0 1 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin Odpady z wydobywania kopalin 01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "0 1 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin 01"

Transkrypt

1 0 1 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin Odpady z wydobywania kopalin Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem ) D Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali D Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali * Odpady poprzeróbcze (poflotacyjne) z kwaśnej przeróbki siarczkowych rud metali D * Inne odpady poprzeróbcze (poflotacyjne) zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem ) D Inne odpady poprzeróbcze (poflotacyjne) niż wymienione w , , i D * Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali D Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w D * Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali niezelaznych zawierajace substancje niebezpieczne D Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali niezelaznych inne niż wymienione w D Inne nie wymienione odpady D Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali * Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali D Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w D Odpadowe piaski i iły D Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w D Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w D Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w i D Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w D * Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne D Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w D * Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne D Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w D * Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów,apatytów) zawierające substancje niebezpieczne D Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów,apatytów) inne niż wymienione w D Inne nie wymienione odpady D Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej D * Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową D * Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne D Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w i D10

2 Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w i D Inne nie wymienione odpady D Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa Osady z mycia i czyszczenia D Odpadowa tkanka zwierzęca D Odpadowa masa roślinna R Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) R Odchody zwierzęce R Odpady z gospodarki leśnej R * Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności D Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione z D Odpady metalowe D * Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne D Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w D Zwierzęta padłe i ubite z konieczności D Odpady z upraw hydroponicznych D Inne nie wymienione odpady D Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego Odpady z mycia i przygotowywania surowców D Odpadowa tkanka zwierzęca D Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa D Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków WO>15 MJ/kg, popiół < 15 % wag. D * Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne D Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w R Inne nie wymienione odpady D10 D Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07) Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców D10

3 Odpady konserwantów D10 R Odpady poekstrakcyjne D10 R Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa D10 R Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków WO>15 MJ/kg, popiół < 15 % wag. D Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem ) R Odpady z produkcji pasz roślinnych R Odpady tytoniowe R Inne nie wymienione odpady D Odpady z przemysłu cukrowniczego Osady z oczyszczania i mycia buraków D Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza D Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków WO>15 MJ/kg, popiół < 15 % wag. D Wysłodki R Inne nie wymienione odpady D Odpady z przemysłu mleczarskiego Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania D10 R Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków WO>15 MJ/kg, popiół < 15 % wag. D Odpadowa serwatka D Inne nie wymienione odpady D Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa D10 R Odpady konserwantów R Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków D Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze WO> 25 MJ/kg D10 R Inne nie wymienione odpady D Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao) Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców D Odpady z destylacji spirytualiów D10 R Odpady z procesów chemicznych D10 R Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa D10 R Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków WO>15 MJ/kg, popiół < 15 % wag. D Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary D10 R Inne nie wymienione odpady D10

4 0 3 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli Odpady kory i korka R * Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne D Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w R * Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne D Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w D Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków WO>15 MJ/kg, popiół < 15 % wag. D Inne nie wymienione odpady D Odpady powstające przy konserwacji drewna * Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków chlorowcoorganicznych D * Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne D * Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna D * Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna D * Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne D * Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna D Inne nie wymienione odpady D Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury Odpady z kory i drewna R Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego) D Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego) D Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury R Odpady z sortowania paieru i tektury przeznaczone do recyklingu R Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji R Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków WO>15 MJ/kg, popiół < 15 % wag. D Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem D Szlamy z innych procesów bielenia D Inne nie wymienione odpady D Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) D Odpady z wapnienia D * Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej) D10

5 Brzeczka garbująca zawierająca chrom D Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu D Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków D Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków D Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) R Odpady z polerowania i wykańczania R Inne nie wymienione odpady D Odpady z przemysłu tekstylnego Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) R Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) D10 R * Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne D Odpady z wykańczania inne niż wymienione w R * Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne D Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w R * Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne D Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków WO>15 MJ/kg, popiół < 15 % wag. D Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych R Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych R Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych D Inne nie wymienione odpady D Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej * Osady z odsalania D * Osady z dna zbiorników WO> 25 MJ/kg D * Kwaśne szlamy z procesów alkilowania D * Wycieki ropy naftowej WO>25MJ/kg D * Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń D * Kwaśne smoły D * Inne smoły D * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne D Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków WO>15 MJ/kg, popiół < 15 % wag. D * Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw D * Ropa naftowa zawierająca kwasy D10

6 Osady z uzdatniania wody kotłowej D Odpady z kolumn chłodniczych D * Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły) D Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej WO>25 MJ/kg D10 R Bitum R Inne nie wymienione odpady D Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla * Kwaśne smoły D * Inne smoły D Odpady z kolumn chłodniczych D * Odpady ciekłe zawierające fenole D Inne nie wymienione odpady D Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego * Osady zawierające rtęć D Odpady zawierające siarkę WO>25 MJ/kg D Inne nie wymienione odpady D Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych * Kwas siarkowy i siarkawy D * Kwas chlorowodorowy D * Kwas fosforowy i fosforawy D * Kwas azotowy i azotawy D Inne nie wymienione odpady D Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków * Wodorotlenek wapniowy D * Wodorotlenek amonowy D * Inne wodorotlenki D Inne nie wymienione odpady D Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali * Sole i roztwory zawierajace cyjanki D * Sole i roztwory zawierające metale cieżkie D Sole i roztwory inne niż wymienione w i D Inne nie wymienione odpady D10

7 06 04 Odpady zawierające metale inne niż wymienione w * Odpady zawierające arsen D * Odpady zawierające rtęć D * Odpady zawierające inne metale ciężkie D Inne nie wymienione odpady D Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne D Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w D Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania * Odpady zawierające niebezpieczne siarczki D Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w D Inne nie wymienione odpady D Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru * Węgiel aktywny z produkcji chloru D * Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) D Inne nie wymienione odpady D Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu * Odpady zawierające niebezpieczne silikony D Inne nie wymienione odpady D Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu * Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. gipsy, fosfogipsy) D Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w i D Inne nie wymienione odpady D Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych * Odpady zawierające substancje niebezpieczne D Inne nie wymienione odpady D Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych Inne nie wymienione odpady D Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych * Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy D10

8 * Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem ) D Czysta sadza D * Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi D Inne nie wymienione odpady D Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej * Wody popłuczne i ługi macierzyste D * Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste D * Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste D * Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców D * Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne D * Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców D * Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne D * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne D Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w D Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w ) D Inne nie wymienione odpady D Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych * Wody popłuczne i ługi macierzyste D * Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste D * Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste D * Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców D * Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne D * Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców D * Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne D * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne D Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w D Odpady tworzyw sztucznych R * Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory) D Odpady z dodatków inne niż wymienione w R * Odpady zawierające niebezpieczne silikony D Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w D Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy R1

9 Inne nie wymienione odpady D Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11) * Wody popłuczne i ługi macierzyste D * Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste D * Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste D * Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców D * Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne D * Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców D * Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne D * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne D Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w D Inne nie wymienione odpady D Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem i ), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów * Wody popłuczne i ługi macierzyste D * Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste D * Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste D * Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców D * Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne D * Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców D * Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne D * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne D Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w D * Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne D * Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności D Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w D Inne nie wymienione odpady D Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków * Wody popłuczne i ługi macierzyste D * Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste D * Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste D * Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców D * Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne D10

10 * Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców D * Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne D * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne D Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w D * Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne D Odpady stałe inne niż wymienione w D * Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne D Odpady ciekłe inne niż wymienione w D Inne nie wymienione odpady D Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków * Wody popłuczne i ługi macierzyste D * Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste D * Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste D * Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców D * Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne D * Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców D * Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne D * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne D Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w D Ziemia bieląca z rafinacji oleju D Zwroty kosmetyków i próbek R Inne nie wymienione odpady D Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych nie wymienionych produktów chemicznych * Wody popłuczne i ługi macierzyste D * Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste D * Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste D * Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców D * Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne D * Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców D * Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne D * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne D Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w D10

11 Inne nie wymienione odpady D Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów * Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne D Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w D10 R * Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne D Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w R * Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne D Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w D * Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne D Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w R * Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne D Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w D * Zmywacz farb lub lakierów D Inne nie wymienione odpady D Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych) Odpady proszków powlekających D Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne D Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne D Inne nie wymienione odpady D Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich Szlamy wodne zawierające farby drukarskie D Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie D10 R * Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne D Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w D10 R * Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne D Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w R * Zużyte roztwory trawiące D * Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne D Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w D * Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne D Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w R1

12 Inne nie wymienione odpady D Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej) * Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne D Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w R * Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne D Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w R * Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne D Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w D * Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne D Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w D10 R * Olej żywiczny D Inne nie wymienione odpady D Odpady nie ujęte w innych podgrupach grupy * Odpady izocyjanianów D Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych * Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów D * Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych D * Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach D * Roztwory utrwalaczy D * Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających D * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro D Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra R Błony i papier fotograficzny nie zawierające srebra R Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii D * Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w , lub D Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w D * Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w D * Przeterminowane odczynniki fotograficzne D Inne nie wymienione odpady D10 10 Odpady z procesów termicznych Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)

13 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w ) D Popioły lotne z węgla D Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej D * Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych D Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych D Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu D * Kwas siarkowy D * Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo D * Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne D Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w D * Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne D Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w D * Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne D Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w , i D * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne D Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w D * Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne D Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w D Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem ) D Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni D Odpady z uzdatniania wody chłodzącej D Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) Inne nie wymienione odpady D Odpady z hutnictwa żelaza i stali * Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne D Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w D * Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje D Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w D * Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne D Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w D Inne szlamy i osady pofiltracyjne D Odpadowy siarczan żelazowy D10 D10

14 Inne nie wymienione odpady D Odpady z hutnictwa aluminium * Piana z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach D Piana z wytopu inna niż wymieniona w D * Odpady zawierające smołę z produkcji anod D Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w D * Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne D Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w D * Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne D Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w D * Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne D Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w D * Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne D Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w D * Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje D Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w D * Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne D Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w D Inne nie wymienione odpady D Odpady z hutnictwa ołowiu * Pyły z gazów odlotowych D * Inne cząstki i pyły D * Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych D * Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych D * Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje D Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w D Inne nie wymienione odpady D Odpady z hutnictwa cynku * Pyły z gazów odlotowych D Inne cząstki i pyły D * Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych D * Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych D * Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje D10

15 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w D * Zgary i piana z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach D Zgary i piana inne niż wymienione w D Inne nie wymienione odpady D Odpady z hutnictwa miedzi * Pyły z gazów odlotowych D Inne cząstki i pyły D * Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych D * Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych D * Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje D Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w D Inne nie wymienione odpady D Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych D Inne cząstki i pyły D Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych D * Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje D Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w D Inne nie wymienione odpady D Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych Cząstki i pyły D * Zgary i piana z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach D Zgary i piana inne niż wymienione w D * Odpady zawierające smołę z produkcji anod D Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w D Odpadowe anody D * Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne D Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w D * Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne D Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w D * Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje D Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w D10

16 Inne nie wymienione odpady D Odpady z odlewnictwa żelaza * Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne D Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w D * Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne D Inne cząstki stałe niż wymienione w D * Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne D Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w D * Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów D Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w D Inne nie wymienione odpady D Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych * Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne D Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w D * Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne D Inne cząstki stałe niż wymienione w D * Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne D Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w D * Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów D Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w D Inne nie wymienione odpady D Odpady z hutnictwa szkła Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego D Cząstki i pyły D * Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne D Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w D * Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych) D Szkło odpadowe inne niż wymienione w D * Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne D Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w D * Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne D Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w D10

17 * Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne D Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w D * Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne D Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w D Inne nie wymienione odpady D Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych) Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej D Cząstki i pyły D Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych D * Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne D Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w D * Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie D Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w D Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków D Inne nie wymienione odpady D Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej D Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego D Cząstki i pyły (z wyłączeniem i ) D Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych D Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w i D * Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne D Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w D Odpady z produkcji cementu D Odpady z produkcji gipsu D Wybrakowane wyroby D Inne nie wymienione odpady D Odpady z krematoriów * Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć D Odpady z produkcji żelazostopów Inne nie wymienione odpady D10 11 Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych

18 11 01 Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania) * Kwasy trawiące D * Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w D * Alkalia trawiące D * Osady i szlamy z fosforanowania WO>15 MJ/kg D * Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne WO>15 MJ/kg D Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w WO>15 MJ/kg D * Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne D Wody popłuczne inne niż wymienione w D * Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne D Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w D * Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne D * Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne D * Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne D Inne nie wymienione odpady D Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych * Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) D Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy D * Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne D Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w D * Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne D Inne nie wymienione odpady D Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali * Odpady zawierające cyjanki D * Inne odpady D Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania * Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych D * Zużyty topnik D Inne nie wymienione odpady D10 12 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów D10

19 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów D Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych D Cząstki i pyły metali nieżelaznych D Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych R * Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów) WO>25 MJ/kg D * Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) WO> 25 MJ/kg D * Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce D * Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców D * Syntetyczne oleje z obróbki metali WO> 25 MJ/kg D * Zużyte woski i tłuszcze D Odpady spawalnicze D * Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne D Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w D * Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne D Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w D * Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) D * Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji WO> 25 MJ/kg D * Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne D Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w D Inne nie wymienione odpady D Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11) * Wodne ciecze myjące D * Odpady z odtłuszczania parą D10 13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) Odpadowe oleje hydrauliczne * Oleje hydrauliczne zawierające PCB D * Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne D * Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych D * Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne D * Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych D10 R * Syntetyczne oleje hydrauliczne D10 R * Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji D10 R1

20 * Inne oleje hydrauliczne D10 R Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe * Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne D * Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych D10 R * Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe D10 R * Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji D10 R * Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe D10 R Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła * Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB D * Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w * Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych D10 R * Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w D10 R * Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji D10 R * Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła D10 R Oleje zęzowe * Oleje zęzowe z żeglugi śródlądowej D * Oleje zęzowe z portowych kanałów ściekowych D * Oleje zęzowe z innej żeglugi D Odpady z odwadniania olejów w separatorach * Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach D * Szlamy z odwadniania olejów w separatorach D * Szlamy z kolektorów D * Olej z odwadniania olejów w separatorach D * Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach D * Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach D Odpady paliw ciekłych * Olej opałowy i olej napędowy R * Benzyna R * Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) R Odpady olejowe nie ujęte w innych podgrupach * Szlamy lub emulsje z odsalania D * Inne emulsje D10 D10

21 Zaolejone odpady stałe ze statków R * Inne nie wymienione odpady D10 14 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach * Freony, HCFC, HFC D * Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników D * Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników D * Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne D * Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki D10 15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) Opakowania z papieru i tektury R Opakowania z tworzyw sztucznych R Opakowania z drewna R Opakowania wielomateriałowe R Zmieszane odpady opakowaniowe R Opakowania z tekstyliów R * Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin) D10 R * Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego D Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne * Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), [tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne] zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) Sorbenty, materiały filtracyjne, [tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne] inne niż wymienione w R1 16 Odpady nie ujęte w innych grupach Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup i 16 08) Zużyte opony R * Filtry olejowe D * Elementy zawierające rtęć D * Elementy zawierające PCB D * Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) D Tarcze hamulcowe inne niż wymienione w D * Płyny hamulcowe D10 D10

22 * Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników D Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników D10 R Tworzywa sztuczne R Szkło D * Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w do , i D Inne nie wymienione elementy D Inne nie wymienione odpady D Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych * Transformatory i kondensatory zawierające PCB D * Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w D Zużyte urządzenia inne niż wymienione w do D * Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń D Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w D Partie produktów nie odpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku * Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne D Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w , D * Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne D Organiczne odpady inne niż wymienione w , D10 R Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia D10 R Odpady materiałów wybuchowych * Odpadowa amunicja D * Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne) D * Inne materiały wybuchowe D Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia * Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne D Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w D * Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych * Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) D * Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) D Zużyte chemikalia inne niż wymienione w , lub D Baterie i akumulatory * Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów D10 D10

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 2. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 3. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 4. 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje, w tym

Bardziej szczegółowo

Wykaz odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w instalacji termicznego przekształcania odpadów obsługiwanej przez SABA Sp. z o.o.

Wykaz odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w instalacji termicznego przekształcania odpadów obsługiwanej przez SABA Sp. z o.o. Wykaz odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w instalacji termicznego przekształcania odpadów obsługiwanej przez SABA Sp. z o.o. w Płocku Tabela nr 1. Wykaz odpadów przewidzianych do termicznego unieszkodliwiania.

Bardziej szczegółowo

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów * Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową * Płuczki i odpady wiertnicze zawierające

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów * Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową * Płuczki i odpady wiertnicze zawierające Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 01 05 05* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową 01 05 06* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje 03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU.

WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU. WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU. Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 1. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 2. 02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej 3. 02 01 10 Odpady metalowe

Bardziej szczegółowo

Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06. 29 10 01 09* Kwas siarkowy. 30 10 01 22*

Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06. 29 10 01 09* Kwas siarkowy. 30 10 01 22* Odpady 01 06 01 01* Kwas siarkawy i siarkowy. 02 06 01 02* Kwas chlorowodorowy. 03 06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy. 04 06 01 06* Inne kwasy. 05 06 02 01* Wodorotlenek wapniowy. 06 06 02 03* Wodorotlenek

Bardziej szczegółowo

Ilość i rodzaje odpadów dopuszczonych do odzysku metodą R1 na spalarni odpadów przez termiczne unieszkodliwienie w ilości 6000 Mg/rok

Ilość i rodzaje odpadów dopuszczonych do odzysku metodą R1 na spalarni odpadów przez termiczne unieszkodliwienie w ilości 6000 Mg/rok Załącznik nr 3 (część 3a) do decyzji RŚ.VI.7660/1-1/08 Załącznik nr 3 do decyzji ŚR.IV-6618-23/1/06 Ilość i rodzaje odpadów dopuszczonych do odzysku metodą R1 na spalarni odpadów przez termiczne unieszkodliwienie

Bardziej szczegółowo

Decyzja na wytwarzanie odpadów

Decyzja na wytwarzanie odpadów Kod odpadu Rodzaj odpadu 2 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności 02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE NR SW.II.JD /08 - ZESTAWIENIE ODPADÓW DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA. kod odpad R2 R4/1 R4/2 R14 D9/1 D9/2

POZWOLENIE ZINTEGROWANE NR SW.II.JD /08 - ZESTAWIENIE ODPADÓW DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA. kod odpad R2 R4/1 R4/2 R14 D9/1 D9/2 PROCESY ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW UJĘTE W POZWOLENIU: R2 - odzysk rozpuszczalników met. mikrofiltracji molekularnej R4/1 - odzysk metali metodą elektrolityczną R4/2 - odzysk soli metali metodami

Bardziej szczegółowo

Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin

Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin Odbierane odpady Rodzaj odpadu 1 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin 01 01 01 Odpady z wydobywania

Bardziej szczegółowo

F.H.U. ECOM Jarosław Trzaskowski ul. Chemiczna 5 41-100 Śiemianowice Śląskie tel. 0 792 460 560 email: biuro@ecom.slask.pl

F.H.U. ECOM Jarosław Trzaskowski ul. Chemiczna 5 41-100 Śiemianowice Śląskie tel. 0 792 460 560 email: biuro@ecom.slask.pl F.H.U. ECOM Jarosław Trzaskowski ul. Chemiczna 5 41-100 Śiemianowice Śląskie tel. 0 792 460 560 email: biuro@ecom.slask.pl KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 01 Odpady powstające przy

Bardziej szczegółowo

5,51 5,89 związków chlorowcoorganicznych * Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające

5,51 5,89 związków chlorowcoorganicznych * Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające CENNIK ZA USŁUGI MAGAZYNOWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. CENNIK OBOWIĄZUJE Kod odpadu OD DNIA 01.01.2010 Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka bazowa netto [zł/kg] 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16. Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych

Załącznik nr 16. Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Załącznik nr 16 Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Styczeń 2008 Tabela 1. Wykaz ilości odpadów przemysłowych niebezpiecznych z sektora

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) Dz.U.01.112.1206 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

x x o 05 05 i 01 05 06 01 05 08

x x o 05 05 i 01 05 06 01 05 08 Grupa 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin 01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka bazowa netto 2011 [zł/kg]

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka bazowa netto 2011 [zł/kg] CENNIK ZA USŁUGI CENNIK ZA MAGAZYNOWANIA USŁUGI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. CENNIK OBOWIĄZUJE CENNIK OBOWIĄZUJE OD 01.01.2010 ROKU. OD DNIA 01.01.2011 Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka

Bardziej szczegółowo

Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 010505. i 010506 7 010599 Inne nie wymienione odpady x x Grupa 02

Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 010505. i 010506 7 010599 Inne nie wymienione odpady x x Grupa 02 Grupa 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin 1 01 0102 Odpady z wydobywania kopalin innych niż

Bardziej szczegółowo

Ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do unieszkodliwienia w procesie D10 w okresie roku (w ilości łącznej do Mg/rok)

Ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do unieszkodliwienia w procesie D10 w okresie roku (w ilości łącznej do Mg/rok) Załącznik nr 1 do decyzji RŚ.VI.7660/1-1/08 Załącznik nr 1 do decyzji ŚR.IV-6618-23/1/06 Ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do unieszkodliwienia w procesie D10 w okresie roku (w ilości

Bardziej szczegółowo

Ilość odpadu Mg/rok * Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

Ilość odpadu Mg/rok * Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali Zał. nr 1 Załącznik nr 1 do decyzji ŚR.IV-6618-23/1/06 Ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do unieszkodliwienia w procesie D10 w okresie roku (w ilości łącznej do 8 000 Mg/rok) Lp. Kod

Bardziej szczegółowo

ODPADY NIEBEZPIECZNE * Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne * Odpady z

ODPADY NIEBEZPIECZNE * Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne * Odpady z ODPADY NIEBEZPIECZNE 03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje 03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje 03 02 03* Metaloorganiczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Bardziej szczegółowo

Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki ( bez fazy ciekłej) Mg 990,00 1069,20 04 02

Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki ( bez fazy ciekłej) Mg 990,00 1069,20 04 02 CENNIK ZA USŁUGI MAGAZYNOWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W TCZEWIE I STEGNIE - 2015 R Obowiązuje od 01.04.2015 roku KOD GRUPY, PODGRUPY I RODZAJE ODPADÓW J.M. CENA NETTO zł/mg 02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa,

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 11.11.2015 L 294/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/2002 z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające załączniki IC i V do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006

Bardziej szczegółowo

PROCESY ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW UJĘTE W POZWOLENIU:

PROCESY ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW UJĘTE W POZWOLENIU: NYCZ INTERTRADE SP. Z O.O. ul. Płk. Dąbka 8C, 30-732 Kraków Oddział Niepołomice ul. Grabska 15A, 32-005 Niepołomice tel.: 012 / 281-11-61 oddzial@nycz.pl www.ekonycz.pl PROCESY ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania Decyzja Starosty Poznańskiego nr WS.6233.1.2014.VII z dnia 28 lutego 2014r. ważna do 28 lutego 2024r.

Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania Decyzja Starosty Poznańskiego nr WS.6233.1.2014.VII z dnia 28 lutego 2014r. ważna do 28 lutego 2024r. przewidzianych do zbierania Decyzja Starosty Poznańskiego nr WS.6233.1.2014.VII z dnia 28 lutego 2014r. ważna do 28 lutego 2024r. 01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) 01 01

Bardziej szczegółowo

Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku, ujętych w załącznikach 3a), 3b) i 3c).

Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku, ujętych w załącznikach 3a), 3b) i 3c). Zał. nr 4 Załącznik nr 7 do decyzji ŚR.IV-6618-23/1/06 Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku, ujętych w załącznikach 3a), 3b) i 3c). Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 1. 07 05 81

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 lipca 2003 r. OŚ.IV.7623/51/03 D E C Y Z J A

Bydgoszcz, dnia 25 lipca 2003 r. OŚ.IV.7623/51/03 D E C Y Z J A Bydgoszcz, dnia 25 lipca 2003 r. OŚ.IV.7623/51/03 D E C Y Z J A Na podstawie art. 28, art. 30, art. 36, art. 63 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz. U. Nr 62, poz. 628; z późn. zm./, rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) Dz.U.2001.112.1206 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rodzaje odpadów. 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali. 01 05 04 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej

Rodzaje odpadów. 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali. 01 05 04 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej przewidzianych do transportu Decyzja Starosty Poznańskiego nr WS.VII.7648-24/09, WS.6233.107.2011.VII ważna do 14 września 2019. część I 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali 01

Bardziej szczegółowo

Miejsce i sposób magazynowania unieszkodliwianych odpadów.

Miejsce i sposób magazynowania unieszkodliwianych odpadów. Załącznik nr 4 do decyzji RŚ.VI.7660/1-1/08 Załącznik nr 5 do decyzji ŚR.IV-6618-23/1/06 Miejsce i sposób magazynowania unieszkodliwianych odpadów. Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Kod odpadu 01 04 07* 01 04 80* 01

Bardziej szczegółowo

KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Kod 1) Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 1 2 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

Bardziej szczegółowo

-= ODPADY KTÓRE ODBIERAMY =-

-= ODPADY KTÓRE ODBIERAMY =- -= ODPADY KTÓRE ODBIERAMY =- Kod 1) Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 1 2 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do formularza OS-6R

Załącznik do formularza OS-6R Załącznik do formularza OS-6R WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW OBJĘTYCH SPRAWOZDANIEM NA FORMULARZU OS-6R Kod 1) Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych

Bardziej szczegółowo

KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin 01

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie rodzajów odpadów przyjmowanych do termicznego unieszkodliwiania w RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o. w Jedliczu

Wyszczególnienie rodzajów odpadów przyjmowanych do termicznego unieszkodliwiania w RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o. w Jedliczu Wyszczególnienie rodzajów odpadów przyjmowanych do termicznego unieszkodliwiania w RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o. w Jedliczu *odpady 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr OS-300/2014. orzeka się:

Decyzja Nr OS-300/2014. orzeka się: STAROSTA WEJHEROWSKI 84-200 Wejherowo ul. 3-Maja 4 tel. 58 572 94 01, fax. 58 572 94 02 e-mail: starostwo@powiat.wejherowo.pl Wejherowo, dnia 09 lipca 2014 r. Za zwrotnym dowodem doręczenia OS.6233.28.2014.MM1

Bardziej szczegółowo

KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. Kod 1)

KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. Kod 1) 01 KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Kod 1) Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 1 2 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

Bardziej szczegółowo

Katalog odpadów dzieli odpady w zależności od źródła ich powstawania na 20 następujących grup:

Katalog odpadów dzieli odpady w zależności od źródła ich powstawania na 20 następujących grup: Katalog odpadów dzieli odpady w zależności od źródła ich powstawania na 20 następujących grup: str 01 odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do formularza OS-6

Załącznik do formularza OS-6 Załącznik do formularza OS-6 WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW OBJĘTYCH SPRAWOZDANIEM NA FORMULARZU OS-6 Kod 1) Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE katalog odpadów

AKTY PRAWNE katalog odpadów AKTY PRAWNE katalog odpadów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Kod 1) Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 1 2 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. w sprawie katalogu odpadów 2)

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. w sprawie katalogu odpadów 2) Projekt z dnia 5 lutego 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia. w sprawie katalogu odpadów 2) Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO zł/mg 02 01

CENA BRUTTO zł/mg 02 01 CENNIK ZA USŁUGI MAGAZYNOWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W TCZEWIE I STEGNIE - 2016 R Obowiązuje od 01.04.2015 roku KOD GRUPY, PODGRUPY I RODZAJE ODPADÓW J.M. CENA NETTO zł/mg CENA BRUTTO zł/mg 02 01 Odpady

Bardziej szczegółowo

KORZENNA WAŁBRZYCH ZBIERANIE. R 5 R 12 D 5 R 12 R 12 R1 D10 D 10 R 1 R12 R 5/D 9 R12 Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

KORZENNA WAŁBRZYCH ZBIERANIE. R 5 R 12 D 5 R 12 R 12 R1 D10 D 10 R 1 R12 R 5/D 9 R12 Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów WYKAZ PRZYJMOWANYCH ODPADÓW Mo-BRUK S.A. Lokalizacja Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

Bardziej szczegółowo

Ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do unieszkodliwienia w okresie roku.

Ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do unieszkodliwienia w okresie roku. Załącznik nr 1 do decyzji ŚR.IV-6618-23/1/06 Ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do unieszkodliwienia w okresie roku. Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość odpadu Mg/rok 1. 01 04 07* Odpady

Bardziej szczegółowo

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. z dnia 8 października 2001r.

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. z dnia 8 października 2001r. Dz.U.2001.112.1206 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. z dnia 8 października 2001r.) Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania i transportu w RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o. w Jedliczu

Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania i transportu w RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o. w Jedliczu Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania i transportu w RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o. w Jedliczu *odpady niebezpieczne 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA Katalog odpadów. Dz.U.2014.1923 z dnia 2014.12.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 grudnia 2014 r. Wejście w życie: 1 stycznia 2015 r. Uchylony z dniem: 7 stycznia 2020 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) Dz.U.01.112.1206 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

1 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin Odpady z wydobywania kopalin

1 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin Odpady z wydobywania kopalin NOWY KOD odpadów - którego wcześniej nie było w katalogu odpadów OBOWIĄZUJĄCE STARE Kod odpadu Nazwa odpadu 1 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 Katalog odpadów. Dz.U.2014.1923 z dnia 2014.12.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 2 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Katalog odpadów dopuszczonych do składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 16 stycznia 2013 r.

Katalog odpadów dopuszczonych do składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 16 stycznia 2013 r. Katalog odpadów dopuszczonych do składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 16 stycznia 2013 r. Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena netto z opłatą Podatek VAT % Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Sandomierz. Numer identyfikacji

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Sandomierz. Numer identyfikacji Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Sandomierz Numer Firma / Imię Nazwisko Oznaczenie siedziby i adres firmy/adres Numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1923 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 2)

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1923 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 2) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1923 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 2) Na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do decyzji RŚ.VI.7660/1-1/08

Załącznik nr 7 do decyzji RŚ.VI.7660/1-1/08 Załącznik nr 7 do decyzji RŚ.VI.7660/1-1/08 Załącznik nr 8 do decyzji do decyzji ŚR.IV-6618-23/1/06 Miejsce i sposób magazynowania zbieranych i transportowanych odpadów oraz sposoby dalszego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 2 do Umowy Katalog odpadów dopuszczonych do składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 01 stycznia 2012 r. Załącznik nr 2 do Umowy Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena odpadu netto

Bardziej szczegółowo

Decyzja na zbieranie odpadów

Decyzja na zbieranie odpadów Kod odpadu Rodzaj odpadu 2 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności 02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Bilans odpadów przemysłowych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych

Załącznik nr 9. Bilans odpadów przemysłowych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Załącznik nr 9 Bilans odpadów przemysłowych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Styczeń 2008 Tabela 1. Wykaz ilości odpadów przemysłowych wytwarzanych na terenie Szczecina w 2006

Bardziej szczegółowo

Cena odpadu netto z opłatą

Cena odpadu netto z opłatą Cennik składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 01 stycznia 2015 r. Ceny zawierają odpis na fundusz rekultywacyjny w wysokości 5,25 zł za 1 tonę odpadu. Lp. Kod odpadu

Bardziej szczegółowo

str. 1 REJESTR DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY CISNA

str. 1 REJESTR DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY CISNA str. 1 REJESTR DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY CISNA Numer rejestrowy Data wpisu Numer identyfikacji podatkowej NIP Numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 723 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 6 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 723 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 6 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 723 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 723 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 6 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 723 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 6 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 723 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODPADÓW ZBIERANYCH Rodzaj odpadu odpadu Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych 02 leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa

WYKAZ ODPADÓW ZBIERANYCH Rodzaj odpadu odpadu Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych 02 leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa WYKAZ ODPADÓW ZBIERANYCH Kod Rodzaj odpadu odpadu Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych 02 leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa 02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych

Bardziej szczegółowo

KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (Dz.U. Nr 112, poz. 1206, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Lp. Kod Rodzaj odpadu

Lp. Kod Rodzaj odpadu Lp. Kod Rodzaj odpadu 1. 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali 2. 01 03 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali niezależnych inne niż wymienione w 01 03 80 3. 01 04 08 Odpady

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Rodzaje odpadów niebezpiecznych. Kod wg katalogu odpadów. w zamykanych szczelnych paletopojemnikach o pojemności 1 m 3 z tworzywa sztucznego

Tabela 1. Rodzaje odpadów niebezpiecznych. Kod wg katalogu odpadów. w zamykanych szczelnych paletopojemnikach o pojemności 1 m 3 z tworzywa sztucznego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wykaz odpadów powstających w Głównym Instytucie Górnictwa objętych przedmiotowym zamówieniem wraz z określeniem sposobu ich gromadzenia, odbioru oraz transportu Tabela

Bardziej szczegółowo

Druk nr 456 cz. 3 cz. Warszawa, 28 maja 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM

Druk nr 456 cz. 3 cz. Warszawa, 28 maja 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM Druk nr 456 cz. 3 cz. Warszawa, 28 maja 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-73-10 Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

KATALOG ODPADÓW. 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

KATALOG ODPADÓW. 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin KATALOG ODPADÓW 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin 01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali

Bardziej szczegółowo

Lp. Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódź, Al. Piłsudskiego 8 tel.: , fax:

Lp. Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódź, Al. Piłsudskiego 8 tel.: , fax: Załącznik 1 do decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 19 sierpnia 2011 r. znak: RO.VI.7243.1.22.2011.AB Zgodnie z pkt. III.6.1. decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 19 sierpnia 2011 r.,

Bardziej szczegółowo

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne Kod odpadu Rodzaj odpadu 1 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin 01 01 01 Odpady z wydobywania rud

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) za rok 2011

Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) za rok 2011 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON OS-6 Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) za

Bardziej szczegółowo

LISTA ODPADÓW KTÓRE ODBIERAMY

LISTA ODPADÓW KTÓRE ODBIERAMY LISTA ODPADÓW KTÓRE ODBIERAMY L.p Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 1 01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) 2 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

Bardziej szczegółowo

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2015.

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2015. Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2015. Sektor nr 1 składowiska Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Cena netto zł/mg 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa,

Bardziej szczegółowo

Wykaz odpadów przyjmowanych do ZUO Konin

Wykaz odpadów przyjmowanych do ZUO Konin Wykaz odpadów przyjmowanych do ZUO Konin Kod odpadu Rodzaje odpadów 01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niŝ rudy metali 01 01

Bardziej szczegółowo

Kody odpadów, na których zbieranie PUKiB posiada stosowne decyzje.

Kody odpadów, na których zbieranie PUKiB posiada stosowne decyzje. Kody odpadów, na których zbieranie PUKiB posiada stosowne decyzje. KOD RODZAJ ODPADU 01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy

Bardziej szczegółowo

Kod Rodzaj odpadu

Kod Rodzaj odpadu Kod Rodzaj odpadu 1 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin 01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy z dnia. nr Szczegółowy opis Przedmiotu dla Umowy na odbiór odpadów z Terminalu LNG w Świnoujściu Spis treści Szczegółowy opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Lp. Kod Rodzaj odpadów

Lp. Kod Rodzaj odpadów Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Jerzy Rudowicz, Sławomir Rudowicz Sp. J. w Kaliszu posiada zezwolenia na zbieranie i transport niŝej wymienionych odpadów: Lp. Kod Rodzaj odpadów 01 Odpady powstające

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

C E N N I K ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW NA MIEJSKIM SKŁADOWISKU ODPADÓW W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU UL. NAFTOWA 7 OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LIPCA 2007 ROKU.

C E N N I K ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW NA MIEJSKIM SKŁADOWISKU ODPADÓW W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU UL. NAFTOWA 7 OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LIPCA 2007 ROKU. C E N N I K ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW NA MIEJSKIM SKŁADOWISKU ODPADÓW W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU UL. NAFTOWA 7 OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LIPCA 2007 ROKU. Lp KOD Odpadu NAZWA ODPADU Cena za 1 tonę umieszczenia odpadów na

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 139/2004. Nazwa odpadu. 01 03 06 Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81

DECYZJA Nr 139/2004. Nazwa odpadu. 01 03 06 Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81 Prezydent Miasta Katowice ZKS.IV.JZ.7660-255/04 (za dowodem doręczenia) Katowice, dnia 31.08.2004 r. DECYZJA Nr 139/2004 Na podstawie art. 104 KPA, art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) Katalog odpadów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska KATALOG ODPADÓW WRAZ

Bardziej szczegółowo

Składowisko Odpadów Komunalnych przy ul. Granicznej 48 w Brzeszczach

Składowisko Odpadów Komunalnych przy ul. Granicznej 48 w Brzeszczach D. Oferta Zakładu Gospodarki Odpadami Składowisko Odpadów Komunalnych przy ul. Granicznej 48 w Brzeszczach godz. otwarcia: w dni robocze w godzinach od 7 00 do 20 00, w soboty od 7 00 do 14 00., tel. 32/613

Bardziej szczegółowo

SITA Małopolska posiada zezwolenie na transport odpadów o następujących kodach:

SITA Małopolska posiada zezwolenie na transport odpadów o następujących kodach: SITA Małopolska posiada zezwolenie na transport odpadów o następujących kodach: Kod Rodzaj odpadu 01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin

Bardziej szczegółowo

Rodzaj odpadu odpadu 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

Rodzaj odpadu odpadu 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin WYKAZ ODPADÓW TRANSPORTOWANYCH Kod Rodzaj odpadu odpadu 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali

Bardziej szczegółowo

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2013.

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2013. Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2013. Sektor nr 1 składowiska Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Cena netto zł/mg 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,

Bardziej szczegółowo

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2014.

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2014. Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2014. Sektor nr 1 składowiska Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Cena netto zł/mg 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,

Bardziej szczegółowo

Cennik na odpady inne niż komunalnie i niebezpieczne na rok 2011.

Cennik na odpady inne niż komunalnie i niebezpieczne na rok 2011. Cennik na odpady inne niż komunalnie i niebezpieczne na rok 2011. Sektor nr 1 składowiska odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Cena netto zł/mg 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,

Bardziej szczegółowo

Formularz B karta informacyjna dla decyzji. rok 2004

Formularz B karta informacyjna dla decyzji. rok 2004 Formularz B karta informacyjna dla decyzji rok 2004 Lp. Decyzje 2. Zakres przedmiotowy decyzji pozwolenie na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem wymagań na prowadzenie działalności w zakresie odzysku

Bardziej szczegółowo

02 03 02 Odpady konserwantów 02 03 03 Odpady poekstrakcyjne 02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 02 03 05 Osady z

02 03 02 Odpady konserwantów 02 03 03 Odpady poekstrakcyjne 02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 02 03 05 Osady z 01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali 01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu 01 03 04* Odpady

Bardziej szczegółowo

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 1 2 01 03 08 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07 01 03 09 Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w

Bardziej szczegółowo

Golub Dobrzyń, DECYZJA

Golub Dobrzyń, DECYZJA Golub Dobrzyń, 2005-04-21 DECYZJA Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 19 ust.2 pkt 2, ust.3,5, art. 31 ust. 1 i 3 w związku z art. 20, art. 21,art. 27 ust 1 i 2, a także art. 28 ust. 4 i 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regon (jeśli posiada)

Regon (jeśli posiada) Numer rejestrowy Oznaczenie firmy, adres NIP Regon (jeśli posiada) Rodzaj odbieranych odpadów RDR/1/SK/2012 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie 555-000-66-60

Bardziej szczegółowo

01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) 01 01 02 Odpady z wydobywania

Bardziej szczegółowo

Cennik na odpady inne niż komunalnie i niebezpieczne na rok 2010.

Cennik na odpady inne niż komunalnie i niebezpieczne na rok 2010. Cennik na odpady inne niż komunalnie i niebezpieczne na rok 2010. Sektor nr 1 składowiska odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Cena netto zł/mg 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,

Bardziej szczegółowo

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem ) Odpady z wydobywania kopalin innych

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem ) Odpady z wydobywania kopalin innych Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 1 2 01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali 01 01 80 Odpady skalne z górnictwa

Bardziej szczegółowo

Rodzaj odpadu. Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania

Rodzaj odpadu. Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania Załącznik nr 1 do decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 18 marca 2015 r., znak: RŚVI.7243.95.2014.AB Tabela 22 Wykaz rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 1.

Bardziej szczegółowo

LISTA ODPADÓW KTÓRE ODBIERAMY. Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 1 2

LISTA ODPADÓW KTÓRE ODBIERAMY. Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 1 2 LISTA ODPADÓW KTÓRE ODBIERAMY Kod 1) Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 1 2 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania

Bardziej szczegółowo

Kod odpadu Rodzaj odpadu

Kod odpadu Rodzaj odpadu Kod odpadu Rodzaj odpadu 1 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin 01 01 01 Odpady z wydobywania rud

Bardziej szczegółowo

NIP: , KRAJOWY REJESTR S

NIP: , KRAJOWY REJESTR S U W A G A Podatek VAT wynosi 8 %. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz

Bardziej szczegółowo