Warsztaty diagnostyczne Zastosowanie psychologii w zarządzaniu dr B.Bajcar

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warsztaty diagnostyczne Zastosowanie psychologii w zarządzaniu dr B.Bajcar"

Transkrypt

1 Warsztaty diagnostyczne Zastosowanie psychologii w zarządzaniu dr B.Bajcar Nr zajęć Termin Organizacja zajęć Szczegółowy plan Obszary badawcze Założenia metodologiczne projektu Ustalenie tematu i głównych zagadnień teoretycznych Zasady konstruowania narzędzi badawczych Doprecyzowanie tematów, problemu i pytań badawczych Omówienie literatury z wybranego obszaru Omówienie operacjonalizacji zmiennych zależnych Omówienie planu części teoretycznej raportu przygotowanych narzędzi badawczych Omówienie planu części teoretycznej raportu przygotowanych narzędzi badawczych Omówienie planu części teoretycznej raportu przygotowanych planu i narzędzi badań Procedura przeprowadzania badań Dostarczenie opracowanej części teoretycznej raportu ze spisem literatury Prezentacja swojego tematu i założeń dla badań Przygotowanie bazy danych Przygotowanie postępowania statystycznego oraz interpretacyjnego Analiza statystyczna danych Interpretacja rezultatów empirycznych opisu i interpretacji wyników oraz wniosków z badań opisu i interpretacji wyników oraz wniosków z badań opisu i interpretacji wyników oraz wniosków z badań Oddanie pisemnego raportu z przeprowadzonych badań Omówienie prezentacji projektu badawczego prezentacji projektu badawczego Wpisy ocen zaliczeniowych

2 Podstawowa literatura: 1. Bedyńska, S., Brzezicka, A. (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ACADEMIKA. 2. Kaczmarczyk, S. (2003) Badania marketingowe: metody i techniki, Warszawa: PWE. 3. Gruszczyński, L.A. (1999) Kwestionariusze w socjologii, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego 4. Francuz, P., Mackiewicz, R. (2006). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Lublin: Wydawnictwo KUL. 5. Morison, M. (1999). Jak pisać prace pisemne i badawcze... Poznań: Zysk i S-ka. 6. Shaughnessy, J., Zechmeister, E. i Zechmeister, J. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 7. Wieczorkowska, G., Kochański, P, Eljaszuk, M. (2003). Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Literatura uzupełniająca: 1.Adamiec, M., Kożusznik B. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor Kreator - Inspirator. Wydawnictwo AKADE, Kraków 2.Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 3.Covey, S. R. (2004). Zasady skutecznego przywództwa. Rebis, Poznań 4.Czarnecka-Wójcik, E. (2004). Władza menedżerska i przywództwo. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, Katowice 5.Francuz, P., Mackiewicz, R. (2006). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Wydawnictwo KUL, Lublin 6.Gruszczyński, L.A. (1999). Kwestionariusze w socjologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 7.Nosal, C. S. (1999). Psychologia decyzji kadrowych. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 8.Sidor-Rządkowska, M. (2000). Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowniczych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 9.Terelak, J. F. (2001). Psychologia stresu. Wyd. Branta, Bydgosz

3 Tematy do realizacji w roku akademickim 2011/ Efektywność menedżerów samoocena i ocena a. Efektywność zadaniowa b. Efektywność kierowania 2. Efektywność przedsiębiorców samoocena i ocena a. Efektywność zadaniowa b. Efektywność kierowania 3. Skłonność do ryzyka (menedżerów/przedsiębiorców) samoocena i ocena 4. Kreatywność (menedżerów/przedsiębiorców) samoocena i ocena 5. Innowacyjność (menedżerów/przedsiębiorców) samoocena i ocena 6. Giętkość strategiczna (menedżerów/przedsiębiorców) samoocena i ocena 7. Skuteczność działania (menedżerów/przedsiębiorców) samoocena i ocena 8. Percepcja kryzysu gospodarczego przez menedżerów/przedsiębiorców/

4 Jak określać problem i pytania badawcze? Zmienne zależne Zmienne niezależne Odczucia Preferencje Wiedza Postawa Sposób zachowania Płeć x x x Wiek x x Rodzaj produktu branża Cecha psychologiczna Itp. x x x x x x Problem badawczy: związki między cechami demograficznymi i postawą.. Pytania badawcze: 1. Czy (płeć, wiek, itp..) wpływa na (odczucia, wiedzę, sposób zach.).? 2.. Itp.

5 Zasady konstruowania narzędzia badawczego Kwestionariusz ankiety Około 2 stron (czytelny druk) Zrozumiały język Unikanie zdań złożonych Pojęcia powszechnie zrozumiałe Rodzaje skal: Nominalne (np. płeć, wiek [kategorie], stanowisko) Porządkowe (np. hierarchie preferencji) Ilościowe (np. wiek [lata], wyniki na skalach ciągłych np. w testach psychologicznych) Podstawowe rodzaje pytań ze względu na kategorie odpowiedzi Kafeterie (jedno i wielokrotnego wyboru) Skale odpowiedzi (częstości, zgody, natężenia odczuć) Precyzyjne i zrozumiałe instrukcje odpowiadania (np. ile odpowiedzi można zakreślić) Każde pytanie w ankiecie musi służyć odpowiedzi na pytania badawcze nie powinno być takich pozycji w ankiecie, które nie są związane z pytaniami badawczymi (np. miejsce zamieszkania, jeśli to nas nie interesuje)

6 Struktura raportu z projektu badawczego Wstęp Uzasadnienie wyboru tematu, cel pracy Część teoretyczna Opis pojęć, terminów (zmiennych) ważnych dla tematu pracy Opis dotychczasowych badań w tym zakresie Część empiryczna Określenie pytań badawczych Opis procedury i narzędzi badawczych Przedstawienie wyników Interpretacja wyników Zakończenie wnioski z badań Bibliografia Zasady pisania raportu Objętość pracy: max. 40 stron + załączniki Czcionka 12; interlinia1,5 ; marginesy 2,0 cm Część teoretyczna i empiryczna są porównywalne objętościowo Teoria napisana jest własnymi słowami (jak najmniej cytowań) niedopuszczalne jest przepisywanie książek Część empiryczna ma za zadanie odpowiedzieć na postawione pytania badawcze Wyniki badań przedstawione za pomocą podstawowych analiz statystycznych (podnoszą ocenę) Testy różnic lub zależności

7

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 151 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 października 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu dotyczące przebiegu egzaminu dyplomowego oraz związanych z nim procedur administracyjnych i zasad edytorskich przy pisaniu pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski

Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Nauka jest pojęciem wieloznacznym. W ujęciu metodologicznym wyodrębnia się aspekt treściowy, czynnościowy i instytucjonalny. W aspekcie treściowym jest to system należycie

Bardziej szczegółowo

Spis treści UWAGI OGÓLNE 3 CHARAKTERYSTYKA PRACY DYPLOMOWEJ 4. Skrótowe WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW prac dyplomowych 10 EGZAMIN DYPLOMOWY 18

Spis treści UWAGI OGÓLNE 3 CHARAKTERYSTYKA PRACY DYPLOMOWEJ 4. Skrótowe WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW prac dyplomowych 10 EGZAMIN DYPLOMOWY 18 Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Opolski PRACE DYPLOMOWE SEMINARIUM DYPLOMOWE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE MAŁY PRZEWODNIK TECHNICZNY Edward Nycz (opracował) Opole 2014 Spis treści UWAGI

Bardziej szczegółowo

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTRUKTAŻ KONSTRUOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTRUKTAŻ KONSTRUOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTRUKTAŻ KONSTRUOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ Materiał przygotował zespół w składzie: prof.stsw, dr hab. Mariola Wojciechowska dr Anna Hajdukiewicz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRACY BADAWCZEJ Z METODOLOGII

PROJEKT PRACY BADAWCZEJ Z METODOLOGII PROJEKT PRACY BADAWCZEJ Z METODOLOGII TEMAT BADANIA: ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY POSIADANIEM UMYSŁU HUMANISTYCZNEGO VERSUS ŚCISŁEGO A TENDENCJĄ DO SILNEGO POSZUKIWANIA DOZNAŃ 1. Uzasadnienie wyboru tematu oraz

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA i PRACA SOCJALNA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku Przygotowanie pracy dyplomowej: licencjackiej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak

Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak Rzeszów, 20 grudnia 2010 Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak Projekt Systemowy Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Idea i założenia programu

I. WSTĘP. Idea i założenia programu I. WSTĘP Idea i założenia programu Odpowiedzią MEN na potrzebę wzmacniania kapitału społecznego w Polsce jest obowiązkowe wprowadzenie od 2010/2011do gimnazjów projektu edukacyjnego. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika

WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika Załącznik do zarządzenia nr 1/2013 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie pracy dyplomowej i regulaminu dyplomowego WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

Poradnik pisania pracy dyplomowej

Poradnik pisania pracy dyplomowej Poradnik pisania pracy dyplomowej 1. Uwagi ogólne 1.1. Cel pisania pracy dyplomowej W kolegiach nauczycielskich i na innych studiach na poziomie licencjackim celem kształcenia jest nie tylko przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 1. Informacja o wdrożeniu Systemu Uczelniany Wewnętrzny System

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza danych biznesowych 2. Kod przedmiotu: 4_6_42_3_5_6_256 3. Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: SOCJOLOGIA Rok akademicki 011/01 Europejski System Transferu Punktów 1. Informacja o Wydziale 1.1.

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo