ROZDZIAŁ III SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ III SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ III SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 / 37

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CEL ZADANIA OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO OGÓLNY I BRANŻOWY OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZAKRES: LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: GRANICE ZAMÓWIENIA: GRANICE ZAKRESU PROJEKTOWANIA: GRANICE ZAKRESU REALIZACJI INWESTYCJI: II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA (OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE) WYMAGANIA OGÓLNE: WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA I WARUNKÓW DLA PRAC PROJEKTOWYCH: Dla zakresu prac projektowych : Dla całości Dokumentacji projektowej Dla Koncepcji z założeniami projektowymi i opracowaniem programowo przestrzennym: Dla projektu budowlanego do pozwolenia na budowę Dla projektów wykonawczych wszystkich branż Dla techniki wykonania dokumentacji Dla obowiązujących formatów wykonania dokumentacji Dla terminów Szczególne uwarunkowania do projektowania obowiązujące u Zamawiającego Dla Branżowych wymagań i warunków wykonania dokumentacji projektowej Terminy dla przekazania dokumentacji: Miejsce dostarczenia dokumentacji Opiniowanie dokumentacji III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE: Wymagania realizacyjne Podstawowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót: Organizacja Robót Budowlanych Wymagania dla personelu kluczowego Wykonanie prób funkcjonalnych Ruch regulacyjny Ruch próbny Optymalizacja Próby Końcowe Pomiary Odbiorowe Odbiory Robót Dokumentacja powykonawcza i końcowe dokumenty budowy Szkolenia Instrukcje WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT IV. HARMONOGRAM, GWARANCJE, UMOWY SERWISOWE, ZASADY WYCENY PRAC, ROBOTY DODATKOWE, PŁATNOŚCI, HARMONOGRAM GWARANCJE GWARANCJE TECHNICZNE UMOWY SERWISOWE ZASADY WYCENY PRAC Zakres prac do wyceny Roboty dodatkowe Zestawienie płatności DODATKOWE WYMAGANIA ZAWARTOŚCI CZĘŚCI TECHNICZNEJ OFERTY ZAŁĄCZNIKI / 37

3 7. ZARZĄDZANIE ZADANIEM: V. WYMAGANIA, INSTRUKCJE PRZEPISY ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTAWA: BHP, PRZECIWPOŻAROWE I OCHRONY ŚRODOWISKA OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁCE HARMONOGRAM RAMOWY / 37

4 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Cel zadania Zadanie polega na wykonaniu kompleksowej modernizacji instalacji paleniskowej kotła OP 230 nr 6 w Elektrociepłowni Gdyńskiej w zakresie opisanym w niniejszej specyfikacji Celem zadania jest osiągnięcie prawidłowych parametrów eksploatacyjnych kotła, w całym zakresie jego wydajności, przy współspalaniu paliw biomasowych dodawanych do paliwa podstawowego w ilości do 15% całkowitej masy spalanego paliwa a w szczególności: Temperatury pary wylotowej C Części palnych w popiele poniżej 6% Części palnych w żużlu poniżej 8% Emisji NO x 450 mg/nm3 2. Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego ogólny i branżowy 2.1 Opis ogólny stanu istniejącego Podstawowe dane techniczne kotła. typ kotła - OP 230, producent - Rafko S.A. rok produkcji ilość przepracowanych godzin wydajność ton pary/h temperatura pary świeżej C ciśnienie pary świeżej - 13,8 MPa ± 0,2 MPa paliwo - węgiel kamienny + biomasa (do 15% masy podawanego paliwa) 2.2 Opis dla branży wirnikowej 2.3 Opis dla branży kotłowej Opis istniejącego układu technologicznego Kocioł wykonano w tradycyjnym układzie dwuciągowym. Prostokątna komora paleniskowa o wymiarach 8455x6615 wyekranowana jest rurami parownika, które pospawane z płaskownikiem w podziałce 75mm tworzą szczelne ściany membranowe. W dolnej części komora paleniskowa przechodzi w ekranowany lej żużlowy. Z połowy rur tylnej ściany komory paleniskowej utworzono u jej wylotu, przewał dla zasłonięcia III stopnia przegrzewacza pary. W górnej części kotła komora paleniskowa przechodzi w komorę grodziową zabudowaną 12 grodziami przegrzewacza pary II stopnia. Rury ekranowe wprowadzone są do górnych kolektorów znajdujących się w przestrzeni międzystropia, z których mieszanina parowo-wodna odprowadzana jest do walczaka. Ściany międzyciągu i II ciągu w obrębie przegrzewacza pary wykonane są również w postaci szczelnych ścian membranowych, pospawanych w podziałce 75mm. Rury te włączone są w układ przepływowy przegrzewacza pary. W międzyciągu zawieszone są na stropie wężownice przegrzewacza pary III stopnia. Przegrzewacz ten wykonany jest z rur w układzie korytarzowym. W II-gim ciągu kotła o wymiarach 8455x3915 umieszczono I stopień przegrzewacza pary i podgrzewacz wody. Przegrzewacz pary wykonany jest w kształcie wężownic usytuowanych szachownicowo w podziałce 150mm i 60 mm. Wężownice zawieszone są na rurach wieszakowych. Pod przegrzewaczem umieszczono trzy pakiety wężownic podgrzewacza wody wykonanych w układzie szachownicowym. W obrębie podgrzewacza wody nie ma ścian membranowych, lecz opancerzenie blaszane podwieszone do dolnych komór II ciągu. U dołu II ciągu utworzono leje popiołowe z rurami służącymi do odpopielania. Obrotowe podgrzewacze powietrza umieszczone są w budynku kotłowni pod II ciągiem kotła. Pod podgrzewaczami powietrza usytuowane są wentylatory podmuchu. Zimne, lub wstępnie podgrzane w parowych podgrzewaczach, powietrze jest tłoczone przez wentylatory podmuchu i podgrzewane spalinami w obrotowych podgrzewaczach powietrza. Gorące powietrze do palników jest pobierane ze skrzyni palnikowej, natomiast do dysz OFA zostały zabudowane kanały gorącego powietrza. Na ścianie frontowej komory umieszczono 4 palniki pyłowe, które zabudowane są w dwóch poziomach. Dodatkowo nad górnym rzędem palników zabudowano 4 dysze zrzutowe mieszanki pyłowej. Powyżej poziomu palników głównych i dysz zrzutowych umieszczono na 4 ścianach ekranowych układ dysz OFA. Paliwo podawane jest z zasobników przykotłowych poprzez podajniki ślimakowe do młynów misowokulowych typu EM70. Po zmieleniu w młynach pył jest wdmuchiwany poprzez przewody do palników i dysz zrzutowych. Do młynów doprowadzono kanały gorącego powietrza nośnego, które są również zasilane z wyżej wymienionego kolektora. Powietrze nośne podawane jest do młyna poprzez współpracujące wentylatory młynowe. W młynach zastosowano separator odśrodkowy ze stałymi kierownicami (łopatki kierownic są ustawiane podczas remontu młyna) służący do rozdziału mieszanki na zagęszczoną i 4 / 37

5 rozrzedzoną. Mieszanka zagęszczona zasila palniki, natomiast mieszanka rozrzedzona doprowadzona jest przewodami do dysz zrzutowych. Opisana instalacja paleniskowa stanowi autorski projekt firmy POLIN i została zamontowana na kotle w 1996 roku. Pozwalała ona na dotrzymanie założonych parametrów eksploatacyjnych przy spalaniu węgla bez biomasy. Po wprowadzeniu biomasy do węgla (mieszanina ta jest dostarczana do młynów) w ilości do 15% wystąpiły problemy z dotrzymaniem parametrów kotła zgodnych z DTR dla kotłów OP230 (zwłaszcza temperatura pary świeżej oraz wysokość niedopału). D y s z e O F A M i e s z a n k a r o z r z e d z o n a M i e s z a n k a r o z r z e d z o n a M i e s z a n k a z a g e s z c z o n a M i e s z a n k a z a g e s z c z o n a Rys.1 Przekrój podłużny kotła z instalacją niskoemisyjną. Rys. 2 Schemat rozpływu pyłu i powietrza w komorze paleniskowej. 5 / 37

6 Rys. 3 Schemat połączeń młynów z palnikami i dyszami zrzutowymi Dane techniczne kotła i urządzeń pomocniczych LP PARAMETR WARTOŚĆ 1 Typ kotła OP Paliwo Pył węgla kam. 3 Rok oddania do eksploatacji Moc cieplna netto Wydajność maksymalna trwała 230 t/h 6 Wydajność minimalna (przy paliwie gwarancyjnym) 140 t/h 7 Wydajność maksymalna chwilowa przy twz = 200 C 253 t/h 8 Wydajność maksymalna chwilowa przy twz = 150 C 230 t/h 9 Ciśnienie pary za kotłem 13,5 MPa+0,2 10 Ciśnienie robocze w walczaku 15,3 MPa 11 Ciśnienie obliczeniowe 16,2 MPa 12 Ciśnienie wody zasilającej za zaworem regulacyjnym 15,6 MPa 13 Temperatura pary na wylocie 540 ( ) C 14 Temperatura wody zasilającej przy D = 230 t/h 200 C 15 Temperatura spalin wylot. przy D = 230 t/h obl=130 C Obl C Max -160 C 16 Temperatura zimnego powietrza 30 C 17 Temperatura gorącego powietrza 350 C 18 Sprawność kotła gwarancyjna przy D = 230 t/h 89,00 % 20 Ilość wody wtryskowej przy D = 230 t/h i twz = 200 C 22 t/h 21 Maksymalna ilość wody wtryskowej 46 t/h 22 Ciśnienie wody przed stacją wtryskową 15,6 MPa 23 Zawartość CO2 na wylocie z podgrzewacza wody 13,90 % 24 Zawartość CO2 na wylocie z kotła 13,00 % 6 / 37

7 25 Dane dla paliwa gwarancyjnego 25.1 Wartość opałowa paliwa kj/kg 25.2 Zawartość wilgoci 12 % 25.3 Zawartość popiołu 21,50 % 25.4 Zawartość siarki 0,85 % 25.5 Zawartość części lotnych w masie palnej 34 % 26 Rok zainstalowania palników niskoemisyjnych Typ palnika pyłowego wirowy 28 Rozmieszczenie palników przedni ekran 29 Normy emisji 29.1 NOx 600 mg/um SO mg/um Pył 110 mg/um CO 250 mg/um 3 30 Dane urządzeń pomocniczych 30.1 Obrotowe podgrzewacze powietrza Typ BD 22/1600 Ilość na kocioł Wentylatory podmuchu typ WPWD -125/1,4 A+K promieniowy ilość na kocioł 2 Wydajność wentylatora m 3 /h Spręż całkowity przy ciężarze właściwym czynnika 30.3 Wentylatory spalin typ 3937 Pa WPWD -125/1,8 A+K promieniowy ilość na kocioł 2 Wydajność wentylatora m 3 /h Spręż całkowity przy ciężarze właściwym czynnika 30.4 Młyny węglowe Pa Ilość sztuk na kocioł 4 Typ młyna Wydajność młyna osiągalna/maksymalna DTR EM /15 t/h Temperatura mieszanki za młynem C Temperatura powietrza suszącego przed młynem C Granulacja węgla surowego 0-30 mm Pozostałość na sicie R=0, % Pozostałość na sicie R=0,02 2 % 30.5 Wentylatory młynowe. Ilość sztuk na kocioł 4 Typ wentylatora WPM 85/2,3 Wydajność wentylatora maksymalna 19,4 m 3 /h Spręż statyczny wentylatora 30.6 Podajniki węgla. Ilość sztuk na kocioł 4 Typ podajnika Wydajność maksymalna Wydajność minimalna 30.7 Wentylator powietrza uszczelniającego młyny. 8,0 kpa ślimakowy Ilość sztuk na kocioł 2 22 t/h 5 t/h 7 / 37

8 Typ WP 13/7-2 Wydajność wentylatora 0,4 m 3 /s Spręż 14,3 kpa 30.8 Palniki rozpałkowe Ilość palników rozpałkowych na kocioł 4 Typ palnika rozpałkowego ciśnieniowy z rozpylaniem parowym Wydajność nominalna palnika dla oleju opałowego 1200 kg/h 31 Dane elektrofiltra Typ HKE 2 x 14-2 x 700/3 x 5,0 x 14,6/400 Liczba stref 3 Całkowita ilość wytrącanego pyłu (max) 11,15 t/h Charakterystyka paliw spalanych przez Ec Wybrzeże Podstawowym paliwem stosowanym do produkcji energii elektrycznej i ciepła jest węgiel kamienny, miał energetyczny klasy MIIA, którego dostawcami są polskie kopalnie węgla kamiennego zlokalizowane na Górnym Śląsku LP PARAMETR WARTOŚĆ WĘGIEL Wartość opałowa kj/kg Zawartość wilgoci 8-12 % Zawartość popiołu % Zawartość siarki 0,4-0,7 % Zawartość części lotnych % Granulacja 0 30 mm BIOMASA Wartość opałowa kj/kg Zawartość wilgoci 12 % Zawartość popiołu 3,6 % Zawartość siarki 0,1 % Zawartość części lotnych 68 % Granulacja 0 30 mm OLEJ OPAŁOWY CIĘŻKI Dolna wartość opałowa kj/kg Lepkość przed palnikami olejowymi 2 E Maksymalna zawartość siarki 1,5 % 2.4 Opis dla branży elektrycznej, AKPiA oraz niskoprądowej System sterowania, zabezpieczeń i wizualizacji pracy bloku nr 1 (kocioł nr 6) w Elektrociepłowni Gdyńskiej zbudowany jest na bazie systemu Master-Proster ver W najnowszej wersji ( pracującej pod systemem operacyjnym QNX 6.x) wykonany jest system sterowania MasterProster zarządzający pracą bloku nr 2 (kocioł nr 7). Zamawiający, podczas postoju remontowego, zmodernizuje system bloku nr 1 do najnowszej wersji takiej jak na bloku nr 2. Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji i oprogramowania aplikacyjnego systemu MasterProster na obu blokach w Elektrociepłowni Gdyńskiej posiada Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. Wrocław. Firma ta jest także jedynym producentem w/w systemu i jego komponentów. Dane z systemu sterowania są przesyłane online do ogólnozakładowego systemu informatycznego PGIM produkcji ABB 2.5 Opis dla branży instalacyjnej 2.6 Opis dla branży poza blokowej 8 / 37

9 2.7 Opis dla branży budowlanej 3. Ogólny opis przedmiotu zamówienia / zakres: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całości prac zapewniających możliwość eksploatacji kotła w pełnym zakresie jego wydajności przy jednoczesnym dotrzymaniu wartości parametrów eksploatacyjnych podanych w pkt. 1 rozdziału 1 niniejszej Specyfikacji Technicznej, w tym: - opracowanie koncepcji modernizacji, - wykonanie wielobranżowego projektu technicznego, - dokonanie uzgodnień projektu w UDT w zakresie elementów podlegających nadzorowi tego urzędu - realizacja prac obiektowych zgodnie z wykonanym przez siebie i zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem technicznym, - wykonanie prac regulacyjnych i optymalizacyjnych, - wykonanie pomiarów odbiorowych w celu wykazania, że modernizacja spełniła zakładane cele Projekt techniczny powinien zakładać odtworzenie instalacji paleniskowej kotła w kształcie zbliżonym do instalacji pierwotnej sprzed modyfikacji wykonanych w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Projekt musi być kompletny, tzn. zawierać wszystkie operacje (demontaże, remonty i montaże) oraz elementy (palniki pyłowe i olejowe, stacje palnikowe, przewody, klapy, dysze OFA, podesty obsługowe, izolacje termiczne, itp.) konieczne do prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji kotła, Wykonaną przez siebie dokumentację techniczną Wykonawca przedstawi, przed skierowaniem do realizacji, Zamawiającemu do akceptacji 3.1 Opis przedmiotu zamówienia dla branży wirnikowej 3.2 Opis przedmiotu zamówienia dla branży kotłowej L/p Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia Prace przygotowawcze etap przedprojektowy Zakres obejmuje wszelkie czynności konieczne do wykonania dokumentacji technicznej, w tym: - analizy dokumentacji (technicznej, eksploatacyjnej, wyniki pomiarów parametrów eksploatacyjnych, itp.) będących w posiadaniu Zamawiającego, - zapoznanie się z obiektem, weryfikacja danych wynikających z dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego, - wykonanie pomiarów (w tym geodezyjnych) uzupełniających dane udostępnione przez Zamawiającego, Wykonanie projektu technicznego zmodernizowanej instalacji palnikowej. Projekt musi być kompletny, tzn. musi zawierać wszystkie elementy konieczne do osiągnięcia założonych parametrów technicznych (SPT - wymagania ogólne, pkt 1) przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa eksploatacji kotła. Dostawy całości urządzeń, części, sprzętu i materiałów koniecznych do wykonania obiektu zgodnie z wykonanym projektem technicznym Prace obiektowe wykonanie wszystkich prac koniecznych do wykonania obiektu, w tym: - demontaże i złomowanie, - montaże (w tym montaż elementów oznakowania urządzeń i instalacji), - prace obmurzowe, - prace termoizolacyjne - prace rusztowaniowe, Prace związane z uruchomieniem kotła i uzyskaniem zakładanych parametrów technicznych, w tym: - sporządzenie instrukcji eksploatacji kotła nr 6 w zakresie zmian dokonanych w czasie modernizacji - przeszkolenie pracowników Zamawiającego (ok. 50 osób) w zakresie eksploatacji i konserwacji zmodernizowanej instalacji palnikowej - próby urządzeń, - uruchomienia, w tym 72 godzinny ruch próbny kotła - regulacje, - pomiary i optymalizacje wraz ze sporządzeniem odpowiednich sprawozdań 3.3 Opis przedmiotu zamówienia dla branży elektrycznej 9 / 37

10 Jeżeli podczas wykonywania zadania, Wykonawca stwierdzi konieczność demontażu jakichkolwiek urządzeń, aparatów lub instalacji elektrycznych (częściowo lub w całości), to przywrócenie urządzeń lub instalacji do stanu sprzed demontażu będzie jego obowiązkiem. Wszystkie koszty związane z demontażem i ponownym montażem ww. elementów poniesie Wykonawca 3.4 Opis przedmiotu zamówienia dla branży AKPiA oraz niskoprądowej Przedmiotem zamówienia w branży AKPiA jest: Wykonanie inwentaryzacji niezbędnej do wykonania zadania wykonanie projektu, dostawa sprzętu, prace demontażowe i montażowe, prace adaptacyjne, prace programowe prace uruchomieniowe wykonanie dokumentacji powykonawczej szkolenie obsługi W ramach prac uruchomieniowych należy wykonać: próby funkcjonalne, ruch próbny optymalizację układu regulacji Zakres prac obejmuje obwody pomiarów, sterowań, regulacji oraz zasilań urządzeń objętych modernizacją. Realizacja zadania wymaga uwzględnienia całokształtu prac systemowych oraz obiektowych koniecznych do osiągnięcia wymaganych parametrów oraz pełnej sprawności ruchowej kotła po modernizacji. W ramach zadania należy także zapewnić serwis gwarancyjny. W ramach zadania należy przewidzieć również wykonanie uaktualnień istniejących instrukcji eksploatacji niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej obsługi ruchowej modernizowanej technologii. Wymaga się wykonania wszelkich koniecznych zmian w systemie Master-Proster (dla bloku nr 1 w Ec Gdyńskiej) i ogólnozakładowym systemie informatycznym PGIM, przystosowujących te systemy do pracy ze zmodernizowanym kotłem. W systemie sterowania Master-Proster modernizowanego bloku, należy zrealizować wszystkie pomiary, zabezpieczenia i sterowania oraz układy regulacji. Realizacja pomiarów i algorytmów dla wprowadzanych urządzeń modernizowanej komory paleniskowej w systemie ma być zgodna z wymaganiami UDT. W przypadku konieczności zmian algorytmów zabezpieczeń podlegających zatwierdzeniom przez UDT wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt prac koniecznych do wprowadzenia zmian jak również uzyskanie zezwoleń, zatwierdzeń i dopuszczeń systemu zabezpieczeń stosowanego przez EC Gdynia przez UDT. Wymaga się aby całość algorytmów zabezpieczeń podlegających zatwierdzeniom przez UDT była zrealizowana w komputerowym systemie Master-Proster. Zmiany wynikające z realizowanego zadania wykonywane w komputerowym systemie sterowania Master-Proster mają być przeniesione na system PGIM. W systemie PGIM należy zaktualizować bazę danych sygnałów (wraz z rozszerzeniem licencji) modernizowanego bloku 1 oraz zaktualizować schematy synoptyczne kotła do stanu po modernizacji. W przypadku nowych elementów (pomiarów, sterowań oraz regulacji) aktualnie nie występujących w technologii modernizowanego bloku a realizowanych w systemie sterowania Master-Proster należy przewidzieć zakup modułów koniecznych do realizacji tych funkcjonalności Aparaturę i urządzenia AKPiA znajdujące się na elementach obiektu podlegającym demontażom (nawet tylko wymuszonym przez technologię remontu), modyfikacjom itp. przed rozpoczęciem prac należy zinwentaryzować i wymienić na nowe. Dostarczana aparatura i urządzenia AKPiA ma być produktem firm o ustalonej renomie na rynku aparatury przemysłowej, typów, które sprawdziły się na wielu obiektach energetycznych w ciągu ostatnich lat w podobnych warunkach eksploatacji, w jakich będzie pracowała aparatura na kotle. Aparaturę należy dostarczyć kompletną wraz z oprzyrządowaniem instalacyjnym takim jak: - zaworami manometrycznymi dla pomiarów ciśnień - zbloczami trójdrogowymi (pięciodrogowymi) dla pomiarów różnicy ciśnień, przepływów - obejmami przystosowanymi do zabudowy przetworników na stojakach obiektowych - panelem przygotowania i poboru próbek dla pomiarów fizykochemicznych - osłony termometryczne i króćce pomiarowe Poza zmianami istniejących algorytmów (pomiarów, sterowań, zabezpieczeń regulacji ) zadanie obejmuje przystosowanie obrazów technologicznych stacji operatorskich i stacji inżynierskiej do zmodernizowanego układu technologicznego oraz kompletnej optymalizacji układów UAR bloku typ BC50 W zadaniu należy przewidzieć uzyskanie aprobaty UDT dla zmodernizowanych algorytmów zabezpieczeń kotła. 10 / 37

11 Wymagania odnośnie implementowanych układów UAR w ramach projektu. a) Realizacja programowa UAR musi zapewnić dotrzymanie przez realizowane UAR parametry technologiczne (funkcjonalne i jakościowe). b) Układy UAR powinny być tak zrealizowane aby poprawnie funkcjonowały bez konieczności zmian programowych algorytmów UAR przy zmianach zakresów pomiarowych przetworników wielkości regulowanych. W ramach zadania należy wykonać optymalizację układów UAR zaimplementowanych na modernizowanym bloku a w szczególności: UAR Podciśnienia w komorze paleniskowej UAR Ilości powietrza do kotła UAR Ilości powietrza do młynów MW1,2,3,4 UAR Temperatury mieszanki za młynem MW1, 2, 3, 4 UAR Poziomu wody w walczaku - wariant rozruchowy UAR Poziomu wody w walczaku UAR Temperatury pary za kotłem UAR Poziomu wody w zbiorniku wody zasilającej ZZ UAR turbiny realizowane przez UNIMAT dla poszczególnych trybów pracy: o UAR mocy turbozespołu o UAR ciśnienia pary świeżej UAR Obciążenia bloku dla wymienionych poniżej trybów pracy: o a)wiodąca turbina (±2%Pn) o b)wiodący kocioł (±0,05MPa) UAR Poziomu skroplin w podgrzewaczu niskoprężnym XN UAR Ciśnienia w odgazowywaczu QC UAR Poziomu skroplin w podgrzewaczu wysokoprężnym XW1 UAR Poziomu skroplin w podgrzewaczu wysokoprężnym XW2 UAR Poziomu skroplin w wymienniku ciepłowniczym XA UAR Ilości gorącego powietrza do młynów UAR Ilości zimnego powietrza do młynów UAR Ilości węgla do kotła (prędkość podajników) Wszystkie układy UAR realizowane przez system mają zostać zoptymalizowane celem uzyskania gwarantowanych parametrów regulacyjnych oraz właściwości funkcjonalnych dla trzech stanów pracy: stan ustalony bloku - zakres zmiany mocy od 33MW do 55MW z odchyłką nie przekraczającą 1%PN. obciążenie zmienne bloku - szybkość zmian mocy 2%PN z odchyłką nie przekraczającą 1%PN stany wymuszonych zakłóceń - utrzymanie bloku UAR w trybie praca w: - wyłączenia pracującego zespołu młynowego - wyłączenie pracującego wentylatora spalin praca 1 nitką - wyłączenie pracującej pompy zasilającej i przełączenie na rezerwową Parametry gwarantowane zostały określone w tabeli poniżej. W przypadku niemożliwości osiągnięcia gwarantowanych wskaźników jakościowych ewentualne odstępstwa należy uzgadniać na bieżąco w formie notatek służbowych Zestawienie parametrów gwarantowanych Gwarantowane Lp Wyszczególnienie Stan ustalony Zmiana obciążenia 1 UAR Podciśnienia w komorze paleniskowej ±40Pa ±120Pa 2 UAR Ilości powietrza do kotła ±0,7%O2 ±2,0%O2 3 UAR Ilości powietrza do młynów 1MW1,2,3,4 ±0,7kNm3/h ±1,5kNm3/h 4 UAR Temperatury mieszanki za młynem 1MW1, 2, 3, 4 ±5st.C ±10st.C 5 UAR Poziomu wody w walczaku - wariant rozruchowy ±60mm 6 UAR Poziomu wody w walczaku ±20mm ±60mm 7 UAR Temperatury pary za kotłem ±4st.C ±8st.C 8 UAR Poziomu wody w zbiorniku wody zasilającej 1ZZ ±210mm ±300mm UAR turbiny realizowane przez UNIMAT w tym: 11 / 37

12 9 UAR mocy turbozespołu 0,55MW 0,55MW 10 UAR ciśnienia pary świeżej 0,25MPa 0,25MPa UAR Obciążenia bloku 11 wiodąca turbina (±1%Pn)- ciśnienie za kotłem ±0,25MPa ±0,4MPa 12 wiodący kocioł (±0,25MPa) ±0,6MW ±1,0MW 13 UAR Poziomu skroplin w podgrzewaczu niskoprężnym 1XN ±80mm ±160mm 14 UAR Poziomu skroplin w wymienniku ciepłowniczym 1XA ±80mm ±160mm 15 UAR Ciśnienia w odgazowywaczu 1QC ±50Pa ±70Pa 16 UAR Poziomu skroplin w podgrzewaczu wysokoprężnym 1XW1 ±80mm ±160mm 17 UAR Poziomu skroplin w podgrzewaczu wysokoprężnym 1XW2 ±80mm ±160mm Zakres ruchu regulacyjnego w branży technologicznej i AKPiA obejmuje sprawdzenie pracy układu: W czasie stabilnej pracy - W stanie ustalonym V<=0,2%Pn/min - Przy zmianach obciążenia V >=1% Pn/min W czasie zakłóceń : - Planowe przełączenie zespołu młynowego - Nieplanowe wyłączenie zespołu młynowego - Nieplanowe wyłączenie nitki powietrze spaliny Wykonawca ma prawo zaproponować w ofercie dodatkowe sprawdzenia. Koszt tych sprawdzeń winien zostać uwzględniony w ofercie. Wymaga się dostarczenia sprawozdania z przeprowadzonych prac optymalizacyjnych. Wykonanie i dostawa szczegółowej instrukcji AKPiA W ramach zadania wymaga się wykonania i dostawy szczegółowej instrukcji eksploatacji AKPiA dla modernizowanej w ramach zadania technologii. Szczegółowa instrukcja eksploatacji ma zawierać opis funkcjonowania algorytmów sterowań,regulacji i zabezpieczeń technologii w zakresie zmienionym w wyniku realizacji zadania. Instrukcja ma zawierać katalog nastaw zabezpieczeń oraz katalog układów UAR. Katalog nastaw zabezpieczeń ma dotyczyć zabezpieczeń wprowadzonych lub zmienionych w wyniku realizacji zadania, natomiast katalog UAR ma dotyczyć wszystkich nastaw układów UAR funkcjonujących na bloku BC Opis przedmiotu zamówienia dla branży instalacyjnej 3.6 Opis przedmiotu zamówienia dla branży poza blokowej 3.7 Opis przedmiotu zamówienia dla branży budowlanej 4. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: Zamawiającym jest Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. reprezentowany przez EDF Polska Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia objęty jest kocioł OP 230 nr 6 zlokalizowany w Elektrociepłowni Gdyńskiej w Gdyni przy ul. Puckiej Granice zamówienia: 5.1 Granice zakresu projektowania: Branża wirnikowa Branża kotłowa modernizacji podlegają: a. część ciśnieniowa kotła w zakresie związanym z montażem palników i dysz OFA, b. młyny węglowe w zakresie demontażu elementów rozdziału mieszanki (zagęszczona/rozrzedzona) oraz montażu (jeśli Wykonawca uzna taka konieczność) urządzeń umożliwiających bieżącą regulację jakości przemiału c. instalacja transportu mieszanki pyłopowietrznej od młynów do palników (w całości), d. instalacja podawania i organizacji powietrza do spalania w zakresie zmian spowodowanych modernizacją, e. skrzynia palnikowa w zakresie niezbędnym do montażu nowych palników, 12 / 37

13 II. f. dysze OFA, g. obmurze kotła w zakresie wymurówek palników pyłowych i dysz OFA, h. izolacje termiczne w zakresie spowodowanym modernizacją Branża elektryczna Branża AKPiA modernizacji podlegają: a) instalacje i aparatura AKPiA w zakresie niezbędnym do realizacji zadania b) system sterowania MasterProster w zakresie uwzględniającym zakres modernizacji kotła i zapewniającym poprawne, bezpieczne i efektywne prowadzenia kotła c) ogólnozakładowy system informatyczny PGIM w zakresie uaktualnienia danych wprowadzonych do systemu MasterProster w czasie modernizacji Branża instalacyjna Branża poza blokowa Branża budowlana 5.2 Granice zakresu realizacji inwestycji: Jak w pkt. 5.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA (OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE) 1. WYMAGANIA OGÓLNE: 1.1. Dokumentacja techniczna winna być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami obowiązującymi na terenie Polski W przypadku dokumentacji związanych, np.: - fabryczne instrukcje obsługi; - DTR - urządzeń, armatury, aparatury itp.; - dokumentacja rejestracyjna, - dokumentacja montażowa, - atesty i świadectwa kontroli technicznej aparatury, urządzeń i armatury; - karty gwarancyjne; - opisy techniczne; - rysunki konstrukcyjne, montażowe i zestawieniowe, - inne związane; Wszystkie powyższe muszą być wykonane w języku polskim W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dostarczyć oryginał i tłumaczenie w języku polskim. Dokumenty obcojęzyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, należy adaptować poprzez odniesienie do wymogów jakościowych i ilościowych właściwych dla przepisów polskich Dokumentacja powinna posiadać oświadczenie o jej kompletności oraz sporządzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej Dokumentacja i rozwiązania w niej zawarte stanowić będą własność Zamawiającego i bez jego zgody Wykonawca nie może jej upowszechniać. W sytuacji, gdy Wykonawcy w odniesieniu do utworu powstałego w bezpośrednim związku z realizacją zamówienia przysługują prawa autorskie, przenosi on na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tego utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.).w razie powstania takiego utworu wskutek realizacji zamówienia w toku tej realizacji, Zamawiającemu przysługiwać będą autorskie prawa majątkowe do tego utworu. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w toku realizacji zamówienia, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Wymienione wyżej prawa autorskie i prawa własności przemysłowej przechodzą na Zamawiającego z dniem podpisania końcowego protokołu odbioru prac projektowych. Wykonawca realizując zamówienie nie może naruszać praw osób trzecich z zakresu praw autorskich i praw własności przemysłowej Inwentaryzacje, ekspertyzy - Wykonawca, we własnym zakresie, dokona przeglądu, inwentaryzacji i oceny technicznej istniejących obiektów i urządzeń, sieci, instalacji, itp. w szczególności pod kątem przydatności dla nawiązania się do projektowanej części. Dla tego zakresu Wykonawca sporządzi 13 / 37

14 stosowną dokumentację, a Zamawiający umożliwi dostęp do elementów inwentaryzowanych oraz możliwe do uzyskania parametry techniczne Uzgodnienia i pozwolenia: Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację UDT dla zmian dotyczących elementów objętych jego nadzorem (zmiany w części ciśnieniowej kotła). 2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE wykonania i warunków dla prac projektowych: 2.1. Dla zakresu prac projektowych : Szczegółowe wymagania dla branży wirnikowej: Szczegółowe wymagania dla branży kotłowej - podstawowe założenia projektu technicznego: A B C D E ILOŚĆ PALNIKÓW PYŁOWYCH 8 rozmieszczonych na przedniej ścianie kotła na poziomie pomiędzy +8 a +14 m W projekcie należy założyć: - elementy palników powinny być konstruowane w sposób obniżający działanie erozyjne mieszanki pyłopowietrznej a do ich produkcji należy użyć materiałów odpornych na ścieranie oraz, tam gdzie to konieczne na działanie wysokiej temperatury (np.: końcówki palników) - wymianę wszystkich odgięć rur ekranowych (dotyczy palników i dysz OFA, których miejsca zabudowy nie zostaną zmienione). Zamawiający nie dopuszcza ich dalszej eksploatacji!!! - wymianę lub remont wszystkich elementów skrzyni palnikowej w zakresie koniecznym do zabudowy palników pyłowych, w tym kołnierzy mocujących na przedniej ścianie skrzyni palnikowej oraz tulei na ścianie tylnej ILOŚĆ PALNIKÓW ROZPAŁKOWYCH minimum 4, Zamawiający dopuszcza pozostawienie niezmienionej ilości palników rozpałkowych (tj. 4 szt.) pod warunkiem spełnienia wymogów związanych z bezpiecznym rozpaleniem kotła oraz pracą kotła w stanach nieustalonych np. uruchamianie lub odstawianie młynów. Zamawiający wykona remont kapitalny istniejących (4) węzłów palnikowych. Jeśli Wykonawca uzna za konieczne zwiększenie ilości palników rozpałkowych, to jego obowiązkiem będzie wykonanie wszelkich czynności związanych z wykonaniem projektu, dostaw i montażu dodatkowych węzłów. Nowe węzły przypalnikowe muszą być identyczne, co do parametrów pracy, konstrukcji i użytych komponentów (lance palnikowe, zapalarki, skanery płomienia, armatura, itp.) z węzłami pracującymi obecnie. SPRAWNOŚĆ I REGULACYJNOŚĆ APARATÓW KIEROWNICZYCH WENTRYLATORÓW POWIETRZA, MŁYNOWYCH ORAZ SPALIN. Wykonawca, w fazie przedprojektowej musi ocenić stan obecnie zabudowanych aparatów kierowniczych i wpływ tego stanu na sprawność i regulacyjność całej instalacji. Jeśli, w jego ocenie obecny stan tych urządzeń wymaga usprawnienia, to musi przewidzieć w PT odpowiedni zakres operacji remontowych lub całkowitą wymianę ww. aparatów kierowniczych. UKŁAD KANAŁÓW POWIETRZA i DYSZ OFA koniecznych do zapewnienia celu modernizacji, W projekcie należy przewidzieć układ kanałów i dysz wyposażonych w konieczne organy regulujące, kompensatory oraz elementy konstrukcji wsporczej. Elementy regulacyjne powinny być wyposażone w napędy właściwe dla sposobu regulacji (ręczne, elektromechaniczne, itp.). W ww. układzie Zamawiający dopuszcza montaż wyłącznie kompensatorów tkaninowych o parametrach (obciążenia, temperatura pracy) właściwych dla miejsca zabudowy. Szczególną uwagę należy zwrócić na dobór napędów elektromechanicznych w aspekcie ich odporności na temperaturę i zapylenie występujące w miejscu pracy MŁYNY EM70 głowice wylotowe i odsiewacze, W projekcie należy przewidzieć: - likwidację elementów rozdzielających mieszankę pyłopowietrzną (zagęszczona/rozrzedzona) na młynach węglowych poprzez modernizację głowic wylotowych młynów, - modernizację układu regulacji granulacji mieszanki pyłopowietrznej (odsiewacze). Podczas prac projektowych należy zwrócić szczególną uwagę na konstrukcję uszczelnień elementów układów regulacji przechodzących przez korpus młyna. Ze względu brak możliwości ich doszczelniania w trakcie pracy młyna, dławice powinny być skonstruowane w sposób zapewniający im maksymalną szczelność i trwałość. 14 / 37

Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Grupie EDF ZAŁĄCZNIK 2.6 Instrukcji Zarządzania Dokumentacja INZ/INZ/10/0045AA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Grupie EDF ZAŁĄCZNIK 2.6 Instrukcji Zarządzania Dokumentacja INZ/INZ/10/0045AA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Grupie EDF ZAŁĄCZNIK 2.6 Instrukcji Zarządzania Dokumentacja INZ/INZ/10/0045AA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ZASADY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ Numer identyfikacyjny:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji kolorystyki zakładu EDF Polska S.A. Oddział Rybnik

Opracowanie koncepcji kolorystyki zakładu EDF Polska S.A. Oddział Rybnik 1/11 zakładu EDF Polska S.A. Oddział Rybnik Status: FUSE Liczba stron: 11 Rewizja Imię Nazwisko Opracował Sprawdził Zatwierdził Data Podpis Imię Nazwisko Data Podpis Imię Nazwisko Data Podpis AA Marcin

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Nazwa zadania: Zespół Szkół Samochodowych ul. Kilińskiego 24a Gliwice termomodernizacja i modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25 wymiana

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1

Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1 Załącznik nr 2.3. Procedury odbiorowe Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI 2.3.1. WSTĘP... 3 2.3.2. ODBIÓR DOKUMENTACJI WE WSZYSTKICH BRANŻACH I NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego na: SPIS TREŚCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego na: SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do przetargu nieograniczonego na: REMONT CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁA WR 25-014M SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron ZAŁĄCZNIK NR 2.5. DO KONTRAKTU: PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW RON Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Odpowiedzi na : Modernizacji elektrofiltru w układzie odpylania kotła pyłowego typu OP-10 na terenie Centrum Energetyki PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym Znak sprawy BKZ/BKZ/0019/11 (6011940) 1 SIWZ dokument

Bardziej szczegółowo

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Pojęcia, określenia, definicje Klasyfikacja kotłów, kryteria klasyfikacji Współspalanie w kotłach różnych typów Przegląd konstrukcji Współczesna budowa bloków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole ul. Przesmyk 1

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole ul. Przesmyk 1 Data 20.05.2010 Strona 1 z 7 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres Zamawiającego: Nr postępowania: o mocy ok. 3 MW w technologii ścian szczelnych Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp.

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Urząd Dozoru Technicznego Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Bełchatów, październik 2011 1 Technologie procesu współspalania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 DO UMOWY DOKUMENTACJA

ZAŁĄCZNIK 3 DO UMOWY DOKUMENTACJA ZAŁĄCZNIK 3 DO UMOWY DOKUMENTACJA Pomorzany SIWZ Instalacja rozpałowa Dokumentacja Strona 2 z 15 Spis treści 1 Wymagania ogólne dla dokumentacji... 5 1.1 Zakres i standard dokumentacji... 5 1.2 Opiniowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Nazwa zadania: Modernizacja turbiny TUK I etap rurociągi do skraplacza

WARUNKI TECHNICZNE. Nazwa zadania: Modernizacja turbiny TUK I etap rurociągi do skraplacza Nazwa zadania: Modernizacja turbiny TUK I etap rurociągi do skraplacza Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warunki techniczne itp.): 1. Obecnie odbiór ciepła ze skraplacza oraz układu olejowego i chłodzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 546/TZ/S2/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 546/TZ/S2/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PROJEKTU:,,BUDOWA INSTALACJI ODSIARCZANIA I ODAZOTOWANIA SPALIN Z KOTŁA NR 9 (POIŚ DZIAŁANIE 4.5) ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 546/TZ/S2/2012 Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja paliw montaż zbiornika paliwa. Lublin, (Marzec, 2014) Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego... 3 3. Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie Moc zainstalowana TAURON Wytwarzanie TAURON Wytwarzanie w liczbach 4 506 MWe 1 274.3 MWt Elektrownia Jaworzno Elektrownia Łagisza Elektrownia Łaziska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. 1 PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE SST-46. Spis treści: 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 1. Nazwa zadania: Modernizacja instalacji odżużlania kotłów K-1 i K-3

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 1. Nazwa zadania: Modernizacja instalacji odżużlania kotłów K-1 i K-3 WARUNKI TECHNICZNE Nazwa zadania: Modernizacja instalacji odżużlania kotłów K-1 i K-3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warunki techniczne itp.): Przedmiotem niniejszego zadania jest opracowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu garażu podziemnego oraz sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej remontu wentylacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH. INNY WYMIAR Pracownia Architektoniczna Jarosław Stelmaszyk Ul. Wojewódzka 50/8A 40-026 Katowice NIP 634 247 00 60 Tel. 604 320 166 Temat : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE: "Modernizacja kotłowni C.O. w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga Wykonanie dokumentacji modernizacji, wykonanie modernizacji kotłowni oraz rozruch kotłowni wraz z instalacjami

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZDZIAŁ III SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rozdział III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Techniczna Strona: 1/20 Postępowanie nr CK/ZP/PJ/20150114 ROZDZIAŁ III SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalacja sprężonego powietrza INWESTOR: Gmina Miasto Puławy, Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN Kod CPV 45331210 1 - Instalacja wentylacji Kod CPV 45333000-0 -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na wykonanie powłok antykorozyjnych parowników kotłów parowych w grupie EDF Polska

Specyfikacja techniczna na wykonanie powłok antykorozyjnych parowników kotłów parowych w grupie EDF Polska Strona: 1/20 Specyfikacja techniczna na wykonanie powłok antykorozyjnych parowników kotłów parowych w grupie EDF Polska. Status: FUSE Liczba stron: 20 Rewizja Imię Nazwisko Opracował Sprawdził Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w budynku położonym w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15. Sąd Rejonowy Poznań Stare

Bardziej szczegółowo

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Grunwald i Jeżyce w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26. Zamawiający: Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY WYKONANIA MODERNIZACJI KOTŁOWNI. Szczegółowy opis do przedmiotu zamówienia

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY WYKONANIA MODERNIZACJI KOTŁOWNI. Szczegółowy opis do przedmiotu zamówienia Załącznik do SIWZ nr 1 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY WYKONANIA MODERNIZACJI KOTŁOWNI Szczegółowy opis do przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana

Bardziej szczegółowo

Kotłownia wodna elektrociepłowni

Kotłownia wodna elektrociepłowni Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery, W-9/I-20 Siłownie cieplne laboratorium Kotłownia wodna elektrociepłowni Instrukcja do ćwiczenia nr 5 Opracował: dr inŝ. Andrzej Tatarek Wrocław, październik 2008

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PROJEKTU:,,BUDOWA INSTALACJI ODSIARCZANIA I ODAZOTOWANIA SPALIN Z KOTŁA NR 9 (POIŚ DZIAŁANIE 4.5) ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012 Wybór inżyniera kontraktu dla zabudowy instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Konferencja techniczna : NOWOCZESNE KOTŁOWNIE Zawiercie, marzec 2012 1 GRUPA KAPITAŁOWA 1. Zespół

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

Dostawa zaworu trójdrożnego dla schładzacza pary kotła OP130/K-4 w EC Czechnica

Dostawa zaworu trójdrożnego dla schładzacza pary kotła OP130/K-4 w EC Czechnica Strona: 1/7 Dostawa zaworu trójdrożnego dla schładzacza pary kotła OP130/K-4 w EC Czechnica Status: FUSE Liczba stron: 7 Rewizja Imię Nazwisko Opracował Sprawdził Zatwierdził Data Podpis Imię Nazwisko

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Nazwa przedmiotu zamówienia:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Nazwa przedmiotu zamówienia: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Nazwa przedmiotu zamówienia: " II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego,, Modernizacji instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Modernizowanej Instalacji Teletechnicznej w Budynku Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22 w Warszawie Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22

Bardziej szczegółowo

Fala uderzeniowa i jej zastosowania.

Fala uderzeniowa i jej zastosowania. Fala uderzeniowa i jej zastosowania. Temat wystąpienia: EKOZUB Sp. z o.o. Fala uderzeniowa Fala uderzeniowa jest to ruch cząsteczek wprawionych w drgania, które pozostają w pobliżu jednego ustalonego miejsca.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego zespołu pompowego pompy diagonalnej oraz podłączenie do

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 1. Nazwa zadania: Modernizacja układu odpylania dla kotła WR-10

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 1. Nazwa zadania: Modernizacja układu odpylania dla kotła WR-10 WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 1 Nazwa zadania: Modernizacja układu odpylania dla kotła WR-10 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warunki techniczne itp.): Celem przedsięwzięcia jest modernizacja

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Załącznik nr 1e WYKAZ CEN Na Kontrakt nr 1 - Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Rytro, 25 27 08.2015 System ciepłowniczy w Opolu moc zainstalowana w źródle 282

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia : Naprawa radarów meteorologicznych 2. Ilość: zgodnie z poniższymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1 strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Giżycko al. Wojska Polskiego 21 1.1 Kotłownia w budynku nr 1 - kocioł nr 4 1.1.1 KNR 402/401/4 1.1.2 KNR 402/408/5 Oczyszczenie elementu kotła żeliwnego - półczłonu 6 szt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Dwie podstawowe konstrukcje kotłów z cyrkulującym złożem. Cyklony zewnętrzne Konstrukcja COMPACT

Dwie podstawowe konstrukcje kotłów z cyrkulującym złożem. Cyklony zewnętrzne Konstrukcja COMPACT Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Kotły fluidalne to jednostki wytwarzające w sposób ekologiczny energię cieplną w postaci gorącej wody lub pary z paliwa stałego (węgiel, drewno, osady z oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna < ST > Dla

Specyfikacja Techniczna < ST > Dla Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja Techniczna < ST > Dla zadania pod nazwą Remontu kapitalny wózka kontenerowego SMV 4531 TA5 będącego własnością Euroterminal Sławków Sp. z o.o. w Sławkowie.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.:

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: UDZIAŁ W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI ELEKTROWNIA SKAWINA Rok powstania 1957-1961 Moc elektryczna Moc cieplna Paliwo 440 MW 588 MWt Węgiel kamienny Biomasa Olej opałowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

ST OKNA POŁACIOWE

ST OKNA POŁACIOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 04.00. OKNA POŁACIOWE ST.04.00 Okna połaciowe 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7. OBMIAR

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Nasz znak: ITI.271.5.2013.EK Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Czchów 23.04.2013r. 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Prace stanowiące przedmiot zamówienia I. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Wymiana kolan rurociągów pary świeżej i wtórnej kotła OP 650 nr 1 w EDF Rybnik S.A.

Wymiana kolan rurociągów pary świeżej i wtórnej kotła OP 650 nr 1 w EDF Rybnik S.A. 1/37 Wymiana kolan rurociągów pary świeżej i wtórnej kotła OP 650 nr 1 w EDF Rybnik S.A. Numer identyfikacyjny: STATUS : FUSE Liczba stron: 39 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Rev Imię, Nazwisko Data

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Podwale przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego i jego integracja z istniejącą sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu wraz z opracowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA DROGI GMINNEJ w miejscowości Górki, ul. Kwiatowa Grupa Robót wg CPV 453 i 454 Kategoria 454- Roboty budowlane Opracował: Zatwierdził: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Autorzy: Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Ecoenergia Sp.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 Załącznik Nr 1 b do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług serwisowych w zakresie przeglądów i konserwacji dwóch stacjonarnych sprężarek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Układ sprężonego powietrza zabudowa sprężarki

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Układ sprężonego powietrza zabudowa sprężarki Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Układ sprężonego powietrza zabudowa sprężarki Lublin, Maj 2013 Strona 1 z 8 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego... 3 3. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła Dotyczy: Ogłoszenie z 08.06.2016r. o przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła Ogólne warunki 1 Termin realizacji 31.10.2016 r. 2 Warunki gwarancyjne: przez 10 lat od oddania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Modernizacja instalacji odpylania spalin z kotła WR-25 nr 2 w ciepłowni ZM BUMAR-ŁABĘDY S.A.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Modernizacja instalacji odpylania spalin z kotła WR-25 nr 2 w ciepłowni ZM BUMAR-ŁABĘDY S.A. Załącznik nr 1 do SPP. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Modernizacja instalacji odpylania spalin z kotła WR-25 nr 2 w ciepłowni ZM BUMAR-ŁABĘDY S.A. I. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja w

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne.

Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne. Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne. Instalacje spalania pyłu biomasowego w kotłach energetycznych średniej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Dostawa łopatek dla remontu kapitalnego turbozespołu 13UK125

Bardziej szczegółowo

Adres obiektu: Piła, ulica Śniadeckich. Wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Adres obiektu: Piła, ulica Śniadeckich. Wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 3 do umowy nr.. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A O P R A C O W A N I E Z A W I E R A A. OPIS TACHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Lokalizacja i stan istniejący 4. Opis projektowanej przebudowy sieci c.o. 4.1. Zasilanie 4.2.

Bardziej szczegółowo