Pochodne β-katynonu - nowa generacja niebezpiecznych związków psychostymulujących z grupy dopalaczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pochodne β-katynonu - nowa generacja niebezpiecznych związków psychostymulujących z grupy dopalaczy"

Transkrypt

1 PRACE ORYGINALNE Jolanta B. ZAWILSKA Krzysztof SŁOMIAK Mateusz WASIAK Patrycja WOŹNIAK Michał MASSALSKI Emilia KRUPA Jakub Ł. WOJCIESZAK Pochodne β-katynonu - nowa generacja niebezpiecznych związków psychostymulujących z grupy dopalaczy β-cathinone derivatives a new generation of dangerous psychostimulant designer drugs Zakład Farmakodynamiki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Dodatkowe słowa kluczowe: Mefedron nafyron metylon MDPV kokaina amfetamina ekstazy związki psychostymulujące psychozy kardiotoksyczność hipertermia rabdomioliza niewydolność wielonarządowa Additional key words: Mephedrone naphyrone methylone MDPV cocaine amphetamine ecstasy psychostimulants psychosis cardiotoxicity hyperthermia rhambdomyolysis multiorgan failure Praca finansowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi (503/ /503-01) Syntetyczne pochodne β-katynonu to nowe substancje o działaniu psychostymulującym należące do grupy tzw. dopalaczy. Związki te wykazują znaczne podobieństwo strukturalne do amin katecholowych oraz egzogennych substancji pobudzających ośrodkowy układ nerwowy (OUN): amfetaminy, metamfetaminy, efedryny, 3,4-metylenodioksymetamfetaminy (ekstazy). Do najpopularniejszych β-katynonów zaliczamy m.in. mefedron (4-metylometkatynon, 4-MMC), nafyron (naftylopirowaleron) i MDPV (3,4-metylenodioksylopirowaleron). U podłoża molekularnego działania związków leży hamowanie wychwytu zwrotnego dopaminy, noradrenaliny i serotoniny. Zażycie syntetycznych katynonów wywołuje objawy pobudzenia OUN, często porównywane do działania kokainy, amfetaminy i ekstazy. Przewlekłe stosowanie pochodnych β-katynonu prowadzi do rozwoju tolerancji, uzależnienia psychicznego i fizycznego. W artykule omówiono właściwości farmakologiczne najczęściej stosowanych pochodnych β-katynonu oraz zagrożenia wynikające z ich stosowania, w tym głównie o podłożu neurologicznym, psychicznym, sercowo-naczyniowym i hematologicznym. Przedstawiono także przypadki zgonów spowodowane bezpośrednio ostrym zatruciem katynonami bądź też w wyniku przestępstw i wypadków spowodowanych pod ich wpływem. Synthetic β-cathinone derivatives belong to the novel group of psychostimulant designer drugs. They show significant structural similarity to catecholamines and exogenous central nervous system (CNS) stimulating agents such as amphetamine, methamphetamine, ephedrine, 3,4-methylenedioxy- N-methylamphetamine (MDMA, ecstasy), and act as dopamine, noradrenaline and serotonin reuptake inhibitors. Popular synthetic β-cathinones include e.g. mephedrone (4-methylmethcathinone, 4-MMC), naphyrone (naphthylpyrovalerone) and MDPV (3,4-methylenedioxypyrovalerone). Ingestion of synthetic cathinones produces effects of CNS stimulation, often comparable to those evoked by cocaine, amphetamine and MDMA. Chronic abuse of β-cathinone derivatives leads to the development of tolerance, psychic and physical dependence. This paper discusses pharmacological properties of the most commonly used β-cathinone derivatives as well as risks associated with their abuse. Special emphasis is given to neurological, psychiatric, cardiovascular and hematologic disturbances. Authors also present cases of fatalities caused by acute β-cathinone intoxication or resulting from the drug-related accidents and crimes. Adres do korespondencji: Prof. dr hab. Jolanta B. Zawilska Zakład Farmakodynamiki, UM w Łodzi Łódź, ul. Muszynskiego 1 Tel: Wstęp W okresie ostatnich kilku lat obserwujemy niepokojące zjawisko systematycznego wzrostu liczby dopalaczy o działaniu psychostymulującym, kolokwialnie określanych jako sole do kąpieli czy odżywki do roślin. W Stanach Zjednoczonych częściej stosuje się termin sole do kąpieli, natomiast w Europie - odżywki do roślin. Produkty zawierające psychostymulujące dopalacze najczęściej sprzedawane są drogą internetową w formie sproszkowanej lub krystalicznej, rzadziej jako tabletki lub kapsułki, z adnotacją nie do spożycia przez ludzi lub nie badano w kierunku bezpieczeństwa stosowania i toksyczności. Pomimo tych ostrzeżeń, są one reklamowane jako substancje wywołujące działania podobne do kokainy, amfetaminy, czy ekstazy. Zwykle nazwy produktów handlowych bezpośrednio nawiązują do określonego narkotyku (np. Coco Power, Crack Inside, EXTC, Xtacy ) lub do jego działania (np. Dynamite, Euphoria, Explosion, Loved Up, Mind Candy, Rocket Fuel, Sextasy, Torpedo ) [102]. Analogicznie jak w przypadku innych dopalaczy, produkty zawierające nowe związki psychostymulujące często nie zawierają deklarowanej substancji a ich skład, zarówno jakościowy jak i ilościowy, może się znacznie różnić nawet w obrębie tej samej marki a nawet serii [4,26,29,39,78,101,102]. 386 J.B. Zawilska i wsp.

2 Syntetyczne katynony jako główne związki psychostymulujące występujące w solach do kąpieli / odżywkach dla roślin Charakterystyka Składnikami aktywnymi soli do kąpieli są pochodne katynonu, m.in. mefedron (4-metylometkatynon, 4-MMC), nafyron (naftylopirowaleron) i MDPV (3,4-metylenodioksylopirowaleron). Pierwsza informacja o użyciu mefedronu jako środka psychoaktywnego pojawiła się w Internecie w 2007 roku [76,93]. Związek ten ma kilka rynkowych pseudonimów takich jak: MMCat, MMC Hammer, Meow/Miaow, Meph, Bubles, Fiskrens, Ronzio, Crab, Diablo XXX, Blow [76,101]. W Polsce przyjmuje nazwy potoczne: mef, mefka, Melcia, miau miau. Wiosną 2010 roku po zdelegalizowaniu w Wielkiej Brytanii mefedronu na jego miejsce wprowadzono do sprzedaży nafyron ( Energy-1, NRG-1, Rave ) [10,11,24]. Obecność MDPV ( MAgic, Maddie, Black Rob, super Coke, PV, Cloud9, Powdered Rush, White Horse ) odnotowano w Japonii w 2006 roku, w Niemczech w 2007 roku, w Finlandi w 2008 roku oraz w Wielkiej Brytanii i Polsce po delegalizacji mefedronu [11,86,102]. W Polsce mefedron i nafyron zostały zaklasyfikowane do grupy I-P substancji psychotropowych, a MDPV do grupy IV-P. Syntetyczne katynony to strukturalne analogi katynonu (S-(-)-2-amino-1- fenylopropan-1-on), alkaloidu o działaniu psychostymulującym, który występuje w czuwalniczce jadalnej (khat, Catha edulis) [38]. Cechą charakterystyczną syntetycznych katynonów jest obecność grupy ketonowej w pozycji β łańcucha bocznego (Ryc. 1). W dojrzałych roślinach katynon jest metabolizowany do katyny (1S,2S-pseudoefedryny). Katynon i katyna wywołują efekty podobne do amfetaminy, w tym euforię, wzmożoną koncentrację oraz zwiększoną aktywność psychoruchową, jednak siła ich działania jest słabsza od amfetaminy [12,46]. Ponadto, obydwa związki przyspieszają akcję serca i prowadzą do znaczącego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi [12]. Przewlekłe stosowanie liści czuwaliczki jadalnej zwiększa ryzyko skurczu naczyń wieńcowych i zawału mięśnia sercowego, może wywołać zaburzenia psychiczne (m.in. depresję, anoreksję, psychozy), zaburzenia pamięci operacyjnej, zapalenie błony śluzowej żołądka, obrażenia jamy ustnej i toksyczne uszkodzenie wątroby [2,5,17]. Khat, podobnie jak amfetamina, może zaostrzać objawy psychozy lub indukować napad psychozy u osób z grupy ryzyka [2,5]. przechwycone w Polsce pomiędzy 2008 a 2011 rokiem przez organy ścigania, wykryli w nich związki należące do różnych klas chemicznych, głównie psychostymulujące pochodne piperazyny i katynony (przede wszystkim: MDPV, 4-metyloetylokatynon i mefedron). W Stanach Zjednoczonych MDPV był najczęściej identyfikowaną syntetyczną pochodną katynonu wchodząca w skład soli do kąpieli, natomiast w Europie - mefedron [31,55,82]. Przed delegalizacją mefedron był szeroko stosowany jako tzw. narkotyk imprezowy ( party drug ) w klubach nocnych, dyskotekach, na prywatkach [20,21,77,94]. Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii w listopadzie 2009 roku na 2256 respondentach wykazało, że mefedron był szóstym najbardziej popularnym związkiem psychoaktywnym używanym w trakcie ostatniego miesiąca; w czołówce listy znajdowały się alkohol, tytoń, marihuana, ekstazy i kokaina [94]. Sądzi się, że szybki wzrost popularności mefedronu w latach wynikał z jednej strony ze spadku jakości i czystości ekstazy oraz kokainy na rynku europejskim, a z drugiej legalnego statusu związku, który pociągał za sobą konkurencyjne ceny, łatwą dostępność oraz przekonanie o niskiej szkodliwości [13,14,23,55,88,89,95]. Drogi podania, dawkowanie Syntetyczne katynony najczęściej stosuje się donosowo (wciąganie sproszkowanej substancji i wchłanianie przez błony śluzowe nosa) lub doustnie (tabletki, kapsułki, roztwory w wodzie lub sokach owocowych). W celu jednorazowego przyjęcia dużej dawki często połyka się substancję zawiniętą w bibułkę papierosową (metoda ta nosi żargonową nazwę bombing ). Opisywano także wstrzyknięcia dożylne, podskórne, domięśniowe oraz podania doodbytnicze [21,23,30,32,40-44,55,76,88,94,96]. Syntetyczne katynony bardzo rzadko podaje się bezpośrednio do worka spojówkowego (tzw. eyeballing ) [41]. Typowa sesja mefedronowa, podczas której zwykle zażywa się 1 g związku podzielonego na 5-6 dawek, trwa około 10 godzin [94]. Mefedron po podaniu donosowym, zwykle w dawkach od 25 do 75 mg, działa szybko (w ciągu kilku minut) i krótko (poniżej godziny). Dawki doustne mieszczą się w przedziale mg. Doustne przyjęcie mefedronu wywiera efekty psychiczne po minutach i zwykle trwają one od 2 do 4 godzin. W celu osiągnięcia szybkiego, ale jednocześnie długo utrzymującego się działania, mefedron najpierw wciąga się do nosa, a następnie drugą, większą dawkę połyka [23,76,94,96]. Należy podkreślić, że mefedron stosowany donosowo może mieć podobny potencjał uzależniający jak kokaina [96]. Użytkownicy, którzy przyjmowali mefedron drogą dożylną opisywali uczucie intensywnego pieczenia w okolicy wkłucia. Powtarzane przyjmowanie mefedronu drogą dożylną może prowadzić do powstania zatoru żylnego, a także wywoływać infekcje i zmiany skórne (nadżerki, pęcherze, grudki, zmiany martwicze), co z kolei ogranicza ilość wstrzyknięć do 2-3 w jedno miejsce [88]. MDPV działa znacznie silniej od mefedronu. Działanie psychoaktywne wywierają dawki 3-5 mg, natomiast przeciętne dawki zawierają się w przedziale 5-20 mg. Ryzyko przedawkowania związku jest duże, albowiem bardzo często sprzedawany jest on w opakowaniach zawierających 500 mg, których etykiety sugerują zwiększanie przyjmowanej dawki do 50 mg i więcej. Działanie MDPV zażytego doustnie pojawia się po upływie minut i utrzymuje do 6-8 godzin [40,73]. Podobnie jak w przypadku mefedronu, podczas jednej sesji często sto- Rozpowszechnienie Ostatnio opublikowane wyniki badań w ramach programu Psychonaut Web Mapping Project, w którym analizowano informacje pojawiające się na stronach i forach internetowych wykazały, że mefedron, MDPV i nafyron należą do grupy 30 najbardziej popularnych spośród 414 zidentyfikowanych związków psychoaktywnych stosowanych Europie [22]. Zuba i Byrska [102] analizując substancje psychoaktywne obecne w 449 dopalaczach (tabletki, kapsułki, proszek), które zostały Rycina. 1 Porównanie struktury mefedronu, amin katecholowych i popularnych związków psychostymulujących. Structural comparison of mephedrone, catecholamines and popular psychostimulants. Przegląd Lekarski 2013 / 70 / 6 387

3 suje się kilka dawek MDPV [40,42,43]. Typowe dawki nafyronu mieszczą się w zakresie mg, a dawkę 50 mg uważa się za wysoką. Początek działania związku obserwuje się po 5-10 minutach przy podaniu donosowym oraz po upływie 30 do 60 minut w przypadku zażycia doustnego. Z reguły objawy ze strony OUN utrzymują się od 30 minut do 2 godzin po podaniu donosowym oraz do 4 godzin po podaniu doustnym [41]. W celu zmniejszenia działań ubocznych oraz nasilenia działań pożądanych mefedron i MDPV, a także prawdopodobnie inne pochodne katynonu, stosuje się w połączeniu z alkoholem, lekami (np. β-blokerami, pochodnymi benzodiazepiny o działaniu anksjolitycznym, famodytyną, omeprazolem, domperidonem, ketaminą, zopiklonem) bądź narkotykami (marihuaną, kokainą, amfetaminą) [14,23,42,55,76,88,96,102]. Metabolizm Syntetyczne katynony i ich metabolity mogą być oznaczane przy użyciu chromatografii gazowej/cieczowej sprzężonej ze spektrometrią masową [10,11,35,48,50,57-59,61,67,81,91]. W ludzkim moczu wykryto siedem metabolitów mefedronu [59]. W warunkach in vitro I faza metabolizmu mefedronu przebiega przy udziale cytochromu P450 2D6 (CYP2D6), udział innych enzymów zależnych od NADPH jest znacznie mniejszy [70]. MDPV jest metabolizowany do metylokatecholu i pirolidyny, które w kolejnym etapie ulegają sprzęganiu z kwasem glukuronowym i są wydalane z moczem [57,83]. Syntetyczne katynony molekularny mechanizm działania Wykazano, że syntetyczne katynony z łatwością przechodzą przez barierę krew-mózg [80]. Związki te, analogicznie do strukturalnie podobnej do nich fenyloetyloaminy, mogą występować w dwóch formach stereoizomerycznych, które różnią się siłą działania. Syntetyczne katynony są silnymi inhibitorami białek transportujących monoaminy ze szczeliny synaptycznej do neuronu (DAT transportera dopaminy, NAT transportera noradrenaliny i SERT transportera serotoniny), ale ich selektywność wobec DAT, NAT i SERT znacznie się różni [6,51,53,56,80]. Siła działania pochodnych katynonu na transportery monoamin przedstawia się następująco [80]: - Inhibicja DAT: MDPV, pirowaleron >> nafyron, metylokatynon >butylon, mefedron, metylon, etylon, flefedron > katynon. - Inhibicja NAT: pirowaleron, MDPV > metylokatynon > katynon, flefedron, nafyron, mefedron. - Inhibicja SERT: nafyron > etylon, mefedron, butylon.>> pozostałe związki. Dodatkowo katynon, metylokatynon, flefedron i mefedron uwalniają dopaminę. Metkatynon i flefedron również uwalniają serotoninę, aczkolwiek tylko wówczas, gdy były zastosowane w wysokich stężeniach [79]. Mefedron, flefedron i metylokatynon są jedynym katynonami, które wykazywały istotne wiązanie z receptorem 5-HT 2A [51,80]. Związki te oraz katynon wiążą się również z receptorami α1-adrenergicznymi [80]. Syntetyczne katynony w oparciu o ich siłę działania jako inhibitory DAT, NAT i SERT oraz zdolność do uwalniania neuroprzekaźników zostały podzielone na trzy grupy [80]: 1. Katynony o działaniu zbliżonym do kokainy i ekstazy: mefedron, metylon, etylon, butylon i nafyron. Związki te, podobnie jak kokaina, działają jako nieselektywne inhibitory wychwytu monoamin z względną siłą inhibicji DAT większą od 1 do 5 razy w porównaniu do SERT [19,37,51,65,80]. Ponadto, z wyjątkiem nafyronu, związki te indukują uwalnianie serotoniny, w czym naśladują działanie ekstazy [6,37,65,80]. Badania przeprowadzone na szczurach z wykorzystaniem techniki mikrodializy wykazały, że mefedron podnosił zewnątrzkomórkowe stężenie dopaminy w jądrze półleżącym przegrody, kluczowej struktury układu nagrody [6,7,47]. 2. Katynony metamfetaminopodobne: katynon, metylokatynon i flefedron. Podobne jak amfetamina i metamfetamina działają jako preferencyjne inhibitory wychwytu zwrotnego amin katecholowych (dopaminy i noradrenaliny). Ponadto, stymulują uwalnianie dopaminy [18,46,65,80]. 3. Katynony pirowaleronowe, pirowaleron i MDPV, są silnymi i wybiórczymi inhibitorami wychwytu zwrotnego dopaminy i noradrenaliny. Nie wpływają na proces uwalniania monoamin [80]. Na poziomie komórkowym, mefedron pobudza proces ekspresji czynnika transkrypcyjnego c-fos w określonych strukturach mózgowych. Obserwowano silną ekspresję c-fos w korze mózgowej, prążkowiu i polu brzusznym nakrywki (tego typu zmiany uważa się za typowe dla metamfetaminy) oraz w jądrze nadwzrokowym, która jest charakterystyczna dla ekstazy [60]. Objawy działania syntetycznych β-katynonów Zażycie syntetycznych katynonów wywołuje objawy pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN), często porównywane do działania kokainy, amfetaminy i ekstazy: wzrost aktywności psychofizycznej, podwyższoną czujność, euforię, podniecenie, wzrost empatii, łatwość komunikacji interpersonalnej, nasilenie odczuć zmysłowych, bardziej intensywne odbieranie muzyki, umiarkowane pobudzenie seksualne, zakłócenia percepcji, anoreksję, bezsenność [3,9,14,31,40,41,92,94, 96,101]. Spośród osób, które zażywały zarówno ekstazy jak i kokainę, dwukrotnie więcej uważało, że działanie mefedronu jest bardziej zbliżone do ekstazy niż do efektów wywieranych przez kokainę [14]. Wyniki dotychczasowych badań sugerują, że mefedron możne mieć większy potencjał uzależniający niż ekstazy [13,14,20]. Spektrum działań niepożądanych syntetycznych katynonów jest bardzo szerokie [1,3,8,9,20,25,31-34,36,40,44,45,49,62-64,66,68,69,71,72,76,77,79,82,84, 85,87,88,92,95-100]. Zaliczamy do nich objawy: - Sercowo-naczyniowe - tachykardia zatokowa, kołatanie serca, bóle w klatce piersiowej, nadciśnienie, zmiany odcinka S-T w zapisie EKG, zapalenie mięśnia sercowego, zatrzymanie akcji serca. - Hematologiczne - zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (ang. disseminated intravascular coagulation; DIC), trombocytopenia, anemia. Zespół DIC był przyczyną zgonów trzech osób zażywających MDVP. - Poznawcze - dezorientacja, długotrwałe osłabienie funkcji poznawczych, obniżenie sprawności umysłowej, problemy z kojarzeniem nazw, miejsc i czasu. - Psychiczne drażliwość, agresja (czasem objawiająca się przemocą), niepokój, napady paniki, brak motywacji, wycofanie społeczne, anhedonia, depresja, myśli samobójcze. - Neurologiczne bezsenność, zaburzenia architektury snu, koszmary nocne, dreszcze, drgawki, hipertermia, rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia, parastezje, bruksizm, mimowolne ruchy kończyn, bóle i zawroty głowy. - Percepcyjne urojenia paranoidalne, omamy słuchowe i wzrokowe (często w postaci osób stanowiących zagrożenie - śledzących i czyhających na życie). - Ze strony przewodu pokarmowego nudności, wymioty, bóle brzucha. - Inne nadmierna potliwość prowadząca do odwodnienia, hiponatremia, hiperkaliemia, hiperurykemia, wzrost poziomu kreatyniny i kinazy kreatyninowej, kwasica metaboliczna, suchość w jamie ustne, utrata masy ciała w przypadku długotrwałego zażywania. Odnotowano przypadek 15-letniej dziewczynki, u której po spożyciu mefedronu i alkoholu doszło do rozwoju izowolemicznej, hipoosmotycznej hiponatremii z encefalopatią i podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym [75]. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi, wywołanymi przez omawianą grupę związków są objawy sercowo-naczyniowe, neurologiczne i psychiczne [63]. Znane są przypadki ostrych psychoz paranoidalnych wśród użytkowników syntetycznych katynonów, opisywane jako śmiertelny strach przed nieznajomymi (de facto urojonymi) osobami, planującymi napad i morderstwo [3,25,36,49,68,69]. Obecnie uważa się, że psychoza wywoływana przez syntetyczne katynony może być wynikiem zespołu serotoninowego [45,62]. Zaburzenia psychiczne obserwowano głównie po zażyciu wysokich lub wielokrotnych dawek w trakcie jednej sesji, a także wśród osób z psychobiologicznymi predyspozycjami [87,96]. Rozwój uzależnienia, tolerancji oraz zespołu odstawienia odnotowano głównie po częstym zażywaniu wysokich dawek mefedronu oraz MDPV [14,16,82,88,92,96]. Ostatnio opisano przypadek 33-letniego mężczyzny, który przez 2 miesiące przyjmował mefedron oraz MDPV. Mężczyzna twierdził, że doświadczane przez niego efekty psychiczne różniły się znacznie w zależności od przyjętej substancji. Mefedron wywoływał silne pobudzenie psychoruchowe, natomiast w przypadku MDPV dominowały omamy wzrokowe i słuchowe. U mężczyzny doszło do rozwoju głębokiej apatii. Przestał wykonywać podstawowe prace domowe, robić zakupy, a nawet dbać o higienę osobistą. Próby odstawienia 388 J.B. Zawilska i wsp.

4 mefedronu były nieefektywne i skutkowały najgorszymi objawami odstawienia narkotyków, jakich kiedykolwiek doświadczył. Towarzyszyło im pobudzenie i silne napięcie mięśni szkieletowych wymuszające ciągły ruch. Ostatecznie mężczyzna zwiększał dawki spożywanego związku, nie w celu odczuwania przyjemności, ale złagodzenia objawów odstawienia [92]. Efekty takie jak odwodnienie, rabdomioliza z niewydolnością nerek oraz niewydolność wątroby [1,8,9,33,63] mogą prowadzić do niewydolności wielonarządowej i zgonu [64]. Ostatnio opisano 5 przypadków klinicznych, w których doszło do rozległych uszkodzeń kończyn górnych po wstrzyknięciach MDPV. U czterech mężczyzn po wstrzyknięciu dożylnym roztworu MDPV wystąpiło zapalenie skóry i podskórnej tkanki łącznej, zakrzepowe zapalenie żył oraz rozległe ropnie [28]. W piątym przypadku, 2 dni po wstrzyknięciu domięśniowym MDPV, rozległe zapalenie podskórnej tkanki łącznej rozwinęło się w nekrotyczne zapalenie powięzi. Początkowo pacjentka reagowała na antybiotyki szerokowidmowe, później jednak jej stan drastycznie się pogorszył, doszło do zagrażającej życiu nekrozy tkanek ramienia. Pacjentka przeszła zabieg amputacji ramienia, jednostronnej mastektomii oraz wycięcia martwiczej tkanki z klatki piersiowej [74]. Zgony wywołane przez syntetyczne β-katynony Dickson i wsp. (2010) opisali zgon mężczyzny w wyniku zażycia mefedronu i heroiny [27]. W kolejnym przypadku 36- letni mężczyzna zmarł na skutek wykrwawienia, po tym jak w napadzie szału rozbijał szyby wystawowe. Badania toksykologiczne wykazały wysokie stężenie mefedronu we krwi i w treści żołądkowej, a przyczynę zgonu określono jako zatrucie mefedronem [52]. Maskell i wsp. [54] opisali cztery śmiertelne przypadki związane ze stosowaniem mefedronu. Pierwszy przypisano wyłącznie zażyciu mefedronu. Drugi związany był z toksycznym działaniem mefedronu, powikłanym zwłóknieniem serca i miażdżycą tętnic wieńcowych. Łączne działanie mefedronu i metadonu uznano za przyczynę trzeciego zgonu. Ostatni przypadek opisuje zgon młodego mężczyzny spowodowany licznymi ranami tłuczonymi powstałymi w wyniku wypadku samochodowego. Analiza krwi mężczyzny wykazała obecność mefedronu [54]. Do początku października 2010 roku zatrucia wywołane mefedronem były prawdopodobną przyczyną 45 zgonów w Anglii, 12 w Szkocji, 1 w Walii i 1 w północnej Irlandii oraz 1 na wyspie Guernsey [11]. Analiza danych zgromadzonych do 31 sierpnia 2011 roku w ramach United Kingom National Programme on Substance Abuse Deaths wykazała 128 przypadków zgonów związanych z syntetycznymi katynonami. Mefedron został zidentyfikowany w badaniach pośmiertnych w 90 przypadkach, z czego znaczącą liczbę zgonów stanowiły samobójstwa (18 przypadków, z czego 11 przez powieszenie). Stosowanie wyłącznie mefedronu było przyczyną 8 zgonów [77]. W ostatnim czasie pojawiły się również opisy zgonów wywołanych przez MDPV. 40- Letni mężczyzna, po zażyciu MDPV drogą iniekcji a następnie donosowo, został przyjęty do szpitala w stanie silnego pobudzenia, któremu towarzyszyły urojenia. Na izbie przyjęć u pacjenta wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Pomimo przywrócenia akcji serca, stan pacjenta uległ gwałtownemu pogorszeniu. Doszło do hipertermii, rabdomiolizy, niedokrwistości, trombocytopenii, kwasicy oraz uszkodzenia mózgu wywołanego niedotlenieniem, a następnie zgonu [64]. Kolejny przypadek opisuje 20-letniego mężczyznę z tachykardią oraz hipertermią (39,6 C), u którego rozwinął się zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego. Mężczyzna zmarł po upływie 8 godzin. Za przyczynę zgonu uznano toksyczne działanie MDPV [100]. Kolejny przypadek opisuje 48-letnią kobietę, która przyjęła doustnie MDPV, po czym straciła przytomność. W momencie rozpoczęcia hospitalizacji, u kobiety stwierdzono hipertermię, tachykardię, marmurkową skórę, zlewne poty oraz zwężone źrenice. W drugiej dobie pobytu w szpitalu u pacjentki rozwinęła się hipotensja. Kolejnego dnia u kobiety nastąpił krwotok z jamy ustnej i pochwy. Kobieta zmarła w 4 dobie hospitalizacji [100]. Opisano 4 przypadki śmiertelne, w których w próbkach pobranych post mortem wykryto metylon. Ofiarami były: 21-letnia kobieta, która zginęła w wypadku samochodowym podczas ucieczki przed policją, 19- letni mężczyzna, który stracił przytomność podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych, 38-letni mężczyzna, który zginął w wyniku postrzału w głowę (prawdopodobnie samobójstwo) oraz jego 35-letnia partnerka, której przyczyną zgonu była rana cięta szyi i postrzelenie w głowę (prawdopodobnie zabójstwo) [15]. Odnotowano zgon 24-letniej kobiety w wyniku przyjęcia dwóch kapsułek zawierających metylon i butylon, sprzedanych jako Ecstasy. U pacjentki stwierdzono tachykardię, przyspieszenie oddechu, nadciśnienie, hipertermię i nadmierne pocenie się, drżenie i zwiększone napięcie mięśni szkieletowych. Następnie doszło do rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, niewydolności wielonarządowej i zgonu [90]. Mężczyzna w wieku 21 lat w próbie samobójczej połknął 10 tabletek o nazwie Amph-i-bia. W chwili przyjęcia do szpitala pacjent był przytomny, ale zdezorientowany co do miejsca i czasu. U mężczyzny stwierdzono tachykardię, hipertermię (41,2 C), wzmożone napięcie mięśni szkieletowych, nadmierne wydzielanie śliny oraz rozszerzone źrenice, które nie reagowały na światło. U pacjenta wystąpiły drgawki, skaza krwotoczna, zatrzymanie akcji serca i oddechu. Mężczyzna zmarł w szóstej godzinie hospitalizacji. Badania toksykologiczne wątroby oraz krwi wykazały obecność syntetycznej pochodnej katynonu: 2-metyloamino-1-(3,4- metylenodioksyfenylo)butan-1-onu [72]. Leczenie zatruć syntetycznymi β-katynonami Ze względu na brak specyficznej odtrutki na syntetyczne katynony, zatrucia tymi związkami powinny być leczone tak jak inne zatrucia związkami sympatykomimetycz-nymi, np. kokainą czy amfetaminą. W celu opanowania pobudzenia stosuje się pochodne benzodiazepiny (np. lorazepam, diazepam) oraz leki przeciwpsychotyczne (np. haloperidol, risperidon). W przypadku hipertermii należy zastosować intensywne ochładzanie ciała. Należy zapewnić drożność dróg oddechowych oraz zastosować płyny wyrównawcze. Toksyczny wpływ syntetycznych katynonów na pracę nerek, wątroby, serca i układu hematologicznego jest bezwzględnym wskazaniem do stałego monitorowania pacjenta [3,8,63,68,73,85]. Podsumowanie Pomimo zaostrzeń przepisów dotyczących posiadania, produkcji, przetwarzania i obrotu syntetycznych pochodnych β-katynonu, nadużywanie tych związków w celach rekreacyjnych ciągle wzrasta. Związki te wywierają toksyczne działania nie tylko na OUN ale również na układ sercowo-naczyniowy, przewód pokarmowy, nerki i mięśnie szkieletowe. Częste zażywanie wysokich dawek syntetycznych katynonów powoduje rozwój tolerancji, uzależnienie oraz w przypadku odstawienia - zespół abstynencyjny. Związki te mogą również wywołać niewydolność wielonarządową prowadzącą do śmierci. Stosowanie syntetycznych β-katynonów powinno być uznane jako poważne zagrożenie dla zdrowia i życia, a zatrucia najczęściej stosowanymi związkami powinny być monitorowane przez oddziały zatruć oraz placówki medycyny sądowej. Piśmiennictwo 1. Adebamiro A., Perazella M.A.: Recurrent acute kidney injury following bath salts intoxication. Am. J. Kidney Dis. 2012, 59, Al-Habori M.: The potential adverse effects of habitual use of Catha edulis (khat). Expert Opin. Drug Saf. 2005, 4, Antonowicz J.L., Metzger A.K., Ramanujam S.L.: Paranoid psychosis induced by consumption of methylenedioxypyrovalerone: two cases. Gen. Hosp. Psych. 2011, 33, 640.e5. 4. Ayres T.C., Bond J.W.: A chemical analysis examining the pharmacology of novel psychoactive substances freely available over the internet and their impact on public (ill)health. Legal highs or illegal highs? BMJ Open 2, 2012, pii: e Balint E.E., Falkay G., Balint G.A.: Khat - a controversial plant. Wien. Klin. Wochenschr. 2009, 121, Baumann M.H., Ayestas M.A.Jr., Partilla J.S. et al.: The designer methcathinone analogs, mephedrone and methylone, are substrates for monoamine transporters in brain tissue. Neuropsychopharmacology 2012, 37, Baumann M.H., Partilla J.S., Lehner K.R. et al.: Powerful cocaine-like actions of 3,4- methylenedioxypyrovalerone (MDPV), a principal constituent of psychoactive bath salts products. Neuropsychopharmacology 2013, 38, Borek H.A., Holstege C.P.: Hyperthermia and multiorgan failure after abuse of Bath Salts containing 3,4-methylenedioxypyrovalerone. Ann. Emerg. Med. 2012, 60, Boulanger-Gobeil C., St-Onge M., Laliberté M., Auger P.L.: Seizures and hyponatremia related to ethcathinone and methylone poisoning. J. Med. Toxicol. 2012, 8, Brandt S.D., Freeman S., Sumnall H.R. et al.: Analysis of NRG Legal highs in the UK: identification and formation of novel cathinones. Drug Test. Anal. 2011, 3, Brandt S.D., Sumnall H.R., Measham F., Cole J.: Analyses of second-generation legal highs in the UK: initial findings. Drug Test. Anal. 2010, 2, Brenneisen R., Fisch H.U., Koelbing U. et al.: Amphetamine-like effects in humans of the khat alkaloid Przegląd Lekarski 2013 / 70 / 6 389

5 cathinone. Br. J. Clin. Pharmacol. 1990, 30, Brunt T.M., Poortman A., Niesink R.J., van den Brink W.: Instability of the ecstasy market and a new kid on the block: mephedrone. J. Psychopharmacol. 2011, 25, Carhart-Harris R.L., King L.A., Nutt D.J.: A webbased survey on mephedrone. Drug Alcohol. Depend. 2011, 118, Cawrse B.M., Levine B, Jufer R.A. et al.: Distribution of methylone in four postmortem cases. J. Anal. Toxicol. 2011, 36, Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Emergency department visits after use of a drug sold as bath salts - Michigan, November 13, March 31, MMWR Morb. Mortal Wkly. Rep. 2011, 60, Colzato L.S., Ruiz M.J., van den Wildenberg W.P., Hommel B.: Khat use is associated with impaired working memory and cognitive flexibility. PLoS One 2011, 6, e Cozzi N.V., Foley K.F.: Methcathinone is a substrate for the serotonin uptake transporter. Pharmacol. Toxicol. 2003, 93, Cozzi N.V., Sievert M.K., Shulgin A.T. et al.: Inhibition of plasma membrane monoamine transporters by β-ketoamphetamines. Eur. J. Pharmacol. 1999, 381, Dargan P.I., Albert S., Wood D.M.: Mephedrone use and associated adverse effects in school and college/ university students before the UK legislation change. QJM 2010, 103, Dargan P.I., Sedefov R., Gallegos A., Wood D.M.: The pharmacology and toxicology of the synthetic cathinone mephedrone (4-methylmethcathinone). Drug Test. Anal. 2011, 3, Deluca P., Davey Z., Corazza O. et al.: Identifying emerging trends in recreational drug use; outcomes from the Psychonaut Web Mapping Project. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psych. 2012, 39, Deluca P., Schifano F., Davey Z. et al.: Psychonaut Web Mapping Research Group. Mephedrone Report reports/mephedrone.pdf. 24. De Paoli G., Maskell P.D., Pounder D.J.: Naphyrone: Analytical profile of the new legal high substitute for mephedrone. J. Foren. Legal Med. 2011, 18, Derungs A., Schietzel S., Meyer M.R. et al.: Sympathomometic toxicity in a case of analytically confirmed recreational use of naphyrone (naphthylpyrovalerone). Clin. Toxicol. 2011, 49, Davies S., Wood D.M., Smith G. et al.: Purchasing legal highs on the Internet--is there consistency in what you get? QJM 2010, 103, Dickson A.J., Vorce S.P., Levine B., Past M.R.: Multiple-drug toxicity caused by the coadministration of 4-methylmethcathinone (mephedrone) and heroin. J. Anal. Toxicol. 2010, 34, Dorairaj J.J., Healy C., McMenamin M., Eadie P.A.: The untold truth about bath salt highs: A case series demonstrating local tissue injury. J. Plast. Reconstr. Aesthet. Surg. 2012, 65, e European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction: The state of the drugs problem in Europe. Annual Report 2010, 91. eu/publications/annual-report/ European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction: Report on the risk assessment of mephedrone in the framework of the Council Decision on new psychoactive substances europa.eu/attachements.cfm/att_116646_en_tda- K11001ENC_WEB-OPTIMISED%20FILE.pdf 31. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction: Synthetic cathinones emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/synthetic-cathinones. 32. Forrester M.B.: Synthetic cathinone exposures reported to Texas Poison Centers. Am. J. Drug Alcohol Abuse 2012, 38, Fröhlich S., Lambe E., O Dea J.: Acute liver failure following recreational use of psychotropic head shop compounds. Ir. J. Med. Sci. 2011, 180, Fullajtar M., Ferencz C.: Designer drug induced psychosis. Neuropsychopharmacol. Hung. 2012, 14, Gibbons S., Zloh M.: An analysis of legal high mephedrone. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2010, 20, Goshgarian A.M., Caplan J.P.: Bath salt abuse: Neuropsychiatric effects of cathinone derivatives. Psychosomatics 2011, 52, Hadlock G.C., Webb K.M., McFadden L.M. et al.: 4-Methylmethcathinone (mephedrone): neuropharmacological effects of a designer stimulant of abuse. J. Pharmacol. Exp. Ther. 2011, 339, Hassan N.A., Gunaid A.A., Murray-Lyon I.M.: Khat (Catha edulis): health aspects of khat chewing. East Mediterr. Health J. 2007, 13, Hillebrand J., Olszewski D., Sedefov R.: Legal highs on the Internet. Subst. Use Misuse 2010, 45, Info.sheet: MDPV Info.sheet: Naphyrone James D., Adams R.D., Spears R. et al.: on behalf of the National Poisons Information Service: Clinical characteristics of mephedrone toxicity reported to the UK National Poisons Information Service. Emerg. Med J., 2011, 28, Joksovic P., Mellos N., van Wattum P.J., Chiles C.: Bath salts -induced psychosis and serotonin toxicity. J. Clin. Psychiatry 2012, 73, Kalix P.: Pharmacological properties of the stimulant khat. Pharmacol. Ther. 1990, 48, Kehr J., Ichinose F., Yoshitake S. et al.: Mephedrone, compared with MDMA (ecstasy) and amphetamine, rapidly increases both dopamine and 5-HT levels in nucleus accumbens of awake rats. Br. J. Pharmacol. 2011, 164, Khreit O.I.G., Grant M.H., Zhong T. et al.: Elucidation of the Phase I and Phase II metabolic pathways of (±)-4 -methylmethcathinone (4-MMC) and (±)-4 - (trifluoromethyl(methcathinone) (4-TFMMC) in rat liver hepatocytes using LC-MS and LC-MC. J. Pharm. Biomed. Anal. 2013, 72, Kyle P.B., Iverson R.B., Gajagowni R.G., Spencer L.: Illicit bath salts: not for bathing. J. Miss. State Med. Assos. 2011, 52, Locos O., Reynolds D.: The characterization of 3,4-dimethylmethcathinone (3,4-DMMC). J. Forensic Sci. 2012, 57, López-Arnau R., Martínez-Clemente J., Pubill D. et al.: Comparative neuropharmacology of three psychostimulant cathinone derivatives: butylone, mephedrone and methylone. Br. J. Pharmacol. 2012, 167, Lusthof K.J., Oosting R., Maes A. et al.: A case of extreme agitation and death after the use of mephedrone in The Netherlands. Forensic Sci. Int. 2011, 206, Martínez-Clemente J., Escubedo E., Pubill D., Camarasa J.: Interaction of mephedrone with dopamine and serotonin targets in rats. Eur. Neuropsychopharmacology 2012, 22, Maskell P.D., De Paoli G., Seneviratne C., Pounder D.J.: Mephedrone (4-methylmethcathinone)-related deaths. J. Anal. Toxicol. 2011, 35, McElrath K., O Neill C.: Experiences with mephedrone pre- and post-legislative control: Perceptions of safety and sources of supply. Int. J. Drug Policy 2011, 22, Meltzer P.C., Butler D., Deschamps J.R., Madras B.K.: 1-(4-Methylphenyl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan- 1-one (pyrovalerone) analogues: a promising class of monoamine uptake inhibitors. J. Med. Chem. 2006; Meyer M.R., Du P., Schuster F., Maurer H.H.: Studies on the metabolism of the α-pyrrolidinophenone designer drug methylenedioxy-pyrovalerone (MDPV) in rat and human urine and human liver microsomes using GC-MS and LC-high-resolution MS and its detectability in urine by GC-MS. J. Mass Spectrom. 2010, 45, Meyer M.R., Vollmar C., Schwaninger A.E. et al.: New cathinone-derived designer drugs 3-bromomethcathinone and 3-fluoro-methcathinone: studies on their metabolism in rat urine and human liver microsomes using GC-MS and LC-high-resolution MS and their detectability in urine. J. Mass Spectrom. 2012, 47, Meyer M.R., Wilhelm J., Peters F.T., Maurer H.H.: Beta-keto amphetamines: studies on the metabolism of the designer drug mephedrone and toxicological detection of mephedrone, butylone, and methylone in urine using gas chromatography-mass spectrometry. Anal. Bioanal. Chem. 2010, 397, Motbey C.P., Hunt G.E., Bowen M.T. et al.: Mephedrone (4-methylmethcathinone, meow ): acute behavioural effects and distribution of Fos expression in adolescent rats. Addict. Biol. 2012, 17, Mueller D.M., Rentsch K.M.: Generation of metabolites by an automated online metabolism method using human liver microsomes with subsequent identification by LC-MS(n), and metabolism of 11 cathinones. Anal. Bioanal. Chem. 2012, 402, Mugele J., Nañagas K.A., Tormoehlen L.M.: Serotonin syndrome associated with MDPV use: a case report. Ann. Emerg. Med. 2012, 60, Murphy C.M., Dulaney A.R., Beuhler M.C., Kacinko S.: Bath Salts and Plant Food products: the experience of one regional US Poison Center. J. Med. Toxicol. 2013, 9, Murray B.L., Murphy C.M., Beuhler M.C.: Death following recreational use of designer drug bath salts containing 3,4-methylenedioxypyrovalerone (MDPV). J. Med. Toxicol. 2012, 8, Nagai F., Nonaka R., Satoh Hisashi Kamimura K.: The effects of non-medically used psychoactive drugs on monoamine neurotransmission in rat brain. Eur. J. Pharmacol. 2007, 559, Nicholson P.J., Quinn M.J., Dodd J.D.: Headshop heartache: acute mephedrone meow myocarditis. Heart 2010, 96, Ojanpera A., Heikman P.K., Rasanen I.J.: Urine analysis of 3,4-methylenedioxypyrovalerone in opioid-dependent patients by gas chromatography mass spectrometry. Ther. Drug Monit. 2011, 33, Penders T.M., Gestring R.: Hallucinatory delirium following use of MDPV: Bath Salts. Gen. Hosp. Psych. 2011, 33, Penders T.M., Gestring R.E., Vilensky D.A.: Excited delirium following use of synthetic cathinones (bath salts). Gen. Hosp. Psych. 2012, 34, Pedersen A.J., Reitzel L.A., Johansen S.S., Linnet K.: In vitro metabolism studies on mephedrone and analysis of forensic cases. Drug Test. Anal. 2013, 36, Regunath H., Ariyamuthu V.K., Dalal P., Misra M.: Bath salt intoxication causing acute kidney injury requiring hemodialysis. Hemodial. Int. Suppl 2012, 1, S Rojek S., Kłys M., Strona M. et al.: Legal highs - Toxicity in the clinical and medico-legal aspect as exemplified by suicide with bk-mbdb administration. Forensic Sci. Int. 2012, 222, e Ross E.A., Watson M., Goldberger B.: Bath salts intoxication. New Eng. J. Med. 2012, 365, Russo R., Marks N., Morris K. et al.: Life-treating necrotizing fasciitis due to bath salts injection. Orthopedics 2012, 25, e Sammler E.M., Foley P.L., Lauder G.D. et al.: A harmless high? Lancet 2010, 376(9742), Schifano F., Albanese A., Fergus S. et al.: Psychonaut Web Mapping; ReDNet Research Groups. Mephedrone (4-methylmethcathinone; meow meow ): chemical, pharmacological and clinical issues. Psychopharmacology (Berl.) 2011, 214, Schifano F., Corkery J., Ghodse A.H.: Suspected and confirmed fatalities associated with mephedrone (4-methylmethcathinone, meow meow ) in the United Kingdom. J. Clin. Psychopharmacol. 2012, 32, Schmidt M.M., Sharma A., Schifano F., Feinmann C.: Legal highs on the net-evaluation of UK-based Websites, products and product information. Forensic Sci. Int. 2010, 206, Sharma T.R., Iskandar J.W., Ali R., Shah U.R.: Bath salts-induced delirium and brief psychotic episode in an otherwise healthy young man. Prom. Care Companion CNS Disord. 2012, 14, PCC Simmler L.D., Buser T.A., Donzelli M. et al.: Pharmacological characterization of designer cathinones in vitro. Br. J. Pharmacol. 2013, 168, Sørensen L.K.: Determination of cathinones and related ephedrines in forensic whole-blood samples by liquid-chromatography-electrospray tandem mass spectrometry. J. Chromatogr. B Analyt. Technol. Biomed. Life Sci. 2011, 879, Spiller H.A., Ryan M.L., Weston R.G., Jansen J.: Clinical experience with analytic confirmation of bath salts and legal highs (synthetic cathinones) in the United States. Clin. Toxicol. (Phila.) 2011, 49, Strano-Rossi S.,Cadwallader A.B., de la Torre X., Botrè F.: Toxicological determination and in vitro 390 J.B. Zawilska i wsp.

6 metabolism of the designer drug methylenedioxypyrovalerone (MDPV) by gas chromatography/mass spectrometry and liquid chromatography/quadrupole time-of-flight mass spectrometry. Rapid Commun. Mass Spectrom. 2011, 24, Stribel J.M., Pierre J.M.: Acute psychotic sequelae of bath salts. Schizophr. Res. 2011, 133, Thornton S.L., Gerona R.R., Tomaszewski C.A.: Psychosis from a bath salt product containing flephedrone and MDPV with serum, urine, and product quantification. J. Med. Toxicol. 2012, 8, Uchiyama N., Kikura-Hanajiri R., Kawahara N., Goda Y.: Analysis of designer drugs detected in the products purchased in fiscal year Yakugaku Zasshi. 2008, 128, Vardakou I., Pistos C., Spiliopoulou Ch.: Drugs for youth via Internet and the example of mephedrone. Toxicol. Lett. 2011, 201, Van Hout M.C., Bingham T.: A costly turn on : Patterns of use and perceived consequences of mephedrone based head shop products amongst Irish injectors. Int. J. Drug Policy 2012, 23, Van Hout M.C., Brennan R.: Heads held high : an exploratory study of legal highs in pre-legislation Ireland. J. Ethn. Subst. Abuse 2011, 10, Warrick B.J., Wilson J., Hedge M. et al.: Lethal serotonin syndrome after methylone and butylone ingestion. J. Med. Toxicol. 2011, 8, Westphal F., Junge T., Rosner P. et al.: Mass and NMR spectroscopic characterization of 3,4- methylenedioxypyrovalerone: a designer drug with alpha-pyrrolidinophenone structure. Forensic Sci. Int. 2009, 190, Winder G.S., Stern N., Hosanagar A.: Are Bath Salts the next generation of stimulant abuse? J. Subst. Abuse Treat. 2013, 44, Winstock A.R., Marsden J., Mitcheson L.: What should be done about mephedrone? BMJ 2010, 340, c Winstock A.R., Mitcheson L.R., Deluca P. et al.: Mephedrone, new kid for the chop? Addiction 2011, 106, Winstock A.R., Mitcheson L., Marsden J.: Mephedrone: still available and twice the price. Lancet 2010, 376(9752), Winstock A.R., Mitcheson L., Ramsey J. et al.: Mephedrone: use, subjective effects and health risks. Addiction 2011, 106, Wood D.M., Davies S., Greene S.L. et al.: Case series of individuals with analytically confirmed acute mephedrone toxicity. Clin. Toxicol. (Phila.) 2010, 48, Wood D.M., Davies S., Puchnarewicz M. et al.: Recreational use of mephedrone (4-methylmethcathinone, 4-MMC) with associated sympathomimetic toxicity. J. Med. Toxicol. 2010, 6, Wood D.M., Greene S.L., Dargan P.I.: Clinical pattern of toxicity associated with the novel synthetic cathinone mephedrone. Emerg. Med. J. 2010, 28, Young A.C., Schwarz E.S., Velez L.I., Gardner M.: Two cases of disseminated intravascular coagulation due to bath salts resulting in fatalities, with laboratory confirmation. Am. J. Emerg. Med. 2013, 31, 445e Zawilska J.B.: Legal highs New players in the old drama. Curr. Drug Abuse Rev. 2011, 4, Zuba D., Byrska B.: Prevalence and co-existence of active components of legal highs. Drug Test. Anal. 2013, 5, 420. Przegląd Lekarski 2013 / 70 / 6 391

Bogdan Szukaiski SRODKIHALUCYNOGENNE WSTĘP

Bogdan Szukaiski SRODKIHALUCYNOGENNE WSTĘP Alkoholizm i Narkomania 2131198 Bogdan Szukaiski Zakład Biochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, SRODKIHALUCYNOGENNE WSTĘP Halucynogeny (psychozomimetyki, środki psychodeliczne) są to

Bardziej szczegółowo

Atypowe leki przeciwpsychotyczne w leczeniu schizofrenii - przewodnik skrócony

Atypowe leki przeciwpsychotyczne w leczeniu schizofrenii - przewodnik skrócony Atypowe leki przeciwpsychotyczne w leczeniu schizofrenii - przewodnik skrócony Odpłatność ryczałtowa: Serdolect 4 mg, 30 tabletek Serdolect 12 mg, 28 tabletek Serdolect 16 mg, 28 tabletek Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda kapsułka zawiera 169,7 mg chlorowodorku wenlafaksyny, co odpowiada 150 mg wenlafaksyny (Venlafaxinum).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda kapsułka zawiera 169,7 mg chlorowodorku wenlafaksyny, co odpowiada 150 mg wenlafaksyny (Venlafaxinum). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Velafax XL, 150 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka zawiera 169,7 mg chlorowodorku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kefrenex, 150 mg, tabletki powlekane. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od benzodiazepin: aspekty farmakologiczne

Uzależnienie od benzodiazepin: aspekty farmakologiczne Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995,4,157-170 Uzależnienie od benzodiazepin: aspekty farmakologiczne Benzodiazepine dependence: Pharmacological aspects ADAM PŁAŹNIK Z Zakładu Farmakologii i Fizjologii

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Strona 1 z 21 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kwetaplex 100 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana 100 mg zawiera 100 mg kwetiapiny

Bardziej szczegółowo

Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego

Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego Bohdan T. Woronowicz z Ośrodka Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Kierownik Ośrodka: dr med. Bohdan T. Woronowicz ALCOHOL

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10)

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10) Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Zespół uzależnienia wg ICD-10 Kompleks

Bardziej szczegółowo

Metadon w uzaleznieniu od opiatów

Metadon w uzaleznieniu od opiatów Metadon w uzaleznieniu od opiatów W Polsce liczba narkomanów opiatowych, zarejestrowanych w lecznictwie stacjonarnym, wynosi ok. 4000, jednakże ogólną liczbę uzależnionych od opiatów szacuje się na 20

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Oriven, 150 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

Okrągłe, białe, powlekane tabletki zaopatrzone w nadruk LILLY oraz numeryczny kod identyfikacyjny 4115.

Okrągłe, białe, powlekane tabletki zaopatrzone w nadruk LILLY oraz numeryczny kod identyfikacyjny 4115. PLLLY00460/10/2014 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ZYPREXA 5 mg tabletki powlekane. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg olanzapiny. Substancje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Za wykonaną pracę w przeciwdziałaniu narkomanii w obszarze środków zastępczych pragnę złożyć podziękowania

Za wykonaną pracę w przeciwdziałaniu narkomanii w obszarze środków zastępczych pragnę złożyć podziękowania Główny Inspektorat Sanitarny Departament Nadzoru nad Środkami Zastępczymi Dyrektor Tomasz Białas ul. Targowa 65 03-729 Warszawa tel.: (22) 496 55 38 e-mail: sekretariat.sz@gis.gov.pl Oddaję w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia metaboliczne związane ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych u chorych na schizofrenię

Zaburzenia metaboliczne związane ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych u chorych na schizofrenię Psychiatria Polska 2007, tom XLI, numer 4 strony 457 472 Zaburzenia metaboliczne związane ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych u chorych na schizofrenię Metabolic risk during antipsychotic treatment

Bardziej szczegółowo

p o d y p l o m i e n r 1 k w a r t a l n i k s p e c j a l i s t y c z n y

p o d y p l o m i e n r 1 k w a r t a l n i k s p e c j a l i s t y c z n y p o d y p l o m i e k w a r t a l n i k s p e c j a l i s t y c z n y 2 0 1 2 n r 1 c z e r w i e c Zaburzenia seksualne w uzależnieniach narkotykowych Sexual Disorders in Drug Addiction Sławomir Jakima

Bardziej szczegółowo

Heksan. n-heksan, wchłania się przez skórę, najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS). n-hexane, skin notation, MAC-value.

Heksan. n-heksan, wchłania się przez skórę, najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS). n-hexane, skin notation, MAC-value. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2006, nr 1(47), s. 109-129 prof. dr hab. MAREK JAKUBOWSKI Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera 90-950 Łódź ul. św. Teresy 8 Heksan Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Comtan 200 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg entakaponu. Substancja

Bardziej szczegółowo

Nadciśnienie tętnicze u chorych z cukrzycą. Wytyczne postępowania terapeutycznego

Nadciśnienie tętnicze u chorych z cukrzycą. Wytyczne postępowania terapeutycznego R. Andrzejak, R. Poręba : 313 316 Copyright by Wydawnictwo Continuo Prace poglądowe reviews Nadciśnienie tętnicze u chorych z cukrzycą. Wytyczne postępowania terapeutycznego pl issn 1734-3402 Arterial

Bardziej szczegółowo

Zalety i wady szybkich testów, czyli jak oznaczać narkotyki w laboratorium medycznym?

Zalety i wady szybkich testów, czyli jak oznaczać narkotyki w laboratorium medycznym? diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2011 Volume 47 Number 2 197-203 Praca poglądowa Review Article Zalety i wady szybkich testów, czyli jak oznaczać narkotyki w laboratorium medycznym?

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Simvagen 20 20 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera jako substancję czynną 20 mg symwastatyny..

Bardziej szczegółowo

Następstwem stosowania każdego leku, obok pożądanego

Następstwem stosowania każdego leku, obok pożądanego b e z p i e c z e ń s t w o fa r m a ko t e r a p i i Niepożądane działania leków rodzaje, podział, przyczyny i skutki ekonomiczne Anna Wiela-Hojeńska, Łukasz Łapiński Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej,

Bardziej szczegółowo

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2008;5(2):59-94 artykuł oryginaly oryginal article Standardy leczenia otępień Standards in dementia care Andrzej Kiejna 1, Przemysław Pacan 1, Elżbieta Trypka 1, Tomasz Sobów 2,

Bardziej szczegółowo

www.alergoprofil.pl Glikokortykosteroidy wziewne w astmie jakie, komu, kiedy, jak? A. Emeryk, M. Bartkowiak-Emeryk, J.

www.alergoprofil.pl Glikokortykosteroidy wziewne w astmie jakie, komu, kiedy, jak? A. Emeryk, M. Bartkowiak-Emeryk, J. Glikokortykosteroidy wziewne w astmie jakie, komu, kiedy, jak? A. Emeryk, M. Bartkowiak-Emeryk, J. Emeryk-Maksymiuk Rehabilitacja oddechowa chorych na astmę R. Gawlik, M. Wróbel-Rajzer, M. Tukaj Anafilaksja

Bardziej szczegółowo

maj 2013/Wydanie specjalne Zastosowanie szafranu (Crocus sativus) w psychiatrii Przegląd piśmiennictwa. Tomasz Szafrański

maj 2013/Wydanie specjalne Zastosowanie szafranu (Crocus sativus) w psychiatrii Przegląd piśmiennictwa. Tomasz Szafrański maj 2013/Wydanie specjalne Zastosowanie szafranu (Crocus sativus) w psychiatrii Przegląd piśmiennictwa. Tomasz Szafrański 1 maj 2013/Wydanie specjalne PSYCHIATRA TOM 1, wydanie specjalne, MAJ 2013. Wydanie

Bardziej szczegółowo

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia Szkolenie podyplomowe/postgraduate education Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 63; Numer/Number 4/2012 ISSN 0423 104X Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny:

Bardziej szczegółowo

www.mededu.pl Vol. 4/Nr 2(14)/2010 Przewodniczący Rady Naukowej prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz List od redaktora Jacek Lewandowski...

www.mededu.pl Vol. 4/Nr 2(14)/2010 Przewodniczący Rady Naukowej prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz List od redaktora Jacek Lewandowski... Przewodniczący Rady Naukowej prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz Rada Naukowa prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj prof. dr hab. n. med. Krzysztof Filipiak prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman prof.

Bardziej szczegółowo

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy,

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, zakończyła się polska prezydencja w Radzie UE. Trwała 184 dni. Szef prestiżowego ośrodka badawczego Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych Mark Leonard zwrócił uwagę na zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Comtan 200 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg entakaponu. Substancja

Bardziej szczegółowo

Konspekt seminariów i wykładów z psychiatrii dla studentów IV roku I Wydziału Lekarskiego WUM w roku 2012/2013

Konspekt seminariów i wykładów z psychiatrii dla studentów IV roku I Wydziału Lekarskiego WUM w roku 2012/2013 Konspekt seminariów i wykładów z psychiatrii dla studentów IV roku I Wydziału Lekarskiego WUM w roku 2012/2013 Wykład 1 Epidemiologia zaburzeń psychicznych Chorobowość roczna wybranych zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo