Specyfika funkcjonowania rynku publicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfika funkcjonowania rynku publicznego"

Transkrypt

1 AGENDA Specyfika funkcjonowania rynku publicznego Rynek publiczny statystyka Korzyści i koszty Proces wejścia na GPW Błędy IPO Wojciech Mróz, CFA Funkcjonowanie podmiotów wokół spółek GPW Rynek pracy wokół GPW Pozyskiwanie informacji o spółkach Analiza spółek publicznych 15 maj 2011, Wrocław Rynek publiczny Rynek główny GPW w Warszawie Rynek publiczny Rynek główny GPW GPW jest główną giełdą regionu, brakuje jej tylko 8 mld euro, aby przekroczyć łączną kapitalizację giełd z Wiednia, Pragi, Budapesztu i Lublany. Wartość ofert IPO na GPW w 2010 roku wyniosła 15,5 mld zł, głównie za sprawa sprzedaży przez Skarb Państwa akcji PZU za 8 mld zł. Rok 2011 nie powinien być gorszy do sprzedaży przez SP są m.in. takie spółki jak JSW, Węglokoks, Bank Pocztowy, BGŻ. Spółki notowane na GPW coraz częściej wypłacają dywidendy. Pod koniec ubiegłego roku powstał też indeks skupiający tzw. spółki dywidendowe Kapitalizacja spółek notowanych na GPW w Warszawie Spółki zagraniczne (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) ,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% Średnioroczna stopa dywidendy dla wszystkich spółek GPW 1,6% Liczba spółek notowanych na GPW oraz liczba IPO 203 1,5% 230 1,8% 255 2,0% 284 2,8% 351 3,1% 374 3,6% 379 Liczba notowanych spółek 2,4% 400 KDPW podaje, iż na koniec stycznia 2011, otwartych było ok. 1,48 mln rachunków inwestycyjnych. W samym 2010 roku ich liczba wzrosła o ponad 30%. Jest to głównie zasługa prywatyzacji spółek Skarbu Państwa i realizacji strategii everybody is enfranchised, polegającej na budowie akcjonariatu obywatelskiego. Wielkie prywatyzacje przyciągnęły do Polski największe domy brokerskie reprezentujące światowy kapitał inwestycyjny. W ostatnim czasie biura w Warszawie otworzyły m.in. Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, morgan Stanley i UBS. Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrotach na GPW 26% 35% 30% 18% 27% 20% Roczne obroty akcjami na GPW [dane w mld zł] Udział inwestorów zagranicznych w obrotach na GPW 47% 41% 43% 36% 31% 33% Styczeń 2011 Źródło: GPW w Warszawie liczba debiutów Źródło: GPW w Warszawie H Źródło: Inwestorzy W Obrotach Giełdowych - I poł r., GPW w Warszawie H Źródło: Inwestorzy W Obrotach Giełdowych - I poł r., GPW w Warszawie

2 Rynek publiczny Alternatywny System Obrotu NewConnect Na koniec stycznia 2011, kapitalizacja spółek z NewConnect wyniosła niemal 5,82 mld zł, a 16 Lutego było już na niej 207 spółek. Większość ofert spółek debiutujących na NewConnect przeprowadzana jest w ramach oferty prywatnej - w pierwszej połowie 2010 roku aż 97%*. W kontraście do parkietu głównego, zdecydowana większość inwestorów na NewConnect to krajowi inwestorzy indywidualni. *Źródło: Inwestorzy W Obrotach Giełdowych - I poł r., GPW w Warszawie Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrotach NewConnect 92% 92% 89% 92% H Źródło: Inwestorzy W Obrotach Giełdowych - I poł r., GPW w Warszawie Kapitalizacja spółek z NewConnect [dane w mln zł] Styczeń 2011 Źródło: NewConnect Rynek Akcji GPW Obroty na akcjach spółek z NewConnect [dane w mln zł] 302,57 826, , , Źródło: NewConnect Rynek Akcji GPW Rynek publiczny Alternatywny System Obrotu NewConnect W 2010 roku zdecydowanie wzrosła atrakcyjność NewConnect, a sam rynek mocno się rozszerzył. 67 z 86 debiutów na rynku NewConnect przyniosło nieujemną stopę zwrotu w pierwszym dniu notowań z notowanych spółek wypłaciło dywidendę 1. Łączna wartość emisji nowych akcji w 2010 roku to 178 mln zł 1. Główne bariery rozwoju rynku NewConnect to słaba jego znajomość wśród inwestorów, niska płynność i duże ryzyko. Źródło: 1 ebiuletyn NewConnect 01/2011 Powody dla nie inwestowania na NewConnect wg inwestorów indywidualnych odmowa odpowiedzi lub inwestowanie na NC inne profil spółek nie odpowiada założeniom rynku ryzyko inwestycji jest zbyt wysokie niska płynność słaba znajomość rynku Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2010, SII 3,3% 3,2% 21,8% 20,9% 23,7% 0% 20% 40% 49,6% Liczba spółek notowanych na NewConnect do Źródło: NewConnect Rynek Akcji GPW Liczba debiutów na NewConnect Źródło: NewConnect 2008 Rynek 2009 GPW 2010 do Akcji Rynek spółek niepublicznych Na dzień , było w Polsce zarejestrowanych niepublicznych spółek opartych o KSH. 83,4% z nich to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stanowią one także 96,5% spółek kapitałowych. Przychody całego sektora prywatnego w 2009 roku wyniosły ok. 837 mld zł. Podział na branże spółek KSH zarejestrowanych w Polsce na koniec 2009 roku* Formy prawne niepublicznych spółek handlowych w Polsce na koniec 2009 roku Inne Pozostała działalność usługowa 1692 Kultura, rozrywka i rekreacja 2379 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Edukacja 2479 Akcyjne Administrowanie i działalność wspierająca 8545 z o. o. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Obsługa rynku nieruchomości Jawne Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Informacja i komunikacja Komandytowe Zakwaterowanie i gastronomia 7223 Partnerskie Transport i gospodarka magazynowa Komandytowo-Akcyjne Handel i naprawa pojazdów samochodowych Budownictwo Przemysł Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 4844 *Zawiera również 461 spółek publicznych Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mały rocznik statystyczny Polski 2010 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mały rocznik statystyczny Polski 2010 Rynek publiczny cechy Dematerializacja obrotu Centralizacja obrotu Dostępność Dostęp do informacji

3 Rynek publiczny korzyści Rynek publiczny koszty Źródło kapitału Wiarygodność, prestiż Efekt marketingowy Stała, aktualna wycena (ocena) Efekt na finansowanie dłużne Płynność akcji Środki motywacyjne dla kadry Uporządkowanie działalności Możliwości dokonania przejęcia kapitałowego Koszty bezpośrednie (4-7% wartości emisji) Opłaty prawne i administracyjne Wynagrodzenia doradców Nakłady marketingowe/pr Transparentność dla wszystkich (tych niepożądanych również) Nowi właściciele Ryzyko utraty kontroli Rynek publiczny a prywatny Proces pozyskania kapitału z rynku publicznego Charakter inwestora Wyjście z inwestycji, płynność Regulacje prawne Bieżąca wycena Asymetria informacji Ilość podmiotów funkcjonujących Etap organizacji (doradca prawny, dom maklerski, agencje PR) Etap przekształceń własnościowych i optymalizacji (przekształcenie, struktura aktywów etc.) Przygotowanie dokumentacji ofertowej (dokument informacyjny, statut, regulaminy, audyty) Realizacja sprzedaż oferty Po debiucie

4 Etap organizacji i przekształceń Audyt prawny i finansowy Przekształcenie w spółkę akcyjną Dostosowanie Aktów korporacyjnych Struktury przedsiębiorstwa Umów z podmiotami powiązanymi do wymagań rynku publicznego Stworzenie koncepcji rozwoju Określenie celów emisji Wybór doradców Doradcy Oferujący (firma inwestycyjna) Audytor Doradca prawny Doradca finansowy Doradca PR Subemitent usługowy lub inwestycyjny Spełnienie wymagań prawnych Decyzje organów spółki Przygotowanie prospektu emisyjnego (lub memorandum informacyjnego) Złożenie prospektu do KNF Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Decyzje organów spółki Uchwała WZ o podwyższeniu kapitału w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu Uchwała WZ o dematerializacji akcji

5 Prospekt emisyjny Źródło pełnej informacji o spółce Ustawa o ofercie publicznej, Rozporządzenie 809/2004 KE Procedura zatwierdzenia przez KNF Aneksy Sprzedaż akcji Struktura oferty Publikacja dokumentów Promocja Spotkania z inwestorami Ustalenie ceny Zapisy Miejsce Termin Przydział akcji Cena emisyjna (wycena spółki) Sytuacja na rynku wtórnym i pierwotnym Wartość na tle branży Preferencje inwestorów Book-building Przesłanie inwestycyjne (equity story) Wykorzystanie wpływów z emisji Wycena księgowa dochodowa porównawcza inna Dyskonto / premia Procedury formalne Rejestracja emisji w sądzie Rejestracja p.w. w KDPW Dopuszczenie akcji (PDA) do obrotu Wprowadzenie akcji i debiut

6 Po debiucie Obowiązki informacyjne Raporty bieżące Raporty okresowe Relacje inwestorskie Ład korporacyjny Wejście na rynek NewConnect Oferta publiczna, a oferta prywatna Dokument informacyjny, a prospekt emisyjny Czas oraz koszty Obowiązki informacyjne Płynność Kolejne emisje Najczęstsze błędy IPO Nieznajomość przepisów prawa Zły sposób przygotowania oferty, jej wielkości i konstrukcji Nieprawidłowy poziom wyceny oferowanych akcji Strategia rozwoju spółki, a oczekiwania inwestorów Moda na daną branżę, czyli popularny trend Brak doświadczenia ze strony doradców Podmioty inwestycyjne funkcjonujące na rynku publicznym Instytucje sell-side biura maklerskie Instytucje buy-side inwestorzy instytucjonalni: TFI PTE firmy asset management TU

7 Instytucje sell side Dom maklerski Pośredniczy w transakcjach kupna/sprzedaży papierów wartościowych na giełdach (jego dochód to prowizja od obrotu) Przeprowadza publiczne oferty akcji (IPOs, secondary offerings) - sprzedaje papiery w ofercie inwestorom instytucjonalnym (poprzez centralę biura) i inwestorom indywidualnym (poprzez POKi) Przygotowuje raporty analityczne o poszczególnych branżach i spółkach Organizuje spotkania ze spółkami dla zarządzających i analityków buy-side Instytucje buy side Inwestorzy Instytucjonalni (m.in. TFI, PTE, AM) Obracająśrodkami finansowymi powierzonymi przez klientów w celu ich pomnożenia lokują je w akcje i instrumenty dłużne (ich dochód to opłata za zarządzanie) Dają biurom maklerskim obrót (prowizja od zawieranych transakcji trafia do brokerów) Biura maklerskie w zamian za obrót dostarczają inwestorom instytucjonalnym usługi analityczne (prognozy wyników, raporty, rekomendacje) Inwestorzy instytucjonalni oceniani są przez rynek przez pryzmat osiąganych przez nich wyników inwestycyjnych Praca w sell side analityk giełdowy Praca w biurze maklerskim Sporządzanie raportów analitycznych (zawierających wycenę oraz zalecenie inwestycyjne) dotyczących poszczególnych spółek/branż na potrzeby zewnętrzne (głównie inwestorów instytucjonalnych). Innymi słowy sprzedawanie pomysłów inwestycyjnych Raporty te są następnie rozpowszechnianie wśród klientów biur maklerskich, a następnie po upływie kilku dni dostępne publicznie Wykonywanie prac analitycznych na prośbę klientów z buyside u. Spotkania z zarządzającymi/analitykami buy-side u Dobry research przyciąga trade y Premiowy system wynagradzania Praca w sell side analityk giełdowy Najczęściej biura maklerskie zatrudniają analityków sektorowych, którzy na bieżąco śledzą i analizują spółki z pokrywanego przez nich sektora Każdy analityk jest ściśle wyspecjalizowany Co roku prowadzony jest ranking najlepszych analityków sell-side specjalizujących się w poszczególnych branżach

8 Praca w sell side analityk giełdowy Praca w sell side analityk giełdowy Opracowania przygotowywane przez analityków sell-side: Daily (rozsyłane codziennie rano; streszczenie najważniejszych informacji ze spółek wraz z komentarzem) Weekly (podsumowanie minionego tygodnia wraz z komentarzem) Monthly (podsumowanie ostatniego miesiąca wraz z komentarzem) Opracowania przygotowywane przez analityków sell-side: Raporty sektorowe (analiza branży, jej atrakcyjności inwestycyjnej, wraz z omówieniem, analizą i porównaniem spółek działających w tej branży) Raporty o spółkach (analiza spółki, wycena i rekomendacja inwestycyjna) Praca w sell side analityk giełdowy Praca w sell side makler giełdowy Opracowania przygotowywane przez analityków sell-side: Raport strategiczny (rekomendacje dotyczące alokacji aktywów pomiędzy poszczególnymi klasami aktywów) Raporty o przepływach kapitałowych pomiędzy rynkami (Funds Flow Reports), m.in. napływy netto na rynki emerging markets Praca w biurze maklerskim Obsługa dużych klientów (inwestorów) instytucjonalnych Nakłanianie klientów do wykonywania częstych i dużych transakcji, nakłanianie do zakupu ofert publicznych (głównie IPO) Składanie zleceń kupna/sprzedaży papierów wartościowych Premiowy system wynagradzania

9 Praca w buy side analityk giełdowy Praca w buy side zarządzający funduszami Praca w TFI, PTE, firmie asset management, TU Asystenci zarządzających portfelami/funduszami Analizują i wyceniają papiery wartościowe oraz wydają rekomendacje inwestycyjne na potrzeby wewnętrzne (swoich firm) Zbierają materiał analityczny z raportów spółek, spotkań z zarządami, komunikatów prasowych, analityków z sell-side u Na podstawie ich analiz zarządzający podejmują decyzje inwestycyjne Podejmuje faktyczne czynności na portfelach inwestycyjnych Decyduje o alokacji aktywów w ramach portfela oraz doborze instrumentów do portfela Dokonuje aktywnych zakładów na papierach w stosunku do benchmarku (przeważenia/niedoważenia) Swoje decyzje opiera m.in. na rekomendacjach analityków ze swojej firmy. Często sam jest również analitykiem Zleca maklerom wykonywanie transakcji zakupu/sprzedaży papierów Oceniany za osiągane wyniki inwestycyjne w porównaniu do benchmarku i konkurencji Analiza fundamentalna Analiza fundamentalna Kluczową rolę odgrywają wyniki finansowe (fundamenty) spółek Na rynku finansowym najcenniejsza jest informacja Ceny akcji potrafią bardzo gwałtownie reagować na informacje ze spółek, rynku, polityki Kursy akcji odzwierciedlają przyszłe fundamenty spółek Kursy rosną wraz z dobrymi informacjami ze spółki i dobrymi wynikami finansowymi

10 Analiza fundamentalna Na rynku oprócz ceny liczy się również wolumen. Przy sprzedaży dużego pakietu małej, niepłynnej spółki trzeba zaoferować nabywcy dyskonto Raporty bieżące Wynikają z obowiązków informacyjnych narzuconych przez prawo Publikowane na bieżąco przez spółki poprzez system Emitent ESPI ( ) Zawierają wiele informacji istotnych z punktu widzenia wartości spółki, jak również wiele szumu informacyjnego Raporty bieżące Informacje o znaczących kontraktach Informacje o uwarunkowaniach makroekonomicznych (kursy walut, ceny surowców) Informacje o podtrzymaniu / korekcie prognoz wyników finansowych Informacje o transakcjach akcjami spółki przez insider ów w spółce (członków zarządu i rady nadzorczej) Informacje o transakcjach akcjami spółki przez znaczących akcjonariuszy spółki Raporty okresowe (jednostkowe i skonsolidowane) Raporty kwartalne Raporty półroczne Raporty roczne

11 Raporty kwartalne Analitycy biur maklerskich (tzw. sell-side) prognozują kwartalne wyniki spółek przed publikacją raportów kwartalnych Średnia prognoz analityków to tzw. konsensus rynkowy Konsensus rynkowy jest odzwierciedlony w bieżących notowaniach spółki Rynek reaguje w momencie publikacji raportów kwartalnych na wyniki odbiegające od konsensusu rynkowego Raporty kwartalne Earnings surprise efekt występujący, gdy publikowane wyniki spółki są lepsze od oczekiwanych przez analityków sell-side Badania wykazały, że umiejętności w identyfikowaniu spółek, w przypadku których wystąpi efekt earnings surprise pozwalają osiągać ponadprzeciętne zyski z inwestycji w te spółki Spotkania z zarządami i przedstawicielami spółek najbardziej rzetelne źródło informacji dla inwestorów instytucjonalnych (warto dobrze poznać spółkę, zrozumieć biznes i zaprzyjaźnić się ze spółką) bieżący kontakt ze spółką to szansa na szybsze identyfikowanie okresów, kiedy w spółce sytuacja się poprawia oraz okresów, kiedy występują trudności w przypadku niektórych podmiotów to w zasadzie jedyne źródło szerszej informacji o spółce (małe podmioty, publikujące raporty jedynie zgodnie z wymaganym minimum prawnym) Spotkania z zarządami i przedstawicielami spółek Zalecany kontakt ze spółką co najmniej dwa razy w kwartale: przed wynikami kwartalnymi po wynikach kwartalnych oraz po publikacji przez spółkę ważnych raportów bieżących

12 Serwisy informacyjne Reuters Bloomberg PAP Prasa Dzienniki (Parkiet, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Financial Times, Wall Street Journal) Miesięczniki (Forbes) Dla dobrego analityka informacje w prasie nie powinny stanowić zaskoczenia Dobry analityk to taki który potrafi zdobywać informacje i wnioskować szybciej niż prasa Internet interia.pl onet.pl bankier.pl parkiet.com pb.pl e-pap.com.pl notoria.pl Raporty analityczne biur maklerskich Spotkania z analitykami biur maklerskich Analitycy biur maklerskich są wyspecjalizowani w branżach i spółkach, które pokrywają Analitycy biur maklerskich często mają lepsze kontakty z zarządami spółek Analitycy biur maklerskich często wpuszczają w maliny chcąc pozyskać obroty (tzw. flowy) dla biura maklerskiego, w którym są zatrudnieni

13 Wewnętrzne analizy firm inwestycyjnych w strukturach firm inwestycyjnych zatrudnieni są analitycy, który gromadzą i przetwarzają materiał analityczny, celem wydawania rekomendacji dla zarządzających portfelami (identyfikacja spółek niedowartościowanych i przewartościowanych) Publikacje statystyczne, rządu, banku centralnego, itp. Dane o PKB Dane o inflacji Komunikaty RPP Komunikaty NBP dot. podaży pieniądza Informacje o budżecie państwa Analiza Top-Down Publikacje statystyczne, rządu, banku centralnego, itp. Dane o PKB Dane o inflacji Komunikaty RPP Komunikaty NBP dot. podaży pieniądza Informacje o budżecie państwa Analiza makreokonomiczna Analiza branży Analiza spółki

14 Analiza makroekonomiczna Analiza branży Tempo wzrostu PKB (inwestycje, konsumpcja, eksport netto) Inflacja Stopy procentowe Analiza atrakcyjności inwestycyjnej branży 5 sił Portera Bariery wejścia na rynek Groźba substytutów Siła przetargowa nabywców Siła przetargowa dostawców Konkurencja pomiędzy podmiotami w sektorze Cykl życia branży (od rozwoju po zmierzch) Wpływ cyklu koniunkturalnego na sytuację w branży Zyskowność branży (marże, ROE, ROA) Analiza spółki Analiza spółki Zrozumienie biznesu spółki Ocena czynników jakościowych dot. Spółki (wykwalifikowany i kompetentny zarząd, przejrzysta i jasna strategia, dobra komunikacja z inwestorami) Ocena czynników ilościowych dot. spółki (analiza sprawozdań finansowych, prognozowanie wyników, wycena) Prognozowanie wyników spółki (ważna jest przyszłość, a nie przeszłość) Zysk netto Zysk netto oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych (z tzw. one-off s) Wolne przepływy pieniężne (gotówka, która zostaje w spółce do dyspozycji (FCFF), lub gotówka która pozostaje w firmie dla akcjonariuszy (FCFE) Dywidendy

15 Analiza spółki Analiza spółki Zysk powtarzalny zysk netto spółki oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, takich jak: sprzedaż majątku trwałego zawiązanie / rozwiązanie rezerw różnice kursowe Metody wyceny Wycena metodą porównawczą (mnożnikową) Wycena metodą zdyskontowanych dywidend (DDM) Wycena metodą zdyskontowanych Wycena metodą porównawczą Wycena metodą porównawczą Wycena metodą porównawczą Metoda najprostsza w implementacji i zrozumieniu Metoda najbardziej popularna na rynku (korzysta z niej 100% analityków i zarządzających) 1. Dobór zbioru spółek porównywalnych (tzw. peer group), np. spółek działających w tej samej branży 2. Obliczenie średniej prognozowanej wartości wybranego wskaźnika dla zbioru spółek porównywalnych 3. Obliczenie wartości spółki poprzez przemnożenie prognozy wyników spółki i średniej prognozowanej wartości wybranego wskaźnika dla zbioru spółek porównywalnych

16 Wycena metodą porównawczą Wycena metodą porównawczą Najczęściej wykorzystywane wskaźniki: P/E P/CE EV/EBITDA P/S P/BV Wycena metodą porównawczą niedostatki Nie bierze pod uwagę perspektyw i wyników spółki w kolejnych latach (uwzględnia tylko najbliższy rok) Nie wychwytuje spółek perspektywicznych, które dynamicznie się rozwijają (gdyż ich P/E są wysokie) Czasami nie ma do czego porównać danej spółki Czasami cała grupa porównawcza jest źle wyceniona Wycena metodą DDM Wycena metodą DCF Wycena DDM (dividend discount model) polega na obliczeniu wartości bieżącej strumienia dywidend jakie spółka wypłaci w przyszłości (aż do nieskończoności) Rzadko stosowana w praktyce, z racji tego że spółki rzadko formułują długoterminową politykę dywidend, która pozwala na precyzyjne oszacowanie poziomu przyszłych dywidend Zysk netto to tylko zapis księgowy, a dywidenda to arbitralnie ustalana przez spółkę wartość Wartość najlepiej oddaje gotówka jaką firma generuje CASH IS KING!

17 Wycena metodą DCF Wycena metodą DCF Wycena metodą DCF (discounted cash flows) polega na obliczeniu wartości bieżącej wolnych przepływów pieniężnych jakie spółka będzie generować w przyszłości. Prognozowanie przepływów pieniężnych jest niezwykle trudne!!! FCF to the firm (FCFF): przepływy pieniężne dostępne dla akcjonariuszy i obligatariuszy po potrąceniu podatków, nakładów inwestycyjnych i nakładów na kapitał obrotowy FCF to equity (FCFE): przepływy pieniężne dostępne dla akcjonariuszy po uwzględnieniu płatności do i od obligatariuszy Wycena metodą DCF Wycena metodą DCF FCFF = NI (zysk netto) + D&A (amortyzacja) + Int (1-T) (ef. koszty odsetkowe) - FCinv (nakłady inwestycyjne) -Wcinv (nakłady na kap. obrotowy) FCFE = FCFE - Int (1-T) (ef.koszty odsetkowe) + Net borrowing (emisje/spłaty długu)

18 Wycena metodą DCF Wartość spółki to wartość bieżąca wolnych przepływów pieniężnych dla firmy (FCFF) zdyskontowanych średnią ważoną stopą kapitału (WACC) Wartość kapitałów własnych spółki to wartość bieżąca wolnych przepływów pieniężnych dla akcjonariuszy (FCFE) zdyskontowanych wymaganą stopą zwrotu z kapitałów własnych (ke) Wartość spółki = Wartość kapitałów własnych spółki + Wartość rynkowa długu spółki Wydanie rekomendacji inwestycyjnej Jest już wycena. Co dalej? Jeśli kurs akcji jest niższy niż wycena fundamentalna wtedy należy spółkę kupić (spółka jest niedowartościowana) jeśli kurs jest wyższy niż wycena fundamentalna wtedy należy spółkę sprzedać (spółka jest przewartościowana) w długim okresie kursy spółek powracają do wartości fundamentalnej Dziękuję za uwagę Wojciech Mróz, CFA Licencjonowany doradca inwestycyjny nr marca 2009, Wrocław

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 Cykl rozwoju firmy, czyli od pomysłu do spółki giełdowej Zysk Pomysł Zasiew Startup Crowdfunding

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa Wycena przedsiębiorstwa O usłudze: Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej teorii finansów. Zapotrzebowanie na ustalenie wartości udziałów czy akcji powstaje w związku

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rynku alternatywnym

Inwestycje na rynku alternatywnym Agenda Czym jest NewConnect? Inwestycje na rynku alternatywnym Regulacje prawne Praktyczne aspekty inwestowania Regulacje prawne Jak zacząć inwestować? Szczegółowe statystyki rynku Czynniki sukcesu i ryzyka

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Przygotowanie spółki do pozyskania kapitału.

Emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Przygotowanie spółki do pozyskania kapitału. Emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Przygotowanie spółki do pozyskania kapitału. Prowadzący: Robert Bieleń Wiceprezes Zarządu Secus Wsparcie Biznesu sp. z o.o. Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Przy ustalaniu ceny emisyjnej spółka posługuje się wyceną fundamentalną przygotowaną przez doradców finansowych lub analityków domu maklerskiego.

Przy ustalaniu ceny emisyjnej spółka posługuje się wyceną fundamentalną przygotowaną przez doradców finansowych lub analityków domu maklerskiego. Przy ustalaniu ceny emisyjnej spółka posługuje się wyceną fundamentalną przygotowaną przez doradców finansowych lub analityków domu maklerskiego. Sponsor emisji W trakcie przyjmowania zapisów na akcje,

Bardziej szczegółowo

Spółka publiczna: z NC na GPW

Spółka publiczna: z NC na GPW Spółka publiczna: z NC na GPW Spółka publiczna +/ Na co liczę? Kapitał Dla firmy na jej rozwój wzrost wartości Dla siebie na wakacje, samochód, podreperowanie budżetu, Z czym muszę się liczyć? Nowi akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 2 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY - STRUKTURA Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Domy maklerskie

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) 1Q 2011: 10 debiutów na Głównym Rynku, w tym 2 spółki zagraniczne i 3 przeniesienia

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE Regulacje Ustawy Kodeks spółek handlowych Ustawy z 29 lipca 2005 r.: O obrocie instrumentami finansowymi O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Dom maklerski KBC Securities

Dom maklerski KBC Securities Dom maklerski KBC Securities www.kbcmakler.pl Radom, 09.10.2012 2 Piotr Owdziej analityk spółek sektora TMT KBC Securities 3 Analiza fundamentalna Badanie wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na

Bardziej szczegółowo

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego Podstawowym warunkiem dopuszczenia akcji spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jest sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego przez odpowiedni organ nadzoru, chyba

Bardziej szczegółowo

POZYSKANIE KAPITAŁU POPRZEZ RYNEK GIEŁDOWY - KIEDY, JAK I Z KIM

POZYSKANIE KAPITAŁU POPRZEZ RYNEK GIEŁDOWY - KIEDY, JAK I Z KIM POZYSKANIE KAPITAŁU POPRZEZ RYNEK GIEŁDOWY - KIEDY, JAK I Z KIM PAŻDZIERNIK 2014 Sektor MŚP w Polsce Struktura sektora przedsiębiorstw Struktura PKB wytwarzanego przez przedsiębiorstwa Średnie i duże 0,86%

Bardziej szczegółowo

Czy NewConnect jest dla mnie?

Czy NewConnect jest dla mnie? Czy NewConnect jest dla mnie? Trochę historii Egipt - początki wspólnego finansowania przedsięwzięć gospodarczych Holandia - pierwsze giełdy towarowe XIII w Anglia - XVI kodeks pracy brokera Pierwsza spółka

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Poznań, dnia 14 lutego 2012 roku 1 Spis treści: 1. Podstawowe dane o Emitencie.... 3 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

DEBIUT SPÓŁKI NA GPW. Dział Rozwoju Biznesu GPW w Warszawie SA

DEBIUT SPÓŁKI NA GPW. Dział Rozwoju Biznesu GPW w Warszawie SA DEBIUT SPÓŁKI NA GPW Dział Rozwoju Biznesu GPW w Warszawie SA Październik 2009 1 GPW - ATRAKCYJNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA SPÓŁEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH Giełda w Warszawie jednym z najbardziej dynamicznych

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 2 Plan wykładu Indeksy giełdowe Rola Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i jej podstawowe funkcje Obrót publiczny a niepubliczny Podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWA Z O. O. AKCYJNA

PRZEDSIĘBIORSTWA Z O. O. AKCYJNA DROGA SPÓŁKI NA GIEŁDĘ załącznik nr 1 do scenariusza lekcji Droga spółki na Giełdę Papierów Wartościowych Formy organizacyjno - prawne przedsiębiorstw PRZEDSIĘBIORSTWA firma jednoosobowa SPÓŁKI przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ABC rynku kapitałowego

ABC rynku kapitałowego Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ministerstwo Skarbu Państwa ABC rynku kapitałowego wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości lekcje do dyspozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 25

Bardziej szczegółowo

J.W. Construction debiutuje na giełdzie

J.W. Construction debiutuje na giełdzie Warszawa, 4 czerwca 2007 r. INFORMACJA PRASOWA J.W. Construction debiutuje na giełdzie 4 czerwca 2007 spółka J. W. Construction Holding S.A zadebiutowała na rynku podstawowym Giełdy. Do obrotu giełdowego

Bardziej szczegółowo

Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Rynki notowań Na rynku pozagiełdowym (CETO) nie ma tego rodzaju ograniczeń.

Rynki notowań Na rynku pozagiełdowym (CETO) nie ma tego rodzaju ograniczeń. Rynki notowań Rynek podstawowy Rynek równoległy Warunki wejścia na te rynki wyznaczone zostały przede wszystkim dla: - wartości akcji dopuszczonych do obrotu (lub innych papierów wartościowych), - kapitału

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wtórna publiczna emisja akcji. W żargonie, zresztą mylnie, SPO oznacza kolejną emisją akcji zarówno publiczną jak i prywatną. Słowo publiczna jest

Wtórna publiczna emisja akcji. W żargonie, zresztą mylnie, SPO oznacza kolejną emisją akcji zarówno publiczną jak i prywatną. Słowo publiczna jest Wtórna publiczna emisja akcji. W żargonie, zresztą mylnie, SPO oznacza kolejną emisją akcji zarówno publiczną jak i prywatną. Słowo publiczna jest bardzo istotne, gdyż to sugeruje, że cały proces podlega

Bardziej szczegółowo

Co to są akcje? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy

Co to są akcje? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Akcje na giełdzie Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 16 maja 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku Warszawa, 14 listopada2013 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego za III

Bardziej szczegółowo

Po co na Giełdę? Robert Kwiatkowski Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu GPW. Warszawa,11 grudnia 2008 r.

Po co na Giełdę? Robert Kwiatkowski Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu GPW. Warszawa,11 grudnia 2008 r. Po co na Giełdę? Robert Kwiatkowski Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu GPW Warszawa,11 grudnia 2008 r. Trudne czasy? Nie dla wszystkich! 29 spółek zadebiutowało na Rynku Głównym GPW w 2008 roku. Kwiecień

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat oferty publicznej Spółki

Opinia na temat oferty publicznej Spółki Opinia na temat oferty publicznej Spółki O spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Noble Bank jest częścią Getin Holdingu, spółki notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Noble

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

E-SAF: e-fin. Elektroniczny System Analizy Fundamentalnej : e-analiza Finansowa. www.analizyontime.pl kontakt@analizyontime.pl

E-SAF: e-fin. Elektroniczny System Analizy Fundamentalnej : e-analiza Finansowa. www.analizyontime.pl kontakt@analizyontime.pl E-SAF: Elektroniczny System Analizy Fundamentalnej : e-analiza Finansowa Copyright 2010 Analizy Ontime e-wiz pozwala Inwestorom na zapoznanie się z sytuacją finansową spółek notowanych na GPW oraz Rynku

Bardziej szczegółowo

FORMUŁA8 S.A. POZOSTAŁE INFORMACJE. Piła, 1 czerwca 2013 r.

FORMUŁA8 S.A. POZOSTAŁE INFORMACJE. Piła, 1 czerwca 2013 r. FORMUŁA8 S.A. POZOSTAŁE INFORMACJE Piła, 1 czerwca 2013 r. www.formula8.pl Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy. Zarząd Formula8 S.A. przedkłada raport z działalności Spółki za 2012r. Rok 2012 był dla Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Zasady ładu korporacyjnego określone w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 roku Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

WYCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ.

WYCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ. WYCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ. Marcel Czeczko, Katarzyna Kula Wszelkie treści zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo,

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, Realizując założenia polityki rozwoju Spółka w roku 2010 przeszła przez etap wielu zmian. W dniu 11.10.2010 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. 31 maja 2013 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO... 4 3. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

Młody inwestor skąd brać informacje i o czym samemu informować?

Młody inwestor skąd brać informacje i o czym samemu informować? Młody inwestor skąd brać informacje i o czym samemu informować? Maciej Kędziora Departament Nadzoru Obrotu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 24.09.2015 r. Niniejsza prezentacja została przygotowana w celach

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r.

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. Cena emisyjna: 1009,00 zł QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. www.gpwirk.pl kapitałowy, a rynek finansowy pieniężny kapitałowy pożyczkowy walutowy instrumentów pochodnych Obejmuje

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 13 października 2011 r. PLAN WYKŁADU I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 22/2008

Raport bieżący nr 22/2008 Końskie, dnia 23 kwietnia 2008 roku Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa Raport bieżący nr 22/2008 Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej

Bardziej szczegółowo

Jak wycenić - choćby w przybliżeniu - ile faktycznie warta jest nasza firma i jaką mamy siłę przetargową w stosunku do naszych konkurentów?

Jak wycenić - choćby w przybliżeniu - ile faktycznie warta jest nasza firma i jaką mamy siłę przetargową w stosunku do naszych konkurentów? Jak wycenić - choćby w przybliżeniu - ile faktycznie warta jest nasza firma i jaką mamy siłę przetargową w stosunku do naszych konkurentów? Jedną z najważniejszych informacji o firmie - także dla właściciela

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

PODWÓJNA PERSPEKTYWA: EMITENT I INWESTOR (TREASURY) W JEDNYM GETIN NOBLE BANK S.A.

PODWÓJNA PERSPEKTYWA: EMITENT I INWESTOR (TREASURY) W JEDNYM GETIN NOBLE BANK S.A. PODWÓJNA PERSPEKTYWA: EMITENT I INWESTOR (TREASURY) W JEDNYM GETIN NOBLE BANK S.A. Forum Rynku instrumentów dłużnych i derywatów stopy procentowej Warszawa, maj 2013 PERSPEKTYWA: EMITENT Forum Rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku)

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) Warszawa, 6 listopada 2012 roku 1. Wprowadzenie. 1.1 Informacje o Emitencie. Nazwa

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU Chorzów, 07 kwiecień 20111 SŁUCHAMY NASZYCH KLIENTÓW FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Cedzyna, 20 września 2007 r. www.newconnect.pl

Cedzyna, 20 września 2007 r. www.newconnect.pl Cedzyna, 20 września 2007 r. www.newconnect.pl Cele GPW wobec NewConnect stworzenie rynku finansującego małe atrakcyjne podmioty o duŝych perspektywach wzrostu stworzenie warunków dla rozwoju sektora spółek

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. 3 3 Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2010 r. oraz dane

Bardziej szczegółowo