Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach"

Transkrypt

1 Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa

2 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Redakcja: Marian Najdychor, Mirosław Żurek, Elżbieta Żywiec-Dąbrowska Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Parzęcki dr Janusz Figurski Zeszyt jest trzecim z serii Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym poświęcony poradnictwu zawodowemu dla młodzieży w wieku od 15 do 25 lat. W danym numerze przedstawiono zagadnienia teoretyczne, praktyczne oraz wyniki badań i narzędzia warsztatu pracy doradców zawodowych Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej i Młodzieżowych Centrów Kariery Ochotniczych Hufców Pracy oraz Szkolnych Ośrodków Kariery. Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym Ukazuje się od 2005 r. ISBN Copyright by Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie Projekt okładki: Tomasz Wierzbowski Opracowanie wydawnicze: Beata Żurek, Joanna Fundowicz Wydawca: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna Warszawa, ul. Kolejowa 19/21, tel. centr. (22) , fax (22) Druk i oprawa: Instytut Technologii Eksploatacji PIB Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10, tel. centr. (48) , fax (48)

3 SPIS TREŚCI Przedmowa... 7 I. Z DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO Działalność Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej młodzieży Urszula Kowalska, Dariusz Gatner Zawsze na kursie podsumowanie realizacji projektu programu Leonardo da Vinci Hanna Bałos Indywidualny Projekt Kariery cele, etapy badań, rezultaty, ewaluacja Elżbieta Żywiec-Dąbrowska Indywidualny Projekt Kariery metodologia badań Wojciech Kreft Indywidualny Projekt Kariery raport z badania ankietowego doradców zawodowych OHP Ewa Hałubek-Święta II. Z PROBLEMATYKI PORADNICTWA ZAWODOWEGO Projektowanie kariery od teorii do praktyki Stefan M. Kwiatkowski Rozwój poradnictwa zawodowego w Polsce Kinga Radlińska Doradztwo zawodowe w procesie kreowania indywidualnej ścieżki kariery zawodowej Anna Małecka Opis teorii wyboru zawodu Marta Mazurek Teorie motywacji oraz czynniki motywujące do pracy Edyta Białczak, Martyna Gapińska Miejsce edukacji w życiu rodziny w zmieniającym się społeczeństwie Anna Szafran Rodzinna rozmowa doradcza wspólne planowanie kariery zawodowej Magdalena Wieczorek Gdzie i jak szukać pracy? Dorota Sorbian-Przybysz, Leszek Trzciński Wolontariat jako forma aktywizacji społeczne Bogusława Grzelaczyk III. WYBRANE ZAGADNIENIA PORADNICTWA ZAWODOWEGO W ŚWIETLE BADAŃ Wychowanie przez pracę szansą na rozwój osobisty i zawodowy młodego człowieka Grażyna Pichla

4 2. Diagnoza trendów na lokalnym rynku pracy wykorzystanie wiedzy z zakresu zarządzania personelem w pracy doradcy zawodowego Karol Szonowski Poszukiwanie pracy opinie i doświadczenia Polaków Marcin Łopaciuk, Iwona Lewicka IV. NARZĘDZIA STOSOWANE PRZEZ DORADCÓW ZAWODOWYCH Standard kwalifikacji zawodowych nowym źródłem zawodoznawczym w poradnictwie zawodowym Mirosław Żurek Teoretyczne podstawy koncepcji coachingu w poradnictwie zawodowym Adam Szołno Modułowe programy kształcenia zawodowego a rynek pracy Edyta Kozieł Jak mówić, by nas słuchano? Justyna Kowalewska V. Z WARSZTATU PRACY DORADCY ZAWODOWEGO SCENARIUSZE ZAJĘĆ Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Jolanta Wastowska Jaka szkoła jest dla mnie? Katarzyna Sobczak Zanim podejmiesz decyzję Katarzyna Śmiechowicz, Monika Stefańska Nie ma orientacji bez informacji Alina Wlazło Asertywność umiejętność otwartego wyrażania własnego zdania Monika Bobrowska Nieśmiałość jak z nią walczyć? Edyta Pawlik-Matla Poznaję samego siebie zanim rozpocznę działalność Elżbieta Ścióg Praca na własny rachunek i zarządzanie sobą Anna Sekuła Warsztaty dla osób uzależnionych Mariola Kołodziejczyk Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych Anna Polewacz, Sławomir Małkowski Efektywny powrót na rynek pracy osadzonych w areszcie śledczym Barbara Żak Nowa droga dla byłych więźniów Marcin Kaleniecki, Adam Józefczyk A może własna działalność gospodarcza? Katarzyna Józefacka, Eliza Mazurek

5 14. Aktywizacja zawodowa żołnierzy zasadniczej służby wojskowej Marcin Błażkow, Dagmara Owsianik VI. Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNYCH OŚRODKÓW KARIERY Działalność Szkolnego Ośrodka Kariery w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania Renata Gąsiorek Na rzecz szkolnych ośrodków kariery sprawozdanie ze współpracy Krzysztof Baranowski Moja kariera informacja z realizacji projektu Dorota Świt Nowoczesne narzędzia i metody pracy doradcy zawodowego z młodzieżą informacja z konferencji Dorota Świt VII. INFORMATORIUM Adresy Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej Wykaz adresowy Młodzieżowych Centrów Kariery Opis zasobów informacyjnych zgromadzonych na CD ROM-ie

6 6

7 PRZEDMOWA Oddajemy doradcom zawodowym zatrudnionym w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz Szkolnych Ośrodkach Kariery kolejny trzeci zeszyt z serii Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym poświęcony poradnictwu zawodowemu dla młodzieży w wieku od 15 do 25 lat z nadzieją, że wydawnictwo to będzie dobrze służyło doskonaleniu ich warsztatu pracy. Zamierzeniem naszym jest prezentowanie najlepszych form, treści i metod pracy stosowanych przez doradców zawodowych OHP i SzOK. Wzorem lat ubiegłych w publikacji zostały zaprezentowane autorskie artykuły na temat pracy doradczej z młodzieżą, zagadnienia teoretyczne i praktyczne, prezentacja nowych narzędzi z zakresu poradnictwa, scenariusze zajęć grupowych, prezentacje multimedialne adresowane do odbiorców usług doradczych. Tytuł serii odzwierciedla zawartość publikacji, w ramach której promujemy inicjatywy i rozwiązania warte naśladownictwa. Rozdział pierwszy poświęcony został działalności Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie poradnictwa zawodowego. W artykule wprowadzającym Autorzy w sposób syntetyczny przedstawili projekty realizowane przez jednostki Ochotniczych Hufców Pracy na rzecz rynku pracy, w szczególności poradnictwa zawodowego dla młodzieży. Podsumowanie realizacji jednego z projektów międzynarodowych Zawsze na kursie stało się głównym tematem drugiego artykułu. Zawsze na kursie był pilotażowym projektem realizowanym w ramach programu Leonardo da Vinci. Okres jego realizacji obejmował lata i początek roku Głównym produktem projektu był program szkoleniowy dla doradców zawodowych wraz z internetowym portalem zawierającym w języku polskim i angielskim informacje branżowe promujące i wspomagające poradnictwo zawodowe. Autorka przedstawiła rezultaty oceny produktów dokonanej przez ekspertów zewnętrznych oraz bezpośrednich beneficjentów projektu doradców zawodowych. Ukazane zostały także bezpośrednie i pośrednie efekty oddziaływania uzyskanych rezultatów. W kolejnych trzech artykułach zaprezentowano efekty realizacji projektu Indywidualny Projekt Kariery Portfolio dla młodzieży (IPK), który był realizowany od stycznia do września 2007 r. i finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach SPO RZL Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Schemat b) Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy. Dzięki tym artykułom Czytelnicy będą mieli okazje na zapoznanie się z celami realizacji, etapami, metodologią badań i wypracowanymi narzędziami wspomagającymi pracę doradcy zawodowego z młodzieżą, a także z efektem ewaluacji. 7

8 W rozdziale drugim nawiązano do ogólnej problematyki poradnictwa zawodowego. Zaprezentowano teoretyczne rozważania, m.in.: na temat projektowania kariery, wyboru zawodu, motywacji, miejsca edukacji w rodzinie i wpływu rodziny na planowanie kariery edukacyjno-zawodowej, sposobów poszukiwania pracy, czy też wolontariatu jako formy aktywizacji społecznej. Przedstawiono zarys rozwoju poradnictwa zawodowego na rzecz młodzieży w systemie szkolnym, którego w tym roku obchodzimy jubileusz 100-lecia w Polsce. Trzeci rozdział zawiera trzy publikacje przybliżające wyniki badań własnych lub też opisujące badania prowadzone przez instytucje spoza sieci Ochotniczych Hufców Pracy. Dzięki tym pracom możemy zapoznać się z opinią młodzieży na temat wychowania przez pracę, czy też z metodami doboru pracowników przez lokalnych przedsiębiorców, z różnicami i stycznymi pomiędzy doradztwem personalnym a poradnictwem zawodowym, opiniami i doświadczeniami Polaków w obszarze poszukiwania pracy. Metody i narzędzia wspomagające pracę doradcy zawodowego, w tym krajowe standardy kwalifikacji zawodowych, coaching, modułowe programy kształcenia zawodowego to główne tematy rozdziału czwartego. Walorem publikacji jest zamieszczenie w rozdziale piątym scenariuszy zajęć wzbogacających warsztat pracy doradców zawodowych działających w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz Szkolnych Ośrodkach Kariery. Dwa ostatnie rozdziały nawiązują do działalności szkolnych ośrodków kariery (rozdział szósty), prezentują zaktualizowaną bazę adresową MCIZ i MCK oraz opis zgromadzonych na płycie CD materiałów (rozdział siódmy). Dołączona do publikacji płyta CD podnosi walory użyteczności, gdyż zawiera zapisaną na niej wersję elektroniczną publikacji, którą wzbogacono prezentacjami multimedialnymi oraz dwoma obszernymi scenariuszami zajęć: Szoker i Odkrywca umiejętności. Materiały do publikacji zostały zebrane i opracowane przez Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej, przy współpracy z pracownikami Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu. Mamy nadzieję, że materiały zawarte w tym zeszycie nie tylko przybliżą obraz działań realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy w obszarze poradnictwa zawodowego, ale także wzbogacą zasób wiedzy i umiejętności doradców zawodowych inspirując ich do coraz bardziej kreatywnej i efektywnej pracy zawodowej. Zachęcamy Państwa do lektury danego numeru oraz do współudziału w redagowaniu kolejnych zeszytów. Renata Wicha Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy 8

9 I. Z DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO Urszula Kowalska, Dariusz Gatner Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W ZAKRESIE AKTYWIZACJI MŁODZIEŻY Słowa kluczowe OHP, młodzież, usługi, rynek pracy, poradnictwo zawodowe, zasoby, współpraca, osiągnięcia międzynarodowe, programy rynku pracy, Europejski Fundusz Społeczny, projekty, EQUEL, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wprowadzenie Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prawnie ukonstytuowała Ochotnicze Hufce Pracy jako jedną z instytucji rynku pracy. W ramach działalności dla rynku pracy hufce na rzecz młodzieży będącej w wieku od 15 do 25 lat świadczą następujące usługi: pośrednictwo pracy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, organizacja szkoleń, programy rynku pracy. Młodzież zgłaszająca się do OHP to przede wszystkim: młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym (w szczególności młodzież powyżej 15 roku życia, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum i nie kontynuuje nauki, mimo że podlega obowiązkowi szkolnemu); młodzież bezrobotna w wieku od 18 do 25 lat o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (od wykształcenia zasadniczego zawodowego do wyższego), wymagająca jednak wsparcia w procesie wejścia na rynek pracy; uczniowie i studenci zainteresowani usługami rynku pracy oferowanymi przez OHP. Należy nadmienić, że usługi oferowane przez OHP realizowane są według standardów. Stało się to możliwe dzięki opracowaniu dokumentów: Standard usługi poradnictwo zawodowe dla młodzieży, w którym sformułowano definicje oraz określono wymagania dla usług wchodzących w skład pakietu ofert poradnictwa zawodowego dla młodzieży; 9

10 Standard usługi pośrednictwo pracy dla młodzieży w OHP; Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (organizacja usług w klubach pracy). W artykule przedstawiono działania podejmowane przez Centra Edukacji i Pracy Młodzieży na rzecz rynku pracy. W szczególności skoncentrowano się na działaniach z zakresu poradnictwa zawodowego dla młodzieży. Przedstawiono wypracowane przez OHP zasoby wspomagające pracę doradców zawodowych. Scharakteryzowano zakres współpracy podejmowanej z innymi podmiotami świadczącymi usługi poradnictwa zawodowego. W sposób syntetyczny opisano podejmowane przez OHP działania na rzecz młodzieży, które były możliwe m.in. dzięki aktywnemu uczestnictwu jednostek OHP w realizacji różnych programów i inicjatyw programowych, w tym finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Zadania z zakresu rynku pracy Bezpośrednio zadania z zakresu rynku pracy realizuje 49 Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży, w ramach których działają: młodzieżowe biura pracy i ich filie, kluby pracy, mobilne centra informacji zawodowej, młodzieżowe centra kariery. Ich oferta jest dostosowana do lokalnego zapotrzebowania na konkretne usługi w zakresie rynku pracy. Młodzieżowe Biura Pracy (49 MBP) i ich filie (70) świadczą bezpłatne usługi w zakresie pośrednictwa pracy, w tym pozyskują i gromadzą oferty pracy, organizują giełdy i targi pracy, udzielają pracodawcom informacji o możliwościach zatrudnienia pracowników na zgłoszone miejsca pracy, kierują młodzież do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej w ramach pozyskanych miejsc pracy, inspirują i organizują kontakty bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, współdziałają z innymi instytucjami w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Istotną rolę w realizacji funkcji pośrednictwa pracy pełnią giełdy i targi pracy, organizowane każdego roku przez wszystkie jednostki organizacyjne OHP. Rokrocznie bierze w nich udział ok. 55 tys. osób, zarówno młodzieży bezrobotnej, jak i uczącej się. Do Młodzieżowych Biur Pracy i ich filii zgłasza się corocznie ponad 190 tys. młodzieży, która ma do dyspozycji ponad 170 tys. ofert pracy. Dwa główne nurty pośrednictwa pracy w OHP to pośrednictwo krajowe (obejmujące także oferty pracy krótkoterminowej dla młodzieży) oraz zagraniczna współpraca w tym obszarze, obejmująca: pośrednictwo pracy dla pracowników sezonowych i staże (realizowane w ramach umów i uzgodnień bilateralnych o wzajemnym zatrudnianiu obywateli), a także współpracę w ramach porozumień zawieranych przez OHP z organizacjami pracodawców zagranicz- 10

11 nych. CEiPM organizują działalność Młodzieżowych Biur Pracy OHP oraz przyjmują zgłoszenia osób zainteresowanych podjęciem pracy za granicą. Kluby Pracy (KP) prowadzą zajęcia dla osób bezrobotnych, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla uczestników OHP. Obecnie w kraju funkcjonuje 107 klubów pracy. Do klubów zgłaszają się młodzi ludzie mający trudności w znalezieniu zatrudnienia. Kluby wspomagają aktywność poszukujących pracy poprzez udział w zajęciach opartych na metodologii podręcznika Klub Pracy. Uczą, jak radzić sobie z problemami frustracji i zniechęcenia, starają się pomóc uczestnikom w odbudowie poczucia własnej wartości, rozwijają wśród młodych ludzi umiejętności zwiększające atrakcyjność kandydata dla potencjalnego pracodawcy. Rocznie do Klubów Pracy OHP trafia ponad 150 tys. młodych ludzi, z czego ponad 120 tys. uczestniczy w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, a blisko 30 tys. korzysta z indywidualnych konsultacji. Ośrodki Szkolenia Zawodowego funkcjonujące w ramach struktur OHP oferują szkolenia zawodowe, umożliwiające młodym ludziom podniesienie swoich kwalifikacji, przekwalifikowanie lub zdobycie zawodu, na który jest zapotrzebowanie na lokalnych rynkach pracy. W ciągu roku Ośrodki Szkolenia Zawodowego OHP szkolą ponad 8 tys. słuchaczy na około 530 kursach. Poradnictwo zawodowe dla młodzieży Poradnictwo zawodowe w OHP związane jest z realizacją zadań, które pogrupować można w następujące kategorie: świadczenie usług dla młodzieży poprzez sieć mobilnych centrów informacji zawodowej i młodzieżowych centrów kariery, rozbudowa zasobów metodycznych i informacyjnych poradnictwa zawodowego, doskonalenie warsztatu pracy doradców zawodowych poprzez systematyczne szkolenia kadr. Mobilne Centra Informacji Zawodowej (MCIZ) to jedne z najlepiej rozpoznawalnych jednostek poradnictwa zawodowego OHP. Są to jednostki mobilne (wyposażone w minibusy), które świadczą usługi w terenie, dojeżdżając do młodych klientów. W ten sposób doradcy zawodowi OHP docierają do młodzieży zagrożonej deprywacją potrzeb w zakresie usług doradczych w sensie terytorialnym. MCIZ powstały w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie tworzenia warunków wyrównywania szans młodzieży wiejskiej względem rówieśników zamieszkałych w dużych miastach. Doradcy zawodowi zatrudnieni w 49 Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej oferują młodzieży grupowe informacje i warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego, porady indywidualne oraz bogaty wybór bardzo nowoczesnych źródeł informacji zawodowych. Zajęcia prowadzone przez MCIZ cieszą się bardzo dużą popularnością, zwłaszcza w szkołach (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Tego typu spotkania umożliwiają dotarcie z poradnictwem za- 11

12 wodowym do szerokiego grona młodych ludzi stojących przed wyborem drogi zawodowej. Tylko w 2006 r. MCIZ objęły swoją działalnością ogółem 198 tys. osób, w tym ponad 143 tys. osób skorzystało z usług doradców zawodowych prawie sesji wyjazdowych. Doradcy zawodowi swoje zadania realizowali przede wszystkim podczas sesji wyjazdowych, wyjeżdżając na zaproszenie dyrektorów szkół lub przedstawicieli lokalnych samorządów do małych miast i wsi. Młodzieżowe Centra Kariery (MCK) są w uzupełnieniu do działających już w ramach struktur OHP 49 Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej, stacjonarnymi placówkami poradnictwa i informacji zawodowej dla młodzieży. Obecnie na terenie całego kraju działa 30 placówek tego typu. Merytoryczne aspekty ich działania obejmują przede wszystkim poradnictwo i informację zawodową (usługi indywidualne i grupowe). MCK są ponadto placówkami wyspecjalizowanymi w profesjonalnej obsłudze klienta zainteresowanego tematyką przedsiębiorczości jako drogi samozatrudnienia. Kadra doradców zawodowych MCK dysponuje wiedzą oraz szerokim pakietem instrumentów wspomagających ich pracę w tym zakresie. Z usług MCK w ciągu roku korzysta łącznie ponad 52 tys. osób. 30% spośród nich udzielono porad i informacji w zakresie szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Rolę koordynującą w zakresie poradnictwa zawodowego pełni Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej (COMIZ) Komendy Głównej OHP, który prowadzi działalność o charakterze metodyczno-wdrożeniowym, wypracowuje i upowszechniania skuteczne formy pomocy doradczej. Zasoby poradnictwa i informacji zawodowej w OHP Najważniejsze elementy pakietu zasobów poradnictwa i informacji zawodowej oferowanych przez OHP są zorganizowane w trzy działy: 1. Zasoby tradycyjne (drukowane) i publikacje w ramach OHP: teczki informacji o zawodach, przewodniki po zawodach, poradniki i zeszyty ćwiczeń, książki tematyczne, w tym zeszyty metodyczne dla doradców zawodowych, cykl wydawniczy Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym (trzy zeszyty), zawierają refleksje i przykłady w zakresie metod pracy z młodzieżą autorstwa doradców zawodowych OHP, doradców Szkolnych Ośrodków Kariery oraz ekspertów i osób wspierających w kontekście naukowym i organizacyjnym obszary poradnictwa zawodowego dla młodzieży, Edukacja dla rynku pracy. Problemy poradnictwa zawodowego (publikacja pokonferencyjna), 12

13 Młodzież na rynku pracy. Od badań do praktyki (publikacja pokonferencyjna), Zawodoznawstwo w planowaniu kariery zawodowej Krystyny Lelińskiej; 3. Zasoby multimedialne: program komputerowy e-mciz, filmy o zawodach popularnych, o zawodach przyszłości, produkty interaktywne, poradniki i pakiety produktów dla młodzieży na płytach CD wspomagających proces doradzania, np. gry Czy własna firma to miejsce dla Ciebie?, CWaniak, poradniki multimedialne Metody poruszania się po rynku pracy kurs dla młodzieży ; 4. Zasoby on-line: portale i szkolenia e-learningowe: Poradnictwo i orientacja zawodowa dla młodzieży w wieku gimnazjalnym, Poradnictwo i orientacja zawodowa dla młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym, Pierwsze kroki do przedsiębiorczości, Poradnictwo zawodowe w kontekście możliwości młodych Polaków planujących podjęcie pracy za granicą, Metody poruszania się po rynku pracy kurs dla młodzieży poszukującej pracy dwuetapowe szkolenie dla dwóch grup wiekowych młodzieży (starszej i młodszej). Współpraca z innymi podmiotami świadczącymi usługi poradnictwa zawodowego Doradcy zawodowi zatrudnieni w OHP aktywnie współpracują z doradcami zawodowymi Szkolnych Ośrodków Kariery, pedagogami szkolnymi i nauczycielami w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzą też wspólne działania z urzędami pracy, gminnymi centrami informacji zawodowej, miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi lokalnymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz młodzieży uczącej się i wchodzącej na rynek pracy. Najszerzej znaną inicjatywą współpracy na rzecz poradnictwa zawodowego jest realizacja projektu utworzenia systemu współpracy pomiędzy OHP a szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi, w których utworzono Szkolne Ośrodki Kariery. Temu systemowi współpracy nadano nazwę Platforma Programowa OHP dla Szkoły. W ramach Platformy do głównych osiągnięć we współpracy pomiędzy doradcami należy zaliczyć: 13

14 1. Wymianę doświadczeń służącą doskonaleniu kwalifikacji, która odbywała się w ramach organizowanych seminariów, konferencji, szkoleń, warsztatów i innych form spotkań branżowych. 2. Rozwój warsztatu pracy doradcy zawodowego, w ramach którego omawiano zastosowanie metod i narzędzi pracy doradczej, wypracowywano nowe podejścia przydatne w pracy z młodzieżą, opracowywano pakiety nowych informacji do (głównie lokalnego) zastosowania w poradnictwie zawodowym, dzielono się refleksjami na temat sprawdzonych rozwiązań w ramach tzw. wymiany dobrych praktyk. 3. Wspólną realizację i promocję usług przede wszystkim organizację przedsięwzięć angażujących młodzież i pozostałe grupy odbiorców usług poradnictwa zawodowego dedykowanych młodzieży (rodziców, wychowawców, opiekunów itp.). Rezultatem takiego współdziałania stało się zwiększenie dostępności usług poradnictwa i informacji zawodowej. Dzięki współpracy w ramach Platformy Programowej OHP dla Szkoły upowszechnione zostały, co najważniejsze w wymiarze lokalnym małych miejscowości, usługi poradnictwa zawodowego na rzecz młodzieży. Duże znaczenie ma też fakt, że współpraca ta przyczyniła się do wypracowania pakietu zasobów informacyjnych i metodycznych do wykorzystania przez doradców zawodowych i młodzież. Forum projektu jest jego strona internetowa dostępna pod adresem gdzie znaleźć można większość informacji odnośnie do współpracy. Na stronie tej zamieszczono większość produktów multimedialnych przygotowanych w efekcie współpracy. Portal podzielono na dwie części: pierwszą przeznaczoną dla doradców zawodowych, drugą skierowaną do młodzieży. Doradcy zawodowi korzystający z zasobów witryny mają dostęp do dedykowanej specjalnie dla nich zakładki zawierającej systematycznie aktualizowane informacje branżowe. Młodzieży, w ramach portalu, stworzono ścieżkę korzystania z narzędzi wspomagających pracę doradcy zawodowego (pakiet informacji, porad, filmów i gier edukacyjnych). Następstwa realizacji tego projektu współpracy to także integracja środowisk doradców zawodowych pracujących z młodzieżą. Osiągnięcia międzynarodowe OHP były inicjatorem i promotorem pilotażowego projektu Zawsze na kursie realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci. Partnerami w projekcie były instytucje z Austrii, Francji Hiszpanii i Polski (Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu). Projekt realizowany był w latach Grupą docelową byli doradcy zawodowi w krajach partnerskich. Efektem realizacji projektu i jednocześnie najważniejszym jego produktem jest Multimedialne Centrum Warsztatowe z samokształceniowym kursem dla doradców zawodowych Eurodoradztwo doskonalenie warsztatu pracy dorad- 14

15 cy zawodowego oraz branżowym serwisem informacyjnym zawierającym informacje z zakresu poradnictwa zawodowego i rynku pracy. Centrum dostępne jest na stronie internetowej projektu w dwóch wersjach językowych: angielskiej (język projektu) oraz polskiej. Składa się z czterech tematycznych modułów szkoleniowych: I: Udzielanie bezrobotnym i osobom poszukującym pracy indywidualnych i grupowych porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, II: Zarządzanie informacją zawodową w poradnictwie zawodowym, III: Współpraca z pracodawcami w zakresie doboru kandydatów do pracy, IV: Testy psychologiczne diagnozujące umiejętności i predyspozycje zawodowe. Programy rynku pracy Jednostki organizacyjne OHP uczestniczą w realizacji własnych programów. Powstają one w oparciu o różne kryteria, cel, zasięg, rodzaj grupy, zawierają program zatrudnieniowy lub adaptacyjny (kształtowanie umiejętności i postaw). Działalność OHP na rzecz młodzieży ujęta w ofercie programowej OHP znalazła swoje miejsce w realizacji takich projektów, jak: Równy start projektu adresowanego do młodzieży mającej trudności w zaistnieniu na rynku pracy, a zainteresowanej tematyką samozatrudnienia ponad 850 uczestników rocznie; Start w samodzielność przeprowadzenie szkoleń dla 883 osobowej grupy młodych ludzi z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, planowania kariery zawodowej oraz treningi aktywnego poruszania się po rynku pracy; Zaplanuj swoją karierę pomoc dla ponad 1,2 tys. młodych osób z terenów wiejskich poprzez podjęcie szkoleń mających na celu przekwalifikowanie oraz naukę umiejętności uzyskania zatrudnienia; adaptacja bezrobotnych z terenu wsi do pracy w zawodach pozarolniczych oraz pomoc w zakresie podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne z terenów wiejskich; Droga do kariery realizacja dla 2,5 tys. osób podczas lata 2007, regionalnych programów wojewódzkich zawierających szeroki wachlarz działań aktywizujących młodzież, takich jak: szkolenia i kursy zawodowe podnoszące, uzupełniające kwalifikacje uczestników, działania doradcze oraz pośrednictwo pracy. Wdrażanie nowych rozwiązań programowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Szerokie perspektywy w zakresie realizacji zadań ustawowych przez OHP otworzyła możliwość korzystania z funduszy strukturalnych UE, a w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego. Odpowiadając na potrzeby młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym, od 2004 roku 15

16 Ochotnicze Hufce Pracy jako jedna z pierwszych polskich instytucji rozpoczęły realizację projektów współfinansowanych z EFS, kontynuując je w 2005 oraz w latach następnych. Środki EFS stanowią istotne źródło wsparcia podejmowanych przez OHP działań, co przekłada się na wzrost profesjonalizmu świadczonych usług edukacyjnych oraz zwiększenie liczby młodych ludzi, którzy otrzymują realną pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych. OHP realizują jedne z największych projektów EFS biorąc pod uwagę zasięg, jak również liczebność grup beneficjentów. Jako jedyny projektodawca, wskazany w Działaniu 1.5 b) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich zrealizowały w latach cykl projektów Twoja wiedza Twój sukces, obejmujący swoim zasięgiem całą Polskę i wdrażany w ponad 100 jednostkach organizacyjnych OHP. Twoja wiedza Twój sukces to wiodący projekt Ochotniczych Hufców Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Był on realizowany w ramach Działania 1.5 schemat b) Wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Głównym jego celem była aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, zdobycie zawodu oraz usamodzielnienie się. Łącznie wzięło w nim udział ponad beneficjentów; w projekcie uczestniczyła także młodzież niepełnosprawna, która ze względu na dysfunkcje sensoryczne, motoryczne lub intelektualne jest dodatkowo narażona na marginalizację, wyłączenie społeczne i pauperyzację. Na wsparcie, które młodzież otrzymała w ramach projektu złożyły się m.in. szkolenia zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, treningi psychologiczne i terapeutyczne, kursy obsługi komputera, kursy języków obcych. Projekt Szansa Droga do samodzielności realizowany był w okresie od grudnia 2005 do maja 2006 roku na terenie 24 jednostek organizacyjnych OHP, zlokalizowanych w 9 województwach (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, podlaskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie). Głównym jego celem była aktywizacja zawodowa 600 młodych ludzi w wieku lata, pochodzących ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną, nieuczących się i niepracujących. Wsparcie udzielone młodzieży w ramach Projektu obejmowało zarówno szkolenia zawodowe, zajęcia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i planowania kariery zawodowej, warsztaty z zakresu podejmowania indywidualnej działalności gospodarczej, poradnictwo psychologiczne oraz szkolenia językowe. W styczniu 2007 roku OHP rozpoczęły realizację kolejnego projektu finansowanego z EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich , zatytułowanego Czas na samodzielność ; projekt trwać będzie do końca lutego przyszłego roku. Jest to zarazem ostatni projekt OHP wdrażany w ramach SPO RZL Adresatem projektu jest grupa 3000 osób w wieku od 18 do 24 lat, pochodzących ze środowisk dotknię- 16

17 tych ubóstwem, mająca trudną sytuację rodzinną, nie kontynuujących z przyczyn od siebie niezależnych nauki w szkołach średnich bądź wyższych, pozbawiona możliwości realnego zaplanowania własnej kariery zawodowej. Ogólna wartość Projektu to ponad 37 mln zł, z czego na wsparcie EFS przypada zł. Przedsięwzięcie będzie wdrażane na terenie 100 jednostek organizacyjnych OHP. Uczestnicy projektu to: osoby z wykształceniem średnim niepełnym (w tym byli absolwenci liceów profilowanych), zainteresowane uzyskaniem świadectwa dojrzałości, a także istotnych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, niezbędnych do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy (1500 osób); osoby nieuczące się i niepracujące, posiadające wykształcenie średnie, zainteresowane podjęciem nauki na wyższej uczelni (w szczególności na studiach dziennych) oraz równoczesnym uzyskaniem atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, które w sposób istotny poprawią ich sytuację na rynku pracy (1500 osób). Celem projektu jest ułatwienie takim osobom startu życiowego i zawodowego poprzez umożliwienie im uczestnictwa zarówno w szkoleniach zawodowych, jak i w kursach języka angielskiego, profesjonalnych szkoleniach komputerowych (o standardzie European Computer Driving Licence), zajęciach z zakresu ABC przedsiębiorczości, wykładach z zakresu podstawowych elementów prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy, a nawet kursach prawa jazdy. Beneficjenci zamierzający podwyższyć poziom wykształcenia ogólnego będą mogli skorzystać z kursów przygotowawczych do matury, a jeżeli już posiadają wykształcenie średnie z kursów przygotowawczych na wyższe uczelnie. Wszyscy uczestnicy projektu wezmą także udział w treningach, warsztatach oraz konsultacjach psychologicznych, które pomogą im przezwyciężyć poczucie niedostosowania, słabości, zagubienia oraz niewiary we własne siły towarzyszącej niejednokrotnie młodym ludziom przy podejmowaniu niełatwych decyzji dotyczących kształcenia bądź wyboru zawodu. Ważnym elementem projektu będą także warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, mające na celu przyswojenie przez młodego człowieka wiedzy na temat technik skutecznego poruszania się po rynku pracy, pisania życiorysu, sporządzania listu motywacyjnego czy zasad prowadzenia rozmowy z pracodawcą. OHP uczestniczy także w realizacji programów i projektów, których celem jest kreacja nowych rozwiązań w obszarze treści i form poradnictwa zawodowego. Wśród najważniejszych dokonań OHP w tym obszarze wymienić należy projekt Indywidualny Projekt Kariery portfolio dla młodzieży w ramach SPORZL Działanie 1.1. b SPO RZL Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy nr: DWF_2_1.1_290, którego główną ideą jest wypracowanie nowatorskiego pakietu narzędzi stosowanych w pracy z młodzieżowym odbiorcą. W projekcie uczestniczyło 73 doradców zawodowych MCIZ i MCK OHP (bezpośredni beneficjenci) oraz młodzież szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i poszukująca pracy ogółem ponad 2000 osób. Nowo opracowana metodologia obejmująca 17

18 zestaw testów i kwestionariuszy wraz z podręcznikami wejdzie w skład standardowego oprzyrządowania doradców zawodowych OHP i stanie się jednym z głównych elementów pakietu wsparcia doradczego dla młodzieży. Począwszy od 2005 roku Ochotnicze Hufce Pracy uczestniczą obok takich instytucji, jak: MONAR, PCK, PKPS, Krajowa Rada Kuratorów oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski jako partner w projekcie Nowa Droga, realizowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Projekt ten, zainicjowany i koordynowany przez Centralny Zarząd Służby Więziennej (lidera przedsięwzięcia) ma na celu stworzenie spójnego systemu opieki i nadzoru nad osobami opuszczającymi zakłady karne, obejmującego zarówno wsparcie edukacyjne (zgodne z potrzebami beneficjentów i pracodawców), jak i skoordynowaną szeroko rozumianą pomocy postpenitencjarną, w tym pomoc terapeutyczną. Dzięki udziałowi OHP w Partnerstwie (obejmującym m.in. świadczenie usług w zakresie poradnictwa i pośrednictwa pracy) stanie się możliwym udoskonalenie systemu opieki nad skazanymi młodocianymi, którzy po odbyciu kary będą mogli trafić do wybranych ośrodków OHP i tam kontynuować naukę lub pracę. Projekt realizowany jest przy współudziale partnerów, m.in. z Francji, Włoch, Hiszpanii, Estonii i Finlandii. Program Operacyjny Kapitał Ludzki obejmuje: 1) Projekty realizowane centralnie W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Ochotnicze Hufce Pracy określone są jako jeden z beneficjentów wsparcia systemowego (obok PFRON-u, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych), dostępnego w ramach Ogólnopolskiego programu integracji i aktywizacji zawodowej (Działanie 1.3 PO KL). W ramach tego Działania OHP realizować będą następujące projekty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, skierowane do młodzieży w wieku lat, ze szczególnymi trudnościami w dostosowaniu się do warunków życia i pracy, zgłoszone do Planu Działania PO KL na lata W trakcie projektu Identyfikacja potrzeb i oczekiwań młodzieży na rynku pracy przebadani zostaną respondenci następujących grup społecznych młodzieży w wieku lat (w tym szczególna grupę będą stanowili absolwenci OHP), pracodawców i partnerów społecznych których oczekiwania i potrzeby musza być uwzględnione w instrumentach polityki społecznej państwa, przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i marginalizacji młodzieży. Wyniki badań umożliwią zdefiniowanie oczekiwań młodzieży w zakresie kierunków kształcenia i zatrudnienia oraz identyfikację liczby i rodzaju szkoleń i kursów, po odbyciu których zwiększają się szanse na znalezienie zatrudnienia przez młode osoby poszukujące pracy. Analizie poddane zostaną również kursy i szkolenia organizowane przez OHP pod kątem efektywności usług świadczonych na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży. Działaniami projektu OHP jako realizator usług rynku pracy objęta zostanie młodzież zgłaszająca się do Młodzieżowych Centrów Kariery, stanowią- 18

19 cych jednolitą sieć jednostek działających na terenie całego kraju. W ramach projektu beneficjentom zaproponowane zostaną usługi z zakresu poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej oraz indywidualnego planowania kariery zawodowej, świadczone w ramach konsultacji indywidualnych na zasadach powszechnej dostępności dla wszystkich zainteresowanych, jak również warsztaty poszukiwania pracy oraz zajęcia z zakresu planowania dla zorganizowanych grup beneficjentów. Projekt zakłada pokrycie kosztów personelu MCK, kosztów administracyjnych (media, ew. czynsze itp.) oraz kosztów wyposażenia technicznego oraz dydaktycznego MCK w sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz umeblowanie. Ponadto działaniami projektu objęta zostanie także młodzież bezrobotna i poszukująca pracy zgłaszająca się do punktów pośrednictwa pracy, stanowiących jednolitą sieć jednostek. W ramach projektu beneficjentom zaproponowane zostaną usługi z zakresu pośrednictwa pracy (w tym pracy sezonowej i pracy za granicą) świadczone na ogólnie obowiązujących zasadach, określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt zakłada także pokrycie kosztów personelu punktów pośrednictwa pracy, kosztów administracyjnych (media, ew. czynsze itp.) oraz kosztów wyposażenia technicznego oraz dydaktycznego, jak również uzasadnionych działań promocyjnych. Projekt zakłada także rozwój oferty usług edukacyjnych świadczonych przez ośrodki szkolenia zawodowego OHP. W ramach projektu Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój młodzież otrzyma przygotowanie do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy obejmujące wsparcie psychologiczne, poradnictwo, doradztwo oraz informację zawodową. Beneficjentom zaproponowane zostaną szkolenia (m.in. zawodowe, językowe, kursy prawa jazdy itp.) oraz dla uczestników i absolwentów OHP praktyki i staże zawodowe krajowe i zagraniczne w ramach umów podpisywanych przez OHP z pracodawcami. Projekt przewiduje również subsydiowanie zatrudnienia beneficjentów. Grupę docelową będzie stanowiła bezrobotna młodzież, w szczególności o niskim statusie materialnym, która: nie posiada kwalifikacji zawodowych, posiada kwalifikacje zawodowe, ale chce poszerzyć ich zakres o kolejne specjalności zwiększające szansę zatrudnienia, ma ukończone 16 lat i co najmniej rok edukacji w OHP (w gimnazjum lub w zasadniczej szkole zawodowej). W roku 2008 projektem objętych zostanie młodych ludzi w wieku lat; którzy otrzymają wsparcie o wartości ok. 21 mln zl. Realizację wszystkich trzech projektów Komenda Główna OHP planuje rozpocząć z dniem 1 stycznia 2008 roku. Będą one kontynuowane także w latach następnych. 2) Projekty regionalne i lokalne Z przyjętej w PO KL zasady wynika, iż prawie 60% środków Programu przypadnie w udziale samorządom województw, które będą pełnić funkcje instytucji wdrażających dla Priorytetów od VI do X PO KL. Najistotniejszy z punktu 19

20 widzenia Ochotniczych Hufców Pracy to Priorytet VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Alokacja przewidziana dla realizacji tego Priorytetu to euro; wskazuje to wyraźnie, iż w porównaniu z okresem programowania zdecydowanie większa rola we wdrażaniu projektów przypadnie jednostkom regionalnym i lokalnym OHP, które będą samodzielnie aplikować o środki EFS. Podsumowanie Jak pokazuje powyższy tekst, Ochotnicze Hufce Pracy podejmują wiele działań dla wspierania zatrudnienia i zapobiegania bezrobociu młodzieży. Aktywna realizacja programów rynku pracy, w tym także współfinasowanych ze środków europejskich, ma służyć stworzeniu płaszczyzny zintegrowanych i alternatywnych działań umożliwiających młodzieży prawidłowe funkcjonowanie społeczne i efektywność zawodową. Należy podkreślić, że w kontekście kształcenia ustawicznego usługi oferowane w ramach OHP dostępne są w takim czasie i takiej formie, która zachęca młodzież do kontynuowania rozwoju swoich umiejętności i kompetencji przez całe życie w powiązaniu ze zmieniającymi się potrzebami ryku pracy. Nie ma programu realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy, w którym usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy nie były zapewnione wszystkim beneficjentom. Uwzględniając regionalne plany rozwoju, lokalne przedsięwzięcia, strukturę zatrudnienia w regionach, zróżnicowanie grup docelowych w przyszłości planowane jest rozszerzenie podjętych przez OHP działań na rzecz młodzieży, m.in. poprzez rozbudowę sieci jednostek, rozwój i aktualizację metod, narzędzi i zasobów informacyjnych. Bibliografia 1. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich dokument stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (Dz. U. Nr 166, poz z późn. zm.). 2. PAG Uniconsult Ścieżki do Zatrudnienia badanie ścieżek prowadzących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do zatrudnienia w ramach Działania 1.5 SPO RZL Raport końcowy dla Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, sierpień Twoja wiedza Twój sukces. Edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości. Materiały pokonferencyjne. Komenda Główna OHP Warszawa Męcina J., Kucharski M.: Analiza problemowa rezultatów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa

DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY

DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY Warszawa, 23-24.10.2013 r. Urszula Kowalska Dyrektor Biura Rynku Pracy Komenda Główna OHP 1 Ochotnicze Hufce Pracy Państwowa jednostka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku OHP jako realizator usług rynku pracy Ewa Olszówka doradca zawodowy Słupsk, 12 grudzień 2012r. OCHOTNICZE HUFCE PRACY Państwowa jednostka budżetowa - instytucja

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17)

Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17) 39-300 Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17) 583 02 42 mck.mielec@ohp.pl ppp.mielec@ohp.pl Ochotnicze Hufce Pracy w swojej działalności nawiązują do Ochotniczych Drużyn Roboczych (1932 rok) oraz do Junackich

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Dz.U.05.6.41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Poradnictwo zawodowe na stronach www Strony www http://www.doradca-zawodowy.pl Zakres Strona internetowa projektu Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego Poradnictwo w Sieci realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Działalność i zadania

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Działalność i zadania Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Działalność i zadania Podstawy prawne Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa, podległa ministrowi właściwemu do spraw pracy. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r.

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju Doradztwa szkół zawodowych Zawodowego Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Doradztwa Zawodowego Koncepcja funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Ministerstwo Sprawiedliwości, jako jeden z beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne oprogramowanie i publikacje drukowane z dziedziny poradnictwa zawodowego Ogólnopolski Tydzień Kariery 19-25.10.2015 r.

Specjalistyczne oprogramowanie i publikacje drukowane z dziedziny poradnictwa zawodowego Ogólnopolski Tydzień Kariery 19-25.10.2015 r. Specjalistyczne oprogramowanie i publikacje drukowane z dziedziny poradnictwa zawodowego Ogólnopolski Tydzień Kariery 19-25.10.2015 r. Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach Samorządowy

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI 1. Funkcjonowanie WSDZ. 2. Rola i zadania szkoły. 3. Metody i formy pracy adresowane do uczniów. 4. Metody i formy pracy

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu opracowanego przez Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ROLA OHP W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 2020 GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY

DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ROLA OHP W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 2020 GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ROLA OHP W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 2020 GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY KONFERENCJA ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA REALIZACJA PRIORYTETU I WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO I. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn.21.05.2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r.

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym W okresie wdrażania zmian KOWEZiU wspiera nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL)

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Witold Woźniak Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Warszawa, 23 października 2013 r. Przygotowanie do zmian KOWEZiU, jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli, realizował wsparcie

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie 1. Podstawa prawna w odniesieniu do doradztwa zawodowego: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego

Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego Nowe możliwości zdobycia zawodu i planowania ścieżki edukacyjnej uczniów gimnazjum 7 listopada 2012 r. Nowa struktura szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu Szkolny Ośrodek Kariery Szansa na Sukces

Podsumowanie realizacji projektu Szkolny Ośrodek Kariery Szansa na Sukces Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Podsumowanie realizacji projektu Szkolny Ośrodek Kariery Szansa na Sukces Projekt realizowany był w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji?

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Spis treści: 1. Informacja ważnym elementem wprowadzania zmian w oświacie 2. Projekty EFS jako

Bardziej szczegółowo

Wspieranie PDN, PPP, BP w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa plan pracy KOWEZiU na 2015/2016. Warszawa, 26 sierpnia 2015 r.

Wspieranie PDN, PPP, BP w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa plan pracy KOWEZiU na 2015/2016. Warszawa, 26 sierpnia 2015 r. Wspieranie PDN, PPP, BP w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa plan pracy KOWEZiU na 2015/2016 Warszawa, 26 sierpnia 2015 r. Kontekst Rozporządzenie MEN z 26 października 2012 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOBREJ PRAKTYKI. Poradnictwo zawodowe. Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. Ul. Okólna 35 Gorzów Wlkp.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOBREJ PRAKTYKI. Poradnictwo zawodowe. Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. Ul. Okólna 35 Gorzów Wlkp. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOBREJ PRAKTYKI Cel (poradnictwo zawodowe, orientacja zawodowa) Adresaci (edukacja, rynek pracy) Tytuł /Nazwa dobrej praktyki (projektu, działania, przedsięwzięcia) Nazwa realizatora

Bardziej szczegółowo

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych: Opis innowacji Zostać przedsiębiorczym program z program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym 1. Tytuł innowacji: Projekt Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej realizuje usługi z zakresu całożyciowego poradnictwa kariery powstało w 1999 roku

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych Wstęp Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO BD CENTER SPÓŁKA Z O.O. ul. Broniewskiego 1 35-222 Rzeszów tel. (017) 855 20 29 fax (017) 858 12 94 szkolenia@bdcenter.pl www.bdcenter.pl ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Dziennik Ustaw Nr 155 9173 Poz. 920 920 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 2012-2015 województwo pomorskie Witold Woźniak Gdańsk, 27 sierpnia 2014 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe SZKOLENIA OTWARTE-DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć. Nabór: e-mail: walbrzych.ciz@dwup.pl, tel. 74/ 88 66 539, 537, 522 08-12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

Doradca zawodowy w szkole

Doradca zawodowy w szkole Doradca zawodowy w szkole Poradnictwo zawodowe w szkole Na skutek niezmiernie szybkich przemian gospodarczych i społecznych wyraźnie widoczne są dzisiaj wszystkie słabe punkty poradnictwa zawodowego dla

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH Spis treści : 1. Obowiązujące akty prawne dotyczące doradztwa zawodowego w gimnazjum 2. Charakterystyka programu 3. Cele

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Przykłady dobrych praktyk w edukacji "Dzielimy się doświadczeniami"

Formularz zgłoszeniowy Przykłady dobrych praktyk w edukacji Dzielimy się doświadczeniami Formularz zgłoszeniowy Przykłady dobrych praktyk w edukacji "Dzielimy się doświadczeniami" Tytuł/nazwa Zainwestuj w przyszłość projektu/przedsięwzięcia Nazwa szkoły/placówki Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

Metody poszukiwania pracy

Metody poszukiwania pracy Metody poszukiwania pracy Metod poszukiwania zatrudnienia jest wiele, osoby poszukujące pracy często jednak ograniczają się do jednej z nich, nie zdając sobie sprawy z ogółu możliwości. Dobra znajomość,

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Edukacja w okresie programowania

Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Katowice, 30 czerwca 2014 roku Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Projekt 15 lipca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Na podstawie art. 16 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania. W e w n ą t r z s z k o l n y P r o g r a m D o r a d z t w a Z a w o d o w e g o w Z e s p o l e S z k ó ł S p o r t o w y c h w G o r z o w i e W l k p. I. Podstawy prawne programu Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 4 kwietnia 2013 Modernizacja kształcenia zawodowego Cele wdrażanej zmiany: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Realizator Projektów Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - stowarzyszenie oświatowe o wieloletniej tradycji sięgającej połowy XIX wieku Działamy na rynku

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole zawodowej

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole zawodowej Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole zawodowej Prowadzenie: Barbara Matusik Doradca metodyczny ds. doradztwa zawodowego Gorzów Wlkp., 29.08.2016 WARTO WIEDZIEĆ - Doradztwo edukacyjno-zawodowe w dokumentach,

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009 Załącznik nr 4. Charakterystyka założeń Planów działań na lata 2007 2008 i 2009 rok dla Priorytetów VI IX PO KL według województw, z punktu widzenia działań skierowanych do osób w wieku 50+/45+ w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe na stronach www. Euroguidance jest siecią zrzeszającą doradców zawodowych

Poradnictwo zawodowe na stronach www. Euroguidance jest siecią zrzeszającą doradców zawodowych Poradnictwo zawodowe na stronach www Strony www Zakres Serwis poświęcony zagadnieniom poradnictwa zawodowego, planowania kariery oraz wzmocnienia kapitału ludzkiego w kontekście zawodowym. Strona dedykowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Młodzież owa przedsiębi orczość

Młodzież owa przedsiębi orczość Młodzież owa przedsiębi orczość UE o przedsiębiorczości Inicjatywność i przedsiębiorczość to umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i gospodarczym. Najlepiej kształtuje

Bardziej szczegółowo