Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A."

Transkrypt

1 Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej S.A. Modyfikacje dotyczą: - Zmienny nazwy podrozdziałów: - Obecne zapisy: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe, 2. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony na rzecz Posiadacza Rachunku, który ukończył 1 rok życia, a) izzykonto I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe,.rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy prowadzony w walucie obcej, a) emax prowadzony w walucie obcej 1 II. Rachunki oszczędnościowe, 1. Rachunek oszczędnościowy z kartą debetową, a) emax II. Rachunki oszczędnościowe, 2. Rachunek oszczędnościowy bez karty debetowej, a) emax plus II. Rachunki oszczędnościowe,. Rachunek oszczędnościowy umożliwiający regularne oszczędzanie, a) msaver IV. Usługa mbilans - Wprowadzane zapisy: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe, 2. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony na rzecz Posiadacza Rachunku, który ukończył 1 rok życia - izzykonto I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe,. Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy prowadzony w walucie obcej emax walutowy 1 II. Rachunki oszczędnościowe, 1. Rachunek oszczędnościowy z kartą debetową- emax II. Rachunki oszczędnościowe, 2. Rachunek oszczędnościowy bez karty debetowej- emax plus II. Rachunki oszczędnościowe,. Rachunek oszczędnościowy umożliwiający regularne oszczędzanie- msaver IV. Usługa mbilans( mechanizm bilansujący) - Zmiany zapisów, przypisów i opłat, w części I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe; 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe prowadzone w otych polskich. Zmiany dotyczą: - Obecne zapisy i przypisy:. Przelewy w otych polskich ekonto/ ekonto z darmowymi bankomatami/ ekonto dla młodych 1 / ekonto mobilne 1 / ekonto mobilne Plus 1 Intern et, Konsu ltant mlinii / Ekspe rt Placó wka mban ku Multi Intern et, Konsu ltant mlinii / Eksper t Placó wka mban ku Intern et, Aquarius Konsul tant mlinii / Eksper t Placó wka mban ku Intern et, Aquarius Intensive Konsul tant mlinii / Eksper t b) dokonanie przelewu 0,00,00 8,00 0,00 2,00,00 0,00 2,00,00 Placó wka mban ku

2 zewnętrznego / 0,00. Przelewy w walucie obcej a) dokonanie przelewu SWIFT 0,2% kwoty przelewu, min. 2, max. 20 c) dokonanie przelewu walutowego 0,2% kwoty przelewu, min. 2, max. 20 d) ożenie wniosku o przelew walutowy/przelew SWIFT h) zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w obrocie SWIFTowym, stosowana wobec zleceniodawców krajowych 6 (obowiązuje do r.) Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. - Wprowadzone zapisy i przypisy:. Przelewy w otych polskich b) dokonanie przelewu zewnętrznego. Przelewy w walucie obcej a) dokonanie przelewu SWIFT (obowiązuje do r.) a) dokonanie przelewu SWIFT(obowiązuje od r.) ekonto/ ekonto z darmowymi bankomatami/ ekonto dla młodych 1 / ekonto mobilne 1 / ekonto mobilne Plus 1 Intern et, 0,00 Konsu ltant mlinii / Ekspe rt,00 Placówk a 8,00 /,00 Multi Inte rnet, AST 1 0,0 0 Konsu ltant mlinii / Eksper t 2,00 Placó wka mban ku,00 Intern et, 0,00 Aquarius Konsul tant mlinii / Eksper t 2,00 Placó wka mban ku,00 Intern et, 0,2% kwoty przelewu, min. 2, max. 20 0,% kwoty przelewu, min. 2, max. 20 b) dokonanie przelewu SEPA,00 Aquarius Intensive Konsul tant mlinii / Eksper t Placó wka mban ku c) dokonanie przelewu walutowego 0,2% kwoty przelewu, min. 2, max. 20 (obowiązuje do r.) c) dokonanie przelewu walutowego 0,% kwoty przelewu, min. 2, max. 20 (obowiązuje od r.) d) ożenie wniosku o przelew walutowy/przelew SWIFT (obowiązuje do r.) e) przyjęcie przelewu walutowego/przelewu SWIFT f) zwrot za granicę niepodjętej kwoty 0,0% kwoty przelewu, min. 1, max. przelewu SWIFT g) zwrot przez Klienta kosztów pobranych przez inny bank z tytułu Równowartość kosztów naliczonych przez inny bank podania błędnych danych h) zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w obrocie SWIFTowym, stosowana wobec,00 zleceniodawców krajowych 6 (obowiązuje do r.) h) zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w obrocie,00 SWIFT(obowiązuje od r.) Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. Brak opłaty za wykonanie przelewu w placówce dotyczy ekonta mobilnego Plus. (przypis obowiązuje do r.) Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. Przelew zewnętrzny ( w tym przelew realizowany wyłącznie za pośrednictwem Internetu- przelew na numer telefonu lub przelew na profil facebookowy), inny niż przelewy wskazane w podpunktach d-h, w punkcie. Opłaty nie pobiera się w przypadku operacji związanej z zamknięciem rachunku. Brak opłat przy tej czynności dotyczy ekonta mobilnego Plus (przypis obowiązuje od r.) Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR. (przypis obowiązuje do r.)

3 6 Opłata pobierana przy przelewach walutowych i przelewach SWIFT (nie dotyczy przelewów walutowych wewnętrznych).(przypis obowiązuje do r.) - Wprowadzenia do oferty rachunku ekonto mobilne Plus. Zapisy dot. rachunku zostają wprowadzone w częściach: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe; 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe prowadzone w otych polskich: ekonto mobilne PLUS 1 2. Prowadzenie (opłata miesięczna) 2 /,00. Przelewy w otych polskich a) dokonanie przelewu wewnętrznego 2,00 b) dokonanie przelewu zewnętrznego,00. Polecenie zapłaty e) miesięczna opłata za korzystanie z polecenia zapłaty (obowiązuje do r.) 7 e) miesięczna opłata za korzystanie z polecenia zapłaty (obowiązuje od r.) 7 1,00 / 1,00 /,00/ 8,00/ 8. Inne czynności n) wpłata gotówkowa do ,00 / o) wpłata gotówkowa powyżej ,00 / p) wypłata gotówkowa nieawizowana do n/d 9,00 / r) wypłata gotówkowa nieawizowana powyżej ,00 / s) wypłata gotówkowa awizowana powyżej do ,00 / 2 Opłata za rachunek ekonto mobilne Plus wynosi jeśli suma wpływów na rachunek ekonto mobilne Plus i/lub emax wynosi min (badane w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, kiedy opłata zostanie naliczona). Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mbank S.A. Brak opłaty za wykonanie przelewu w placówce dotyczy ekonta mobilnego Plus Brak opłaty za wykonanie przelewu w placówce dotyczy ekonta mobilnego PLUS. 7 Brak opłat przy tej czynności dotyczy ekonta mobilnego Plus 12 Realizacja dyspozycji Klienta uzależniona jest od stanu gotówki w danej Placówce. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji, konieczne będzie ożenie zamówienia na wypłatę awizowaną. Brak opłat przy tej czynności dotyczy ekonta mobilnego Plus 1 Rachunek dostępny dla klientów od r. W związku z wprowadzeniem nowego produktu zmieniła się również numeracja dotychczas funkcjonujących przypisów. Pozostałe opłaty i prowizje takie jak dla rachunku ekonto mobilne. VII. Debetowe karty płatnicze; 1. Karta Visa paywave; a) Visa paywave z zapisami: 1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty Visa paywave /do drugiego i kolejnych rachunków tego samego typu (obowiązuje do r.) 1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty Visa paywave /do drugiego i kolejnych rachunków typu ekonto (obowiązuje od r.) 2. Miesięczna opłata za kartę główną Visa paywave (obowiązuje do r.) 2. Miesięczna opłata za kartę główną Visa paywave (obowiązuje od r.). Miesięczna opłata za kartę dodatkową Visa paywave(obowiązuje do r.). Miesięczna opłata za kartę dodatkową Visa paywave (obowiązuje od r.) 8. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie Polski: a) dla Klientów korzystających z usługi Wypłaty ze wszystkich bankomatów ekonto mobilne Plus 1 /1 /1,00 6,00 10,00 7,00 10

4 b) dla Klientów niekorzystających z usługi Wypłaty ze wszystkich bankomatów c) dla Klientów posiadających rachunek ekonto dla młodych otwarty od r. 10. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach spoza Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą 1 6 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik karty wydanej do rachunku ekonto w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 lub Użytkownik karty wydanej do rachunku ekonto dla młodych w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 lub Użytkownik karty wydanej do rachunku ekonto mobilne Plus w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 ; transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty odrębnie, wskazanych na wstępie transakcji bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową, wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia publikacja kursów NBP w danym miesiącu). Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mtransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. (obowiązuje do ) 7 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Klient (Pełnomocnik do rachunku ekonto Użytkownik karty) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 lub Klient (Pełnomocnik do rachunku ekonto dla młodych) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 lub Klient (Pełnomocnik do rachunku ekonto mobilne Plus) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 ; transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. Transakcje dokonane kartą debetową, wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia publikacja kursów NBP w danym miesiącu).transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mtransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. (obowiązuje do ) 10 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik karty wydanej do rachunku ekonto mobilne Plus/eKonto dla młodych/ekonto z darmowymi bankomatami/ Aquarius w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 ; transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty odrębnie, wskazanych na wstępie transakcji bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową, wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia publikacja kursów NBP w danym miesiącu). Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mtransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. (przypis obowiązuje od r.) Pozostałe opłaty i prowizje takie jak dla rachunku ekonto mobilne. VII. Debetowe karty płatnicze; 1. Karta Visa Tymczasowa; c) Visa Tymczasowa z zapisami: 1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty Visa Tymczasowa /do drugiego i kolejnych rachunków tego samego typu (obowiązuje do r.) 1. Opłata za wydanie karty Visa Tymczasowa/do drugiego i kolejnych rachunków typu ekonto (obowiązuje od r.) 2. Miesięczna opłata za kartę główną Visa Tymczasowa (obowiązuje do r.) 2. Miesięczna opłata za kartę główną Visa Tymczasowa (obowiązuje od r.). Miesięczna opłata za kartę dodatkową Visa Tymczasowa(obowiązuje do r.). Miesięczna opłata za kartę dodatkową Visa Tymczasowa (obowiązuje od r.) 8. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie Polski: a) dla Klientów korzystających z usługi Wypłaty ze wszystkich bankomatów b) dla Klientów niekorzystających z usługi Wypłaty ze wszystkich bankomatów c) dla Klientów posiadających rachunek ekonto dla młodych otwarty od r. 10. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach spoza Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą 1 ekonto mobilne Plus 1 /1 /1,00 6,00 10,00 7,00 10

5 6 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik karty wydanej do rachunku ekonto w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 lub Użytkownik karty wydanej do rachunku ekonto dla młodych w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 lub Użytkownik karty wydanej do rachunku ekonto mobilne Plus w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 ; transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty odrębnie, wskazanych na wstępie transakcji bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową, wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia publikacja kursów NBP w danym miesiącu). Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mtransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. (obowiązuje do ) 7 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Klient (Pełnomocnik do rachunku ekonto Użytkownik karty) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 lub Klient (Pełnomocnik do rachunku ekonto dla młodych) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 lub Klient (Pełnomocnik do rachunku ekonto mobilne Plus) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 ; transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. Transakcje dokonane kartą debetową, wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia publikacja kursów NBP w danym miesiącu).transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mtransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. (obowiązuje do ) 10 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik karty (tzn. Posiadacz rachunku, każdy Współposiadacz rachunku lub Pełnomocnik do rachunku) wydanej do rachunku ekonto mobilne Plus/eKonto dla młodych/ekonto z darmowymi bankomatami/ Aquarius w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 ; transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty odrębnie, wskazanych na wstępie transakcji bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową, wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia publikacja kursów NBP w danym miesiącu). Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mtransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. (przypis obowiązuje od r.) Pozostałe opłaty i prowizje takie jak dla rachunku ekonto mobilne. VII. Debetowe karty płatnicze; 2. Karta Mastercard PayPass; a) Mastercard PayPass z zapisami: ekonto mobilne Plus 1 1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty MasterCard PayPass/do drugiego i kolejnych rachunków tego samego /1 typu (obowiązuje do r.) 1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty MasterCard PayPass/do drugiego i kolejnych rachunków typu ekonto /1 (obowiązuje od r.) 2. Miesięczna opłata za kartę główną MasterCard PayPass,00 (obowiązuje do r.) 6 2. Miesięczna opłata za kartę główną MasterCard PayPass,00 (obowiązuje od r.) 10. Miesięczna opłata za kartę dodatkową MasterCard,00 PayPass (obowiązuje do r.) 7. Miesięczna opłata za kartę dodatkową MasterCard,00 PayPass (obowiązuje od r.) Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie Polski: a) dla Klientów korzystających z usługi Wypłaty ze wszystkich bankomatów b) dla Klientów niekorzystających z usługi Wypłaty ze wszystkich bankomatów c) dla Klientów posiadających rachunek ekonto dla młodych otwarty od r. 10. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach spoza Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą 1 6 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik karty wydanej do rachunku ekonto w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 lub Użytkownik karty wydanej do rachunku ekonto dla młodych w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 lub Użytkownik karty wydanej do rachunku ekonto mobilne Plus w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 ; transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty odrębnie, wskazanych na wstępie transakcji bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową, wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia publikacja kursów NBP w danym miesiącu). Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mtransfer z karty kredytowej. Do transakcji

6 bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. (obowiązuje do ) 7 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Klient (Pełnomocnik do rachunku ekonto Użytkownik karty) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 lub Klient (Pełnomocnik do rachunku ekonto dla młodych) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 lub Klient (Pełnomocnik do rachunku ekonto mobilne Plus) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 ; transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. Transakcje dokonane kartą debetową, wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia publikacja kursów NBP w danym miesiącu).transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mtransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. (obowiązuje do ) 10 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik (tzn. Posiadacz rachunku, każdy Współposiadacz rachunku lub Pełnomocnik do rachunku) karty wydanej do rachunku ekonto mobilne Plus/eKonto dla młodych/ekonto z darmowymi bankomatami/ Aquarius w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 ; transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty odrębnie, wskazanych na wstępie transakcji bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową, wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia publikacja kursów NBP w danym miesiącu). Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mtransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. (przypis obowiązuje od r.) Pozostałe opłaty i prowizje takie jak dla rachunku ekonto mobilne. VII. Debetowe karty płatnicze;. Karta MasterCard Gold PayPass; a) Karta MasterCard Gold PayPass z opłatami i prowizjami takimi jak dla rachunku ekonto mobilne wraz z dodanym przypisem: 6 Rachunek dostępny dla klientów od r. ekonto mobilne Plus 6 VII. Debetowe karty płatnicze; 6. ekarta z opłatami i prowizjami takimi jak dla rachunku ekonto mobilne wraz z dodanym przypisem: 2 Rachunek dostępny dla klientów od r. ekonto mobilne Plus 2 VII. Debetowe karty płatnicze; 7. Karta MasterCard PaySIM; a) MasterCard PaySIM T-Mobile oraz MasterCard PaySIM Orange z opłatami i prowizjami takimi jak dla rachunku ekonto mobilne wraz z dodanym przypisem: Rachunek dostępny dla klientów od r. ekonto mobilne Plus VII. Debetowe karty płatnicze; 8. Karta MasterCard Debit Naklejka; a) MasterCard Debit Naklejka z opłatami i prowizjami takimi jak dla rachunku ekonto mobilne wraz z dodanym przypisem: Rachunek dostępny dla klientów od r. ekonto mobilne Plus IX. Odnawialny Kredyt Konsumpcyjny z opłatami i prowizjami takimi jak dla rachunku ekonto mobilne wraz z dodanym przypisem: 2 Rachunek dostępny dla klientów od r. ekonto mobilne Plus 2 - Zmiany zapisów, przypisów i opłat, w części I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe; 2. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony na rzecz Posiadacza Rachunku, który ukończył 1 rok życia izzykonto. Zmiany dotyczą:

7 - Obecne zapisy i przypisy: 2. Przelewy w otych polskich b) dokonanie przelewu zewnętrznego 2,00 8,00. Przelewy w walucie obcej a) dokonanie przelewu SWIFT 0,2% kwoty przelewu, min. 2, max. 20 b) dokonanie przelewu SEPA,00 c) dokonanie przelewu walutowego 0,2% kwoty przelewu, min. 2, max. 20 d) ożenie wniosku o przelew walutowy/przelew SWIFT h) zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w obrocie SWIFTowym, stosowana wobec zleceniodawców krajowych,00 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR Opłata pobierana przy przelewach walutowych i przelewach SWIFT (nie dotyczy przelewów walutowych wewnętrznych). - Wprowadzone zapisy i przypisy: 2. Przelewy w otych polskich b) dokonanie przelewu zewnętrznego 2,00 8,00. Przelewy w walucie obcej a) dokonanie przelewu SWIFT (obowiązuje do r.) a) dokonanie przelewu SWIFT (obowiązuje od r.) 0,2% kwoty przelewu, min. 2, max. 20 0,% kwoty przelewu, min. 2, max. 20 b) dokonanie przelewu SEPA,00 c) dokonanie przelewu walutowego (obowiązuje do r.) c) dokonanie przelewu walutowego (obowiązuje do r.) d) ożenie wniosku o przelew walutowy/przelew SWIFT (obowiązuje do r.) 0,2% kwoty przelewu, min. 2, max. 20 0,% kwoty przelewu, min. 2, max. 20 e) przyjęcie przelewu walutowego/przelewu SWIFT 0,0% kwoty przelewu, min. 1, max. f) zwrot za granicę niepodjętej kwoty przelewu SWIFT g) zwrot przez Klienta kosztów pobranych przez inny bank z Równowartość kosztów naliczonych przez tytułu podania błędnych danych inny bank h) zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w obrocie SWIFTowym, stosowana wobec zleceniodawców krajowych (obowiązuje,00 do r.) h) zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w obrocie SWIFT,00 (obowiązuje od r.) Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A.. (przypis obowiązuje do r.) Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. Przelew zewnętrzny ( w tym przelew realizowany wyłącznie za pośrednictwem Internetu- przelew na numer telefonu lub przelew na profil facebookowy), inny niż przelewy wskazane w podpunktach c, e-h, w punkcie 2. (przypis obowiązuje od r.) Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR. (przypis obowiązuje do r.) Opłata pobierana przy przelewach walutowych i przelewach SWIFT (nie dotyczy przelewów walutowych wewnętrznych). (przypis obowiązuje do r.) - Zmiany zapisów, przypisów i opłat, w części I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe;. Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy prowadzony w walucie obcej emax walutowy 1. Zmiany dotyczą:

8 - Obecne zapisy i przypisy: 2. Przelewy AST 2 a) dokonanie przelewu wewnętrznego 2,00,00 c) ożenie wniosku o przelew walutowy/przelew SWIFT d) dokonanie przelewu SWIFT 0,2% kwoty przelewu, min. 2, max. 20 e) dokonanie przelewu SEPA,00 0,2% kwoty przelewu, min. 2, max. f) dokonanie przelewu walutowego 20 k) zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne w obrocie SWIFTowym stosowane wobec zleceniodawców krajowych,00 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mbank S.A. Dotyczy przelewów zdefiniowanych wykonywanych w PLN. Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR. (przypis Opłata pobierana przy przelewach walutowych i przelewach SWIFT (nie dotyczy przelewów walutowych wewnętrznych). - Wprowadzone zapisy i przypisy: 2. Przelewy a) dokonanie przelewu wewnętrznego (obowiązuje do r.) a) dokonanie przelewu wewnętrznego do Odbiorcy zdefiniowanego, realizowanego na rachunek o numerze rozliczeniowym (obowiązuje od ) c) ożenie wniosku o przelew walutowy/przelew SWIFT (obowiązuje do r.) d) dokonanie przelewu SWIFT (obowiązuje do r.) d) dokonanie przelewu SWIFT (obowiązuje od r.) AST 2 2,00,00 2,00,00 0,2% kwoty przelewu, min. 2, max. 20 0,% kwoty przelewu, min. 2, max. 20 e) dokonanie przelewu SEPA,00 f) dokonanie przelewu walutowego (obowiązuje do r.) 0,2% kwoty przelewu, min. 2, max. 20 f) dokonanie przelewu walutowego zewnętrznego 7 (obowiązuje od ) 0,% kwoty przelewu, min. 2, max. 20 g) dokonanie przelewu walutowego wewnętrznego 8 (obowiązuje od ) 2,00,00 k) zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne w obrocie SWIFTowym stosowane wobec zleceniodawców krajowych,00 (obowiązuje do r.) l) zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w obrocie SWIFT,00 (obowiązuje od r.) Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mbank S.A. Dotyczy przelewów zdefiniowanych wykonywanych w PLN. (obowiązuje do ) Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR. (przypis obowiązuje do r.) Opłata pobierana przy przelewach walutowych i przelewach SWIFT (nie dotyczy przelewów walutowych wewnętrznych). (przypis obowiązuje do r.) 6 Funkcjonalność dostępna dla rachunku walutowego w USD i EUR. 7 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. (przypis obowiązuje od r.) 8 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mbank S.A. Innego niż w punkcie a (przypis obowiązuje od r.) - Zmiany przypisów, w części II. Rachunki oszczędnościowe; 1. Rachunek oszczędnościowy z kartą debetową- emax. Zmiany dotyczą: - Obecne przypisy:

9 b) dokonanie przelewu zewnętrznego 2,00 8,00 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. (przypis obowiązuje do r.) - Wprowadzone przypisy: b) dokonanie przelewu zewnętrznego 2,00 8,00 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. (przypis obowiązuje do r.) Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. Przelew zewnętrzny inny niż przelew na numer telefonu, przelew na profil facebookowy i przelewy wskazane w podpunktach c i e, w punkcie 2. (przypis obowiązuje od r.) - Zmiana i wprowadzenie przypisów, a także możliwości wypłat w placówce z rachunku emax Plus, w części II. Rachunki oszczędnościowe; 2. Rachunek oszczędnościowy bez karty debetowej- emax plus. Zmiany dotyczą: - Obecne zapisy i przypisy: 1. Otwarcie i prowadzenie 2. Przelewy a) dokonanie pierwszego przelewu w danym miesiącu kalendarzowym, innego niż przelew ekspresowy b) dokonanie drugiego i każdego kolejnego w danym miesiącu kalendarzowym przelewu wewnętrznego c) dokonanie drugiego i każdego kolejnego w danym miesiącu kalendarzowym przelewu zewnętrznego Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A - Wprowadzone zapisy i przypisy: 2,00 2,00, Otwarcie i prowadzenie 2. Przelewy a) dokonanie pierwszego przelewu 2 w danym miesiącu kalendarzowym, innego niż przelew ekspresowy b) dokonanie drugiego i każdego kolejnego w danym miesiącu kalendarzowym przelewu wewnętrznego c) dokonanie drugiego i każdego kolejnego w danym miesiącu kalendarzowym przelewu zewnętrznego. Inne czynności (obowiązuje od ) a) wpłata gotówkowa do (obowiązuje od ) 2,00 2,00,00 1 9,00 b) wpłata gotówkowa powyżej (obowiązuje od ) 9,00 c) wypłata gotówkowa nieawizowana do (obowiązuje od ) 9,00 d) wypłata gotówkowa nieawizowana powyżej (obowiązuje od ) n/d 9,00 e) wypłata gotówkowa awizowana powyżej (obowiązuje od ) 9,00 0,0% od kwoty niezrealizowanej f) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym wypłaty, nie dniu (obowiązuje od ) mniej niż 0,00 2 Przelew inny niż przelew na numer telefonu, przelew na profil facebookowy i przelewy wskazane w podpunktach d i f, w punkcie 2. (przypis obowiązuje od r.) Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. (przypis obowiązuje do r.) Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. Przelew zewnętrzny inny niż przelew na numer telefonu, przelew na profil facebookowy i przelewy wskazane w punktach d i f, w punkcie 2. (przypis obowiązuje od r.)

10 - Zmiany zapisów i przypisów, w części II. Rachunki oszczędnościowe;. Rachunek oszczędnościowy umożliwiający regularne oszczędzanie- msaver. Zmiany dotyczą: -Obecne zapisy i przypisy: 2. Przelewy w otych polskich a) dokonanie pierwszego przelewu w danym miesiącu kalendarzowym b) dokonanie awaryjnego przelewu wewnętrznego 2 w danym miesiącu kalendarzowym d) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego 2 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A AST1 2,00,00,00,00 8,00 - Wprowadzone zapisy i przypisy: 2. Przelewy w otych polskich AST1 a) dokonanie pierwszego przelewu w danym miesiącu kalendarzowym 2,00,00 b) dokonanie awaryjnego przelewu wewnętrznego 2 w danym miesiącu kalendarzowym,00,00 8,00 d) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego (obowiązuje do ) d) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego (obowiązuje od ) 2,00 8,00 2 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. (obowiązuje do ) 2 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mbank S.A. (przypis obowiązuje od r.) - Dodanie zapisu, w części VII. Debetowe karty płatnicze, 7. Karta MasterCard PaySIM, a) Mastercard PaySim T-mobile oraz MasterCard PaySIM Orange: - Wprowadzony zapis: izzykonto / ekonto / ekonto z darmowymi bankomatami / ekonto mobilne / ekonto mobilne Plus / Multi / Aquarius / Aquarius Intensive. Opłata za duplikat karty n/d - Dodanie zapisu, w części VII. Debetowe karty płatnicze, 8. Karta MasterCard Debit Naklejka, a) Mastercard Debit Naklejka: - Wprowadzony zapis: izzykonto /ekonto / ekonto dla młodych /ekonto z darmowymi bankomatami/ ekonto mobilne / ekonto mobilne Plus / Multi Aquarius/ Aquarius Intensive. Opłata za duplikat karty n/d n/d - Zmiany zapisu, w części X. Odnawialny Kredyt konsumpcyjny:

11 - Obecny zapis: 6. Opłata za drugą i kolejną wizytę przedstawiciela z dokumentacją kredytową (w przypadku niedopełnienia przez Klienta wszystkich formalności podczas pierwszej wizyty) ekonto / ekonto z darmowymi bankomatami ekonto dla młodych / ekonto mobilne / ekonto mobilne Plus 2 / Multi Aquarius Aquarius Intensive - Wprowadzony zapis: 6. Opłata za drugą i kolejną wizytę przedstawiciela z dokumentacją kredytową (w przypadku niedopełnienia przez Klienta wszystkich formalności podczas pierwszej wizyty) (obowiązuje do r.) ekonto / ekonto z darmowymi bankomatami ekonto dla młodych / ekonto mobilne / ekonto mobilne Plus 2 / Multi Aquarius Aquarius Intensive - Zmiana w opłatach i przypisach dla ekonta mobilnego. Zmiany wprowadzone w częściach: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe; 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe prowadzone w otych polskich: - Obecny przypis: ekonto mobilne 1 1 Rachunek dostępny dla Klientów, którzy w momencie wnioskowania o jego otwarcie nie posiadają żadnego rachunku prowadzonego na podstawie Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej S.A. (mbank). - Wprowadzony przypis: ekonto mobilne 1 1 Rachunek dostępny dla Klientów, którzy w momencie wnioskowania o jego otwarcie nie posiadają żadnego rachunku prowadzonego na podstawie Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej S.A. (mbank). (przypis obowiązuje do r.) 1 Rachunek dostępny dla Klientów, którzy w momencie wnioskowania o jego otwarcie nie posiadają żadnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub oszczędnościowego o numerze rozliczeniowym (przypis obowiązuje od ) VII. Debetowe karty płatnicze; 1. Karta Visa paywave; a) Visa paywave z zapisami: - Obecny zapis: ekonto mobilne 2. Miesięczna opłata za kartę główną Visa Electron paywave. Miesięczna opłata za kartę dodatkową Visa Visa Electron paywave

12 - Wprowadzony zapis z przypisem: ekonto mobilne 2. Miesięczna opłata za kartę główną Visa paywave (obowiązuje do, r.) 2. Miesięczna opłata za kartę główną Visa paywave (obowiązuje od, r.). Miesięczna opłata za kartę dodatkową Visa paywave(obowiązuje do, r.). Miesięczna opłata za kartę dodatkową Visa paywave (obowiązuje od, r.) Dla umów zawartych do r. opłata nie będzie pobierana. Dla umów zawartych od r. Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik karty (tzn. Posiadacz rachunku, każdy Współposiadacz rachunku lub Pełnomocnik do rachunku) wydanej do rachunku ekonto mobilne w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty odrębnie, wskazanych na wstępie transakcji bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową, wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia publikacja kursów NBP w danym miesiącu). Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mtransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. VII. Debetowe karty płatnicze; 1. Karta Visa Tymczasowa; b) Visa Tymczasowa z zapisami: - Obecny zapis: ekonto mobilne 2. Miesięczna opłata za kartę główną Visa Tymczasowa. Miesięczna opłata za kartę dodatkową Visa Tymczasowa - Wprowadzony zapis z przypisem: ekonto mobilne 2. Miesięczna opłata za kartę główną Visa Tymczasowa (obowiązuje do, r.) 2. Miesięczna opłata za kartę główną Visa Tymczasowa (obowiązuje od, r.). Miesięczna opłata za kartę dodatkową Visa Tymczasowa (obowiązuje do, r.). Miesięczna opłata za kartę dodatkową Visa Tymczasowa (obowiązuje od, r.) Dla umów zawartych do r. opłata nie będzie pobierana. Dla umów zawartych od r. Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik karty (tzn. Posiadacz rachunku, każdy Współposiadacz rachunku lub Pełnomocnik do rachunku) wydanej do rachunku ekonto mobilne w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty odrębnie, wskazanych na wstępie transakcji bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową, wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia publikacja kursów NBP w danym miesiącu). Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mtransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. VII. Debetowe karty płatnicze; 1. Karta MasterCard PayPass; a) Karta MasterCard PayPass z zapisami: - Obecny zapis: ekonto mobilne 2. Miesięczna opłata za kartę główną MasterCard PayPass. Miesięczna opłata za kartę dodatkową MasterCard PayPass

13 - Wprowadzony zapis z przypisem: ekonto mobilne 2. Miesięczna opłata za kartę główną MasterCard PayPass (obowiązuje do, r.) 2. Miesięczna opłata za kartę główną MasterCard PayPass (obowiązuje od, r.). Miesięczna opłata za kartę dodatkową MasterCard PayPass (obowiązuje,00 do r.). Miesięczna opłata za kartę dodatkową MasterCard PayPass (obowiązuje,00 od r.) Dla umów zawartych do r. opłata nie będzie pobierana. Dla umów zawartych od r. Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik karty (tzn. Posiadacz rachunku, każdy Współposiadacz rachunku lub Pełnomocnik do rachunku) wydanej do rachunku ekonto mobilne w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty odrębnie, wskazanych na wstępie transakcji bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową, wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia publikacja kursów NBP w danym miesiącu). Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mtransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. - Zmiany zapisów, przypisów i opłat, w części Produkty wycofane ze sprzedaży 1. Usługa Pakiet dla produktów a) Rachunek ekonto. - Obecne zapisy z przypisami: ekonto: Pakiet Intensive Interne t, Konsult ant b) dokonanie przelewu zewnętrznego Placów ka mbank u ekonto: Pakiet Classic Interne t, 0,00 Konsult ant 2,00 Placów ka mbank u,00 ekonto: Pakiet Active Interne t, 0,00 Konsult ant n) dokonanie przelewu SWIFT 0,2% kwoty przelewu, min. 2, max. 20 o) dokonanie przelewu SEPA,00 p) dokonanie przelewu walutowego 0,2% kwoty przelewu, min. 2, max. 20 r) ożenie wniosku o przelew walutowy/przelew SWFIT w) zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w obrocie SWIFT-owym, stosowana wobec,00 zleceniodawców krajowych 6 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR 6 Opłata pobierana przy przelewach walutowych i przelewach SWIFT (nie dotyczy przelewów walutowych wewnętrznych). - Wprowadzone zapisy z przypisami: Przelewy w otych polskich ekonto: Pakiet Intensive Interne t, Konsult ant b) dokonanie przelewu zewnętrznego Polecenie zapłaty Przelewy w walucie obcej n) dokonanie przelewu SWIFT (obowiązuje do r.) n) dokonanie przelewu SWIFT (obowiązuje od r.) Placów ka mbank u ekonto: Pakiet Classic Interne t, 0,00 Konsult ant 2,00 Placów ka mbank u,00 2,00 Placów ka mbank u,00 ekonto: Pakiet Active Interne t, 0,00 Konsult ant 2,00 0,2% kwoty przelewu, min. 2, max. 20 0,% kwoty przelewu, min. 2, max. 20 Placów ka mbank u,00

14 o) dokonanie przelewu SEPA,00 p) dokonanie przelewu walutowego (obowiązuje 0,2% kwoty przelewu, min. 2, max. 20 do r.) p) dokonanie przelewu walutowego (obowiązuje 0,% kwoty przelewu, min. 2, max. 20 od r.) r) ożenie wniosku o przelew walutowy/przelew SWFIT(obowiązuje do r.) w) zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w obrocie SWIFT-owym, stosowana wobec zleceniodawców krajowych 6,00 (obowiązuje do r.) w) ożenie wniosku o przelew walutowy/przelew SWIFT (obowiązuje od, r.) Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. (przypis obowiązuje do r.) Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. Przelew zewnętrzny ( w tym przelew realizowany wyłącznie za pośrednictwem Internetu- przelew na numer telefonu lub przelew na profil facebookowy), inny niż przelewy wskazane w podpunktach d-g, x w punkcie. Opłaty nie pobiera się w przypadku operacji związanej z zamknięciem rachunku. (przypis obowiązuje od r.) Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR (przypis obowiązuje do r.) 6 Opłata pobierana przy przelewach walutowych i przelewach SWIFT (nie dotyczy przelewów walutowych wewnętrznych). (przypis obowiązuje do r.) - Zmiany przypisów, w części Produkty wycofane ze sprzedaży 1. Usługa Pakiet dla produktów, b) Rachunek emax, i) Rachunek Emax w PLN. - Obecny przypis: b) dokonanie przelewu zewnętrznego 2,00 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. - Wprowadzony przypis: b) dokonanie przelewu zewnętrznego 2,00 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. (przypis obowiązuje do r.) Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. Przelew zewnętrzny inny niż przelew na numer telefonu, przelew na profil facebookowy i przelewy wskazane w punktach c i e, w punkcie 2. (przypis obowiązuje od r.) - Zmiany zapisów, przypisów i opłat, w części Produkty wycofane ze sprzedaży 1. Usługa Pakiet dla produktów, b) Rachunek emax, ii) Rachunek emax w walucie obcej 2. - Obecne zapisy i przypisy: 2. Przelewy a) dokonanie przelewu wewnętrznego 2,00 b) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego 2,00 c) ożenie wniosku o przelew walutowy/przelew SWIFT d) dokonanie przelewu SWIFT 0,2% kwoty przelewu, min. 2, max. 20 e) dokonanie przelewu SEPA,00 f) dokonanie przelewu walutowego 0,2% kwoty przelewu, min. 2, max. 20

15 j) zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne w obrocie SWIFTowym stosowane wobec zleceniodawców krajowych,00 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mbank S.A. Dotyczy przelewów zdefiniowanych wykonywanych w PLN Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR. Opłata pobierana przy przelewach walutowych i przelewach SWIFT (nie dotyczy przelewów walutowych wewnętrznych). - Wprowadzone zapisy i przypisy: 2. Przelewy a) dokonanie przelewu wewnętrznego (obowiązuje do r.) a) dokonanie przelewu wewnętrznego do Odbiorcy zdefiniowanego, realizowanego na rachunek o numerze rozliczeniowym (obowiązuje od ) c) ożenie wniosku o przelew walutowy/przelew SWIFT (obowiązuje do r.) d) dokonanie przelewu SWIFT (obowiązuje do r.) d) dokonanie przelewu SWIFT (obowiązuje od r.) AST1 2,00 2,00,00 0,2% kwoty przelewu, min. 2, max. 20 0,% kwoty przelewu, min. 2, max. 20 e) dokonanie przelewu SEPA,00 f) dokonanie przelewu walutowego (obowiązuje do r.) 0,2% kwoty przelewu, min. 2, max. 20 f) dokonanie przelewu walutowego zewnętrznego 7 (obowiązuje od ) 0,% kwoty przelewu, min. 2, max. 20 g) dokonanie przelewu walutowego wewnętrznego 8 (obowiązuje od r.) 2,00,00 k) zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne w obrocie SWIFTowym stosowane wobec zleceniodawców krajowych,00 (obowiązuje do r.) k) zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w obrocie SWIFT,00 (obowiązuje od r.) Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mbank S.A. Dotyczy przelewów zdefiniowanych wykonywanych w PLN(obowiązuje do ) Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR. (przypis obowiązuje do r.) Opłata pobierana przy przelewach walutowych i przelewach SWIFT (nie dotyczy przelewów walutowych wewnętrznych). (przypis obowiązuje do r.) 7 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. (przypis obowiązuje od r.) 8 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mbank S.A. Inny niż w podpunkcie a, punkcie 2. (przypis obowiązuje od r.) Zmiany zapisów, przypisów i wprowadzenie możliwości wypłat w placówkach, w części Produkty wycofane ze sprzedaży 1. Usługa Pakiet dla produktów, b) Rachunek emax, iii) Rachunek emax plus. - Obecne zapisy i przypisy: 1. Otwarcie i prowadzenie 2. Przelewy a) dokonanie pierwszego przelewu w danym miesiącu kalendarzowym, innego niż przelew ekspresowy 2,00 b) dokonanie drugiego i każdego kolejnego w danym miesiącu kalendarzowym 2 przelewu wewnętrznego,00 c) dokonanie drugiego i każdego kolejnego w danym miesiącu kalendarzowym 2 przelewu zewnętrznego 1 2 Dokonanie awaryjnego przelewu możliwe jest za pośrednictwem Internetu i mlinii. Złożenie awaryjnego przelewu za pomocą kanału AST nie jest możliwe. Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mbank S.A Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A.

16 - Wprowadzone zapisy i przypisy: 2. Przelewy a) dokonanie pierwszego 2 przelewu w danym miesiącu kalendarzowym, innego niż przelew ekspresowy b) dokonanie drugiego i każdego kolejnego w danym miesiącu kalendarzowym przelewu wewnętrznego c) dokonanie drugiego i każdego kolejnego w danym miesiącu kalendarzowym przelewu zewnętrznego. Inne czynności (obowiązuje od ) 2,00,00 1 a) wpłata gotówkowa do (obowiązuje od ) 9,00 b) wpłata gotówkowa powyżej (obowiązuje od ) 9,00 c) wypłata gotówkowa nieawizowana do (obowiązuje od ) 9,00 d) wypłata gotówkowa nieawizowana powyżej (obowiązuje od ) n/d 9,00 e) wypłata gotówkowa awizowana powyżej (obowiązuje od ) 9,00 f) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu (obowiązuje od ) 0,0% od kwoty niezrealizowanej wypłaty, nie mniej niż 2 Przelew inny niż przelew na numer telefonu, przelew na profil facebookowy i przelewy wskazane w punktach d i f, w punkcie (przypis obowiązuje od r.) Dokonanie awaryjnego przelewu możliwe jest za pośrednictwem Internetu i mlinii. Złożenie awaryjnego przelewu za pomocą kanału AST nie jest możliwe. Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mbank S.A. Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. (przypis obowiązuje do r.) Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. Przelew zewnętrzny inny niż przelew na numer telefonu, przelew na profil facebookowy i przelewy wskazane w punktach d i f, w punkcie 2. (przypis obowiązuje od r.) Powyższe zmiany obowiązują od r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 06.02.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 06.02.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 06.0.0 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Modyfikacje dotyczą: Zmiany zapisów cenowych w całej Taryfie prowizji i opłat. Zmiana polega na pominięciu

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla osób fizycznych (obowiązuje od 20.12.2013 r.) Spis

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.01.2014 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe... 1 1. Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. wykaz zmian

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. wykaz zmian Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. wykaz zmian Zmiany dotyczą: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe i debetowe karty płatnicze.... Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla osób fizycznych. (obowiązuje od r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla osób fizycznych. (obowiązuje od r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla osób fizycznych (obowiązuje od 19.07.2013 r.) Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe... 5 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Opłaty i prowizje z tytułu korzystania z usługi Dwupak. obowiązuje od dnia 3 kwietnia 2012 r.

Opłaty i prowizje z tytułu korzystania z usługi Dwupak. obowiązuje od dnia 3 kwietnia 2012 r. Opłaty i prowizje z tytułu korzystania z usługi Dwupak obowiązuje od dnia 3 kwietnia 2012 r. 1 I. RACHUNEK ekonto Rodzaj czynności Internet, IVR 1 Opłaty/Prowizje Operator mlinii Placówka MultiBanku Internet,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 10.07.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 10.07.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 0.07.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce (obowiązuje od 21.05.12)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce (obowiązuje od 21.05.12) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce (obowiązuje od 21.05.12) UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową. 1 Spis treści: Osoby fizyczne... 4 I. Rachunek ekonto...

Bardziej szczegółowo

Zakres zmian Taryfy opłat i prowizji dla osób fizycznych:

Zakres zmian Taryfy opłat i prowizji dla osób fizycznych: Zakres zmian Taryfy opłat i prowizji dla osób fizycznych: Zmiany dotyczą: 1. Wprowadzenia nowych nazw rozdziałów oraz posegregowania produktów. Wprowadza się następujący podział: I. Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 3 kwietnia 2012 r UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową. 1 I. Rachunek ekonto Internet, IVR 1 Operator

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla osób fizycznych (obowiązuje od 03.04.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla osób fizycznych (obowiązuje od 03.04.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla osób fizycznych (obowiązuje od 03.04.2013 r.) UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową. 1 Spis treści: I. Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 0.0.06 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe...4. Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 08.0.06 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od.07.07 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe i debetowe karty płatnicze...4.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla osób fizycznych (obowiązuje od r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla osób fizycznych (obowiązuje od r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla osób fizycznych (obowiązuje od 11.03.2013 r.) UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową. 1 Spis treści: I. Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 0..06 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe i debetowe karty płatnicze...4.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Modyfikacje dotyczą: - wprowadzenia nowej sekcji, Ubezpieczenia do rachunków, zapisy zostały przeniesione

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich... 3 a) mbiznes konto...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 02.10.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 02.10.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 0.0.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Konta dla osób fizycznych. Konto podwójnie zarabiające

Konta dla osób fizycznych. Konto podwójnie zarabiające Konta dla osób fizycznych Konto podwójnie zarabiające promocja do 19 kwietnia 2017r. Promocja skierowana jest do nowych klientów mbanku, otwierających rachunki ekonto z taryfą standard lub z taryfą plus.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 21.10.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 21.10.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 21.10.2013 r.) 1 Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich... 3 a) mbiznes konto...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.07 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe i debetowe karty płatnicze...4.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Modyfikacje dotyczą: - Zmiany zapisów, w części: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe;. Rachunki

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od dnia 10 lutego 2012 r.

obowiązuje od dnia 10 lutego 2012 r. Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 10 lutego 2012 r. UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową. 1 I. RACHUNEK ekonto Internet, IVR 1 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 01 stycznia 2003 roku UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową I. Rachunek ekonto Internet Operator WAP IVR*

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 10.07.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 10.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 0.07.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 03.04. 2013 r.) UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową. 1 Spis treści: I. Rachunek mbiznes

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 10.07.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 10.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 0.07.05 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 31.01.2013 r.) UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową. 1 Spis treści: I. Rachunek mbiznes

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 5.12.2014 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 4.09.2014 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich...

Bardziej szczegółowo

- Usunięcia zapisów dotyczących powiadomień SMS Abonament miesięczny dla sieci mbank mobile, w części Inne opłaty i prowizje:

- Usunięcia zapisów dotyczących powiadomień SMS Abonament miesięczny dla sieci mbank mobile, w części Inne opłaty i prowizje: Zmiany do Taryfy prowizji i opłat dla firm w ramach bankowości detalicznej S.A. Zmiany dotyczą: - Usunięcia zapisów dotyczących powiadomień SMS Abonament miesięczny dla sieci mbank mobile, w części Inne

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do Tabeli stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Wykaz zmian do Tabeli stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Wykaz zmian do Tabeli stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Modyfikacje oprocentowania dotyczą: - Rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (izzykonto, ekonto,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.07 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe i debetowe karty płatnicze...4.

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 05..05 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 21.02.2014 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 21.02.2014 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące... 1 1. Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich...

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych. Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 03.10.2013 r.)

Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych. Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 03.10.2013 r.) Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 03.10.2013 r.) Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:... 3 - Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych. Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 19.07.2013 r.)

Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych. Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 19.07.2013 r.) Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 19.07.2013 r.) Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:... 3 - Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 0.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

0 zł za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej bezwarunkowo

0 zł za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej bezwarunkowo za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej bezwarunkowo konto/prowizje prowadzenie konta obsługa karty debetowej przelew krajowy przelew SEPA (EUR) zlecenie stałe (Internet) bankomat wpłata/wypłata

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od.07.07 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich... a) Opłaty

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 r.

obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 r. Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 r. UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową. 1 I. RACHUNEK ekonto Internet, IVR 1 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 16.01.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 16.01.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 16.01.2015 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 0.07.05 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 06.11.2014 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:...

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 06.04.07 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 3.0.06 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 0.06.0 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich... a)

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DLA KONT: DIRECT DLA FIRMY, DIRECT, DIRECT DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Nowe zasady korzystania z bankomatów Wypłaty ze wszystkich bankomatów IN

ZMIANY DLA KONT: DIRECT DLA FIRMY, DIRECT, DIRECT DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Nowe zasady korzystania z bankomatów Wypłaty ze wszystkich bankomatów IN od 1 lutego 2016 roku WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI ING BANK ŚLĄSKI ZMIANY DLA KONT: DIRECT DLA FIRMY, DIRECT, DIRECT DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Nowe zasady korzystania z bankomatów Wypłaty ze

Bardziej szczegółowo

Wypłata gotówkowa z konta

Wypłata gotówkowa z konta Konto walutowe w CHF i EUR Bank BNP Paribas Konto walutowe/n azwa Rachunek walutowy Czy aby otworzyć konto walutowe, trzeba mieć zwykły ROR? Miesięczny koszt prowadzenia konta walutowego franki i euro/opłata

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Zapis lub stawka opłaty do r.

Zapis lub stawka opłaty do r. WYKAZ ZMIAN w Taryfie Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych Część dotycząca rachunków i kredytów odnawialnych obowiązujących od dnia 1 lipca 2017 r. Lp. 1. Rozdziały: I, II, VII,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 7.0.07 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI od 29 stycznia 2016 roku WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI ING BANK ŚLĄSKI Nowe zasady rozliczania transakcji zagranicznych DLA KONT: DIRECT, KOMFORT, PREMIUM, STUDENT I KLASYCZNE Koszt przewalutowania

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r.

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. konta 1 I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 8 zł 16 zł 0 zł Prowadzenie konta w przypadku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji Konto Osobiste i Karty Płatnicze

Tabela Opłat i Prowizji Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabela Opłat i Prowizji Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabela obowiązuje od dnia 01.08.2017 r. dla pakietów kont uruchomionych do dnia 30.09.2016 r. Staard Active 8) Classic Prestige Junior Oszczędności

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne. Obowiązuje od 24 października 2012

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne. Obowiązuje od 24 października 2012 Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje od 24 października 2012 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabela obowiązuje od dnia 13.11.2017 r. 1. dla pakietów kont uruchomionych od dnia 01.10.2016 r... 2 - Rachunki oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych k/toip/01/2016 Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 11 marca 2016 r. Pakiet konta 1 PREMIUM Pakiet depozytowy I KONTO Prowadzenie konta opłata miesięczna 1) 0 zł 4,90 zł

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN 1. Otwarcie rachunku bankowego-bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 18 lipca 2016 r.

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 18 lipca 2016 r. Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 18 lipca 2016 r. 1 I KONTO Prowadzenie konta opłata 1 0zł 4,90 zł 9,90 zł 14,90 zł 0 zł miesięczna Prowadzenie konta w przypadku zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo