ATF CONSULTING. psychotherapy and psychology

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ATF CONSULTING. psychotherapy and psychology"

Transkrypt

1 ATF CONSULTING psychotherapy and psychology

2 ATFC - P&P ekspert usług on-line w zakresie terapii i ochrony zdrowia psychicznego ATF Psychotherapy and Psychology ( ATFC P&P ) powstało jako wyspecjalizowany departament ATF Consulting nakierowany na Klientów indywidualnych oraz oferujący im profesjonalne konsultacje psychoterapeutyczne i psychologiczne zarówno w zaciszu gabinetów, jak i za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej. W ramach sekcji biznesowej ATFC P&P oferuje ponadto swoim Klientom korporacyjnym szereg usług wsparcia w zakresie miękkiego HR, optymalizacji środowiska pracy, optymalizacji procesów komunikacyjnych oraz mediacji i arbitraży. profesjonalny zespół psychoterapeutów, psychologów i coachów Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom naszych Klientów zbudowaliśmy zespół doświadczonych specjalistów reprezentujących różnorodne obszary oraz odznaczających się wysokim przygotowaniem merytorycznym i profesjonalizmem. Nasze bazowe działania mają na celu szeroko pojętą pomoc w trudnościach związanych ze zdrowiem psychicznym, komunikacją oraz aktywnością zawodową i biznesową. Świadczymy pomoc Klientom doświadczającym problemów emocjonalnych i kryzysów oraz mającym trudności ze zrozumieniem i rozwiązaniem trapiących ich problemów, a także wspieramy ich w rozwoju samoświadomości ułatwiając głębsze poznanie siebie, swoich potrzeb, pragnień i zahamowań, jak również mechanizmów oddziałowujących na sferę psychiczną. rozbudowany zakres wsparcia on-line dla klientów krajowych i zagranicznych Świadcząc wsparcie dla Klientów przywiązujemy szczególną wagę do stopnia jego dostępności oraz do łagodzenia lęku przed pierwszym kontaktem ze specjalistą. Dlatego też z myślą o Klientach posiadających utrudniony dostęp do specjalistów z dziedziny psychoterapii i psychologii wprowadziliśmy do naszej oferty rozbudowany zakres konsultacji i terapii on-line realizowany za pośrednictwem takich narzędzi jak: , Telefon, Skype, TeamViewer, czy też Aplikacje Dedykowane. Specjalizujemy się w szczególności w świadczeniu usług terapeutycznych i psychologicznych dla osób przebywającym czasowo lub stale poza granicami Polski, które mają trudności w odnalezieniu odpowiedniego wsparcia w obecnych miejscach zamieszkania. Specjalizacja ta jest wynikiem chęci wyjścia przez ATFC P&P na przeciw potrzebom Klientów, którzy często z uwagi na barierę mentalną lub językową mają trudności w znalezieniu efektywnej pomocy w odmiennym środowisku kulturowym. dane kontaktowe Kinga Kocjan - Senior Partner E: M: ATFC P&P - Back Office E: T: F: A: ul. Krakowska 212, Krzeszowice KRS: NIP:

3 Obszary świadczenia pomocy terapeutycznej kompleksowa pomoc terapeutyczna i konsultacje specjalistyczne Informacje podstawowe ATFC P&P jest miejscem gdzie Klient może uzyskać kompleksową pomoc w problemach z różnorodnych obszarów funkcjonowania zdrowia psychicznego, w szczególności takich jak: zaburzenia psychiczne, kryzysy emocjonalne, zaburzenia lękowe, uzależnienia, problemy w układaniu relacji interpersonalnych, czy też problemy związane z obszarem funkcjonowania zawodowego. Tworząc naszą kadrę specjalistów i określając obszary pomocy staraliśmy się dołożyć wszelkich starań aby nasi Klienci mogli w jednym miejscu znaleźć pomoc o jak najszerszym zakresie. Naszym celem było również zmniejszanie barier w dostępie do usług psychoterapeutycznych i psychologicznych, dlatego też wszelkie obszary wsparcia wskazane poniżej i oferowane dla Klientów indywidualnych dostępne są również za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Kluczowe obszary wsparcia oferowanego przez ATFC P&P obejmują w szczególności: zaburzenia natury psychicznej Zaburzenie lękowe: zespół lęku uogólnionego, zespół leku panicznego, fobie (...); Zaburzenia nastroju: depresja, dystymia, cyklotymi (...); Zaburzenia osobowości: osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline, osobowość obsesyjno-kompulsywna, osobowość zależna, osobowość bierno-agresywna (...); Zaburzenia somatyczne: bezsenność, zaburzenia bólowe bez podłoża organicznego, hipochondria, tiki nerwowe, jąkanie (...); Zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia (...); uzależnienia i kryzysy Uzależnienia i analogiczne: uzależnienie alkoholowe, uzależnienie narkotykowe, uzależnienie hazardowe, uzależnienia od komputera, gier i internetu, współuzależnienie, DDA (...); Kryzysy życiowe: żałoba, utrata zdrowia, utrata majątku (...); problemy natury seksualnej Zaburzenia seksualne: perwersje seksualne, orientacja seksualna (...); Dysfunkcje seksualne: nadmierny popęd seksualny, anorgazmia, impotencja, pochwica (...); relacje interpersonalne Problemy komunikacyjne: brak asertywności, nieśmiałość, wstydliwość (...); Problemy w związkach: problemy komunikacyjne, nadmierna zazdrość, zdrady, kryzysy, separacje, rozwody (...); Problemy wychowawcze: problemy w nauce, brak zaufania, przejawy agresji (...); funkcjonowanie zawodowe Funkcjonowanie: relacje interpersonalne, bilansowanie czasu (...); Problemy zawodowe: wypalenie zawodowe, pracoholizm (...); Traumy zawodowe: stres presyjny, utrata pracy, mobbing, molestowanie (...); Model biznesowy koncentracja na wsparciu psychoterapeutycznym i psychologicznym Naszym głównym obszarem funkcjonowania jest świadczenie pomocy i wsparcia Klientom indywidualnym w zakresie usług psychoterapeutycznych, psychologicznych i pokrewnych. W ramach powyższego obszaru nasz model biznesowy ukierunkowany jest na zapewnienie Klientom profesjonalnych usług odzwierciedlających aktualny stan wiedzy naukowej i doświadczeń światowych ekspertów. Chcąc świadczyć usługi w maksymalnie elastyczny sposób nakierowany na potrzeby i oczekiwania Klientów wynikające ze współczesnego trybu życia łączymy zalety tradycyjnego modelu gabinetowego z zaletami konsultacji on-line. silna sekcja korporacyjna dzięki kooperacji działowej z atf cf&a Nasz model biznesowy zakłada połączenie w ramach jednej organizacji sekcji o kompetencjach miękkich ATFC P&P (wsparcie psychoterapeutyczne i psychologiczne oraz doradztwo w zakresie HR) z sekcją o kompetencjach twardych ATFC CF&A (doradztwo strategiczne, biznesowe, finansowe i prawne). Dzięki temu stworzyliśmy unikalną ofertę usług korporacyjnych nakierowaną na aspekty HRowe takie jak systemy motywacyjne i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz efektywne kształtowanie środowiska pracy i kultury organizacyjnej. Ponadto nasza oferta biznesowa obejmuje również opracowywanie kontraktów managerskich, direct search, programy outplacementowe oraz kompleksowe wsparcie w zakresie mediacji i arbitraży.

4 Nasze przewagi Profesjonalizm i superwizja... 9 lat doświadczenia w zakresie konsultacji, usług biznesowych i terapii on-line Nasi specjaliści cechują się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, oraz wieloletnim doświadczeniem w pracy z Klientem. Posiadając 9 letnie doświadcznei w zakresie konsultacji i usług biznesowych oraz terapii on-line jesteśmy jednym z prekursorów usług elektronicznych w obszarze ochrony zdrowia psychicznego na polskim runku. Nasz warsztat opieramy zarówno na własnych doświadczeniach i sprawdzonych narzędziach, jak i na najnowszych odkryciach naukowych i wiedzy ekspertów. W celu maksymalizacji efektywności prowadzonych przez nas konsultacji i terapii dbamy aby warsztat pracy naszych specjalistów reprezentował szerokie spektrum nurtów terapeutycznych, a także metod i technik pracy. wsparcie świadczonych usług poprzez stałe superwizje i seminaria naukowe W celu zapewniania najwyższej jakości usług oraz maksymalnego poziomu skuteczności nasi specjaliści podlegają stałej superwizji, co umożliwia efektywniejszą pomoc i ciągłe doskonalenie warsztatu pracy. Korzystamy z usług wyłącznie certyfikowanych superwizorów, którzy odznaczają się wszechstronną wiedzą oraz długoletnim doświadczeniem, dzięki czemu są w stanie profesjonalnie przyjrzeć się procesowi terapeutycznemu oraz służyć efektywnym wsparciem. Pozwala to zniwelować błędy techniczne oraz zoptymalizować dobór metod i technik, a także wykluczyć te które w danym przypadku nie osiągają swojej standardowej skuteczności. Dostępność i elastyczność Poufność i bezpieczeństwo oszczędność czasu i środków dzięki zastosowaniu komunikacji przez internet Dostosowując się do oczekiwań Klientów oraz zmieniających się realiów współczesnego świata, a także pragnąc zwiększyć dostępność usług psychoterapeutycznych i psychologicznych w celu zapewnia maksimum wygody naszym Klientom udostępniliśmy oferowane przez nas usługi również w kanałach elektronicznych. Kanały te zmniejszają także znacząco globalny koszt uczestnictwa w konsultacjach i terapiach oraz umożliwiają ich odbycie praktycznie bez wychodzenia z domu. Szerokie spektrum kanałów dotarcia do odbiorcy pozwala nam również na skuteczne dostosowywanie formy oraz czasu konsultacji i terapii do oczekiwań i potrzeb Klienta. świadczenie pomocy on-line przez 6 dni w tygodniu od 9.30 do Świadcząc usługi dla Klientów z różnych stref czasowych, a także mając na uwadze ich zobowiązania zawodowe i prywatne w celu dostosowania się do indywidualnych potrzeb Klientów wprowadziliśmy w ATFC P&P zmianowy tryb pracy dostosowując godziny dyżurów naszych specjalistów do godzin dostępności Klientów, którzy mogą teraz skorzystać z usług również w późnych godzinach wieczornych. pełna gwarancja bezpieczeństwa i poufności przekazywanych informacji Wiemy jak ważne jest dla naszych Klientów poczucie bezpieczeństwa i zapewnienie pełnej dyskrecji. Doskonale zdajemy sobie sprawę z newralgiczności informacji jakie uzyskujemy, w szczególności podczas prowadzonych konsultacji i terapii, dlatego też zapewnianie poufności jest dla nas kwestią priorytetową. Wszelkie treści konsultacji i terapii podlegają tajemnicy zawodowej i nie są dostępne osobom nie biorącym bezpośrednio udziału w procesie terapeutycznym. Przypadki poddawane superwizji są natomiast z zasady objęte obowiązkiem poufności oraz omawiane anonimowo. Przekazywane przez naszych Klientów dane osobowe są chronione nie tylko przed dostępem osób trzecich, ale także poprzez system wewnętrznych procedur i zabezpieczeń są niedostępne dla osób nie biorących bezpośrednio udziału w procesie terapeutycznym lub księgowym. W przypadku Klientów korporacyjnych podpisujemy natomiast stosowne umowy o zachowaniu poufności w celu formalno-prawnego uregulowania kwestii ochrony, wykorzystywania i dystrybucji informacji niejawnych. wydłużenie standardowego czasu trwania sesji i brak sztywnych ram czasowych Chcąc zapewnić jak najdogodniejsze warunki do pracy, bez wymuszonego pośpiechu nasze sesje nie ograniczają się do spotkań 50 minutowych ale standardowo trwają 1 godzinę w przypadku terapii indywidualnych oraz 1,5 godziny w przypadku terapii par i małżeństw. W przypadku interwencji kryzysowych czas ich trwania nie jest sztywno narzucony i kończy się wraz z opanowaniem zaistniałej sytuacji problemowej.

5 Jak pracujemy podejście integracyjne gwarantujące szeroki wachlarz technik i metod pracy W naszej pracy z Klientami indywidualnymi reprezentujemy podejście integracyjne, które nie ogranicza się do wyizolowanych metod oraz nurtów psychoterapeutycznych i psychologicznych, ale łączy w sobie szerokie spektrum strategii i technik psychoterapeutycznych udokumentowanych naukowo i uznanych powszechnie za efektywne, które mają zastosowanie w indywidualnym przypadku danego Klienta. W prowadzonych przez nas działaniach przeważający jest nurt humanistyczny opierający się na założeniu, iż człowiek stanowi niepowtarzalną jednostkę, która samoistnie dąży do rozwoju będącego podstawą jego natury. koncentracja na 4 głównych nurtach terapeutycznych i szeregu metod oraz technik W naszej pracy stosujemy sprawdzone metody i techniki charakterystyczne dla głównych szkół psychoterapeutycznych, których skuteczność poparta została badaniami naukowymi lub doświadczeniami ekspertów. Wyboru dokonujemy w kontekście indywidualnych cech psychicznych i osobowościowych Klienta oraz charakteru problemu z jakim się do nas zwraca. W pracy korzystamy z czterech głównych nurtów: poznawczobehawioralnego, egzystencjonalno-humanistycznego, psychodynamicznego i Gestalt. Odwołujemy się także do terapii prowokatywnej, analizy transakcyjnej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, pracy nad schematami oraz NLP. ukierunkowane na klienta empatyczne podejście o holistycznym charakterze Naszym priorytetem jest Klient, my nie radzimy, nie oceniamy, nie krytykujemy. Holistyczne spojrzenie na człowieka pomaga nam w zrozumieniu jego wewnętrznych konfliktów oraz integracji trzech podstawowych elementów jego funkcjonowania jakimi są ciało, umysł i emocje. Wierzymy w potencjał każdego człowieka, a także w możliwość aktywowania siły wewnętrznej potrzebnej do uruchomienia procesu zmian oraz osiągnięcia spokoju i harmonii. pełne wsparcie i towarzyszenie klientowi w procesie terapeutycznym Nie przejmujemy procesu rozwiązywania problemu od naszych Klientów, ale towarzyszymy im w procesie terapeutycznym i dajemy wsparcie na każdym kroku ich drogi do stanu równowagi. Pamiętając przy tym o głównej zasadzie mówiącej, że terapeuta nie może rozwiązywać za Klientów problemów nawet gdy jest przekonany, że wie jak należy postąpić i co jest dobre, a co złe dla Klienta. Mamy zawsze na uwadze, że druga osoba aby w pełni skorzystać z efektów terapii musi samodzielnie dojść do rozwiązania problemu, zaakceptować je oraz wprowadzić w życie. Jako nasze główne zadanie w tym procesie uznajemy udzielenie pełnego wsparcia merytorycznego i psychicznego. Uznając przy tym, że głównym czynnikiem leczącym w terapii jest autentyczny, żywy kontakt oparty na uwadze, akceptacji i empatii ze strony terapeuty. koncentracja na profesjonaliźmie, elastyczności i indywidualnym podejściu Podstawą naszego działania jest profesjonalizm i elastyczność. Nasi specjaliści cechują się wysoką otwartością i kwalifikacjami, a ich działania ukierunkowane są na Klientów i elastycznie dopasowywane do ich indywidualnych potrzeb. Cechując się szerokim spojrzeniem na problematykę życia psychicznego świadczymy pomoc osobom doświadczającym trudności w różnorodnych obszarach sfery psychicznej.

6 Oferowane usługi szeroki wachlarz usług w wariancie on-line i stacjonarnym ATFC P&P oferuje szeroki wachlarz usług skierowany zarówno dla Klientów indywidulanych, jak i Klientów korporacyjnych. Chcąc zapewnić najwyższe standardy pomocy i efektywności wsparcia uformowaliśmy zespół specjalistów ukierunkowanych na różnorodne obszary sfery zdrowia psychicznego i sfery biznesowej. Umożliwiło nam to stworzenie miejsca gdzie realnym staje się znalezienie pomocy w większości z obszarów problemowych spotykanych w obszarze zdrowia psychicznego, a także uformowanie sekcji korporacyjnej aktywnie kooperującej z departamentem ATFC CF&A i oferującej kompleksowe usługi dla biznesu. Oprócz indywidulanej formy kontaktu Klienta ze specjalistą dysponujemy w naszej ofercie również zajęciami terapeutycznymi i warsztatami polegającymi na pracy grupowej. Wierzymy, że w tak zróżnicowanej ofercie każdy Klient znajdzie to co będzie służyło jego rozwojowi, a także przestrzeń umożliwiającą dobranie formy pracy do własnych potrzeb i oczekiwań. Nasze usługi prowadzimy zarówno w konwencji stacjonarnej poprzez spotkanie terapeuty z Klientem w zaciszu gabinetu, jak i za pośrednictwem kanałów elektronicznych. terapia indywidualna i terapia małżeńska Oferowana przez ATFC P&P terapia indywidualna i małżeńska w wariancie stacjonarnym skierowana jest do osób, które cenią sobie bezpośredni kontakt ze specjalistą. Jest to również forma dedykowana Klientom nie posiadającym dogodnych warunków do pracy on-line lub napotykających trudności techniczne przy korzystaniu z elektronicznych kanałów komunikacji. Dla wszystkich powyższych osób oraz dla Klientów o konserwatywnym podejściu do usług terapeutycznych ATFC P&P wprowadziło do oferty indywidualne spotkania z terapeutą odbywające się w zaciszu gabinetu. Zakres usług dla kategorii: Psychoterapia indywidualna Psychoterapia małżeńska warsztaty terapeutyczne i rozwojowe Dopełnieniem oferty terapeutycznej i rozwojowej ATFC P&P są grupy terapeutyczne i warsztaty rozwojowe organizowane przez ATFC P&P w celu umożliwienia poszerzenia zakresu interakcji między ich uczestnikami. Uczestnictwo w grupie daje możliwość pomocy innym członkom poprzez wsparcie i dzielenie się doświadczeniami. Celem warsztatów jest natomiast przełamywanie własnych barier i oporów oraz doskonalenie kompetencji miękkich. Oferowane przez ATFC P&P warsztaty i grupy terapeutyczne prowadzone są w formie wyjazdowej, weekendowej lub w cyklach sesyjnych, w grupach nie większych niż 12 osób. Zakres usług dla kategorii: Grupy terapeutyczne Warsztaty rozwojowe psychoterapia on-line i konsultacje elektroniczne W ramach świadczenia wsparcia on-line ATFC P&P postawiło sobie za cel dostarczenie Klientom pełnego spektrum usług psychoterapeutycznych i psychologicznych za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji w celu zapewnienia stałego dostępu do specjalistów i minimalizacji barier dostępowych do wsparcia w sferze zdrowia psychicznego. ATFC P&P oferuje swoim Klientom kilka dogodnych kanałów komunikacji obejmujących w szczególności korespondencję , kontakt telefoniczny lub poprzez komunikatory Skypa i TeamViewer. Zakres usług dla kategorii: Psychoterapia indywidualna on-line Psychoterapia małżeńska on-line Konsultacje psychologiczne Konsultacje seksuologiczne Coaching rodzicielski Life coaching usługi korporacyjne i uzupełniajace Znajdujące się w ofercie ATFC usługi korporacyjne i uzupełniające to modułowe uzupełnienie naszej oferty skierowane do Klientów biznesowych. Usługi te stanowią element zamkniętych zleceń lub rozszerzenie współpracy ramowej w modelu zespolonym. Głównymi elementami poniższej oferty usług jest wsparcie doradcze i operacyjne związane zagadnieniami HR, optymalizacji środowiska pracy, optymalizacji procesów komunikacyjnych oraz mediacji i arbitraży, a także z executive coachingiem oraz szkoleniami z zakresu komunikacji biznesowej i kryzysowej. Zakres usług dla kategorii: Środowisko pracy Programy motywacyjne Integracja łączeniowa Wypalenie zawodowe Outplacement Executive coaching Wsparcie mediacji Wsparcie negocjacji Wsparcie HR

7 Doświadczenie Koordynator sekcji P&P Kinga Kocjan jest doświadczonym psychoterapeutą o specjalizacji terapia indywidualna oraz usługi korporacyjne (od 2008 świadczy ona również usługi drogą elektroniczną). Jest ona także czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego. Praktykę kliniczną odbyła w Ośrodku Zdrowia Psychicznego należącego do Szpitala Powiatowego w Olkuszu. Zawodowo Kinga Kocjan kieruję departamentem ATFC Psychotherapy and Psychology (w tym sekcją usług korporacyjnych), dbając o jego rozwój oraz sprawując nadzór merytoryczny nad prowadzonymi pracami. Prowadzi ona również praktykę psychoterapeuty w zakresie psychoterapii tradycyjnej, konsultacji on-line oraz interwencji kryzysowych. W swojej pracy Kinga Kocjan reprezentuje podejście integracyjne bazujące na nurtach terapii poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej, egzystencjalno-humanistycznej czy też Gestalt. Odwołuje się ona także do szerokiego spektrum metod pracy takich jak pogłębiona analiza, racjonalna terapia zachowań (RTZ), neurolingwistyczne programowanie (NLP), analiza transakcyjna, czy też terapia prowokatywna. Kinga Kocjan specjalizuje się w tematyce związanej z zaburzeniami klinicznymi takimi jak zespół lęku panicznego i uogólnionego, nerwica lękowa, depresja, zaburzenia osobowości (w tym osobowości obsesyjo-kompulsywnej oraz chwiejnej emocjonalnie typu borderline) oraz z rozwiązywaniem problemów komunikacyjnych i łagodzeniem konfliktów kulturowych oraz społecznych. Ponadto jej specjalnością jest terapia indywidualna i treningi związane z wieloaspektowym i zbalansowanym układaniem relacji interpersonalnym i zawodowych oraz z wypaleniem zawodowym i przeciążeniem stresem. Kinga Kocjan ukończyła naukę w Instytucie Psychologii Stosowanej w Warszawie (psychoterapia) oraz międzynarodowe studia w ISE w Moskwie (psychologia). Ponadto ukończyła ona studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Filozoficzno- Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Obecnie Kinga Kocjan pisze pracę doktorską z zakresu międzygeneracyjnej transmisji kultury. Jest ona także autorką wielu artykułów z zakresu psychologii w biznesie oraz psychologii ogólnej. dane kontaktowe Kinga Kocjan - Senior Partner E: M: ATFC P&P - Back Office E: T: F: A: ul. Krakowska 212, Krzeszowice KRS: NIP:

8 Doświadczenie Obszary doświadczenia 9 lat doświadczenia w pracy z klientami indywidualnymi i korporacyjnymi Specjaliści ATFC P&P posiadają ponad 9 letnie doświadczenie w pracy z Klientami indywidualnymi i korporacyjnymi. Świadczenie usług psychoterapeutycznych centrum rozpoczęło w 2008 jako podmiot ukierunkowany na Klientów indywidualnych. Od samego początku świadczyliśmy również usługi w kanałach elektronicznych zdobywając doświadczenie na tworzącym się w Polsce wówczas rynku terapii i konsultacji on-line. W kolejnych latach w ramach rozwoju naszej działalności następowało stopniowe poszerzenie oferty usług dostępnej dla Klientów indywidualnych oraz wprowadzenie usług korporacyjnych z zakresu HR. Obecny model naszego funkcjonowania uformował się w H2 2011, kiedy to nastąpiło operacyjne połączenie zespołu dedykowanego do realizacji usług korporacyjnych ATFC P&P i ATFC CF&A. prekursor usług on-line w zakresie terapii i ochrony zdrowia psychicznego Jako jeden z prekursorów konsultacji i terapii on-line w Polsce zdobyliśmy wiedzę i umiejętności pozwalające nam na efektywne świadczenie tej formy wsparcia, a także znacząco udoskonaliliśmy nasze techniki pracy dostosowując je do specyfiki i potencjału elektronicznych kanałów komunikacji. Przez ostatnie lata zdobyliśmy obszerne doświadczenie w pracy z Klientami indywidualnymi przebywającymi poza granicami Polski, a także wywodzącymi się z różnorodnych środowisk kulturowych i narodowości. Posiadamy również doświadczenie we współpracy z Klientami korporacyjnymi odnoszące się do doradztwa w zakresie optymalizacji modeli biznesowych w aspektach związanych z HR oraz realizacji procesów direct search i opracowywania dokumentacji formalno-prawnej. Nasze doświadczenia obejmują ponadto uczestnictwo w procesach mediacyjnych i negocjacyjnych oraz podczas procesów restrukturyzacyjnych i łączeniowych. Doświadczenia ATFC CF&A Specjaliści ATFC CF&A posiadają doświadczenie wyniesione zarówno z rynku publicznego, jak i prywatnego. Dzięki pracy w czołowych instytucjach przy realizacji zaawansowanych projektów zdobyli doświadczenie i kwalifikacje na najwyższym poziomie. Oprócz doświadczenia korporacyjnego posiadają oni także doświadczenie wyniesione z zarządzania aktywami oraz działalności gospodarczej, dzięki czemu cechują się szerokim spojrzeniem na analizowane kwestie i wysoką elastycznością działania. Doświadczenia ATFC CF&A obejmują szerokie spektrum sektorów gospodarczych oraz obszerny zakres realizowanych usług. W szczególności specjaliści ATFC CF&A posiadają doświadczenie w zakresie: rozbudowanych projektów restrukturyzacyjnych, optymalizacyjnych i rozwojowych, transakcji kapitałowych i procesów pozyskania finansowania, wyceny podmiotów gospodarczych, doradztwa strategicznego, biznesowego i finansowego oraz usług typu interim management. (Szczegółowy opis doświadczenia ATFC CF&A dostępny jest pod adresem

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia Zeller STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Strona1 Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA

STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA Grażyna Kaczmarek, Beata Karlińska, Anna Kruczek, Iwona Płatek, Małgorzata Polak, Mirosław Sobkowiak STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH RODZIN, Z UWZGLĘDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Dobry Rodzic Dobry Start, Warszawa, Polska

Dobry Rodzic Dobry Start, Warszawa, Polska Dobry Rodzic Dobry Start, Warszawa, Polska Program jest pierwszym polskim interdyscyplinarnym programem mającym na celu profilaktykę krzywdzenia małych dzieci w wieku do lat 6 i promocję pozytywnego rodzicielstwa.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA OTWARTE 2014

SZKOLENIA OTWARTE 2014 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta Szkoleniowa 4 SZKOLENIA OTWARTE 4 Wrocław Dolnośląskie Centrum Psychoterapii www.dcp.wroclaw.pl Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa 4 Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych Opis metody prowadzenia działań doradczych Opis metody aktywizacji zawodowej przygotowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

1. Wyszkolenie 58 profesjonalistów w podejściu ODA. 2. Powstanie pierwszych zespołów pracujących w tym podejściu w Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu,

1. Wyszkolenie 58 profesjonalistów w podejściu ODA. 2. Powstanie pierwszych zespołów pracujących w tym podejściu w Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu, I. Dobre praktyki w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w ramach NPOZP 2011-2015 realizowane przez organizacje pozarządowe Województwa Dolnośląskiego. 1. Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu Fundacja

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wałcz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Wybieram. życie PRACA I GODNE ŻYCIE DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY

Wybieram. życie PRACA I GODNE ŻYCIE DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY Wybieram życie PRACA I GODNE ŻYCIE DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY " Godne życie należy się każdemu" Spis treści Urszula Nowakowska Model aktywizacji zawodowej i pomocy dla kobiet doświadczających przemocy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 r.

Warszawa, październik 2009 r. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, październik 2009 r. Poradnik został

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Maria KĘDZIERSKA Zakład Szkoleń CNBOP-PIB STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH E-learning trainings the strategy of planning Streszczenie Materiał zawiera omówienie zagadnień wprowadzających formy

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2015

Studium w DCP Jesień 2015 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2015 Studium w DCP Jesień 2015 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Tematyczny spis szkoleń

Tematyczny spis szkoleń Tematyczny spis szkoleń SZKOLENIA DŁUGOTERMINOWE Temat szkolenia Prowadzący szkolenie 01. Systemowe rozumienie rodziny - część II zaawansowana Trenerzy, certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy SNP

Bardziej szczegółowo