- Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa."

Transkrypt

1 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE - Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa. 19 listopada 2012 r.

2 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Zasady udziału w 7 PR

3 Zasady udziału w 7 PR W 7 PR obowiązują inne reguły niż w funduszach strukturalnych czy innych programach krajowych. Konieczne może być: nabycie doświadczenia, poznanie dobrych praktyk. Komisja Europejska finansuje tylko badania na najwyższym poziomie. Dlatego przygotowując wniosek zadbaj o: wysoką jakość naukowo-technologiczną projektu (tematyka wykraczająca poza the state-of-the-art na poziomie światowym, najwyższy poziom metodyki i zasobów (aparatury), zapewnienie odpowiedniego wpływu rezultatów projektu na postęp w danej dziedzinie (plan wdrożenia wyników), wymiar europejski pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy, społeczny, kulturowy całej Europy a nie pojedynczego regionu. 3

4 Zasady udziału w 7 PR W większości konkursów 7 PR wnioski składane są przez międzynarodowe konsorcja skupiające różne typy podmiotów: szkoły wyższe i jednostki naukowe, przemysł, przedsiębiorstwa duże oraz MŚP, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, organy władzy, samorządu terytorialnego. Konsorcja o międzynarodowym charakterze. Miej na uwadze: Komunikacja w j. angielskim. Udział w wyjazdach zagranicznych, np. spotkaniach konsorcjum. Dzielenie się własnością intelektualną (IPR). 4

5 Kraje uczestniczące w 7 PR Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

6 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Rodzaje projektów

7 Rodzaje projektów Collaborative Project (CP) Cel: Opracowanie nowej wiedzy, technologii, produktów, demonstracji lub wspólnych zasobów przeznaczonych na badania. Wymogi formalne: Konsorcjum tworzą min. 3 niezależne podmioty prawne z 3 różnych krajów członkowskich (MS) lub stowarzyszonych (AC). Finansowanie: Small or medium-scale focused research project: < 3,5 mln EUR. Large-scale integrating project: od 4 do 7 mln EUR. Collaborative project for specific international cooperation actions (SICA) Wymogi formalne: Konsorcjum tworzą min. 4 niezależne podmioty prawne z 2 różnych krajów MS/AC oraz min. 2 z różnych krajów trzecich Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

8 Rodzaje projektów Network of Excellence (NoE) Cel: Integracja europejskiego potencjału badawczego (naukowców, zespołów, organizacji, instytucji, serwisów) w strategicznych dla Europy dziedzinach poprzez: Tworzenie stałych sieci współpracy. Zapobieganie fragmentacji badań. Tworzenie wspólnej polityki i programu badań, wspólnego rozwoju i zarządzania infrastrukturą, wymiany naukowej i szkoleń. Wymogi formalne: Konsorcjum tworzą min. 3 niezależne podmioty prawne z 3 różnych krajów członkowskich (MS) lub stowarzyszonych (AC) Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

9 Rodzaje projektów Coordination and Support Actions (CSA) Cel: Wsparcie dla działań mających na celu koordynacje i wspomaganie działań i polityk badawczych. Typy projektów: Coordinating Action (CA): w projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej 3 podmioty prawne z 3 różnych krajów członkowskich (MS) lub stowarzyszonych (AC). Supporting Action (SA): projekt może być składany przez pojedynczy podmiot prawny. Finansowanie: < 1 mln EUR Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

10 Rodzaje projektów Projekty badawcze Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych Cel: Wsparcie dla badań wykraczających poza istniejący stan wiedzy. Typy projektów: ERC Starting Independent Researcher Grant (ERC Starting Grant) - granty dla naukowców rozpoczynających niezależną karierę i posiadających doświadczenie naukowe od 2 do 9 lat po uzyskaniu stopnia doktora. ERC Advanced Investigator Grant (ERC Advanced Grant) - granty dla badaczy zaawansowanych. Wymogi formalne: Projekty realizowane przez krajowe lub międzynarodowe zespoły badawcze, składane są przez lidera zespołu ("głównego naukowca") pochodzącego z dowolnego kraju, wraz z instytucją goszczącą zlokalizowaną w kraju członkowskim lub stowarzyszonym Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

11 Rodzaje projektów Projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie Cel: Wsparcie kształcenia zawodowego i rozwoju kariery naukowej. Projekty instytucjonalne (3-4 letnie): International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) - wymiana pracowników między instytucjami z krajów członkowskich lub stowarzyszonych a instytucjami z krajów trzecich. Initial Training Networks (ITN) - projekty badawczo-szkoleniowe realizowane przez min. 3 podmioty prawne z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych (ale min. 2 z MS). Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) - wymiana pracowników i wspólna realizacja projektu badawczego przez min. 2 podmioty prawne z 2 różnych sektorów i 2 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych. Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND) - wsparcie programów stypendialnych o zasięgu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

12 Rodzaje projektów Projekty indywidualne (1-3 letnie): Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) projekty realizowane przez europejskiego naukowca w kraju członkowskim lub stowarzyszonym. European Reintegration Grants (ERG) - powrót do kraju po zakończonym co najmniej 18 m-cznym stypendium Marie Curie. International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) - umożliwiają europejskim naukowcom prowadzenie badań w dowolnym kraju trzecim. International Incoming Fellowships (IIF) - pozwalają instytucjom krajów członkowskich i stowarzyszonych na sfinansowanie badań i pobytu naukowcom z krajów trzecich. International Reintegration Grants (IRG) - by naukowcy pracujący od min. 3 lat w krajach trzecich chętnie wracali do Europy. Marie Curie Awards (AWARDS) Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

13 Rodzaje projektów Projekty badawcze na rzecz MŚP/ stowarzyszeń MŚP Cel: Wspieranie badań prowadzonych przez jednostki badawcze na rzecz określonych grup, np. MŚP. Typy projektów: badania na rzecz MŚP rozwiązanie wspólnych bądź uzupełniających się problemów technologicznych. Konsorcjum: min. 3 firmy MŚP z 3 różnych krajów MS/AC oraz min. 2 podmioty badawcze. badania na rzecz stowarzyszeń MŚP opracowanie technologicznych rozwiązań dla większej grupy MŚP. Konsorcjum: min. 3 stowarzyszenia MŚP z 3 różnych krajów MS/AC lub 1 stowarzyszenie o zasięgu europejskim, min. 2 wykonawców badań oraz min. 2 MŚP z 2 różnych krajów MS/AC Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

14 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Sposób aplikowania do 7 PR

15 Sposób aplikowania do 7 PR Wniosek projektowy można złożyć jedynie w odpowiedzi na konkurs (call for proposals) w wyznaczonym przez Komisję Europejską terminie (deadline). Wykaz aktualnych konkursów dostępny jest na stronie: Wniosek musi wpisywać się w tematykę konkursu, do którego jest zgłaszany (wyjątek: program szczegółowy PEOPLE oraz IDEAS). Istnieje wiele rodzajów wniosków o różnym stopniu skomplikowania! Zanim przystąpisz do konkursu sprawdź jaki typ projektu można realizować w ramach konkursu i czy będzie pasował do zakresu przedmiotowego projektu. Obowiązkowo przeczytaj i stosuj się do wskazówek zawartych w aktualnej instrukcji (Guide for Applicants). Pamiętaj o the state-of-the-art. Sprawdź bazę projektów CORDIS: a także strony zawierające opublikowane rezultaty: Wnioski składa się wprost do KE, w j. angielskim, wyłącznie online. 15

16 Sposób aplikowania do 7 PR Zanim przystąpisz do pracy określ swoją strategię uczestnictwa: Brak doświadczenia: stypendia Marie Curie (indywidualne lub instytucjonalne), praca w JRC, udział w krótkoterminowych stypendiach w istniejących infrastrukturach badawczych 7 PR, praca eksperta oceniającego wnioski. Małe doświadczenie: przyłącz się do projektu (poszukaj tworzącego się konsorcjum, opublikuj swoją ofertę współpracy, zaproponuj udział w konkursie znajomym zza granicy, bierz udział w spotkaniach brokerskich lub konferencjach). Duże doświadczenie: zorganizuj konsorcjum i złóż projekt ew. zacznij od projektów typu CSA lub IRSES. Zbierz niezbędne informacje o 7 PR, korzystaj ze szkoleń i bądź na bieżąco. Załóż konto w ECAS (dostęp do Research Participant Portal) i zarejestruj się w bazie CORDIS. 16

17 Sposób aplikowania do 7 PR Sprawdź również jak składać wnioski w Uniwersytecie: LEAR: p. Magdalena Pokrzycka-Walczak (CBNiWM) Otrzymasz nr PIC: Sprawdzisz jakie są wewnętrzne regulacje i procedury. Zastanów się: Czy projekt będzie wymagał współpracy międzynarodowej? Czy jest wystarczająco innowacyjny? Czy efekty realizacji projektu będą miały zasięg europejski? Czy jesteś w stanie poświęcić temu przedsięwzięciu odpowiednią ilość czasu? 17

18 Sposób aplikowania do 7 PR Przygotuj szkic przyszłego projektu (najlepiej 1 strona A4): Określ cele naukowe i/lub technologiczne projektu. Określ potrzeby użytkowników końcowych. Określ istniejący stan wiedzy ( the state-of-the-art ). Dlaczego podejście europejskie? Jaki wpływ naukowy/gospodarczy/społeczny wywrze projekt? Jakich działań będzie wymagał projekt? Jakie zasoby będą potrzebne w ramach konsorcjum? 18

19 Research Participant Portal 19

20 Research Participant Portal 20

21 Research Participant Portal Panel administracyjny użytkownika portalu Organizacje użytkownika Dostępne konkursy Informacje nt. wniosków własnych i/lub organizacji Narzędzie do przygotowania umowy o grant (NEF) Administrowanie projektami lista projektów aneksy do umów raporty z realizacji projektu (FORCE) administrowanie wynikami naukowymi Powiadomienia 21

22 Research Participant Portal Rejestrowanie wniosku w systemie PPSS I. Znajdź konkurs II. Czytaj dokumentację III. Rejestruj wniosek 22

23 Research Participant Portal Etap I. uwierzytelnianie w ECAS 23

24 Research Participant Portal 24

25 Sposób aplikowania do 7 PR W formularzu A1 koordynator wypełnia: Akronim projektu. Tytuł projektu. Okres realizacji (miesiące) Kod tematu najbardziej pasujący do projektu (lista). Słowa kluczowe. Abstrakt (max 2000 znaków). Informacja o podobnych wnioskach składanych wcześniej przez wnioskodawcę Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

26 Sposób aplikowania do 7 PR Formularz A2.1 wypełnia każdy uczestnik konsorcjum: Nazwa uczestnika. Dane adresowe. Status organizacji łącznie z kodem działalności NACE. Status MŚP. Powiązania między uczestnikami konsorcjum. Dane osobowe i adresowe koordynatora projektu Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

27 Sposób aplikowania do 7 PR Formularz A2.2 wypełnia każdy uczestnik konsorcjum: Status MŚP. Powiązania między uczestnikami konsorcjum. Dane osobowe i adresowe koordynatora projektu Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

28 Sposób aplikowania do 7 PR Formularz A3.1 (projekty IP / CSA) Budżet każdego uczestnika Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

29 Sposób aplikowania do 7 PR Formularz A3.2 (projekty IP / CSA), Zbiorczy budżet projektu Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

30 Sposób aplikowania do 7 PR Opis naukowo-technologiczny (Part B) to zasadniczy dokument zawierający cele projektu, planowane zadania, opis uczestników, metody realizacji przewidzianych zadań, sposób zarządzania projektem, oczekiwane rezultaty i ich wpływ na dany obszar badawczy i społeczeństwo. Formularz wniosku (część B) należy pobrać z systemu PPSS (w formacie RTF), zapisać na dysku komputera, wypełnić w edytorze tekstowym (np. MS Word) a następnie przekształcić w plik PDF i załączyć w PPSS ( Upload proposal file ). Przykładowa struktura wniosku badawczego >> Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

31 Sposób aplikowania do 7 PR B1 Scientific/technical quality, relevant to the topics addressed by the call 1.1 Concept and objectives 1.2 Progress beyond the state-of-the-art 1.3 S/T methodology and associated work plan B2 Implementation 2.1 Management structure and procedures 2.2 Individual participants 2.3 Consortium as a whole 2.4 Resources to be committed B3 Impact 3.1 Expected impacts listed in the work programme 3.2 Dissemination and/or exploitation of project results, and management of intellectual property B4 Ethics Issues B5 Consideration of gender aspects Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

32 Sposób aplikowania do 7 PR Jak poprawnie przygotować formularz B? Stosuj wytyczne z aktualnej instrukcji: A4, min. font size 11 (Arial / Times New R.), pojedyncza interlinia, marginesy min. 15 mm. Pamiętaj o zachowaniu wyznaczonej liczby znaków / stron. Zachowaj kompletność wniosku, nie ingeruj w strukturę. Najlepiej gdy wniosek ma jednego autora (spójność). Posługuj się językiem zrozumiałym to nie jest praca naukowa. Projekt pisz od razu w języku angielskim. Tłumacz może wypaczyć właściwy sens tekstu. Używaj terminów znanych ekspertom najlepiej słów kluczowych znajdujących się w oficjalnych dokumentach. Zadbaj o szczegóły estetyczne, stosując wyróżnienia tekstu, wykresy, schematy, tabele i diagramy (ale tylko odcienie szarości) Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

33 Sposób aplikowania do 7 PR Przed złożeniem wniosku sprawdź koniecznie: Poproś o przeczytanie wniosku kogoś postronnego. W przewodniku Guide for Applicants znajduje się lista kontrolna (check list). W Work Programme znajdziesz Annex 2: Eligibility and Evaluation Criteria for Proposals. Skorzystaj z funkcji Check validation w systemie PPSS. Po konwersji wniosku z dokumentu RTF do PDF sprawdź czy formatowanie tekstu nie uległo zmianie oraz czy plik nie przekroczył limitu pamięci (10MB). Nie odkładaj złożenia wniosku na ostatnią chwilę. Serwery KE mogą być przeciążone Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

34 Sposób aplikowania do 7 PR Wnioski poddawane są ocenie formalnej (przez urzędnika KE). Następnie niezależni eksperci z różnych krajów dokonują oceny merytorycznej, która obejmuje następujące elementy: Doskonałość naukowo technologiczna: Trafność koncepcji i jakość celu projektu. Nowa wiedza wykraczająca poza the state-of-the-art. Jakość i efektywność metodologii i towarzyszącego jej planu pracy. Jakość i efektywność wdrażania i zarządzania: Adekwatność struktury zarządzania. Jakość konsorcjum. Uzasadnienie doboru środków (budżet, grupa badawcza, wyposażenie). Potencjalne korzyści: Rozwój, promocja, wykorzystanie wyników. Wkład na poziomie europejskim. Adekwatność planu promocji i wykorzystania wyników. Zarządzanie własnością intelektualną Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

35 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Kalkulacja kosztów uczestnictwa

36 Budżet projektu naukowo-badawczego Proposal Number Proposal Acronym Participant Number In FP7, there are different methods for calculating indirect costs. The various options are explained in the guidance notes **. Please be aware that not all options are available to all types of organisations. The method of determining indirect costs is set in the Proposal setup page. If you would like to modify this information, you have to do it from the proposal set-up page. None My legal entity is established in an ICPC and I shall use the lump sum funding method (If yes, please fill below the lump sum row only. If no, please do not use the lump sum row) RTD No Support Demonstration Coordination Management Personnel costs (in ) Subcontracting costs (in ) Other direct costs (in ) Indirect costs (in ) Lump sum, flat-rate or scale of unit (option only for ICPC) (in ) Other Total Total budget (in ) Requested EU contribution (in ) Total Receipts (in ) 0 36

37 Rodzaje działań w projekcie RTD: działania badawczo-rozwojowe, bezpośrednio ukierunkowane na tworzenie nowej wiedzy, nowych technologii i produktów, włącznie z koordynacją naukową. Demonstration: działania wdrożeniowe, w celu sprawdzenia nowych technologii, testowania produktów i procesów w warunkach przemysłowych włącznie z prototypami, jeśli nie mogą być bezpośrednio skomercjalizowane. Management: zarządzanie mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji projektu: zarządzanie umową konsorcjum (jeżeli jest obligatoryjna); aspektami prawnymi, etycznymi, finansowymi i administracyjnymi (świadectwa kontroli sprawozdań finansowych, metodologia k. pośrednich); przeprowadzenie konkursów celem poszerzenia konsorcjum; uzyskanie zabezpieczeń i gwarancji; wszelkie inne działania zw. z zarządzaniem projektem, za wyjątkiem koordynacji naukowej (należy do RTD). 37

38 Rodzaje działań w projekcie Other: pozostałe działania, uzgodnione z KE i wpisane do kontraktu: Koordynacja sieci współpracy (seminaria, spotkania, wizyty). Spotkania w celu koordynacji działań podejmowanych w innych projektach o podobnym zakresie tematycznym. Upowszechnianie wiedzy (strona www, publikacje). Ochrona i zarządzanie prawami własności intelektualnej (zgłoszenia patentowe, procedury; porady prawne, zakup niezbędnych IPR). Ocena socjoekonomicznych skutków uzyskanej nowej wiedzy. Opracowanie analiz, ekspertyz odnośnie możliwości zastosowania nowych rozwiązań (np. studium wykonalności). Działalność szkoleniową w ramach projektu dla potencjalnych użytkowników nowej wiedzy. 38

39 Poziom dofinansowania KE Grant KE może być wykorzystany wyłącznie na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu w wysokości odpowiadającej typowi projektu (schematowi finansowania) i rodzajowi działania. Typ projektu / rodzaj działania Network of excellence Collaborative project RTD Demonstration Management Other 50% 75% * 50% 75% * - 100% 100% 50% 100% 100% Akcje wspierające i koordynujące (CSA), granty ERC na badania pionierskie (IDEAS) i projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie (PEOPLE) finansowanie do 100% kosztów kwalifikowalnych * Dla instytucji non profit, szkół wyższych, podmiotów badawczych i MŚP. 39

40 Koszty kwalifikowalne KOSZTY KWALIFIKOWALNE (budżet projektu) Koszty bezpośrednie: Koszty osobowe. Podwykonawstwo. Inne koszty bezpośrednie: podróże i diety, materiały, sprzęt trwałego użytku. Koszty pośrednie: Personel administracyjny. Koszty eksploatacyjne. Wyposażenie biurowe. Ubezpieczenie. Usługi (np. utrzymanie czystości, ochrona). Koszty niekwalifikowalne Całkowite koszty projektu Program Ramowy UE - seminarium dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS

41 Koszty kwalifikowalne We wniosku umieszczamy tylko koszty kwalifikowalne: Rzeczywiście (realnie) poniesione przez beneficjenta. Poniesione w okresie realizacji projektu (wyjątek: do 60 dni od zakończenia projektu - sprawozdania końcowe, świadectwa kontroli sprawozdań finansowych, końcowe przeglądy). Poniesione zgodnie z zasadami rachunkowości i zarządzania oraz praktykami przyjętymi instytucji. Konieczne do osiągnięcia celów projektu i zaplanowanych rezultatów. Wykazane w księgach rachunkowych beneficjenta. Przedstawione w umowie grantowej (Anex I). Poniesione z zachowaniem zasad gospodarności, skuteczności i efektywności. 41

42 Koszty osobowe (wynagrodzenia): Wynagrodzenie brutto powiększone o obciążenia socjalne (składki emerytalne, ubezpieczenie zdrowotne, dodatek wakacyjny itp.) i inne składniki regulaminowe. Wynagrodzenia muszą wynikać z listy płac, są wyliczane indywidualnie dla każdego pracownika a rozliczane są na podstawie godzin rzeczywiście przepracowanych (karta czasu pracy zatwierdzana przez przełożonego, np. kierownika projektu). Karta czasu pracy: pełna nazwa beneficjenta (instytucji), imię i nazwisko pracownika, tytuł realizowanego projektu, numer konta księgowego (analitycznego dot. danego projektu), okres, którego dotyczy (dzienna, tygodniowa, miesięczna), liczba godzin przepracowanych w danym projekcie oraz wskazanie wykonywanych działań, imię i nazwisko oraz podpis kierownika projektu lub innego przełożonego. 42

43 Koszty osobowe (wynagrodzenia): Proszę sprawdzić wewnętrzne regulacje umożliwiające wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń za pracę przy projekcie jako część wynagrodzenia. Godziny produktywne = liczba dni produktywnych w roku x godziny pracy w instytucji. Powinny być kalkulowane zgodnie z praktykami beneficjenta wg jednej z dwóch metod: za pomocą standardowej liczby godzin produktywnych wyliczanej dla wszystkich pracowników (lub poszczególnych grup pracowników) w danej instytucji, za pomocą rzeczywistej liczby godzin produktywnych wyliczanej dla każdego pracownika indywidualnie. Stawka godzinowa = wynagrodzenie roczne / godz. produktywne. Koszt personelu = stawka godz. x czas pracy w projekcie (w godz.) 43

44 Podwykonawstwo Podwykonawstwo powinno być stosowane tylko w uzasadnionych przypadkach. Beneficjent powinien być w stanie samodzielnie wykonać prace przewidziane umową. Podwykonawstwem można objąć jedynie realizację ograniczonej części projektu. Podstawowe zadania w projekcie nie powinny być przedmiotem usług zleconych. Potrzebne jest specjalne pozwolenie Komisji Europejskiej w przypadku gdy koszty podwykonawstwa wyniosą więcej niż euro, lub 20% kosztów jakie ponosi partner zlecający podwykonawstwo. Uzasadnienie podwykonawstwa należy zamieścić w aneksie I do umowy o grant. Koordynatorowi projektu nie wolno zlecać na zewnątrz: prowadzenia dokumentacji dot. rozdysponowania płatności w tym przesyłania na rzecz beneficjentów, kontrolowania sprawozdań w celu zweryfikowania ich zgodności z zadaniami projektu przed przekazaniem sprawozdań do KE, monitorowania wypełniania przez beneficjentów ich zobowiązań wynikających z umowy o grant. 44

45 Podwykonawstwo Wybór podwykonawcy: Podmioty publiczne mają obowiązek zastosowania procedur wynikających z Ustawy o zamówieniach publicznych (PZP). Podmioty prywatne muszą przeprowadzić konkurs ofert, w którym wymagane jest złożenie min. 3 ofert. Możliwe do przyjęcia są umowy podwykonawstwa podpisane na podstawie umów ramowych zawartych przed rozpoczęciem projektu. Świadectwo kontroli sprawozdań finansowych jest szczególnym typem podwykonawstwa. Składa się je do KE wraz z raportem finansowym tylko wtedy, gdy łączna wnioskowana wysokość dofiansowania KE na rzecz pojedynczego uczestnika projektu, w ujęciu kumulatywnym za wszystkie okresy, za które świadectwo nie było przedstawione, wynosi euro lub więcej. Jednak w przypadku projektu trwającego dwa lata lub krócej, od uczestnika wymaga się nie więcej niż jednego świadectwa kontroli sprawozdań finansowych na zakończenie projektu. 45

46 Inne koszty bezpośrednie Podróże i diety. Wyjazdy na konferencje związane z realizacją projektu, powinny zostać przedstawione w Aneksie I a koszty ujęte w działaniach RTD. Koszt wyjazdów na spotkania dotyczące przebiegu realizacji całego projektu powinny być ujęte w Zarządzaniu. Wydatki na podróże ekspertów uczestniczących w projekcie okazjonalnie, nie są kosztami podróży. Chyba, że udział tych ekspertów został odpowiednio przewidziany w Aneksie I Umowy Grantowej. Zgodne z obowiązującym prawem (stawki delegacji) i praktyką w instytucji uczestnika. Kwoty diet za podróże zagraniczne znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. z 2002 r. nr 236, poz z późń. zm.). 46

47 Inne koszty bezpośrednie Materiały. Koszty te powinny dotyczyć kosztów zakupu, wytworzenia, naprawy lub użytkowania wszelkich materiałów, jak również dóbr lub aparatury i oprogramowania, koniecznych dla zrealizowania zadań przewidzianych w projekcie, które: ulegają zużyciu podczas realizacji projektu, nie są umiejscowione w inwentaryzacji beneficjenta jako sprzęt trwałego użytku, nie są traktowane jako wydatek kapitałowy w zgodzie z przepisami o księgowości i polityką beneficjenta. 47

48 Inne koszty bezpośrednie Aparatura. Koszty obejmują: cenę zakupu, koszty dostawy, koszty przygotowania miejsca użytkowania i związanych z tym honorariów architektów oraz inżynierów, koszty obsługi instalacji. Koszty aparatury są wykazywane w każdym okresie sprawozdawczym jako odpisy z tytułu amortyzacji. Wykorzystanie sprzętu na rzecz projektu musi być możliwe do zweryfikowania karta czasu pracy urządzenia. Jednorazowe rozliczanie sprzętu - metoda kasowa - dostępna jest dla tych instytucji, które zgodnie ze swoim systemem księgowym i krajowymi regulacjami stosują ten sposób rozliczania środków trwałych w swojej bieżącej praktyce. Można uzyskać dofinansowanie KE na aparaturę, której okres amortyzacji nie zakończył się a która będzie wykorzystywana w projekcie. Informacja i koszt powinien być określony w Aneksie I. 48

49 Koszty pośrednie Koszty pośrednie można kalkulować wg jednej z dwóch metod: Sposób I: Rzeczywiste koszty pośrednie - jednostka wylicza i sprawozdaje rzeczywistą wartość swoich kosztów pośrednich. Model ten mogą stosować instytucje posiadające system księgowy pozwalający na wyodrębnienie tego typu kosztów, często przewyższających ryczałt naliczany wg sposobu II. Sposób II: Ryczałt - koszty pośrednie są rozliczane jako ryczałt wg stawki ustalonej przez Komisję Europejską, przy czym są one liczone jako procent od poniesionych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem usług obcych. Ryczałt na koszty pośrednie nie musi być potwierdzany dokumentami księgowymi. Klauzula specjalna nr 30: umożliwia rozliczanie projektu w sposób rzeczywisty mimo stosowania przez beneficjenta ryczałtu. 49

50 Koszty pośrednie Kalkulowanie kosztów pośrednich wg sposobu II: Podstawowa stawka: 20%, ale dla podmiotów publicznych non profit, szkół średnich i wyższych, organizacji badawczych niektórych MŚP, uczestniczących w projektach zawierających działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz działania demonstracyjne (np. CP, NoE, na rzecz MŚP): 60% Dla programu Pomysły (Ideas): 20% Dla akcji Marie Curie, program Ludzie (People): 10% Dla projektów CSA: 20% (ale KE wypłaci 7%) Raz wybrany sposób rozliczania stosuje się do wszystkich projektów realizowanych w 7 PR przez beneficjenta (instytucję). 50

51 Koszty niekwalifikowalne Nie jest możliwe finansowanie następujących wydatków: podatki pośrednie (VAT), opłaty celne, zysk, np. należne odsetki, rezerwy na poczet strat lub obciążeń, straty spowodowane różnicami kursowymi lub związane ze zwrotem z kapitału, koszty zadeklarowane lub poniesione lub zwrócone w związku z innym projektem, długi i koszty obsługi długów, wydatki nadmierne, niefrasobliwe, koszty przygotowania Umowy Konsorcjum (powinna być zawarta przed podpisaniem Umowy Grantowej z KE). Wyjątkiem są koszty poniesione w związku z uaktualnieniem Umowy Konsorcjum. 51

52 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Wsparcie uczestnictwa polskich zespołów badawczych w programach ramowych UE

53 Dofinansowanie kosztów uczestnictwa Projekty międzynarodowe współfinansowane: Podstawa prawna: Rozporządzenie MNiSW z dnia r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą. Wniosek stanowi załącznik do ww. rozporządzenia. Wsparcie ze środków finansowych na naukę zadań realizowanych przez wnioskodawcę w projekcie międzynarodowym, nie może być większe niż 80% kosztów ponoszonych na ten cel przez wnioskodawcę ze środków krajowych. Informacje o dofinansowaniu na stronie: 53

54 Wsparcie wniosków z polskim przewodnictwem Konkurs MNiSW Granty na granty Dofinansowanie przygotowania wniosku dla polskich jednostek pełniących rolę koordynatora konsorcjum. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie konkursowym przez MNiSW do 15 listopada 2012 r. Grant do zł (w tym na wynagrodzenia do zł) Wsparciem mogą być pokryte koszty ponoszone od r.: przygotowania wniosku, podróży służbowych i organizacji roboczych spotkań konsorcjum, uczestnictwa w szkoleniach dotyczących pisania wniosku lub zarządzania w projekcie, zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych niezbędnych do stworzenia aplikacji projektowej. Informacje o konkursie pod adresem: 54

55 Sieć Regionalnych Punktów Kontaktowych Region Centralny: IPPT PAN Region Łódzki: Uniwersytet Łódzki Region Południowy: Politechnika Krakowska Region Południowo-Zachodni: Politechnika Wrocławska Region Północny: Politechnika Gdańska Region Północno-Wschodni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Region Północno-Zachodni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Region Śląski: Politechnika Śląska Region Wschodni: Instytut Agrofizyki PAN Region Zachodni: Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 55

56 Obecna struktura konsorcjum RPK Lublin Regionalny Punkt Kontaktowy przy Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie dr inż. Andrzej Stępniewski - kierownik Punktu Kontaktowego, mgr inż. Justyna Szady-Nazarewicz - specjalista ds. mobilności, mgr Michał Marszałowicz - specjalista ds. zagadnień prawnych i finansowych. Lokalny Punkt Kontaktowy w Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej mgr Magdalena Pokrzycka-Walczak Lokalny Punkt Kontaktowy w Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii mgr Anna Smorąg 56

7PR-mozliwości dla MŚP 30 czerwca 2008

7PR-mozliwości dla MŚP 30 czerwca 2008 7PR-mozliwości dla MŚP 30 czerwca 2008 JAK PRZYGOTOWAĆ BUDśET PROJEKTU Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY FINANSOWE 7.PROGRAMU RAMOWEGO

ASPEKTY FINANSOWE 7.PROGRAMU RAMOWEGO Dzień informacyjny ENERGIA KPK ASPEKTY FINANSOWE 7.PROGRAMU RAMOWEGO Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie budżetu projektu

Przygotowanie budżetu projektu Katowice, 17.05.2012 Przygotowanie budżetu projektu Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Źródła informacji Model

Bardziej szczegółowo

Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie

Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie Szkolenie, Ministerstwo Zdrowia 08.04.2011 Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne i finansowe programu HORYZONT 2020

Aspekty prawne i finansowe programu HORYZONT 2020 17 grudnia 2014, Warszawa Dzień Informacyjny, Transport lotniczy Aspekty prawne i finansowe programu HORYZONT 2020 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką. IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways

Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką. IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways Szkolenie początkujących naukowców - Sieci Marie Curie (ITN) Rodzaje stypendiów Marie Curie Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Horyzont 2020. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP Horyzont 2020 Warszawa, 16 Grudnia 2013 r. " European Union, 2013 Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Informacje o programie Prelegenci: Joanna Niedziałek Krajowy

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY FINANSOWE 7.PROGRAMU RAMOWEGO

ASPEKTY FINANSOWE 7.PROGRAMU RAMOWEGO Dzień informacyjny dotyczący obszarów tematycznych: "Nauki społecznoekonomiczne i humanistyczne" oraz "Nauka w społeczeństwie" Warszawa 22.09.2008 ASPEKTY FINANSOWE 7.PROGRAMU RAMOWEGO Iwona Kucharczyk

Bardziej szczegółowo

BudŜet projektu RegPot

BudŜet projektu RegPot Dzień Informacyjny 7PR Potencjał Badawczy Warszawa, 5. października 2010 r. BudŜet projektu RegPot Ewa Kuśmierczyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa. w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik Wrocław, 4 listopada 2014

Zasady uczestnictwa. w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik Wrocław, 4 listopada 2014 Zasady uczestnictwa w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik Wrocław, 4 listopada 2014 Horyzont 2020 - finansowanie badań i innowacji innowacyjność konkurencyjność Struktura Programu 35000 30000 25000 Horyzont

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE

Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE Gdynia, 29.03.2007 Dlaczego? MŚP stanowią 99% firm działających na terenie Europy wytwarzają 67% PKB w Europie generują 55% miejsc pracy w sektorze prywatnym i

Bardziej szczegółowo

KATEGORIE KOSZTÓW. Limit na wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń w projektach

KATEGORIE KOSZTÓW. Limit na wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń w projektach Limit na wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń w projektach Do kwoty 8000 EUR rocznie na osobę /proporcjonalnie do czasu pracy w projektach/ Określone szczegółowe warunki, pod jakimi może być wypłacane Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Collegium Civitas Warszawa, 21 marca 2013

Collegium Civitas Warszawa, 21 marca 2013 Collegium Civitas Warszawa, 21 marca 2013 Akcje Marie Curie czyli projekty badawczo-szkoleniowe Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Rozwój kariery naukowej. Dla każdego coś ciekawego

Rozwój kariery naukowej. Dla każdego coś ciekawego Rozwój kariery naukowej Dla każdego coś ciekawego People - ogólne zasady - Podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery - Brak limitu wieku istotne doświadczenie w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY FINANSOWE ICT PSP

ASPEKTY FINANSOWE ICT PSP Warsztaty szkoleniowe dla osób uczestniczących w projektach finansowanych z Programu CIP-ICT PSP Warszawa, 09.12.2009 ASPEKTY FINANSOWE CIP-ICT ICT PSP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Bardziej szczegółowo

Stypendia Marie-Curie

Stypendia Marie-Curie Stypendia Marie-Curie Agnieszka Murzec -Wojnar Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej ul. Oczapowskiego 2; 10-719 Olsztyn tel. 89/ 5233467 agnieszka.murzec@uwm.edu.pl podnoszenie kwalifikacji pracowników

Bardziej szczegółowo

Korzyści z udziału w 7. Programie Ramowym UE - - współpraca nauki i przemysłu

Korzyści z udziału w 7. Programie Ramowym UE - - współpraca nauki i przemysłu Korzyści z udziału w 7. Programie Ramowym UE - - współpraca nauki i przemysłu Plan Rozwój innowacyjności 7. Program Ramowy UE struktura i projekty Platformy Technologiczne Zasady Uczestnictwa Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady prawne i finansowe w projekcie 7PR

Zasady prawne i finansowe w projekcie 7PR Zasady prawne i finansowe w projekcie 7PR (wykorzystano opracowania E.Mazurek, B. Trammer - KPK oraz dokumenty KE) Dokumenty na stronach KE Model Grant Agreement: Guide to Financial Issues (draft): http://

Bardziej szczegółowo

Struktura wniosku projektowego

Struktura wniosku projektowego Dzień Informacyjny dla 6 konkursu ICT Warszawa, 24.11.2009 Struktura wniosku projektowego Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Projekty badawczo-szkoleniowe Akcji Marie Curie oraz EURAXESS wsparcie międzynarodowej mobilności

Projekty badawczo-szkoleniowe Akcji Marie Curie oraz EURAXESS wsparcie międzynarodowej mobilności Warszawa, 28.02.2012 Projekty badawczo-szkoleniowe Akcji Marie Curie oraz EURAXESS wsparcie międzynarodowej mobilności Monika Kornacka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Działania Marii Skłodowskiej-Curie dla MŚP

Działania Marii Skłodowskiej-Curie dla MŚP Warszawa, 21 kwietnia 2015 Działania Marii Skłodowskiej-Curie dla MŚP Anna Wiśniewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Działania

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE STYPENDIA (INDIVIDUAL FELLOWSHIP) MARIE SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PROGRAMIE HORYZONT 2020

INDYWIDUALNE STYPENDIA (INDIVIDUAL FELLOWSHIP) MARIE SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PROGRAMIE HORYZONT 2020 INDYWIDUALNE STYPENDIA (INDIVIDUAL FELLOWSHIP) MARIE SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PROGRAMIE HORYZONT 2020 Ewelina Sobocińska Regionalny Punkt Kontaktowy PB UE Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej ul. Oczapowskiego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka projektów TOI LdV i zasady ich finansowania

Charakterystyka projektów TOI LdV i zasady ich finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Charakterystyka projektów TOI LdV i zasady ich finansowania Warszawa, 10 listopada 2011 r. Cel programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014 ZASADY UCZESTNICTWA Horyzont 2020 Prelegent Anna Pytko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

Część finansowa. Radosław Domagała. Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej. Warszawa, 10.07.2014 r.

Część finansowa. Radosław Domagała. Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej. Warszawa, 10.07.2014 r. FORMULARZ WNIOSKU Część finansowa Radosław Domagała Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej 10.07.2014 r. W formularzach finansowych należy zamieścić wszystkie koszty,

Bardziej szczegółowo

Oferta stypendialna ( 28 stycznia 2014 r. Justyna Szady RPK Lublin

Oferta stypendialna ( 28 stycznia 2014 r. Justyna Szady RPK Lublin Oferta stypendialna ( 28 stycznia 2014 r. Justyna Szady RPK Lublin Stypendia i granty ). Doskonała baza naukowa Excellent science) Europejska Rada ds. Badań Naukowych ERBN * Działania Marie Skłodowska-Curie

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST H2020? REGIONALNY PUNKT KONTAKTYWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE ASPEKTY FINANSOWE PROGRAMU HORYZONT 2020 PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

CO TO JEST H2020? REGIONALNY PUNKT KONTAKTYWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE ASPEKTY FINANSOWE PROGRAMU HORYZONT 2020 PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? REGIONALNY PUNKT KONTAKTYWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM ASPEKTY FINANSOWE PROGRAMU HORYZONT 2020 ŁÓDŹ, 7 listopada 2014 ZASADY FINANSOWE PROGRAMU HORYZONT 2020

Bardziej szczegółowo

Adam Głuszuk. Warszawa, IPPT 6 października 2015

Adam Głuszuk. Warszawa, IPPT 6 października 2015 Warszawa, IPPT 6 października 2015 Działania Marii Skłodowskiej-Curie w konkursach 2014-20152015 Adam Głuszuk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Adam Głuszuk. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Adam Głuszuk. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Horyzont 2020 Ministerstwo Zdrowia, 7 maja 2014 MSCA dla budowy kapitału intelektualnego w polskich instytucjach Adam Głuszuk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Pierwszy nabór. Białystok, Lublin, Rzeszów, Siedlce, 17-18 grudnia, 2009

Pierwszy nabór. Białystok, Lublin, Rzeszów, Siedlce, 17-18 grudnia, 2009 Pierwszy nabór Przygotowanie zygotowaniezałącznikab: Budżet oraz kwalifikowalnośćwydatków wydatków Białystok, Lublin, Rzeszów, Siedlce, 17-18 grudnia, 2009 1 Zasady podstawowe (1): Budżet powinien być

Bardziej szczegółowo

ERC Advanced Investigator Grants

ERC Advanced Investigator Grants ERC Advanced Investigator Grants POMYSŁY - najważniejsze cechy programu Inicjowane przez naukowców żadnych priorytetów tematycznych Realizowane przez zespoły badawcze (a nie konsorcja), Tworzone i kierowane

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 dla przedsiębiorstw małych, średnich i dużych

Horyzont 2020 dla przedsiębiorstw małych, średnich i dużych Warszawa, 15 marca 2016 Dzień Informacyjny Horyzont 2020 dla Przedsiębiorstw Horyzont 2020 dla przedsiębiorstw małych, średnich i dużych Katarzyna Walczyk-Matuszyk Zastępca Dyrektora Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSOWE PROJEKTEM IT W PROGRAMACH RAMOWYCH

ZARZĄDZANIE FINANSOWE PROJEKTEM IT W PROGRAMACH RAMOWYCH ZARZĄDZANIE FINANSOWE PROJEKTEM IT W PROGRAMACH RAMOWYCH Agnieszka Cegiełka Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe PODSTAWY PRAWNE 7 PROGRAM RAMOWY Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowe w programie HORYZONT 2020

Zasady finansowe w programie HORYZONT 2020 20 listopada 2014, Szczecin HORYZONT 2020 wyzwania i szanse dla polskiej nauki Zasady finansowe w programie HORYZONT 2020 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

7 PROGRAM RAMOWY LUDZIE AKCJE MARIE CURIE

7 PROGRAM RAMOWY LUDZIE AKCJE MARIE CURIE 7 PROGRAM RAMOWY LUDZIE AKCJE MARIE CURIE Szczecin, 17 kwietnia 2013 r. Kamila Leszczak- Byszkiewicz Lokalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 7 Program Ramowy Badań, Rozwoju Technologicznego i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. FINANSOWANIE BADAŃ NA RZECZ MŚP I STOWARZYSZEŃ MŚP

Rozdział 7. FINANSOWANIE BADAŃ NA RZECZ MŚP I STOWARZYSZEŃ MŚP Rozdział 7. FINANSOWANIE BADAŃ NA RZECZ MŚP I STOWARZYSZEŃ MŚP Badania na rzecz MŚP i stowarzyszeń MŚP kierują się specyficznymi zasadami. Doświadczenia z 6PR pokazały, że projekty typu CRAFT i Collective

Bardziej szczegółowo

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Leonardo da Vinci -ogólna charakterystyka i zasady finansowania Projekty partnerskie LdV (1)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020. Projekty Marii Skłodowskiej- Curie dla instytucji naukowych i firm

Horyzont 2020. Projekty Marii Skłodowskiej- Curie dla instytucji naukowych i firm Horyzont 2020 Projekty Marii Skłodowskiej- Curie dla instytucji naukowych i firm Akcje Marii Skłodowskiej-Curie ogólne zasady - Podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery - Brak

Bardziej szczegółowo

Projekty badawczo-szkoleniowe w 7PR program Ludzie

Projekty badawczo-szkoleniowe w 7PR program Ludzie Warszawa, 17 grudnia 2007 Projekty badawczo-szkoleniowe w 7PR program Ludzie Marta Muter Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

Oferta Programu Horyzont 2020 dla przedsiębiorstw Jak skutecznie aplikować?

Oferta Programu Horyzont 2020 dla przedsiębiorstw Jak skutecznie aplikować? Warszawa, 22 października 2015 Oferta Programu Horyzont 2020 dla przedsiębiorstw Jak skutecznie aplikować? Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować poprawny wniosek do 7PR praktyczne porady i wskazówki

Jak przygotować poprawny wniosek do 7PR praktyczne porady i wskazówki Seminarium 7PR na rzecz badań i rozwoju technologicznego Warszawa, 30 czerwca 2008 r. Jak przygotować poprawny wniosek do 7PR praktyczne porady i wskazówki Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

(2007-2013) Co to jest 7. Program Ramowy UE

(2007-2013) Co to jest 7. Program Ramowy UE Co to jest 7. Program Ramowy UE (2007-2013) Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Strategia Lizbońska (2000r.) Nowa Strategia

Bardziej szczegółowo

Akcje indywidualne Marie Skłodowska-Curie w Programie Horizon 2020. Anna Łukaszkiewicz-Kierat Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska

Akcje indywidualne Marie Skłodowska-Curie w Programie Horizon 2020. Anna Łukaszkiewicz-Kierat Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Akcje indywidualne Marie Skłodowska-Curie w Programie Horizon 2020 Anna Łukaszkiewicz-Kierat Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Akcje Marie Skłodowska-Curie Zapewnienie optymalnego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji i warunki uczestnictwa w programie Horyzont 2020. 17 czerwca 2015 r.

Źródła informacji i warunki uczestnictwa w programie Horyzont 2020. 17 czerwca 2015 r. Źródła informacji i warunki uczestnictwa w programie Horyzont 2020 17 czerwca 2015 r. Zasady uczestnictwa w programie H2020 Konkursy są ogłaszane przez Komisję Europejską: W oparciu o dwuletnie Programy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów w 7 PR problemy wybrane

Finansowanie projektów w 7 PR problemy wybrane Finansowanie projektów w 7 PR problemy wybrane dr Ernest Podgórski Zastrzeżenie Prezentacja opracowana została na podstawie Model Grant Agreement, Guide to Financial Issues oraz Aspekty finansowe Projektów

Bardziej szczegółowo

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 Marie Skłodowska-Curie Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 Program Ramowy na lata 2014-2020 nosi nazwę Horizon 2020 The EU Framwork Programme for Research and Innovation (polski odpowiednik:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Część finansowa Radosław Domagała

FORMULARZ WNIOSKU Część finansowa Radosław Domagała FORMULARZ WNIOSKU Część finansowa Radosław Domagała Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej W formularzach finansowych należy zamieścić wszystkie koszty, jakie planowane

Bardziej szczegółowo

ERC Advanced Investigator Grants

ERC Advanced Investigator Grants ERC Advanced Investigator Grants POMYSŁY - najważniejsze cechy programu Inicjowane przez naukowców żadnych priorytetów tematycznych Realizowane przez zespoły badawcze (a nie konsorcja), Tworzone i kierowane

Bardziej szczegółowo

Instrument MŚP Faza II

Instrument MŚP Faza II Olsztyn, 17 kwietnia 2015 Instrument MŚP Faza II Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Czego

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo MŚP w Programie Horyzont 2020

Uczestnictwo MŚP w Programie Horyzont 2020 Katowice 28 marca 2014 Uczestnictwo MŚP w Programie Horyzont 2020 Prelegent: Aneta Maszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie wniosku IF/MSCA. Część 1. Ogólne zasady

Przygotowanie wniosku IF/MSCA. Część 1. Ogólne zasady Białystok, 16 maja 2014 Przygotowanie wniosku IF/MSCA Część 1. Ogólne zasady Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu

Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu Warszawa, 25.05.2009 Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 7PR: Struktura

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie wniosku (planowanie projektu)

Przygotowywanie wniosku (planowanie projektu) 7. Program Ramowy: (planowanie projektu) dr Jacek Firlej Uruchamianie projektu w 7PR algorytm postępowania Pomysł na projekt czy odpowiedni dla 7PR? Trudności w realizowaniu pomysłu w ramach 7PR: - ograniczona

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka

Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne Anna Bielecka Zasady finansowania Zastosowanie kwot ryczałtowych i rzeczywistych Wkład własny vs. wysokość kwot ryczałtowych Proste wyliczenie

Bardziej szczegółowo

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację.

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację. Określenie potrzeb do realizacji projektu Poszukiwanie partnerów do projektu i tworzenie dobrego konsorcjum Nasz pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? (analiza możliwości, terminów, sposobu wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projektach

Zarządzanie finansami w projektach Zarządzanie finansami w projektach Zagraniczna Mobilność Studentów Niepełnosprawnych oraz Znajdujących Się w Trudnej Sytuacji Materialnej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowe w programie HORYZONT 2020

Zasady finansowe w programie HORYZONT 2020 18 listopad 2014, Warszawa Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan Zasady finansowe w programie HORYZONT 2020 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Halina Kocek, PK, IChPW, Zabrze Barbara Trammer, KPK, Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, 2010, wydanie

Bardziej szczegółowo

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz. * dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.pl *Zainteresowania: * Zarządzanie strategiczne w różnych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE. Finansowanie projektów w 7. PR UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE. Finansowanie projektów w 7. PR UE Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Finansowanie projektów w 7. PR UE Dokumenty na stronach KE (także e w polskiej wersji językowej) j - Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

"Horyzont 2020 szansą dla młodych naukowców"

Horyzont 2020 szansą dla młodych naukowców "Horyzont 2020 szansą dla młodych naukowców" Dorota Markiewicz-Roszak Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Kraków, 06 marca 2014 Czym jest

Bardziej szczegółowo

TEAM Building. O wsparciu dla zespołów prowadzonych przez najlepszych naukowców

TEAM Building. O wsparciu dla zespołów prowadzonych przez najlepszych naukowców TEAM Building O wsparciu dla zespołów prowadzonych przez najlepszych naukowców Dr Beata Frączak Kierownik Zespołu ds. Koordynacji Programów Warszawa, 10 maja 2016 TEAM FIRST TEAM Doświadczeni naukowcy

Bardziej szczegółowo

Monika Antonowicz Departament Programów Pilotażowych PARP. Wsparcie na uzyskanie grantu

Monika Antonowicz Departament Programów Pilotażowych PARP. Wsparcie na uzyskanie grantu 2013 Monika Antonowicz Departament Programów Pilotażowych PARP PARP refunduje koszty przygotowania wniosków do międzynarodowych programów innowacyjnych - przykłady programów Warszawa, 05.06.2013 r. Patronat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 ERASMUS+ Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: 2014 2020 E R

Bardziej szczegółowo

Ekspert Horizon2020: doświadczenie z oceny wniosków

Ekspert Horizon2020: doświadczenie z oceny wniosków Ekspert Horizon2020: doświadczenie z oceny wniosków dr inż. Wojciech Wiza Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Doświadczenie Ocena wniosków 7 PR i H2020 Ocena wniosków

Bardziej szczegółowo

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Do udziału w projektach finansowanych w ramach 7. Programu Ramowego zachęca się przede wszystkim przedsiębiorstwa które są zainteresowane nawiązaniem współpracy

Bardziej szczegółowo

Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej

Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej Zostań profesjonalnym recenzentem projektów w krajowych i międzynarodowych programach innowacyjnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rozwój międzynarodowej kariery naukowej w programach ramowych UE

Rozwój międzynarodowej kariery naukowej w programach ramowych UE Konferencja Zawód Naukowiec, 11.10.2014, Warszawa Rozwój międzynarodowej kariery naukowej w programach ramowych UE Anna Wiśniewska Krajowy Koordynator MSCA i EURAXESS Delegat rządowy do Komitetu Programowego

Bardziej szczegółowo

CZ.II S/T Scientific and/or technological excellence Naukowa i/lub technologiczna doskonałość formularz B

CZ.II S/T Scientific and/or technological excellence Naukowa i/lub technologiczna doskonałość formularz B Szkolenie SGGW, 03.11.2009 CZ.II S/T Scientific and/or technological excellence Naukowa i/lub technologiczna doskonałość formularz B Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca Naukowiec w Programie Ramowym Początkujący naukowiec (Early-stage researcher - ESR) - posiada dyplom magistra - nie ma stopnia doktora - ma do 4 lat (full-time

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012 Warszawa, 5 październik 2012 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Budżet - Koszty uprawnione: Art. II umowy finansowej mówi o okresie kwalifikowalności 1 Budżet

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Aspekty finansowe realizacji projektów w ramach programu IEE

Aspekty finansowe realizacji projektów w ramach programu IEE Aspekty finansowe realizacji projektów w ramach programu IEE Twój kontrakt Charakterystyka kontraktu Prawa i obowiązki, Pomiędzy EACI i wszystkimi beneficjentami, Jeden z beneficjentów, jako koordynator,

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy projektu

Kluczowe elementy projektu Kluczowe elementy projektu Joanna Bosiacka-Kniat www.rpk.ppnt.poznan.pl Kilka rad Pierwsze strony najważniejsze ekspert od razu wie, o co chodzi w projekcie - Unikanie trybu przypuszczającego i zupełnie

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw w 7 Programie Ramowym

MoŜliwości uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw w 7 Programie Ramowym Warszawa, 30.06.2008 MoŜliwości uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw w 7 Programie Ramowym Aneta Maszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Warszawa, 7 październik 2011 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Budżet - Koszty uprawnione: Art. III umowy finansowej mówi o nieprzekraczalnej wysokości dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zarządzanie projektem TOI część II Zarządzanie finansami projektu, koszty uprawnione,

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS

Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS Szkolenie Ministerstwo Zdrowia 08.04.2011 Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut

Bardziej szczegółowo

Sieć KPK na rzecz MŚP w Horyzoncie 2020

Sieć KPK na rzecz MŚP w Horyzoncie 2020 Warszawa, 5 lutego 2015 Sieć KPK na rzecz MŚP w Horyzoncie 2020 Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016

Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016 Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016 SPIS TREŚCI 1. Kwalifikowalność kosztów 2. Kategorie budżetowe w projekcie 3. Przewalutowanie kosztów 4. Typy kontroli

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, PBSE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, PBSE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, PBSE Termin naboru wniosków: 2 listopada 20 grudnia 2016. Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: badania przemysłowe

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Dzień Informacyjny Energia

Dzień Informacyjny Energia Dzień Informacyjny Energia Warszawa 17/06/2014 1 KPK PB UE IPPT PAN Po co Horyzont 2020? Inwestycja w R&D jako jeden ze sposobów na wyjście z kryzysu ekonomicznego. Co nowego? Silna integracja badań naukowych

Bardziej szczegółowo

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR M arcin Chrzanowski Wsparcie nauki i biznesu w POIR Lidia Sadowska Plan NCBR w latach 2013-2016 ( w t y s. z ł ) 6 000 000 5 317 761

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projektach

Zarządzanie finansami w projektach WWW.FRSE.ORG.PL Zarządzanie finansami w projektach Zagraniczna Mobilność Studentów Niepełnosprawnych oraz Znajdujących Się w Trudnej Sytuacji Materialnej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

FinMan. Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego?

FinMan. Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego? FinMan Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego? Projekt FinMan - Financial Management for EU Adult Education Providers realizowany przez Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne LIFE 2015

Zasady ogólne LIFE 2015 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Zasady ogólne LIFE 2015 Andrzej Muter Kierownik Wydziału ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej LIFE WCZORAJ LIFE

Bardziej szczegółowo

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Halina Kocek, PK, IChPW, Zabrze Barbara Trammer, KPK, Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, 2008, wydanie

Bardziej szczegółowo

Partnerzy w konsorcjum? Anna Łukaszkiewicz- Kierat Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska

Partnerzy w konsorcjum? Anna Łukaszkiewicz- Kierat Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Jak znaleźć partnera? Serwis Partners Określenie potrzeb do realizacji projektu Pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? Rodzaj projektu? Koordynacja czy partnerstwo? Partnerzy w konsorcjum? Anna Łukaszkiewicz-

Bardziej szczegółowo

Granty dla indywidualnych naukowców -Individual Fellowships

Granty dla indywidualnych naukowców -Individual Fellowships Politechnika Śląska 28 luty 2014 Granty dla indywidualnych naukowców -Individual Fellowships Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE POLITECHNIKA GDAŃSKA W niniejszej prezentacji

Bardziej szczegółowo

Założenia oraz struktura programu ramowego UE HORYZONT 2020

Założenia oraz struktura programu ramowego UE HORYZONT 2020 2014-2020 perspektywa finansowa UE dla przedsiębiorczości i innowacji szansa na rozwój i możliwości finansowania Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 27 marca 2014 Założenia oraz struktura programu

Bardziej szczegółowo

Żywność rolnictwo i biotechnologie w 7.Programie Ramowym oferta dla instytucji naukowych

Żywność rolnictwo i biotechnologie w 7.Programie Ramowym oferta dla instytucji naukowych Seminarium, MRiRW Warszawa, 21.03.2012 Żywność rolnictwo i biotechnologie w 7.Programie Ramowym oferta dla instytucji naukowych Bożena Podlaska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut

Bardziej szczegółowo

Industry 4.0 a Horyzont Perspektywy dla zaawansowanych procesów produkcji i przetwarzania

Industry 4.0 a Horyzont Perspektywy dla zaawansowanych procesów produkcji i przetwarzania Industry 4.0 a Horyzont 2020. Perspektywy dla zaawansowanych procesów produkcji i przetwarzania 1 Industry 4.0 a Horyzont 2020. Perspektywy dla zaawansowanych procesów produkcji i przetwarzania 2 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014 Program HORYZONT 2020 Prelegent Anna Pytko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 Program Ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

Horyzont 2020 Program Ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 Program Ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub KPK, Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Plan

Bardziej szczegółowo

III runda projektów ESPON

III runda projektów ESPON III runda projektów ESPON Aspekty finansowe (Prezentacja przygotowana w oparciu o wystąpienie K. Sudy-Puchacz w dniu 16.09.2008) Zasady kwalifikowalności wydatków oraz budżet projektu zostały określone

Bardziej szczegółowo

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej na badania i innowacje Budżet na lata 2014-2020 to prawie 80 mld

Bardziej szczegółowo