Specyfika funkcjonowania rynku publicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfika funkcjonowania rynku publicznego"

Transkrypt

1 AGENDA Specyfika funkcjonowania rynku publicznego Rynek publiczny statystyka Korzyści i koszty Proces wejścia na GPW Błędy IPO Wojciech Mróz, CFA Funkcjonowanie podmiotów wokół spółek GPW Rynek pracy wokół GPW Pozyskiwanie informacji o spółkach Analiza spółek publicznych 15 maj 2011, Wrocław Rynek publiczny Rynek główny GPW w Warszawie Rynek publiczny Rynek główny GPW GPW jest główną giełdą regionu, brakuje jej tylko 8 mld euro, aby przekroczyć łączną kapitalizację giełd z Wiednia, Pragi, Budapesztu i Lublany. Wartość ofert IPO na GPW w 2010 roku wyniosła 15,5 mld zł, głównie za sprawa sprzedaży przez Skarb Państwa akcji PZU za 8 mld zł. Rok 2011 nie powinien być gorszy do sprzedaży przez SP są m.in. takie spółki jak JSW, Węglokoks, Bank Pocztowy, BGŻ. Spółki notowane na GPW coraz częściej wypłacają dywidendy. Pod koniec ubiegłego roku powstał też indeks skupiający tzw. spółki dywidendowe Kapitalizacja spółek notowanych na GPW w Warszawie Spółki zagraniczne (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) ,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% Średnioroczna stopa dywidendy dla wszystkich spółek GPW 1,6% Liczba spółek notowanych na GPW oraz liczba IPO 203 1,5% 230 1,8% 255 2,0% 284 2,8% 351 3,1% 374 3,6% 379 Liczba notowanych spółek 2,4% 400 KDPW podaje, iż na koniec stycznia 2011, otwartych było ok. 1,48 mln rachunków inwestycyjnych. W samym 2010 roku ich liczba wzrosła o ponad 30%. Jest to głównie zasługa prywatyzacji spółek Skarbu Państwa i realizacji strategii everybody is enfranchised, polegającej na budowie akcjonariatu obywatelskiego. Wielkie prywatyzacje przyciągnęły do Polski największe domy brokerskie reprezentujące światowy kapitał inwestycyjny. W ostatnim czasie biura w Warszawie otworzyły m.in. Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, morgan Stanley i UBS. Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrotach na GPW 26% 35% 30% 18% 27% 20% Roczne obroty akcjami na GPW [dane w mld zł] Udział inwestorów zagranicznych w obrotach na GPW 47% 41% 43% 36% 31% 33% Styczeń 2011 Źródło: GPW w Warszawie liczba debiutów Źródło: GPW w Warszawie H Źródło: Inwestorzy W Obrotach Giełdowych - I poł r., GPW w Warszawie H Źródło: Inwestorzy W Obrotach Giełdowych - I poł r., GPW w Warszawie

2 Rynek publiczny Alternatywny System Obrotu NewConnect Na koniec stycznia 2011, kapitalizacja spółek z NewConnect wyniosła niemal 5,82 mld zł, a 16 Lutego było już na niej 207 spółek. Większość ofert spółek debiutujących na NewConnect przeprowadzana jest w ramach oferty prywatnej - w pierwszej połowie 2010 roku aż 97%*. W kontraście do parkietu głównego, zdecydowana większość inwestorów na NewConnect to krajowi inwestorzy indywidualni. *Źródło: Inwestorzy W Obrotach Giełdowych - I poł r., GPW w Warszawie Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrotach NewConnect 92% 92% 89% 92% H Źródło: Inwestorzy W Obrotach Giełdowych - I poł r., GPW w Warszawie Kapitalizacja spółek z NewConnect [dane w mln zł] Styczeń 2011 Źródło: NewConnect Rynek Akcji GPW Obroty na akcjach spółek z NewConnect [dane w mln zł] 302,57 826, , , Źródło: NewConnect Rynek Akcji GPW Rynek publiczny Alternatywny System Obrotu NewConnect W 2010 roku zdecydowanie wzrosła atrakcyjność NewConnect, a sam rynek mocno się rozszerzył. 67 z 86 debiutów na rynku NewConnect przyniosło nieujemną stopę zwrotu w pierwszym dniu notowań z notowanych spółek wypłaciło dywidendę 1. Łączna wartość emisji nowych akcji w 2010 roku to 178 mln zł 1. Główne bariery rozwoju rynku NewConnect to słaba jego znajomość wśród inwestorów, niska płynność i duże ryzyko. Źródło: 1 ebiuletyn NewConnect 01/2011 Powody dla nie inwestowania na NewConnect wg inwestorów indywidualnych odmowa odpowiedzi lub inwestowanie na NC inne profil spółek nie odpowiada założeniom rynku ryzyko inwestycji jest zbyt wysokie niska płynność słaba znajomość rynku Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2010, SII 3,3% 3,2% 21,8% 20,9% 23,7% 0% 20% 40% 49,6% Liczba spółek notowanych na NewConnect do Źródło: NewConnect Rynek Akcji GPW Liczba debiutów na NewConnect Źródło: NewConnect 2008 Rynek 2009 GPW 2010 do Akcji Rynek spółek niepublicznych Na dzień , było w Polsce zarejestrowanych niepublicznych spółek opartych o KSH. 83,4% z nich to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stanowią one także 96,5% spółek kapitałowych. Przychody całego sektora prywatnego w 2009 roku wyniosły ok. 837 mld zł. Podział na branże spółek KSH zarejestrowanych w Polsce na koniec 2009 roku* Formy prawne niepublicznych spółek handlowych w Polsce na koniec 2009 roku Inne Pozostała działalność usługowa 1692 Kultura, rozrywka i rekreacja 2379 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Edukacja 2479 Akcyjne Administrowanie i działalność wspierająca 8545 z o. o. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Obsługa rynku nieruchomości Jawne Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Informacja i komunikacja Komandytowe Zakwaterowanie i gastronomia 7223 Partnerskie Transport i gospodarka magazynowa Komandytowo-Akcyjne Handel i naprawa pojazdów samochodowych Budownictwo Przemysł Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 4844 *Zawiera również 461 spółek publicznych Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mały rocznik statystyczny Polski 2010 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mały rocznik statystyczny Polski 2010 Rynek publiczny cechy Dematerializacja obrotu Centralizacja obrotu Dostępność Dostęp do informacji

3 Rynek publiczny korzyści Rynek publiczny koszty Źródło kapitału Wiarygodność, prestiż Efekt marketingowy Stała, aktualna wycena (ocena) Efekt na finansowanie dłużne Płynność akcji Środki motywacyjne dla kadry Uporządkowanie działalności Możliwości dokonania przejęcia kapitałowego Koszty bezpośrednie (4-7% wartości emisji) Opłaty prawne i administracyjne Wynagrodzenia doradców Nakłady marketingowe/pr Transparentność dla wszystkich (tych niepożądanych również) Nowi właściciele Ryzyko utraty kontroli Rynek publiczny a prywatny Proces pozyskania kapitału z rynku publicznego Charakter inwestora Wyjście z inwestycji, płynność Regulacje prawne Bieżąca wycena Asymetria informacji Ilość podmiotów funkcjonujących Etap organizacji (doradca prawny, dom maklerski, agencje PR) Etap przekształceń własnościowych i optymalizacji (przekształcenie, struktura aktywów etc.) Przygotowanie dokumentacji ofertowej (dokument informacyjny, statut, regulaminy, audyty) Realizacja sprzedaż oferty Po debiucie

4 Etap organizacji i przekształceń Audyt prawny i finansowy Przekształcenie w spółkę akcyjną Dostosowanie Aktów korporacyjnych Struktury przedsiębiorstwa Umów z podmiotami powiązanymi do wymagań rynku publicznego Stworzenie koncepcji rozwoju Określenie celów emisji Wybór doradców Doradcy Oferujący (firma inwestycyjna) Audytor Doradca prawny Doradca finansowy Doradca PR Subemitent usługowy lub inwestycyjny Spełnienie wymagań prawnych Decyzje organów spółki Przygotowanie prospektu emisyjnego (lub memorandum informacyjnego) Złożenie prospektu do KNF Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Decyzje organów spółki Uchwała WZ o podwyższeniu kapitału w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu Uchwała WZ o dematerializacji akcji

5 Prospekt emisyjny Źródło pełnej informacji o spółce Ustawa o ofercie publicznej, Rozporządzenie 809/2004 KE Procedura zatwierdzenia przez KNF Aneksy Sprzedaż akcji Struktura oferty Publikacja dokumentów Promocja Spotkania z inwestorami Ustalenie ceny Zapisy Miejsce Termin Przydział akcji Cena emisyjna (wycena spółki) Sytuacja na rynku wtórnym i pierwotnym Wartość na tle branży Preferencje inwestorów Book-building Przesłanie inwestycyjne (equity story) Wykorzystanie wpływów z emisji Wycena księgowa dochodowa porównawcza inna Dyskonto / premia Procedury formalne Rejestracja emisji w sądzie Rejestracja p.w. w KDPW Dopuszczenie akcji (PDA) do obrotu Wprowadzenie akcji i debiut

6 Po debiucie Obowiązki informacyjne Raporty bieżące Raporty okresowe Relacje inwestorskie Ład korporacyjny Wejście na rynek NewConnect Oferta publiczna, a oferta prywatna Dokument informacyjny, a prospekt emisyjny Czas oraz koszty Obowiązki informacyjne Płynność Kolejne emisje Najczęstsze błędy IPO Nieznajomość przepisów prawa Zły sposób przygotowania oferty, jej wielkości i konstrukcji Nieprawidłowy poziom wyceny oferowanych akcji Strategia rozwoju spółki, a oczekiwania inwestorów Moda na daną branżę, czyli popularny trend Brak doświadczenia ze strony doradców Podmioty inwestycyjne funkcjonujące na rynku publicznym Instytucje sell-side biura maklerskie Instytucje buy-side inwestorzy instytucjonalni: TFI PTE firmy asset management TU

7 Instytucje sell side Dom maklerski Pośredniczy w transakcjach kupna/sprzedaży papierów wartościowych na giełdach (jego dochód to prowizja od obrotu) Przeprowadza publiczne oferty akcji (IPOs, secondary offerings) - sprzedaje papiery w ofercie inwestorom instytucjonalnym (poprzez centralę biura) i inwestorom indywidualnym (poprzez POKi) Przygotowuje raporty analityczne o poszczególnych branżach i spółkach Organizuje spotkania ze spółkami dla zarządzających i analityków buy-side Instytucje buy side Inwestorzy Instytucjonalni (m.in. TFI, PTE, AM) Obracająśrodkami finansowymi powierzonymi przez klientów w celu ich pomnożenia lokują je w akcje i instrumenty dłużne (ich dochód to opłata za zarządzanie) Dają biurom maklerskim obrót (prowizja od zawieranych transakcji trafia do brokerów) Biura maklerskie w zamian za obrót dostarczają inwestorom instytucjonalnym usługi analityczne (prognozy wyników, raporty, rekomendacje) Inwestorzy instytucjonalni oceniani są przez rynek przez pryzmat osiąganych przez nich wyników inwestycyjnych Praca w sell side analityk giełdowy Praca w biurze maklerskim Sporządzanie raportów analitycznych (zawierających wycenę oraz zalecenie inwestycyjne) dotyczących poszczególnych spółek/branż na potrzeby zewnętrzne (głównie inwestorów instytucjonalnych). Innymi słowy sprzedawanie pomysłów inwestycyjnych Raporty te są następnie rozpowszechnianie wśród klientów biur maklerskich, a następnie po upływie kilku dni dostępne publicznie Wykonywanie prac analitycznych na prośbę klientów z buyside u. Spotkania z zarządzającymi/analitykami buy-side u Dobry research przyciąga trade y Premiowy system wynagradzania Praca w sell side analityk giełdowy Najczęściej biura maklerskie zatrudniają analityków sektorowych, którzy na bieżąco śledzą i analizują spółki z pokrywanego przez nich sektora Każdy analityk jest ściśle wyspecjalizowany Co roku prowadzony jest ranking najlepszych analityków sell-side specjalizujących się w poszczególnych branżach

8 Praca w sell side analityk giełdowy Praca w sell side analityk giełdowy Opracowania przygotowywane przez analityków sell-side: Daily (rozsyłane codziennie rano; streszczenie najważniejszych informacji ze spółek wraz z komentarzem) Weekly (podsumowanie minionego tygodnia wraz z komentarzem) Monthly (podsumowanie ostatniego miesiąca wraz z komentarzem) Opracowania przygotowywane przez analityków sell-side: Raporty sektorowe (analiza branży, jej atrakcyjności inwestycyjnej, wraz z omówieniem, analizą i porównaniem spółek działających w tej branży) Raporty o spółkach (analiza spółki, wycena i rekomendacja inwestycyjna) Praca w sell side analityk giełdowy Praca w sell side makler giełdowy Opracowania przygotowywane przez analityków sell-side: Raport strategiczny (rekomendacje dotyczące alokacji aktywów pomiędzy poszczególnymi klasami aktywów) Raporty o przepływach kapitałowych pomiędzy rynkami (Funds Flow Reports), m.in. napływy netto na rynki emerging markets Praca w biurze maklerskim Obsługa dużych klientów (inwestorów) instytucjonalnych Nakłanianie klientów do wykonywania częstych i dużych transakcji, nakłanianie do zakupu ofert publicznych (głównie IPO) Składanie zleceń kupna/sprzedaży papierów wartościowych Premiowy system wynagradzania

9 Praca w buy side analityk giełdowy Praca w buy side zarządzający funduszami Praca w TFI, PTE, firmie asset management, TU Asystenci zarządzających portfelami/funduszami Analizują i wyceniają papiery wartościowe oraz wydają rekomendacje inwestycyjne na potrzeby wewnętrzne (swoich firm) Zbierają materiał analityczny z raportów spółek, spotkań z zarządami, komunikatów prasowych, analityków z sell-side u Na podstawie ich analiz zarządzający podejmują decyzje inwestycyjne Podejmuje faktyczne czynności na portfelach inwestycyjnych Decyduje o alokacji aktywów w ramach portfela oraz doborze instrumentów do portfela Dokonuje aktywnych zakładów na papierach w stosunku do benchmarku (przeważenia/niedoważenia) Swoje decyzje opiera m.in. na rekomendacjach analityków ze swojej firmy. Często sam jest również analitykiem Zleca maklerom wykonywanie transakcji zakupu/sprzedaży papierów Oceniany za osiągane wyniki inwestycyjne w porównaniu do benchmarku i konkurencji Analiza fundamentalna Analiza fundamentalna Kluczową rolę odgrywają wyniki finansowe (fundamenty) spółek Na rynku finansowym najcenniejsza jest informacja Ceny akcji potrafią bardzo gwałtownie reagować na informacje ze spółek, rynku, polityki Kursy akcji odzwierciedlają przyszłe fundamenty spółek Kursy rosną wraz z dobrymi informacjami ze spółki i dobrymi wynikami finansowymi

10 Analiza fundamentalna Na rynku oprócz ceny liczy się również wolumen. Przy sprzedaży dużego pakietu małej, niepłynnej spółki trzeba zaoferować nabywcy dyskonto Raporty bieżące Wynikają z obowiązków informacyjnych narzuconych przez prawo Publikowane na bieżąco przez spółki poprzez system Emitent ESPI (www.gpwinfostrefa.pl ) Zawierają wiele informacji istotnych z punktu widzenia wartości spółki, jak również wiele szumu informacyjnego Raporty bieżące Informacje o znaczących kontraktach Informacje o uwarunkowaniach makroekonomicznych (kursy walut, ceny surowców) Informacje o podtrzymaniu / korekcie prognoz wyników finansowych Informacje o transakcjach akcjami spółki przez insider ów w spółce (członków zarządu i rady nadzorczej) Informacje o transakcjach akcjami spółki przez znaczących akcjonariuszy spółki Raporty okresowe (jednostkowe i skonsolidowane) Raporty kwartalne Raporty półroczne Raporty roczne

11 Raporty kwartalne Analitycy biur maklerskich (tzw. sell-side) prognozują kwartalne wyniki spółek przed publikacją raportów kwartalnych Średnia prognoz analityków to tzw. konsensus rynkowy Konsensus rynkowy jest odzwierciedlony w bieżących notowaniach spółki Rynek reaguje w momencie publikacji raportów kwartalnych na wyniki odbiegające od konsensusu rynkowego Raporty kwartalne Earnings surprise efekt występujący, gdy publikowane wyniki spółki są lepsze od oczekiwanych przez analityków sell-side Badania wykazały, że umiejętności w identyfikowaniu spółek, w przypadku których wystąpi efekt earnings surprise pozwalają osiągać ponadprzeciętne zyski z inwestycji w te spółki Spotkania z zarządami i przedstawicielami spółek najbardziej rzetelne źródło informacji dla inwestorów instytucjonalnych (warto dobrze poznać spółkę, zrozumieć biznes i zaprzyjaźnić się ze spółką) bieżący kontakt ze spółką to szansa na szybsze identyfikowanie okresów, kiedy w spółce sytuacja się poprawia oraz okresów, kiedy występują trudności w przypadku niektórych podmiotów to w zasadzie jedyne źródło szerszej informacji o spółce (małe podmioty, publikujące raporty jedynie zgodnie z wymaganym minimum prawnym) Spotkania z zarządami i przedstawicielami spółek Zalecany kontakt ze spółką co najmniej dwa razy w kwartale: przed wynikami kwartalnymi po wynikach kwartalnych oraz po publikacji przez spółkę ważnych raportów bieżących

12 Serwisy informacyjne Reuters Bloomberg PAP Prasa Dzienniki (Parkiet, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Financial Times, Wall Street Journal) Miesięczniki (Forbes) Dla dobrego analityka informacje w prasie nie powinny stanowić zaskoczenia Dobry analityk to taki który potrafi zdobywać informacje i wnioskować szybciej niż prasa Internet interia.pl onet.pl bankier.pl parkiet.com pb.pl e-pap.com.pl notoria.pl Raporty analityczne biur maklerskich Spotkania z analitykami biur maklerskich Analitycy biur maklerskich są wyspecjalizowani w branżach i spółkach, które pokrywają Analitycy biur maklerskich często mają lepsze kontakty z zarządami spółek Analitycy biur maklerskich często wpuszczają w maliny chcąc pozyskać obroty (tzw. flowy) dla biura maklerskiego, w którym są zatrudnieni

13 Wewnętrzne analizy firm inwestycyjnych w strukturach firm inwestycyjnych zatrudnieni są analitycy, który gromadzą i przetwarzają materiał analityczny, celem wydawania rekomendacji dla zarządzających portfelami (identyfikacja spółek niedowartościowanych i przewartościowanych) Publikacje statystyczne, rządu, banku centralnego, itp. Dane o PKB Dane o inflacji Komunikaty RPP Komunikaty NBP dot. podaży pieniądza Informacje o budżecie państwa Analiza Top-Down Publikacje statystyczne, rządu, banku centralnego, itp. Dane o PKB Dane o inflacji Komunikaty RPP Komunikaty NBP dot. podaży pieniądza Informacje o budżecie państwa Analiza makreokonomiczna Analiza branży Analiza spółki

14 Analiza makroekonomiczna Analiza branży Tempo wzrostu PKB (inwestycje, konsumpcja, eksport netto) Inflacja Stopy procentowe Analiza atrakcyjności inwestycyjnej branży 5 sił Portera Bariery wejścia na rynek Groźba substytutów Siła przetargowa nabywców Siła przetargowa dostawców Konkurencja pomiędzy podmiotami w sektorze Cykl życia branży (od rozwoju po zmierzch) Wpływ cyklu koniunkturalnego na sytuację w branży Zyskowność branży (marże, ROE, ROA) Analiza spółki Analiza spółki Zrozumienie biznesu spółki Ocena czynników jakościowych dot. Spółki (wykwalifikowany i kompetentny zarząd, przejrzysta i jasna strategia, dobra komunikacja z inwestorami) Ocena czynników ilościowych dot. spółki (analiza sprawozdań finansowych, prognozowanie wyników, wycena) Prognozowanie wyników spółki (ważna jest przyszłość, a nie przeszłość) Zysk netto Zysk netto oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych (z tzw. one-off s) Wolne przepływy pieniężne (gotówka, która zostaje w spółce do dyspozycji (FCFF), lub gotówka która pozostaje w firmie dla akcjonariuszy (FCFE) Dywidendy

15 Analiza spółki Analiza spółki Zysk powtarzalny zysk netto spółki oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, takich jak: sprzedaż majątku trwałego zawiązanie / rozwiązanie rezerw różnice kursowe Metody wyceny Wycena metodą porównawczą (mnożnikową) Wycena metodą zdyskontowanych dywidend (DDM) Wycena metodą zdyskontowanych Wycena metodą porównawczą Wycena metodą porównawczą Wycena metodą porównawczą Metoda najprostsza w implementacji i zrozumieniu Metoda najbardziej popularna na rynku (korzysta z niej 100% analityków i zarządzających) 1. Dobór zbioru spółek porównywalnych (tzw. peer group), np. spółek działających w tej samej branży 2. Obliczenie średniej prognozowanej wartości wybranego wskaźnika dla zbioru spółek porównywalnych 3. Obliczenie wartości spółki poprzez przemnożenie prognozy wyników spółki i średniej prognozowanej wartości wybranego wskaźnika dla zbioru spółek porównywalnych

16 Wycena metodą porównawczą Wycena metodą porównawczą Najczęściej wykorzystywane wskaźniki: P/E P/CE EV/EBITDA P/S P/BV Wycena metodą porównawczą niedostatki Nie bierze pod uwagę perspektyw i wyników spółki w kolejnych latach (uwzględnia tylko najbliższy rok) Nie wychwytuje spółek perspektywicznych, które dynamicznie się rozwijają (gdyż ich P/E są wysokie) Czasami nie ma do czego porównać danej spółki Czasami cała grupa porównawcza jest źle wyceniona Wycena metodą DDM Wycena metodą DCF Wycena DDM (dividend discount model) polega na obliczeniu wartości bieżącej strumienia dywidend jakie spółka wypłaci w przyszłości (aż do nieskończoności) Rzadko stosowana w praktyce, z racji tego że spółki rzadko formułują długoterminową politykę dywidend, która pozwala na precyzyjne oszacowanie poziomu przyszłych dywidend Zysk netto to tylko zapis księgowy, a dywidenda to arbitralnie ustalana przez spółkę wartość Wartość najlepiej oddaje gotówka jaką firma generuje CASH IS KING!

17 Wycena metodą DCF Wycena metodą DCF Wycena metodą DCF (discounted cash flows) polega na obliczeniu wartości bieżącej wolnych przepływów pieniężnych jakie spółka będzie generować w przyszłości. Prognozowanie przepływów pieniężnych jest niezwykle trudne!!! FCF to the firm (FCFF): przepływy pieniężne dostępne dla akcjonariuszy i obligatariuszy po potrąceniu podatków, nakładów inwestycyjnych i nakładów na kapitał obrotowy FCF to equity (FCFE): przepływy pieniężne dostępne dla akcjonariuszy po uwzględnieniu płatności do i od obligatariuszy Wycena metodą DCF Wycena metodą DCF FCFF = NI (zysk netto) + D&A (amortyzacja) + Int (1-T) (ef. koszty odsetkowe) - FCinv (nakłady inwestycyjne) -Wcinv (nakłady na kap. obrotowy) FCFE = FCFE - Int (1-T) (ef.koszty odsetkowe) + Net borrowing (emisje/spłaty długu)

18 Wycena metodą DCF Wartość spółki to wartość bieżąca wolnych przepływów pieniężnych dla firmy (FCFF) zdyskontowanych średnią ważoną stopą kapitału (WACC) Wartość kapitałów własnych spółki to wartość bieżąca wolnych przepływów pieniężnych dla akcjonariuszy (FCFE) zdyskontowanych wymaganą stopą zwrotu z kapitałów własnych (ke) Wartość spółki = Wartość kapitałów własnych spółki + Wartość rynkowa długu spółki Wydanie rekomendacji inwestycyjnej Jest już wycena. Co dalej? Jeśli kurs akcji jest niższy niż wycena fundamentalna wtedy należy spółkę kupić (spółka jest niedowartościowana) jeśli kurs jest wyższy niż wycena fundamentalna wtedy należy spółkę sprzedać (spółka jest przewartościowana) w długim okresie kursy spółek powracają do wartości fundamentalnej Dziękuję za uwagę Wojciech Mróz, CFA Licencjonowany doradca inwestycyjny nr marca 2009, Wrocław

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options )

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Raport analityczny vol. 1, nr 1 pod redakcją Pawła Perza 1 ukrainskie_spolki.indb 1 2011-08-25 09:48:57 Opracowanie wydawnicze: Zespół Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Vivid Games. Raport specjalny. 4/2015/SR (86) 17 czerwca, 2015. Profil spółki. Źródła przychodów. Analyst: Tomasz Rodak, CFA

Vivid Games. Raport specjalny. 4/2015/SR (86) 17 czerwca, 2015. Profil spółki. Źródła przychodów. Analyst: Tomasz Rodak, CFA Raport specjalny /1/SR (86) 17 czerwca, 1 Analyst: Tomasz Rodak, CFA Vivid Games Profil spółki Vivid Games jest deweloperem gier notowanym na New Connect, specjalizującym się w segmencie gier FreePlay

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

POZYSKANIE KAPITAŁU POPRZEZ RYNEK GIEŁDOWY - KIEDY, JAK I Z KIM

POZYSKANIE KAPITAŁU POPRZEZ RYNEK GIEŁDOWY - KIEDY, JAK I Z KIM POZYSKANIE KAPITAŁU POPRZEZ RYNEK GIEŁDOWY - KIEDY, JAK I Z KIM PAŻDZIERNIK 2014 Sektor MŚP w Polsce Struktura sektora przedsiębiorstw Struktura PKB wytwarzanego przez przedsiębiorstwa Średnie i duże 0,86%

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO ABC giełdy Oferta publiczna akcji PKP CARGO Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY

AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY Stan prawny na dzień 1 marca 2006 roku. Mariusz Poślad Stanisław

Bardziej szczegółowo

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A.

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Podsumowanie warunków oferty Liczba akcji oferowanych Do 3 160 000 Struktura oferty 5 listopada ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

W oczekiwaniu na wezwanie

W oczekiwaniu na wezwanie Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów) Polski Holding Nieruchomości Polska, Deweloperzy 12 lutego 2014 W oczekiwaniu na wezwanie Polski Holding

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze na Catalyst Emitenci obligacji spółdzielczych notowanych na Catalyst (lipiec 2011) Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze

Bardziej szczegółowo