Dotacje vs Pożyczki dziś, jutro, wkrótce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce"

Transkrypt

1 Dotacje vs Pożyczki dziś, jutro, wkrótce PNO is market leader in innovation financing, with a special focus on grants. Our service model aims at supporting companies, public organizations and partnerships in their efforts to obtain grants and other financial resources for their innovations, and at boosting the effects of these organizations innovative work. Beata Maczyszyn PNO Consultants PNO works with expert teams, among others in the area of Energy, Life Sciences & Healthcare, Logistics, High Tech and EU grants.

2 PNO KIM JESTEŚMY Jesteśmy częścią wiodącej europejskiej firmy consultingowej: 12 krajów od ponad 29 lat na rynku ponad 400 konsultantów w całej Europie siedziby we wszystkich krajach Unii Europejskiej skupieni na pozyskiwaniu środków publicznych W Polsce: 3 biura (Warszawa, Kraków, Rzeszów) 30 doświadczonych konsultantów

3 PNO NASI PARTNERZY Członkostwo: Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska British Polish Chamber of Commerc Niderlandzko Polska Izba Gospodarcza Klaster Innowacji Transportowych Klaster Gospodarki Odpadowej Współpraca: Krajowa Izba Gospodarcza Izba Gospodarcza Ciepłowników Polskich Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Gdański Park Naukowo- technologiczny Polsko Niemiecka Izba

4 WYBRANE REFERENCJE DORADCZE

5 CENTRUM ZARZĄDZANIA DOTACJAMI DOTACJE KRAJOWE DOTACJE UE DOTACJE NORWESKIE DOTACJE BRUKSELSKIE

6 ŹRÓDŁA WSPARCIA DOTACJE KRAJOWE UE- STRUKTURALNE NORWESKIE BRUKSELSKIE REGIONALNE OGÓLNOPOLSKIE NFOŚIGW, NCBIR, PARP, MINISTERWTO URZĄD MARSZAŁKOWSKI NFOŚIGW, NCBIR, PARP, MINISTERSTWO MINISTERSTWO BĄDŹ ORGANY CENTRALNE KOMISJA EUROPEJSKA BĄDŹ AGENCJE

7 HARMONOGRAM DOTACYJNY UE Okres programowy Alokacja 67 mld Euro Dotacje do 90% Innowacje wczoraj dziś UE Okres przejściowy 2014r. dostępne konkursy ze środków krajowych oraz innych (norweskie, brukselskie) UE Okres programowy Alokacja 73 mld Euro Pożyczki preferencyjne B+R jutro wkrótce Pierwsze nabory 2014/ 2015r. Aplikowanie z gotowymi propozycjami inwestycji

8 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE SPEŁNIENIE WYMOGÓW KONKURSOWYCH KRYTERIUM OBLIGATORYJNE ZZLEŻNE JEST OD RODZAJU KONKURSU WARUNKI: POZIOM INNOWACYJNOŚCI (SKALA ŚWIATOWA, EUROPEJSKA), WIELKOŚĆ ENERGETYCZNA ŻRÓDŁA, WIELKOŚĆ ZUŻYWANEJ ROCZNIE ENERGII, ILOŚĆ PRODUKOWANYCH ODPADÓW/ ŚCIEKÓW, KONIECZNOŚĆ WYKONANIA B+R, RODZAJ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH WARUNKI BRZEGOWE: MIN I MAX WARTOŚĆ INWESTYCJI, MIN I MAX WARTOŚĆ DOTACJI, RODZAJ WSPARCIA: DOTACJA/ POŻYCZKA, % WSPARCIA GOTOWOŚĆ DO REALIZACJI MINIUM DECYZJA ŚRODOWISKOWA CZĘSTO KONIECZNE JUŻ POZOWLENIE NA BUDOWĘ CZĘSTO MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁOŻENIA UPRAWOMOCNIONNEGO POZWOELNIA NA BUDOWĘ PODCZAS PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW BENEFICJENTA CZY SPÓŁKA JEST MŚP, CZY DUŻYM PRZEDSIĘBIORSTWEM- LICZBA PRACOWNIKÓW ORAZ OBRÓT POWIĄZANIA KAPITAŁOWE MOŻLIWOŚĆ ZAŁOŻENIA SPÓŁKI CELOWEJ, JEŻELI BRAK WYMOGU DZIAŁALNOŚCI PRZEZ OSTATNI ROK PODATKOWY MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU ISTNIEJĄCEJ SPÓŁKI ROZPOCZĘCIE REALIZACJI INWESTYCJI ZALEŻY OD RODZAJU I WYMOGÓW KONKURSOWYCH CZĘSTO KWALIFIKACJA KOSZTÓW ROZPOCZYNA SIĘ NASTĘPNEGO DNIA PO ZŁOŻENIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU NIE POWINNO SIĘ PODPISYWAĆ UMÓW Z PODWYKONAWCAMI NIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSKU NA INWESTYCJE ROZPOCZĘTĄ/ ZAKOŃCZONĄ PRACE PRZEDREALIZACYJNE MOŻLIWOŚĆ PONOSZENIE KOSZTÓW INWESTCYJNYCH PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU O DOFINANSOWANIE KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM FORMLANO- PRAWNYM INWESTYCJI: POZYSKANIE NIEZBĘDNYCH POZOWLEŃ, WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ZAKUP GRUNTU WIDEŁKI CZASOWE PODAJĄCE TERMIN OBOWIĄZYWANIA KWALIFIKWACJI KOSZTÓW W NIEKTÓRYCH PROGRAMAACH OD 2012R.

9 FUNDUSZE STRUKTURALNE UE

10 ZMIANY W DYSPONOWANIU ŚRODKAMI UE Polska: 73 miliardów euro na Środki zostaną rozdysponowane pomiędzy 5 programów centralnych, 1 ponadregionalny oraz 16 regionalnych Duży nacisk na stymulowanie innowacyjności polskich przedsiębiorstw Intensywność wsparcia skierowana do firm z sektora MŚP Dotacje dla dużych przedsiębiorstw wspierające działania zmierzające do dostosowania się do wymogów UE Plany przesunięcia formy dotacji bezzwrotnej w stronę pomocy zwrotnej tj. preferencyjne pożyczki Wzrost roli regionów w kształtowaniu programów dotacyjnych

11 OBSZARY PRIORYTETOWE

12 POŻYCZKA PREFERENCYJNA? Czym jest pożyczka preferencyjna? Pożyczka preferencyjna to zwrotna forma dotacji. Dotacją w pożyczce preferencyjnej jest różnica w oprocentowaniu pomiędzy pożyczką z Instytucji a bankiem. Dlaczego pożyczka a nie dotacja? Chęć zwiększenia efektywności wykorzystania unijnych funduszy rozwojowych. Pula pieniędzy w funduszach unijnych będzie mogła być zwielokrotniona. Większe szanse na to, że unijne wsparcie faktycznie przyczyni się do rozwoju gospodarczego, pójdzie na projekty, które są najbardziej sensowne ekonomicznie i gwarantują, iż przyznane środki zostaną pomnożone.

13 CZY POŻYCZKA PREFERENCYJNA SIĘ OPŁACA? BOCIAN_Inwestycja PV 3 MW Wartość inwestycji [PLN] Wartość kredytu (min 2mln, max 75%) [PLN] Oszczedności z tyt. skorzystania z programu BOCIAN, w tym oszczędności z tyt.: [PLN] odsetek [PLN] prowizji [PLN] POŻYCZKA - BOCIAN KREDYT INWESTYCYJNY Suma odsetek [PLN] Suma odsetek [PLN] Prowizja [PLN] 0 Prowizja [PLN] Łączne koszty [PLN] Łączne koszty [PLN] Długość okresu pożyczkowego - lata [no of years] 15,0 Długość okresu kredytowego - lata [no of years] 15,0 Liczba rat kapitałowych [no of months] 53,0 Liczba rat kapitałowych [no of months] 53 Wartość pożyczki % 75% Wartość kredytu % 75% Warunki cenowe Warunki cenowe oprocentowanie pożyczki [%] 2,50% oprocentowanie kredytu [%] 4,50% WIBOR 3M [%] 2,50% WIBOR 3M [%] 2,50% marża [%] 0,00% marża [%] 2,00% oprocentowanie miesięczne [%] 0,21% oprocentowanie miesięczne [%] 0,38% prowizja za uruchomienie [%] 0,00% prowizja za uruchomienie [%] 0,70% kwartalna rata spłaty kapitału [PLN] kwartalna rata spłaty kapitału [PLN]

14 POIiŚ DOTACJE UE Nazwa Programu Fundusz Instytucja Zarządzająca POWER (Wiedza, Edukacja, Rozwój) POIR ( Inteligentny Rozwój) PO PW (Polska Wschodnia) Programy EWT (Europejskiej Współpracy Teryt.) PO PT ( Pomoc Techniczna) EFS, EFRR EFRR MRR Program Rozwoju Polska Cyfrowa [nowy] 16 RPO EFS, EFRR Marszałek Województwa PROW EFRROW MRiRW Program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich EFMR MRiRW

15 Alokacje r Alokacja w mln Euro ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 1 946,00 EUR 570,00 EUR 2 000,00 EUR 0 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko bis Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój Program Operacyjny Polska Cyfrowa Program Operacyjny Pomoc Techniczna Program Operacyjny Polska Wschodnia Regionalne Programy Operacyjne(z Mazowszem)

16 NOWY NIŻSZY POZIOM DOFINANSOWAŃ 2014

17 ZARYS PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: Promocja OZE i efektywności energetycznej Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Rozwój i zwiększony dostęp do infrastruktury transportowej Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Program Operacyjny Pomoc Techniczna: Krajowy program operacyjny o najmniejszej alokacji, ale wspierający realizację całej polityki spójności w Polsce Budowa i utrzymanie potencjału systemu instytucji zaangażowanych w administrowanie funduszami europejskimi Horyzontalne wsparcie beneficjentów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych projektów Działania służące odpowiedniej promocji i informowaniu o funduszach europejskich możliwych do pozyskania przez Polskę

18 ZARYS PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Program Operacyjny Inteligentny Rozwój: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa i konsorcja naukowo-przemysłowe Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Zwiększanie potencjału naukowo-badawczego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, edukacji, gospodarki Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Osoby młode na rynku pracy Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Polska Cyfrowa: Ograniczanie różnic w dostępie do szerokopasmowego Internetu Poprawa cyfrowej efektywności funkcjonowania administracji rządowej Poprawa dostępności informacji sektora publicznego oraz zasobów publicznych

19 ZARYS PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Program Operacyjny Polska Wschodnia: Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych

20 ZARYS PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Regionalny Program Operacyjny Celem regionalnej pomocy publicznej jest pobudzenie długookresowego rozwoju obszarów charakteryzujących się najniższym poziomem PKB na jednego mieszkańca, a zatem znajdujących się w najbardziej niekorzystnym położeniu. dokument, który określa działania i obszary wsparcia w nowej perspektywie finansowej programów operacyjnych, w tym jeden przejściowy program operacyjny dla województwa mazowieckiego, które jako jedyny region Polski nie zalicza się do regionów słabo rozwiniętych (wielkość PKB na mieszkańca jest wyższe niż 75 proc. średniej unijnej) Na realizację programów zostanie przeznaczone około 60 proc. funduszy strukturalnych: EFRR i EFS.

21 FUNDUSZE KRAJOWE

22 STRATEGIA NFOŚiGW Strategia działania NFOŚiGW na lata z perspektywą do 2020 r. rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej, poprawę efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, zapobieganie powstawaniu oraz poprawę efektywności gospodarowania odpadami, promocję nowych wzorców konsumpcji oraz zapobieganie zmianom klimatu. Strategia działania NFOŚiGW na lata z perspektywą do 2020 r. Cel generalny to poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku. Jego realizacja prowadzona jest w ramach czterech priorytetów środowiskowych: PRIORYTET 1: ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi. PRIORYTET 2: racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. PRIORYTET 3: ochrona atmosfery. PRIORYTET 4: ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.

23 DOTACJE z NFOŚiGW w 2014r. Kto może ubiegać się o dofinansowanie? jednostki samorządu; przedsiębiorcy świadczący usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego; Przedsiębiorcy. Ogólne zasady udzielania dofinansowania dofinansowywane są projekty przynoszące efekt ekologiczny; zakres zadań i kierunki dofinansowania są określone w programach priorytetowych; dofinansowanie może być udzielone tylko na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; o przyznaniu dofinansowania decyduje Zarząd lub Rada Nadzorcza; najważniejszym kryterium jest planowany efekt ekologiczny; wypłata i rozliczenie środków następuje po przedstawieniu przez beneficjenta dokumentów potwierdzających poniesione koszty przedsięwzięcia.

24 Formy dofinansowania nisko oprocentowane pożyczki preferencyjne (w niektórych programach z możliwością częściowego umorzenia); dotacje, w tym: - dopłaty do oprocentowania pożyczek; - częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych; - dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji; - dofinansowanie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji. Poziom dofinansowania udzielanego przez NFOŚiGW określony jest w każdym w programie priorytetowym. Zwykle wymagany jest także określony wkład własny beneficjenta. Tryb rozpatrywania Aplikowanie o dofinansowanie może odbywać się w trybie ciągłym lub konkursowym. W trybie naboru ciągłego, wnioski przyjmowane są i rozpatrywane na bieżąco, aż do wyczerpania środków przewidzianych w danym programie priorytetowym. W naborze wniosków w trybie konkursowym sposób postępowania określa Regulamin konkursu, który jest zatwierdzany przez Zarząd oraz publikowany na stronie internetowej wraz z ogłoszeniem o naborze wniosków.

25 Lista programów priorytetowych 2014 w NFOŚiGW 1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi: 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych 2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi: 2.1. Racjonalna gospodarka odpadami 2.2. Ochrona powierzchni ziemi 2.3. Geologia i geozagrożenia 2.4. Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 3. Ochrona atmosfery 3.1. Poprawa jakości powietrza 3.2. Poprawa efektywności energetycznej 3.3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 3.4. System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) 4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów 4.1. Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo 5. Wsparcie międzydziedzinowe 5.1. Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ekologicznej państwa 5.2. Zadania wskazane przez ustawodawcę 5.3. Wspieranie działalności monitoringu środowiska 5.4. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków 5.5. Edukacja ekologiczna 5.7. SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW 5.8. Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki 5.9. Gekon Generator Koncepcji Ekologicznych

26 3.2 część 4) Inwestycje energooszczędne w MŚP z NFOŚiGW PROGRAM Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach Realizacja inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2. RODZAJ DOFINANSOWYWANYCH PROJEKTÓW 1. Przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej, polegające na zakupie. Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza euro. 2. Przedsięwzięcia inwestycyjne w poprawę efektywności energetycznej, bazujące na rozwiązaniach indywidualnych i osiągające min. 20% oszczędności energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć euro. 3. Przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji budynku/ów pozostających w dysponowaniu beneficjenta, w wyniku której zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć euro. 4. Inwestycje polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, w tym m. in. fotowoltaiki, w istniejących obiektach wykorzystujących konwencjonalne źródła energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć euro. WNIOSKODAWCY Zarejestrowane w Polsce mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa(zwane MŚP). TERMIN KONKURSU Planowany na początku III kwartał 2014r. Nabór wniosków o dotacje NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym. FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Pożyczka z dotacją na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych. wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów udzielane są w ramach limitu przyznanego bankowi przez NFOŚiGW.

27 NFOŚiGW 3.3. część 1) BOCIAN RODZAJ DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW Projekty związane z ograniczeniem lub uniknięciem emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, czyli budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii. TERMIN Wnioski będą przyjmowane w terminie od r. do r. WYMAGANIA złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub posiadanie pozwolenia, promesa koncesji Prezesa URE (o ile jest wymagana), umowy na odbiór energii, wiarygodny montaż finansowy- środki własne, kredyt, promesa. WNIOSKODAWCY Przedsiębiorcy na terenie RP. FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Dofinansowanie w formie pożyczki od 30% do75% kosztów kwalifikowanych (min 2 mln, max 40mln pln), bez możliwości umorzenia. Warunki: oprocentowanie WIBOR 3M-100 pkt bazowych, nie mniej niż 2%, okres finansowania nie dłuższy niż 15 lat. PRZYKŁADOWE RODZAJE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH Okres kwalifikowalności kosztów od r. do : prace przygotowawcze, dokumentacja techniczno- technologiczna, środki trwałe, koszt montażu i uruchomienia, patenty/ licencje etc. Rodzaj dofinansowanych projektów Moc minimalna Dopuszczalne moce Moc maksymalna Intensywność dofinansowania Max koszt jednostkowy [mln pln/ MW] Elektrownie wiatrowe 3 MWe do 30 % 6,3 Systemy fotowoltaiczne 200 kwp 1 MWp do 75 % 10,0 Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych 5 MWt 20 MWt do 50 % 3,7 Małe elektrownie wodne 5 MW do 50 % 25,0 Źródła ciepła opalane biomasą 20 MWt do 30 % 8,6 Biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego Instalacji wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej Wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę 300 kwe 2 MWe do 75% 16,0 5 MWe do 75 % do 75% 16,0 7,5 mln zł /1 MWe dla ORC 20 mln /1 MWe

28 NFOŚiGW 5.5 Edukacja ekologiczna CEL PROGRAMU Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Cele szczegółowe: a. Kształtowanie ekologicznych zachowań społeczeństwa; b. Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej; c. Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska lub wystąpiły klęski żywiołowe. RODZAJ DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW 1. Programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno edukacyjne, 2. Szkolenia, warsztaty, wydawnictwa, konkursy, przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę ekologiczną, seminaria, kongresy i konferencje o zasięgu krajowym i międzynarodowym; 3. Realizacja filmów, cyklicznych programów telewizyjnych i radiowych; 4. Promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz edukacja prowadzona na łamach 5. Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej; 6. Działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska lub wystąpiły klęski żywiołowe. TEAMTYKA PRIORYTETOWA Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa w zakresie: a) gospodarki odpadami komunalnymi; b) ochrony atmosfery i klimatu; c) różnorodności biologicznej lub gospodarowania na obszarach prawem chronionych; d) ochrony środowiska w procesie gospodarowania zasobami; e) profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży; f) ochrony wód i gospodarki wodnej; TERMIN Planowany termin naboru w ciągu 2 miesięcy. WYMAGANIA Przedsięwzięcie ma zasięg ponadregionalny - co najmniej 3 województwa WNIOSKODAWCY Podmioty podejmujące realizację niniejszych przedsięwzięć. FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Dofinansowanie w formie dotacji- potencjalnie maksymalnie do 85%. PRZYKŁADOWE RODZAJE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH Koszty promocji i informacji, koszty przygotowania konferencji, szkoleń, konkursów, imprez upowszechniających wiedzę ekologiczną, koszty wynajmu sali, nagrody, koszty podróży i transportu, zakwaterowania i wyżywienia, koszty wynagrodzeń związanych z realizacją, założenie i obsługa strony internetowej, koszty badania opinii publicznej, itp.

29 5.8. Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki z NFOŚiGW CZĘŚĆ 1) AUDYT ENERGETYCZNY/ ELEKTROENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA Rodzaj dofinansowywanych projektów Audyty energetyczne i elektroenergetyczne: audyty energetyczne procesów technologicznych, audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych, audyty energetyczne źródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu, audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych ibudynków. odnawialne źródła energii w tym systemy geotermalne, kolektory słoneczne, pompy ciepła; modernizacja wewnętrznych sieci grzewczych, wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych; budowa/modernizacja własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji. Forma i wysokość dofinansowania 1. minimalny koszt 5 mln zł; 2. kwotapożyczki:od0,3mlndo90mlnzł; Forma i wysokość dofinansowania- dotacja do 70 % kosztów kwalifikowanych. CZĘŚĆ 2) ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej poprzez: energooszczędne systemy napędowe, energooszczędne silniki, falowniki do pomp i wentylatorów, wewnętrzne sieci przesyłowe energii, w tym ograniczenie przepływów mocy biernej, odnawialne źródła energii w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, itd. Technologie racjonalizacji zużycia ciepła poprzez np.: izolacje i odwadnianie systemów parowych, rekuperacja i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń; 3. wysokość pożyczki: do 75 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia; 4. oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 3M pkt. bazowych(aleniemniejniż2,5%wskaliroku)przezokresdo10 lat Wnioskodawcy i warunki konkursu 1. Przedsiębiorstwo, które w roku poprzedzającym złożenie wniosku zużyło minimum 20 GWh energii; 2. Wykonany audyt energetyczny lub elektroenergetyczny (w ramach części 1 EWE bądź we własnym zakresie), wskaże możliwość oszczędności w zużyciu energii nie mniej niż 7%; Termin konkursu Od r. do r.

30 5.8 część 3) E-KUMULATOR z NFOŚiGW Co to jest E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu? Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko poprzez ekologiczną gospodarkę odpadami i spalinami. Wymóg: Moc nominalna każdego źródła ciepła w ramach projektu jest nie mniejniż1mw. Łączna moc nominalna źródła spalania pomiędzy: 20 MW- 40 MW. Rodzaj dofinansowywanych projektów Kwalifikowane projekty opisane są w trzech obszarach tematycznych: I Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych Przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. Wymóg: Zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego na jednostkę produkcji finalnej (Mg/jedn. produkcji lub m3/jedn. produkcji) niemniejniż15%. Zmniejszenie zużycia wody na jednostkę produkcji finalnej (m3/jedn. produkcji) Nie mniej ni15%. II Ograniczanie szkodliwych emisji do atmosfery Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw, do wymogów określonych dla krajowych wymagań emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub wynikających z konkluzji dotyczącej BAT. III Energetyczne wykorzystanie przemysłowych osadów ściekowych iodpadów Przedsięwzięcia służące m.in. energetycznemu wykorzystaniu przemysłowych odpadów (w tym osadów ściekowych), których produktem końcowym będzie energia cieplna i/lub elektryczna. Wymóg: Maksymalna moc instalacji dla termicznego przekształcania przemysłowych odpadów nie przekracza 3 MW. Wnioskodawcy- Przedsiębiorcy. Termin konkursu Od r. do r. Forma i wysokość dofinansowania Forma- preferencyjna pożyczka: maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych z możliwością umorzenia w formie dotacji do 15% oprocentowanie nie mniej niż 2,5% kwotapożyczki:od0,3mlnzłdo50mlnzł okres finansowania nie dłuższy niż 10 lat. Kwalifikowalnoścć kosztów od r. do r.

31 5.9. Gekon Generator Koncepcji Ekologicznych CotojestGEKON? Hybryda NCBiR oraz NFOŚiGW. Wsparcie przedsięwzięć dwuetapowych: badawczo-rozwojowych wraz z planami wdrożenia wyników przeprowadzonych badań w zakresie koncepcji proekologicznych. Rodzaj dofinansowywanych projektów W ramach programu można opracować i wdrożyć innowacyjne, proekologiczne rozwiązania (np. technologia, produkt) w pięciu obszarach tematycznych: 1. Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego. 2. Efektywność energetyczna i magazynowanie energii. 3. Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód. 4. Pozyskiwanie energii z czystych źródeł. 5. Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów. Warunki konkursu Wsparcie przeznaczone będzie dla inwestycji, składających się z dwóch etapów: a. faza badawczo-rozwojowa- opracowanie rozwiązań proekologicznych, b. faza wdrożeniowa (komercjalizacja) opracowanych w fazie B+R rozwiązań. Nabór wniosków aplikacyjnych będzie dwustopniowy: 1. Procedura wniosku wstępnego; 2. Nabór wniosków właściwych. Ocena wniosku wstępnego będzie prowadzona przez NCBiR wspólnie z NFOŚiGW. Wśród kryteriów brane będą pod uwagę m.in.: poziom innowacyjności projektu, efekt ekologiczny projektu, możliwość wdrożenia projektu, w tym koncepcja wdrożenia efektów projektu badawczo-rozwojowego. Wnioskodawcy Konsorcja naukowo-przemysłowe oraz przedsiębiorcy. Termin konkursu Nabór wniosków planowany jest na II/III kwartał 2014r. Forma i wysokość dofinansowania Faza badawczo-rozwojowa: dotacja od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju prac i beneficjenta, od0,5mlnplndo10mlnpln Faza wdrożeniowa: dotacja od 30% do 70% kosztów w zależności od lokalizacji inwestycji i rodzaju beneficjenta, do 20 mln PLN na projekt, lecz nie więcej niż pięciokrotność kwoty dofinansowania fazy B+R.

32 FUNDUSZE NORWESKIE

33 CZYM SĄ FUNDUSZE NORWESKIE? Fundusze Norweskie to bezzwrotna pomoc finansowa dla nowych członków Unii Europejskiej. Środki pochodzą z trzech państw: Norwegii, Lichtensteinu i Islandii. Polska jest największym beneficjentem funduszy norweskich- od 2004 roku ponad 4,4 mld PLN na wsparcie projektów w takich dziedzinach jak: ochrona środowiska badanie naukowe wymiana kulturalna i ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego wspieranie społeczeństwa zwalczanie przemocy wsparcie wymiaru sprawiedliwości ochrona zdrowia. Fundusze norweskie przyczyniają się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w Europie oraz wzmacnianie współpracy dwustronnej.

34 Innowacje w zakresie zielonych technologii Kwalifikujące się projekty: Program ten może zapewnić wsparcie dla projektów, które opracowują i wdrażają działania w jednym lub więcej z następujących obszarów: 1. Opracowanie, wdrożenie i inwestycje w innowacyjne technologie przyjazne dla środowiska, 2. Rozwój produktów i usług ekologicznych Minimalna i maksymalna kwota dotacji na projekt: wynosi / euro. Czas trwania projektu: Projekty muszą być zakończone do 30 kwietnia 2017 r., który jest również datą określającą koniec okresu kwalifikowalności wydatków. Kwalifikowalność wydatków będzie zgodna z następującymi kategoriami: 3. Opracowanie i wdrożenie " bardziej ekologicznych procesów produkcyjnych, oraz 4. Szkolenia oraz podnoszenie świadomości jako poboczna aktywność związana z powyższymi działaniami. Kto może aplikować? Małe i średnie przedsiębiorstwa. Partnerami w projektach mogą być przedsiębiorstwa, organizacje badawcze oraz klastry, zarówno zpolski,jakiznorwegii. Dodatkowe warunki jakie muszą być spełnione przez Wnioskodawcę i Partnera(-ów): Wnioskodawca musi być działać przez okres co najmniej jednego roku podatkowego poprzedzającego aplikację, Pomoc regionalna- maksymalny poziom dofinansowania 70% Badania i Rozwój oraz Innowacje - eksperymentalny rozwój - maksymalny poziom dofinansowania w wysokości 45% plus premieibonusywewspółpracymśpz15%pod Pomoc na ochronę środowiska - maksymalny poziom dofinansowania w wysokości 55% Pomoc na szkolenia - 45% szkolenia specjalistyczne, szkolenia ogólne 80% Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP, maksymalnej wysokości 50% Termin naboru: do 28 maja 2014r. Główna działalność Wnioskodawcy jest ściśle związane z tematem składanego wniosku.

35 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania Zmniejszenie produkcji odpadów i emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi, polegające na modernizacji lub wymianie Okres kwalifikowalności wydatków Początek okresu kwalifikowalności projektu: od dnia podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu przez Komitet ds. Wyboru Projektów. istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla). Nie przewiduje się Kryteria wyboru projektów Zostanie przeprowadzona dwuetapowa weryfikacja wniosków: dofinansowania projektów polegających na budowie nowych źródeł ciepła lub budowie/modernizacji/wymianie źródeł zastępczych bądź awaryjnych, Minimalna wymagana wartość ograniczenia/uniknięcia emisji CO 2 /rokdlaprojektuwynosi100000mg/rok Dostępu(formalna, kwalifikowalności), w trakcie, której wnioski aplikacyjne weryfikowane są pod kątem spełniania kryteriów formalnych i kwalifikowalności; Selekcji (merytoryczno-techniczna), prowadzona zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet ds. Wyboru Projektów, w trakcie, której, wnioski aplikacyjne weryfikowane są m.in. pod Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie Uprawnionymi do składania wniosków są małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. kątem wykonalności, zasadności, efektywności ekonomicznej, innowacyjność, planowanego efektu ekologicznego, a także wpływu na środowisko oraz przyczyniania się do realizacji celów, rezultatów i wyników danego Programu. Poziom dofinansowania projektu Poziom dofinansowania dla projektu nie będzie wyższy niż 30% wartości kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż EUR, podczas gdy minimalna kwota dofinansowania wynosi EUR. Termin naboru: do r.

Przewodnik dla beneficjenta

Przewodnik dla beneficjenta Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik dla beneficjenta Samorządy Warszawa 2014 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Skutecznie i efektywnie wspieramy

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Płock, 3 luty 2014 r. Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI Finansowanie działań ujętych w PGN PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. lubelskiego na lata 2014-2020 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Ryszard Ochwat Pełnomocnik Zarządu ds. wdrażania PO IiŚ Międzynarodowe Targi Polagra Food

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Warszawa, 25.11.2014 Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel.

Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel. Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel.: 71 333 09 79 mail: rpapior@fos.wroc.pl Podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2

Bardziej szczegółowo

Geneza i założenia Programu GEKON. Efektywne wykorzystanie energii w dużych przedsiębiorstwach. Ekumulator - ekologiczny akumulator korzyści

Geneza i założenia Programu GEKON. Efektywne wykorzystanie energii w dużych przedsiębiorstwach. Ekumulator - ekologiczny akumulator korzyści Geneza i założenia Programu GEKON Efektywne wykorzystanie energii w dużych przedsiębiorstwach Ekumulator - ekologiczny akumulator korzyści Jan Wiater Wdrażanie technologii proekologicznych w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej 1 NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Dofinansowanie: - dotacja (30%

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa

Oferta programowa Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Irena Ryczkowska Paweł Bartoszewski Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw

Finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw Finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw Marcin Jamiołkowski Departament Przedsięwzięć Przemysłowych Wyzwalanie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa finansowa (wprowadzenie do dyskusji na IV sesji panelowej) Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Forum

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE Katedra Statystyki ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wiedza Gospodarka

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agnieszka Zagrodzka Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Plan prezentacji Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Artur Michalski Wiceprezes Zarządu XI Forum Nowej Gospodarki, Sesja: Efektywność Energetyczna

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Invest Expo, Katowice, 08.12.2014 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Doradca Zespół Strategii

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

Prosument i Bocian. Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce. w w w. n f o s i g w. g o v.

Prosument i Bocian. Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce. w w w. n f o s i g w. g o v. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prosument i Bocian Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce Maria Milewska Doradca Wydział Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROGRAM PROSUMENT 16 września 2014 r. WFOŚiGW w Szczecinie podpisał

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice20.04.2016 Fundusze do pozyskania w 2016 r. na gospodarkę odpadami

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

VI TARGI ENERGII 2009 22/23.10.2009 Jachranka

VI TARGI ENERGII 2009 22/23.10.2009 Jachranka VI TARGI ENERGII 2009 22/23.10.2009 Jachranka Założenia Programu Priorytetowego Racjonalizacja zużycia energii efektywne zarządzanie energią w przedsiębiorstwach materiał do dyskusji w bloku seminaryjnym

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020

Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020 Małgorzata Skucha

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej ALEKSANDRA MALARZ DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej Małgorzata Kijowska Departament Ochrony Klimatu Warszawa, dnia 29 września 2011 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania biomasy do wytwarzania ciepła w ofercie NFOŚiGW. Dotychczasowe działania i propozycje.

Możliwości wykorzystania biomasy do wytwarzania ciepła w ofercie NFOŚiGW. Dotychczasowe działania i propozycje. Możliwości wykorzystania biomasy do wytwarzania ciepła w ofercie NFOŚiGW. Dotychczasowe działania i propozycje. Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu 69 Forum Energia Efekt Środowisko

Bardziej szczegółowo

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Urszula Zając p.o. Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Przemyslowych Forum Energia Efekt Środowisko Zabrze, 6 maja 2013 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE GOSPODARKI

FINANSOWANIE GOSPODARKI FINANSOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NOWA MISJA NISKA EMISJA DOTACJE I POŻYCZKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W latach 2008

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020

NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020 Dorota Zawadzka Stępniak

Bardziej szczegółowo

Efektywność Energetyczna i OZE w ofercie NFOŚiGW

Efektywność Energetyczna i OZE w ofercie NFOŚiGW Efektywność Energetyczna i OZE w ofercie NFOŚiGW Jacek Gdański Zastępca Prezesa Zarządu POLEKO: Efektywność energetczna i technologie oczyszczania wody Poznań, 8 Pażdziernik 2013 r. NFOŚiGW powołany przy

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna w projektach IEE VI Konferencja Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Inteligentna Energia w Polsce

Gospodarka niskoemisyjna w projektach IEE VI Konferencja Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i rozproszonych odnawialnych źródeł energii Gospodarka niskoemisyjna w projektach IEE VI Konferencja Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Inteligentna Energia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) 3 października 2014 1 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołana w lipcu 2007 w celu realizacji zadań z zakresu polityki

Bardziej szczegółowo

Aktualna oferta finansowa NFOŚiGW

Aktualna oferta finansowa NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aktualna oferta finansowa NFOŚiGW Artur Szymon Michalski Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Warszawa 14.06.2016 Programy priorytetowe NFOŚiGW Wsparcie

Bardziej szczegółowo

energetycznej i/lub wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

energetycznej i/lub wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Przegląd źródeł finansowania inwestycji mających na celu poprawę efektywności. energetycznej i/lub wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach mgr inż. Michał Bar mbar@kape.gov.pl Krajowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 2) wdrażana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Kapitałowej Business Consulting Group Sp.z o.o. Warszawa,16 października 2013r.

Prezentacja Grupy Kapitałowej Business Consulting Group Sp.z o.o. Warszawa,16 października 2013r. Prezentacja Grupy Kapitałowej Business Consulting Group Sp.z o.o. Warszawa,16 października 2013r. Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Działa na rynku usług doradczych i od kilku lat zajmując pozycje

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie miast przez. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu. Warszawa, 9 maja 2013 r.

Wsparcie miast przez. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu. Warszawa, 9 maja 2013 r. Wsparcie miast przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu Warszawa, 9 maja 2013 r. Programy priorytetowe skierowane do samorządów SYSTEM ZIELONYCH

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice,

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice, Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach Pawłowice, 02.09.2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. XX Wiosenne Spotkanie Ciepłowników

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. XX Wiosenne Spotkanie Ciepłowników Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz gospodarki niskoemisyjnej Wojciech STAWIANY Departament Strategii, Edukacji i Rozwoju Samodzielne Stanowisko ds. Analiz i Ekspertyz XX Wiosenne

Bardziej szczegółowo

Informacja o konkursach strukturalnych z UE na lata 2014-2020 (ogólnopolskie, regionalne) dla Wspólnot i Spółdzielni

Informacja o konkursach strukturalnych z UE na lata 2014-2020 (ogólnopolskie, regionalne) dla Wspólnot i Spółdzielni Informacja o konkursach strukturalnych z UE na lata 2014-2020 (ogólnopolskie, regionalne) dla Wspólnot i Spółdzielni W roku 2014r. odbyły się ostanie konkursy z pozostałości puli pieniężnej z UE drugiego

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Program Edukacja ekologiczna

Program Edukacja ekologiczna C Politechnika Śląska CEP Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Konwersatorium Inteligentna Energetyka Program Edukacja ekologiczna (Komunikat w sprawie projektu edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych. Łukasz Polakowski

Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych. Łukasz Polakowski Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych Łukasz Polakowski Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Danuta Grodzicka-Kozak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Główne obszary finansowania

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE ASPEKTY INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

EKONOMICZNE ASPEKTY INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Seminarium Instytutu Techniki Cieplnej EKONOMICZNE ASPEKTY INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII mgr inż. Jarosław Bigorajski Jaroslaw.Bigorajski@itc.pw.edu.pl Warszawa, 29 listopada 2016 r. Z korzyścią

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na małe projekty. Odnawialne źródła energii w Regionalnych Programach Operacyjnych

Wsparcie na małe projekty. Odnawialne źródła energii w Regionalnych Programach Operacyjnych Wsparcie na małe projekty. Odnawialne źródła energii w Regionalnych Programach Operacyjnych Autor: Iwona Polok - Dyrektor komunikacji marketingowej i PR MCG S.A. Biomasa, wiatr oraz słońce to bezsprzecznie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 7) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania lub kredytowania inwestycji OZE i poprawiających energooszczędność. Izabela Końka Trigonum Sp. z o.o.

Możliwości finansowania lub kredytowania inwestycji OZE i poprawiających energooszczędność. Izabela Końka Trigonum Sp. z o.o. Możliwości finansowania lub kredytowania inwestycji OZE i poprawiających energooszczędność Izabela Końka Trigonum Sp. z o.o. Dlaczego finansowanie zewnętrzne? 100000 80000 80000 80000 50000 20000 30000

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji biogazowych programy wsparcia dla OZE

Finansowanie inwestycji biogazowych programy wsparcia dla OZE Finansowanie inwestycji biogazowych programy wsparcia dla OZE GDAŃSK 07.09.2011 Nasze Doświadczenie W 2002 roku przyznanie 3-ciej dotacji w kraju dla Klienta MSP Ponad 500 pozyskanych dotacji na kwotę

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Polski Kongres Energii Odnawialnej Energia Jutra (Konferencja podsumowująca)

Polski Kongres Energii Odnawialnej Energia Jutra (Konferencja podsumowująca) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW wspiera działania na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii 2 5 Wojciech Stawiany Ekspert Departament

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Program 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. CELE TEMATYCZNE CELE TEMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Perspektywy finansowania projektów z zakresu efektywności energetycznej i OZE Andrzej Krysiak Departament Ochrony Klimatu. Czeladź, 14-15 marca 2013

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności energetycznej

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności energetycznej Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności Wojciech Stawiany Doradca, Zespół Strategii i Współpracy w NFOŚiGW Konferencja Podkomisji Energetyki Sejmu RP i Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW

Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Listach przedsięwzięć priorytetowych

Listach przedsięwzięć priorytetowych Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p.

Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p. Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p. Kompetencje i osiągnięcia posiada duże doświadczenie w realizacji projektów rozwojowych, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości dofinansowania przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii ze środków NFOŚiGW Agnieszka Zagrodzka Departament Ochrony Powietrza

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ograniczania niskiej emisji. "Niska Emisja 2014", 11-13.09.2014, Poznań

Finansowanie ograniczania niskiej emisji. Niska Emisja 2014, 11-13.09.2014, Poznań Finansowanie ograniczania niskiej emisji LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Cel programu: Uniknięcie emisji CO 2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce 1. Program PROSUMENT 2. Program LEMUR 3. Program

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

25 lat działalności NFOŚiGW

25 lat działalności NFOŚiGW 25 lat działalności NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska powołany w okresie zmian ustrojowych w 1989

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. przedsięwzięć realizowanych w ramach. Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.

REGULAMIN KONKURSU. o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. przedsięwzięć realizowanych w ramach. Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t. REGULAMIN KONKURSU o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, marzec 2015 r.

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, marzec 2015 r. Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, marzec 2015 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii Anna Drążkiewicz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej dr inż. Jan Wiater Ekspert w Narodowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo