STOŚCI ZABURZEŃ FUNKCJI SEKSUALNYCH U MĘŻCZYZN Z ŁAGODNYM ROZROSTEM STERCZA (BPH)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STOŚCI ZABURZEŃ FUNKCJI SEKSUALNYCH U MĘŻCZYZN Z ŁAGODNYM ROZROSTEM STERCZA (BPH)"

Transkrypt

1 OCENA CZĘSTO STOŚCI ZABURZEŃ FUNKCJI SEKSUALNYCH U MĘŻCZYZN Z ŁAGODNYM ROZROSTEM STERCZA (BPH) / PM_L_ SeFAl / Ocena wyników w programu epidemiologicznego chorych poddawanych leczeniu farmakologicznemu z powodu BPH Lek. med. Jarosław aw Ratajski Oddział Urologii Szpital Bielański, Warszawa

2 Cel badania Ocena wpływu objawów łagodnego rozrostu stercza na aktywność seksualną pacjentów Ocena wpływu czynników w towarzyszących (wiek, palenie papierosów, alkohol) na aktywność seksualną pacjentów w z BPH (ang. benign prostatic hyperplasia łagodny rozrost gruczołu u krokowego)

3 Metodyka Badanie nieinterwencyjne (obserwacyjne) Badanie niekontrolowane (bez weryfikacji danych źródłowych) Rekrutacja każdy ośrodek o rekrutował kolejnych 20 pacjentów w spełniaj niających kryteria włąw łączenia Liczba włąw łączonych pacjentów 8567 Liczba pacjentów w spełniaj niających wszystkie kryteria Liczba aktywnych ośrodko rodków w = 135

4 Kryteria włąw łączenia do badania Pacjenci z rozpoznanym Łagodnym Rozrostem Stercza (BPH) Wiek 50 lat i 80 lat Brak sprzeciwu wobec wywiadu urologicznego dotyczącego cego sfery seksualnej - rutynowego w przebiegu BPH

5 Charakterystyka chorych włączonych do badania KRYTERIA Wiek: 50 i 80 lat Rozpoznany łagodny rozrost stercza Bez sprzeciwu wobec wywiadu urologicznego dotyczącego cego sfery seksualnej ILOŚĆ PACJENTÓW % WŁĄCZONYCH 93,8 95,6 86,4 Chorzy spełniaj niający wszystkie kryteria włączenia ,3

6 METODY STATYSTYCZNE Zebrany materiał scharakteryzowano przy pomocy podstawowych narzędzi opisowych: średnie i odchylenia standardowe dla cech o charakterze ciągłym oraz tabele/wykresy często stości dla cech o charakterze kategorycznym. Wpływ wieku, palenia papierosów, spożycia alkoholu oraz nasilenia nykturii na często stość występowania zaburzeń funkcji seksualnych oraz na znaczenie tych problemów w zbadano przy pomocy testu Kruskala- Wallisa [1] oraz nieparametrycznego testu na trend liniowy [2]. Piśmiennictwo: 1. Siegel S, Castellan NJ. (1988) Nonparametric statistics for the t behavioral sciences. 2nd ed. McGraw-Hill, New York. 2. Cuzick J. A Wilcoxon-type test for trend. Stat. Med. (1985), 4:87-90.

7 WYNIKI WYNIKI ZOSTAŁY Y OPRACOWNAE WYŁĄ ŁĄCZNIE DLA PACJENTÓW W SPEŁNIAJ NIAJĄCYCH WSZYSTKIE KRYTERIA WŁĄCZENIA DLA GRUPY 7311 CHORYCH

8 Wywiad urologiczny Wiek pacjenta N= lat 2992 (41.0%) lat 2968 (40.7%) lat 1331 (18.3%) Alkohol N=5301 rzadko 3959 (74.7%) często 1226 (23.1%) codziennie 116 (2%) Papierosy N=4830 rzadko 2103 (43.5%) codziennie < (40.9%) codziennie>5 754 (15.6%)

9 Wywiad urologiczny Ile razy w ciągu ostatniego m-ca m musiał Pan w nocy oddawać mocz N=7216 ani razu 166 (2.3%) mniej niż raz na 5 nocy 858 (11.9%) mniej niż połowa owa nocy 1968 (27.3%) połowa owa nocy 2419 (33.5%) więcej niż połowa owa nocy 1342 (18.6%) prawie każdej nocy 463 (6.4%) Średnia często stość nocnych mikcji w ciągu miesiąca w opinii pacjenta N=4303 (min max) (0, 180) mediana (25%, 75%) 2 (2, 4)

10 Wywiad urologiczny Relacje partnerskie N=7244 stały y związek zek 5264 (72.7%) osoba samotna 1980 (27.3%) Problemy ze wzwodem N=7253 nie ma zaburzeń erekcji 2626 (36.2%) wzwody sąs słabsze 3467 (47.8%) nie może e osiągn gnąć wzwodu 1160 (16%) Jeżeli eli występuj pują zaburzenia erekcji, czy jest to istotny problem N=5148 nie stanowi problemu 882 (17.1%) niewielki problem 2532 (49.2%) istotny problem 1734 (33.7%)

11 Wywiad urologiczny Problemy z wytryskiem N=7196 nie ma problemu 2968 (41.2%) słabe wytryski 2618 (36.4%) nie może e osiągn gnąć 1610 (22.4%) Jeżeli eli występuj pują zaburzenia ejakulacji, czy jest to istotny problem N=4832N nie stanowi problemu 934 (19.3%) niewielki problem 2155 (44.6%) istotny problem 1743 (36.1%) Wpływ zaburzeń oddawania moczu na życie seksualne pacjenta N=7039 istotnie wpływaj ywają 3029 (43.0%) nieznacznie wpływaj ywają 2186 (31.1%) nie wpływaj ywają 1824 (25.9%)

12 Wpływ wieku na występowanie problemów ze wzwodem brak zaburzeń słabsze nie może e osiągn gnąć Razem lat 1498 (50.5%) 1256 (42.3%) 214 (7.2%) 2968 (100%) lat 804 (27.3%) 1754 (59.6%) 384 (13%) 2942 (100%) lat 315 (23.8%) 450 (34%) 559 (42.2%) 1324 (100%) Test Kruskala-Wallisa: p=0.0001, test na trend liniowy: p<0.001; vs p=0.0001; vs 71-80: p=0.0001; vs 71-80: p= BRAK ZABURZEŃ SŁABSZE NIE MOŻE OSIĄGNĄĆ lat lat lat

13 Wpływ wieku na znaczenie problemów w z erekcją u pacjentów, u których występuj pują problemy ze wzwodem nie stanowi problemu niewielki problem istotny problem Razem lat 316 (21.5%) 683 (46.5%) 469 (32%) 1468 (100%) lat 325 (15.2%) 1031 (48.3%) 779 (36.5%) 2135 (100%) lat 240 (23.8%) 332 (32.9%) 436 (43.2%) 1008 (100%) Test Kruskala-Wallisa: p=0.0001, test na trend liniowy: p<0.001; vs p=0.0001; vs 71-80: p=0.89; vs 71-80: p= % PROBLEMY Z EREKCJĄ lat lat lat nie stanowi problemu niewielki problem istotny problem

14 WYNIKI Wiek w sposób b istotny statystycznie wpływa na często stość występowania zaburzeń wzwodu oraz na znaczenie tego problemu, jeżeli eli problem ten istnieje. Kolejne grupy pacjentów w różnir nią się od siebie nasileniem problemów w ze wzwodem, nasilenie to wzrasta liniowo wraz z wiekiem. W grupie pacjentów w z problemami ze wzwodem znaczenie tego problemu rośnie wraz z wiekiem. Grupy i odczuwają znaczenie tego problemu podobnie, natomiast grupa chorych w wieku lat ocenia znaczenie tego problemu inaczej od pozostałych paradoksalnie rzadziej jest to istotny problem

15 Wpływ wieku na występowanie problemów z wytryskiem brak zaburzeń słabsze nie może e osiągn gnąć Razem lat 1588 (53.9%) 993 (33.7%) 364 (12.4%) 2945 (100%) lat 994 (34.2%) 1305 (44.9%) 609 (20.9%) 2908 (100%) lat 377 (28.5%) 313 (23.6%) 634 (47.9%) 1324 (100%) Test Kruskala-Wallisa: p=0.0001, test na trend liniowy: p<0.001; vs p=0.0001; vs 71-80: p=0.0001; vs 71-80: p= lat lat lat brak zaburzeń słabsze nie można osiągnąć

16 Wpływ wieku na znaczenie problemów w z ejakulacją u pacjentów, u których występuj pują problemy z wytryskiem nie stanowi problemu niewielki problem istotny problem Razem lat 348 (25.7%) 593 (43.8%) 413 (30.5%) 1354 (100%) lat 319 (16.7%) 534 (43.6%) 758 (39.7%) 1911 (100%) lat 267 (28.3%) 232 (24.6%) 445 (47.1%) 944 (100%) Test Kruskala-Wallisa: p=0.0001, test na trend liniowy: p<0.001 ; vs p=0.0001; vs 71-80: p=0.72; vs 71-80: p= lat lat lat nie stanowi problemu niewielki problem istotny problem

17 WYNIKI Wiek w sposób b istotny statystycznie wpływa na często stość występowania problemów w z wytryskiem oraz na znaczenie tego problemu, jeżeli eli istnieje. Poszczególne grupy wiekowe pacjentów w różnir nią się od siebie nasileniem problemów w z wytryskiem i nasilenie to wzrasta liniowo wraz z wiekiem. W grupie pacjentów w z problemami z wytryskiem znaczenie tego problemu rośnie wraz z wiekiem. Grupy i odczuwają znaczenie tego problemu podobnie. Grupa chorych w wieku lat ocenia znaczenie tego problemu inaczej od pozostałych rzadziej jest to istotny problem.

18 Wpływ alkoholu na występowanie problemów w ze wzwodem alkohol / brak zaburzeń słabsze nie może e osiągn gnąć Razem rzadko 1540 (39.3%) 1763 (45%) 615 (15.7%) 3918 (100%) często 301 (24.6%) 689 (56.3%) (19.1%) 1224 (100%) codziennie 14 (12.2%) 65 (56.5%) 36 (31.3%) 115 (100%) Test Kruskala-Wallisa: p=0.0001, test na trend liniowy: p<0.001; rzadko vs często p=0.0001; często vs codziennie: p=0.0001; rzadko vs codziennie: p= rzadko często codziennie brak zaburzeń słabsze nie może osiągnąć

19 Wpływ alkoholu na znaczenie problemów z erekcją u pacjentów, u których występuj pują problemy ze wzwodem alkohol / nie stanowi problemu niewielki problem istotny problem Razem rzadko 516 (21.7%) 903 (38%) 955 (40.2%) 2374 (100%) często 144 (15.6%) 417 (45.2%) 362 (39.2%) 923 (100%) codziennie 11 (11%) 44 (44%) 46 (45%) 101 (100%) Test Kruskala-Wallisa: p=0.07, test na trend liniowy: p=0.03 rzadko często codziennie nie stanowi problemu niewielki problem istotny problem

20 WYNIKI Alkohol w sposób b istotny statystycznie wpływa na często stość występowania zaburzeń wzwodu. Kolejne grupy pacjentów w różnir nią się od siebie nasileniem problemów w ze wzwodem i nasilenie to wzrasta liniowo wraz z często stością spożywania alkoholu. W grupie pacjentów w z problemami ze wzwodem znaczenie tego problemu rośnie wraz z często stością spożywania alkoholu, ale poszczególne grupy nie różnir nią się od siebie w sposób b istotny statystycznie. Znaczenie problemu jest ocenianie w podobnym stopniu, z tendencją wzrostową wraz ze wzrostem spożycia alkoholu.

21 Wpływ alkoholu na występowanie problemów w z wytryskiem alkohol / brak zaburzeń słabsze nie może e osiągn gnąć Razem rzadko 1807 (46.5%) 1243 (32%) 840 (21.6%) 3890 (100%) często 344 (28.6%) 560 (46.5%) 301 (25%) 1205 (100%) codziennie 18 (15.5%) 53 (45.7%) 45 (38.8%) ) 116 (100%) Test Kruskala-Wallisa: p=0.0001, test na trend liniowy: p<0.001; rzadko vs często p=0.0001; często vs codziennie: p=0.0002; rzadko vs codziennie: p= rzadko często codziennie brak zaburzeń słabsze nie może osiągnąć

22 Wpływ alkoholu na znaczenie problemów w z ejakulacją u pacjentów, u których występuj pują problemy z wytryskiem alkohol / nie stanowi problemu niewielki problem istotny problem Razem rzadko 489 (23.5%) 694 (33.4%) 895 (43.1%) 2078 (100%) często 143 (16.6%) 376 (43.7%) 342 (39.7%) 861 (100%) codziennie 19 (19%) 39 (40%) 40 (41%) 98 (100%) Test Kruskala-Wallisa: p=0.82, test na trend liniowy: p= rzadko często codziennie nie stanowi problemu niewielki problem istotny problem

23 WYNIKI Alkohol w sposób istotny statystycznie wpływa na częstość występowania problemów z wytryskiem. Kolejne grupy pacjentów różnią się od siebie nasileniem problemów z wytryskiem i nasilenie to wzrasta liniowo wraz z częstością spożywania alkoholu. W grupie pacjentów z problemami z wytryskiem znaczenie tego problemu jest podobne niezależnie od częstości spożywania alkoholu.

24 Wpływ palenia papierosów w na występowanie problemów w ze wzwodem papierosy / brak zaburzeń słabsze nie może e osiągn gnąć rzadko 680 (32.4%) 1034 (49.3%) 385 (18.3%) 2099 (100%) codziennie<5 802 (40.8%) 958 (48.7%) 206 (10.5%) 1966 (100%) codziennie>5 155 (20.6%) 353 (47%) 243 (32.4%) 751 (100%) Test Kruskala-Wallisa: p=0.0001, test na trend liniowy: p<0.001; rzadko vs codziennie <5 p=0.0001; codziennie<5 vs codziennie>5: p=0.0001;rzadko vs codziennie>5: p= Razem rzadko <5 >5 brak zaburzeń słabsze nie może osiągnąć

25 Wpływ palenia papierosów w na znaczenie problemów w z erekcją u pacjentów, u których występuj pują problemy ze wzwodem papierosy / nie stanowi problemu niewielki ielki problem istotny problem Razem rzadko 289 (20.4%) 577 (40.8%) 550 (38.8%) 1416 (100%) codziennie<5 243 (20.9%) 576 (49.5%) 345 (29.6%) 1164 (100%) codziennie>5 57 (9.6%) 189 (31.8%) 349 (58.7%) 595 (100%) Test Kruskala-Wallisa: p=0.0001, test na trend liniowy: p<0.001 rzadko vs codziennie <5 p=0.0003; codziennie<5 vs codziennie>5: p=0.0001; rzadko vs codziennie>5: p= rzadko <5 >5 nie stanowi problemu niewielki problem istotny problem

26 WYNIKI Palenie papierosów w sposób istotny statystycznie wpływa na częstość występowania zaburzeń wzwodu oraz na znaczenie tego problemu, jeżeli istnieje. Kolejne grupy pacjentów różnią się od siebie nasileniem problemów ze wzwodem i nasilenie to wzrasta liniowo wraz z ilością wypalanych papierosów. W grupie pacjentów z problemami ze wzwodem grupy wypalające różne ilości papierosów różnią się w ocenie znaczenia tego problemu i znaczenie to rośnie wraz z ilością wypalanych papierosów.

27 Wpływ palenia papierosów w na występowanie problemów w z wytryskiem papierosy / brak zaburzeń słabsze nie może e osiągn gnąć Razem rzadko 819 (39.5%) 678 (32.7%) 575 (27.8%)( 2072 (100%) codziennie<5 890 (45.3%) 774 (39.4%) 302 (15.4%) ) 1966 (100%) codziennie>5 75 (23.8%) 305 (41.6%) 254 (34.6%) 734 (100%) Test Kruskala-Wallisa: p=0.0001, test na trend liniowy: p=0.001 rzadko vs codziennie <5 p=0.0001; codziennie<5 vs codziennie>5: p=0.0001; rzadko vs codziennie>5: p= rzadko <5 >5 brak zaburzeń słabsze nie może osiągnąć

28 Wpływ palenia papierosów w na znaczenie problemów w z ejakulacją u pacjentów, u których występuj pują problemy z wytryskiem papierosy / nie stanowi problemu niewielki ielki problem istotny problem Razem rzadko 309 (24.7%) 436 (34.9%) 504 (40.4%) 1249 (100%) codziennie<5 217 (20.2%) 495 (46%) 363 (33.8%) 1075 (100%) codziennie>5 55 (9.8%) 157 (28.1%) 347 (62.1%) 559 (100%) Test Kruskala-Wallisa: p=0.0001, test na trend liniowy: p<0.001 rzadko vs codziennie <5 p=0.32; codziennie<5 vs codziennie>5: p=0.0001; rzadko vs codziennie>5: p= rzadko <5 >5 nie stanowi problemu niewielki problem istotny problem

29 WYNIKI Palenie papierosów w sposób istotny statystycznie wpływa na częstość występowania problemów z wytryskiem oraz na znaczenie tego problemu, jeżeli istnieje. Kolejne grupy pacjentów różnią się od siebie nasileniem problemów z wytryskiem i nasilenie to wzrasta liniowo wraz z ilością wypalanych papierosów. W grupie pacjentów z problemami z wytryskiem znaczenie tego problemu rośnie wraz z ilością wypalanych papierosów. Osoby palące rzadko oraz palące poniżej 5 papierosów odczuwają znaczenie tego problemu podobnie, osoby palące powyżej 5 papierosów oceniają znaczenie tego problemu inaczej od pozostałych częściej jest to istotny problem.

30 Wpływ nokturii na występowanie problemów w ze wzwodem nokturia brak zaburzeń słabsze nie może e osiągn gnąć < 1 na 5 nocy 466 (45.6%) 490 (48%) 65 (6.4%)( 1021 (100%) < połowy owy nocy 790 (40.4%) 1025 (52.4%) 141 (7.2%) 1956 (100%) połowa owa nocy 946 (39.5%) 1199 (50%) 253 (10.6%) 2398 (100%) >połowy owy nocy 396 (22.2%) 704 (39.5%) 684 (38.3%) 1784 (100%) Test Kruskala-Wallisa: p=0.0001, test na trend liniowy: p<0.001; <połowy nocy (1+2) vs połowa nocy i więcej (3+4): p= Razem 38,3 > połowa 39,5 nie może 22,2 osiągnąc połowa 10,6 39,5 50 słabsze < połowa 7,2 40,4 52,4 brak zaburzeń < 1 na 5 6, ,6

31 Wpływ nokturii na znaczenie problemów w z erekcją u pacjentów, u których występuj pują problemy ze wzwodem nokturia / nie stanowi problemu niewielki ielki problem istotny problem Razem < 1 na 5 nocy 105 (19%) 250 (45.2%) 198 (35.8%) 553 (100%) < połowy owy nocy 225 (19.3%) 609 (52.3%) 331 (28.4%) 1165 (100%) połowa owa nocy 247 (17%) 659 (45.5%) 544 (37.5%) 1450 (100%) >połowy owy nocy 304 (21.9%) 505 (35.4%) 578 (41.7%) 1387 (100%) Test Kruskala-Wallisa: p=0.0001, test na trend liniowy: p=0.002; <połowy nocy (1+2) vs połowa nocy i więcej (3+4): p= > połowa istotny 21,9 35,4 41,7 problem połowa 17 37,5 45,5 niewielki problem < połowa 19,3 28,4 52,3 nie stanowi problemu < 1 na ,8 45,2

32 WYNIKI Nasilenie nokturii w sposób istotny statystycznie wpływa na częstość występowania problemów z wytryskiem oraz na znaczenie tego problemu, jeżeli istnieje. Pacjenci oddający mocz w nocy częściej, różnią się od pacjentów oddających mocz w nocy rzadziej pod względem nasilenia problemów z wytryskiem i nasilenie to wzrasta liniowo wraz z częstością oddawania moczu w nocy. W grupie pacjentów z problemami z wytryskiem znaczenie tego problemu rośnie wraz z częstością oddawania moczu w nocy. Pacjenci oddający mocz w nocy częściej różnią się od pacjentów oddających mocz w nocy rzadziej pod względem oceny znaczenia tego problemu częściej jest to istotny problem.

33 Wpływ nokturii na występowanie problemów w z wytryskiem papierosy / brak zaburzeń słabsze nie może e osiągn gnąć < 1 na 5 nocy 490 (48%) 339 (33.2%) 193 (18.9%) 1022 (100%) < połowy owy nocy 865 (44.3%) 797 (40.8%) 291 (14.9%) 1953 (100%) połowa owa nocy 1061 (44.7%) 944 (39.8%) 368 (15.5%) 373 (100%) >połowy owy nocy 502 (28.6%) 503 (28.7%) 749 (42.7%) 1754 (100%) Test Kruskala-Wallisa: p=0.0001, test na trend liniowy: p<0.001; <połowy nocy (1+2) vs połowa nocy i więcej (3+4): p= Razem nie może osiągnąc słabsze brak zaburzeń < 1 na 5 < połowa połowa > połowa

34 Wpływ nokturii na znaczenie problemów w z ejakulacją u pacjentów, u których występuj pują problemy z wytryskiem papierosy / nie stanowi problemu niewielki problem istotny problem Razem < 1 na 5 nocy 127 (23.9%) 250 (47%) 155 (29.1%) 532 (100%) < połowy owy nocy 250 (23%) 501 (46.2%) 334 (30.8%) 1085 (100%) połowa owa nocy 285 (21.8%) 524 (40%) 500 (38.2%) 1309 (100%) >połowy owy nocy 271 (21.7%) 371 (29.7%) 607 (48.6%) 1249 (100%) Test Kruskala-Wallisa: p=0.0001, test na trend liniowy: p<0.001; <połowy nocy (1+2) vs połowa nocy i więcej (3+4): p= istotny problem niewielki problem nie stanowi problemu < 1 na 5 < połowa połowa > połowa

35 WYNIKI Nasilenie nokturii w sposób istotny statystycznie wpływa na częstość występowania problemów z wytryskiem oraz na znaczenie tego problemu, jeżeli istnieje. Pacjenci oddający mocz w nocy częściej różnią się od pacjentów oddających mocz w nocy rzadziej pod względem nasilenia problemów z wytryskiem i nasilenie to wzrasta liniowo wraz z nasileniem nokturii. W grupie pacjentów z problemami z wytryskiem znaczenie tego problemu rośnie wraz z nasileniem nokturii. Pacjenci z bardziej nasiloną nokturią różnią się od pacjentów z mniej nasiloną nokturią pod względem oceny znaczenia tego problemu dla nich częściej jest to istotny problem.

36 WNIOSKI Wyniki badania sąs zaskakujące dla najmłodszej populacji (wiek lat) badanych chorych, oceniających cych jako mało istotny fakt wystąpienia zaburzeń erekcji i ejakulacji. Wynik taki może e być spowodowany słabym s nasileniem objawów w w w/w zakresie w tej grupie pacjentów Tak sprecyzowana teza może e być potwierdzona jedynie poprzez kolejne, podobne badanie zaprojektowane w sposób b umożliwiaj liwiający bardziej precyzyjną ocenę nasilenia problemów w z potencją i ejakulacją.

37 WNIOSKI Przedstawione dane bezsprzecznie potwierdzają: Negatywny wpływ spożywania alkoholu i palenia papierosów w na zaburzenia potencji i ejakulacji problem znany i udowodniony innymi badaniami Występowanie znacznych zaburzeń w sferze życia płciowego p spowodowanych nokturią problem nasila się wraz z nasileniem objawów nokturii

38 WNIOSKI Ograniczenie spożywania alkoholu i palenia papierosów w sąs bardzo ważnym czynnikiem mogącym mieć pozytywny wpływ na występowanie zaburzeń potencji i ejakulacji. Zmniejszenie lub zlikwidowanie nokturii może e pozytywnie wpływa ywać na poprawę życia chorych z BPH w sferze seksualnej

39 Podsumowanie Wyniki badania obserwacyjnego SeFAI mogą stanowić wartościowy materiał edukacyjny dla chorych z BPH jak również dla przyszłych ych pacjentów.

Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski.

Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski. Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski. Program MOTO-BIP /PM_L_0257/ Ocena wyników programu epidemiologicznego. Dr n. med. Bartosz Małkiewicz

Bardziej szczegółowo

Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów.

Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów. Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów. Program DAL-SAFE /ALFUS_L_01798/ Ocena wyników programu epidemiologicznego.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz IIEF-15

Kwestionariusz IIEF-15 Kwestionariusz IIEF-15 The International Index of Erectile Function praktyczne narzędzie diagnostyczne opracowane specjalnie w celu oszacowania aktualnego poziomu zaburzeń erekcji pacjenta. Część I funkcje

Bardziej szczegółowo

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego. czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego. czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego współwyst występującego z innymi czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego Nr rejestru: HOE 498_9004

Bardziej szczegółowo

UROLOGIA. broszura edukacyjna opracowana przez Prof. dr hab. n. med. Piotra Radziszewskiego.

UROLOGIA. broszura edukacyjna opracowana przez Prof. dr hab. n. med. Piotra Radziszewskiego. UROLOGIA broszura edukacyjna opracowana przez Prof. dr hab. n. med. Piotra Radziszewskiego. Łagodny rozrost gruczołu krokowego i objawy z nim związane Powiększenie gruczołu krokowego znajduje się na 4

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o chorobach i raku gruczołu krokowego

Podstawowe informacje o chorobach i raku gruczołu krokowego W TROSCE O PACJENTA CHOREGO NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO Ogólnopolski program edukacyjny Podstawowe informacje o chorobach i raku gruczołu krokowego Program realizowany pod patronatem Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Jeśli jest Pan aktywny seksualnie, ale nie chce Pan uczestniczyć w badaniu proszę zaznaczyć pole obok i zakończyć ankietę

Jeśli jest Pan aktywny seksualnie, ale nie chce Pan uczestniczyć w badaniu proszę zaznaczyć pole obok i zakończyć ankietę Imię i nazwisko: Oddział: Data badania: Ocena FunkcjiSeksualnychIBPH Jeśli nie jest Pan aktywny seksualnie i nie chce Pan uczestniczyć w badaniu proszę zaznaczyć pole obok i zakończyć ankietę Jeśli jest

Bardziej szczegółowo

Rozprawa Doktorska. dr n. med. Waldemar Lasota. Streszczenie:

Rozprawa Doktorska. dr n. med. Waldemar Lasota. Streszczenie: Rozprawa Doktorska dr n. med. Waldemar Lasota Potrzeby promocji zdrowia i profilaktyki w oparciu o epidemiologiczną analizę wybranych cech zdrowotnych i społecznych mężczyzn z łagodnym rozrostem gruczołu

Bardziej szczegółowo

broszura edukacyjna opracowana przez Prof. dr. hab. n. med. Piotra Radziszewskiego oraz dr Barbarę Jacennik www.zdrowydialog.pl

broszura edukacyjna opracowana przez Prof. dr. hab. n. med. Piotra Radziszewskiego oraz dr Barbarę Jacennik www.zdrowydialog.pl U R O L O G I A broszura edukacyjna opracowana przez Prof. dr. hab. n. med. Piotra Radziszewskiego oraz dr Barbarę Jacennik Jeśli trzymasz w ręku tę broszurę, to jesteś po odbytej wizycie u lekarza-urologa.

Bardziej szczegółowo

Penester, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum

Penester, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Penester, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej w zakresie leczenia choroby wieńcowej

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej w zakresie leczenia choroby wieńcowej Rejestr codziennej praktyki lekarskiej w zakresie leczenia choroby wieńcowej Badanie Nr: BETAX_L_01459 Autorzy: Dr hab. n. med. Marek Kuch, Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Warszawie Michał

Bardziej szczegółowo

Raport z rejestru REG-DIAB ocena wybranych aspektów leczenia chorych na cukrzycę typu 2 w warunkach codziennej praktyki lekarskiej w Polsce

Raport z rejestru REG-DIAB ocena wybranych aspektów leczenia chorych na cukrzycę typu 2 w warunkach codziennej praktyki lekarskiej w Polsce Raport z rejestru REG-DIAB ocena wybranych aspektów leczenia chorych na cukrzycę typu 2 w warunkach codziennej praktyki lekarskiej w Polsce Badanie nr: GLIME_L_00670 przeprowadzenie i opracowanie wyników

Bardziej szczegółowo

na temat BPH RAPORT KOŃCOWY Z PROGRAMU EDUKACYJNEGO

na temat BPH RAPORT KOŃCOWY Z PROGRAMU EDUKACYJNEGO RAPORT KOŃCOWY Z PROGRAMU EDUKACYJNEGO na temat BPH W przypadku jakiegokolwiek prezentowania, udostępniania, bądź rozpowszechniania raportu bądź jego części firma VALEANT Pharmaceuticals International

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Charakterystyka zbadanej populacji w latach 1998-1999 w grupach płci i wieku. Grupy wiekowe. 18-28 29-39 40-49 50-59 >60 r.

Tab. 2. Charakterystyka zbadanej populacji w latach 1998-1999 w grupach płci i wieku. Grupy wiekowe. 18-28 29-39 40-49 50-59 >60 r. . WYIKI Analizie poddano wyniki badań 89 osób, 7 kobiet i mężczyzn w wieku 8-78 lat. Średnia wieku kobiet wynosiła,8 ±,6 lat, średnia wieku mężczyzn wynosiła,89 ± 7, lat. Średnia wieku dla obu płci wynosiła,6

Bardziej szczegółowo

Jerzy Stockfisch 1, Jarosław Markowski 2, Jan Pilch 2, Brunon Zemła 3, Włodzimierz Dziubdziela 4, Wirginia Likus 5, Grzegorz Bajor 5 STRESZCZENIE

Jerzy Stockfisch 1, Jarosław Markowski 2, Jan Pilch 2, Brunon Zemła 3, Włodzimierz Dziubdziela 4, Wirginia Likus 5, Grzegorz Bajor 5 STRESZCZENIE Czynniki ryzyka związane ze stylem i jakością życia a częstość zachorowań na nowotwory złośliwe górnych dróg oddechowych w mikroregionie Mysłowice, Imielin i Chełm Śląski Jerzy Stockfisch 1, Jarosław Markowski

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się więcej o prostacie Informacje dla mężczyzn

Dowiedz się więcej o prostacie Informacje dla mężczyzn Dowiedz się więcej o prostacie Informacje dla mężczyzn 2 Dowiedz się więcej o prostacie Informacje dla mężczyzn Informacje o ulotce Niniejsza ulotka zawiera wskazówki adresowane do mężczyzn. Wyjaśniamy

Bardziej szczegółowo

4.5. Joduria. Grupy wieku Płeć >60 Razem Min Max Min Max Min Max

4.5. Joduria. Grupy wieku Płeć >60 Razem Min Max Min Max Min Max 4.5. Joduria. Jodurię w porannej próbce moczu oznaczono u 489 osób (54,9%) z populacji badanej miasta Krakowa w tym u 316 kobiet (55,3%) i 173 mężczyzn (54%). Pozostała część osób nie dostarczyła próbki

Bardziej szczegółowo

WYWIAD LEKARSKI Z PACJENTEM. Wywiad służy ustaleniu etiologii dysfunkcji oraz jej wpływu na Pacjenta i jego. relacje z otoczeniem.

WYWIAD LEKARSKI Z PACJENTEM. Wywiad służy ustaleniu etiologii dysfunkcji oraz jej wpływu na Pacjenta i jego. relacje z otoczeniem. WYWIAD LEKARSKI Z PACJENTEM Wywiad służy ustaleniu etiologii dysfunkcji oraz jej wpływu na Pacjenta i jego relacje z otoczeniem. 1. DANE DEMOGRAFICZNE PACJENTA Imię i nazwisko:... Data miejsce urodzenia:...

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Lifin, 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Lifin, 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Lifin, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

lek. Olga Możeńska Ocena wybranych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej w populacji chorych z istotną niedomykalnością zastawki mitralnej

lek. Olga Możeńska Ocena wybranych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej w populacji chorych z istotną niedomykalnością zastawki mitralnej lek. Olga Możeńska Ocena wybranych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej w populacji chorych z istotną niedomykalnością zastawki mitralnej Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor: dr

Bardziej szczegółowo

VII MAZOWIECKIE DNI UROLOGICZNE PROGRAM r. (piątek) Rejestracja, wydanie teczek, identyfikatorów i materiałów informacyjnych

VII MAZOWIECKIE DNI UROLOGICZNE PROGRAM r. (piątek) Rejestracja, wydanie teczek, identyfikatorów i materiałów informacyjnych VII MAZOWIECKIE DNI UROLOGICZNE PROGRAM 17.11.2017r. (piątek) 14.30-15.30 - Rejestracja, wydanie teczek, identyfikatorów i materiałów informacyjnych 15.30-16.15 - Lunch 16.15-16.30 - Otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Doniec. Ocena skuteczności i tolerancji leczenia salmeterolem w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc i astmie oskrzelowej

Zbigniew Doniec. Ocena skuteczności i tolerancji leczenia salmeterolem w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc i astmie oskrzelowej Zbigniew Doniec Ocena skuteczności i tolerancji leczenia salmeterolem w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc i astmie oskrzelowej Klinika Pneumonologii Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Finasteride Eurogenus, 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Finasteride Eurogenus, 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Finasteride Eurogenus, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Lifin, 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum LEK STOSUJE SIĘ WYŁĄCZNIE U MĘŻCZYZN

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Lifin, 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum LEK STOSUJE SIĘ WYŁĄCZNIE U MĘŻCZYZN Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Lifin, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum LEK STOSUJE SIĘ WYŁĄCZNIE U MĘŻCZYZN Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Prof. dr hab. n. med. B. Zemła Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Radosław Boniecki I Klinika Urologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, Centralny Szpital Weteranów, Łódź

Radosław Boniecki I Klinika Urologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, Centralny Szpital Weteranów, Łódź 12 G E R I A T R I A 2013; 7: 12-18 Akademia Medycyny ARTYKUŁ ORYGINALNY/ORIGINAL PAPER Otrzymano/Submitted: 13.02.2013 Zaakceptowano/Accepted: 20.03.2013 Program edukacyjny dla pacjentów z BPH Prostata

Bardziej szczegółowo

KOBIETA I MĘŻCZYZNA ZDROWIE REPRODUKCYJNE I SEKSUALNE

KOBIETA I MĘŻCZYZNA ZDROWIE REPRODUKCYJNE I SEKSUALNE PROGRAM * 4. MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU MEDYCZNEGO KOBIETA I MĘŻCZYZNA ZDROWIE REPRODUKCYJNE I SEKSUALNE HOTEL FALTOM****, ul. Grunwaldzka 7, Gdynia-Rumia DZIEŃ PIERWSZY (22 kwietnia 2016, piątek) OD 7:30

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Apo-Fina, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Apo-Fina, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Apo-Fina, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA STATYSTYKA MATEMATYCZNA 1. Wykład wstępny. Teoria prawdopodobieństwa i elementy kombinatoryki 3. Zmienne losowe 4. Populacje i próby danych 5. Testowanie hipotez i estymacja parametrów 6. Test t 7. Test

Bardziej szczegółowo

ZAANGAŻOWANIE W PRZEBIEG LECZENIA U CHORYCH ZE SCHIZOFRENIĄ PODDANYCH TERAPII PRZECIWPSYCHOTYCZNEJ

ZAANGAŻOWANIE W PRZEBIEG LECZENIA U CHORYCH ZE SCHIZOFRENIĄ PODDANYCH TERAPII PRZECIWPSYCHOTYCZNEJ ZAANGAŻOWANIE W PRZEBIEG LECZENIA U CHORYCH ZE SCHIZOFRENIĄ PODDANYCH TERAPII PRZECIWPSYCHOTYCZNEJ Raport z Programu Edukacyjno-Badawczego Październik 2017 Założenia programu Małe zaangażowanie w przebieg

Bardziej szczegółowo

Rozpowszechnienie dyslipidemiii leczenie zaburzeń lipidowych wśród lekarzy POZ

Rozpowszechnienie dyslipidemiii leczenie zaburzeń lipidowych wśród lekarzy POZ Rozpowszechnienie dyslipidemiii leczenie zaburzeń lipidowych wśród lekarzy POZ w Polsce. Badanie LIPIDOGRAM 5 LAT dr n. med. Jacek Jóźwiak KLRWP, Poznań 2013 Cel Celem strategicznym badań LIPIDOGRAM była

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Symasteride, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Symasteride, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Symasteride, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

Nocne wizyty w toalecie?

Nocne wizyty w toalecie? Polska/Polski Nocne wizyty w toalecie? Informacje na temat NYKTURII wstawania nocą do toalety Informacje dotyczące nykturii Czym jest nykturia? Przyczyny nykturii Pomocne rady i środki zapobiegawcze Rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Męska profilaktyka: o czym należy pamiętać

Męska profilaktyka: o czym należy pamiętać Męska profilaktyka: o czym należy pamiętać Statystycznie, na dobrowolne badania kontrolne mężczyźni zgłaszają się zdecydowanie rzadziej, niż kobiety. Niestety profilaktyka w tej części naszego społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Badanie GATS w Polsce Rezultaty i wnioski dla polityki zdrowotnej

Badanie GATS w Polsce Rezultaty i wnioski dla polityki zdrowotnej Badanie GATS w Polsce Rezultaty i wnioski dla polityki zdrowotnej XIV Konferencja Naukowa im. F. Venuleta Tytoń albo Zdrowie TWP Wszechnica Polska Warszawa, 09.12.2011 Ostatnia aktualizacja: 09.08.2011

Bardziej szczegółowo

GATS wyniki badania. Witold Zatoński, Krzysztof Przewoźniak, Jakub Łobaszewski, oraz Zespół Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów

GATS wyniki badania. Witold Zatoński, Krzysztof Przewoźniak, Jakub Łobaszewski, oraz Zespół Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów GATS wyniki badania Witold Zatoński, Krzysztof Przewoźniak, Jakub Łobaszewski, oraz Zespół Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Zespół ZEiPN Mgr Magda Cedzyńska Mgr Jadwiga Cieśla Mgr inż. Kinga

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Zasterid, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Zasterid, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Zasterid, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Ten lek jest przeznaczony tylko do stosowania u mężczyzn Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

Rak piersi Czy można przewidzieć, która z nas zachoruje? dr n. med. Małgorzata Kubasiewicz - radiolog

Rak piersi Czy można przewidzieć, która z nas zachoruje? dr n. med. Małgorzata Kubasiewicz - radiolog Rak piersi Czy można przewidzieć, która z nas zachoruje? dr n. med. Małgorzata Kubasiewicz - radiolog W 2010 r. w Polsce wykryto 15 784 przypadków raka piersi u kobiet, ale na raka piersi chorują też mężczyźni,

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne Ostrołęka. dr Piotr Pierzyński. Szanowni Państwo,

Centrum Medyczne Ostrołęka. dr Piotr Pierzyński. Szanowni Państwo, Centrum Medyczne Ostrołęka dr Piotr Pierzyński Szanowni Państwo, Proszę o wydrukowanie i wypełnienie załączonego poniżej formularza wizyty oraz zabranie go ze sobą na konsultację. Proszę też pamiętać o

Bardziej szczegółowo

BADANIA KLINICZNE Smart X ide 2 V 2 LR. Zastosowanie leczenia laserem CO2 w atrofii pochwy, rozluźnieniu pochwy oraz nietrzymaniu moczu

BADANIA KLINICZNE Smart X ide 2 V 2 LR. Zastosowanie leczenia laserem CO2 w atrofii pochwy, rozluźnieniu pochwy oraz nietrzymaniu moczu BADANIA KLINICZNE Smart X ide 2 V 2 LR Zastosowanie laserem CO2 w atrofii, rozluźnieniu oraz nietrzymaniu moczu Zastosowanie laserem CO2 w atrofii, rozluźnieniu oraz nietrzymaniu moczu. Dr. Stefano Salvatore

Bardziej szczegółowo

Informator dla Pacjentów

Informator dla Pacjentów U R O L O G I A Informator dla Pacjentów Informator został opracowany przez Prof. dr. hab. n. med. Piotra Radziszewskiego oraz dr Barbarę Jacennik www.zdrowydialog.pl PRZED WIZYTĄ U UROLOGA COŚ JEST NA

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE

EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE Dane krajowe zostały opracowane na podstawie informacji przekazanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (zwany dalej NIZP-PZH) oraz zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Książka jest nowoczesnym podręcznikiem przeznaczonym dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. Wykład podzielono na cztery części. W pierwszej

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne (i inne) są wykonywane w jednych z najlepszych na świecie laboratoriów.

Badania laboratoryjne (i inne) są wykonywane w jednych z najlepszych na świecie laboratoriów. {jcomments off} BADANIA KLINICZNE 1. W badaniach klinicznych testuje się nowe leki. 2. Badania kliniczne są często jedyną okazją do podjęcia leczenia w przypadku nieskuteczności lub niskiej sktutecznosći

Bardziej szczegółowo

lek. Magdalena Bosak-Prus Ocena profilu oreksyny A i greliny u dzieci niskorosłych.

lek. Magdalena Bosak-Prus Ocena profilu oreksyny A i greliny u dzieci niskorosłych. lek. Magdalena Bosak-Prus Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, młodszy asystent Ocena profilu oreksyny A i greliny

Bardziej szczegółowo

Badanie efektywności wibroakustycznej metody leczenia w kompleksowej terapii chorych na przerost gruczołu krokowego

Badanie efektywności wibroakustycznej metody leczenia w kompleksowej terapii chorych na przerost gruczołu krokowego Wojskowa Akademia Medyczna im. S.M. Kirowa, Sankt Petersburg, Rosja prof. dr n. med. Siergiej Borysowicz Pietrow, dr n. med. Nikołaj Siemionowicz Lewkowskij, dr n. med. Anatolij Iwanowicz Kurtow, dr n.

Bardziej szczegółowo

Ocena czynnościowa dolnych dróg moczowych. Prof.Andrzej Prajsner Kliniczny Oddział Urologii Śląski Uniwersytet Medyczny

Ocena czynnościowa dolnych dróg moczowych. Prof.Andrzej Prajsner Kliniczny Oddział Urologii Śląski Uniwersytet Medyczny Ocena czynnościowa dolnych dróg moczowych Prof.Andrzej Prajsner Kliniczny Oddział Urologii Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice, 2015 Prawidłowo funkcjonujące dolne drogi moczowe zapewniają pełne trzymanie

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Materiały edukacyjne Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mmhg) (wg. ESH/ESC )

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna Test χ 2. Wrocław, 18.03.2016r

Statystyka matematyczna Test χ 2. Wrocław, 18.03.2016r Statystyka matematyczna Test χ 2 Wrocław, 18.03.2016r Zakres stosowalności Testowanie zgodności Testowanie niezależności Test McNemara Test ilorazu szans Copyright 2014, Joanna Szyda ZAKRES STOSOWALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Testowanie hipotez statystycznych.

Testowanie hipotez statystycznych. Bioinformatyka Wykład 4 Wrocław, 17 października 2011 Temat. Weryfikacja hipotez statystycznych dotyczących wartości oczekiwanej w dwóch populacjach o rozkładach normalnych. Model 3. Porównanie średnich

Bardziej szczegółowo

Lek. Olgierd Woźniak. Streszczenie rozprawy doktorskiej

Lek. Olgierd Woźniak. Streszczenie rozprawy doktorskiej Lek. Olgierd Woźniak Streszczenie rozprawy doktorskiej Ocena czynników ryzyka adekwatnych interwencji kardiowerteradefibrylatora u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory. Wstęp Arytmogenna

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. - Należy zachować tę

Bardziej szczegółowo

2014/2015 SPRAWDZIAN ĆWICZENIOWY PAŹDZIERNIK 2014

2014/2015 SPRAWDZIAN ĆWICZENIOWY PAŹDZIERNIK 2014 BADANIE JAKOŚCI NAUCZANIA 2014/2015 SPRAWDZIAN ĆWICZENIOWY PAŹDZIERNIK 2014 WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE LICZBA UCZNIÓW 20 19 22 61 ŁATWOŚĆ ZESTAWU 0,42 0,49 0,52 0,48 MAX 40 40 40 40 202318WYNIK NAJCZĘSTSZY

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA 7.1 PL (wykład 3) Dariusz Gozdowski

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA 7.1 PL (wykład 3) Dariusz Gozdowski Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA 7.1 PL (wykład 3) Dariusz Gozdowski Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Dwuczynnikowa analiza wariancji (2-way

Bardziej szczegółowo

Finahit, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum

Finahit, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Finahit, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania nt. łagodnego. powiększenia gruczołu krokowego

Najczęściej zadawane pytania nt. łagodnego. powiększenia gruczołu krokowego Informacje dla pacjentów Język polski 37 Najczęściej zadawane pytania nt. łagodnego Podkreślone słowa znajdują się w słowniczku. Poniżej znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań dotyczących łagodnego

Bardziej szczegółowo

Urologia. Szanowni Państwo,

Urologia. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Zdaję sobie sprawę, że nie każdego stać na leczenie prywatne, dlatego przez cały czas staram się, zarówno przez swoje staranne, wieloletnie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe,

Bardziej szczegółowo

TADALIS 20mg tabletki powlekane tadalafil

TADALIS 20mg tabletki powlekane tadalafil TADALIS 20mg tabletki powlekane tadalafil Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. 1 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie

Bardziej szczegółowo

Badanie OACT (OsteoArthritis Combination Treatment) Ocena leczenia ChZS za pomocą terapii skojarzonej glukozaminą i chondroityną

Badanie OACT (OsteoArthritis Combination Treatment) Ocena leczenia ChZS za pomocą terapii skojarzonej glukozaminą i chondroityną Badanie OACT (OsteoArthritis Combination Treatment) Ocena leczenia ChZS za pomocą terapii skojarzonej glukozaminą i chondroityną Nieinterwencyjny program badawczo-obserwacyjny Warszawa 2014 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Graficzna prezentacja danych statystycznych

Graficzna prezentacja danych statystycznych Szkolenie dla pracowników Urzędu Statystycznego nt. Wybrane metody statystyczne w analizach makroekonomicznych Katowice, 12 i 26 czerwca 2014 r. Dopasowanie narzędzia do typu zmiennej Dobór narzędzia do

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie wiedzy z danych

Pozyskiwanie wiedzy z danych Pozyskiwanie wiedzy z danych dr Agnieszka Goroncy Wydział Matematyki i Informatyki UMK PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Pozyskiwanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Finaster, 5 mg, tabletki powlekane (Finasteridum) <[logo podmiotu odpowiedzialnego]>

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Finaster, 5 mg, tabletki powlekane (Finasteridum) <[logo podmiotu odpowiedzialnego]> ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Finaster, 5 mg, tabletki powlekane (Finasteridum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy zachować

Bardziej szczegółowo

lat deklarowało silny stopień nasilenia bólu. W RZS 51% respondentów chorujących powyżej 10 lat oceniało ból na poziomie silnym.

lat deklarowało silny stopień nasilenia bólu. W RZS 51% respondentów chorujących powyżej 10 lat oceniało ból na poziomie silnym. I. STRESZCZENIE Głównym celem pracy była analiza porównawcza jakości życia i stanu fizycznego pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów z grupą chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Badania przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje na temat łagodnego. powiększenia gruczołu krokowego

Podstawowe informacje na temat łagodnego. powiększenia gruczołu krokowego Informacje dla pacjentów Język polski Podstawowe informacje na temat łagodnego Podkreślone słowa znajdują się w słowniczku. Czym jest gruczoł krokowy? Gruczoł krokowy, zwany inaczej prostatą lub sterczem,

Bardziej szczegółowo

Stomia jelitowa- procedura nadal wykonywana u chorych z rakiem jelita grubego

Stomia jelitowa- procedura nadal wykonywana u chorych z rakiem jelita grubego Banaszkiewicz Zbigniew, Tojek Krzysztof, Jarmocik Paweł, Jawień Arkadiusz Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyniowej

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Tadalafil Apotex, 5 mg, tabletki powlekane Tadalafil

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Tadalafil Apotex, 5 mg, tabletki powlekane Tadalafil Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tadalafil Apotex, 5 mg, tabletki powlekane Tadalafil Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Tadilecto, 5 mg, tabletki powlekane Tadalafilum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Tadilecto, 5 mg, tabletki powlekane Tadalafilum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Tadilecto, 5 mg, tabletki powlekane Tadalafilum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 149/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. o projekcie programu polityki

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowane wg Kadowaki T in.: J Clin Invest. 2006;116(7):1784-92

Zmodyfikowane wg Kadowaki T in.: J Clin Invest. 2006;116(7):1784-92 Magdalena Szopa Związek pomiędzy polimorfizmami w genie adiponektyny a wybranymi wyznacznikami zespołu metabolicznego ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Prof. zw. dr hab. med. Aldona Dembińska-Kieć Kierownik

Bardziej szczegółowo

Kliniczny Oddział Urologiczny IV Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Kliniczny Oddział Urologiczny IV Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu Kliniczny Oddział Urologiczny IV Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu Operacyjne sposoby leczenia nietrzymania moczu Dr n. med. Tomasz Tuchendler Kliniczny Oddział Urologiczny, IV Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Finaride, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum LEK STOSUJE SIĘ WYŁĄCZNIE U MĘŻCZYZN

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Finaride, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum LEK STOSUJE SIĘ WYŁĄCZNIE U MĘŻCZYZN Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Finaride, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum LEK STOSUJE SIĘ WYŁĄCZNIE U MĘŻCZYZN Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Androstatin, 1 mg, tabletki powlekane Finasteridum. <logo podmiotu odpowiedzialnego>

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Androstatin, 1 mg, tabletki powlekane Finasteridum. <logo podmiotu odpowiedzialnego> Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Androstatin, 1 mg, tabletki powlekane Finasteridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. PROSCAR, 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum LEK STOSUJE SIĘ WYŁĄCZNIE U MĘŻCZYZN

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. PROSCAR, 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum LEK STOSUJE SIĘ WYŁĄCZNIE U MĘŻCZYZN Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika PROSCAR, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum LEK STOSUJE SIĘ WYŁĄCZNIE U MĘŻCZYZN Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Program monitorowania i standaryzacji praktyk klinicznych w neonatologii i intensywnej terapii dziecięcej po 3 latach

Program monitorowania i standaryzacji praktyk klinicznych w neonatologii i intensywnej terapii dziecięcej po 3 latach Program monitorowania i standaryzacji praktyk klinicznych w neonatologii i intensywnej terapii dziecięcej po 3 latach Janusz Świetliński Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w imieniu grupy inicjatywnej

Bardziej szczegółowo

weryfikacja hipotez dotyczących parametrów populacji (średnia, wariancja)

weryfikacja hipotez dotyczących parametrów populacji (średnia, wariancja) PODSTAWY STATYSTYKI. Teoria prawdopodobieństwa i elementy kombinatoryki. Zmienne losowe i ich rozkłady 3. Populacje i próby danych, estymacja parametrów 4. Testowanie hipotez 5. Testy parametryczne (na

Bardziej szczegółowo

Jak sprawdzić normalność rozkładu w teście dla prób zależnych?

Jak sprawdzić normalność rozkładu w teście dla prób zależnych? Jak sprawdzić normalność rozkładu w teście dla prób zależnych? W pliku zalezne_10.sta znajdują się dwie zmienne: czasu biegu przed rozpoczęciem cyklu treningowego (zmienna 1) oraz czasu biegu po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

Rak gruczołu krokowego

Rak gruczołu krokowego Rak gruczołu krokowego Rak stercza (PCa - prostatic cancer) należy do najczęściej występujących nowotworów złośliwych u mężczyzn. W Polsce pod względem zapadalności ustępuje jedynie rakowi płuca i wyprzedza

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce Roman Nierebiński Opisano czynniki, wpływające na wybór operatora usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wskazano najczęściej wybieranych operatorów telefonicznych oraz podano motywy wyboru. telekomunikacja,

Bardziej szczegółowo

08. Normalizacja wyników testu

08. Normalizacja wyników testu 08. Normalizacja wyników testu q Pojęcie normy q Rodzaje norm q Znormalizowana skala ciągła ( z ) q Znormalizowane skale skokowe q Kryteria wyboru właściwej skali standardowej vpojęcie normy Norma -wzór,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA OBSERWACYJNEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA OBSERWACYJNEGO RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA OBSERWACYJNEGO dotyczącego terapii zakażeń układu moczowego W przypadku jakiegokolwiek prezentowania, udostępniania, bądź rozpowszechniania raportu bądź jego części firma VALEANT

Bardziej szczegółowo

45. KONGRES NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO CZWARTEK, 17 WRZEŚNIA 2015 GŁÓWNA SALA OBRAD

45. KONGRES NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO CZWARTEK, 17 WRZEŚNIA 2015 GŁÓWNA SALA OBRAD 45. KONGRES NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO 10:00 11:10 SESJA PROGRAMOWA Nowotwór zarodkowy jądra aktualne problemy Przewodniczący: prof. dr hab. med. Andrzej Stelmach Współprzewodniczący:

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ ORYGINALNY/ORIGINAL PAPER

ARTYKUŁ ORYGINALNY/ORIGINAL PAPER ARTYKUŁ ORYGINALNY/ORIGINAL PAPER Otrzymano/Submitted: 22.06.2010 Poprawiono/Corrected: 24.06.2010 Zaakceptowano/Accepted: 24.06.2010 Akademia Medycyny Ocena skuteczności leczenia łagodnego rozrostu stercza

Bardziej szczegółowo

Analiza statystyczna. Ogólne własności funkcji. Funkcja liniowa. Równania i nierówności liniowe

Analiza statystyczna. Ogólne własności funkcji. Funkcja liniowa. Równania i nierówności liniowe Analiza statystyczna Ogólne własności funkcji. Funkcja liniowa. Równania i nierówności liniowe Dokument zawiera opracowanie wyników analizy statystycznej e-sprawdzianu Edyta Landkauf, Zdzisław Porosiński

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH

ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH 1 ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH WFAiS UJ, Informatyka Stosowana II stopień studiów 2 Wnioskowanie statystyczne Czyli jak bardzo jesteśmy pewni że parametr oceniony na podstawie próbki jest

Bardziej szczegółowo

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007 W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ABC medic Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych w Zielonej Górze w okresie od 04.05.2007-15.11.2007 została przeprowadzona ocena efektów klinicznych u pacjentów

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Finasteride SymPhar, 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Finasteride SymPhar, 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Finasteride SymPhar, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum LEK STOSUJE SIĘ WYŁĄCZNIE U MĘŻCZYZN Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zarys Projektu

Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zarys Projektu Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego Zarys Projektu Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Symasteride, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum LEK STOSUJE SIĘ WYŁĄCZNIE U MĘŻCZYZN

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Symasteride, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum LEK STOSUJE SIĘ WYŁĄCZNIE U MĘŻCZYZN Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Symasteride, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum LEK STOSUJE SIĘ WYŁĄCZNIE U MĘŻCZYZN Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki,

Bardziej szczegółowo

MIARY KLASYCZNE Miary opisujące rozkład badanej cechy w zbiorowości, które obliczamy na podstawie wszystkich zaobserwowanych wartości cechy

MIARY KLASYCZNE Miary opisujące rozkład badanej cechy w zbiorowości, które obliczamy na podstawie wszystkich zaobserwowanych wartości cechy MIARY POŁOŻENIA Opisują średni lub typowy poziom wartości cechy. Określają tą wartość cechy, wokół której skupiają się wszystkie pozostałe wartości badanej cechy. Wśród nich można wyróżnić miary tendencji

Bardziej szczegółowo

Agresja i przemoc seksualna w placówce edukacyjnej - objawy, profilaktyka, interwencja.

Agresja i przemoc seksualna w placówce edukacyjnej - objawy, profilaktyka, interwencja. Agresja i przemoc seksualna w placówce edukacyjnej - objawy, profilaktyka, interwencja. Każdy, kto podejmuje z osobą małoletnią czynności seksualne, narusza tym samym jej wolność seksualną nie dlatego,

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia erekcji u chorych na cukrzycę Dr med. Artur I. Bień www.cukrzyca.info.pl Liga diabetologiczna PROGRAM EDUKACYJNY DLA PACJENTÓW Redaktor Naukowy: Prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki Redaktor Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

35% 42% 24% 27% Zaburzenia lipidowe. mężczyzn zmaga się z zaburzeniami erekcji od momentu inicjacji seksualnej

35% 42% 24% 27% Zaburzenia lipidowe. mężczyzn zmaga się z zaburzeniami erekcji od momentu inicjacji seksualnej ZABURZENIA EREKCJI W POLSCE Raport VEDI CLINIC Klinika dla Mężczyzn dotyczą ponad 3 milionów w Polsce. Tylko szuka pomocy specjalistycznej. Wiek pacjentów 18-25 26-35 36-45 4 Złożona etiologia Depresja

Bardziej szczegółowo

Ocena dolegliwości związanych z łagodnym rozrostem prostaty Evaluation of symptoms associated with benign prostate hyperplasia

Ocena dolegliwości związanych z łagodnym rozrostem prostaty Evaluation of symptoms associated with benign prostate hyperplasia 257 GERIATRIA 2011; 5: 257-266 Akademia Medycyny ARTYKUŁ ORYGINALNY/ORIGINAL PAPER Otrzymano/Submitted: 14.12.2011 Zaakceptowano/Accepted: 15.12.2011 Ocena dolegliwości związanych z łagodnym rozrostem

Bardziej szczegółowo

Narodowy Test Zdrowia Polaków

Narodowy Test Zdrowia Polaków Raport z realizacji projektu specjalnego MedOnet.pl: Narodowy Test Zdrowia Polaków Autorzy: Bartosz Symonides 1 Jerzy Tyszkiewicz 1 Edyta Figurny-Puchalska 2 Zbigniew Gaciong 1 1 Katedra i Klinika Chorób

Bardziej szczegółowo

Depresja a uzależnienia. Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień

Depresja a uzależnienia. Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień Depresja a uzależnienia Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień Alkoholizm w chorobach afektywnych Badania NIMH* (1990) (uzależnienie + nadużywanie) Badania II Kliniki

Bardziej szczegółowo

Sławomir Dutkiewicz i wsp., Ocena funkcji seksualnych oraz zaburzeń erekcji u chorych na łagodny rozrost stercza

Sławomir Dutkiewicz i wsp., Ocena funkcji seksualnych oraz zaburzeń erekcji u chorych na łagodny rozrost stercza Seksuologia Polska 2010, 8, 2, 55 59 Copyright 2010 Via Medica, ISSN 1731 6677 P R A C A O R Y G I N A L N A Sławomir Dutkiewicz i wsp., Ocena funkcji seksualnych oraz zaburzeń erekcji u chorych na łagodny

Bardziej szczegółowo

PACJENT W GABINECIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - OCZEKIWANIA I ŹRÓDŁA INFORMACJI

PACJENT W GABINECIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - OCZEKIWANIA I ŹRÓDŁA INFORMACJI PODYPLOMOWA SZKOŁA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO W WARSZAWIE EDYCJA 2009-2011 PACJENT W GABINECIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - OCZEKIWANIA I ŹRÓDŁA INFORMACJI Lek. med. Piotr Siennicki

Bardziej szczegółowo