1 z 9 NAZWA SIEDZIBA ORGANIZACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 z 9 NAZWA SIEDZIBA ORGANIZACJI"

Transkrypt

1 Organizacje pozarządowe, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Wojewody Pomorskiego w ramach konkursu na realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rok 2014 r. Lp. Lp. TEMAT, OPIS PROJEKTU Kwota 1 1 Rodzina Katyńska w u ul. Do Studzienki 43 Organizacja działań pomocowych i wspierających, adresowana do osób straszych z kręgu rodzin katyńskich. Działania integrujące, upamiętniające zdarzenia historyczne. Beneficjenci to członkowie stowarzyszenia młodzież szkolna. 2 na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" z siedzibą w Borowym Młynie Ryjewo Borowy Młyn 22 "AGAPE - naszą szansą 2014" kontynuacja całodobowego wsparcia dla osób bezdomnych na bazie CUS w Nowym Stawie. Zaspakajanie potrzeb socjalno-bytowych, zajęcia wspierające, opieka i pielęgnacja, konsultacje psychologiczne, prawne realizacja indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności (koszty działalności socjalno-bytowej, zakup art. spożywczych) 2 3 na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" z siedzibą w Borowym Młynie Ryjewo Borowy Młyn 23 "Problematyka ludzkości - tej wykluczonej ze społeczności" - edycja IV. Kontynuacja wsparcia dla osób bezdomnych na bazie schroniska w Sztumie. Projekt kierowany jest do 70 osób i oprócz schronienia zakłada prowadzenie działań terapeutycznych, profilaktycznych, dostęp do konsultacji lakarskich, wsparcie psychologa. Koszty: osobowe merytoryczne, media, art. biurowe, środki czystości, opał. 4 na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" z siedzibą w Borowym Młynie Ryjewo Borowy Młyn 24 "Zapobieganie - wspieranie - bezdomności eliminowanie." - kontynuacja działań skierowanych do osób bezdomnych na bazie schroniska w Szewałdzie. Zapewnienie schoronienia dla 60 osób wraz z prowadzeniem pracy socjalnej, zajęć psychoedukacyjnych dotyczących uzależnień, wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego. Koszty osobowe pracowników, art. spożywcze, media, opał, środki czystości. 3 5 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew a ul. Za Murami 2-10 "Wiem! - mam wybór" kontunuacja działań skierowanych do dzieci i młodzieży. Zorganizowanie warsztatów edukacyjno-profilaktycznych i aktywizujących. Zajęcia dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zgrożonych wykluczeniem społołecznym os. Koszty wyżywienia, materiały do zajęć, koszty osobowe. 4 6 Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki ul. Garbary 12/13 "Dystrybucja żywności i pomoc rzeczowa najuboższym mieszkańcom wojewodztwa pomorskiego" - kontynuacja działań. 5 7 Zaząd Okręgowy Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w u ul. Okopowa 5 Tworzenie systemu oparcia społecznego dla członków Związku - tworzenie grup samopomocowych, organizacja spotkań - rozwiązywanie problemów socjalnych, psychicznych i społecznych członków, organizajca i udział w uroczystościach państwowych. 6 8 Solidarni "PLUS" Ośrodek Readaptacji EKO "Szkoła Życia" Człuchów, Wandzin Kontynuacja integracji zawodowej i społecznej os.bezdomnych, uzależnionionych, żyjących z HIV/AIDS w oparciu o Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" w Wandzinie. Zajęcia terapeutyczne, warszaty zawodowe. Zapewnienie opieki medycznej i socjalno-prawnej oraz zakwaterowanie i wyżywienie uczestników. Koszty: wynagrodzenia, transport, koszt pomocy medycznej. 1 1 z 9

2 Opiekuńczo- Resocjalizacyjne "Prometeusz" Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Pomóż mi" Gdansk ul. Sucharskiego Bytów ul. Styp-Rekowskiego 5 Aktywizacja społeczna i integracja ze środowiskiem mieszkanek Schroniska przy ul Sucharskiego w u - kontynuacja. Konsultacje psychologiczne, spotkania integracyjne, opieka asystenta, terapia zajęciowa, klub dyskusyjny (koszty osobowe, art. papiernicze, plastyczne, ogrodnicze, spożywcze). Wspracie dla 15 osób w wieku 3-21 lat z zaburzeniami psychiczno-emocjonalnymi oraz ich rodzin. Pomoc specjalistów, punkt konsultacyjno-informacyjny, zajecia rehabilitacyne dla dzieci Penitencjarne "Patronat" - oddział w u z siedzibą w Sopocie Związek Solidarności Polskiech Kombatantów - Zarząd Główny Sopot ul. Mickiewicza 3m ul. Wały Piastowskie 24 Przeciwdziałanie potologii społecznej poprzez organizowanie zajęć dla dzieci osób przebywających w jednostkach penitencjarnych. Integracyjne spotkania rodzinne tzw. okazyjne. Koszt organizacji Dnia Dziecka i Świąt Bożego Narodzenia. Wsparcie i pomoc skierowane do członków Związku oraz ich rodzin. Organizacja kongresu, kultywowanie uroczystości historycznych upamiętniających ważne wydarzenia dla Polski, integracja członków związku Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" w Gajkach Koło w Człuchowie Bank Żywności w Chojnicach Abstynenckie KASZUBY Abstynenckie KASZUBY Związek Sybiraków Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w u Słupsk Gajki Człuchów ul. Średnia Chojnice ul. Świętopełka Kartuzy Pl. Św. Brunona Kartuzy Pl. Św. Brunona 2 "Dom w lesie 2014" - kontynuacja całodobowowego wsparcia, terapii, opieki i aktywizacji osób bezdomnych, opuszczających zakłady karne, uzależnionych, niezaradnych życiowo, nosicieli HIV/HCV, chorych AIDS (koszty socjalno-bytowe, transport - paliwo). Kontynuacja działania łaźni i pralni dla osób bezdomnych, które nie korzystają z pobytu w noclegowni. Koszty: zakup ręczników, środki higieny i czystości, media, osobowe koordynatora i księgowej. Zmniejszenie obszarów niedożywienia na terenie województwa pomorskiego poprzez pozyskiwanie nowych źródeł żywności - kontynuacja działań pomocowych, wspierających rodziny naujuboższe. Wspóopraca z NGO na terenie województwa pomorskiego, pozyskiwanie darczyńców, dystrybucja żywności. "Ogrzewalnia" - Dom dla Bezdomnych Mężczyzn - kontynuacja działań skierowanych do osób bezdomnych. Udzielanie noclegu, doraźna pomoc medyczna. Koszty remontu pomieszczeń, osobowe opiekuna i księgowej. "Azyl - przemocy w rodzinie NIE" - Dom dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi. Kontynuacja działań pomocowych, wspierających również dla ofiar przemocy w rodzinie. Koszty: media, wyżywienie, bieżący remont, obsługi merytorycznej Aktywizacja niepełnosprawnych Członków Związku ul. Wita Stwosza 73 Sybiraków - kontynuacja działań wspierających, (Zarząd Główny z siedzibą w pomocowych, integracyjnych, kultywujących pamięć Warszawie) zdarzeń historycznych. Koszty organizacji spotkań Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników Zarząd Krajowy w Warszawie Zarząd Krajowy Warszawa Okręgowy Zarząd w u ul. Do Studzienki 43 "Integracja i przeciwdzialanie osamotnieniu, rozpoznawanie problemów i udzielanie pomocy społecznej" - organizacja spotkań integracyjno - informacyjnych dla członków związku, aktywizacja społeczna, kultywowanie pamięci zdarzeń historycznych Fundacja Domu Kultury Tczew ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 10 "Na kociewską nutę" - działania ukierunkowane na wsparcie i aktywizację osób starszych z powiatu tczewskiego, członków zespołu tanecznego i wokalnego poprzez warsztaty wokalno-taneczne i szerzenie kultury na imprezach integracyjnych. 2 z 9

3 Koło ie Koło ie Koło ie Koło ie im. Św. Brata Alberta Koło ie Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście Związek Byłych Więźniów Politycznych Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Klub Przyjaciół Dzieci NEPTUN ul. Przegalińska ul. Przegalińska ul. Przegalińska ul. Przegalińska ul. Przegalińska Gdansk ul. Tysiąclecia 13 A Zarząd Główny w u ul. Śląska 66B ul. Grunwaldzka ul. Św. Ducha 49/51 Prowadzenie Punktu Wsparcia w Gdyni - wydawanie odzieży dla osób bezdomnych i ubogich z terenu województwa pomorskiego. Koszty media, bieżace naprawy, art. chemiczne, koordynator. Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych - kontynuacja działań. Koszty mediów, opiekunów. Zapewnienie miejsc interwencyjnych dla osób bezdomnych w schronisku przy ul. Starowiślnej 3 - kontynuacja działań. Koszty: art.. Spoż, sprzęt komputerowy, bieżace remonty, art. Higieniczne. Prowadzenie Punktu Charytatywnego - wydawanie odzieży dla osób bezdomnych i ubogich w Sopocie. Koszty bieżące naprawy sprzętu, koordynator, srodki chemiczne. "STREETWORKING element kompleksowego wsparcia bezdomnych" - utworzenie patrolu streetworkerów (2 osoby) odwiedzających miejsca gdzie przebywają bezdomni, motywowanie do zmian, pomoc, informacja (koszty płacy i wyposażenia streetworkerów, koordynacja). Pozyskiwanie żywności, przechowywanie jej. Wsparcie dla rodzin ubogich i niewydolnych zagrozonych wykluczeniem społecznym. Rozpowszechnianie ulotek informacyjnych o miejscch udzielania pomocy. Koszty: osobowe obslugi, wynajmu, eksploatacji samochodu, media. Integracja środowiska kombatanckiego i ich rodzin - organizacja spotkań okolicznościowych i świątecznych. Koszty: spotkanie opłatkowe, art. biurowe, koszty księgowe. Zorganizowanie szerokiego knkursu na najlepsze inicjatywy w sferze pomocy społecznej, przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji najlepszych praktyk i uroczystego wręczania nagród XX edycji Bursztynowego Mieczyka. Kontynuacja działań skierowanych do dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, ubogich, zagrożonych wykluczeniem w oparciu o działalność klubu środowiskoszty Wsparcie edukacyjne, dożywianie, organizacja czasu wolnego. Wycieczka do Centrum Kopernika w Warszawie na Rzecz Osób z Autyzmem "SNOA" Kwidzyn Pl. Plebiscytowy 2/16 Projekt skierowany do dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną. Zajęcia terapeutyczne w zakresie usamodzielniania, komunikacji interpersonalnej, uspołecznienia, rozwoju poznawczego (łącznie 700 godz.). Koszty: osobowe terapeutów Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Zarząd Województwa Pomorskiego w u ul. Podwale Przedmiejskie 30 Działania wspierające i pomocowe skierowane do członków Stowarzyszenia. Organizacja spotkań integracyjnych, poradnictwa medycznego, pomoc prawna Lokalny Ośrodek Integracyjny dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Dragana 25 Wsparcie dla 26 osób z upośledzeniem umysłowym (podopiecznych Stowarzyszenia) poprzez prowadzenia zajęć świetlicowych, gimnastyka, rehabilitacja, zajęć integracyjnych i aktywizacyjnych na Rzecz Osób Uzależnionych i Umierających "OSIEM" Bytów Żukówko Stacjonarny opieka nad osobami uzleżnionymi, zaburzonymi psychiczne, bezdomnymi. Konsultacje specjalistyczne, psychoedukacyjne, diagnostyczne, budowanie indywid. planów zdrowienia. (koszty opału dla ośrodka) 3 z 9

4 27 34 Fundacja Dom Rain Mana Sopot ul. O. Kolberga 6b/25 "Kaszuby - Bliżej Domu" - wycieczka osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami. Organizacja jednodniowej wycieczki dla 15 dorosłych osób z autyzmem i ich opiekunów (łącznie 50 osób). Koszty art. żywnościwych, wynajem autokaru Społeczności Lokalnej "Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet" Rumia ul. Grunwaldzka 57 "Rewalidacja osób niepełnosprawnych poprzez różne formy terapii - szansą na przyszlość" - oferta skierowana do 30 osób niepełnosprawnych w różnym wieku. Działania terapeutyczne (pedagog, logopeda, fizjoterapeuci), integracja. Koszty merytoryczne i obsługi Stowarzyszeni Akcja Społeczna /SAS/ ie Pedagogów Praktyków Koło Słupskie ul. Pniewskiego 5/ ul. Stryjewskiego Słupsk ul. Leśna 6 "Stop Wykluczeniu Społecznemu" - kontynuacja poradnictwa specjalistycznego, obywatelskiego i psychospołecznego dla osób doznajacych przemocy w rodzinie, bezdomnych i zagrozonych bezdomnością. Bezpłatne poradnictwo oparte na diagnozie potrzeb klientów. "Klub Kobiety Kobietom - żyj w rodzinie bez przemocy i uzależnień - kontynuacja od 2002 r." Wsparcie w grupie samopomocowej, poradnictwo, warsztaty profilaktycznotereningowe dla 12 uczestników. "Pierwsze schody" kontynuacja działań w oparciu o ogrzewalnię, skierowanych do osób bezdomnych, uzależnionych od alkholu, które mają problem w utrzymaniu abstynencji. Koszty: naprawa dachu, bieżące prace remontowe Koło Słupskie Słupsk ul. Leśna 6 "Pod wspólnym dachem" - kontynuacja wsparcia i pomocy osobom bezdomnym w oparciu o noclegownię. Koszty: materiały remontowe, art. żywnościowe, osobowe merytoryczne, ekspertyzy stanu budynku. 40 Koło Słupskie Słupsk ul. Leśna 6 "U siebie bezpieczniej"- realizacja ostatniego etapu wychodzenia z bezdomności w oparciu o mieszkanie treningowe. Koszty: prace remontowe, zakup urządzeń grzewczych i materiałów instalacji elektrycznej, eksploatacja samochodu, koszty obsłgi finansowej i merytorycznej Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Okręgowy w u ul. Grunwaldzka 131A Wsparcie i pomoc osobom starszym, członkom związku. Organizacja imprezy okolicznościowej, ponadlokalnej z okazji Dnia Seniora. Koszty: wynajem sali, obsługa techniczna, catering "Dajmy Dzieciom Szansę" Chełmek Osada Stegna Chełmek Osada "Bajkowy Świat" - projekt kierowany do dzieci z 4 miejscowości gminy Stegna. Dotyczy realizacji zajęć edukacyjno-profilaktycznych, artystyczno-malarskich i sportowo-rekreacyjnych. Dzieci wywodzą się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem lub marginalizacją społeczną. Koszty: materiały papiernicze, art. spożywcze, wynagrodzenie opiekunów, socjoterapeuty i kordynatora ie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Fundacja Jutro Sopot ul. Armii Krajowej Al. Grunwaldzka 5 Specjalistyczna pomoc i integracja - oferta kierowana do osób niepełnosprawnych w wieku od lat i ich rodzin. Planuje się poradnictwo specjalistyczne, psychoterapię indywidulną w domu klienta, ruchową, pomoc pielegniarską, trening samoobsługi, spotkania integracyjne. Koszty: osobowe specjalstów, obsługi, art. spożycze. Film promujący działania organizacji sektora pozarządowego w sferze pomocy społecznej z terenu woj. pomorskiego. Pokaz filmu podczas ceremoni "Nagrody Bursztynowego Mieczyka" - celem pokazania najlepszych inicjatyw, promowania dobrych praktyk realizowanych w sferze pomocy społecznej. Koszty: wynajem sprzętu filmowego. 4 z 9

5 36 45 Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" ul. Agrarna 2 "Wakacje z Redutą - edycja V" - kontynuacja działań wspierjących dzieci i młodzież z a Dolne Miasto (30 osób) w konstruktywnej organizacji czasu wolnego w okresie wakacji. Działania profilaktyczne, dotyczące zachowan ryzykownych, psychoedukacyjne, integracyjne, sportowe. Koszty osobowe merytoryczne, obsługi, art. spoż, wypozyczanie sprzętu sportowego, noclegi, transport, mat. biurowe Fundacja Zmian Społecznie Kreatywnych "Kreatywni" Gdynia ul. Modrzewiowa 4c/8 "Wiem skąd jestem - wiem dokąd zmierzam: śladami pradawnych Gotów" - projekt adresowanyc do 30 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Celem jest budowanie poczucia tożsamości poprzez poznanie kultury i historii własnego regionu. Zajęcia integracyjne, edukacyjno-turystyczne, psychoedukacyjne, organizacja czasu wolnego jako p/działanie zachowaniom ryzykownym. Koszty: koszty noclegów i wyzywienia na wycieczkach, bilety wstepu do obiektów kultury, bilety komunikacyjne Fundacja "Żyć Godnie" Pszczółki ul. Dębowa 4 "Różowe lata po 60-ce" - oferta kierowana do osób starszych. Organizacja spotkań integracyjnych, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań (zajęcia taneczne, plastyczne, florystyczne), poradnictwo psychologiczne. Koszty: art. spożywcze, osobowe merytoryczne, transport, media) Przedsiębiorczości i Rehabilitacji ul. Batorego 12 "Akademia małego artysty" - oferta skierowana do 20 dzieci wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych, sprawiających trudności wychowawcze, wykazujących zaburzenia emocjonalne. Organizowanie warsztatowych zajęć artystycznych, rozbudzanie zainteresowań, kreowanie konstruktywnego spedzania czasu wolnego jako alternatywa dla zachowań ryzykownych. Koszty osobowe merytoryczne i obsługi, materiały dydaktyczne, art. spożywcze Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań" ul. Mostowa 1A Zapewnienie miejsc interwencyjnych oraz wsparcia i pomocy bezdomnym osobom nietrzeźwym na bazie Pogotowia Socjalnego. Kontynuacja działań pomocowych, edukacyjnych, poradnictwa specjalistycznego dla klientów. Koszty: osobowe, zakup materacy, media, paliwo do samochodu Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań" ul. Mostowa 1A Rozszerzenie funkcjonowania Noclegowni Niskoprogowej - zapewnieni schronienia dla 30 osób bezdomnych bedących pod wplywem alkoholu do 1,5. Dostęp do poradnictwa specjalistycznego, pomoc lekarska, mozliwość wymiany odziezy i skorzystania z zabiegów higieniznych. Koszty: osobowe merytoryczne, doposażenie, środki higieniczne Parafialny Zespół Caritas przy parafii p. w. Miłosierdzia Bożego w Starogadzie im Pomocy Osobom Autystycznym Starogard i ul. Lubichowska ul. Dąbrowszczaków 28 "Nadzieja zawieść nie może" - oferta kierowana do osób bezdomnych, ofiar przemocy w rodzinie, zgrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach planowanych działań przeiwduje się przygotowanie i wydawanie ciepłych posiłków, wymiana odzieży, dokonanie zabiegów higienicznych, wsparcie teraputyczne. Miejsce: stołówka i inne pomieszczenia parafialne. Odbiorcy - okoszty 150 osób. Koszty: prace remontowe pomieszczeń, zakup kuchenki gazowej, opału, art. spożywczych, środków czystości. "Żyć z Autyzmem" - kontynuacja działań wspierających i integracyjnych kierowanych do osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzin. Szczególnie opieka terapeutyczna. Koszty osobowe merytoryczne i obsługi. 5 z 9

6 43 53 Fundacja "To co ważne" Żukczyn ul. Jaśminowa 4 "To co ważne w rodzinie" - projekt skierowany do rodzin z terenów wiejskich, dotkniętych problemem przemocy w rodzinie lub zagrożonych wykluczeniem. Planowane jest zorganizowanie warsztatów psychoedukacyjnyc, profilaktycznych, edukacyjnych nastawionych na podniesienie umiejetności porozumiewnia się, spotkań integracyjnych kreujących konstruktywne formy spedzania czasu wolnego. uczestnicy 24 rodziców i dzieci imłodzieży. Koszty: osobowe merytoryczne, art. spożywcze na Rzecz Osób Potrzebujących "Światło i Cienie" Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych ul. Elbląska Wejherowo ul. Kopernika Główczyce ul. Kościuszki 8 Integracja ze środowiskiem - działania skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi (15). Organizacja wyjść do obiektów kutury( 2 do teatru, 2 do kina, 2 do muzeum). Koszty: bilety wstepu, koszty obsługi, mat. biurowe. "Prowadzenie łaźni i przytuliska dla bezdomnych" - kontynuacja działań. Koszty: doposażenie i remony pomieszczeń, art. spożywcze, środki czystości i higieny, media. "My też jesteśmy aktywni III." - kontynuacja działań wspierających kierowanych od rodziców, opiekunów dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Organizacja wsparcia specjalistycznego (pedagog, psycholog, doradca zawodowy), organizaja wyjazdu integracyjnego, wyjscia do obiektów sportowych. Koszty: osobowe terapeutów, obsługi, art. spożywcze, bilety na basen, wynajem autokaru, mat. biurowe Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych "Można Inaczej" Starogard i Al. Wojska Polskiego 34A "Moda na wolontariat "- warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu alternatywnego spędzania czasu wolnego. Zajęcia edukacyjne, integracyjne, profilaktyczne, organizacja czasu wolnego. Adresaci młodzież szkolna powiatu. Koszty osobowe merytoryczne i obsługi zakup aparatu fotograficznego, bilety do kina Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej "AKCES" Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry "FOSA" ul. Kołobrzeska 63F/ ul. Chopina 42 "Efekt Seniora" - wsparcie działalności Klubu Seniora ORUNIA. Kontynuacja działań wspierających seniorów w ich środowisku lokalnym. Adresaci to 40 osób uczestniczących w ofercie Klubu Seniora. Działania aktywizujące, integrujące, turystyczne. Koszty: oosobowe, wynajem autokaru, art. spożywcze. Grupa wsparcia wra z elementami psychoedukacji dla czlonków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie pomorskim. Oganizacja 12 osobowej grupy wsparcia z pośród klientów Punktu Wsparcia Środowiskowego. Przeprowadzenie cyklu spotkań psychoedukacyjnych, kontakt ze specjalistami, w tym z prawnikiem. Koszty: osobowe merytoryczne, materiały papiernicze, art. spożywcze, media Fundacja Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych FORUM ul. Ogarna 26 "Senior - wzajemna pomoc" - oferta zakłada tworzenie systemu wsparcia dziennego dla osób starszych i kombatantów w ich środowisku lokalnym. Realizowana będzie we wspólłpracy parafią katolicką p.w. św. Ojca Pio. Projektemi zostanie objętych osób starszych dzielnicy Ujeścisko. Oferta zawiera: animację grupy koleżenskiej, organizaję czasu wolnego, prowadzenie punktu informacyjno-pomocowego, pomoc wolontariuszy, zajęcia rekreacyjne i aktywizujące. Koszty: organizacja 2 wycieczek, art. spożywcze, media środki czystości, obsługa administracyjna. 6 z 9

7 51 61 Polskie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Tczewie Tczew ul. Wigury 84 "Tradycja Bożonarodzeniowa na Kociewiu" - oferta skierowana do osób niepełnospr. intelektualnie. Oferta obejmuje: organizacje czasu wolnego, warsztaty plastyczne, rękodzieła, spotkania integracyjne, kulinarne, przygotowanie kiermaszu światecznego, wspólprace z WTZ. Koszty: paliwo, nagłośnienie,występ zaproszonego zespołu, wynagrodz. instruktorów, nagrody konkursowe ie Epileptyków ul. Bora-Komorowskiego 15 Warsztaty edukacyjno - terapeutyczne "ABC Seniora" - oferta skierowana do osób starszych w woj.. Pomorskiego. Projekt obejmuje: zajęcia aktywizacyjne, muzykoterapii, komputerowe, plastyczne, konsultacje psychologiczne i pedagogiczne. Ponadto, gry planszowe, spotkania intergracyjne, sparcery. Koszty: osobowe merytoryczne, media, materiały biurowe Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych ul. Sienkiewicza 8 Oferta wparcie, pomocy i integracji, kierowana do najstarszych członków Związku. Koszty: org. spotkan integracyjnych, art., biurow, media "Podaj Rekę" Cedry Wielkie Miłocin "Przystań - żeby nie utracić celu.." - kontynuacja wsparcia dziennego dla okoszty 80 dzieci w formie zajęć świetlicowych. Projekt realizowany jest na terenach wiejskich i oferuje zajęcia edukacyjno - integracyjne, artystyczne, rekreacyjno - sportowe, okolicznościowe świąteczne. Koszty: materiały plastyczne, papiernicze, art. spożywcze, koszty osobowe realizatorów, nagrody okolicznościowe, media, ksiegowość Polskie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w u Pomocy "Felix" CARITAS Archidiecezji iej a Fundacja Innowacji Społecznej ul. Jagiellońska 11 Sopot Wolontariat młodzieżowy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - oferta skierowana do osób niepełnosprawnych intelektualnie w wieku od 14 do 50 lat. Wsparcie realizowane przez wolontariuszy - młodzież szkół średnich i studenci UG oraz kilkoro z European Voluntary Service. Wsparcie w środowisku lokalnym domowym oraz w placówce ŚDS. Koszty: szkolenie wolontariuszy, obsługa ksiegowa, art. spożywcze, bilety wstępu do obiektów kultury. "Bądź samozielny" - wparcie dzieci i młodzieży z chorobami i zaburzeniami psychicznymi - zajęcia techniczne (przygotowanie do praktyk zawodowych), kulinarne, plastyczne, fotograficzne - organizacja czasu wolnego, nabywanie nowych umiejętności (koszty wyposażenia pracowni). "Wypoczywam i bawię się bezpiecznie" -zaj. profilakt. - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych uczestników Świetlicy "Pod Kasztanem"w Gd.-Oruni, utworzenie "Kącika relaksu", wycieczki (koszty wyżywenia, wycieczki, mat.programowe, koordynator, konsola do gier, siedzenia) "Świetlicowy Program Muzyczny" - zaj. muzyczne dla dzieci (żłobkowe i przedszkolne) z rodzin dysfunkcyjnych, z dzielnicy Orunia, uczestników świetlicy "Gościnna Przystań" zakończone koncertem (płaca trenera muzyki, instrumenty, obsługa zadania). 69 a Fundacja Innowacji Społecznej "Gościnna Akademia" - wsparcie dzienne w formie klubu dla 10 dzieci w wieku przedszkolnym (2,5-5 lat) z rodzin dysfunkcyjnych - bezpłatna opieka i prowadzenie (cały tydzień) zajęć edukacyjno-rozwojowych - (koszty wynagrodzeń, materiały do zajęć, obsługa). 7 z 9

8 59 70 Inicjatyw Lokalnych "Orunia" "Świetlica pod chmurką" - wsparcie dzienne w formule streetworkingu skierowane do 15 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z dzielnicy Orunia (pedagog, psycholog, oddziałowywanie animacyjne, zajęcia stacjonarne) - koszty płac, sprzętu do zajęć plenerowe, żywność Na Drodze Ekspresji Sopot "Klub Aktywności Społecznej STER" - aktywizacja zawodowa i społeczna (kino, teatr, zajęcia sportowe) osoby z zaburzeniami psychicznymi (koszty wynagrodzeń: trenerzy pracy, animatora, psychologa: wstępy, poczęstunek, druk informatora o pomocy, obsługa zadania) Kaszubskie Towarzystwo Sportowo - Kulturalne Luzino "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w gminie Luzino" - organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci z 2 świetlic środowiskowych (koszty płacy instruktora, materiałów dydaktycznych, sprzętu sportowego) Słupskie Pomocy Psychologicznej "Krąg" Słupsk "Kompleksowe wsparcie rodzin" - specjalistyczna pomoc psychologiczna rodzinom z dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji. Punkt Konsultacyjny, terapia grupowa i indywidualna dla młodzieży i rodzin (koszty wynagrodzeń specjalistów, obsługi zadania) NAZARET im. Św. Filipa z Neri Fundacja "Sprawni Inaczej" w u Bytów "Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób z problemami uzależnień" - placówka niskoprogowa całoroczna dla 20 osób. (Punkt informacyjny, profilaktyka, schronienie, ciepły napój). Koszty osobowe, art. spożywcze, art. higieniczne, media doposażenie w sprzęt). "A może słuchowisko" - projekt dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi z a. Warsztaty tworzenia opowieści, muzyczne - nagranie słuchowiska i jego prezentacja w środowisku lokalnym, internecie, wydanie płyty (koszty płacy specjalistów,nagrania, promocji) Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Źródło" Bytów "Piszemy Sami o Nas" - redagowanie gazetki (teksy, zdjęcia) przez pacjentów chorych psychicznie z NZOZ Psychiatrycznego w Kobylnicy (25 osób) - nabycie nowych umiejętności, aktywizacja, integracja (zakup komputera z oprogramowaniem, drukarki, aparatu fotograficznego) Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w u "Świadoma matka - wychowanie bez agresji" - projekt dla młodych, bezdomnych matek z placówki dla bezdomnych (, ul. Kochanowskiego 7) - warsztaty, konsultacje pedagoiczne, psychologiczne (koszty płac specjaliostów, obsługi, wyżywienia, energii elektryczna) Społecznej Edukacji NON STOP Gdynia "Parkour, sport, wodne ćwiczenia - charakter na dobre zmienia"- poszerzenie oferty Świetlicy Socjoterapeutycznej i Klubu Młodzieżowego o atrakcyjne formy aktywności (koszty wynagrodzeń trenerów, socjoterapeuty, obsługi, przygotowania sali do ćwiczeń, posiłków) Bank Żywności w Tczewie Tczew Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez udzielanie pomocy żywnościowej osobom skrajnie ubogim i zagrożonym bezdomnością z terenu województwa pomorskiego - pozyskiwanie i dystrybucja żywności (koszty osobowe, media, obsługa zadania) Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii I O/Słupsk Słupsk "Kolorowe spotkania" - wsparcie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na bazie świetlicy wiejskiej w Gąbinie gm. Ustka. Zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne, sportowe ( koszty prowadzenia zajęć, obsługi, materiałów do zajęć, art. spożywczych). 8 z 9

9 70 81 "HORYZONT" Słupsk "Słupski asystent osoby niepełnosprawnej" - wsparcie dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin (760 godz. usług - 7 dni tygodniowo) - koszty wynagrodzeń: asystentów, lidera, księgowej, ubezpieczenie Bank Żywności w Słupsku Parafialny Zespół Caritas Parafii NMP w Pelplinie Słupsk Pelplin "Wsparcie żywnościowe dla bezdomnych i potrzebujących, organizacja wolontariatu stałego" - pozyskiwanie, dystrybucja żywności, szkolenie i organizacja pracy wolontariuszy (koszty transportu, wynagodzeń, ubezpieczenia, promocji). Prowadzenie świetlicy środowiskowej i organizacja wypoczynku letniego dla dzieci w ramach "Parafialnego Centrum Dzieci i Młodzieży" - zajęcia socjoterapeutyczne dla 60 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (koszty rekreacji, wypoczynku) Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Polski Czerwony Krzyż Pomorski Oddział Okręgowy im. Św. Brata Alberta Koło Grudziądzkie Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych Broczyna (Oddział w Malborku) Broczyna (Oddział w Malborku) Grudziądz/ Schronisko w Smętowie Granicznym "Malborski punkt Coffee House"- wsparcie dla os.bezdomnych i uzależnionych - prowadzenie spotkań i pogadanek wraz z posiłkiem. Mobilizacja do walki z nałogiem, zmiany sytuacji życiowej (art. spożywcze, biurowe, śr. higieny, reklama, opał, wyposażenie). "Klub Młodzieżowy - rozwój aktywności młodzieży"- zapobieganie uzależnieniom, rozwój wolontariatu młodzieżowego, organizacja wycieczek, turniejów sportowych, koncertów (koszty wycieczki, art. spożywczych, biurowych, płacy lidera, doposażenia klubu). "Ośrodek wsparcia dla kobiet uciekających przed przemocą domową z miejscami chronionymi" - pomoc interwencyjna, poradnictwo, 5 miejsc hostelowych ukrytych (wynagrodzenia specjalistów, żywność, mat. dydaktyczne, koszty obsługi). "Bezpieczeństwo socjalne" - zaspokojenie potrzeb socjalnobytowych mieszkaniowych schroniska dla bezdomnych - zakup odzieży, pościeli, koców, kołder, bielizny osobistej. "Mediacja w rodzinach objętych opieką OPS-ów" - pomoc rodzinom doświadczającym przemocy, mediacje - sytuacje konfliktowe, sesje coachingowe dla ofiar i sprawców przemocy, grupy wsparcia (koszty płac specjalistów, obsługa zadania) Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności - Fundacja Szeroka i precyzyjna informacja o pomocy ludziom bezdomnym w województwie pomorskim - plakaty informacyjne i informator o placówkach (w wersji elektronicznej) - koszty redakcji i opracowania plakatu i informatora, wydruku plakatów, koorynator, księgowa "Spróbuj Sam" Chojnice Klub Młodzieżowy "Razem przeciwko przemocy" - organizacja czasu wolnego młodzieży (30 osób) z rodzin dysfukcyjnych, dotkniętych przemocą (zajęcia sportowe, edukacyjne, kulturalne, terapeutyczne, poradnictwo zawodowe) - koszty zajęć, festynu, administracyjne. R A Z E M z 9

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest otwarta

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z TERENU WOJ. POMORSKIEGO KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWODY POMORSKIEGO

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z TERENU WOJ. POMORSKIEGO KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWODY POMORSKIEGO 1 Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" w Gajkach "Dom w lesie" - kontynuacja całodobowego wsparcia, terapii, opieki i aktywizacji osób bezdomnych, najuboższych, opuszczających zakłady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1868/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1868/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2009 roku Zarządzenie Nr 1868/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej w roku 2010,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z TERENU WOJ. POMORSKIEGO KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWODY POMORSKIEGO

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z TERENU WOJ. POMORSKIEGO KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWODY POMORSKIEGO 1 Rodzina Kolpinga Gdańsk, 80-822 ul. Żabi Kruk 3 "Senior mówi własnym głosem'' 4 300,00 zł 2 Klub Przyjaciół Dzieci Neptun Gdańsk, 80-834 ul. Św. Ducha 49/51 "Podopieczni Neptuna - Organizacja czasu,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1683/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 1683/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 1683/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014-2016 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1945/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 1945/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 1945/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania

Bardziej szczegółowo

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej Załącznik Nr 2 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2012 Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich I. Województwo świętokrzyskie: Cel

Bardziej szczegółowo

Zdrowie DOBRE PRAKTYKI

Zdrowie DOBRE PRAKTYKI Zdrowie DOBRE PRAKTYKI Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE Borowy Młyn 22 82-420 Ryjewo tel +49 055 277 42 88 fax +49 055 267 01 36 www.agape.info.pl e-mail:agape22@wp.pl Pomagamy :

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

Koszt całkowity zadania [zł.] Wnioskowana kwota dotacji [zł.]

Koszt całkowity zadania [zł.] Wnioskowana kwota dotacji [zł.] Wykaz ofert, które wpłynęły w wyniku ogłoszonego w dniu 07 kwietnia 0 roku przez Burmistrza Miasta Malborka otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 0 roku w obszarze:. OCHRONA I PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

Lp. Organizacja Telefon e-mail Zadanie 2538-737. Prowadzenie Centrum Informacji i Poradnictwa dla Kobiet - - Katowice, ul. Młyńska 21/23 2537-560

Lp. Organizacja Telefon e-mail Zadanie 2538-737. Prowadzenie Centrum Informacji i Poradnictwa dla Kobiet - - Katowice, ul. Młyńska 21/23 2537-560 Wykaz organizacji pozarządowych, z którymi współpracuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach na podstawie umów zlecających realizację zadań pomocy społecznej podmiotom niepublicznym: W oparciu

Bardziej szczegółowo

Żyć na trzeźwo 14 886,00 11 150,00. Od rodziny wiele zależy 28 285,00 19 820,00. Potrzebujesz pomocy-przyjdź pomożemy 29 750,00 21 480,00

Żyć na trzeźwo 14 886,00 11 150,00. Od rodziny wiele zależy 28 285,00 19 820,00. Potrzebujesz pomocy-przyjdź pomożemy 29 750,00 21 480,00 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 8/218/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2013 r. Wykaz ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2013 na wykonanie zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2014 r. RODZAJ ZADANIA. Warunki realizacji zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2014 r. RODZAJ ZADANIA. Warunki realizacji zadania Lp. RODZAJ ZADANIA 1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Stargardzie Szczecińskim dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 2. Zapewnienie funkcjonowania Klubu Abstynenta (stwarzającego środowisko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jest

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zielona Góra, 2.02.204 r. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 204 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zarządzeniem Nr 08.203 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st.

Załącznik nr 2. Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Załącznik nr 2 Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 16 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 16 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty PRZEMOC Instytucje i placówki służące pomocą na terenie miasta Olsztyna (stan na dzień 21 marca 2014 r., aktualizacja inf. o Poradniach Psych.-Ped. 14.11.2014 r.) INSTYTUCJE PAŃSTWOWE L.p. PODMIOT FORMY

Bardziej szczegółowo

4. Harmonogram realizacji gminnej strategii na lata 2011-2012

4. Harmonogram realizacji gminnej strategii na lata 2011-2012 4. Harmonogram realizacji gminnej strategii na lata 2011-2012 LP CELE STRATEGICZNE/ KIERUNKI DZIAŁANIA INSTYTUCJE I PODMIOTY UCZESTNICZĄC E WAŻNOSĆ OKRES REALIZ ACJI WSKAŹNIKI FINANSE Cel I Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Adresaci pomocy: K- Kobiety M- Mężczyźni Dz- Dzieci. podmiot prowadzący. Caritas. Archidiecezji M 83. Białostockiej. Caritas Archidiecezji M 40

Adresaci pomocy: K- Kobiety M- Mężczyźni Dz- Dzieci. podmiot prowadzący. Caritas. Archidiecezji M 83. Białostockiej. Caritas Archidiecezji M 40 Lista placówek, w których można znaleźć nocelg ostatnia aktualizacja: 10.10.2012r. 1 2 4 5 7 8 9 10 Lp. Nazwa placówki Adres 1 2 3 Dom dla Bezdomnych pod wezwaniem Św. Brata Alberta Noclegownia dla mężczyzn

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 849/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Nr 849/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 czerwca 2012 r. Zarządzenie Nr 849/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie 1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Towarowa 18, 10-417 Olsztyn tel. 89 521 04 49 e-mail: schroniskodlabezdomnych@gmail.com poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Wydział / jednostka organizacyjna (pełna nazwa, adres) Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Działanie Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2013 na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2013 na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2013 na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej Wykaz ofert konkursowych rozpatrzonych pozytywnie przez Komisję Konkursową Nazwa organizacji

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na rok 2014 Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota dotacji (w zł) 1 2 3 4 5 6 7 8. Wnioskowana kwota (w zł) Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji (w zł) 1 2 3 4 5 6 7 8. Wnioskowana kwota (w zł) Nazwa zadania Lp. Wykaz ofert, które zostały złoŝone na dotacje w 2010r. do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z zakresu pomocy społecznej i spełniły wymogi formalne i merytoryczne. Nr wniosku Nazwa organizacji,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej GRUPA I - USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH, SENIORÓW np.: 1.1 dzienne: - świadczone w miejscu zamieszkania indywidualnie, w tym: usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

V. Województwo lubuskie: Cel nr 1: Usamodzielnianie osób bezdomnych poprzez podjęcie profesjonalnych działań aktywizacyjnych, społeczno-zawodowych i

V. Województwo lubuskie: Cel nr 1: Usamodzielnianie osób bezdomnych poprzez podjęcie profesjonalnych działań aktywizacyjnych, społeczno-zawodowych i Załącznik Nr 2 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2013 Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich I. Województwo świętokrzyskie: Cel

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

Z E S T A W I E N I E

Z E S T A W I E N I E Z E S T A W I E N I E dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia... 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i dla Gminy Krasnopol na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust.

Bardziej szczegółowo

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 Ośrodki wsparcia działające w ie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 ul. Niecała 16 20-080 ul. Pozytywistów 16 3. Centrum Usług Socjalnych

Bardziej szczegółowo

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie al. Piłsudskiego 64 B, Olsztyn tel. 89 53-70-800 e-mail: mup@olsztyn.mup.gov.pl www.olsztyn.mup.gov.pl 1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Nr 14. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO. /stan na dzień 31.12.2011 r./

Nr 14. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO. /stan na dzień 31.12.2011 r./ Nr 14. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna /stan na dzień 31.12.2011 r./ Forma pomocy poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1937/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 1937/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2008 roku Zarządzenie Nr 1937/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej w roku 2009,

Bardziej szczegółowo

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bałtycka 37A, 10-144 Olsztyn tel. 89 527 57 11 e-mail: sowolsztyn@poczta.onet.pl http://www.sow.olsztyn.pl Od poniedziałku do niedzieli - całodobowo 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego L p. Rejestr placówek zapewniających na terenie województwa kujawsko pomorskiego Nazwa i adres placówki Dane teleadresowe placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa Liczba miejsc Forma pomocy

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe zadania publiczne

Priorytetowe zadania publiczne Załącznik Nr 1 do Wieloletniego programu współpracy Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta Suwałki w zakresie pomocy społecznej

Wykaz organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta Suwałki w zakresie pomocy społecznej Wykaz organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta Suwałki w zakresie pomocy społecznej Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Elżbieta Bogdan Urząd Miasta w Suwałkach ul.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce Polskiego Związku Głuchych w Malborku

Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce Polskiego Związku Głuchych w Malborku W odpowiedzi na OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie realizacji zadań publicznych w 2010 roku w róŝnych obszarach działalności poŝytku publicznego (w tym ochrona zdrowia,

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK

LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK 1 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Cel strategiczny nr 1... 4 III. Cel strategiczny nr 2... 5 IV. Cel strategiczny nr 3.......7 V. Cel strategiczny nr

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1935 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1935 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1935 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania. Uwagi

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania. Uwagi WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE W 2012 ROKU Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO Załącznik do Zarządzenia nr 12/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2014 roku Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 706/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 706/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 706/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Częstochowski program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 "Częstochowa-Seniorom"

Częstochowski program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa-Seniorom Misja Poprawa jakości życia osób w wieku 60+ poprzez zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań, zwiększenie aktywności, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej oraz kształtowanie w społeczeństwie pozytywnego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 maj 2014 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień.

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień. Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2015 rok Lp. Zadania Sposób realizacji Planowana kwota Współpracujący I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego.

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego. Instytucje Pomocowe Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego 16-070 Choroszcz Ul. Pl. Brodowicza 1 Tel. (085) 719-10-91 (całodobowo) 2. Poradnia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/120/13 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA Nr XVII/120/13 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA Nr XVII/120/13 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r.

Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 Na podstawie art.4 1 ust.2 i 5

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia. Cykl imprez integracyjnych kierowanych do osób niepełnosprawnych wzrokowo z miasta Bielsk Podlaski

Ochrona zdrowia. Cykl imprez integracyjnych kierowanych do osób niepełnosprawnych wzrokowo z miasta Bielsk Podlaski Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta Bielsk Podlaski na realizację zadań publicznych w roku 2016 z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, upowszechniania i wspierania kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki realizacji. Harmonogram -lata realizacji. Źródła finansowania. Realizatorzy. Działanie

Wskaźniki realizacji. Harmonogram -lata realizacji. Źródła finansowania. Realizatorzy. Działanie VI. PROGRAMY Realizacja przedstawionych powyżej celów operacyjnych będzie przebiegała etapami. Szczegółowe programy służące realizacji strategii wyrównywania szans edukacyjnych w gminie przedstawione są

Bardziej szczegółowo

Wydawanie miesięcznika Filantrop naszych czasów i prowadzenie Klubu Literackiego Filantrop.

Wydawanie miesięcznika Filantrop naszych czasów i prowadzenie Klubu Literackiego Filantrop. Podział środków na wsparcie realizacji zadań powiatu poznańskiego w roku 2009, w zakresie pomocy społecznej. Nr Oferent Nazwa zadania Kwota wnioskowana Kwota przyznana I. Wspieranie działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2008 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1711/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r.

Zarządzenie Nr 1711/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. Zarządzenie Nr 1711/10 Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego kalendarza konkursów na zlecanie w 2011 roku realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do

Bardziej szczegółowo

JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE

JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? ROK 2010 ZASADY DZIAŁANIA KLUBU Działa dwa razy w tygodniu w godzinach 16.00 19.00. Podstawą

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE JASMINA NOWOCZESNA KOBIETA NA WSI

STOWARZYSZENIE JASMINA NOWOCZESNA KOBIETA NA WSI WYKAZ ORGANIZACJI DZIAŁAJACYCH NA TERENIE GMINY KŁAJ STOWARZYSZENIE JASMINA NOWOCZESNA KOBIETA NA WSI Dane : Adres: Szarów 346,32-014 Brzezie Prezes: Elżbieta Wojas e-mail: stwjasmina@wp.pl Data rejestracji:

Bardziej szczegółowo

Z E S T A W I E N I E

Z E S T A W I E N I E Z E S T A W I E N I E dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań gminy o charakterze poŝytku publicznego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej,

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków: 42.000, 1.Realizacja

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015 OBSZAR I : PROFILAKTYKA I WSPIERANIE PRAWIDŁOWEGO FUNCJONOWANIA RODZINY Cel ogólny: Ochrona

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2015

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2015 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2015 CELE ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZATORZY ZADANIA TERMIN REALIZACJI 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok Sprawozdanie roczne z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie jest placówką

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Telefon: (012) 422-91-15; Faks: (012) 422-90-79 E-mail: krakow@pck.org.pl www.pck.pl tel. 68 (18) 443-85-01

Telefon: (012) 422-91-15; Faks: (012) 422-90-79 E-mail: krakow@pck.org.pl www.pck.pl tel. 68 (18) 443-85-01 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Katalog instytucji, stowarzyszeń i fundacji pomocowych dla osób niepełnosprawnych funkcjonujących na terenie miasta Nowego Sącza Lp. Nazwa i adres instytucji

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE ORAZ PRZEMOC DOMOWA.

UDZIELANIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE ORAZ PRZEMOC DOMOWA. UDZIELANIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE ORAZ PRZEMOC DOMOWA. Celem programu jest świadczenie ambulatoryjnej pomocy prawnej, medycznej, psychologicznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 4 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 4 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających a noclegowe

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

z s i e d z i b ą w G d a ń s k u, u l. N o w e O g r o d y 8 / 1 2 ogłasza otwarty konkurs ofert Konkurs obejmuje następujące zadania:

z s i e d z i b ą w G d a ń s k u, u l. N o w e O g r o d y 8 / 1 2 ogłasza otwarty konkurs ofert Konkurs obejmuje następujące zadania: P R E Z Y D E N T Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1529/09 Prezydenta Miasta a z dnia 16 października 2009 roku M I A S T A G D A Ń S K A z s i e d z i b ą w G d a ń s k u, u l. N o w e O g r o d y 8 /

Bardziej szczegółowo

1. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży MOPS

1. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży MOPS 1. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży MOPS ul. Rzepakowa 12, 10-845 Olsztyn tel. 89 521-04-54 poniedziałek - piątek w godz. od 10.00 do 18.00 w wakacje, ferie i przerwy świąteczne od 8.00 do 16.00

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii cele Programu oraz sposoby ich realizacji Art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwany dalej Gminnym Programem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. DRUK NR 9 UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy Umowa o pracę, 8 godz. dziennie. Staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi 8 lat 9 miesięcy

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy Umowa o pracę, 8 godz. dziennie. Staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi 8 lat 9 miesięcy WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PROPONOWANYCH FORM WSPARCIA, WRAZ Z PODANIEM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DO ICH PROWADZENIA I STAŻU PRACY Z UCZESTNIKAMI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PRZATÓWKU

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta Bielsk Podlaski na realizację zadań publicznych w roku 2012 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym, pomocy społecznej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I

Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I Pełno spraw dla niepełnosprawnych Centralny Punkt Funduszy Europejskich Warszawa, 13 grudnia 2011r. OTWARTE DRZWI OTWARTE SERCA OTWARTE GŁOWY Powstało w 1995 r. z

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo