Polska na tle Świata i Europy w latach (w liczbach) Poland in World and Europe (in figures)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska na tle Świata i Europy w latach 1995-2014 (w liczbach) Poland in World and Europe 1995-2014 (in figures)"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO GOSPODARKI Ministry of Economy Polska na tle Świata i Europy w latach (w liczbach) Poland in World and Europe (in figures) Warszawa, wrzesień 2015 roku Warsaw, September 2015

2 Misja Ministerstwa Gospodarki/ Mission of the Ministry of Economy Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. The mission of the Ministry of Economy is to create the best conditions for business activity in Europe. Opracowano w Wydziale Statystyki i Spraw Organizacyjnych/ Prepared in the Statistic and Organisation Division Departament Strategii i Analiz/ Strategy and Analyses Department Akceptował:/ Approved by: Aneta Piątkowska Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz/ Director of Strategy and Analyses Department

3 SPIS TABLIC / LIST OF TABLES Lp. Tablice / Tables Strona No. Page 1 Ludność Polski na tle świata i Europy / Population of Poland in the World and Europe Ludność w krajach Unii Europejskiej / Population in the European Union member states Udział i miejsce Polski w świecie i Europie / Poland in the World and Europe Produkt krajowy brutto w cenach bieŝących / Gross domestic product at current prices Produkt krajowy brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej / Gross domestic product per capita based on purchasing power parity (PPP) Dynamika produktu krajowego brutto / Indices of Gross Domestic Product (ceny stałe / constant prices) Relacja spoŝycia do PKB w Unii Europejskiej / Final consumption expenditure in the EU as share of GDP Relacja nakładów brutto na środki trwałe do PKB w Unii Europejskiej / The ratio of gross fixed capital formation to GDP in the EU Dynamika produkcji przemysłowej w Unii Europejskiej/ Industry production index in the EU (dane wyrównane dniami roboczymi / data adjusted by working days)

4 Lp. Tablice / Tables Strona No. Page 10 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w Unii Europejskiej / Price index of consumer goods and services in the EU Handel zagraniczny towarami / Foreign trade in commodities Dynamika eksportu i importu towarów / Indices of exports & imports of commodities (wartość średnia roczna w USD / annual average in USD) Struktura światowego eksportu i importu towarów / The structure of World exports & imports of commodities Wartość światowego eksportu i importu usług / Value of the World exports and imports of total services (wg cen bieŝącego kursu walutowego / at current prices and current exchange rates) Wartość eksportu i importu usług w Unii Europejskiej / Value of exports and imports of total services in the EU (wg cen bieŝącego kursu walutowego / at current prices and current exchange rates) Obroty handlu zagranicznego Polski według krajów / Poland's foreign trade turnover by countries (ceny bieŝące w mln USD / current price in US dollars mn) Struktura geograficzna polskiego eksportu / Geographic structure of Poland's exports (ceny bieŝące w USD / current price in US dollars) Struktura geograficzna polskiego importu / Geographic structure of Poland's imports (ceny bieŝące w USD / current price in US dollars)

5 Lp. Tablice / Tables Strona No. Page 19 Eksport i import towarów i usług w relacji do PKB / Exports and imports of goods and services as a percentage of GDP (ceny bieŝące / current prices) Saldo towarów i usług w relacji do PKB / External balance of goods and services as a percentage of GDP Liczba pracujących w Unii Europejskiej/ Total employment in the EU Zmiany liczby pracujących w Unii Europejskiej/ Total employment, changes in the EU Stopa bezrobocia / Unemployment rate Stopa zatrudnienia osób w wieku lata / Employment rate of persons at age 20 to Stopa zatrudnienia kobiet w wieku lata / Employment rate of woman at age 20 to Stopa zatrudnienia męŝczyzn w wieku lat / Employment rate of men at age 20 to Wydatki krajowe na badania i rozwój w relacji do PKB / Gross domestic expenditures on research and development as percentage of GDP

6 Kraje kandydujące do Unii Europejskiej lub będące potencjalnymi kandydatami / Candidate countries and potential candidates to the EU Lp. Tablice / Tables Strona No. Page 1 Ludność / Population Produkt krajowy brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej / Gross domestic product per capita based on purchasing.power parity (PPP) Dynamika produktu krajowego brutto / Real GDP growth rate Liczba pracujących / Total employment Stopa bezrobocia / Unemployment Inflacja / Inflation rate

7 Tabl. / Tab. 1. Ludność Polski na tle świata i Europy / Population of Poland in the World and Europe Kraje - Regiony / Countries - Regions Ludność / Population Udział procentowy / in percentage w mln / in mn Świat / World = 100 Europa / Europe = Świat / World*** ,0 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 x x x x x x x x x Europa / Europe , ,8 10,7 10,7 10,5 10,5 10,3 10,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 w tym / in which: UE / The EU**** ,0 7,7 7,5 7,5 7,4 7,3 7,3 7,2 7,1 67,3 68,2 68,9 68,9 69,2 68,8 68,8 69,0 68,6 Polska / Poland *38 *38 *38 *38 *39 *39 *39 *39 **39 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 5,3 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 Źródło: / Source: *Rocznik Demograficzny Polski 2014 / Demographic Yearbook of Poland 2014 **Mały Rocznik Statystyczny Polski GUS 2015 / Concise Statistical Yearbook of Poland, CSO 2015 *** UNDP World Population Prospects **** Eurostat: 5

8 Tabl. / Tab. 2. Ludność w krajach Unii Europejskiej / Population in the European Union member states Kraje - Regiony / Countries - Regions w mln / in mn Unia Europejska / The EU 488,2 496,5 502,2 503,2 504,5 505,6 506,6 506,8 508,2 Austria / Austria 8,0 8,3 8,3 8,4 8,4 8,4 8,5 8,5 8,6 Belgia / Belgium 10,3 10,5 10,8 10,8 11,0 11,1 11,2 11,2 11,3 Bułgaria / Bulgaria 8,1 7,6 7,5 7,4 7,4 7,3 7,3 7,2 7,2 Chorwacja / Croatia 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 Cypr / Cyprus 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 Dania / Denmark 5,3 5,4 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,7 Estonia / Estonia 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Finlandia / Finland 5,2 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 Francja / France 60,1 63,2 64,4 64,7 65,0 65,3 65,6 65,8 66,4 Grecja / Greece 10,9 11,1 11,2 11,2 11,1 11,1 11,1 10,9 10,8 Hiszpania / Spain 40,5 44,0 46,2 46,5 46,7 46,8 46,7 46,5 46,4 Irlandia / Ireland 3,8 4,2 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 Litwa / Lithuania 3,5 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 Luksemburg / Luxembourg 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 Łotwa / Latvia 2,4 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 Malta / Malta 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Niderlandy / Netherlands 16,0 16,3 16,5 16,6 16,7 16,7 16,8 16,8 16,9 Niemcy / Germany 82,3 82,4 82,0 81,8 81,8 81,8 82,0 80,8 81,2 Polska / Poland *38,3 *38,2 *38,1 *38,2 *38,5 *38,5 *38,5 *38,5 **38,5 6

9 Kraje - Regiony / Countries - Regions Portugalia / Portugal 10,3 10,5 10,6 10,6 10,6 10,5 10,5 10,4 10,4 Republika Czeska / Czech Republic 10,2 10,2 10,4 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 Rumunia / Romania 22,4 21,3 20,4 20,3 20,2 20,1 20,0 19,9 19,9 Słowacja / Slovakia 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 Słowenia / Slovenia 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Szwecja / Sweden 8,9 9,0 9,3 9,3 9,4 9,5 9,6 9,6 9,7 Węgry / Hungary 10,2 10,1 10,0 10,0 10,0 9,9 9,9 9,9 9,8 Wielka Brytania / United Kingdom 59,0 60,6 62,0 62,5 63,0 63,5 63,9 64,3 64,8 Włochy / Italy 57,0 58,1 59,0 59,2 59,4 59,4 59,7 60,8 60,8 Źródło: / Source: Eurostat: *Rocznik Demograficzny 2014 / Demographic Yearbook of Poland 2014 ** Mały Rocznik Statystyczny Polski GUS 2015 / Concise Statistical Yearbook of Poland, CSO

10 Tabl. / Tab. 3. Udział i miejsce Polski w świecie i Europie / Poland in the World and Europe Wyszczególnienie / Specification a Świat / the World b Europa / Europe udział Polski ( %) / in % of miejsce Polski / place in Powierzchnia / Total area a 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0, b 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1, Ludność / Population a 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0, b 5,3 5,3 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5, Zbiory / Yields: pszenicy / wheat a 1,6 1,5 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1, b 5,0 4,6 4,2 3,7 4,3 4,7 4,4 4, Ŝyta / rye a 27,1 19,9 22,5 19,4 20,4 23,1 19,8 20, b 30,0 22,1 25,0 21,0 22,5 27,78 23,0 22, jęczmienia / barley a 2,3 2,1 2,6 2,3 2,7 2,7 3,1 2, b 3,9 3,3 4,3 3,4 4,2 4,6 4,1 3, ziemniaków / potatoes a 8,7 7,4 3,2 3,3 2,9 2,5 2,4 1, b 16,8 16,3 7,9 8,6 7,8 7,6 7,1 6, buraków cukrowych / sugar beets a 5,0 5,3 4,7 3,8 4,8 4,4 4,6 4, b 6,9 7,7 6,5 5,7 6,8 6,6 5,9 6, Produkcja / Production of: a 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1, mięsa / meat b 5,2 5,7 6,4 6,6 6,3 6,6 6,6 6, mleka krowiego / cow milk a 2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0 2, b 5,2 5,6 5,7 5,9 6,0 5,9 5,9 6,

11 a Świat / the World b Europa / Europe Wyszczególnienie / Specification udział Polski ( %) / in % of miejsce Polski / place in Pogłowie / Livestock of: a 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0, bydła / cattle b 4,1 4,1 4,2 4,5 4,6 4,6 4,8 4, trzody chlewnej / pigs a 2,3 1,9 2,0 1,6 1,5 1,6 1,4 1, b 9,5 8,5 9,5 8,1 7,6 8,1 7,2 6, Produkcja wyrobów / Production of: a 1,1 1,1 0,8 0,6 0,6 0,6 : 0, : 31 surowce energetyczne 1 / power raw materials 1 b 4,4 4,4 3,5 3,0 3,2 3,2 : 3, : 5 Węgiel / coal kamienny / hard a 3,8 2,9 1,9 1,6 1,3 1,2 1,2 1, : b 25,3 22,1 22,0 : 17,8 17,8 18,5 : : brunatny / lignite a 6,9 6,4 6,3 6,1 5,5 5,7 7,2 7, : b 10,0 10,2 10,6 : : : : : : Cukier surowy / raw sugar a 1,5 1,5 1,1 0,7 0,8 0,9 1,0 0, : : b 8,4 5,7 5,7 : : 6,6 6,2 6, : : Papier i tektura / paper and paperboard a 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1, b 1,8 1,9 2,5 2,7 3,2 3,4 3,5 3, Cement / cement a 1,0 0,9 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0, : b 5,2 : : : : : : : : 9

12 Wyszczególnienie / Specification a Świat / the World b Europa / Europe udział Polski ( %) / in % of miejsce Polski / place in Stal surowa / crude steel a 1,6 1,2 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0, b 4,5 3,6 3,8 3,1 3,0 3,9 : 2, Miedź rafinowana / rafined copper a 3,4 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 2,9 : : b 14,7 15,8 16,8 14,8 : : : : : 3 3 : Odbiorniki telewizyjne / TV sets a 0,9 4,8 3,6 3,6 : : : : : : : : : b 5, ,7 *31,7 *37,4 *41,2 : : : : : : : Energia elektryczna / Electricity a 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 : 0, : 22 b 3,4 3,3 3,3 3,1 3,2 3,2 3,2 3, : 8 8 Samochody osobowe w uŝytkowaniu / cars in use b : 4,3 4,7 : 6,8 6,8 6,3 : : 7 7 : : 7 7 : 1/ w przeliczeniu na węgiel kamienny o wartości opałowej 23,9 kj na gram / in hard coal equivalent with a heat value of 23.9 kj per gram Źródło: / Source: Rocznik Statystyczny RP, GUS: / Yearbook of Republic of Poland, CSO: Mały Rocznik Statystyczny Polski GUS / Concise Statistical Yearbook of Poland, CSO Rocznik statystyki międzynarodowej 2012, GUS / Yearbook of International Statistic 2012, CSO * prezentowane dane dotyczą 27 państw członkowskich Unii Europejskiej / presented data concern 27 EU member countries : brak danych / data not available 10

13 Tabl. / Tab. 4. Produkt krajowy brutto w cenach bieŝących / Gross domestic product at current prices Kraje. Regiony / w mld USD / in bn USD Chiny / China 1 192, , , , , , , ,1 *10 380,4 Indie / India 476,6 834, , , , , , , ,5 Japonia /Japan 4 731, , , , , , , , ,3 USA / USA , , , , , , , , ,9 Unia Europejska / The EU 8 824, , , , , , , , ,3 Austria / Austria 197,0 315,2 429,6 398,6 390,4 429,5 407,8 428,5 *437,1 Belgia / Belgium 238,0 387,6 522,6 487,1 485,3 528,7 499,1 525,0 534,7 Bułgaria / Bulgaria 13,4 29,4 53,6 50,2 48,8 55,8 52,6 54,5 *55,8 Chorwacja / Croatia 21,8 45,4 70,5 62,7 59,6 62,2 56,5 57,8 57,2 Cypr / Cyprus 9,9 18,5 27,6 25,7 25,3 27,1 25,0 24,1 23,3 Dania / Denmark 164,2 264,6 352,6 319,8 319,8 341,5 322,3 335,9 *340,8 Estonia / Estonia 5,7 14,0 24,3 19,7 19,5 22,8 22,7 24,9 *26,0 Finlandia / Finland 125,9 204,8 285,1 252,1 248,3 273,9 256,8 268,3 271,2 Francja / France 1 372, , , , , , , , ,9 Grecja / Greece 132,7 248,1 356,3 330,7 300,2 289,1 249,7 242,3 238,0 Hiszpania / Spain 597, , , , , , , , ,9 Irlandia / Ireland 99,6 210,7 275,0 234,1 218,8 238,0 222,1 232,2 246,4 11

14 Kraje. Regiony / w mld USD / in bn USD Litwa / Lithuania 11,5 26,2 48,1 37,5 37,2 43,5 42,8 46,4 *48,2 Luksemburg / Luxembourg 21,4 37,1 55,2 50,3 52,2 59,0 56,3 60,2 *62,4 Łotwa / Latvia 7,9 17,0 35,8 26,3 24,1 28,5 28,3 30,8 *32,0 Malta / Malta 4,1 6,4 9,0 8,6 8,8 9,6 9,3 10,1 *10,6 Niderlandy / Netherlands 414,6 673,5 935,7 860,3 837,9 894,6 823,6 853,8 866,4 Niemcy / Germany 1 952, , , , , , , ,4 *3 859,5 Polska / Poland 171,3 304,4 530,2 436,8 476,5 524,1 496,7 526,0 *546,6 Portugalia / Portugal 118,7 197,6 263,2 244,4 238,7 245,1 216,5 225,0 230,0 Republika Czeska / Czech Republic 61,5 136,0 235,2 205,7 207,0 227,3 206,8 208,8 205,7 Rumunia / Romania 37,5 100,3 209,7 168,0 168,0 186,1 172,0 191,6 200,0 Słowacja / Slovakia 20,8 49,0 96,6 88,9 89,2 97,6 92,8 97,7 100,0 Słowenia / Slovenia 20,4 36,4 55,9 50,4 48,1 51,3 46,3 48,0 49,5 Szwecja / Sweden 259,8 389,0 514,0 429,7 488,4 563,1 543,9 579,5 570,1 Węgry / Hungary 47,1 111,9 156,6 129,4 129,6 139,4 126,8 133,4 *137,1 Wielka Brytania / United Kingdom 1 551, , , , , , , , ,1 Włochy / Italy 1 145, , , , , , , , ,0 Źródło: / Source: World Economic Outlook April 2015 *) szacunki MFW / IMF estimates 12

15 Tabl. / Tab. 5. Produkt krajowy brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej / Gross domestic product per capita based on purchasing power parity (PPP) Kraje. Regiony / w USD / in USD Chiny / China 2 846, , , , , , , ,8 *12 879,9 Indie / India 2 041, , , , , , , ,0 *5 855,3 Japonia /Japan , , , , , , , , ,8 USA / USA , , , , , , , , ,7 Unia Europejska / The EU , , , , , , , , ,8 Austria / Austria , , , , , , , ,8 *46 420,1 Belgia / Belgium , , , , , , , , ,4 Bułgaria / Bulgaria 7 631, , , , , , , ,0 *17 860,3 Chorwacja / Croatia , , , , , , , ,2 *20 888,8 Cypr / Cyprus , , , , , , , , ,1 Dania / Denmark , , , , , , , ,3 *44 342,7 Estonia / Estonia , , , , , , , ,8 *26 998,8 Finlandia / Finland , , , , , , , ,1 *40 347,0 Francja / France , , , , , , , , ,5 Grecja / Greece , , , , , , , , ,8 Hiszpania / Spain , , , , , , , , ,4 Irlandia / Ireland , , , , , , , , ,8 13

16 Kraje. Regiony / w USD / in USD Litwa / Lithuania 9 790, , , , , , , ,3 *27 051,1 Luksemburg / Luxembourg , , , , , , , ,2 *92 048,5 Łotwa / Latvia 8 798, , , , , , , ,4 *23 706,6 Malta / Malta , , , , , , , ,7 *33 215,6 Niderlandy / Netherlands , , , , , , , ,5 *47 354,5 Niemcy / Germany , , , , , , , ,0 *45 888,4 Polska / Poland , , , , , , , ,7 *25 105,4 Portugalia / Portugal , , , , , , , , ,6 Republika Czeska / Czech Republic , , , , , , , ,9 *29 925,1 Rumunia / Romania 8 046, , , , , , , , ,6 Słowacja / Slovakia , , , , , , , ,7 *28 175,3 Słowenia / Slovenia , , , , , , , , ,8 Szwecja / Sweden , , , , , , , , ,4 Węgry / Hungary , , , , , , , ,8 *24 942,2 Wielka Brytania / United Kingdom , , , , , , , , ,9 Włochy / Italy , , , , , , , , ,2 Źródło: / Source: World Economic Outlook April 2015 *) szacunki MFW / IMF estimates 14

17 Tabl. / Tab. 6. Dynamika produktu krajowego brutto / Indices of Gross Domestic Product (ceny stałe / constant prices) w % / in % Kraje. Regiony / rok poprzedni / previous year = 100 Świat / World 104,2 103,5 103,1 100,0 104,1 103,0 102,4 102,5 *102,6 Chiny / China 108,4 111,3 109,6 109,2 110,4 109,3 107,8 107,8 *107,4 Indie / India 104,0 109,3 103,9 108,5 110,3 106,6 105,1 106,9 107,2 Japonia / Japan 102,3 101,3 99,0 94,5 104,7 99,5 101,8 101,6 99,9 USA / USA 104,1 103,3 99,7 97,2 102,5 101,6 102,3 102,2 102,4 Unia Europejska / The EU 103,9 102,2 100,7 95,7 102,0 101,8 99,6 100,1 101,4 Austria / Austria 103,4 102,1 101,5 96,2 101,9 103,1 100,9 100,2 *100,3 Belgia / Belgium 103,6 101,9 101,0 97,4 102,5 101,6 100,1 100,3 101,0 Bułgaria / Bulgaria 105,4 106,0 105,8 95,0 100,7 102,0 100,5 101,1 *101,7 Chorwacja / Croatia 104,2 104,2 102,1 92,6 98,3 99,7 97,8 99,1 99,6 Cypr / Cyprus 105,0 103,9 103,6 98,0 101,4 100,3 97,6 94,6 97,7 Dania / Denmark 103,8 102,4 99,3 94,9 101,6 101,2 99,3 99,5 *101,0 Estonia / Estonia 110,0 109,5 94,7 85,3 102,5 108,3 104,7 101,6 *102,1 Finlandia / Finland 105,6 102,8 100,7 91,7 103,0 102,6 98,6 98,7 99,9 Francja / France 103,9 101,6 100,2 97,1 102,0 102,1 100,3 100,3 100,4 Grecja / Greece 104,0 100,9 99,6 95,6 94,6 91,1 93,4 96,1 100,8 Hiszpania / Spain 105,1 103,7 101,1 96,4 100,0 99,4 97,9 98,8 101,4 15

18 Kraje. Regiony / rok poprzedni / previous year = 100 Irlandia / Ireland 109,5 105,7 97,4 93,6 99,7 102,8 99,7 100,2 104,8 Litwa / Lithuania 103,6 107,8 102,6 85,2 101,6 106,1 103,8 103,3 *102,9 Luksemburg / Luxembourg 108,4 104,1 100,5 94,7 105,1 102,6 99,8 102,0 *102,9 Łotwa / Latvia 105,3 110,2 96,8 85,8 97,1 105,0 104,8 104,2 *102,4 Malta / Malta : 103,8 103,3 97,5 103,5 102,3 102,5 102,7 *103,6 Niderlandy / Netherlands 104,4 102,2 102,1 96,7 101,1 101,7 98,4 99,3 100,9 Niemcy / Germany 103,2 100,9 100,8 94,4 103,9 103,7 100,6 100,2 *101,6 Polska / Poland ** 104,2 103,2 103, ,7 104,8 101,8 101,7 103,4 Portugalia / Portugal 103,8 100,8 100,2 97,0 101,9 98,2 96,0 98,4 100,9 Republika Czeska / Czech Republic 104,3 106,4 102,7 95,2 102,3 102,0 99,2 99,3 102,0 Rumunia / Romania 102,9 104,2 108,5 92,9 99,2 101,1 100,6 103,4 102,9 Słowacja / Slovakia 101,2 106,5 105,4 94,7 104,8 102,7 101,6 101,4 102,4 Słowenia / Slovenia 104,2 104,0 103,3 92,2 101,2 100,6 97,4 99,0 102,6 Szwecja / Sweden 104,7 102,8 99,4 94,8 106,0 102,7 99,7 101,3 102,1 Węgry / Hungary 104,2 104,3 100,9 93,4 100,8 101,8 98,5 101,5 *103,6 Wielka Brytania / United Kingdom 103,8 102,8 99,7 95,7 101,9 101,6 100,7 101,7 102,6 Włochy / Italy 103,7 101,0 99,0 94,5 101,7 100,6 97,2 98,3 99,6 Źródło: / Source: * szacunki MFW / IMF estimates ** Mały Rocznik Statystyczny Polski GUS, 2006, 2015 / Concise Statistical Yearbook of Poland CSO, 2006,

19 Tabl. / Tab. 7. Relacja spoŝycia do PKB w Unii Europejskiej / Final consumption expenditure in the EU as share of GDP w % / in % Kraje. Regiony / Unia Europejska 28 / The EU 28 76,7 76,9 77,6 79,2 78,7 78,0 78,4 78,1 77,9 Austria / Austria 74,5 73,0 73,3 74,4 74,0 73,3 73,4 73,6 73,8 Belgia / Belgium 74,7 73,4 72,5 75,6 75,1 75,2 76,1 76,0 76,2 Bułgaria / Bulgaria 75,5 86,5 86,9 79,1 79,6 77,2 80,6 79,1 79,2 Chorwacja / Croatia 91,4 82,9 78,2 78,7 79,1 79,8 80,3 80,7 80,0 Cypr / Cyprus 72,8 76,4 78,0 82,8 82,4 84,4 85,6 85,4 85,3 Dania / Denmark 74,6 70,9 72,3 76,8 75,5 75,0 75,7 75,5 75,3 Estonia / Estonia : 73,8 71,7 74,5 72,4 69,4 69,8 70,6 71,4 Finlandia / Finland 72,9 67,6 71,3 76,8 77,1 77,3 79,0 79,7 80,2 Francja / France 78,1 76,5 78,0 80,1 80,0 79,4 79,5 79,6 79,7 Grecja / Greece 85,5 84,7 87,4 92,0 91,7 91,0 90,5 91,2 91,8 Hiszpania / Spain 78,6 76,4 75,0 76,6 77,8 78,3 78,3 77,6 78,2 Irlandia / Ireland 70,1 62,0 60,0 67,3 66,0 63,8 62,7 62,5 60,2 Litwa / Lithuania : : 83,0 89,1 83,7 80,7 79,9 79,6 81,0 Luksemburg / Luxembourg : 52,2 53,3 52,1 49,6 48,5 49,4 48,1 46,7 Łotwa / Latvia 89,2 84,4 79,7 80,2 82,1 80,7 78,4 79,1 78,7 17

20 Kraje. Regiony / Malta / Malta 78,4 80,6 81,1 80,7 77,3 77,9 77,4 76,4 75,9 Niderlandy / Netherlands 71,3 70,4 70,4 71,7 71,2 70,9 71,2 71,0 70,5 Niemcy / Germany 75,8 75,8 76,1 77,0 75,2 74,0 74,7 74,6 74,0 Polska / Poland 78,1 81,7 81,3 80,5 80,8 79,5 79,6 79,0 78,3 Portugalia / Portugal 82,2 82,3 85,4 86,1 86,5 85,7 84,8 84,6 84,7 Republika Czeska / Czech Republic 69,2 70,4 68,5 69,6 69,7 69,0 68,8 69,4 68,0 Rumunia / Romania 81,4 85,5 86,2 79,3 79,3 77,7 78,0 76,2 76,9 Słowacja / Slovakia 71,5 75,0 74,9 80,2 77,3 75,8 75,3 74,8 75,2 Słowenia / Slovenia 77,2 75,1 72,3 74,7 76,3 76,4 77,0 74,8 72,4 Szwecja / Sweden 73,0 71,4 70,8 73,3 71,6 71,5 72,5 72,8 72,7 Węgry / Hungary 76,9 75,4 76,9 75,7 74,0 73,4 73,9 72,6 70,7 Wielka Brytania / United Kingdom 79,4 82,1 84,4 86,9 86,0 85,1 85,6 85,0 84,1 Włochy / Italy 76,5 78,5 79,0 81,3 81,4 81,1 81,2 80,4 80,3 Źródło : / Source: Eurostat: * dane wstępne / provisional data : brak danych / data not available 18

21 Tabl. / Tab. 8. Relacja nakładów brutto na środki trwałe do PKB w Unii Europejskiej / The ratio of gross fixed capital formation to GDP in the EU Kraje. Regiony / w % / in % Unia Europejska 28/ The EU 28 21,2 22,1 21,4 20,6 20,1 20,2 19,7 19,2 19,3 Austria / Austria 25,4 25,7 23,1 22,5 21,6 22,5 22,7 22,5 22,4 Belgia / Belgium 21,2 22,6 22,2 22,9 22,3 23,0 23,0 22,3 23,1 Bułgaria / Bulgaria 11,6 16,5 26,0 28,7 22,9 21,3 21,5 21,3 21,0 Chorwacja / Croatia 14,4 19,9 25,4 25,2 21,3 20,3 19,6 19,3 18,6 Cypr / Cyprus 25,1 20,1 21,5 23,5 21,8 19,1 15,2 13,4 10,8 Dania / Denmark 19,5 21,5 21,1 19,9 18,3 18,3 18,3 18,3 18,7 Estonia / Estonia : 26,6 32,9 22,7 21,2 25,7 27,0 27,3 25,8 Finlandia / Finland 19,3 23,1 23,0 22,8 21,9 22,2 22,3 21,1 20,3 Francja / France 20,0 21,4 21,7 22,0 22,1 22,4 22,5 22,1 21,7 Grecja / Greece 20,4 25,0 20,7 20,9 17,3 15,4 11,7 11,2 11,6 Hiszpania / Spain 22,0 26,1 29,9 24,3 23,0 21,4 19,7 18,5 18,9 Irlandia / Ireland 18,1 24,0 28,9 19,7 15,8 14,5 15,6 15,2 16,4 Litwa / Lithuania : : 23,4 17,9 16,9 18,4 17,3 18,2 19,2 Luksemburg / Luxembourg : 20,1 20,2 19,7 18,1 19,6 19,9 18,3 18,1 19

22 Kraje. Regiony / Łotwa / Latvia 14,3 25,4 31,3 22,5 19,1 22,1 25,2 23,3 23,0 Malta / Malta 23,9 22,5 22,0 18,2 21,4 17,5 18,3 18,1 19,3 Niderlandy / Netherlands 21,6 22,9 20,6 21,3 19,7 20,3 18,9 17,9 18,2 Niemcy / Germany 23,4 23,0 19,1 19,2 19,4 20,3 20,2 19,8 20,1 Polska / Poland 17,4 23,7 18,6 21,1 19,8 20,3 19,4 18,8 19,5 Portugalia / Portugal 23,3 28,0 23,1 21,1 20,5 18,4 15,8 14,6 14,6 Republika Czeska / Czech Republic 33,4 30,7 28,3 27,1 27,0 26,6 26,0 25,1 25,0 Rumunia / Romania 21,4 19,3 24,3 26,0 25,9 27,1 27,5 23,8 22,0 Słowacja / Slovakia 26,7 27,3 27,4 21,8 22,2 24,2 21,3 20,4 21,1 Słowenia / Slovenia 23,2 27,3 26,6 24,3 21,3 20,2 19,3 19,7 19,6 Szwecja / Sweden 19,5 22,1 22,1 22,3 22,3 22,7 22,6 22,1 23,3 Węgry / Hungary 21,9 25,5 23,9 22,9 20,4 19,8 19,1 19,9 21,4 Wielka Brytania / United Kingdom 19,6 19,1 18,0 16,1 16,1 16,1 16,2 16,5 17,2 Włochy / Italy 19,1 20,4 21,1 20,0 19,9 19,6 18,3 17,4 16,8 Źródło: / Source: Eurostat: *dane szacunkowe / provisional data : brak danych / data not available 20

23 Tabl. / Tab. 9. Dynamika produkcji przemysłowej w Unii Europejskiej/ Industry production index in the EU (dane wyrównane dniami roboczymi / data adjusted by working days) w % / in % Kraje. Regiony / rok poprzedni / previous year = 100 Unia Europejska 28/ The EU ,0 104,5 101,5 86,1 106,8 103,1 97,9 99,5 101,1 Austria / Austria : 109,2 104,3 88,7 106,7 106,8 99,7 100,8 100,8 Belgia / Belgium : : 103,6 89,9 111,1 104,1 97,9 100,9 100,9 Bułgaria / Bulgaria : : 107,1 81,6 102,1 105,9 99,8 99,9 101,7 Chorwacja / Croatia : 101,4 105,0 91,1 98,5 98,8 94,7 98,1 101,3 Cypr / Cyprus : : 100,8 90,6 98,3 92,3 90,4 86,5 99,1 Dania / Denmark : : 103,1 85,2 102,0 101,9 100,1 100,4 100,8 Estonia / Estonia : : 111,0 76,1 122,9 119,7 101,5 104,2 102,4 Finlandia / Finland : 108,8 99,1 82,2 105,3 101,7 98,5 96,8 97,9 Francja / France 102,8 103,7 100,5 85,8 105,0 102,4 97,4 99,3 98,9 Grecja / Greece : : 98,4 90,3 93,9 94,2 97,9 96,8 98,0 Hiszpania / Spain 104,9 104,4 101,0 84,2 100,8 98,3 93,1 98,3 101,3 Irlandia / Ireland 119,4 114,3 104,0 95,5 107,5 99,6 98,5 97,8 120,9 Litwa / Lithuania : 98,8 107,8 86,2 106,1 106,6 103,7 103,3 100,2 Luksemburg / Luxembourg : : 102,7 84,0 108,7 101,9 94,7 96,1 105,7 Łotwa / Latvia : : 107,5 82,0 114,4 108,8 106,2 99,6 99,1 21

24 Kraje. Regiony / rok poprzedni / previous year = 100 Malta / Malta : : 94,5 85,9 108,6 99,9 105,4 94,7 94,2 Niderlandy / Netherlands : : 100,4 92,4 107,8 99,3 99,5 100,5 97,0 Niemcy / Germany 101,1 105,6 103,5 83,7 110,9 107,2 99,7 100,2 101,3 Polska / Poland : : 104,3 96,1 111,1 106,7 101,2 102,3 103,4 Portugalia / Portugal : : 96,5 91,4 101,6 99,0 93,9 100,5 101,8 Republika Czeska / Czech Republic : : 104,3 86,9 108,2 105,9 99,2 100,1 105,0 Rumunia / Romania : : 98,3 94,9 104,9 107,9 102,5 107,5 106,3 Słowacja / Slovakia : : 99,2 84,4 108,2 105,3 108,0 105,2 103,7 Słowenia / Slovenia : 107,2 104,6 82,2 106,9 102,1 99,5 98,6 101,7 Szwecja / Sweden : : 102,3 82,2 108,7 102,6 98,8 95,4 98,3 Węgry / Hungary : : 107,2 82,5 110,3 105,7 98,6 101,5 107,2 Wielka Brytania / United Kingdom 101,8 101,9 99,8 91,6 103,1 99,4 97,0 99,8 101,5 Włochy / Italy 105,9 104,2 99,3 81,3 106,8 101,2 93,7 96,8 99,5 Źródło: / Source: Eurostat: : brak danych / data not available 22

25 Tabl. / Tab. 10. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w Unii Europejskiej / Price index of consumer goods and services in the EU w % / in % Kraje. Regiony / rok poprzedni / previous year = 100 Unia Europejska 28/ The EU ,5 102,3 103,7 101,0 102,1 103,1 102,6 101,5 100,6 Austria / Austria 102,0 102,1 103,2 100,4 101,7 103,6 102,6 102,1 101,5 Belgia / Belgium 102,7 102,5 104,5 100,0 102,3 103,4 102,6 101,2 100,5 Bułgaria / Bulgaria 110,3 106,0 112,0 102,5 103,0 103,4 102,4 100,4 98,4 Chorwacja / Croatia 104,5 103,0 105,8 102,2 101,1 102,2 103,4 102,3 100,2 Cypr / Cyprus 104,9 102,0 104,4 100,2 102,6 103,5 103,1 100,4 99,7 Dania / Denmark 102,7 101,7 103,6 101,1 102,2 102,7 102,4 100,5 100,3 Estonia / Estonia 103,9 104,1 110,6 100,2 102,7 105,1 104,2 103,2 100,5 Finlandia / Finland 102,9 100,8 103,9 101,6 101,7 103,3 103,2 102,2 101,2 Francja / France 101,8 101,9 103,2 100,1 101,7 102,3 102,2 101,0 100,6 Grecja / Greece 102,9 103,5 104,2 101,3 104,7 103,1 101,0 99,1 98,6 Hiszpania / Spain 103,5 103,4 104,1 99,8 102,0 103,1 102,4 101,5 99,8 Irlandia / Ireland 105,3 102,2 103,1 98,3 98,4 101,2 101,9 100,5 100,3 Litwa / Lithuania 101,1 102,7 111,1 104,2 101,2 104,1 103,2 101,2 100,2 Luksemburg / Luxembourg 103,8 103,8 104,1 100,0 102,8 103,7 102,9 101,7 100,7 Łotwa / Latvia 102,6 106,9 115,3 103,3 98,8 104,2 102,3 100,0 100,7 23

26 Kraje. Regiony / rok poprzedni / previous year = 100 Malta / Malta 103,0 102,5 104,7 101,8 102,0 102,5 103,2 101,0 100,8 Niderlandy / Netherlands 102,3 101,5 102,2 101,0 100,9 102,5 102,8 102,6 100,3 Niemcy / Germany 101,4 101,9 102,8 100,2 101,2 102,5 102,1 101,6 100,8 Polska / Poland 110,1 102,2 104,2 104,0 102,7 103,9 103,7 100,8 100,1 Portugalia / Portugal 102,6 102,2 103,5 100,8 101,6 102,9 103,3 101,3 100,2 Republika Czeska / Czech Republic 102,8 102,1 102,7 99,1 101,4 103,6 102,8 100,4 99,8 Rumunia / Romania 103,9 101,6 106,3 100,6 101,2 102,1 103,5 101,4 100,4 Słowacja / Slovakia 145,7 109,1 107,9 105,6 106,1 105,8 103,4 103,2 101,4 Słowenia / Slovenia 112,2 102,8 103,9 100,9 100,7 104,1 103,7 101,5 99,9 Szwecja / Sweden 108,9 102,5 105,5 100,9 102,1 102,1 102,8 101,9 100,4 Węgry / Hungary 101,3 100,8 103,3 101,9 101,9 101,4 100,9 100,4 100,2 Wielka Brytania / United Kingdom 110,0 103,5 106,0 104,0 104,7 103,9 105,7 101,7 100,0 Włochy / Italy 100,8 102,1 103,6 102,2 103,3 104,5 102,8 102,6 101,5 Źródło : / Source: Eurostat: 24

27 Tabl. / Tab. 11. Handel zagraniczny towarami / Foreign trade in commodities Kraje. Regiony / Eksport / Exports Import / Imports w mld USD / in USD bn Świat / World 6452, , , , , , , , ,7 6654, , , , , , , , ,4 Chiny / China 249,2 762,0 1430,7 1201,6 1577,8 1898,4 2048,7 2209,0 2342,3 225,0 660,0 1132,6 1005,9 1396,2 1743,5 1818,4 1950,0 1959,4 Indie / India 42,4 99,6 194,8 164,9 226,4 302,9 296,8 314,8 321,6 51,5 142,9 321,0 257,2 350,2 464,5 489,7 465,4 463,0 Japonia / Japan 479,3 594,9 781,4 580,7 769,8 823,2 798,6 715,1 683,8 379,5 515,9 762,5 552,0 694,1 855,4 885,8 833,2 822,3 USA / USA 781,9 901,1 1287,4 1056,0 1278,5 1482,5 1545,7 1579,6 1620,5 1259,3 1732,7 2169,5 1605,3 1969,2 2266,0 2336,5 2329,1 2412,5 Unia Europejska 28 / The EU ,4 4074,4 5937,5 4607,9 5183,9 6092,2 5812,6 6081,4 6162,2 2515,3 4151,8 6223,9 4711,3 5325,2 6235,5 5868,3 5919,4 6020,7 Austria / Austria 67,5 125,2 181,3 137,0 152,6 177,4 166,6 175,2 178,0 72,2 127,3 184,3 143,1 159,0 191,4 178,5 183,3 181,9 Belgia / Belgium 187,9 334,4 471,8 370,1 407,7 475,7 445,9 468,8 471,4 177,1 318,7 466,3 353,4 391,2 466,9 439,1 451,7 452,5 Bułgaria / Bulgaria 4,9 11,7 22,4 16,3 20,6 28,2 26,7 29,6 29,3 6,5 18,2 36,9 23,5 25,5 32,6 32,7 34,3 34,8 Chorwacja / Croatia 4,4 8,8 14,1 10,5 11,8 13,3 12,4 12,7 13,9 7,9 18,6 30,7 21,2 20,1 22,7 20,8 22,0 22,8 Cypr / Cyprus 1,0 1,5 1,6 1,3 1,4 1,8 1,7 2,0 1,8 3,8 6,3 10,6 7,8 8,6 8,7 7,3 6,3 6,7 Dania / Denmark 51,2 85,1 116,9 94,0 96,4 111,9 105,5 110,1 111,1 45,4 75,6 109,4 83,1 83,1 95,7 91,9 96,6 99,3 Estonia / Estonia 3,8 7,7 12,5 9,0 11,6 16,7 16,1 16,3 16,1 5,1 10,2 16,0 10,1 12,3 17,5 18,1 18,4 18,3 Finlandia / Finland 46,0 65,5 96,5 62,9 69,5 79,1 73,1 74,4 74,3 34,4 58,8 91,8 60,9 68,8 84,3 76,5 77,6 76,7 Francja / France 326,8 463,4 616,2 484,8 523,8 596,5 568,7 581,0 582,6 338,1 504,1 716,8 560,9 611,1 720,0 674,4 681,5 677,7 Grecja / Greece 11,7 17,3 26,4 20,5 28,0 33,8 35,4 36,6 36,1 33,4 54,4 92,6 69,4 66,9 67,5 63,3 62,2 63,5 Hiszpania / Spain 115,0 192,6 281,5 227,3 254,4 306,6 295,3 317,8 324,9 155,8 288,8 420,8 293,2 327,0 376,6 337,3 340,6 358,5 Irlandia / Ireland 77,2 109,7 125,7 115,9 116,5 125,7 116,8 114,4 117,6 50,9 68,6 84,0 62,7 60,3 66,6 62,8 65,9 71,0 Litwa / Lithuania 3,8 11,8 23,6 16,5 20,7 28,0 29,6 32,6 32,4 5,5 15,5 31,1 18,3 23,4 31,8 32,0 34,8 35,2 Luksemburg / Luxembourg 8,4 18,8 25,7 21,3 19,7 20,9 18,8 18,4 19,2 11,3 21,9 32,2 25,3 25,1 28,9 27,5 26,9 26,7 Łotwa / Latvia 1,9 5,2 10,1 7,7 9,5 13,1 14,1 14,5 14,6 3,2 8,7 16,1 9,8 11,7 16,3 17,2 17,9 17,7 25

28 Kraje. Regiony / Eksport / Exports Import / Imports Malta / Malta 2,5 2,4 3,5 2,9 3,6 4,4 4,3 3,6 2,8 3,4 3,7 5,3 4,5 5,1 6,3 6,6 6,1 6,5 Niderlandy / Netherlands 232,6 406,4 637,9 497,9 574,3 667,1 655,4 671,6 672,1 217,7 363,8 580,9 443,2 516,4 594,4 586,9 589,7 587,6 Niemcy / Germany 550,4 970,9 1446,2 1120,0 1258,9 1474,0 1405,1 1451,8 1507,6 496,0 777,1 1185,1 926,3 1054,8 1254,9 1163,2 1191,6 1215,7 Polska / Poland *31,7 *89,4 *171,9 *136,6 *159,8 *190,2 *184,7 *206,1 *222,3 *48,9 *101,5 *210,5 *149,6 *178,1 *212,3 *198,5 *208,8 *225,9 Portugalia / Portugal 24,3 38,1 57,1 44,2 49,4 59,6 58,1 62,8 64,0 39,9 61,2 94,4 71,7 77,7 82,9 72,4 75,7 78,2 Republika Czeska / Czech Republic 29,1 78,1 146,8 113,0 133,0 162,9 157,0 162,3 173,9 32,0 76,5 142,0 105,0 126,7 152,1 141,4 144,3 152,5 Rumunia / Romania 10,4 27,7 49,5 40,6 49,6 63,0 57,8 65,8 69,7 13,1 40,5 84,1 54,3 62,1 76,5 70,2 73,4 77,8 Słowacja / Slovakia 11,8 31,9 71,1 56,1 64,7 79,8 80,6 85,7 86,6 12,8 34,6 73,9 55,6 65,0 79,8 77,4 81,7 82,2 Słowenia / Slovenia 8,8 19,2 34,1 26,2 29,2 34,7 32,2 34,0 36,1 10,1 20,3 37,0 26,5 30,1 35,5 32,0 33,4 34,1 Szwecja / Sweden 86,9 131,0 183,3 130,8 158,5 187,0 172,3 167,5 164,4 72,7 111,7 168,5 119,9 148,9 177,0 164,4 160,6 162,6 Węgry / Hungary 28,2 62,9 108,5 83,0 95,5 112,3 103,6 107,5 110,8 32,2 66,6 108,9 77,8 88,2 102,4 95,2 100,1 104,9 Wielka Brytania / United Kingdom 284,7 384,5 459,8 354,9 416,0 506,6 472,8 541,0 505,8 347,2 513,7 633,4 519,1 591,1 676,9 691,2 655,8 684,0 Włochy / Italy 240,5 373,1 542,7 406,9 447,3 523,3 501,3 518,3 528,7 238,8 384,8 561,9 415,1 487,0 558,8 488,6 479,4 471,8 Źródło: / Source: * dane GUS / CSO data 26

29 Tabl. / Tab. 12. Dynamika eksportu i importu towarów / Indices of exports & imports of commodities (wartość średnia roczna w USD / annual average in USD) Kraje. Regiony / Eksport / Exports Import / Imports w % / in % Świat / World 112,7 113,9 115,2 77,8 121,9 119,8 100,9 102,5 100,3 113,6 113,7 115,7 77,1 121,5 119,4 101,2 101,7 100,3 Chiny / China 127,8 128,4 117,2 84,0 131,3 120,3 107,9 107,8 106,0 135,7 117,6 118,5 88,8 138,8 124,9 104,3 107,2 100,5 Indie / India 118,8 130,0 129,7 84,6 137,3 133,8 98,0 106,1 102,1 109,7 143,2 140,0 80,1 136,2 132,6 105,4 95,0 99,5 Japonia / Japan 114,3 105,2 109,4 74,3 132,6 106,9 97,0 89,5 95,6 122,4 113,5 122,5 72,4 125,7 123,2 103,6 94,1 98,7 USA / USA 112,4 110,6 112,1 82,0 121,1 116,0 104,3 102,2 102,6 118,9 113,6 107,4 74,0 122,7 115,1 103,1 99,7 103,6 Unia Europejska / The EU 103,8 108,1 110,8 77,6 112,5 117,5 95,4 104,6 101,3 106,8 110,0 112,2 75,7 113,0 117,1 94,1 100,9 101,7 Austria / Austria 102,1 105,7 110,8 75,6 111,4 116,3 93,9 105,1 101,6 101,2 106,2 113,0 77,6 111,1 120,4 93,3 102,7 99,2 Belgia / Belgium 104,8 109,0 109,5 78,4 110,1 116,7 93,7 105,1 100,6 107,3 111,6 113,3 75,8 110,7 119,4 94,0 102,9 100,2 Bułgaria / Bulgaria 121,9 118,2 120,8 73,0 126,4 136,7 94,6 110,8 99,1 119,5 125,7 123,2 63,8 108,4 127,7 100,4 104,9 101,4 Chorwacja/Croatia 103,0 109,3 114,1 74,2 112,7 113,0 92,7 102,3 109,5 101,1 111,9 118,9 69,0 94,6 112,9 91,9 105,7 103,5 Cypr / Cyprus 95,6 154,6 117,1 77,0 111,5 129,7 95,7 116,1 89,4 106,3 114,8 123,6 73,6 109,4 101,3 84,1 86,5 106,8 Dania / Denmark 101,6 110,4 113,3 80,4 102,6 116,0 94,3 104,4 100,9 99,2 110,9 111,6 76,0 99,9 115,2 96,1 105,1 102,8 Estonia / Estonia 126,93 130,06 113,15 72,63 128,1 144,16 96,28 101,5 98,37 122,9 122,8 102,2 63,3 121,2 142,1 103,6 102,0 99,0 Finlandia / Finland 108,8 106,5 107,1 65,2 110,6 113,8 92,3 101,9 99,8 106,9 114,2 112,3 66,3 113,0 122,5 90,7 101,4 98,8 Francja / France 100,4 102,5 110,1 78,7 108,0 113,9 95,3 102,2 100,3 107,1 107,0 113,6 78,2 108,9 117,8 93,7 101,0 99,4 Grecja / Greece 105,8 112,9 111,9 77,6 136,5 121,0 104,8 103,3 98,6 109,3 103,2 117,9 75,0 96,3 100,8 93,9 98,2 102,1 Hiszpania / Spain 109,98 105,49 111,13 80,76 111,91 120,49 96,31 107,65 102,21 115,0 111,8 108,1 69,7 111,5 115,2 89,6 101,0 105,3 Irlandia / Ireland 108,3 104,6 103,4 92,2 100,5 107,9 92,9 97,9 102,8 108,8 110,9 100,2 74,7 96,1 110,5 94,2 104,9 107,8 Litwa / Lithuania 126,8 126,9 137,9 69,6 126,1 135,2 105,6 110,1 99,4 112,9 125,5 127,4 58,9 127,9 135,8 100,6 108,9 101,3 27

30 Kraje. Regiony / Eksport / Exports Import / Imports Luksemburg / Luxembourg 101,8 115,7 114,8 83,0 92,5 105,7 90,3 98,0 104,0 100,2 109,2 116,7 78,8 99,1 115,0 95,4 97,8 99,2 Łotwa / Latvia 108,4 128,7 122,1 75,9 123,8 137,7 107,5 102,5 100,7 108,4 122,6 105,4 60,8 119,2 139,3 105,8 103,7 98,9 Malta / Malta 124,0 95,3 113,1 82,1 125,5 122,3 96,9 85,6 77,4 120,1 101,1 111,3 84,5 113,1 124,3 104,9 93,1 105,6 Niderlandy / Netherlands 106,3 113,7 115,8 78,0 115,3 116,2 98,2 102,5 100,1 105,5 113,8 117,9 76,3 116,5 115,1 98,7 100,5 99,6 Niemcy / Germany 101,2 106,7 109,5 77,4 112,4 117,1 95,3 103,3 103,8 104,5 108,6 112,3 78,2 113,9 119,0 92,7 102,4 102,0 Polska / Poland *115,5 *121,1 *123,8 *79,5 *116,9 *119,1 *97,1 *111,6 *107,9 *106,6 *115,2 *128,2 *71,1*119,1 *119,2 *93,5 *105,2 *108,2 Portugalia/Portugal 98,9 106,6 108,8 77,4 111,8 120,7 97,4 108,1 101,9 99,6 111,3 115,0 75,9 108,5 106,6 87,4 104,5 103,3 Republika Czeska / Czech Republic 109,6 113,2 119,8 76,9 117,7 122,5 96,4 103,3 107,1 112,3 109,4 120,2 74,0 120,6 120,1 93,0 102,0 105,7 Rumunia / Romania 122,2 117,6 122,3 81,9 122,2 127,1 91,8 113,8 105,9 126,2 123,9 119,5 64,6 114,3 123,1 91,8 104,6 105,9 Słowacja / Slovakia 115,9 114,9 121,6 78,8 115,3 123,5 101,0 106,4 100,9 112,7 116,0 121,9 75,3 116,8 122,8 96,9 105,6 100,5 Słowenia / Slovenia 102,6 117,6 113,4 76,7 111,5 118,8 92,7 105,8 106,2 100,4 114,5 117,3 71,6 113,5 118,1 90,2 104,2 102,1 Szwecja / Sweden 102,3 106,2 108,6 71,3 121,2 117,9 92,2 97,2 98,1 105,9 111,2 110,0 71,1 124,2 118,9 92,9 97,7 101,2 Węgry / Hungary 112,6 113,3 113,7 76,5 115,0 117,6 92,2 103,8 103,1 114,8 109,9 114,0 71,4 113,4 116,2 92,9 105,2 104,8 Wielka Brytania / United Kingdom 104,5 110,6 104,7 77,2 117,2 121,8 93,3 114,4 93,5 106,8 109,1 101,7 82,0 113,9 114,5 102,1 94,9 104,3 Włochy / Italy 102,1 105,5 108,6 75,0 109,9 117,0 95,8 103,4 102,0 108,2 108,3 109,8 73,9 117,3 114,7 87,4 98,1 98,4 Źródło: / Source: Statistics * dane własne GUS / CSO data 28

31 Tabl. / Tab. 13. Struktura światowego eksportu i importu towarów / The structure of world exports & imports of commodities w % / in % Kraje. Regiony / Eksport / Exports Import / Imports Świat / World 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 USA / USA 12,1 8,6 8,0 8,4 8,4 8,1 8,4 8,3 8,5 18,9 16,1 13,2 12,7 12,8 12,3 12,5 12,3 12,7 Japonia / Japan 7,4 5,7 4,8 4,6 5,0 4,5 4,3 3,8 3,6 5,7 4,8 4,6 4,3 4,5 4,6 4,8 4,4 4,3 Niemcy / Germany 8,5 9,2 9,0 8,9 8,2 8,0 7,6 7,7 7,9 7,5 7,2 7,2 7,3 6,8 6,8 6,2 6,3 6,4 Francja / France 5,1 4,4 3,8 3,9 3,4 3,3 3,1 3,1 3,1 5,1 4,7 4,4 4,4 4,0 3,9 3,6 3,6 3,6 Wielka Brytania / United Kingdom 4,4 3,7 2,8 2,8 2,7 2,8 2,6 2,9 2,7 5,2 4,8 3,8 4,1 3,8 3,7 3,7 3,5 3,6 Chiny / China 3,9 7,3 8,9 9,6 10,3 10,4 11,1 11,7 12,3 3,4 6,1 6,9 7,9 9,1 9,5 9,8 10,3 10,3 Polska / Poland 0,5 0,9 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 0,7 0,9 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 Kraje rozwijające się / Developing countries 31,9 36,3 39,0 39,9 42,1 43,1 44,5 44,5 44,7 28,8 31,8 34,9 36,6 39,0 39,9 41,2 42,2 42,0 Kraje rozwinięte / Developed countries 65,8 60,4 56,5 56,4 53,9 52,5 51,1 51,2 51,3 69,8 66,0 61,7 60,5 58,0 56,9 55,5 54,6 55,1 MERCOSUR 1,9 2,1 2,3 2,2 2,3 2,4 2,4 2,3 2,1 1,6 1,3 1,9 1,8 2,0 2,1 2,1 2,1 2,0 NAFTA 19,0 14,1 12,6 12,8 12,8 12,5 12,8 12,8 13,1 25,3 21,2 17,7 17,2 17,4 16,8 17,1 16,9 17,4 ASEAN 6,7 6,3 6,1 6,5 6,9 6,8 6,8 6,7 6,8 5,7 5,6 5,7 5,7 6,2 6,3 6,6 6,6 6,5 EFTA 2,2 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,6 2,7 2,4 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 1,6 2,1 2,2 2,0 Unia Europejska 28 / The EU 28 38,0 38,8 36,8 36,7 33,9 33,2 31,4 32,1 32,4 37,8 38,5 37,8 37,1 34,5 33,9 31,5 31,3 31,7 Kraje strefy euro / Euro zone 29,8 30,4 28,9 28,9 26,4 25,7 24,4 24,7 25,1 28,7 29,0 28,5 28,0 25,9 25,5 23,4 23,4 23,5 Źródło: / Source: Statistics 29

32 Tabl. / Tab. 14. Wartość światowego eksportu i importu usług / The value of world exports and imports of total services (wg cen bieŝącego kursu walutowego / at current prices and current exchange rates) Kraje. Regiony / Eksport/ Exports Import/ Imports w mld USD / in USD bn Świat / World 1 522, , , , , , , , , ,4 2585,0 3905,7 3489,1 3818,6 4251,7 4397,2 4653,4 4904,0 Chiny / China 30,4 89,1 166,0 144,2 171,5 184,8 216,2 208,0 233,5 36,0 84,2 159,0 159,2 194,0 238,9 282,1 331,6 383,6 Indie / India 16,7 52,2 106,1 92,9 117,1 138,5 145,5 148,6 156,2 19,2 47,2 87,7 80,3 114,7 125,0 129,7 126,3 147,9 USA / USA 289,1 373,0 532,8 512,7 563,3 627,8 654,9 687,4 709,4 219,5 304,4 409,1 386,8 409,3 435,8 450,4 462,1 475,9 Japonia / Japan 69,2 102,0 141,0 120,9 131,1 137,5 134,2 135,2 162,5 115,1 139,0 178,9 155,7 164,7 175,7 184,7 170,9 191,9 Polska / Poland 10,4 18,1 38,2 31,4 35,3 39,1 41,9 44,8 47,9 9,0 15,6 30,8 24,3 30,9 32,3 33,7 34,1 35,8 Kraje rozwijające się / Developing countries Kraje rozwinięte / Developed countries 352,0 632, ,1 937, , , , , ,3 416,5 727,7 1225,7 1120,0 1330,4 1521,8 1627,4 1732,3 1862, , , , , , , , , , ,3 1789,0 2551,5 2263,2 2366,2 2586,6 2602,5 2729,2 2856,9 MERCOSUR 17,7 24,8 47,2 43,6 50,3 60,1 61,4 60,2 60,0 32,1 37,6 75,7 73,1 92,4 112,5 120,6 128,9 127,0 NAFTA 342,9 449,0 625,5 596,2 655,5 728,6 761,1 797,4 816,8 280,6 392,4 524,0 494,7 533,3 573,4 593,8 606,5 617,8 ASEAN 68,9 114,7 192,1 176,8 213,3 251,0 274,7 299,8 302,3 87,9 140,9 219,5 192,9 230,7 268,2 290,6 312,9 314,2 EFTA 49,5 98,4 142,0 130,1 139,4 152,2 157,9 165,7 169,0 29,0 78,3 114,0 104,6 116,6 133,3 140,2 150,2 152,3 Unia Europejska / The 661, , , , , , , , ,2 633,0 1148,5 1679,5 1463,5 1495,5 1638,0 1613,0 1731,6 1830,1 EU Kraje strefy euro / Euro 462,9 910, , , , , , , ,1 463,1 853,7 1256,7 1108,0 1133,4 1245,8 1216,5 1318,1 1397,0 zone Źródło: / Source: Statistics 30

33 Tabl. / Tab. 15. Wartość eksportu i importu usług w Unii Europejskiej / Value of exports and imports of total services in the EU (wg cen bieŝącego kursu walutowego / at current prices and current exchange rates) Kraje. Regiony / Countries.Regions Eksport / Exports Import / Imports w mld USD / in USD bn Unia Europejska / The EU 661,0 1295,0 1933,9 1686,0 1734,4 1944,7 1928,0 2069,9 2191,2 633, , , , , , , , ,1 Austria / Austria 23,0 : 63,1 53,9 52,7 59,2 57,9 64,1 67,0 16,5 : 45,3 39,0 38,8 44,5 44,2 49,8 53,2 Belgia / Belgium 49,7 : 97,0 92,3 98,3 105,2 106,9 113,7 124,0 41,8 : 89,3 82,4 87,6 95,1 97,6 104,0 115,2 Bułgaria / Bulgaria 2,2 : : : 8,1 9,0 8,7 9,0 10,0 1,7 : : : 4,6 5,0 5,4 5,6 6,2 Chorwacja/Croatia 4,1 10,3 15,8 12,6 11,9 13,1 12,4 13,0 13,5 1,8 3,6 5,3 4,4 3,9 4,1 4,0 4,0 3,9 Cypr / Cyprus 4,1 : : : : : : 10,2 10,1 1,6 : : : : : : 6,3 6,7 Dania / Denmark 24,0 43,8 74,1 57,1 61,4 67,2 67,1 70,6 72,4 21,1 38,4 66,1 54,3 54,6 61,4 61,3 63,2 64,1 Estonia / Estonia 1,5 3,5 5,7 4,6 4,7 5,6 5,7 6,3 6,8 0,9 2,3 3,6 2,6 3,0 3,8 4,0 4,7 4,8 Finlandia / Finland 7,7 18,2 33,5 29,2 29,0 31,2 29,8 27,6 25,7 9,4 18,9 33,2 29,3 28,8 31,2 31,8 29,8 27,9 Francja / France 80,6 153,3 224,3 194,0 202,1 237,3 237,3 254,9 268,4 60,8 134,4 194,9 176,2 181,7 203,9 203,1 230,6 248,4 Grecja / Greece 19,3 : : 38,0 37,2 39,3 35,0 37,3 41,4 11,3 : : 20,2 20,1 19,3 15,8 14,8 15,3 Hiszpania / Spain 52,6 : 132,4 112,7 113,2 130,6 122,8 128,9 134,4 33,2 : 88,1 71,4 68,2 71,4 65,4 64,7 69,8 Irlandia / Ireland 16,9 56,4 90,8 85,5 90,2 104,8 109,9 122,5 133,8 28,9 71,8 112,4 104,7 108,0 116,1 118,9 122,3 141,9 Litwa / Lithuania 1,1 3,0 5,1 4,1 4,5 5,6 6,1 7,2 7,8 0,7 2,1 4,2 3,1 3,0 3,8 4,3 5,4 5,8 Luksemburg / Luxembourg : 40,4 68,4 57,8 63,4 73,7 77,2 88,4 99,0 : 27,4 46,6 39,7 41,9 48,8 50,9 59,2 66,9 Łotwa / Latvia 1,2 2,5 5,4 4,4 4,0 4,8 4,8 5,2 5,1 0,7 1,6 3,3 2,4 2,3 2,8 2,8 2,8 2,8 Malta / Malta 1,1 : 9,8 9,9 10,0 11,3 11,0 11,6 11,9 0,8 : 7,9 8,4 8,5 9,3 9,2 9,6 9,8 31

34 Kraje. Regiony / Countries.Regions Eksport / Exports Import / Imports Niderlandy / Netherlands 52,4 : : : 161,5 175,4 168,3 179,0 188,8 53,3 : : : 135,9 150,3 142,8 151,5 156,6 Niemcy / Germany 83,1 159,3 240,5 220,3 225,0 248,0 240,6 260,8 271,5 138,1 209,9 288,6 250,2 263,3 294,8 288,0 324,4 327,8 Polska / Poland 10,4 18,1 38,2 31,4 35,3 39,1 41,9 44,8 47,9 9,0 15,6 30,8 24,3 30,9 32,3 33,7 34,1 35,8 Portugalia / Portugal 9,1 15,1 26,0 22,6 22,8 26,8 25,6 29,2 30,3 7,0 9,5 15,4 13,8 14,3 15,7 13,7 14,4 15,5 Republika Czeska / Czech Republic 6,8 13,2 23,7 20,6 22,4 24,7 24,3 24,4 25,6 5,4 10,4 18,5 16,3 18,2 20,2 20,4 20,8 22,9 Rumunia / Romania 1,7 9,7 16,4 11,8 10,4 12,1 12,7 17,7 19,9 2,0 5,5 12,1 10,5 8,4 9,8 9,5 11,5 12,1 Słowacja / Slovakia 2,3 : 9,5 6,6 6,4 7,3 7,8 9,6 8,7 1,9 : 10,0 7,9 7,3 7,7 7,2 8,8 8,5 Słowenia / Slovenia 1,9 : 7,4 6,1 6,2 6,8 6,6 7,0 7,4 1,4 : 5,4 4,6 4,6 4,9 4,6 4,7 5,1 Szwecja / Sweden 21,6 38,0 59,3 50,5 53,3 61,9 61,9 75,1 77,1 24,0 35,7 53,1 45,2 46,6 53,7 54,7 61,7 66,8 Węgry / Hungary 6,1 12,7 20,5 18,6 19,4 21,7 21,2 22,3 24,2 4,9 11,5 18,5 16,9 15,9 17,3 16,2 17,0 17,5 Wielka Brytania / United Kingdom 120,2 234,3 307,4 265,0 272,5 305,0 309,0 316,4 341,5 99,4 170,7 212,4 178,5 179,1 188,5 191,3 195,6 203,7 Włochy / Italy 56,4 92,0 116,5 97,3 101,0 110,3 108,3 113,2 117,0 55,4 94,8 132,0 109,6 113,1 118,8 108,5 110,3 115,3 Źródło: / Source: Dane za rok 2000 wg metodologii MFW BPM5 z 1993 r, dane za lata wg metodologii MFW BPM6 z 2009 r. / Data for 2000 according to the concept of the IMF BPM5 of 1993, the figures for according to the concept of the IMF BPM6 of 2009 : brak danych / data not available 32

35 Tabl. / Tab. 16. Obroty handlu zagranicznego Polski według krajów / Poland's foreign trade turnover by countries (ceny bieŝące w mln USD / current prices in US dollars mn) Kraje. Regiony / Countries.Regions Eksport / Exports Import / Imports Polska / Poland 22894, , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Kraje rozwinięte / 17189, , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Developed countries w tym / of which Unia Europejska 28 / The EU , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Austria / Austria 489,0 639,7 1863,3 2591,4 3059,4 3651,7 3495,1 3630,6 3773,9 737,8 949,7 1738,4 2601,0 2995,8 3912,9 3380, ,0 4048,5 Belgia / Belgium 555,4 935,0 2665,2 3291,5 3798,4 4421,0 3858,7 4556,5 5017,8 746,4 1272,2 2670,4 3467,0 4254,2 4708,3 4422, ,0 5449,3 Bułgaria / Bulgaria : 81,3 256,7 481,6 544,0 602,1 675,2 1000,5 981,2 : 35,4 167,3 257,8 348,9 458,2 401,9 497,7 579,8 Chorwacja / Croatia : 72,7 279,6 394,3 349,5 446,9 393,1 435,7 534,5 : 28,1 62,4 164,8 110,2 151,2 111,2 129,6 138,3 Cypr / Cyprus : 45,5 31,4 221,8 113,1 319,5 272,4 268,0 401,9 : 0,7 9,6 21,5 39,0 217,2 202,2 252,5 372,5 Dania / Denmark 688,2 857,2 1878,9 2533,1 2984,0 3501,2 3154,4 3490,3 3645,9 635,0 784,3 1372,1 2053,7 2181,1 2770,7 2323,6 2566,6 2848,9 Estonia / Estonia : 90,1 409,1 589,2 745,6 1066,9 1138,4 1115,7 1469,8 : 34,9 91,9 128,6 174,6 214,5 161,8 178,7 214,8 Finlandia / Finland 352,8 230,8 693,2 1111,7 1151,7 1423,9 1385,3 1588,9 1882,4 540,5 888,9 1313,0 1933,5 1791,6 2133,5 1734,8 1711,6 2075,2 Francja / France 819,2 1643,8 5558,5 9498, , , , , ,7 1420,7 3151,7 6094,7 6892,8 7713,6 8874,9 7737,5 7972,3 8464,0 Grecja / Greece 95,3 99,7 282,3 827,6 699,8 836,5 657,6 725,3 824,4 79,3 98,4 221,0 259,8 314,7 508,4 386,6 400,6 462,1 Hiszpania / Spain 249,8 505,2 2221,4 3584,6 4261,4 4556,6 3680,3 4591,9 5435,8 473,4 1194,5 2193,7 3344,8 3615,5 4165,8 4079,5 4482,8 4553,2 Irlandia / Ireland 54,4 89,6 291,7 515,4 598,5 551,8 618,4 672,9 703,0 151,4 283,8 561,0 989,8 1111,2 1084,1 1153,8 1348,6 1576,5 Litwa / Lithuania : 561,7 1232,4 1662,1 1854,6 2688,6 2938,4 3138,3 3189,1 : 278,0 611,3 799,1 1065,2 1464,1 1137,9 1413,9 1496,5 Luksemburg / Luxembourg 8,7 25,4 85,9 152,6 170,4 284,5 227,4 233,0 238,8 20,5 72,4 166,6 195,4 246,4 417,3 387,9 410,0 419,3 Łotwa / Latvia : 206,9 570,1 775,5 901,6 1176,4 1262,2 1743,7 2196,3 : 32,8 266,6 186,3 236,4 341,6 294,2 324,3 528,3 Malta / Malta : 13,1 8,5 22,7 31,1 87,1 48,1 71,7 90,4 : 2,8 9,8 24,0 45,9 52,6 35,9 34,8 58,5 33

Polska na tle świata i Europy w latach 1995 2010 (w liczbach) Poland in the World s and Europe s background in 1995 2010 (in figures)

Polska na tle świata i Europy w latach 1995 2010 (w liczbach) Poland in the World s and Europe s background in 1995 2010 (in figures) MINISTERSTWO GOSPODARKI Ministry of Economy Polska na tle świata i Europy w latach 1995 2010 (w liczbach) Poland in the World s and Europe s background in 1995 2010 (in figures) Warszawa, wrzesień 2011

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt?

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? dr Anna Gardocka-Jałowiec Uniwersytet w Białymstoku 7 marzec 2013 r. Dobrobyt, w potocznym rozumieniu, utożsamiać można

Bardziej szczegółowo

System opieki zdrowotnej na tle innych krajów

System opieki zdrowotnej na tle innych krajów System opieki zdrowotnej na tle innych krajów Dr Szczepan Cofta, Dr Rafał Staszewski Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego im. K. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Struktura sektora energetycznego w Europie

Struktura sektora energetycznego w Europie Struktura sektora energetycznego w Europie seminarium Energia na jutro 15-16, września 2014 źródło: lion-deer.com 1. Mieszkańcy Europy, 2. Struktura wytwarzania energii w krajach Europy, 3. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Monika Borowiec Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 2.10 Temat zajęć: Sprawdzian z działu 2 1. Cele lekcji: Uczeń: sprawdza stopień opanowania wiedzy i umiejętności z działu 2, zna podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia w fazie Start-UP oraz nakłady na badania i rozwój (R&D) sytuacja w Polsce oraz na świecie.

Przedsięwzięcia w fazie Start-UP oraz nakłady na badania i rozwój (R&D) sytuacja w Polsce oraz na świecie. Przedsięwzięcia w fazie Start-UP oraz nakłady na badania i rozwój (R&D) sytuacja w Polsce oraz na świecie. 1. Zaangażowanie funduszy Venture capital w projekty gospodarcze znajdujące się w początkowej

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

System opieki zdrowotnej w Polsce na tle krajo w OECD

System opieki zdrowotnej w Polsce na tle krajo w OECD System opieki zdrowotnej w Polsce na tle krajo w OECD Prof. Andrzej M. Fal Prezydent: Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa Zakład Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych VI Ogólnopolska Konferencja Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych Białka Tatrzańska, 2 4 czerwca 2014 r. Wydatki w gospodarce turystycznej

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

CO 2 potrzeba przełomu negocjacyjnego wyzwania dla Polski

CO 2 potrzeba przełomu negocjacyjnego wyzwania dla Polski CO 2 potrzeba przełomu negocjacyjnego wyzwania dla Polski Krzysztof Żmijewski prof. PW Społeczna Rada Instytut im. E. Kwiatkowskiego Debata Warszawa Primum non nocere Muir Glacier, Alaska Sierpień 1941

Bardziej szczegółowo

WYKLUCZENIE SPOŁECZNE MŁODZIEŻY W EUROPIE

WYKLUCZENIE SPOŁECZNE MŁODZIEŻY W EUROPIE WYKLUCZENIE SPOŁECZNE MŁODZIEŻY W EUROPIE SOCIAL EXCLUSION OF YOUTH IN EUROPE: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer (EXCEPT) Informacje o projekcie: Termin realizacji:

Bardziej szczegółowo

EKSPORT WYROBÓW WYSOKIEJ TECHNIKI W UNII EUROPEJSKIEJ EXPORT OF HIGH TECH IN THE EUROPEAN UNION

EKSPORT WYROBÓW WYSOKIEJ TECHNIKI W UNII EUROPEJSKIEJ EXPORT OF HIGH TECH IN THE EUROPEAN UNION PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr 416 2016 Współczesne problemy ekonomiczne. ISSN 1899-3192 Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym

Bardziej szczegółowo

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r.

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. IP/08/618 Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. Gry wideo: Komisja z zadowoleniem przyjmuje postęp dokonany w zakresie ochrony małoletnich w 23 państwach członkowskich UE, ale zwraca się o ulepszenie branżowych

Bardziej szczegółowo

BUDŻET PAŃSTWA I POLITYKA BUDŻETOWA

BUDŻET PAŃSTWA I POLITYKA BUDŻETOWA Wykład: BUDŻET PAŃSTWA I POLITYKA BUDŻETOWA Budżet państwa Budżet - jest rocznym planem finansowym, obejmującym dochody i wydatki państwa oraz wskazującym źródła pokrycia niedoboru lub rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Migracje szansą województwa pomorskiego

Migracje szansą województwa pomorskiego Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VIII Priorytet Regionalne Kadry Gospodarki Programu, Działanie 8.3 współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. 1 Jak utrzymać

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRODUKCJI RONICZEJ W POLSCE W KONTEKŚCIE WPR

ZMIANY W PRODUKCJI RONICZEJ W POLSCE W KONTEKŚCIE WPR ZMIANY W PRODUKCJI RONICZEJ W POLSCE W KONTEKŚCIE WPR dr hab. Mariusz Matyka prof. nadzw. IRWIR-PAN, Warszawa, 04.04. 2016 Referat przygotowano w ramach realizacji zadania 1.8 Programu Wieloletniego IUNG-PIB

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Nr 13 Bezrobocie a wiek i poziom wykształcenia: Polska na tle UE Jednym z czynników w szczególny sposób wpływających na prawdopodobieństwo bezrobocia jest

Bardziej szczegółowo

THE SIMILARITIES OF POLAND IN THE STRUCTURE OF CROPS AND ANIMAL HUSBANDRY TO EUROPEAN UNION COUNTRIES

THE SIMILARITIES OF POLAND IN THE STRUCTURE OF CROPS AND ANIMAL HUSBANDRY TO EUROPEAN UNION COUNTRIES Alicja KOLASA-WIĘCEK Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych ul. Waryńskiego 4, 45-047 Opole e-mail: a.kolasa-wiecek@po.opole.pl THE SIMILARITIES OF POLAND

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20-22 kwietnia 2012

Warszawa, 20-22 kwietnia 2012 Warszawa, 20-22 kwietnia 2012 Jak zwiększyć zatrudnienie osób starszych? wnioski z doświadczeń międzynarodowych Wiktor Wojciechowski Wiosenna Szkoła Leszka Balcerowicza 20 kwietnia 2012 roku Zakres wolności

Bardziej szczegółowo

Luka płacowa analiza problemu i sposoby przeciwdziałania

Luka płacowa analiza problemu i sposoby przeciwdziałania Luka płacowa analiza problemu i sposoby przeciwdziałania Aleksandra Niżyńska Luka płacowa Dysproporcja w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn wyrażona jako różnica między średnim wynagrodzeniem brutto mężczyzn

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona ochrona zdrowia wyzwania dla systemów ochrony zdrowia w obliczu starzejącego się społeczeństwa

Zrównoważona ochrona zdrowia wyzwania dla systemów ochrony zdrowia w obliczu starzejącego się społeczeństwa Zrównoważona ochrona zdrowia wyzwania dla systemów ochrony zdrowia w obliczu starzejącego się społeczeństwa Jarosław Pinkas Zrównoważony realistyczny rozmyślny stabilny odpowiedzialny do utrzymania!!!

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie skutków zdrowotnych palenia najważniejszym strategicznym celem polityki zdrowia. Witold Zatoński Warszawa, 8-9 grudnia 2011

Ograniczenie skutków zdrowotnych palenia najważniejszym strategicznym celem polityki zdrowia. Witold Zatoński Warszawa, 8-9 grudnia 2011 Ograniczenie skutków zdrowotnych palenia najważniejszym strategicznym celem polityki zdrowia Witold Zatoński Warszawa, 8-9 grudnia 2011 Wprowadzenie w życie ograniczenia palenia w miejscach publicznych

Bardziej szczegółowo

Marcin Siwa, Dyrektor Działu Oceny Ryzyka, Coface Poland. Panorama ryzyka na świecie. Ocena i perspektywy gospodarcze dla świata

Marcin Siwa, Dyrektor Działu Oceny Ryzyka, Coface Poland. Panorama ryzyka na świecie. Ocena i perspektywy gospodarcze dla świata Marcin Siwa, Dyrektor Działu Oceny Ryzyka, Coface Poland Panorama ryzyka na świecie. Ocena i perspektywy gospodarcze dla świata -3,9-3,5-4,2-1,8-0,5 1,3 1,1 1,7 2,0 2,5 2,7 2,1 2,0 1,5 2,0 2,7 3,0 3,1

Bardziej szczegółowo

BUDŻET PAŃSTWA I POLITYKA BUDŻETOWA

BUDŻET PAŃSTWA I POLITYKA BUDŻETOWA Wykład: BUDŻET PAŃSTWA I POLITYKA BUDŻETOWA Budżet państwa Budżet - jest rocznym planem finansowym, obejmującym dochody i wydatki państwa oraz wskazującym źródła pokrycia niedoboru lub rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu

Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Pakiet klimatyczno-energetyczny PL pułap emisji gazów cieplarnianych

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

BRE Business Meetings. brebank.pl

BRE Business Meetings. brebank.pl BRE Business Meetings Witamy w świecie ekspertów Innowacje a wzrost gospodarczy Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku SA Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego 05.08.2010 r. brebank.pl

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej dr Lucyna Przezbórska-Skobiej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

XIV. Akcjonariusze Grupy PSB S.A. licencjonowani kupcy centrum BUDOWLANE Centrum Budowlane PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE P. P. H. U OPOCZNO MEJPOL BUDOWNICTWO, ENERGIA ODNAWIALNA, TELEFONIA, NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych 1. Przesłanki badania 2. Cele badawcze 3. Uwarunkowania rynku pracy

Bardziej szczegółowo

IMPERATYW ZRÓWNOWAŻONEGO

IMPERATYW ZRÓWNOWAŻONEGO IMPERATYW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU A POKUSA KONSUMPCJONIZMU PROF. KRZYSZTOF ŻMIJEWSKI Politechnika Warszawska Czy wiedzą Państwo, że: Od 1988 zredukowaliśmy poziom emisji o ponad 30% pięć razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

Szara strefa w Polsce

Szara strefa w Polsce Szara strefa w Polsce dr hab. prof. nadzw. Konrad Raczkowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Rodzaje nierejestrowanej gospodarki Szara strefa obejmuje działania produkcyjne w sensie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Kierunki migracji młodzieży wiejskiej w regionach UE

Kierunki migracji młodzieży wiejskiej w regionach UE 28 maja 2015 r. temat: Kierunki migracji młodzieży wiejskiej w regionach UE Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego Przemysław Pluskota Uniwersytet Szczeciński 05 listopada 2015r. Mierniki dobrobytu gospodarczego MIERZENIE ROZMIARÓW AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ PKB PKB per capita PNB W gospodarce

Bardziej szczegółowo

Współczesność i przyszłość demograficzna a usługi opiekuńcze: przypadek Polski Dr Paweł Kaczmarczyk Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami

Współczesność i przyszłość demograficzna a usługi opiekuńcze: przypadek Polski Dr Paweł Kaczmarczyk Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami Współczesność i przyszłość demograficzna a usługi opiekuńcze: przypadek Polski Dr Paweł Kaczmarczyk Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami Konferencja Rynek usług opiekuńczych w Polsce i w Europie szanse

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów stosowanych w publikacji Abbreviations used in the publication

Wykaz skrótów stosowanych w publikacji Abbreviations used in the publication WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2010 WARSAW, OCTOBER 2010 Wykaz skrótów stosowanych w publikacji Abbreviations used in the publication - zjawisko nie wystąpiło magnitude zero 0 zjawisko istniało w wielkości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Twórcza Łotwa. Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce

Twórcza Łotwa. Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce Twórcza Łotwa Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce RYGA BAŁTYCKIE METROPOLIE Ryga jest największym miastem w Państwach Bałtyckich: 650,478/1,03

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 37/ września 2015 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 37/ września 2015 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA

MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Wykład: MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Aktorzy gry rynkowej RZĄD FIRMY GOSPODARSTWA DOMOWE SEKTOR FINANSOWY Rynki makroekonomiczne Obieg okrężny $ Gospodarstwa domowe $ $ $ $ $ Rynek zasobów

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka po 1989 roku i jej perspektywy. Prof. Leszek Balcerowicz. Forum Obywatelskiego Rozwoju

Polska gospodarka po 1989 roku i jej perspektywy. Prof. Leszek Balcerowicz. Forum Obywatelskiego Rozwoju Polska gospodarka po 1989 roku i jej perspektywy Prof. Leszek Balcerowicz Forum Obywatelskiego Rozwoju Polska gospodarka po 1989 roku i jej perspektywy Leszek Balcerowicz Listopad 2014 *Podziękowania dla

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY @ www.stat.gov.pl W jakim stopniu jesteśmy wyposażeni w komputery, i urządzenia przenośne? Do jakich celów wykorzystujemy? Rozwój telekomunikacji i informatyki w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE UE W SPRAWIE EDUKACJI POSTĘPY W DZIEDZINIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA Bruksela, dnia 19 kwietnia

SPRAWOZDANIE UE W SPRAWIE EDUKACJI POSTĘPY W DZIEDZINIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA Bruksela, dnia 19 kwietnia Bruksela, dnia 18 maja 2011 r. Sprawozdanie nr 41/2011 SPRAWOZDANIE UE W SPRAWIE EDUKACJI POSTĘPY W DZIEDZINIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA Bruksela, dnia 19 kwietnia UE spełnia tylko jeden z celów, jaki sobie

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Ruch naturalny. (natural movement of population)

Ruch naturalny. (natural movement of population) Ruch naturalny (natural movement of population) Ruch naturalny Podstawowymi komponentami ruchu naturalnego są urodzenia i zgony. Ruch naturalny ludności to tradycyjnie również zdarzenia powodujące zmiany

Bardziej szczegółowo

THE USE OF DATA MINING TOOLS IN THE STUDY OF THE STRUCTURE OF CROPS AND LIVESTOCK PRODUCTION IN POLAND IN THE EUROPEAN UNION BACKGROUND

THE USE OF DATA MINING TOOLS IN THE STUDY OF THE STRUCTURE OF CROPS AND LIVESTOCK PRODUCTION IN POLAND IN THE EUROPEAN UNION BACKGROUND Alicja KOLASA-WIĘCEK Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych ul. Waryńskiego 4, 45-047 Opole e-mail: a.kolasa-wiecek@po.opole.pl Krzysztof KOSZELA Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl DOI: 10.17306/JARD.2015.78 Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 4(38) 2015, 747 756 ZASOBY I PRODUKTYWNOŚĆ PRACY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO KRAJÓW CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 8 grudnia 2010 roku, Hotel SOFITEL Victoria, Warszawa 1 Rynek gazu w Europie Środkowej. Polska na przecięciu tras przesyłu gazu Północ-Południe i

Bardziej szczegółowo

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD Poniżej przedstawiamy opracowanie porównawcze, przygotowane na podstawie najnowszych międzynarodowych danych statystycznych.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce Departament Polityki Makroekonomicznej Sytuacja makroekonomiczna w Polsce 27 lutego 215 ul. Świętokrzyska 12-916 Warszawa tel.: +48 22 694 52 32 fax :+48 22 694 36 3 Prawa autorskie Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1995-2004

Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1995-2004 Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1995-2004 Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/urzedy/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Nr 12 Bezrobocie w Polsce na tle sytuacji w UE Dane Eurostatu pochodzą z badań LFS (Labour Force Survey, w Polsce LFS realizowanego jako BAEL Badanie Aktywności

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia Wydatki na ochronę zdrowia doc. dr Zofia Skrzypczak Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania eksportu

Instrumenty finansowania eksportu 1 Instrumenty finansowania eksportu MOŻLIWE ROZWIĄZANIA FINANSOWANIA KONTRAKTÓW EKSPORTOWYCH Polski producent urządzeń dla przemysłu górniczego, rybołówstwa, energetyki, przemysłu cukrowniczego, cementowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Polska na tle gospodarki europejskiej: doświadczenie, stan, perspektywy

Polska na tle gospodarki europejskiej: doświadczenie, stan, perspektywy Polska na tle gospodarki europejskiej: doświadczenie, stan, perspektywy Leszek Balcerowicz grudzień 2014 *Podziękowania dla Magdy Ciżkowicz, Aleksandra Łaszka, Marka Tatały i Sonji Wap za pomoc w przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK III: Ogólna ocena zasady dodatkowości (art. 95 RWP) ZAŁĄCZNIK IV: Terminy przedkładania i przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Oszczędności długoterminowe z perspektywy rynku kapitałowego a wzrost gospodarczy kraju Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Forum Funduszy Inwestycyjnych, Warszawa, 16.06.2016 Model wzrostu Polski oparty

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów stosowanych w publikacji Abbreviations used in the publication

Wykaz skrótów stosowanych w publikacji Abbreviations used in the publication WARSZAWA, STYCZEŃ 2011 WARSAW, JANUARY 2011 Wykaz skrótów stosowanych w publikacji Abbreviations used in the publication - zjawisko nie wystąpiło magnitude zero 0 zjawisko istniało w wielkości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Gl G oba b l a ne n e w yz w w yz a w n a i n a Rybinski.eu 2

Gl G oba b l a ne n e w yz w w yz a w n a i n a Rybinski.eu 2 Finanse państwa czyli publiczne zakłamanie Kraków, 25 maja 2011 Prof. dr hab. Krzysztof Rybiński Rektor, Uczelnia Vistula w Warszawie Email: rybinski@rybinski.eu Blog: www.rybinski.eu Globalne wyzwania

Bardziej szczegółowo

Stan rozwoju inteligentnych systemów pomiarowych AMI w Polsce i na świecie

Stan rozwoju inteligentnych systemów pomiarowych AMI w Polsce i na świecie Zbigniew HANZELKA Stan rozwoju inteligentnych systemów pomiarowych AMI w Polsce i na świecie Kraków 19 listopada 2014 r. Sieć inteligentna (smart grids) Sieć elektroenergetyczna i powiązane z nią technologie

Bardziej szczegółowo

KONINKTURA - WYBRANE ZAGADANIENIA I PYTANIA. Janusz Sawicki

KONINKTURA - WYBRANE ZAGADANIENIA I PYTANIA. Janusz Sawicki KONINKTURA - WYBRANE ZAGADANIENIA I PYTANIA Janusz Sawicki 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Bardziej szczegółowo

Sedo. MeetDomainers 2008 Domain Secondary Market News. Kamila Sękiewicz Sedo Europe

Sedo. MeetDomainers 2008 Domain Secondary Market News. Kamila Sękiewicz Sedo Europe Sedo MeetDomainers 2008 Domain Secondary Market News Kamila Sękiewicz Sedo Europe Treść Europejski rynek domen i jego trendy Czym jest wtórny rynek domen ZaangaŜowanie Sedo we wtórnym rynku domen w Europie

Bardziej szczegółowo