BODY ANALYZER SCALE PS 8710

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BODY ANALYZER SCALE PS 8710"

Transkrypt

1 07PS8710_pl :08 Uhr Seite 64 Bezpieczeństwo Podczas uruchamiania urządzenia należy przestrzegać następujących wskazówek: 7 Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. 7 Nie używać urządzenia na dywanie lub wykładzinie dywanowej. 7 Nie wskakiwać na urządzenie ani nie zeskakiwać z niego. 7 Podczas używania urządzenia w łazience należy pamiętać, aby nie dopuścić do kontaktu z wodą. 7 Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie. 7 Urządzenia należy używać zawsze na płaskim, gładkim i twardym podłożu. Gwarantuje to stałe wartości pomiarowe. 7 Stawać na szklaną powierzchnię w odstępie przynajmniej 2 od krawędzi ramy. Należy zachować ostrożność. 7 Najpierw ostrożnie stanąć lewą lub prawą stopą na szklaną powierzchnię podpartą ramą. Należy zachować minimalny odstęp 2 od krawędzi. Następnie w identyczny sposób dostawić drugą stopę. Zachować ostrożność. 7 Przed zdjęciem stopy z wagi należy zawsze przenieść ciężar ciała na środek urządzenia. Uważać, aby urządzenie się nie wywróciło (niebezpieczeństwo zranienia). 7 Nigdy nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. 7 Nie używać urządzenia podczas burzy. 7 Nie używać wadliwego urządzenia. 7 Nie używać urządzenia, jeżeli na szklanej powierzchni pojawią się pęknięcia lub rysy. 7 Nie kłaść żadnych przedmiotów na szklaną powierzchnię. 7 Chronić urządzenie przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, wysokimi temperaturami lub długotrwałą wysoką wilgotnością powietrza. 7 Chronić urządzenie przed dziećmi. 7 Nie włączać urządzenia, gdy wykazuje widoczne ślady uszkodzenia. 7 W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać obudowy urządzenia. W razie uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowych ingerencji wygasają roszczenia z tytułu gwarancji. Uwaga Urządzenie nie może być używane przez następujące grupy osób: 7 kobiety ciężarne i młodzież poniżej 18 roku życia (u osób tych nie jest możliwy dokładny pomiar zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie). 7 Za pomocą metody BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) urządzenie określa współczynnik zawartości tkanki tłuszczowej. Przez ciało wysyłany jest nieszkodliwy sygnał. Dlatego urządzenie nie nadaje się dla osób z rozrusznikiem serca lub innymi implantami medycznymi. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem. 64 POLSKI

2 07PS8710_pl :08 Uhr Seite 65 Zawartość opakowania 1 Body Analyzer Scale PS zdejmowany panel obsługi z wyświetlaczem LCD 3 uchwyt do mocowania na ścianie zdejmowanego panelu obsługi Krótki opis Góra urządzenia A zdejmowany panel obsługi z wyświetlaczem LCD B rama C szklana powierzchnia Spód urządzenia D pokrywa schowka na baterię E czujniki ze stopkami antypoślizgowymi Zdejmowany panel obsługi F przycisk» «G H I J K przycisk» «przycisk»set«do potwierdzania wyboru przycisk»on/off«; włączanie i wyłączanie wyświetlacza LCD i wagi wyświetlacz LCD obudowa metalowa i powierzchnia pomiarowa do przykładania kciuków (tutaj wyświetlane są wartości pomiarowe) Tył urządzenia i osprzęt L uchwyt do mocowania na ścianie M N O P wypukły pasek magnetyczny wgłębienie magnetyczne schowek na baterie, z lewej strony schowek na baterie, z prawej strony Szanowni Klienci! Gratulujemy Państwu zakupu wagi Body Analyzer PS Prosimy o uważne przeczytanie poniższych wskazówek, aby zapewnić wieloletnią satysfakcję z korzystania z urządzenia firmy Grundig! Charakterystyka urządzenia Za pomocą wagi można zmierzyć następujące wartości: Ciężar ciała Na zdejmowanym panelu obsługi można szybko i łatwo odczytać ciężar ciała. Procesowi temu towarzyszą sygnały akustyczne. Zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie Waga umożliwia szczegółową analizę zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie. W zależności od wyboru jednego z 10 różnych programowanych parametrów użytkownika i wprowadzeniu indywidualnych wartości obliczane są następujące parametry: zawartość tkanki tłuszczowej zawartość wody w organizmie udział masy mięśniowej waga kości w stosunku do ciężaru ciała Dodatkowo obliczane jest odpowiednie dzienne zapotrzebowanie energetyczne (kalorie). Uwaga 7 Produkt PS 8710 wpływa korzystnie na zdrowie, ale nie jest produktem medycznym. Tym samym nie może posiadać rekomendacji medycznych. POLSKI 65

3 07PS8710_pl :08 Uhr Seite 66 Zasilanie elektryczne Waga zasilana jest 4 bateriami AAA (łącznie 6 V). Zdejmowany panel obsługi zasilany jest 3 bateriami AAA (łącznie 4,5 V). Waga 1 Otworzyć pokrywę schowka na baterie. 2 Włożyć cztery baterie AAA. Zwrócić uwagę na właściwe połączenie biegunów oznaczone na spodzie schowka. Panel obsługi 1 Otworzyć pokrywę schowka na baterie z lewej strony. 2 Włożyć dwie baterie AAA. Zwrócić uwagę na właściwe połączenie biegunów oznaczone na spodzie schowka. 3 Otworzyć pokrywę schowka na baterie z prawej strony. 4 Włożyć jedną baterię AAA. Zwrócić uwagę na właściwe połączenie biegunów oznaczone na spodzie schowka. Uruchamianie Po pierwszym włożeniu lub wymianie baterii należy przeprowadzić inicjalizację wagi. 1 Włączyć panel obsługi i wagę przyciskiem»on/off«. 2 Uaktywnić wagę, lekko dotykając stopą szklaną powierzchnię C. Włączenie wagi potwierdzane jest sygnałem akustycznym. Następnie urządzenie włącza się automatycznie. Teraz gotowe jest do użycia. Wskazówki 7 Chronić baterie przed ekstremalnymi temperaturami, jak np. promieniowaniem słonecznym, ogrzewaniem, ogniem itp. 7 Gdy baterie są słabe (ok. 2,3 V), na wyświetlaczu pojawia się symbol baterii. Wtedy natychmiast włożyć nowe baterie. 7 Baterie należy wyjąć, jeżeli są wyczerpane lub urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wycieku elektrolitu z baterii. Informacja dotycząca ochrony środowiska 7 Baterii w tym również baterii nie zawierających metali ciężkich nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady domowe. Prosimy przestrzegać ekologicznego recyklingu zużytych baterii, np. usuwać je w publicznych miejscach gromadzenia odpadów. Prosimy zasięgnąć informacji na temat aktualnych przepisów prawnych. Tryb wagi Wskazówki 7 Do pomiaru ciężaru ciała nie jest konieczne wprowadzenie żadnych danych. 7 Waga dokonuje pomiaru ciężaru ciała co 100 g. 7 Precyzyjny pomiar odbywa się 4 punktowo. 1 Przełącznikiem znajdującym się w prawym schowku na baterie P wybrać pomiędzy angielskimi (lb/in) lub europejskimi (kg/) jednostkami miary. 2 Ustawić wagę na gładkim i płaskim podłożu. 3 Zdejmowany panel obsługi A chwycić obiema rękoma. 4 Włączyć panel obsługi i wagę przyciskiem»on/off«. 66 POLSKI

4 07PS8710_pl :08 Uhr Seite 67 5 Uaktywnić wagę, lekko dotykając stopą szklaną powierzchnię C raz. Włączenie wagi potwierdzane jest sygnałem akustycznym. 6 Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis»0.0 kg«, ostrożnie wejść na szklaną powierzchnię C wagi. 7 Stać spokojnie na szklanej powierzchni, aż rozlegnie się sygnał akustyczny. Na wyświetlaczu wskazywany jest ciężar ciała. Po ok. 10 sekundach waga wyłącza się automatycznie. - - kg 0 0 kg 60 0 kg Wskazówka 7 Bezpośrednio po ważeniu na wyświetlaczu może pojawić się poniższy komunikat o błędzie nie oznacza on jednak zakłóceń w funkcjonowaniu wagi. Należy go po prostu zignorować. Err 60 0 kg Tryb urządzenia Body Analyzer Pomiar, wzgl. transfer danych odbywa się poprzez kciuki przyłożone do powierzchni pomiarowej na panelu obsługi. Zwrócić uwagę, aby dokładnie położyć kciuki na powierzchnię pomiarową. Wprowadzanie danych użytkownika Przed pierwszym użyciem urządzenia Body Analyzer konieczne jest wybranie danych i wprowadzenie następujących wartości: odpowiednie indywidualne parametry użytkownika (skala od do 10), wzrost, wiek i specyfikacja użytkownika (skala od A 1 do A 4). Wskazówka 7 Jeżeli indywidualne dane użytkownika zostały już raz wprowadzone (wzrost, wiek), podczas kolejnego użycia nie jest konieczne naciśnięcie przycisku»set«. Wystarczy wtedy za pomocą przycisku» «i» «wybrać odpowiednie parametry (od do 10). Wskazówka 7 Jeżeli podczas wprowadzania danych przez dłużej niż 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie wyłącza się automatycznie. Należy wtedy powtórzyć czynność od początku. POLSKI 67

5 07PS8710_pl :08 Uhr Seite 68 1 Zdejmowany panel obsługi A chwycić obiema rękoma. 2 Włączyć panel obsługi i wagę przyciskiem»on/off«. 3 Uaktywnić wagę, lekko dotykając stopą szklaną powierzchnię C raz. Włączenie wagi potwierdzane jest sygnałem akustycznym. 4 Nacisnąć przycisk»set«. pulsuje»«. - - kg 0 0 kg 6 Aby potwierdzić, nacisnąć przycisk»set«. pulsuje symbol kobiecej głowy. 7 Potwierdzić wybór żeńskiego użytkownika przyciskiem»set«. pulsuje wskaźnik wzrostu. 8 Wprowadzić swój wzrost przyciskiem» «i» «. 9 Potwierdzić wpis przyciskiem»set«. pulsuje wskaźnik wieku. A A A Wprowadzić swój wiek przyciskiem» «i» «. 5 Wybrać żądane parametry użytkownika (od do 10) przyciskiem» «i» «. Wskazówka 7 Jako przykład opisany jest poniżej użytkownik nr. 68 POLSKI

6 07PS8710_pl :08 Uhr Seite Potwierdzić wpis przyciskiem»set«. pulsuje specyfikacja użytkownika»a 1«. 12 Wybrać żądaną specyfikację użytkownika (skala od A 1 do A 4) przyciskiem» «i» «: A 1 A 2 A 3 A 4 A niewytrenowane, mało poruszające się osoby osoby pracujące przeważnie w pozycji siedzącej osoby wykonujące niewielki wysiłek fizyczny osoby wykonujące ciężką pracę fizyczną, tancerze, atleci, itp. Przeprowadzanie analizy Jako przykład opisana jest analiza dla użytkownika. 1 Ustawić wagę na gładkim i płaskim podłożu. 2 Zdejmowany panel obsługi A chwycić obiema rękoma. 3 Włączyć panel obsługi i wagę przyciskiem»on/off« Wybrać parametry użytkownika przyciskiem» «i» «. Na wyświetlaczu wskazywane są najpierw indywidualne dane lub wyniki ostatniego pomiaru, a następnie: - - kg kg 13 Potwierdzić wybór użytkownika np. A 2 przyciskiem»set«. A Wprowadzanie danych jest zakończone. Po ok. 20 sekundach urządzenie wyłącza się automatycznie. 5 Uaktywnić wagę, lekko dotykając stopą szklaną powierzchnię C raz. Włączenie wagi potwierdzane jest sygnałem akustycznym. 0 0 kg POLSKI 69

7 07PS8710_pl :08 Uhr Seite 70 6 Gdy na wyświetlaczu pojawi się»0.0 kg«, trzymając obiema rękoma panel obsługi ostrożnie wejść na szklaną powierzchnią C wagi. 7 Stać spokojnie na szklanej powierzchni, aż na wyświetlaczu kolejno pojawią się zmierzone wartości. Zmierzone wartości są wyświetlane trzy razy jedna po drugiej. Następnie waga wyłącza się automatycznie. Jeśli wartości zostały już w całości wyświetlone, można je ponownie wywołać ręcznie, naciskając» «. Wartości TBF (tkanka tłuszczowa): NOR- MAL SLIM 20.4% TBF Użytkownik (parametr ) jest płci żeńskiej. Waga 62 kg, wzrost 176, wiek 28 lat. Współczynnik zawartości tkanki tłuszczowej wynosi ok. 20,4% i jest w normie. Wartości TBW (zawartość wody w organizmie): Ideal 56.5% TBW 62 0 kg kg Wartości TBM (waga kości, udział masy mięśniowej, ilość kalorii): Bone 38.5% TBM Kcal Użytkownik (parametr ) jest płci żeńskiej. Waga kości wynosi ok. 6,0 kg. Udział masy mięśniowej wynosi ok. 38,5%. Zalecane dzienne spożycie kalorii wynosi 1974 kcal. Wskazówki dotyczące wartości pomiarowych Zawartość wody w organizmie Woda jest istotnym składnikiem ciała. Ilość wody w stosunku do ciężaru ciała wynosi od 45% do 60%. Woda wspomaga reakcje biochemiczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Woda transportuje produkty uboczne przemiany materii, które wydalane są wraz z potem i moczem. Woda zapewnia między innymi stałą temperaturę ciała. Zawartość wody w organizmie jest uzależniona od strat wody, np. podczas upału lub wysiłku fizycznego (pocenie się). Dlatego istotne jest zapewnienie stałej ilości wody w organizmie i jej kontrolowanie. Zawartość tkanki tłuszczowej Kontrola zawartości tkanki tłuszczowej jest bardzo ważna. Nadmiar tkanki tłuszczowej może prowadzić do nadciśnienia tętniczego, podwyższenia poziomu cholesterolu, chorób serca i innych zaburzeń funkcji organizmu. American College of Sports zaleca następującą zawartość tkanki tłuszczowej: kg Użytkownik (parametr ) jest płci żeńskiej. Idealna waga wynosi 62 kg, przy wzroście 176 i wieku 28 lat. Zawartość wody w organizmie wynosi ok. 56,5%. 70 POLSKI

8 07PS8710_pl :08 Uhr Seite 71 U mężczyzn zawartość tkanki tłuszczowej i wody w organizmie wynosi w przybliżeniu: Wiek lat lat lat lat lat Tkanka tłuszczowa 8-20% 10-21% 12-22% 14-24% 16-28% Woda 59% 54% 49% Udział masy mięśniowej U mężczyzn udział masy mięśniowej wynosi w przybliżeniu: Wiek lat lat lat lat lat Niski poniżej 42% poniżej 41% poniżej 40% poniżej 39% poniżej 38% Normalny 42-54% 41-52% 40-50% 39-48% 38-47% U kobiet zawartość tkanki tłuszczowej i wody w organizmie wynosi w przybliżeniu: U kobiet udział masy mięśniowej wynosi w przybliżeniu: Wiek lat lat lat lat lat Tkanka tłuszczowa 19-29% 21-31% 23-33% 25-35% 27-37% Woda 49% 48% 44% Wiek lat lat lat lat lat Niski poniżej 34% poniżej 33% poniżej 31% poniżej 29% poniżej 28% Normalny 34-39% 33-38% 31-36% 29-34% 28-33% Wskazówka 7 Zawartość tkanki tłuszczowej i wody w organizmie należy mierzyć zawsze o stałej porze, najlepiej wieczorem. Wskazówki 7 W miarę możliwości zalecane jest korzystanie z wagi bez ubrania. Tylko wtedy uzyskuje się dokładne wyniki pomiaru. 7 Wyniki pomiarowe nie nadają się do diagnozowania medycznego. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem. 7 Stopy powinny być zawsze czyste i suche. POLSKI 71

9 07PS8710_pl :08 Uhr Seite 72 Wskazówki dotyczące obsługi i czyszczenia 7 Maksymalna nośność wagi wynosi 180 kg. W przypadku przeciążenia wyświetlany jest poniższy komunikat. Należy wtedy natychmiast zejść ze szklanej powierzchni Ld Mocowanie panelu obsługi na ścianie 1 Przykleić uchwyt do ściany tak, aby wypukły pasek magnetyczny skierowany był na zewnątrz. 2 Włożyć panel obsługi wgłębieniem magnetycznym na wypukły pasek magnetyczny uchwytu. 7 Jeżeli zmierzone wartości przekroczą dostępną skalę wyświetlacza LCD, pojawia się komunikat»err«. Następnie waga wyłącza się automatycznie. 7 Odległość pomiędzy wagą a zdejmowanym panelem obsługi nie powinna przekraczać 2 3 m. Po przekroczeniu 3 metrowej odległości pogarsza się transmisja sygnału. 7 W celu ochrony baterii waga wyposażona jest w funkcję automatycznego wyłączenia (Auto Off). Waga wyłącza się automatycznie, jeżeli praca zostanie przerwana na ok. 15 sekund. 7 Aby uzyskać dokładny pomiar, nie należy ważyć się bezpośrednio po spożyciu kawy, piwa, wina lub innych alkoholi. Dotyczy to również ważenia po intensywnym wysiłku fizycznym. Czynniki te zmniejszają zawartość wody w organizmie (dehydracja). Należy wtedy odczekać kilka godzin. 7 Czyścić wagę i panel obsługi wilgotną szmatką. Nie używać środków czyszczących. Nie zanurzać urządzenia w wodzie. 72 POLSKI

10 07PS8710_pl :09 Uhr Seite 73 Informacja dotycząca ochrony środowiska Produkt ten został wykonany z materiałów i części wysokiej jakości, które nadają się do recyklingu i wtórnego wykorzystania. Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady domowe, lecz należy je przekazać do punktu składowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym zamieszczony niżej symbol na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu. Dane techniczne Produkt spełnia wymagania dyrektyw europejskich 2004/108/WE. Zasilanie 3 baterie AAA, 4,5 V (panel obsługi) 4 baterie AAA, 6,0 V (waga) Maks. nośność 180 kg Min. obciążenie 2,0 kg Temperatura otoczenia 20 C ± 15 C Zmiany techniczne i optyczne zastrzeżone! Prosimy poinformować się w miejscowym właściwym urzędzie na temat lokalnych punktów składowania surowców wtórnych. Przekazując zużyte urządzenia do wtórnego wykorzystania, przyczyniają się Państwo w istotnym stopniu do ochrony naszego środowiska naturalnego. POLSKI 73

Waga z funkcją pomiaru zawartości tłuszczu i wody w organizmie HCF-3

Waga z funkcją pomiaru zawartości tłuszczu i wody w organizmie HCF-3 Waga z funkcją pomiaru zawartości tłuszczu i wody w organizmie HCF-3 Podręcznik obsługi Dziękujemy Państwu za zakupienie tego urządzenia. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania

Bardziej szczegółowo

MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110

MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110 MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110 PL A B C D E A F G H I G st lb kg G G 3 POLSKI 54-61 4 BEZPIECZEŃSTWO I USTAWIENIE Podczas pierwszego używania wagi, należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

Bardziej szczegółowo

CATHARINA INSTRUKCJA OBSŁUGI BA 710. Waga do analizy masy ciała

CATHARINA INSTRUKCJA OBSŁUGI BA 710. Waga do analizy masy ciała INSTRUKCJA OBSŁUGI Waga do analizy masy ciała BA 710 CATHARINA Novamed Sp. z o.o. Sprzęt medyczny DYSTRYBUCJA I SERWIS: Plac Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz tel./fax +48 42 719 00 46, tel./fax +48 42 716

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga kuchenna do 5 kg

Cyfrowa waga kuchenna do 5 kg Cyfrowa waga kuchenna do 5 kg Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowej wagi kuchennej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UM-076

INSTRUKCJA OBSŁUGI UM-076 INSTRUKCJA OBSŁUGI UM-076 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup Wagi/ Monitora Składu Ciała TANITA. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. Instrukcja obsługi przedstawi procedury konfiguracji i zarys

Bardziej szczegółowo

HAIR DRYER CERAMIC HD 6760

HAIR DRYER CERAMIC HD 6760 HAIR DRYER CERAMIC HD 6760 F G E D B C A 2 Bezpieczeństwo Podczas uruchamiania urządzenia należy przestrzegać następujących wskazówek: 7 Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. 7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna waga dla niemowląt Model: KT-BABY SCALE

INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna waga dla niemowląt Model: KT-BABY SCALE INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna waga dla niemowląt Model: KT-BABY SCALE Przed użyciem lub konserwacją wagi dla niemowląt należy przeczytać instrukcję. FUNKCJONALNOŚĆ 1. Zakres pomiarowy: 10 g - 20 kg

Bardziej szczegółowo

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 PL G F E D B C A 3 POLSKI 28-31 4 BEZPIECZEŃSTWO Podczas uruchamiania urządzenia należy przestrzegać następujących wskazówek: 7 Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku

Bardziej szczegółowo

VOLUME HOOD DRYER HS 6780

VOLUME HOOD DRYER HS 6780 VOLUME HOOD DRYER HS 6780 F E C B D A 2 BEZPIECZEŃSTWO Podczas uruchamiania urządzenia należy przestrzegać następujących wskazówek: 7 Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. 7 Uważać,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga bagażowa z wyświetlaczem LCD (do 40 kg)

Cyfrowa waga bagażowa z wyświetlaczem LCD (do 40 kg) Cyfrowa waga bagażowa z wyświetlaczem LCD (do 40 kg) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup praktycznej cyfrowej wagi bagażowej z wyświetlaczem LCD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

MODEL: UL400. Ultradźwiękowy detektor pomiaru odległości, metalu, napięcia i metalowych kołków INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: UL400. Ultradźwiękowy detektor pomiaru odległości, metalu, napięcia i metalowych kołków INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: UL400 Ultradźwiękowy detektor pomiaru odległości, metalu, napięcia i metalowych kołków INSTRUKCJA OBSŁUGI Opis urządzenia: Specyfikacja techniczna Zalecane użytkowanie: wewnątrz Zakres pomiaru:

Bardziej szczegółowo

Krokomierz TFA Hitrax 3D Instrukcja obsługi

Krokomierz TFA Hitrax 3D Instrukcja obsługi Krokomierz TFA Hitrax 3D Instrukcja obsługi Nr produktu: 860013 Funkcje Z czujnikiem 3D można zamontować wszędzie (pasek, kieszeń, torba ) Regulowana długość kroku (cm- cale) Zegar (12/24 format godziny)

Bardziej szczegółowo

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia WÖHLER CM 220 Miernik tlenku węgla (CO) Zawartość: 1. Ważne wskazówki 2. Specyfikacja 3. Elementy obsługi 4. Obsługa urządzenia 5. Kalibracja 0-ppm 6. Usuwanie usterek 7. Skutki stężenia CO 8. Usuwanie

Bardziej szczegółowo

AX-PH Opis urządzenia

AX-PH Opis urządzenia AX-PH02 1. Opis urządzenia A. Przycisk PH/TEMP: przycisk zmiany trybu pracy - umożliwia wybór pomiaru wartości PH, temperatury lub wilgotności. B. Przycisk ON: służy do włączania zasilania urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-500C

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-500C INSTRUKCJA OBSŁUGI Waga kieszonkowa Voltcraft PS-500C Nr produktu 123069 Strona 1 z 6 1. Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do ważenia przedmiotów do 500 g. Waga może wskazywać pomiar w uncjach

Bardziej szczegółowo

DVM1307 DVM1307 MIERNIK MOCY ENERGII SŁONECZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI

DVM1307 DVM1307 MIERNIK MOCY ENERGII SŁONECZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI DVM1307 MIERNIK MOCY ENERGII SŁONECZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące środowiska. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowej wagi bagażowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Waga do analizy masy ciała Nicole BA 806

Instrukcja obsługi. Waga do analizy masy ciała Nicole BA 806 Dziękujemy za zakup wysokiej klasy wagi do analizy masy ciała. Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na wszelki wypadek. 1. Jak działa waga do analizy masy ciała? Niniejsza waga

Bardziej szczegółowo

Termo-higrometr EM 502A

Termo-higrometr EM 502A INSTRUKCJA OBSŁUGI Termo-higrometr EM 502A 2 1. WPROWADZENIE EM502A to termo-higrometr o wysokiej precyzji przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności względnej środowiska. Charakteryzuje się małym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 220 TERMO-HIGROMETR. Z pomiarem punktu rosy i temperatury wilgotnego termometru

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 220 TERMO-HIGROMETR. Z pomiarem punktu rosy i temperatury wilgotnego termometru INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 220 TERMO-HIGROMETR Z pomiarem punktu rosy i temperatury wilgotnego termometru WSTĘP Miernik ten jest przenośnym, kompaktowym i łatwym w użyciu cyfrowym termohigrometrem, którym

Bardziej szczegółowo

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki VALUE. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

Art. Nr Laserowy miernik odległości MeterMaster Pro. INSTRUKCJA OBSŁUGI

Art. Nr Laserowy miernik odległości MeterMaster Pro.  INSTRUKCJA OBSŁUGI Art. Nr 82 96 15 Laserowy miernik odległości MeterMaster Pro www.conrad.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyświetlacz Klawiatura a b Powierzchnia wyjściowa pomiaru (z przodu / z tyłu) Wskaźnik pamięci (MEMORY) 1 2

Bardziej szczegółowo

FOOT MASSAGER FM 8720 POLSKI

FOOT MASSAGER FM 8720 POLSKI FOOT MASSAGER FM 8720 POLSKI 2 G C H I J D F B E A K L P N O M Q 3 4 POLSKI 42-47 5 BEZPIECZEŃSTWO Podczas uruchamiania urządzenia należy przestrzegać następujących wskazówek: 7 Urządzenie to przeznaczone

Bardziej szczegółowo

ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR

ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR WT70 ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR Instrukcja obsługi 1 z 6 Wyświetlacz ( rys.1 ) Panel sterowania ( rys.2 ) 2 z 6 1. Wstęp Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Timer i stoper TFA, , czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm

Elektroniczny Timer i stoper TFA, , czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1525034 Elektroniczny Timer i stoper TFA, 38.2021.01, czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm Strona 1 z 5 Dziękujemy za wybór produktu marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Należy

Bardziej szczegółowo

Termometr TFI-250 Nr produktu

Termometr TFI-250 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFI-250 Nr produktu 000106016 Strona 1 z 5 Termometr TFI-250 Instrukcja obsługi Termometr ten jest bezstykowym termometrem na podczerwień. Funkcja podczerwieni wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR WIELOFUNKCYJNY METEK

INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR WIELOFUNKCYJNY METEK INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR WIELOFUNKCYJNY METEK MMD-233 #03944 wersja 1.0 Wstęp Detektor wielofunkcyjny MMD-233 jest urządzeniem przeznaczonym do wykrywania metali, przewodów pod napięciem oraz zmiany

Bardziej szczegółowo

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-200HTP

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-200HTP INSTRUKCJA OBSŁUGI Waga kieszonkowa Voltcraft PS-200HTP Nr produktu 123095 Strona 1 z 5 PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA Produkt przeznaczony jest do ważenia przedmiotów o maksymalnej wadze 200g. Waga może być

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Termometr TFI 54. Strona 1 z 5

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Termometr TFI 54. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFI 54 Nr produktu 106017 Strona 1 z 5 Termometr TFI 54 instrukcja obsługi Urządzenie jest termometrem bezkontaktowy, na podczerwień. Istnieje wiele trybów matematycznych dla

Bardziej szczegółowo

MIERNIK TEMPERATURY / WILGOTNOŚCI / PUNKTU ROSY AX Instrukcja obsługi

MIERNIK TEMPERATURY / WILGOTNOŚCI / PUNKTU ROSY AX Instrukcja obsługi MIERNIK TEMPERATURY / WILGOTNOŚCI / PUNKTU ROSY AX-5001 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup miernika temperatury, wilgotności i punktu rosy. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga łazienkowa Body Fit

Instrukcja obsługi Waga łazienkowa Body Fit Instrukcja obsługi Waga łazienkowa Body Fit Item No. 3410 Caso Body Fit 1 Oficjalny dystrybutor marki Caso Germany na terenie Polski TERABAJT Mateusz Reszka Kruszewska 23 15-641 Krupniki email: info@caso-germany.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Termo higrometr Oregon THGR 122NX. Nr produktu Strona 1 z 6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Termo higrometr Oregon THGR 122NX. Nr produktu Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termo higrometr Oregon THGR 122NX Nr produktu 646461 Strona 1 z 6 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór czujnika zdalnego Oregon Scientific (THGR122N / THGN122N). Produkt ten jest zgodny

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672433 Termohigrometr TFA 30.5024, zew. -40 do +70 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ALKOMAT CYFROWY MODEL: AL2 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Poręczny alkomat cyfrowy, bezustnikowy - przydatne urządzenie dla każdego kierowcy. Cechy produktu: Alkomat jest bardzo estetycznie

Bardziej szczegółowo

Wilgotnościomierz do drewna

Wilgotnościomierz do drewna Wilgotnościomierz do drewna Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wilgotnościomierza do drewna. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Wilgotnościomierz. Model MO210

Instrukcja Obsługi. Wilgotnościomierz. Model MO210 Instrukcja Obsługi Wilgotnościomierz Model MO210 Wstęp Gratulujemy zakupu wilgotnościomierza Extech MO210. Model MO210 umożliwia pomiar wilgotności w drewnie i materiałach budowlanych takich jak: płyty

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

PIROMETR AX Instrukcja obsługi

PIROMETR AX Instrukcja obsługi PIROMETR AX-6520 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa.. 3 2. Uwagi... 3 3. Opis elementów miernika.. 3 4. Opis wyświetlacza LCD. 4 5. Sposób pomiaru 4 6. Obsługa pirometru..

Bardziej szczegółowo

testo Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 410-1 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101405 Strona 1 z 9 Opis produktu W skrócie 1. Nasadka ochronna: pozycja wyjściowa 2. Wirnik 3. Czujnik temperatury 4. Wyświetlacz 5. Przyciski kontrolne 6.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic

Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 396350 Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic 5005-0105 Strona 1 z 7 1. Wprowadzenie Drogi kliencie, Dziękujemy bardzo za zakup jednego z naszych produktów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga MM-810 BLT Veje

Instrukcja obsługi Waga MM-810 BLT Veje Instrukcja obsługi Waga MM-810 BLT Veje 1. Właściwości i funkcje wagi Pomiar masy ciała Możliwość błyskawicznego wysyłania wyników pomiaru do telefonów i tabletów systemami Android i i OS (Apple) Współpraca

Bardziej szczegółowo

Jednostka wagi (kg) Jednostka objętości (ml) Jednostka objętości (fl oz) Jednostka wagi (lb:oz) Tryb ważenia Tryb objętości mleka Tryb objętości wody

Jednostka wagi (kg) Jednostka objętości (ml) Jednostka objętości (fl oz) Jednostka wagi (lb:oz) Tryb ważenia Tryb objętości mleka Tryb objętości wody MASSE PL INFORMACJE O PRODUKCIE I INSTRUKCJE Dziękujemy za zakupienie produktu marki Lamart, nazwanej od Piera Lamarta WŁAŚCIWOŚCI 1. Wskaźnik objętości wody i mleka 2. Dwa przełączalne systemy jednostek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Proszę otworzyć pokrywę pojemnika na baterie, znajdującego się po spodniej stronie wagi, jeśli

Instrukcja obsługi. Proszę otworzyć pokrywę pojemnika na baterie, znajdującego się po spodniej stronie wagi, jeśli 10819589 Waga analityczna XL Instrukcja obsługi Baterie Do zasilania wagi potrzebne są baterie w jednym, z podanych niżej typów: a) 1 x 3V CR2032 bateria litowa. Przed użyciem należy usunąć krążek izolacyjny.

Bardziej szczegółowo

Dalmierz laserowy LRF1 Nr produktu 000418954

Dalmierz laserowy LRF1 Nr produktu 000418954 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dalmierz laserowy LRF1 Nr produktu 000418954 Strona 1 z 6 Instrukcja obsługi Dalmierz laserowy LRF1 1. Wstęp Dalmierz laserowy jest przenośnym urządzeniem, łączącym w sobie lornetkę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Opis produktu: Kompaktowy termohigrometr LVT 15 służy do pomiaru temperatury powietrza oraz względnej wilgotności powietrza (RH). Na podstawie tych pomiarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ciśnieniomierz nadgarstkowy Scala

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ciśnieniomierz nadgarstkowy Scala INSTRUKCJA OBSŁUGI Ciśnieniomierz nadgarstkowy Scala Wprowadzenie Dziękujemy za decyzję kupna ciśnieniomierza SC 6400 firmy SCALA Electronic GmbH. Aby móc wykorzystać wszystkie zalety urządzenia, należy

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Instrukcja obsługi Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

SOLID CERAMIC HAIR STYLER

SOLID CERAMIC HAIR STYLER SOLID CERAMIC HAIR STYLER Straigth & Curls HS 3830 POLSKI A C E A B D F 2 BEZPIECZEŃSTWO Podczas uruchamiania urządzenia należy przestrzegać następujących wskazówek: 7 Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

Lampki solarne LED. Produkt nr: Strona 1 z 5

Lampki solarne LED. Produkt nr: Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampki solarne LED Produkt nr: 578229 Strona 1 z 5 Korzystanie z Instrukcji Poniższa instrukcja odnosi się tylko do tego produktu i zawiera ważne Informacje dotyczące korzystania z produktu

Bardziej szczegółowo

Dotykowy/bezdotykowy tachometr cyfrowy AX Instrukcja obsługi

Dotykowy/bezdotykowy tachometr cyfrowy AX Instrukcja obsługi Dotykowy/bezdotykowy tachometr cyfrowy AX-2901 Instrukcja obsługi Wstęp Urządzenie to może być wykorzystywane do dokładnego pomiaru prędkości obrotowej (Obr/min) i prędkości liniowej. Żeby wykonać pomiar

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI (do drewna i materiałów budowlanych) EM 4807 OPIS OGÓLNY Ten przyrząd może być stosowany do pomiaru poziomu wilgotności piłowanego drewna, tarcicy, parkietu (także

Bardziej szczegółowo

WAGA ŁAZIENKOWA: 7 FUNKCJI

WAGA ŁAZIENKOWA: 7 FUNKCJI WAGA ŁAZIENKOWA: 7 FUNKCJI INSTRUKCJA OBSŁUGI 320201 Dziękujemy za wybranie naszej elektronicznej, nowoczesnej wagi, zapewniającej korzystanie z 7 przydatnych funkcji pomiaru. Aby zapewnić prawidłowe,

Bardziej szczegółowo

PIROMETR Z SONDĄ TEMPERATURY AX Instrukcja obsługi

PIROMETR Z SONDĄ TEMPERATURY AX Instrukcja obsługi PIROMETR Z SONDĄ TEMPERATURY AX-5002 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup pirometru z sondą temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo

Aparat cyfrowy dla dzieci

Aparat cyfrowy dla dzieci Aparat cyfrowy dla dzieci Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup aparatu cyfrowego dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Instrukcja użytkownika 1-minutowa instalacja plug & play SZANOWNI PAŃSTWO! Dziękujemy za zakup urządzenia Wireless Phone Jack i/lub

Bardziej szczegółowo

PODPOWIEDZI DLA UŻYTKOWNIKA

PODPOWIEDZI DLA UŻYTKOWNIKA Szanowny Kliencie, Zapraszamy do użytkowania wagi KARDIO-TEST monitorującej zawartość tkanki tłuszczowej / wody w organizmie. Nasz wyrób został opracowany w sposób pozwalający sprawdzać zawartość tkanki:

Bardziej szczegółowo

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

Ważne wskazówki bezpieczeństwa 12308227 Stacja pogodowa 4-WB212 Uwaga wstępna Przed pierwszym skorzystaniem z urządzenia należy się zapoznać z odpowiednimi wskazówkami, zawartymi w niniejszej instrukcji nawet wtedy, gdy jesteś zaznajomiony

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

testo 460 Instrukcja obsługi

testo 460 Instrukcja obsługi testo 460 Instrukcja obsługi pl 2 Krótka instrukcja obsługi Krótka instrukcja obsługi testo 460 1 Nakładka ochronna: Pozycja wyjściowa 2 Fototranzystor 3 Wyświetlacz 4 Przyciski sterujące 5 Przedział na

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę Conrad

Zegarek na rękę Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672290 Zegarek na rękę Conrad Strona 1 z 5 Przeznaczenie Zegarek ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu oraz daty sygnalizowanej poprzez czerwone diody LED. Żółte diody

Bardziej szczegółowo

Czujnik temperatury/wilgotności Oregon THGR 810, zew. -30 do +60 C, wilg. 5 do 95%

Czujnik temperatury/wilgotności Oregon THGR 810, zew. -30 do +60 C, wilg. 5 do 95% INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672187 Czujnik temperatury/wilgotności Oregon THGR 810, zew. -30 do +60 C, wilg. 5 do 95% Strona 1 z 6 Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie Czujnika temperatury i wilgotności

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik temperatury

Cyfrowy miernik temperatury Cyfrowy miernik temperatury MS6502 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Środowisko pracy...

Bardziej szczegółowo

Wodoodporna poduszka masująca

Wodoodporna poduszka masująca Wodoodporna poduszka masująca Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wodoodpornej poduszki masującej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczna waga precyzyjna HW945

Instrukcja obsługi. Elektroniczna waga precyzyjna HW945 1 9 Spis treści Instal a cj a...4 Obsł u g a...5 Czys z c z e n i e i kon s e r w a c j a...8 Ozn a c z e n i e CE i deklara cj a zgo d n oś ci...9 Dan e tech ni c z n e...9 2 9 Elementy i funkcje Uwaga:

Bardziej szczegółowo

ANEMOMETR Z TERMOMETREM CHY

ANEMOMETR Z TERMOMETREM CHY INSTRUKCJA OBSŁUGI ANEMOMETR Z TERMOMETREM CHY 360 CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 1. CECHY KONSTRUKCYJNE I UŻYTKOWE...3 2. OPIS TECHNICZNY...3 2.1. Charakterystyka ogólna...3

Bardziej szczegółowo

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m Nr produktu 00751274 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Produkt ten jest używany do wykrywania poziomu wody. Składa się

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny TFA , 30cm, energooszczędny

Zegar ścienny TFA , 30cm, energooszczędny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672484 Zegar ścienny TFA 60.3505, 30cm, energooszczędny Strona 1 z 5 Funkcje - Nowość: zegar sterowany drogą radiową z cichym ruchem wskazówek - Z Druga wskazówką - Obudowa

Bardziej szczegółowo

Termometr wewnętrzny / zewnętrzny z alarmem. Instrukcja obsługi. Środki bezpieczeństwa. Nr produkt:

Termometr wewnętrzny / zewnętrzny z alarmem. Instrukcja obsługi. Środki bezpieczeństwa.  Nr produkt: Termometr wewnętrzny / zewnętrzny z alarmem Instrukcja obsługi Nr produkt: 646222 Wersja 07/06 Termometr z alarmem przeznaczony jest do wyświetlania temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. Zapisuje ekstremalne

Bardziej szczegółowo

Dalmierz laserowy INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 10

Dalmierz laserowy INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dalmierz laserowy Nr produktu 826512 Strona 1 z 10 1. Elementy obsługi A. Wyświetlacz B. Przycisk MEAS C. Przycisk + D. Przycisk Powierzchnia/Objętość E. Przycisk Countdown/Podświetlenie

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniomierz Nr art Oznaczenie elementów.

Ciśnieniomierz Nr art Oznaczenie elementów. Ciśnieniomierz Nr art. 860169 Oznaczenie elementów. 1. Przycisk M (trybu działania). 2. Wyświetlacz LCD. 3. Przycisk Start/Stop. 4. Przycisk wywołania pamięci. 5. Przycisk przewijania wartości do przodu/do

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DOT. BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIA DOT. BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTA WAGA FITNESS Z WZOREM INSTRUKCJA OBSŁUGI PL Dziękujemy Państwu za zakup tego wyrobu. Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać

Bardziej szczegółowo

ul. Traktorowa Łódź NIP tel fax

ul. Traktorowa Łódź NIP tel fax ul. Traktorowa 143 91-203 Łódź NIP 732 10 04 353 tel. +48 42 714 36 00 fax. +48 42 288 46 68 www.novamed.pl 1. SZYBKIE PRZEPROWADZENIE POMIARU. 1. Naciśnij przycisk POWER znajdujący się nad wyświetlaczem.

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550

Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550 Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550 Instrukcja obsługi 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała, a także uniknąć uszkodzenia miernika lub testowanego

Bardziej szczegółowo

Wskazania odległości: 1. Poza zakresem kalibracji (CT-3060>1000), "1- - -" będzie wyświetlane

Wskazania odległości: 1. Poza zakresem kalibracji (CT-3060>1000), 1- - - będzie wyświetlane 3. Bieżące wartości będą wyświetlane na wyświetlaczu LCD przez 1 sek i następnie będzie wyświetlona wartość 706. 4. Po 2 sek pojawi się na wyświetlaczu LCD tekst "SA" oznacza to, że obecny wynik kalibracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko)

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita

Bardziej szczegółowo

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach.

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach. Termometr radiowy. Nr zam. 100255 Instrukcja obsługi. Wprowadzenie. System składa się z jednostki odbiorczej i oddzielnego nadajnika. Dodatkowo nadajnik może współpracować z dwoma innymi jednostkami nadawczymi

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Radiowa stacja pogodowa WD4005 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Radiowa stacja pogodowa WD4005 Instrukcja obsługi Nr produktu: Radiowa stacja pogodowa WD4005 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672410 1. CZĘŚCI SKŁADOWE 1.1 ODBIORNIK GŁÓWNY Panel przedni Panel tylni WYŚWIETLACZ Dzień 2 (jutro) Dzień 3 Dzień 4 1.2 NADAJNIK 2. URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

50226 FRECHEN tel. 22/ , ,

50226 FRECHEN tel. 22/ , , PRODUCENT: DYSTRYBUTOR: STYLE FITNESS GMBH DEL SPORT SP. Z O. O. JOHNSON HEALTH TECH. ul. SYROKOMLI 16 ELISABETHSTRABE 2 03-335 WARSZAWA 50226 FRECHEN tel. 22/ 8110102, 8110739, 6744142 e-mail: delsport@delsport.com.pl

Bardziej szczegółowo

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX-5003 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup dwukanałowego miernika temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI Figure 1 28/11/2012 2 Velleman 1. Wstę DB4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Termometr z czujnikiem Medel HAND

Termometr z czujnikiem Medel HAND Termometr z czujnikiem Medel 1 1. SZYBKIE PRZEPROWADZENIE POMIARU. 1. Naciśnij przycisk POWER znajdujący się nad wyświetlaczem. Termometr z czujnikiem 2. Usłyszysz dwa krótkie sygnały dźwiękowe, gdy urządzenie

Bardziej szczegółowo

Feuchtigkeits-Detector Moisture detector. Instrukcja obsługi... 34

Feuchtigkeits-Detector Moisture detector. Instrukcja obsługi... 34 Feuchtigkeits-Detector Moisture detector MD Instrukcja obsługi... 34 WSTĘP Instrukcja obsługi Detektor wilgotności to przydatny przyrząd służący do określania zawartości wilgoci w drewnie lub materiałach

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BC- 1000

INSTRUKCJA OBSŁUGI BC- 1000 INSTRUKCJA OBSŁUGI BC- 1000 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup naszego sprzętu. Mamy nadzieję, że spełni on Państwa oczekiwania. Instrukcja obsługi przedstawia procedury konfiguracji i zarys najważniejszych

Bardziej szczegółowo