zas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników"

Transkrypt

1 zas na staż II Czas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników

2 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Czas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki Uczestników Szczecin 2014 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Spis treści Czas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki Uczestników Publikacja wydana w ramach projektu Czas na staż II. Współpraca nauki i biznesu współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Redakcja i opracowanie graficzne: Anna Pietrzak Druk, oprawa, projekt, skład, łamanie: Piąta Strona Warsztat Multimediów i Reklamy Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie. Wstęp... 5 Opis wybranych pobytów stażowych na ZUT i w Firmach... 6 Dr inż. Agnieszka Bednarczyk - Drąg... 6 Technik Ortopeda Daniel Bagiński... 7 Dr Arkadiusz Malkowski... 8 Dipl.-Ing. Bogdan Kraśkiewicz... 9 Dr hab. inż. Danuta Kulpa Izabela Rot Dr inż. Karolina Lebiecka Mgr inż. Magdalena Ferlas Dr hab. Jolanta Karakulska Dr inż. Monika Gąsiorowska Mgr inż. Ewa Nawos-Wysocka Dr inż. Joanna Kołodziejczyk Dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz Dr inż. Marcin Kubus Dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec Mgr inż. Paulina Hofsoe Dr hab. inż. Paweł Nawrotek Dr inż. Przemysław Różewski Dr inż. Remigiusz Iwańkowicz Mgr inż. Roma Strulak-Wójcikiewicz Grzegorz Młynek Dr inż. Halina Maria Murasiewicz Dr hab. inż. prof. nadzw. Krystyna Cybulska Dr inż. Krzysztof Małecki Dr inż. Ludmiła Filina-Dawidowicz Dr inż. Magdalena Kaup Mgr Marzena Szyca Dr inż. Przemysław Pietrzak Dr inż. Agnieszka Olejnik-Krugły Dr inż. Andrzej Łysko Dr hab. inż. Andrzej Wieczorek Dr inż. Anna Jaroszewska Mgr inż. elektroenergetyk Grzegorz Walter Mgr Irena Konwińska Dr inż. Ireneusz Ochmian Dr inż. Jarosław Jankowski Dr Magdalena Dzięgielewska Mgr inż. Magdalena Sobolewska Dr inż. Elżbieta Dusza Dr inż. Daniel Polasik... 44

4 Dr Inż. Elżbieta Bogusławska Wąs Mgr inż. Łukasz Potkański Mgr inż.magdalena Stobińska Mgr inż. Ryszard Kołodziejek Dr inż. Tomasz Hyla Mgr inż. Wojciech Ignalewski Mgr inż. Katarzyna Spór Dr inż. Paulina Pianko-Oprych Dr inż. Mateusz Bartosz Piz Mgr inż.błażej Jabłoński Mgr Anna Dworak Dr inż. Agnieszka Ubowska Dr inż. Remigiusz Panicz Mgr Sławomir Grzyb Mgr inż. Dawid Urbański Dr inż. Marlena Prochorowicz Informacja o pozostałych uczestnikach projektu Szanowni Państwo, Oddajemy do Państwa rąk publikację podsumowującą realizację projektu Czas na staż II dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem, zrealizowanego przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Przedsięwzięcie współfinansowane było przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt stanowił kontynuację działań podjętych w poprzednim projekcie stażowym, tj. Czas na staż współpraca nauki i biznesu. Nawiązana współpraca pomiędzy naukowcami ZUT, wspólne projekty, publikacje, doradztwo naukowe dla firm w zakresie wdrożeń, prace magisterskie realizowane na zlecenie przedsiębiorców, czy też studia doktoranckie podejmowane przez pracowników firm to tylko nieliczne przykłady rezultatów poprzedniego projektu. Zainspirowani dużym zainteresowaniem oraz osiągniętymi wynikami, w 2011 roku zdecydowaliśmy się złożyć ponownie wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie o dofinansowanie drugiej części projektu. Udało się. Otrzymaliśmy przeszło 1,5 mln złotych na zrealizowanie kolejnego projektu stażowego, tym razem na większą skalę. Celem projektu było nawiązanie oraz polepszenie już istniejącej współpracy pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu. Narzędziem wykorzystywanym do osiągnięcia tego celu były staże, które nie miały polegać na doszkoleniu stażysty do wykonywania zawodu, ale na wymianie informacji naukowych oraz związanych z przedsiębiorczością pomiędzy tymi dwoma środowiskami. W ramach projektu, przez okres 2 lat, w sześciu edycjach, organizowane były trzymiesięczne pobyty stażowe dla pracowników naukowych ZUT w przedsiębiorstwach i na odwrót - dla pracowników firm w ZUT. W projekcie uczestniczyły 84 osoby. 60 z nich było pracownikami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Pozostałe 24 osoby stanowili pracownicy firm, którzy zdecydowali się odbyć staż w naszej uczelni. Zainteresowanie było ogromne, a komisja rekrutacyjna, w trakcie oceny dostarczonych do RCIiTT aplikacji oraz przeprowadzając rozmowy rekrutacyjne, niejednokrotnie musiała podejmować bardzo trudne decyzje w kwestii wyboru. Wszyscy kandydaci i wszystkie kandydatki reprezentowali wysoki poziom wiedzy oraz umiejętności, co powodowało, że wybór odpowiednich osób stawał się jeszcze trudniejszy. Podczas wyboru kierowano się takimi kryteriami jak innowacyjność badań kandydatów, ich potencjał wdrożeniowy, czy też motywacja do odbycia stażu. Po zakwalifikowaniu do projektu, każda z osób musiała odbyć dwudniowe szkolenie na temat zasad wdrażania nowych technologii. Potem pozostało już tylko odbyć staż i skorzystać jak najwięcej. Co miesiąc wszyscy uczestnicy i uczestniczki musieli przedstawić w RCIiTT sprawozdanie, a na zakończenie napisać krótki raport o przebiegu stażu oraz wyniesionych korzyściach i perspektywach dalszej współpracy. Z miesiąca na miesiąc pojawiały coraz bardziej pozytywne opinie i zadowolenie wszystkich osób uczestniczących w projekcie. Niniejsza publikacja jest tego dowodem. Możecie Państwo odnaleźć w niej sylwetki znacznej większości stażystów i stażystek. W dość swobodnej formie przybliży ona Państwu, czym zajmuje się osoba uczestnicząca w projekcie, gdzie odbyła staż, czym się interesuje i jakie ma plany na przyszłość. Z pewnością znajdziecie Państwo w niej sylwetki swoich kolegów i koleżanek. Niech będą one inspiracją i zachętą do tego, aby ciągle polepszać stosunki pomiędzy sferą nauki i biznesu. Ten dwuletni okres realizacji projektu był okresem wytężonej, ale i bardzo ciekawej pracy z ludźmi. Dziękuję tym samym wszystkim kandydatom i kandydatkom zainteresowanym uczestnictwem w projekcie, stażystom i stażystkom, personelowi projektu, wszystkim opiekunom oraz przedsiębiorcom i jednostkom ZUT, którzy zdecydowali się włączyć w organizację pobytów stażowych. Życzę dużo dalszych sukcesów we współpracy na płaszczyźnie nauka-biznes. Zapraszam również serdecznie do Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT, gdzie możecie Państwo znaleźć inne, ale równie ciekawe projekty. Pracownicy RCIiTT chętnie pomogą Państwu w każdym aspekcie związanym z komercjalizacją technologii, transferem wiedzy oraz przedsiębiorczością. Z poważaniem, Rafał Ślusarczyk

5 Dr inż. Agnieszka Bednarczyk - Drąg Technik ortopeda Daniel Bagiński Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Mikrobiologia, mikrobiologia żywności, mikrobiologia stosowana, biotechnologia, biologia molekularna NZOZ Meditest. Diagnostyka medyczna, ul. Bronisławy 14 D, SZCZECIN Pani dr inż. Agnieszka Bednarczyk Drąg, jest osobą ciekawą świata, bardzo dużo czyta i lubi gromadzić wiedzę i doświadczenie z wielu dziedzin życia. Pani Doktor zajeła pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą pracę doktorską w województwie zachodniopomorskim w roku akademickim 2009/2010. Jak mówi pani Doktor, każdy nowy problem stanowi dla niej wyzwanie do zmiany sytuacji na lepsze. - W pracy naukowej jestem skrupulatna, wytrwała i ciągle chciałabym wiedzieć więcej. Do życia podchodzę z optymizmem mówi Pani Doktor. - Jako, że w codziennej praktyce zawodowej nie mam bezpośrednio do czynienia z próbkami pochodzącymi od pacjentów, staż w firmie NZOZ Meditest. Diagnostyka medyczna, umożliwił mi poznanie szczegółowych procedur postępowania z materiałem biologicznym od pacjentów, w tym sposobu znakowania i kodowania próbek oraz prowadzenia stosownej dokumentacji analizy każdej próbki stwierdza. - Dodatkowo miałam szansę zapoznać się w sposób praktyczny z organizacją laboratorium oraz technikami molekularnymi wykorzystywanymi w najnowocześniejszym laboratorium diagnostycznym, które wyposażone jest w nowoczesną aparaturę badawczą dodaje Stażystka. W trakcie realizacji stażu bardzo cenna była również dla Pani Dokor wymiana doświadczeń z pracownikami firmy, w szczególności dotyczących stosowanych metod i rozwiązań praktycznych. Jak twierdzi Pani Doktor, od momentu zakończenia stażu w firmie nadal prowadzone są aktywne wymiany informacji dotyczące określonych zastosowań metodycznych i rozwiązań technicznych, co pozwala czasem na znaczne przyspieszenie prac przy opracowywaniu nowych metod diagnostycznych. W przyszłości ta współpraca może zaowocować wspólnymi projektami badawczymi o charakterze praktycznym. Staż pozwolił mi zrozumieć, że pracą naukową w firmie i na uczelni rządzą inne priorytety, jednak cele, do których dążą przedsiębiorcy i naukowcy, są czasem podobne, jeśli nie identyczne. Należy to wykorzystać w efektywnej współpracy. Hobby, zainteresowania, czas wolny: Mikrobiolog i anglistka Miłosniczka literatury, zwierząt i historii Ortofach Sp.z.o.o., Ul.Cegielskiego 5c, Szczecin Materiały polimerowe - specjalne materiały inżynierskie ZUT Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Instytut Inżynierii Materiałowej. Niesienie pomocy drugiej osobie właśnie tym zajmuje się Pan Daniel Bagiński w swojej codziennej pracy. Z zawodu technik ortopeda, jest właścicielem zakładu ortopedycznego i osobą bardzo aktywną zawodowo. Pan Bagiński nie traci cennego czasu i konsekwentnie dąży do samodoskonalenia zawodowego, wykorzystując w swojej parcowni najnowsze techniki ortopedyczne. Jako osoba ambitna i otwarta na naukę, jak sam twierdzi, nie mógł przegapić takiej okazji, jak uczestnictwo w projekcie Czas na stażii. - Codzienna praca i ciągłe dbanie o dobry wizerunek Firmy nie pozwalają na częsty i bezpośredni kontakt ze środowiskiem uniwersyteckim. Czas stażu był jak gdyby przystankiem w codzienności - opowiada Stażysta. - Był to okres, który wniósł do mojej pracy nowy pogląd na pracę zawodową i związane z nią zagadnienia - dodaje. - Pomimo, że w firmie mam do czynienia z materiałami polimerowymi, to nie zastanawiałem się nigdy nad ich powstawaniem i możliwością modyfikacji - przyznaje Pan Bagiński. Prace laboratoryjne wykonywane podczas okresu stażowego dały Stażyście nowy pogląd na zakres materiałoznawstwa. - Dostęp do literatury i bezpośredni kontakt z urządzeniami do badań materiałów zaowocuje zapewne w przyszłości w mojej Firmie. Uważam, że wytypowanie mnie do odbycia stażu w Instytucie Tworzyw Polimerowych było bardzo trafne podsumowuje Stażysta. Zarówno w okresie trwania stażu jak i po jego zakończeniu, Stażysta bardzo ofiarnie przekazuje swoją wiedzę praktyczną studentom podczas gościnnych wykładów na uczelni jak i u siebie w Firmie. Zainteresowanie jakie wzbudził Pan Bagiński swoimi wykładami, na długo pozostanie w pamięci tych młodych ludzi. Współpraca w zakresie praktyk i laboratoriów dla studentów kierunku Inżynieria Materiałowa będzie kontynuowana i rozwijana w latach następnych. Udział w programie stażowym to doskonały sposób na pogłębienie wiedzy i nawiązanie współpracy świata przemysłu z nauką. Przedsiębiorca Entuzjasta sportu, muzyki i kina

6 Dr Arkadiusz Malkowski Dipl.-Ing. Bogdan Kraśkiewicz Katedra Marketingu, Pracownia Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Ekonomia Międzynarodowa, Zarządzanie Międzynarodowe, Handel Zagraniczny, Marketing Międzynarodowy Blackline Szczecin Dr Arkadiusz Malkowski to ekonomista zajmujący się naukowo procesami globalizacji stosunków gospodarczych. Pełni funkcję prodziekana na Wydziale Ekonomicznym i kierownika Pracowni Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Uczestnik wielu projektów o charakterze naukowym. Angażuje się we współpracę z otoczeniem gospodarczym instytucjami samorządowymi. Staż był naturalną konsekwencją działań podejmowanych przez dr Arkadiusza Malkowskiego służącym zbliżeniu świata nauki i praktyki. Dzięki projektowi możliwe było zweryfikowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej Naukowca ze specyfiką funkcjonowania sektora MSP w województwie zachodniopomorskim. Niewątpliwą korzyścią ze stażu było nawiązanie wielu cennych kontaktów, które zostaną wykorzystane w przyszłej pracy naukowej dr Malkowskiego. - Z pewnością nie jest to moje ostatnie spotkanie z sektorem MSP stwierdza. - Mam nadzieję, iż dzięki nawiązanym kontaktom, współpraca będzie się rozwijać z pożytkiem dla wszystkich stron podsumowuje Doktor. Wyjście z murów uczelni i zweryfikowanie wiedzy naukowej z wymaganiami współczesnej gospodarki jest jedyną drogą dla uzyskania nowych kompetencji niezbędnych w działalności naukowodydaktycznej. Oddany wychowaniu córek, towarzyszacy im w odkrywaniu świata GISPRO Sp. z o.o. Lotnictwo Wydział Informatyki ZUT, Katedra Metod Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej Jak wyznaje Pan Kraśkiewicz, jego życiem jest lotnictwo. - Ukończyłem studia na kierunku Techniki Lotniczej i Kosmicznej. Pracuje w firmie GISPRO jako pilot dwusilnikowego samolotu wykorzystywanego do pozyskania danych geodezyjnych - mówi Stażysta. - W wolnym czasie latam w Aeroklubie Szczecińskim jako instruktor i pilot szybowcowy. W trakcie stażu Pan Kraśkiewicz miał okazję poznać strukturę i funkcjonowanie uczelni oraz możliwość na wymianę swoich doświadczeń. - Mając nieograniczony dostęp do Laboratorium Automatyki i wiele uwagi mojego opiekuna, mogłem wejść w tajniki konfiguracji, programowania, strojenia i realnego zastosowania sterowników w automatyce, co od długiego czasu było obszarem moich zainteresowań. - przyznaje Stażysta. - Po odpowiednim wdrożeniu prowadziłem konsultacje dla studentów co było okazją do pracy z młodymi ludźmi, jednaki innymi od tych, z którymi współpracuje w lotnictwie. - Firma GISPRO Sp. z o.o. jest w ciągłym poszukiwaniu młodych ludzi chcących rozpocząć karierę zawodową w obszarze GIS. We współpracy z Katedrą Metod Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej jest też w stanie udostępniać tematy prac oraz dane GIS do ich opracowania - stwierdza. Staż umożliwił mi uzyskanie podstawowej umiejętności posługiwania się językiem LD w celu programowania układów regulacji ciągłych i dwustanowych Pasjonat lotnictwa

7 Dr hab. inż. Danuta Kulpa Izabela Rot Katedra Hodowli i Biotechnologii Roślin Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ogrodnictwo, biotechnologia roślin Specjalistyczne Gospodarstwo Ogrodnicze, Ogardy Gospodarstwo ogrodnicze specjalizujące się w produkcji sadzonek i ich adaptacji do warunków zewnętrznych Pani dr hab. Kulpa jest z wykształcenia ogrodnikiem, jednak w swojej pracy zawodowej zajmuję się optymalizacją metod produkcji sadzonek metodą leżącą na pograniczu ogrodnictwa i biotechnologii, czyli roślinnymi kulturami in vitro. - Moje sadzonki nie rosną w ziemi i nie są oświetlane przez słońce, ale w sterylnej pożywce agarowej, na półce w fitotronie tłumaczy Stażystka. - Mimo, iż wydaje mi się, że wiem dużo na temat rozmnażania roślin w kulturach in vitro, jednak w większości wypadków metodyki rozmnażania roślin które opracowywałam w ramach mojej pracy naukowej kończyły się na etapie ich ukorzenieniu w pożywce agarowej, w sterylnych warunkach laboratoryjnych i rzadko były wysadzane poza laboratorium mówi Pani Doktor. W ramach stażu odbywanego w ramach programu Czas na staż II dr hab. Kulpa. odbyła praktyki w Specjalistycznym Gospodarstwie Ogrodniczym w Ogardach, gdzie miała możliwość porównania, jak się ma posiadana przez nią wiedza teoretyczna do jej praktycznego zastosowania, gdzie sadzonki są produkowane i ukorzeniane w ziemi, na masową skalę, w normalnych warunkach produkcyjnych. - W ramach odbywanego stażu dowiedziałam się sadzonki jakich gatunków roślin cieszą się w chwili obecnej największym zainteresowaniem i jakie w związku z tym metody, po ich opracowaniu znalazłyby bezpośrednie zastosowanie w produkcji ogrodniczej wyjaśnia Pani Doktor. Warto spojrzeć na tematykę naszych badań i osiągnięcia naukowe oczami praktyka Hobby, zainteresowania, czas wolny: Kynologia dumna właścicielka west highland white terrier, Miłośniczka literatury skandynawskiej NZOZ Meditest. Diagnostyka laboratoryjna w Szczecinie Diagnostyka cytologiczna, skyninig raka szyjki macicy Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, Żywienia Zwierząti Żywności Pani Rot jest osobą, która wytrwale dąży do wyznaczonego celu. Ambitnie podchodzi do powierzonych jej zadań, zarówno w sferze zawodowej jak i prywatnej. Lubi zdobywać nowe doświadczenia i poszerzać swoją wiedzę. Jak mówi pani Rot, pobyt stażowy na uczelni był bardzo ciekawym doświadczeniem, ponieważ nigdy tak naprawdę nie miała okazji poznać świata naukowego od strony doświadczalnej, od tzw. zaplecza. - Przygodą było zobaczyć jak funkcjonuje uczelnia, począwszy od spraw organizacyjnych, poprzez dydaktykę, a kończąc na badaniach i publikacjach. - mówi Stażystka. - Miałam okazję poznać plusy i minusy pracy w takiej specyficznej jednostce z punktu widzenia pracownika, nie studenta. Jeśli chodzi o obszar laboratoryjny, miałam możliwość poznania technik przygotowywania materiału zwierzęcego do analiz, metod przeprowdzania samych analiz oraz sposoby opracowywania wyników na potrzeby prac naukowych, a także pracy na sprzęcie na co dzień stosowanym w pracowni stwierdza. - Była to idealna okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń. Interesujące było również uczestnictwo w części dydaktycznej, szczególnie jeśli chodzi o programy edukacyjne dla uczniów podstawówek. Powszechnie wiadomo, że ZUT i Meditest realizują wspólnie projekty naukowo badawcze osiągając na tym polu sukcesy. - Jako pracownik prywatnego labolatorium, które musi umieć dobrze wykorzystać rynkowe prawa rządzące dzisiejszym światem biznesu oraz dostępne źródła dofinansowania działalnosci naukowo - badawczej, mogę służyć zdobytą wiedzą w tym zakresie oraz doświadczniem dodaje Stażystka. - Pracując w prywatnym labolatorium mam doskonałą okazję do obserowania jak ważna jest współprawa świata nauki ze światem biznesu i właśnie spostrzeżeniami na ten temat mogę się podzielić z jednostką, w której odbywałam staż jako miejscem nastawionym głównie na działalość naukowo - badawczą. Poszerzanie wiedzy gwarancją rozwoju zawodowego Miłośniczka kryminałów Aktywna bywalczyni fitnessklubów

8 Dr inż. Karolina Lebiecka NZOZ Meditest. Diagnostyka Medyczna. (obecnie: BIOKA Karolina Lebiecka) biotechnologia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Pani Doktor jest osobą kreatywną, pełna entuzjazmu i ciągle poszukującą nowych wyzwań. Nie boi się zmian, które w jej życiu oznaczały początek nowej i często lepszej drogi zawodowej. - Uważam, że warto zbierać tak cenne doświadczenia, jakim był pobyt stażowy w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt. Poznałam tam fantastycznych ludzi. - dodaje. - A oprócz cennej wiedzy, którą zdobyłam, był to czas sentymentalnego powrotu do przeszłości. Wiele lat bowiem, związana byłam z uczelnią zawodowo. Staż na uczelni umożliwił Pani Doktor zapoznanie się z aktualnymi kierunkami badawczymi, stosowanymi w hodowli zwierząt. Dzięki temu możliwe będzie projektowanie celnych badań diagnostycznych, które można będzie bezpośrednio proponować hodowcom. - Połączenie potencjału jednostki naukowej wyposażonej w odpowiedni sprzęt laboratoryjny z możliwością komercjalizacji wyników badań w firmie, może być początkiem owocnej współpracy. - twierdzi Pani Lebiecka. - Dzięki stażowi możliwa będzie współpraca w ramach wspólnego projektu badawczego, w którym można wykorzystać know-how katedry oraz umiejętność tworzenia odpowiednich testów diagnostycznych podsumowuje. Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiesz, co ci się trafi. Winston Groom Wielbicielka wędrówki po górach Zwolenniczka aktywnych form spędzania czasu Mgr inż. Magdalena Ferlas Dr hab. Jolanta Karakulska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej mikrobiologia Laboratorium Badań Mikrobiologicznych Urszula Czekajło-Kołodziej ul. Janosika Szczecin Pani mgr inż. Ferlas jest osobą energiczną i ciekawą nowych doświadczeń Pani Doktor Karakulska ceni bezpośredniość, szczerość i jest otwarta na ludzi. Przedstawiane Stażystki wspólnie podjęły decyzje o odbyciu stażu i należą do tego samego zespołu badawczego. Jak zgodnie twierdzą, dzięki stażowi odbytemu w Laboratorium Badań Mikrobiologicznych miały możliwość podniesienia swoich zawodowych kwalifikacji oraz wykorzystania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie pracy naukowej. Jak podkreśla mgr inż. Ferlas, bardzo interesująca była dla niej szansa nawiązania współpracy ze środowiskiem biznesowym. - Motywacją do wzięcia udziału w projekcie było dla mnie przybliżenie aspektu praktycznego zastosowania i komercjalizacji prowadzonej przeze mnie działalności naukowo-badawczej mówi Pani Doktor Karakulska. Jak przedstawiają Stażystki - Zapoznałyśmy się z nowymi metodami diagnostycznymi, miałyśmy także dostęp do nowoczesnej aparatury diagnostycznej. Pozyskany w trakcie stażu materiał badawczy wraz z częścią uzyskanych wyników może zostać wykorzystany w publikacjach naukowych. Wspólnie określone zostały także możliwości dalszej współpracy, które mają polegać na przygotowaniu wspólnych publikacji naukowych, udziale w projektach badawczo-rozwojowych czy badaniach zleconych. Podczas stażu miałyśmy możliwość zweryfikowania, jak i w jakim zakresie można w laboratorium komercyjnym praktycznie wykorzystać wiedzę zdobytą na uczelni. Magdalena: Fanka żeglarstwa i jazdy na rowerze Jolanta: Podróżniczka oraz zdobywczyni górskich szlaków

9 Dr inż. Monika Gąsiorowska Mgr inż. Ewa Nawos-Wysocka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Instytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska, Zakład Analizy Instrumentalnej. Nauki chemiczne Kemipol, ul. Kuźnicka 6, Police Pani dr inż. Gąsiorowska jest osobą ambitną, uparcie dążącą do wyznaczonego sobie celu i pragnącą poszerzać swoje horyzonty. Jak twierdzi Stażystka, lubi twórczo spędzać czas. Zdaniem Pani Doktor, staż umożliwił jej konfrontację badań teoretycznych, prowadzonych na uczelni z przemysłową rzeczywistością. - Staż udostępnił mi nabrania świeżego spojrzenia na sposób prowadzenia badań, pozwolił rozwinąć moją kreatywność - stwierdza. - Poszerzył również moją wiedzę na temat prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym i uświadomił mi jaki rodzaj badań naukowych jest najbardziej użyteczny dla potrzeb przemysłowych zaznacza Stażystka. - Natomiast praktycznie umożliwił mi poznanie procesów technologicznych stosowanych w Kemipolu, w tym oryginalnych, zaprojektowanych specjalnie na potrzeby przedsiębiorstwa - podsumowuje Pani Doktor. Nie ma szczegółowych planów dalszej współpracy, jednakże obie strony zobowiązały się w razie potrzeby do wzajemnej pomocy merytorycznej. Staż umożliwił mi poznanie działania przedsiębiorstwa od strony wytwórczej, marketingowej oraz B+R Miłośniczka podróży i ruchu na swieżym powietrzu Miejsce zatrudnienia: Erma Sp. z o.o w Szczecinie Stanowisko: Kontroler jakości / kierownik produkcji Zakład Technologii Materiałów Polimerowych ZUT w Szczecinie Jeszcze za czasów studenckich, Pani mgr inż. Nawos-Wysocka była zainteresowana tematem przyczyn występowania błędów technologicznych przy produkcji laminatów poliestrowoszklanych oraz analizą problemów związanych z ich powstawaniem. Stanowisko jakie pełni w pracy zawodowej umożliwiło jej sprawdzenie nabytej podczas studiów wiedzy w praktyce. - Kiedy dowiedziałam sie o projekcie Czas na staż. Współpraca nauki i biznesu postanowiłam wziąć udział, a pobyt stażowy potraktować jako swojego rodzaju powrót do korzeni. W trakcie trwania projektu miałam możliwość zapoznania się z prowadzonymi w Instytucie Polimerów pracami dotyczącymi badania wad laminatów - mówi Stażystka - Miałam okazję pogłębić posiadaną wiedzę o tematykę nowoczesnych technik nieniszczących do badań kompozytów polimerowych oraz ocenić ich przydatność do zastosowań w przemyśle dodaje. Stażystka Uczestniczyła również w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej wad kompozytów. - Największą przyjemność sprawiły mi liczne dyskusje dotyczące defektów w laminatach, a także o możliwościach ich wyeliminowania w przyszłości podsumowuje Pani mgr inż. Nawos-Wysocka. - Pozostaję w stałym kontakcie z opiekunem stażu i mam nadzieję na dalszą owocną współpracę. Udział w programie stażowym okazał się ciekawym doświadczeniem. Polecam każdemu, kto chciałby poszerzyć swoją wiedze oraz nabyć nowe umiejętności. Miłośniczka wędkarstwa oraz jazdy konnej

10 Dr inż. Joanna Kołodziejczyk Dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz Wydział Informatyki, Katedra Metdod Sztucznej Inteligencji I Matematyki Stosowanej Metody sztucznej inteligencji, głównie heurystyczne metody optymalizacji. Gispro sp. z o. o. Piotra Skargi 23, Szczecin Pani Doktor jest osobą która zdecydowanie lubi wyzwania. Jak podkreśla dr inż. Kołodziejczyk, wkroczenie w środowisko pracowników Gispro zaowocowało na kilku płaszczyznach. - Pozwoliło mi zdobyć praktyczną wiedzę o technologiach pozyskiwania danych oraz ich dalszej obróbce celem tworzenia modeli numerycznych terenu, ortofotomap, modeli 3D itp. itd. - stwierdza Naukowiec. - Mogłam przyjrzeć się jak prowadzone są projekty, w które angażuje się wiele osób o różnych obszarach kompetencji od momentu przygotowania materiałów do przetargu do momentu wysłania danych do klienta dodaje Stażystka. Swój czas na stażu Pani Doktor poświęciła na interesujące ją aspekty projektów prowadzonych w Gispro, czyli proces obróbki danych w tym zadania klasyfikacji czy wyszukiwania wzorców. Stażystka miała okazję poznać sprzęt i oprogramowanie do tworzenia i analizy danych. - Dodatkowym atutem było poznanie lotniczej platformy fotogrametrycznej podsumowywuje. W chwili obecnej Pani Doktor prowadzi prace dyplomowe zainspirowane tematyką projektów Gispro. Dyplomaci będą mogli skorzystać z danych testowych. Staż w firmie urealnia problemy z akademickich rozważań. Gdyby dokonać generalizacji na podstawie obserwacji jednej firmy, to codzienne jej potrzeby ograniczają się do nieskomplikowanych narzędzi. Aczkolwiek znajomość tych potrzeb może inspirować do badań. Nauka natomiast może zwiększać apetyt firm na nowe rozwiązania. Hobbystka latania szybowcem Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny, Katedra Automatyki Przemysłowej i Robotyki, ul. Sikorskiego 37, Szczecin automatyka i robotyka, mechatronika, cyfrowe sterowanie maszyn B&R Automatyka Przemysłowa Sp.z o.o., ul.chmielewskiego 22 a, Szczecin Pan Doktor jest osobą, która ma zapał do nowoczesnych metod w dydaktyce, w badaniach naukowych, otwartość na nowe wyzwania oraz umiejętność sprawnego zarządzania zasobami Obowiązkowość, zaangażowanie, działanie zorientowane projektowo. Jak sam przyznaje dr hab. Inż Pietrusewicz, korzyści odniesione ze stażu możnaby mnożyć w nieskończoność. - Po pierwsze możliwość zapoznania się ze strukturą organizacyjną Firmy z obszaru moich zainteresowań naukowych. Po drugie zapoznanie z narzędziami stosowanymi w tego typu Firmach, o rozproszonej na cały świat strukturze, do komunikacji zdalnej, prezentacji, zarządzania czasem i zasobami, zarówno ludzkimi jak i materialnymi wylicza Satżysta. - Po trzecie i to chyba można powiedzieć, najważniejsze konsultacja z inżynierami na codzień borykającymi się z rzeczywistymi problemami technicznymi u swoich klientów aktualnie prowadzonych badań naukowych stwierdza. Planowany zakres stażu w międzyczasie uległ modyfikacji, z uwagi na rozpoczęty przez Pana Doktora projekt europejski. W trakcie stażu miałem okazję kilka koncepcji na bieżąco przedyskutować z moim opiekunem stażu oraz innymi inżynierami z Firmy podsumowuje Pan Doktor. Z Firmą B&R Automatyka Przemysłowa sp. Z o.o., Wydział Elektryczny współpracuje od lat Mam nadzieję, że dzięki mojemu stażowi współpraca ta będzie układała się w jeszcze bardziej aktywny sposób dodaje. - Między innymi dlatego, że poprzez mój specyficzny rodzaj kontaktu z Firmą, niejako od wewnątrz, rozumiem już procesy zachodzące w jej codziennej działalności. Procesy o których bez udziału w takim stażu nie miałbym pewnie pojęcia zapewnia dr hab. Inż Pietrusewicz. Dzięki odbyciu stażu w Firmie z obszaru zainteresowań naukowych miałem niepowtarzalną okazję odświeżyć swoje spojrzenie na sposób organizacji mojego czasu pracy na Uczelni Meloman rocka i leśnych wycieczek Amator kina akcji

11 Dr inż. Marcin Kubus Dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni dendrologia, arborystyka Przedsiębiorstwo Usług Agrotechnicznych AGROSERWIS Sp. z o.o., Szczecin ul. Heyki 19/22. Pan Doktor jest osobą w pełni zaangażowaną w pracę zawodową, gdyż jak sam twierdzi - ma to szczęście zawodowe, że pasjonuję się dendrologią i arborystyką. Pan dr inż. Kubus bardzo chętnie nawiązuję kontakty i współpracę z osobami o podobnych zainteresowaniach, stąd m.in. wynika jego aktywność w Polskim Towarzystwie Dendrologicznym, w którym pełni rolę przewodniczącego Oddziału Szczecińskiego, Polskim Towarzystwie Leśnym, Polskim Towarzystwie Nauk Ogrodniczych i wielu innych stowarzyszeniach i organizacjach. - Moje korzyści wynikające z udziału w projekcie wynikały przede wszystkim z możliwości połączenia posiadanej wiedzy teoretycznej z praktyką w zakresie pielęgnacji drzew mówi Pan dr inż. Kubus. - Podczas stażu istniała możliwość rozwiązywania problemów związanych z diagnozą stanu zachowania wybranych drzew, zwłaszcza z oceną ich statyki, której określenie jest kluczowe zwłaszcza u drzew na stanowiskach miejskich i przydrożnych, gdyż mogą one potencjalnie zagrażać ludziom i mieniu podkreśla Stażysta. - Do badań drzew wykorzystywałem urządzenia rezystograf i tomograf akustyczny, które znałem dotąd w ograniczonym stopniu dodaje. Zdaniem Pana Doktora, odbyty staż w firmie AGROSERWIS Sp. z o.o., umożliwił mu obserwację pracy specjalistycznej firmy arborystycznej w terenie, tj. z organizacją pracy, jej etapami, technicznymi sposobami instalacji elementów poprawiających stan zdrowotny i statykę drzew. - Bardzo istotnym elementem była analizowanie składowych umożliwiających diagnozę, a następnie podjęcie decyzji specjalisty-praktyka o zakresie prac przy drzewie. Takie zderzenie teorii i praktyki w leczeniu drzew pozwoliło na pełny obraz stanu drzewa stwierdza Naukowiec. Nawiązana współpraca jest nadal kontynuowana. Prowadzona jest diagnostyka stanu drzew problematycznych; trwają poszukiwania rozwiązań poprawiających efektywność zabiegów pielęgnacyjnych. Zaplanowana jest wspólna organizacja konferencji naukowej nt. diagnostyki i stanu drzew jesienią 2014 roku Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew oraz oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Toksykologii Toksykologia żywności, Ekotoksykologia Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie Otwartość na nowe wyzwania i chęć się ich podejmowania nie jest obca Pani Doktor. Jak mówi dr inż Rajkowska-Myśliwiec, nie można marnować czasu i trzeba sobie stawiać wysokie ale realne do osiągnięcia cele. - W czasie stażu swoją wiedzę teoretyczną mogłam skonfrontować i wykorzystać w praktycznych okolicznościach dzięki możliwości uczestniczenia w komercyjnych działaniach w terenie. Miałam też możliwość spożytkowania mojej wiedzy w praktycznych projektach takich jak kontole przebiegu i wpływu inwestycji na środowisko. - wymienia Naukowiec. - W trakcie częstych wyjazdów terenowych sporządzałam inwentaryzacje przyrodnicze, zbierałam dane służące do opracowania raportów o oddziaływania inwestycji na środowisko dodaje. Pani Doktor brała też udział w określaniu spektrum działań minimalizujacych ewentualne negatywne skutki komercyjnych inwesycji. Powyższe działania podjete były w ramach takich inwestycji jak: budowa terminalu regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, budowy drogi ekspresowej S3 tudzież budowy falochronu osłonowego dla międzynarodowego portu w Świnoujściu. Dalsza planowana współpraca będzie profitować obydwu stronom. - Połączenie doświadczeń naukowych kadry naszej Katedry z komercjalnym Biura Konserwacji Przyrody owocowałoby wspólnymi korzyściami w realizacji infrastrukturalnych projektów na terenie naszego województwa - podsumowywuje Pani Doktor. Staż pozwala na zastosowanie swojej wiedzy w praktyce i daje możliwość rozwoju Amatorka dobrej książki W trakcie mojego stażu nastąpiło zderzenie teorii i praktyki dotyczącej pielęgnacji i leczenia drzew. W trakcie stażu zdobyłem doświadczenie dotyczące praktycznej diagnostyki drzew znajdującej faktyczne odzwierciedlenie w planowaniu zabiegów przy drzewach. Miłośnik przyrody, turystyki i fotografii

12 Mgr inż. Paulina Hofsoe Dr hab. inż. Paweł Nawrotek Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zakład Akwakultury diagnostyka wirusologiczna, akwakultura Ińskie Centrum Rybactwa Sp. z o.o. ul. Przybrzeżna Ińsko Pani mgr inż. Hofsoe lubi spędzać czas w gronie rodziny i ma mnóstwo marzeń, które stara się sukcesywnie realizować. - Motywuje mnie myśl: Nigdy nie narzekaj, że masz w życiu pod górę, jeżeli zdecydowałeś, że idziesz na szczyt - wyznaje Stażystka. - Staż był dla mnie nie tylko doskonałym sposobem na poznanie mechanizmów funkcjonowania dużego gospodarstwa rybackiego ale również miałam możliwość obserwacji w praktyce innowacyjnych rozwiązań, które zostały zastosowane m.in. przy produkcji materiału zarybieniowego dodaje. - Dzięki możliwości odbycia stażu nawiązałam nowe kontakty zawodowe, które z pewnością przełożą się na dalszą współpracę biznesu z nauką reasumuje Pani mgr inż. Hofsoe Współpraca pomiędzy Uczelnią a Ińskim Centrum Rybactwa jest sukcesywnie podtrzymywana. Naukowcy z Zakładu Akwakultury chętnie służą radą i wymieniają poglądy z Praktykami. Połączenie doświadczenia z wiedzą jest niezbędne do tworzenia nowych rozwiązań wykorzystywanych w szeroko pojętej dziedzinie hodowli i chowu ryb. Świat nauki i biznesu powinien realizować wspólne przedsięwzięcia i funkcjonować ze sobą, a nie obok siebie. Miłośniczka podróży i gry w sqasha Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii al. Piastów 45, Szczecin Mikrobiologia molekularna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Meditest. Diagnostyka Medyczna ul. Bronisławy 14 D, Szczecin Jako nauczyciel akademicki i naukowiec z wieloletnim stażem, Pan Doktor stara się nie tylko propagować i rozwijać nowoczesną naukę, ale także wskazywać możliwości jej zastosowania w praktyce. Za nadrzędne uważa stałe poszerzanie wiedzy opartej na gruntownych podstawach naukowych oraz podnoszenie własnych umiejętności. - Kluczem do osiągnięcia sukcesu zawodowego jest pasja, która wspiera wszystkie podejmowane przeze mnie działania, wytycza mi kierunki rozwoju oraz zmusza do ciągłego poszukiwania nowych wyzwań podkreśla Stażysta. Aktywne uczestnictwo dr hab. Inż Nawrotek w stażu pozwoliło nie tylko na dalszy rozwój zawodowy, ale także stworzyło sposobność do realizacji twórczych i aplikacyjnych pomysłów, które bez zastosowania w praktyce byłyby mało przydatne. Staż był dla Doktora niepowtarzalną okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z pracownikami sektora prywatnego, a także zweryfikowania przydatności własnych umiejętności w prężnie działającej firmie, zajmującej się nowoczesną diagnostyką medyczną, w tym realizującej badania molekularne dotyczące groźnych dla człowieka czynników zakaźnych. - Ponadto, podczas realizacji stażu zapoznałem się z nowymi metodykami badawczymi z zakresu wirusologii i epidemiologii molekularnej, opartymi głównie na szybkim genotypowaniu metodą real-time PCR i mikromacierzach DNA, a także z ich zastosowaniem w rutynowej diagnostyce mówi Naukowiec. - Poznałem również nowe metody eksperymentalnej weryfikacji testów diagnostycznych oraz dokumentację tworzoną i archiwizowaną podczas pracy usługowo-badawczej. - Dalszymi planami współpracy jest udział w opracowywaniu nowych i/lub doskonaleniu już istniejących testów diagnostycznych ukierunkowanych na identyfikację oraz analizę zjadliwości wybranych patogenów bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych podsumowywuje Pan Doktor. Bezcenna wiedza i umiejętności nabyte podczas stażu umożliwiły mi realizację aplikacyjnych projektów badawczych, których wyniki mogą być bezpośrednio zastosowane w praktyce Hobby, zainteresowania, czas wolny: Zdobywca górskich szlaków Meloman muzyki filmowej i literatury science-fiction

13 Dr inż. Przemysław Różewski Dr inż. Remigiusz Iwańkowicz Wydział Informatyki, Zakład Systemów Informatycznych, ZUT Systemy informatyczne, zdalne nauczanie, zarządzanie kompetencjami i wiedzą INSPEO Sp. z o.o. ( Umysł, najważniejsza maszyna na świecie, jednak jak by wyglądał nasz świat gdyby nie było komputerów i informatyki. Pan Doktor jest absolutnym zwolennikiem nowoczesnych systemów informatycznych i ich pragmatycznego zastosowania w różnych dziedzinach. - Zawsze wierzyłem, że Informatyka jest dla ludzi mówi Stażysta. - W czasie stażu przekonałem się, że zarządzanie kompetencjami to kolejny po zdalnym nauczaniu element nowoczesnych systemów informacyjnych dodaje. - Staż pozowlił na nawiązanie kontaktów z biznesem i weryfikację opracowanych koncepcji w realnych warunkach działania systemów zarządzania kompetencjami oraz przyczynił się do opracowania kilku publikacji podsumowywuje Pan dr inż Różewski. Owocny staż zaowocował dalszą współpracą w ramach centrum e-learningowego ZUT. Staż dał mi niepowtarzalną okazję skonfrontowanie pomysłów naukowych z realnym światem biznesu. Miłośnik książki, filmu i sportu ZUT w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Katedra Konstrukcji, Mechaniki i Technologii Okrętów Dziedzina nauk technicznych, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe EDEN Sławomir Wojtaś, ul. Zakole 2, Stargard Szczeciński Obserwowanie rzeczywistych procesów przemysłowych i możliwość zweryfikowania dotychczasowych wyników badań teoretycznych jest główną korzyścią naukową. - Poza tym była to szansa spotkania interesujących ludzi wyznaje Pan Doktor. - Głównymi korzyściami są wyniki obserwacji rzeczywistych procesów przemysłowych, organizacji przepływu produkcji, stosowanych metod zarządzania i narzędzi CAD/CAM. Staż daje możliwość zweryfikowania dotychczasowych wyników badań teoretycznych, co stanowi dużą wartość naukową. Poza tym była to szansa spotkania wielu interesujących ludzi zapewnia Stażysta. - Utrzymuję kontakty z firmą EDEN w formie wizyt technicznych oraz konsultacji potencjalnych zastosowań opracowywanych koncepcji dadaje. Współpraca ma szansę rozwinąć się w formie planowanego konsorcjum na potrzeby przygotowywanego wniosku o wspólny grant badawczo-rozwojowy. Bardzo ciekawe i rozwijające doświadczenie. Staż w firmie to źródło wielu pomysłów na publikacje. Hobby, zainteresowania, czas wolny: Basista zespołu p-rockowego i wielbiciel science-fiction

14 Mgr inż. Roma Strulak-Wójcikiewicz Grzegorz Młynek ZUT, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu transport, ochrona środowiska, zarządzanie zasobami ludzkimi Fosfan S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Szczecinie na stanowisku główny specjalista ds. zamówień publicznych działalność zawodowa - zamówienia publiczne Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości, Pracownia Rachunkowości Menedżerskiej Mgr inż. Strulak-Wójcikiewicz pracuje na stanowisku wykładowcy i jest w trakcie przygotowywania pracy doktorskiej pn.: System oceny wpływu inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko naturalne na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim. Od wielu lat prowadzi zajęcia na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu, a od 2005 również na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania personelem. O możliwości odbycia stażu w przedsiębiorstwie Pani mgr inż. Strulak-Wójcikiewicz dowiedziała się od współpracownika, który brał udział w pierwszym projekcie Czas na staż! Wspołpraca nauki i biznesu. - Zgodnie ze swoimi zainteresowaniami naukowo-dydaktycznymi, do odbycia stażu wybrałam firmę Fosfan SA, która jest nowoczesną firmą specjalizującą się przede wszytskim w produkcji wieloskładnikowych nawozów tłumaczy Stażystka. - Moim opiekunem była Pani Anna Kaliska - Kierownik Działu Finansowo-Księgowego, Prokurent. Bardzo miło wspominam Panią Annę dodaje. - Podzieliła się ze mną swoją wiedzą wprowadzając mnie w tajniki struktury organizacyjnej firmy, a także specyfiki branży. W szczególności zapoznałam się ze strukturą organizacyjną działu personalnego oraz z charakterem wykonywanych zadań w tym dziale - wspomina Naukowiec. - Poznałam funkcjonujący w firmie system zarządzania zasobami ludzkimi oraz komputerowy program kadrowy. Udział w projekcie pozwolił mi na zweryfikowanie zagadnień teoretycznych dotyczących funkcjonowania systemów zarządzania zasobami ludzkimi w firmie z ich praktycznym zastosowaniem - podsumowuje Stażystka. Naukowcom udział w projekcie umożliwia nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pracownikami przedsiębiorstw, co jest przydatne w konfrontacji teorii z praktyką. Powszechnie panująca opinia o niedostępności, zwłaszcza ze strony naukowców powoduje blokadę w nawiązywaniu wzajemnych kontaktów. Oczywistym jednak wydaje się fakt, że współpraca tych dwóch sektorów, nauki i biznesu, stanowi klucz do innowacyjnej gospodarki. Nawiązanie wzajemnej kooperacji może w przyszłości znacznie usprawnić proces nauczania. Dzięki pobytowi stażowemu w firmie mam teraz możliwość, podczas prowadzonych na uczelni zajęć dydaktycznych, odwołania się do praktyki i przedstawienie studentom przykładów funkcjonowania systemów zarządzania zasobami ludzkimi w praktyce. Ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, Pan Grzegorz Młynek jest osobą komunikatywną, odpowiedzialną i potrafi podejmować szybkie, zdecydowane decyzje. Jak mówi Pan Młynek, pobyt stażowy był okazją do wspólnej analizy zagadnień stanowiących przedmiot jego zainteresowań zawodowych obejmujących zamówienia publiczne. - Bezpośrednim rezultatem stażu była wymiana doświadczeń w zakresie metodologii rachunku kosztów oraz operacyjnych i strategicznych rachunków decyzyjnych w różnych podmiotach gospodarczych, w tym w podmiotach transportowych w szczególności transportu kolejowego mówi Stażysta. - Przed stażem nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak duży zakres zagadnień obejmuje rachunkowość i w związku z tym jakie szerokie może być jej wykorzystanie w środowisku działania Spółki dodaje. - Rozważaliśmy w szczególności problematyczne kwestie dotyczące finansowych aspektów realizacji zamówień publicznych deklaruje Stażysta. Podczas stażu Pan Młynek poznał też nieznane mu dotąd procedury, metody i narzędzia rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, które wykorzysta w codziennej pracy, przy realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury technicznej. - W czasie stażu wzbogaciłem swoje dotychczasowe umiejętności w zakresie stosowania metod i technik analizy ekonomicznej. Te zagadnienia również są związane z zadaniami, które na co dzień wykonuję w macierzystej jednostce podsumowuje. Dalsza współpraca Pana Grzegorza Młynek z Uczelnią jest już faktem. - Spółka, w której pracuję stanowi świetny przykład podmiotu, w którym można identyfikować zarówno uniwersalne, jak i specyficzne dla tego typu podmiotów procesy ekonomiczne rozpatrywane w rachunkowości mówi. - Razem z pracownikami Pracowni Rachunkowości Menedżerskiej pracujemy nad koncepcją projektu dotyczącego pomiaru kosztów utraconych korzyści w podmiotach transportowych wyjaśnia Stażysta. Uczestnictwo w stażu dało mi możliwość poznania zasad racjonalnego i efektywnego prowadzenia procesów wydawania środków publicznych. Podróznik, pasjonat letratury pop-nauk i historii II w.

15 Dr inż. Halina Maria Murasiewicz Dr hab. inż. prof. nadzw. Krystyna Cybulska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska, Zakład Projektowania Systemów oraz Optymalizacji Procesowej Nauki techniczne, dyscyplina inżynieria chemiczna Zakłady Chemiczne Police S.A Grupa Azoty, Jednostka Biznesowa Pigmenty Pani dr inż. Murasiewicz jest pasjonatką podróży i przygód, nieustannie poszukującą niezapominanych wrażeń Jako Stażystka w programie Czas na staż II dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem, Pani dr. Inż. Murasiewicz z całym przekonaniem stwierdza, że odniosła szereg korzyści związanych bezpośrednio z jej rozwojem zawodowym oraz procesem dydaktycznym, który realizuje na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa na WTiICH, ZUT w Szczecinie. - Najważniejszą korzyścią według mojego uznania jest wiedza, którą przekazali mi podczas stażu pracownicy Jednostki Biznesowej Pigmenty Zakładów Chemicznych Police S.A, dotycząca procesu produkcyjnego wytwarzania bieli tytanowej mówi Pani Doktor. - Pozwoliło mi to na określenie obszaru badań naukowych, w którym chciałabym zastosować falę ultradźwiękową, co jest moim nowym obszarem zainteresowań jako młodego naukowca wyjaśnia Stażystka. Dodatkowo Pani Doktor miała możliwość przeprowadzenia badań jakościowych produktu końcowego, które były dla niej całkowitąnowością i znacząco różniły się od tych prowadzonych na uczelni. Podczas trwania trzymiesięcznego stażu miała okazję zapoznać się z instrukcjami technologicznymi, procesowymi, raportami z analiz laboratoryjnych, co z całą pewnością poszerzyło jej wiedzę dotyczącą procesu produkcyjnego oraz metod oznaczania jakościowego produktu końcowego. Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska WKŚiR ZUT Mikrobiologia Środowiskowa, biotechnologia Firma Waltech Ziemowit Walczak Pani Doktor jest osobą kreatywną, szukającą nowych wyzwań, a więc uczestnictwo w projektcie Czas na staż II dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem było kolejną możliwością wzbogacenia doświadczenia zawodowego. - Odbycie stażu w firmie Waltech dało mi duże korzyści związane z możliwością zapoznania się z działalnością i komercjalizacją efektów pracy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych i a także z przetwórstwa drobiarskiego, ich przetwarzania i sprzedaży mówi dr hab. inż. Cybulska. - Podczas stażu zapoznałam się z procedurami, problemami oraz skutkami wdrażania oraz stosowania przetworzonych odpadów do środowiska. Nawiązane kontakty i fuzja wiedzy i praktyki wykreowały konsorcjum chętne do rozwiązania różnych problemów, wykorzystujących nowe, innowacyjne metody biotechnologii środowiskowej podsumowuje Naukowiec. Współpraca w ramach stworzonego zespołu jest aktualnie i będzie w przyszłości kontynuowana, a efektem są opracowywane wspólnie projekty i granty. Mikroorganizmy w kształtowaniu i ochronie środowiska nauka dla praktyki Pasjonatka dziedzin artystycznych, oddana podróżom górskim i żeglarstwie - Planowane są wspólne prace badawcze w celu rozwiązania problemów, które towarzyszą procesowi technologicznemu czy optymalizacja kosztów produkcyjnych podkreśla Pani Doktor. W przyszłości partnerzy przewidują wspólne wystąpienie o finansowanie projektów badawczych, które z pewnością przyniosą obopólne korzyści. - Ponadto podjęto inicjatywę prowadzenia wspólnie z Zakładami Chemicznymi Police SA prac inżynierskich i magisterskich, co urozmaici ofertę dydaktyczną jednostki macierzystej podsumowuje Stażystka. Staż w zakładzie przemysłowym pozwolił mi na konfrontację mojego przygotowania naukowego z realnymi potrzebami przemysłu chemii ciężkiej. Im więcej poznawałam proces technologiczny tym bardziej byłam pewna, że współpraca obu tych jednostek jest procesem długofalowym, który wymaga pogłębienia wiedzy praktycznej i ogromnych nakładów pracy lecz w rezultacie dostarcza obustronnych korzyści. Odkrywczyni nowych kultur i niosąca pomoc potrzebującym zwierzetom

16 Dr inż. Krzysztof Małecki Dr inż. Ludmiła Filina-Dawidowicz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki, Katedra Systemów Multimedialnych Modelowanie i symulacja systemów złożonych BLStream Sp. z o.o. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu transport, budowa i eksploatacja maszyn MACSPED Transport Międzynarodowy Wienconek i Majewicz Spółka Jawna Pan dr inż Małecki jako osoba spokojna lubiąca różne wyzwania, lubi nawiazywać nowe znajomości w pracy jak i w życiu prywatnym. Jak twierdzi Pan Doktor, staż umożliwił mu poznanie praktycznych aspektów pracy zespołowej w dużej firmie informatycznej. - Poznałem wiele ciekawych osób i nauczyłem się nieznanych wcześniej technologii - mówi. - Spędziłem sporo czasu na omawianiu różnych informatycznych zagadnień, porównując przy okazji sposób realizacji prezentowany w firmie oraz w środowisku uczelnianym. Czas stażu spędziłem bardzo intensywnie stwierdza Naukowiec. Zadania realizowane w firmie informatycznej są ukierunkowane na potrzeby klientów i z tego względu nie zawsze wymagają wsparcia naukowego. - Firma BLStream jest życzliwie nastawiona na współpracę z uczelnią, więc wspólne działania są jedynie kwestią czasu zapewnia Stażysta. W czasie stażu poznałem specyfikę pracy w firmie informatycznej i nawiązałem wiele cennych kontaktów. Aktywny uczestnik wypraw turystycznych, wielbiciel tenisa stołowego Pani Doktor jest otwartą, energiczną i ambitną osobą. Lubi podróżowac i poznawać nowe miejsca. Ceni w ludziach szczerość i życzliwość. Stara się nigdy nie tracić poczucia optymizmu i pogody ducha. W swoich badaniach naukowych Pani Doktor zajmuję się analizą ryzyka związanego z przewozem ładunków szybko psujących się w łańcuchach dostaw. Odbycie stażu w przedsiębiorstwe transportowospedycyjnym MACSPED umożliwił jej poznanie praktycznych aspektów realizacji przewozu żywności w transporcie drogowym. - W ramach stażu udało mi się zapoznać z ogólnymi zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego, jego działalnością techniczno-eksploatacyjną oraz transportowologistyczną, organizacją przewozu ładunków od nadawcy do odbiorcy tłumaczy Stażystka. - Co istotne, zdobyta wiedza dotyczyła każdego działu funkcjonowania przedsiębiorstwa dodaje. - Bez wątpienia było to bardzo cenne doświadczenie i niesamowita przygoda. Zdobyte doswiadczenie jest mi bardzo przydatne do prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych przyznaje dr inż. Filina-Dawidowicz. Ponadto staż umożliwił zweryfikowanie Stażystce dotychczasowej wiedzy w dążeniu do wdrożenia posiadanych pomysłów. Wspólnie z opiekunem stażu opracowany został przez Panią Doktor artykuł pt. Wybrane zagadnienia związane z przewozami ładunków szybko psujących się na terenie Unii Europejskiej, który opublikowany został w numerze 4 czasopisma Logistyka z 2013 roku. - Nawiązany został dobry kontakt z przedsiębiorstwem, planujemy kontynuację współpracy w zakresie naukowym, jak i dydaktycznym podsumowuje. Warto jest doskonalić wiedzę i umiejętności oraz spełniać swoje marzenia Optymistycznie nastwaiona do życia podróżniczka Miłośniczka tańca, myzyki i spiewania

17 Dr inż. Magdalena Kaup Mgr Marzena Szyca ZUT w Szczecinie Wydziała Techniki Morskiej i Transportu Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu Zakład Inżynierii Systemów Transportowych Projektowanie i eksploatacja okrętów, obiektów i urządzeń oceanotechnicznych Westcon Design Poland Sp. z o.o. Dział stateczności i wytrzymałości konstrukcji ul. Łukasińskiego 116, SZCZECIN - Lubię swoją pracę, która umożliwia mi rozwój naukowy i samodoskonalenie wyznaje Naukowiec. Wolny czas Pani Doktor poświęca na czytanie książek i odkrywanie sekretów fotografii. Chętnie zwiedza różne miejsca na świecie i interesuje się historia II wojny światowej. Pani dr inż. Kaup odbyła swój staż w biurze projektowym Westcon Design Poland Sp. z o.o. W dziale wytrzymałości i stareczności konstrukcji okrętowych. - Jest to jeden z najsilniejszych działów obliczeń teoretycznych w zakresie wytrzymałości i stateczności okrętów i obiektów oceanotechnicznych na terenie Polski podkreśla Stażystka. - Wykonują tam obliczenia teoretyczne dotyczące hydrostatyki, stateczności i wytrzymałości urządzeń, mechanizmów i systemów okrętowych oraz modelowanie 3D i wizualizacje dodaje. Podczas stażu Pani Doktor miała możliwość zapoznania się z dokumentacją, raportami z obliczeń przekazywanymi klientom firmy oraz z wieloma oprogramowaniami. - Udział w projekcie pozwolił mi zapoznać się z praktycznym wykorzystaniem oprogramowania służącego do obliczeń numerycznych wytrzymałości materiałów stwierdza. Obecnie prowadzone są uzgodnienia z firmą na temat udziału w przyszłych projektach Pani Doktor, a także udziału firmy w przyszłych projektach badawczych. Kierownik Kontroli Jakości w firmie Lucky Union Foods-Euro w Łozienicy Mikrobiologia żywieniowa Wydział Nauk o żywności i Rybactwa Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej Pani Magister jest osobą lubiącą rozwijać się zawodowo, pogłębiać swoje zainteresowania zarówno zawodowe jak i prywatne. Jest otwarta na wiedzę, a więc jak sama twierdzi, nie mogła przeoczyć takiej okazji, jak uczestnictwo w projektcie Czas na staż II. - Staż to dla mnie nowe i ciekawe doświadczenie na płaszczyźnie rozwoju zawodowego, ale to również poznanie ludzi z pasją pracy na uczelni i innym spojrzeniem na te same zagadnienia mówi Pani mgr Szyca. - Staż pozwolił mi poznać dokładniejsze i nowe metody diagnostyki mikrobiologicznej jak i nowsze metody analiz dodaje. - Miłym zaskoczeniem dla mnie było zaangażowanie pracowników Katedry i wielkie moje uznanie dla ich profesjonalizmu i pasji - wspomina Stażystka. - Bardzo dużym plusem stażu jest też spojrzenie uczelni jak funkcjonuje przedsiębiorstwo i jakie są oczekiwania od potencjalnych pracowników i studentów. Zdecydowanie mogę powiedzieć, że staż był bardzo dobrym pomysłem deklaruje Pani mgr Szyca. - Myślę, że przyjmowanie studentów na staże to bardzo dobra forma kontynuowania współpracy, jednocześnie współpraca merytoryczna w zakresie wykonywanych badań będzie owocna podsumowuje. Człowiek uczy się całe życie Pasjonatka cukiernictwa i mikrobiolgii Staż umożliwił mi obranie nowych kierunków związanych z dalszymi badaniami naukowymi, a także wskazał na obszary wymagające wnikliwej analizy. Amatorka podróży Miłośniczka gór, zimą uprawia narciarstwo zjazdowe.

18 Dr inż. Przemysław Pietrzak Dr inż. Agnieszka Olejnik-Krugły Wydział Elektryczny, Katedra Sterowania i Pomiarów W pracach badawczych skupiam się na tematyce związanej z szeroko rozumianym cyfrowym przetwarzaniem sygnałów występujących w procesach przemysłowych, dla celów diagnostyki, sterowania i pomiarów. RADWAG Wagi Elektroniczne Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki, Katedra Inżynierii Systemów Informacyjnych, Zakład Inżynierii Produkcji. systemy zarządzania i kontrola jakości, m.in. w przemyśle poligraficznym, zarządzanie i kontrola barwy w cyfrowych procesach graficznych. Avalon sp. z o. o. Pan Doktor Pietrzak jest miłośnikiem włoskiej kuchni i górskich wędrówek. W ramach stażu Pan Doktor miał okazję zapoznać się ze strukturą i zakresem działalności firmy RADWAG, jednego z wiodących producentów zaawansowanych systemów ważących na świecie. - Nawiązałem przyjazny kontakt z zespołem inżynierów pracujących w przedsiębiorstwie mówi Naukowiec. - Staż przyczynił się również do poszerzenia wiedzy z zakresu budowy, konfiguracji i parametryzacji nowoczesnych przyrządów pomiarowych stosowanych w technice laboratoryjnej i przemyśle dodaje. - Współpraca rozpoczęta w ramach stażu trwa do dziś, obecnie pracujemy nad wdrożeniem metody filtracji sygnałów przeznaczonej dla dynamicznych pomiarów masy podsumowuje Stażysta. Staż umożliwił mi nawiązanie przyjaznego kontaktu oraz wymianę poglądów i doświadczeń z ekspertami pracującymi w branży. Meloman muzyki klasycznej i opery Milłośnik literatury i oprogramowania open source Autorka 19 publikacji i rozdziałów w książkach, uczestnik licznych konferencji naukowych i spotkań branżowych (IFAC, Polska Izba Druku, COBRPP), recenzent (Acta Poligraphica, IFAC), członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji IFAC IMS. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, m.in. stypendium Prezydenta Miasta Szczecina. Współpracuje z wieloma firmami z branży IT oraz poligraficznej. Zaangażowana w działalność organizacyjną uczelni, m.in. członek zespołu ds. Promocji Wydziału Informatyki, opiekun koła naukowego Print Team. To tylko zarys ukazujący ogromne doświadczenie Pani dr inż. Olejnik-Krugły. - Staż pozwolił mi na zdobycie cennego doświadczenia z obszaru produkcji poligraficznej, w szczególności procesów związanych z przetwarzaniem obrazu w cyfrowych procesach graficznych mówi Pani Doktor. - Podczas realizacji stażu miałam możliwość zapoznania się ze specyfiką procesu naświetlania form drukowych oraz metodami kontroli jakości procesu poligraficznego dodaje Stażystka. Dzięki współpracy środowiska nauki i biznesu możliwa była analiza zjawisk związanych z postrzeganiem barwy (metamerii, fluorescencji, adaptacji chromatycznej). Szczególnie cenna była dla Pani Doktor opinia przemysłu na temat szans i zagrożeń komercjalizacji prowadzonych badań naukowych. Odbyty staż w firmie Avalon Sp. z o.o., był dla Pani Doktor doskonałą okazją do uściślenia współpracy. - Utrzymywane są bardzo dobre stosunki zawodowe z firmą i planowana jest dalsza współpraca podsumowuje Naukowiec. Przenikanie środowisk nauki i biznesu szansą na innowacyjność badań. Wielbicielka żeglarstwa i wedrówek górskich

19 Dr inż. Andrzej Łysko Dr hab. inż. Andrzej Wieczorek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Katedra Ekologii Ochrony i Kształtowania Środowiska Ochrona Środowiska, ekspert GIS Sarach PPUH Biernat J. ZUT, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Instytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska, Zakład Chemii Fizycznej i Podstaw Ochrony Środowiska nauki techniczne, inżynieria środowiska Ziemowit Walczak WALTECH z siedzibą w Mierzynie , ulica Wichrowa 17, Pan dr inż, Łysko jest absolwentem kierunku Ochrony Środowiska i obecnie zajmuję się głównie przetwarzaniem informacji w systemach bazodanowych z wykorzystaniem GIS. Jak sam o sobie mówi, pracuje tam gdzie można się czegoś nauczyć i podjąć wyzwanie. Dla Pana Doktora czas spędzony na stażu był otwarciem umysłu na rynek pracy i nowe możliwości. - Pracując jako wykładowca ciężko poznać kulisy rynku pracy, gdyż ma się kontakt z ludźmi o podobnych zainteresowaniach i toku myślenia stwierdza Pan dr inż Łysko. - Również praca dydaktyczna ma swoją specyfikę, często nie przekładającą się na konkretne umiejętności praktyczne dodaje. - Staż pozwolił mi na zapoznanie się z rynkiem usług, z którym do tej pory niewiele miałem wspólnego. Otworzył mi oczy na nowe możliwości wykorzystania swojej wiedzy teoretycznej w praktyce wyjaśnia Stażysta. Uczestnicząc w rozmowach biznesowych oraz pracach firmy, pan Doktor poznał wszystkie etapy realizacji projektu informatycznego od przetargu do jego rozliczenia. Obecnie zastanawia się nad własną firmą usługową realizującą zadania w zakresie budowy systemów informacji przestrzennej i przetwarzania danych. Pan Doktor w dalszym ciągu współpracuje z firmą jako koordynator projektów z zakresu GIS i informatyki. Jak twierdzi Naukowiec, odkrył, że naprawdę istnieje życie pozauczelniane. Naprawdę istnieje życie - pozauczelniane. Zwolennik spędzania czasu z rodziną Zainteresowany ochroną środowiska i komputerami Pana dr hab. inż Wieczorek, zawsze interesowały badania naukowe bliskie praktyce przemysłowej. - Będąc przyporządkowanym formalnie do dyscypliny nauki inżynieria środowiska prowadziłem i prowadzę badania nad oczyszczaniem powietrza od zanieczyszceń za pomocą mikroorganizmów oraz w wąskim zakresie badania aktywności samych mikroorganizmów stwierdza Naukowiec. Pan Doktor będąc zaangżowany zarówno badawczo jaki i dydaktycznie w ochronę środowiska, interesuję się jej praktyką jak i towarzyszącymi jej problemami na linii przemysł człowiek/grupy społeczne oraz ogólnymi problemami ekologicznymi, np. biopaliwa tak/nie. - Odbywając staż poznałem dokładniej stronę praktyczną procesu od odpadu, poprzez jego przetwarzanie, po zagospodarowanie mówi dr hab. inż. Wieczorek. - Zapoznałem się też z praktycznymi aspekatmi gospodarki wodno ściekowej w dużym zakładzie przemysłu spożywczego oraz z praktyką funkcjnowania małej firmy dodaje Stażysta. Zdobytą wiedzę Pan Doktor chce wykorzystać między innymi do doskonalenia swoich zajęć dydaktycznych. Dalsza współpraca badawcza Pana Doktora, zaowocowała przygotowaniem wniosku o wspólny projekt badawczo wdrożeniowy do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Staż umożliwia konfrontację teorii z praktyką Doceniający wolny czas miłośnik roweru i zwiedzania polskich zakątków

20 Dr inż. Anna Jaroszewska Mgr inż. elektroenergetyk Grzegorz Walter ZUt w Szczecinie, WKŚIR, Katedra Agronomii (od r, wcześniej Katedra Gospodarki Wodnej) Ogrodnictwo, produkcja roślinna i nawadnianie. Top-Plant, gospodarstwo ogrodnicze w Szczecinie Pani Doktor Anna Jaroszewska jest osobą spokojną, wiedzącą czego oczekuje od życia, do czego dąży jak sama twierdzi - lubi się uczyć, poznawać nowe rzeczy i ciekawych ludzi. - Staż w gospodarstwie ogrodniczym Top-Plant to dla mnie nowe doświadczenie praktyczne i teoretyczne. Podczas stażu miałam możliwość zastosowania posiadanej wiedzy oraz poszerzenia warsztatu pracy, zgromadzenia materiałów do pracy własnej - mówi Naukowiec. - Zdobyta wiedza jest wykorzystana podczas zajęć ze studentami, jak i w pracy naukowej. Pozwoli na ukierunkowanie dalszych badań na możliwe do realizacji i potrzebne w praktyce tematy dodaje. Do korzyści jakie odniosłam zaliczam również, co wydaje mi się bardzo ciekawe i cenne, poznanie struktury firmy, jej działania, nawiązanie kontaktów zawodowych podsumowuje Pani Doktor. W przyszłości planowany jest wspólny projekt badawczy oraz praktyczne zajęcia dla studentów. Czas spędzony w firmie Top-Plant to cenne doświadczenie, inspiracja dla pracy naukowej, poznanie funkcjonowania firmy. To czas w pełni wykorzystany. Miłośniczka bliskich i dalekich podróży, teatru oraz kina. Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin, Wydział Eksploatacji Sieci Elektrotechnika ZUT Katedra Elektrotechnologii i Diagnostyki - Tak naprawdę to samo myślenie sprawia mi przyjemność zdradza Pan mgr. inż. Walter, który od dziecka szczyci sie analitycznym i wnikliwym umysłem - Po ukończeniu studiów magisterskich miałem zostać na uczelni na studiach doktoranckich na ówczesnej Politechnice Szczecińskiej, jednak życie ułożyło inny scenariusz dodaje. - Zawsze chciałem odkrywać, badać, sprawdzać i właśnie staż dał mi możliwość poznawania czegoś nowego, stworzył możliwość zadawania pytań dotyczących najnowszych technologii, aktualnie prowadzonych prac i badań, na które nie znajdzie się odpowiedzi w książce tłumaczy. Staż utwierdził Pana Magistra jak sam twierdzi - w przekonaniu, że właśnie to jest to. Pan Walter zamierza rozpocząć studia doktoranckie w Katedrze Elektrotechnologii i Diagnostyki. - Chciałbym zacieśnić współpracę i wspólnie w ramach np.: konsorcjum połączyć niezrównaną, niemierzalną wiedzę profesorską z twardą, codzienną rzeczywistością eksploatatora urządzeń wysokonapięciowych mówi Stażysta. - Myślę, że takie połączenie to niezła mieszanka wybuchowa, ale w dzisiejszych czasach takie zespolenie może być zaczątkiem do nowych wspólnych przedsięwzięć i być może odkryć, nowych rozwiązań technicznych, diagnostycznych a może i patentów dodaje. - Czasem wystarczy właśnie zrobić pierwszy mały krok i dlatego uważa,że Staż jest właśnie takim pierwszym, pozornie nic nie znaczącym, małym dla człowieka krokiem zapewnia. Człowiek zajmujący się nauką nigdy nie zrozumie, dlaczego miałby wierzyć w pewne opinie tylko dlatego, że znajdują się one w jakiejś książce. (...) Nigdy również nie uzna swych własnych wyników za prawdę ostateczną. Albert Einstein Miłośnik poezji, gór i sportu

21 Mgr Irena Konwińska Dr inż. Ireneusz Ochmian BOOiM ALKON sp. z o.o. MARKETING USŁUG zut, Wydział Ekonomiczny, Katedra Marketingu, Pracownia Zarządzaia Marketingowego Zdobywanie nowej wiedzy poprzez częste szkolenia oraz podejmowanie trudnych zadań, to sposób na uparte realizowanie swoich celów żony i mamy 5 letniego synka, Pani Konwińskiej. Dotychczasowa praca zawodowa Pani mgr Konwińskiej polega na prowadzeniu kadr oraz księgowości. - W niedalekiej przyszłości chciałabym otworzyć własną firmę zdradza Stażystka. - Wiedza i doświadczenie zawodowe nie jest wystarczające do zdobycia klienta mówi Pani mgr Konwińska. - Odbyty staż z zakresu marketingu usług oraz poparcie teorii w praktyce rozszerzyło moją wiedzę o marketingowe techniki pozyskania klienta, co umożliwi mi reklamę mojej firmy, promocję usług oraz utrzymanie relacji z klientami. - Chętnie podejmę staż z zakresu zarządzania i kierowania zasobami ludzkim Odbyty staż z zakresu marketingu usług oraz poparcie teorii w praktyce rozszerzyło moją wiedzę o marketingowe techniki pozyskania klienta. Entuzjastka rodzinnych wypadów rowerowych oraz spedzania czasu na łonie natury ZUT w Szczecinie, Wydział KŚiR, Katedra Ogrodnictwa ogrodnictwo, nauki o żywności BLUEAMBER Plantacja Borówki Bohdan Marcinkowski Wielichówko 7, Kobylanka Poza pracą, która inspiruje Pana Doktora do ciężkiej pracy, czas wolny lubi spędzać na łonie natury, zwłasza w powietrzu. - W wolnym czasie przemierzam Europę w poszukiwaniu dobrych wiatrów z paralotnią i sprzętem do kitesurfingu w bagażniku tłumaczy dr inż Ochmian. - W trakcie odbywania stażu zapoznałem się ze strukturą gospodarstwa produkcyjnego, obowiązującymi procedurami, zasadami bezpieczeństwa w produkcji i obrocie produktami żywnościowy, a także z procedurami certyfikowania upraw ekologicznych wyjaśnia Stażysta. - Zdobyta wiedza jest przekazywana studentom w trakcie prowadzonych zajęć oraz posłuży do lepszego zaplanowania, zgodnego z oczekiwaniami producentów, prowadzonych badań dodaje. - Przedsiębiorstwo w którym odbyłem staż jest wiodącym producentem owoców borówki wysokiej w Europie, również w standardzie ekologicznych, wykorzystującym najnowsze rozwiązania technologiczne, zarówno w trakcie uprawy jak i przechowywania owoców podsumowuje Naukowiec. Cennym doświadczeniem było również dla Pana Doktora zapoznanie się ze strukturą, funkcjonowaniem oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie zatrudniającym dużą liczbę pracowników. Efektem trwającej od kilku lat współpracy jak twierdzi dr inż. Ochmian - było odbycie stażu, a następnie realizacja badań które zostaną wykorzystane w rozprawie doktorskiej. W trakcie prowadzonych badań testowane są nowe nawozy, które w przyszłości mają być wykorzystywane na plantacji, ponadto poszukiwane są alternatywne metody nawożenia, a zarazem osłony przed chwastami uprawianych w standardzie ekologicznym krzewów borówki wysokiej. Staż umożliwił mi skonfrontowanie zdobytej wiedzy teoretycznej z potrzebami i oczekiwaniami producenta w stosunku do świata nauki. Hobbysta latania paralotnią

22 Dr inż. Jarosław Jankowski Dr Magdalena Dzięgielewska Wydział Informatyki, Katedra Inżynierii Systemów Informacyjnych, Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych Optymalizacja systemów internetowych, Modelowanie dyfuzji informacji, Analizy sieci społecznych. etechnologie Sp. z o.o. Stefana Okrzei 5, Szczecin Pan dr inż. Jankowski jest pracownikiem naukowo-dydaktyczny Katedry Inżynierii Systemów Informacyjnych na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Praktycznie od początku pracy na ówczesnej Politechnice Szczecińskiej prowadzi badania powiązane z technologiami marketingu elektronicznego i zastosowaniami metod analitycznych w systemach internetowych oraz platformach społecznościowych. Prowadzone wykłady oraz działalność dydaktyczna jak sam twierdzi dr inż Jankowski - sąściśle powiązane z e-biznesem i technologiami internetowymi. Wyniki prac badawczych Pana Doktora, zostały opublikowane w ponad czterdziestu publikacjach naukowych, prezentowane były na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Staż umożliwił Stażyście zapoznanie się z najnowszymi technologiami marketingu elektronicznego i udział w planowaniu i realizacji rzeczywistych kampanii reklamowych. Pozyskana wiedza umożliwiła identyfikację nowych kierunków badawczych i zwiększenie aspektów stosowanych w prowadzonych badaniach. Jednym z obszarów było wykorzystanie z systemem monitorowania ścieżek nawigacji w systemach internetowych oraz monitorowanie zachowań użytkowników serwisów WWW. W ramach podejmowanych działań zapoznano sięz mechanizmami targetowania przekazu reklamowego oraz zakresem wykorzystania metod analitycznych do badania efektywności kampanii marketingowych. Nawiązane kontakty przekładają się na możliwości dalsze współpracy i komercjalizacji wyników badań naukowych. Aspekty stosowane prowadzonych badań przekładają się na zainteresowanie ich praktycznym wdrażaniem oraz współpracę z sektorem komercyjnym. Odbyty staż przez Pana Doktora wpływa na podejmowane tematy badawcze i przyczynił się do identyfikacji nowych problemów badawczych. Staże realizowane w ramach projektu Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie sprzyjają wymianie doświadczeń pomiędzy nauką a biznesem i dają możliwość nawiązywania długofalowej współpracy, której efektem są badania naukowe zorientowane na sektor komercyjny. Kierunek ten wychodzi naprzeciw aktualnym trendom oraz wyzwaniom stawianym współczesnej nauce. Odbyty staż otworzył mi nowe możliwości Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie Ochrona roślin i ochrona środowiska Firma care4nature Patrycja Szelągowska Pani Doktor jest osobą pracowitą i otwartą na innowacje. Pełną energii, kreatywności, a obecność drugiego człowieka jak sama twierdzi jest niezbędna do życia i działania. Pani dr Dzięgielewska zapoznałam się z różymi rodzajami i mechanizmami działania szczepionek mikoryzowych oraz z szerokim spektrum ich wykorzystania w praktyce. - Była to dobra okazja do zaznajomienia się z nowymi, alternatywnymi sposobami wzmacniania odporności roślin na niekorzystne czynniki środowiskowe i dużym impulsem do działania stwierdza Stażystka. - Biologiczne metody ochrony roślin polegające na wykorzystaniu żywych organizmów do walki ze szkodnikami roślin, a także zwiększeniu potencjału naturalnego oporu środowiska, stają się obecnie ważnym elementem integrowanych metod ochrony roślin tłumaczy Pani Doktor. W związku z planowanym od stycznia 2014 roku wejściem Unijnych zasad integrowanej ochrony roślin w Polsce, należy oczekiwać rozszerzenia zakresu stosowania czynników biologicznych na różne typy agroi biocenoz. W odniesieniu do nicieni owadobójczych warunkiem zwiększenia skuteczności biopreparatów z tymi nicieniami jest szczegółowe rozpoznanie ich przystosowań do określonego środowiska oraz określenie powiązań z różnymi grupami owadów żywicielskich. Aktywność nicieni owadobójczych w glebie jest limitowana przez wiele komponentów biotycznych i abiotycznych. Ważnymi czynnikami abiotycznymi wpływającymi na ich aktywność biologiczną i skuteczność są m.in. struktura gleby i jej wilgotność. Wydaje się, że doglebowa aplikacja szczepionek mikoryzowych lub hydrożeli do gleby może nie tylko poprawić kondycję i warunki bytowania roślin, ale również pozytywnie wpłynąć na organizmy pożyteczne takie jak nicienie owadobójcze, które stanowią naturalny opór środowiska względem wielu glebowych szkodników roślin. Współpraca na styku wiedzy i praktyki otwiera nowe przestrzenie dla konstuktywnego działania. Obserwtorka życia nietoperzy, miłośniczka fotografii i górskich wycieczek Hobby, zainteresowania, czas wolny: Miłosnik wędkarstwa morskiego, aktywnego wypoczynku i nowych technologi

23 Mgr inż. Magdalena Sobolewska Dr inż. Elżbieta Dusza Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, WKŚiR, Katedra Agronomii technologia zbożowa, analiza ilosciowa i jakościowa zbóz na całej linii technologicznej dotyczacej ziaren zbóż Piekarnia Cukiernia Lwowska, ul Welecka 4A Mierzyn Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska Kształtowanie środowiska, ekonomia w ochronie środowiska, KDE Energy Polska Szczecin Pani mgr inż Sobolewska jest kierownikiem Laboratorium Technologii Zbóż działającym w Katedrze Agronomii. Jej praca wymaga od niej asertywności, sumienności a także dokładności podczas przeprowadzania analiz laboratoryjnych. - Jestem na etacie naukowo technicznym, dlatego też często uczestniczę w różnego rodzaju seminariach, szkoleniach i konferencjach. Wszystko to powoduje, że jestem osoba umiejącą organizować pracę opowiada Stażystka. Specyfika pracy Pani Sobolewskiej związana jest ściśle z przemysłem młynarsko piekarniczym. Możliwość skorzystania ze stażu pozwoliła jej na spojrzenie od strony praktycznej na czynnosci wykonywane w piekarni. - Ważne dla mnie, jako pracownika naukowego, było sprawdzenie czy wiedza teoretyczna jest wykorzystywana w praktyce oraz czy metodyki laboratoryjne dałoby radę przenieść na wykorzystywanie w praktyce wyjaśnia. - Piekarnia Cukiernia Lwowska wchodzi w skład stowarzyszenia Cechu Rzemiosł Spożywczych Szczecin a opiekunką była Pani Dyrektor. Jesteśmy w ciągłym kontakcie i myślimy nad współpracą pisząc projekty deklaruje Pani Sobolewska. Możliwość odbycia stażu pozwoliła mi na sprawdzenie czy nauka i przemysł są w stanie wspólpracować między sobą oraz czy teoria sprawdza się w praktyce. Zwolenniczka spedzania czasu z rodzina i przyjaciólmi, wspólnych wyjsc do kina. Jak mówi o sobie Pani Doktor inż. Elżbieta Dusza, jest osobą otwartą na nowe wyzwania i zmiany. Lubi dokształcać się i poszerzać horyzonty naukowo badawcze. Interesują ją zmiany w środowisku ich intensywność, sposób zapobiegania oraz możliwości zastosowania najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie ochrony środowiska. - Jestem uśmiechniętą niepoprawna optymistką mocno osadzoną w realiach otaczającego mnie świata wyznaje Stażystka. - Przede wszystkim doskonała weryfikacja posiadanej wiedzy teoretycznej w zderzeniu z twardą urzędniczą rzeczywistością zauważa Pani Doktor. - Wiedza jaką posiadam w zakresie ochrony środowiska czasami okazywała się niewiele przydatna w zetknięciu z problemami pojawiającymi się przy konkretnych projektach, zadaniach. To była ciągła nauka i pogłębianie wiedzy, nawet w tematach które pozornie wydawały się proste dodaje. - Nauczyłam się także szybko podejmować decyzje oraz pracować w systemie zadaniowym stwierdza Stażystka. Ponadto Pani Dusza dowiedziałam się jak funkcjonuje firma, jak należy motywować pracowników oraz zachęcać ich do większego wysiłku. Miała okazję pogłębić swoją wiedze na temat metod i analiz stosowanych podczas procedur związanych z oceną oddziaływania na środowisko. - Poznałam także zakresy czasowe i merytoryczne tworzonych przez firmę projektów. Przekonałam się także o słuszności współpracy przedsiębiorcy i naukowca mówi Pani Doktor. - Przedsiębiorca potrzebuje specjalisty w zakresie ochrony środowiska (bardzo szeroko pojętej), natomiast naukowiec ma realną szansę zweryfikować swoją wiedzę w zetknięciu z rzeczywistością, biurokracją i wymaganiami czasowymi. Udało mi się także uwrażliwić przedsiębiorców na piękno natury opowiada Stażystka. - Współpraca trwa.i myślę, że jeszcze kilka dobrych lat będzie potrzebny firmie specjalista w zakresie ochrony środowiska, który nie boi się prac terenowych i prezentacji publicznych spraw ogólnie uznawanych za kontrowersyjne podsumowuje Pani Doktor. Nie bój się wyzwań i konfrontacji wiedzy z praktyką!. Podróżniczka po całym świecie kochająca ciepło ogniska. Miłośniczka fotografii - oprawionych później w pięknie, ręcznie ozdobione przy wykorzystaniu techniki decoupage ramki.

24 Dr inż. Daniel Polasik Dr Inż. Elżbieta Bogusławska Wąs Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt genetyka molekularna NZOZ Meditest Pan Dr inż. Daniel Polasik w swojej pracy zawodowej lubi nowe wyzwania, których się chętnie podejmuje, realizując je z wielką pasją i dociekliwością. - Jestem osobą otwartą, towarzyską, ze specyficznym poczuciem humoru, a dzięki dodatkowym funkcjom pełnionym na uczelni nie jestem narażony na monotonię mówi Pan Doktor. - Często zdarza mi się podróżować po kraju jak i za granicą, co przyczynia się do poszerzania moich horyzontów zarówno na poziomie zawodowym jak i osobistym tłumaczy Stażysta. Jak twierdzi Dr inż. Polasik, staż naukowy był bardzo pożytecznym doświadczeniem. Jak dotąd Pan Doktor uczestniczył w wielu stażach, jednak odbywały się one tylko w jednostkach akademickich. - W NZOZ Meditest na własne oczy mogłem się przekonać jak wygląda praca w usługowym laboratorium diagnostycznym zauważa Naukowiec. - Dysponuje ono najnowocześniejszym sprzętem badawczym, na którym można wykonywać szerokie spektrum analiz. Wiele z nich udało mi się poznać i pewne rozwiązania na pewno zostaną wdrożone do mojej pracy naukowej podsumowuje Pan Doktor. - Na pewno będziemy podejmować wspólne badania, jak również konsultować się z pracownikami NZOZ Meditest w celu wdrażania poznanych technik w jednostce macierzystej. Być może efektem naszej współpracy będzie wspólny projekt badawczy lub publikacja naukowa deklaruje Naukowiec. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej nauki rolnicze: mikrobiologia, mykologia Carlsberg Polska, Oddział Browar Bosman Szczecin Pani Dr Inż. Bogusławska Wąs jest osobą konsekwentna, otwarta na innowacyjne rozwiązania i jak sama twierdzi, jest obdarzona umysłem analitycznym. - Możliwość poznania praktycznego zastosowania systemów kontroli i zarządzania oraz dostęp do wykorzystywanych technik typowych dla tego typu technologii, bez wątpienia wpłynęły na podniesienie moich kwalifikacji zawodowych mówi Stażystka. - Jedynie połączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną możliwością jej wykorzystania pozwala na realizację projektów o charakterze innowacyjno-wdrożeniowym dodaje. Jak mówi Pani Doktor, trudno jest w tej chwili deklarować i wskazywać kierunki dalszej współpracy. Niewątpliwie bardzo cenna jest chęć jej podjęcia w zakresie opracowania rozwiązań mających znaczenie w procesach technologicznych. Hobby, zainteresowania, czas wolny: Fanka narciarstwa i kajakarstwa Amatorka dobrej książki Dzięki odbytemu stażowi mogłem poznać nie tylko teoretyczne ale również praktyczne zastosowania nowoczesnych metod badawczych z dziedziny genetyki molekularnej. Pasjonata kina i podróży

25 Mgr inż. Łukasz Potkański Mgr inż.magdalena Stobińska Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie Ichtiologia, Hydrobiologia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu. Jak wyznaje Pan Potkański - należę do grona nielicznych osób, którym udało się połączyć pasję wędkarstwo, z pracą zawód ichtiologa. Dzięki temu poznałem wielu wspaniałych ludzi, z którymi spędzam wolne chwile na wyprawach wędkarskich, a także dzielę się wiedzą i doświadczeniem dodaje Stażysta. - Jestem osobą bardzo pogodną, otwartą, i chętna do pomocy. Odbyty staż umożliwił Stażyście poszerzenie wiedzy od strony teoretycznej a w szczegolności praktycznej w zakresie techniki rozrodu wybranych gatunków ryb. - Miałem możliwość współuczestnictwa w doświadczeniach na sprzęcie laboratoryjnym niedostępnym dla mnie w codziennych warunkach pracy stwierdza Pan Potkański. - Praca z ludźmi o szerokiej wiedzy i zamiłowaniu, pozwoliła mi zdobyć cenne informacje i umiejętności, którymi w pełni podzielę się i wykorzystam w pracy. Rozpoczęta współpraca Stażysty na Katedrze Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu, będzie kontynuowana, ze względu na ścisłe powiązanie dziedzin i możliwość wymiany doświadczeń. Dzielenie się i poszerzanie wiedzy stanowi nieodzowną część życia każdego człowieka, a umiejetne wykorzystanie jej pozwali na usprawnienie codziennych czynności. Pasjonata wędkarstwa, oddany podróżom szczególnie po nietypowych zakątkach świata. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Biotechnologia w przemyśle spożywczym oraz mikrokapsułkowanie STARCO Zakład Mleczarski Sp. z o.o. Pani Stobińska lubi poznawać nowe miejsca i nowych ludzi, a wiec jak sama twierdzi, nie jestem typem naukowca siedzącego w jednym miejscu. - Lubię nowe wyzwania, dlatego też często wyjeżdżam na staże i konferencje, aby móc się rozwijać a przy okazji realizować swoje hobby, jakim są podróże stwierdza Naukowiec. - W trakcie stażu zapoznałam się z technologią produkcji produktów mleczarskich oraz budową poszczególnych linii technologicznych. Miałam możliwość obserwować pracę laboratorium kontroli jakości oraz oceny mikrobiologicznej mówi Stażystka. - Jednym z ciekawszych doświadczeń była możliwość uczestnictwa w opracowywaniu i ocenie nowych produktów. Udział w stażu uświadomił mi również, że droga do komercjalizacji wyników powstałych w laboratorium do wdrożenie ich w przemyśle jest nie lada wyzwaniem przyznaje. - Z pewnością będę odwiedzała zakład w celu prowadzenia dalszych badań. Aktualnie poszukujemy możliwości prowadzenia wspólnie projektu badawczego reasumuje Pani mgr inż. Magdalena Stobińska. Staż był dla mnie niezwykłym cennym doświadczeniem, które z pewnością zostanie wykorzystane w dalszych moich badaniach. Wielbicielka zwiedzania nowych zakątków oraz ich fotografowanie Fanka jogi i jazdy na rowerze

26 Mgr inż. Ryszard Kołodziejek Dr inż. Tomasz Hyla ZUT w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zakład Akwakultury, Rybacka Stacja Doświadczalna w Nowym Czarnowie Dyscyplina naukowa: rybactwo Tematyka prowadzonych badań obejmuje prace związane z badaniami żywieniowymi, rozrodem oraz chorobami ryb. Ińskie Centrum Rybactwa Sp. z o.o. ul. Przybrzeżna 8, Ińsko - Wychowałem się w miejscowości położonej wśród jezior i stawów, a od dzieciństwa byłem zafascynowany tematyką związaną z rybami mówi o sobie Pan mgr inż. Kołodziejek. - Chętnie poszerzałem wiedzę w tym zakresie dodaje Stażysta. Zdobyte uprzednio umiejętności Pan Kołodziejek wykorzystuję pracując w Zakładzie Akwakultury na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa, jednocześnie pisze pracę doktorską. Uczestnictwo w projekcie dało Stażyście możliwość obserwacji, w jaki sposób funkcjonuje gospodarstwo stawowe. - Zapoznałem się z problemami, które obecnie występują na rynku i jestem przekonany, iż zarówno wiedza teoretyczna, jak i praktyka, będą mi przydatne w przyszłości i pomogą w zbudowaniu, jak również w prawidłowym funkcjonowaniu, własnego niedużego gospodarstwa wyznaje Naukowiec. - Pragnę współpracować z ichtiologami z Ińskiego Centrum Rybactwa deklaruje Stażysta. Współpraca będzie miała na celu obustronne konsultacje w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa, jak również wymianę informacji w zakresie metodyki rozrodu różnych gatunków ryb. Odbyty staż umożliwił mi zdobycie nowych doświadczeń w zakresie dyscypliny naukowej, która znajduje się w centrum moich zainteresowań. Pasjonat wędkarstwa, sportu i turystyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Informatyki, Katedra Inżynierii Oprogramowania Zakład Symulacji Komputerowej i Ochrony Informacji informatyka, inżynieria oprogramowania, ochrona informacji, kryptografia Marine Technology Sp. z o.o. Technopark Pomerania, Szczecin, ul. Niemierzyńska 17a, biuro 210 Pan dr inż. Tomasz Hyla doskonale wie czym jest komunikatwywność i umiejętność pracy w zespole. Jak sam twierdzi, szybko i z zangażowaniem uczy się nowych technologii. - W trakcie stażu odbyłem praktyczną wiedzę na temat technologii wykorzystywanych przez firmę MT, a w szczególności dotyczącego działania Rzecznego Systemu Informatycznego (RIS), który jest wdrażany na dolnej Odrze oraz dotyczącego produkcji komórek map elektronicznych dla wód śródlądowych opowiada Pan Doktor. - Poznałem kulturę organizacyjną panującej w firmie Marine Technology (MT) dodaje. - Uzyskałem możliwość dalszej współpracy z MT, która umożliwi transfer wiedzy pomiędzy uczelnią (WI ZUT) a przemysłem (MT) deklaruje Stażysta. Jak mówi Pan Doktor, planowana jest dalsza współpraca dwutorowo - poprzez współpracę z firmą MT w charakterze konsultanta w sprawach dotyczących tworzenia systemów informatycznych będących w obszarze zainteresowania Marine Technology oraz poprzez wspólny udział Marine Technology oraz Wydziału Informatyki ZUT (zespołu pod moim kierownictwem) w projektach badawczorozwojowych. Dzięki pobycie na stażu w firmie Marine Technology poznałem inspirujący świat innowacyjnych technologii informatycznych stosowanych w żegludze śródlądowej i morskiej. Wielbiciel podróży, gór i żeglarstwa Amator filmów i seriali science-fiction

27 Mgr inż. Wojciech Ignalewski Mgr inż. Katarzyna Spór Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu, Al. Piastów 41, Szczecin Transport, Inżynieria ruchu Westcon Design Poland Sp. z o.o., ul. Łukasińskiego 116, Szczecin - Moją osobę cechuje ciągłe dążenie do doskonalenia umiejętności i poszerzania obszaru zainteresowań wyznaje mgr inż. Wojciech Ignalewski. - Dalszy rozwój naukowy koncentruję na projektach / badaniach o charakterze innowacyjnym i interdyscyplinarnym, głęboko osadzonych w zastosowaniu praktycznym dodaje. - Wrodzony upór i konsekwencja w działaniu ułatwiają mi realizację założonych celów. Jak mówi mgr inż Ignalewski, współpraca z doświadczonymi projektantami uczestniczącymi w międzynarodowych przedsięwzięciach oraz dostęp do najnowocześniejszych narzędzi informatycznych zmieniły jego pogląd na przyszły kierunek badań naukowych. - Odbyty staż pozwolił na współuczestnictwo w bieżących pracach projektowych połączone z wymianą informacji i doświadczeń wyjaśnia Stażysta. Kontynuacja współpracy polegająca na wymianie informacji i współuczestnictwie w przyszłych projektach o charakterze naukowo badawczym. Uczestnictwo w Projekcie Czas na staż II dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem pozwoliło mi na zweryfikowanie wiedzy i dorobku naukowego oraz precyzyjne określenie kierunku dalszego rozwoju. Wartością dodaną jest również możliwość przyszłej współpracy z jedną z wiodących firm branży projektowania okrętowego w Polsce i Europie. Konstruktor zegarów i zegarków naręcznych Pasjonat nowoczesnej technologii w technikach wytwarzania Stopklatka S.A. Rachunkowość, sprawozdawczość finansowa. ZUT Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości, Pracowania Rachunkowości Menedżerskiej - Odpowiedzialna, sumienna i zawsze pomocna w sprawach prywatnych i zawodowych. Pamięta o sprawach ważnych i mniej istotnych dla wielu ludzi, ale dzięki temu zwraca uwagę na szczegóły, tak przez wielu pomijanych tak scharakteryzował Panią mgr inż. Katarzyna Spór mąż, bo jak twierdzi Pani Spór, trudno jest scharakteryzować własną osobę. Jak podkreśla Pani Spór, odbyty staż był dla niej ogromnym doświadczeniem. - Oprócz teorii mogłam w spsób namacalny poczuć rachunkowość poprzez analizowanie sprawozdań finansowcyh przedsiębiorstwa zauważa Stażystka. - Pani Dr Marzena Rydzewska Włodarczyk, która była moim opiekunem na stażu w sposób prosty i jasny wprowadziła mnie w świat rachunkowości zarówno finansowej jak i rachunkowości menedżerskiej (zarządczej) pokazując mi ich metodykę oraz techniki - dodaje. - Podczas stażu mogłam także podzielić się swoją praktyczną wiedzą i nabyć nowe doświadczenie pomagając w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych na zajęcia ze studentami podsumowuje. - Kończąc staż urodził się pomysł aby na podstawie wspólnego projektu o metodach budżetowania, powstał artykuł pokazujący budżetowanie w firmie o podobnej strukturze jak ta w której pracuję, czyli prowadzącej portal internetowy deklaruje Pani mgr inż. Katarzyna Spór. Staż był dla mnie ogromnym doświadczeniem, dzięki niemu po 13 latach pracy mogłam na swoje obowiązki zawodowe spojrzeć pod nowym, świeżym kątem, poznać je od przysłowiowej podszewki Kolekcjonerka aniołów lubiąca się nimi otaczać Milośniczka ogniska domowego

28 Dr inż. Paulina Pianko-Oprych Dr inż. Mateusz Bartosz Piz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska, Zakład Projektowania Systemów i Optymalizacji Procesowej Inżynieria Chemiczna i Procesowa Weber Polska Sp. z o.o., Ul. Produkcyjna 5, Łozienica, Szczecin. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Zakład Chemii Nieorganicznej Chemia nieorganiczna, specjalność fizykochemia ciała stałego Mondi Szczecin sp. z o.o. ul. Słoneczna 20, Kliniska Wielkie Pani Doktor jest osobą ambitną i jak sama twierdzi, drzemie w niej szalony, niespokojny i niepokorny duch. Staż umożliwił Pani Doktor aktywny udział w projektowaniu nowych aparatów produkowanych przez firmę Weber Sp. z o.o. - Wzrosła moja dotychczasowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań stosowanych w dzisiejszym przemyśle chemicznych, dzięki czemu mam wrażenie, że prowadzone przeze mnie wykłady nabiorą większej autentyczności i będą poparte praktycznymi wskazówkami i przykładami - opowiada Stażystka. - Bezpośredni kontakt z pracownikami firmy Weber Sp. z o.o. pozwolił mi także na rozpoznanie potencjalnych obszarów tematycznych prac dyplomowych, na które byłoby realne zapotrzebowanie ze strony przemysłu - dodaje. - Dzięki czemu w roku akademickim 2014/2015 i kolejnych latach będę mogła zaproponować swoim dyplomantom współpracę z firmą przemysłową zapewnia Naukowiec. - W trakcie realizacji stażu miałam okazję w praktyce sprawdzić i pogłębić swoje umiejętności w zakresie design thinkingu czy teamworkingu zdobyte podczas pobytu w Kaliforni w ramach Top500Innovators wyjaśnia Pani Doktor. Przewiduje się, że współpraca będzie kontynuowana, zarówno w zakresie realizacji prac dyplomowych, dotyczących zagadnień firmy Weber Sp. z o.o., krótkich staży szkoleniowych dla dyplomantów, jak również w zakresie wspólnego opracowywania nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Hobby, zainteresowania, czas wolny: Miłośniczka uprawiania sportów z synem, malarka i wielbicielka Dana Browna. Jako osoba odważna i łatwo nawiązująca kontakty, dr inż Piz w życiu codziennym staram się za wszelką ceną mieć dobry humor i przenosić go na innych otaczających go ludzi. Wychodzi z założenia, że optymistom jest zdecydowanie łatwiej funkcjonować w dzisiejszym świecie. Jednego dnia szaleniec drugiego spokojny domator. - Staż dał mi możliwość poznania jak funkcjonuje, a zarazem z jakimi problemami zmaga się duże przedsiębiorstwo- potentat w produkcji tektury falistej wyjaśnia Pan Doktor. - W szczególności podczas stażu poznałem strukturę organizacyjną wielkiej firmy, produkcję tektury falistej i opakowań, procesy technologiczne jakie temu służą dodaje. - To spowodowało niewątpliwie, że odbyty staż poszerzył moją wiedzę w szeroko rozumianej branży opakowań z tektury falistej przyznaje Stażysta. Dalsza współpraca z firmą MONDI jest planowana, w zakresie analiz jakościowych i ilościowych. W czasie stażu poznałem nowe metody badawcze, procesy technologiczne jakie zachodzą w produkcji opakowań. Ponadto doświadczyłem specyfikę pracy w dużym przedsiębiorstwie- potentacie w produkcji tektury falistej, którą mogłem odnieść do pracy na uczelni. Hobby, zainteresowania, czas wolny: Chemik Wielbiciel motoryzacji, sportu i różnych sztuk walki.

29 Mgr inż.błażej Jabłoński Mgr Anna Dworak ZUT, Wydział Elektryczny, Katedra Telekomunikacji i Fotoniki Telekomunikacja optyczna, fotonika N+ Serwis Pan mgr inż. Jabłoński jest asystentem i doktorantem w Katedrze Telekomunikacji i Fotoniki. Od poniedziałku do piątku pracownik naukowo-dydaktyczny, natomiast w weekendy oddaję się rozrywce. Jest wielbiciel dobrych książek, szczególnie polskiego kryminału, a swoją przyszłość wiąże z działalnością naukową. - Dzięki programowi stażowemu dostałem możliwość ścisłego powiązania wiedzy zdobywanej na uczelni z technikami biznesowymi istniejącymi w strukturach firmy tlumaczy Pan Jabłoński. Udział w projekcie umożliwił Stażyście zdobycie niezbędnej wiedzy i doświadczenia z zakresu komercjalizacji wiedzy. Stażysta ma nadzieję na nawiązanie stałej współpracy z firmą w której odbył swój staż. Każdy staż to możliwość zdobycia nowych umiejętności. Dzięki uczestnictwu w programie stażowym zorganizowanym przez RCIiTT mogłem nauczyć się oraz zdobyć niezbędne doświadczenie praktyczne z zakresu dziedziny naukowej, z której robię doktorat. Hobby, zainteresowania, czas wolny: Miłośnik kryminałów, muzyki i astrnomii Biuro Projektowo Inżynierskie REDAN Sp. z o.o. Stanowisko : Główna Księgowa Rachunkowość; podatki w przedsiębiorstwie: podatek VAT; podatek dochodowy; optymalizacja podatkowa; Wydział Ekonomiczny ZUT Pani mgr Dworak jest osobą o analitycznym umyśle, trochę uparta i ciągle szukającą lepszych rozwiązań. - Lubię się uczyć, a tego wymaga praca głównego księgowego, gdyż wciąż trzeba stawiać czoła zmieniającym się przepisom podatkowym przyznaje Stażystka. Podczas stażu Pani Dworak miała okazję spotkać się ze studentami, przedstawić im od strony praktycznej zawód głównego księgowego, zaprezentować jak szeroką wiedzę należy posiadać, aby móc wykonywać ten zawód. - Wspólnie omówiliśmy zagadnienia opodatkowania firm, które prowadzą działalność w różnych formach prawnych opowiada Stażystka. - Omówiliśmy także ciekawe przypadki rozliczeń podatku VAT. - dodaje. Udział w projekcie umożliwił Stażystce poznanie specyfiki pracy jednostki naukowej, a także umożliwił zapoznanie się z pracami naukowymi dotyczącymi zagadnień rachunkowości i podatków w przedsiębiorstwie. Celem zarówno moim jak i opiekuna jest to, aby umożliwić studentom odbycie praktyk podczas studiów i poznanie przez nich specyfiki zawodu zapewnia Pani Dworak. Amatorka sportów motorowodnych Kolekcjonerka starych maszyn liczących

30 Dr inż. Agnieszka Ubowska Dr inż. Remigiusz Panicz Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Energetyki, Zakład Inżynierii Bezpieczeństwa nauki techniczne (dziedzina aktywności naukowej: bezpieczeństwo obiektów technicznych, ocena właściwości pożarowych materiałów polimerowych) Wilhelmsen Technical Solutions Sp. z o o, Stobno 74, Pani Doktor stawia w życiu i pracy na kreatywne rozwiązania. Jest osobą energiczną, komunikatywną, szybko odnajdującą się w nowym otoczeniu i łatwo nawiązującą kontakty interpersonalne. Udział w projekcie Czas na staż II dał Pani Doktor możliwość zapoznania się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa działającego w branży - przemysł morski/inżynieria bezpieczeństwa. - Zaznajomiłam się z wyposażeniem i możliwościami projektowymi firmy, z oferowanymi systemami oraz cyklem życia oferowanych produktów (od kosztorysu poprzez montaż do serwisu) mówi Stażystka. - Zapoznałam się z aktualnymi trendami rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo na statkach oraz głównymi problemami branży dostarczającej systemy bezpieczeństwa dla przemysłu morskiego stwierdza Naukowiec. - Istnieje możliwość wspólnego rozwiązywania problemów technologicznych i prowadzenia prac inżynierskich podsumowuje Pani dr inż. Agnieszka Ubowska. Staż był dla mnie okazją poznania wspaniałego zespołu oraz aktualnych, praktycznych rozwiązań, które oferuje. Mam nadzieję, ze to dopiero początek naszej znajomości i współpracy. Hobby, zainteresowania, czas wolny: Wielbicielka thrillerów psychologicznych, zainspirowana architekturą wnętrz. Zakład Akwakultury, ZUT w Szczecinie Genetyka Populacyjna, Blue Biotechnology, Fizjologa ryb Połów ryb S.C. ul. Sikorskiego 21a, Stepnica Pan dr inż. Panicz nie należy do osób które się boją nowych wyzwań i stawia sobie ciągle nowe cele. Jak sam mówi, ciekawość świata i dociekliwość w zagłębianiu jego tajników nie pozwalają mu usiedzieć w jednym miejscu. - Jestem zawsze zainteresowany współpracą zarówno w skali naszego kraju jak i poza jego granicami - mówi Pan Doktor. Udział w projekcie stażowym był dla Pana Doktora bardzo inspirujący. - Podczas realizacji stażu pozyskałem nową wiedzę na temat zagrożeń związanych z ochroną bioróżnorodności ichtiofauny Zalewu Szczecińskiego oraz jednostek chorobowych, które mogą mieć wpływ na cechy populacji poszczególnych gatunków- tłumaczy Stażysta. - Ponadto w trakcie stażu miałem możliwość uczestniczenia w dyskusji z członkami Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Szczeciński na temat problematyki związanej z ochroną oraz zrównoważonym gospodarowaniem zasobami naturalnymi Zalewu Szczecińskiego dodaje. - Bez wątpienia czas spędzony w stepnickim przedsiębiorstwie POŁÓW RYB jest początkiem długofalowej współpracy. Dzięki środkom finansowym, o które można aplikować z licznych źródeł, dyskusje nad problemami, z którymi boryka się Zalew Szczeciński przekształcą się we wspólny projekt badawczy zapewnia dr inż. Panicz. Współpraca z Opiekunem, Tomaszem Zdanowiczem jest namacalnym przykładem dyfuzji wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem. Amator kuchni świata i podróży

31 Mgr Sławomir Grzyb Mgr inż. Dawid Urbański Enea Operator Wydział Teleinformatyki Komputerowe sieci pakietowe Katedra Sterowania i Pomiarów ZUT Pan mgr Sławomir Grzyb jest specjalistą ds. komputerowych systemów sieciowych, a dodatkowo w jednej ze szczecińskich fundacji prowadzi zajęcia, pozwalające zdobyć słuchaczom międzynarodowe certyfikaty z technologii sieciowych Cisco i Microsoft. - Wiele zajęć i dużo satysfakcji, która jednak swoje pierwotne źródło ma we wspaniałej atmosferze rodzinnej opowiada Pan Sławomir. - Familijną piątką razem podróżujemy, gramy na instrumentach. Podczas wojaży poznajemy ludzi z całego świata i sporą część z nich gościmy przy różnych okazja w naszym domu. - Staż umożliwił mi udoskonalenie aparatu matematycznego, pozwalającego modelować numerycznie procesy, występujące w świecie rzeczywistym tłumaczy Stażysta. - Zostałem zaskoczony tak daleko posuniętą korelacją pomiędzy światem realnym i abstrakcyjnym - dodaje. - W doskonałej atmosferze mogłem prowadzić badania pod opieką zaangażowanego opiekuna. Bardzo pozytywne doświadczenia ze stażu wzmogły w Stażyście zaciekawienie światem nauki. - Myślę, że studia III stopnia są dobrym rozwiązaniem w kierunku zacieśnienia współpracy - podsumowuje Pan mgr Sławomir Grzyb. Doświadczona kadra naukowa w połączeniu z inżynierskim zacięciem to piorunująca mieszanka ciekawych rozwiązań, ciężkiej pracy, interesujących wyników i całej masy śmiechu!!! Hobby, zainteresowania, czas wolny: Pasjonat rodzinnych podróży Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Procesy biotechnologiczne, immobilizacja, mikrobiologia Fosfan S.A. Jako osoba uwielbiającą przyrodę, a w szczególności lasy i jeziora, Pan mgr inż. Urbański uważa naturę za inspirację do podejmowania nowych wyzwań. Jak sam twierdzi, to właśnie natura wskazuje nam czasem rozwiązania pewnych problemów naukowych. - Prowadzenie badań bez współpracy z przemysłem, często kończy się rezultatami, które można przysłowiowo schować do szuflady - tłumaczy Stażysta. - Z tego względu ogromną korzyścią stażu było zapoznanie się technologią produkcji granulowanych nawozów mineralnych. Umożliwi to podczas prowadzenia badań laboratoryjnych, już we wstępnych etapach wykluczyć elementy, które są niemożliwe do wdrożenia, ze względów ekonomicznych oraz technologicznych dodaje. Zdobyte doświadczenie pozwoliło Stażyście zwrócić uwagę na mnogość przepisów, norm i badań, które musi spełnić produkt, aby został dopuszczony do obrotu. - Poznanie metod analitycznych w laboratorium kontroli jakości pozwoliło wskazać istotne cechy fizyko-chemiczne produktu, które w ramach dalszych badań mogą być doskonalone podsumowuje Pan mgr inż. Urbański. W dalszym ciągu realizowane są badania podjęte w trakcie trwania stażu nad nowym rodzajem nawozów mineralnych. -Wraz z firmą Fosfan S.A. planuję złożyć projekt badawczy do programu BIOSTRATEG deklaruje Stażysta. Wymiana wiedzy, ale przede wszystkim połączenie dwóch światów nauki i biznesu jest największą zaletą stażu. Spojrzenie na sektor B+R z drugiej strony to cenne doświadczenie, które w przyszłości na pewno ułatwi mi znalezienie wspólnego języka z przedsiębiorcami oraz inwestorami. Wielbiciel literatury science-fiction i nurkowania

32 Dr inż. Marlena Prochorowicz Informacja o pozostałych uczestnikach projektu Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Ekonomiczny Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki, Pracownia Gospodarki Turystycznej kierownik polityka społeczna, ekonomia, turystyka Uzdrowisko Kołobrzeg SA Osobą która lubi wyzwania, jest zdecydownaie Pani dr inż. Marlena Prochorowicz. Jak sama twierdzi, z natury pogodna i takich też lubi ludzi. Czas wolny, którego decydowanie za mało, to rodzina, rodzina i jeszcze raz rodzina, która jest motorem i wsparciem do jej wszelkich działań wspólne rozmowy, wspólne wyjazdy, a także pomoc innym. - W trakcie stażu zapoznałam się ze strukturą i działalnością Uzdrowiska Kołobrzeg SA. Cennym dla mnie doświadczeniem były rozmowy z kuracjuszami, co będzie bardzo przydatne również w przekazywaniu wiedzy podczas zajęć ze studentami na przedmiotach społeczych przyznaje Stażystka. - Dzięki uprzejmości kierownictwa Uzdrowiska poznałam jego działalność podstawową, handlową i pomocniczą, strukturę zatrudnienia a także finansowanie działalności tak dużego kombinatu usługowego dodaje. - Po odbytym stażu jestem bogatsza również o wiedzę, jakich absolwentów poszukują/zatrudniają obiekty turystyki uzdrowiskowej, czego pracodawcy oczekują. Być może należałoby zmodyfikować program nauczania na kierunku Turystyka i rekreacja, nad tym się zastanowimy wyjaśnia Pani Doktor. Współpraca uczelnia Uzdrowisko Kołobrzeg SA już trwa. Rozpoczęto wspólne badania wśród kuracjuszy a także turystów, stosując różne techniki badawcze. - Staż nie był początkiem naszej współpracy, studenci realizowali już prace dyplomowe dzięki otrzymanym materiałom a także rozmowom z przedstawicielami kierownictwa Uzdrowiska tłumaczy Pani dr inż. Prochorowicz. Żadna wiedza teoretyczna nie zastąpi doświadczenia zdobytego podczas praktyki. Pobyt na stażu w Uzdrowisku pozwolił na zweryfikowanie wcześniej zdobytej wiedzy, a także upewnił mnie, że trafnym jest wybór tego kierunku w dalszej pracy naukowej. Dziękuję Zespołowi Regionalnego Centrum, że znalazłam się wśród stażystów projektu Czas na staż. Ekonomistka Miłośniczka literatury faktu, muzyki i podróży Andrzej Lipiński Miejsce zatrudnienia: Brenntag Polska Sp. Z o.o. Miejsce Stażu: Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Dr inż. Elwira Wróblewska Miejsce zatrudnienia: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Miejsce Stażu: Global Concepts 2000 Polska Sp. Z o.o. Dr Kamila Pokorska Miejsce zatrudnienia: Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Miejsce Stażu: Przedsiębiorstwo Rolno Hadowlane Rożnowo Sp. Z o. o. Lesław Radziński Miejsce zatrudnienia: Emtor Sp. Z o.o. Miejsce Stażu: Wydział Ekonomii Dr hab. Inż. Monika Grzeszczuk Miejsce zatrudnienia: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Miejsce Stażu: Specjalistyczne Gospodarstwo Ogrodnicze Mgr Romana Zielecka Miejsce zatrudnienia: Avalon Sp. Z o.o. Miejsce Stażu: Wydział Informatyki Adam Brysiewicz Miejsce zatrudnienia: Aqua Projekt Miejsce Stażu: Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Dr Barbara Szymczak Miejsce zatrudnienia: Wydział Nauk o Żywności i rybactwa odbywała Lucky Union Food Euro Sp. Z o.o. Dr inż. Marek Zenker Miejsce zatrudnienia: Wydział Elektryczny Miejsce Stażu: Enea Operator Sp. Z o.o. Dr hab. inż. Andrzej Jarchioch Miejsce zatrudnienia: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Miejsce Stażu: STR Shipping and Trading Sp. Z o.o. Mgr inż. Marek Bartłomiejczyk Miejsce zatrudnienia: Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Miejsce Stażu: Ińskie Centrum Rybactwa Sp. Z o.o.

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Rory Daly, Davide Di Pietro, Aleksandr Kurushev, Karin Stiehr i Charlotte Strümpel Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Poradnik dla wolontariuszy-seniorów,

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa!

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! ( ) Sztuka w tym, by różnica

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić JOBfirmę?

Jak założyć i prowadzić JOBfirmę? Anna Block Jak założyć i prowadzić JOBfirmę? Podręcznik dla użytkowników produktu innowacyjnego opracowanego w ramach projektu JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+ Szczecin 2013 1 S t r

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej 2012 Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Publikacja bezpłatna Stan na listopad 2012 r. ISBN 978-83-7633-131-7 Nakład: 2000 egz. Realizacja: Smartlink

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Analiza wyników uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo