BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH"

Transkrypt

1 BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH Andrzej Marek Łach Dyrektor Oddziału BGK w Kielcach Ostrowiec Świętokrzyski 19 październik 2007 r. BGK BGK PEWNY PEWNY PARTNER 1

2 DWA OBSZARY PREZENTACJI : Bank Gospodarstwa Krajowego -państwowy bank do zadań specjalnych Zabezpieczenie finansowania przedsięwzięć z udziałem środków unijnych poprzez Fundusz Poręczeń Unijnych BGK 2

3 83 LATA BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 1924 r. powołanie BGK przez premiera Władysława Grabskiego r. w sierpniu wznawia działalność Oddział BGK w Lublinie r. zawieszenie działalności operacyjnej BGK r. reaktywowanie działalności operacyjnej Banku r. 14 marca Sejm RP uchwala Ustawę o Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiącą podstawę funkcjonowania Banku. 3

4 BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH MISJA BGK Celem działalności Banku Gospodarstwa Krajowego jest świadczenie usług bankowych dla sektora finansów publicznych, w szczególności: przez wspieranie : rządowych programów społeczno-gospodarczych, programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego realizowanych z wykorzystaniem środków publicznych, w tym środków pochodzących z Unii Europejskiej. Jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego aktywnie wspiera polską przedsiębiorczość przedstawiając atrakcyjne produkty bankowe dla Korporacji i MSP służące inwestycjom, rozwojowi. 4

5 BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH Dla klientów Bank przygotował ofertę umożliwiającą wykorzystania celowych funduszy z budżetu Państwa oraz programów aktywizujących przedsiębiorczość i innowacyjność. Wsparcie w pozyskaniu dofinansowania unijnego przez Przedsiębiorstwa, - Fundusz Poręczeń Unijnych Wsparcie umożliwiające rozwój, inwestycję w Przedsiębiorstwach, - Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Wsparcie umożliwiające rozwój inwestycji budowlanych realizowanych, przez Przedsiębiorstwa - Fundusz Premii Termomodernizacyjnej Wsparcie umożliwiające rozwój inwestycji innowacyjnych realizowanych, przez Przedsiębiorstwa - Fundusz Kredytu Technologicznego 5

6 BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH Ponadto : Wsparcie umożliwiające realizację inwestycji na zlecenie JST - Wykup Wierzytelności JST. Wsparcie umożliwiające rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Kredyty dla MSP Oferta komercyjna - Rachunki, Lokaty, 6

7 BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH Fundusz Poręczeń Unijnych został powołany ustawą z dnia r. znowelizowana r. Nowe założenia ustawowe weszły w życie od r. Celem działania Funduszu jest wspieranie polskich przedsiębiorców, samorządów i ich związków realizujących w Polsce projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Skorzystanie z mechanizmu zabezpieczeń FPU umożliwia podmiotom łatwiejszą absorbcję środków unijnych Fundusz jest obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego Poręczenia, gwarancje i regwarancje udzielane są przez sieć ponad 4 tyś banków współpracujących na terenie całej Polski BGK BGK PEWNY PEWNY PARTNER 7

8 BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH Z zabezpieczeń z Fundusz Poręczeń Unijnych mogą skorzystać wszystkie podmioty realizujące przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych w tym przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. BGK BGK PEWNY PEWNY PARTNER 8

9 BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH -Korzyści dla klientów to: dostęp do finansowania projektów z udziałem środków z UE przy braku wystarczających zabezpieczeń, możliwość ustanowienia wiarygodnego i pewnego zabezpieczenia do 80% wartości kredytu, pozwalającego na swobodne dysponowanie własnym majątkiem na inne cele, uzyskanie dostępu do kredytowania pomimo : - krótkiej historii kredytowej, - posiadania aktywów o małej wartości nie akceptowanych jako wiarygodne zabezpieczenie kredytu, oszczędność czasu przyjazna procedura wszelkie formalności załatwia bank kredytujący BGK BGK PEWNY PEWNY PARTNER 9

10 BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH - Beneficjenci Kredytobiorcy, bez względu na formę prawną, realizujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (w szczególności inwestycyjne, szkoleniowe i badawcze) mogą ubiegać się o poręczenie/gwarancję spłaty kredytu z Funduszu Poręczeń Unijnych. Podmioty, które muszą uzyskać gwarancję dobrego wykonania kontraktu lub gwarancję realizacji przedsięwzięcia w celu wykonania projektu z dotacją z UE. Podmioty, które nie otrzymały dofinansowania z UE na realizowany projekt, mogą w ramach środków FPU otrzymać poręczenie na zasadach Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych 10

11 - Produkty BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH poręczenia lub gwarancje spłaty kredytów i pożyczek na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE na terytorium RP poręczenia lub gwarancje wykonania zobowiązań wynikających z obligacji, emitowanych przez podmioty w celu finansowania projektów unijnych realizowanych na terytorium RP gwarancja realizacji przedsięwzięcia regwarancja FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH gwarancja dobrego wykonania kontraktu promesa poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu 11

12 BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH Poręczenie/gwarancja ze środków Funduszu Poręczeń Unijnych jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu, które Przedsiębiorca lub jednostka samorządu terytorialnego (związek JST) może otrzymać celem uzyskania kredytu na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej O poręczenie/gwarancję może ubiegać się także podwykonawca uczestniczący w realizacji projektu współfinansowanego z UE. BGK BGK PEWNY PEWNY PARTNER 12

13 BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH Banki które podpisały umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie udzielania kredytów z poręczeniem z Funduszu Poręczeń unijnych : Bank Handlowy w Warszawie S.A. Inwest Bank SA Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. Kredyt Bank S.A. ING Bank Śląski S.A. Dominet Bank S.A. Millennium S.A. HSBC Bank Polska S.A. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Nordea S.A Bank Ochrony Środowiska S.A. PKO BP S.A Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. DZ Bank Polska S.A. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. Bank Pocztowy S.A. Krakowski Bank Spółdzielczy S.A. Mazowiecki Bank Regionalny S. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. Reiffeisen Bank Polska S.A West LB Bank Polska S.A. Dresdner Bank AG S.A. Deutsche Bank Polska S.A. Bank PKO S.A. Bank Współpracy Europejskiej S.A. BRE Bank S.A. (szczegóły na stronie 13 BGK BGK PEWNY PEWNY PARTNER

14 BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH KRAJOWY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych jest funduszem rządowym, powołanym ustawą z 1997 roku o funduszu poręczeń kredytowych i jest obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Poręczenie/gwarancja ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu, które Kredytobiorca może otrzymać celem uzyskania kredytu w banku kredytującym. Celem działania Funduszu jest wspieranie polskich przedsiębiorców i samorządów w łatwiejszym dostępie do kredytów bankowych pozwalających na rozwój działalności m. in. poprzez finansowanie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy czy umożliwienie realizacji kontraktów eksportowych. 14

15 BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH PREMIA TERMOMODRERNIZACYJNA Premia termomodernizacyjna jest formą pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wys. do 25% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia Wniosek o przyznanie premii należy składać, wraz z wnioskiem kredytowym, w banku, w którym inwestor ubiega się o kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym BGK BGK PEWNY PEWNY PARTNER 15

16 BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH PREMIA TERMOMODRERNIZACYJNA Banki które podpisały umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych z premią termomodernizacyjną: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Zachodni WBK Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. Kredyt Bank S.A. ING Bank Śląski S.A. Dominet Bank S.A. Millennium S.A. Noble Bank S.A. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Nordea S.A Bank Ochrony Środowiska S.A. PKO BP S.A Bank Polskiej Spółdzielczosci S.A. Getin Bank S.A Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. Bank Pocztowy S.A. Krakowski Bank Spółdzielczy S.A. Mazowiecki Bank Regionalny S. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. Reiffeisen Bank Polska S.A (szczegóły na stronie BGK BGK PEWNY PEWNY PARTNER 16

17 BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH FUNDUSZ KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO STAN OBECNY 17

18 Podstawa prawna funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 179, poz. 1484) w trakcie nowelizacji Decyzja Komisji Europejskiej nr N 235/a/2005 ważność decyzji wygasła 31 grudnia 2006 roku Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu ustanawiającego WE dotyczących pomocy publicznej dla MSP (Dz. Urz. L 010z r. str ze zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 roku w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U z dnia r.) Wytyczne w sprawie krajowej mapy pomocy regionalnej na lata (Dz. Urz. UE C 54/08 z , str ) 18

19 Cel utworzenia Funduszu Kredytu Technologicznego Zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w innowacyjne technologie, poprzez finansowe wsparcie w formie kredytu technologicznego Zwiększenie transferu nowych technologii z ośrodków naukowo-badawczych do przedsiębiorstw Pogłębienie współpracy pomiędzy ośrodkami naukowobadawczymi i przedsiębiorstwami 19

20 Cechy kredytu technologicznego Przeznaczeniem kredytu technologicznego jest sfinansowanie wdrożenia własnej lub nabytej nowej technologii, w oparciu o którą uruchomiona zostanie produkcja nowych lub zmodernizowanych produktów lub usług Podstawą przyznania kredytu jest wdrożenie nowej technologii, tzn. stosowanej na świecie krócej niż 5 lat W przypadku prawidłowego wykorzystania kredytu umorzeniu podlega do 50% wypłaconego kredytu 20

21 Inwestycje wyłączone z finansowania kredytem technologicznym Duża inwestycja, w której wydatki przekraczają równowartość w złotych 50 mln euro Inwestycja w sektorze hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych, górnictwa węgla i rybołówstwa Inwestycja związana z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów, o których mowa w Załączniku nr 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (tzn. produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, m.in. mięsa, ryb, produktów mleczarskich, owoców, warzyw, tłuszczów, cukru, alkoholu, tytoniu, lnu, konopi itp.) 21

22 Opinia jednostki naukowej Podstawą oceny wniosku o kredyt/premię technologiczną jest opinia jednostki naukowej, centrum badawczo-rozwojowego lub stowarzyszenia naukowo-technicznego o zasięgu ogólnopolskim. Powinna ona zawierać: opis nowej technologii, potwierdzenie, że technologia, w oparciu o którą będzie realizowana inwestycja jest nową technologią (tj. stosowaną na świecie nie dłużej niż 5 lat) Do pierwszego wniosku o umorzenie części kredytu dołączana jest nowa opinia jednostki naukowej. 22

23 Dotychczasowe rezultaty działalności Funduszu Kredytu Technologicznego Wnioski o udzielanie kredytu technologicznego w danym roku kalendarzowym składa się w m-c kwiecień lipiec październik Dotychczas odbyło się 6 sesji składania wniosków 2005 r. 1 sesja (ustawa weszła w życie od ) 2006 r. 3 sesje 2007 r. 2 sesje (+ 1 w trakcie realizacji) 23

24 Dotychczasowe rezultaty działalności Funduszu Kredytu Technologicznego W 2005 i 2006 roku: do BGK wpłynęło 226 wniosków na łączną kwotę 631 mln zł. 83 wnioski na kwotę 287 mln zł. zostały zaakceptowane jako zgodne z wymogami ustawy i skierowane do procedury kredytowej udzielono 48 kredytów na łączną kwotę 126 mln zł. 24

25 Dotychczasowe rezultaty działalności Funduszu Kredytu Technologicznego Realizacja kredytu technologicznego w w kieleckim Oddziale BGK: 2005 r. - brak wniosków 2006 r. - wpłynęło 13 wniosków na łączną kwotę 38 mln zł. - 7 wniosków zgodnych z ustawą na łączną kwotę 28 mln zł - 3 kredyty na łączną kwotę 11,8 mln zł 25

26 Dotychczasowe rezultaty działalności Funduszu Kredytu Technologicznego sytuacja w roku czerwca 2007 r. Bank uzyskał zgodę Ministra Gospodarki oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2007 roku. odbyła się sesja lipcowa W lipcowym terminie przyjmowania wniosków do Banku wpłynęło 108 wniosków o kredyt technologiczny na łączną kwotę 317,55 mln zł. do oddziału kieleckiego wpłynęło: dwa wnioski (spełniające warunki ustawowe) na kwotę 8,5 mln zł. 26

27 Przykłady dotychczas sfinansowanych projektów: Inwestycje proekologiczne przerób odpadów plastikowych, aluminiowych, Inwestycje teleinformatyczne związane z technologiami WiMax, DSL 2, GPON, Inwestycje z zakresu elektrotechniki i mechaniki produkcja tomogorafu oka, Inwestycje z zakresu chemii i biotechnologii, Produkcja nowoczesnych podzespołów do samolotów i śmigłowców, 27

28 Przyszłość Funduszu Kredytu Technologicznego W latach Fundusz Kredytu Technologicznego finansowany będzie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka priorytet 4 - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia działanie Kredyt technologiczny Celem działania jest wsparcie inwestycji w zakresie wdrożeń nowych technologii poprzez udzielanie kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty udzielenia premii technologicznej Beneficjentami działania będą : - Bank Gospodarstwa Krajowego - Przedsiębiorcy z sektora MSP Kwota wsparcia do 4 mln zł Minimalny wkład beneficjenta do 50 % ( zgodnie z mapą pomocy regionalnej) Planowane zasilenie 409,23 mln 28

29 Kontakt w sprawach kredytu technologicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach; ul. Zagórska 20; Kielce tel Doradca : Piotr Waluszewski 29

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym Oferta BGK w zakresie zabezpieczania projektów unijnych i krajowych nowy model prowadzenia działalności poręczeniowej wynikający z projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH Plan prezentacji Fundusze pożyczkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Program Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r.

Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-126-03 Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach rynkowych przez banki współpracujące z BGK na realizację inwestycji

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) PO_IG/4.3/12/w06 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw I. Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowana jest w realizację Działania 1.1 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA Regulamin Funduszu Pożyczkowego Globalna Pożyczka II Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Projektu pn. Reporęczenia i pożyczki

Bardziej szczegółowo

Wszystko o gwarancji de minimis

Wszystko o gwarancji de minimis Wszystko o gwarancji de minimis Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Gwarancja de minimis informacje ogólne... 3 1.1 Na czym polegają gwarancje?... 3 1.2 Dlaczego gwarancje de

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/4.3/09/w02 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Przewodniczącego Forum Polityk Kredytowych dla Portfeli Kredytów MŚP nr 31/2014 z dnia 01.07.2014r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA

Bardziej szczegółowo