PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE"

Transkrypt

1 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Joanna Cieślik Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu Katarzyna Przybysz Starszy Pracownik Socjalny Warszawa, 11 maja 2011r.

2 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 21 kwietnia 2005 roku z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu powołana została Przasnyska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

3 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W skład Przasnyskiej Koalicji weszli przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Prokuratury Rejonowej, Sądu Rejonowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Leczenia Uzależnień, Poradni Zdrowia Psychicznego, Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 2, Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Zespołu Szkól Licealnych, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Mazowieckiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT

4 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PRZASNYSKI SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

5 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE CELE OPERACYJNE KOALICJI: Edukacja społeczności lokalnej w zakresie przemocy w rodzinie. Zwiększenie społecznego zaangażowania w obszarze przeciwdziałania przemocy. Podniesienie skuteczności działań służb pomagających ofiarom przemocy i pracujących ze sprawcami. Rozwój procesu integrowania instytucji na rzecz wspierania osób doświadczających przemocy. Rozwój środowiskowych form wsparcia. Zbudowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej.

6 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE REALIZACJA DZIAŁAŃ W LATACH Czerwiec 2005 trzydniowe szkolenie w Przasnyszu pn. Budowanie koalicji przeciwdziałania przemocy z udziałem ponad 40 osób. Wrzesień 2005 pierwsze spotkanie Zespołu Interwencyjnego w składzie: pracownik socjalny, policjanci, terapeuci d/s uzależnień i przemocy w rodzinie, pedagodzy szkolni. W późniejszym terminie do prac Zespołu włączyli się kuratorzy. Wrzesień 2005 uruchomienie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy Domowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Cotygodniowe godzinne dyżury pełnią psycholog, radca prawny, pracownik socjalny, terapeuta d/s uzależnień, terapeuta d/s przemocy w rodzinie.

7 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE REALIZACJA DZIAŁAŃ W LATACH Lipiec 2006 kolportaż niebieskich ulotek zawierających informacje o zjawisku przemocy w rodzinie oraz o dyżurach konsultantów w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy Domowej. Ulotki zostały doręczone pocztą wszystkim mieszkańcom Przasnysza. Październik 2006 podpisanie porozumienia pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Mazowieckim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT, regulującego zasady zapewnienia schronienia ofiarom przemocy domowej. Czerwiec 2007 powołanie grupy samopomocowej dla osób doświadczających przemocy. Grupa liczy 8 kobiet i spotyka się raz w tygodniu.

8 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE REALIZACJA DZIAŁAŃ W LATACH Październik 2007 złożenie wniosku o dofinansowanie projektu Przasnysz bez przemocy, realizowanego w ramach rządowego programu Razem Bezpieczniej do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Zarządzania Kryzysowego. Styczeń 2008 akceptacja Zespołu koordynującego program Razem Bezpieczniej w MSWiA oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację projektu Przasnysz bez przemocy.

9 PROJEKT PRZASNYSZ BEZ PRZEMOCY Projekt Przasnysz bez Przemocy realizowany był na terenie miasta Przasnysza w okresie marzec grudzień 2008r. Łączny koszt projektu zł, Środki własne zł, Kwota dotacji zł, Honorowy Patronat Burmistrz Przasnysza Patronat Medialny Kurier Przasnyski

10 PROJEKT PRZASNYSZ BEZ PRZEMOCY Projekt realizowany był w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej, dofinansowany ze środków finansowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

11 Konferencja inaugurująca projekt Przasnysz bez przemocy

12 Konferencja inaugurująca projekt Przasnysz bez przemocy

13 Ośrodek Pomocy Kryzysowej Uroczysta inauguracja działalności

14 Ośrodek Pomocy Kryzysowej Uroczysta inauguracja działalności

15 Oferta Ośrodka Pomocy Kryzysowej terapia grupowa dla ofiar przemocy domowej, grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, porady prawne pomoc w sporządzaniu pism procesowych (prawo rodzinne, alimenty, rozwody, władza rodzicielska), indywidualne konsultacje (rozmowy wspierające) z osobami doznającymi przemocy i współuzależnionymi, poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne dla rodziców dzieci i młodzieży szkolnej, zwłaszcza z trudnościami wychowawczymi, wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, grupa wsparcia dla młodzieży z rodzin, w których występuje przemoc, terapia dla sprawców przemocy, terapia dla rodzin w kryzysie.

16 Cykl szkoleń Rodzina bez przemocy Szkolenia przeprowadzono w szkołach podstawowych i gimnazjum w okresie marzec listopad 2008r. Programy profilaktycznoedukacyjne adresowane były do uczniów rodziców oraz kadry pedagogicznej.

17 W ramach prowadzonej akcji edukacyjnej zorganizowano konkurs plastyczny na znak graficzny programu Przasnysz bez przemocy

18 W ramach prowadzonej akcji edukacyjnej zorganizowano konkurs plastyczny na znak graficzny programu Przasnysz bez przemocy

19 Cykl szkoleń Rodzina bez przemocy

20 Cykl szkoleń Rodzina bez przemocy

21 Szkolenia dla przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie Szkolenie Budowanie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie współpraca służb r.

22 Szkolenia dla przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie Szkolenie Diagnoza dziecka krzywdzonego w rodzinie r.

23 Szkolenia dla przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie Szkolenie Diagnoza dziecka krzywdzonego w rodzinie r.

24 Odbiorcy szkoleń Uczestnicy działań edukacyjnych 1107 uczniów, 225 nauczycieli, 250 rodziców, 145 osób przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie partnerzy w Koalicji, miejscy radni, władze samorządowe, wolontariusze.

25 Festyn Rodzinny

26 Festyn Rodzinny

27 Festyn Rodzinny

28 Festyn Rodzinny

29 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE WYDANIE INFORMATORA

30 Seminarium podsumowujące realizację projektu

31 Seminarium podsumowujące realizację projektu

32 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EFEKTY DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO ORAZ OŚRODKA POMOCY KRYZYSOWEJ Liczba udzielonych konsultacji: 2005r. 43 konsultacje, 2006r. 163 konsultacje, 2007r. 174 konsultacje, 2008r. 203 konsultacje, 2009r. 512 konsultacji, 2010r. 632 konsultacje, Liczba konsultacji porad udzielonych przez pracownika socjalnego konsultanta ds. przemocy w rodzinie: 2005r r r r r r Liczba rodzin objętych pomocą i monitoringiem pracownika socjalnego

33 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji (KPP); Zespół ds. Nieletnich i Patologii KPP; pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; terapeuta uzależnień z Oddziału Psychiatrycznego SPZ ZOZ; Kurator Wydziału Karnego Sądu Rejonowego; Kurator Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego; przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Pedagog Poradni Psychologiczno Pedagogicznej; Pedagodzy szkolni. Zespół Interdyscyplinarny liczy 15 członków.

34 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE WYNIKI DZIAŁAŃ ZESPOŁU INTERDYSCYLINARNEGO zorganizowano 26 spotkań; systematycznymi działaniami objęto 146 rodzin łącznie omawiając 681 przypadków przemocy domowej; przemoc uległa wygaszeniu w 77 przypadkach; w 28 rodzinach sytuacja uległa normalizacji; skierowano 70 wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zobowiązując sprawców przemocy do podjęcia leczenia; 26 ofiar przemocy zdecydowało się na korzystanie z systematycznej terapii dla ofiar przemocy domowej;

35 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE WYNIKI DZIAŁAŃ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO 30 kobiet doznających przemocy zdecydowało się na złożenie zawiadomienia o ściganie sprawców przestępstwa z art. 207 kk.; w 95 rodzinach postępowanie sprawców przemocy udało się skorygować przynajmniej okresowo; 7 spraw zdiagnozowano jako sytuację, w których nie występuje przemoc domowa; w 28 przypadkach zachowania sprawców przemocy nie udało się skorygować.

36 Pogram Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Przasnysza na lata

37

38

39

40

41

42

43

44 Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegóły i warunki jego funkcjonowania

45

46 Porozumienia z instytucjami

47 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Rola pracownika socjalnego w przasnyskim systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: interwencja i monitoring wsparcie konsultacje

48 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Interwencja i monitoring Grupy robocze: pracownik socjalny dzielnicowy pedagog kurator przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego

49 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Do podstawowych czynności podejmowanych przez członków grup roboczych należą: Wspólne miesięczne monitoringi rodzin w ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty. Wspólne przeprowadzanie rozmów informacyjno wspierających z ofiarami przemocy domowej. Wspólne przeprowadzanie rozmów ostrzegawczych ze sprawcą przemocy domowej. Wspólne przeprowadzanie rozmów konfrontacyjnych ze sprawcą przemocy domowej. Występowanie z wnioskiem do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przasnyszu o przymusowe leczenie sprawcy przemocy domowej.

50 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Do podstawowych czynności podejmowanych przez członków grup roboczych należą: Występowanie do Sądu Rodzinnego w Przasnyszu o wgląd w sytuację rodzinną w stosunku do rodzin z dziećmi, w których istnieje uzasadnione podejrzenie, że proces opiekuńczo wychowawczy nie przebiega prawidłowo. Wnioski dotyczą wyłącznie rodzin dotkniętych przemocą domową. Udzielanie wsparcia finansowego lub w naturze rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Wsparcie to jest udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Problem finansowy rodzin może zgłosić każdy członek zespołu interdyscyplinarnego. Zeznanie w sądzie Udział w postępowaniu prokuratorskim

51 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Wsparcie pracownika socjalnego odbywa się poprzez: miesięczne monitoringi w miejscu zamieszkania grupa samopomocowa Powstała w czerwcu 2007r. Liczy 8 osób. Spotkania odbywały się początkowo 1x w tygodniu w Ośrodku Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży, od 2008 r. spotkania odbywają się 1x w miesiącu w Ośrodku Pomocy Kryzysowej przy MOPS Przasnysz udzielanie wsparcia uzależnionego od potrzeb ofiar przemocy

52 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Konsultacje pracownika socjalnego są udzielane w: Ośrodku Pomocy Kryzysowej przy MOPS Przasnysz MOPS Przasnysz w godzinach pracy pracownika socjalnego Komendzie Powiatowej Policji w Przasnyszu

53 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Dokumentacja działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Dokumenty wewnętrzne indywidualne teczki rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie notatka służbowa sporządzona z każdego działania podejmowanego w rodzinie dotkniętej przemocą ewidencja udzielanych konsultacji (ogółem) przez pracownika socjalnego ewidencja rozmów informacyjnych, wspierających, ostrzegawczych, konfrontacyjnych

54 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Dokumenty zewnętrzne informacja o wszczęciu procedury Niebieskiej Karty w ciągu 3 dni informacja z KPP Przasnysz o zakończeniu procedury w ciągu 3 dni raport dotyczących wspólnych działań podpisywany przez koordynatora przasnyskiej Koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przekazywany do przełożonych członków grup roboczych.

55 PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Przasnyska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Św. Stanisława Kostki Przasnysz tel./fax ,

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały: UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2013 RADY POWIATU w PRUDNIKU z dnia 27 września 2013 r.

Załącznik do uchwały: UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2013 RADY POWIATU w PRUDNIKU z dnia 27 września 2013 r. Załącznik do uchwały: UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2013 RADY POWIATU w PRUDNIKU z dnia 27 września 2013 r. Powiatowy Program działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Rada Powiatu Żagańskiego w dniu 7 maja 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XIV.5.2012 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2010 rok

Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2010 rok Załącznik Nr 1 do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu za 2010 rok Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2010 rok System Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E WOSS-RSS.8141.20.2015 Jarocin, dnia 14.04.2015 r. S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE. 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE. 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21 MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21 Sprawozdanie z pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie w roku

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/59/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo