hamulcowe i nośnik tarczy muszą zachować ten sam materiał, co homologowane tarcze i nośnik. b.) Zewnętrzna i wewnętrzna średnica tarczy hamulcowej musi pozostać taka sama jak w homologowanej tarczy. c.) Grubości tarcz hamulcowych może zostać zwiększona ale musi pasować do homologowanych zacisków hamulcowych, bez żadnych modyfikacji. Liczba łączników tarczy i nośnika jest dowolna. d.) Mocowanie nośnika tarczy do koła musi pozostać jak w homologowanej tarczy. Przedni i tylny zacisk hamulcowy (mocowanie, wspornik, wieszak) muszą pozostać w stanie oryginalnie wyprodukowanym przez producenta homologowanego pojazdu W celu zmniejszenia przenoszenia ciepła do płynu hamulcowego dozwolone jest dodanie metalowych podkładek do zacisków pomiędzy klocki i zaciski, i/lub wymiana tłoczków zacisków ze stopów lekkich na tłoczki ze stali wykonane przez producenta tego zacisku. 113

114 System ABS może być użyty tylko jeśli jest stosowany w homologowanym motocyklu do użytku drogowego. Użyty system ten musi pozostać całkowicie standardowy (wszystkie elementy mechaniczne i elektroniczne systemu muszą pozostać jak homologowane). ABS może być wyłączony a jego ECU może być zdemontowany. Koło wirnika ABS może być usunięte, zmodyfikowane lub zastąpione. Przednia i tylna pompa hamulcowa musi pozostać oryginalna jak w homologowanym motocyklu. Przednie i tylne zbiorniczki płynu hamulcowego mogą być zmienione na produkty z rynku akcesoriów. Przednie i tylne przewody hamulców hydraulicznych mogą być zmienione, jeśli rozdzielenie przednich przewodów hamulcowych do obu przednich zacisków hamulcowych znajduje się ponad dolną półką przedniego zawieszenia. Przednie i tylne klocki hamulcowe mogą być wymieniane. Zapinki klocków hamulcowych mogą być modyfikowane. Regulatory dźwigni hamulca są dozwolone. Dodatkowe chwytacze powietrza (nawiewy) lub kanały powietrzne są zabronione PODNÓŻKI / DŹWIGNIE NOŻNE Podnóżki/dźwignie nożne mogą być przemieszczone, ale ich wsporniki muszą być umocowane do ramy w oryginalnych miejscach montażu. Systemy dźwigni nożnych mogą być modyfikowane, ale muszą pozostać oryginalne punkty montażu. Ich oryginalne punkty montażu (dla podnóżków, dźwigni nożnych i dźwigni zmiany biegów) muszą pozostać jak oryginalne. Podnóżki mogą być zamontowane na sztywno lub składane, jednak muszą wtedy zawierać urządzenie do przywrócenia ich do normalnej pozycji. Końce podnóżka muszą być zaokrąglone co najmniej 8 mm promieniem. Podnóżki które nie są składane, muszą posiadać końcówkę (zaślepkę) umocowaną na stałe, wykonaną z plastiku, teflonu lub równoważnego typu materiału (aluminium) o minimalnym promieniu 8mm. 114

115 Powierzchnia zaślepki musi być tak zaprojektowana, aby osiągnąć możliwie najszerszy obszar, w celu zmniejszenia ryzyka obrażeń zawodnika w razie wypadku. Kierownik Komisji Technicznej ma prawo odrzucić każdą zaślepkę nie spełniającą warunków bezpieczeństwa KIEROWNICA I DŹWIGNIE RĘCZNE Kierownica może być wymieniona (nie dotyczy pompy hamulcowej) Kierownica i dźwignie ręczne mogą być przemieszczone. Uchwyt rączki gazu może być zmieniony lub zamieniony. Rękojeść przepustnicy musi się sama zamykać, kiedy nie jest trzymana dłonią. Roll-gas wraz z linkami może być zmodyfikowany lub wymieniony, ale połączenie z zespołem przepustnic i dźwignią przepustnic musi pozostać jak homologowane. Przełączniki mogą być zmienione, ale elektryczny włącznik rozrusznika i wyłącznik silnika muszą być umieszczone na kierownicy. Dźwignie hamulca i sprzęgła mogą być wymieniane na modele dostępne na rynku. Regulator do dźwigni hamulca jest dozwolony. Motocykl musi być wyposażony w wyłącznik zapłonu (przełącznik lub przycisk) zamocowany na prawej kierownicy (w zasięgu ręki gdy jest ona na uchwytach kierownicy) aby możliwe było unieruchomienie silnika. Przełącznik lub przycisk musi być w kolorze czerwonym ZBIORNIK PALIWA Korek wlewu paliwa może być zmieniony lub zastąpiony przez pasujący do homologowanego motocykla korek typu "screw-on". Kranik paliwa musi pozostać taki, jak oryginalnie wyprodukowany przez producenta homologowanego pojazdu. 115

116 Boki zbiornika paliwa mogą być pokryte ochronnymi nakładkami wykonanymi z materiałów kompozytowych. Te ochraniacze muszą pokrywać się z kształtem zbiornika paliwa. Zbiorniki paliwa z rurkami odpowietrzającymi zbiornik paliwa muszą być wyposażone w zawory jednokierunkowe i być odprowadzone do zbiornika przechwytującego, o minimalnej pojemność 250cc, wykonanego z odpowiedniego materiału. Zbiornik paliwa musi być całkowicie wypełniony materiałem opóźniającym ogień ("Explosafe ") SIEDZENIE Siedzenie, podstawa siedzenia i powiązana część nadwozia mogą być wymienione na części wyglądające podobnie do oryginalnie wyprodukowanych przez producenta homologowanego pojazdu. Homologowane elementy mocowania siedzenia (płyty, szpilki, podkładki gumowe, itd.) mogą być zdemontowane. Górna część siedzenia może być zmodyfikowana do pojedynczego siodełka. Wygląd z przodu, z tyłu i z boku musi być zgodny z homologowanym kształtem. Wymiana siedzenia lub tylnej części nadwozia nie może powodować utrudnienia w odczytaniu numeru startowego zawodnika OWIEWKI / NADWOZIE a) owiewki, przednie błotniki oraz nadwozie mogą być zamienione przez duplikaty oryginalnych części, które muszą wyglądać jak oryginalnie wyprodukowane przez producenta homologowanego pojazdu, lub z dopuszczalnymi niewielkimi różnicami, wynikającymi z użycia w wyścigach (różne mieszanki części, punkty mocowania, dolna owiewka, itd.) Materiał może być zmieniony. Korzystanie z włókien węglowych lub materiałów kompozytowych na bazie węgla jest niedozwolone z następującymi wyjątkami: Miejscowe swoiste wzmocnienia z kevlaru lub kevlaru węglowego są dozwolone wokół otworów i innych obciążonych punktów. 116

117 b) ogólna wielkość i wymiary muszą być takie same jak oryginalnych części c) przednia szyba może być zastąpiona przez duplikat dowolnego producenta. Wysokość szyby jest dowolna, z tolerancją + 40 mm (FIM + / - 15 mm) mierzona w pionie od górnej półki zawieszenia w stosunku do oryginału. d) motocyklom, które nie miały pierwotnie opływowego kształtu, nie wolno nadawać go w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem dolnej części owiewki, jak opisano w punktach g) i h). Ta część nie może przekraczać powyżej linii poprowadzonej poziomo od osi do osi koła i musi być zgodna ze specyfikacją ujętą w punkcie g). e) oryginalna kombinacja uchwytów owiewki może być wymieniona bez względu na materiał. Wszystkie inne uchwyty owiewki mogą być zmienione lub wymienione f) oryginalne kanały powietrzne biegnące pomiędzy obudową a airboxem mogą być zmienione lub wymienione. Oryginalnie zainstalowane w kanałach dolotowych ochronne siateczki mogą być usunięte. g) dolna część obudowy aerodynamicznej musi być skonstruowana w taki sposób, aby w razie awarii silnika utrzymać przynajmniej połowę całkowitej pojemności oleju i wody chłodzącej silnik (minimum 6 litrów). Dolna krawędź każdego otworu w owiewce, musi znajdować się co najmniej 70 mm powyżej dna owiewki. Kąt pomiędzy ścianką z dnem owiewki musi być większy niż 90 o, h) dolna przednia część obudowy musi zawierać co najmniej jeden otwór o średnicy 25mm (minimum). Otwór ten musi być zamknięty w suchych warunkach i może być otwarty tylko wtedy, kiedy Dyrektor Zawodów ogłosi wyścig lub trening jako mokry i) przedni błotnik może być wymieniony na duplikat oryginalnych części i może być odsunięty w górę, w celu zwiększenia prześwitu między błotnikiem a oponą j) tylny błotnik umieszczony na wahaczu może być modyfikowany lub zmieniony, ale oryginalny profil musi być respektowany k) motocykle mogą być wyposażone w wewnętrzne kanały do poprawy przepływu strumienia powietrza do chłodnicy, ale wygląd z przodu, tyłu i z profilu nie może ulec zmianie 117

118 ŚRUBY I ŁĄCZNIKI Standardowe śruby i łączniki mogą być wymienione na śruby z dowolnego materiału i o dowolnej konstrukcji, ale tytanowe śruby i łączniki nie mogą być użyte. Siła i konstrukcja muszą być równe, lub przekraczać siłę standardowej śruby którą zastępują. Śruby mogą być wiercone tylko do montażu drutu zabezpieczającego, ale zamierzone modyfikacje w celu zmiany wagi nie są dozwolone. Połączenia obudowy aerodynamicznej/nadwozia mogą być zmienione na typ szybkiego odłączania. Śruby aluminiowe mogą być użyte tylko w miejsca niekonstrukcyjnych NASTĘPUJĄCE ELEMENTY MOGĄ BYĆ ZMIENIONE LUB ZASTĄPIONE W STOSUNKU DO ZASTOSOWANYCH W HOMOLOGOWANYM MOTOCYKLU: Użyty może być każdy typ oleju i smaru, płynu hamulcowego lub amortyzatorowego. Każdy typ świecy zapłonowej. Dowolna dętka (jeżeli jest zainstalowana ) lub zawór powietrzny może być użyty. Ciężarki wyważające koła mogą być odrzucone, zmienione lub dodane. Uszczelki i tworzywa uszczelek. Przyrządy, wsporniki przyrządów i połączone przewody. Malowane wykończenie powierzchni zewnętrznych i naklejki. Materiał do wsporników łączących nieoryginalne części (obudowa aerodynamiczna, wydech, itd.) do ramy (lub silnika) nie może być wykonany z tytanu lub kompozytów wzmacnianych włóknem (z wyjątkiem uchwytu wydechu/tłumika). Pokrywy ochronne na silnik, ramę, łańcuch, podnóżki, itd. mogą być wykonane z innych materiałów niż materiał kompozytowy wzmacniany włóknem, jeżeli części te nie zastępują oryginalnych części zamontowanych na homologowanym modelu. 118

119 NASTĘPUJĄCE ELEMENTY MOGĄ BYĆ USUNIĘTE: Klakson Urządzenia kontroli emisji w lub wokół airboxu i silnika (czujniki O 2, przyrządy do iniekcji powietrza) Obrotomierz Prędkościomierz Włącznik świateł Włącznik sygnału dźwiękowego Włącznik kierunkowskazów Wentylator chłodnicy z przewodami elektrycznymi. Osłona łańcucha, o ile nie jest ona częścią tylnego błotnika. Jeżeli oryginalna osłona łańcucha została usunięta, musi być zainstalowane urządzenie przejmujące jej funkcję, w celu ochrony sędziów wirażowych, gdy usuwają motocykl. Pasek do mocowania akcesoriów przymocowany na tylnym stelażu ramy. Mata izolująca pomiędzy silnikiem i zbiornikiem paliwa NASTĘPUJĄCE ELEMENTY MUSZĄ BYĆ USUNIĘTE: Reflektor, tylna lampa, kierunkowskazy (jeśli nie są integralną częścią owiewki) Otwory muszą być zakryte przez odpowiedni materiał. Lusterka wsteczne Uchwyt tablicy rejestracyjnej Skrzynka narzędziowa Mocowania (haki) na kask i bagażniki Podnóżki pasażera Uchwyty dla pasażera Stelaże ochronne, podstawki boczne i główne (ich uchwyty muszą pozostać) 119

120 NASTĘPUJĄCE ELEMENTY MUSZĄ BYĆ ZMIENIONE: Wszystkie korki spustowe i filtry oleju muszą być zabezpieczone drutem. Zewnętrzne śruby filtra olejowego oraz śruby wkręcane do pokryw olejowych, muszą być zabezpieczone drutem ( tzn. na skrzyniach korbowych, przewodach olejowych, chłodnicy oleju itd.) Tam gdzie zainstalowany jest odpowietrznik lub rury przelewowe, muszą one mieć ujście przez istniejące wyloty. 120

121 2.5. REGULAMIN TECHNICZNY MŁODZIEŻOWY PUCHAR POLSKI 125 4T ORAZ OPEN MOTO OPEN MOTO3 W klasie Open Moto3 jedynym limitem jest pojemność skokowa silnika (maksymalnie: 125 cm 3 dla silników 2-suwowych oraz 250 cm 3 dla silników 4-suwowych) MŁODZIEŻOWY PUCHAR POLSKI Do startu w Młodzieżowym Pucharze Polski dopuszczone zostaną tylko motocykle homologowane o pojemności do 125 cm 3 4-suwowe Dopuszczalna jest wymiana owiewek aerodynamicznych motocykla ale na zachowujące pierwotny homologowany kształt Elementy eksploatacyjne motocykla są dowolne Zabronione jest stosowanie opon typu slick Silnik z układem dolotowym, wydechowym oraz modułem sterującym musi pozostać jak w homologowanym motocyklu. Dopuszcza się wymianę tłumika na zamiennik dostępny w handlu spełniający wymogi limitu głośności Koła, system hamulcowy oraz układ zawieszenia musi pozostać jak w homologowanym motocyklu. 121

122 2.6. REGULAMIN TECHNICZNY CLASSIC ZASADY OGÓLNE Motocykle będą startować w czterech klasach: OLD TIMER motocykle wyprodukowane do roku 1972, CLASSIC motocykle wyprodukowane do roku 1978 SPECIAL motocykle wyprodukowane do roku 1989 KLASA 50 motocykle wyprodukowane do 1983 roku Każda z kategorii wiekowych (oprócz GP50) będzie posiadać podział na klasy ze względu na pojemność skokową silnika, co jest opisane w dalszej części regulaminu. W przypadku gdy jest mniej niż 3 motocykle w obrębie danej klasy, zawodnicy są dołączani do następnej klasy pojemnościowej, spełniającej wymóg ilościowy bądź podział na klasy w obrębie danej kategorii wiekowej nie będzie wprowadzany. Motocykl biorący udział w Pucharze Polski Classic musi posiadać rozwiązania konstrukcyjne stosowane w czasie gdy był produkowany. Ewentualne zmiany są dozwolone w przypadku gdy właściciel udokumentuje (np. pokazując w starych czasopismach) iż przeróbki są wykonane na podstawie oryginalnych rozwiązań z epoki. Repliki dozwolone. Motocykl może posiadać dodatkowe zabezpieczenia typu Cash-pad bądź osłon na elementy które mogą ulec zniszczeniu w razie wypadku. Wszystkie tego typu rozwiązania muszą być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla kierowcy jak i jego otocznia. Motocykl musi posiadać zbiorniczek do odpływu benzyny z gaźnika oraz odpowietrzenia silnika/skrzyni. Motocykl nie może generować dźwięku o natężeniu większym jak 102dB mierzonego dynamicznie oraz 96dB mierzonego statycznie. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem oraz kwestiach spornych decydujący głos będzie miał Kierownik Komisji Technicznej KLASA OLD TIMER MOTOCYKLE DO ROKU 1972 Klasa Typ silnika Do roku: Oldtimer 250 4T T Oldtimer 500 4T

123 2T Oldtimer 750 4T Dozwolone jest rozwiercanie oryginalnego cylindra na większą pojemność. Rama musi być oryginalna bądź akcesoryjna jeśli zostanie to udokumentowane za pomocą prasy fachowej z epoki. Ostateczna decyzja odnośnie dopuszczenia do startu w zawodach należy do Kierownika Komisji Technicznej. Motocykl musi posiadać oryginalny gaźnik bądź inny dostępny wówczas na rynku. Gaźniki podciśnieniowe oraz z płaską przepustnicą nie będą dozwolone. Zawieszenie musi być oryginalne. Średnica rur nośnych nie większa jak 35mm. Amortyzatory ze zbiorniczkami gazowymi/olejowymi nie są dozwolone Koła muszą być szprychowane, nie mniejsze niż 18 bądź inne oryginalne i szerokości max 3 (dot. szerokości felgi) Opony muszą być sportowe bądź wyścigowe możliwie jak najnowsze. Opony typu slick są zabronione. Motocykl musi posiadać oryginalny układ hamulcowy bądź inny występujący w epoce. Motocykl musi być wyposażony w pola numerowe o rozmiarze 230x280 mm, po jednym z przodu i na boku z każdej strony. Kolory numerów: Klasa Tło Numer Old Timer 250cc Zielone Białe Old Timer 500cc Żółte Czarne Old Timer 750cc Żółte z czarną obwódką Czarne KLASA CLASSIC - MOTOCYKLE DO ROKU 1978 Class: Engine type Max ccm Do roku Classic T T Classic T T Classic Open 4 T\2T >

124 Dozwolone jest rozwiercanie oryginalnego cylindra na większą pojemność. Rama musi być oryginalna bądź akcesoryjna jeśli zostanie to udokumentowane za pomocą pracy fachowej z epoki. Ostateczna decyzja odnośnie dopuszczenia do startu w zawodach należy do Kierownika Komisji Technicznej. Motocykl musi posiadać oryginalny gaźnik bądź inny dostępny wówczas na rynku. Gaźniki podciśnieniowe oraz z płaską przepustnicą będą dozwolone jeśli są oryginalne. Zawieszenie musi być oryginalne. Średnica rur nośnych nie większa jak 35mm oraz 38mm dla Klasy CLASSIC OPEN. Amortyzatory muszą być oryginalne bądź inne występujące w epoce. Koła nie mniejsze niż 18 bądź inne oryginalne i szerokości max 3,5 (dot. Szerokości felgi) Opony muszą być sportowe bądź wyścigowe możliwie jak najnowsze. Opony typu slick są zabronione. Motocykl musi posiadać oryginalny układ hamulcowy bądź inny występujący w epoce. Średnica tarcz hamulcowych max. 300mm, zaciski z max 2 tłoczkami. Motocykl musi być wyposażony w pola numerowe o rozmiarze 230x280 mm, po jednym z przodu i na boku z każdej strony. Kolory numerów: Klasa Tło Numer Classic 250 Żółte Czerwone Classic 500 Czerwone Białe Classic Open Czarne Białe KLASA SPECIAL - MOTOCYKLE DO ROKU 1989 Klasa Typ silnika Max ccm Do roku Special T/2 T Special T/2 T Klasa Special jest przeznaczona dla motocykli wyprodukowanych do roku 1989 w krajach byłego bloku wschodniego (Krajów Demokracji Ludowej) oraz do 1985 dla produkowanych w pozostałych krajach. Rama motocykla musi być oryginalna bądź wykonana w epoce co należy udowodnić za pomocą prasy fachowej z okresu. Ostateczna decyzja odnośnie dopuszczenia do startu w 124

125 zawodach należy do Kierownika Komisji Technicznej. Wszelkie części i podzespoły muszą pochodzić z epoki. Zastosowanie wszelkich innych części musi być udokumentowane j.w. Koła nie mniejsze niż 18 bądź inne oryginalne i szerokości max 3,5 (dot. szerokości felgi) Motocykl musi być wyposażony w pola numerowe o rozmiarze 230x280 mm, po jednym z przodu i na boku z każdej strony. Kolory numerów: Klasa Tło Number Special 250 Niebieskie Czarny Special 550 Niebieskie Biały KLASA 50 - MOTOCYKLE DO ROKU 1983 Motocykle wyprodukowane do roku bądź repliki wykonane później jednak zgodnie z rozwiązaniami technicznymi epoki. Koła szprychowane bądź odlewane nie mniejsze jak 18 cali. Przednia felga max 1,4 cala szerokości tylna max. 1.6 cala. Ogumienie przód 2,00x18 tył 2,25x18 cala Zawieszenie przednie typu klasycznego o średnicy nie większej jak 30mm. Upside-down zabronione. Tylne wszystkie typy oprócz zawieszeń dźwigniowych. Cylindry gazowe tylko wyprodukowane przed 1977 rokiem. Hamulce bębnowe każdego typu, tarczowe max 200mm dla tarcz podwójnych oraz 260 dla pojedynczych. Tarcze pływające zabronione. Zacisk klasyczny trójkątny, tłoczek max 32mm. Rama z rur stalowych bądź aluminiowych, typu monocoque. Twinspar zabroniony. Części wykonane z włókien węglowych zakazane. Silnik wyprodukowany do 1983 roku, rozrząd tłokowy bądź stawidło. Silnik motocykla musi być silnikiem sportowym. Powervalve zabroniony. Pojemność skokowa max 50cm3. Zapłon sterowany komputerem zabroniony. Kolory numerów: Klasa Tło Number 50 Białe Czarny 125

126 3. REGULAMIN FINANSOWY 3.1. WPISOWE DO ZAWODÓW Wpisowe do zawodów WMMP wynosi: Mistrzostwa Polski zł Młodzieżowy Puchar Polski zł Open Moto3-250 zł Puchar Polski (klasy Rookie) zł Classic zł Wpisowe do rund Mistrzostw Okręgów regulują stosowne regulaminy Wpisowe do rund łączonych z Mistrzostwami Alpe Adria określa regulamin rozgrywek Alpe Adria oraz regulamin uzupełniający danych zawodów Za zgłoszenie zespołu do klasyfikacji zespołów sponsorskich (obowiązuje licencja sponsorska), pobierana będzie opłata w wysokości 100 zł Za start w dodatkowej klasie WMMP opłata uzupełniająca wpisowe wynosi 300 zł Wpisowe do zawodów od zawodników startujących w pucharze markowym opłaca Promotor wg stawek uzgodnionych z Organizatorem NAGRODY Organizator zawodów krajowych zakupi i wręczy pamiątkowe puchary dla trzech pierwszych zawodników w każdej klasie Mistrzostw Polski i Pucharu Polski. Dla klas markowych puchary i nagrody ufundują organizatorzy cykli Organizator może wypłacić nagrody pieniężne, a także wręczyć nagrody rzeczowe. Wypłaty nagród Organizator dokonuje po ogłoszeniu wyników ostatecznych, bezpośrednio zawodnikowi lub upoważnionemu pisemnie przedstawicielowi klubu zawodnika. Nagrody nieodebrane w dniu zawodów należy przesłać przekazem pocztowym na adres zawodnika, w terminie 3 dni od zakończenia zawodów W rundach zagranicznych puchary funduje Główna Komisja Sportu Motocyklowego Nagrody w Młodzieżowym Pucharze Polski W każdej rundzie organizator wypłaci zawodnikom nagrody pieniężne (brutto) wg poniższej tabeli: 126

127 Miejsce Nagroda (w zł) Na koniec sezonu w klasyfikacji końcowej GKSM ufunduje nagrody pieniężne (brutto) wg poniższej tabeli: Miejsce Nagroda (w zł) OPŁATY W MISTRZOSTWACH POLSKI, PUCHARZE POLSKI I MISTRZOSTWACH OKRĘGÓW Za wystawienie nowej licencji wraz z ubezpieczeniem - zgodnie z komunikatem Biura Sportu i Turystyki ZG PZM z dnia r Za egzamin na certyfikat sportowy - zgodnie z komunikatem Biura Sportu i Turystyki ZG PZM z dnia r Za wystawienie duplikatu licencji - zgodnie z komunikatem Biura Sportu i Turystyki ZG PZM z dnia r Jeżeli zgłoszenie zawodnika dotarło do organizatora w II terminie (zgodnie z terminem wyznaczonym w Regulaminie Uzupełniającym zawodów) to ma on prawo pobrać wpisowe powiększone o 50% Za brak maty ekologicznej 300 zł Za nierespektowanie poleceń osób funkcyjnych 300 zł Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w depot 200 zł Kaucja przy składaniu protestu: 2000 zł gdy konieczne jest rozbieranie silnika 500 zł w pozostałych przypadkach. 127

128 WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI Proszę o przyznanie licencji: A / B / C * do uprawiania sportu motocyklowego w konkurencji: A - Motocross/Enduro/Cross Country Wyścigi Trial Supermoto** B - Motocross Enduro Wyścigi Trial Supermoto Skutery** C - Motocross** Nazwisko i imię: Data i miejsce urodzenia: Adres zamieszkania: ZAŁĄCZNIK Nr 1, A Adres Telefon: Przynależność Klubowa: Niniejszym zobowiązuję się do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w sporcie motocyklowym. Potwierdzam jednocześnie swoim podpisem, że znam odpowiednie Regulaminy PZM, Regulamin Sportu Motocyklowego obowiązujący w danym roku i zobowiązuję się do wykonania przewidzianych w przepisach obowiązków zawodnika oraz do przestrzegania warunków uprawiania sportu motocyklowego, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z unormowaniami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101. poz.926 z późn. zm.) dla potrzeb procesu przyznawania licencji. Podanie danych jest dobrowolne. Jestem świadomy/a prawa dostępu do moich danych oraz możliwości ich poprawiania i usunięcia... data i podpis wnioskodawcy Jako ustawowi przedstawiciele naszego małoletniego syna/córki wyrażamy zgodę na uprawianie przez niego/nią sportu motocyklowego: Potwierdzam wiarygodność złożonych podpisów i danych zawodnika:.. podpis i pieczęć Klubu ZAŚWIADCZENIE Stwierdza się brak przeciwwskazań do uprawiania sportu motocyklowego: Nazwisko i imię: ZAŁĄCZNIKI: * niepotrzebne skreślić ** zaznaczyć właściwą konkurencję.. podpis i pieczęć lekarza posiadającego specjalizację w zakresie medycyny sportowej lub certyfikat PTM. Jedno zdjęcie, Oświadczenie (zał. Nr 1,B), Kserokopia Certyfikatu, Oryginał licencji B obowiązującej w 2011 r. lub wcześniej / licencji C obowiązującej w 2011 r.*, Kserokopia książeczki zdrowia/karty zdrowia sportowca z wpisem okresu ważności badań lekarskich, Kserokopia wpłaty na konto Zarządu Głównego PZM/Zarządu Okręgowego PZM*, za ubezpieczenie, druk licencji. Druk należy wypełniać czytelnie, drukowanym literami 128

129 ZAŁĄCZNIK Nr 1,B O Ś W I A D C Z E N I E Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji dotyczącej wystawienia licencji sportu motocyklowego zgodnie z regulaminami i zarządzeniami wydanymi przez Polski Związek Motorowy. Zdjęcie W związku z koniecznością umieszczenia na licencji mojego podpisu zezwalam na jego skanowanie. Miejscowość, data... Podpis do skanowania Podpis... Druk należy wypełniać czytelnie drukowanym literami UWAGA: Licencja zostanie przyznana wyłącznie po przesłaniu kompletu załączników. 129

130 PROTOKÓŁ Z EGZAMINU NA CERTYFIKAT Załącznik 2 Nazwisko i imię:... Data i miejsce urodzenia:... Przynależność klubowa:... Nazwa zawodów:... Data i miejsce zawodów:... Komisja egzaminacyjna w składzie:... Podpis zawodnika... - Trener/instruktor sportu motocyklowego... - Dyrektor Zawodów... - Sędzia z licencją P Przeprowadziła egzamin na certyfikat sportu motocyklowego: Zaliczono egzamin teoretyczny z wynikiem pozytywnym / negatywnym* Zaliczono egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym / negatywnym* oraz wnioskuje o wydanie / nie wydanie* certyfikatu na uprawianie sportu motocyklowego. Podpis Członków Komisji: pieczątka organizatora..., dnia r. niepotrzebne skreślić 130

131 ZAŁĄCZNIK Nr 3 pieczątka organizatora Lista zawodników zdających egzamin na certyfikat sportu motocyklowego Nazwa zawodów: Miejscowość:... Data zawodów:... Lp Imię i Nazwisko Data urodzenia Klub ZO PZM Egzamin teoretyczny Egzamin praktyczny Komisja egzaminacyjna w składzie: Funkcja.. Podpis..... Nazwisko i Imię. Funkcja.. Podpis... Nazwisko i Imię.. Funkcja... Podpis Nazwisko i Imię 131

132 ZAŁĄCZNIK Nr 4 WNIOSEK O NADANIE CERTYFIKATU SPORTU MOTOCYKLOWEGO Proszę o wydanie certyfikatu do uprawiania dyscypliny sportu motocyklowego Nazwisko i imię: Data i miejsce urodzenia: Adres zamieszkania: Przynależność klubowa:... data i podpis wnioskodawcy Jako ustawowi przedstawiciele naszego małoletniego syna/córki* wyrażamy zgodę na uprawianie przez niego/nią* sportu motocyklowego. podpis rodzica podpis rodzica (wypełnić w przypadku nieukończenia 18 roku życia przez osobę ubiegającą się o certyfikat w sporcie motocyklowym) Potwierdzam wiarygodność złożonych podpisów opiekunów i danych zawodnika.... podpis i pieczęć klubu Brak przeciwwskazań - niniejszym dopuszcza się zawodnika do uprawiania sportu motocyklowego. ZAŚWIADCZENIE... podpis i pieczątka lekarza posiadającego specjalizację w zakresie medycyny sportowej Zaliczono egzamin teoretyczny dnia...protokół Zaliczono egzamin praktyczny dnia...protokół z wynikiem pozytywnym/negatywnym* z wynikiem pozytywnym/negatywnym* Wydano certyfikat sportowy w sporcie motocyklowym numer: miejscowość i data wydania pieczęć i podpis ZAŁĄCZNIK: 2 zdjęcia format 3,5 x 4 cm * niepotrzebne skreślić 132

133 KARTA WYPADKOWA ZAWODNIKA SPORTU MOTOCYKLOWEGO *) Załącznik 9 Nazwisko i Imię zawodnika Data urodzenia Przynależność klubowa... Miejsce, data i godzina wypadku... Rodzaj i nazwa zawodów Klasa PLAN TORU z zaznaczeniem miejsca wypadku Okoliczności wypadku: warunki atmosferyczne, opis warunków terenowych, upadek czy kolizja z innymi zawodnikami OPIS OBRAŻEŃ - wypełnia lekarz zawodów OPIS UDZIELONEGO ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO (zaznacz lokalizacje obrażeń) POSTĘPOWANIE PO URAZIE (zakreśl właściwe): wypadek bez skutków, wycofany z zawodów, przewieziony do szpitala Środek transportu do szpitala, adres szpitala, w którym zaopatrzono lub pozostawiono zawodnika *)Oryginał otrzymuje poszkodowany Kopie otrzymują: organizator i Sędzia Zawodów 133

134 Załacznik nr

135 4.8. OBOWIĄZUJĄCE MINIMALNE WAGI MOTOCYKLI Motorcycle / Make Superstock 600 Bike minimum weights Bike noise (db/a) Throttle body diameter Honda CBR600RR M.Y kg No ABS 40 mm Honda CBR600RR M.Y kg with ABS 40 mm Kawasaki ZX600P 164 kg 38 mm Suzuki GSXR kg 40 mm Triumph kg 44 mm Yamaha YFZ-R6 165 kg 41 mm Supersport Honda CBR600RR (PC40) 161 kg 40 mm Kawasaki ZX600 R F 161 kg 38 mm Suzuki GSXR kg 40 mm Triumph kg 44 mm Yamaha YFZ-R6 161 kg 41 mm Stocksport 1000 Aprilia RSV(09/1) 174 kg 48 mm Aprilia RSV (09/2) 173 kg 48 mm BMW S1000RR 176 kg 48 mm BMW S1000 R (ABS) 180 kg 48 mm Ducati 1198 S 171 kg 73.5 x 53.8 mm Honda CBR1000 RR9 169 kg 44 mm Honda CBR1000 RR9 (ABS) 178 kg 44 mm Kawasaki ZX10R 174 kg 47 mm KTM RC8R 165 kg MV Augusta F4 178 kg Suzuki GSXR1000 K9 177 kg 44 mm Yamaha YFZ-R1 187 kg 45 mm Superbike Aprilia RSV(09/1) 165 kg 48 mm Aprilia RSV (09/2) 165 kg 48 mm BMW S1000RR 165 kg 48 mm BMW S1000 R (ABS) 165 kg 48 mm Ducati 1198 S 165 kg 73.5 x 53.8 mm Honda CBR1000 RR9 165 kg 44 mm Honda CBR1000 RR9 (ABS) 165 kg 44 mm Kawasaki ZX10R 165 kg 47 mm KTM RC8R 165 kg MV Augusta F4 165 kg Suzuki GSXR1000 K9 165 kg 44 mm Yamaha YFZ-R1 165 kg 45 mm 135

136 4.9. ZNAKI HOMOLOGACYJNE KASKÓW 136

137 4.10. MIEJSCE BOCZNEGO NUMERU STARTOWEGO RODZAJE DOPUSZCZALNYCH STEROWNIKÓW ORAZ WIĄZEK PRZEWODÓW. Make and Model DUCATI 749 R HONDA CBR 600RR (2007) HONDA CBR 600RR (PC40) JAN 2009 HONDA CBR600RR (PC40) JAN 2012 KAWASAKI ZX 600 (2008) KAWASAKI ZX600R F (ZX6R) JAN MV Agusta F3 - FEB 2013 SUZUKI GSX 600 (2006) SUZUKI GSX 600 (2008) SUZUKI GSX-R 600 L1 JAN TRIUMPH 675 TRIUMPH 675R JAN ECU Wiring harness Price ( ) Std Kit Std Kit Kit D A (a) A A MFJ- D MJC- R N1A- D MFJ- R MFJ- D MFJ- R MFJ- R MFJ- R B ** RREM KIT ,50 (ECU) (W.H) 433,24 (ECU) + 304,50 (W.H) (ECU) (W.H.) (ECU) H H J JR J JR J00 (ECU+W.H.) J00 T / A T / A T T T A A

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2016 1 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW... 5 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 6 1.1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2014 1 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW... 5 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 6 1.1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2013 1 Spis treści: 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 5 1.1. PRZEPISY OGÓLNE... 5 1.2. ROZGRYWANIE ZAWODÓW... 5

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r.

Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r. Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r. 1. Organizator Organizatorem zawodów, na zlecenie Polskiego Związku Motorowego, jest Automobilklub

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek SUPERMOTO

Zasady Rozgrywek SUPERMOTO POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek SUPERMOTO 2015 1 Spis treści: 1. Zasady Rozgrywek... 4 1.1. Przepisy ogólne... 4 1.2. Rozgrywanie zawodów... 4 1.3. Regulamin uzupełniający

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2013 1 Spis treści: 1. ZASADY ROZGRYWEK...... STR 1.1. PRZEPISY OGÓLNE 1.2. ROZGRYWANIE ZAWODÓW 1.3. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011 REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011 1. Organizator Klub Motorowy Cross Ekoklinkier ul. Rusałka 15/8, 20-103 Lublin tel./fax: 81 534 65 80, 722 080 088 info@zawodymx.pl www.zawodymx.pl

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 29-30 sierpień 2015 r.

Szczecin, 29-30 sierpień 2015 r. REGULMIN UZUPELNIAJĄCY XIII i XIV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W MOTOCYKLOWYCH RAJDACH CROSS COUNTRY Szczecin, 29-30 sierpień 2015 r. 1. Organizator Klub Motorowy Szczecin Al. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek SUPERMOTO

Zasady Rozgrywek SUPERMOTO POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek SUPERMOTO 2017 1 Spis treści: 0. Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów.. 4 1. Zasady Rozgrywek... 5 1.1. Przepisy ogólne... 5 1.2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IV Rundy INTERBELL Mistrzostw Okręgu Poznańskiego w motocrossie Nekla, 5 sierpnia 2012r. I. Organizator Organizatorem zwodów, na zlecenie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego

Bardziej szczegółowo

4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów.

4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów. 4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów. 4.2 Każda eliminacja składa się z dwóch wyścigów dla każdej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE NA SEZON 2015

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE NA SEZON 2015 REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE NA SEZON 2015 1. Organizator Klub Motorowy Cross ul. Rusałka 15/8, 20-103 Lublin tel./fax: 81 534 65 80, 605832870 info@zawodymx.eu www.zawodymx.eu

Bardziej szczegółowo

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY III/IV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY. Żagań, 25/26 kwietnia 2015r.

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY III/IV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY. Żagań, 25/26 kwietnia 2015r. REGULMIN UZUPELNIAJĄCY III/IV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY Żagań, 25/26 kwietnia 2015r. 1. Organizator Klub Stowarzyszenie Grupa 4x4 Adres klubu 33-300 Nowy Sącz, ul. Flisaków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. VII Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie Szczecin / Rosówek, 13 sierpnia 2017 r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. VII Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie Szczecin / Rosówek, 13 sierpnia 2017 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie Szczecin / Rosówek, 13 sierpnia 2017 r. I. Organizator: Klub Motorowy Pro RacingTeam 70-795 Szczecin, ul. Kurza 4, www.proracingteam.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY V Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej oraz III Runda Mistrzostw Okręgu Poznańskiego w motocrossie Ostrów Wlkp., 16 lipca 2017r. I. Organizator Ostrowski Klub Motocrossowy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW STREFY PÓŁNOCNEJ W MOTOCROSSIE 2017

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW STREFY PÓŁNOCNEJ W MOTOCROSSIE 2017 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW STREFY PÓŁNOCNEJ W MOTOCROSSIE 2017 1. Cel. Celem jest zachęcenie zawodników do uprawiania sportów motocyklowych podczas rywalizacji zorganizowanej i przygotowanie do udziału

Bardziej szczegółowo

Zawody zostaną przeprowadzone w dn r. na obiekcie:

Zawody zostaną przeprowadzone w dn r. na obiekcie: REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Runda Pucharu Polski klasy Classic I Runda Pucharu Polski klas 125Open/Open Moto 3, Młodzieżowego Pucharu Polski 125 oraz Superstock 300 1. Organizator Organizatorem zawodów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW STREFY PÓŁNOCNEJ W MOTOCROSSIE 2015.

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW STREFY PÓŁNOCNEJ W MOTOCROSSIE 2015. REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW STREFY PÓŁNOCNEJ W MOTOCROSSIE 2015. 1. Cel. Celem jest zachęcenie zawodników do uprawiania sportów motocyklowych podczas rywalizacji zorganizowanej i przygotowanie do udziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający III RUNDA MISTRZOSTW POLSKI, III RUNDA PUCHARU POLSKI SUPERENDURO Buczek r.

Regulamin uzupełniający III RUNDA MISTRZOSTW POLSKI, III RUNDA PUCHARU POLSKI SUPERENDURO Buczek r. Regulamin uzupełniający III RUNDA MISTRZOSTW POLSKI, III RUNDA PUCHARU POLSKI SUPERENDURO Buczek 27-28.06.2015 r. 1. ORGANIZATOR Klub: Łódzki Klub Motorowy Adres: 94-103 Łódź ul. Elektronowa 8A Tel.: +48

Bardziej szczegółowo

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY XI/XII RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY. Biedrusko, 8/9 czerwca 2013r.

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY XI/XII RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY. Biedrusko, 8/9 czerwca 2013r. REGULMIN UZUPELNIAJĄCY XI/XII RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY Biedrusko, 8/9 czerwca 2013r. 1. Organizator Klub Motoklub UNIA Adres klubu 61-858 Poznań, ul. Grobla 30 Tel/fax

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. VI Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. VI Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VI Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie Klasy: Mistrzostwa Strefy Data zawodów: Miejsce zawodów: Dojazd: Droga szybkiego ruchu Droga krajowa Najbliższy szpital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW STREFY PÓŁNOCNEJ W MOTOCROSSIE 2016.

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW STREFY PÓŁNOCNEJ W MOTOCROSSIE 2016. REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW STREFY PÓŁNOCNEJ W MOTOCROSSIE 2016. 1. Cel. Celem jest zachęcenie zawodników do uprawiania sportów motocyklowych podczas rywalizacji zorganizowanej i przygotowanie do udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. VI Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country. Posadowo, 18.08.2012 r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. VI Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country. Posadowo, 18.08.2012 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VI Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country Posadowo, 18.08.2012 r. I. Organizator Motoklub UNIA 61-858 Poznań, ul. Grobla 30, Tel. (61) 852 30 02, www.motoklubunia.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie Koszalin / Konikowo, 26. 08. 2012r. I. Organizator: Koszalińskie Towarzystwo Sportowe MX Koszalin Adres: 75-360 Koszalin,

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek SUPERMOTO

Zasady Rozgrywek SUPERMOTO POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek SUPERMOTO 2016 1 Spis treści: 1. Zasady Rozgrywek... 4 1.1. Przepisy ogólne... 4 1.2. Rozgrywanie zawodów... 4 1.3. Regulamin uzupełniający

Bardziej szczegółowo

Zawody będą jednym z akcentów obchodów 100-lecia MOTOKLUBU UNIA

Zawody będą jednym z akcentów obchodów 100-lecia MOTOKLUBU UNIA REGULMIN UZUPELNIAJĄCY V i VI RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY 1. Organizator Klub Motoklub UNIA Adres klubu 61-858 Poznań, ul. Grobla 30 Tel/fax +48 61 852 30 02 E-mail: uniamotoklub@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin sportowy - Wyścigi Motocyklowe. Otwarte Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego sezon 2016

Regulamin sportowy - Wyścigi Motocyklowe. Otwarte Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego sezon 2016 Regulamin sportowy - Wyścigi Motocyklowe Otwarte Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego - sezon 2016 1 Wykaz używanych skrótów FIM Światowa Federacja Motocyklowa PZM Polski Związek Motorowy (federacja krajowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY Mistrzostw Strefy Północnej w Motocrossie w 2014 roku.

REGULAMIN RAMOWY Mistrzostw Strefy Północnej w Motocrossie w 2014 roku. REGULAMIN RAMOWY Mistrzostw Strefy Północnej w Motocrossie w 2014 roku. 1. Cel. Celem jest zachęcenie zawodników do uprawiania sportów motocyklowych podczas rywalizacji zorganizowanej i przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, 58-309 Wałbrzych www.wsm.org.

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, 58-309 Wałbrzych www.wsm.org. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY: na podstawie (regulaminu ramowego Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country na 2015 rok) - dostępny na stronie w zakładce REGULAMINY PZM NA ROK 2015 XV i XVI runda Mistrzostw

Bardziej szczegółowo

Regulamin sportowy - Wyścigi Motocyklowe. Otwarte Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego sezon 2015

Regulamin sportowy - Wyścigi Motocyklowe. Otwarte Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego sezon 2015 Regulamin sportowy - Wyścigi Motocyklowe Otwarte Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego - sezon 2015 1 Wykaz używanych skrótów FIM Światowa Federacja Motocyklowa PZM Polski Związek Motorowy (federacja krajowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PUCHARU W MOTOCROSSIE Sezon 2012

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PUCHARU W MOTOCROSSIE Sezon 2012 REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PUCHARU W MOTOCROSSIE Sezon 2012 1. Organizatorzy: A) Brzeziński Klub Motocyklowy "RACING" 26-026 Morawica, Brzeziny ul. Chęcińska 325 tel. 501108190 e-mail:bkmklub@wp.pl www.bkm-racing.pl/

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający VI rundy Międzynarodowych Mistrzostw Polski i V rundy Pucharu Polski Supermoto Bydgoszcz, 05.09.2015 r.

Regulamin Uzupełniający VI rundy Międzynarodowych Mistrzostw Polski i V rundy Pucharu Polski Supermoto Bydgoszcz, 05.09.2015 r. Regulamin Uzupełniający VI rundy Międzynarodowych Mistrzostw Polski i V rundy Pucharu Polski Supermoto Bydgoszcz, 05.09.2015 r. 1. Organizator Organizatorem zawodów, na zlecenie Polskiego Związku Motorowego,

Bardziej szczegółowo

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, 58-309 Wałbrzych www.wsm.org.

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, 58-309 Wałbrzych www.wsm.org. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY: na podstawie (regulaminu ramowego Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country na 2012 rok) - dostępny na stronie w zakładce REGULAMINY PZM I i II runda Mistrzostw Strefy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. VII Runda Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Okręgu Poznańskiego IX Runda Speed-Day Trophy, Poznań, 22.09.2014 r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. VII Runda Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Okręgu Poznańskiego IX Runda Speed-Day Trophy, Poznań, 22.09.2014 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII Runda Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Okręgu Poznańskiego IX Runda Speed-Day Trophy, Poznań, 22.09.2014 r. 1. Organizator Organizatorem zawodów, na zlecenie Zarządu Okręgu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII/VIII Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej Cross Country Sieniawa Lubuska, 25/26.08.2012r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII/VIII Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej Cross Country Sieniawa Lubuska, 25/26.08.2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII/VIII Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej Cross Country Sieniawa Lubuska, 25/26.08.2012r. I. Organizator: Anapower Anabud racing team, Łagówek 48, 66-220 Łagów Kontakt:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY II Rundy OMOP Speed Day Trophy

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY II Rundy OMOP Speed Day Trophy REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY II Rundy OMOP Speed Day Trophy Poznań, 18.06.2015r. 1. Organizator Organizatorem zawodów, na zlecenie Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, jest Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY XIX/XX RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY. Biedrusko, 14/15 września 2013r.

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY XIX/XX RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY. Biedrusko, 14/15 września 2013r. REGULMIN UZUPELNIAJĄCY XIX/XX RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY Biedrusko, 14/15 września 2013r. 1. Organizator Klub Motoklub UNIA Adres klubu 61-858 Poznań, ul. Grobla 30 Tel/fax

Bardziej szczegółowo

Główna Komisja Sportu Motocyklowego. REGULAMIN RAMOWY do zasad rozgrywek Mistrzostw Polski i Pucharu Polski na 2010 rok. Wyścigi motocyklowe

Główna Komisja Sportu Motocyklowego. REGULAMIN RAMOWY do zasad rozgrywek Mistrzostw Polski i Pucharu Polski na 2010 rok. Wyścigi motocyklowe Główna Komisja Sportu Motocyklowego REGULAMIN RAMOWY do zasad rozgrywek Mistrzostw Polski i Pucharu Polski na 2010 rok Wyścigi motocyklowe Wstęp Kluby organizujące zawody rangi Mistrzostw Polski i Pucharu

Bardziej szczegółowo

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY: na podstawie (regulaminu ramowego Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country na 2013 rok) - dostępny na stronie w zakładce REGULAMINY PZM IV i V runda Mistrzostw Strefy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Rundy OMOP Speed Day Trophy

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Rundy OMOP Speed Day Trophy REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Rundy OMOP Speed Day Trophy Poznań, 16.05.2017r. 1. Organizator Organizatorem zawodów, na zlecenie Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, jest Automobilklub Wielkopolski,

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek SUPERMOTO

Zasady Rozgrywek SUPERMOTO POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek SUPERMOTO 2014 1 Spis treści: 1. Zasady Rozgrywek... 4 1.1. Przepisy ogólne... 4 1.2. Rozgrywanie zawodów... 4 1.3. Regulamin uzupełniający

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Południowej w Motocrossie na 2016 rok. 1. Przepisy ogólne.

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Południowej w Motocrossie na 2016 rok. 1. Przepisy ogólne. Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Południowej w Motocrossie na 2016 rok. 1. Przepisy ogólne. 1.1. Zawody o Mistrzostwo Strefy Polski Południowej w motocrossie organizowane będą przez kluby z Okręgów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII, VIII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI VII, VIII RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII, VIII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI VII, VIII RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII, VIII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI VII, VIII RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY 1. Organizator: KLUB MOTOROWY WISŁA ul. Toruńska 14 86-200 CHEŁMNO 56/ 686 04 52 607 309 033 kmwislachelmno@o2.pl

Bardziej szczegółowo

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, 58-309 Wałbrzych www.wsm.org.

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, 58-309 Wałbrzych www.wsm.org. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY: na podstawie (regulaminu ramowego Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country na 2013 rok) - dostępny na stronie w zakładce REGULAMINY PZM XXI i XXII runda Mistrzostw Strefy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motocrossie i IV Pucharu Krajny (informacje o regulaminie IV Pucharu Krajny w punkcie nr 21). Klasy: MX 65, MX Masters (sobota),

Bardziej szczegółowo

SNOWCROSS WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

SNOWCROSS WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Regulamin Uzupełniający Motocyklowych Wyścigów Terenowych o Puchar Burmistrza Miasta Siemiatycze SNOWCROSS WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Siemiatycze (TOR ROSOSZE) 9.01.2011 r. 1. Organizator: Nadbużański

Bardziej szczegółowo

TRIAL REGULAMIN UZUPEŁNIĄJACY

TRIAL REGULAMIN UZUPEŁNIĄJACY AUTO MOTO KLUB GORCE Nowy Targ Organizuje VII - VIII RUNDĘ OTWARTYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI TRIAL REGULAMIN UZUPEŁNIĄJACY Nowy Targ 4-5 sierpień 2012 r. 1. ORGANIZATOR AUTO MOTO KLUB GORCE 34-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Mistrzostw Strefy Polski Południowej w Motocrossie na zasadach określonych w Regulaminie Ramowym Ostrowiec Św. 30 kwietnia 2017 r. Klasy: MX 65 MX 85 MX Kobiety MX 2 Junior /AB

Bardziej szczegółowo

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY. VII i VIII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI VII i VIII RUNDA PUCHARU POLSKI W CROSS COUNTRY

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY. VII i VIII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI VII i VIII RUNDA PUCHARU POLSKI W CROSS COUNTRY REGULMIN UZUPELNIAJĄCY VII i VIII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI VII i VIII RUNDA PUCHARU POLSKI W CROSS COUNTRY 1. Organizator: Klub Motoklub UNIA Adres klubu 61-858 Poznań, ul. Grobla 30 Tel/fax +48 61 852

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODY MOTOCROSSOWE MOTOCROSS TRZECH NARODÓW BOGATYNIA 28.03.2015

REGULAMIN ZAWODY MOTOCROSSOWE MOTOCROSS TRZECH NARODÓW BOGATYNIA 28.03.2015 REGULAMIN ZAWODY MOTOCROSSOWE MOTOCROSS TRZECH NARODÓW BOGATYNIA 28.03.2015 Uczestnicy biorący udział zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania i respektowania przepisów i zasad zawartych poniżej.

Bardziej szczegółowo

Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki

Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki AUTOMOBILKLUB CZĘSTOCHOWSKI KOMISJA SPORTOWA Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki 17 listopada 2012r. Tor w Wyrazowie WSTĘP Nocny Wyścig Samochodowy Memoriał Rafała Stodółki zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający

Regulamin Uzupełniający Regulamin Uzupełniający XIV / XV Runda Pucharu Morza Bałtyckiego Cross Country Biedrusko, 14/15.09.2013r. 1. Organizator Nazwa klubu: Motoklub UNIA Adres klubu: 61-858 Poznań, ul. Grobla 30 Tel. + 48 61

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W CROSS COUNTRY

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W CROSS COUNTRY Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 7 kwietnia 2015 REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W CROSS COUNTRY 2015 Polski Związek Motorowy www.rzeszow.pzm.pl 1. Otwarte Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Data 29-30.08.2015 Miejsce zawodów Tor motocrossowy KACZE DOŁY koło Wschowy

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Data 29-30.08.2015 Miejsce zawodów Tor motocrossowy KACZE DOŁY koło Wschowy REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Nazwa zawodów: VI runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie. Data 29-30.08.2015 Miejsce zawodów Tor motocrossowy KACZE DOŁY koło Wschowy DOJAZD Droga szybkiego ruchu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. XI, XII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI XI, XII RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY pod patronatem Wójta Gminy Siemiatycze

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. XI, XII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI XI, XII RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY pod patronatem Wójta Gminy Siemiatycze REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY XI, XII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI XI, XII RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY pod patronatem Wójta Gminy Siemiatycze 1. Organizator: KLUB MOTOROWY QUERCUS Romanówka 44 17-300 siemiatycze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY wyścigu towarzyskiego Lithuanian Speed Day Trophy

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY wyścigu towarzyskiego Lithuanian Speed Day Trophy REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY wyścigu towarzyskiego Lithuanian Speed Day Trophy Poznań, 7.07.2017r. 1. Organizator Organizatorem zawodów, na zlecenie Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014 Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014 1. Uczestnicy. www.paks.ak.szczecin.pl W Pucharze AUTO KLUB SZCZECIN kierowcy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator, władze i kierownictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OGŁOSZENIE REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI AMK GORCE Nowy Targ na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie organizuje IX X Rundę Otwartych Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motocrossie

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motocrossie REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motocrossie Klasy; Mistrzostwa Polski ( sobota) MX MASTERS, MX2( niedziela) MX2JUNIOR, MX KOBIET, MX OPEN Data 5 6 LIPCA 2014

Bardziej szczegółowo

III Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej oraz XXXVI PUCHARU GŁOGOWA w Motocrossie Głogów, r.

III Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej oraz XXXVI PUCHARU GŁOGOWA w Motocrossie Głogów, r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY III Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej oraz XXXVI PUCHARU GŁOGOWA w Motocrossie Głogów, 03-04.06.2017r. Klasy MX QUAD OPEN (MP+MSPZ); MX Masters, MX 65, MX 85,MX Kobiet,

Bardziej szczegółowo

- Krzysztof Przepióra. Kierownik Zabezpieczenia Publiczności

- Krzysztof Przepióra. Kierownik Zabezpieczenia Publiczności Regulamin Uzupełniający VI Rundy Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski w klasach Superstock 600, Superstock 1000 i Superbike Poznań, 17 20.09.2009 r. 1. Organizator Organizatorem zawodów, na zlecenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 ORGANIZATOR: Łódzki Związek Motorowy MOTOSPORTKLUB 94-002 Łódź ul. Sprinterów 7 m 40 www.motosportklub.pl biuro@motosportklub.pl 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający. 1 Rajd Parkowy

Regulamin uzupełniający. 1 Rajd Parkowy Regulamin uzupełniający 1 Rajd Parkowy II Runda Otwartych Rajdowych Mistrzostw Torunia Sezonu 2015 1 RAJD PARKOWY MODELI RC W SKALI 1:10 29 marca 2015 roku Toruń Wstęp 1 Rajd Parkowy Modeli RC w skali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY III, IV Rundy Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski II, III Rundy Pucharu Polski 31.05-01.06.2014 1. Organizator Właścicielem rozgrywek jest Polski Związek Motorowy. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY : Nowa Trybuna Opolska SPONSORZY :

PATRONAT MEDIALNY : Nowa Trybuna Opolska SPONSORZY : REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY POPULARNEJ IMPREZY WINÓW CROSS COUNTRY 2009 O PUCHAR PREZESA AUTOMOBILKLUBU OPOLSKIEGO III RUNDA 20 września 2009 IV RUNDA O PUCHAR DOLNEGO ŚLĄSKA PATRONAT MEDIALNY : Nowa Trybuna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r.

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. 1. Ustalenia wstępne 1.1 Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego w KJS Polskiego Związku Motorowego (w skrócie MOL KJS) organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl REGULAMIN RAMOWY OSA Rally CUP 2010 Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl 2 OSA Rally Cup 2010 SPIS TREŚCI 1 ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY 2 2 PRZEBIEG

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Memoriał Ayrtona Senny 2015

Regulamin II Memoriał Ayrtona Senny 2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.. Każdy zawodnik weźmie udział w czterech sesjach kwalifikacyjnych. Na podstawie sumy czasów z trzech kwalifikacji ( najgorszy wynik zostanie odrzucony ) zawodnikom zostaną przydzielone

Bardziej szczegółowo

TRIAL REGULAMIN UZUPEŁNIĄJACY

TRIAL REGULAMIN UZUPEŁNIĄJACY AUTO MOTO KLUB GORCE Nowy Targ Organizuje VII - VIII RUNDĘ OTWARTYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI oraz 67 Międzynarodowy Rajd Tatrzański im. K. Jurkowskiego TRIAL REGULAMIN UZUPEŁNIĄJACY Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OGŁOSZENIE Krakowski Klub Cyklistów i Motocyklistów SMOK na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie organizuje

Bardziej szczegółowo

Bytomski Klub Motorowy SILESIA. Regulamin uzupełniający zawodów III IV RUNDA Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Polski TRIAL

Bytomski Klub Motorowy SILESIA. Regulamin uzupełniający zawodów III IV RUNDA Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Polski TRIAL Bytomski Klub Motorowy SILESIA Regulamin uzupełniający zawodów III IV RUNDA Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Polski TRIAL Bytom Sucha Góra, 11 12 czerwca 2011 1. ORGANIZATOR Bytomski Klub Motorowy SILESIA,

Bardziej szczegółowo

ALPE ADRIA MOTORCYCLE UNION REGULAMIN WYŚCIGÓW MOTOCYKLOWYCH 2013

ALPE ADRIA MOTORCYCLE UNION REGULAMIN WYŚCIGÓW MOTOCYKLOWYCH 2013 ALPE ADRIA MOTORCYCLE UNION REGULAMIN WYŚCIGÓW MOTOCYKLOWYCH 2013 AARR 01.1 OGÓLNE... 3 AARR 01.1.1 REKLAMY... 3 AARR 01.2 FEDERACJE CZŁONKOWSKIE...3 AARR 01.2.1 FEDERACJE ZAPROSZONE DO CZŁONKOSTWA...4

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego CROSS COUNTRY. 07.11.2010 r. Stryków

Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego CROSS COUNTRY. 07.11.2010 r. Stryków MKS Zjednoczeni Stryków zaprasza na Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego w Cross Country, które odbędą się na torze motocrossowym i terenach przyległych w Strykowie. Odbędzie się również dla amatorów KJM (konkursowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Otwartych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Cross Country na sezon 2016

Regulamin Ramowy Otwartych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Cross Country na sezon 2016 Regulamin Ramowy Otwartych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Cross Country na sezon 2016 1. Organizator. Klub Motocyklowy Rymanów ETER ul. Dr. Bieleckiego 2/4, 38-480 Rymanów tel.: 883976996 lub

Bardziej szczegółowo

AUTO MOTO KLUB GORCE Nowy Targ. Organizuje. VII - VIII RUNDĘ Konkursowej Jazdy Motocyklem CLASSIC TRIAL REGULAMIN UZUPEŁNIĄJACY

AUTO MOTO KLUB GORCE Nowy Targ. Organizuje. VII - VIII RUNDĘ Konkursowej Jazdy Motocyklem CLASSIC TRIAL REGULAMIN UZUPEŁNIĄJACY AUTO MOTO KLUB GORCE Nowy Targ Organizuje VII - VIII RUNDĘ Konkursowej Jazdy Motocyklem CLASSIC TRIAL REGULAMIN UZUPEŁNIĄJACY Nowy Targ 4-5 sierpień 2012 r. 1. ORGANIZATOR AUTO MOTO KLUB GORCE 34-400 Nowy

Bardziej szczegółowo

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY I RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY I RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY REGULMIN UZUPELNIAJĄCY I RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY Miejsce i data: OBORNIKI 24.03.2013 r Organizator Klub Stowarzyszenie OTS Motoklub Oborniki Adres klubu 64-600 Oborniki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OGŁOSZENIE na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie organizuje I II Rundę Otwartych Indywidualnych Mistrzostw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY POPULARNEJ IMPREZY WINÓW CROSS COUNTRY września 2010 III RUNDA O PUCHAR OPOLSZCZYZNY V RUNDA O PUCHAR DOLNEGOŚLĄSKA

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY POPULARNEJ IMPREZY WINÓW CROSS COUNTRY września 2010 III RUNDA O PUCHAR OPOLSZCZYZNY V RUNDA O PUCHAR DOLNEGOŚLĄSKA REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY POPULARNEJ IMPREZY WINÓW CROSS COUNTRY 2010 19 września 2010 III RUNDA O PUCHAR OPOLSZCZYZNY V RUNDA O PUCHAR DOLNEGOŚLĄSKA PATRONAT MEDIALNY : SPONSORZY : 1. Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

1. Organizator Stowarzyszenie OFFROAD TEAM GŁUCHOŁAZY z siedzibą w Głuchołazach przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 23/1, tel. 723179946

1. Organizator Stowarzyszenie OFFROAD TEAM GŁUCHOŁAZY z siedzibą w Głuchołazach przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 23/1, tel. 723179946 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY AMATORSKICH ZAWODÓW Puchar Śląska i Opolszczyzny w Cross Country 2015 Głuchołazy IV - Runda PŚiO w Cross Country 2015 28 czerwiec 2015 1. Organizator Stowarzyszenie OFFROAD TEAM GŁUCHOŁAZY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. IX i X RUNDA MISTRZOSTW POLSKI IX i X RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. IX i X RUNDA MISTRZOSTW POLSKI IX i X RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IX i X RUNDA MISTRZOSTW POLSKI IX i X RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY 1. Organizator: Klub WARMIŃSKI AUTO-MOTO KLUB Adres klubu MEDYNY 48 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI Tel. +48 513

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2013

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2013 Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2013 1. Uczestnicy. www.paks.ak.szczecin.pl W Pucharze AUTO KLUB SZCZECIN kierowcy startują w zawodach na własną odpowiedzialność ze świadomością istnienia ryzyka

Bardziej szczegółowo

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, Wałbrzych

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, Wałbrzych REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY: na podstawie (regulaminu ramowego Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country na 2014 rok) - dostępny na stronie www.motohalda.pl w zakladce regulaminy. V i VI runda Mistrzostw

Bardziej szczegółowo

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 II Seria

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 II Seria Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 II Seria 11.11.2017 r. Radom Realizacja zadania finansowana ze środków Gminy Miasta Radomia WSTĘP Impreza zostanie

Bardziej szczegółowo

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 09.09.2017 r. Radom Realizacja zadania finansowana ze środków Gminy Miasta Radomia WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin szczegółowy Mistrzostw Strefy Północnej w Motocrossie na 2013 roku

Regulamin szczegółowy Mistrzostw Strefy Północnej w Motocrossie na 2013 roku Regulamin szczegółowy Mistrzostw Strefy Północnej w Motocrossie na 2013 roku 1. Cel. Celem jest zachęcenie zawodników do uprawiania sportów motocyklowych i rywalizacji zorganizowanej, przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010

REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010 REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010 1. Organizator i kierownictwo imprezy: Organizatorami zawodów jest: Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań. Władze zawodów stanowi ZSS oraz

Bardziej szczegółowo

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, 58-309 Wałbrzych www.wsm.org.

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, 58-309 Wałbrzych www.wsm.org. REGULMIN UZUPELNIAJACY XVIII Rundy Pucharu Polski w Cross Country Data zawodów: 16.09.2012 I. Organizator Wałbrzyskie Stowarzyszenie Motocyklowe "Chełmiec" Adres: ul. Wrocławska 58B 58-309 Wałbrzych Miejsce

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający

Regulamin Uzupełniający Regulamin Uzupełniający VIII/IX Rundy Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski w klasach Superstock 600 Junior, Supersport, Superstock 1000 i Superbike Poznań, 19 22.08.2010 r. 1. Organizator Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków. w Narciarstwie Alpejskim. 2015 r. REGULAMIN ZAWODÓW. Warszawa, listopad 2014 r.

Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków. w Narciarstwie Alpejskim. 2015 r. REGULAMIN ZAWODÓW. Warszawa, listopad 2014 r. Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim 2015 r. REGULAMIN ZAWODÓW Warszawa, listopad 2014 r. Strona 1 z 6 Spis treści 1. Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY AMATORSKICH ZAWODÓW WINÓW CROSS COUNTRY września 2013 WINÓW REAKTYWACJA O PUCHAR SM PANDA RACING

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY AMATORSKICH ZAWODÓW WINÓW CROSS COUNTRY września 2013 WINÓW REAKTYWACJA O PUCHAR SM PANDA RACING REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY AMATORSKICH ZAWODÓW WINÓW CROSS COUNTRY 2013 22 września 2013 WINÓW REAKTYWACJA O PUCHAR SM PANDA RACING SPONSORZY: SCHWEERBAU, PPO Strzelce Opolskie, Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Grudziądzki Mistrz Kierownicy Regulamin ramowy na 2016 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego

Grudziądzki Mistrz Kierownicy Regulamin ramowy na 2016 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego Grudziądzki Mistrz Kierownicy Regulamin ramowy na 2016 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego 1. Ustalenia ogólne 1.1. Imprezy samochodowe z cyklu Grudziądzki Mistrz Kierownicy

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 09.07.2016 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motocrossie II Runda MP MX Masters V Runda MP MX Quad Junior/Open, III Runda MP MX 65, MX 2 Junior, MX 2, MX Open, MX Licencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Puchar Morza Bałtyckiego w Rajdach Enduro Malechowo, 27/28.10.2012r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Puchar Morza Bałtyckiego w Rajdach Enduro Malechowo, 27/28.10.2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Puchar Morza Bałtyckiego w Rajdach Enduro Malechowo, 27/28.10.2012r. I. Organizator: Towarzystwo Motorowe Drogbud Cross ATV Piła adres: 64-920 Piła, al. Powstańców Wlkp. 201 kontakt:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W SUPER KJS

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W SUPER KJS Stan prawny na dzień 5 marca 2015 REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W SUPER KJS 2015 Polski Związek Motorowy www.rzeszow.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1. Nadzór nad przebiegiem Mistrzostw Okręgu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. I Runda Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Okręgu Poznańskiego Speed-Day Trophy. Poznań, 25.04.2014 r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. I Runda Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Okręgu Poznańskiego Speed-Day Trophy. Poznań, 25.04.2014 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Runda Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Okręgu Poznańskiego Speed-Day Trophy 1. Organizator Poznań, 25.04.2014 r. Organizatorem zawodów, na zlecenie Zarządu Okręgu Polskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający I rundy Międzynarodowych Mistrzostw Polski i Pucharu Polski Supermoto Bydgoszcz, r.

Regulamin Uzupełniający I rundy Międzynarodowych Mistrzostw Polski i Pucharu Polski Supermoto Bydgoszcz, r. Regulamin Uzupełniający I rundy Międzynarodowych Mistrzostw Polski i Pucharu Polski Supermoto Bydgoszcz, 29.04.2017 r. 1. Organizator Organizatorem zawodów, na zlecenie Polskiego Związku Motorowego, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem gry.

REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem gry. REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY 2017 1. Charakterystyka gry 1.1. Gra RAJD MARZANNY 2017, zwany dalej GRĄ zabawą dla kierowców pojazdów mechanicznych otwartą dla wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy.

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA SPORTU MOTOCYKLOWEGO POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY ZARZĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIE MOTOCROSS. Regulamin Ramowy

OKRĘGOWA KOMISJA SPORTU MOTOCYKLOWEGO POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY ZARZĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIE MOTOCROSS. Regulamin Ramowy OKRĘGOWA KOMISJA SPORTU MOTOCYKLOWEGO POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY ZARZĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIE MOTOCROSS Regulamin Ramowy WARMIŃSKO MAZURSKICH MISTRZOSTW OKRĘGU 2017 OLSZTYN 2017 1 Używanych skrótów w konkurencji

Bardziej szczegółowo