adr e na l in y Województwo pełne This project was co-financed by the European Union. Nie jest na sprzedaż.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "adr e na l in y Województwo pełne This project was co-financed by the European Union. Nie jest na sprzedaż. www.kr-moravskoslezsky."

Transkrypt

1 Morvskoslzský krj Krjský úřd 28. říjn Ostrv Čská rpublik Tl.: E-mil: This projct ws co-finncd by th Europn Union. Ni jst n sprzdż. Wojwództwo płn dr n l in y Rlizcj i projkt: Agntur API s.r.o. Tłumczni: Skřivánk s.r.o.

2 BESKIDY Adr n l in mi x 1 SUN Outdoor Pustvny SUN Outdoor Pustvny Prostřdní Bčv Tl.: , -mil: Znny ośrodk górski w pobliżu koljki linowj n populrnj Przłęczy Pustwny, ofrujący imprzy podnosząc poziom drnliny dl początkujących i tych njbrdzij doświdczonych. Rowry górski i huljnogi dl brdzij i mnij odwżnych Dl początkujących, którzy jszcz ni mją odwgi, żby podjąć się dzikich zjzdów, istnij możliwość wypożyczni rowru górskigo n pół dni lub n cłodzinną przjżdżkę pośród pięknj ntury i wilu intrsujących punktów widokowych. Ci brdzij odwżni, którzy chcą przżyć prwdziw mocj towrzysząc szybkij jździ, mogą wypróbowć zjzdy n huljnogch po szosch sfltowych, jk równiż po lśnych drogch. Do dyspozycji zintrsownych pozostj doświdczony instruktor. (Pustvny Horní Bčv). Pod górą Rdhoszcz (Rdhošť)* (Pustvny Rožnov pod Rdhoštěm) *dl grup zorgnizownych V-VI, IX-X: święt, Sob.-Ndz. 9:00-19:00, VII-VIII: Pon.-Ndz. 9:00-19:00, XII, I-III: Pon.-Ndz. 8:30-16:30. Wyciczki n rkitch śniżnych Ofrt 2-4 godzinnych wyciczk do mijsc, gdzi zimą ludzk nog ni postni. Wyciczkę możn zorgnizowć równiż w godzinch wiczornych z lmpmi czołowymi. Wyjści przznczon są dl grup 3-10 osób. Usługę nlży zmówić z co njmnij 3 dniowym wyprzdznim. Obyw się tylko w korzystnych wrunkch pogodowych. Mówimy po: ngilsku, nimicku, rosyjsku, polsku W ofrci znjduj się pięć różnych zjzdów: 1. Knížcí (Pustvny Ráztok) 2. Przz Przłęcz Tnčnic (Pustvny Ráztok) 3. Dookoł Góry Nořičí* (Pustvny Ráztok) 4. Do Bczwy (Bčvy) przz Mrtiňák* 1

3 BESKIDY BESKIDY SUN Outdoor Bílá Bílá 149, Bílá Tl.: , -mil: Trmpolin ni jstm lniw Nizwykły tst zręczności i sprwności fizycznj ofruj ruch n lstycznj powirzchni trmpoliny. Trningi różnych zstwów skoków zpwniją doświdczni instruktorzy, odpowidnio dl wszystkich ktgorii wikowych. Łucznictwo z trningim Strzlnic w ośrodku Bílá ofruj kilk rodzjów trcz w różnych odlgłościch orz spcjln rodzj łuków, odpowidnio do możliwości i wiku zintrsownych. Szon ltni VI, IX: Sob.-Ndz. 9:00-16:00 VII, XIII: Pt.-Ndz. 9:00-16:00 Szon zimowy XII, I-III: 8:30-16:00, 18:00-21:00. Mówimy po: ngilsku, nimicku, rosyjsku, polsku Adr n l in lot n ic z 2 Trning spdochronowy z skokim z 1000 m Aroklub Frýdlnt nd Ostrvicí Tl.: , , -mil: Orgniztor ofruj trning spdochronowy. Trning odbyw się pod okim instruktorów i z lktronicznym przyrządm zbzpiczjącym. Trning trw od piątku godz. 17:00 do nidzili. Obowiązuj ogrniczni wikow od 1 lt. Skok z smolotu z wysokości m z utomtycznym otwrcim główngo spdochronu Od do w wkndy W godzinch od 9:00 do 18:30, w dni robocz po uprzdnim uzgodniniu z pilotm pod podnym numrm tlfonu. Wszystki loty odbywją się wyłączni przy sprzyjjącj pogodzi. Mówimy po: ngilsku 3 Prlotnirstwo z szczytu Sklky Klub prlotniowy VŠB Ostrv (Prgliding klub VŠB Ostrv) Kunčic pod Ondřjníkm - Sklk Tl.: , -mil: Atrkcyjn mijsc do ltni, któr pozostj do dyspozycji wszystkich fnów tgo sportu podnoszącgo poziom drnliny. Mijsc strtu, któr znjduj się w pobliżu szczytu Sklk, ofruj świtn wrunki przy witrz z południowgo zchodu. Orgnizcj podstwowych i zpoznwczych kursów prlotniowych. Przz cły rok, oprócz drugij połowy wrzśni. Kursy odbywją się od mj do wrzśni. Mówimy po: ngilsku 4 Skok tndmowy z wysokości mtrów Air Hit Morv Strodvorská 614, Krmlín Tl.: , , -mil: Skoki z wysokości mtrów, 0 do skund swobodngo spdni z prędkością ok. 200 do 260 km/h. Nstępni -7 minut spokojngo spdni n spdochroni, którym możn do wysokości 300 mtrów strowć smodzilni, w towrzystwi profsjonlngo tndm pilot. IV-X: Sob.-Ndz., w dni powszdni po uprzdnim uzgodniniu. Mówimy po: ngilsku Kursy prlotnirstw Szkoł Prlotnirstw (MAC škol prglidingu) Ondřjník, Vlký Jvorník, Jvorový vrch u Třinc Tl.: , , -mil: Orgniztor ofruj łączni 7 rodzjów kursów dl początkujących i zwnsownych, komplksową nukę prlotnirstw. Zltą szkoły jst to, ż kursnci mją możliwość poznć wil trnów o różnym uksztłtowniu i tym smym zdobędą więcj doświdczń prktycznych. Dl kżdgo uczstnik przygotowny jst odrębny zstw, który skłd się z prlotni, sidzisk z pinkowym ochrniczm, ksku, zpsowgo spdochronu i ndjnik. Po uprzdnim uzgodniniu pod nr tl lub -milm. Mówimy po: ngilsku 2 3

4 BESKIDY 8 Zostń MUSHEREM Królstwo Wołoszczyzny Morwskij (CK VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s. r. o.) Pustvny Tl.: , -mil: 9 Gokrty trnow n krętym torz Gokrty FM (Motokáry FM) Collolouky, Frýdk-Místk Tl.: , -mil: BESKIDY Ofrt przjżdżki snimi ciągniętymi przz psi zprzęg. Częścią przjżdżki jst przszkolni i zpoznni z komndmi i zsdmi prowdzni psigo zprzęgu. Długość trsy wynosi 16 km, łączny czs jzdy wrz z instruktżm wynosi 1,-2 godziny. XI-III. Adrnlin n torz gokrtowym. Asfltowy tor gokrtowy o długości 300 m, n nim pięć prwoskrętnych i szść lwoskrętnych zkrętów. Pon.-Pt. 1:30-20:00, Sob.-Ndz. 13:00-20:00. Mówimy po: ngilsku, włosku, rosyjsku Mówimy po: ngilsku, nimicku, polsku 6 Prlotnirstwo loty tndmow Jiří Včrk Prlotnirstwo (Jiří Včrk prgliding) Ondřjník, Vlký Jvorník, Jvorový vrch u Třinc Tl.: , , -mil: Orgniztor ofruj loty podstwow, trmiczn i przlotow. Długość lotu uzlżnion jst od wrunków mtorologicznych, w przybliżniu trw 10-1 minut. Cł nizbędn wyposżni możn wypożyczyć. Po uprzdnim uzgodniniu; ltni wyłączniprzy sprzyjjącj pogodzi. Mówimy po: ngilsku Jzd n dr n l in 7 Cztrokółki n dwóch torch Miroslv Bjr 863, Štrmbrk Tl.: , -mil: Do jzdy n cztrokółkch w Štrmbrku możn wykorzystć tory trnow z odcinkim tchnicznym. Do dyspozycji są dw tory, dl dzici i dl dorosłych. Wypożyczlni znjduj się 200 mtrów od hotlu Roubnk. Otwrt przz cły rok, w misiącch zimowych z ogrnicznimi. Mówimy po: ngilsku 4

5 BESKIDY 10 Bik prk śrdnij i niskij trudności Sport Morávk.s. Ośrodk nrcirski Sviňorky Morávk (Ski rál Sviňorky Morávk) Tl.: , , -mil: Gokrty mrki HONDA Gokrty Go-Krt, Bdřich Tichmn (Motokáry Go-Krt) Frnštát pod Rdhoštěm Tl.: , , -mil: BESKIDY N miłośników jzdy n rowrz czkją sztuczni stworzon trsy z nchylonymi zkrętmi, przszkody z gliny i drwn o śrdnij i niskij trudności. Łączn długość trs: 80 mtrów. Tor o długości ok. 620 mtrów znjduj się w prku lśnym, n mijscu dwngo prkingu, przy trsi wylotowj w kirunku Rožnov pod Rdhoštěm. Do dyspozycji jst gokrtów HONDA 200 i 1 gokrt dzicięcy. Tor dl dzici i dl dorosłych. VII-VIII: tylko w wkndy i święt 10:00-18:00. V-VI i IX: Pon.-Pt. 16:00-20:00, Sob.-Ndz. 13:00-20:00, VII i VIII: Pon.-Ndz. 12:00-20:00. Mówimy po: ngilsku, nimicku Mówimy po: ngilsku, nimicku Adr n l in n linch 12 Górski prk linowy Trzni (Horský lnový prk Trzni) Blnc Outdoor s.r.o. Trojnovic Ráztok Tl.: , , -mil: Cntrum linow ofruj kilk trs o różnym stopniu trudności, o długości pond m. Długi tory linow nd rzką, pionow przszkody, skoki, drbiny, sici, pjęczyny, pomosty i inn przszkody zwiszon są n drzwch n wysokości od 4 do 12 mtrów nd zimią i są w sposób przmyślny ustwion tk, żby powstł kombincj zdń o różnym stopniu trudności, łączni z zdnimi tchnicznymi lub zbwnymi. Spcjlnością prku jst trs dzicięc z systmm utomtyczngo zbzpiczni, któr umożliwi bzpiczną wspinczkę równiż młym dziciom, już od lt 4, wntulni od wzrostu 100 cm. Dl dzici od 3 do 10 lt przygotowny jst bzpłtny dzicięcy prk Trzánk. Częścią trnów są równiż trmpoliny bung i dzicięc. IV: Sob.-Ndz. :00-17:00, V: Sob.-Ndz. 10:00-18:00, VI: Pon.-Pt. :00-18:00, Sob.- Ndz. 9:00-20:00, VII-VIII: codzinni 9:00-20:00, IX: Pon.-Pt. :00-17:00, Sob.-Ndz. 9:00-18:00, X: Sob.-Ndz. 10:00-17:00, XI: Sob.-Ndz. 10:00-16:00, XII-III: otwrt nirgulrni, wyłączni po uzgodniniu tlfonicznym dl grupy i więcj osób. Mówimy po: ngilsku, nimicku, rosyjsku 13 Górski cntrum linow Młpirni (Horské lnové cntrum Opičárn) Vyrimx spol s.r.o. Ostrvic dolin Sptnj (Ostrvic údolí Sptné) Tl.: mil: Cntrum linow ofruj dwi podstwow trsy o różnj trudności i z różnymi wrintmi długości. Wizyt zczyn się od rozmowy z instruktorm, który zproponuj trsę i przkż podstwow informcj. Nstępni odbyw się krótki trning prktyczny. Kżdy uczstnik otrzym uprząż zbzpiczjącą z linmi skurcyjnymi i krążkim, którą instruk- 6 7

6 BESKIDY tor pomoż nm złożyć, orz nizbędny ksk ochronny. Wysoki przszkody moż odwidzić kżdy, kto ukończył 10 lt i kto osiągnął wzrost co njmnij 130 cm. IV: Sob.-Ndz. 10:00-17:00, V: Sob.-Ndz. 10:00-18:00, VI: Pon.-Pt. :00-18:00, Sob.- Ndz. 9:00-20:00, VII-VIII: Pon.-Ndz. 9:00-20:00, IX: Pon.-Pt. wyłączni po uprzdnim uzgodniniu, Sob.-Ndz. 9:00-19:00, X: Sob.- Ndz. 10:00-17:00, XI: Sob.-Ndz. 10:00-16:00 Poz godzinmi otwrci po uzgodniniu tlfonicznym dl grup lub więcj osób. Mówimy po: ngilsku, polsku 14 Kurs wspinczki sklnj pod ndzorm instruktor Królstwo Wołoszczyzny Morwskij (CK VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s. r. o.) Štrmbrk, Črtovy skály, Lčnovské skály Tl.: , -mil: Trzygodzinny kurs wspinczki sklnj, skurcji wspinczkowj, prcy z liną, wiązni węzłów, zjżdżni n lini pod ndzorm doświdczongo instruktor. Wyposżni wspinczkow możn wypożyczyć IV-X. BESKIDY Mówimy po: ngilsku, nimicku, polsku 8 9

7 JESIONIKI 3 Aroklub Krnov ltni silnikow i bzsilnikow Aroklub Krnov Lotnisko Krnov (Ltiště Krnov) Tl.: , , -mil: Loty widokow i fotogrficzn Loty widokow i fotogrficzn smolotmi silnikowymi i bzsilnikowymi widok n Jsioniki i misto Krnov z lotu ptk IV-X. Szkolni szybowcow i pilotżu silnikowgo Szkolni przygotowując do uzyskni licncji pilot szybowcowgo orz pilot smolotowgo. Szkolni rozpoczyn zimow przygotowni tortyczngo, nstępni odbywją się loty trningow wdług progrmu. IV-X. JESIONIKI IV-X: Sob.-Ndz. przz cły czs w zlżności od pogody, Pon.-Pt. do uzgodnini. Trning spdochronowy Podstwowy i zwnsowny trning spdochronowy pod kirownictwm doświdczonych instruktorów. Orgnizowny kilk rzy w roku. Skok z wysokości mtrów, ok. 10 min lotu w smoloci i 2-3 minutowy skok z otwrtym spdochronm, czs trningu 12-1 godz. Skoki tndmow Orgnizowni wkndów tndmowych kilk rzy w roku. Skok z wysokości mtrów, swobodn spdni, spdni n spdochroni w towrzystwi profsjonlngo tndm pilot. IV-X. Mówimy po: ngilsku, nimicku, polsku Adr n l in mi x Adr n l in lot n ic z 1 Od skczących butów do Grssbll zorbingu Arctic Prk Křížov Křížov 18, Břidličná Tl.: , , -mil: Grssbll zorbing, skcząc buty, pintbll, koni, łucznictwo, rkity śniżn wszystko to do dyspozycji w jdnym mijscu. Rdość, nizpomnin wrżni i przygod dl kżdgo, kto chc wypróbowć kilk nizwykłych sportów w ciągu jdngo dni n łoni pięknj ntury. Przz cły rok 10:00 19:00. 2 Trning spdochronirski n lotnisku Krnov Prklub Krnov Aroklub Lotnisk Krnov (Aroklub Ltiště Krnov) Tl.: , , -mil: Trning spdochronowy pod kirownictwm instruktorów, z możliwością wykonni skoku tndmowgo. IV X. Mówimy po: ngilsku Mówimy po: ngilsku, polsku 10

8 JESIONIKI Jzd n dr n l in Gokrty z prędkością do 70 km/h F1 Crting U Stdionu 43, Bruntál Tl.: , , -mil: JESIONIKI Adr n l in n linch 4 Wspinczk z skurcją z pomocą zstwu frrtowgo Cntrum Linow Proud (Lnové cntrum Proud) Krlov pod Prdědm Osd domków ltniskowych Romntik (Krlov pod Prdědm - Chtová osd Romntik) Tl.: , -mil: Ofrt progrmu w cntrum linowym, gdzi wspincz skuruj się smodzilni z pomocą zstwu frrtowgo. Wrunkim uczstnictw jst minimlny wzrost 120 cm orz minimlny wik 10 lt, uczstnicy poniżj 18 roku życi powinni być pod opiką osoby dorosłj. VII-VIII: Pon.-Ndz. 9:00-18:00, IV-VI i IX-X: Sob. 9:00-18:00, Ndz. 9:00-17:00. Możliwość progrmów wiczorowych. Ofrt jzdy n krytym torz gokrtowym o długości 300 m. Więcj niż 13 zkrętów, odcinki tchniczn i szybki, mksymln prędkość zbliż się do 70 km/h. Jst to jdyny w swoim rodzju tor w Europi, poniwż posid skrzyżowni wilopoziomow jk tor w Suzuc, nchylony zkręt jk w Indinpolis orz tunl jk w Mont Crlo. Wszystko uzupłni pomir czsu. Podczs jzdy czs moż być kontrolowny przz kżdgo pilot n krni cyfrowym umiszczonym nd torm. Do dyspozycji jst równiż symultor F1, wyposżony w tchnikę udio i wido do symulcji dźwięku i wrżni jzdy. Pon.-Pt. 13:00-22:00, Sob.-Ndz. 10:00-22:00. Mówimy po: ngilsku, nimicku 6 Tor in-lin o powirzchni 660 m² TJ Lokomotiv Krnov Bruntálská 9, Krnov Tl.: , -mil: Tor in-lin wybudowno z przszkód o powirzchni z brzozowj wodoodpornj skljki i ocynkownych blch njzdowych, n powirzchni 660 m². Przszkody to Grind Box, Pirmid, Ścin bnkow orz Ścin prominiow. Codzinni, w zlżności od pogody, od 9:00 do zmroku. Mówimy po: ngilsku, nimicku, polsku Mówimy po: ngilsku 12 13

9 ŚLĄSK OPAWSKI Adr n l in lot n ic z 1 Trning spdochronowy z skokim z 1200 m Aroklub Śląski Zábřh (Slzský roklub Zábřh) Bnšov Tl.: , -mil: Jzd n dr n l in 2 Gokrty orz dzicięcy lktryczny jp Vid Mrkvrtovická 48/1, Hlučín Tl.: , , -mil: ŚLĄSK OPAWSKI Skoki odbywją się n spdochronch trningowych typu skrzydło, z wysokości mtrów nd zimią z utomtycznym otwirnim spdochronu. Przd skokim prowdzony jst 2 dniowy trning pod kirownictwm doświdczonych instruktorów; podczs skoku zpwnion jst łączność rdiow z instruktorm z pomocą rdiostcji. Nizbędn bdni lkrski. IV-X. Gokrtowy tor wyścigowy o długości 300 m. Ofrujmy gokrty wyścigow o pojmności 200 cm 3 i 270 cm 3, mini-cztrokółki, minimotrdy, cztrokółki orz dzicięcy lktryczny jp z włsnym torm. Kżdy przjzd gokrtm mirzony jst cyfrowym pomirm czsu. W ltnich misiącch, przy sprzyjjącj pogodzi: Pon.-Pt. 14:00-20:00, Sob.-Ndz. 10:00-20:00 poz okrsm wkcji szkolnych od 1:00. Mówimy po: ngilsku, nimicku, polsku Adr n l in w wodzi 3 Nrty wodn z wyciągim 920 m Pnsjont Rodos (Pnzion Rodos) Clní 12, Hlučín Tl.: , -mil: Ltni drnlin n nrtch wodnych. Wyciąg o długości 920 mtrów prcuj przy sprzyjjącj pogodzi i przznczony jst tk dl profsjonlistów, jk i dl lików. Podczs turystycznj jzdy n nrtch wodnych prędkość sięg 30 km/h. V-IX: 8:00-19:00. Mówimy po: ngilsku 14 1

10 Nrty n trwę grsski REGION OSTRAWSKI Adr n l in mi x 1 Ośrodk nrcirski Vňkův kopc (Ski rál Vňkův kopc) Ośrodk nrcirski Vňkův kopc Horní Lhot u Ostrvy - Zátiší Tl.: , , -mil: Altrntyw nrcirstw poz szonm zimowym. Do dyspozycji są, poz nrtmi, kijkmi i butmi, równiż ochrnicz łokci i koln, ksk, rękwic i okulry. IV-IX: Pon.-Pt. n zmówini, Sob.-Ndz. 10:00-18:00. Zorbing Stczni się w przzroczystj kuli z spcjlngo PVC, o śrdnicy pond 2, mtr i wdz 60 kilogrmów. Do środk wchodzi się przz spcjlny rękw; nlży przypiąć się psmi i potm tylko stczć się z górki w dół. N końcu tj przygody kul bzpiczni ztrzym się n przciwlgłym stoku. IV-IX: Pon.-Pt. n zmówini, Sob.-Ndz. 10:00-18:00. Mówimy po: ngilsku, polsku Adr n l in n linch 2 Dziwięciomtrow ścin wspinczkow CDU SPORT VOLNÝ ČAS o.s. Chrvátská 10, Ostrv-Výškovic Tl.: , , -mil: Ścin wspinczkow o wysokości 9 m, z opłtą możn wypożyczyć uprzęż, krbink i ósmkę skurcyjną. Pon.-Pt. 7:00-22:00, Sob.-Ndz. 8:00-22:00. Mówimy po: ngilsku REGION OSTRAWSKI W szoni zimowym codzinni prcują 4 wyciągi dl wszystkich grup nrcirzy, z tgo jdn wrz z kruzlą w zkątku dzicięcym dl njmnijszych nrcirzy. Górski huljnogi Zjzd n dobrz wyposżonj trnowj huljnodz o solidnj konstrukcji. Do dyspozycji są ochrnicz łokci i koln, ksk i okulry. Podstwowy instruktż dotyczący tchniki jzdy. Dopłt z przjzd wyciągim. IV-IX: Pon.-Pt. n zmówini, Sob.-Ndz. 10:00-18:00. Mountinbord Jzd n snowbordzi n kółkch. Udostępnion ochrnicz łokci i koln, ksk, rękwic i okulry. W ofrci jst tkż podstwowy instruktż dotyczący tchniki jzdy. Dopłt z przjzd wyciągim. IV-IX: Pon.-Pt. n zmówini, Sob.-Ndz. 10:00-18:00. 3 Trzynstomtrow ścin wspinczkow Eliss Climbing Cntr Hrušovská 2678/20, Ostrv Tl.: , mil: Wspinczk n pionowj lub lkko przwiszonj, prwi 13 mtrów długij ścini, przchodzącj w górnj części do krótkigo stropu lub większych przwiszń. Z dopłtą możn wypożyczyć uprzęż, liny i inn wyposżni. Pon.-Pt. 16:00-22:00. Mówimy po: ngilsku 16 17

11 REGION OSTRAWSKI Jzd n dr n l in 4 Extrm truck tril z Ttrą 813 Królstwo Wołoszczyzny Morwskij (CK VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s. r. o.) Ostrv-Přívoz Tl.: , -mil: Jzd truck trilowym spcjlnym smochodm Ttr 813, 8 x 8, kirownym przz doświdczongo pilot n trudnj trsi ostrwskigo poligonu. Łączny czs przjżdżki wrz z przszkolnim i krótkim posiłkim wynosi 1 godzinę. REGION OSTRAWSKI Przz cły rok, n zmówini. Mówimy po: ngilsku Strzlni z dr n l iną Pintbll w trni misznym z budynkmi i lsm Pintbll Elit Krmlín, szyb wntylcyjny Koplni Pskov, rn Krviná-Mizrov, trny wojskow (Krmlín, větrcí šcht Dolu Pskov, rn Krviná-Mizrov, vojnský rál) Tl.: , , -mil: Pintbll pro dl firm i szrokij publiczności n boiskch pintbllowych, kombincj budynków i lsu. Do dyspozycji njlpsz wyposżni wrz z bronią i mskmi z trmicznymi szybmi. Do uzgodnini. Mówimy po: ngilsku, nimicku, polsku Pintbll z możliwością wypożyczni kompltnych zstwów do gry, z sędzią n boisku; ocn i ogłoszni wyników, przd i w trkci wlki fotogrfowni przbigu lub zpis wido. Do uzgodnini. Mówimy po: ngilsku 7 Pintbll z instruktżm Pintbll lnd Ostrv Ostrv-cntrum Tl.: , -mil: Orgnizowni większych i mnijszych imprz pintbllowych wrz z instruktżm dotyczącym rguł wlki, obsług broni i bzpiczństwo podczs wlki n oficjlnych boiskch i poz nimi. 6 Pintbll z sędzią n boisku Do uzgodnini. Pintbll profi club Ostrv Slzská Ostrv Mówimy po: ngilsku Tl.: , -mil: 18 19

12 Tor linowy NADODRZE MORAWSKA ZIEMIA KRAWARSKA Adr n l in mi x Wysoki tor linowy przznczony dl osób powyżj 10 cm wzrostu. Przszkody n 320 mtrowym torz umiszczon są 3-10 mtrów nd zimią n drzwch lub drwninych słupch. Uczstnicy zbzpiczni są przd updkim z pomocą systmu skurcyjngo. N mijscu znjduj się równiż tor linowy dl dzici. Szon ltni: 9:00-21:00. Rodo byk Mchniczny byk rodo, trnżr z kilkom poziommi trudności i prędkości, strowni utomtyczn i ręczn. Szon ltni: 9:00-21:00. Ścin wspinczkow Ścin wspinczkow posid włsną konstrukcję i umiszczon zostł w wolnj przstrzni. Służy do trningu i ćwiczni wspinczki orz jko nmistk wspinni w środowisku nturlnym. Szon ltni: 9:00-21:00. NADODRZE MORAWSKA ZIEMIA KRAWARSKA 1 HEIprk Tošovic HEIprk Tošovic Tošovic 68, Odry Tl.: , , -mil: Ośrodk sportowy HEIprk znjduj się w przdgórzu Odrskich Wirchów, w pobliżu Odrów. Odwidzjącym proponuj wzrost poziomu drnliny, wypoczynk i rlks. Tor bobsljowy Tor o długości 96 mtrów, różnic wznisiń 77 mtrów. Bobslj w wykonniu dl 2 osób sidzących jdn z drugą. Indywidulny wybór prędkości. Przz cły rok: 9:00-21:

13 NADODRZE MORAWSKA ZIEMIA KRAWARSKA Snowtubing Jzd n spcjlnych pontonch w śnigowj rynni. Dl dzici i dorosłych. Szon zimowy: 9:00-21:00. Mówimy po: ngilsku, nimicku Jzd n dr n l in 2 Nwt 6 gokrtów jdnoczśni Lotnisko Międzynrodow im. L. Jnáčk Ostrv (Mzinárodní ltiště L. Jnáčk Ostrv) Wypożyczlni gokrtów, Lotnisko Mošnov Albrchtičky (Půjčovn motokár ltiště Mošnov Albrchtičky) Tl.: , , -mil: N 600 mtrowym torz byłgo ps rzrwowgo lotnisk w Mošnovi moż jździć nwt szść gokrtów jdnoczśni. Tor bogty w odcinki tchniczn, szybki prost i długi zkręty. Gokrty wyposżon są w utomtyczn odśrodkow sprzęgło, wystrczy obsługiwć pdły hmulc i gzu. IV-VI, IX-X: Pon.-Pt. 1:30-19:00, Sob.-Ndz. 10:00-19:00, VII-VIII: Pon.-Pt. 13:30-19:00, Sob.-Ndz. 10:00-19:00. Mówimy po: ngilsku NADODRZE MORAWSKA ZIEMIA KRAWARSKA 3 Kursy snowkitingu HARAKIRI kit kurzy Vslský kopc - Odrské vrchy Tl.: , -mil: Kursy snowkitingu (lndkitingu, buggykitingu n lądzi, kitbordingu n wodzi), podczs których gości mogą wypróbowć szybką jzdę i wysoki skoki n nrtch lub snowbord pod ndzorm doświdczonych instruktorów. Nizbędn wyposżni do dyspozycji. Dwudniow i tygodniow kursy przz cły rok. Mówimy po: ngilsku, polsku 22 23

14 NADODRZE MORAWSKA ZIEMIA KRAWARSKA Adr n l in lot n ic z 4 Smodzilny skok z spdochronm Aroklub Ostrv Aircrft Lotnisko Międzynrodow Ostrv- Mošnov LKMT (Mzinárodní ltiště Ostrv-Mošnov LKMT) Tl.: , -mil: Smodzilny skok z spdochronm skrzydłowym, po opuszczniu smolotu spdochron otwir się utomtyczni, bz ingrncji uczstnik. Możliwość strowni spdochronm do mijsc lądowni z pomocą rdiowj łączności z instruktorm. Przd skokim nlży ukończyć trning i przjść bdni lkrski. Przz cły rok po uzgodniniu i zlżni od pogody. Mówimy po: ngilsku, rosyjsku Ltni i fotogrfowni Lotnisko Międzynrodow Ostrv- Mošnov LKMT (Mzinárodní ltiště Ostrv-Mošnov LKMT), Mošnov 403 Tl.: , , -mil: NADODRZE MORAWSKA ZIEMIA KRAWARSKA Loty w clu fotogrfowni odbywją się smolotm Cssn 172, smolot przznczony jst dl 3 psżrów.dl psżrów jst do dyspozycji dwusilnikowy smolot Pipr PA-23 Aztc. Trsę lotu fotogrficzngo możn wybrć zgodni z indywidulnymi życznimi lub możn wybrć jdną z kilku polcnych trs: Bskidy (czs lotu 30 minut), zpory wodn Morw Północnych (czs lotu 1 godzin i 1 minut), Zmki i płc (czs lotu 30 minut), Pol golfow (czs lotu 4 minut). Przz cły rok po uzgodniniu i wdług pogody. Mówimy po: ngilsku 24 2

15 ŚLĄSK CIESZYŃSKI Adr n l in lot n ic z 1 Bskidzk szkoł ltni (bskydská škol létání) Ośrodk trningowy n Jworowym Wirchu koło Trzyńc (Výcvikové střdisko n Jvorovém vrchu u Třinc) Tl.: , -mil: Podstwowy lot tndmowy Podstwowy lot tndmowy polcny dl tych, którzy chcą wypróbowć spdni w towrzystwi doświdczongo pilot. Do dyspozycji jst 40 mtrów wysokościowych i około 10 minut spędzon podczs spokojngo lotu. Njbrdzij odpowidni por: IV-IX. Njbrdzij odpowidni por: IV-IX. Akrobcj n spdochroni tndmowym Akrobtyczn ltni tndmow dl brdzij wymgjących. Spdni z odpowidnij wysokości, w ostrj spirli, z prędkością 20 m/s. Długość lotuwynosi około 1 minut. Njbrdzij odpowidni por podczs występowni wznoszących prądów trmicznych: V-VIII. Kursy prlotnirstw Podstwow kursy prlotnirstw dl zintrsownych, którzy chcą smodzilni ltć i rozwijć swoj umijętności pilotowni. Zpoznwcz kursy prlotnirstw dl tych, którzy chcą odkryć swoj możliwości, i zrozumić podstwow zsdy ltni bzsilnikowgo. ŚLĄSK CIESZYŃSKI Trmiczny lot tndmowy Trmiczny lot tndmowy z pilotm tndmowym w prądch wznoszących. Długość lotu wynosi do 20 minut zlżni od wrunków mtorologicznych. Njbrdzij odpowidni por: IV-IX. Mówimy po: ngilsku, polsku Adr n l in n linch 2 NAJWYŻEJ POŁOŻONE CENTRUM LINOWE W BESKIDACH ALVI PRO s.r.o. Jvorový vrch u Třinc Tl.: , -mil: Cntrum linow Jvorový w otoczniu bukowgo lsu. Przszkody znjdują się n wysokości od do 10 mtrów, poczuci niwżkości zpwnion jst n linowych zjzdch n krążkch; długość zjzdu od 1 do 40 mtrów. Smo cntrum linow to podstwowy tor o długości ok. 280 mtrów. Możliwość dokonni smodzilngo wyboru drogi. Do uzgodnini. Mówimy po: ngilsku, nimicku 26 27

16 ŚLĄSK CIESZYŃSKI Jzd n dr n l in 3 Gokrty n torz 180 m MZ Krt Arn Kryt hl Hvířov-Prostřdní Suchá (Krytá hl Hvířov-Prostřdní Suchá) Tl.: , , , -mil: Do dyspozycji jst 20 gokrtów DINO z silnikmi Hond 200 cm3, któr umożliwiją jzdę z prędkością do km/h n spcjlnym torz z pomirm czsu, orz 1 tor dzicięcy. Z przyczyn bzpiczństw oczywistością jst wypożyczni ochronnj kominirki i ksku. Jzd przznczon jst dl szrokij publiczności, równiż dl dzici od lt 6. N życzni możn zpwnić nimcję zwodów i wypożyczni rzutnik z krnm do wyświtlni klsyfikcji zwodów. Pon.-Pt. 1:00-22:00, Sob. 10:00-24:00, Ndz. 10:00-22:00. 4 BMX, MTB, ŁYŻWY IN-LINE W HALI WHEEL Whl klub o.s. Blisko frmy był gospodrstwo, Krviná Tl.: (Ing. Dvid Chrpk), -mil: BMX, MTB, łyżwy in-lin. W hli znjdują się dw sąsidując z sobą tory, skłdjąc się z drwninych przszkód, któr umożliwiją różn kombincj przjzdu przz hlę. Przd jzdmi odbyw się trning n trzch trnżrch, w molitnowym dołku do trningu pirwszych skoków, skoki z trwl miękkim doskokim n trmpolini, uzyskni orintcji w powitrzu. Bzpiczną jzdę ndzoruj cztrch instruktorów, pod obcność których ni wolno trnowć w hli. Do uzgodnini. Mówimy po: ngilsku, polsku Strzlni z dr n l iną Pintbll n 600 m 2 Pintbll Mosty Mosty u Jblunkov Tl.: , -mil: Pintbll w lkko lub śrdnio górzystym trni, n powirzchni ok m 2. Boisko uzupłnion jst okopmi, gdzi uczstnicy mogą ukryć się przd tkim rywli lub wykorzystć j jko pozycję ogniową. Do dyspozycji jst tutj równiż schronisko, w którym możn wypocząć. Do uzgodnini, nlży zmówić z wyprzdznim 2 dni. Mówimy po: ngilsku, nimicku, polsku Adr n l in w wodzi 6 Wkbording i nrty wodn Ski & Wk Prk Těrlická přhrd Tl.: (Mgr. Mrtin Kocur), -mil: Ski & Wk Prk to ośrodk sportowy zprojktowny do uprwini nrcirstw wodngo, wkbordingu, wksktingu orz knbordingu. Zostł zprojktowny w chrktrz prku dl chętnych w wszystkich ktgorich wikowych i zdolnościowych, od początkujących, którzy chciliby w sposób rkrcyjny wypróbowć jzdę n wodnych nrtch, do zwodników, którzy przntują świtowy poziom. Możliwość jzdy z lktrycznym wyciągim lub motorówką. Wyposżni możn wypożyczyć od włścicil. Rzrwcj wyciągu do uzgodnini, V-IX: Pon.-Ndz. 8:00-20:00. ŚLĄSK CIESZYŃSKI Mówimy po: ngilsku Mówimy po: ngilsku, nimicku, polsku 28 29

17 Adr n l in mi x 7 Ośrodk nrcirski Mosty u Jblunkov (ski-rál mosty u J.) SKI Bskydy, s.r.o., Mosty u Jblunkov, Mosty u Jblunkov Tl.: , , -mil: Ośrodk nrcirski Mosty u Jblunkov przygotowny jst, by przz cły rok zpwnić spędzni wolngo czsu z domiszką drnliny. Chociż ośrodk m w swojj nzwi przydomk Ski, ltni ofrt obcni góruj nd trkcjmi szonu zimowgo. Kto ni chcił zostć kosmonutą? Arotrim kosmiczny trnżr, skłdjący się z trzch koncntrycznych kół. Kndydci przypięci wwnątrz koł, są wprwini w ruch i wirują w trzch osich. Przżywją poczuci dzorintcji w przstrzni, podobn do tgo, jki odczuwją kosmonuci lub piloci krobtyczni. VII i VIII: codzinni 9:00-19:00, w czsi nisprzyjjącj pogody niczynn. Bik Prk dl rowrzystów miłośników mocnych wrżń Pirwsz lgln trs dl rowrzystów w Bskidch, któr n rzi posid 1 przszkód. Znjduj się n trni trsy bigu nrcirskigo i trnch przylgłych. Dzięki świtni zbudownym konstrukcjom możn skkć do 4 m wzwyż i 10 m w dl. Przy wjździ do Bik Prku możn skorzystć z wyciągu nrcirskigo (minimln grup 6 osób). W szoni ltnim bz ogrniczń, w szoni zimowym niczynn. Pirwszy ndzimny tor bobsljowy w Czchch Pirwszy ndzimny tor bobsljowy w Rpublic Czskij, o łącznj długości 90 mtrów i długości zjzdu 60 mtrów; prędkość zjżdżni do 40 km/h. Tor posid wjści z brmkmi dl zbirni dnych sttystycznych o liczbi odwidzjących i jst wyposżony w urządzni do pomiru czsu jzdy. II i III: 10:00-17:00, IV i V: 10:00-18:00, VI-IX: 9:00-19:00, X: 10:00-18:00, XI: 10:00-16:30, XII-I: 10:00-16:00. Przy nisprzyjjącj pogodzi niczynn. Trmpoliny bung 4 okrągł trmpoliny, kżd o śrdnicy 3 mtrów. Osob skcząc n trmpolinch bung przymocown jst psm bzpiczństw do gumowych lin. Ogrnicznim jst wg cił do 120 kg. VI-IX: 9:00-19:00. W szoni zimowym niczynn, przy nisprzyjjącj pogodzi zmknięt. Gorolszus zjzd n wiszącj lini Gorolszus o długości 232 mtrów dotychczs uwżny jst z njdłuższy zjzd w Rpublic Czskij. Chodzi o zjzd n wiszącj lini, podczs którgo uczstnik zjżdż zwiszony n uprzęży ttrnickij. Wstęp tylko dl osób, któr ukończyły 12 lt, o wzrości powyżj 140 cm. VI: Sob. i Ndz. 10:00-18:00, Pon.-Pt. n zmówini, VII-VIII: 10:00-18:00. W szoni zimowym niczynn, przy nisprzyjjącj pogodzi zmknięt. Dziki zjzd n górskich huljnogch Sport podnoszący poziom drnliny, odpowidni do uprwini poz szonm zimowym n stokch wykorzystywnych do nrcirstw. Konstrukcj huljnogi przystosown jst do zjżdżni równiż w brdzo ciężkich wrunkch trnowych. Do wjżdżni n górę stosowny jst stndrdowy wyciąg nrcirski. Wstęp tylko dl osób powyżj 14 lt, o w zrości powyżj 10 cm i wdz poniżj 120 kg. VI-IX: 9:00-19:00. W szoni zimowym niczynn, przy nisprzyjjącj pogodzi zmknięt. Cntrum linow płn przszkód W nturlnym otoczniu zbudowno 3 tory o różnych stopnich trudności. Łączni możn pokonć 23 rodzj przszkód n cłkowitj trsi 210 mtrów i skorzystć z 4 zjzdów o łącznj długości 92 m. Cntrum linow przznczon jst dl osób od lt 12. Młodsz dzici mją możliwość bzpłtni wypróbowć dzicięc cntrum linow. VI-IX: 9:00-19:00. W szoni zimowym niczynn, przy nisprzyjjącj pogodzi zmknięt. Ściny wspinczkow z wilom utrudninimi Ściny wspinczkow z przwisznimi, o łącznj powirzchni 0 m2 i wysokości do 7, mtr. Ściny usin są wilom rodzjmi wspinczkowych uchwytów (ok. szt./m2). Poszczgóln kolory uchwytów wskzują w jdnj części ściny wil trs wspinczkowych o różnym stopniu trudności. VI-IX: 9:00-19:00. W szoni zimowym niczynn, przy nisprzyjjącj pogodzi zmknięt. Atrkcyjn rodo Zbwn trkcj, podczs którj chodzi o to, żby utrzymć się w siodl jk njdłużj. Wirzchowic przchyl się z różną prędkością i siłą n wszystki strony i próbuj uczstnik zrzucić. Bzpiczny updk zpwni ndmuchiwny mtrc. Stopni trudności 4 progrmy utomtyczn z różnymi stopnimi prędkości lub 8 progrmów ręcznych. VII-VIII: 9:00-19:00. W szoni zimowym niczynn, przy nisprzyjjącj pogodzi zmknięt. Mówimy po: ngilsku, nimicku, polsku ŚLĄSK CIESZYŃSKI 30 31

18 47 LOKALIZACJA I MAPA REGIONU IRL GB London E U R O P A Pris F E P Mdrid R E P U B L I K A C Z E S K A B NL L N EST RUS S LV DK LT RUS BY Wrszw Brlin PL D UA Prh CZ SK MO Win RO Budpst A CH H Bucursti SLO HR BIH YU Sofij I BG Rom MK AL TR GR PRAGA OSTRAWA 200 km 200 km BRNO OSOBLAHA WOJEWÓDZTWO MORAWSKO-ŚLĄSKIE BRUNTÁL 4 KRNOV 4 4 OPAVA KRAVAŘE HLUČÍN BOHUMÍN D47 KATOWICE VÍTKOV BÍLOVEC 8 OSTRAVA 9 67 ORLOVÁ 67 9 KARVINÁ ODRY 8 LETIŠTĚ LEOŠE JANÁČKA 48 FRÝDEK -místk 48 ČESKÝ TĚŠÍN D47 OLOMOUC E 6 PŘEROV NOVÝ JIČÍN 8 8 KOPŘIVNICE TŘINEC FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ JABLUNKOV Morvskoslzský krj Krjský úřd 28. říjn 7, Ostrv Čská rpublik Tl.: E-mil: Rlizcj i projkt: Agntur API s.r.o. Tłumczni: Skřivánk s.r.o. Szczgółow informcj o poszczgólnych mijscch możn uzyskć równiż w ośrodkch informcji turystycznj, których ktulną listę możn znlźć n stronch intrntowych wojwództw morwsko-śląskigo 3 E 40 ŽILINA 32

19 4 lbsk Špičák iční vrch Studn 44 lá E3 Rmzová 43 Bě Jsníky Ý RbnštjnMnichov rlov hor K Mnichov Holčovic Prděd Krlovic v Lázňský rál DívčíO Bohušov Hrd sobl h 416 Strážiště Linhrtovy Krlovic Jžník Grobniki Dobiszów Jžník4 4 Gościęcin Cisk Wronin 416 Zubrzyc Włodzinin Wojkowic Wojkowic Bojszów Brzzink Brzzink Kozłów Andělská Hor Krlov Studánk 41Andělská Bborów Bborów Słwików Kużni Kużni RciborskRciborskRudy Słwików Nędz Gmów Rudnik Tłustomosty Tłustomosty 3 Pwlów Nędz Jnkowic Rudzski Rudy Stnic Knurów GirłtowicGirłtowic Ochojc Jnkowic Rudzski Stnic Oldřišov CZERWIONKACZERWIONKAOchojc zřícnin -zřícnin ruin - Ruin - ruin- ruin - Ruin - ruin lázně - splázně rsort - sp - Kurort rsort- uzdrowisko - Kurort - uzdrowisko 92 quprk - quprk - Aquprk - Aquprk - quprk - quprk 3 quprk 3 - quprk musum- -musum Musum- -Musum muzum- muzum Gostyńmuzum Gostyń-muzum městská pmátková městská pmátková rzrvcrzrvc (zón) (zón) - urbn rchitcturl - urbn rchitcturl rsrv - städtischs rsrv - städtischs Dnkmlschutzgbit Dnkmlschutzgbit - mijsk -strf mijsk zbytkow strf zbytko rchologické rchologické nlziště -nlziště rchologicl - rchologicl sit sit - Archäologisch - Archäologisch FundstllFundstll - wykoplisko - wykoplisko rchologiczn rchologiczn r r Od Od r Od čv čv B tíns ká B ká tíns HOLEŠOV HOLEŠOV 432 Přílpy Přílpy Vs o Rtiboř Rusv 437 Rtiboř 437 Hošťálková Hošťálková Cáb 842 k k á á Ko py tn Stonávk Ropičn Ropičn bin Lu Bystřic 481 Cáb Soláň Tnčnic H H o Vs Křídlo Rusv Ko py tn r Od bin Lu Od r Od r Stonávk Mor vic Mor vic Odr Odr Křídlo Olš Rymic Rymic Prvčic Prvčic Olš Bzměrov 47 Bzměrov 47 Tištín Zlobic Zlobic Prusinovic Prusinovic Břst 490 Břst k ráv Mo Kojtín Chropyně Tnčnic 912 E442 CHKO CHKO E Bskydy Bskydy Vysoká Vysoká Soláň 912 Krolink Krolink 1024 Črtk Čldnk Čldnk Tištín Bystřičk Bystřičk Lhot Lhot Bystřičk Bystřic Bystřic Vlkoš Rjnochovic Rjnochovic Bystřičk c c p. Hostýnm p. Hostýnm Mikulůvk Mikulůvk Bystřic Bystřic Chvlčov Chvlčov u Holšov u Holšov St. Vs St. Vs Vlšská Vlšská Hostýn Hostýn Chropyně ic trv Os 3 ic trv Os ké ské ns n ý y tý hy t s 437 c h s Ktřinic Ktřinic Růžďk Růžďk Bystřic r rc 73 Jblůnk Jblůnk v v 1 6 DY DY KY SKY S BE BE 6 13 É KÉ K ZS ZS LE SLE S O O K K S S AV AV R R Vigntic Vigntic Horní Bčv Klokočov Klokočov Horní Bčv O Bílá BíláO BtrílávicBílá Bílá Hutisko - Hutisko Bílá M Ostrvic M Os Rková Rková - Klokočov - Klokočov Solnc Solnc in n. Hnou n. Hnou Nzmyslic Nzmyslic Mořic Mořic Uhřičic k Mohlnic ráv Mo 2 Mohlnic 6 7 in Lub 14 Olš 4 b Lu k Jičín Měrovic Měrovic Kojtín Němčic n. Hnou Němčic n. Hnou Olš vic Ostr ic ic 4 vic Ostr jn dř jn dř 2 On On Sdlnic Sdlnic Uhřičic Olš 6 9 k Jičín Dobromilic Olš p. 3 VlkošZáříčí 367Záříčí 367 Dobromilic 3 1 OLOMOUC OLOMOUC 4 2 Szin Szin ický p. k ov ický čov Gru čov Gru diš Bu wszystko o wspinczc i ttrnictwi Adrnlin n linch k ov wszystko o wodzi, tym, co n wodzi i w wodzi ý p. Adrnlin w wodzi diš Bu k vs Lib ý p. k vs Lib wszystko o strzlniu, broni i trfinich 4 6 OSTRAVA OSTRAVA 3 7 Morv Strzlni z drnliną k é v r ck hé y v r c h y rs drs Od O Morv wszystko o kirownicch, pdłch i zjzdch 1 Opv ic Jzd n drnlin hrd - cstl hrd - Burg - cstl - zmk - Burg - zmk Stnowic Stnowic 2 Opv stř wszystko o smolotch, spdochronch i skokch Lyski Chwłęcic Chwłęcic zámk (npřístupný) zámk (npřístupný) - chtu -(inccsibl) chtu (inccsibl) - Schloss -(unzugänglich) Schloss (unzugänglich) - płc (zmkniąty) - płc (zmkniąty) Czrwionk Czrwionk -LESZCZYNY -LESZCZYNY OrzszOrzsz Lszcyny Lszcyny Oldřišov Kobřic Hv oz d Hv oz d nic Oslv Vlké Hrltic 1 By ic Adrnlin lotnicz zámk (přístupný) zámk (přístupný) - chtu -(ccsibl) chtu (ccsibl) - Schloss -(zugänglich) Schloss (zugänglich) - płc (otwrty) - płc (otwrty) 3 stř różn rodzj drnliny w jdnym mijscu Lyski pmátk UNESCO pmátk UNESCO - monumnt - monumnt of th UNESCO of th UNESC - Dnkml- von Dnkml UNESCO von UNESCO - zbytki UNESCO - zbytki UNESCO SzczygłowicSzczygłowic Rudnik Pwlów hrniční přchod hrniční- přchod bordr crossing-point - bordr crossing-point - Grnzübrgng - Grnzübrgng - przjści- grniczn przjści grniczn nic v Oslv Os k v Os k v Op 1 Vlké Svobodné Hrltic Hřmnic v Op šin sopk Vnu 64 By Adrnlin mix Świętochłowic Świętochłowic osttní silnic osttní csty silnic - othr csty rods - othr rods CHORZÓW CHORZÓW - sonstig sonstig Strßn Wgn und- drogi Wgn inn - drogi inn 2 -Strßn 2 und informcinformc - informtion - informtion srvic - srvic - Informtionn - Informtionn - biuro informcji - biuro informcji Knurów v Op v Op v Op v Op Morvic Morvic Ktgori: silnic I. silnic II. třídyi. -rods II. třídy of-th rods I. nd of th I. nd Będzi II. clss - Strßn II. clss -I.Strßn und II. Klss I. und II. Klss - drogi1. i -2.drogi1. klsyfikcji i 2. klsyfikcji Czldź Czl Żrnic Brgłówk Brgłówk Rud Modzurów Gmów Włodzinin Rud P P O O L SL S K OK O Modzurów 416 Łny Żrnic Wronin 417 Sulków ld mv Vs Vs Rbštjn Hrbišín ld mv tchnická tchnická pmátk -pmátk tchnicl- monumnt tchnicl monumnt Tchnischs - Tchnischs Dnkml -Dnkml zbytk -tchniczny zbytk tchniczny Kobřic ŚLĄSKI ŚLĄSKI Międzyrzcz Międzyrzcz Chuchlná Chuchlná Czrków Czrków sruby čs. opvnění sruby čs. opvnění z lt z lt Świrklny Świrklny Píšť Píšť Rýmřov Rýmřov Chlbičov Chlbičov Czchoslovk Czchoslovk fortifictions: fortifictions: blockhouss blockhouss Czyzowic Czyzowic Krzyżnowic Krzyżnowic Břidličná Břidličná Opvnění Krzyżowic Krzyżowic Štěpánkovic Štěpánkovic Stěbořic Stěbořic Opvnění St. Hřminovy St. Hřminovy dr tschchoslowkischn Bfstigung dr tschchoslowkischn Bfstig - Bollwrk- Bollwrk 4 4 Větrný mlýn Větrný mlýn Slzská Slzská Oskv Oskv Vlké Vlké bunkry, obikty - bunkry, fortyfikcji obikty fortyfikcji Boltic Boltic Hor. Město Hor. Město Hlvnic Hlvnic Hrt Hrt Hoštic Hoštic Nový Nový BohuslvicBohuslvic Vřsin Hť Vřsin Hť Pszcyn Pszcyn Slvkov Slvkov n n ý ý v v Mszn Mszn v v r r r r ch ch Brzźc Brzźcbotnická botnická Dvůr Dvůr 449 zhrd, rbortum zhrd, rbortum - botnicl- botnicl grdn grd Lskovc Lskovc Č Č Libin Libin Pwłowic Pwłowic Arál čs. opvnění Arál čs. opvnění OPAVA OPAVA Roudný Choltic Choltic l. Morvicí Vl. Roudný Vn. n. Morvicí - Botnischr - Botnischr Grtn - ogrod Grtn botniczn - ogrod botniczn Midźn Midźn Drkovičky Drkovičky Roudno Roudno Drkovic Drkovic Krvř Bohumín Bohumín Mldcko Mldcko Zábřh Zábřh Štítin Krvř Štítin Wisł Wisł BnšovDrkovičky Drkovičky Bnšov Šu Šu Ryžoviště Ryžoviště - Chlupki - Chlupki JASTRZĘBIEJASTRZĘBIE Větrný mlýn Větrný mlýn Ršovské Ršovské Otic Otic přírodní4 zjímvost přírodní4 zjímvost - nturl point - nturl of intrst point of intrst Litultovic Litultovic Wilk Wilk Mokré Lzc Mokré Lzc vodopády vodopády ic ic Lomnic Lomnic - Nturshnswürdigkitn - Nturshnswürdigkitn - ZDRÓJ- ZDRÓJ Věrňovic OVěrňovic O rv Rduň orv Rduň Dol. Libin Dol. Libin Hvozd Hvozd Mo M Kozmic Šilhřovic Šilhřovic lš lš nic Pmátník II. Pmátník II. Kozmic cikwostk - cikwostk przyrodnicz przyrodnicz Brnk Brnk Závd Závd Životic nic443 Životic BOHUMĺN BOHUMĺN světové války světové války 4 4 Kružbrk Kružbrk Mrkvrtovic Mrkvrtovic Hnuš Hnuš Gołkowic - Gołkowic - Háj Háj Strumiń Strumiń kláštr monstry kláštr - monstry - Klostr -- klsztor Klostr - klsztor HLUČĺN HLUČĺN č č n n n n u u á á Sl Sl PtrovicPtrovic Dlouhá Dlouhá Lutyně Lutyně v Slzsku v Slzsku Pudlov Pudlov Ludgřovic Ludgřovic Sovinc Hrdc Hrdc Šumvld Loučk Šumvld Sovinc Hrbyně Hrbyně Lipin Lipin Loučk u Krvinéu Krviné Žimrovic Žimrovic kostl church kostl Kirch church- kościoł Kirch - kościoł Vildštjn Vildštjn E3 E3 Vl. Polom Vl. Polom n. Mor. Troublic Troublic Lipin Lipin n. Mor. Mrklovic Mrklovic Dvorc Dvorc 8 8 Hornické Hornické Chybi Chybi Dětmrovic Dětmrovic ůrk Hůrk Huzová Huzová Jkubčovic HJkubčovic Pustá Pustá dřvěný kostl dřvěný woodn kostl church woodn church Mlč Mlč Wisshuhnův Wisshuhnův Mrklovic - Mrklovic Děhylov Děhylovmuzum muzum Kružbrk Kružbrk Přírodní Přírodní30 Hvězdárn Polom Polom Nnbvstoupní Nnbvstoupní - Mrklowic Górn - Mrklowic Górn 30 Holzkirch Holzkirch - kościół drwniny - kościół drwniny Rychvld Rychvld Hvězdárn knál knál Lndk prk prk 9Lndk zílhot Lhot 9 Páně Páně íčk Rdkov Rdkov Vodárnská Vodárnská věž věž Morvic Morvic plntárium plntárium Ostrvská Ostrvská Ko čk Lndk Drogomysł Drogomysł Lndk rozhldn Hlubočc KozHlubočc ORLOVÁ ORLOVÁ Psk Psk rozhldn outlook-towr outlook-towr ZOO ZOO Vikštjn Vikštjn Skřipov J. Plisy J. Plisy 4 4 Črný důl Skřipov rdnic rdnic KARVINÁ KARVINÁ Doubrv Doubrv 1Črný důl 1 UNIČOV UNIČOV 4 Morvský Morvský - Aussichtsturm - Aussichtsturm - wiż widokow - wiż widokow Slzskoostrvský Slzskoostrvský Kyjovic Kyjovic Důl Důl Vřsin Vřsin Újzd Újzd Broun Broun Lázně Lázně hrd hrd Michl Michl 9 9 Fryštát Fryštát Mzihoří Mzihoří jskyně - cv jskyně - Höhl - cv- jskini - Höhl - jskini nný vrch nný vrch Drkov Drkov h. Km Km Čr vná h. Čr vnábudišov Budišov Doly Doly Břzová Břzová 3 3 Důl Důl Obloukový Obloukový n. Budišovkou n. Budišovkou zoologickázoologická zhrd - zhrd zoologicl - zoologicl grdn grdn Tísk Tísk Zbyslvic Sltin SltinZbyslvic Ptřvld Ptřvld prk Mldějovic Mldějovic ZOO ZOO Jindřich Jindřich most most Přírodní prk Přírodní Zoologisch Zoologisch Grtn - ogrod Grtnzoologiczny - ogrod zoologiczny Vítkov Vítkov Horní Horní y Vrchy KlimkovicKlimkovic Údolí Bystřic Údolí Bystřic DbowicDbowic Větřkovic VrchVětřkovic Polnská Polnská Suchá Stonv Kotulov Suchá KotulovStonv Kiczyc Kiczyc lidová rchitktur lidová rchitktur - folk rchitktur - folk rchitktur Pňovic Pňovic Šnov Šnov niv Vítkovic479 niv Vítkovic Bił- budownictwo Bił dřvěnk dřvěnk Volksrchitktur - Volksrchitktur - budownictwo ludow ludow 4 Hnojic 4 Hnojic Polnk Polnk Hzlch Hzlch Skoczów Skoczów Klokočov Klokočov sv. 474 Ptr sv. Ptr Bílovc Bílovcn. Odrou 478n. Odrou 478 Krkowsk Krkowsk vsnické pmátkové vsnické pmátkové rzrvc rzrvc LITOVEL LITOVEL 447 Pvl Pvl BIELSKO BIELSKO Chotěbuz Chotěbuz Pogórz Pogórz ŠTERNBERK ŠTERNBERK VrtimovVrtimov Čižovic 442 Čižovic 442 Jistbník Jistbník Větrný mlýn Větrný mlýn Albrchtic Albrchtic HAVĺŘOV HAVĺŘOV villg monumnts villg monumnts prsrvtion prsrvtion rs rs - Ciszyn - Ciszyn Přírodní prk Přírodní prk Město Libvá Město Libvá Jworz Jworz BIAŁA BIAŁA Brvinné Václvovic Václvovic Těrlicko Chotěbuz Těrlicko Chotěbuz Štěpánov Štěpánov Bílovk Bílovk - Dorfdnkmlrsrvtionn - Dorfdnkmlrsrvtionn Jívová Jívová Skál Skál Odrské vrchy OdrskéFulnk vrchybrvinné Srdni Srdni CIESZYN CIESZYN P. Mri Od P. Mri Od Fulnk - wijski pmiątkowy - wijski pmiątkowy rzrwt rzrwt Strá Vs Strá Vs r Horní Horní ví cp. p. hrstvrc hrshtus Řpiště Řpiště Štrnov - Bělkovic Štrnov Bělkovic Čský Těšín Čský Těšín í Krmlín Krmlín Archoprk Archoprk C C us H n. Ondřjnicín. Ondřjnicí Mo Mo 473 Bludovic 473 Bludovic Ciszyn Těrlicko Podobor- Ciszyn Těrlicko Podobor sknzn - sknzn opn-ir -musum opn-ir musum Lšťny Lšťny rv Náklo Bohuňovic rv Bohuňovic Spálov Spálov Náklo Žrmnic Žrmnic Pskov Sdliště Sdliště 8 8 Pskov of rchitctur of rchitctur - Frilichtmusum - Frilichtmusum - sknsn- sknsn STUDÉNKA STUDÉNKA 1 1 Soběšovic Soběšovic Hldké Hldké GolszówGolszów Příkzy449 Příkzy Albrchtičky Albrchtičky Jkubčovic441 Jkubčovic Dolny Dolny R R sv. Michl sv. Michl Skrbň Skrbň Životic Životic pmátník pmátník - mmoril- mmoril - Mhnml- Mhnml - pomnik - pomnik ČESKÝ E3 E3 ČESKÝ Ptřvld Ptřvld Lískovc Lískovc USTROŃ USTROŃBrnn Brnn Lučin Lučin Buczkowicz Buczkowicz Brušprk Brušprk Třnovic Třnovic 4 4 syngog syngog - syngogu - syngogu - Syngog - Syngog - syngog - syngog Svidnov Svidnov Odry Odry Hork Hork TĚŠĺN TĚŠĺN Horní Líštná - Horní Líštná ý kopčk ý kopčk Všch svtých Všch svtých Mošnov Mošnov Stříč Horní Žukov Horní Žukov Stříč Suchdol Suchdol Svt Svt Sovinc Sovinc - Lszn Górn- Lszn Górn n. Mor. n. Mor. Brtošovic Hrdisko Hrdisko ZOO ZOO n. Odrou n. CHKO Odrou Brtošovic židovský hřbitov židovský - Jwish hřbitovcmtr - Jwish cmtr Potštát Potštát DomslvicDomslvic CHKO Bukow Bukow Okrouhlá Okrouhlá lský kopc lský kopc Hlubočky Hlubočky Vs Vs - Judnfridhof - Judnfridhof -Szczyrk żydowski-szczyrk żydowski cmntrz cmntrz Hnojník Hnojník 8 Fryčovic Fryčovic FRÝDEK-MĺSTEK FRÝDEK-MĺSTEK R3 R3 Mnkovic Mnkovic Poodří Poodří Těštic Těštic E2 E2 Chlbovic Chlbovic Sdlnic Příbor Sdlnic Příbor 47 Vržné 47 Vržné TŘINEC Olšná Olšná mlýn - millmlýn - Mühln - mill -- młyn Mühln - młyn DobráDobrtic Dobrtic68 TŘINEC Dobrá Stré Stré lká ČntoryVjlká Čntoryj V Vl. BystřicVl. Bystřic 48 Pnorm 48 Pnorm Nošovic Puchrt Puchrt Město BškMěstoNošovic Bšk Komorní Komorní Kunín Kunín sv. Mikulášsv. Mikuláš mzinárodní mzinárodní ltiště - intrntionl ltiště - intrntionl irport irport Přáslvic Přáslvic Hukvldy Hukvldy Hněvotín Hněvotín r r J.G.Mndl J.G.Mndl E442 E442 Plkovic Plkovic Vyšní Od Od Střítž Střítž Vápnné Nýdk Vápnné Nýdk Vyšní Komorní Lhotk Komorní Lhotk R R Intrntionl Intrntionl Flughfn Flughfn Jsník Vl. Újzd Vl. Újzd n. Ludinou n. LudinouJsník Lutín 0 E2 Lutín 0 pc Čntoryj Čntoryj Bšk Lhoty Bšk Lhoty Božího těl Božího tělpc lhotk lhotk E2 - lotnisko intrncjonln - lotnisko intrncjonln Guty Guty 03 NOVÝ JIČĺN NOVÝ JIČĺN n. Odrou 03n. Odrou Poldní Poldní sv. Antonín sv. Antonín Hukvldy Hukvldy Doloplzy Doloplzy Jnovic Jnovic Lsní mlýn Lsní mlýn KOPŘIVNICE KOPŘIVNICE Drhotuš Drhotuš Wisł Wisł Olšny Olšny Pduánského Pduánského Povýšní Povýšní Bělotín Bělotín Brnrtic Brnrtic Mtylovic Mtylovic ltiště- -Flughfn irport - Flughfn - lotnisko - lotnisko Vl. Týnc Vl. Týnc Bílá hor Bílá hor muzum Tchnické Tchnické muzum Mlink ltiště Mlink- irport 449 u Prostějov 449 u Prostějov untík Jvorový Jvorovýsv. Kříž sv. Rškovic Rškovic Kříž Bystřic Puntík Bystřic 482 P 482 Mniší Kozlovic Mniší Kozlovic Strý E2 E2Strý E2 E utokmpink - cmping- -cmping Cmpingpltz - Cmpingpltz Člchovic Člchovic Jvorový Jvorový Pršivá Pršivá Šostýn Šostýn Bltc Bltc 02 Jičín 02 Jičín 6 smochodowy 6 utokmpink Frýdlnt Frýdlnt Pržmo Pržmoopic Újzd Újzd n Hné n Hné cmping smochodowy cmping Štrmbrská Štrmbrk Štrmbrská Štrmbrk Tršic Tršic p i c t t r r s s o ý ý Grygov Grygov St. Jičín St. Jičín O O Hrádk Hrádk R R Lipník Lipník yčr Kyčr Vslíčko Vslíčko 43 Trúb Trúb Smržic Smržic 43 Morávk Morávk Tichá Tichá n. Ostr. n. Ostr. K 47 n. Bč. 47 n. Bč. golf golf golf Golf golf golf Golf golf HRANICE HRANICE Žnklv Žnklv 1082 Hlfštýn Hlfštýn Krásná Krásná 1082 Hustopč Hustopč Vrbátky Vrbátky Rdniční Kunčic Rdniční Kunčic Osk Osk E442 E Morávk Morávk n. Bčvou n. Bčvou Hodslvic Hodslvic Mjtín Mjtín 483 lyžřská střdisk lyžřská -střdisk ski cntr - ski - Skizntrum cntr - Skizntrum pod Ondřj. pod 483 Ondřj. věž věž n. Bčvou n. Bčvou Milíkov Milíkov Lichnov Vřovic Vřovic Lichnov Dub Dub Kokory Trvný Trvný Bčv Bčv Kokory vá Týn Týn Bčv ová KpluboJABLUNKOV - środowisko - środowisko nrcircknrcirck Bčv Kpl JABLUNKOV sá h. sá h. n. Morvou n. Morvou zub y y L L Mořkov Mořkov oz 982 n. Bč. 434 n. Bč. sv.kanny sv. Anny Hostšovic Hostšovic Bukovc Bukovc Ko 982 Prosnic 434Prosnic. Jvorník. Jvorník l l sv. Prokop sv. Prokop Ústí Ústí Lysá Lysá Ostrvic Ostrvic B B V V Krlic Krlic 47 Brodk 47 Brodk Písk Písk Istbn Istbn 3 3 pěší turistická pěší trs turistická E3 -trs tourist E3pth - tourist E3 - pth E3 č Lšná Kmisznic Kmisznic Lšná čv Kozubová Kozubová FRENŠTÁT FRENŠTÁT štýondřj v n Brbory Čldná Brbory Čldná 1323 hor 1323 hor Olš Olš Huštýn sv. Ondřj Husv. n Hné n Hné u Přrov E3 - E3 Wndrwg - Wndrwg E3 - piszy E3szlk - piszy turystyczny szlk turystyczny Mzák Mzák E7 urokytnic Přrov Jsnowic Jsnowic 918 Rokytnic Rdslvic Rdslvic NárodopisnýNárodopisnýE7 p. 918 Rdh.p. Rdh. Koników Koników Optovic Choryně 01Choryně 01 Optovic Soběchlby Soběchlby Hrubčic Hrubčic Bukovc Mosty Bukovc Mosty 8 8 rál rál Věrovny Věrovny cykloturistik cykloturistik - bik riding - bik riding Pvlovic Pvlovic Trojnovic Trojnovicmrk Bdihošť Bdihošť Lomná Lomná Bukovc Bukovc Klč Klč u Jblun.u Jblun. 1 1 S Smrk PŘEROVPŘEROV Rdfhrtouristik - Rdfhrtouristik - turystyk- turystyk rowrowrowrow Horní Horní u Přrov 437 u Přrov 437 Bčv Bčv - Jsnowic - Jsnowic Mionší Mionší VALAŠSKÉ VALAŠSKÉ Kněhyně Rdhošť RdhošťKněhyně Lomná Lomná Hrčv Hrčv Čhovic Čhovic Juhyně Všchovic VšchovicJuhyně Mlý Polom Mlý PolkoýmPolo Zšová Zšová hrnic Morvskoslzského hrnic Morvskoslzského krj krj m Vlký Polom Těšíňočk Těšíňočk Vl Ivň Ivň Tovčov 434 Tovčov sv. Cyril sv. Cyril Brnky MEZIŘĺČĺ Brnky MEZIŘĺČĺ Žltovic Žltovic ROŽNOV E442 E442 bordr of Morvin-Silsin bordr of Morvin-Silsin rgion rgion 12 Zubří ROŽNOV Zubří Polic Polic Mtoděj Mtoděj SouborPustvny Horní Pustvny Troubky Troubky Horní Grúň Grúň Grnz ds - Grnz Mährisch-Schlsisch ds Mährisch-Schlsisch rgion rgion Kunovic Kunovic p.3rdh.p. Rdh. Soubor Hrchovc Hrchovc Klnovic 43 3 útuln útuln Klnovic Bochoř Bochoř Moštěnic Moštěnic Podlsí Podlsí grnic Okręg - grnicmorwsko-śląskigo Okręg Morwsko-Śląskigo Rožnovská Rožnovská íšková Loučk PLoučk Píšková Šnc Šnc n rhné n Hné Bčv Bčv v v Střítž Střítž r Bčv Bčv Dřvohostic DřvohosticLoukov Loukov Čdc - Milošová Čdc - Milošová sv. Pnny Mri sv. Pnny Mri Sklité Sklité Mosty u Jbl. - Mosty u Jbl. Pivín Pivín Mo Mo Bňov Bňov E3 E3 sdčkovásdčková lnovk - lnovk chir-lift -- chir-lift Sssllift- Sssllift Prostřdní Prostřdní Svrčinovc - Svrčinovc Lobodic Lobodic Stré HmryStré Hmry Vl. Lhot Vl. LhotHrdisko Vidč Vidč Hrdisko 3 Podhrdní Podhrdní Bčv3 Bčv - wyciąg krzsłkowy - wyciąg krzsłkowy Rbštjn Hrbišín Bskidy (bskydy) Jsioniki (jsníky) Śląsk Opwski (opvské slzsko) Rgion Ostrwski (ostrvsko) Ndodrz Morwsk Zimi Krwrsk (poodří morvské krvřsko) Śląsk Ciszyński (těšínské slzsko) JVEnušiS n sopk J E S E Svobodné E NÍK 64 N Í K Hřmnic Rzová Rzová vícproudová vícproudová silnicbytom - dul silnic crrigwy - dul crrigwy BYTOM E2 - mhrspurig - mhrspurig Strß - drogi Strß szybkigo - drogi szybkigo ruchu ruchu Kozłów Przygod płn drnliny to jdno z niwilu przżyć, jki kżdy człowik odczuw podobni. Hor Now Now Ptrovy Mrkowic Mrkowic Široká Široká Pitrowic Pitrowic Bliszczyc Bliszczyc Crkwi 92 6 Crkwi Kitrz Kitrz Světlá Hor Světlá Hor Niv Niv E3 kmny Wilki 416 Wilki Przgęndz Przgęndz á 416 Vrnířovic Vrnířovic 2 Nizlżni od tgo, czy człowik jst dzilny i odwżny, czy wychyljąc się z blkonu, odczuw Dsná sn 4 Brntic O 4včáBrntic k RACIBÓRZ RACIBÓRZ Ovčák D Pc Pc 42 Cvilín Cvilín Sobotín Sobotín 6 Úvlno 6 Úvlno Mlá 3 Mlá 34 Brnic Brnic dyskomfort. W momnci, gdy przkrczmy swoj grnic, drnlin ns miżdży, ndorfiny Ptrov Nové N Í Z Nové N Í ZVrtnov Lubotyń Lubotyń Ptrov Vrtnov Morávk ČrtovMorávk Črtov h Úvlno h K Ý 49 K Ý Úvlno Hřminovy Hřminovy Kornowc Kornowc 49 n. Dsnou n. Dsnou Ršliniště Č Č Ršliniště rn rn Čižin 0 Čižin 0 Skřítk Skřítk ýp ýp K K RYBNIK Sudic Sudic zlwją ns przypływm niokiłznnj rdości i szczęści. Gdy człowik rz coś tkigo przżyj,.. Rydułtowy RydułtowyRYBNIK Ostrý Ostrý Pitrszyn - Pitrszyn l. Ttřv ZátorVl. Ttřv Zátor Í Í V 4 4 Gródczny Gródczny Stré Město Stré Město Lichnov Lichnov N 941 N in674 in Brumovic Brumovic Kmnný v. Kmnný v. E będzi chcił jszcz i jszcz Nich więc t publikcj stni się Pństw przwodnikim po nisudic Sudic BRUNTÁLBRUNTÁL E Čiž Čiž Krznowic Blńkowic Krznowic Blńkowic Almín kopc Almín kopc 03 Horní 03 Horní 92 Holsovic Holsovic Żory Żory E 92S J E S J Świrklny Świrklny Strá Strá Bnšov Bnšov zpomninych przżycich w nszym wojwództwi. Pilszcz Pilszcz 31 Hněvošic 31 Hněvošic Bdřichov Bdřichov Górn Górn WODZISŁAW WODZISŁAW Krlov Studánk Ptrovy E3 kmny E2 Str Kuźni Str Kuźni Cisk Łny Sulków 38 KRNOV KRNOV Bojszów Łącz Łącz Dzirgowic Dzirgowic Grobniki GŁUBCZYCE GŁUBCZYCE Krnov - Pitrowic Trwnik Wiś Rńsk Wiś Rńsk PIKARY PIKARY ŚŁĄSKIE ŚŁĄSKIE Strzyżowic Str Częchowic CzęchowicWiszow Wiszow Lgnd Lgnd - Lgnd - Lgnd - Zichnrklärung - Zichnrkläru Rudzinic MORAVIAN-SILESIAN MORAVIAN-SILESIAN REGION REGION - MÄHRISCH-SCHLESISCHE - MÄHRISCH-SCHLESISCHE REGION REGION Sośnicowic Sośnicowic Pwłowiczki Pwłowiczki Grudyni Wilk OKRĘG OKRĘG MORAWSKO-ŚLĄSKI MORAWSKO-ŚLĄSKI GLIWICE GLIWICE Polsk Crkiw Polsk Crkiw 38 Krnov Op - Pitrowic vic Op vic Hošťálkovy Hošťálkovy Rudzinic Grudyni Wilk 38 Zubrzyc Pitrowic Linhrtovy Pitrowic 40 PyskowicPyskowic Bycin Lisicic Dobiszów Opwic 38 Opwic Bycin Ujzd Słvięcic MORAVSKOSLEZSKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJ Lisicic Bohušov Twrdw Trwnik Gościęcin h K Szonów Ujzd Słvięcic KĘDZIERZYNKĘDZIERZYN-KOŹLE-KOŹLE 417 kolj ko Slzské ÚzSlzské Fulštjn Rudoltic Fulštjn l obyrudoltic Krlov hor Holčovic 717 Strážiště 42 Osoblh 4 Liptň Město Město AlbrchticAlbrchtic Jlní vrch Op Prděd Lázňský rál 1491 kolj ko Úz Třmšná Kobyl Bí lá Prděd Mrvnčník 1491 Prděd1343 v Mrvnčník Op n. Dsnou ná Ds n. Dsnou Bí lá Nové Losiny DívčíO Hrd sobl 4 Hynčic Hynčic B B41 pv 41 v 42 p Kosárn Kosárn 40 U M. DRědDlouhéU40 M.dDníěOFurstnwld d Kouty Kouty ío dn Furstnwld Vrbno R n. Dsnou H n. Dlouhé Dsnou H ř tř Vrbno St Stráně Loučná Loučná 1368 Stráně 1368 p. Prdědm p.s Prdědm Nové Losiny Liptň Osoblh 4 Rcłwic Szonów Osoblh - Pomorzowicki 417 rť 1204 Suchý vrch Jlní vrch 44 Osoblh - Pomorzowicki t ná Hřmnovic Hřmnovic Jsníky Črvnohorské sdlo Rbnštjn Ý Bělá Bělá Črvnohorské Čr ná stráň sdlo 1237 Čr ná stráň v Črn Op 44 Solná h Hřmnovic Hřmnovic Třmšná Orlík 1204 CHKO Suchý vrch CHKO 44 Orlík 4 Twrdw 41 Slzské Rcłwic Pvlovic Slzské Pvlovic Trzbin Brtultovic- Trzbin rť Bělá 41 Trzbin Brtultovicnik - Trzbin ud Pr nik hor Příčný vrch 43 lná h. So 97 Kobrštjn Opvic Bělá p. Prdědm p. Prdědm 44 hor 43 čný vr ch Pří Rjvíz KobrštjnRjvíz Adolfovic Opvic Brnná ná Ds drnliny JESENĺK Šrák 1361 Adolfovic Kprník d ru sk pská kup P Biskup á kup Jindřichov B is k u Jindřichov Zltý Údolí Údolí Biskupská Biskupská chlum Edlštjn Edlštjn Zltý chlum v Črn Op Wojwództwo płn Brnná 41 Zlté Hory - Konrdów sko Zlté Hory Zlté StrážiHory Skrzypic41 Skrzypic Wlc t ná Rmzová Šrák Ostružná 1361 prník K369 Zlté Hory -4 Konrdów Písčná 4 Strážisko Čská Vs 3 Čská Vs 3 Lázně JESENĺK Lipová nná Br nná Br Lázně Lipová 44 Písčná Mochów 40 Mochów Nowy Wlc GłogówkGłogówk Browinic Nowy Browinic PRUDNIK PRUDNIK lá 2 Ostružná Mikulovic - Głuchołzy Bě 2 60 jskyně N Pomzí k ols Smrk jskyně Smrk N Pomzí k ols E3 Mikulovic 4 - Głuchołzy 40 GŁUCHOŁAZY GŁUCHOŁAZY Mikulovic iční vrch S tu d n 60 P Kunětic Kunětic 4 4 Črná Črná Stříbrný 4 4 Supíkovic Supíkovic Vod Vod potok Mikulovic Vápnná jsk.vápnná N Špičáku jsk. N Špičáku Stříbrný potok 9 Rych P Skorošic Žulová Žulová Skorošic Rych 9 lbsk Špičák sv. Bdřich sv. Bdřich Sljk Sljk 1024Bílá - Bumbálk Bílá - Bumbálk - Mkov Črtk 484 Korň - Mkov 487 Vlké Krlovic -Vlké Krlovic TurzovkTurzovk Korň Stškov Stškov Oščdnic Oščdnic Čdc Čdc Zákopči Zákopči Krásno Krásno Rycrk 101 Rycrk Górn 20 km 20 1 Górn B.A.T. Progrm B.A.T. Progrm s.r.o s.r.o. 2

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 PUCHCZÓW iści z gminy NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 Mrzc Kiciń 2013 Nr 10(2/2013) Trs 1 ok 42 km Trs 2 ok 30 km Trs 3 ok 35 km Trs 4 ok 44 km Trs 5 ok 21 km Trs 6 ok 36 km BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron

I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron U' Cno numru 5 sroszi «; t pocztow uiszczon ryczłtm. I L U S T R O W A N A Dzisijszy numr zwir IZ stron Anks Slowcii Alrmując pogłoski w Pryb żu I Londyni P o d j r z n r u c h y w o j s k n i m i c k

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE CZASOPISMO POLONIJNE DLA CIEBIE. Wybory do Parlamentu Europejskiego Miasta jak dwie siostry. Wywiad z Mariuszem Wilkiem Landshuckie wesele

BEZPŁATNE CZASOPISMO POLONIJNE DLA CIEBIE. Wybory do Parlamentu Europejskiego Miasta jak dwie siostry. Wywiad z Mariuszem Wilkiem Landshuckie wesele BEZPŁATNE CZASOPISMO POLONIJNE DLA CIEBIE nr 3 (12) maj / czrwic 2009 MOJE MIASTO Wybory do Parlamntu Europjskigo Miasta jak dwi siostry MY POLACY Wywiad z Mariuszm Wilkim Landshucki wsl PORADNIK Mity

Bardziej szczegółowo

DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat. Patronat honorowy. Organizator.

DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat. Patronat honorowy. Organizator. info DOK Rpor o dokunch I kwrł 213 r. Pron honorowy Pron Współprc Orgnizor Uczsnicy Kpnii Inforcyjnj Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Bnki Spółdzlcz i Bnk BPS W Sys DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczsniczą prw wszysk

Bardziej szczegółowo

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty Mgzyn weekend: Niech żyje bl!- czyli jk kiedyś wyglądły krnwłowe zbwy Opoln STR. 7 Sobot niedziel 10 11 STYCZNIA 2015 CENA2,20(wtym8%VAT) NUMER 7(6613) ISSN 1230-6134 NR INDEKSU 348-252 Wspomnienie Józef

Bardziej szczegółowo

Naturalne produkty dla zdrowych gołębi w dobrej kondycji!

Naturalne produkty dla zdrowych gołębi w dobrej kondycji! KATALOG Naturaln produkty dla zdrowych gołębi w dobrj kondycji! Bony suplmnty odżywcz zapobigają, poprawiają kondycję, a przd wszystkim są naturaln! Naturaln produkty dla zdrowych gołę bi w dobrj kondycji:

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Sportime. Tel 61 657 00 57 www.sportime.pl. ofertę. Gratis *! Sprawdź. Minimum 3 lata gwarancji. 100 dni na zwrot towaru Zakupy bez ryzyka!

Sportime. Tel 61 657 00 57 www.sportime.pl. ofertę. Gratis *! Sprawdź. Minimum 3 lata gwarancji. 100 dni na zwrot towaru Zakupy bez ryzyka! sport w szkole w kluch sportowych n pływlnich psychomotoryk ofertę Sportime Minimum 3 lt gwrncji Jkość, któr trw! 100 ni n zwrot towru Zkupy ez ryzyk! Pon 10 000 prouktów www. Grtis *! i oierz prezenty

Bardziej szczegółowo

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje.

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje. Raport Autumn 2011 II Edycja 22 grudnia 2011 www.langloo.com Partnr wydania www.combidata.pl Trnds II: Porozmawiajmy o biznsi Znaczni rozwiązań owych w biznsi systmatyczni wzrasta. Polski firmy coraz bardzij

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL S.A.

KATALOG TECHNICZNY GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL S.A. KATALOG TECHNICZNY Dz Dz Di RC MULTIsaf Rury z politylnu PE 100RC do układania bz obsypki piaskowj i do rnowacji rurociągów RC MAXIprotct PE/PP-d Rury z politylnu PE 100RC z dodatkowym płaszczm z PE lub

Bardziej szczegółowo

aan n a l i a z a l i z a

aan n a l i a z a l i z a nliz nliz Hiszpni nie od rzu stł się Mekką turystów. Jeszcze 20 lt temu krj ten w świdomości przeciętnego Europejczyk uchodził z prowincję. Wpływ n tę zminę mił skutecznie przeprowdzon kmpni promocyjn

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polnd Club 2011-2012 Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz,

Bardziej szczegółowo

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl stud I stpn szczgółwy ps frty ktulnj n rk kdmck 2014/2015 znjduj sę n strn ntrntwj 2014/2015 frmtr druk: lstpd 2013 www.wsz.rzszw.pl rkrutcyjny SPIS TREŚCI 4 6 8 10 11 13 16 18 20 23 25 27 29 31 33 36

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Platforma Galileo: Koncepcja uniwersalnego odbiornika sygnałów Galileo dla potrzeb nawigacji morskiej

Platforma Galileo: Koncepcja uniwersalnego odbiornika sygnałów Galileo dla potrzeb nawigacji morskiej Samodzilna Pracownia Radiokomunikacji Morskij w Gdańsku (P-8) Plaforma Galilo: Koncpcja uniwrsalngo odbiornika sygnałów Galilo dla porzb nawigacji morskij Praca nr 08300026 Gdańsk, grudziń 2006 Plaforma

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

Metody inżynierii genetycznej wykorzystywane w obliczeniach molekularnych

Metody inżynierii genetycznej wykorzystywane w obliczeniach molekularnych Dodtek A Metody inżynierii genetycznej wykorzystywne w oliczenich molekulrnych A.1 BudowDNA DNA(kws dezoksyryonukleinowy) jest nośnikiem informcji genetycznej w orgnizmch żyjących n Ziemi. Cząsteczk DNA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ...

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ... ŁODZ WydntF tork 30 ktn śr mj 985 roku 00 0897 J Rok X Nr ndku 35004 _P N 02087707 DZENNK Kl _ J W 0 ROCZNCĘ f/ f \ Echo b l rónż n oś śc pr Goś l tym prypk u n ujmnym bo budąc n rn: dumn obunru Ch o mr

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo