1 z 9 NAZWA SIEDZIBA ORGANIZACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 z 9 NAZWA SIEDZIBA ORGANIZACJI"

Transkrypt

1 Organizacje pozarządowe, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Wojewody Pomorskiego w ramach konkursu na realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rok 2014 r. Lp. Lp. TEMAT, OPIS PROJEKTU Kwota 1 1 Rodzina Katyńska w u ul. Do Studzienki 43 Organizacja działań pomocowych i wspierających, adresowana do osób straszych z kręgu rodzin katyńskich. Działania integrujące, upamiętniające zdarzenia historyczne. Beneficjenci to członkowie stowarzyszenia młodzież szkolna. 2 na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" z siedzibą w Borowym Młynie Ryjewo Borowy Młyn 22 "AGAPE - naszą szansą 2014" kontynuacja całodobowego wsparcia dla osób bezdomnych na bazie CUS w Nowym Stawie. Zaspakajanie potrzeb socjalno-bytowych, zajęcia wspierające, opieka i pielęgnacja, konsultacje psychologiczne, prawne realizacja indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności (koszty działalności socjalno-bytowej, zakup art. spożywczych) 2 3 na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" z siedzibą w Borowym Młynie Ryjewo Borowy Młyn 23 "Problematyka ludzkości - tej wykluczonej ze społeczności" - edycja IV. Kontynuacja wsparcia dla osób bezdomnych na bazie schroniska w Sztumie. Projekt kierowany jest do 70 osób i oprócz schronienia zakłada prowadzenie działań terapeutycznych, profilaktycznych, dostęp do konsultacji lakarskich, wsparcie psychologa. Koszty: osobowe merytoryczne, media, art. biurowe, środki czystości, opał. 4 na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" z siedzibą w Borowym Młynie Ryjewo Borowy Młyn 24 "Zapobieganie - wspieranie - bezdomności eliminowanie." - kontynuacja działań skierowanych do osób bezdomnych na bazie schroniska w Szewałdzie. Zapewnienie schoronienia dla 60 osób wraz z prowadzeniem pracy socjalnej, zajęć psychoedukacyjnych dotyczących uzależnień, wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego. Koszty osobowe pracowników, art. spożywcze, media, opał, środki czystości. 3 5 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew a ul. Za Murami 2-10 "Wiem! - mam wybór" kontunuacja działań skierowanych do dzieci i młodzieży. Zorganizowanie warsztatów edukacyjno-profilaktycznych i aktywizujących. Zajęcia dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zgrożonych wykluczeniem społołecznym os. Koszty wyżywienia, materiały do zajęć, koszty osobowe. 4 6 Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki ul. Garbary 12/13 "Dystrybucja żywności i pomoc rzeczowa najuboższym mieszkańcom wojewodztwa pomorskiego" - kontynuacja działań. 5 7 Zaząd Okręgowy Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w u ul. Okopowa 5 Tworzenie systemu oparcia społecznego dla członków Związku - tworzenie grup samopomocowych, organizacja spotkań - rozwiązywanie problemów socjalnych, psychicznych i społecznych członków, organizajca i udział w uroczystościach państwowych. 6 8 Solidarni "PLUS" Ośrodek Readaptacji EKO "Szkoła Życia" Człuchów, Wandzin Kontynuacja integracji zawodowej i społecznej os.bezdomnych, uzależnionionych, żyjących z HIV/AIDS w oparciu o Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" w Wandzinie. Zajęcia terapeutyczne, warszaty zawodowe. Zapewnienie opieki medycznej i socjalno-prawnej oraz zakwaterowanie i wyżywienie uczestników. Koszty: wynagrodzenia, transport, koszt pomocy medycznej. 1 1 z 9

2 Opiekuńczo- Resocjalizacyjne "Prometeusz" Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Pomóż mi" Gdansk ul. Sucharskiego Bytów ul. Styp-Rekowskiego 5 Aktywizacja społeczna i integracja ze środowiskiem mieszkanek Schroniska przy ul Sucharskiego w u - kontynuacja. Konsultacje psychologiczne, spotkania integracyjne, opieka asystenta, terapia zajęciowa, klub dyskusyjny (koszty osobowe, art. papiernicze, plastyczne, ogrodnicze, spożywcze). Wspracie dla 15 osób w wieku 3-21 lat z zaburzeniami psychiczno-emocjonalnymi oraz ich rodzin. Pomoc specjalistów, punkt konsultacyjno-informacyjny, zajecia rehabilitacyne dla dzieci Penitencjarne "Patronat" - oddział w u z siedzibą w Sopocie Związek Solidarności Polskiech Kombatantów - Zarząd Główny Sopot ul. Mickiewicza 3m ul. Wały Piastowskie 24 Przeciwdziałanie potologii społecznej poprzez organizowanie zajęć dla dzieci osób przebywających w jednostkach penitencjarnych. Integracyjne spotkania rodzinne tzw. okazyjne. Koszt organizacji Dnia Dziecka i Świąt Bożego Narodzenia. Wsparcie i pomoc skierowane do członków Związku oraz ich rodzin. Organizacja kongresu, kultywowanie uroczystości historycznych upamiętniających ważne wydarzenia dla Polski, integracja członków związku Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" w Gajkach Koło w Człuchowie Bank Żywności w Chojnicach Abstynenckie KASZUBY Abstynenckie KASZUBY Związek Sybiraków Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w u Słupsk Gajki Człuchów ul. Średnia Chojnice ul. Świętopełka Kartuzy Pl. Św. Brunona Kartuzy Pl. Św. Brunona 2 "Dom w lesie 2014" - kontynuacja całodobowowego wsparcia, terapii, opieki i aktywizacji osób bezdomnych, opuszczających zakłady karne, uzależnionych, niezaradnych życiowo, nosicieli HIV/HCV, chorych AIDS (koszty socjalno-bytowe, transport - paliwo). Kontynuacja działania łaźni i pralni dla osób bezdomnych, które nie korzystają z pobytu w noclegowni. Koszty: zakup ręczników, środki higieny i czystości, media, osobowe koordynatora i księgowej. Zmniejszenie obszarów niedożywienia na terenie województwa pomorskiego poprzez pozyskiwanie nowych źródeł żywności - kontynuacja działań pomocowych, wspierających rodziny naujuboższe. Wspóopraca z NGO na terenie województwa pomorskiego, pozyskiwanie darczyńców, dystrybucja żywności. "Ogrzewalnia" - Dom dla Bezdomnych Mężczyzn - kontynuacja działań skierowanych do osób bezdomnych. Udzielanie noclegu, doraźna pomoc medyczna. Koszty remontu pomieszczeń, osobowe opiekuna i księgowej. "Azyl - przemocy w rodzinie NIE" - Dom dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi. Kontynuacja działań pomocowych, wspierających również dla ofiar przemocy w rodzinie. Koszty: media, wyżywienie, bieżący remont, obsługi merytorycznej Aktywizacja niepełnosprawnych Członków Związku ul. Wita Stwosza 73 Sybiraków - kontynuacja działań wspierających, (Zarząd Główny z siedzibą w pomocowych, integracyjnych, kultywujących pamięć Warszawie) zdarzeń historycznych. Koszty organizacji spotkań Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników Zarząd Krajowy w Warszawie Zarząd Krajowy Warszawa Okręgowy Zarząd w u ul. Do Studzienki 43 "Integracja i przeciwdzialanie osamotnieniu, rozpoznawanie problemów i udzielanie pomocy społecznej" - organizacja spotkań integracyjno - informacyjnych dla członków związku, aktywizacja społeczna, kultywowanie pamięci zdarzeń historycznych Fundacja Domu Kultury Tczew ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 10 "Na kociewską nutę" - działania ukierunkowane na wsparcie i aktywizację osób starszych z powiatu tczewskiego, członków zespołu tanecznego i wokalnego poprzez warsztaty wokalno-taneczne i szerzenie kultury na imprezach integracyjnych. 2 z 9

3 Koło ie Koło ie Koło ie Koło ie im. Św. Brata Alberta Koło ie Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście Związek Byłych Więźniów Politycznych Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Klub Przyjaciół Dzieci NEPTUN ul. Przegalińska ul. Przegalińska ul. Przegalińska ul. Przegalińska ul. Przegalińska Gdansk ul. Tysiąclecia 13 A Zarząd Główny w u ul. Śląska 66B ul. Grunwaldzka ul. Św. Ducha 49/51 Prowadzenie Punktu Wsparcia w Gdyni - wydawanie odzieży dla osób bezdomnych i ubogich z terenu województwa pomorskiego. Koszty media, bieżace naprawy, art. chemiczne, koordynator. Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych - kontynuacja działań. Koszty mediów, opiekunów. Zapewnienie miejsc interwencyjnych dla osób bezdomnych w schronisku przy ul. Starowiślnej 3 - kontynuacja działań. Koszty: art.. Spoż, sprzęt komputerowy, bieżace remonty, art. Higieniczne. Prowadzenie Punktu Charytatywnego - wydawanie odzieży dla osób bezdomnych i ubogich w Sopocie. Koszty bieżące naprawy sprzętu, koordynator, srodki chemiczne. "STREETWORKING element kompleksowego wsparcia bezdomnych" - utworzenie patrolu streetworkerów (2 osoby) odwiedzających miejsca gdzie przebywają bezdomni, motywowanie do zmian, pomoc, informacja (koszty płacy i wyposażenia streetworkerów, koordynacja). Pozyskiwanie żywności, przechowywanie jej. Wsparcie dla rodzin ubogich i niewydolnych zagrozonych wykluczeniem społecznym. Rozpowszechnianie ulotek informacyjnych o miejscch udzielania pomocy. Koszty: osobowe obslugi, wynajmu, eksploatacji samochodu, media. Integracja środowiska kombatanckiego i ich rodzin - organizacja spotkań okolicznościowych i świątecznych. Koszty: spotkanie opłatkowe, art. biurowe, koszty księgowe. Zorganizowanie szerokiego knkursu na najlepsze inicjatywy w sferze pomocy społecznej, przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji najlepszych praktyk i uroczystego wręczania nagród XX edycji Bursztynowego Mieczyka. Kontynuacja działań skierowanych do dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, ubogich, zagrożonych wykluczeniem w oparciu o działalność klubu środowiskoszty Wsparcie edukacyjne, dożywianie, organizacja czasu wolnego. Wycieczka do Centrum Kopernika w Warszawie na Rzecz Osób z Autyzmem "SNOA" Kwidzyn Pl. Plebiscytowy 2/16 Projekt skierowany do dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną. Zajęcia terapeutyczne w zakresie usamodzielniania, komunikacji interpersonalnej, uspołecznienia, rozwoju poznawczego (łącznie 700 godz.). Koszty: osobowe terapeutów Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Zarząd Województwa Pomorskiego w u ul. Podwale Przedmiejskie 30 Działania wspierające i pomocowe skierowane do członków Stowarzyszenia. Organizacja spotkań integracyjnych, poradnictwa medycznego, pomoc prawna Lokalny Ośrodek Integracyjny dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Dragana 25 Wsparcie dla 26 osób z upośledzeniem umysłowym (podopiecznych Stowarzyszenia) poprzez prowadzenia zajęć świetlicowych, gimnastyka, rehabilitacja, zajęć integracyjnych i aktywizacyjnych na Rzecz Osób Uzależnionych i Umierających "OSIEM" Bytów Żukówko Stacjonarny opieka nad osobami uzleżnionymi, zaburzonymi psychiczne, bezdomnymi. Konsultacje specjalistyczne, psychoedukacyjne, diagnostyczne, budowanie indywid. planów zdrowienia. (koszty opału dla ośrodka) 3 z 9

4 27 34 Fundacja Dom Rain Mana Sopot ul. O. Kolberga 6b/25 "Kaszuby - Bliżej Domu" - wycieczka osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami. Organizacja jednodniowej wycieczki dla 15 dorosłych osób z autyzmem i ich opiekunów (łącznie 50 osób). Koszty art. żywnościwych, wynajem autokaru Społeczności Lokalnej "Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet" Rumia ul. Grunwaldzka 57 "Rewalidacja osób niepełnosprawnych poprzez różne formy terapii - szansą na przyszlość" - oferta skierowana do 30 osób niepełnosprawnych w różnym wieku. Działania terapeutyczne (pedagog, logopeda, fizjoterapeuci), integracja. Koszty merytoryczne i obsługi Stowarzyszeni Akcja Społeczna /SAS/ ie Pedagogów Praktyków Koło Słupskie ul. Pniewskiego 5/ ul. Stryjewskiego Słupsk ul. Leśna 6 "Stop Wykluczeniu Społecznemu" - kontynuacja poradnictwa specjalistycznego, obywatelskiego i psychospołecznego dla osób doznajacych przemocy w rodzinie, bezdomnych i zagrozonych bezdomnością. Bezpłatne poradnictwo oparte na diagnozie potrzeb klientów. "Klub Kobiety Kobietom - żyj w rodzinie bez przemocy i uzależnień - kontynuacja od 2002 r." Wsparcie w grupie samopomocowej, poradnictwo, warsztaty profilaktycznotereningowe dla 12 uczestników. "Pierwsze schody" kontynuacja działań w oparciu o ogrzewalnię, skierowanych do osób bezdomnych, uzależnionych od alkholu, które mają problem w utrzymaniu abstynencji. Koszty: naprawa dachu, bieżące prace remontowe Koło Słupskie Słupsk ul. Leśna 6 "Pod wspólnym dachem" - kontynuacja wsparcia i pomocy osobom bezdomnym w oparciu o noclegownię. Koszty: materiały remontowe, art. żywnościowe, osobowe merytoryczne, ekspertyzy stanu budynku. 40 Koło Słupskie Słupsk ul. Leśna 6 "U siebie bezpieczniej"- realizacja ostatniego etapu wychodzenia z bezdomności w oparciu o mieszkanie treningowe. Koszty: prace remontowe, zakup urządzeń grzewczych i materiałów instalacji elektrycznej, eksploatacja samochodu, koszty obsłgi finansowej i merytorycznej Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Okręgowy w u ul. Grunwaldzka 131A Wsparcie i pomoc osobom starszym, członkom związku. Organizacja imprezy okolicznościowej, ponadlokalnej z okazji Dnia Seniora. Koszty: wynajem sali, obsługa techniczna, catering "Dajmy Dzieciom Szansę" Chełmek Osada Stegna Chełmek Osada "Bajkowy Świat" - projekt kierowany do dzieci z 4 miejscowości gminy Stegna. Dotyczy realizacji zajęć edukacyjno-profilaktycznych, artystyczno-malarskich i sportowo-rekreacyjnych. Dzieci wywodzą się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem lub marginalizacją społeczną. Koszty: materiały papiernicze, art. spożywcze, wynagrodzenie opiekunów, socjoterapeuty i kordynatora ie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Fundacja Jutro Sopot ul. Armii Krajowej Al. Grunwaldzka 5 Specjalistyczna pomoc i integracja - oferta kierowana do osób niepełnosprawnych w wieku od lat i ich rodzin. Planuje się poradnictwo specjalistyczne, psychoterapię indywidulną w domu klienta, ruchową, pomoc pielegniarską, trening samoobsługi, spotkania integracyjne. Koszty: osobowe specjalstów, obsługi, art. spożycze. Film promujący działania organizacji sektora pozarządowego w sferze pomocy społecznej z terenu woj. pomorskiego. Pokaz filmu podczas ceremoni "Nagrody Bursztynowego Mieczyka" - celem pokazania najlepszych inicjatyw, promowania dobrych praktyk realizowanych w sferze pomocy społecznej. Koszty: wynajem sprzętu filmowego. 4 z 9

5 36 45 Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" ul. Agrarna 2 "Wakacje z Redutą - edycja V" - kontynuacja działań wspierjących dzieci i młodzież z a Dolne Miasto (30 osób) w konstruktywnej organizacji czasu wolnego w okresie wakacji. Działania profilaktyczne, dotyczące zachowan ryzykownych, psychoedukacyjne, integracyjne, sportowe. Koszty osobowe merytoryczne, obsługi, art. spoż, wypozyczanie sprzętu sportowego, noclegi, transport, mat. biurowe Fundacja Zmian Społecznie Kreatywnych "Kreatywni" Gdynia ul. Modrzewiowa 4c/8 "Wiem skąd jestem - wiem dokąd zmierzam: śladami pradawnych Gotów" - projekt adresowanyc do 30 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Celem jest budowanie poczucia tożsamości poprzez poznanie kultury i historii własnego regionu. Zajęcia integracyjne, edukacyjno-turystyczne, psychoedukacyjne, organizacja czasu wolnego jako p/działanie zachowaniom ryzykownym. Koszty: koszty noclegów i wyzywienia na wycieczkach, bilety wstepu do obiektów kultury, bilety komunikacyjne Fundacja "Żyć Godnie" Pszczółki ul. Dębowa 4 "Różowe lata po 60-ce" - oferta kierowana do osób starszych. Organizacja spotkań integracyjnych, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań (zajęcia taneczne, plastyczne, florystyczne), poradnictwo psychologiczne. Koszty: art. spożywcze, osobowe merytoryczne, transport, media) Przedsiębiorczości i Rehabilitacji ul. Batorego 12 "Akademia małego artysty" - oferta skierowana do 20 dzieci wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych, sprawiających trudności wychowawcze, wykazujących zaburzenia emocjonalne. Organizowanie warsztatowych zajęć artystycznych, rozbudzanie zainteresowań, kreowanie konstruktywnego spedzania czasu wolnego jako alternatywa dla zachowań ryzykownych. Koszty osobowe merytoryczne i obsługi, materiały dydaktyczne, art. spożywcze Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań" ul. Mostowa 1A Zapewnienie miejsc interwencyjnych oraz wsparcia i pomocy bezdomnym osobom nietrzeźwym na bazie Pogotowia Socjalnego. Kontynuacja działań pomocowych, edukacyjnych, poradnictwa specjalistycznego dla klientów. Koszty: osobowe, zakup materacy, media, paliwo do samochodu Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań" ul. Mostowa 1A Rozszerzenie funkcjonowania Noclegowni Niskoprogowej - zapewnieni schronienia dla 30 osób bezdomnych bedących pod wplywem alkoholu do 1,5. Dostęp do poradnictwa specjalistycznego, pomoc lekarska, mozliwość wymiany odziezy i skorzystania z zabiegów higieniznych. Koszty: osobowe merytoryczne, doposażenie, środki higieniczne Parafialny Zespół Caritas przy parafii p. w. Miłosierdzia Bożego w Starogadzie im Pomocy Osobom Autystycznym Starogard i ul. Lubichowska ul. Dąbrowszczaków 28 "Nadzieja zawieść nie może" - oferta kierowana do osób bezdomnych, ofiar przemocy w rodzinie, zgrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach planowanych działań przeiwduje się przygotowanie i wydawanie ciepłych posiłków, wymiana odzieży, dokonanie zabiegów higienicznych, wsparcie teraputyczne. Miejsce: stołówka i inne pomieszczenia parafialne. Odbiorcy - okoszty 150 osób. Koszty: prace remontowe pomieszczeń, zakup kuchenki gazowej, opału, art. spożywczych, środków czystości. "Żyć z Autyzmem" - kontynuacja działań wspierających i integracyjnych kierowanych do osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzin. Szczególnie opieka terapeutyczna. Koszty osobowe merytoryczne i obsługi. 5 z 9

6 43 53 Fundacja "To co ważne" Żukczyn ul. Jaśminowa 4 "To co ważne w rodzinie" - projekt skierowany do rodzin z terenów wiejskich, dotkniętych problemem przemocy w rodzinie lub zagrożonych wykluczeniem. Planowane jest zorganizowanie warsztatów psychoedukacyjnyc, profilaktycznych, edukacyjnych nastawionych na podniesienie umiejetności porozumiewnia się, spotkań integracyjnych kreujących konstruktywne formy spedzania czasu wolnego. uczestnicy 24 rodziców i dzieci imłodzieży. Koszty: osobowe merytoryczne, art. spożywcze na Rzecz Osób Potrzebujących "Światło i Cienie" Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych ul. Elbląska Wejherowo ul. Kopernika Główczyce ul. Kościuszki 8 Integracja ze środowiskiem - działania skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi (15). Organizacja wyjść do obiektów kutury( 2 do teatru, 2 do kina, 2 do muzeum). Koszty: bilety wstepu, koszty obsługi, mat. biurowe. "Prowadzenie łaźni i przytuliska dla bezdomnych" - kontynuacja działań. Koszty: doposażenie i remony pomieszczeń, art. spożywcze, środki czystości i higieny, media. "My też jesteśmy aktywni III." - kontynuacja działań wspierających kierowanych od rodziców, opiekunów dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Organizacja wsparcia specjalistycznego (pedagog, psycholog, doradca zawodowy), organizaja wyjazdu integracyjnego, wyjscia do obiektów sportowych. Koszty: osobowe terapeutów, obsługi, art. spożywcze, bilety na basen, wynajem autokaru, mat. biurowe Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych "Można Inaczej" Starogard i Al. Wojska Polskiego 34A "Moda na wolontariat "- warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu alternatywnego spędzania czasu wolnego. Zajęcia edukacyjne, integracyjne, profilaktyczne, organizacja czasu wolnego. Adresaci młodzież szkolna powiatu. Koszty osobowe merytoryczne i obsługi zakup aparatu fotograficznego, bilety do kina Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej "AKCES" Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry "FOSA" ul. Kołobrzeska 63F/ ul. Chopina 42 "Efekt Seniora" - wsparcie działalności Klubu Seniora ORUNIA. Kontynuacja działań wspierających seniorów w ich środowisku lokalnym. Adresaci to 40 osób uczestniczących w ofercie Klubu Seniora. Działania aktywizujące, integrujące, turystyczne. Koszty: oosobowe, wynajem autokaru, art. spożywcze. Grupa wsparcia wra z elementami psychoedukacji dla czlonków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie pomorskim. Oganizacja 12 osobowej grupy wsparcia z pośród klientów Punktu Wsparcia Środowiskowego. Przeprowadzenie cyklu spotkań psychoedukacyjnych, kontakt ze specjalistami, w tym z prawnikiem. Koszty: osobowe merytoryczne, materiały papiernicze, art. spożywcze, media Fundacja Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych FORUM ul. Ogarna 26 "Senior - wzajemna pomoc" - oferta zakłada tworzenie systemu wsparcia dziennego dla osób starszych i kombatantów w ich środowisku lokalnym. Realizowana będzie we wspólłpracy parafią katolicką p.w. św. Ojca Pio. Projektemi zostanie objętych osób starszych dzielnicy Ujeścisko. Oferta zawiera: animację grupy koleżenskiej, organizaję czasu wolnego, prowadzenie punktu informacyjno-pomocowego, pomoc wolontariuszy, zajęcia rekreacyjne i aktywizujące. Koszty: organizacja 2 wycieczek, art. spożywcze, media środki czystości, obsługa administracyjna. 6 z 9

7 51 61 Polskie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Tczewie Tczew ul. Wigury 84 "Tradycja Bożonarodzeniowa na Kociewiu" - oferta skierowana do osób niepełnospr. intelektualnie. Oferta obejmuje: organizacje czasu wolnego, warsztaty plastyczne, rękodzieła, spotkania integracyjne, kulinarne, przygotowanie kiermaszu światecznego, wspólprace z WTZ. Koszty: paliwo, nagłośnienie,występ zaproszonego zespołu, wynagrodz. instruktorów, nagrody konkursowe ie Epileptyków ul. Bora-Komorowskiego 15 Warsztaty edukacyjno - terapeutyczne "ABC Seniora" - oferta skierowana do osób starszych w woj.. Pomorskiego. Projekt obejmuje: zajęcia aktywizacyjne, muzykoterapii, komputerowe, plastyczne, konsultacje psychologiczne i pedagogiczne. Ponadto, gry planszowe, spotkania intergracyjne, sparcery. Koszty: osobowe merytoryczne, media, materiały biurowe Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych ul. Sienkiewicza 8 Oferta wparcie, pomocy i integracji, kierowana do najstarszych członków Związku. Koszty: org. spotkan integracyjnych, art., biurow, media "Podaj Rekę" Cedry Wielkie Miłocin "Przystań - żeby nie utracić celu.." - kontynuacja wsparcia dziennego dla okoszty 80 dzieci w formie zajęć świetlicowych. Projekt realizowany jest na terenach wiejskich i oferuje zajęcia edukacyjno - integracyjne, artystyczne, rekreacyjno - sportowe, okolicznościowe świąteczne. Koszty: materiały plastyczne, papiernicze, art. spożywcze, koszty osobowe realizatorów, nagrody okolicznościowe, media, ksiegowość Polskie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w u Pomocy "Felix" CARITAS Archidiecezji iej a Fundacja Innowacji Społecznej ul. Jagiellońska 11 Sopot Wolontariat młodzieżowy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - oferta skierowana do osób niepełnosprawnych intelektualnie w wieku od 14 do 50 lat. Wsparcie realizowane przez wolontariuszy - młodzież szkół średnich i studenci UG oraz kilkoro z European Voluntary Service. Wsparcie w środowisku lokalnym domowym oraz w placówce ŚDS. Koszty: szkolenie wolontariuszy, obsługa ksiegowa, art. spożywcze, bilety wstępu do obiektów kultury. "Bądź samozielny" - wparcie dzieci i młodzieży z chorobami i zaburzeniami psychicznymi - zajęcia techniczne (przygotowanie do praktyk zawodowych), kulinarne, plastyczne, fotograficzne - organizacja czasu wolnego, nabywanie nowych umiejętności (koszty wyposażenia pracowni). "Wypoczywam i bawię się bezpiecznie" -zaj. profilakt. - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych uczestników Świetlicy "Pod Kasztanem"w Gd.-Oruni, utworzenie "Kącika relaksu", wycieczki (koszty wyżywenia, wycieczki, mat.programowe, koordynator, konsola do gier, siedzenia) "Świetlicowy Program Muzyczny" - zaj. muzyczne dla dzieci (żłobkowe i przedszkolne) z rodzin dysfunkcyjnych, z dzielnicy Orunia, uczestników świetlicy "Gościnna Przystań" zakończone koncertem (płaca trenera muzyki, instrumenty, obsługa zadania). 69 a Fundacja Innowacji Społecznej "Gościnna Akademia" - wsparcie dzienne w formie klubu dla 10 dzieci w wieku przedszkolnym (2,5-5 lat) z rodzin dysfunkcyjnych - bezpłatna opieka i prowadzenie (cały tydzień) zajęć edukacyjno-rozwojowych - (koszty wynagrodzeń, materiały do zajęć, obsługa). 7 z 9

8 59 70 Inicjatyw Lokalnych "Orunia" "Świetlica pod chmurką" - wsparcie dzienne w formule streetworkingu skierowane do 15 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z dzielnicy Orunia (pedagog, psycholog, oddziałowywanie animacyjne, zajęcia stacjonarne) - koszty płac, sprzętu do zajęć plenerowe, żywność Na Drodze Ekspresji Sopot "Klub Aktywności Społecznej STER" - aktywizacja zawodowa i społeczna (kino, teatr, zajęcia sportowe) osoby z zaburzeniami psychicznymi (koszty wynagrodzeń: trenerzy pracy, animatora, psychologa: wstępy, poczęstunek, druk informatora o pomocy, obsługa zadania) Kaszubskie Towarzystwo Sportowo - Kulturalne Luzino "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w gminie Luzino" - organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci z 2 świetlic środowiskowych (koszty płacy instruktora, materiałów dydaktycznych, sprzętu sportowego) Słupskie Pomocy Psychologicznej "Krąg" Słupsk "Kompleksowe wsparcie rodzin" - specjalistyczna pomoc psychologiczna rodzinom z dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji. Punkt Konsultacyjny, terapia grupowa i indywidualna dla młodzieży i rodzin (koszty wynagrodzeń specjalistów, obsługi zadania) NAZARET im. Św. Filipa z Neri Fundacja "Sprawni Inaczej" w u Bytów "Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób z problemami uzależnień" - placówka niskoprogowa całoroczna dla 20 osób. (Punkt informacyjny, profilaktyka, schronienie, ciepły napój). Koszty osobowe, art. spożywcze, art. higieniczne, media doposażenie w sprzęt). "A może słuchowisko" - projekt dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi z a. Warsztaty tworzenia opowieści, muzyczne - nagranie słuchowiska i jego prezentacja w środowisku lokalnym, internecie, wydanie płyty (koszty płacy specjalistów,nagrania, promocji) Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Źródło" Bytów "Piszemy Sami o Nas" - redagowanie gazetki (teksy, zdjęcia) przez pacjentów chorych psychicznie z NZOZ Psychiatrycznego w Kobylnicy (25 osób) - nabycie nowych umiejętności, aktywizacja, integracja (zakup komputera z oprogramowaniem, drukarki, aparatu fotograficznego) Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w u "Świadoma matka - wychowanie bez agresji" - projekt dla młodych, bezdomnych matek z placówki dla bezdomnych (, ul. Kochanowskiego 7) - warsztaty, konsultacje pedagoiczne, psychologiczne (koszty płac specjaliostów, obsługi, wyżywienia, energii elektryczna) Społecznej Edukacji NON STOP Gdynia "Parkour, sport, wodne ćwiczenia - charakter na dobre zmienia"- poszerzenie oferty Świetlicy Socjoterapeutycznej i Klubu Młodzieżowego o atrakcyjne formy aktywności (koszty wynagrodzeń trenerów, socjoterapeuty, obsługi, przygotowania sali do ćwiczeń, posiłków) Bank Żywności w Tczewie Tczew Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez udzielanie pomocy żywnościowej osobom skrajnie ubogim i zagrożonym bezdomnością z terenu województwa pomorskiego - pozyskiwanie i dystrybucja żywności (koszty osobowe, media, obsługa zadania) Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii I O/Słupsk Słupsk "Kolorowe spotkania" - wsparcie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na bazie świetlicy wiejskiej w Gąbinie gm. Ustka. Zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne, sportowe ( koszty prowadzenia zajęć, obsługi, materiałów do zajęć, art. spożywczych). 8 z 9

9 70 81 "HORYZONT" Słupsk "Słupski asystent osoby niepełnosprawnej" - wsparcie dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin (760 godz. usług - 7 dni tygodniowo) - koszty wynagrodzeń: asystentów, lidera, księgowej, ubezpieczenie Bank Żywności w Słupsku Parafialny Zespół Caritas Parafii NMP w Pelplinie Słupsk Pelplin "Wsparcie żywnościowe dla bezdomnych i potrzebujących, organizacja wolontariatu stałego" - pozyskiwanie, dystrybucja żywności, szkolenie i organizacja pracy wolontariuszy (koszty transportu, wynagodzeń, ubezpieczenia, promocji). Prowadzenie świetlicy środowiskowej i organizacja wypoczynku letniego dla dzieci w ramach "Parafialnego Centrum Dzieci i Młodzieży" - zajęcia socjoterapeutyczne dla 60 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (koszty rekreacji, wypoczynku) Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Polski Czerwony Krzyż Pomorski Oddział Okręgowy im. Św. Brata Alberta Koło Grudziądzkie Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych Broczyna (Oddział w Malborku) Broczyna (Oddział w Malborku) Grudziądz/ Schronisko w Smętowie Granicznym "Malborski punkt Coffee House"- wsparcie dla os.bezdomnych i uzależnionych - prowadzenie spotkań i pogadanek wraz z posiłkiem. Mobilizacja do walki z nałogiem, zmiany sytuacji życiowej (art. spożywcze, biurowe, śr. higieny, reklama, opał, wyposażenie). "Klub Młodzieżowy - rozwój aktywności młodzieży"- zapobieganie uzależnieniom, rozwój wolontariatu młodzieżowego, organizacja wycieczek, turniejów sportowych, koncertów (koszty wycieczki, art. spożywczych, biurowych, płacy lidera, doposażenia klubu). "Ośrodek wsparcia dla kobiet uciekających przed przemocą domową z miejscami chronionymi" - pomoc interwencyjna, poradnictwo, 5 miejsc hostelowych ukrytych (wynagrodzenia specjalistów, żywność, mat. dydaktyczne, koszty obsługi). "Bezpieczeństwo socjalne" - zaspokojenie potrzeb socjalnobytowych mieszkaniowych schroniska dla bezdomnych - zakup odzieży, pościeli, koców, kołder, bielizny osobistej. "Mediacja w rodzinach objętych opieką OPS-ów" - pomoc rodzinom doświadczającym przemocy, mediacje - sytuacje konfliktowe, sesje coachingowe dla ofiar i sprawców przemocy, grupy wsparcia (koszty płac specjalistów, obsługa zadania) Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności - Fundacja Szeroka i precyzyjna informacja o pomocy ludziom bezdomnym w województwie pomorskim - plakaty informacyjne i informator o placówkach (w wersji elektronicznej) - koszty redakcji i opracowania plakatu i informatora, wydruku plakatów, koorynator, księgowa "Spróbuj Sam" Chojnice Klub Młodzieżowy "Razem przeciwko przemocy" - organizacja czasu wolnego młodzieży (30 osób) z rodzin dysfukcyjnych, dotkniętych przemocą (zajęcia sportowe, edukacyjne, kulturalne, terapeutyczne, poradnictwo zawodowe) - koszty zajęć, festynu, administracyjne. R A Z E M z 9

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVIII/305/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 W 2014 roku w stosunku do 2013 roku wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 2895 (2013 r.) do 2976. W stosunku

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014 Zbiorczy 204 Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 204 Plan pierwotny podmioty: Jednostka budżetowa jst: Gmina Podmiot - Nazwa Cel CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE Organizacja imprez i udostępnianie Hali

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Rada Powiatu Żagańskiego w dniu 7 maja 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XIV.5.2012 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ 1 SPIS TREŚCI Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok I. Działalność Caritas Diecezji Kaliskiej 1. Dane adresowe 2. Charakter instytucji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2010 ROK OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy ul. Dwóch Mieczy 22A, 04 491 Warszawa, tel/fax (22) 611 99 94, (22) 612 94 65 www.opsrembertow.waw.pl, e-mail: sekretariat@opsrembertow.waw.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej 44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25 tel. (032) 42-211-11, fax. (032) 42-601-21 e-mail: sekretariat@opsrybnik.pol.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo

Formy opieki i pomocy społecznej w Polsce i Austrii na przykładzie wizyty studyjnej w Dolnej Austrii

Formy opieki i pomocy społecznej w Polsce i Austrii na przykładzie wizyty studyjnej w Dolnej Austrii [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Załącznik Spis treści Tabela 1. Najwięksi pracodawcy prywatni... 3 Tabela 2. Ankieta dla Przedsiębiorcy... 4 Tabela 3. Pomoc społeczna...

Bardziej szczegółowo

Wągrowiec, 03.03.2014r. Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba Kierownik MOPiRPA w Wągrowcu.

Wągrowiec, 03.03.2014r. Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba Kierownik MOPiRPA w Wągrowcu. Informacja o realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013 Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia..

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. /Projekt/ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo