RAPORT. w zakresie postępów we wdrażaniu zasad. Inicjatywy Global Compact: Communication on Progress COP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT. w zakresie postępów we wdrażaniu zasad. Inicjatywy Global Compact: Communication on Progress COP"

Transkrypt

1 RAPORT w zakresie postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact: Communication on Progress COP

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Informacje o firmie zasad Global Compact w działalności firmy Prawa człowieka i standardy pracy... 8 Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową... 8 Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę Zasada 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci Zasada 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia Środowisko naturalne Zasada 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego Zasada 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii Przeciwdziałanie korupcji Zasada 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu Podsumowanie

3 1. Wprowadzenie Huta Szkła TUR Sp. z o.o. przystąpiła do Inicjatywy Global Compact r. (jako Huta Szkła TUR Adam Szyburski). Przystąpienie do Inicjatywy wynikało z chęci czynnego realizowania działalności w oparciu o zasady odpowiedzialnego biznesu. Tym samym, Inicjatywa Global Compact została przez firmę potraktowana jako punkt odniesienia, w stosunku do którego firma w sposób naturalny miała rozwijać swoją strategię, programy rozwoju i politykę. Wdrożenie zasad Inicjatywy Global Compact rozumiane jest przez Hutę Szkła TUR jako długookresowy proces ciągłego poprawiania wyników osiąganych w prowadzonej działalności. Firma zdiagnozowała również kluczowe czynniki i stara się wypełniać zasady Inicjatywy m.in. poprzez: Traktowanie 10 zasad Global Compact jako integralnej części strategii i działań biznesowych; Angażowanie się kierownictwa i Zarządu firmy w realizację zasad Inicjatywy; Wprowadzenie wyraźnych celów oraz planowane informowanie o postępach; Otwartość w kwestii włączenia w te działania interesariuszy firmy oraz podjęcie dialogu z nimi na ten temat; Chęć i zdolność uczenia i przystosowania się. Warto również podkreślić, iż Huta Szkła TUR czerpie inspirację z Modelu Działania proponowanego przez Inicjatywę Global Compact (Global Compact Performance Model), który jako model opcjonalny ma prowadzić firmę od etapu wizji jej kierownictwa do etapu mierzenia i raportowania osiągniętych konkretnych wyników. W rezultacie Huta Szkła TUR wzoruje się na dziesięciu elementach Modelu Działania, stanowiących podstawowe elementy praktyki biznesowej, do których zalicza się: 3

4 Wizja poprzez uczestnictwo w Inicjatywie Global Compact do wizji firmy włączono zobowiązanie do prezentowania odpowiedzialnego obywatelstwa korporacyjnego. Poza przestrzeganiem 10 zasad GC oznacza to również prowadzenie dialogu z interesariuszami na temat ich oczekiwań względem firmy, dokonywanie analizy głównych trendów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, zrozumienie potencjalnego ryzyka oraz przygotowanie scenariusza działań. Kierownictwo firma stara się docierać z informacją o wizji do wszystkich osób zatrudnionych w firmie, angażując się jednocześnie we wszystkie podejmowane działania oraz w informowanie o nich najbliższego otoczenia firmy. Umocowanie firma podejmuje kroki w celu informowania, prezentowania, zarządzania, wynagradzania i konsultowania prowadzonych przez firmę działań z członkami kadry pracowniczej. Polityka i Strategie analizie poddane zostały istniejące w firmie strategie, których realizacja została dostosowana do zasad Inicjatywy Global Compact. Zasoby firma podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia, że zasoby finansowe, ludzkie, informacyjne oraz pozostałe wykorzystywane są zgodnie z polityką i zobowiązaniami firmy w kwestii obywatelstwa korporacyjnego. Procesy i innowacje firma stara się uświadamiać sobie problemy, jakie płynąć mogą z wdrażania zasad Inicjatywy, a w rezultacie przekształcać je na nowe możliwości biznesowe i innowacyjne rozwiązania. Wpływ na łańcuch wartości zarządzanie relacjami z klientem, informowanie ich o przyjętych w firmie zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu, a także swoich postępach i oczekiwaniach w kwestii obywatelstwa korporacyjnego. Wpływ na ludzi firma prowadzi działania, które mają zmierzać do pozytywnego oddziaływania zasad Global Compact na kadrę pracowniczą firmy, w tym morale pracowników. Wpływ na społeczeństwo firma zmierza do sytuacji, w której wpływać będzie w sposób pozytywny na społeczeństwo poprzez bezkonfliktowe prowadzenie działalności oraz uzyskanie na nią przyzwolenia społecznego. 4

5 Raportowanie firma zamierza komunikować i przedstawiać rzetelną ocenę działań gospodarczych, społecznych i środowiskowych prowadzonych przez przedsiębiorstwo poprzez zaprezentowanie niniejszego raportu wstępnego, a następnie przygotowywanie rocznych raportów z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact. Niniejszy raport stanowi podsumowanie potwierdzające prowadzenie działalności zgodnie z 10 zasadami Global Compact przez Hutę Szkła TUR i obejmuje swych zasięgiem czasowym okres 16/08/ /04/2011 r. Raport przygotowano zgodnie z wytycznymi GRI zawiera on dane, analizę oraz ocenę podejmowanych działań we wskazanym powyżej okresie oraz poczynionych w tym czasie postępów. 2. Informacje o firmie Huta Szkła TUR to przedsiębiorstwo z prawie 200 letnią tradycją w sektorze hutnictwa szkła w Polsce. Na przestrzenie lat firma zmieniała kilkakrotnie profil produkcyjny od szkła płaskiego taflowego, wyrobu gospodarstwa domowego, szkła aptecznego, balonów szklanych, do obecnego profilu szkła opakowaniowego o różnym wzornictwie. Huta Szkła TUR swoją działalność opiera na wieloletnim doświadczeniu związanym z produkcją opakowań szklanych oraz współpracy z kluczowymi kontrahentami branży szklarskiej i producentami wyrobów alkoholowych i spożywczych z Polski jak i zagranicy. W 2008r. Huta Szkła TUR rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego polegającego na stworzeniu ekologicznego produktu pn.. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Realizowany projekt polega na stworzeniu nowego sposobu wytwarzania opakowań szklanych, opartego o najbardziej ekologiczne i innowacyjne technologie dostępne na rynku. Uzyskane szkło jest specjalistycznym szkłem 5

6 opakowaniowym, powstającym w ekologicznym procesie produkcji. to nowa marka ekologicznych opakowań szklanych produkowanych przez Hutę Szkła TUR. Ekologczne opakowania powstają w procesie ekologicznego topienia metodą tlenowo- paliwową. to produkt, powstający z czystych surowców, w całkowicie ekologicznym procesie produkcji. Myśląc o zdrowiu naszym a także kolejnych pokoleń, dążymy do zniwelowania negatywnego wpływu na środowisko. Nowoczesna technologia nie generuje zanieczyszczeń stałych do atmosfery, a także niemal całkowicie ogranicza emisję spalin (CO2 oraz NOx). Rozbudowa Huty stworzyła dodatkowe 50 miejsc pracy. Dla obszaru wiejskiego dotkniętego bezrobociem strukturalnym jest to bardzo istotna zmiana. Dzięki temu Huta Szkła jest jednym z wiodącym pracodawcą w regionie. Produkty huty zostały usytuowane wśród produktów wiodących producentów opakowań szklanych. Strategicznym celem firmy jest pozyskiwanie nowych rynków zbytu poprzez zapewnienie swoim klientom kompleksowej i wszechstronnej obsługi. Osiągnięcie wytyczonego celu następuje przez zaoferowanie portfela produktów dostosowanego do indywidualnych gustów i preferencji naszych odbiorców. Mocną stroną firmy jest to, że poza realizowaniem tradycyjnych zamówień na opakowania szklane zapewniamy produkty niestandardowe o wyszukanych kształtach i dowolnej pojemności. Poniżej przedstawiono najważniejsze etapy rozwoju Huty Szkła TUR, gdzie warto zwrócić uwagę na jej bogatą historię: 1842 Powstanie Huty Szkła w Turze - uruchomienie produkcji z jednego pieca szklarskiego Rozbudowa huty Budowa drugiego pieca szklarskiego oraz czadnic do wytwarzania gazu z torfu i drewna. 6

7 Huta nieczynna w związku z parcelacją dóbr rycerskich Hutę przejmuje Stowarzyszenie Właścicieli Browarów. Uruchomienie produkcji butelek do piwa Spółka "Nadnoteckie Młyny i Huta Szkła" Antoniego i Wiktora Zborowskich z Poznania przejmuje majątek zakładu w dzierżawę. Uruchomienie produkcji butelek dla państwowego monopolu spirytusowego oraz butelek aptecznych. Huta zatrudnia ponad 200 osób Przebudowa wanny szklarskiej, zastosowanie systemu regeneracyjnego do opalania. Huta wprowadza trzyzmianowy, ciągły system pracy Huta pracuje pod zarządem niemieckim, produkując butelki do wódki i farmacji Budowa nowej hali produkcyjnej oraz warsztatów pomocniczych. Zmiana technologii produkcji z ręcznej na półautomatyczną Huta Szkła Tur staje się filią Huty Szkła Gospodarczego "Irena" w Inowrocławiu. Od 1990 "VITROCER" Sp. z o.o. w Warszawie przejmuje zarząd nad Hutą Szkła Tur Huta Szkła Tur własnością "VITROCER" Sp. z o.o Do opalania wanny szklarskiej zastosowano gaz propan butan Zmiana systemu opalania wanny szklarskiej z gazu propan butan na gaz ziemny. Wygaszenie wanny szklarskiej i wstrzymanie produkcji w konsekwencji upadłości "VITROCER" Sp. z o.o Włścicielem Huty Szkła "Tur" zostaje Adam Szyburski. Wznowienie produkcji opakowań szklanych. 7

8 dotacje UE Wymiana odprężarek oraz modernizacja hali chłodnego końca Modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych oraz kontroli jakości. Początek wdrażania systemu ISO dotacja UE Uruchomienie nowo wybudowanego pieca szklarskiego oraz wdrożenie produkcji automatycznej na bazie maszyn monosekcyjnych oraz robotów Zakup kolejnych urządzeń do produkcji automatycznej SORT Sp. z o.o. staje sie właścicielem Huty Szkła Tur Automatyzacja procesu produkcyjnego, dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie nowych automatów do prasowania i wirowania Rozpoczęcie inwestycji opartej na dotacji UE przyznanej w ramach programu Innowacyjna Gospodarka Zmiana nazwy firmy z SORT Sp. z o.o. na Huta Szkła TUR Sp. z o.o Uruchomienie nowej linii produkcyjnej opartej na innowacyjnej technologii otwarcie nowej linii technologicznej W2, dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , oraz zmiana nazwy z SORT Sp. z o.o. na Huta Szkła TUR Sp. z o.o zasad Global Compact w działalności firmy 3.1. Prawa człowieka i standardy pracy Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową. 8

9 Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę. Zasada 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się. Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej. Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci. Zasada 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia. Huta Szkła TUR przestrzega wszelkich przepisów prawa obowiązujących w Polsce oraz dokumentów przyjętych przez społeczność międzynarodową, dotyczących kwestii zatrudniania i przestrzegania praw pracowniczych. Firma stosuje również zgodne z obowiązującymi standardy pracy. Do podstawowych w tym zakresie obowiązujących i przestrzeganych zasad zaliczyć należy: Firma jest przekonana, iż przestrzeganie przepisów dotyczących praw człowieka (zarówno w prawie polskim, jak i w zasadach przyjętych przez społeczność międzynarodową) i relacji z pracownikami to warunek konieczny prawidłowego funkcjonowania firmy. Korzyści z tego płynące dotyczą bowiem nie tylko pracowników, ale mają również pozytywny wpływ na rozwój całego przedsiębiorstwa. Dlatego też w firmie przestrzegane są wszelkie prawa pracownicze, obejmujące zakaz pracy przymusowej, zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, prawo do godziwych warunków pracy, godziwego wynagrodzenia oraz równego wynagrodzenia za pracę równej wartości, a także prawo do organizowania się i prawo do strajku. Respektowane są w pełni także prawa pracowników do ochrony socjalnej oraz prawo do ochrony zdrowia, tym samym, firma eliminuje wszelkie przypadki łamania praw człowieka w pracy. Huta Szkła TUR to przedsiębiorstwo prowadzące świadomą politykę społeczną zgodnie z zasadami równego traktowania kobiet i mężczyzn. W strategii rozwoju przedsiębiorstwa ważną rolę odgrywają aspekty równości szans i niedyskryminacji w dostępie do zatrudnienia wymienione w art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006. Zasada równego traktowania jest respektowana bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, poglądy polityczne czy narodowość. Pracownicy maja zagwarantowany równy dostęp do warunków zatrudnienia, awansowania oraz szkoleń. Prowadzona jest także transparentna polityka wynagradzania. Podstawowa zasada obowiązującego 9

10 Regulaminu Wynagrodzeń jest jednakowe wynagrodzenie za jednakową pracę obejmujące wszystkie składniki wynagrodzenia, włączając w to składki na ZUS. Huta Szkła TUR jest cenionym pracodawcą w regionie. Według danych Urzędu Miejskiego w Szubinie, w Turze mieszka 947 osób, z czego 43 pracuje w naszej hucie. Huta Szkła TUR zatrudnia ogółem 176 osób, w tym 60 kobiet i 116 mężczyzn. Zatrudniamy 10 osób niepełnosprawnych oraz 51 osób po 50 roku życia. Strukturę wiekową pracowników zawiera tabel nr. 1. Podkreślamy, iż taki stosunek zatrudnionych osiągnięty w przedsiębiorstwie funkcjonującym w ciężkim przemyśle hutnictwa szkła jest wynikiem konsekwentnej realizacji polityki CSR. Realizacja budowy nowego zakładu projektu przyczyni się do wzrostu zatrudnienia o dodatkowe 50 osób. Warto również podkreślić, iż Huta Szkła TUR przestrzega obowiązku niezatrudniania osób małoletnich. Firma zatrudnia wyłącznie pracowników, którzy ukończyli 18 rok życia. Tabela nr 1. Struktura wiekowa pracowników przedstawia się w sposób następujący: Przedział 61 i wiekowy więcej Płeć K M K M K M K M K M K M Liczba osób Razem Pomimo wysokich kwalifikacji naszej kadry, ciągle dajemy naszym pracownikom możliwość poszerzania wiedzy, z której konsekwentnie korzystają. Nasi pracownicy w ostatnich latach, dzięki finansowaniu pracodawcy, ukończyli specjalistyczne studia branżowe ( np. Akademia Górniczo- Hutnicza- Nowoczesne kierunki w produkcji i przetwórstwie Szkła ), na bieżąco uczestniczą w kursach dot. wdrażania nowych technologii w sektorze hutnictwa, a także różnego rodzaju 10

11 szkoleniach dla kadry managerskiej. W siedzibie firmy, nasi pracownicy maja możliwość korzystania z kursu języka angielskiego. Aby praca nie łączyła się tylko z obowiązkiem, ale także przyjemnością proponujemy naszym pracownikom możliwość korzystania z sali gimnastycznej, co ewidentnie wpływa pozytywnie na samopoczucie fizyczne jaki psychiczne. Nasze otoczenie to nie tylko nasza kadra, ale także ich rodziny i przyjaciele. Dlatego też ciągle staramy się wspierać społeczność lokalną i nie tylko, poprzez dofinasowanie różnego rodzaju inicjatyw sportowych i rekreacyjnych, takich jak np. Dzień Dziecka, Dni Tura, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Szubina, WOŚP 2013 w Królikowie, Licytacja dla Zuzi- Rynarzewo luty 2013r. Jest to dowód szczególnej troski Huty Szkła TUR o jej pracowników i ich najbliższych. Jesteśmy świadomi, iż powodzenie w życiu prywatnym przekłada się na wyniki w życiu zawodowym. Pracownicy szczególnie zaangażowani w swoją pracę przewidziane są specjalne nagrody w postaci premii uznaniowej. Ponadto, pracownicy mają prawo do swobodnego zrzeszania się, a także zakładania związków zawodowych i przystępowania do nich. W firmie działają Przedstawiciele Pracowników (3 osoby). Aby Przedstawiciele mieli możliwość sprawowania funkcji przedstawicielskich konsultowane są z nimi wszystkie ważniejsze decyzje dotyczące spraw pracowniczych. Przedstawiciele pracowników w przedsiębiorstwie nie mogą być dyskryminowani. Muszą mieć dostęp do wszystkich koniecznych miejsc pracy, aby mieć możliwość sprawowania funkcji przedstawicielskich. W firmie obowiązuje również zasada niestosowania jakichkolwiek form pracy przymusowej i obowiązkowej. Tym samym, wszystkie stosowane w firmie zasady są zgodne z Deklaracją dotyczącą fundamentalnych zasad i praw w pracy, przyjętą przez Międzynarodową Organizację Pracy. 11

12 Warto również podkreślić, iż działalność firmy nie opiera się wyłącznie na dążeniu do rentowności firmy. Niezmiernie ważny jest pozytywny wpływ na społeczności, które funkcjonują wokół niej. W tym celu każdego roku firma podejmuje wyzwanie udziału w szeroko zakrojonych akcjach charytatywnych oraz sponsoringu. Z przedstawionych powyżej informacji wynika, iż firma czynnie reaguje na ważne potrzeby mieszkańców i poprzez sponsoring oraz działalność dobroczynną aktywnie angażuje się w życie społeczne regionu. Huta Szkła TUR prowadzi szereg działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. W celu ograniczenia wypadków przy pracy, odpowiednio dla zagrożenia wynikającego z pełnionego stanowiska, wyposażono pracowników w odzież i obuwie spełniające wymogi bezpieczeństwa. Wykres nr 1 przedstawia ilość wypadków przy pracy w latach Pomimo zwiększenia ilości zatrudnienia o 50 osób, związanego z uruchomieniem nowej linii produkcyjnej W2, w 2012r. ilość wypadków przy pracy stosukowo spadła. Wykres nr 1 Ilość wypadków w latach

13 ilość wypadków Środowisko naturalne Zasada 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego. Zasada 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej. Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii. Ekologiczny proces, ekologiczny produkt Na przełomie ostatnich kilkunastu lat coraz więcej uwagi przy zarządzaniu działalnością przedsiębiorstw poświęca się kwestiom ochrony środowiska. Huta Szkła TUR przestrzega licznych wymogów określonych w unijnych przepisach o ochronie środowiska. Ponadto ochrona środowiska ze strony przedsiębiorstw zależy również od dobrowolnego uznania tego obowiązku. Świadomi ważności aspektu środowiskowego w 2013r. oddaliśmy do użytku linię produkcyjną, w której to w ekologicznym procesie tworzymy ekologiczny produkt. Wdrożona została innowacyjna technologia wytopu szkła z zastosowaniem innowacyjnej 13

14 metody ekologicznego topienia. Produkt, powstający z czystych surowców, w całkowicie ekologicznym procesie produkcji nazwano.: Nowoczesna technologia topienia szkła, nie generuje zanieczyszczeń stałych (mianowicie pyły) do atmosfery, a także niemal całkowicie ogranicza emisję spalin (CO2 oraz NOx). Ekologiczny charakter innowacyjnej produkcji polega także na odzysku i możliwości przetwarzania ciepła wydostającego się za spalinami poprzez wytworzenie pary wodnej, którą stosuje się do napędu generatora prądu elektrycznego oraz do ogrzewania wody centralnego ogrzewania i celów socjalnych. Ekologiczna metoda wytwarzania nie wpływa na zmianę właściwości szkła. Nasz produkt charakteryzuje się wysoką przeźroczystością oraz wyjątkowymi walorami użytkowymi w grupie szkieł opakowaniowych i jest dedykowany dla wyrobów z tzw. wyższej półki, klasy premium. Wprowadzenie na rynek produktu prowadzi do powstawania konkurencyjnego opakowania, o idealnych parametrach, lecz w tym samym przedziale cenowym. Szkło jest najbardziej ekologicznym materiałem, ponieważ może być odnawialne w 100% i bez końca, tworzony w ekologiczny sposób produkt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynkowym. W przedsiębiorstwie zarządzanie środowiskiem naturalnym traktowane jest jako ważny wycinek całokształtu zadań kierownictwa, który ma na celu stworzenie podstaw dla sytuacji, w której każdy pracownik będzie planował i wykonywał swoje zadania biorąc pod uwagę w jak największym stopniu ochronę środowiska naturalnego. Zarząd podejmuje wszelkie działania w ramach szeroko pojętych procedur i metod postępowania, które niezbędne są dla konsekwentnego zarządzania z uwzględnieniem ochrony środowiska. Firma podejmuje wszelkie działania w celu zarządzania cyklem produktu tak, aby na wszystkich etapach (produkcji, sprzedaży, degradacji) eliminować lub minimalizować negatywny wpływ na środowisko. W ten sposób firma prowadzi szeroko zakrojone działania zmierzające do ograniczenia powstawania odpadów, eliminowania marnotrawstwa zasobów pracy ludzkiej, zasobów i energii. 14

15 Wdrażanie tego typu strategii wymaga jednak od firmy ciągłych inwestycji, wdrażania innowacyjnych technologii i zapewnienia edukacji, poczynając od szeroko rozumianego kierownictwa, kończą na pojedynczym pracowniku. Każdy z pracowników, dzięki podejmowanym inicjatywom mającym na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej jest zatem świadomy w jaki sposób kierować swoją pracą, by w rezultacie nie wywoływała ona negatywnego wpływu na środowisko. W ciągu kliku ostatnich lat wprowadzono w Hucie Szkła TUR zamknięty obieg wody, który pozwala uzdatniać wodę w istniejącym procesie. Dodatkowo wprowadzono także system odzysku ciepła w procesie suszenia. Co więcej, Huta Szkła TUR płaci opłaty za emisje zanieczyszczeń do powietrza, półroczne raporty przygotowywane są przez wyspecjalizowaną firmę, oraz opłatę produktową za sprzedaż towarów w opakowaniach, wyszczególniony jest również obrót stłuczką własną Przeciwdziałanie korupcji Zasada 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu. Spółka prowadzi aktywne działania zmierzające do przeciwdziałania korupcji we wszystkich formach. Pracownicy, kadra kierownicza i Zarząd jest świadoma, iż w ramach wszelkich prowadzonych zasad wymagane jest stosowanie zakazu korupcji i łapówkarstwa, które mogłyby stanowić poważne zagrożenie dla rozwoju firmy, naruszenie wszelkich wartości takich jak zaufanie czy tolerancja. 15

16 4. Podsumowanie Odpowiedzialność biznesu jest postrzegana w Hucie Szkła TUR jako skuteczna strategia zarządzania, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego począwszy od poziomu lokalnego, przez regionalny, kończąc na krajowym, przyczynia się do wzrostu konkurencyjności firmy. Członkostwo w Inicjatywie Global Compact pozwala firmie umacniać dążenia do ciągłego wzmacniania zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Firma pragnie w ten sposób wymieniać swoje doświadczenia z podobnie zorientowanymi przedsiębiorstwami i organizacjami, zacieśnić kontakty z innymi przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, pracowniczymi i międzynarodowymi oraz zwiększyć możliwości rozwoju przedsiębiorstwa poprzez stosowanie odpowiedzialnych społecznie strategii i praktyk. W ten sposób firma dąży do uzyskania pozycji lidera w swojej branży w kwestii odpowiedzialności wobec społeczeństwa. Do naszych celów związanych z realizacją Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w przyszłości możemy z pewnością zaliczyć dążenie do pozytywnego wpływu naszych inwestycji na środowisko naturalne, zwiększania oddziaływania w obszarze lokalnych społeczności, utrzymywania pozytywnych relacji z pracownikami oraz kontrahentami. Swój stosunek do powyższego założenia zrealizowaliśmy uruchamiając nową inwestycję W2. Publikację tę traktujemy jako jedną z form dialogu z naszymi interesariuszami. Do powstania przeglądu przyczyniło się wielu pracowników oraz naszych partnerów zewnętrznych, konsultując jego zawartość merytoryczną. Pozwoliło to spojrzeć bardziej kompleksowo na poszczególne zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością i przedstawić opisywane programy w sposób jak najpełniejszy. Kierownictwo, Zarząd firmy oraz jej pracownicy nieustannie angażują się w Inicjatywę również poprzez wyżej wymienione zasady zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. 16

17 17

2010 COMMUNICATION ON PROGRESS

2010 COMMUNICATION ON PROGRESS 2010 COMMUNICATION ON PROGRESS 2 Deklaracja dalszego wsparcia inicjatywy Global Compact W lipcu 2009 roku Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, zarządzające Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE...

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE... NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE......TAK JAK 170 TYS. KM NASZYCH GAZOCIĄGÓW. 2 MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firmy EPRD Sp. z o.o.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firmy EPRD Sp. z o.o. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firmy EPRD Sp. z o.o. Prezentacja strategii opracowanej w ramach projektu pt.: Przygotowanie i wdrożenie kompleksowej strategii w przedsiębiorstwie EPRD.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Communication on Progress 2012

Communication on Progress 2012 1 Szanowni Państwo Przekazujemy w Państwa ręce nasz drugi raport opisujący realizację działań wynikających z przestrzegania 10 zasad inicjatywy UN Global Compact. 2 Zdaję sobie sprawę, że przed Budimeksem

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Polityka dotyczy następujących kwestii: Jørgen Buhl Rasmussen prezes i dyrektor generalny. 1. Systemu i dokumentacji

SPIS TREŚCI. Polityka dotyczy następujących kwestii: Jørgen Buhl Rasmussen prezes i dyrektor generalny. 1. Systemu i dokumentacji Ochrona środowiska odgrywa istotną rolę w naszej działalności. Większość surowców i składników naszych produktów pochodzi prosto z natury. Trwały sukces naszej firmy jest więc bezpośrednio związany ze

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain.

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. KARTA DOSTAWCÓW Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński Polityka zatrudnienia edusquare.pl Łukasz Miedziński Wykonawca i data sporządzenia dokumentu:... (Data sporządzenia dokumentu) (Pieczęć firmowa Wykonawcy) (Czytelny podpis Wykonawcy) Beneficjent i data

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy. BIPROSTAL S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy. BIPROSTAL S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa Strategia zrównoważonego rozwoju firmy BIPROSTAL S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa Spis Treści: 1. Cel raportu 2. Historia i profil firmy 3. Wizja i misja firmy w oparciu o strategie zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Communication on Progress

Communication on Progress Communication on Progress 1 Szanowni Państwo, W ubiegłym roku Budimex przystąpił do inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact jako pierwsza w Polsce duża firma z sektora budowlanego. Od chwili

Bardziej szczegółowo

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim 2 Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim Spis treści 03 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS

Strategia społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS Strategia społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS W Grupie Kapitałowej LOTOS traktujemy społeczną odpowiedzialność biznesu jako element zarządzania i doskonalenia całej organizacji. Wierzymy,

Bardziej szczegółowo

HSBC Kodeks postępowania Grupy HSBC w zakresie etyki i ochrony środowiska naturalnego dla dostawców towarów i usług

HSBC Kodeks postępowania Grupy HSBC w zakresie etyki i ochrony środowiska naturalnego dla dostawców towarów i usług HSBC Kodeks postępowania Grupy HSBC w zakresie etyki i ochrony środowiska naturalnego dla dostawców towarów i usług Wersja 8.0 Październik 2016 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1: WPROWADZENIE... 3 ZAKRES... 3 POLITYKA...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. zajmuje wiodącą pozycję w Polsce w branży izolacji technicznych ze spienionych poliolefin. Dążymy aby System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie ochrony środowiska (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski

Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski Informacja o realizacji projektu Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski Dywity, wrzesień 2016 rok. Strona1 Wprowadzenie - opis zrealizowanego projektu Projekt pn.:

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Edyta Polkowska Uniwersytet w Białymstoku 7 listopada 2013 r. Przedsiębiorstwo Podmiot gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata w obszarze ochrony środowiska

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata w obszarze ochrony środowiska Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata 2009-2015 w obszarze środowiska Biuro Ochrony Środowiska w Departamencie Inwestycji W obszarze CSR nie startujemy od zera!!!!

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce mgr Monika Wilewska CSR a dobre praktyki W odniesieniu do CSR trudno mówić o kanonie zasad czy regulacjach z

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS 1 Wierzymy, że różnorodność i integracja to elementy niezbędne do realizacji naszych wartości pasji hotelarstwa, zrównoważonego rozwoju, ducha walki, innowacyjności, zaufania

Bardziej szczegółowo

RAPORT. w zakresie postępów we wdrażaniu zasad. Programu ONZ Global Compact: Communication on Progress COP. styczeń - grudzień 2014

RAPORT. w zakresie postępów we wdrażaniu zasad. Programu ONZ Global Compact: Communication on Progress COP. styczeń - grudzień 2014 RAPORT w zakresie postępów we wdrażaniu zasad Programu ONZ Global Compact: Communication on Progress COP styczeń - grudzień 2014 1 8 CEO STATEMENT OF CONTINUING SUPPORT FOR THE UN GLOBAL COMPACT I am pleased

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Kategoria. Nazwa podmiotu.. Nazwisko oceniającego Liczba Kryterium oceny

Kategoria. Nazwa podmiotu.. Nazwisko oceniającego Liczba Kryterium oceny Załącznik Nr 3 Karta Oceny kategorii: Duże i Średnie Przedsiębiorstwo Maks. 50 Ocena odnosi się do podstawowych parametrów ekonomicznej kondycji firmy i jej wkładu w rozwój gospodarczy regionu. Brane są

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne Normy Społeczne Normy Społeczne 1 2 Normy Społeczne Spis treści Wstęp 3 1. Procedura Wprowadzenia Norm 4 2. Godziny Pracy, Wynagrodzenie, Prawo do Urlopu 5 3. Zapobieganie Dyskryminacji 5 4. Zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

i zrównoważonego rozwoju

i zrównoważonego rozwoju SCANMED S.A. Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju Preambuła Jako Grupa Scanmed pragniemy rozwijać tworzenie pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w oparciu o normy najwyższej jakości. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA Strona1 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA Kraków, 2015 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD

STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD LIDER GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO AGENDA 1. Gospodarka Obiegu Zamkniętego 2. Stena Recycling 3. Konkurs Stena Circular Economy Award Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego 01

Bardziej szczegółowo

Global Compact i Akademia Program: PRME

Global Compact i Akademia Program: PRME Global Compact i Akademia Program: PRME Kamil Wyszkowski Dyrektor Biura Projektowego UNDP w Polsce Krajowy Koordynator Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Global Compact Największa na

Bardziej szczegółowo

Słownik terminów społecznych

Słownik terminów społecznych Słownik terminów społecznych A Kontrast C Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) (z ang. Sustainable Development Goals SDGs) to 17 celów, 169 zadań i 304 wskaźników, dzięki którym w 2030 r. społeczeństwu ma

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Indeks zawartości GRI na poziomie CORE

Indeks zawartości GRI na poziomie CORE Indeks zawartości GRI na poziomie CORE Wskaźniki profilowe Wskaźniki GRI G4 Strategia i analiza G4-1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. Dyrektora Wykonawczego, Prezesa Zarządu lub innej

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy DS Smith

Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy DS Smith Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy DS Smith Wprowadzenie W DS Smith zobowiązani jesteśmy do prowadzenia naszej działalności biznesowej w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Całość naszych działań

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne Dr inż. Zofia Pawłowska 1 Odpowiedzialnośd społeczna powinna przenikad każdą decyzję, bez względu na to, czy dotyczy ona pracowników, wyrobów,

Bardziej szczegółowo

Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Szczecin, 15 kwietnia 2016 r. GOSPODARKA NIESKOEMISYJNA zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS www.taxand.com 1 1 1. Raportowanie CSR w Hiszpanii 2. ISO 26000 dotyczące odpowiedzialności społecznej 3. Trendy CSR 4. Kontakt 1 Raportowanie

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

United Nations Global Compact. Communication on Progress. ZASADA 1: Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez

United Nations Global Compact. Communication on Progress. ZASADA 1: Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez United Nations Global Compact Communication on Progress 2011 PRAWA CZŁOWIEKA ZASADA 1: Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową ZASADA 2: Eliminacja wszelkich

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE Nasze zobowiązania i wartości 2 Cele Kodeksu 3 Zakres Kodeksu 3 Stosowanie Kodeksu 4 Zgodność z wymaganiami Kodeksu 4 Współpraca

Bardziej szczegółowo

CSR w Wielkim Formacie

CSR w Wielkim Formacie CSR w Wielkim Formacie Prezentacja założeń projektu budowania społecznej odpowiedzialności biznesu w Opinion Strefa Druku Sp.zo.o. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt

Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt Spis treści I. Wprowadzenie... 1 Nasze zobowiązania i wartości... 1 Stosowanie Kodeksu... 2 Zgodność z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek Wiceprezes Zarządu Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. jest wiodącym w regionie Zakładem Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN

Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN Raportowanie społeczne w PKN ORLEN Cele: Raportowanie jako integralna część strategii CSR Koncernu Potwierdzenie transparentności firmy we wszystkich

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Wykład 11. SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM 1 1. Istota i funkcje zarządzania środowiskowego: Racjonalne zagospodarowanie środowiska wymaga, aby rozwój działalności rozpatrywać w kontekście trzech sfer:

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka

Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka 1 Wprowadzenie 2 Zaangażowanie 3 Realizacja 4 Zarządzanie BP 2013 r. Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka 1. Wprowadzenie Zaopatrujemy świat w energię.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r.

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r. Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną Poznań, 29 września 2014 r. Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowe uczestników WTZ Czas trwania: VI

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata )

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata ) podtytuł Przybliżenie slajdu / podrozdziału założeń Strategii CSR dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 ) Dział CSR Departament Marketingu Kwiecień 2017

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji "od projektu do efektu".

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji od projektu do efektu. O nas Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie istnieje od roku 1992, jednak tradycje firmy na Pomorzu Środkowym sięgają 1959 roku. Od wielu lat z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU. w kontekście raportowania pozafinansowego i współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU. w kontekście raportowania pozafinansowego i współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU w kontekście raportowania pozafinansowego i współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi 1 AGENDA Na podstawie badań udostępnionych przez KOWES i Stowarzyszenie na Rzecz

Bardziej szczegółowo