RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KAMPANII PRZECIW HOMOFOBII. w 2006 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KAMPANII PRZECIW HOMOFOBII. w 2006 roku"

Transkrypt

1 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KAMPANII PRZECIW HOMOFOBII w 2006 roku Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii Siedziba: ul. Żelazna 68, Warszawa Data wpisu do KRS i nr KRS: , nr Zarząd Stowarzyszenia: - Robert Biedroń prezes - Marta Abramowicz wiceprezes - Tomasz Szypuła sekretarz - Adam Biskupiak skarbnik - Marzena Rozlach członkini zarządu - Aneta Rogowska członkini zarządu - Artur Czerwiński członek zarządu Komisja Rewizyjna: - Tomasz Bączkowski przewodniczący - Katarzyna Najman członkini komisji - Karolina Siedlanowska członkini komisji Stowarzyszenie realizuje następujące cele: a) upublicznienie dyskusji na temat problemów mniejszości seksualnych i zwiększenie ich reprezentacji społecznej, b) kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób bihomo- i transseksualnych, c) kształtowanie pozytywnej tożsamości osób bi- homo- i transseksualnych, d) zniesienie w polskim systemie prawnym zapisów dyskryminujących ze względu na orientację seksualną, zgodnie z wymogami dostosowawczymi Unii Europejskiej, e) wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa zapisu o instytucji legalnego partnerstwa osób tej samej płci, f) walka z dyskryminacją osób bi- homo- i transseksualnych i przeciwdziałanie przejawom homofobii w społeczeństwie, g) propagowanie wiedzy na temat tożsamości seksualnych i identyfikacji płciowych, w tym działalność wydawnicza, informatyczna, działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, 1

2 h) wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antyhomofobicznego, wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji, i) działalność prozdrowotna, w tym profilaktyka uzależnień, propagowanie wiedzy o bezpieczniejszym seksie oraz o chorobach przenoszonych drogą płciową, w szczególności HIV/AIDS, j) działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat, k) promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, integracja społeczna, działania na rzecz kobiet, rozwój kształcenia zawodowego, l) organizacja pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych dyskryminacją, ł) organizacja pomocy prawnej dla osób zagrożonych dyskryminacją. Cała prowadzona przez Stowarzyszenie działalność jest nieodpłatna. Kampania Przeciw Homofobii nie prowadzi działalności gospodarczej. W 2006 roku Kampania Przeciw Homofobii (KPH) posiadała 7 oddziałów: w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Łodzi, na Śląsku, Wrocławiu i w Toruniu. 1. NAJWAŻNIEJSZE AKCJE: organizacja ogólnopolskiej konferencji Mowa nienawiści. Polskie fobie i uprzedzenia, Warszawa lutego 2006 dla przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych, sektora edukacji oraz Policji. 14 luty: Walentynki w ramach ogólnopolskiej akcji Równe prawo do miłości dystrybucja okolicznościowych kartek w centrach polskich miast oraz klubach i pubach kwietnia: współorganizacja 3. Festiwalu 'Kultura dla Tolerancji' w Krakowie. W festiwalu uczestniczyło ok osób, w tym wielu gości międzynarodowych. Głównymi wydarzeniami festiwalu były: Queer Cafe osiem wydarzeń przeznaczonych kulturze queer, konferencja naukowa Mniejszości seksualne: rytuał przejścia, wizyta w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau i przegląd filmów. Kluczowym wydarzeniem był Marsz Tolerancji. W ramach festiwalu odbyły się także liczne dyskusje, warsztaty i spotkania z gośćmi, głównie działaczami LGBT z innych krajów. 17 maja: IDAHO celebration postcard action. 4 different designs, 4 different stories from real people s real life situations, postcards are available both in English and Polish. Postcards are distributed in front of Metro Centrum, the action is done together with Lesbian Coalition s Antihomophobia lab. 18 maja: konferencja naukowa na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu "Wolni, równi, różni - sytuacja osób homoseksualnych w aspekcie prawnym, socjologicznym i kulturowym". 2

3 8-15 czerwca: współorganizacja Dni Równości w Warszawie. Pomoc w przygotowaniach międzynarodowej konferencji z udziałem polityków polskich i zagranicznych, prawników, przedstawicieli Policji, działaczy i działaczek LGBT. Przygotowanie panelu politycznego: Co z tą Polską?, w którym wzięła udział minister Joanna Kluzik-Rostkowska z Departamentu ds. Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, trzy posłanki Parlamentu Europejskiego: Sophie In t Veld, Lissy Gröner i Emine Bozkurt, Ricardo Gottardi z ILGA Europe i Marta Abramowicz z KPH. Ponadto w panel zaszczycili swoją obecnością szwedzcy dyplomaci. Współorganizacja Parady Równości. Organizacja debaty politycznej w budynku Sejmu RP: Wstęp do równości Europejska polityka wobec gejów i lesbijek z udziałem wielu polityków z Polski z zagranicy czerwca: Trening dla młodzieży LGBT dotyczący Zarządzanie i Networking w Organizacji, trening jest wspierany przez European Youth Programme. Uczestnicy pochodzą z Estonii (Diversity), Szwecji (RFSL Ungdom), Łotwy (Mozaika), Litwy (Lithuanian Gay League), Bułgarii (Gemini), Rumunii (Accept), Węgier (Labris) i Polski (KPH). Trening jest przeprowadzony przez Lene O. Mogensen, konsultantkę NGO z Danii. 15 czerwca: rozpoczęcie projektu Mazowiecka Szkoła Edukacji Pozarządowej dla Kobiet - serii szkoleń dotycżcych zarządzania organizacjiami IIIsektora dla kobiet bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem lesbijek i kobiet biseksualnych. [o tym trzeba napisać więcej bo to był nasz największy projekt, optycznie proponuje pół strony] październik: rozpoczęcie projektu Raport o dyskryminacji osób LGBT w 2005/2006 roku.. Przeprowadzenie badania ankietowego na próbie 1000 osób. wybór Tomasza Szypuły, sekretarza zarządu KPH na członka zarządu ILGA-Europe oraz Lisette Kampus, wolontariuszki KPH oraz organizacji estońskich. KPH wzięło udział w międzynarodowych obchodach tygodnia Futbol Przeciw Rasizmowi w Europie organizując turniej piłki stołowej dla organizacji i grup zaangażowanych w pracę na rzecz praw człowieka. listopad: udział członków KPH w poznańskim Marszu Równości 6-8 listopad razem z Międzywydziałowym Studenckim Kołem Naukowym UMK Gender oraz we współpracy z Klubem Studenckiej Pracy Twórczej Od Nowa, pubem NRD, Teatrem Wiczy oraz pubem Czarny Tulipan KPH Toruń zorganizowało Queer Fest; w ramach festiwalu odbyły się dyskusja panelowa na temat Odmieńcy w IV RP. Strategia, teoria, nadzieje z udziałem m.in. dr Jacka Kochanowskiego i Roberta Biedronia, wernisaż wystawy zdjęć pt. FRIKI, GLORIE I FANTASMAGORIE, warsztaty antydyskryminacyjne, spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmujących się dyskryminacją na podstawie innej niż orientacja seksualna, występy drag queens, koncert zespołu Dick 4 Dick, wieczorek poetycki Katarzyny Ochnickiej oraz pokazy filmowe. wydawanie magazynu społeczno-kulturalnego Replika, który jest bezpłatnie dystrybuowany na terenie całego kraju. W Replice poruszamy tematy ważne dla społeczności LGBT takie jak: manifestacje i parady równości, teorie dotyczące leczenia z homoseksualizmu etc. Replika stała się ważnym czasopismem w środowisku LGBT. 3

4 2. DZIAŁALNOŚĆ POMOCOWA: Działalność stała: W Warszawie prowadzono bezpłatne konsultacje psychologiczne (ok.60 porad miesięcznie), prowadzono też mailową bezpłatną pomoc psychologiczną. Udział w Komiscji Dialogu Społecznego opracowującej standardy poradnictwa dla organizacji pozarządowych wspieranych przez Miasto. Projekt poradnictwa psychologicznego i prawnego dla osób homo- biseksualnych i ich bliskich był jednym z dwóch projektów na rzecz praw człowieka wspieranym w roku 2006 przez Miasto Warszawa. KPH otrzymało zaproszenie do udziału w międzynarodowych pracach nad wzmocnieniem współpracy pomiędzy urzędami miast a organizacjami pozarządowymi. 3. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA: Działalność stała: prowadzenie biblioteki i archiwum z możliwością wypożyczania ogólnopolskiego monitorowanie mediów w zakresie tematyki LGBT i przejawów homofobii prowadzenie listy mailingowej zapewniającej informacje o wszystkich ważnych wydarzeniach dotyczących działań KPH (monitoring prasy, zaproszenia etc) prowadzenie działalności informacyjnej udzielanie wywiadów oraz informacji potrzebnych do napisania prac naukowych studentom i doktorantom Projekty: w marcu KPH wraz z organizacją Arcigay w Bolonii, Antidiskriminieurungsstelle fur Gleichgeschlechtliche Lebensweisen w Wiedniu oraz Federacion Colegas w Madrycie, w ramach programu Daphne 2 rozpoczęło projekt badawczy Schoolmates mający na celu zebranie danych na temat przemocy w szkołach wobec młodzieży homoseksualnej oraz uwrażliwienie jej i osób pracujących w szkołach w tej kwestii.. w grudniu w siedzibie KPH odbyło się szkolenie Warsztaty Edukacji Obywatelskiej dotyczące mediów i PR dla liderek i liderów pracujących na rzecz społeczności lokalnych. Prace nad Raportem o dyskryminacji osób LGBT w Polsce prowadzone wspólnie z Lambdą Warszawa. 4. PORADNICTWO PRAWNE: Grupa prawna Główne zadania grupy prawnej Kampanii Przeciw Homofobii skupiały się w 2006 r. przede wszystkim na: - stałym poradnictwie prawnym świadczony ofiarom dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej; - organizacji szkoleń dla prawników z zakresu prawa antydyskryminacyjnego; 4

5 - upowszechnianiu i propagowaniu przepisów prawa polskiego, wspólnotowego i międzynarodowego dotyczącego praw osób homo-, bi- i transseksualnych; W ciągu roku kontynuowano rozbudowywanie i uzupełnianie prawniczej strony internetowej jedynej tego typu witryny internetowej w Polsce. Prawnicy z grupy prawnej podnosili swoje kwalifikacje, uczestnicząc w krajowych i zagranicznych szkoleniach nt. prawa antydsykryminacyjnego i praw człowieka. Stałe poradnictwo prawne dla ofiar dyskryminacji ze względu na orientację seksualną prowadzone było przez cały rok Porady prawne świadczone były 2 razy w tygodniu podczas dyżurów prawnika i prawniczki (w środy i czwartki w godzinach od do 20.00). Porady prawne prowadzone były głównie drogą elektroniczną oraz podczas osobistych spotkań z klientami. Niewielki odsetek porad udzielny był drogą listową oraz telefoniczną. Porad prawnych udzielono około 300. W większości dotyczyły one problematyki prawa karnego oraz cywilnego. Kilkadziesiąt próśb o poradę prawną dotyczyło możliwości zawierania związku partnerskiego lub małżeństwa jednopłciowego za granicą. Osoby poszkodowane zwracały się także do grupy prawnej KPH w sprawach o dyskryminację w miejscu pracy. Grupa prawna KPH przygotowała opinię przyjaciela sądu (amicus curiae) w sprawie bezprawnego zwolnienia ze stanowiska Dyrektora CODN przez Ministra Edukacji Narodowej Romana Gietycha - Mirosława Sielatyckiego. Opinię tę autorstwa prawniczki KPH Anny Koniecznej opublikował dziennik Rzeczpospolita w formie artykułu. W listopadzie 2006 r. Kampania Przeciw Homofobii zorganizowała 2 dniowe szkolenie z zakresu prawa antydyskryminacyjnego dla prawników organizacji pozarządowych, aplikantów radcowskich i adwokackich z całej Polski. Porady prawne Kampanii Przeciw Homofobii publikowane były także w każdym wydaniu czasopisma Replika, wydawanego przez KPH. 5. DZIAŁANIA LOBBINGOWE: Lobbing na szczeblu krajowym: współpraca z Departamentem ds. Kobiet i Rodziny oraz minister Joanną Kluzik-Rostkowską, odpowiedzialną za przeciwdziałanie dyskryminacji w obecnym rządzie Active participation in the Polish national strategy creation for the EYEO. Udział przedstawicielki KPH Marty Abramowicz w Komitecie Roku Równych Szans przy Departamencie ds. Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji opracowującym m.in. strategię całego Roku w Polsce. udział przedstawicieli KPH w konsultacjach do Programu Stosowania Prawa na rzecz Zwalczania Przestępstw z Nienawiści zorganizowanych przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka 5

6 (ODIHR) OBWE, oraz Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA. akcje lobbingowe na rzecz zniesienia ograniczeń dotyczących oddawania krwi przez mężczyzn homoseksualnych organizacja 5-tych urodzin KPH z udziałem wielu osób życia publicznego działalność publicystyczna ok. 200 publikacji internetowych, ok. 500 artykułów prasowych, wiele audycji radiowych i telewizyjnych Lobbing na szczeblu międzynarodowym: Kluczowe wydarzenia we współpracy z Instytucjami Europejskimi w 2006: Doskonały kontakt z Parlamentem Europejskim, w szczególności z parlamentarzystami z grupy zajmującej się prawami gejów i lesbijek Sophie In t Veld, Lissy Gröner, Michael Cashman, Raul Romeda. Regularny kontakt z ich biurami oraz regularny przepływ informacji dotyczących problemów LGBT w Polsce. Owocna współpraca w kategoriach uwidocznienia problemu w Parlamencie Europejskim; zapoczątkowanie wielu pytań parlamentarnych dotyczących różnych problemów związanych ze środowiskiem LGBT w Polsce. Doskonały kontakt z EC, w szczególności z DG Employment i DG Education; główne zagadnienia EYEO 2007, włączenie organizacji LGBT w planowanie i wdrażanie w Polsce. Regularny kontakt z biurem w Brukseli w celu wymiany informacji z pierwszej ręki oraz sprawozdania z postępu i rozwoju; program młodzieżowy New EU Youth in Action oraz ich przygotowanie i wdrożenie, w szczególności dostępność do organizacji LGBT. Doskonały kontakt z CoE, w szczególności z pełnomocnikiem HR, Thomasem Hammarberg oraz pracownikami jego biura, ciągła komunikacja w celu wymiany istotnych informacji dotyczących Polski oraz LGBT i polityki anty-dyskryminacyjnej CoE w ogóle Stycznia Aktywny lobbing MEPs dotyczący uchwał przeciwko homofobii we Wschodniej Europie; lobbing dla MEPs w celu wygłaszania mów w EP plenary sittings w Strasburgu. Dobry kontakt z Michaelem Cashman, Sophie In t Veld i jej biurem. Powiększony kontakt z ILGA-Europe, rozprzestrzenianie, z ich pomocą, informacji na temat sytuacji Polski, opracowanie strategicznych punktów lobbingu. Lobbing Komisji Europejskiej (np. Pana Frattini) by wyszła z deklaracją przeciw homofobii we Wschodniej Europie. Najostrzejsza krytyka wyszła przeciwko Polsce oraz jej liderom, wraz z MEPs potępiającymi wypowiedzi czołowych polityków oraz blokady marszy pro-gay przez lokalne władze w Warszawie i Poznaniu. 18 Stycznia Powitanie wspólnej ustawy Parlamentu Europejskiego nad Homofobią w Europie, listy z podziękowaniem dla wszystkich MEPs, w szczególności tych mówiących w imieniu Polskich LGBT oraz przemawiających w ich sprawie (np. EP Intergroup praw gejów i lesbijek) 6

7 Luty 6 Lutego Wkład we wspólną inicjatywę ILGA Europe i IGLYO dotyczącą badań nad społecznym wykluczeniem młodzieży LGBT w Europie, przedstawionych następnie w Parlamencie Europejskim w Marzec 9-12 Marca Lisette Kampus uczestniczy w ILGA Europe EU Network meeting w Brukseli, doskonały kontakt ustanowiony z Panią Catherine Magnant z EC, zarządzającej EYEO 2007 (European Year of Equal Opportunities), dobry lobbing. Tomasz Szypuła bierze udział w 23. Światowej Konferencji ILGA w Genewie 30 marca 3 kwietnia 2006 Kwiecień Dobra bieżąca komunikacja z MEPs Sophie In t Veld, Michael Cashman i Lissy Gröner, lobbying na ich uczestnictwo w Warszawskich Dniach Równości. Przygotowanie do panelu Politycznego konferencji z okazji Dni Równości 9 czerwca, zaproszenie kluczowych mówców. Lobbying na RFSL i organizatorów Parady w Stockholmie odnośnie ich pomocy przy organizacji Warszawskich Dni Równości. Rozprowadzanie informacji do Instytucji Europejskich dotyczących marszu równości w Krakowie. Maj Zaproszenie do wzięcia udziału w wydarzeniach EuroPride w Londynie oraz do wkładu w podręcznik wydany przez ILGA Europe Marsze Przeciw Uprzedzeniom. Czerwiec Pomoc ILGA Europe w lobbingu dla Terry Davis a, Głównego Sekretarza Rady Europy, by zareagował w sprawie dymisji Pana Mirosława Sielatyckiego, rozprowadzanie/tłumaczenie wszystkich powiązanych materiałów etc. Lobbing MEPs do drugiej uchwały o homofobii, w szczególności dobra kooperacja z Sophie In t Veld. 9 czerwca Udział oraz organizacja panelu politycznego konferencji w ramach Dni Równości. KPH zaprasza 3 członków Parlamentu Europejskiego Lissy Gröner, Sophie In t Veld, Emine Bozkurt, w panelu wzięli udział wysoko postawieni Szwedzcy przedstawiciele dyplomacji. 7

8 udział zarządu KPH w konferencji organizowanej przez Amnesty International pt. Prides Against Prejudice Conference Organising Pride In a Hostile Environment w Londynie 30 czerwca 2006 Lipiec udział przedstawicieli KPH w Europride w Londynie 1 lipca 2006 Lisette Kampus bierze udział w seminarium nad contact making na Litwie, organizowanym przez Tolerant Youth Association w celu przygotowania do wspólnego projektu w W seminarium biorą udział przedstawiciele z Rumunii (Accept), Belgii (Wel Jong Niet Hetero), Szwecji (RFSL Ungdom), Anglii (LGBT Consortium), Włoch (Link Youth) i Malty (MGRM). Sierpień Udział w paradzie w Tallinie 2006 Wrzesień Udział przedstawicieli KPH w konferencji RFSL w Malmo. RFSL podejmuje decyzje o rozpoczęciu współpracy z Polską. Doskonały kontakt z Komisją Europejską odnośnie EYEO 2007, spotkanie z Panią Brigitte Degen z DG Employment w celu kontynuacji aktualizacji wdrażania i włączenia organizacji LGBT w przygotowania. Negatywna decyzja Polskiej Agencji Narodowej odnośnie EU Youth Programme, projektowi podporządkowanemu Action 2 (EVS) nie zostało przyznane wsparcie tłumaczone tym, że ministerstwo nie wspiera kooperacji między organizacjami homoseksualistów. Natychmiastowa reakcja skarga skierowana do Komisji Europejskiej, aktywna kampania by lobbingować sytuację Polski we wszystkich pozostałych National Agencies of Youth Programme; doskonały kontakt ze Szwedzką Agencją Narodową, wspólny lobbying rzecznika Spidla by podjął działania przeciwko Polskiemu Ministerstwu Edukacji. Bliska współpraca z MEP Lissy Gröner i Agencjami Narodowymi pozostałych krajów włączonych w Program, aktywny lobbying zmian w nowym programie społecznym Youth in Action rozpoczynającym się w 2007, głownie zmiany, które zapewniłyby, że program jest w pełni otwarty na wszystkie młodzieżowe projekty, włączając w to projekty, które dotyczą anty-dyskryminacji i orientacji seksualnej. Także lobbying w szczególności dotyczący zmian pozwalających Komisji na większą interwencję, gdy Agencje Narodowe nie będą się trzymały założeń programu. 22 września Rozpoczęcie projektu młodzieży LGBT w Sztokholmie, projekt nosi nazwę Baltic Sea Region ROUNDTABLE for LGBT Youth. Okrągły stół składa się z 6 przedstawicieli ze Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy i Polski, których zadaniem jest przedstawienie ich narodowych problemów młodzieży 8

9 LGBT przy Okrągłym stole oraz zbudowanie odpowiedniej LGBT youth network dla regionu. Polska jest reprezentowana przez Lisette Kampus. Październik Udział w konferencji OSCE/ODIHR, doskonały kontakt z wieloma delegacjami z pozostałych stanów członkowskich OSCE, aktywny lobbying związany z wyraźnym włączeniem orientacji seksualnej w politykę anty-dyskryminacyją OSCE. Udział przedstawicieli KPH w konferencji organizowanej przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Human Dimension Implementation Meeting w Warszawie 2-13 października października Lisette Kampus i Tomasz Szypula biorą udział w dorocznej konferencji ILGA Europe w Sofii, Bułgaria. W czasie konferencji przerowadzone zostaje normalne spotkanie EU Network, kontynuacja wdrażania EYEO 2007, opracowanie strategiczne współpracy między IE i KPH w ramach EYEO. Doskonały kontakt z biurem Rzecznika Praw Człowieka CoE, zgoda na spotkanie w trakcie wizyty Pana Hammarberg a w Warszawie. Listopad Lisette Kampus bierze udział w drugim spotkaniu LGBT Roundtable w Tallinie, Estonia. Decyzja Komisji Europejskiej odnośnie odrzucenia projektu EVS przez Polskie Ministerstwo Edukacji. Zgodnie z tą decyzją Komitet Wyboru Polskiej Agencji Narodowej ma obowiązek ponownego oszacowania projektu, ponieważ Komisja oceniła go jako uprawnionego do sfinansowania. Aktywny lobbing European Youth Forum do podjęcia uchwały przeciw homofobii; uchwała zostaje anonimowo przepuszczona w Wilnie, na Litwie, w trakcie głównego zgromadzenia YF s. Wsparcie Oświadczenia UN (inicjatywa Norweska) dotyczącego rozpoznania naruszeń Praw Człowieka bazujących na orientacji seksualnej i tożsamości. Oświadczenie zostaje wsparte przez 54 stany i tysiące NGO wita dostarczenie oświadczenia 1ego grudnia. Udział Marty Abramowicz w konferencji miast partnerskich Berlina współorganizowanej przez Radę Europy dotyczącej mozliwości współpracy pomiędzy władzami miast a organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze praw człowieka. Obecni byli również przedstawiciele Urzędu Miasta Warszawy. Grudzień 7-10 grudnia Lisette Kampus i Tomasz Szypuła biorą udział w spotkaniu komisji kierowniczej ILGA Europe w Brukseli. 9

10 Spotkanie z Panem Thomasem Hammarberg, Rzecznikiem Praw Człowieka (CoE) będącego na swojej pierwszej misji poznawania faktów w państwach członkowskich CoE; informowanie oraz posuwanie głównych spraw związanych z Polskim środowiskiem LGBT. Przygotowania do kampanii CoE All Different All Equal (ADAE) anti-homophobia week w Marcu. Udział w spotkaniu Narowodowych Komiettów Akcji All Different, All Equal w Budapeszcie. Wsółpraca z Michaelem Raphaelem, przedstawicielem Rady Europy. Udział w organizacji Narodowego Komitetu w Polsce i przygotowanie strategii całej akcji. 6. UCZESTNICTWO/WSPÓŁORGANIZOWANIE KONFERENCJI, ZJAZDÓW: Członkowie KPH każdego miesiąca brali udział w konferencjach, zjazdach, warsztatach. Przedstawiali tam swoje referaty, zabierali głos w dyskusjach. W minionym roku odbyło się szacunkowo 80 imprez o takim charakterze, w których wzięliśmy udział. Przykładowe wydarzenia na terenie Polski: udział w panelu dotyczącym praw lesbijek w trakcie konferencji Szanse i ryzyko. Transformacja i kobiety zorganizowanej 21 stycznia w Łodzi. panel dyskusyjny po projekcji filmu Lęki Lucyny Dąbrowskiej pt. Kondycja ruchu lesbijskiego w Polsce a tożsamość psychoseksualna lesbijek udział w warsztatach Kreowanie postaw obywatelskich panel dyskusyjny podczas przeglądu filmów w Zwierzyńcu panel dyskusyjny podczas Młodzieżowej Akademii Filmowej w Poznaniu Przykładowe spotkania i konferencje w krajach europejskich niewymienione w punkcie Działalność lobbingowa grupy międzynarodowej : Marzec: Udział przedstawicieli KPH w treningu Diveristy organizownaym przez Collegas. Marzec: Udział w contact making seminarium w Sofii, Bułgaria. Uczestnicy z Belgii (Wel Jong Niet Hetero), Francji (MAG), Estonii (Diversity), Bułgarii (Gemini; Queer Bulgaria foundation), Litwy (Lithuanian Gay League), i Szwecji (RFSL Ungdom), Malty (MGRM).Dobre kontakty ustanowione z nowymi partnerami kooperacji MAG i MGRM. Maj: Udział w treningu LGBT youth leaders w Wilnie, Litwa. Kurs zorganizowany jest przez dobrego partnera kooperacji RFSL Ungdom, uczestnicy pochodzą z Estonii (Diversity), Łotwy (Mozaika), Litwy (Lithuanian Gay League), Szwecji (RFSL Ungdom), Czerwiec: udział grupy młodzieżowej w Youth Against Heterosexism w Paryżu Lipiec: Lech Uliasz bierze udział w wymianie młodzieży w Wilnie, Litwa, uczestnicy pochodzą z Estonii (Diversity), Belgii (Wel Jong Niet Hetero), Szwecji (RFSL Ungdom), Rumunii (Accept), Malty (MGRM), Anglii (LGBT Consortium) i Irlandii. Lipiec: udział przedstawicieli KPH Kraków w treningu Stretgies for diversity w Berlinie. 10

11 Sierpień: Ania Gruszczyńska bierze udział w treningu LGBT youth leader How do we handle diversity? w Estonii, zorganizowanym przez Diversity and Trajectory. 7. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI: KPH w bieżącym roku współpracowało z około 100 różnymi organizacjami, z których najważniejsze to: Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Fundacja efka Fundacja Ośka Fundacja im. Heinricha Bölla Fundacja Kultura dla Tolerancji Fundacja Równości Gender Łódź Helsińska Fundacja Praw Człowieka Kampania Rady Europy Wszyscy Różni Wszyscy Równi Kampania Komisji Europejskiej Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji Lambda Warszawa Porozumienie Lesbijek Amnesty International Stowarzyszenie Nigdy Więcej Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW Towarzystwo Interwencji Kryzysowej październik wizyta zaprzyjaźnionej organizacji COC z Leiden w Holandii (partnerskie miasto Torunia), w tym: 27 października spotkanie otwarte COC Leiden ze studentami i studentkami oraz 29 październik warsztaty na temat dialogu i Public Relations zorganizowane przez COC dla członków i członkiń KPH Toruń 8. BIBLIOTEKA I ARCHIWUM: W ciągu całego roku zajmowaliśmy się kompletowaniem zbiorów bibliotek oddziałów oraz Biblioteki Centralnej w Warszawie. Zbiory zostały skatalogowane i podjęto prace nad elektronicznym skatalogowaniem wycinków prasowych dostępnych w zbiorach archiwalnych. Obecnie w bibliotece znajduje się około 600 książek i kilka tysięcy artykułów prasowych dotyczących tematyki LGBT. W roku 2006 Biblioteka udostępniła swe zbiory na około 50 dyżurach około 100 zainteresowanym. Wśród wypożyczeń było kilkanaście zamiejscowych - wybrane zbiory przesyłane były pocztą. Wolontariusze Biblioteki na bieżąco udzielali porad telefonicznie i mailowo. Porady dotyczyły doboru materiałów do prac na temat LGBT. W 2006 roku Biblioteka pozyskała około 100 publikacji zwartych, na bieżąco dokonywany był monitoring prasy. Biblioteka obsługiwana jest przez trzech wolontariuszy. 11

12 9. INNA DZIAŁALNOŚĆ: lipiec: przeprowadzka biura KPH do nowej, przestronnej siedziby na ulicy Żelaznej. prowadzenie stron internetowych (www.kampania.org.pl, współpraca z klubami gejowsko-lesbijskimi Projekty: 2 marca akcja 1 % podatku na rzecz KPH w Toruniu. W ramach akcji odbył się wernisaż MIŁOŚĆ CI WSZYSTKO WYBACZY, CZYLI KRÓTKA WYSTAWA O MIŁOŚCI oraz impreza muzyczna VIDEOTURISTEN. Podczas imprezy informowaliśmy o możliwości przekazania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego jaką jest KPH marzec: udział w Manifach na terenie całej Polski 25 marca warsztaty asertywności dla kobiet w Toruniu, podczas których grupa około 15 dziewcząt uczyła się jak wyrażać siebie, swoje zdanie, jak być asertywną i walczyć o swoje prawa i pragnienia 26 kwietnia Dzień Milczenia- inspirowany imprezą "Day of Silence" pomysłu amerykańskiego Gay, Lesbian & Stright Education Network (GLSEN) Całoroczny projekt międzynarodowego wolontariatu EVS finansowany ze środków Programu Młodzież. Dzięki projektowi Lisette Kampus odbywa swój staż w KPH od lutego 2006 roku zajmuje się pracami w grupie międzynarodowej. 12

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010 FUNDACJA NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI POLISTREFA 30-348 KRAKÓW UL. PROF. BOBRZYŃSKIEGO 39A/28 REGON:121227750 NIP676-241-97-46 KRS 0000356036 Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

TRANS- FUZJA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB TRANSPŁCIOWYCH

TRANS- FUZJA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB TRANSPŁCIOWYCH TRANS- FUZJA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB TRANSPŁCIOWYCH Status Organizacji Pożytku Publicznego Wpis do KRS 8 lipca 2008 roku. KRS: 0000309669 REGON: 020790802 NIP: 8942951248 Siedziba biura fundacji: ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Historia ruchów LGBT w Polsce

Historia ruchów LGBT w Polsce Historia ruchów LGBT w Polsce W 1973 roku Światowa Organizacja Zdrowia wykreśliła homoseksualizm z listy chorób i zaburzeń. Miało to miejsce 42 lata po tym, jak z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zniknął

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Szanowny Pan. Antoni Górski Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Szanowny Panie Przewodniczący,

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Szanowny Pan. Antoni Górski Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Szanowny Panie Przewodniczący, Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Szanowny Pan Antoni Górski Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Szanowny Panie Przewodniczący, W imieniu Koalicji na Rzecz Równych Szans, nieformalnej platformy skupiającej

Bardziej szczegółowo

- ratyfikacja przez Polskę Protokołu Nr 12 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,

- ratyfikacja przez Polskę Protokołu Nr 12 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa, 24 czerwca 2015 r. Sz. Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów Szanowna Pani Premier, W imieniu Koalicji na Rzecz Równych Szans, porozumienia kilkudziesięciu polskich organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Pan. Donald Tusk. Pani

Pan. Donald Tusk. Pani Warszawa, 21 lutego 2011r. Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Pani Elżbieta Radziszewska Sekretarz Stanu Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania Szanowny Panie Premierze, Szanowna Pani Minister,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2013 godz. 14:27:17 Numer KRS: 0000206104

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2013 godz. 14:27:17 Numer KRS: 0000206104 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2013 godz. 14:27:17 Numer KRS: 0000206104 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:57:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:57:26 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.05.2016 godz. 09:57:26 Numer KRS: 0000333869 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia MiłośćNie Wyklucza

Sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia MiłośćNie Wyklucza Sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia MiłośćNie Wyklucza za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Stowarzyszenie MiłośćNie Wyklucza zostało wpisane do rejestru Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne FUNDACJA NA RZECZ RÓŻŃORODNOŚCI POLISTREFA; 30-348 KRAKÓW UL.BOBRZYŃSKIEGO 39A/28; REGON:121227750; NIP: 676-241-97-46; KRS 0000356036 Sprawozdanie merytoryczne Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 marca 2014 roku. Sz. P. Leszek Miller Przewodniczący Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej. Szanowny Panie Przewodniczący,

Warszawa, 24 marca 2014 roku. Sz. P. Leszek Miller Przewodniczący Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej. Szanowny Panie Przewodniczący, Warszawa, 24 marca 2014 roku Sz. P. Leszek Miller Przewodniczący Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej Szanowny Panie Przewodniczący, Koalicja na Rzecz Równych Szans, nieformalna platforma zrzeszająca

Bardziej szczegółowo

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Strona 1 z 7 Sprawozdanie merytoryczne 2013 Dane rejestrowe: Siedziba: Fundacja na Rzecz Różnorodności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 września 2015 r. Sz. Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów. Szanowna Pani Premier,

Warszawa, 30 września 2015 r. Sz. Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów. Szanowna Pani Premier, Warszawa, 30 września 2015 r. Sz. Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów Szanowna Pani Premier, W imieniu Koalicji na Rzecz Równych Szans, porozumienia kilkudziesięciu polskich organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2014 r. Sz. Pani Profesorka Małgorzata Fuszara Pelnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania. Szanowna Pani Ministro,

Warszawa, 30 listopada 2014 r. Sz. Pani Profesorka Małgorzata Fuszara Pelnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania. Szanowna Pani Ministro, Warszawa, 30 listopada 2014 r. Sz. Pani Profesorka Małgorzata Fuszara Pelnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania Szanowna Pani Ministro, W nawiązaniu do spotkania Koalicji na Rzecz Równych Szans z Panią

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI LGBT BUSINESS FORUM Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja LGBT Business Forum, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Andrzeja Citaka, Stanisławę Fedorowicz-Podobińską i Annę Grodzką, zwanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 maja 2012 r. Sz. P. Donald Tusk Prezes Rady Ministrów

Warszawa, 4 maja 2012 r. Sz. P. Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Warszawa, 4 maja 2012 r. Sz. P. Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Dotyczy: Działań rządu na rzecz podpisania i ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 marzec 2008 Fundacja Partners Polska a) ul. Górnickiego 3 lok.10a, 02-063 Warszawa b) Nr w KRS 0000221845 c) REGON: 012703063 d) członkowie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2014 r. Sz. Pani Stanisława Prządka Przewodnicząca Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Warszawa, 30 listopada 2014 r. Sz. Pani Stanisława Prządka Przewodnicząca Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Warszawa, 30 listopada 2014 r. Sz. Pani Stanisława Prządka Przewodnicząca Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Szanowna Pani Przewodnicząca, W imieniu Koalicji na Rzecz Równych Szans, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Pakt na rzecz Seniorów. Rok 2012 Rokiem UTW

Pakt na rzecz Seniorów. Rok 2012 Rokiem UTW Pakt na rzecz Seniorów Rok 2012 Rokiem UTW Liczba UTW z podziałem na województwa 20 21 20 21 9 20 38 71 24 41 11 44 40 6 17 21 UTW w województwie małopolskim Liczba UTW w latach 1975-2012 424 248 187 125

Bardziej szczegółowo

Czy biznes może mieć wkład w równość? Warszawa, 25.02.2013 Tomasz Szypuła LGBT Business Forum

Czy biznes może mieć wkład w równość? Warszawa, 25.02.2013 Tomasz Szypuła LGBT Business Forum Czy biznes może mieć wkład w równość? Warszawa, 25.02.2013 Tomasz Szypuła LGBT Business Forum Agenda 1. Sytuacja osób LGBT w Polsce 2. Krótko o LGBT Business Forum 3. Zarządzanie różnorodnością w miejscu

Bardziej szczegółowo

UE, a PROBLEM NIE DYSKRYMINOWANIA

UE, a PROBLEM NIE DYSKRYMINOWANIA Zbigniew Dmochowski UE, a PROBLEM NIE DYSKRYMINOWANIA Traktat Amsterdamski Art.6a Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszego Traktatu oraz w granicach uprawnień, nadanych niniejszym Traktatem Wspólnocie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2011. do 31.12.2011

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2011. do 31.12.2011 FUNDACJA NA RZECZ RÓŻŃORODNOŚCI POLISTREFA 30-348 KRAKÓW UL.BOBRZYŃSKIEGO 39A/28 REGON:121227750; NIP: 676-241-97-46; KRS 0000356036 Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Kultura dla Tolerancji

Statut Fundacji Kultura dla Tolerancji Statut Fundacji Kultura dla Tolerancji I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ida Łukawska, zwana w dalszej części Statutu Fundatorką, ustanowiła aktem notarialnym fundację o nazwie Fundacja Kultura dla Tolerancji"

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 kwietnia 2013 r.

Warszawa, 18 kwietnia 2013 r. Warszawa, 18 kwietnia 2013 r. Szanowny Pan Paweł Chorąży Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa W imieniu Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

W okresie sprawozdawczym zarząd PROM działał w następującym składzie:

W okresie sprawozdawczym zarząd PROM działał w następującym składzie: Warszawa, 8maja 2013 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE POLSKIEJ RADY ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH ZA OKRES OD 15 CZERWCA 2012 R. DO 17 MAJA 2013 R. (sprawozdanie jest sporządzone za okres inny niż pełen rok kalendarzowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Pełnomocnika Wojewody Wielkopolskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych w roku 2015.

Sprawozdanie z pracy Pełnomocnika Wojewody Wielkopolskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych w roku 2015. Sprawozdanie z pracy Pełnomocnika Wojewody Wielkopolskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych w roku 2015. 1. Liczba spotkań ze środowiskami mniejszości narodowych i etnicznych, w tym zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁANOŚCI FUNDACJI ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁANOŚCI FUNDACJI ZA 2014 ROK FUNDACJA RÓWNOŚĆ.ORG.PL SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁANOŚCI FUNDACJI ZA 2014 ROK - załącznik do uchwały zarządu fundacji nr 1/2015 Fundacja Równość.org.pl 31-049 Kraków, ul. św. Sebastiana 22/23 wpis

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek, Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze,

Szanowna Pani Marszałek, Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 13 września 2012r. Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Jan Vincent-Rostowski Minister Finansów Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP Bogdan Borusewicz Marszałek Senatu RP Szanowna Pani Marszałek, Szanowny

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie działalności Fundacja Kultura Dla Tolerancji z Krakowa

Przedstawienie działalności Fundacja Kultura Dla Tolerancji z Krakowa Przedstawienie działalności Fundacja Kultura Dla Tolerancji z Krakowa Fundacja Kultura dla Tolerancji powstała w 2005 roku w Krakowie jako Fundacja przede wszystkim organizująca doroczny Marsz Tolerancji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 14.10.2013 2013/2183(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie unijnego harmonogramu działań przeciwko homofobii

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem

Erasmus+ Młodzież. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem Erasmus+ Młodzież Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem Erasmus+ Sektor Edukacji szkolnej Możliwości wyjazdów edukacyjnych dla nauczycieli: teaching

Bardziej szczegółowo

Historia ruchów LGBT na Ukrainie. Slajd 1. Pierwsze LGBT organizacje na Ukrainie i rozwój ruchu LGBT

Historia ruchów LGBT na Ukrainie. Slajd 1. Pierwsze LGBT organizacje na Ukrainie i rozwój ruchu LGBT Historia ruchów LGBT na Ukrainie Slajd 1. Pierwsze LGBT organizacje na Ukrainie i rozwój ruchu LGBT Historia kształtowania się organizacji LGBT na Ukrainie jest długa i wielotorowa. Początki sięgają 1993

Bardziej szczegółowo

Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego

Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego Jacek Safuta Dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce Warszawa, 22 listopada 2010 roku Biura

Bardziej szczegółowo

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje Polska Liga Walki z Rakiem Międzynarodowe inspiracje Stowarzyszenie Europejskich Lig Walki z Rakiem (ECL) www.europeancancerleagues.org Bruksela, Belgia info@europeancancerleagues.org ECL WIZJA: Europa

Bardziej szczegółowo

Włącznik kompleksowe wsparcie młodzieży tczewskiej we wchodzeniu na rynek pracy

Włącznik kompleksowe wsparcie młodzieży tczewskiej we wchodzeniu na rynek pracy Włącznik kompleksowe wsparcie młodzieży tczewskiej we wchodzeniu na rynek pracy Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Finansowanie Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

Osoby homoseksualne a wybrane zagadnienia prawa administracyjnego i praktyki administracyjnej

Osoby homoseksualne a wybrane zagadnienia prawa administracyjnego i praktyki administracyjnej Osoby homoseksualne a wybrane zagadnienia prawa administracyjnego i praktyki administracyjnej Dr Adam Bodnar Zakład Praw Człowieka WPiA UW Poznań, 27.10.2008 Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans z dnia 1 kwietnia 2010 r.

Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans z dnia 1 kwietnia 2010 r. Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans z dnia 1 kwietnia 2010 r. Przedstawiamy stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans w sprawie toczących się prac legislacyjnych odnośnie zmiany Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2009 Z działalności Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2009 Z działalności Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2009 Z działalności Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 9 m. 31 03-718 Warszawa KRS: 0000337613

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Założenia projektu partnerskiego Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Poddziałanie 5.4.2 POKL Człowiek najlepsza inwestycja Realizatorzy projektu: Lider Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

O kampanii Szkoła bez przemocy

O kampanii Szkoła bez przemocy O kampanii Szkoła bez przemocy Kampania społeczna Szkoła bez przemocy jest realizowana od kwietnia 2006 roku. Punktem wyjścia dla prowadzonych działań stały się wyniki ogólnopolskiego badania opinii publicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego RADA

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2010 - XVIII Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich; prowadzenie warsztatu: A Child Friendly Court połączone

Bardziej szczegółowo

BOCCIA podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia. Erasmus + Sport Project

BOCCIA podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia. Erasmus + Sport Project BOCCIA podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia Erasmus + Sport Project Lider : Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Parady Równości 2015. Równe prawa, wspólna sprawa! ISBN 978-83-64790-00-3, wyd. Fundacja Wolontariat Równości, egz.

Przewodnik. Parady Równości 2015. Równe prawa, wspólna sprawa! ISBN 978-83-64790-00-3, wyd. Fundacja Wolontariat Równości, egz. Przewodnik Parady Równości 2015 Równe prawa, wspólna sprawa! ISBN 978-83-64790--3, wyd. Fundacja Wolontariat Równości, egz. bezpłatny piątek 29 maja 18: poniedziałek 1 09: sobota 6 09: 14: niedziela 7

Bardziej szczegółowo

Projekt. Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie. Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna

Projekt. Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie. Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Projekt Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1: Wsparcie systemowe instytucji

Bardziej szczegółowo

Współpraca przygraniczna przykłady dobrych praktyk

Współpraca przygraniczna przykłady dobrych praktyk Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Współpraca przygraniczna przykłady dobrych praktyk KONFERENCJA W RAMACH PROJEKTU Lepszy dostęp do informacji dla pracowników transgranicznych w europejskich regionach

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 stycznia 2016 r. Sz. P. Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP. Szanowny Panie Marszałku,

Warszawa, 7 stycznia 2016 r. Sz. P. Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP. Szanowny Panie Marszałku, Warszawa, 7 stycznia 2016 r. Sz. P. Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku, Koalicja Równych Szans platforma ponad sześćdziesięciu organizacji społecznych działających w obszarze

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym 1. Zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, w szczególności poprzez: Działania

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Rola organizacji pozarządowych w budowaniu systemu wsparcia dla dzieci wielojęzycznych i wielokulturowych Autor: Dr Ewa Pogorzała Fundacja na

Tytuł: Rola organizacji pozarządowych w budowaniu systemu wsparcia dla dzieci wielojęzycznych i wielokulturowych Autor: Dr Ewa Pogorzała Fundacja na Tytuł: Rola organizacji pozarządowych w budowaniu systemu wsparcia dla dzieci wielojęzycznych i wielokulturowych Autor: Dr Ewa Pogorzała Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej Tytuł slajdu treść Misja

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

Jak rozbroić bombę nienawiści?

Jak rozbroić bombę nienawiści? Źródło: http://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12640,jak-rozbroic-bombe-nienawisci.html Wygenerowano: Niedziela, 10 stycznia 2016, 20:49 Strona znajduje się w archiwum. Wtorek, 25 listopada 2014 Jak rozbroić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2006

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2006 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2006 I. Dane organizacji: 1) pełna nazwa FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI LIDERSKIEJ 2) forma prawna fundacja (o statusie organizacji pożytku publicznego) 3) numer w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat!

Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądźwolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądźwolontariuszem!

Bardziej szczegółowo

Społeczny Komitet ds. AIDS(SKA) Stowarzyszenie działające od 1993r.

Społeczny Komitet ds. AIDS(SKA) Stowarzyszenie działające od 1993r. Społeczny Komitet ds. AIDS(SKA) Stowarzyszenie działające od 1993r. Cele Kształtowanie racjonalnych zachowań indywidualnych i społecznych wobec epidemii HIV/AIDS oraz wobec Osób Żyjących z HIV/AIDS. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Przestrzeń Kobiet za rok 2009

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Przestrzeń Kobiet za rok 2009 Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Przestrzeń Kobiet za rok 2009 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Przestrzeń Kobiet Adres siedziby: ul. Św. Krzyża 34, 34-460 Szczawnica, powiat nowotarski, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA KAMELEON w roku 2010. NR w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000257416

Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA KAMELEON w roku 2010. NR w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000257416 Zgierz, dnia 21 marca 2011r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA KAMELEON w roku 2010. Nazwa stowarzyszenia: KAMELEON Siedziba: 95-100 Zgierz, ul. Długa 42, Data wpisu w KRS : 22.05.2006r.

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG

Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Realizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży budżet: 37 mln

Bardziej szczegółowo

Projekt e-roma Newsletter, lipiec 2014

Projekt e-roma Newsletter, lipiec 2014 1. stran od 5 View this email in your browser With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union. Projekt e-roma Newsletter, lipiec 2014 Szanowny Panie / Pani, Przesyłamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Gmina Wrocław. Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego. Fundacja In Posterum. Fundacja Integracji Społecznej Prom

Partnerzy. Gmina Wrocław. Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego. Fundacja In Posterum. Fundacja Integracji Społecznej Prom Różni Obywatele - Jedno Miasto Partnerzy Gmina Wrocław Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego Fundacja In Posterum Fundacja Integracji Społecznej Prom Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego Wrocław

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI COGNOSCO Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI COGNOSCO Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI COGNOSCO Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZA ROK 2013 DANE ORGANIZACJI Fundacja Cognosco 30-011 Kraków, ul. Wrocławska 31/6 ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO Telefon: 794 037 857

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia. Miłość Nie Wyklucza. za okres od 8.11.2013 do 31.12.2013. 1.

Sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia. Miłość Nie Wyklucza. za okres od 8.11.2013 do 31.12.2013. 1. Sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza za okres od 8.11.2013 do 31.12.2013 Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza zostało wpisane do rejestru Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez współpracę miedzy partnerami i uczestnictwo w budowaniu demokratycznej, różnorodnej kulturowo Europy

Rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez współpracę miedzy partnerami i uczestnictwo w budowaniu demokratycznej, różnorodnej kulturowo Europy Rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez współpracę miedzy partnerami i uczestnictwo w budowaniu demokratycznej, różnorodnej kulturowo Europy Umacnianie poczucia odpowiedzialności za UE wśród obywateli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Gender - Edukacja - Praca. Uczelniane rozwiązania antydyskryminacyjne

Gender - Edukacja - Praca. Uczelniane rozwiązania antydyskryminacyjne Katedra Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Zakład Polityki Antydyskryminacyjnej w Mediach / Ośrodka Badań nad Mediami fundacja Autonomia Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r.

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r. Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem 7 marca 2011 r. STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ CAL Stowarzyszenie promuje model Centrów Aktywności Lokalnej. Jest to ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie Przemocy w Powiecie Myślenickim

Przeciwdziałanie Przemocy w Powiecie Myślenickim Przeciwdziałanie Przemocy w Powiecie Myślenickim MAŁOPOLSKI KONKURS NA NAJLEPSZE DZIAŁANIE INTERDYSCYPLINARNE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU "PRZECIW PRZEMOCY. BUDOWANIE LOKALNYCH KOALICJI - INTERWENCJE

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 16.03.2015 Pan Minister Władysław Kosiniak-Kamysz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Szanowny Panie Ministrze, Organizacje tworzące Koalicję na rzecz CEDAW zwracają się do Pana Ministra

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Wykaz przeprowadzonych szkoleń w okresie 2008-2014 r.

Wykaz przeprowadzonych szkoleń w okresie 2008-2014 r. Wykaz przeprowadzonych szkoleń w okresie 2008-2014 r. 1. Coroczny cykl szkoleń dla pracowników sfery pomocy społecznej z tematyki: a) Interpretacja przepisów prawa w obszarze pomocy społecznej, Regionalny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Przestrzeń Kobiet za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Przestrzeń Kobiet za rok 2013 Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Przestrzeń Kobiet za rok 2013 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Przestrzeń Kobiet Adres siedziby: ul. Św. Krzyża 34, 34-460 Szczawnica, powiat nowotarski, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Raport z wizyty tematycznej w National Institute for Social Integration. Wilno, Litwa 10 14 grudnia 2012

Raport z wizyty tematycznej w National Institute for Social Integration. Wilno, Litwa 10 14 grudnia 2012 Raport z wizyty tematycznej w National Institute for Social Integration Wilno, Litwa 10 14 grudnia 2012 Uczestnicy wizyty W wizycie uczestniczyło 12 osób: 8 uczestników projektu biorących udział w Programie

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej

Program Aktywności Lokalnej Miasto i Gmina Wąchock Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Wąchock na lata 2009-2013 Wąchock, sierpień 2009 1 Wprowadzenie 3 Cele Programu Aktywności Lokalnej. 4 Kierunki działań.. 6 Odbiorcy programu

Bardziej szczegółowo

Statut Kampanii Przeciw Homofobii Stowarzyszenia z siedzibą w Warszawie

Statut Kampanii Przeciw Homofobii Stowarzyszenia z siedzibą w Warszawie Statut Kampanii Przeciw Homofobii Stowarzyszenia z siedzibą w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Kampania Przeciw Homofobii, a w dalszej części statutu nazywane

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja strefapl zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marka Grzegorzewskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 5 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (022) 828 91 28 wew. 135 fax. (022) 828 91 29 Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze spotkania z partnerami otwierającego projekt Międzynarodowa współpraca przeciwko przemocy Polska 17.11 18.11.2011 r.

Sprawozdanie ze spotkania z partnerami otwierającego projekt Międzynarodowa współpraca przeciwko przemocy Polska 17.11 18.11.2011 r. Sprawozdanie ze spotkania z partnerami otwierającego projekt Międzynarodowa współpraca przeciwko przemocy Polska 17.11 18.11.2011 r. (Jedlina Zdrój) Podczas dwudniowych spotkań z partnerami projektu (Polska,

Bardziej szczegółowo

NA CZYM POLEGA INNOWACYJNOŚĆ NASZEGO STOWARZYSZENIA?

NA CZYM POLEGA INNOWACYJNOŚĆ NASZEGO STOWARZYSZENIA? W NASZYCH działaniach WAŻNA JEST: Sprawa prowadzimy poradnictwo prawne w indywidualnych sprawach, reprezentujemy naszych Klientów przed sądami oraz organami administracji. Wszystkich porad udzielamy bezpłatnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 kwietnia 2015 r. Sz. P. Profesor. Irena Lipowicz. Rzeczniczka Praw Obywatelskich. Szanowna Pani Profesor

Warszawa, 7 kwietnia 2015 r. Sz. P. Profesor. Irena Lipowicz. Rzeczniczka Praw Obywatelskich. Szanowna Pani Profesor Warszawa, 7 kwietnia 2015 r. Sz. P. Profesor Irena Lipowicz Rzeczniczka Praw Obywatelskich Szanowna Pani Profesor W imieniu Koalicji na Rzecz Równych Szans, porozumienia ponad sześćdziesięciu organizacji

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. Z A R ZĄDZENIE NR M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI

RAPORT Z KONSULTACJI Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych RAPORT Z KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków dofinansowanych

Lista wniosków dofinansowanych Lista wniosków dofinansowanych Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego, 3. nabór projektów dużych (27 marca 2013) Lp. Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł projektu Ocena końcowa Kwota wyjściowa

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2015

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2015 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2015 CELE ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZATORZY ZADANIA TERMIN REALIZACJI 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki osiągania celu

Wskaźniki osiągania celu ZADANIA, CELE, MIERNIKI REALIZACJI PROGRAMU 1. Nazwa zadania: utworzenie i funkcjonowanie interdyscyplinarnego zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 1. Określenie procedur i koordynacja

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 2007-2013 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + Uczenie się przez całe życie Comenius Leonardo

Bardziej szczegółowo

RAPORT z działalności Podkarpackiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w 2013 roku

RAPORT z działalności Podkarpackiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w 2013 roku RAPORT z działalności Podkarpackiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w 2013 roku Styczeń 2014 r. 1 INFORMACJE O STOWARZYSZENIU Nazwa organizacji PODKARPACKI OŚRODEK ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo