- Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa."

Transkrypt

1 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE - Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa. 19 listopada 2012 r.

2 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Zasady udziału w 7 PR

3 Zasady udziału w 7 PR W 7 PR obowiązują inne reguły niż w funduszach strukturalnych czy innych programach krajowych. Konieczne może być: nabycie doświadczenia, poznanie dobrych praktyk. Komisja Europejska finansuje tylko badania na najwyższym poziomie. Dlatego przygotowując wniosek zadbaj o: wysoką jakość naukowo-technologiczną projektu (tematyka wykraczająca poza the state-of-the-art na poziomie światowym, najwyższy poziom metodyki i zasobów (aparatury), zapewnienie odpowiedniego wpływu rezultatów projektu na postęp w danej dziedzinie (plan wdrożenia wyników), wymiar europejski pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy, społeczny, kulturowy całej Europy a nie pojedynczego regionu. 3

4 Zasady udziału w 7 PR W większości konkursów 7 PR wnioski składane są przez międzynarodowe konsorcja skupiające różne typy podmiotów: szkoły wyższe i jednostki naukowe, przemysł, przedsiębiorstwa duże oraz MŚP, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, organy władzy, samorządu terytorialnego. Konsorcja o międzynarodowym charakterze. Miej na uwadze: Komunikacja w j. angielskim. Udział w wyjazdach zagranicznych, np. spotkaniach konsorcjum. Dzielenie się własnością intelektualną (IPR). 4

5 Kraje uczestniczące w 7 PR Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

6 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Rodzaje projektów

7 Rodzaje projektów Collaborative Project (CP) Cel: Opracowanie nowej wiedzy, technologii, produktów, demonstracji lub wspólnych zasobów przeznaczonych na badania. Wymogi formalne: Konsorcjum tworzą min. 3 niezależne podmioty prawne z 3 różnych krajów członkowskich (MS) lub stowarzyszonych (AC). Finansowanie: Small or medium-scale focused research project: < 3,5 mln EUR. Large-scale integrating project: od 4 do 7 mln EUR. Collaborative project for specific international cooperation actions (SICA) Wymogi formalne: Konsorcjum tworzą min. 4 niezależne podmioty prawne z 2 różnych krajów MS/AC oraz min. 2 z różnych krajów trzecich Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

8 Rodzaje projektów Network of Excellence (NoE) Cel: Integracja europejskiego potencjału badawczego (naukowców, zespołów, organizacji, instytucji, serwisów) w strategicznych dla Europy dziedzinach poprzez: Tworzenie stałych sieci współpracy. Zapobieganie fragmentacji badań. Tworzenie wspólnej polityki i programu badań, wspólnego rozwoju i zarządzania infrastrukturą, wymiany naukowej i szkoleń. Wymogi formalne: Konsorcjum tworzą min. 3 niezależne podmioty prawne z 3 różnych krajów członkowskich (MS) lub stowarzyszonych (AC) Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

9 Rodzaje projektów Coordination and Support Actions (CSA) Cel: Wsparcie dla działań mających na celu koordynacje i wspomaganie działań i polityk badawczych. Typy projektów: Coordinating Action (CA): w projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej 3 podmioty prawne z 3 różnych krajów członkowskich (MS) lub stowarzyszonych (AC). Supporting Action (SA): projekt może być składany przez pojedynczy podmiot prawny. Finansowanie: < 1 mln EUR Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

10 Rodzaje projektów Projekty badawcze Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych Cel: Wsparcie dla badań wykraczających poza istniejący stan wiedzy. Typy projektów: ERC Starting Independent Researcher Grant (ERC Starting Grant) - granty dla naukowców rozpoczynających niezależną karierę i posiadających doświadczenie naukowe od 2 do 9 lat po uzyskaniu stopnia doktora. ERC Advanced Investigator Grant (ERC Advanced Grant) - granty dla badaczy zaawansowanych. Wymogi formalne: Projekty realizowane przez krajowe lub międzynarodowe zespoły badawcze, składane są przez lidera zespołu ("głównego naukowca") pochodzącego z dowolnego kraju, wraz z instytucją goszczącą zlokalizowaną w kraju członkowskim lub stowarzyszonym Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

11 Rodzaje projektów Projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie Cel: Wsparcie kształcenia zawodowego i rozwoju kariery naukowej. Projekty instytucjonalne (3-4 letnie): International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) - wymiana pracowników między instytucjami z krajów członkowskich lub stowarzyszonych a instytucjami z krajów trzecich. Initial Training Networks (ITN) - projekty badawczo-szkoleniowe realizowane przez min. 3 podmioty prawne z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych (ale min. 2 z MS). Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) - wymiana pracowników i wspólna realizacja projektu badawczego przez min. 2 podmioty prawne z 2 różnych sektorów i 2 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych. Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND) - wsparcie programów stypendialnych o zasięgu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

12 Rodzaje projektów Projekty indywidualne (1-3 letnie): Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) projekty realizowane przez europejskiego naukowca w kraju członkowskim lub stowarzyszonym. European Reintegration Grants (ERG) - powrót do kraju po zakończonym co najmniej 18 m-cznym stypendium Marie Curie. International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) - umożliwiają europejskim naukowcom prowadzenie badań w dowolnym kraju trzecim. International Incoming Fellowships (IIF) - pozwalają instytucjom krajów członkowskich i stowarzyszonych na sfinansowanie badań i pobytu naukowcom z krajów trzecich. International Reintegration Grants (IRG) - by naukowcy pracujący od min. 3 lat w krajach trzecich chętnie wracali do Europy. Marie Curie Awards (AWARDS) Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

13 Rodzaje projektów Projekty badawcze na rzecz MŚP/ stowarzyszeń MŚP Cel: Wspieranie badań prowadzonych przez jednostki badawcze na rzecz określonych grup, np. MŚP. Typy projektów: badania na rzecz MŚP rozwiązanie wspólnych bądź uzupełniających się problemów technologicznych. Konsorcjum: min. 3 firmy MŚP z 3 różnych krajów MS/AC oraz min. 2 podmioty badawcze. badania na rzecz stowarzyszeń MŚP opracowanie technologicznych rozwiązań dla większej grupy MŚP. Konsorcjum: min. 3 stowarzyszenia MŚP z 3 różnych krajów MS/AC lub 1 stowarzyszenie o zasięgu europejskim, min. 2 wykonawców badań oraz min. 2 MŚP z 2 różnych krajów MS/AC Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

14 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Sposób aplikowania do 7 PR

15 Sposób aplikowania do 7 PR Wniosek projektowy można złożyć jedynie w odpowiedzi na konkurs (call for proposals) w wyznaczonym przez Komisję Europejską terminie (deadline). Wykaz aktualnych konkursów dostępny jest na stronie: Wniosek musi wpisywać się w tematykę konkursu, do którego jest zgłaszany (wyjątek: program szczegółowy PEOPLE oraz IDEAS). Istnieje wiele rodzajów wniosków o różnym stopniu skomplikowania! Zanim przystąpisz do konkursu sprawdź jaki typ projektu można realizować w ramach konkursu i czy będzie pasował do zakresu przedmiotowego projektu. Obowiązkowo przeczytaj i stosuj się do wskazówek zawartych w aktualnej instrukcji (Guide for Applicants). Pamiętaj o the state-of-the-art. Sprawdź bazę projektów CORDIS: a także strony zawierające opublikowane rezultaty: Wnioski składa się wprost do KE, w j. angielskim, wyłącznie online. 15

16 Sposób aplikowania do 7 PR Zanim przystąpisz do pracy określ swoją strategię uczestnictwa: Brak doświadczenia: stypendia Marie Curie (indywidualne lub instytucjonalne), praca w JRC, udział w krótkoterminowych stypendiach w istniejących infrastrukturach badawczych 7 PR, praca eksperta oceniającego wnioski. Małe doświadczenie: przyłącz się do projektu (poszukaj tworzącego się konsorcjum, opublikuj swoją ofertę współpracy, zaproponuj udział w konkursie znajomym zza granicy, bierz udział w spotkaniach brokerskich lub konferencjach). Duże doświadczenie: zorganizuj konsorcjum i złóż projekt ew. zacznij od projektów typu CSA lub IRSES. Zbierz niezbędne informacje o 7 PR, korzystaj ze szkoleń i bądź na bieżąco. Załóż konto w ECAS (dostęp do Research Participant Portal) i zarejestruj się w bazie CORDIS. 16

17 Sposób aplikowania do 7 PR Sprawdź również jak składać wnioski w Uniwersytecie: LEAR: p. Magdalena Pokrzycka-Walczak (CBNiWM) Otrzymasz nr PIC: Sprawdzisz jakie są wewnętrzne regulacje i procedury. Zastanów się: Czy projekt będzie wymagał współpracy międzynarodowej? Czy jest wystarczająco innowacyjny? Czy efekty realizacji projektu będą miały zasięg europejski? Czy jesteś w stanie poświęcić temu przedsięwzięciu odpowiednią ilość czasu? 17

18 Sposób aplikowania do 7 PR Przygotuj szkic przyszłego projektu (najlepiej 1 strona A4): Określ cele naukowe i/lub technologiczne projektu. Określ potrzeby użytkowników końcowych. Określ istniejący stan wiedzy ( the state-of-the-art ). Dlaczego podejście europejskie? Jaki wpływ naukowy/gospodarczy/społeczny wywrze projekt? Jakich działań będzie wymagał projekt? Jakie zasoby będą potrzebne w ramach konsorcjum? 18

19 Research Participant Portal 19

20 Research Participant Portal 20

21 Research Participant Portal Panel administracyjny użytkownika portalu Organizacje użytkownika Dostępne konkursy Informacje nt. wniosków własnych i/lub organizacji Narzędzie do przygotowania umowy o grant (NEF) Administrowanie projektami lista projektów aneksy do umów raporty z realizacji projektu (FORCE) administrowanie wynikami naukowymi Powiadomienia 21

22 Research Participant Portal Rejestrowanie wniosku w systemie PPSS I. Znajdź konkurs II. Czytaj dokumentację III. Rejestruj wniosek 22

23 Research Participant Portal Etap I. uwierzytelnianie w ECAS 23

24 Research Participant Portal 24

25 Sposób aplikowania do 7 PR W formularzu A1 koordynator wypełnia: Akronim projektu. Tytuł projektu. Okres realizacji (miesiące) Kod tematu najbardziej pasujący do projektu (lista). Słowa kluczowe. Abstrakt (max 2000 znaków). Informacja o podobnych wnioskach składanych wcześniej przez wnioskodawcę Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

26 Sposób aplikowania do 7 PR Formularz A2.1 wypełnia każdy uczestnik konsorcjum: Nazwa uczestnika. Dane adresowe. Status organizacji łącznie z kodem działalności NACE. Status MŚP. Powiązania między uczestnikami konsorcjum. Dane osobowe i adresowe koordynatora projektu Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

27 Sposób aplikowania do 7 PR Formularz A2.2 wypełnia każdy uczestnik konsorcjum: Status MŚP. Powiązania między uczestnikami konsorcjum. Dane osobowe i adresowe koordynatora projektu Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

28 Sposób aplikowania do 7 PR Formularz A3.1 (projekty IP / CSA) Budżet każdego uczestnika Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

29 Sposób aplikowania do 7 PR Formularz A3.2 (projekty IP / CSA), Zbiorczy budżet projektu Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

30 Sposób aplikowania do 7 PR Opis naukowo-technologiczny (Part B) to zasadniczy dokument zawierający cele projektu, planowane zadania, opis uczestników, metody realizacji przewidzianych zadań, sposób zarządzania projektem, oczekiwane rezultaty i ich wpływ na dany obszar badawczy i społeczeństwo. Formularz wniosku (część B) należy pobrać z systemu PPSS (w formacie RTF), zapisać na dysku komputera, wypełnić w edytorze tekstowym (np. MS Word) a następnie przekształcić w plik PDF i załączyć w PPSS ( Upload proposal file ). Przykładowa struktura wniosku badawczego >> Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

31 Sposób aplikowania do 7 PR B1 Scientific/technical quality, relevant to the topics addressed by the call 1.1 Concept and objectives 1.2 Progress beyond the state-of-the-art 1.3 S/T methodology and associated work plan B2 Implementation 2.1 Management structure and procedures 2.2 Individual participants 2.3 Consortium as a whole 2.4 Resources to be committed B3 Impact 3.1 Expected impacts listed in the work programme 3.2 Dissemination and/or exploitation of project results, and management of intellectual property B4 Ethics Issues B5 Consideration of gender aspects Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

32 Sposób aplikowania do 7 PR Jak poprawnie przygotować formularz B? Stosuj wytyczne z aktualnej instrukcji: A4, min. font size 11 (Arial / Times New R.), pojedyncza interlinia, marginesy min. 15 mm. Pamiętaj o zachowaniu wyznaczonej liczby znaków / stron. Zachowaj kompletność wniosku, nie ingeruj w strukturę. Najlepiej gdy wniosek ma jednego autora (spójność). Posługuj się językiem zrozumiałym to nie jest praca naukowa. Projekt pisz od razu w języku angielskim. Tłumacz może wypaczyć właściwy sens tekstu. Używaj terminów znanych ekspertom najlepiej słów kluczowych znajdujących się w oficjalnych dokumentach. Zadbaj o szczegóły estetyczne, stosując wyróżnienia tekstu, wykresy, schematy, tabele i diagramy (ale tylko odcienie szarości) Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

33 Sposób aplikowania do 7 PR Przed złożeniem wniosku sprawdź koniecznie: Poproś o przeczytanie wniosku kogoś postronnego. W przewodniku Guide for Applicants znajduje się lista kontrolna (check list). W Work Programme znajdziesz Annex 2: Eligibility and Evaluation Criteria for Proposals. Skorzystaj z funkcji Check validation w systemie PPSS. Po konwersji wniosku z dokumentu RTF do PDF sprawdź czy formatowanie tekstu nie uległo zmianie oraz czy plik nie przekroczył limitu pamięci (10MB). Nie odkładaj złożenia wniosku na ostatnią chwilę. Serwery KE mogą być przeciążone Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

34 Sposób aplikowania do 7 PR Wnioski poddawane są ocenie formalnej (przez urzędnika KE). Następnie niezależni eksperci z różnych krajów dokonują oceny merytorycznej, która obejmuje następujące elementy: Doskonałość naukowo technologiczna: Trafność koncepcji i jakość celu projektu. Nowa wiedza wykraczająca poza the state-of-the-art. Jakość i efektywność metodologii i towarzyszącego jej planu pracy. Jakość i efektywność wdrażania i zarządzania: Adekwatność struktury zarządzania. Jakość konsorcjum. Uzasadnienie doboru środków (budżet, grupa badawcza, wyposażenie). Potencjalne korzyści: Rozwój, promocja, wykorzystanie wyników. Wkład na poziomie europejskim. Adekwatność planu promocji i wykorzystania wyników. Zarządzanie własnością intelektualną Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

35 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Kalkulacja kosztów uczestnictwa

36 Budżet projektu naukowo-badawczego Proposal Number Proposal Acronym Participant Number In FP7, there are different methods for calculating indirect costs. The various options are explained in the guidance notes **. Please be aware that not all options are available to all types of organisations. The method of determining indirect costs is set in the Proposal setup page. If you would like to modify this information, you have to do it from the proposal set-up page. None My legal entity is established in an ICPC and I shall use the lump sum funding method (If yes, please fill below the lump sum row only. If no, please do not use the lump sum row) RTD No Support Demonstration Coordination Management Personnel costs (in ) Subcontracting costs (in ) Other direct costs (in ) Indirect costs (in ) Lump sum, flat-rate or scale of unit (option only for ICPC) (in ) Other Total Total budget (in ) Requested EU contribution (in ) Total Receipts (in ) 0 36

37 Rodzaje działań w projekcie RTD: działania badawczo-rozwojowe, bezpośrednio ukierunkowane na tworzenie nowej wiedzy, nowych technologii i produktów, włącznie z koordynacją naukową. Demonstration: działania wdrożeniowe, w celu sprawdzenia nowych technologii, testowania produktów i procesów w warunkach przemysłowych włącznie z prototypami, jeśli nie mogą być bezpośrednio skomercjalizowane. Management: zarządzanie mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji projektu: zarządzanie umową konsorcjum (jeżeli jest obligatoryjna); aspektami prawnymi, etycznymi, finansowymi i administracyjnymi (świadectwa kontroli sprawozdań finansowych, metodologia k. pośrednich); przeprowadzenie konkursów celem poszerzenia konsorcjum; uzyskanie zabezpieczeń i gwarancji; wszelkie inne działania zw. z zarządzaniem projektem, za wyjątkiem koordynacji naukowej (należy do RTD). 37

38 Rodzaje działań w projekcie Other: pozostałe działania, uzgodnione z KE i wpisane do kontraktu: Koordynacja sieci współpracy (seminaria, spotkania, wizyty). Spotkania w celu koordynacji działań podejmowanych w innych projektach o podobnym zakresie tematycznym. Upowszechnianie wiedzy (strona www, publikacje). Ochrona i zarządzanie prawami własności intelektualnej (zgłoszenia patentowe, procedury; porady prawne, zakup niezbędnych IPR). Ocena socjoekonomicznych skutków uzyskanej nowej wiedzy. Opracowanie analiz, ekspertyz odnośnie możliwości zastosowania nowych rozwiązań (np. studium wykonalności). Działalność szkoleniową w ramach projektu dla potencjalnych użytkowników nowej wiedzy. 38

39 Poziom dofinansowania KE Grant KE może być wykorzystany wyłącznie na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu w wysokości odpowiadającej typowi projektu (schematowi finansowania) i rodzajowi działania. Typ projektu / rodzaj działania Network of excellence Collaborative project RTD Demonstration Management Other 50% 75% * 50% 75% * - 100% 100% 50% 100% 100% Akcje wspierające i koordynujące (CSA), granty ERC na badania pionierskie (IDEAS) i projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie (PEOPLE) finansowanie do 100% kosztów kwalifikowalnych * Dla instytucji non profit, szkół wyższych, podmiotów badawczych i MŚP. 39

40 Koszty kwalifikowalne KOSZTY KWALIFIKOWALNE (budżet projektu) Koszty bezpośrednie: Koszty osobowe. Podwykonawstwo. Inne koszty bezpośrednie: podróże i diety, materiały, sprzęt trwałego użytku. Koszty pośrednie: Personel administracyjny. Koszty eksploatacyjne. Wyposażenie biurowe. Ubezpieczenie. Usługi (np. utrzymanie czystości, ochrona). Koszty niekwalifikowalne Całkowite koszty projektu Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

41 Koszty kwalifikowalne We wniosku umieszczamy tylko koszty kwalifikowalne: Rzeczywiście (realnie) poniesione przez beneficjenta. Poniesione w okresie realizacji projektu (wyjątek: do 60 dni od zakończenia projektu - sprawozdania końcowe, świadectwa kontroli sprawozdań finansowych, końcowe przeglądy). Poniesione zgodnie z zasadami rachunkowości i zarządzania oraz praktykami przyjętymi instytucji. Konieczne do osiągnięcia celów projektu i zaplanowanych rezultatów. Wykazane w księgach rachunkowych beneficjenta. Przedstawione w umowie grantowej (Anex I). Poniesione z zachowaniem zasad gospodarności, skuteczności i efektywności. 41

42 Koszty osobowe (wynagrodzenia): Wynagrodzenie brutto powiększone o obciążenia socjalne (składki emerytalne, ubezpieczenie zdrowotne, dodatek wakacyjny itp.) i inne składniki regulaminowe. Wynagrodzenia muszą wynikać z listy płac, są wyliczane indywidualnie dla każdego pracownika a rozliczane są na podstawie godzin rzeczywiście przepracowanych (karta czasu pracy zatwierdzana przez przełożonego, np. kierownika projektu). Karta czasu pracy: pełna nazwa beneficjenta (instytucji), imię i nazwisko pracownika, tytuł realizowanego projektu, numer konta księgowego (analitycznego dot. danego projektu), okres, którego dotyczy (dzienna, tygodniowa, miesięczna), liczba godzin przepracowanych w danym projekcie oraz wskazanie wykonywanych działań, imię i nazwisko oraz podpis kierownika projektu lub innego przełożonego. 42

43 Koszty osobowe (wynagrodzenia): Proszę sprawdzić wewnętrzne regulacje umożliwiające wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń za pracę przy projekcie jako część wynagrodzenia. Godziny produktywne = liczba dni produktywnych w roku x godziny pracy w instytucji. Powinny być kalkulowane zgodnie z praktykami beneficjenta wg jednej z dwóch metod: za pomocą standardowej liczby godzin produktywnych wyliczanej dla wszystkich pracowników (lub poszczególnych grup pracowników) w danej instytucji, za pomocą rzeczywistej liczby godzin produktywnych wyliczanej dla każdego pracownika indywidualnie. Stawka godzinowa = wynagrodzenie roczne / godz. produktywne. Koszt personelu = stawka godz. x czas pracy w projekcie (w godz.) 43

44 Podwykonawstwo Podwykonawstwo powinno być stosowane tylko w uzasadnionych przypadkach. Beneficjent powinien być w stanie samodzielnie wykonać prace przewidziane umową. Podwykonawstwem można objąć jedynie realizację ograniczonej części projektu. Podstawowe zadania w projekcie nie powinny być przedmiotem usług zleconych. Potrzebne jest specjalne pozwolenie Komisji Europejskiej w przypadku gdy koszty podwykonawstwa wyniosą więcej niż euro, lub 20% kosztów jakie ponosi partner zlecający podwykonawstwo. Uzasadnienie podwykonawstwa należy zamieścić w aneksie I do umowy o grant. Koordynatorowi projektu nie wolno zlecać na zewnątrz: prowadzenia dokumentacji dot. rozdysponowania płatności w tym przesyłania na rzecz beneficjentów, kontrolowania sprawozdań w celu zweryfikowania ich zgodności z zadaniami projektu przed przekazaniem sprawozdań do KE, monitorowania wypełniania przez beneficjentów ich zobowiązań wynikających z umowy o grant. 44

45 Podwykonawstwo Wybór podwykonawcy: Podmioty publiczne mają obowiązek zastosowania procedur wynikających z Ustawy o zamówieniach publicznych (PZP). Podmioty prywatne muszą przeprowadzić konkurs ofert, w którym wymagane jest złożenie min. 3 ofert. Możliwe do przyjęcia są umowy podwykonawstwa podpisane na podstawie umów ramowych zawartych przed rozpoczęciem projektu. Świadectwo kontroli sprawozdań finansowych jest szczególnym typem podwykonawstwa. Składa się je do KE wraz z raportem finansowym tylko wtedy, gdy łączna wnioskowana wysokość dofiansowania KE na rzecz pojedynczego uczestnika projektu, w ujęciu kumulatywnym za wszystkie okresy, za które świadectwo nie było przedstawione, wynosi euro lub więcej. Jednak w przypadku projektu trwającego dwa lata lub krócej, od uczestnika wymaga się nie więcej niż jednego świadectwa kontroli sprawozdań finansowych na zakończenie projektu. 45

46 Inne koszty bezpośrednie Podróże i diety. Wyjazdy na konferencje związane z realizacją projektu, powinny zostać przedstawione w Aneksie I a koszty ujęte w działaniach RTD. Koszt wyjazdów na spotkania dotyczące przebiegu realizacji całego projektu powinny być ujęte w Zarządzaniu. Wydatki na podróże ekspertów uczestniczących w projekcie okazjonalnie, nie są kosztami podróży. Chyba, że udział tych ekspertów został odpowiednio przewidziany w Aneksie I Umowy Grantowej. Zgodne z obowiązującym prawem (stawki delegacji) i praktyką w instytucji uczestnika. Kwoty diet za podróże zagraniczne znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. z 2002 r. nr 236, poz z późń. zm.). 46

47 Inne koszty bezpośrednie Materiały. Koszty te powinny dotyczyć kosztów zakupu, wytworzenia, naprawy lub użytkowania wszelkich materiałów, jak również dóbr lub aparatury i oprogramowania, koniecznych dla zrealizowania zadań przewidzianych w projekcie, które: ulegają zużyciu podczas realizacji projektu, nie są umiejscowione w inwentaryzacji beneficjenta jako sprzęt trwałego użytku, nie są traktowane jako wydatek kapitałowy w zgodzie z przepisami o księgowości i polityką beneficjenta. 47

48 Inne koszty bezpośrednie Aparatura. Koszty obejmują: cenę zakupu, koszty dostawy, koszty przygotowania miejsca użytkowania i związanych z tym honorariów architektów oraz inżynierów, koszty obsługi instalacji. Koszty aparatury są wykazywane w każdym okresie sprawozdawczym jako odpisy z tytułu amortyzacji. Wykorzystanie sprzętu na rzecz projektu musi być możliwe do zweryfikowania karta czasu pracy urządzenia. Jednorazowe rozliczanie sprzętu - metoda kasowa - dostępna jest dla tych instytucji, które zgodnie ze swoim systemem księgowym i krajowymi regulacjami stosują ten sposób rozliczania środków trwałych w swojej bieżącej praktyce. Można uzyskać dofinansowanie KE na aparaturę, której okres amortyzacji nie zakończył się a która będzie wykorzystywana w projekcie. Informacja i koszt powinien być określony w Aneksie I. 48

49 Koszty pośrednie Koszty pośrednie można kalkulować wg jednej z dwóch metod: Sposób I: Rzeczywiste koszty pośrednie - jednostka wylicza i sprawozdaje rzeczywistą wartość swoich kosztów pośrednich. Model ten mogą stosować instytucje posiadające system księgowy pozwalający na wyodrębnienie tego typu kosztów, często przewyższających ryczałt naliczany wg sposobu II. Sposób II: Ryczałt - koszty pośrednie są rozliczane jako ryczałt wg stawki ustalonej przez Komisję Europejską, przy czym są one liczone jako procent od poniesionych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem usług obcych. Ryczałt na koszty pośrednie nie musi być potwierdzany dokumentami księgowymi. Klauzula specjalna nr 30: umożliwia rozliczanie projektu w sposób rzeczywisty mimo stosowania przez beneficjenta ryczałtu. 49

50 Koszty pośrednie Kalkulowanie kosztów pośrednich wg sposobu II: Podstawowa stawka: 20%, ale dla podmiotów publicznych non profit, szkół średnich i wyższych, organizacji badawczych niektórych MŚP, uczestniczących w projektach zawierających działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz działania demonstracyjne (np. CP, NoE, na rzecz MŚP): 60% Dla programu Pomysły (Ideas): 20% Dla akcji Marie Curie, program Ludzie (People): 10% Dla projektów CSA: 20% (ale KE wypłaci 7%) Raz wybrany sposób rozliczania stosuje się do wszystkich projektów realizowanych w 7 PR przez beneficjenta (instytucję). 50

51 Koszty niekwalifikowalne Nie jest możliwe finansowanie następujących wydatków: podatki pośrednie (VAT), opłaty celne, zysk, np. należne odsetki, rezerwy na poczet strat lub obciążeń, straty spowodowane różnicami kursowymi lub związane ze zwrotem z kapitału, koszty zadeklarowane lub poniesione lub zwrócone w związku z innym projektem, długi i koszty obsługi długów, wydatki nadmierne, niefrasobliwe, koszty przygotowania Umowy Konsorcjum (powinna być zawarta przed podpisaniem Umowy Grantowej z KE). Wyjątkiem są koszty poniesione w związku z uaktualnieniem Umowy Konsorcjum. 51

52 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Wsparcie uczestnictwa polskich zespołów badawczych w programach ramowych UE

53 Dofinansowanie kosztów uczestnictwa Projekty międzynarodowe współfinansowane: Podstawa prawna: Rozporządzenie MNiSW z dnia r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą. Wniosek stanowi załącznik do ww. rozporządzenia. Wsparcie ze środków finansowych na naukę zadań realizowanych przez wnioskodawcę w projekcie międzynarodowym, nie może być większe niż 80% kosztów ponoszonych na ten cel przez wnioskodawcę ze środków krajowych. Informacje o dofinansowaniu na stronie: 53

54 Wsparcie wniosków z polskim przewodnictwem Konkurs MNiSW Granty na granty Dofinansowanie przygotowania wniosku dla polskich jednostek pełniących rolę koordynatora konsorcjum. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie konkursowym przez MNiSW do 15 listopada 2012 r. Grant do zł (w tym na wynagrodzenia do zł) Wsparciem mogą być pokryte koszty ponoszone od r.: przygotowania wniosku, podróży służbowych i organizacji roboczych spotkań konsorcjum, uczestnictwa w szkoleniach dotyczących pisania wniosku lub zarządzania w projekcie, zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych niezbędnych do stworzenia aplikacji projektowej. Informacje o konkursie pod adresem: 54

55 Sieć Regionalnych Punktów Kontaktowych Region Centralny: IPPT PAN Region Łódzki: Uniwersytet Łódzki Region Południowy: Politechnika Krakowska Region Południowo-Zachodni: Politechnika Wrocławska Region Północny: Politechnika Gdańska Region Północno-Wschodni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Region Północno-Zachodni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Region Śląski: Politechnika Śląska Region Wschodni: Instytut Agrofizyki PAN Region Zachodni: Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 55

56 Obecna struktura konsorcjum RPK Lublin Regionalny Punkt Kontaktowy przy Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie dr inż. Andrzej Stępniewski - kierownik Punktu Kontaktowego, mgr inż. Justyna Szady-Nazarewicz - specjalista ds. mobilności, mgr Michał Marszałowicz - specjalista ds. zagadnień prawnych i finansowych. Lokalny Punkt Kontaktowy w Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej mgr Magdalena Pokrzycka-Walczak Lokalny Punkt Kontaktowy w Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii mgr Anna Smorąg 56

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 20.12.2011 Warsztaty Finansowanie projektów 7. PR UE, Poznań, 24 stycznia 2012 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Olsztyn, 14.03.2012 7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA C 17/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.1.2015 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW Wytyczne EACEA 03/2015 Inicjatywa Wolontariusze

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADA

ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADA ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWIILIZACYJNYCH STRATEGMED I. GRUPA TEMATYCZNA: KARDIOLOGIA I KARDIOCHIRURGIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna 12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna Finansowanie B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach na HORYZONCIE Toruń, 12 maja 2014 r., EEN " European

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw I. Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowana jest w realizację Działania 1.1 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Warszawa, 18 marca 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014 1. Postanowienia wstępne 1.1. Konkurs jest ogłaszany przez Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Załącznik 3. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA

Bardziej szczegółowo