ZałoŜenia strategiczne dla programu informacyjno promocyjnego dot. promocji makaronu na Ukrainie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZałoŜenia strategiczne dla programu informacyjno promocyjnego dot. promocji makaronu na Ukrainie"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do SIWZ ZałoŜenia strategiczne dla programu informacyjno promocyjnego dot. promocji makaronu na Ukrainie Zamawiający: Warszawa,

2 Spis treści: I. Krótka charakterystyka rynku ukraińskiego...3 II. Podstawowe informacje o programie...7 III. Cele programu...8 IV. Grupy docelowe...8 V. Omawiane tematy w podziale na grupy docelowe...9 VI. Wykorzystywane komunikaty/przesłania...9 VII. Główne kanały informacji i promocji...11 Działanie 1 TELEWIZJA...11 Działanie 2 REKLAMA W PRASIE...12 Działanie 3 - AKCJE INFORMACYJNO PROMOCYJNE W PUNKTACH SPRZEDAśY.13 Działanie 4 PRZYGOTOWANIE I PRODUKCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNO INFORMACYJNYCH...16 Działanie 5 UCZESTNICTWO W IMPREZACH WYSTAWIENNICZYCH (TARGI SPOśYWCZE)...17 Działanie 6 STRONA INTERNETOWA...18 Działanie 7 PROMOCJA W INTERNECIE...19 VIII. Oczekiwania Zamawiającego dot. przygotowania i przeprowadzenia kampanii mediowej...20 IX. Zaplanowanie mediów i przygotowanie media planu...21 X. Raportowanie kampanii...22 Badanie efektywności programu...23 XI. Badanie efektywności programu...23 XII. Oczekiwany wpływ programu...24 XIII. BudŜet

3 I. Krótka charakterystyka rynku ukraińskiego 1. Informacje o rynku Wielkość rynku: około ton SpoŜycie makaronu: 3-4 kg per capita 50-60% rynku naleŝy do lokalnych producentów: 75 tys tys. ton Rynek producentów lokalnych wyceniany jest na milionów euro. Rynek makaronu importowanego wyceniany jest na milionów euro. Łącznie rynek wyceniany jest na milionów euro Wzrost rynku w latach kształtuje się na poziomie 4.9% rocznie. Udział makaronów suchych w rynku makaronów wynosi 96.5% 2. Znaczenie regionów ZNACZENIE REGIONÓW Zachodni: Liczba mieszkańców: 10.69* Środkowy: Liczba mieszkańców:9.84* Północno-wschodni: Liczba mieszkańców: 5.49* Wschodni: Liczba mieszkańców: 6.88* Południowy: Liczba mieszkańców:7.032* Południowo-wschodni: Liczba mieszkańców:6.26* UKRAINA Liczba mieszkańców : 46.00* *mln. mieszkańców 3

4 3. Kluczowi gracze detaliczni (według liczby punktów sprzedaŝy w 2009 r.) Źródło: GT Partners Ukraine, Zestawienie wszystkich sieci ukraińskich Sieć Liczba sklepów, koniec 2009 Liczba sklepów, koniec 2008 r. Liczba otwartych punktów w 2009 r. Liczba regionów АTB Syrlo, Fora, Fozzi, Bumi-market Furshet Vopak, Pakko Fresh, Arsen, Kvartal, Soyuz, Fresh-Market Brusnicya ЕKO-market Nash kray, Nash Kray-express Velyka Kishenya, Prosto-market Rukavychka Rainford Plus

5 Tavria-B, Kosmos SPAR Dobryj kupiec Metro Absolut (Ługańsk) Amstor Barvinok Ekonom-plus Kopijka Kolibris, Nash Favorit Billa Torgovyj svit Polagroservis Ekonom, Bakalia Abżora (Оdessa) Virtus Mars Abżora (Donieck), Gourmet Absolut (Czerkasy) Korona, Grosh, K-market Sedam Digma Novus

6 BiMarket Alikon-market Target Kolos Shara Pan-market Ostrobok Varus Kapi Oscar Arbat Jusi Jaroslavna

7 Rys. 1 Pokrycie rynku (ATB+sieci) II. Podstawowe informacje o programie Produkt objęty programem: makaron Charakter projektu: NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe program odpowiada charakterowi programu społecznego. Czas realizacji projektu: 3 lata Projekt realizowany będzie przez 3 lata (fazy), licząc od daty podpisania umowy na jego realizację z ARR. Rozpoczęcie działań promocyjnych i informacyjnych w ramach programu planowane jest od marca 2012 roku, z róŝnym natęŝeniem w okresie trwania programu. 7

8 Rynek docelowy: Ukraina III. Cele programu Cel 1 5% wzrost spoŝycia makaronów na Ukrainie; Cel 2 10% wzrost świadomości nt. zalet makaronu po zakończeniu programu; Cel 3 Zwiększanie importu o 8% makaronów (europejskich) na Ukrainę. IV. Grupy docelowe TG 1 gospodarstwa domowe, zwłaszcza osoby odpowiedzialne za zakupy TG 2 dystrybutorzy, przedstawiciele sieci handlowych Główne cele do osiągnięcia w grupie TG1 konsumenci to: rzetelne poinformowanie o specyficznych właściwościach makaronów; Cele do osiągnięcia w kontekście komunikacji marketingowej w grupie TG1 konsumenci to: zbudowanie zasięgu oddziaływania dotarcie z komunikatem nt. specyficznych właściwości do maksymalnej liczby członków grupy docelowej; zaznajomienie konsumentów z korzyściami wiąŝącymi się z zakupem makaronów oraz włączeniem ich do diety; ukształtowanie pozytywnych postaw nabywczych wobec kategorii makaronów, skutkujące zwiększeniem konsumpcji makaronów per capita. Cele do osiągnięcia w kontekście komunikacji marketingowej w grupie TG2 (dystrybutorzy/przedstawiciele sieci handlowych): 8

9 zbudowanie zasięgu oddziaływania dotarcie z komunikatem nt. róŝnorodności makaronów oraz wysokiej jakości produktów pochodzących z UE. V. Omawiane tematy w podziale na grupy docelowe TG 1 gospodarstwa domowe, zwłaszcza osoby odpowiedzialne za zakupy: zalety makaronu; prawidłowe nawyki Ŝywieniowe (element diety śródziemnomorskiej) kulinaria; zdrowy styl Ŝycia. TG 2 dystrybutorzy/przedstawiciele sieci handlowych: specyficzne wartości makaronów; róŝnorodność/szeroka oferta makaronów. VI. Wykorzystywane komunikaty/przesłania Przykłady komunikatów do wykorzystania w programie: Zalety makaronu: 1. cenne źródło skrobi - złoŝonego węglowodanu; 2. bogate źródło witamin z grupy B (B1 i B6); 3. źródło magnezu wpływającego na samopoczucie, napięcie mięśni i koncentrację, jak równieŝ zmniejszającego apetyt na słodycze; 4. wzmacnia wydolność organizmu - dzięki niemu glikogen (substancja zapasowa wykorzystywana w pierwszej kolejności przy wysiłku fizycznym lub podczas głodu) lepiej magazynuje się w mięśniach i wątrobie. Kulinaria makaron to: 1. dobry nośnik smaku dla wielu dodatków do potraw ; 2. sprawia, Ŝe osoby o róŝnych dietach mogą dzięki niemu jeść bardzo urozmaicone dania: np. makaron bezjajeczny nie zawiera wcale cholesterolu, 9

10 a takŝe ma śladowe ilości sodu. Dlatego teŝ polecany jest równieŝ dla osób z hipercholesterolemią (wysokim cholesterolem) lub nadciśnieniem; 3. składnik diety śródziemnomorskiej; 4. główne źródło błonnika pokarmowego, składników i minerałów w diecie; 5. urozmaicony produkt dla dzieci i niejadków, poniewaŝ jest dostępny w róŝnych wzorach i kolorach; 6. Jak poznać dobry makaron: Kryterium 1: kolor Dobry makaron nie jest blady, ale lekko słoneczny, subtelnie bursztynowy. Kryterium 2: Kleistość Im lepszy makaron, tym mniej się ze sobą klei. Jeśli po ugotowaniu i odcedzeniu na sicie zamienia się w zwartą kulę to zły znak. Kryterium 3: Tekstura powierzchni Makaron wysokiej jakości jest matowy i zwarty, bez pęknięć i szczelin. Kryterium 4: SpręŜystość Makaron nie powinien sam rozpadać się w ustach, ale dopiero pod wpływem gryzienia. Kryterium 5: Konsystencja Dobre makarony powinny dać się Ŝuć. Im wyŝsza jego jakość, tym dłuŝej Ŝuje się kaŝdy kęs. Kryterium 6: Rozdzielność Makaron lepszej jakości podczas Ŝucia nie zbryla się w jeden kluch, ale dzieli się na małe kawałeczki. Kryterium 7: Smak Najlepsze makarony mają delikatny, subtelnie orzechowy aromat. Nie powinny mieć ani zbyt zdecydowanego smaku, ani teŝ zbyt neutralnego. Tu wyczucie smakosza jest szczególnie waŝne. 10

11 Samopoczucie: 1. Makaron zawiera tryptofan, który jest niezbędnym dla organizmu człowieka składnikiem do produkcji serotoniny i melatoniny hormonów szczęścia i relaksu. VII. Główne kanały informacji i promocji Charakterystyka proponowanych działań: Działania ATL: Działanie 1 TELEWIZJA Opis działania: W ramach programu zaplanowano produkcję i emisję spotu reklamowego. Zaplanowano realizację kampanii telewizyjnej o zasięgu ogólnokrajowym. Wybrane kanały telewizyjne powinny być maksymalnie dopasowane do grupy docelowej, z wysokim indeksem affinity dla grupy Konsumenci. Wykonawcy mogą poszerzyć kanały dotarcia do grup docelowych o rozwiązania niestandardowe gwarantujące dotarcie pod warunkiem uzasadnienia tego medium oraz nieprzekroczenia budŝetu przewidzianego na działanie ATL Telewizja. Przygotowanie kosztorysu działania: Ceny poszczególnych działań zawarte w kosztorysie działania powinny być kwotami netto, VAT, brutto. NaleŜy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań i instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w taki sposób, aby uzasadnić zaproponowany budŝet. Wszystkie działania objęte programem powinny zawierać jasny opis składu róŝnych powiązanych kosztów. Przykładowy kosztorys (zakres szczegółowości): Lp. Wyszczególnienie 1 Produkcja spotu reklamowego 2 Emisja spotu reklamowego RAZEM Ilość (szt.) koszt jedn. koszt netto VAT Koszt brutto 11

12 Działanie 2 REKLAMA W PRASIE Opis działania: W ramach działania zaplanowano przygotowanie oraz emisję: advertoriali w prasie (artykuły sponsorowane), dodatków promocyjno - informacyjnych do prasy (np. nt. właściwości, zalet makaronów oraz o sposobach jego wykorzystywania). W ofercie naleŝy wskazać m.in.: miejsce umieszczenia advertoriali (tytuł)/ dodatku promocyjno - informacyjnego; planowaną liczbę advertoriali/dodatków promocyjno - informacyjnych; format, tematykę advertoriali/ dodatków promocyjno - informacyjnych i przykład rozwiązania graficznego; koszt jednostkowy advertorialu/ dodatku promocyjno - informacyjnego; inne pozycje uzasadniające wielkość kosztu w/w działania. Przygotowanie kosztorysu działania: Ceny poszczególnych działań zawarte w kosztorysie działania powinny być kwotami netto, VAT, brutto. NaleŜy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań i instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w taki sposób, aby uzasadnić zaproponowany budŝet. Wszystkie działania objęte programem powinny zawierać jasny opis składu róŝnych powiązanych kosztów. Przykładowy kosztorys (zakres szczegółowości): Lp. Wyszczególnienie Prasa konsumencka (tytuły) - 1 advertoriale Dodatek promocyjno - 2 informacyjny RAZEM Ilość (szt.) koszt jedn. koszt netto VAT Koszt brutto Uwaga: koszt działań ATL (telewizja i prasa) nie moŝe przekroczyć 30% całkowitego budŝetu. 12

13 Działanie BTL Działanie 3 - AKCJE INFORMACYJNO PROMOCYJNE W PUNKTACH SPRZEDAśY Opis działania: W ramach działania na terenach sklepów wybranych sieci handlowych prowadzona będzie akcja informacyjno - promocyjna poświęconą specyficznym zaletom makaronu, dla których warto stosować makaron w codziennej diecie. Zamawiający rekomenduje wskazane poniŝej regiony oraz sieci do przeprowadzenia w/w akcji w punktach sprzedaŝy: 1. W regionach wschodnich Ukrainy: (kijowski, czernihowski, sumski, ługański, czerkawski, kirowohradzki, dniepropietrowski, doniecki, zaporoski, chersoński, połtawski, Ŝytomierski, Krym) sieć ATB: sieć ATB 457 supermarketów w 117 miastach, 1 milion klientów dziennie; Wzrost liczby punktów sprzedaŝy,

14 2. W regionach zachodnich, tj.: (zakarpacki, wołyński, lwowski, rówieński, tarnopolski, iwanofrankowski, Ŝytomierski, kijowski, czernihowski Zamawiający sugeruje następujące sieci: sieć Evrotek Charakterystyka sieci: Najdynamiczniej rozwijająca się sieć na Ukrainie; 60 supermarketów (takŝe sieć mini-hipermarketów); 4 centra logistyczne: Lwów, Czernigow, Iwanofrankowsk, śitomir; Supermarket - powierzchnie 1300 m2; Mini-hipermarket - powierzchnie 2400 m2; Plany rozwoju, koniec 2010: (29 mini-hipermarketów, 46 supermarketów, 4 centra dystrybucyjne); firma w gronie TOP-5 sprzedawców na Ukrainie. sieć Barvinok Ltd. Charakterystyka sieci: 40 dyskontów: Lwów, Ternopil, Kałusz.; Marka naleŝy do spółki InterMarket (Cash and Carry Intermarket; supermarkety Arsen; dyskonty Barvinok). sieć Rukavichka Charakterystyka sieci: 40 sklepów samoobsługowych w okręgu lwowskim; 1 hipermarket we Lwowie; właściciel - sieci Львівхолод; Obiekty o powierzchni м2; Powierzchnia magazynowa ponad 21 tys. m2. 14

15 Sieć Barva Charakterystyka sieci: 7 supermarketów; powierzchnie od tys. m2; Właściciel sieci: Закарпатская продовольственная группа; sieć Kolibris-Nash Charakterystyka sieci: Kolibris - 17 supermarketów; Nash - 3 dyskonty i 2 hurtownie/sklepy: Wołyń, Równe, Lwów; Supermarket: powierzchnia: m2; Dyskonty powierzchnia 3000 m2; hurtownie/sklepy 1500 m2; Cel strategiczny działania: wzrost wiedzy grup docelowych na temat zalet makaronów; budowanie pozytywnej percepcji grup docelowych na temat makaronów; zwiększenie sprzedaŝy makaronów poprzez bezpośrednie zachęcanie grup docelowych do konsumpcji róŝnorodnych makaronów. Przygotowanie kosztorysu działania: W ofercie naleŝy szczegółowo skosztorysować i opisać działanie wskazując m.in.: miejsce (miasto/nazwa sieci/miejsca sprzedaŝy), termin (kwartał/rok) akcji informacyjnych; zaplanowaną liczbę akcji (kwartał/rok); liczbę hostess do obsługi; liczbę zaplanowanych do dystrybucji materiałów promocyjnych (POS) wraz z podaniem szczegółowych informacji (przykłady, format cena jednostkowa, nakład); inne pozycje wskazane przez Oferenta w budŝecie uzasadniające wielkość kosztu działania. 15

16 Ceny poszczególnych działań zawarte w kosztorysie działania powinny być kwotami netto, VAT, brutto. NaleŜy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań i instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w taki sposób, aby uzasadnić zaproponowany budŝet. Wszystkie działania objęte programem powinny zawierać jasny opis składu róŝnych powiązanych kosztów. Przykładowy kosztorys (zakres szczegółowości): Lp. Wyszczególnienie 1 Liczba akcji 2 Liczba hostess do obsługi 3 Ubiór dla hostess 4 Supervisor Ilość (szt.) koszt jedn. koszt netto VAT Koszt brutto 5 Materiały promocyjne (POS) RAZEM Działanie 4 PRZYGOTOWANIE I PRODUKCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNO INFORMACYJNYCH Opis działania: W ramach działania zaplanowano przygotowanie i produkcję materiałów promocyjno informacyjnych, które będą wykorzystywane podczas akcji promocyjno informacyjnych w punktach sprzedaŝy oraz na targach. Zamawiający oczekuje od Oferentów przedstawienia propozycji materiałów promocyjnych, w tym przenośne nośniki reklamowe, np. airwall, wraz z przedstawieniem projektów graficznych. Przygotowanie kosztorysu działania: W ofercie naleŝy szczegółowo skosztorysować i opisać działanie wskazując m.in.: liczbę zaplanowanych do dystrybucji materiałów promocyjnych (POS) wraz z podaniem szczegółowych informacji (przykłady, format cena jednostkowa, nakład); inne pozycje wskazane przez Oferenta w budŝecie uzasadniające wielkość kosztu działania. 16

17 Ceny poszczególnych działań zawarte w kosztorysie działania powinny być kwotami netto, VAT, brutto. NaleŜy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań i instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w taki sposób, aby uzasadnić zaproponowany budŝet. Wszystkie działania objęte programem powinny zawierać jasny opis składu róŝnych powiązanych kosztów. Przykładowy kosztorys (zakres szczegółowości): Lp. Wyszczególnienie Ilość (szt.) koszt jedn. koszt netto VAT Koszt brutto 1 Materiały promocyjne (POS) RAZEM Działanie 5 UCZESTNICTWO W IMPREZACH WYSTAWIENNICZYCH (TARGI SPOśYWCZE) Opis działania: Zaplanowane w programie promocyjno-informacyjnym uczestnictwo w organizowanych na Ukrainie targach spoŝywczych naleŝy zaliczyć do sfery promocji makaronów (działanie prosprzedaŝowe oraz zwiększenie udziału produktów europejskich w rynku ). Głównym celem uczestnictwa w targach będzie zaprezentowanie szerokiej oferty makaronów, tak by w konsekwencji zwiększyć sprzedaŝ makaronów europejskich na rynku ukraińskim. W ramach działań wspierających obecność na targach zaplanowano: wykonanie stoiska informacyjno-prezentacyjnego; zapewnienie powierzchni wystawienniczej; zaangaŝowanie odpowiednio przygotowanego personelu. Przygotowanie kosztorysu działania: W ofercie naleŝy szczegółowo skosztorysować i opisać działanie wskazując m.in.: wielkość (w m2) powierzchni wystawienniczej; wynajem powierzchni; koszt mediów; 17

18 personel obsługujący (np. hostessy) liczba hostess, stawka za 1 godzinę, koszt ubioru; koszt budowy stosika; liczbę zaplanowanych do dystrybucji materiałów (przykłady, format cena jednostkowa, nakład); inne pozycje wskazane przez Oferenta. Ceny poszczególnych działań zawarte w kosztorysie działania powinny być kwotami netto, VAT, brutto. NaleŜy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań i instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w taki sposób, aby uzasadnić zaproponowany budŝet. Wszystkie działania objęte programem powinny zawierać jasny opis składu róŝnych powiązanych kosztów. Przykładowy kosztorys (zakres szczegółowości): Lp. Wyszczególnienie Ilość (szt.) koszt jedn. koszt netto VAT Koszt brutto 1 Wynajem powierzchni 2 media 3 Personel obsługujący 4 Budowa stoiska 5 Materiały promocyjne Inne RAZEM Działanie 6 STRONA INTERNETOWA Opis działania: Zamawiający oczekuje propozycji rozwiązania od Oferentów. Witryna moŝe uwzględniać elementy charakterystyczne dla funkcjonowania portali społecznościowych. W opisie działania naleŝy zaprezentować wskaźniki mediowe i koszty aktywności w Internecie w ciągu 3 lat 18

19 Planowany poziom wskaźnika Internet Reach (R) Affinity Index CPT CPERP Liczba odsłon Liczba kliknięć dla poszczególnych działań Liczba wejść na stronę BudŜet netto W ramach działania, poza kosztami produkcyjnymi, naleŝy skalkulować takŝe koszty opracowania, redakcji i aktualizacji materiałów na witrynę internetową programu. Przygotowanie kosztorysu działania: Ceny poszczególnych działań zawarte w kosztorysie powinny być kwotami netto, VAT, brutto. NaleŜy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań i instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w taki sposób, aby uzasadnić zaproponowany budŝet. Wszystkie działania objęte programem powinny zawierać jasny opis składu róŝnych powiązanych kosztów. Działanie 7 PROMOCJA W INTERNECIE Opis działania: Działania skutkujące skutecznym dotarciem do grup docelowych, np. poprzez wysokie pozycjonowanie strony programu w wyszukiwarkach internetowych, współpracą z portalami i vortalami internetowymi. 19

20 Zamawiający oczekuje na sugestie dotyczące okresów i sposobów realizacji. Przygotowanie kosztorysu działania: Ceny poszczególnych działań zawarte w kosztorysie powinny być kwotami netto, VAT, brutto. NaleŜy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań i instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w taki sposób, aby uzasadnić zaproponowany budŝet. Wszystkie działania objęte programem powinny zawierać jasny opis składu róŝnych powiązanych kosztów. VIII. Oczekiwania Zamawiającego dot. przygotowania i przeprowadzenia kampanii mediowej Zamawiający oczekuje od Oferentów zaprezentowania przygotowanej strategii mediowej. W ramach opracowanej strategii Zamawiający oczekuje od Oferentów: a) doprecyzowania informacji dotyczących grup docelowych, w związku z czym Oferenci muszą przedstawić: uszczegółowiony profil grup docelowych; wzorce konsumpcji mediów, tj. co czytają przedstawiciele grup docelowych, co oglądają, co czytają, jak korzystają z Internetu, z jakich portali itp. b) przedstawienia koncepcji przeprowadzenia kampanii i jej załoŝeń medialnych, w tym: analiz mediowych; uzasadnienia doboru nośników; harmonogramu działań mediowych w podziale na tygodnie; podanie planowanych parametrów kampanii mediowej dla poszczególnych nośników, częstotliwość kampanii lub poszczególnych flightów (jeśli dotyczy), w podziale na tygodnie oraz miesiące, miesięczną liczbę odsłon dla form reklamowych dla kampanii internetowej), dla działań ATL (telewizja, prasa). Wskaźniki do przedstawienia: zasięg reklamy (Reach - R); efektywny zasięg reklamy (Effective Reach EF); 20

21 częstotliwość reklamy (Frequency- F); intensywność kampanii (Gross Rating Point GRP); współczynnik dopasowania reklamy (Affinity Index); planowany koszt CPT CPP i CPERP. c) Strategia mediowa musi równieŝ uwzględniać: koszty dotarcia i gwarantowane rabaty w stacjach telewizyjnych; koszty dotarcia i gwarantowane rabaty w tytułach prasowych; koszty dotarcia i gwarantowane rabaty w portalach/stronach internetowych; dodatkowe bonusy (gratisowe formy reklamowe); koszty i uzasadnienie zastosowania rozwiązań niestandardowych, kreatywnego uŝycia mediów jeŝeli dotyczy. Priorytetem w doborze nośników w kampanii powinna być optymalizacja zasięgu efektywnego kampanii w grupie docelowej oraz kosztów jego osiągnięcia. NaleŜy równieŝ w ramach dostępnego budŝetu zoptymalizować dopasowanie mediów do grupy docelowej (affinity index). ZałoŜenia, uzasadnienia i opisy rekomendowanych rozwiązań powinny wynikać z wniosków, będących efektem zastosowanych narzędzi analitycznych, z których korzystał Oferent IX. Zaplanowanie mediów i przygotowanie media planu W ramach opracowania planu mediowego kampanii Zamawiający oczekuje od Wykonawcy załączenia szczegółowego harmonogramu obejmującego całość realizowanej kampanii w podziale na tygodnie i miesiące, z rekomendacją i opisem uzasadniającym wybór mediów, z uwzględnieniem poniŝszych wytycznych: a) w przypadku zaplanowania kampanii ATL telewizja, prasa): Telewizja: NaleŜy uwzględnić stacje o zasięgu ogólnokrajowym. NaleŜy podać udział poszczególnych stacji w rekomendacji domu mediowego oraz uwzględnić ich oglądalność w grupie docelowej. 21

22 NaleŜy podać szczegółowe informacje na temat planowanych działań w telewizji, tj. np. nazwa stacji telewizyjnej, planowana liczba emisji spotów, długość spotów oraz wszelkie inne informacje pozwalające dokonać oceny pod kątem efektywność/cena. Prasa: NaleŜy uwzględnić prasę o zasięgu ogólnokrajowym lub największym zasięgiem w regionie. NaleŜy podać szczegółowe informacje tj. np. całkowita liczba emisji reklam, format reklam/ artykułów sponsorowanych, wskazać ich ilość, tematykę, częstotliwość emisji, format, oraz wszelkie inne informacje pozwalające dokonać oceny pod kątem efektywność/cena. Działania BTL NaleŜy podać szczegółowe informacje (ilościowe, jakościowe) na temat planowanych działań reklamowych BTL oraz wszelkie inne informacje (mierzalne) pozwalające dokonać oceny działania pod kątem efektywność/cena. Internet Kampania internetowa moŝe wykorzystywać nowoczesne formy marketingu internetowego, przy czym nie dopuszcza się stosowania form inwazyjnych np. typu pop-up. X. Raportowanie kampanii W ramach raportów kwartalnych z realizacji kampanii Zamawiający oczekuje od Wykonawcy: w przypadku kampanii ATL: Telewizja: udokumentowana liczbę emisji; osiągnięte wskaźniki: zasięg reklamy (Reach - R), efektywny zasięg reklamy (Effective Reach EF) oraz częstotliwość reklamy (Frequency- F); 22

23 osiągnięta intensywność kampanii (Gross Rating Point GRP); współczynnik dopasowania reklamy (Affinity Index); planowany koszt CPT CPP i CPERP. Prasa: dane zbiorcze z emisji reklamy prasowej oraz egzemplarze dowodowe; osiągnięte wskaźniki: zasięg reklamy (Reach - R), efektywny zasięg reklamy (Effective Reach EF) oraz częstotliwość reklamy (Frequency- F); osiągnięta intensywność kampanii (Gross Rating Point GRP); współczynnik dopasowania reklamy (Affinity Index); planowany koszt CPT CPP i CPERP. b) w przypadku działań BTL naleŝy podać: udokumentowaną liczbę działań; planowany koszt CPT CPP i CPERP. c) w przypadku Internetu naleŝy: przedstawić raport zawierający co najmniej następujące elementy: - liczbę wejść na stronę www; - zbiorcze dane z całego czasu trwania akcji; - informacje dotyczące osiągniętych wskaźników efektywności kampanii w Internecie takich jak, np.: całkowity zasięg całej kampanii, zasięgi poszczególnych działań, liczba odsłon dla poszczególnych działań, liczba kliknięć dla poszczególnych działań, średni koszt dotarcia do 1% grupy docelowej dla danych działań. d) w przypadku pozostałych zaproponowanych w ofercie działań, naleŝy przedstawić moŝliwe do zbadania wiarygodne wyniki i informacje pokazujące efektywność przedmiotowych działań w stosunku do ceny. XI. BADANIE EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU Planowane jest przeprowadzenie badania na próbie umoŝliwiającej generalizację wyników uzyskanych w próbie na całą populację. Zamawiający oczekuje na przedstawienie metodologii badania przez Oferentów 23

24 Cele badania: pomiar poziomu konsumpcji makaronów na Ukrainie; poziom świadomości nt. zalet makaronów bezpośrednia ocena programu, w szczególności: stopień zapamiętania przez odbiorców komunikatów przekazywanych w ramach programu (wraz z podaniem zapamiętanych źródeł, tj. nośników informacji); Konieczne jest przeprowadzenie trzech pomiarów: 1) Pre test początek programu (I rok); 2) test po II roku realizacji 3) Post test po III roku realizacji programu XII. Oczekiwany wpływ programu zmiana podejścia do makaronów skutkująca zwiększeniem świadomości grup docelowych na temat właściwości i zalet produktu; deklarowany wzrost konsumpcji wśród grup docelowych, zgodnie z celami programu. Wzrost eksportu makaronów z krajów UE. XIII. BudŜet Dla celów konkursu przyjmuje się przelicznik walut równy 3,9 (1 O= 3,9 PLN). Planowany termin rozpoczęcia programu marzec Czas realizacji 36 miesięcy od rozpoczęcia planowanego terminu. Uwaga: I rok (12 miesięcy) nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym 24

25 BudŜet naleŝy przygotować w O w podziale na lata oraz w podziale na: 1 Rynek ukraiński 1 ATL 1.1 Telewizja 1.2 Prasa 2. BTL kwotę netto, VAT; brutto. 2.1 Promocja w punktach sprzedaży 2.2 Materiały promocyjno -informacyjne 3 Targi 4 Witryna internetowa 5 Promocja w Internecie Razem koszty działań bezpośrednich Badania efektywności program max.3% x koszt 9 działań bezpośrednich 10 Gwarancja bankowa Honorarium organizacji wdrażającej max. 13% x 11 koszt działań bezpośrednich Razem koszty działań 12 Koszty ogólne x 4% kosztów działań Razem koszty kampanii Działania I rok II rok III rok Razem Całkowity budŝet programu (netto) - 3 mln euro Podział budŝetu w podziale na lata: 1 rok 35% wykorzystania środków 2 rok 30 % wykorzystania środków 3 rok - 35% wykorzystania środków Koszt działań ATL (telewizja i prasa) nie moŝe przekroczyć 30% całkowitego budŝetu. 25

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa Dział Hodowli i Oceny Drobiu tel. 022/336 13 38 ul. Sarmacka 7, 60-975 Poznań tel./fax. 022/ 828 23 89 skr. poczt. 11

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Założenia strategiczne dla kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej europejskiego drobiu wysokiej jakości na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich. SYTUACJA NA RYNKU DOCELOWYM

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta 1.1. Ogólna charakterystyka działalności Eurocash Emitent prowadzi pod marką Eurocash największą pod względem liczby

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK NR 2 BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH ZPORR 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Dr Marek Datko 27.03.2008 r. Wskaźniki pomiaru skuteczności i efektywności wydarzeń promocyjnych

Dr Marek Datko 27.03.2008 r. Wskaźniki pomiaru skuteczności i efektywności wydarzeń promocyjnych Dr Marek Datko 27.03.2008 r. Wskaźniki pomiaru skuteczności i efektywności wydarzeń promocyjnych Jak kaŝde działanie prowadzone przez przedsiębiorstwo równieŝ aktywność promocyjna pociąga za sobą określone

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA BRIEF MEDIOWY

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA BRIEF MEDIOWY Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA BRIEF MEDIOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku przygotowanie oraz wdrożenie elementów kampanii komunikacyjnej Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce

Rozeznanie rynku przygotowanie oraz wdrożenie elementów kampanii komunikacyjnej Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce Rozeznanie rynku przygotowanie oraz wdrożenie elementów komunikacyjnej Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem niniejszego rozpoznania cenowego jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie oferty programu promocyjnego lub informacyjnego przewodnik

Opracowanie oferty programu promocyjnego lub informacyjnego przewodnik Opracowanie oferty programu promocyjnego lub informacyjnego przewodnik Program promocyjny lub informacyjny powinien stanowić spójny zestaw działań, których zakres uzasadnia rozpowszechnianie informacji

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: 14/DAE/PN/2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) CZĘŚĆ 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt pt.

Bardziej szczegółowo

ZARYS KAMPANII INFORMACYJNEJ ORAZ INFORMACJE DODATKOWE

ZARYS KAMPANII INFORMACYJNEJ ORAZ INFORMACJE DODATKOWE ZARYS KAMPANII INFORMACYJNEJ ORAZ INFORMACJE DODATKOWE Kampania informacyjna dotycząca wspólnotowego systemu oznaczeń produktów regionalnych i tradycyjnych Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12, 00-400

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA. w LUBZINIE ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA. w LUBZINIE ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA w LUBZINIE ZA 2011 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie... 3 1.1. Fabryka Farb i Lakierów

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH red. Dariusz Koba Warszawa 2008 Dariusz Koba - red. Zrinka Perčić (rozdz. 3.1, 3.2) Kinga Antonik (rozdz. 3.3.) Mariusz Bugalski

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Materiał Zespołu Roboczego do spraw Strategii Komunikacyjnej przygotowany przez Departament Informacji Europejskiej MSZ we współpracy z Biurem

Materiał Zespołu Roboczego do spraw Strategii Komunikacyjnej przygotowany przez Departament Informacji Europejskiej MSZ we współpracy z Biurem Nr 7/2011 czerwiec 2011 UROOPRACOWANIA Zespół Roboczy ds. Strategii Komunikacyjnej Analiza strategii komunikacyjnych i przeprowadzonych na ich podstawie kampanii informacyjnych w państwach strefy euro

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy. Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk

Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy. Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk Warszawa 2011 1 WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations Organizacja wydarzeń promocyjnych RAPORT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis programu pt. SMAKI EUROPY - JAKOŚĆ I TRADYCJA

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis programu pt. SMAKI EUROPY - JAKOŚĆ I TRADYCJA OPIS PROGRAMU Niniejszy dokument określa strategie i działania, które stanowią treść programu pt. SMAKI EUROPY - JAKOŚĆ I TRADYCJA i zostały zaakceptowane przez ARR oraz KE. Niniejszy dokument stanowi

Bardziej szczegółowo

Plan marketingowy dla nowego produktu (MotoBox Mewa)

Plan marketingowy dla nowego produktu (MotoBox Mewa) Plan marketingowy dla nowego produktu (MotoBox Mewa) Streszczenie Plan został przygotowany dla przedsiębiorstwa Mewa wytwarzającego szeroki zakres wyrobów z plastiku (akcesoria gospodarstwa domowego, formy

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, dn. 2011 r.

WARSZAWA, dn. 2011 r. WYTYCZNE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DLA FUNDACJI PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW SCHEMATU III POMOCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Poznań: Przygotowanie, realizacja i koordynacja kampanii informacyjno-promocyjnej oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 12 MAJA 2015 1 Spis treści List do Akcjonariuszy... 6 Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu Grupy Comperia za pierwszy

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/19 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334747-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo