Zagadnienia dotyczące ruchu drogowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zagadnienia dotyczące ruchu drogowego"

Transkrypt

1 Zagadnienia dotyczące ruchu drogowego Zapraszamy do zapoznania się z działem poświęconym zagadnieniom, które są najczęściej poruszone w pytaniach kierowanych do Komendanta Głównego Policji 1. Sprowadziłem samochód z Niemiec na tzw. żółtych tablicach. Czy mogę się nim poruszać na terytorium Polski? 2. Kupiłem hulajnogę elektryczną typu SEEGWAY. Czy mogę się nią poruszać po drogach publicznych? 3. Mam 13 lat i posiadam skuter. Słyszałem, że nie mogę przewozić na nim pasażera? 4. Czy polskie prawo ustanawia granicę wiekową dla pasażera dziecka przewożonego na motocyklu? 5. Posiadam prawo jazdy kategorii B + E. Jaką przyczepę mogę ciągnąć, mając wskazane uprawnienia? 6. Zakupiłem pojazd typu quad. Co przepisy mówią o rejestrowaniu i poruszaniu się takim pojazdem? 7. Po powrocie z podróży zauważyłem, że nie mam przedniej tablicy rejestracyjnej. Nie jestem pewien czy została skradziona czy ją zgubiłem. Co mam a takiej sytuacji zrobić? 8. Czy posiadając brytyjskie prawo jazdy mogę poruszać się po polskich drogach? 9. Spotkałem się ze sprzecznymi opiniami na temat korzystania z CB radia w czasie prowadzenia pojazdu. Czy jest to dopuszczalne? 10. Jestem osobą niepełnosprawną i chcę zdobyć prawo jazdy. Czy jest to możliwe? 11. Proszę o odpowiedź czy apteczka należy do obowiązkowego wyposażenie pojazdu osobowego? 12. Po zakupie auta zamierzam przyciemnić szyby i umieścić neony pod podwoziem. Czy to jest zgodne z prawem? 13. Zawarłem ubezpieczenie OC przez Internet. Posiadam jedynie wydruk komputerowy przelewu na konto ubezpieczyciela. Czy Policja uznaje taki wydruk za potwierdzenia zawarcia polisy? 14. Zamierzam założyć orurowanie do pojazdu. Słyszałem, że jest to sprzeczne z prawem? 15. Czy mogę przewozić dziecko w foteliku na przednim siedzeniu pojazdu? 16. Jakich zasad muszę przestrzegać podczas holowania pojazdu? 17. Czy mogę jeździć pojazdem po zdaniu egzaminu na prawo jazdy, ale bez uzyskania dokumentu?

2 18. Mój adres zamieszkania uległ zmianie. Czy w związku z tym muszę wymienić prawo jazdy? 19. Czy mogę poruszać się pojazdem z zaświadczeniem o utracie/wymianie dokumentu? 20. Gdzie i jak mogę sprawdzić punkty za wykroczenia w ruchu drogowym? 21. Zgubiłem mandat, jak mogę go uregulować? 22. Czy kamizelki odblaskowe są obowiązkowym wyposażeniem pojazdu? 23. Czy policjant może w dowolnym miejscu prowadzić kontrolę przy użyciu radaru ręcznego i czy mam prawo żądać okazania legalizacji takiego urządzenia? 24. Czy kierujący radiowozem policjant może nie stosować się do przepisów prawa o ruchu drogowym? 25. Czy policjant ujawniający wykroczenie w nieoznakowanym radiowozie za pomocą wideorejestratora musi zareagować od razu po ujawnieniu pierwszego wykroczenia? 27. Mieszkam w Wielkiej Brytanii i tu mam zarejestrowany pojazd, którym chciałbym wybrać się do Polski. Jakie wyposażenie pojazdu jest obowiązkowe? 28. Na terytorium Niemiec otrzymałem mandat oraz zakaz prowadzenia pojazdów na miesiąc. Czy ta sankcja jest wiążąca? 29. Zamierzam zakupić pojazd jednak nie jestem pewien, co do jego legalności. Czy mogę sprawdzić pojazd na komendzie Policji? 30. Byłem uczestnikiem kolizji na parkingu przed hipermarketem. Jakie przepisy regulują kwestię poruszania się po drogach prywatnych? 31. Kto odpowiada za niezapięte pasy bezpieczeństwa? Kierowca czy pasażer? 32. W związku z obowiązkiem jazdy na światłach przez całą dobę chciałbym zapytać czy mogę zamontować światła do jazdy dziennej? 33. Jaki jest zakres uprawnień Straży Miejską dotyczący kontroli ruchu drogowego? 34. Moim zdaniem na jednym ze skrzyżowań w moim mieście organizacja ruchu nie jest zaplanowana w sposób właściwy. Czy Policja może się tym zająć? 35. Czy na terytorium Polski dozwolone jest używanie w okresie zimowych opon z kolcami? 36. Chciałbym zamontować zestaw świateł typu LED. Czy takie oświetlenie jest legalne?

3 37. Proszę o informację, co oznacza kod 01 w dokumencie prawa jazdy? 38. Zespół pojazdów, którym zamierzam się poruszać przekracza wysokość 4 metrów. Czy w związku z tym mogę poruszać się takim zespołem po drogach publicznych? 39. Czy mogę poruszać się hulajnogą po drogach publicznych i chodnikach? 40. Na drodze, którą pokonuję dość często na poboczu znajdują się kamienie i gruz. Czy można coś z tym zrobić, gdyż stanowi to zagrożenie dla obywającego się w tym miejscu ruchu drogowego? 41. Zatrzymał mnie nieumundurowany policjant poza terenem zabudowanym. Czy miał do tego prawo? 42. Chciałbym zamontować w swoim samochodzie światła xenonowe. Czy Policja może zakwestionować legalność takich świateł? 1. Sprowadziłem samochód z Niemiec na tzw. żółtych tablicach. Czy mogę się nim poruszać na terytorium Polski? Tablice rejestracyjne niemieckie z tzw. żółtym paskiem uprawniają do korzystania z pojazdu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie terminu ich ważności. Niemniej jednak zgodnie z art. 71 ust. 7 Prawa o ruchu drogowym (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Ponadto w myśl ust. 5 cytowanego przepisu, pojazd zarejestrowany za granicą dopuszcza się do ruchu, jeżeli odpowiada wymaganym warunkom technicznym i jest zaopatrzony w tablice rejestracyjne z numerem rejestracyjnym składającym się z liter alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 2 i 3, a kierujący pojazdem ma przy sobie dokument stwierdzający dokonanie rejestracji. 2. Kupiłem hulajnogę elektryczną typu SEEGWAY. Czy mogę się nią poruszać po drogach publicznych? Zgodnie ze stanowiskiem zajętym przez Departament Dróg i Transportu Drogowego Ministerstwa Transportu dotyczącym, co prawda pojazdu zbliżonego do hulajnogi z napędem elektrycznym to jest tzw. SEEGWAY'a, omawiany pojazd nie odpowiada zdefiniowanym w ustawie Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) pojazdom. Nie mieści się również w żadnej kategorii homologacyjnej przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. W ocenie Departamentu Dróg i Transportu Drogowego, ze względów bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poruszanie się przedmiotowym pojazdem na jezdni lub poboczu jest zabronione. Mając na uwadze, że urządzenie typu Seegway nie odpowiada pojazdom opisanym w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz fakt, że nie określono dla niego szczególnych zasad korzystania z dróg, w ocenie Ministerstwa Transportu ze względu na bezpieczeństwo, nie powinien on uczestniczyć w ruchu na jezdni.

4 W obliczu braku uregulowania prawnego dotyczącego poruszania się hulajnogą z napędem elektrycznym należałoby poruszać się przedmiotową hulajnogą poza drogami publicznymi (np. place, podwórka, boiska, drogi prywatne, wewnętrzne). Należy podkreślić, iż Parlament Europejski i Rada procedują przepisy, dotyczące homologacji typu pojazdów kategorii L. Rząd Polski jest zainteresowany stworzeniem ram prawnych dla nowych środków transportu takich jak: środki transportu indywidualnego (Segway), a w szczególności zasad używania takich pojazdów oraz ustalenie dla nich warunków technicznych poprzez zmiany w kategoryzacji pojazdów kategorii L. 3. Mam 13 lat i posiadam skuter. Słyszałem, że nie mogę przewozić na nim pasażera? Prawo o ruchu drogowym nie wprowadza ograniczeń, co do przewożenia pasażerów poza zacytowanym poniżej przepisem dotyczącym pasażera - dziecka w wieku do 7 lat. Jednocześnie w art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawa o ruchu drogowym czytamy (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), iż kierującemu zabrania się przewożenia osoby w stanie nietrzeźwym, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu, chyba że jest przewożona w bocznym wózku. Art. 40 ust 1 wspomnianej ustawy stanowi, że kierujący motocyklem lub motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać w czasie jazdy hełmów ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym. Ponadto, kierującemu motorowerem zabrania się: 1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu; 2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach; 3) czepiania się pojazdów. Należy również podkreślić, że maksymalna dopuszczalna prędkość motoroweru, którym przewozi się dziecko w wieku do 7 lat, wynosi 40 km/h. W związku z powyższym, jeżeli motorower posiada homologację na dwie osoby, to powinny one zająć miejsce przewidziane konstrukcyjnie dla danego typu pojazdu. 4. Czy polskie prawo ustanawia granicę wiekową dla pasażera dziecka przewożonego na motocyklu? Zgodnie z art. 40 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 108, poz. 908 z póżn. zm.), kierujący motocyklem lub motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać w czasie jazdy hełmów ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym. W myśl art. 20 ust. 6 pkt 3 ustawy, prędkość dopuszczalna motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7, wynosi 40 km/h. Ponadto, zgodnie z art. 60 ust. 1, zabrania się używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim. Dodatkowo, przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym. Liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem ust. 4.

5 Zauważyć jednak należy, że nie wszystkie przepisy zawarte w aktach prawnych w sposób doskonały i wyczerpujący potrafią odnieść się do wszystkich sytuacji z którymi możemy się spotkać w życiu codziennym. Dlatego też, w niektórych przypadkach oprócz ścisłego brzmienia przepisu należy kierować się zdrowym rozsądkiem i wyobraźnią, uwzględniając cel jakim kierował się ustawodawca tworząc przepis. W tym konkretnym przypadku chodzi o zdrowie, a nawet życie dziecka. W związku z powyższym, jeżeli motocykl posiada homologację na dwie osoby, to powinny one zająć miejsce przewidziane konstrukcyjnie dla danego typu pojazdu. Umieszczenie dziecka w wieku poniżej 7 lat z przodu lub pomiędzy dwoma osobami może spowodować naruszenie wskazanych przepisów, jak również w razie kolizji drogowej naraża dziecko na niebezpieczeństwo. 5. Posiadam prawo jazdy kategorii B + E. Jaką przyczepę mogę ciągnąć, mając wskazane uprawnienia? Kategoria B + E prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony z każdym rodzajem przyczepy, pod warunkiem zachowania warunków określonych w art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym, tj. wtedy, gdy rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu. Ponadto należałoby wskazać, iż w sytuacji, gdy przyczepa jest wyposażona w hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy), co w przypadku omawianych zespołów pojazdów zazwyczaj ma miejsce, DMC pojazdu ciągnącego powinna stanowić nie mniej niż 1,33 DMC przyczepy, co zostało określone w 14 ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 6. Zakupiłem pojazd typu quad. Co przepisy mówią o rejestrowaniu i poruszaniu się takim pojazdem? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów, pojazdy te powinny spełniać wymagania techniczne stosowane do motocykli trójkołowych kategorii L5e, chyba że przepisy dotyczące homologacji stanowią inaczej. Motocykl trójkołowy, to jest pojazd posiadający trzy koła umieszczone symetrycznie (kategoria L5e), wyposażone w silnik o pojemności skokowej większej niż 50 cm3, w przypadku silnika ze spalaniem wewnętrznym, lub o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 45 km/h. Poruszając się takim pojazdem należy spełniać wymagania techniczne oraz posiadać wyposażenie określone dla motocykli tj. np.: należy używać hełmów ochronnych. Quady poruszające się po drogach publicznych muszą być zarejestrowane, posiadać tablice rejestracyjne, mieć aktualne ubezpieczenie OC pojazdu, a ponadto kierujący powinien posiadać uprawnienia do kierowania. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz z późn. zm.) posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu (art. 29 ust. 1 ustawy). W sytuacji, gdy pojazd nie jest zarejestrowany, posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu.

6 Ustawodawca nie rozróżnia wprowadzenia pojazdu do ruchu na drodze publicznej i niepublicznej. Jako wprowadzenie pojazdu do ruchu rozumie się - wprowadzenie pojazdu na drogę, rozumianą zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Wszędzie tam, gdzie może dojść do szkody materialnej i niematerialnej osoby trzeciej, tj. w miejscu ogólnodostępnym, posiadacz pojazdu ma obowiązek ubezpieczyć się od szkód powstałych w związku z ruchem tego pojazdu. Zgodnie z art. 88 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w ust. 2 pkt. 4 określono, że do kierowania trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla uprawnia prawo jazdy kategorii B1. Jest ona niższej rangi niż kat B, więc posiadanie kat. B uprawnia też do kierowania wspomnianym pojazdem. Jeżeli quad będzie zarejestrowany, jako motorower osoba pełnoletnia, czyli taka, która skończyła 18 lat nie musi posiadać uprawnień do kierowania motorowerem, jednakże osoba w wieku od 13 do 18 lat powinna posiadać kartę motorowerową. Kierujący pojazdem samochodowym czterokołowym zarejestrowanym jako ciągnik rolniczy będzie zmuszony do korzystania z tego pojazdu jak z typowego ciągnika rolniczego, z pełnymi konsekwencjami np. zakazu ruchu po drodze ekspresowej, do konieczności doposażenia pojazdu np.: w trójkątną tablicę wyróżniający pojazd wolny, dwa boczne lusterka, gaśnicę itp. Ponadto zgodnie z art kodeksu wykroczeń właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza: 1) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą sprawności fizycznej lub psychicznej w stopniu umożliwiającym należyte prowadzenie pojazdu, 2) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień, 3) do prowadzenia pojazdu osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, 4) pojazd do jazdy pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu, 5) pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia, 6) do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, podlega karze grzywny. Tak więc również na rodzicach ciąży obowiązek nadzoru nad właściwym korzystaniem z quadów przez ich pociechy. Dziecko w wieku do 10 lat na drodze publicznej nie może kierować jakimkolwiek pojazdem, z wyjątkiem kierowania rowerem pod opieką osoby dorosłej. Nie ma natomiast bezpośredniego zakazu kierowania pojazdem poza drogą publiczną. Jednak należy zastosować art. 1 ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym, który odnosi się do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, gdzie ustawodawca określa, że przepisy stosuje się, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu. W przypadku dziecka kierowanie wymienionym quadem jest sytuacją zagrażającą jego zdrowiu i życiu. Dziecko w tym wieku z pewnością nie jest sprawne pod względem fizycznym, ani psychicznym do kierowania takim pojazdem. Ponadto zgodnie z przepisami ustawy o lasach, ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. Niestosowanie się do powyższych zasad skutkować może kara grzywny. Ponadto zgodnie z art. 105 kodeksu wykroczeń: 1. Kto przez rażące naruszenie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej dopuszcza do popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego przez ustawę, jako przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe i

7 wskazującego na demoralizację nieletniego, podlega karze grzywny albo karze nagany. 2. Jeżeli czyn określony w 1 popełnia osoba, pod której nadzór odpowiedzialny oddano nieletniego, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. 3. W wypadkach określonych w 1 i 2, jeżeli nieletni czynem swym wyrządził szkodę, można orzec nawiązkę do wysokości 1 tys. złotych. W przypadku, gdy dziecko doprowadzi do realnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego poprzez kierowanie takim pojazdem za zgodą rodziców lub innych osób dorosłych, osoby takie narażają się na odpowiedzialność karną. Może im grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności. Warto również zwrócić uwagę, iż w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, która zacznie obowiązywać od 11 lutego 2012 r. zostały uporządkowane kwestie dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami typu quad. Ustawa wymienia te pojazdy jako czterokołowce. Do kierowania czterokołowcem lekkim niezbędne będzie prawo jazdy nowej kategorii AM, natomiast czterokołowcem prawo jazdy minimum B1 7. Po powrocie z podróży zauważyłem, że nie mam przedniej tablicy rejestracyjnej. Nie jestem pewien czy została skradziona czy ją zgubiłem. Co mam a takiej sytuacji zrobić? W myśl paragrafu 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów z dnia 22 lipca 2002 r. (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 186, poz. 1322), w przypadku kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje nowy dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepkę kontrolną po: 1) oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego; 2) przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana; 3) przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych. W przypadku zgubienia tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje nowy dowód rejestracyjny pojazdu i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepkę kontrolną po: 1) oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego; 2) przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana; 3) złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań. W przypadku zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje, z zastrzeżeniem ust. 4, nowy dowód rejestracyjny pojazdu i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepkę kontrolną po: 1) oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i tablic (tablicy) rejestracyjnych; 2) przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana. 3a. Na okres do wydania nowego dowodu rejestracyjnego, nie dłuższy jednak niż 30 dni, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu może wydać zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (wtórnik) z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, po przedstawieniu przez właściciela pojazdu:

8 1) dowodu rejestracyjnego; 2) karty pojazdu, jeżeli była wydana; 3) stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań. 5. Na okres konieczny do wykonania tablicy rejestracyjnej (wtórnika), ale nie dłuższy niż określony w art. 74 ust. 3 ustawy, organ rejestrujący wydaje na wniosek właściciela pojazdu pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne. W związku z powyższym zasadnym jest jak najszybsze dopełnienie wskazanej procedury. 8. Czy posiadając brytyjskie prawo jazdy mogę poruszać się po polskich drogach? Na podstawie art. 94 Prawa o ruchu drogowym, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednim pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez: 1) państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - w okresie ważności prawa jazdy; 2) państwo: a) będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44), b) niewymienione w pkt 1, którego wzór prawa jazdy jest zgodny z wzorem określonym w Konwencji, o której mowa w lit. a - w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności prawa jazdy. Ponadto, osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może otrzymać polskie krajowe prawo jazdy po oddaniu zagranicznego ważnego prawa jazdy organowi wydającemu prawo jazdy, z zastrzeżeniem ust. 4. Jeżeli zagraniczne prawo jazdy nie jest zgodne ze wzorem określonym w Konwencji wymienionej w ust. 1 pkt 2 lit. a, dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego - warunek ten nie dotyczy prawa jazdy wydanego przez państwo, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. Dodatkowo, jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne, należy to ograniczenie uwzględnić w wydanym prawie jazdy. 9. Spotkałem się ze sprzecznymi opiniami na temat korzystania z CB radia w czasie prowadzenia pojazdu. Czy jest to dopuszczalne? Aktualnie obowiązujące uregulowania prawne w tym zakresie, nie zabraniają korzystania z urządzeń nadawczo-odbiorczych typu CB radio. Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.), kierującemu pojazdem zabrania się m.in korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Biuro Prawne KGP przedstawiło pogląd, z którego wynika iż przepis ten odnosi się tylko i wyłącznie do telefonów komórkowych. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że o ile sama rozmowa przez CB radio nie jest zabroniona, w niektórych okolicznościach kierujący, korzystając z CB radia, swoim zachowaniem może przyczynić się do utrudnienia lub spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku w ruchu drogowym, za co może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

9 W myśl art. 3 ust. 1 kodeksu drogowego uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. 10. Jestem osobą niepełnosprawną i chcę zdobyć prawo jazdy. Czy jest to możliwe? Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, osoba niepełnosprawna pod względem fizycznym może być kierującym, jeżeli w wyniku badania lekarskiego nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Warunkiem otrzymania prawa jazdy (art. 90 prd) jest: 1) osiągnięcie wymaganego dla danej kategorii wieku; 2) uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem 3) odbycie wymaganego dla danej kategorii szkolenia; 4) zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego; 5) przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawienie zaświadczenia, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 92 prd prawo jazdy może zawierać wymagania lub ograniczenia wynikające: 1) ze stanu zdrowia kierowcy; 2) z możliwości prowadzenia określonego pojazdu; 3) z przepisów ustawy. Wymagania lub ograniczenia, o których mowa powyżej mogą dotyczyć: 1) korekty lub ochrony wzroku; 2) korekty słuchu; 3) protezy lub szyny ortopedycznej; 4) możliwości ograniczonego korzystania z pojazdu; 5) konieczności modyfikacji lub dostosowania pojazdu; 6) ograniczenia uprawnienia do wskazanych pojazdów; 7) dodatkowego oznakowania pojazdu; 8) terminu ważności prawa jazdy. Przepisy związane z badaniami lekarskimi kandydatów na kierowców zawarte są w Rozporządzeniu z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. (Dz. U. Nr 2 poz. 15) W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz ocenia u osoby badanej ogólny stan zdrowia, a w szczególności stan układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego, sprawność narządu ruchu i stan psychiczny. ( 4 ust. 1) Szczegółowy zakres badania uwzględnia karta badania lekarskiego stanowiąca zał. nr 9 cyt. rozporządzenia. Uprawniony lekarz na podstawie badania lekarskiego wydaje orzeczenie lekarskie stwierdzające brak lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Orzeczenie lekarskie może zawierać ograniczenie w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami, wynikające ze stanu zdrowia, o których mowa w art. 92 Prawa o ruchu drogowym. Warto dodać, że osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju. Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem

10 przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B Proszę o odpowiedź czy apteczka należy do obowiązkowego wyposażenie pojazdu osobowego? Kwestię niezbędnego wyposażenia pojazdu reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Powyższy akt prawny nakłada obowiązek wyposażania w apteczkę doraźnej pomocy pojazdów typu autobus, taksówka, samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy oraz pojazd silnikowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania. Niemniej jednak ze względów bezpieczeństwa zalecane jest posiadanie na wyposażeniu samochodu osobowego również apteczki doraźnej pomocy. 12. Po zakupie auta zamierzam przyciemnić szyby i umieścić neony pod podwoziem. Czy to jest zgodne z prawem? Zgodnie z paragrafem 8 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U Nr 32, poz. 262 z późn. zm.), szyby pojazdu: (...) przednie powinny mieć współczynnik przepuszczania światła nie mniejszy niż 75%, natomiast przednie boczne nie mniejszy niż 70%. Policja dysponuje atestowanymi urządzeniami, które na miejscu kontroli pozwalają stwierdzić stopień przepuszczalności światła. Dodatkowo uprzejmie informuję, że kwestię oświetlenia pojazdu reguluje również wspomniane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U nr 32 poz. 262 z późn. zm.) Przedmiotowe rozporządzenie określa zamknięty katalog obowiązkowych oraz dopuszczalnych świateł zewnętrznych, ich barwę, liczbę oraz sposób rozmieszczenia na pojeździe, wśród których nie znalazły się światła będące przedmiotem zapytania. Ponadto w myśl art. 66 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 108, poz. 908 z póżn. zm.) zabrania się stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części nieodpowiadających warunkom określonym w przepisach szczegółowych. 13. Zawarłem ubezpieczenie OC przez Internet. Posiadam jedynie wydruk komputerowy przelewu na konto ubezpieczyciela. Czy Policja uznaje taki wydruk za potwierdzenia zawarcia polisy? W myśl art. 5 ust. 1 i art. 85 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia obowiązkowego z wybranym zakładem ubezpieczeń, zaś spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia ustala się na podstawie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia wystawionego ubezpieczającemu przez zakład ubezpieczeń. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 3 grudnia 2003 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego (Dz. U. Nr 211, poz. 2064), potwierdzeniem spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego jest dokument ubezpieczenia wydany przez zakład ubezpieczeń ( 1 ust 1 rozporządzenia). Aby zaświadczenie mogło być uznane za pochodzące od zakładu ubezpieczeń, powinna je złożyć osoba fizyczna uprawniona do występowania w obrocie w imieniu zakładu ubezpieczeń. Ponieważ mamy do czynienia z dokumentem, konieczny jest podpis takiej osoby fizycznej na tymże dokumencie.

11 Dokumentem takim, w myśl 1 ust. 2 ww. rozporządzenia, może być polisa, legitymacja, zaświadczenie tymczasowe, dowód potwierdzający zapłacenie składki lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie umowy. Kolejność przepisów wyraźnie wskazuje, że dokument ten musi być wydany przez zakład ubezpieczeń. Jednocześnie 2 ust.1 ww. rozporządzenia wskazuje, co powinny określać dokumenty ubezpieczenia (rodzaj ubezpieczenia, strony, przedmiot umowy, oznaczenie serii i numeru dokumentu ubezpieczenia, markę i typ pojazdu, nr rejestracyjny, nr nadwozia, okres ubezpieczenia, sumę gwarancyjną, wysokość składki). Powyższe dane umożliwiają organom obowiązanym i uprawnionym do przeprowadzenia kontroli dokonania identyfikacji pojazdu w odniesieniu do zawartej umowy OC i określenie zgodności tych danych ze stanem faktycznym i prawnym. W obecnym stanie prawnym dokument obowiązkowego ubezpieczenia OC w formie wydruku komputerowego, jest honorowany jeżeli spełnia wymogi określone w 2 ust. 1 przywołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów oraz jest potwierdzony w formie tradycyjnej przez ubezpieczyciela. 14. Zamierzam założyć orurowanie do pojazdu. Słyszałem, że jest to sprzeczne z prawem? Zgodnie z paragrafem 7 punkt 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U Nr 32, poz. 262), w przypadku samochodu osobowego, samochodu ciężarowego lub pojazdu specjalnego, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t, przednie orurowanie lub dodatkowy przedni zderzak, mające służyć do ochrony pojazdu przed uszkodzeniami w razie zderzenia z innym przedmiotem, mogą być zamontowane wyłącznie w pojazdach, dla których zostały homologowane. Przepis ten nie dotyczy urządzeń, o masie poniżej 0,5 kg, które przeznaczone są wyłącznie do ochrony reflektorów. Dotyczy pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 20 października 2007 r. 15. Czy mogę przewozić dziecko w foteliku na przednim siedzeniu pojazdu? Na podstawie art. 39 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym, w pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Jednocześnie zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt cytowanej ustawy, kierującemu pojazdem zabrania się przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera oraz zabrania się przewożenia, poza specjalnym fotelikiem ochronnym, dziecka w wieku do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego. 16. Jakich zasad muszę przestrzegać podczas holowania pojazdu? Podczas holowania pojazdu należy przestrzegać zasad w myśl art. 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zm) i tak zgodnie z przedmiotowym przepisem: 1. Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że: 1) prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza tym obszarem; 2) pojazd holujący ma włączone światła mijania również w okresie dostatecznej widoczności; 3) w pojeździe holowanym znajduje się kierujący mający uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że pojazd jest holowany w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim; 4) pojazd holowany jest połączony z pojazdem holującym w sposób wykluczający odczepienie się

Jak prawo klasyfikuje czterokołowce i jakie kryteria o tym decydują?

Jak prawo klasyfikuje czterokołowce i jakie kryteria o tym decydują? Jak prawo klasyfikuje czterokołowce i jakie kryteria o tym decydują? Czterokołowce zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu 1 sklasyfikowane zostały jako pojazdy samochodowe inne, które podzielone

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 541) USTAWA z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/113 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 600, 970. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/141 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155, 541. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2)

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Dziennik Ustaw Nr 30 2330 Poz. 151 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2015.155 2015.05.18 zm. Dz.U.2015.541 art. 5 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. 1), 2) o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2012.1137 2012-10-19 zm. przen. Dz.U.2011.222.1321 art. 1 2013-01-01 zm. przen. Dz.U.2012.951 art. 12 2013-01-19 zm. przen. Dz.U.2011.30.151 art. 125 2013-06-20 zm. Dz.U.2013.700 art. 2 2013-06-22

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/125 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/131 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779, Nr 160, poz. 1086; z

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne Auto Zastępcze z OC sprawcy : www.zastępcze.auto.pl infolinia : 888 133 888

Bezpłatne Auto Zastępcze z OC sprawcy : www.zastępcze.auto.pl infolinia : 888 133 888 Bezpłatne Auto Zastępcze z OC sprawcy : www.zastępcze.auto.pl infolinia : 888 133 888 Dz.U.05.108.908 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne zmiany: 2003-09-01 Dz.U.2003.137.1302 art. 17 2003-09-12 Dz.U.2003.149.1451 art. 1 2003-09-28 Dz.U.2003.149.1452 art. 4 2003-11-17 Dz.U.2003.162.1568 art. 133 2003-12-09 Dz.U.2003.200.1953 art. 3 2004-01-01

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/181 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/182 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/177 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/112 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Prawo o ruchu drogowym

USTAWA. Prawo o ruchu drogowym USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) USTAWA Prawo o ruchu drogowym... 1 Dział I Przepisy ogólne... 2 Dział II Ruch drogowy... 6 Rozdział 1 Zasady ogólne... 6 Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/110 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 108 pozycja 908 łącznie ze zmianami. Tekst ustawy aktualny na dzień 21 lutego 2008 r. USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r.

Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 108 pozycja 908 łącznie ze zmianami. Tekst ustawy aktualny na dzień 21 lutego 2008 r. USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 108 pozycja 908 łącznie ze zmianami. Tekst ustawy aktualny na dzień 21 lutego 2008 r. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/113 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908. Dział I Przepisy ogólne 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia

Bardziej szczegółowo

Prawo o ruchu drogowym

Prawo o ruchu drogowym USTAWA Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) stan prawny z dnia 17.04.2007 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Rok Nr poz. (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] Art. 2.

Rok Nr poz. (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] Art. 2. Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 58 poz. 515 (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz. 515, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152;

Bardziej szczegółowo