RAPORT. w zakresie postępów we wdrażaniu zasad. Inicjatywy Global Compact: Communication on Progress COP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT. w zakresie postępów we wdrażaniu zasad. Inicjatywy Global Compact: Communication on Progress COP"

Transkrypt

1 RAPORT w zakresie postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact: Communication on Progress COP

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Informacje o firmie zasad Global Compact w działalności firmy Prawa człowieka i standardy pracy... 8 Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową... 8 Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę Zasada 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci Zasada 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia Środowisko naturalne Zasada 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego Zasada 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii Przeciwdziałanie korupcji Zasada 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu Podsumowanie

3 1. Wprowadzenie Huta Szkła TUR Sp. z o.o. przystąpiła do Inicjatywy Global Compact r. (jako Huta Szkła TUR Adam Szyburski). Przystąpienie do Inicjatywy wynikało z chęci czynnego realizowania działalności w oparciu o zasady odpowiedzialnego biznesu. Tym samym, Inicjatywa Global Compact została przez firmę potraktowana jako punkt odniesienia, w stosunku do którego firma w sposób naturalny miała rozwijać swoją strategię, programy rozwoju i politykę. Wdrożenie zasad Inicjatywy Global Compact rozumiane jest przez Hutę Szkła TUR jako długookresowy proces ciągłego poprawiania wyników osiąganych w prowadzonej działalności. Firma zdiagnozowała również kluczowe czynniki i stara się wypełniać zasady Inicjatywy m.in. poprzez: Traktowanie 10 zasad Global Compact jako integralnej części strategii i działań biznesowych; Angażowanie się kierownictwa i Zarządu firmy w realizację zasad Inicjatywy; Wprowadzenie wyraźnych celów oraz planowane informowanie o postępach; Otwartość w kwestii włączenia w te działania interesariuszy firmy oraz podjęcie dialogu z nimi na ten temat; Chęć i zdolność uczenia i przystosowania się. Warto również podkreślić, iż Huta Szkła TUR czerpie inspirację z Modelu Działania proponowanego przez Inicjatywę Global Compact (Global Compact Performance Model), który jako model opcjonalny ma prowadzić firmę od etapu wizji jej kierownictwa do etapu mierzenia i raportowania osiągniętych konkretnych wyników. W rezultacie Huta Szkła TUR wzoruje się na dziesięciu elementach Modelu Działania, stanowiących podstawowe elementy praktyki biznesowej, do których zalicza się: 3

4 Wizja poprzez uczestnictwo w Inicjatywie Global Compact do wizji firmy włączono zobowiązanie do prezentowania odpowiedzialnego obywatelstwa korporacyjnego. Poza przestrzeganiem 10 zasad GC oznacza to również prowadzenie dialogu z interesariuszami na temat ich oczekiwań względem firmy, dokonywanie analizy głównych trendów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, zrozumienie potencjalnego ryzyka oraz przygotowanie scenariusza działań. Kierownictwo firma stara się docierać z informacją o wizji do wszystkich osób zatrudnionych w firmie, angażując się jednocześnie we wszystkie podejmowane działania oraz w informowanie o nich najbliższego otoczenia firmy. Umocowanie firma podejmuje kroki w celu informowania, prezentowania, zarządzania, wynagradzania i konsultowania prowadzonych przez firmę działań z członkami kadry pracowniczej. Polityka i Strategie analizie poddane zostały istniejące w firmie strategie, których realizacja została dostosowana do zasad Inicjatywy Global Compact. Zasoby firma podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia, że zasoby finansowe, ludzkie, informacyjne oraz pozostałe wykorzystywane są zgodnie z polityką i zobowiązaniami firmy w kwestii obywatelstwa korporacyjnego. Procesy i innowacje firma stara się uświadamiać sobie problemy, jakie płynąć mogą z wdrażania zasad Inicjatywy, a w rezultacie przekształcać je na nowe możliwości biznesowe i innowacyjne rozwiązania. Wpływ na łańcuch wartości zarządzanie relacjami z klientem, informowanie ich o przyjętych w firmie zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu, a także swoich postępach i oczekiwaniach w kwestii obywatelstwa korporacyjnego. Wpływ na ludzi firma prowadzi działania, które mają zmierzać do pozytywnego oddziaływania zasad Global Compact na kadrę pracowniczą firmy, w tym morale pracowników. Wpływ na społeczeństwo firma zmierza do sytuacji, w której wpływać będzie w sposób pozytywny na społeczeństwo poprzez bezkonfliktowe prowadzenie działalności oraz uzyskanie na nią przyzwolenia społecznego. 4

5 Raportowanie firma zamierza komunikować i przedstawiać rzetelną ocenę działań gospodarczych, społecznych i środowiskowych prowadzonych przez przedsiębiorstwo poprzez zaprezentowanie niniejszego raportu wstępnego, a następnie przygotowywanie rocznych raportów z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact. Niniejszy raport stanowi podsumowanie potwierdzające prowadzenie działalności zgodnie z 10 zasadami Global Compact przez Hutę Szkła TUR i obejmuje swych zasięgiem czasowym okres 16/08/ /04/2011 r. Raport przygotowano zgodnie z wytycznymi GRI zawiera on dane, analizę oraz ocenę podejmowanych działań we wskazanym powyżej okresie oraz poczynionych w tym czasie postępów. 2. Informacje o firmie Huta Szkła TUR to przedsiębiorstwo z prawie 200 letnią tradycją w sektorze hutnictwa szkła w Polsce. Na przestrzenie lat firma zmieniała kilkakrotnie profil produkcyjny od szkła płaskiego taflowego, wyrobu gospodarstwa domowego, szkła aptecznego, balonów szklanych, do obecnego profilu szkła opakowaniowego o różnym wzornictwie. Huta Szkła TUR swoją działalność opiera na wieloletnim doświadczeniu związanym z produkcją opakowań szklanych oraz współpracy z kluczowymi kontrahentami branży szklarskiej i producentami wyrobów alkoholowych i spożywczych z Polski jak i zagranicy. W 2008r. Huta Szkła TUR rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego polegającego na stworzeniu ekologicznego produktu pn.. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Realizowany projekt polega na stworzeniu nowego sposobu wytwarzania opakowań szklanych, opartego o najbardziej ekologiczne i innowacyjne technologie dostępne na rynku. Uzyskane szkło jest specjalistycznym szkłem 5

6 opakowaniowym, powstającym w ekologicznym procesie produkcji. to nowa marka ekologicznych opakowań szklanych produkowanych przez Hutę Szkła TUR. Ekologczne opakowania powstają w procesie ekologicznego topienia metodą tlenowo- paliwową. to produkt, powstający z czystych surowców, w całkowicie ekologicznym procesie produkcji. Myśląc o zdrowiu naszym a także kolejnych pokoleń, dążymy do zniwelowania negatywnego wpływu na środowisko. Nowoczesna technologia nie generuje zanieczyszczeń stałych do atmosfery, a także niemal całkowicie ogranicza emisję spalin (CO2 oraz NOx). Rozbudowa Huty stworzyła dodatkowe 50 miejsc pracy. Dla obszaru wiejskiego dotkniętego bezrobociem strukturalnym jest to bardzo istotna zmiana. Dzięki temu Huta Szkła jest jednym z wiodącym pracodawcą w regionie. Produkty huty zostały usytuowane wśród produktów wiodących producentów opakowań szklanych. Strategicznym celem firmy jest pozyskiwanie nowych rynków zbytu poprzez zapewnienie swoim klientom kompleksowej i wszechstronnej obsługi. Osiągnięcie wytyczonego celu następuje przez zaoferowanie portfela produktów dostosowanego do indywidualnych gustów i preferencji naszych odbiorców. Mocną stroną firmy jest to, że poza realizowaniem tradycyjnych zamówień na opakowania szklane zapewniamy produkty niestandardowe o wyszukanych kształtach i dowolnej pojemności. Poniżej przedstawiono najważniejsze etapy rozwoju Huty Szkła TUR, gdzie warto zwrócić uwagę na jej bogatą historię: 1842 Powstanie Huty Szkła w Turze - uruchomienie produkcji z jednego pieca szklarskiego Rozbudowa huty Budowa drugiego pieca szklarskiego oraz czadnic do wytwarzania gazu z torfu i drewna. 6

7 Huta nieczynna w związku z parcelacją dóbr rycerskich Hutę przejmuje Stowarzyszenie Właścicieli Browarów. Uruchomienie produkcji butelek do piwa Spółka "Nadnoteckie Młyny i Huta Szkła" Antoniego i Wiktora Zborowskich z Poznania przejmuje majątek zakładu w dzierżawę. Uruchomienie produkcji butelek dla państwowego monopolu spirytusowego oraz butelek aptecznych. Huta zatrudnia ponad 200 osób Przebudowa wanny szklarskiej, zastosowanie systemu regeneracyjnego do opalania. Huta wprowadza trzyzmianowy, ciągły system pracy Huta pracuje pod zarządem niemieckim, produkując butelki do wódki i farmacji Budowa nowej hali produkcyjnej oraz warsztatów pomocniczych. Zmiana technologii produkcji z ręcznej na półautomatyczną Huta Szkła Tur staje się filią Huty Szkła Gospodarczego "Irena" w Inowrocławiu. Od 1990 "VITROCER" Sp. z o.o. w Warszawie przejmuje zarząd nad Hutą Szkła Tur Huta Szkła Tur własnością "VITROCER" Sp. z o.o Do opalania wanny szklarskiej zastosowano gaz propan butan Zmiana systemu opalania wanny szklarskiej z gazu propan butan na gaz ziemny. Wygaszenie wanny szklarskiej i wstrzymanie produkcji w konsekwencji upadłości "VITROCER" Sp. z o.o Włścicielem Huty Szkła "Tur" zostaje Adam Szyburski. Wznowienie produkcji opakowań szklanych. 7

8 dotacje UE Wymiana odprężarek oraz modernizacja hali chłodnego końca Modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych oraz kontroli jakości. Początek wdrażania systemu ISO dotacja UE Uruchomienie nowo wybudowanego pieca szklarskiego oraz wdrożenie produkcji automatycznej na bazie maszyn monosekcyjnych oraz robotów Zakup kolejnych urządzeń do produkcji automatycznej SORT Sp. z o.o. staje sie właścicielem Huty Szkła Tur Automatyzacja procesu produkcyjnego, dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie nowych automatów do prasowania i wirowania Rozpoczęcie inwestycji opartej na dotacji UE przyznanej w ramach programu Innowacyjna Gospodarka Zmiana nazwy firmy z SORT Sp. z o.o. na Huta Szkła TUR Sp. z o.o Uruchomienie nowej linii produkcyjnej opartej na innowacyjnej technologii otwarcie nowej linii technologicznej W2, dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , oraz zmiana nazwy z SORT Sp. z o.o. na Huta Szkła TUR Sp. z o.o zasad Global Compact w działalności firmy 3.1. Prawa człowieka i standardy pracy Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową. 8

9 Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę. Zasada 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się. Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej. Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci. Zasada 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia. Huta Szkła TUR przestrzega wszelkich przepisów prawa obowiązujących w Polsce oraz dokumentów przyjętych przez społeczność międzynarodową, dotyczących kwestii zatrudniania i przestrzegania praw pracowniczych. Firma stosuje również zgodne z obowiązującymi standardy pracy. Do podstawowych w tym zakresie obowiązujących i przestrzeganych zasad zaliczyć należy: Firma jest przekonana, iż przestrzeganie przepisów dotyczących praw człowieka (zarówno w prawie polskim, jak i w zasadach przyjętych przez społeczność międzynarodową) i relacji z pracownikami to warunek konieczny prawidłowego funkcjonowania firmy. Korzyści z tego płynące dotyczą bowiem nie tylko pracowników, ale mają również pozytywny wpływ na rozwój całego przedsiębiorstwa. Dlatego też w firmie przestrzegane są wszelkie prawa pracownicze, obejmujące zakaz pracy przymusowej, zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, prawo do godziwych warunków pracy, godziwego wynagrodzenia oraz równego wynagrodzenia za pracę równej wartości, a także prawo do organizowania się i prawo do strajku. Respektowane są w pełni także prawa pracowników do ochrony socjalnej oraz prawo do ochrony zdrowia, tym samym, firma eliminuje wszelkie przypadki łamania praw człowieka w pracy. Huta Szkła TUR to przedsiębiorstwo prowadzące świadomą politykę społeczną zgodnie z zasadami równego traktowania kobiet i mężczyzn. W strategii rozwoju przedsiębiorstwa ważną rolę odgrywają aspekty równości szans i niedyskryminacji w dostępie do zatrudnienia wymienione w art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006. Zasada równego traktowania jest respektowana bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, poglądy polityczne czy narodowość. Pracownicy maja zagwarantowany równy dostęp do warunków zatrudnienia, awansowania oraz szkoleń. Prowadzona jest także transparentna polityka wynagradzania. Podstawowa zasada obowiązującego 9

10 Regulaminu Wynagrodzeń jest jednakowe wynagrodzenie za jednakową pracę obejmujące wszystkie składniki wynagrodzenia, włączając w to składki na ZUS. Huta Szkła TUR jest cenionym pracodawcą w regionie. Według danych Urzędu Miejskiego w Szubinie, w Turze mieszka 947 osób, z czego 43 pracuje w naszej hucie. Huta Szkła TUR zatrudnia ogółem 176 osób, w tym 60 kobiet i 116 mężczyzn. Zatrudniamy 10 osób niepełnosprawnych oraz 51 osób po 50 roku życia. Strukturę wiekową pracowników zawiera tabel nr. 1. Podkreślamy, iż taki stosunek zatrudnionych osiągnięty w przedsiębiorstwie funkcjonującym w ciężkim przemyśle hutnictwa szkła jest wynikiem konsekwentnej realizacji polityki CSR. Realizacja budowy nowego zakładu projektu przyczyni się do wzrostu zatrudnienia o dodatkowe 50 osób. Warto również podkreślić, iż Huta Szkła TUR przestrzega obowiązku niezatrudniania osób małoletnich. Firma zatrudnia wyłącznie pracowników, którzy ukończyli 18 rok życia. Tabela nr 1. Struktura wiekowa pracowników przedstawia się w sposób następujący: Przedział 61 i wiekowy więcej Płeć K M K M K M K M K M K M Liczba osób Razem Pomimo wysokich kwalifikacji naszej kadry, ciągle dajemy naszym pracownikom możliwość poszerzania wiedzy, z której konsekwentnie korzystają. Nasi pracownicy w ostatnich latach, dzięki finansowaniu pracodawcy, ukończyli specjalistyczne studia branżowe ( np. Akademia Górniczo- Hutnicza- Nowoczesne kierunki w produkcji i przetwórstwie Szkła ), na bieżąco uczestniczą w kursach dot. wdrażania nowych technologii w sektorze hutnictwa, a także różnego rodzaju 10

11 szkoleniach dla kadry managerskiej. W siedzibie firmy, nasi pracownicy maja możliwość korzystania z kursu języka angielskiego. Aby praca nie łączyła się tylko z obowiązkiem, ale także przyjemnością proponujemy naszym pracownikom możliwość korzystania z sali gimnastycznej, co ewidentnie wpływa pozytywnie na samopoczucie fizyczne jaki psychiczne. Nasze otoczenie to nie tylko nasza kadra, ale także ich rodziny i przyjaciele. Dlatego też ciągle staramy się wspierać społeczność lokalną i nie tylko, poprzez dofinasowanie różnego rodzaju inicjatyw sportowych i rekreacyjnych, takich jak np. Dzień Dziecka, Dni Tura, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Szubina, WOŚP 2013 w Królikowie, Licytacja dla Zuzi- Rynarzewo luty 2013r. Jest to dowód szczególnej troski Huty Szkła TUR o jej pracowników i ich najbliższych. Jesteśmy świadomi, iż powodzenie w życiu prywatnym przekłada się na wyniki w życiu zawodowym. Pracownicy szczególnie zaangażowani w swoją pracę przewidziane są specjalne nagrody w postaci premii uznaniowej. Ponadto, pracownicy mają prawo do swobodnego zrzeszania się, a także zakładania związków zawodowych i przystępowania do nich. W firmie działają Przedstawiciele Pracowników (3 osoby). Aby Przedstawiciele mieli możliwość sprawowania funkcji przedstawicielskich konsultowane są z nimi wszystkie ważniejsze decyzje dotyczące spraw pracowniczych. Przedstawiciele pracowników w przedsiębiorstwie nie mogą być dyskryminowani. Muszą mieć dostęp do wszystkich koniecznych miejsc pracy, aby mieć możliwość sprawowania funkcji przedstawicielskich. W firmie obowiązuje również zasada niestosowania jakichkolwiek form pracy przymusowej i obowiązkowej. Tym samym, wszystkie stosowane w firmie zasady są zgodne z Deklaracją dotyczącą fundamentalnych zasad i praw w pracy, przyjętą przez Międzynarodową Organizację Pracy. 11

12 Warto również podkreślić, iż działalność firmy nie opiera się wyłącznie na dążeniu do rentowności firmy. Niezmiernie ważny jest pozytywny wpływ na społeczności, które funkcjonują wokół niej. W tym celu każdego roku firma podejmuje wyzwanie udziału w szeroko zakrojonych akcjach charytatywnych oraz sponsoringu. Z przedstawionych powyżej informacji wynika, iż firma czynnie reaguje na ważne potrzeby mieszkańców i poprzez sponsoring oraz działalność dobroczynną aktywnie angażuje się w życie społeczne regionu. Huta Szkła TUR prowadzi szereg działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. W celu ograniczenia wypadków przy pracy, odpowiednio dla zagrożenia wynikającego z pełnionego stanowiska, wyposażono pracowników w odzież i obuwie spełniające wymogi bezpieczeństwa. Wykres nr 1 przedstawia ilość wypadków przy pracy w latach Pomimo zwiększenia ilości zatrudnienia o 50 osób, związanego z uruchomieniem nowej linii produkcyjnej W2, w 2012r. ilość wypadków przy pracy stosukowo spadła. Wykres nr 1 Ilość wypadków w latach

13 ilość wypadków Środowisko naturalne Zasada 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego. Zasada 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej. Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii. Ekologiczny proces, ekologiczny produkt Na przełomie ostatnich kilkunastu lat coraz więcej uwagi przy zarządzaniu działalnością przedsiębiorstw poświęca się kwestiom ochrony środowiska. Huta Szkła TUR przestrzega licznych wymogów określonych w unijnych przepisach o ochronie środowiska. Ponadto ochrona środowiska ze strony przedsiębiorstw zależy również od dobrowolnego uznania tego obowiązku. Świadomi ważności aspektu środowiskowego w 2013r. oddaliśmy do użytku linię produkcyjną, w której to w ekologicznym procesie tworzymy ekologiczny produkt. Wdrożona została innowacyjna technologia wytopu szkła z zastosowaniem innowacyjnej 13

14 metody ekologicznego topienia. Produkt, powstający z czystych surowców, w całkowicie ekologicznym procesie produkcji nazwano.: Nowoczesna technologia topienia szkła, nie generuje zanieczyszczeń stałych (mianowicie pyły) do atmosfery, a także niemal całkowicie ogranicza emisję spalin (CO2 oraz NOx). Ekologiczny charakter innowacyjnej produkcji polega także na odzysku i możliwości przetwarzania ciepła wydostającego się za spalinami poprzez wytworzenie pary wodnej, którą stosuje się do napędu generatora prądu elektrycznego oraz do ogrzewania wody centralnego ogrzewania i celów socjalnych. Ekologiczna metoda wytwarzania nie wpływa na zmianę właściwości szkła. Nasz produkt charakteryzuje się wysoką przeźroczystością oraz wyjątkowymi walorami użytkowymi w grupie szkieł opakowaniowych i jest dedykowany dla wyrobów z tzw. wyższej półki, klasy premium. Wprowadzenie na rynek produktu prowadzi do powstawania konkurencyjnego opakowania, o idealnych parametrach, lecz w tym samym przedziale cenowym. Szkło jest najbardziej ekologicznym materiałem, ponieważ może być odnawialne w 100% i bez końca, tworzony w ekologiczny sposób produkt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynkowym. W przedsiębiorstwie zarządzanie środowiskiem naturalnym traktowane jest jako ważny wycinek całokształtu zadań kierownictwa, który ma na celu stworzenie podstaw dla sytuacji, w której każdy pracownik będzie planował i wykonywał swoje zadania biorąc pod uwagę w jak największym stopniu ochronę środowiska naturalnego. Zarząd podejmuje wszelkie działania w ramach szeroko pojętych procedur i metod postępowania, które niezbędne są dla konsekwentnego zarządzania z uwzględnieniem ochrony środowiska. Firma podejmuje wszelkie działania w celu zarządzania cyklem produktu tak, aby na wszystkich etapach (produkcji, sprzedaży, degradacji) eliminować lub minimalizować negatywny wpływ na środowisko. W ten sposób firma prowadzi szeroko zakrojone działania zmierzające do ograniczenia powstawania odpadów, eliminowania marnotrawstwa zasobów pracy ludzkiej, zasobów i energii. 14

15 Wdrażanie tego typu strategii wymaga jednak od firmy ciągłych inwestycji, wdrażania innowacyjnych technologii i zapewnienia edukacji, poczynając od szeroko rozumianego kierownictwa, kończą na pojedynczym pracowniku. Każdy z pracowników, dzięki podejmowanym inicjatywom mającym na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej jest zatem świadomy w jaki sposób kierować swoją pracą, by w rezultacie nie wywoływała ona negatywnego wpływu na środowisko. W ciągu kliku ostatnich lat wprowadzono w Hucie Szkła TUR zamknięty obieg wody, który pozwala uzdatniać wodę w istniejącym procesie. Dodatkowo wprowadzono także system odzysku ciepła w procesie suszenia. Co więcej, Huta Szkła TUR płaci opłaty za emisje zanieczyszczeń do powietrza, półroczne raporty przygotowywane są przez wyspecjalizowaną firmę, oraz opłatę produktową za sprzedaż towarów w opakowaniach, wyszczególniony jest również obrót stłuczką własną Przeciwdziałanie korupcji Zasada 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu. Spółka prowadzi aktywne działania zmierzające do przeciwdziałania korupcji we wszystkich formach. Pracownicy, kadra kierownicza i Zarząd jest świadoma, iż w ramach wszelkich prowadzonych zasad wymagane jest stosowanie zakazu korupcji i łapówkarstwa, które mogłyby stanowić poważne zagrożenie dla rozwoju firmy, naruszenie wszelkich wartości takich jak zaufanie czy tolerancja. 15

16 4. Podsumowanie Odpowiedzialność biznesu jest postrzegana w Hucie Szkła TUR jako skuteczna strategia zarządzania, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego począwszy od poziomu lokalnego, przez regionalny, kończąc na krajowym, przyczynia się do wzrostu konkurencyjności firmy. Członkostwo w Inicjatywie Global Compact pozwala firmie umacniać dążenia do ciągłego wzmacniania zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Firma pragnie w ten sposób wymieniać swoje doświadczenia z podobnie zorientowanymi przedsiębiorstwami i organizacjami, zacieśnić kontakty z innymi przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, pracowniczymi i międzynarodowymi oraz zwiększyć możliwości rozwoju przedsiębiorstwa poprzez stosowanie odpowiedzialnych społecznie strategii i praktyk. W ten sposób firma dąży do uzyskania pozycji lidera w swojej branży w kwestii odpowiedzialności wobec społeczeństwa. Do naszych celów związanych z realizacją Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w przyszłości możemy z pewnością zaliczyć dążenie do pozytywnego wpływu naszych inwestycji na środowisko naturalne, zwiększania oddziaływania w obszarze lokalnych społeczności, utrzymywania pozytywnych relacji z pracownikami oraz kontrahentami. Swój stosunek do powyższego założenia zrealizowaliśmy uruchamiając nową inwestycję W2. Publikację tę traktujemy jako jedną z form dialogu z naszymi interesariuszami. Do powstania przeglądu przyczyniło się wielu pracowników oraz naszych partnerów zewnętrznych, konsultując jego zawartość merytoryczną. Pozwoliło to spojrzeć bardziej kompleksowo na poszczególne zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością i przedstawić opisywane programy w sposób jak najpełniejszy. Kierownictwo, Zarząd firmy oraz jej pracownicy nieustannie angażują się w Inicjatywę również poprzez wyżej wymienione zasady zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. 16

17 17

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój.

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój. Kodeks postępowania Niniejszy dokument zawiera spis zasad etycznych i dobrych praktyk, jakimi kierują się Zarząd i pracownicy Grupy Nowy Styl. To dobrowolna deklaracja, będąca rezultatem przyjętych standardów

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010. Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé

Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010. Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010 Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010 Autor Prezes Rady Nadzorczej i Prezes Zarządu Grupa docelowa Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE Produkt sieci Miast Przemian Miasta Przemian Sieć Miast w Europie Środkowej i Wschodniej Pomimo zachowania przez rządy krajowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo