Dotacje vs Pożyczki dziś, jutro, wkrótce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce"

Transkrypt

1 Dotacje vs Pożyczki dziś, jutro, wkrótce PNO is market leader in innovation financing, with a special focus on grants. Our service model aims at supporting companies, public organizations and partnerships in their efforts to obtain grants and other financial resources for their innovations, and at boosting the effects of these organizations innovative work. Beata Maczyszyn PNO Consultants PNO works with expert teams, among others in the area of Energy, Life Sciences & Healthcare, Logistics, High Tech and EU grants.

2 PNO KIM JESTEŚMY Jesteśmy częścią wiodącej europejskiej firmy consultingowej: 12 krajów od ponad 29 lat na rynku ponad 400 konsultantów w całej Europie siedziby we wszystkich krajach Unii Europejskiej skupieni na pozyskiwaniu środków publicznych W Polsce: 3 biura (Warszawa, Kraków, Rzeszów) 30 doświadczonych konsultantów

3 PNO NASI PARTNERZY Członkostwo: Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska British Polish Chamber of Commerc Niderlandzko Polska Izba Gospodarcza Klaster Innowacji Transportowych Klaster Gospodarki Odpadowej Współpraca: Krajowa Izba Gospodarcza Izba Gospodarcza Ciepłowników Polskich Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Gdański Park Naukowo- technologiczny Polsko Niemiecka Izba

4 WYBRANE REFERENCJE DORADCZE

5 CENTRUM ZARZĄDZANIA DOTACJAMI DOTACJE KRAJOWE DOTACJE UE DOTACJE NORWESKIE DOTACJE BRUKSELSKIE

6 ŹRÓDŁA WSPARCIA DOTACJE KRAJOWE UE- STRUKTURALNE NORWESKIE BRUKSELSKIE REGIONALNE OGÓLNOPOLSKIE NFOŚIGW, NCBIR, PARP, MINISTERWTO URZĄD MARSZAŁKOWSKI NFOŚIGW, NCBIR, PARP, MINISTERSTWO MINISTERSTWO BĄDŹ ORGANY CENTRALNE KOMISJA EUROPEJSKA BĄDŹ AGENCJE

7 HARMONOGRAM DOTACYJNY UE Okres programowy Alokacja 67 mld Euro Dotacje do 90% Innowacje wczoraj dziś UE Okres przejściowy 2014r. dostępne konkursy ze środków krajowych oraz innych (norweskie, brukselskie) UE Okres programowy Alokacja 73 mld Euro Pożyczki preferencyjne B+R jutro wkrótce Pierwsze nabory 2014/ 2015r. Aplikowanie z gotowymi propozycjami inwestycji

8 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE SPEŁNIENIE WYMOGÓW KONKURSOWYCH KRYTERIUM OBLIGATORYJNE ZZLEŻNE JEST OD RODZAJU KONKURSU WARUNKI: POZIOM INNOWACYJNOŚCI (SKALA ŚWIATOWA, EUROPEJSKA), WIELKOŚĆ ENERGETYCZNA ŻRÓDŁA, WIELKOŚĆ ZUŻYWANEJ ROCZNIE ENERGII, ILOŚĆ PRODUKOWANYCH ODPADÓW/ ŚCIEKÓW, KONIECZNOŚĆ WYKONANIA B+R, RODZAJ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH WARUNKI BRZEGOWE: MIN I MAX WARTOŚĆ INWESTYCJI, MIN I MAX WARTOŚĆ DOTACJI, RODZAJ WSPARCIA: DOTACJA/ POŻYCZKA, % WSPARCIA GOTOWOŚĆ DO REALIZACJI MINIUM DECYZJA ŚRODOWISKOWA CZĘSTO KONIECZNE JUŻ POZOWLENIE NA BUDOWĘ CZĘSTO MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁOŻENIA UPRAWOMOCNIONNEGO POZWOELNIA NA BUDOWĘ PODCZAS PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW BENEFICJENTA CZY SPÓŁKA JEST MŚP, CZY DUŻYM PRZEDSIĘBIORSTWEM- LICZBA PRACOWNIKÓW ORAZ OBRÓT POWIĄZANIA KAPITAŁOWE MOŻLIWOŚĆ ZAŁOŻENIA SPÓŁKI CELOWEJ, JEŻELI BRAK WYMOGU DZIAŁALNOŚCI PRZEZ OSTATNI ROK PODATKOWY MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU ISTNIEJĄCEJ SPÓŁKI ROZPOCZĘCIE REALIZACJI INWESTYCJI ZALEŻY OD RODZAJU I WYMOGÓW KONKURSOWYCH CZĘSTO KWALIFIKACJA KOSZTÓW ROZPOCZYNA SIĘ NASTĘPNEGO DNIA PO ZŁOŻENIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU NIE POWINNO SIĘ PODPISYWAĆ UMÓW Z PODWYKONAWCAMI NIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSKU NA INWESTYCJE ROZPOCZĘTĄ/ ZAKOŃCZONĄ PRACE PRZEDREALIZACYJNE MOŻLIWOŚĆ PONOSZENIE KOSZTÓW INWESTCYJNYCH PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU O DOFINANSOWANIE KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM FORMLANO- PRAWNYM INWESTYCJI: POZYSKANIE NIEZBĘDNYCH POZOWLEŃ, WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ZAKUP GRUNTU WIDEŁKI CZASOWE PODAJĄCE TERMIN OBOWIĄZYWANIA KWALIFIKWACJI KOSZTÓW W NIEKTÓRYCH PROGRAMAACH OD 2012R.

9 FUNDUSZE STRUKTURALNE UE

10 ZMIANY W DYSPONOWANIU ŚRODKAMI UE Polska: 73 miliardów euro na Środki zostaną rozdysponowane pomiędzy 5 programów centralnych, 1 ponadregionalny oraz 16 regionalnych Duży nacisk na stymulowanie innowacyjności polskich przedsiębiorstw Intensywność wsparcia skierowana do firm z sektora MŚP Dotacje dla dużych przedsiębiorstw wspierające działania zmierzające do dostosowania się do wymogów UE Plany przesunięcia formy dotacji bezzwrotnej w stronę pomocy zwrotnej tj. preferencyjne pożyczki Wzrost roli regionów w kształtowaniu programów dotacyjnych

11 OBSZARY PRIORYTETOWE

12 POŻYCZKA PREFERENCYJNA? Czym jest pożyczka preferencyjna? Pożyczka preferencyjna to zwrotna forma dotacji. Dotacją w pożyczce preferencyjnej jest różnica w oprocentowaniu pomiędzy pożyczką z Instytucji a bankiem. Dlaczego pożyczka a nie dotacja? Chęć zwiększenia efektywności wykorzystania unijnych funduszy rozwojowych. Pula pieniędzy w funduszach unijnych będzie mogła być zwielokrotniona. Większe szanse na to, że unijne wsparcie faktycznie przyczyni się do rozwoju gospodarczego, pójdzie na projekty, które są najbardziej sensowne ekonomicznie i gwarantują, iż przyznane środki zostaną pomnożone.

13 CZY POŻYCZKA PREFERENCYJNA SIĘ OPŁACA? BOCIAN_Inwestycja PV 3 MW Wartość inwestycji [PLN] Wartość kredytu (min 2mln, max 75%) [PLN] Oszczedności z tyt. skorzystania z programu BOCIAN, w tym oszczędności z tyt.: [PLN] odsetek [PLN] prowizji [PLN] POŻYCZKA - BOCIAN KREDYT INWESTYCYJNY Suma odsetek [PLN] Suma odsetek [PLN] Prowizja [PLN] 0 Prowizja [PLN] Łączne koszty [PLN] Łączne koszty [PLN] Długość okresu pożyczkowego - lata [no of years] 15,0 Długość okresu kredytowego - lata [no of years] 15,0 Liczba rat kapitałowych [no of months] 53,0 Liczba rat kapitałowych [no of months] 53 Wartość pożyczki % 75% Wartość kredytu % 75% Warunki cenowe Warunki cenowe oprocentowanie pożyczki [%] 2,50% oprocentowanie kredytu [%] 4,50% WIBOR 3M [%] 2,50% WIBOR 3M [%] 2,50% marża [%] 0,00% marża [%] 2,00% oprocentowanie miesięczne [%] 0,21% oprocentowanie miesięczne [%] 0,38% prowizja za uruchomienie [%] 0,00% prowizja za uruchomienie [%] 0,70% kwartalna rata spłaty kapitału [PLN] kwartalna rata spłaty kapitału [PLN]

14 POIiŚ DOTACJE UE Nazwa Programu Fundusz Instytucja Zarządzająca POWER (Wiedza, Edukacja, Rozwój) POIR ( Inteligentny Rozwój) PO PW (Polska Wschodnia) Programy EWT (Europejskiej Współpracy Teryt.) PO PT ( Pomoc Techniczna) EFS, EFRR EFRR MRR Program Rozwoju Polska Cyfrowa [nowy] 16 RPO EFS, EFRR Marszałek Województwa PROW EFRROW MRiRW Program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich EFMR MRiRW

15 Alokacje r Alokacja w mln Euro ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 1 946,00 EUR 570,00 EUR 2 000,00 EUR 0 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko bis Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój Program Operacyjny Polska Cyfrowa Program Operacyjny Pomoc Techniczna Program Operacyjny Polska Wschodnia Regionalne Programy Operacyjne(z Mazowszem)

16 NOWY NIŻSZY POZIOM DOFINANSOWAŃ 2014

17 ZARYS PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: Promocja OZE i efektywności energetycznej Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Rozwój i zwiększony dostęp do infrastruktury transportowej Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Program Operacyjny Pomoc Techniczna: Krajowy program operacyjny o najmniejszej alokacji, ale wspierający realizację całej polityki spójności w Polsce Budowa i utrzymanie potencjału systemu instytucji zaangażowanych w administrowanie funduszami europejskimi Horyzontalne wsparcie beneficjentów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych projektów Działania służące odpowiedniej promocji i informowaniu o funduszach europejskich możliwych do pozyskania przez Polskę

18 ZARYS PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Program Operacyjny Inteligentny Rozwój: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa i konsorcja naukowo-przemysłowe Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Zwiększanie potencjału naukowo-badawczego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, edukacji, gospodarki Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Osoby młode na rynku pracy Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Polska Cyfrowa: Ograniczanie różnic w dostępie do szerokopasmowego Internetu Poprawa cyfrowej efektywności funkcjonowania administracji rządowej Poprawa dostępności informacji sektora publicznego oraz zasobów publicznych

19 ZARYS PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Program Operacyjny Polska Wschodnia: Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych

20 ZARYS PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Regionalny Program Operacyjny Celem regionalnej pomocy publicznej jest pobudzenie długookresowego rozwoju obszarów charakteryzujących się najniższym poziomem PKB na jednego mieszkańca, a zatem znajdujących się w najbardziej niekorzystnym położeniu. dokument, który określa działania i obszary wsparcia w nowej perspektywie finansowej programów operacyjnych, w tym jeden przejściowy program operacyjny dla województwa mazowieckiego, które jako jedyny region Polski nie zalicza się do regionów słabo rozwiniętych (wielkość PKB na mieszkańca jest wyższe niż 75 proc. średniej unijnej) Na realizację programów zostanie przeznaczone około 60 proc. funduszy strukturalnych: EFRR i EFS.

21 FUNDUSZE KRAJOWE

22 STRATEGIA NFOŚiGW Strategia działania NFOŚiGW na lata z perspektywą do 2020 r. rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej, poprawę efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, zapobieganie powstawaniu oraz poprawę efektywności gospodarowania odpadami, promocję nowych wzorców konsumpcji oraz zapobieganie zmianom klimatu. Strategia działania NFOŚiGW na lata z perspektywą do 2020 r. Cel generalny to poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku. Jego realizacja prowadzona jest w ramach czterech priorytetów środowiskowych: PRIORYTET 1: ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi. PRIORYTET 2: racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. PRIORYTET 3: ochrona atmosfery. PRIORYTET 4: ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.

23 DOTACJE z NFOŚiGW w 2014r. Kto może ubiegać się o dofinansowanie? jednostki samorządu; przedsiębiorcy świadczący usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego; Przedsiębiorcy. Ogólne zasady udzielania dofinansowania dofinansowywane są projekty przynoszące efekt ekologiczny; zakres zadań i kierunki dofinansowania są określone w programach priorytetowych; dofinansowanie może być udzielone tylko na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; o przyznaniu dofinansowania decyduje Zarząd lub Rada Nadzorcza; najważniejszym kryterium jest planowany efekt ekologiczny; wypłata i rozliczenie środków następuje po przedstawieniu przez beneficjenta dokumentów potwierdzających poniesione koszty przedsięwzięcia.

24 Formy dofinansowania nisko oprocentowane pożyczki preferencyjne (w niektórych programach z możliwością częściowego umorzenia); dotacje, w tym: - dopłaty do oprocentowania pożyczek; - częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych; - dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji; - dofinansowanie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji. Poziom dofinansowania udzielanego przez NFOŚiGW określony jest w każdym w programie priorytetowym. Zwykle wymagany jest także określony wkład własny beneficjenta. Tryb rozpatrywania Aplikowanie o dofinansowanie może odbywać się w trybie ciągłym lub konkursowym. W trybie naboru ciągłego, wnioski przyjmowane są i rozpatrywane na bieżąco, aż do wyczerpania środków przewidzianych w danym programie priorytetowym. W naborze wniosków w trybie konkursowym sposób postępowania określa Regulamin konkursu, który jest zatwierdzany przez Zarząd oraz publikowany na stronie internetowej wraz z ogłoszeniem o naborze wniosków.

25 Lista programów priorytetowych 2014 w NFOŚiGW 1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi: 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych 2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi: 2.1. Racjonalna gospodarka odpadami 2.2. Ochrona powierzchni ziemi 2.3. Geologia i geozagrożenia 2.4. Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 3. Ochrona atmosfery 3.1. Poprawa jakości powietrza 3.2. Poprawa efektywności energetycznej 3.3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 3.4. System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) 4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów 4.1. Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo 5. Wsparcie międzydziedzinowe 5.1. Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ekologicznej państwa 5.2. Zadania wskazane przez ustawodawcę 5.3. Wspieranie działalności monitoringu środowiska 5.4. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków 5.5. Edukacja ekologiczna 5.7. SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW 5.8. Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki 5.9. Gekon Generator Koncepcji Ekologicznych

26 3.2 część 4) Inwestycje energooszczędne w MŚP z NFOŚiGW PROGRAM Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach Realizacja inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2. RODZAJ DOFINANSOWYWANYCH PROJEKTÓW 1. Przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej, polegające na zakupie. Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza euro. 2. Przedsięwzięcia inwestycyjne w poprawę efektywności energetycznej, bazujące na rozwiązaniach indywidualnych i osiągające min. 20% oszczędności energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć euro. 3. Przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji budynku/ów pozostających w dysponowaniu beneficjenta, w wyniku której zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć euro. 4. Inwestycje polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, w tym m. in. fotowoltaiki, w istniejących obiektach wykorzystujących konwencjonalne źródła energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć euro. WNIOSKODAWCY Zarejestrowane w Polsce mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa(zwane MŚP). TERMIN KONKURSU Planowany na początku III kwartał 2014r. Nabór wniosków o dotacje NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym. FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Pożyczka z dotacją na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych. wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów udzielane są w ramach limitu przyznanego bankowi przez NFOŚiGW.

27 NFOŚiGW 3.3. część 1) BOCIAN RODZAJ DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW Projekty związane z ograniczeniem lub uniknięciem emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, czyli budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii. TERMIN Wnioski będą przyjmowane w terminie od r. do r. WYMAGANIA złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub posiadanie pozwolenia, promesa koncesji Prezesa URE (o ile jest wymagana), umowy na odbiór energii, wiarygodny montaż finansowy- środki własne, kredyt, promesa. WNIOSKODAWCY Przedsiębiorcy na terenie RP. FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Dofinansowanie w formie pożyczki od 30% do75% kosztów kwalifikowanych (min 2 mln, max 40mln pln), bez możliwości umorzenia. Warunki: oprocentowanie WIBOR 3M-100 pkt bazowych, nie mniej niż 2%, okres finansowania nie dłuższy niż 15 lat. PRZYKŁADOWE RODZAJE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH Okres kwalifikowalności kosztów od r. do : prace przygotowawcze, dokumentacja techniczno- technologiczna, środki trwałe, koszt montażu i uruchomienia, patenty/ licencje etc. Rodzaj dofinansowanych projektów Moc minimalna Dopuszczalne moce Moc maksymalna Intensywność dofinansowania Max koszt jednostkowy [mln pln/ MW] Elektrownie wiatrowe 3 MWe do 30 % 6,3 Systemy fotowoltaiczne 200 kwp 1 MWp do 75 % 10,0 Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych 5 MWt 20 MWt do 50 % 3,7 Małe elektrownie wodne 5 MW do 50 % 25,0 Źródła ciepła opalane biomasą 20 MWt do 30 % 8,6 Biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego Instalacji wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej Wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę 300 kwe 2 MWe do 75% 16,0 5 MWe do 75 % do 75% 16,0 7,5 mln zł /1 MWe dla ORC 20 mln /1 MWe

28 NFOŚiGW 5.5 Edukacja ekologiczna CEL PROGRAMU Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Cele szczegółowe: a. Kształtowanie ekologicznych zachowań społeczeństwa; b. Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej; c. Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska lub wystąpiły klęski żywiołowe. RODZAJ DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW 1. Programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno edukacyjne, 2. Szkolenia, warsztaty, wydawnictwa, konkursy, przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę ekologiczną, seminaria, kongresy i konferencje o zasięgu krajowym i międzynarodowym; 3. Realizacja filmów, cyklicznych programów telewizyjnych i radiowych; 4. Promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz edukacja prowadzona na łamach 5. Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej; 6. Działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska lub wystąpiły klęski żywiołowe. TEAMTYKA PRIORYTETOWA Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa w zakresie: a) gospodarki odpadami komunalnymi; b) ochrony atmosfery i klimatu; c) różnorodności biologicznej lub gospodarowania na obszarach prawem chronionych; d) ochrony środowiska w procesie gospodarowania zasobami; e) profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży; f) ochrony wód i gospodarki wodnej; TERMIN Planowany termin naboru w ciągu 2 miesięcy. WYMAGANIA Przedsięwzięcie ma zasięg ponadregionalny - co najmniej 3 województwa WNIOSKODAWCY Podmioty podejmujące realizację niniejszych przedsięwzięć. FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Dofinansowanie w formie dotacji- potencjalnie maksymalnie do 85%. PRZYKŁADOWE RODZAJE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH Koszty promocji i informacji, koszty przygotowania konferencji, szkoleń, konkursów, imprez upowszechniających wiedzę ekologiczną, koszty wynajmu sali, nagrody, koszty podróży i transportu, zakwaterowania i wyżywienia, koszty wynagrodzeń związanych z realizacją, założenie i obsługa strony internetowej, koszty badania opinii publicznej, itp.

29 5.8. Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki z NFOŚiGW CZĘŚĆ 1) AUDYT ENERGETYCZNY/ ELEKTROENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA Rodzaj dofinansowywanych projektów Audyty energetyczne i elektroenergetyczne: audyty energetyczne procesów technologicznych, audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych, audyty energetyczne źródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu, audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych ibudynków. odnawialne źródła energii w tym systemy geotermalne, kolektory słoneczne, pompy ciepła; modernizacja wewnętrznych sieci grzewczych, wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych; budowa/modernizacja własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji. Forma i wysokość dofinansowania 1. minimalny koszt 5 mln zł; 2. kwotapożyczki:od0,3mlndo90mlnzł; Forma i wysokość dofinansowania- dotacja do 70 % kosztów kwalifikowanych. CZĘŚĆ 2) ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej poprzez: energooszczędne systemy napędowe, energooszczędne silniki, falowniki do pomp i wentylatorów, wewnętrzne sieci przesyłowe energii, w tym ograniczenie przepływów mocy biernej, odnawialne źródła energii w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, itd. Technologie racjonalizacji zużycia ciepła poprzez np.: izolacje i odwadnianie systemów parowych, rekuperacja i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń; 3. wysokość pożyczki: do 75 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia; 4. oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 3M pkt. bazowych(aleniemniejniż2,5%wskaliroku)przezokresdo10 lat Wnioskodawcy i warunki konkursu 1. Przedsiębiorstwo, które w roku poprzedzającym złożenie wniosku zużyło minimum 20 GWh energii; 2. Wykonany audyt energetyczny lub elektroenergetyczny (w ramach części 1 EWE bądź we własnym zakresie), wskaże możliwość oszczędności w zużyciu energii nie mniej niż 7%; Termin konkursu Od r. do r.

30 5.8 część 3) E-KUMULATOR z NFOŚiGW Co to jest E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu? Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko poprzez ekologiczną gospodarkę odpadami i spalinami. Wymóg: Moc nominalna każdego źródła ciepła w ramach projektu jest nie mniejniż1mw. Łączna moc nominalna źródła spalania pomiędzy: 20 MW- 40 MW. Rodzaj dofinansowywanych projektów Kwalifikowane projekty opisane są w trzech obszarach tematycznych: I Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych Przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. Wymóg: Zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego na jednostkę produkcji finalnej (Mg/jedn. produkcji lub m3/jedn. produkcji) niemniejniż15%. Zmniejszenie zużycia wody na jednostkę produkcji finalnej (m3/jedn. produkcji) Nie mniej ni15%. II Ograniczanie szkodliwych emisji do atmosfery Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw, do wymogów określonych dla krajowych wymagań emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub wynikających z konkluzji dotyczącej BAT. III Energetyczne wykorzystanie przemysłowych osadów ściekowych iodpadów Przedsięwzięcia służące m.in. energetycznemu wykorzystaniu przemysłowych odpadów (w tym osadów ściekowych), których produktem końcowym będzie energia cieplna i/lub elektryczna. Wymóg: Maksymalna moc instalacji dla termicznego przekształcania przemysłowych odpadów nie przekracza 3 MW. Wnioskodawcy- Przedsiębiorcy. Termin konkursu Od r. do r. Forma i wysokość dofinansowania Forma- preferencyjna pożyczka: maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych z możliwością umorzenia w formie dotacji do 15% oprocentowanie nie mniej niż 2,5% kwotapożyczki:od0,3mlnzłdo50mlnzł okres finansowania nie dłuższy niż 10 lat. Kwalifikowalnoścć kosztów od r. do r.

31 5.9. Gekon Generator Koncepcji Ekologicznych CotojestGEKON? Hybryda NCBiR oraz NFOŚiGW. Wsparcie przedsięwzięć dwuetapowych: badawczo-rozwojowych wraz z planami wdrożenia wyników przeprowadzonych badań w zakresie koncepcji proekologicznych. Rodzaj dofinansowywanych projektów W ramach programu można opracować i wdrożyć innowacyjne, proekologiczne rozwiązania (np. technologia, produkt) w pięciu obszarach tematycznych: 1. Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego. 2. Efektywność energetyczna i magazynowanie energii. 3. Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód. 4. Pozyskiwanie energii z czystych źródeł. 5. Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów. Warunki konkursu Wsparcie przeznaczone będzie dla inwestycji, składających się z dwóch etapów: a. faza badawczo-rozwojowa- opracowanie rozwiązań proekologicznych, b. faza wdrożeniowa (komercjalizacja) opracowanych w fazie B+R rozwiązań. Nabór wniosków aplikacyjnych będzie dwustopniowy: 1. Procedura wniosku wstępnego; 2. Nabór wniosków właściwych. Ocena wniosku wstępnego będzie prowadzona przez NCBiR wspólnie z NFOŚiGW. Wśród kryteriów brane będą pod uwagę m.in.: poziom innowacyjności projektu, efekt ekologiczny projektu, możliwość wdrożenia projektu, w tym koncepcja wdrożenia efektów projektu badawczo-rozwojowego. Wnioskodawcy Konsorcja naukowo-przemysłowe oraz przedsiębiorcy. Termin konkursu Nabór wniosków planowany jest na II/III kwartał 2014r. Forma i wysokość dofinansowania Faza badawczo-rozwojowa: dotacja od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju prac i beneficjenta, od0,5mlnplndo10mlnpln Faza wdrożeniowa: dotacja od 30% do 70% kosztów w zależności od lokalizacji inwestycji i rodzaju beneficjenta, do 20 mln PLN na projekt, lecz nie więcej niż pięciokrotność kwoty dofinansowania fazy B+R.

32 FUNDUSZE NORWESKIE

33 CZYM SĄ FUNDUSZE NORWESKIE? Fundusze Norweskie to bezzwrotna pomoc finansowa dla nowych członków Unii Europejskiej. Środki pochodzą z trzech państw: Norwegii, Lichtensteinu i Islandii. Polska jest największym beneficjentem funduszy norweskich- od 2004 roku ponad 4,4 mld PLN na wsparcie projektów w takich dziedzinach jak: ochrona środowiska badanie naukowe wymiana kulturalna i ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego wspieranie społeczeństwa zwalczanie przemocy wsparcie wymiaru sprawiedliwości ochrona zdrowia. Fundusze norweskie przyczyniają się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w Europie oraz wzmacnianie współpracy dwustronnej.

34 Innowacje w zakresie zielonych technologii Kwalifikujące się projekty: Program ten może zapewnić wsparcie dla projektów, które opracowują i wdrażają działania w jednym lub więcej z następujących obszarów: 1. Opracowanie, wdrożenie i inwestycje w innowacyjne technologie przyjazne dla środowiska, 2. Rozwój produktów i usług ekologicznych Minimalna i maksymalna kwota dotacji na projekt: wynosi / euro. Czas trwania projektu: Projekty muszą być zakończone do 30 kwietnia 2017 r., który jest również datą określającą koniec okresu kwalifikowalności wydatków. Kwalifikowalność wydatków będzie zgodna z następującymi kategoriami: 3. Opracowanie i wdrożenie " bardziej ekologicznych procesów produkcyjnych, oraz 4. Szkolenia oraz podnoszenie świadomości jako poboczna aktywność związana z powyższymi działaniami. Kto może aplikować? Małe i średnie przedsiębiorstwa. Partnerami w projektach mogą być przedsiębiorstwa, organizacje badawcze oraz klastry, zarówno zpolski,jakiznorwegii. Dodatkowe warunki jakie muszą być spełnione przez Wnioskodawcę i Partnera(-ów): Wnioskodawca musi być działać przez okres co najmniej jednego roku podatkowego poprzedzającego aplikację, Pomoc regionalna- maksymalny poziom dofinansowania 70% Badania i Rozwój oraz Innowacje - eksperymentalny rozwój - maksymalny poziom dofinansowania w wysokości 45% plus premieibonusywewspółpracymśpz15%pod Pomoc na ochronę środowiska - maksymalny poziom dofinansowania w wysokości 55% Pomoc na szkolenia - 45% szkolenia specjalistyczne, szkolenia ogólne 80% Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP, maksymalnej wysokości 50% Termin naboru: do 28 maja 2014r. Główna działalność Wnioskodawcy jest ściśle związane z tematem składanego wniosku.

35 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania Zmniejszenie produkcji odpadów i emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi, polegające na modernizacji lub wymianie Okres kwalifikowalności wydatków Początek okresu kwalifikowalności projektu: od dnia podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu przez Komitet ds. Wyboru Projektów. istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla). Nie przewiduje się Kryteria wyboru projektów Zostanie przeprowadzona dwuetapowa weryfikacja wniosków: dofinansowania projektów polegających na budowie nowych źródeł ciepła lub budowie/modernizacji/wymianie źródeł zastępczych bądź awaryjnych, Minimalna wymagana wartość ograniczenia/uniknięcia emisji CO 2 /rokdlaprojektuwynosi100000mg/rok Dostępu(formalna, kwalifikowalności), w trakcie, której wnioski aplikacyjne weryfikowane są pod kątem spełniania kryteriów formalnych i kwalifikowalności; Selekcji (merytoryczno-techniczna), prowadzona zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet ds. Wyboru Projektów, w trakcie, której, wnioski aplikacyjne weryfikowane są m.in. pod Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie Uprawnionymi do składania wniosków są małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. kątem wykonalności, zasadności, efektywności ekonomicznej, innowacyjność, planowanego efektu ekologicznego, a także wpływu na środowisko oraz przyczyniania się do realizacji celów, rezultatów i wyników danego Programu. Poziom dofinansowania projektu Poziom dofinansowania dla projektu nie będzie wyższy niż 30% wartości kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż EUR, podczas gdy minimalna kwota dofinansowania wynosi EUR. Termin naboru: do r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna fanaberia czy konieczność? Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020

NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020 Dorota Zawadzka Stępniak

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego i gospodarki odpadami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Stawiany Ekspert Departament

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

Informator dla przedsiębiorców

Informator dla przedsiębiorców Informator dla przedsiębiorców o funduszach Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Kraków, luty 2010 r. 1 Urząd Miasta Krakowa Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Referat ds. Rozwoju Przedsiębiorczości Opracował:

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców

Poradnik dla przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Poradnik dla przedsiębiorców PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2013 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodniczący; prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ Strona 1 lata 2014 2020 PORADNIK opracowanie: Agencja Informatyzacji i Rozwoju Strona 2 BEZZWROTNE DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ! Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo