Zastosowanie programu symulacji zdarzeń drogowych dla analizy wypadku z udziałem wielu uczestników

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie programu symulacji zdarzeń drogowych dla analizy wypadku z udziałem wielu uczestników"

Transkrypt

1 GOLA Marek 1 RÓŻYCKI Andrzej 2 Zastosowanie programu symulacji zdarzeń drogowych dla analizy wypadku z udziałem wielu uczestników WSTĘP Poprawna analiza wypadków drogowych w kontekście ich rekonstrukcji w sposób jak najbardziej odpowiadający rzeczywistemu przebiegowi komplikuje się w przypadku zdarzeń z udziałem wielu uczestników, szczególnie jeśli ci uczestnicy w okresie poprzedzającym kontakt wypadkowy poruszają się w sposób niejednostajny (zmieniają parametry ruchu i kierunek ruchu). W takich przypadkach nieocenionym narzędziem w analizie stają się programy komputerowe symulacji zdarzeń drogowych. Obecnie dostępnych jest wiele takich programów między innymi programy: PC Crash, HVE i V-sim firmy Cyborg Idea [1], [2]. Treścią artykułu jest analiza takiego złożonego przypadku dotyczącego wypadku drogowego ze śmiertelnym potrąceniem przez samochód osobowy pieszego przechodzącego jezdnię do której wykorzystano program komputerowy V-sim [3]. Analizę przeprowadzono dokonując wielokrotnych symulacji bowiem dla ustalenia istotnych okoliczności wypadku trzeba było uwzględnić złożony ruch zarówno pojazdu (przyśpieszanie a potem hamowanie) jak i pieszego (zmiana tempa przechodzenia przez jezdnię ) ale również ruch drugiego pojazdu na sąsiednim pasie ruchu i ruch kolejnych pieszych poruszających się inaczej niż potrącony mężczyzna. 1. OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA Na podstawie dowodów osobowych i materialnych ustalono podstawowe okoliczności wypadku. Wypadek zdarzył się w porze nocnej na oświetlonej lampami ulicznymi jednokierunkowej jezdni składającej się z trzech pasów ruchu o szerokości 3,8m każdy. Ustalono, że oświetlenie było wystarczające dla widzialności przeszkód na jezdni z odległości gwarantującej zatrzymanie pojazdu przy dopuszczalnej prędkości poruszania się. Dwie kobiety i mężczyzna przechodzili jezdnię na wyznaczonym przejściu dla pieszych przy czym kobiety po przejściu normalnym krokiem pierwszego pasa ruchu zatrzymały się przepuszczając nadjeżdżające z lewej strony pojazdy a mężczyzna, który idąc przy krawędzi przejścia pierwszy pas przechodził tak jak one, na drugi pas wbiegł usiłując przebiec przed nadjeżdżającymi pojazdami. Zdołał przebiec przed samochodem dostawczym nadjeżdżającym środkowym pasem ale po wbiegnięciu na trzeci pas został potrącony w odległości 9,2 m od krawędzi jezdni przez samochód osobowy Opel Omega, który poruszał się równolegle do samochodu dostawczego, w ten sposób, że przed przejściem przód Opla znajdował się w połowie długości samochodu dostawczego. Potrącenie nastąpiło lewym przednim narożnikiem Opla. W chwili potrącenia samochód na jezdni znaczył ślad blokowania lewego przedniego koła, który przebiegał skośnie w kierunku lewej krawędzi jezdni. Pieszy po potrąceniu został odrzucony do przodu a samochód po przebyciu odcinka drogi o długości s= 20,2m ze znaczeniem śladu blokowania koła przemieścił się jeszcze na odcinku x=7,2m już bez efektów awaryjnego hamownia. Ostatecznie zatrzymał się na jezdni, przy czym ostatni odcinek przemieszczenia bez śladu hamowania odbył się równolegle do osi jezdni. Z wyjaśnień kierującego Oplem wynikało, że przed wypadkiem ruszył z miejsca zatrzymania przy wcześniejszym sygnalizatorze świetlnym a obok niego środkowym pasem ruchu poruszał się 1 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Mechaniczny; Radom; ul. Chrobrego 45. Tel: ,, Fax: , 2 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Mechaniczny; Radom; ul. Chrobrego 45. Tel: ,, Fax: , 2035

2 równolegle samochód dostawczy. Gdy zbliżali się do przejścia dla pieszych odległego o 88,2m od miejsca, z którego ruszyli i prędkość jego samochodu wynosiła około 40km/h samochód dostawczy był w jego ocenie wysunięty połową swej długości przed samochód osobowy i przesłaniał widoczność przejścia. Kierowca Opla zauważył obecność pieszego dopiero, gdy ten wbiegł na jego pas ruchu. Opel znajdował się wówczas zbyt blisko aby kierujący nim był w stanie wykonać skuteczny manewr hamowania i dlatego doszło do potrącenia pieszego. Głównym zadaniem analizy było ustalenie na podstawie zrekonstruowanego zdarzenia dwóch okoliczności: jaka była prędkość samochodu Opel przed rozpoczęciem awaryjnego hamowania warunków widoczności przejścia dla pieszych i przemieszczającego się po tym przejściu pieszego dla kierującego Oplem 2. ZAŁOŻENIA DLA PRZEPROWADZONEJ SYMULACJI I JEJ PRZEBIEG Odpowiedzi na postawione powyżej pytania mogły być sformułowane w oparciu o przeprowadzoną wynikową komputerową symulację wypadku uwzględniającą następujące podstawowe założenia: ruch poszczególnych niezależnych obiektów (Opla, samochodu dostawczego, kobiet i mężczyzny) uwzględniający wszystkie zmienne fazy wynikające ze znanych okoliczności zdarzenia znaczony tylko przez lewe przednie koło Opla ślad blokowania ukośny względem osi jezdni, rozpoczynający się przed miejscem potrącenia i kończący przed miejscem zatrzymania Opla przewidywaną charakterystykę procesu zatrzymywania pojazdu w trybie awaryjnego hamowania (uwzględnienie czasu reakcji kierowcy i czasu narastania opóźnienia hamowania przewidywaną charakterystykę rozpędzania Opla przez biegi z miejsca ruszenia do miejsca podjęcia przez kierującego decyzji o awaryjnym hamowaniu znane miejsce potrącenia pieszego i jego usytuowanie w chwili kontaktu względem przodu pojazdu położenie głowy kierowcy w kabinie samochodu Opel w aspekcie widoczności obiektów przed jego przodem W symulacji wykorzystano dodatkową opcję programu V-Sim [3] pozwalającą na wizualizację widoczności z miejsca kierowcy na drogę uwzględniającą widoczność wszystkich obiektów uczestniczących w symulowanym zdarzeniu W celu przejrzystego pokazania przebiegu wypadku zdarzenie podzielono na 9 faz czasowych dla których punktami granicznymi były okoliczności istotne z punktu widzenia analizy. Symulację rozpoczęto dla chwili ruszenia Opla i samochodu dostawczego z miejsca zatrzymania przed sygnalizatorami świetlnymi, zakończono dla chwili zatrzymania Opla po potrąceniu pieszego. Dochodząc do ostatecznej wersji symulacji drogą wielokrotnych prób polegających na dobieraniu niejednakowego stopnia skuteczności działania układu hamulcowego w odniesieniu do kół prawej i kół lewej strony pojazdu doprowadzono do praktycznie pełnej zgodności wyznaczonego w symulacji przebiegu śladu blokowania przedniego lewego koła z rzeczywistym śladem jaki pozostał na miejscu wypadku. W ten sposób uwzględniono niesymetryczny rozkład siły hamowania objawiający się powstaniem tylnego jednego śladu blokowania koła przebiegającego ukośnie względem osi jezdni mimo pierwotnego ruchu pojazdu równolegle do osi jezdni. Należy podkreślić, że nie dysponując programem symulacyjnym byłoby w rekonstrukcji wypadku bardzo trudne wręcz niemożliwe uwzględnienie tego czynnika, co niewątpliwie ograniczyłoby w takim przypadku wiarygodność ostatecznych wyników analizy. W tabeli 1 zebrano najbardziej istotne dla analizy parametry wyliczone przez program symulacyjny dla początku każdej fazy. 2036

3 Tab. 1. Wyliczone w symulacji parametry ruchu dla Opla i pieszego w poszczególnych fazach zdarzenia Faza ruchu Opla Odległość Prędkość Stan ruchu pieszego Odległość Widoczność Czas od Opla od Opla pieszego od pieszego dla początku punktu [km/h] wejścia na kierowcy symulacji[s] startu [m] przejście [m] Opla Start (faza 1) 0,0 0,0 0,0 Przed wejściem na nieokreślona nieokreślona przejście 33,5 Wejście na przejście 0 + Rozpędzanie przez biegi (faza 2) 6,5 33,2 (powstanie stanu zagrożenia) Rozpędzanie przez biegi (faza 3) 9,3 62,1 42,6 Pieszy wbiega na drugi 3,6 + pas Zaprzestanie rozpędzania - 46,3 Pieszy biegnie przez 6,2 + 10,3 74,5 decyzja o hamowaniu (faza 4) drugi pas Rozpoczęcie hamowania po 46,1 Pieszy wbiega na trzeci 7,8 + 10,9 82,2 upływie czasu reakcji (faza 5) pas Zablokowanie lewego 43,2 Pieszy biegnie przez 8,7 + 11,2 85,9 przedniego koła (faza 6) trzeci pas Jazda z zablokowanym przednim 11,4 88,2 40,8 Potrącenie pieszego 9,2 + kołem (faza 7) Zaprzestanie awaryjnego hamowania (faza 8) Zatrzymanie Opla (faza 9) 17,0 14,0 106,1 9,6 Pieszy odrzucony po potrąceniu 0,0 Pieszy odrzucony po potrąceniu Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Na rysunku 1 przedstawiono przykładowo położenia poszczególnych obiektów wynikające z końcowej symulacji dla chwili zaprzestania przez kierującego Oplem przyśpieszania (czas od początku symulacji t=10,3 - podjęcie decyzji o konieczności awaryjnego hamowania) a na rysunku 2 odpowiadającą tej chwili widoczność z miejsca kierowcy na drogę przed pojazdem. Z kolei na rysunku 3 przedstawiono położenia poszczególnych obiektów wynikające z końcowej symulacji dla chwili rozpoczęcia blokowania przedniego lewego koła (czas od początku symulacji t=11,2 s) a na rysunku 4 widoczność z miejsca kierowcy na drogę przed pojazdem dla tej chwili symulacji. 3,6 m 5,6 m 25,8 m SPO 5,4 m 0,8 m rzeczywisty ślad hamowania Opla mężczyzna kobiety czas symulacji 10,3s - Opel Omega - samochód dostawczy tor ruchu mężczyzny Rys.1 Wynikające z symulacji położenia uczestników zdarzenia w chwili zaprzestania przyśpieszania Opla (czas symulacji 10,3s) 2037

4 Rys.2. Widoczność jezdni i przejścia dla pieszych z miejsca kierowcy Opla dla czasu symulacji 10,3s zaprzestanie rozpędzania Opla (wszyscy piesi w polu widzenia kierowcy Opla); mężczyzna biegnie przez drugi pas jezdni 3,6 m 5,6 m 25,8 m SPO 5,4 m 0,8 m mężczyzna rzeczywisty ślad hamowania Opla kobiety - Opel Omega - samochód dostawczy tor ruchu mężczyzny czas symulacji - 11,2s Rys.3 Wynikające z symulacji położenia uczestników zdarzenia w chwili zablokowania przedniego lewego koła Opla (czas symulacji 11,2s) 2038

5 Rys.4. Widoczność jezdni i przejścia dla pieszych z miejsca kierowcy Opla dla czasu symulacji 11,2s początek zablokowania przedniego lewego koła Opla (mężczyzna w polu widzenia kierowcy Opla) Z ostatecznej symulacji wynika, że w chwili zaprzestania przyśpieszania Opla, co nastąpiło po czasie 10,3 s od chwili startu, pojazd ten znalazł się w odległości 74,5m od punktu startowego i osiągnął prędkość 46,3 km/h. 3. EKSPERYMENTALNA WERYFIKACJA PRZEBIEGU SYMULACJI O ile faza awaryjnego hamowania Opla nie wymaga weryfikacji w przypadku uzyskania zgodności wyników symulacji ze znanymi z dokumentacji wypadkowej: rzeczywistym powypadkowym położeniem pojazdu i śladu blokowania lewego przedniego koła (bo proces ten ze względu na uwarunkowania jest w każdym przypadku podobny i należy tylko prawidłowo dobrać współczynnik przyczepności kół do nawierzchni ze względu na jej rodzaj i stan) o tyle wstępna faza symulacji zdarzenia (przyśpieszania Opla i samochodu dostawczego) mogła odbiegać od rzeczywistości, bowiem parametry kinematyczne pojazdu w tej fazie ruchu mocno zależą nie tylko od właściwości pojazdu ale również od zachowania kierowcy. Chodzi tu o takie okoliczności jak: stopień wykorzystania zdolności napędowej silnika, prędkość obrotowa silnika przy zmianie biegów, czas zmiany biegów, co ogólnie można określić jako sposób rozpędzania (normalny lub dynamiczny). W celu weryfikacji tej fazy symulacji z rzeczywistością dokonano eksperymentu polegającego na wykonaniu próby rozpędzania z pozycji zatrzymanej samochodu o podobnych właściwościach jezdnych jak ten uwzględniony w symulacji dla dwóch sposób rozpędzania (rozpędzanie normalne ; rozpędzanie dynamiczne ) z zapisem parametrów kinematycznych w czasie próby przy użyciu urządzenia optycznego f-my Correwit. Wyniki tych pomiarów, które przedstawiono na rysunkach 5 i 6 wskazują, że w przeprowadzonym eksperymencie przy normalnym rozpędzaniu osiągnięto po przejechaniu odcinka drogi 74,5m w czasie t=11,3s prędkość v=40,2 km/h natomiast w przypadku dynamicznego rozpędzania ten sam odcinek drogi został przebyty w czasie 9,5s i uzyskano prędkość 48,5 km/h 2039

6 Rys.5 Zmiana parametrów kinematycznych w czasie normalnego rozpędzania samochodu wybranego do eksperymentu weryfikującego symulację komputerową Rys.6 Zmiana parametrów kinematycznych w czasie dynamicznego rozpędzania samochodu wybranego do eksperymentu weryfikującego symulację komputerową Wyniki obu eksperymentów potwierdzają prawidłowość przyjętych założeń projektujących przebieg rozpędzania w symulacji rzeczywistego zdarzenia, bowiem z wyników symulacji wynika że uzyskane w niej wartości czasu i prędkości są pośrednie w stosunku do wyników uzyskanych w próbie dla rozpędzania normalnego i dynamicznego (bliższe wynikom rozpędzania dynamicznego ). Oznacza to dalej, że wyliczona prędkość dla Opla w chwili zakończenia przyśpieszania wynosząca 46,3 km/h była realna. Warto bowiem zauważyć, że prędkości większej samochód nie byłby w stanie na odcinku 74,5 m uzyskać a z kolei przy mniej dynamicznym rozpędzaniu uzyskałby prędkość mniejszą dla której długość śladu blokowania koła w czasie hamowania byłaby mniejsza niż odnotowana w rzeczywistości. 2040

7 4. OCENA PRZEBIEGU WYPADKU Wyniki symulacji posłużyły do oceny przebiegu wypadku w kontekście techniki i taktyki jazdy kierowcy Opla oraz zachowania pieszego. Pozwoliły na jednoznaczne stwierdzenie, że kierujący Oplem: przed potrąceniem pieszego nie przekroczył prędkości dopuszczalnej obowiązującej w miejscu wypadku w chwili jego zaistnienia (obszar zabudowany- 50 km/h) w żadnej chwili od ruszenia z miejsca do chwili potrącenia pieszego nie miał przesłoniętej widoczności pieszego na przejściu przez jadący na środkowym pasie samochód dostawczy i powinien był w związku z tym odpowiednio wcześnie rozpocząć hamowanie aby uniknąć uderzenia w pieszego WNIOSKI W złożonym zdarzeniu drogowym, w którym należy uwzględnić wielu uczestników ruchu poruszających się ze zmiennymi parametrami kinematycznymi nieocenioną pomoc w rekonstrukcji stanowi możliwość wykorzystania programu symulacji zdarzeń drogowych. Symulacja komputerowa pozwala bowiem drogą kolejnych prób na bardzo precyzyjny dobór tych czynników wpływających na przebieg ruchu, które przy tradycyjnych metodach obliczeniowych są trudne do uwzględnienia jak na przykład niesymetryczny układ sił hamowania na poszczególne koła. Bardzo istotne jest jednak aby w przeprowadzonej symulacji prawidłowo dobrać parametry będące założeniami do symulowanego przebiegu zdarzenia tak, aby miały one pełne pokrycie w dowodach osobowych i materialnych dokumentujących analizowane zdarzenie. Streszczenie Artykuł zawiera umówienie wykonanej przy użyciu programu symulacji zdarzeń drogowych V-sim rekonstrukcji konkretnego wypadku drogowego polegającego na potrąceniu pieszego. Złożony charakter wypadku wynikający z udziału w zdarzeniu wielu uczestników (dwóch pojazdów i dwóch grup pieszych), z których każdy poruszał się z innymi zmiennymi w czasie parametrami ruchu przy zastosowaniu tradycyjnych metod obliczeniowych praktycznie uniemożliwiłoby uzyskanie zgodności wyników rekonstrukcji z rzeczywistym przebiegiem wypadku. Dopiero zastosowanie programu symulacji zdarzeń, dzięki któremu możliwe było wielokrotne powtarzanie symulacji tak, aby uzyskać pełną zgodność wyników wygenerowanych w programie z udokumentowanymi śladami na miejscu zdarzenia pozwoliło na prawidłową analizę zdarzenia. W artykule przedstawiono wyniki ostatecznej symulacji, wyniki weryfikacji wybranej części symulowanych zadań ruchu pojazdów na drodze eksperymentu polegającego na rejestracji parametrów ruchu w próbie rozpędzania a także wnioski jakie wynikają z dokonanej analizy w kontekście oceny zachowania kierowcy, który potrącił pieszego. An application of a simulation softwere to the analysis of traffic accidents involiving many occupants Abstract The article contains the reconstruction of particular road accident involving a pedestrian hitting, made by the program of simulation traffic incidents V-sim The complex nature of accident, involving participation in the event many of the subjects (two vehicles and two groups of pedestrians), each of which moved with different (alterations in timeline) motion parameters, using traditional calculation methods, practically make it impossible to achieve the compliance of the results of reconstruction with the real course of accident. Only the use of mentioned program, giving the possibility of repeating the simulation to gain the full compliance of the results generated by the program with documented traces at the scene led, made it possible to correctly analyze the accident. The article presents the results of final simulation. It also includes the results of the selected part of simulated traffic tasks obtained through an experiment involving the registration of the move parameters while accelerating the vehicle as well as the opinion about the behavior of the driver who hit the pedestrian. 2041

8 BIBLIOGRAFIA 1. Praca zbiorowa; Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego Wyd. II. Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych. Kraków L.Prochowski L., Unarski J., Wach W., Wicher J., Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych. WKiŁWarszawa 2008, 3. Cyborg Idea V-SIM 3.0, Symulacja ruchu i zderzeń pojazdów samochodowych, Instrukcja użytkownika, Wersja dokumentu 1.2 (obejmuje wersję programu ), Kraków

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej

Bardziej szczegółowo

Metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych (laboratorium ćw. nr 1)

Metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych (laboratorium ćw. nr 1) Metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych (laboratorium ćw. nr 1) Zad.1 Kierowca, samochodu osobowego o masie całkowitej m=1400 kg, na skutek zauważonej przeszkody rozpoczął intensywne hamowanie pojazdu

Bardziej szczegółowo

samochodu. Do wyznaczenia drogi zatrzymania i czasu zatrzymania wykorzystać idealizowany wykres hamowania samochodu.

samochodu. Do wyznaczenia drogi zatrzymania i czasu zatrzymania wykorzystać idealizowany wykres hamowania samochodu. Metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych laboratorium (ćw. nr 1) Zad.1 Samochód osobowy o masie całkowitej 1600 kg wjeżdża na wzniesienie na biegu IV ruchem przyspieszonym z przyspieszeniem 0.8 m/s 2.

Bardziej szczegółowo

Globalny Partner na rzecz bezpiecznego świata

Globalny Partner na rzecz bezpiecznego świata DEKRA Polska Bezpieczeństwo na drodze Globalny Partner na rzecz bezpiecznego świata PARTNER NA RZECZ BEZPIECZNEGO ŚWIATA Zapewniamy bezpieczeństwo na drodze. w biznesie. w domu. Page 2 Raporty bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie zapisów video w rekonstrukcji zdarzeń drogowych

Wykorzystanie zapisów video w rekonstrukcji zdarzeń drogowych Wykorzystanie zapisów video w rekonstrukcji zdarzeń drogowych Małgorzata Szyca, Maciej Szyca Streszczenie W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania zapisów z kamer video w rekonstrukcji wypadków

Bardziej szczegółowo

Obszar niewłaściwej widoczności wokół pojazdu zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego

Obszar niewłaściwej widoczności wokół pojazdu zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego Zeszyty Naukowe WSEI seria: TRANSPORT I INFORMATYKA, 3(1/2013), s. 5-12 Jan Wrona, Rafał Wrona Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Politechnika Lubelska Obszar niewłaściwej widoczności wokół

Bardziej szczegółowo

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do

Bardziej szczegółowo

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń 11 Od autora 13 Wstęp 15 Rozdział 1. Wprowadzenie 17 1.1. Pojęcia ogólne. Klasyfikacja pojazdów

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Poradnik dla rodziców i nauczycieli Poradnik dla rodziców i nauczycieli Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do szkoły/domu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... Wprowadzenie...

Spis treści Wstęp... Wprowadzenie... Spis treści Wstęp...................................... Wprowadzenie............................... Rozdział 1. Metodyka nauczania zasad ruchu drogowego 1. Hierarchia ustaleń prawnych 2. Dostosowanie prędkości

Bardziej szczegółowo

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego Poradnik pieszego czyli przepisy dla każdego PIESZY osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI OBLICZEŃ W PRZYPADKU MODELI NIELINIOWO ZALEŻNYCH OD PARAMETRÓW

WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI OBLICZEŃ W PRZYPADKU MODELI NIELINIOWO ZALEŻNYCH OD PARAMETRÓW WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI OBLICZEŃ W PRZYPADKU MODELI NIELINIOWO ZALEŻNYCH OD PARAMETRÓW TOMASZ PUSTY 1, JERZY WICHER 2 Automotive Industry Institute (PIMOT) Streszczenie W artykule podjęto problem określenia

Bardziej szczegółowo

USZKODZENIE POJAZDU POPRZEZ NAJECHANIE NA STAŁĄ PRZESZKODĘ REKONSTRUKCJA WYPADKU SAMOCHODOWEGO

USZKODZENIE POJAZDU POPRZEZ NAJECHANIE NA STAŁĄ PRZESZKODĘ REKONSTRUKCJA WYPADKU SAMOCHODOWEGO Łukasz SIENKIEWICZ, Jarosław CHODÓR USZKODZENIE POJAZDU POPRZEZ NAJECHANIE NA STAŁĄ PRZESZKODĘ REKONSTRUKCJA WYPADKU SAMOCHODOWEGO Streszczenie W pracy przeprowadzono symulację przebiegu zdarzenia, wg

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE Pieszym jest każda osoba, która znajduje się na drodze poza pojazdem, a także osoba prowadząca rower lub motocykl jak również osoba w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką

Bardziej szczegółowo

THE MOVEMENT SPEED OF PEDESTRIANS IN REFERENCE TO ROAD ACCIDENTS TAKING INTO ACCOUNT THE SPECIAL MOVEMENT CONDITIONS PART 1

THE MOVEMENT SPEED OF PEDESTRIANS IN REFERENCE TO ROAD ACCIDENTS TAKING INTO ACCOUNT THE SPECIAL MOVEMENT CONDITIONS PART 1 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2010 Seria: TRANSPORT z. 67 Nr kol. 1832 Piotr CZECH PRĘDKOŚĆ PORUSZANIA SIĘ PIESZYCH W ASPEKCIE WYPADKÓW DROGOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM SPECJALNYCH WARUNKÓW RUCHU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń 11. Przedmowa 14

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń 11. Przedmowa 14 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń 11 Przedmowa 14 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka wypadków drogowych 17 1.1. Pojęcia i określenia 17 1.2. Klasyfikacja zderzeń 18 1.3. Statystyka wypadków drogowych

Bardziej szczegółowo

Medycyna sądowa. Wypadki drogowe. Dr n. med. Maciej Barzdo Lek. med. Maciej Kędzierski

Medycyna sądowa. Wypadki drogowe. Dr n. med. Maciej Barzdo Lek. med. Maciej Kędzierski Medycyna sądowa Wypadki drogowe Dr n. med. Maciej Barzdo Lek. med. Maciej Kędzierski Wypadek drogowy nagłe zdarzenie, do którego dochodzi na drodze dostępnej dla ruchu drogowego lub którego początek ma

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

PProblematyka. wypadków drogowych. Wojciech Kotowski. z ciągnikiem rolniczym

PProblematyka. wypadków drogowych. Wojciech Kotowski. z ciągnikiem rolniczym PProblematyka wypadków drogowych Wojciech Kotowski Zderzenie samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym Wypadek drogowy miał miejsce w porze letniej około godz. 15.00 na jezdni drogi z miejscowości N.

Bardziej szczegółowo

Pytania dla rowerzystów

Pytania dla rowerzystów Pytania dla rowerzystów 1. W strefie zamieszkania: a) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi; b) może korzystać z drogi samodzielnie, tylko jeśli ukończył 10 lat; c) musi korzystać z przejścia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KONKURS Z PRZEPISAMI DROGOWYMI NA TY

SZKOLNY KONKURS Z PRZEPISAMI DROGOWYMI NA TY SZKOLNY KONKURS Z PRZEPISAMI DROGOWYMI NA TY 1. Przepisy o ruchu drogowym obowiązują A - tylko kierujących pojazdami samochodowymi i szynowymi B - wszystkich uczestników ruchu C - tylko kierujących pojazdami

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. st. asp. mgr Artur Kuba

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. st. asp. mgr Artur Kuba Bezpieczeństwo w ruchu drogowym st. asp. mgr Artur Kuba Zasady bezpieczeństwa Bezpieczna prędkość - w ruchu drogowym prędkość jest jednym z podstawowych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu

Bardziej szczegółowo

ABC- Karty Rowerowej - cześć teoretyczna. Edyta Skoczek Część 2

ABC- Karty Rowerowej - cześć teoretyczna. Edyta Skoczek Część 2 Edyta Skoczek Część 2 1 2. Przekraczanie jezdni 2.1 Przekraczanie jezdni po przejściu dla pieszych Na drugą stronę drogi przechodzisz przez jezdnię. Musisz pamiętać, że jezdnia przeznaczona jest dla ruchu

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ DROGOWYCH Z ICH SYMULACJĄ PROGRAMEM V-SIM NA PRZYKŁADZIE EKSTREMALNEGO HAMOWANIA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W UKŁAD ABS

PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ DROGOWYCH Z ICH SYMULACJĄ PROGRAMEM V-SIM NA PRZYKŁADZIE EKSTREMALNEGO HAMOWANIA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W UKŁAD ABS Robert Janczur PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ DROGOWYCH Z ICH SYMULACJĄ PROGRAMEM V-SIM NA PRZYKŁADZIE EKSTREMALNEGO HAMOWANIA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W UKŁAD ABS Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 2015 r 1. Który z pieszych poruszając się

Bardziej szczegółowo

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H PIESZY osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

KAŻDEGO DNIA 2015 ROKU NA ŚLĄSKICH DROGACH DOSZŁO DO :

KAŻDEGO DNIA 2015 ROKU NA ŚLĄSKICH DROGACH DOSZŁO DO : KAŻDEGO DNIA 2015 ROKU NA ŚLĄSKICH DROGACH DOSZŁO DO : 10 WYPADKÓW W TYM 3 WYPADKÓW Z UDZIAŁEM PIESZYCH ŚREDNIO KAŻDEGO DNIA DOCHODZI DO ZDARZENIA NA OZNAKOWANYM PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH!!! Art. 11 PORD

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dla uczestników ruchu drogowego

ANKIETA dla uczestników ruchu drogowego OPRACOWANIE WYTYCZNYCH ORGANIZACJI BEZPIECZNEGO RUCHU ROWEROWEGO ANKIETA dla uczestników ruchu drogowego Na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady BRD Instytut Transportu Samochodowego i M&G Consulting realizują

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu rowerowym

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu rowerowym Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu rowerowym MGR INŻ. SYLWIA POGODZIŃSKA KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Zakopane, kwiecień 2016r. Plan prezentacji 1. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz po jezdni to: A- jesteś obowiązany iść prawą

Bardziej szczegółowo

1999 NR 43 POZ. 430 Z PÓŹN. ZM.)

1999 NR 43 POZ. 430 Z PÓŹN. ZM.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 2 MARCA 1999 R. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ DROGI PUBLICZNE I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. 1999 NR 43 POZ. 430 Z

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SAMORZĄDOWCA

AKADEMIA SAMORZĄDOWCA AKADEMIA SAMORZĄDOWCA BEZPIECZNA INFRASTRUKTURA DROGOWA Bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg mgr inż. MAREK WIERZCHOWSKI 1 STATYSTYKI ZDZRZEŃ DROGOWYCH 2015 i 2016 r. (2016 r. dane wstępne)

Bardziej szczegółowo

POJAZD SAMOCHODOWY I JEDNOŚLAD NA JEDNYM PASIE RUCHU JEZDNI

POJAZD SAMOCHODOWY I JEDNOŚLAD NA JEDNYM PASIE RUCHU JEZDNI Paweł KORDOS, Cezary SARNOWSKI, Rafał WRONA POJAZD SAMOCHODOWY I JEDNOŚLAD NA JEDNYM PASIE RUCHU JEZDNI Streszczenie W publikacji, dotyczącej zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego, poddano analizie

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

UKŁADY MECHATRONICZNE ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE POJAZDÓW

UKŁADY MECHATRONICZNE ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE POJAZDÓW Ryszard MICHALSKI, Michał JANULIN, Jarosław GONERA UKŁADY MECHATRONICZNE ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE POJAZDÓW Streszczenie W artykule omówione zostały mechatroniczne systemy bezpieczeństwa stosowane

Bardziej szczegółowo

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Czy na rondzie o dwóch pasach ruchu wolno wyprzedzać? Wyjaśnienie UPoRD Art. 24. Pkt. 7. "Zabrania się wyprzedzania pojazdu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313. z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313. z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH 2) z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

1,2. Rowerzysta jako bezpieczny użytkownik drogi. Prawa i obowiązki pieszego.

1,2. Rowerzysta jako bezpieczny użytkownik drogi. Prawa i obowiązki pieszego. 1. 1. Elementy drogi 2. Podstawowe pojęcia 3. Uczestnicy ruchu drogowego 4. Przepisy regulujące zasady ruchu drogowego Kodeks drogowy, Prawo o ruchu drogowym http://www.rodmos.pl/doc/kodeks.pdf 5. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ

TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ 1. Do obowiązkowego wyposażenia roweru nie należy a. hamulec b. sygnał dźwiękowy c. kierunkowskaz d. światełko odblaskowe 2. Skręcając w lewo z drogi dwukierunkowej manewr wykonujemy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313. z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313. z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH 2) z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Praca dyplomowa inżynierska. Wydział Mechaniczny Technologiczny

Politechnika Śląska. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Praca dyplomowa inżynierska. Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Praca dyplomowa inżynierska Temat pracy Symulacja komputerowa działania hamulca tarczowego

Bardziej szczegółowo

Cz. 1. mogę prowadzić pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla

Cz. 1. mogę prowadzić pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla Cz. 1 www.marwie.net.pl mogę prowadzić pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla mogę prowadzić pojazd wymieniony wyżej z przyczepą

Bardziej szczegółowo

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999.

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999. 1. Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych jest: A. zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna. B. dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym, C. zabronione. 2. Pieszy może

Bardziej szczegółowo

Metodyka Pracy Rzeczoznawcy Samochodowego. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Metodyka Pracy Rzeczoznawcy Samochodowego. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju

Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju DYCHTO Rafał 1 PIETRUSZEWSKI Robert 2 Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju WSTĘP W Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej prowadzone są badania, których

Bardziej szczegółowo

bezpieczniej przez tory

bezpieczniej przez tory DY ONAPP bezpieczniej przez tory Dynamiczny System Ostrzegania na Przejeździe kolejowym i Przejściu dla pieszych Warszawa, 18 marca 2015 r. Przejazdy kolejowo- drogowe w Polsce (luty 2015): kat. A 2596

Bardziej szczegółowo

esurv Przykłady zastosowań Pomiary, dokumentacja i wizualizacja 3D miejsc zdarzeń drogowych i kryminalnych

esurv Przykłady zastosowań Pomiary, dokumentacja i wizualizacja 3D miejsc zdarzeń drogowych i kryminalnych Przykłady zastosowań Pomiary, dokumentacja i wizualizacja 3D miejsc zdarzeń drogowych i kryminalnych CYBID spółka jawna Ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15c 31-234 Kraków Tel. +48 12 665 40 10 www.cyborgidea.com.pl

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r.

W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r. W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym, Wpisujemy swoje nazwisko, imię, miejscowość

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła WIRTUALNA LEKCJA Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła Spis Treści Przepisy, znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

TEST 2. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy idący po jezdni jest obowiązany: 2 Pieszemu podczas przechodzenia przez jezdnię zabrania się:

TEST 2. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy idący po jezdni jest obowiązany: 2 Pieszemu podczas przechodzenia przez jezdnię zabrania się: TEST Wielokrotnego wyboru Pieszy idący po jezdni jest obowiązany:. poruszać się jej lewą stroną,. poruszać się jej prawą stroną, 3. ustępować pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom. Pieszemu podczas przechodzenia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie ogólne Stan faktyczny

Zagadnienie ogólne Stan faktyczny PProblematyka wypadków drogowych Wojciech Kotowski Wartość dowodowa opinii biegłego Opinia niepełna (cz. 1) Zagadnienie ogólne Na kanwie dwóch opinii wydanych kolejno w sprawie wypadku drogowego można

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć technicznych w gimnazjum z wychowania komunikacyjnego

Scenariusz zajęć technicznych w gimnazjum z wychowania komunikacyjnego Literka.pl Scenariusz zajęć technicznych w gimnazjum z wychowania komunikacyjnego Data dodania: 2012-05-04 22:56:45 Autor: Emilia Stosio Celem wychowania komunikacyjnego w gimnazjum jest poszerzenie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie liczby przejść dla pieszych

Zwiększanie liczby przejść dla pieszych Zwiększanie liczby przejść dla pieszych za i przeciw z doświadczeń Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Lesław Kmieć Wyznaczenie przejścia dla pieszych jeden z najczęstszych wniosków o zmianę organizacji

Bardziej szczegółowo

MANEWR PODWÓJNEJ ZMIANY PASA RUCHU PRÓBA OCENY PROGRAMÓW DO REKONSTRUKCJI WYPADKÓW DROGOWYCH

MANEWR PODWÓJNEJ ZMIANY PASA RUCHU PRÓBA OCENY PROGRAMÓW DO REKONSTRUKCJI WYPADKÓW DROGOWYCH z. 7-M/24 (ROK 11) ISSN 11-461 Piotr ŚWIDER, Witold GRZEGOŻEK MANEWR PODWÓJNEJ ZMIANY PASA RUCHU PRÓBA OCENY PROGRAMÓW DO REKONSTRUKCJI WYPADKÓW DROGOWYCH 1. WPROWADZENIE W praktyce opiniowania wypadków

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Piesi i rowerzyści to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Jest to też grupa najbardziej narażona na tragiczne konsekwencje wypadków drogowych. W uniknięciu zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Auto-Szkoła Janusz Tokarski

Auto-Szkoła Janusz Tokarski Egzamin praktyczny ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU Egzamin praktyczny składa się z dwóch części: zadań realizowanych na placu manewrowym i jazdy w mieście.warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego

Bardziej szczegółowo

NIEPEWNOŚĆ W OKREŚLENIU PRĘDKOŚCI EES ZDERZENIA SAMOCHODÓW WYZNACZANEJ METODĄ EKSPERYMENTALNO-ANALITYCZNĄ

NIEPEWNOŚĆ W OKREŚLENIU PRĘDKOŚCI EES ZDERZENIA SAMOCHODÓW WYZNACZANEJ METODĄ EKSPERYMENTALNO-ANALITYCZNĄ NIEPEWNOŚĆ W OKREŚLENIU PRĘDKOŚCI EES ZDERZENIA SAMOCHODÓW WYZNACZANEJ METODĄ EKSPERYMENTALNO-ANALITYCZNĄ Karol SZTWIERTNIA 1, Marek GUZEK, Janusz JANUŁA 3 Streszczenie Przedmiotem artykułu jest niepewność

Bardziej szczegółowo

PRĘDKOŚC NA DROGACH W POLSCE. Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t (DMC dopuszczalna masa całkowita) Droga jednojezdniowa

PRĘDKOŚC NA DROGACH W POLSCE. Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t (DMC dopuszczalna masa całkowita) Droga jednojezdniowa PRĘDKOŚC NA DROGACH W POLSCE Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t (DMC dopuszczalna masa całkowita) Obszar niezabudowany Autostrada Droga ekspresowa dwujezdniowa Droga ekspresowa jednojezdniowa

Bardziej szczegółowo

Zestaw przykładowych pytań na kartę rowerową

Zestaw przykładowych pytań na kartę rowerową S t r o n a 1 Zestaw przykładowych pytań na kartę rowerową 1. Poprawne numery ratunkowe to: A) Policja 997, Pogotowie Ratunkowe 998, Straż Pożarna 999; B) Pogotowie Ratunkowe 999, Policja 997, Straż Pożarna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9 ZASADY BHP I REGULAMIN LABORATORIUM POJAZDÓW... 10 Bezpieczne warunki pracy zapewni przestrzeganie podstawowych zasad bhp i przepisów porządkowych........... 10 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem?

Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? a) prawą; b) lewą; 2. W jakiej odległości od przejścia dla pieszych moŝna przechodzić na drugą stronę jezdni poza przejściem

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 1. Temat: Powtórzenie wiadomości z klasy pierwszej o ruchu pieszych.

Scenariusz 1. Temat: Powtórzenie wiadomości z klasy pierwszej o ruchu pieszych. Scenariusz 1 Temat: Powtórzenie wiadomości z klasy pierwszej o ruchu pieszych. Cel zajęć: Utrwalenie wiadomości o ruchu pieszych. Rozwijanie pamięci i wyobraźni. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja przebiegu zdarzenia drogowego na podstawie śladów intensywności hamowania

Rekonstrukcja przebiegu zdarzenia drogowego na podstawie śladów intensywności hamowania LEWANDOWSKI Paweł 1 FOKT Krzysztof 2 Rekonstrukcja przebiegu zdarzenia drogowego na podstawie śladów intensywności hamowania WSTĘP Transport jako jeden z sektorów gospodarki, ma kluczowe znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 3

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 3 Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 3 1. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1: a. przejeżdża pierwszy, b. ustępuje pierwszeństwa

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny. INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN tel.

Wydział Mechaniczny. INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN    tel. Wydział Mechaniczny INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN www.iepim.uniwersytetradom.pl e-mail: iepim@uthrad.pl tel.: 0-48 361 76 42 OFERTA BADAWCZA Obszar I Ochrona środowiska naturalnego przed skażeniami

Bardziej szczegółowo

BADANIA WPŁYWU PRACY PRZY KOMPUTERZE NA ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

BADANIA WPŁYWU PRACY PRZY KOMPUTERZE NA ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH BADANIA WPŁYWU PRACY PRZY KOMPUTERZE NA ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH Krzysztof BALAWENDER, Mirosław JAKUBOWSKI, Artur KRZEMIŃSKI, Paweł WOJEWODA W artykule zostały przedstawione badania wpływu

Bardziej szczegółowo

ARTA PRACOWNIA PROJEKTOWO-BADAWCZA MARTA BOGUSZ KRAKÓW UL.LUBOSTROŃ 25/8 TEL.FAX. (012) KOM

ARTA PRACOWNIA PROJEKTOWO-BADAWCZA MARTA BOGUSZ KRAKÓW UL.LUBOSTROŃ 25/8 TEL.FAX. (012) KOM 1 ARTA PRACOWNIA PROJEKTOWO-BADAWCZA MARTA BOGUSZ 30-383 KRAKÓW UL.LUBOSTROŃ 25/8 TEL.FAX. (012) 267-30-10 KOM 535-205-209 martabogusz3@wp.pl TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1033K ADRES: WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE HAMULCA TARCZOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z WYKORZYSTANIEM ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH CAD/CAE

MODELOWANIE HAMULCA TARCZOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z WYKORZYSTANIEM ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH CAD/CAE Marta KORDOWSKA, Zbigniew BUDNIAK, Wojciech MUSIAŁ MODELOWANIE HAMULCA TARCZOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z WYKORZYSTANIEM ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH CAD/CAE Streszczenie W artykule omówiona została

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZAKRESU WIDOCZNOŚCI PIESZEGO WYPOSAŻONEGO W ELEMENT ODBLASKOWY W PORZE NOCNEJ

BADANIE ZAKRESU WIDOCZNOŚCI PIESZEGO WYPOSAŻONEGO W ELEMENT ODBLASKOWY W PORZE NOCNEJ Paweł KĘPA, Wojciech ŻAGAN, Krzysztof TERESZKIEWICZ BADANIE ZAKRESU WIDOCZNOŚCI PIESZEGO WYPOSAŻONEGO W ELEMENT ODBLASKOWY W PORZE NOCNEJ W artykule omówiony został problem dostrzegania pieszego oświetlonego

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze: Zasada ruchu prawostronnego. Zasada ostrożności- każdy uczestnik ruchu i wszystkie osoby znajdujące się

Bardziej szczegółowo

Problemy widoczności nieoświetlonych przeszkód w ruchu drogowym część I

Problemy widoczności nieoświetlonych przeszkód w ruchu drogowym część I ALEKSANDROWICZ Piotr 1 Problemy widoczności nieoświetlonych przeszkód w ruchu drogowym część I WSTĘP Państwa Europy Centralnej i Wschodniej są już w Unii Europejskiej ponad 10 lat. Jednak poziom bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz drogą o małym natężeniu ruchu i masz dobrą widoczność:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg

Bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg Bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg mgr inż. Marek Wierzchowski XVIII Kongres Zarządców Dróg Powiatowych Radom, 30 maja 2 czerwca 2017 r. Podstawowe dane statystyczne wg GUS (2015/2016) i SEWIK

Bardziej szczegółowo

Seminarium ORGANIZACJA RUCHU 2015 Kraków, 25.02.2015 r. www.konferencjespecjalistyczne.pl

Seminarium ORGANIZACJA RUCHU 2015 Kraków, 25.02.2015 r. www.konferencjespecjalistyczne.pl www.konferencjespecjalistyczne.pl UDZIAŁ PIESZYCH JAKO OFIAR ŚMIERTELNYCH [%] WSKAŹNIK ŚMIERTELNOŚCI PIESZYCH W WYPADKACH DROGOWYCH [na 1 mln mieszkańców] PODRĘCZNIK OCHRONA PIESZYCH WWW.KRBRD.GOV.PL/BADANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK BEZPIECZNEJ JAZDY

PRZEWODNIK BEZPIECZNEJ JAZDY PRZEWODNIK BEZPIECZNEJ JAZDY WSTĘP Jednym z podstawowych sposobów zwiększania bezpieczeństwa jazdy jest doskonalenie umiejętności kierowców i wyrabianie w nich dobrych nawyków. Wyniki wielu badań dowodzą,

Bardziej szczegółowo

Pytania dla motorowerzystów

Pytania dla motorowerzystów Pytania dla motorowerzystów 1. W czasie mgły kierujący motorowerem jest obowiązany: a) jechać po chodniku; b) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony; c) korzystać z pobocza drogi, a jeśli jest

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA z zakresu doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym w ramach projektu pt. Droga do bezpiecznej służby realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WERYFIKACJI PRZEBIEGU ZDARZENIA PRZY UŻYCIU PROGRAMU V-SIM

PRZYKŁAD WERYFIKACJI PRZEBIEGU ZDARZENIA PRZY UŻYCIU PROGRAMU V-SIM Piotr Świder Stanisław Wolak PRZYKŁAD WERYFIKACJI PRZEBIEGU ZDARZENIA PRZY UŻYCIU PROGRAMU V-SIM Streszczenie Na przykładzie pewnego przypadku roszczenia o odszkodowanie komunikacyjne, autorzy przedstawiają

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji: Manewry wykonywane przez kierującego rowerem: wymijanie, omijanie i wyprzedzanie

Scenariusz lekcji: Manewry wykonywane przez kierującego rowerem: wymijanie, omijanie i wyprzedzanie Scenariusz lekcji: Manewry wykonywane przez kierującego rowerem: wymijanie, omijanie i wyprzedzanie 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: nazywa oraz rozpoznaje i definiuje podstawowe manewry wykonywane

Bardziej szczegółowo

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2.1. Przepisy ruchu drogowego TEMAT 1: Wiadomości ogólne Podstawowe elementy ruchu: 03-07 droga, pojazd, człowiek. podstawowych pojęć dotyczących

Bardziej szczegółowo

pojawianie się na drodze - z prawdopodobieństwem alf a nowe auto pojawia się na początku ulicy z pewną prędkością początkową

pojawianie się na drodze - z prawdopodobieństwem alf a nowe auto pojawia się na początku ulicy z pewną prędkością początkową Opis modelu Projekt zawiera model automatu komórkowego opisującego ruch uliczny na jednopasmowej ulicy bez możliwości wyprzedzania. Przyjmujemy, że kierowcy nie powodują celowo kolizji oraz że chcą dojechać

Bardziej szczegółowo

Poruszanie się w pobliżu lub wzdłuż jezdni

Poruszanie się w pobliżu lub wzdłuż jezdni Część 18: Przepisy dla pieszych Na 5 ofiar śmiertelnych na naszych drogach przypada 1 pieszy. Ta część zawiera informacje dotyczące zasad poruszania się wzdłuż jezdni i przechodzenia przez jezdnię. Najważniejsza

Bardziej szczegółowo

100 sytuacji w ruchu drogowym

100 sytuacji w ruchu drogowym Strona1 100 sytuacji w ruchu drogowym w których powinieneś wiedzied jak się zachowad. Copyright: KTW http://www.testy-na-prawo-jazdy.com.pl Poradnik dla przyszłych kierowców i nie tylko Strona 1 1 W tej

Bardziej szczegółowo

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta: TEST 1 1. Co w pierwszej kolejności decyduje o ruchu pojazdów na skrzyżowaniu: 1. znaki drogowe poziome; 2. znaki drogowe pionowe; 3. włączona sygnalizacja świetlna. 2. Rowerzyście zabrania się: 1. trzymania

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych Konferencja Naukowo Techniczna MIASTO I TRANSPORT 2008 Bezpieczny system transportowy Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Stare Kurowo r. Górzyn r. nr 1 Zielona Góra r.

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Stare Kurowo r. Górzyn r. nr 1 Zielona Góra r. W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Stare Kurowo 18.11.2017 r. Górzyn 25.11.2017 r. nr 1 Zielona Góra 2.12.2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym,

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 2012 Raba Wyżna Pytanie 1 Kierujący rowerem poruszając się w strefie zamieszkania jest obowiązany: a) jechać z prędkością 20 km na godzinę, b) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1

Podstawowe pojęcia. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Podstawowe pojęcia Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, zm.: Dz.U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202; Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 4 kryteria wykonania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym

Tabela nr 4 kryteria wykonania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym Tabela nr 4 kryteria wykonania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym Poz. Poz. zadania z tabeli 2 1 2 3 Kryteria 1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za

Bardziej szczegółowo

Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki

Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki Informacje opisowe i graficzne zawarte w niniejszym opracowaniu są podstawą do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym:

W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym: W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym: jest obowiązany zatrzymać pojazd by ustąpić pieszemu 1 przejście przez pasy jest obowiązany zatrzymać pojazd przed pieszym 2 wchodzącym

Bardziej szczegółowo

Wpływ prędkości samochodu w trakcie zderzenia z pieszym na obciążenia głowy oraz szyi pieszego

Wpływ prędkości samochodu w trakcie zderzenia z pieszym na obciążenia głowy oraz szyi pieszego KUŹNAR Małgorzata 1 Wpływ prędkości samochodu w trakcie zderzenia z pieszym na obciążenia głowy oraz szyi pieszego WSTĘP Wypadki z udziałem osób pieszych są istotnym problemem społecznym. Z raportu Komendy

Bardziej szczegółowo

Wygląd Znaczenie Objaśnienie

Wygląd Znaczenie Objaśnienie Wygląd Znaczenie Objaśnienie ruchu w obu kierunkach Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka

Bardziej szczegółowo

WYPADEK Co dalej? adw. Magdalena Fertak Sekcja Prawa Odszkodowawczego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

WYPADEK Co dalej? adw. Magdalena Fertak Sekcja Prawa Odszkodowawczego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie WYPADEK Co dalej? adw. Magdalena Fertak Sekcja Prawa Odszkodowawczego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie Pozycja pieszego w polskim systemie prawnym Art. 3 ust.3 PoRD - zasada ingerencji: Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Układ kierowniczy. Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek:

Układ kierowniczy. Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek: 1 Układ kierowniczy Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek: Definicja: Układ kierowniczy to zbiór mechanizmów umożliwiających kierowanie pojazdem, a więc utrzymanie

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Zawada r. Międzylesie r. Tuplice r. nr 2 Słubice

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Zawada r. Międzylesie r. Tuplice r. nr 2 Słubice W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Zawada 26.11.2016 r. Międzylesie 3.12.2016 r. Tuplice 14.01.2017 r. nr 2 Słubice 21.01.2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym,

Bardziej szczegółowo