Skład: 1. Witamy w Bergamo. 2. Informacje ogólne dla obcokrajowców przebywających w Bergamo: 2.1. Biuro Imigracyjne Policja (Questura)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skład: 1. Witamy w Bergamo. 2. Informacje ogólne dla obcokrajowców przebywających w Bergamo: 2.1. Biuro Imigracyjne Policja (Questura)"

Transkrypt

1 Skład: 1. Witamy w Bergamo. 2. Informacje ogólne dla obcokrajowców przebywających w Bergamo: 2.1. Biuro Imigracyjne Policja (Questura) 2.2. Pierwsza pomoc 2.3. Apteki 2.4. Uniwersytet w Bergamo Kurs języka włoskiego dla obcokrajowców Kościoły i społeczności religijne 2.7. Narodowe święta we Włoszech 2.8. Przydatne informacje: a) WaŜne numery telefoniczne b) Bilety miejskie c) Internet d) Poczta e) Miejsca parkingowe f) Zakupy 3. Informacje turystyczne Kilka słów o samym Bergamo 3.2. Jak dojechać do Bergamo a) Lotnisko b) Autobusy c) Taxi d) Pociągi 3.3. Dodatkowe informacje czas wolny. a) Kina, teatry, muzea, koncerty b) Centrum sportowe 3.4. International NIGHTs and EVENTs in Bergamo (Międzynarodowe noce i wydarzenia w Bergamo)

2 1. Informacje dla obcokrajowców Drodzy międzynarodowi goście, drodzy zagraniczni współmieszkańcy! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w Bergamo. śyczę Wam przyjemnego pobytu oraz wielu pozytywnych wraŝeń w naszym mieście. Bergamo jest miastem połoŝonym w północnej cześci Włoch, w odległości ok. 40 km na północny-wschód od Mediolanu. Jest ono podzielone na dwie części: miasto górne i dolne. W dolnym mieście tzw. Città Alta moŝna zauroczyć się średniowiecznym stylem, małymi, brukowymi uliczkami oraz pięknymi krajobrazami, które moŝna podziwiać spacerując wzdłuŝ murów. Natomiast dolne miasto (Città Bassa) jest nowoczesną czescią Bergamo, w której Ŝycie toczy się bardzo szybko, w przeciwieństwie do spokoju i zabawy jakie panują w Città Alta. Pośród ponad mieszkańców, ludzie z róŝnych krajów są tu na porządku dziennym - obcy ludzie, którzy często wcale juŝ nie są obcy. Pracują, studiują i Ŝyją tutaj, ubogacając naszą kulturę i mając swój udział w rozwoju miasta. Bergamo stało się ojczyzną dla wielu ludzi obcego pochodzenia. NiewaŜne, czy zatrzymujesz się u nas jako turysta, czy przyjechałeś do nas w celach zawodowych, jesteś studentem, bądź masz inne powody by przebywać w Bergamo: jako gość albo mieszkaniec naszego miasta, moŝesz natrafić na przeszkody, które utrudnią Ci odnalezienie się w częściowo obcych dla Ciebie strukturach. Dlatego chcielibyśmy słuŝyć Ci pomocą materiałem informacyjnym zamieszczonym na naszej stronie internetowej. Znajdą tutaj państwo podstawowe informacje dotyczące pobytu w Bergamo. W razie potrzeby dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.

3 2. Ogólne informacje dla obcokrajowców przebywających w Bergamo: 2.1. Biuro Imigracyjne Policja (Questura) Questura: Via Noli n Bergamo telephone number: fax: webside: Ufficio Immigrazione (Biuro Imigracyjne) Via Noli n (BERGAMO BG) telefono: Fax: Information for foreigners: HYPERLINK "http://www.poliziadistato.it/pds/cittadino/stranieri/stranier.htm" Open hours: from Monday to Friday: 8:30-13:30 and 14:30-16:30 JeŜeli Twój pobyt w Bergamo nie będzie przekraczał okresu trzech miesięcy i jeŝeli nie posiadasz waŝnego paszportu Unii Europejskiej, Twoim obowiązkiem jest aplikowanie o legalny pobyt w Bergamo w ciągu Twoich pierwszych 8 dni od daty przyjazdu do Bergamo. Dokument, który upowaŝnia Cię do legalnego pobytu we Włoszech nazywa się Permesso di Soggiorno (Pozwolenie na pobyt). Instytucją, która wydaje owy dokument jest Questura. Aby uzyskać pozwolenie na pobyt,

4 najpierw naleŝy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który moŝna nabyć na Poczcie i stamtąd teŝ go wysłać na Policję. Następnym etapem ubiegania się o pobyt jest spotkanie w terminie nadanym przez Policje (zazwyczaj otrzymuję się telefon, w którym otrzymujemy informacje o moŝliwych terminach spotkań), na które jesteś zobowiązany stawić się osobiście wraz z wszystkim niezbędnymi do otrzymania pozwolenia o pobyt dokumentami: formularz aplikacyjny paszport oraz inne dokumenty pozwalające wjazd na teren państwa fotokopie dokumentów upowaŝniające do wjazdu na teren państwa 4 fotografie (format legitymacyjny) minimalną kwotę 14,62 wszystkie inne dokumenty, które mogłyby okazać się konieczne w otrzymaniu Permesso di Soggiorno 2.2. Pierwsza pomoc We Włoszech kaŝde miasto ma inny numer pomocy medycznej. Numerem obowiązującym w Bergamo jest 118. Członkowie krajów Unii Europejskiej posiadający kartę Narodowego Funduszu Zdrowia mogą bezpłatnie korzystać z usług Włoskiego Funduszu Zdrowia. Osoby, które pochodzą z krajów nie będących członkami UE, aby korzystać z pomocy medycznej powinni uiścić opłatę w wysokości 149,77 konto Włoskiego Funduszu Zdrowia. Przelewu na konto, moŝna dokonać na poczcie, gdzie moŝna równieŝ otrzymać inne dodatkowe informacje. Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo via Largo Barozzi Bergamo (BG), Italy Local Health Service For the Province of Bergamo:

5 A.S.L. Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo via Borgo Canale 130 Opening hours: Monday to Friday: 8:30 am to 13pm Monday to Thursday: 14 pm to 16pm 2.3. Apteki: KaŜda apteka w Bergamo ma swój własny harmonogram pracy, tak aby kaŝdej nocy przynajmniej jedna z nich był czynna. Informacje na temat godzin otwarcie znajdują się na zewnątrz kaŝdej z nich. W celu uzyskania dodatkowych informacji, naleŝy odwiedzi: "http://www.asl.bergamo.it/", klikając na farmacie e farmaci and następnie orari Uniwersytet w Bergamo Università degli studi di Bergamo Ufficio Affari Internazionali (Dział Współpracy z Zagranicą) Via S. Bernardino Bergamo website: AEGEE (Association des Etats Generaux des Etudiants de l'europe) Bergamo: Studencka organizacja non-profit, odpowiedzialna za studentów międzynarodowych przebywających w Bergamo Kurs języka włoskiego:

6 Uniwersytet w Bergamo oferuje kurs języka włoskiego dla obcokrajowców. Kurs ten odbywa się w trakcie trwania roku akademickiego. Jest on podzielony na 5 poziomów trudności. KaŜdy z nich obejmuje 4 godziny zegarowe zajęć tygodniowy (2 razy w tygodniu po 2 godziny). Ponadto jest równieŝ moŝliwe uczestnictwo w kursie języka biznesu oraz języka pisanego. Dwa ostatnie kursy zawierając 2 godziny zegarowe tygodniowo, które odbywają się raz w tygodniu. Dodatkowe informacje: Kościoły i społeczności religijne: Niestety w Bergamo nie ma Mszy Świętych w językach obcych. MoŜliwe jest znalezienie od czasu do czasu mszy w języku łacińskim. JeŜeli nie znasz języka włoskiego, na pewno uda Ci się porozumieć z księŝmi w innych językach obcych Święta Narodowe we Włoszech: 1 st November Dzień Wszystkich Świętych 8 th December Immaculate Conception 6 th January Epiphany 25 th April Dzień Wolności 1 st May Dzień Pracy 2 nd June Dzień Republiki JeŜeli którykolwiek z tych dni wypadnie w niedziele, wypłata jest podwójna Przydatne informacje

7 a) Important telephone numbers: Numer Kierunkowy do Włoch:0039 Numer Kierunkowy do Bergamo: 035 Carabinieri: 112 Polizia di Stato: 113 Pomoc dziecięca: 114 StraŜ PoŜarna:115 Karetka: 118 Guardia di Finanza: 117 Ogólny numer dla telefonów komórkowych: 112 b) Bilety miejskie: Nie ma moŝliwości nabycia biletu w autobusie! MoŜna je zakupić na stacji kolejowej, w kasie biletowej funikolare oraz w specjalnie do tego przeznaczonych automatach. W bilety miejskie moŝna się równieŝ zaopatrzyć we wszystkich kioskach i Tabaccierach. Bilet z lotniska do centrum miasta kosztuje 1,65 i moŝna z niego korzystać 90 minut od momentu skasowania. Bilet miejsku kosztuje 1 i jest waŝny przez 75 minut od momentu skasowania. Karnet 10 biletów miejskich kosztuje około 8. c) Internet: We Włoszech dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej jest płatny, nawet w takich miejscach publicznych jakim jest lotnisko. Dostęp do internetu jest we Włoszech ograniczony. Nie ma publicznego miejsca, w których moŝna podłączyć się do internetu z laptopem (Z wyjątkiem uniwersytety dla jego studentów). Najlepszym wyjściem jest udanie się do kafejki internetowej. W niektórych hotelach i B&B dostęp do internetu jest moŝliwy dla gości. d) Poczta: Główne Poczty otwarte są od poniedziałku do piątku od 8:30 do 19:00, a w soboty od 8:30 do 12:30/ Znaczki pocztowe, pocztówki i koperty moŝna równieŝ nabyć w tzw. Tabacceriach. W celu uzyskania większej ilości informacji naleŝy odwiedzić:

8 e) Miejsca parkingowe: W Bergamo są trzy główne parkingi. Opłata za godzinę wynosi najczęściej około 1. Ponadto w mieście znajdują się miejsca parkingowe, na poboczach lub blisko jezdni. Oznaczone są one liniami w kolorach: białym, Ŝółtym i niebieskim. Miejsca parkingowe oznaczone linią białą są zawsze bezpłatne. Niebieskie są płatne w ciągu dnia (opłaty naleŝy uiścić w najbliŝszym parkometrze), natomiast w ciągu nocy, zazwyczaj od 9:00 do 19:00 są bezpłatne. Linie Ŝółte są przeznaczone zazwyczaj do uŝytku prywatnego, dlatego teŝ parkowanie w tego typu miejscach jest zakazane. f) Zakupy: JeŜeli chcesz zrobić jakiekolwiek zakupy w ciągu tygodnia, naleŝy uwaŝać, aby nie wybrać się po nie w trakcie przerwy obiadowej. Trwa ona mniej więcej dwie godziny po południu. Kolejną istotną informacją jest to, Ŝe w Bergamo wszystkie sklepy są zamknięte w niedziele. Jedynie w pierwszą niedziele miesiąca otwarte są hipermarkety. Sklepy całodobowe nie istnieją. Jedną z dróg nabycia Ŝywności jest udanie się do centrów handlowych poza miastem. Jednym z nich jest Orio al Serio, usytuowane 5 km poza Bergamo, naprzeciwko lotniska. W niedziele centrum zamknięte jest o godzinie Informacje turystyczne Kilka słów o samym Bergamo Bergamo powstało na wzgórzu gdzie do tej pory znajduje się jego najstarsza część (Città Altagórne miasto) otoczona 16 wiecznymi murami weneckimi o długości 5km. Współczesne Bergamo rozwija się u podnóŝa starego miasta, na nizinie. Pierwszymi mieszkańcami wzgórza byli Celtowie, Grecy, Rzymianie oraz Longobardowie. W mieście znajdują się równieŝ śladowe ilości zabytków średniowiecznych. Największą jednak rolę odegrały tutaj cztery wieki dominacji weneckiej. To właśnie z tego okresu moŝemy podziwiać najwięcej dzieł. Città Alta jest wizytówką miasta. W jej sercu znajduje się Piazza Vecchia (Plac Stary). Plac otaczają Palazzo della Ragione, Palazzo del Comune (stary ratusz) wraz z wieŝą miejską i średniowiecznym zegarem, Palazzo delpodestà (siedziba weneckiego namiestnika) oraz neoklasyczną Biblioteca Civica Angelo Mai.

9 Przechodząc przez Plac Stary dochodzimy do Placu Katedralnego. Tutaj znajduje się przepiękna katedra Santa Maria Maggiore wraz z renesansową perłą Bergamo kaplicą Colleoniego i Chrzcielnicą Innymi cennymi zabytkami Bergamo są liczne kościoły i klasztory, takie jak św. Augustyna i św. Aleksandra. Warto równieŝ udać się do Akademii Carrary, zawierającej jedną z największych kolekcji malarstwa włoskiego.. Głównym punktem dolnej części miasta jest Plac Vittorio Veneto. Został on rozbudowany w okresie dyktatury faszystowskiej, w stylu neoklasycystyczno- monumentalnym. Inną cechą charakterystyczną Bergamo są borghi, czyli stare dzielnice miejskie, w których rozkwitały handel i rzemiosło. Współczesne centrum przedzielone jest bulwarem spacerowym zwanym Sentierone (Główny Szlak). Kolejnym atrakcyjnym miejscem jest punkt widokowy z Fortecy św. Wirgiliusza, do którego naleŝy udać się kolejką zębatą (funicolare) ze stacji Colle Aperto Jak dojechać do Bergamo a) Lotnisko: Najlepszą drogą przyjazdu do Bergamo jest bezpośredni lot na lokalne lotnisko ORIO AL SERIO, znajdujące się w odległości około 5 km od centrum miasta. b) Autobus: Aby dostać się z lotniska do centrum, moŝna wsiąść w autobus miejski (numery 1, 1A, 1C) z serwisu bezpośredniego Lotnisko-Bergamo. Autobus odjeŝdŝają mniej więcej co 15 minut. NaleŜy kupić bilet zona 3, który kosztuje 1,65 i jest waŝny przez 90 minut od momentu skasowania. Kurs autobusowy do centrum trwa około minut. c) Taxi: Przy wyjściu z lotniska znajduje się postój taksówek. Dojazd do centrum Bergamo kosztuje około Radio TAXI: 035/ d) Pociągi:

10 Przebywając we Włoszech poleca się podróŝowanie pociągami, które są tańsze od autobusów. WaŜne jest aby po zakupie biletu, skasować go w jednym z kasowników, które są umieszczone na terenie stacji kolejowej. JeŜeli bilet nie jest skasowany, nie jest waŝny, dlatego teŝ w razie kontroli płaci się karę. Plan: on the website there is a possibility to transfer into English language. 3.3.Additional activities a) Kina, teatry, muzea, koncerty: Bilety dok kina kosztują około 7.5, aczkolwiek korzystnie jest udać się na seans w środę, gdyŝ zazwyczaj w ten dzień bilety są tańsze. Bilety do teatru i na koncerty zaleŝą od wykonawców spektaklu. b) Centrum sportowe: BergamoSport spa Piazzale L.Goisis Bergamo Tel.: Fax.: : website: INTERNATIONAL NIGHTs & EVENTs in BERGAMO Bergamo jest znane z duŝej ilości studentów międzynarodowych, którzy organizują dla siebie spotkania. Zazwyczaj spotykają się w stałych miejscach, o stałej porze i stałym dniu w tygodniu. Miejsc spotkań, które wybierają są zazwyczaj relatywne do ich budŝetów studenckich. Najpopularniejszymi miejscami w ciągu roku są: Velvet (wtorki) oraz UD (czwartki). W okresie wakacyjnym odbywają się spotkania a Parco della Trucca 135, które rozpoczynają się od 8:30 i trwają do około 2:00.

11 Więcej informacji na stronie AEGEE BERGAMO:

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Front Cover Witamy w Oxfordshire Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

Front Cover. Wielka Brytania od środka

Front Cover. Wielka Brytania od środka Front Cover Wielka Brytania od środka Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii - Wiadomości ogólne - Telefonowanie - Telefony komórkowe - Godziny otwarcia - Dni wolne od pracy

Bardziej szczegółowo

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Wielkiej Brytanii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Wielkiej Brytanii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4

Bardziej szczegółowo

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Norwegii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Norwegii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne o Holandii... 3. 1.1. Informacje geograficzne... 3. 1.2. Cechy charakterystyczne Holandii... 3

1. Informacje ogólne o Holandii... 3. 1.1. Informacje geograficzne... 3. 1.2. Cechy charakterystyczne Holandii... 3 SPIS TREŚCI HOLANDIA 1. Informacje ogólne o Holandii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Holandii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35 Zamieszkanie w innym kraju wymaga odwagi. Stwarza jednak również niezwykłe możliwości oraz stanowi początek czegoś zupełnie nowego. Daj sobie trochę czasu aby dowiedzieć się czego możesz oczekiwać i czego

Bardziej szczegółowo

ROZRYWKA/ FRYZJER Bilet do kina: 7-10 Fryzjer: ok. 20

ROZRYWKA/ FRYZJER Bilet do kina: 7-10 Fryzjer: ok. 20 Zestawienie kosztów w wybranych państwach, na podstawie ankiet wypełnianych przez studentów przebywających na programie Erasmus+ (rok akad. 2014/2015 kolor czarny, rok akad. 2013/2014 czerwony, rok akad.

Bardziej szczegółowo

Życie i praca w Huntingdonshire (Living and Working in Huntingdonshire)

Życie i praca w Huntingdonshire (Living and Working in Huntingdonshire) Życie i praca w Huntingdonshire (Living and Working in Huntingdonshire) Przydatne informacje dla nowych mieszkańców 1 Polish Co zawiera ta broszura? (What s In This Booklet?) Priorytety Urząd władz lokalnych

Bardziej szczegółowo

Witamy w Dumfries & Galloway. Przewodnik dla Emigranta i Członków Mniejszości Narodowych

Witamy w Dumfries & Galloway. Przewodnik dla Emigranta i Członków Mniejszości Narodowych Witamy w Dumfries & Galloway Przewodnik dla Emigranta i Członków Mniejszości Narodowych Stowarzyszenie Wielokulturowe Dumfries & Galloway (Dumfries & Galloway Multicultural Association- DGMA) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Przedstawicielstwo szkoły języka angielskiego na Malcie. www.angielskinamalcie.pl e-mail: ewa@angielskinamalcie.pl tel.

Przedstawicielstwo szkoły języka angielskiego na Malcie. www.angielskinamalcie.pl e-mail: ewa@angielskinamalcie.pl tel. Przedstawicielstwo szkoły języka angielskiego na Malcie www.angielskinamalcie.pl e-mail: ewa@angielskinamalcie.pl tel. 691 280 500 PODRĘCZNIK UCZESTNIKA KURSU W CLUBCLASS Witamy na wyspach maltańskich

Bardziej szczegółowo

Życie w Jenie...... poradnik dla studentów obcokrajowców

Życie w Jenie...... poradnik dla studentów obcokrajowców Życie w Jenie...... poradnik dla studentów obcokrajowców Spis treści Słowo wstępne 1 Czym jest Studentenwerk?... 5 2 Mieszkania... 5 2.1 Servicepaket... 5 2.2 Domy studenckie, akademiki... 6 2.3 Mentorzy

Bardziej szczegółowo

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Luksemburgu... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Luksemburga... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2.3.5. Adresy stron internetowych zawierających więcej informacji z powyŝszego zakresu 11

SPIS TREŚCI. 2.3.5. Adresy stron internetowych zawierających więcej informacji z powyŝszego zakresu 11 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Łotwie... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Łotwy... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

UŜyteczna Informacja dla migrantów pracujących i mieszkających w Regionie Bassetlaw

UŜyteczna Informacja dla migrantów pracujących i mieszkających w Regionie Bassetlaw UŜyteczna Informacja dla migrantów pracujących i mieszkających w Regionie Bassetlaw Version 03/September 2007 Spis Strony 1. Usługi Bassetlaw District Council 4 1.1 Rządowa Obsługa Klienta 4 1.2 Podatek

Bardziej szczegółowo

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Szwajcarii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Szwajcarii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WITAMY W SHEFFIELD... 1 SPIS TREŚCI... 2 Miasto Sheffield...3 OGÓLNE INFORMACJE O ŻYCIU W WIELKIEJ BRYTANII... 4 Tłumacze ustni...

SPIS TREŚCI WITAMY W SHEFFIELD... 1 SPIS TREŚCI... 2 Miasto Sheffield...3 OGÓLNE INFORMACJE O ŻYCIU W WIELKIEJ BRYTANII... 4 Tłumacze ustni... WITAMY W SHEFFIELD Witamy w Sheffield! Niniejszy informator powstał we współpracy Rady Miasta Sheffield i partnerów. Zawiera pożyteczne informacje o życiu w Sheffield dla Ciebie i Twojej rodziny. Dzięki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOKRAJOWY PROGRAM DLA EMIGRUJĄCYCH RODZICÓW PAKIET INFORMACYJNY REPUBLIKA IRLANDII

OGÓLNOKRAJOWY PROGRAM DLA EMIGRUJĄCYCH RODZICÓW PAKIET INFORMACYJNY REPUBLIKA IRLANDII OGÓLNOKRAJOWY PROGRAM DLA EMIGRUJĄCYCH RODZICÓW PAKIET INFORMACYJNY REPUBLIKA IRLANDII Podziękowanie Stworzenie niniejszej publikacji wymagało wkładu i zaangażowania ze strony wielu osób oraz instytucji

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITÉ D ORLÉANS

UNIVERSITÉ D ORLÉANS UNIVERSITÉ D ORLÉANS 1. Kierunek studiów Ekonomia, prawo, administracja, filologia romańska. 2. Jakie dokładnie dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? Październik formulaire de pre-inscription

Bardziej szczegółowo

Dojazd samochodem. Autobus : Połączenie portu lotniczego z dworcem kolejowym Wrocław Główny autobusem linii 406. Dojazd komunikacją miejską

Dojazd samochodem. Autobus : Połączenie portu lotniczego z dworcem kolejowym Wrocław Główny autobusem linii 406. Dojazd komunikacją miejską Dojazd samochodem Dojazd komunikacją miejską Dojazd koleją Kraków www.lotnisko-balice.pl z Centrum Krakowa: NaleŜy kierować się w kierunku zachodnim, na przykład ulicą Księcia Józefa do Obwodnicy Krakowa

Bardziej szczegółowo

2. Praca w Holandii... 2. 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Holandii... 2. 2.2. Sposoby poszukiwania pracy w Holandii...

2. Praca w Holandii... 2. 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Holandii... 2. 2.2. Sposoby poszukiwania pracy w Holandii... SPIS TREŚCI HOLANDIA 2. Praca w Holandii... 2 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Holandii... 2 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do holenderskiego rynku pracy... 2 2.1.2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Poradnik praktyczny FINLANDIA

Poradnik praktyczny FINLANDIA Poradnik praktyczny FINLANDIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii 1.1. Informacje geograficzne 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy 1.4.

Bardziej szczegółowo

Życie i Praca w Basingsoke and Deane

Życie i Praca w Basingsoke and Deane Multicultural Forum 1 What s in this guide? Powitanie i priorytety 3 Informacje i pomoc 4 Przyjazd i pozostanie w UK 9 Pracując w UK 9 Ważne formalności 13 Pieniądze oraz Bankowość 14 Utworzenie domu 18

Bardziej szczegółowo

WITAMY. Szanowni Państwo W HORSENS I HEDENSTED. Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy!

WITAMY. Szanowni Państwo W HORSENS I HEDENSTED. Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy! WITAMY W HORSENS I HEDENSTED Szanowni Państwo Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy! Cieszymy się, że wybrali Państwo naszą piękną okolicę do osiedlenia się w Danii. W Horsens i Hedensted jest wiele atrakcji.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Niemcy Przewodnik dla zagranicznych studentów

Kierunek Niemcy Przewodnik dla zagranicznych studentów Kierunek Niemcy Przewodnik dla zagranicznych studentów StudiawNiemczech? Goracopolecam! Dorota Iwaszczuk z Polski jest studentka studiów doktoranckich na kierunku Geodezja na Technische Universität München.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzwoniąc z zagranicy, wszystkie telefony należy poprzedzić prefiksem +48. Jak dojechać do Warszawy? 2. zielona warszawa 45

Spis treści. Dzwoniąc z zagranicy, wszystkie telefony należy poprzedzić prefiksem +48. Jak dojechać do Warszawy? 2. zielona warszawa 45 Warszawa w skrócie Spis treści fot. PZ Studio Jak dojechać do Warszawy? 2 Jak poruszać się po Warszawie? 3 Informacja turystyczna 7 Informacje praktyczne 8 Noclegi 12 Atrakcje turystyczne 15 SALE KONCERTOWE,

Bardziej szczegółowo

DAYS OF AUSTRALIA. 6 th EDITION - 2015

DAYS OF AUSTRALIA. 6 th EDITION - 2015 DAYS OF AUSTRALIA 6 th EDITION - 2015 DAYS OF AUSTRALIA 6 th EDITION - 2015 Bridge Agency w Polsce WYJAZDY OD A DO Z w ramach programu Australia4U oferujemy bezpłatne kompleksowe usługi związane z organizacją

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy WIELKA BRYTANIA SPIS TREŚCI 3. Warunki życia... 1 3.1. Zakwaterowanie... 1 3.2. Prawo jazdy... 3 3.3. System edukacji w Wielkiej Brytanii... 4 3.4. Uznawalność dyplomów i kwalifikacji dla celów zawodowych...

Bardziej szczegółowo

PRZYŁĄCZ SIĘ DO ROZMOWY!

PRZYŁĄCZ SIĘ DO ROZMOWY! 2015 & 2016 ANGLIA, MALTA USA, KANADA HISZPANIA KUBA, MEKSYK FRANCJA NIEMCY WŁOCHY MAROKO CHINY PRZYŁĄCZ SIĘ DO ROZMOWY! TM 1 ORGANIZACJA A 7 JĘZYKÓW 29 SZKÓŁ NIEZAPOMNIANE WRAŻENIA UCZ SIĘ Z NAMI JĘZYKÓW

Bardziej szczegółowo

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo

Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan

Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan Polskie Dzieci w Brytyjskich Szkołach Podstawowych PRZEWODNIK DLA RODZICÓW Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan Kwiecień 2010 1 2 Spis Treści Wstęp 5 Struktura szkolnictwa

Bardziej szczegółowo