PRZYKŁADOWA EWIDENCJA TRANSAKCJI KRÓTKIEJ SPRZEDAŻY ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI TRANSAKCJI POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYKŁADOWA EWIDENCJA TRANSAKCJI KRÓTKIEJ SPRZEDAŻY ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI TRANSAKCJI POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH"

Transkrypt

1 PRZYKŁADOWA EWIDENCJA TRANSAKCJI KRÓTKIEJ SPRZEDAŻY ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI TRANSAKCJI POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZYKŁADOWY PLAN KONT UCZESTNIKA oparty na procedurze ewidencyjnej XXIV Procedur Ewidencyjnych KDPW obowiązujących do 4 marca 2009 r. Konta klasy I L.p. podmiot klasy I Indywidualne konta operacyjne Status aktywów Klient/ analityka Opis konta 1. ID 110 AA...A papiery wartościowe klienta 2. ID 111 AA...A papiery własne uczestnika 3. ID 112 AA...A zobowiązania z tytułu pożyczki 4. ID 113 AA...A wierzytelności o zwrot pożyczki zawartej 5. ID 119 9FF Konto techniczne do rachunku własnego uczestnika (wykorzystywane do Indywidualne konta zabezpieczeń ewentualnego zaznaczenia pośrednictwa DM przy organizacji pożyczki) 1. ID 136 AA A zabezpieczenie pożyczki zawartej pod KS Indywidualne konta operacyjne debetowe 1. ID 150 AA...A papiery wartościowe zbyte w ramach transakcji KS Indywidualne konta operacyjne debetowo-kredytowe 1. ID 160 AA...A papiery wartościowe brokera zagranicznego Konta klasy II Lp. podmiot klasy II Status aktywów Indywidualne konta stanu posiadania Klient/ analityka Opis konta 1. ID 210 AVAI AA...A papiery wartościowe klienta Konta papierów do rozliczenia 1. ID 221 KKK papiery do otrzymania - transakcje 2. ID 222 KKK ID papiery do dostarczenia - dyspozycje uczestników 3. ID 224 KKK papiery do dostarczenia - transakcje Strona 1

2 Konta klasy III Lp. Status Klient/ Opis konta podmiot klasy III aktywów analityka 1. ID 331 konto techniczne do rozliczenia pozyczki W procedurze użyto oznaczeń: 9AA - uczestnik KDPW, będący pożyczkodawcą lub prowadzący rachunek papierów wartościowych pożyczkodawcy, 9BB - uczestnik KDPW, będący pożyczkobiorcą lub prowadzący rachunek papierów wartościowych pożyczkobiorcy, (9FF ID) - rozwinięcie analityczne konta technicznego do rachunku własnego DM pośredniczącego w zawarciu pożyczki, prowadzonego w typie uczestnictwa właściwym dla klientów I. EWIDENCJA TRANSAKCJI KRÓTKIEJ SPRZEDAŻY (KS) NA RACHUNEK KLIENTA DM ORAZ ZWIĄZANEJ Z NIĄ TRANSAKCJI POŻYCZKI 1. TRANSAKCJA KS NA RACHUNEK KLIENTA DM podstawa zapisu: instrukcja rozliczeniowa z rynku (typ operacji TR) Dt - ID 150 BB...B [1] Ct - ID 224 9KK do transakcji KS Dt - ID 224 9KK [2] 2. TRANSAKCJA POŻYCZKI W ZW. Z TRANSAKCJĄ KS KLIENTA 2.1. Pożyczka udzielona z rachunku własnego DM lub bezpośrednio z kont innego uczestnika Zapisy u pożyczkodawcy podstawa zapisu: instrukcja rozliczeniowa dot. transakcji pożyczki (typ operacji RE faza OPEN) Dt - ID 111/110 AA A [3] Ct - ID 224 9BB do transakcji pożyczki Strona 2

3 Dt - ID 224 9BB [4] Ct - ID 210 AVAI AA A Dt - ID 113 AA..A [5] Zapisy u pożyczkobiorcy do transakcji pożyczki Dt - ID 210 AVAI BB B [6] Ct - ID 150 BB...B Dt - ID 331 [7] Ct - ID 112 BB..B 2.2. Pożyczka udzielona za pośrednictwem DM (rozliczana z użyciem konta technicznego do rachunku własnego DM, w celu zaznaczenia jego pośrednictwa) Zapisy u pożyczkobiorcy /W.N.Ks. do transakcji pożyczki Dt - ID 210 AVAI (9FF ID) [8] Ct - ID 119 (9FF ID) oraz podstawa zapisu: W.N.Ks. do transakcji pożyczki oraz Dt - ID 119 (9FF ID) [9] Ct - ID 150 BB...B Dt - ID 210 AVAI BB...B [10] Ct - ID 210 AVAI (9FF ID) Dt - ID 331 [11] Ct - ID 112 BB..B 3. ZWROT POŻYCZKI REALIZOWANY POPRZEZ ZAMKNIĘCIE POZYCJI 3.1. Zwrot pożyczki na rachunek własny DM lub bezpośrednio na konto innego uczestnika Zapisy u pożyczkobiorcy Strona 3

4 podstawa zapisu: instrukcja rozliczeniowa dot. zwrotu pożyczki (typ operacji RE faza CLOS) Dt - ID 110 BB B [12] Ct - ID 224 9AA do zwrotu pożyczki Dt - ID 224 9AA [13] Ct - ID 210 AVAI BB B Dt - ID 112 BB...B [14] Zapisy u pożyczkodawcy do zwrotu pożyczki Dt - ID 210 AVAI AA A [15] Ct - ID 110/111 AA A Dt - ID 331 [16] Ct - ID 113 AA...A 3.2. Zwrot pożyczki udzielonej za pośrednictwem DM (rozliczany z użyciem konta technicznego do rachunku własnego DM ) Zapisy w DM pożyczkobiorcy podstawa zapisu: W.N.Ks. do transakcji zwrotu pożyczki udzielanej za pośrednictwem DM Dt - ID 110 BB..B [17] Ct - ID 119 (9FF ID) podstawa zapisu: instrukcja rozliczeniowa/w.n.ks. do zwrotu pożyczki udzielanej za pośrednictwem DM Dt - ID 119 (9FF ID) [18] Ct ID 224 9AA /ID 110 AA A oraz Dt - ID 224 9AA [19] Ct - ID 210 AVAI (9FF ID) Strona 4

5 oraz podstawa zapisu: W.N.Ks. wyciągu z KDPW/do transakcji zwrotu pożyczki Dt - ID 210 AVAI (9FF ID) [20] Dt - ID 112 BB...B [21] II. EWIDENCJA TRANSAKCJI KS NA RACHUNEK KLIENTA BANKU ORAZ ZWIĄZANEJ Z NIĄ TRANSAKCJI POŻYCZKI 1. TRANSAKCJA KS NA RACHUNEK KLIENTA BANKU, W TYM BROKERA ZAGRANICZNEGO podstawa zapisu: wyciąg do instrukcji rozliczeniowej z rynku Dt - ID 150/160 BB...B [22] Ct - ID 224 9KK do instrukcji rozliczeniowej Dt - ID 224 9KK [23] 2. TRANSAKCJA KS NA RACHUNEK ZCG podstawa zapisu: instrukcja rozliczeniowa z rynku (typ operacji TR) Dt - ID 150/160 BB...B [24] Ct - ID 224 9KK do instrukcji rozliczeniowej z rynku Dt - ID 224 9KK [25] 3. TRANSAKCJA POŻYCZKI W ZW. Z TRANSAKCJĄ KS KLIENTA Pożyczka udzielana z rachunku własnego DM wykonującego zlecenie KS klienta lub z pośrednictwem DM 3.1. Zapisy w DM podstawa zapisu: instrukcja rozliczeniowa dot. transakcji pożyczki (typ operacji RE faza OPEN) Dt - ID 111 AA A/119 (9FF ID) [26] Ct - ID 224 9BB Strona 5

6 do transakcji pożyczki Dt - ID 224 9BB [27] Ct - ID 210 AVAI AA A/210 AVAI (9FF ID) Dt - ID 113 AA..A [28] 3.2. Zapisy w banku do transakcji pożyczki Dt - ID 210 AVAI BB B [29] Ct - ID 150 BB...B Dt - ID 331 [30] Ct - ID 112 BB..B Uwaga: w przypadku transakcji pożyczki zawieranej za pośrednictwem banku zapisy analogiczne jak w przypadku klienta DM. 4. ZWROT POŻYCZKI REALIZOWANY POPRZEZ ZAMKNIĘCIE POZYCJI 4.1. Zapisy w banku podstawa zapisu: instrukcja rozliczeniowa dot. zwrotu pożyczki (typ operacji RE faza CLOS) Dt - ID 110/160 BB B [31] Ct - ID 224 9FF do zwrotu pożyczki Dt - ID 224 9FF [32] Dt - ID 112 BB...B [33] 4.2. Zapisy w DM do zwrotu pożyczki Dt - ID 210 AVAI (9FF ID) [34] Ct - ID 111 AA A/119 (9FF ID) Strona 6

7 Dt - ID 331 [35] Ct - ID 113 AA...A Uwaga: w przypadku transakcji pożyczki zawieranej za pośrednictwem banku zapisy dot. zwrotu pożyczki analogiczne jak w przypadku klienta DM. III. ZABEZPIECZENIE TRANSAKCJI POŻYCZKI W FORMIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 1. Zapisy u pożyczkobiorcy podstawa zapisu: instrukcja rozliczeniowa (typ operacji OW/OE) Dt ID 110/160/111 BB...B [36] Ct ID 222 9AA ID Dt ID 222 9AA ID [37] Ct ID 210 AVAI BB B 2. Zapisy u pożyczkodawcy Dt ID 210 AVAI AA...A [38] Ct ID 136 AA...A IV. ZWROT ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI W FORMIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 1. Zapisy u pożyczkodawcy podstawa zapisu: instrukcja rozliczeniowa (typ operacji OW/OE) Dt ID 136 AA...A [39] Ct ID 222 9BB ID Dt ID 222 9BB ID [40] Ct ID 210 AVAI AA...A 2. Zapisy u pożyczkobiorcy Dt ID 210 AVAI BB B [41] Ct ID 110/160/111 BB B Strona 7

PROCEDURY EWIDENCYJNE KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. (Stan prawny począwszy od dnia 1 kwietnia 2015 r.)

PROCEDURY EWIDENCYJNE KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. (Stan prawny począwszy od dnia 1 kwietnia 2015 r.) PROCEDURY EWIDENCYJNE KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (Stan prawny począwszy od dnia 1 kwietnia 2015 r.) Objaśnienia oznaczeń i skrótów używanych w procedurach: FFFF AAAA lub BBBB W YY UR RR

Bardziej szczegółowo

1) po 76ł dodaje się 76m w brzmieniu: 76m

1) po 76ł dodaje się 76m w brzmieniu: 76m Uchwała Nr 948/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

SEGREGACJA POZYCJI I AKTYWÓW W KDPW_CCP

SEGREGACJA POZYCJI I AKTYWÓW W KDPW_CCP SEGREGACJA POZYCJI I AKTYWÓW W KDPW_CCP Konta rozliczeniowe - segregacja pozycji Segregacja pozycji w KDPW_CCP jest ściśle związana ze strukturą systemu kont rozliczeniowych oraz ich przeznaczeniem. Konta

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Działania. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (stan prawny począwszy od dnia 2 marca 2015 r.)

Szczegółowe Zasady Działania. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (stan prawny począwszy od dnia 2 marca 2015 r.) Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (stan prawny począwszy od dnia 2 marca 2015 r.) Tytuł pierwszy Uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1 1. Przez

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (Stan prawny począwszy od dnia 1 marca 2012 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (Stan prawny począwszy od dnia 1 marca 2012 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (Stan prawny począwszy od dnia 1 marca 2012 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI OFERTY ZAKUPU AKCJI. GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI OFERTY ZAKUPU AKCJI. GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI OFERTY ZAKUPU AKCJI GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu 1. Informacje ogólne Terminem ogłoszenia oferty jest 8 listopada 2007 roku. Przedmiotem oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin 28.11.2012 1

Regulamin 28.11.2012 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna 28 listopada 2012 r. 28.11.2012 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Oferta Zakupu Akcji Emperia Holding S.A. ogłoszona w dniu 20.03.2014 roku ( Oferta Zakupu Akcji )

Oferta Zakupu Akcji Emperia Holding S.A. ogłoszona w dniu 20.03.2014 roku ( Oferta Zakupu Akcji ) Gdańsk, 24.03.2014r. Szanowna Pani/Pan Dyrektor/Prezes Biura/Domu Maklerskiego Departamentu Usług Powierniczych Oferta Zakupu Akcji Emperia Holding S.A. ogłoszona w dniu 20.03.2014 roku ( Oferta Zakupu

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) (Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) (Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) (Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin rozliczeń transakcji, zwany dalej regulaminem, określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH

INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH Informacje podstawowe Nazwa i dane kontaktowe Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa Adres do korespondencji ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH KLIENTOM POSIADAJĄCYM RACHUNKI INWESTYCYJNE W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BPH S.A. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW

Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW 1 Warszawa, czerwiec 2010 I. WSTĘP II. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Grupa Deutsche Bank DB Securities REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. (obowiązuje od 01 kwietnia 2015 r.) Postanowienia ogólne 1 1. DM Consus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz prowadzenia rachunków derywatów i rachunków pieniężnych oraz inne informacje związane ze świadczeniem

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski PENETRATOR SA

Bardziej szczegółowo

MARKET GUIDE FRANCJA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

MARKET GUIDE FRANCJA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. MARKET GUIDE FRANCJA KRAJWY DEPZYT PAPIERÓW WARTŚCIWYCH S.A. WARSZAWA Styczeń 2013 KDPW S.A. dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w niniejszym Market Guide były wiarygodne i rzetelnie przedstawione.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP to dopiero początek

KDPW_CCP to dopiero początek Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP to dopiero początek 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na rynku

Bardziej szczegółowo