RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KAMPANII PRZECIW HOMOFOBII. w 2006 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KAMPANII PRZECIW HOMOFOBII. w 2006 roku"

Transkrypt

1 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KAMPANII PRZECIW HOMOFOBII w 2006 roku Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii Siedziba: ul. Żelazna 68, Warszawa Data wpisu do KRS i nr KRS: , nr Zarząd Stowarzyszenia: - Robert Biedroń prezes - Marta Abramowicz wiceprezes - Tomasz Szypuła sekretarz - Adam Biskupiak skarbnik - Marzena Rozlach członkini zarządu - Aneta Rogowska członkini zarządu - Artur Czerwiński członek zarządu Komisja Rewizyjna: - Tomasz Bączkowski przewodniczący - Katarzyna Najman członkini komisji - Karolina Siedlanowska członkini komisji Stowarzyszenie realizuje następujące cele: a) upublicznienie dyskusji na temat problemów mniejszości seksualnych i zwiększenie ich reprezentacji społecznej, b) kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób bihomo- i transseksualnych, c) kształtowanie pozytywnej tożsamości osób bi- homo- i transseksualnych, d) zniesienie w polskim systemie prawnym zapisów dyskryminujących ze względu na orientację seksualną, zgodnie z wymogami dostosowawczymi Unii Europejskiej, e) wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa zapisu o instytucji legalnego partnerstwa osób tej samej płci, f) walka z dyskryminacją osób bi- homo- i transseksualnych i przeciwdziałanie przejawom homofobii w społeczeństwie, g) propagowanie wiedzy na temat tożsamości seksualnych i identyfikacji płciowych, w tym działalność wydawnicza, informatyczna, działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, 1

2 h) wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antyhomofobicznego, wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji, i) działalność prozdrowotna, w tym profilaktyka uzależnień, propagowanie wiedzy o bezpieczniejszym seksie oraz o chorobach przenoszonych drogą płciową, w szczególności HIV/AIDS, j) działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat, k) promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, integracja społeczna, działania na rzecz kobiet, rozwój kształcenia zawodowego, l) organizacja pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych dyskryminacją, ł) organizacja pomocy prawnej dla osób zagrożonych dyskryminacją. Cała prowadzona przez Stowarzyszenie działalność jest nieodpłatna. Kampania Przeciw Homofobii nie prowadzi działalności gospodarczej. W 2006 roku Kampania Przeciw Homofobii (KPH) posiadała 7 oddziałów: w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Łodzi, na Śląsku, Wrocławiu i w Toruniu. 1. NAJWAŻNIEJSZE AKCJE: organizacja ogólnopolskiej konferencji Mowa nienawiści. Polskie fobie i uprzedzenia, Warszawa lutego 2006 dla przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych, sektora edukacji oraz Policji. 14 luty: Walentynki w ramach ogólnopolskiej akcji Równe prawo do miłości dystrybucja okolicznościowych kartek w centrach polskich miast oraz klubach i pubach kwietnia: współorganizacja 3. Festiwalu 'Kultura dla Tolerancji' w Krakowie. W festiwalu uczestniczyło ok osób, w tym wielu gości międzynarodowych. Głównymi wydarzeniami festiwalu były: Queer Cafe osiem wydarzeń przeznaczonych kulturze queer, konferencja naukowa Mniejszości seksualne: rytuał przejścia, wizyta w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau i przegląd filmów. Kluczowym wydarzeniem był Marsz Tolerancji. W ramach festiwalu odbyły się także liczne dyskusje, warsztaty i spotkania z gośćmi, głównie działaczami LGBT z innych krajów. 17 maja: IDAHO celebration postcard action. 4 different designs, 4 different stories from real people s real life situations, postcards are available both in English and Polish. Postcards are distributed in front of Metro Centrum, the action is done together with Lesbian Coalition s Antihomophobia lab. 18 maja: konferencja naukowa na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu "Wolni, równi, różni - sytuacja osób homoseksualnych w aspekcie prawnym, socjologicznym i kulturowym". 2

3 8-15 czerwca: współorganizacja Dni Równości w Warszawie. Pomoc w przygotowaniach międzynarodowej konferencji z udziałem polityków polskich i zagranicznych, prawników, przedstawicieli Policji, działaczy i działaczek LGBT. Przygotowanie panelu politycznego: Co z tą Polską?, w którym wzięła udział minister Joanna Kluzik-Rostkowska z Departamentu ds. Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, trzy posłanki Parlamentu Europejskiego: Sophie In t Veld, Lissy Gröner i Emine Bozkurt, Ricardo Gottardi z ILGA Europe i Marta Abramowicz z KPH. Ponadto w panel zaszczycili swoją obecnością szwedzcy dyplomaci. Współorganizacja Parady Równości. Organizacja debaty politycznej w budynku Sejmu RP: Wstęp do równości Europejska polityka wobec gejów i lesbijek z udziałem wielu polityków z Polski z zagranicy czerwca: Trening dla młodzieży LGBT dotyczący Zarządzanie i Networking w Organizacji, trening jest wspierany przez European Youth Programme. Uczestnicy pochodzą z Estonii (Diversity), Szwecji (RFSL Ungdom), Łotwy (Mozaika), Litwy (Lithuanian Gay League), Bułgarii (Gemini), Rumunii (Accept), Węgier (Labris) i Polski (KPH). Trening jest przeprowadzony przez Lene O. Mogensen, konsultantkę NGO z Danii. 15 czerwca: rozpoczęcie projektu Mazowiecka Szkoła Edukacji Pozarządowej dla Kobiet - serii szkoleń dotycżcych zarządzania organizacjiami IIIsektora dla kobiet bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem lesbijek i kobiet biseksualnych. [o tym trzeba napisać więcej bo to był nasz największy projekt, optycznie proponuje pół strony] październik: rozpoczęcie projektu Raport o dyskryminacji osób LGBT w 2005/2006 roku.. Przeprowadzenie badania ankietowego na próbie 1000 osób. wybór Tomasza Szypuły, sekretarza zarządu KPH na członka zarządu ILGA-Europe oraz Lisette Kampus, wolontariuszki KPH oraz organizacji estońskich. KPH wzięło udział w międzynarodowych obchodach tygodnia Futbol Przeciw Rasizmowi w Europie organizując turniej piłki stołowej dla organizacji i grup zaangażowanych w pracę na rzecz praw człowieka. listopad: udział członków KPH w poznańskim Marszu Równości 6-8 listopad razem z Międzywydziałowym Studenckim Kołem Naukowym UMK Gender oraz we współpracy z Klubem Studenckiej Pracy Twórczej Od Nowa, pubem NRD, Teatrem Wiczy oraz pubem Czarny Tulipan KPH Toruń zorganizowało Queer Fest; w ramach festiwalu odbyły się dyskusja panelowa na temat Odmieńcy w IV RP. Strategia, teoria, nadzieje z udziałem m.in. dr Jacka Kochanowskiego i Roberta Biedronia, wernisaż wystawy zdjęć pt. FRIKI, GLORIE I FANTASMAGORIE, warsztaty antydyskryminacyjne, spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmujących się dyskryminacją na podstawie innej niż orientacja seksualna, występy drag queens, koncert zespołu Dick 4 Dick, wieczorek poetycki Katarzyny Ochnickiej oraz pokazy filmowe. wydawanie magazynu społeczno-kulturalnego Replika, który jest bezpłatnie dystrybuowany na terenie całego kraju. W Replice poruszamy tematy ważne dla społeczności LGBT takie jak: manifestacje i parady równości, teorie dotyczące leczenia z homoseksualizmu etc. Replika stała się ważnym czasopismem w środowisku LGBT. 3

4 2. DZIAŁALNOŚĆ POMOCOWA: Działalność stała: W Warszawie prowadzono bezpłatne konsultacje psychologiczne (ok.60 porad miesięcznie), prowadzono też mailową bezpłatną pomoc psychologiczną. Udział w Komiscji Dialogu Społecznego opracowującej standardy poradnictwa dla organizacji pozarządowych wspieranych przez Miasto. Projekt poradnictwa psychologicznego i prawnego dla osób homo- biseksualnych i ich bliskich był jednym z dwóch projektów na rzecz praw człowieka wspieranym w roku 2006 przez Miasto Warszawa. KPH otrzymało zaproszenie do udziału w międzynarodowych pracach nad wzmocnieniem współpracy pomiędzy urzędami miast a organizacjami pozarządowymi. 3. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA: Działalność stała: prowadzenie biblioteki i archiwum z możliwością wypożyczania ogólnopolskiego monitorowanie mediów w zakresie tematyki LGBT i przejawów homofobii prowadzenie listy mailingowej zapewniającej informacje o wszystkich ważnych wydarzeniach dotyczących działań KPH (monitoring prasy, zaproszenia etc) prowadzenie działalności informacyjnej udzielanie wywiadów oraz informacji potrzebnych do napisania prac naukowych studentom i doktorantom Projekty: w marcu KPH wraz z organizacją Arcigay w Bolonii, Antidiskriminieurungsstelle fur Gleichgeschlechtliche Lebensweisen w Wiedniu oraz Federacion Colegas w Madrycie, w ramach programu Daphne 2 rozpoczęło projekt badawczy Schoolmates mający na celu zebranie danych na temat przemocy w szkołach wobec młodzieży homoseksualnej oraz uwrażliwienie jej i osób pracujących w szkołach w tej kwestii.. w grudniu w siedzibie KPH odbyło się szkolenie Warsztaty Edukacji Obywatelskiej dotyczące mediów i PR dla liderek i liderów pracujących na rzecz społeczności lokalnych. Prace nad Raportem o dyskryminacji osób LGBT w Polsce prowadzone wspólnie z Lambdą Warszawa. 4. PORADNICTWO PRAWNE: Grupa prawna Główne zadania grupy prawnej Kampanii Przeciw Homofobii skupiały się w 2006 r. przede wszystkim na: - stałym poradnictwie prawnym świadczony ofiarom dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej; - organizacji szkoleń dla prawników z zakresu prawa antydyskryminacyjnego; 4

5 - upowszechnianiu i propagowaniu przepisów prawa polskiego, wspólnotowego i międzynarodowego dotyczącego praw osób homo-, bi- i transseksualnych; W ciągu roku kontynuowano rozbudowywanie i uzupełnianie prawniczej strony internetowej jedynej tego typu witryny internetowej w Polsce. Prawnicy z grupy prawnej podnosili swoje kwalifikacje, uczestnicząc w krajowych i zagranicznych szkoleniach nt. prawa antydsykryminacyjnego i praw człowieka. Stałe poradnictwo prawne dla ofiar dyskryminacji ze względu na orientację seksualną prowadzone było przez cały rok Porady prawne świadczone były 2 razy w tygodniu podczas dyżurów prawnika i prawniczki (w środy i czwartki w godzinach od do 20.00). Porady prawne prowadzone były głównie drogą elektroniczną oraz podczas osobistych spotkań z klientami. Niewielki odsetek porad udzielny był drogą listową oraz telefoniczną. Porad prawnych udzielono około 300. W większości dotyczyły one problematyki prawa karnego oraz cywilnego. Kilkadziesiąt próśb o poradę prawną dotyczyło możliwości zawierania związku partnerskiego lub małżeństwa jednopłciowego za granicą. Osoby poszkodowane zwracały się także do grupy prawnej KPH w sprawach o dyskryminację w miejscu pracy. Grupa prawna KPH przygotowała opinię przyjaciela sądu (amicus curiae) w sprawie bezprawnego zwolnienia ze stanowiska Dyrektora CODN przez Ministra Edukacji Narodowej Romana Gietycha - Mirosława Sielatyckiego. Opinię tę autorstwa prawniczki KPH Anny Koniecznej opublikował dziennik Rzeczpospolita w formie artykułu. W listopadzie 2006 r. Kampania Przeciw Homofobii zorganizowała 2 dniowe szkolenie z zakresu prawa antydyskryminacyjnego dla prawników organizacji pozarządowych, aplikantów radcowskich i adwokackich z całej Polski. Porady prawne Kampanii Przeciw Homofobii publikowane były także w każdym wydaniu czasopisma Replika, wydawanego przez KPH. 5. DZIAŁANIA LOBBINGOWE: Lobbing na szczeblu krajowym: współpraca z Departamentem ds. Kobiet i Rodziny oraz minister Joanną Kluzik-Rostkowską, odpowiedzialną za przeciwdziałanie dyskryminacji w obecnym rządzie Active participation in the Polish national strategy creation for the EYEO. Udział przedstawicielki KPH Marty Abramowicz w Komitecie Roku Równych Szans przy Departamencie ds. Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji opracowującym m.in. strategię całego Roku w Polsce. udział przedstawicieli KPH w konsultacjach do Programu Stosowania Prawa na rzecz Zwalczania Przestępstw z Nienawiści zorganizowanych przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka 5

6 (ODIHR) OBWE, oraz Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA. akcje lobbingowe na rzecz zniesienia ograniczeń dotyczących oddawania krwi przez mężczyzn homoseksualnych organizacja 5-tych urodzin KPH z udziałem wielu osób życia publicznego działalność publicystyczna ok. 200 publikacji internetowych, ok. 500 artykułów prasowych, wiele audycji radiowych i telewizyjnych Lobbing na szczeblu międzynarodowym: Kluczowe wydarzenia we współpracy z Instytucjami Europejskimi w 2006: Doskonały kontakt z Parlamentem Europejskim, w szczególności z parlamentarzystami z grupy zajmującej się prawami gejów i lesbijek Sophie In t Veld, Lissy Gröner, Michael Cashman, Raul Romeda. Regularny kontakt z ich biurami oraz regularny przepływ informacji dotyczących problemów LGBT w Polsce. Owocna współpraca w kategoriach uwidocznienia problemu w Parlamencie Europejskim; zapoczątkowanie wielu pytań parlamentarnych dotyczących różnych problemów związanych ze środowiskiem LGBT w Polsce. Doskonały kontakt z EC, w szczególności z DG Employment i DG Education; główne zagadnienia EYEO 2007, włączenie organizacji LGBT w planowanie i wdrażanie w Polsce. Regularny kontakt z biurem w Brukseli w celu wymiany informacji z pierwszej ręki oraz sprawozdania z postępu i rozwoju; program młodzieżowy New EU Youth in Action oraz ich przygotowanie i wdrożenie, w szczególności dostępność do organizacji LGBT. Doskonały kontakt z CoE, w szczególności z pełnomocnikiem HR, Thomasem Hammarberg oraz pracownikami jego biura, ciągła komunikacja w celu wymiany istotnych informacji dotyczących Polski oraz LGBT i polityki anty-dyskryminacyjnej CoE w ogóle Stycznia Aktywny lobbing MEPs dotyczący uchwał przeciwko homofobii we Wschodniej Europie; lobbing dla MEPs w celu wygłaszania mów w EP plenary sittings w Strasburgu. Dobry kontakt z Michaelem Cashman, Sophie In t Veld i jej biurem. Powiększony kontakt z ILGA-Europe, rozprzestrzenianie, z ich pomocą, informacji na temat sytuacji Polski, opracowanie strategicznych punktów lobbingu. Lobbing Komisji Europejskiej (np. Pana Frattini) by wyszła z deklaracją przeciw homofobii we Wschodniej Europie. Najostrzejsza krytyka wyszła przeciwko Polsce oraz jej liderom, wraz z MEPs potępiającymi wypowiedzi czołowych polityków oraz blokady marszy pro-gay przez lokalne władze w Warszawie i Poznaniu. 18 Stycznia Powitanie wspólnej ustawy Parlamentu Europejskiego nad Homofobią w Europie, listy z podziękowaniem dla wszystkich MEPs, w szczególności tych mówiących w imieniu Polskich LGBT oraz przemawiających w ich sprawie (np. EP Intergroup praw gejów i lesbijek) 6

7 Luty 6 Lutego Wkład we wspólną inicjatywę ILGA Europe i IGLYO dotyczącą badań nad społecznym wykluczeniem młodzieży LGBT w Europie, przedstawionych następnie w Parlamencie Europejskim w Marzec 9-12 Marca Lisette Kampus uczestniczy w ILGA Europe EU Network meeting w Brukseli, doskonały kontakt ustanowiony z Panią Catherine Magnant z EC, zarządzającej EYEO 2007 (European Year of Equal Opportunities), dobry lobbing. Tomasz Szypuła bierze udział w 23. Światowej Konferencji ILGA w Genewie 30 marca 3 kwietnia 2006 Kwiecień Dobra bieżąca komunikacja z MEPs Sophie In t Veld, Michael Cashman i Lissy Gröner, lobbying na ich uczestnictwo w Warszawskich Dniach Równości. Przygotowanie do panelu Politycznego konferencji z okazji Dni Równości 9 czerwca, zaproszenie kluczowych mówców. Lobbying na RFSL i organizatorów Parady w Stockholmie odnośnie ich pomocy przy organizacji Warszawskich Dni Równości. Rozprowadzanie informacji do Instytucji Europejskich dotyczących marszu równości w Krakowie. Maj Zaproszenie do wzięcia udziału w wydarzeniach EuroPride w Londynie oraz do wkładu w podręcznik wydany przez ILGA Europe Marsze Przeciw Uprzedzeniom. Czerwiec Pomoc ILGA Europe w lobbingu dla Terry Davis a, Głównego Sekretarza Rady Europy, by zareagował w sprawie dymisji Pana Mirosława Sielatyckiego, rozprowadzanie/tłumaczenie wszystkich powiązanych materiałów etc. Lobbing MEPs do drugiej uchwały o homofobii, w szczególności dobra kooperacja z Sophie In t Veld. 9 czerwca Udział oraz organizacja panelu politycznego konferencji w ramach Dni Równości. KPH zaprasza 3 członków Parlamentu Europejskiego Lissy Gröner, Sophie In t Veld, Emine Bozkurt, w panelu wzięli udział wysoko postawieni Szwedzcy przedstawiciele dyplomacji. 7

8 udział zarządu KPH w konferencji organizowanej przez Amnesty International pt. Prides Against Prejudice Conference Organising Pride In a Hostile Environment w Londynie 30 czerwca 2006 Lipiec udział przedstawicieli KPH w Europride w Londynie 1 lipca 2006 Lisette Kampus bierze udział w seminarium nad contact making na Litwie, organizowanym przez Tolerant Youth Association w celu przygotowania do wspólnego projektu w W seminarium biorą udział przedstawiciele z Rumunii (Accept), Belgii (Wel Jong Niet Hetero), Szwecji (RFSL Ungdom), Anglii (LGBT Consortium), Włoch (Link Youth) i Malty (MGRM). Sierpień Udział w paradzie w Tallinie 2006 Wrzesień Udział przedstawicieli KPH w konferencji RFSL w Malmo. RFSL podejmuje decyzje o rozpoczęciu współpracy z Polską. Doskonały kontakt z Komisją Europejską odnośnie EYEO 2007, spotkanie z Panią Brigitte Degen z DG Employment w celu kontynuacji aktualizacji wdrażania i włączenia organizacji LGBT w przygotowania. Negatywna decyzja Polskiej Agencji Narodowej odnośnie EU Youth Programme, projektowi podporządkowanemu Action 2 (EVS) nie zostało przyznane wsparcie tłumaczone tym, że ministerstwo nie wspiera kooperacji między organizacjami homoseksualistów. Natychmiastowa reakcja skarga skierowana do Komisji Europejskiej, aktywna kampania by lobbingować sytuację Polski we wszystkich pozostałych National Agencies of Youth Programme; doskonały kontakt ze Szwedzką Agencją Narodową, wspólny lobbying rzecznika Spidla by podjął działania przeciwko Polskiemu Ministerstwu Edukacji. Bliska współpraca z MEP Lissy Gröner i Agencjami Narodowymi pozostałych krajów włączonych w Program, aktywny lobbying zmian w nowym programie społecznym Youth in Action rozpoczynającym się w 2007, głownie zmiany, które zapewniłyby, że program jest w pełni otwarty na wszystkie młodzieżowe projekty, włączając w to projekty, które dotyczą anty-dyskryminacji i orientacji seksualnej. Także lobbying w szczególności dotyczący zmian pozwalających Komisji na większą interwencję, gdy Agencje Narodowe nie będą się trzymały założeń programu. 22 września Rozpoczęcie projektu młodzieży LGBT w Sztokholmie, projekt nosi nazwę Baltic Sea Region ROUNDTABLE for LGBT Youth. Okrągły stół składa się z 6 przedstawicieli ze Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy i Polski, których zadaniem jest przedstawienie ich narodowych problemów młodzieży 8

9 LGBT przy Okrągłym stole oraz zbudowanie odpowiedniej LGBT youth network dla regionu. Polska jest reprezentowana przez Lisette Kampus. Październik Udział w konferencji OSCE/ODIHR, doskonały kontakt z wieloma delegacjami z pozostałych stanów członkowskich OSCE, aktywny lobbying związany z wyraźnym włączeniem orientacji seksualnej w politykę anty-dyskryminacyją OSCE. Udział przedstawicieli KPH w konferencji organizowanej przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Human Dimension Implementation Meeting w Warszawie 2-13 października października Lisette Kampus i Tomasz Szypula biorą udział w dorocznej konferencji ILGA Europe w Sofii, Bułgaria. W czasie konferencji przerowadzone zostaje normalne spotkanie EU Network, kontynuacja wdrażania EYEO 2007, opracowanie strategiczne współpracy między IE i KPH w ramach EYEO. Doskonały kontakt z biurem Rzecznika Praw Człowieka CoE, zgoda na spotkanie w trakcie wizyty Pana Hammarberg a w Warszawie. Listopad Lisette Kampus bierze udział w drugim spotkaniu LGBT Roundtable w Tallinie, Estonia. Decyzja Komisji Europejskiej odnośnie odrzucenia projektu EVS przez Polskie Ministerstwo Edukacji. Zgodnie z tą decyzją Komitet Wyboru Polskiej Agencji Narodowej ma obowiązek ponownego oszacowania projektu, ponieważ Komisja oceniła go jako uprawnionego do sfinansowania. Aktywny lobbing European Youth Forum do podjęcia uchwały przeciw homofobii; uchwała zostaje anonimowo przepuszczona w Wilnie, na Litwie, w trakcie głównego zgromadzenia YF s. Wsparcie Oświadczenia UN (inicjatywa Norweska) dotyczącego rozpoznania naruszeń Praw Człowieka bazujących na orientacji seksualnej i tożsamości. Oświadczenie zostaje wsparte przez 54 stany i tysiące NGO wita dostarczenie oświadczenia 1ego grudnia. Udział Marty Abramowicz w konferencji miast partnerskich Berlina współorganizowanej przez Radę Europy dotyczącej mozliwości współpracy pomiędzy władzami miast a organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze praw człowieka. Obecni byli również przedstawiciele Urzędu Miasta Warszawy. Grudzień 7-10 grudnia Lisette Kampus i Tomasz Szypuła biorą udział w spotkaniu komisji kierowniczej ILGA Europe w Brukseli. 9

10 Spotkanie z Panem Thomasem Hammarberg, Rzecznikiem Praw Człowieka (CoE) będącego na swojej pierwszej misji poznawania faktów w państwach członkowskich CoE; informowanie oraz posuwanie głównych spraw związanych z Polskim środowiskiem LGBT. Przygotowania do kampanii CoE All Different All Equal (ADAE) anti-homophobia week w Marcu. Udział w spotkaniu Narowodowych Komiettów Akcji All Different, All Equal w Budapeszcie. Wsółpraca z Michaelem Raphaelem, przedstawicielem Rady Europy. Udział w organizacji Narodowego Komitetu w Polsce i przygotowanie strategii całej akcji. 6. UCZESTNICTWO/WSPÓŁORGANIZOWANIE KONFERENCJI, ZJAZDÓW: Członkowie KPH każdego miesiąca brali udział w konferencjach, zjazdach, warsztatach. Przedstawiali tam swoje referaty, zabierali głos w dyskusjach. W minionym roku odbyło się szacunkowo 80 imprez o takim charakterze, w których wzięliśmy udział. Przykładowe wydarzenia na terenie Polski: udział w panelu dotyczącym praw lesbijek w trakcie konferencji Szanse i ryzyko. Transformacja i kobiety zorganizowanej 21 stycznia w Łodzi. panel dyskusyjny po projekcji filmu Lęki Lucyny Dąbrowskiej pt. Kondycja ruchu lesbijskiego w Polsce a tożsamość psychoseksualna lesbijek udział w warsztatach Kreowanie postaw obywatelskich panel dyskusyjny podczas przeglądu filmów w Zwierzyńcu panel dyskusyjny podczas Młodzieżowej Akademii Filmowej w Poznaniu Przykładowe spotkania i konferencje w krajach europejskich niewymienione w punkcie Działalność lobbingowa grupy międzynarodowej : Marzec: Udział przedstawicieli KPH w treningu Diveristy organizownaym przez Collegas. Marzec: Udział w contact making seminarium w Sofii, Bułgaria. Uczestnicy z Belgii (Wel Jong Niet Hetero), Francji (MAG), Estonii (Diversity), Bułgarii (Gemini; Queer Bulgaria foundation), Litwy (Lithuanian Gay League), i Szwecji (RFSL Ungdom), Malty (MGRM).Dobre kontakty ustanowione z nowymi partnerami kooperacji MAG i MGRM. Maj: Udział w treningu LGBT youth leaders w Wilnie, Litwa. Kurs zorganizowany jest przez dobrego partnera kooperacji RFSL Ungdom, uczestnicy pochodzą z Estonii (Diversity), Łotwy (Mozaika), Litwy (Lithuanian Gay League), Szwecji (RFSL Ungdom), Czerwiec: udział grupy młodzieżowej w Youth Against Heterosexism w Paryżu Lipiec: Lech Uliasz bierze udział w wymianie młodzieży w Wilnie, Litwa, uczestnicy pochodzą z Estonii (Diversity), Belgii (Wel Jong Niet Hetero), Szwecji (RFSL Ungdom), Rumunii (Accept), Malty (MGRM), Anglii (LGBT Consortium) i Irlandii. Lipiec: udział przedstawicieli KPH Kraków w treningu Stretgies for diversity w Berlinie. 10

11 Sierpień: Ania Gruszczyńska bierze udział w treningu LGBT youth leader How do we handle diversity? w Estonii, zorganizowanym przez Diversity and Trajectory. 7. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI: KPH w bieżącym roku współpracowało z około 100 różnymi organizacjami, z których najważniejsze to: Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Fundacja efka Fundacja Ośka Fundacja im. Heinricha Bölla Fundacja Kultura dla Tolerancji Fundacja Równości Gender Łódź Helsińska Fundacja Praw Człowieka Kampania Rady Europy Wszyscy Różni Wszyscy Równi Kampania Komisji Europejskiej Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji Lambda Warszawa Porozumienie Lesbijek Amnesty International Stowarzyszenie Nigdy Więcej Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW Towarzystwo Interwencji Kryzysowej październik wizyta zaprzyjaźnionej organizacji COC z Leiden w Holandii (partnerskie miasto Torunia), w tym: 27 października spotkanie otwarte COC Leiden ze studentami i studentkami oraz 29 październik warsztaty na temat dialogu i Public Relations zorganizowane przez COC dla członków i członkiń KPH Toruń 8. BIBLIOTEKA I ARCHIWUM: W ciągu całego roku zajmowaliśmy się kompletowaniem zbiorów bibliotek oddziałów oraz Biblioteki Centralnej w Warszawie. Zbiory zostały skatalogowane i podjęto prace nad elektronicznym skatalogowaniem wycinków prasowych dostępnych w zbiorach archiwalnych. Obecnie w bibliotece znajduje się około 600 książek i kilka tysięcy artykułów prasowych dotyczących tematyki LGBT. W roku 2006 Biblioteka udostępniła swe zbiory na około 50 dyżurach około 100 zainteresowanym. Wśród wypożyczeń było kilkanaście zamiejscowych - wybrane zbiory przesyłane były pocztą. Wolontariusze Biblioteki na bieżąco udzielali porad telefonicznie i mailowo. Porady dotyczyły doboru materiałów do prac na temat LGBT. W 2006 roku Biblioteka pozyskała około 100 publikacji zwartych, na bieżąco dokonywany był monitoring prasy. Biblioteka obsługiwana jest przez trzech wolontariuszy. 11

12 9. INNA DZIAŁALNOŚĆ: lipiec: przeprowadzka biura KPH do nowej, przestronnej siedziby na ulicy Żelaznej. prowadzenie stron internetowych (www.kampania.org.pl, współpraca z klubami gejowsko-lesbijskimi Projekty: 2 marca akcja 1 % podatku na rzecz KPH w Toruniu. W ramach akcji odbył się wernisaż MIŁOŚĆ CI WSZYSTKO WYBACZY, CZYLI KRÓTKA WYSTAWA O MIŁOŚCI oraz impreza muzyczna VIDEOTURISTEN. Podczas imprezy informowaliśmy o możliwości przekazania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego jaką jest KPH marzec: udział w Manifach na terenie całej Polski 25 marca warsztaty asertywności dla kobiet w Toruniu, podczas których grupa około 15 dziewcząt uczyła się jak wyrażać siebie, swoje zdanie, jak być asertywną i walczyć o swoje prawa i pragnienia 26 kwietnia Dzień Milczenia- inspirowany imprezą "Day of Silence" pomysłu amerykańskiego Gay, Lesbian & Stright Education Network (GLSEN) Całoroczny projekt międzynarodowego wolontariatu EVS finansowany ze środków Programu Młodzież. Dzięki projektowi Lisette Kampus odbywa swój staż w KPH od lutego 2006 roku zajmuje się pracami w grupie międzynarodowej. 12

Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku

Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku Warszawa, 2009 Spis Treści: I. Informacje o Stowarzyszeniu Kampania Przeciw Homofobii... 5 Cele statutowe Kampanii Przeciw Homofobii...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka Maj 2008 Zawartość niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

Promowanie równości Działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r.

Promowanie równości Działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r. ISSN 1831-4643 Promowanie równości Działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r. Społeczna Europa Komisja Europejska Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach unijnego programu na rzecz zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z

Bardziej szczegółowo

Opracowanie sprawozdania: Anna Plewicka-Szymczak Opracowanie graficzne: Witold Gottesman Skład: TYRSA Sp. z o.o. Nakład: 50 egz.

Opracowanie sprawozdania: Anna Plewicka-Szymczak Opracowanie graficzne: Witold Gottesman Skład: TYRSA Sp. z o.o. Nakład: 50 egz. 13 14 15 Sprawozdanie 2014 Sprawozdanie 2014 Fundacja im. Stefana Batorego Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa tel. 48 22 536 02 00 fax 48 22 536 02 20 batory@batory.org.pl www.batory.org.pl KRS 0000101194

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce ul. Jasna 14/16a 00-041 Warszawa tel.: +48 22 595 24 70; faks: +48 22 595

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Warszawa, 27 czerwca 2014 WSTĘP Na działalność Fundacji Projekt: Polska składa się aktywność rozgrywająca się na trzech polach: działalność skupiona wokół

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Spis treści Wstęp -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

RAPORT MERYTORYCZNY STOWARZYSZENIA AMNESTY INTERNATIONAL POLSKA ZA ROK 2013

RAPORT MERYTORYCZNY STOWARZYSZENIA AMNESTY INTERNATIONAL POLSKA ZA ROK 2013 RAPORT MERYTORYCZNY STOWARZYSZENIA AMNESTY INTERNATIONAL POLSKA ZA ROK 2013 Bezpieczeństwo a prawa człowieka Kampania Uwolnij prawdę o tajnych więzieniach CIA w Polsce W 2013 roku Amnesty International

Bardziej szczegółowo

Fundacja im. Stefana Batorego 81 1030 1016 0000 0000 6145 0000 (PLN) 75 1030 1016 0000 0000 6145 0011 (USD) 48 1030 1016 0000 0000 6145 0012 (EUR)

Fundacja im. Stefana Batorego 81 1030 1016 0000 0000 6145 0000 (PLN) 75 1030 1016 0000 0000 6145 0011 (USD) 48 1030 1016 0000 0000 6145 0012 (EUR) 1 Fundacja im. Stefana Batorego Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa tel. 48 22 536 02 00 fax 48 22 536 02 20 batory@batory.org.pl www.batory.org.pl KRS 0000101194 Konto bankowe: Bank Handlowy I Oddział Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne. z działalności Fundacji Inna Przestrzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013

Sprawozdanie merytoryczne. z działalności Fundacji Inna Przestrzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Inna Przestrzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 1 Spis treści 1. Dane Fundacji 2. Cele, zasady, formy i zakres działalności statutowej 2.1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. RAPORT 2012 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST adres: 40-047 Katowice, ul. Kościuszki 70/1 Spis treści I. Wstęp i sprawy organizacyjne... 3

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R. BORIS jest niezależną i niedochodową organizacją pozarządową, która od 1992r. wspiera szeroko pojętą aktywność obywatelską,

Bardziej szczegółowo

Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej

Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej BerlYiongy O PUBLIKACJI Publikacja Zasady Yogyakarty jest polskim przekładem deklaracji uchwalonej przez grupę ekspertów z 25 krajów podczas konferencji zorganizowanej przez Międzynarodową Komisję Prawników

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób LGBT w Polsce. Raport z analizy sytuacji społecznej

Sytuacja osób LGBT w Polsce. Raport z analizy sytuacji społecznej Sytuacja osób LGBT w Polsce. Raport z analizy sytuacji społecznej W ciągu ostatnich pięciu lat problemy lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych (LGBT) w Polsce stały się przedmiotem otwartej

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.) zdefiniowała i wyliczyła

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY 2013 Warszawa, czerwiec 2014 r. Fundacja Fundusz Współpracy ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810 fax: +48 22 4509 803 e-mail: cofund@cofund.org.pl

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok

Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok Parada Schumana największe wydarzenie organizowane przez Polską Fundację im. Roberta Schumana Nazwa organizacji: Polska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO

Wprowadzenie FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO Wprowadzenie Stosunki międzynarodowe, tradycyjnie należące do wyłącznej sfery aktywności państwa, stały się dziś także domeną działań organizacji pozarządowych. To właśnie one wspierają budowę społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę G R E T A grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi GRETA(2013)6 Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę Pierwszy etap oceny Strasburg,

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

wolontariat metropolitalny

wolontariat metropolitalny wolontariat metropolitalny MODEL GDAŃSK 2016 fot. KFP Kosycarz 3 spis treści 1. Wolontariat Metropolitalny. Strategia i działania 3 2. Od wizji do strategii 3 2. Od modelu do działania. Synergia system

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010.

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. SRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. WSTĘP A/ OPIS STOWARZYSZENIA 1. Nazwa, adres, misja i historia powstania, cele statutowe organizacji, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Stowarzyszenia Klon/Jawor

Raport roczny. Stowarzyszenia Klon/Jawor Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 III p. 00-031 Warszawa tel. (0-22) 828-91-28 fax 828-91-29 e-mail: klon@klon.org.pl www.klon.org.pl Portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl Raport roczny

Bardziej szczegółowo